‫תכונות המרובעים ‪ -‬משפחת מקבילית‬

‫שימו לב שהתכונות עוברות בירושה בין הדורות‪:‬‬
‫כל דור מוסיף משהו על קודמיו ‪ -‬המרובע הבסיסי הוא המקבילית‪ ,‬לכולם יש את תכונות המקבילית‪.‬‬
‫למלבן ולמעוין יש תכונות חדשות ‪ -‬כל אחד מוסיף את תכונותיו‪.‬‬
‫הריבוע הוא השילוב של כולם ‪ -‬יש לו את התכונות של המקבילית‪ ,‬המלבן והמעוין‪.‬‬
‫מקבילית‬

‫מלבן‬

‫צלעות נגדיות שוות‪.‬‬
‫צלעות נגדיות מקבילות‪.‬‬
‫זוויות נגדיות שוות‪.‬‬
‫זוויות סמוכות משלימות ל‪.180-‬‬
‫אלכסונים חוצים זה את זה‪.‬‬

‫בירושה מהמקבילית‪:‬‬
‫צלעות נגדיות שוות‪.‬‬
‫צלעות נגדיות מקבילות‪.‬‬
‫זוויות נגדיות שוות‪.‬‬
‫זוויות סמוכות משלימות ל‪.180-‬‬
‫אלכסונים חוצים זה את זה‪.‬‬
‫בנוסף‪:‬‬
‫‪ 4‬זוויות ישרות‪.‬‬
‫אלכסונים שווים‪.‬‬

‫מעוין‬

‫בירושה מהמקבילית‪:‬‬
‫צלעות נגדיות שוות‪.‬‬
‫צלעות נגדיות מקבילות‪.‬‬
‫זוויות נגדיות שוות‪.‬‬
‫זוויות סמוכות משלימות ל‪.180-‬‬
‫אלכסונים חוצים זה את זה‪.‬‬
‫בנוסף‪:‬‬
‫כל הצלעות שוות‪.‬‬
‫אלכסונים מאונכים‪.‬‬
‫אלכסונים חוצים את הזוויות‪.‬‬

‫ריבוע‬

‫בירושה מהמקבילית‪:‬‬
‫צלעות נגדיות שוות‪.‬‬
‫צלעות נגדיות מקבילות‪.‬‬
‫זוויות נגדיות שוות‪.‬‬
‫זוויות סמוכות משלימות ל‪.180-‬‬
‫אלכסונים חוצים זה את זה‪.‬‬
‫בירושה מהמלבן‪:‬‬
‫‪ 4‬זוויות ישרות‪.‬‬
‫אלכסונים שווים‪.‬‬
‫בירושה מהמעוין‪:‬‬
‫כל הצלעות שוות‪.‬‬
‫אלכסונים מאונכים‪.‬‬
‫אלכסונים חוצים את הזוויות‪.‬‬

