Irakurketa – idazketa prozesua.

Lan fitxak - 1 -
1. FITXA Esaldi hauetako hitz guztiak lotuta daude. Ea
beheko lerroan ondo idazten dituzun!
- EgunonMarianton!
- Batengaitzabestearenon.
2. FITXA Esaldi hauetako hitz guztiak lotuta daude. Ea
beheko lerroan ondo idazten dituzun!
- KaixoJoxeBixente!
- Hementxegaudezueseritaetanitente.
3. FITXA Esaldi hauetako hitz guztiak lotuta daude. Ea
beheko lerroan ondo idazten dituzun!
- KaixoGerbaxio!
- Erorinahiezbaduk,ibilihadidespaxio.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 2 -
4. FITXA Esaera zaharrak. Aurki ezazu falta dena.
- Arrain handiak jaten ditu _______________ (k i x t i k a).
- Aseak _______________ ( o e g s a) ezin ikusi.
- Kito, bi atsoak _______________ ( l k e r a) ito.
- Ez hauts, __________ ( z e) errauts.
5. FITXA Esaera zaharrak. Aurki ezazu falta dena.
- Bataren gaitza, bestearen ____________ ( n o a).
- Hila lurpera, _______________ (i z b i a) mahaira.
- Orain oraingo, ____________ ( g o r e) geroko.
- Ur urte, elur _____________ ( e t r u).
6. FITXA Esaera zaharrak. Aurki ezazu falta dena.
- Begiak noraino, _______________ (a m h a i a) haraino.
- ______________ (a p a k o n n) uso, etxean otso.
- Nerea _____________ ( e e n r), eta zurea gure.
- Jan ________ (t a e) edan eta pakea __________ ( a m e
n).
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 3 -
7. FITXA (Sinonimoak) Gezi bidez elkartu esanahi
berdinekoak.
irribarretsu noizbehinka bota pena
etengabe baso

inoiz atsekabe
aldika-
aldika
geldigabe

edertu jaurtiki
oihan pozik

nahigab
e
sekula
gerturatu hurreratu

disgustu apaindu
8. FITXA (Sinonimoak) Gezi bidez elkartu esanahi
berdinekoak.
zakarra okela hurbiltas
un
gailur
haragi kirtenkeria tontor ezarri
garun latza buztan gertutasun
berotasun beroaldi ipini Komunio
astakeria zerebrua Jaunartze isats
9. FITXA (Sinonimoak) Gezi bidez elkartu esanahi
berdinekoak.
zorrotz gizen txar indartsu
lodi labur liraina desegin
zehatza puntaduna azkar gaizto
motz ero birrindu arin
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 4 -
zoro egokia sendo polita
10. FITXA (Antonimoak) Gezi bidez elkartu esanahi
berdinekoak.
berandu indarberritu makilaka
da
aitortu
ahuldu azkar bizkor ilun
galerazi garaiz ukatu gogortu
poliki utzi argitsu laztan
goibel pozik bigundu makal
11. FITXA (Antonimoak) Gezi bidez elkartu esanahi
berdinekoak.
alfer luze mugitu zintzo
labur atsekabe handia gelditu
lodi langile zoro zatarra
atsegina trakets gaizto zentzudun
trebea mehe polita txikia
