Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian.

- 1 -
1.- FITXA Abezedarioaren ezagutza. Gezi baten bidez, hizki
txikia bere handiarekin lotu.
a D h M n P t Y
b A i K ñ N u W
d F j H o S w T
e B k I p Ñ x U
f G l L r O y Z
g F m J s R z X

2. FITXA Ordena jarraituz, falta den hizkia jarri.
......naia ......amar ......eurria ......elefonoa
......izarra ......kusi ......abardura ......dalekua
......antza ......aiotza ......ilasko ......iskya
......bakia ......alea ......artidua ......ake
......esta ......euna ......obota ......udo
......aileta ......otorra ......irena ......ubia

3. FITXA b hizkia gurutzatu b eta d hizkia laukian sartu d
b h d d b j b d
m b p b d d b b
d d b s d t b d
r b b d b d z d
d h d b d m d b
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 2 -
4. FITXA b hizkia azpimarratu
baloi buru ibai labana
habia baserri belauna globoa
gibela proba oskarbi sukalde
begira sabela xelebre jabe

5. FITXA Hizki zoroak ordenatu eta beheko lerroetan idatzi
i
b d l
u
b u
u
r
a
b a
n
k
u
e b
g
a i

6. FITXA Marrazki hauen izenak beheko marran idatzi
-
¬ w
~
#
7. FITXA Azpimarratu d hizkia
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 3 -
hodei lodia uda danborr
a
medikua denda mordoa landare
adarra malda sardina galdu
denbora igandea ordua hondar

8. FITXA Hizki zoroak. Ordenatu hizkiak eta hitzak idatzi
tz
a n
d
a
r
u d
a
i
tx
a d
u
k o i
d
s
a

9. FITXA Marrazki hauen izenak idatzi beheko marran
· · µ

÷
10. FITXA Margotu karratuak; b= gorriz eta d= urdinez
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 4 -
b h b d j b d h
d b p m d b j f
d h b d b l d b
b d d z k d b g
g b r d b s d d

11. FITXA Gurutzatu (X) ereduaren berdinak
m ⇒
n m u m m u m n
n ⇒
n n m u n u n m
u ⇒
u n u u m u u n

12. FITXA Marrazkia eta erlazionatutako hitza, gezi batekin
elkartu
arkatza
^
ilargia
·
kaxa
<
loreak

lainoa
i
koadernoa

ohea eskua
13. FITXA Bikote hauetan hizki desberdinak borobildu
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 5 -
Auzi
Auzo
Aldapa
Aldaka
Atze
Atzo
Aulki
Aurki
Ama
Amu
Apain
Apaiz
Atzo
Atso
Aran
Arau
Asko
Aski
Arropa
Arrosa
Asti
Aski
Aske
Aski
Astean
Ostean
Erdia
Erbia
Erosi
Erori

14. FITXA Ondorengo hitzak, alfabetikoki ordena itzazu
logure hiria uda patina esnea
1 2 3 4 5
taberna emakumea kotxea lastoa negua
1 2 3 4 5

15. FITXA Ondorengo hitzetan, azpimarratu hizki handiak
AhAtEa LePaluzea LiMOi ElIZa
LibuRUa MaPa ZaPaTa MeLOi
AmoNa GeLa NekaZarIa leIHoa
GuRuTZea hArIa ZuHaitzA PiLotA
oRRaTza BarAtZa kaMioI tXoRimaloA
16. FITXA Azpimarratu j hizkia gorriz eta g hizkia urdinez
• Gure gelako telefonoa gorria da.
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 6 -
• Jokalariak jota bukatu zuen partidua jokatu ondoren.
• Joko horren jabeak judo ikasi zuen.
• Gela horretan, gamelu baten argazkia dago.
• Gaztelua egingo dugu bere mamu eta guzti.
• Jolasak kajoira jaso eta jakiak jatera goaz.

17. FITXA Gezi baten bidez, kontrakoak elkartu
aurrea joan ona behartsua
igo lasai aberatsa itxi
etorri jeitsi atzo txarra
estua atzea ireki
negar
txikia haundia farre bihar

18. FITXA Falta dena osatu (lerro bakoitzean hitz bat)
• Ahoa, ..................... eta begiak.......................daude.
• Telebistako .........................bizidunak atsegin ditut.
• Zaldiak eta............................., animaliak dira.
• .......... begi ditut, bi........................ eta sudur bat.
• Ipuinetako.........................basoan bizi dira.
• Ehiztariak.............................tiro egin du.
19. FITXA Bikote hauetan hizki desberdinak borobildu
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 7 -
Data
Datu
Hezurra
Gezurra
Beti
Bete
Bakar
Bakan
Bere
Bero
Buztan
Buztin
Malkoa
Markoa
Zakar
Zahar
Egun
Egon
Katu
Kasu
Agur
Egur
Oihan
Oihal
Azala
Atala
Urte
Arte
Labur
Lapur

20. FITXA Zer da?
• Lau gurpil ditu, bolantea eta bidetik gidatzen da:
• Beroa eta argia ematen du, egunez ateratzen da eta gauean
ezkutatu:
• Lau hanka ditu baina ez da ibiltzen, gehienetan egurrezkoa
da:
• Zuloz betetako animalia eta ura irensten du:
• Soparekin batera ateratzen da eta ez da jaten:
• Aspikoz gora gutxiago balio duen zenbakia:

21. FIXA Falta dena osatu
Kotxea 
bidea
Ibaia 
Itsasuntzia

Ilargia 
Lorategia  Ikastola 
Zooa  Sukaldea 
Dendaria  Jokalaria 
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 8 -
22. FITXA Ondorengo hitzetan, azpimarratu hizki txikiak
MoXaLa TXaLuPa pIJaMa PaILaSOa
AzOkA hErrIA AUtoA itSASoa
mAhaTsA BaSeRRiA kAlEA MIkaTSa
tElefOnOa oPaRIa uMeA maHaIA
ToMatEa oLATUa OLIOa aPaLa

23. FITXA Hirukote hauetan hizki desberdinak borobildu
jai
bai
gai
aske
aski
asko
baino
bainu
baina
barra
barre
barru
zoro
soro
loro
zatoz
datoz
gatoz
dago
nago
hago
hau
lau
gau
arbi
ardi
argi
bere
bero
bera

24. FITXA Marrazkiak egin
izarra laukia borobila ogia
pipa zubia pilota luma
25. FITXA Ondorengo hizkiekin, hitzak osatu (bokalak
laukietan dira)
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 9 -
t s a o a  _ _   a z g a t _  _ _ 
s p o e a i l  _ _  _   t h a a e a  _  _  
e s b a i t a  _  _ _  r r o g a i _ _ _  
a i r e z e g  _  _  r u b a u _  _  
e x t e a  _ _   l a s a r i k e  _ __
_

26. FITXA Zuzendu eta ondo kopiatu
* Egunakhogeitalauorduditu
* Asteegunakzazpidira
* Urtekohilabeteakhamabidira
* Urtaroaklaudira
* Udaberriaudaudazkenaetanegua

27. FITXA Gezi batekin erlazionatuta daudenak lotu
Kea
Kolorea
Ipar
Haundia
Gazia
Usaina
Berdea
Tximinia
Neurria
Hegoa
Saporea
Kolonia
Irakaslea
Sendagile
a
Igeltseroa
Irakurlea
Haritza
Musikaria
Zerra
Pianoa
Ikaslea
Egunkaria
Gaixoa
Harria
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 10 -
28. FITXA Borobildu tr eta laukian sartu kr
trakets kremailera trafiko tranpa
kromo trumoi trapu klima
truke demokrazia klarion
trebe
kritika tripa tratu kronometro

29. FITXA Nola esaten zaio
Kamioia gidatzen duenari:
Gaixoak zaintzen duenari:
Parkea zaintzen duenari:
Tabernan zerbitzen
dagoenari:
Dendan saltzen duenari:
Jantziak egiten duenari:
Futbolean jokatzen duenari:
Sua itzaltzen duenari:
Baserriko lanak egiten
dituenari:
Botikak saltzen dituenari:

30. FITXA Marrazki hauen izenak beheko marran idatzi
» &


Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 11 -
31. FITXA Hitz egokia ipiniz, osatu
Txoria: horia badu: mokoa ez du: bibotea
Lehoia: badu: ez du:
Katua: badu: ez du:
Balea: badu: ez du:
Lepaluze
a:
badu: ez du:
Legatza: badu: ez du:

32. FITXA Ereduaren berdinak borobildu
ar 
arbel ardi argi arkatz arkume artzain
as 
asto asmo asko aski askatu aspirina
br 
broma brotxa brusa kobre zebra deabru
gr 
gripe gramo granate greba granito
gramatik
a

33. FITXA Osatu falta dena
100 5 25 15
ehun hamar
berrogeitam
ar
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 12 -
200 150 125
hogei laurogei hirurogei
34. FITXA Osatu
• Udaberria,.................., udazkena eta ....................
• ........................, otsaila,......................, apirila,...............,
.............., uztaila, ................., iraila, ...................,
...................... eta abendua.
• Astelehena, ..................., ...................., osteguna,
........................, larunbata eta...........................
• Iparra, ......................, ekialdea eta .........................

35. FITXA Marrazki hauen izenak, beheko marran idatzi
· _ ·
 

36. FITXA Taldearekin zer ikusirik ez duena azpimarratu
goilara ⇒
kotxea ⇒
jostuna ⇒
platera ⇒
abioa ⇒
harotza
edalontzia

katua ⇒
erlojua ⇒
bizikleta ⇒
bulegaria
labana
itsasuntzia
laguna
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 13 -
mendia ⇒

balea ⇒
dendaria ⇒
antxoa ⇒

legatza ⇒
izurdea
37. FITXA Hitzak osatzeko, bokalak idatzi
l _ m _ _ s _ _ n _ k _ b _ l _ r r _
l _ s _ _ m _ s k _ r _ t r _ p _
h _ d _ _ _ r d _ z _ z _ n
m _ t _ _ _ s k _ _ x _ r _ l _
b _ l _ _ b _ r _ z k _ m _ t _ l

38. FITXA Hitz hauekin esaldiak osatu

1.- haurra, ikastola, bizikleta
2.- zelaia, zuhaitza, mendia
3.- kotxea, bidea, gurpila
4.- poxpoloa, sua, piztu

39. FITXA Gezi baten bidez, kontrakoak elkartu
Sarrera
Lehen
Ondo
Orain
Hasiera
Gaizki
Esnatu
Isiltasuna
Txarra
Errea
Ona
Joan
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 14 -
Bukaera
Nekea
Irteera
Atsedena
Gordina
Etorri
Zarata
Lokartu
40. FITXA Osatu
gela


lehorra

handia zuhaitz

 
lagun


lodia

azkarra
liburu 
 
ipuin


urdina

atsegina
etxe 
 

41. FITXA Marrazki hauei beheko marran izenak jarri
<
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 15 -
~ = .
42. FITXA Lerro bakoitzean errepikatzen dena bilatu
l t r t to lo ro lo
ll r l l lo to to ro
i t ll t ro lo to lo
l i l r to ro lo ro

43. FITXA Laukian dauden hitzak borobildu
s z s s z s u x n z x s s z
z x z s x s z s z n z s z s
zs sz zs xs sx zz sx ss zs zx sx zs zx sz

44. FITXA Hitz zuzena aukeratu ondoren, esadia idatzi
1.- Etxea oso zaharra dago – bago
1.-
2.- Zakuak patatak bitu – ditu
2.-
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 16 -
3.- Albistea irratian esan bute - dute
3.-
4.- Txoriak habia zuhaitzean egin du - bu
4.-
45. FITXA Marrazki desberdinak gurutzatu
- - - - ® - - -
r ÷ r r r r r r
® ® ® ® ® ® u ®
< < < - < < < <
Zeuk, bat asmatu

46. FITXA Gezi baten bidez lotu

¬ · ·
kattagorri
a
bizikleta karpeta ezpainak neska gezia

47. FITXA Esaldiak adierazten duena marraztu
Lau ahate eta bi bele daude
Hipopotamoa potoloa da
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 17 -
Haurra lo dago
Bi meloi eta hiru limoi daude
48. FITXA dadoa: gorria pedala: horia
bidea: berdea hodeia: urdina
dadoa hodeia
pedala
hodeia bidea
hodeia dadoa
bidea pedala dadoa
dadoa bidea

49. FITXA Osatu falta dena
lurra behea elurra zuria futbola
goia zerua berdea
laukia negua liburua
bidea beroa
atsegin
a

50. FITXA Beheko hitzak erabiliz, esaldiak osatu
* Arrain..................... ur ..................dira, beste batzuk
ur..................
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 18 -
* Haiek etorri............................ beranduegi ..................
* Zuek guri futbolean irabazi........................, baina guk zuei
tenisean irabazi.............................
* Txikia nintzenean trizikloan ............................, orain bizikletaz
ibiltzen ................. eta haundiagoa...................., motorrean
ibiliko................
(Zirenean, naiz, batzuk, gozokoak,
zen, naiz,
dizuegu, naizenean, gazikoak, diguzue, ibiltzen nintzen.)
51. FITXA Geziekin lotu, azpian idatzi eta margotu.
Goibel dago
Farrez dago
Serioa dago

52. FITXA Osatu eta margotu:
________ sagar gorri daude.

Bi _____________ beltzak dira.
 
Hiru uxo ________ ditugu alboan.

Orri ________ marroiak dauzkagu.
Bost ________ hori daude.
C C C C C

53. FITXA Margotu a letraren laukitxoak urdinez, e letrarenak
gorriz,
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 19 -
i letrarenak horiz, o letrarenak berdez eta u letrarenak
morez.
U a O u o i
a E A I E e
e i I o u A
54. FITXA Esaldia irakurri eta marrazkian gurutze bat egin.
- Tarta bat da.

55. FITXA Margotu m letra marroiz eta M horiz.
m i u I A e u M i
a o n o m m e i a
A O M I a A M e M
o E m i U e m u m

Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 20 -
56. FITXA Osatu hitzak eta idatzi.
li moia ³ lu ma
³
me loia ³ le loa ³
i lea ³ oi loa ³
57. FITXA Idatzi j duten hitzak.
Jo, biolin jole!
Jan, banana jale!
Joan hara, Ane!

58. FITXA Borobildu pa, pe, pi, po, pu eta kopiatu.
epela epailea apoa
puma pipia pala
sopa pila pianoa

Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 21 -
59. FITXA Margotu n letra gorriz eta N letra urdinez.
m n a N a A o n
E i N i A m N M
N n A o n U a n
O M o N o u n N
60. FITXA Bilatu t letra eta kopiatu.
tapa nota petaloa mutila
tapoia tomatea tanta pilota

61. FITXA Aukeratu eta idatzi.
ra er ir
kua dia la
ar re ri
ar re ir
dia lea teera
ra er ri

62. FITXA Esaldia irakurri eta marrazkian gurutze bat jarri.
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 22 -
- Sumendia dago.
æ m . o
63. FITXA Idatzi hitz bakoitza bere tokian.
hesia usoa sua sagarra
baserria
sugea sorta simaur segida
sabela
sa se si so su

64. FITXA Koloreztatu berdez en eta gorriz En.
e
n
n
u
E
n
N
o
N
a
A
n
n
o
In Ni
e
n
a
n
n
o
n
a
E
n
N
e
in U
n
E
n
n in u E ni E e o U
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 23 -
o n n n n n n

65. FITXA Osatu hitzak eta idatzi.
as te a ³ a
s
mo a ³
es tu a ³ us te la ³
66. FITXA Borobildu X letra.
Xa, xa, xa, apurtu da kaxa.
Xe, xe, xe, berria zen huraxe.
Xi, xi, xi, negarrez dago Iñaki.
Xo, xo, xo, orain den-denok ixo.
Xu, xu, xu, amari eman muxu.

