1

linija pisanja harfova
linija pisanja harfova
smjer pisanja harfova
SUFARA - Arapsko pismo se sastoji od 28 harfova i to:


HARFOVI:

'
) ELIF (
~
) BA (
~
) TA (
~
) A S (
¿
) IM Ž D (
r
) A H (
r
) A H (

-
) DAL (
-
) AL Z (
:
) RA (
:
) ZA (
c
) SIN (
c
) IN Š (
c
AD S (
c
) DAD (

=
(TA)
=
(ZA)
-
(AJN)
-
(GAJN)
~
(FA)
·
(QAF)
4
(KAF)
J
(LAM)

-
(MIM)
ó
(NUN)
:
(WAW)
¶ ·
(HA)
s
(JA)
OZNAKE:


-2
linija pisanja harfova
linija pisanja harfova
linija pisanja harfova
zamišljeni harf
zamišljeni harf
zamišljeni harf
Samoglasnici

Postoje tri osnovne oznake u arapskom pismu koje pokrecu harf tj. medusobno
ih povezuju i tako dolazi do rijeci koje imaju svoju smisao i znacenje.

• DAMMA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i
izgovara se kratko U (kao npr. rijec na bos.jez. DŽUMA). Izgleda
poput malog zareza iznad harfa a piše se:
• FETHA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i izgovara
se kratko E (kao npr. rijec na bos.jez. RECE). Izgleda kao tanka kosa
crta napisana iznad harfa, a piše se:• KESRA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi ispod harfa i izgovara
se kratko I (kao npr. rijec na bos.jez. BIK). Izgleda kao tanka kosa crta
napisana ipod harfa, a piše se:


3

lijevo desno
ELIF
linija pisanja harfova
øPlanirano slovo br. 1 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i

OPl5 OPl5 OPl5 OPl5 hAkIA hAkIA hAkIA hAkIA: :: : Harf ELIF je jedna uspravna linija koja se piše odozgo
naprema dole.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim
slovom koje ima mogunost spajanja.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: piše se u visini linije pisanja harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: glas koji je svojom bojom i zvukom izmeu slova E i A

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . . i i
Primjeri
· · · · · ·
· · · · · ·

4
lijevo desno

DAL
linija pisanja harfova
1
2
1
2
øPlanirano slovo br. 2 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i

OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf DAL je jedna savijena linija u obliku luka koja se
piše odozgo naprema dole.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim
slovom koje ima mogunost spajanja.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: piše se u visini linije pisanja harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: glas koji odgovara našem slovu D.


na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . . . .
Primjeri
'. . . '. . '.
.· .. ·'.. ·'. .·. · .'. '.··
5
lijevo desno

ZAL
linija pisanja harfova
1
2
3
1
2
3
øPlanirano slovo br. 3 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i

OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : harf ZAL je jedna savijena linija u obliku luka iznad
kojeg se nalazi taka kao sastavni dio slova, a piše se
odozgo naprema dole.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim
slovom koje ima mogunost spajanja.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: piše se u visini linije pisanja harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: vrh jezika se stavi na prednjie gornje zube i izgovori se
slovo Z, prilikom izgovaranja harfa ZAL jezik se povlai
nazad.
na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . . . .
Primjeri
': : ': : : ':
· : .':. :'.: ':'.· ·':': .': ·':·
6

linija pisanja harfova
linija pisanja harfova
ili linija pisanja harfova
zamišljeni harf
zamišljeni harf
zamišljeni harf

ili linija pisanja harfova
zamišljeni harf
øPlanirano oznake øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i


Tenvin i Sukun

Postoje tri razlicita tenvina u arapskom pismu koje se nalaze na kraju rijeci i to
samo na imenicama. Oni su u osnovi nastavak hareketa (pokretaca harfova) s
tim što im se dodaje duplikat istog:

• TENVIN «EN» odnosno udvostrucena fetha:• TENVIN «IN» odnosno udvostrucena kesra:• TENVIN «UN» odnosno udvostrucena damma:


• SUKUN je oznaka koja se nalazi iznad harfa i koja ga smiruje tj. u tom
slucaju harf se izgovara bez samoglasnika, kao primjer slova «S» u
rijeci «mesdžid»


7
Primjeri
· · · : : ': . . '.
.· :· : . .. ·.: :·· .·':
'.. '.· ·:. .·: '..· '.:· ·:·

Napiši sam:
· _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
: _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
: _ _ _ _ _ _8
lijevo desno

RA
linija pisanja harfova
1
2
1
2
øPlanirano slovo br. 4 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf RA je jedna polusavijena linija u obliku luka, a piše
se odozgo naprema dole.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim
slovom koje ima mogunost spajanja.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: krai gornji dio harfa se piše na liniji pisanja, dok duži i
donji dio harfa piše se ispod linije pisanja harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: harf RA približno odgovara našem slovu R, stim što kod
izgovora damme i fethe slovo RA/RU se izgovara krupno,
a kod kesre takno RI.

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. ¸ . ¸ ¸ ¸
Primjeri
¸ ¸ '¸ ¸ ¸ ¸ '¸
.'¸ :·¸ :¸. ¸· '. ·.¸: ·¸ .:.·
9

Primjeri
¸.· ¸.· ¸·: ·.'.. ¸·. ':'.¸
.¸.· ¸¸. ¸¸: '¸..
':·': '¸·.

Napiši sam:
'¸ _ _ _ _ _ _
¸ _ _ _ _ _ _
¸ _ _ _ _ _ _
. ¸ _ _ _ _ _ _
. ¸ _ _ _ _ _ _10
lijevo desno

ZA
linija pisanja harfova
1
2
1
2
3 3
øPlanirano slovo br. 5 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf ZA je jedna polusavijena linija u obliku luka iznad
koje se nalazi taka kao sastavni dio harfa, a piše
se odozgo naprema dole.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim
slovom koje ima mogunost spajanja.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: krai gornji dio harfa kao i taka piše se iznad linije
pisanja, dok duži i donji dio harfa piše se ispod linije
pisanja harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: harf ZA odgovara našem slovu Z

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. ¸ . ¸ ¸ ¸
Primjeri
¸ '¸ ¸ ¸ '¸ ¸ ¸
'¸¸ :¸ ·¸ .¸ ¸'¸ ¸¸ ¸¸ .'¸
11

Primjeri
¸¸¸ ¸¸: ¸¸· '¸¸'. ¸¸. '¸.¸
¸':. ¸¸· '.¸¸ .'¸.
:'.¸'¸ ¸.¸·

Napiši sam:
'¸ _ _ _ _ _ _
¸ _ _ _ _ _ _
¸ _ _ _ _ _ _
. ¸ _ _ _ _ _ _
. ¸ _ _ _ _ _ _12
lijevo desno


BA
linija pisanja harfova
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
øPlanirano slovo br. 6 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf BA je jedna polusavijena linija u obliku posude
ispod koje se nalazi taka kao sastavni dio harfa, a piše
se odozgo naprema dole te se na kraju doda taka.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: kriva linija poput posude, piše se sa desna na lijevo pri
tome ostajui na linij pisanja harfova, dok se taka piše
ispod slova i ispod linije pisanja harfova..

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: harf BA odgovara našem slovu B


na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . . . . . .
Primjeri
. . .. .. . '. . '..
.¸.. .. .'... '¸:. ·.'. '.¸. '..
13
Primjeri
¸.... ¸¸. .¸· '..¸ '..¸ ¸¸.·
::. '..'. '¸. ¸·¸ ....
..¸.. ¸'.'¸..

Napiši sam:
'. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _
.. _ _ _ _ _ _

14
lijevo desno


TA
linija pisanja harfova
1
1
2
1
2
3
1
3
2 3 3 4
3
4
2
2 3
1
3 4
1
2
øPlanirano slovo br. 7 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf TA je jedna polusavijena linija u obliku posude
iznad koje se nalazi dvije take kao sastavni dio harfa, a
piše se odozgo naprema dole, te se dodaju dvije take
iznad slova.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: kriva linija poput posude, piše se sa desna na lijevo pri
tome ostajui na linij pisanja harfova, dok se take pišu
iznad slova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: harf TA odgovara našem slovu T.

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . .. . . . . . . .
Primjeri
. '. . .. .: . . : '.
: ¸ · : .. : '¸: ¸:': .¸¸: :: ¸
15

Primjeri
..¸': ..': .·.. ..· ..¸·
.¸¸. ..:'¸ .¸'¸ .:·
.¸.¸. ..·

Napiši sam:
'. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
': . _ _ _ _ _ _
. : . _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _16
lijevo desno


SA
linija pisanja harfova
1
1 1
1
4
3
2
5
2
4
3
5
4
2
3
4
2
3
øPlanirano slovo br. 8 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf SA je jedna polusavijena linija u obliku posude
iznad koje se nalaze tri take kao sastavni dio harfa, a
piše se odozgo naprema dole, te se dodaju tri take iznad
slova.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: kriva linija poput posude, piše se sa desna na lijevo pri
tome ostajui na linij pisanja harfova, dok se take pišu
iznad slova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Vrh jezika nasloniti na prednje gornje zube i lagano
pustiti da prostruja vazduh za izgovor slova S.

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . . . . . .
Primjeri
. . '. : . . . . '.:.
'¸:· : ..: ¸:': ..: ¸.': ..
17

Primjeri
.¸. .¸.· .¸:. ¸:.. ..·
.:¸· ..:· .:..'¸
¸::.: ..¸:

Napiši sam:
'. _ _ _ _ _ _
. : . _ _ _ _ _ _
': . _ _ _ _ _ _
. : . _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _18
linija pisanja harfova
zamišljeni harf

´´´´´


øPlanirano oznaka øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i


Tešdid - pojacanje

Oznaka koja se nalazi iznad harfa u obliku slova w ( ) u arapskom jeziku
naziva tešdid tj. ono sa cime se nešto priteže, odnsno harf na kojem se nade
izgovara se poduplano npr.

`.`.¸ = ¯.¸

Tešdid može da dode iznad harfa u sredini i na kraju rijeci.