12. FITXA (Antonimoak) Gezi bidez elkartu esanahi
berdinekoak.
puskatu gorroto gogorra behean
gogortu itsusi barruan beti
dotore erraza apaindu itsusitu
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 5 -
maite konpondu sekula biguna
zaila bigundu goian kanpoan
13. FITXA Hitz bikote hauekin esaldiak egin.
- Orrazi – komun: Komunean dagoen orrazia oso zaharra
da.
- Artzain – ardi: _________________________________________
- Emakume – poltsa: _____________________________________
- Mukizapi – ama: _______________________________________
- Mutil – baloia: _________________________________________
14. FITXA Hitz bikote hauekin esaldiak egin.
- Aulki – beroki: Aulki gainean dagoen berokia Anderrena
da.
- Lorategi – zuhaitz: _____________________________________
- Ontzi – hautsi: ________________________________________
- Jatetxe – neska: _______________________________________
- Liburua – orri: _________________________________________
15. FITXA Hitz bikote hauekin esaldiak egin.
- Gazte – bizar: Hitz egiten ari den gazte horrek bizar
beltza dauka.
- Bilera – irakaslea: ______________________________________
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 6 -
- Azoka – oiloa: _________________________________________
- Arrain – hezur: ________________________________________
- Baserria – leihoa: ______________________________________
16. FITXA Esaldi hauek ordenatu.
- Daukat liburu polit poltsan bat.
- Urdina asko zeru niri zait gustatzen.
- Amak guri oso pastel egiten digu goxoa.
- Joango zara zure mendira lagunekin.
17. FITXA Esaldi hauek ordenatu.
- Edurne polita oso da neska.
- Kaiolatik zuen egin txoriak ihes.
- Berandu atzo etorri zuek zineten.
- Du kristala Andonik apurtu.
18. FITXA Esaldi hauek ordenatu.
- Dio amonari Txanogorritxok eztia eraman.
- Horren beltzak neska begiak dira.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 7 -
- Oso dago andereñoa haserre gaur.
- Etxera da nere sartu anaia.
19. FITXA Sailkatu ondorengo hitzak.
bizarra hezurra atxurra zaharra elurra
agurra zakarra indarra egurra izarra
... urra ... arra
20. FITXA Sailkatu ondorengo hitzak.
ataria herria eskaria afaria gerria
egarria bazkaria ugaria zorria berria
... rria ... ria
21. FITXA Sailkatu ondorengo hitzak.
indartu txikituta izutu harrapatu sartuta
minduta etxeratu jarrita gogortuta
eskapatu
... ta ... tu
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 8 -
22. FITXA (Jeroglifikoak). Erantzuna aurkitu.
Emakumearen izen bat Nolakoa da Anen senargaia?
(Elena) (Bizarduna)

A
23. FITXA (Jeroglifikoak). Erantzuna aurkitu.
Nola dago zuhaitza? Zer gertatu zaio sokari?
(Tente) (Eten)
T E
24. FITXA (Jeroglifikoak). Erantzuna aurkitu.
Non busti da? Zenbatgarren iritsi zen?
(Errekan ) (Azkena)

R
AZ - A
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 9 -
25. FITXA Hitza aukeratu eta esaldia osatu.
gosaria
- Amaiak, gaur prestatu du goizean jateko.
afaria
kotxez
- Iruñatik etorri zineten.
kotxean
26. FITXA Hitza aukeratu eta esaldia osatu.
beltzak
- Mutik horrek,
oinetako
zituen jantzita.
loreak
aulkian
- Ondarruko neska dago eserita.
tente
27. FITXA Hitza aukeratu eta esaldia osatu.
giltza
- Goiko etxeko Anbrosiok galdu zuen.
itukina
aterkiaren
- Sorginaren sudurrak gakoa zirudien.
gaztainare
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 10 -
n
28. FITXA Hitz bat aukeratu eta esaldia osatu.
- Ikusi duzun pelikula _______________ zen.
a-maitagarria b-aspergarria c-egurrezkoa
- Jan duzuen arrainak _______________ zituen.
a-ileak b-hezurrak c-
burdinak
- Edan genuen freskagarria _______________ gustatu
zitzaidan.
a-asko b-mila aldiz c-bi bider
29. FITXA Hitz bat aukeratu eta esaldia osatu.
- Bart erosi zenituzten _______________ orri asko zituen.
a-babarrunak b-txoriak c-liburuak
- Ekarri genituen _______________ arraultze asko eman
dizkigute.
a-oiloek b-behiek c-oilarrek
- Nire semea sendagilearengana _______________ joan da.
a-herenegun b-gaur goizean c-datorren
astean
30. FITXA Hitz bat aukeratu eta esaldia osatu.
- Aldizkaria irakurtzerakoan _______________ ikusi nuen.
a-zure liburua b-Tarzan c-zure argazkia
- Gola sartzean _______________ asko poztu ziren.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 11 -
a-aurrelariak b-atezaina c-arbitroa
- Etxeko lanak egitean zailtasunak_____________ aurkitu
nituen. a-nik b-zuek c-
haiek
31. FITXA Geziekin berdinak lotu.
¯ ¬ ¯ = ^ -
+ f ¬ *
æ æ x æ x
C C O O
C
32. FITXA Geziekin berdinak lotu.
- · · - - ·
· ´ ¸
· · · · ·
· + ¬ ¬
¬ w M w M w
33. FITXA Geziekin berdinak lotu.
O * O O
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 12 -
· * + *
f g i c
*
g
C  *
34. FITXA Ezkerraldean dagoen berdina egin.
35. FITXA Ezkerraldean dagoen berdina egin.
36. FITXA Ezkerraldean dagoen berdina egin.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 13 -
37. FITXA Zenbat silaba eta letra dituzte ondorengo
hitzak?
HITZAK SILABAK LETRAK
labana la-ba-na 3 l-a-b-a-n-a 6
amona
txikia
piszina
ogi
38. FITXA Zenbat silaba eta letra dituzte ondorengo
hitzak?
HITZAK SILABAK LETRAK
txakur txa-kur 2 t-x-a-k-u-r 6
leihoa
ikastola
bota
pirata
39. FITXA Zenbat silaba eta letra dituzte ondorengo
hitzak?
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 14 -
HITZAK SILABAK LETRAK
udaletxea u-da-le-txe-a 5 u-d-a-l-e-t-x-e-a 9
zer
zergatik
borobila
bi
40. FITXA Falta dena osatu.
§ G__r__tz__a r B__ro__il__
v H__g__zki__a £ G__ra__ze__k
u K__rta__a__a ¥ T__le__on__a
41. FITXA Falta dena osatu.
h B__ho__z__

K___p___
X L___r___a Bo___b___
s K__r__at___a

Bo___b___l__
42. FITXA Falta dena osatu.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 15 -
L___p___

At___r___i___
G___lt___a E___r___a
K___x___ P___lt____a
43. FITXA Laukiak margotu.
p p d p d p b d p b
p ¶ gorriz t b p p b d t d t d
b t d t t d p d p d
d ¶ urdinez t d b d p p d p t b
t p t t b t p b p b
b ¶ berdez b t b p t p d d t p
t d p t t b b p t t
t ¶ horiz d t p d p d b t b d
t p t p b p p t p t
b p t d t b t b t p
44. FITXA Laukiak margotu.
m z n m z n n z f n
m ¶ gorriz z m z f f z f m z z
n f f n m f z f n f
n ¶ urdinez z z n n f m n f z m
m f z m f f z n m f
f ¶ berdez z z n n n n f z n z
f m m f z n n f m m
z ¶ horiz m f f n z m m z m z
f z n m m z f f f n
n m n m z n n m n f
45. FITXA Laukiak margotu.
g x s g s g j s x g
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 16 -
x ¶ gorriz s j x x g s x g g j
x x s s s j j s j x
s ¶ urdinez g s g s j x j g j g
s j j x g s x s x j
g ¶ berdez j x s g j g j s j x
g s g j j x s s x g
j ¶ horiz s x j s g g j x j x
j g x j x s g x g j
g s g x g j x s x s
46. FITXA Gezi bidez marrazkiak eta hitzak elkartu.
KARPETA BANDERA
LIBURUA KANPAIA
ARKATZA
ORDENAGAILU
A
47. FITXA Gezi bidez marrazkiak eta hitzak elkartu.
w IRRATIA æ OPARIA
=
IRRATIKASETA
± ETIKETA
o KAMERA ERLOJUA
48. FITXA Gezi bidez marrazkiak eta hitzak elkartu.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 17 -
NESKA + MOTORRA
·
HAURRA ø
ANBULANTZIA
·
MUTILA ÷ KOTXEA
49. FITXA Letra handiz jarri.
a g l o u
a g l o u
a g l o u
b h ll p w
b h ll p w
b h ll p w
d i m r x
d i m r x
d i m r x
e j n s y
e j n s y
e j n s y
f k ñ t z
f k ñ t z
f k ñ t z
50. FITXA Ondorengo ariketa egin.
p q d b
b p d q d p
d b b d q d
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 18 -
p b q p p b
b p b d q q
q b d p p d
51. FITXA Lauki zati bakoitzetik hitz bat hartu eta
esaldiak egin.
Nik
Zuk
zuri arkatzak uzi zenizkidan
arkatza galdu nizun
neri
karpetak bota zenidan
karpeta eman nizkizun
52. FITXA Lauki zati bakoitzetik hitz bat hartu eta
esaldiak egin.
Guk
Lagunak
Lagunek
amatxori
Blankari
andereñoa
ri
Garikoitzi
galtzak
eraztuna
baloai
liburuak
erregalatu
izkutatu
zikindu
puskatu
Genion
Zizkion
zioten
genizkion
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 19 -
53. FITXA Lauki zati bakoitzetik hitz bat hartu eta
esaldiak egin.
Nik
Zuk
Elenak
Inaxiok
lehengusu
ei
amonari
anaiari
lagunei
patinak
pipak
patinetea
eman
ekarri
oparitu
zenion
zizkien
nizkion
musuzapia erosi zien
54. FITXA Ipuin hauen izenburuak nahastuta daude.
Ordenatu.
otsoa
hiru
eta
txerritxoak
=
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 20 -
zuri
zazpi
eta
ipotxak
Edurne
=
eta berrogei
Ali Baba
lapurrak
=
txirularia
arratoiak eta
Hamelingo
=
55. FITXA Marraztu.
Mirentxu lo dago.
Txakurra arbolari lotuta
dago.
Zuhaitz bat dago zelaian.
56. FITXA Marraztu.
Uretan arrai gorriak daude.
Sei txori hegan doaz.
Ume bat hondartzan
gaztelua egiten ari da.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 21 -
57. FITXA Marraztu.
Lau pilota urdin erosi ditugu.
Kometa bat eta hiru baloi
ditugu
Panpin honek soineko gorria
du.
58. FITXA Hitz egokiak aukeratu eta esaldiak osatu.
gaian
Atzo
Donostiako
egon nintzen.
kaian
bare-
bare
Itsasoa zegoen eta
itsasontzi
pare-
pare
gogoa
batera
igotzeko
sentitu nuen.
golkoa
59. FITXA Hitz egokiak aukeratu eta esaldiak osatu.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 22 -
kaltetu
Txalupa konpontzen ari zen gizon bati ___________nion:
galdetu
Gaixo!
___________ igo al naiteke?
Kaixo!
egin
Bihar hobe! Gaur lan asko ___________ behar dut eta!
ekin
60. FITXA Zein da birritan agertzen ez dena? Borobildu.
B A 4 N
1 0 9
B M
L 0 M H
L 1
A H 9 4
61. FITXA Zein da birritan agertzen ez den irudia?
Borobildu.
' · w &
w Æ =
& ~ Æ
' · !
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 23 -
= · · ~
62. FITXA Zein da birritan agertzen ez dena? Borobildu.
8 7 U P 
8 S 3
5 X
 2 U ´ 5
 2
7 ´  S
X  P 
63. FITXA Binaka berdinak dira. Laukian idatzi.
1 = 2 = 3 =
4 = 5 = 6 =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
64. FITXA Binaka berdinak dira. Laukian idatzi.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 24 -
1 = 2 = 3 =
4 = 5 = 6 =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
65. FITXA Binaka berdinak dira. Laukian bikoteak idatzi.
1 2 3 4
5 6 7 8
1 2 3 4

&
5 6 7 8
&
9 10 11 12

13 14 15 16
66. FITXA Binaka berdinak dira. Laukian bikoteak idatzi.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 25 -
1 2 3 4
5 6 7 8
t
·
Ë
1 2 3 4
r
q
$
¢
v
w
5 6 7 8
t
$
¢
9 10 11 12
r
q
v
w
·
Ë
13 14 15 16
67. FITXA Hitz bat aukeratuz, esaldia osatu.
_______________ atzamarka egiten dute. Katuek
_______________ miauka hasi dira. Katuak
Nere ____________ beti futbolean dabiltza. lagunak
Zure ____________ bihurrikeriak egiten
dituzte.
lagunek
Nere _______________ eskutitz bat bidali
didate.
lehengusuak
Zure ________________ Bilbon bizi dira. lehengusuek
68. FITXA Hitz bat aukeratuz, esaldia osatu.
Gelako _______________ jatorrak dira. mutilak
Gelako _____________ mural handi bat egin
dute.
mutilek
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 26 -
_______________ poz-pozik etxera doaz. Haurrak
_______________ txokolatea jaten dute. Haurrek
Enparantzan ________________ ondo jo zuen. txistulariak
Enparantzan ________________ ondo jo zuten. txistulariek
69. FITXA Hitz egokiak aukeratu eta idatzi.
falta
Mirenek jotzen du.
flauta
kukuak
Maiatzean kantatzen du.
trikuak
70. FITXA Hitz egokiak aukeratu eta idatzi.
platera
Gaur lurrera erori zait.
batera
gisa
Hartz eztia jaten ari da.
grisa
71. FITXA Borobildu esaldietako hitzak. Zenbat hitz
daude? Laukian idatzi eta esaldia kopiatu,
hitzak ondo zatituz.
Kilkirrak abestu egiten du.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 27 -
Dordokak oskola du.
Katua miauka ari da.
72. FITXA Borobildu esaldietako hitzak. Zenbat hitz
daude? Laukian idatzi eta esaldia kopiatu,
hitzak ondo zatituz.
Balea itsasoko animaliarik handiena da.
Txakur horren ilea laranja kolorekoa da.
Saguzarra gauez hegan ibiltzen da.
73. FITXA Zer idatzi dugu hemen?
Z G N O O T A I I T R Z
74. FITXA Zer idatzi dugu hemen?
U B A U K T D A N K E I
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 28 -
75. FITXA Zer idatzi dugu hemen?
I K A A L
M
R H A A T Z
76. FITXA Hitzak osatu eta idatzi.
bide ontzi bidegurutze
soka zahar
esku gurutze
lore luze
neska muturra
sudur tira
Ea zeuk beste bat asmatzen duzun!
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 29 -
77. FITXA “GURE GELAN” idatzia osatu.
Gure gelan _______________ dago
arbela berdea, handi handia.
Gure gelan _______________ dago
mahai _______________, zabal-zabala.
Gure gelan _______________ dago
aulki txuria, txiki-txikia.
Gure gelan _______________ dago
uztai gorria eta borobila.
Gure gelan _______________ dago
baloi urdina eta bizi bizia.
Gure gelan _______________ dago
soka zuria eta luze luzea.
78. FITXA Bakoitzari bere izena ipini.

guraizeak
telefonoa izarra
hegazkina gurutzea bihotza

¤ @
£ n
¦ v
79. FITXA Bakoitzari bere izena ipini.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 30 -
itsasontzia erlojua
uxoa ohea belarria
kartazala
¯ @
± ·
<
80. FITXA Bakoitzari bere izena ipini.
herramintak basamortua
liburuak munduko mapa
kopa
domina
Q ×
# Æ
º '
81. FITXA Bakoitzari bere izena ipini.

hiria betaurrekoak
telebista
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 31 -
kanpaia katua
loreak
·
· ·
. @
82. FITXA Bakoitzari bere esaldia idatzi.
Arkatza idazteko da.
Kutxatilan eskutitzak jartzen dira.
Zenbaki hau zortzi da.
Erlojuan zazpirak dira.
O
¬
83. FITXA Bakoitzari bere esaldia idatzi.
Gizonak pisu handia igotzen du.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 32 -
Liburua lodia da.
Kanpa denda zelaian dago.
Txakurra, animalia da eta haragia gustoko du.
~
·

________________________________________
84. FITXA Bakoitzari bere esaldia idatzi.
Argazki kamara berria da.
Trenak abiadura azkarra dauka.
Irlan, palmera bat dago.
Hondartzan eguzkitako ederra dago.
æ
G
_
85. FITXA Bakoitzari bere esaldia idatzi.
Musika entzuteko kaskoak jartzen ditugu.
Hemeretzi zenbaki bat da.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 33 -
Ernioko gurutzea zuria da.
Jostailuak kaxan sartuko ditugu.
19

C
_________________________________________
86. FITXA Gurutzegrama.
2- 3- 4- 5- 1- Idatzi 11 zenbakia.
1- H A M A I K A 2- Bat gehi bi.
3- Ogiaren barrukoa.
4- Amaren ahizpa.
5- Lau gurpil ditu.
87. FITXA Gurutzegrama.
2 - 3 - 4 -
1- M A R T X O A
1- Urteko hirugarren
hilabetea.
2- Aitaren aita.
3- Etxeak edukitzen du.
4- Egunero jaten dugu.
88. FITXA Gurutzegrama.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 34 -
2- 3- 4- 5- 6-
1- U D A B E R R I A
1- Loreak irteten hasten diren
urtaroa.
2- Kolorerik eta usainik gabeko
edaria.
3- Klarionez idazten dugu bertan.
4- Argitasuna eta beroa ematen
digu.
5- Mutil baten izena.
6- Astearen erdi-erdiko eguna.
89. FITXA Kopiatu.
Telebista oraintxe piztu dut eta
Marrazki bizidunak ikusi ditut.
Oso politak izan dira.
Lukas ahatea oso dibertigarria da.
Gainera, oso lagun maitagarriak ditu.
90. FITXA Kopiatu.
Nik bost urte ditut.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 35 -
Nire ilea laranja kolorekoa da.
Gaur plater bat hautsi dut.
Maritxu berritsu, zer duzu negarrez?
Platera hautsita ipurdiko minez.
91. FITXA Kopiatu.
Eguraldi oso ona egiten du.
Bi txita hori ikusi ditut.
Hiru tximeleta hegan dabiltza.
Zelaia berde-berdea dago .
Lore polit batzuk ere ikusi ditut.
92. FITXA Kopiatu.
Bederatzietan ikastolara noa.
Egunero lana egin behar da.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 36 -
Nire gelako kideekin ondo pasatzen dut.
Jolasdenboran kirola egiten dugu.
Izerdituta heltzen naiz etxera bazkaltzera.
93. FITXA Kopiatu.
Ala kinkirrinera
goazen jolasera.
Ala kinkirriron
gaua da eta gabon!
94. FITXA Kopiatu.
Don, don, kikilikon,
hortxe dator don Ramon,
saltsa-pika, tortolika,
patinean korrika.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 37 -
95. FITXA Kopiatu.
Isil isilik dago
kaia barrenean
ontzi txuri polita
uraren gainean.
96. FITXA Kopiatu.
Erratz baten gainean, Miru eta Mara
gauero joaten dira biak ilargira.
Salto egiten dute handik itsasora
olatuen gainean jolas egitera.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 38 -
97. FITXA Koadro hauetako hitzak erabiliz, esaldi luzeak
egin.
Haurrak gaixorik daude nerekin etorri.
Etxera berandu iritsi naiz aterkia hartu beharko dut.
Euria ari du etxean gelditu dira.
Telebista ikusten gera
zaitezke
aita ez da haserretu.
Haurrak gaixorik daude, horregatik etxean gelditu dira.
98. FITXA Koadro hauetako hitzak erabiliz, esaldi luzeak
egin.
Etxeko lanak ez zaizkit
gustazen
osabarekin arrantzura noa.
Gozoki asko jaten badira berde-berdea egoten da.
Bihar larunbata da eta andereñoa haserretu da.
Udaberrian zelaiko belarra hortzak usteltzen dira.
Gozoki asko jaten badira, hortzak usteltzea normalena
da.
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 39 -
99. FITXA Silaba bakoitzeko txalo bat joz, irakurri hitz
hauek eta hitz bakoitzaren ondoan txalo
kopurua idatzi.
ardi tigre lehoi
karramarro jirafa ahate
txakur tximeleta kokodrilo
euli marrazo elefante
dordoka sugandila kanguro
Goiko hitzak multzo egokietan sartu.
2 txalo 3 txalo 4 txalo
ar di
1 2
ji ra fa
1 2 3
su gan di la
1 2 3 4
100. FITXA Silaba bakoitzeko txalo bat joz, irakurri hitz
hauek eta hitz bakoitzaren ondoan txalo
kopurua idatzi.
liburua luma bloka
arkatza borragoma guraizeak
mahaia arbela klipa
kartutxera margoak kola
koadernoa zelo soka
Goiko hitzak multzo egokietan sartu.
2 txalo 3 txalo 4 txalo
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 40 -
so ka
1 2
ar ka tza
1 2 3
li bu ru a
1 2 3 4
101. FITXA Hitz egokiak aukeratuz, falta dena osatu.
HAGINEKO MINA
Gaur gaua pasatu dut
hagineko _______________
nik ez nuen espero
etorri ______________ berez
ordu bete egon _______________
ohean negarrez
______________ ez zait pasatuko
uste _______________ errez.
zait minez
hau
naiz

bezain
102. FITXA Hitz egokiak aukeratuz, falta dena osatu.
honek txar
atxis-atxis
berriz
mina
kandela
musuzapi
aspirina
x y
Katarro __________
batekin
nabil aspalditik
__________ hondatuko nau
ni erdi-erditik,
Supositorioak
eta ________________
indizioen erruz
ipurdiko ____________
sudurretik zintzilik
Irakurketa – idazketa prozesua. Lan fitxak - 41 -
________________ ahotik
malkoak begitik
sendagileak ___________
txista ipurditik.
_____________ bikaina
hamabost ___________
zikintzeko aina.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.