‫איך מוכיחים שמרובע הוא‪?...‬‬
‫שימו לב שאפשר להוכיח באופן ישיר או להסתמך על מרובע מדור קודם על ידי הוספת התכונה הנחוצה‪.‬‬
‫איך מוכיחים שמרובע הוא מקבילית?‬
‫‪ .1‬אם למרובע יש שני זוגות של צלעות נגדיות שוות אז הוא מקבילית‪.‬‬
‫‪ .2‬אם למרובע יש שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות אז הוא מקבילית‪.‬‬
‫‪ .3‬אם למרובע יש זוג אחד של צלעות נגדיות שהוא גם שווה וגם מקביל אז הוא מקבילית‪.‬‬
‫‪ .4‬אם במרובע הזוויות הנגדיות שוות אז הוא מקבילית‪.‬‬
‫‪ .5‬אם במרובע האלכסונים חוצים זה את זה אז הוא מקבילית‪.‬‬
‫איך מוכיחים שמרובע הוא מלבן?‬
‫‪ .1‬באופן ישיר ‪ -‬מרובע עם ‪ 3‬זוויות ישרות הוא מלבן‪.‬‬
‫‪ .2‬מתוך מקבילית ‪ -‬מקבילית עם זווית אחת ישרה היא מלבן‪.‬‬
‫‪ .3‬מתוך מקבילית ‪ -‬מקבילית שאלכסוניה שווים זה לזה היא מלבן‪.‬‬
‫איך מוכיחים שמרובע הוא מעוין?‬
‫‪ .1‬באופן ישיר ‪ -‬מרובע עם ‪ 4‬צלעות שוות הוא מעוין‪.‬‬
‫‪ .2‬מתוך מקבילית ‪ -‬מקבילית עם שתי צלעות סמוכות שוות היא מעוין‪.‬‬
‫‪ .3‬מתוך מקבילית ‪ -‬מקבילית שאלכסוניה מאונכים )או חוצים את הזוויות( היא מעוין‪.‬‬
‫איך מוכיחים שמרובע הוא ריבוע?‬
‫‪ .1‬מתוך מלבן ‪ -‬מלבן שיש לו שתי צלעות סמוכות שוות הוא ריבוע‪.‬‬
‫‪ .2‬מתוך מלבן ‪ -‬מלבן שאלכסוניו מאונכים )או חוצים את הזוויות( הוא ריבוע‪.‬‬
‫‪ .3‬מתוך מעוין ‪ -‬מעוין שיש לו זווית אחת ישרה הוא ריבוע‪.‬‬
‫‪ .4‬מתוך מעוין ‪ -‬מעוין שאלכסוניו שווים הוא ריבוע‪.‬‬

‫תכונות המרובעים ‪ -‬משפחת טרפז‬
‫טרפז‬

‫זוג צלעות מקבילות‪.‬‬

‫טרפז שווה שוקיים‬

‫טרפז ישר זווית‬

‫בירושה מהטרפז‪:‬‬
‫זוג צלעות מקבילות‪.‬‬
‫בנוסף‪:‬‬
‫זוויות בסיס שוות‪.‬‬
‫אלכסונים שווים זה לזה‪.‬‬
‫אלכסונים שווים עד נקודת המפגש‬
‫)זה לא משפט ‪ -‬צריך להוכיח!(‪.‬‬

‫בירושה מהטרפז‪:‬‬
‫זוג צלעות מקבילות‪.‬‬
‫בנוסף‪:‬‬
‫‪ 2‬זוויות ישרות‪.‬‬

‫איך מוכיחים שמרובע הוא‪?...‬‬
‫איך מוכיחים שמרובע הוא טרפז?‬
‫‪ .1‬מרובע שיש לו זוג אחד )בדיוק( של צלעות מקבילות הוא טרפז‪.‬‬
‫)אם אפשר‪ ,‬כדאי להראות גם שהזוג השני לא מקביל(‪.‬‬
‫איך מוכיחים שמרובע הוא טרפז ישר זווית?‬
‫‪ .1‬מתוך טרפז ‪ -‬אם בטרפז יש זווית אחת ישרה אז הוא טרפז ישר זווית‪.‬‬
‫איך מוכיחים שטרפז הוא שווה שוקיים?‬
‫‪ .1‬מתוך טרפז ‪ -‬טרפז ששוקיו שוות הוא טרפז שווה שוקיים‪.‬‬
‫‪ .2‬מתוך טרפז ‪ -‬טרפז שיש לו זוג זוויות בסיס שוות הוא טרפז שווה שוקיים‪.‬‬
‫‪ .3‬מתוך טרפז ‪ -‬טרפז שאלכסוניו שווים הוא טרפז שווה שוקיים‪.‬‬

‫תכונות המרובעים ‪ -‬הבן החורג דלתון‬

‫אלכסון ראשי‬
‫שני משולשים שווי שוקיים בעלי בסיס משותף‪.‬‬
‫אלכסונים מאונכים זה לזה‪.‬‬
‫האלכסון הראשי חוצה את האלכסון המשני ואת זוויות הראש בדלתון‪.‬‬

‫איך מוכיחים שמרובע הוא דלתון?‬
‫‪ .1‬מראים שיש שני זוגות צלעות סמוכות שוות‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful