Bagi memenuhi keperluan pelajaran Geografi Tingkatan 3, semua murid tingkatan 3 wajib menjalankan kajian geografi ini.

Tajuk kajian saya ialah jaringan sistem pengangkutan dan kawasan yang saya mengaji ialah kawasan Jelutong, ini adalah kerana sekolah saya terletak di kawasan tersebut. Saya mengambil masa selama 1 bulan lebih untuk menjalankan kajian iaitu dari Mac hingga ke May. Dalam kajian ini, saya dihendaki membandingkan jaringan system pengangkutan di kawasan Jelutong dengan Singapura.