67. FITXA Idatzi hitz bakoitza bere tokian.

azala zezena bizia zubia
azoka
zikina zutik zakua zopa izena
za ze zi zo zu
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 24 -

68. FITXA Margotu l letra laranjaz eta L urdinez.
o L e L u l
l i L n L m
A l l l O L
L l I e i L
69. FITXA Ondorengo hitzak idatz itzazu.
aztia izterra ezpata uztaia
eztia ezkurra oztopo ozpina

70. FITXA Sailkatu gezien bidez.
bar,ber,bir,bor,bu
r
bra,bre,bri,bro,b
ru
burla
barkua
pobrea
deabrua
borda
abar
dibertitu
taberna
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 25 -
labur
kobratu

71. FITXA Hitzak osatu.
ar tza
ka
ho
bi
tza
zu hai
tza
ze rri
kume
a
lo tia
tsa
man
la
ta
72. FITXA Aukeratu eta idatzi.
ble bil
ka
a  duma 
bel bli
bla ble
za du

tzarana

bal bel

73. FITXA Borobildu letra bikote hauek: al, el, ul.
albistea alde aldapa elkar
eltzea elur ulertu ulua
ultzera altxorra eltxoa aulkia
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 26 -

74. FITXA Gezi bidez erlazionatu.
be
burua behia
bo
balea habia
bi
boa belarra
ba
butaka botika
bu
75. FITXA Margotu f letra horiz eta F urdinez.
f L B M f h
l F f F n F
F f H b f H
b I f F n F

76. FITXA Aukeratu eta idatzi.
bul blo
tzatu

kea
blu bol
fla fle
na moia
fal fel
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 27 -

77. FITXA Hitza aukeratu, esaldiak osatu eta idatzi.
zikina
Gona zaharra dago
okina
zakua
Laranja oso gozoa dago
zukua
78. FITXA Ondorengo hitzak sailkatu.
trajea Saturno tirtiria tortila trena
trumoi tronoa triste aztertu
tarta
tra  tar 
tre  ter 
tri  tir 
tro  tor 
tru  tur 

79. FITXA Margotu kolore berdinarekin hitz berdineko
laukiak.
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 28 -
kargu
a
okert
u
kirtena karta
karta kirten
a
sekretu
a
sekretu
a
korda kargu
a
okertu korda

80. FITXA Hitzak idatzi eta marrazkiak egin.
pinua poloa pilota
81. FITXA Hitzak osatu.
tre be
a
t
ren
bi de

tron pe
ta
kru de
la
pe tra
la
sor gi na


82. FITXA Hitzak idatzi eta marrazkiak egin.
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 29 -
leihoa lehoia oihana

83. FITXA Aukeratu eta idatzi.
por
posat
u
pro
pro
tua
por
pru
i
dia
pur
  
pre
zioa
per
par
kak
pra
par
kea
pra
  
84. FITXA Osatu hitzak: za – ze – zi – zo – zu erabiliz.
______pata ______ria
a______ria
marra______a ______nea

85. FITXA Kopiatu.
Markel futbolean trebea da
Lierni tronpeta jolea da
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 30 -

86. FITXA Ondorengo ariketa egin ezazu, adibidean arreta
jarriaz.
sal – sel – sil – sol - sul
soldata

sol – da - ta =

3 silaba
salgai

=
isiltasun

=
saltoka

=
sultan

=
87. FITXA Osatu hitzak tsa – tse – tsi – tso – tsu erabiliz.
jer______a pol______koa
i______soa
o______kumea i______a

88. FITXA Hitzak ordenatu eta esaldiak osatu.
logela
n
Gilen lo dago
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 31 -
egiten da gariareki
n
ogia

89. FITXA Hitzak idatzi eta marrazkiak egin.
kea kupela katea
90. FITXA Hitzak osatu pan-pen-pin-pon-pun erabiliz:
_____guinoa _____tsatu
_____ tua
kon_____du _____taila

91. FITXA Idatzi, fan-fen-fin-fon-fun dituzten hitzak.
- Fandangoa ala arin-arin, zein dantza egin?
______________________
- Funtsean fanfarroi bat da. ____________________________________
- Fantasia batetan bizi garela dirudi.
_____________________________
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 32 -
- Nire funtzioa zerbait egitea da.
________________________________
- Non finkatu zara horrelakorik egiteko?
__________________________
- Petrolioa birfinduz hainbat gauza lortzen da.
_____________________

92. FITXA Erdiko laukiaren hitzak, kopiatu behar den lekuan:
mas,mes,mis,mos,m
us
mar,mer,mir,mor,mu
r
maskara
musker
margolari
ximurtu
merkataritza
mesfidantza
mordoska
mertzeria
93. FITXA Hitz desberdina gurutzatu eta eskuinean idatzi.
hazi hasi hazi hazi
buztin buztin buztan buztin
zakar zakar zakar zahar
katu katu kasu katu
bero bere bere bere

94. FITXA Ariketa egin adibidean arreta jarriaz: ran-ron-run-
rin-ren
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 33 -
aitarentzako  ai – ta – ren – tza – ko = 5 silaba
arinki 
arantza 
borondate 
runba 

95. FITXA Sailkatu.
mintzatu atzeman umilki mongoliar amoltsu
maltzur ximeldu menperatu mundua multzo
man  mal 
men  mel 
min  mil 
mon  mol 
mun  mul 
96. FITXA Gezi bidez erlazionatu.
na
n
nentorren nindoan
ne
n
ninduen nondik
nin
nongo Aizarnan
no
n
nengoen nuntzio
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 34 -
nu
n

97. FITXA Idatzi pas-pes-pis-pos-pus dituzten hitzak.
- Txoriak alpiste guztia jan egin zuen.
____________________________
- Pasmobelarrez berehala sendatu nintzen.
________________________
- Lurreratze pistan lanpostu bat eskaini ziguten.
____________________
- Pastila hartzea baino pastel bat jatea nahiago.
____________________
- Posterra puskatu egin zidaten. ________________________________
- Zu postura hartu ezinik zabiltza.
_______________________________

98. FITXA Esaldiak osatu eta idatzi.
gogorra
Ikerrek gauero jeisten du
zaborra
leihoa
Gure amak garbitu zuen atzo
lehoia
99. FITXA Ondorengo ariketak egin itzazu:
- Urteko urtaroak ordenatu: negua, uda, udaberria, udazkena.
Irakurketa-idazketa prozesua. Lan-fitxak nahasian. - 35 -
- Maiatza baino lehenago datorren hilabetea______________ da.
- Abuztua ondoren datorrena _______________ da.
-Udako oporrak _________________ hartzen ditugu eta
gabonetakoak, ____________________ .
- Iraila baino lehenago datozen bi hilabeteak _______________ eta
________________ dira.
- Udaberria, ________________ hasten da. Negua, ________________
hasten da, udazkena _______________ eta uda, berriz
______________

100. FITXA Esaldi hauek ordenean jarri.
- Etxera itzultzen naiz ikustera.
- Partidua irabazi dugu.
- Kiroletarako nere jantzia hartzen dut.
- Goiz jeikitzen naiz.
- Ospatu egingo dugu.
- Kopa bat ematen digute.
- Partidu bat jokatzera noa.
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
6. _______________________________________________
7. _______________________________________________