• Tešdid i njegova pozicija u odnosu na harf i ostale oznake:
Napiši sam:
`. _ _ _ _ _ _
. : . _ _ _ _ _ _
. `. _ _ _ _ _ _

19
lijevo desno


linija pisanja harfova
1
1
1
1
2
2
2
NUN
3
3
øPlanirano slovo br. 9 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf NUN je jedna polusavijena linija u obliku posude
iznad koje se nalazi taka kao sastavni dio harfa, a piše
se odozgo naprema dole, dodavši taku iznad slova.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: piše se sa desna na lijevo pri tome ostajui na linij pisanja
harfova na poetku i u sredini rijei , dok samostalno i
na kraju rjei vei dio harfa spušta se ispod linije pisanja
harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf NUN odgovara našem slovu N..

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. , . . . . . ,
Primjeri
' .. .'.. .
'. '.¸. '... ¸`:. ´.'¸. ..¸.
20
Primjeri
`· .. ` .. '..: ..·
'':· '.· '..:'. ..¸·
...¸: ¸..·

Napiši sam:
' _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _
'. . _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

21
lijevo desno


linija pisanja harfova
1
VAV
2
1
2
1
2
3
1
2
3
øPlanirano slovo br. 10 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf VAV je slovo koji najviše nalikuje našem znaku
ZAREZ, a piše se sa sredine prema gore gdje se naglo
zaokree na dole i završava ispod linije pisanja harfova.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se samo sa desne strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: gornji dioharfa tj. kruži ostaje na liniji pisanja dok
završni dio harfa tj rep se piše ispod linije pisanja.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf VAV približno odgovara našem slovu V stim što se
ovaj izgovara skupljenih usana.


na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . . , ,
Primjeri
, , , ', ', . . . .
, `. ..¸, ¸, . ·¸¸, .:¸, .¸',
22
Primjeri
. ¸`. ¸¸,. ,·¸:· .`..: ´.¸'.
.`., '.¸': ..· . .`.'.'...
...¸· `· ¸:,·

Napiši sam:
', _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
, _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
', _ _ _ _ _ _

23
lijevo desno


linija pisanja harfova
1
JA
1
1
2
2
3
2
3
1
2
2
3 2 3
øPlanirano slovo br. 11 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf JA je iskrivljena linija koji najviše nalikuje našem
slovu S, a ispod koje se nalaze dvije take koje sainjavaju
jednu cjelin t. harf JA..

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

PO PO PO POZlClJA: ZlClJA: ZlClJA: ZlClJA: piše se sa desna na lijevo pri tome ostajui na linij pisanja
harfova na poetku i u sredini rijei , dok samostalno i
na kraju rjei vei dio harfa spušta se ispod linije pisanja
harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf JA odgovara našem slovu J.

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. ¸ . . . .. ,
Primjeri
, , , ', '¸. ...
`.. `... '. '.¸. .`.,.. '...:'.
24

Primjeri
.'¸ ,.. '... `., .·
'¸:.'. ...... .`.·
.¸.,'. ....¸:

Napiši sam:
',
. ¸
,
. . .
. ¸
. `. .


25
lijevo desno


linija pisanja harfova
LAM
1
2
1
2 1
1
øPlanirano slovo br. 12 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf LAM je iskrivljena linija lii na udicu,

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: piše se sa desna na lijevo pri tome ostajui na linij pisanja
harfova na poetku i u sredini rijei , dok samostalno i
na kraju rjei manji dio harfa spušta se ispod linije
pisanja harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf LAM odgovara našem slovu L, stim što se izgovara
malo tanje.


na kraju u sredini na pocetku samostalno
. ¸ . : . .. .
Primjeri
. . . '.. '... _.
.. ... . .`: .':.. ..
26
Primjeri
'.., ..', _.. `.:. '_., ....
.· .¸.· '... `. ...
_'..'... .¸.¸ :· ,
. + i = : . + i = : . + i = : Zapamti!
Napiši sam:
'. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _


27

øPlanirano øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i


Dugi samoglasnici A, Ü i Î

Dugi samoglasnici su u osnovi harfovi (bez oznaka) , , i koji kada se nadu
iza nekog harfa preuzimaju njegovu oznaku te ga produžuju za dvije dužine.

Tako da se:

• iza harfa koji ima oznaku fetha doda , , i pa nastaje dugo A :- _- '-
• iza harfa koji ima oznaku kesra doda , pa nastaje dugo Î ¸·-
• iza harfa koji ima oznaku damma doda , pa nastaje dugo Ü :-
• Kada se Elif maksur nade iza jednog od harfova tada se fetha izgovara
produženo (A) i traje dvije dužine, npr.

`¸... = . `¸ ..
Primjeri:
.. · ,: .'.· ·:· ,.·, ¸.,·
.... .·: ,¸: '...: ¸:.· .`.·
,·, .·: .'. ..´... ...,

28
lijevo desno


linija pisanja harfova
1
FA
1
2
2
3
1
1
2
3
3
3
2
4
4
øPlanira slovo br. 13 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf FA je iskrivljena linija u obliku posude koja u
desnom dijelu ima spojen kruži a iznad kojeg se nalazi
taka kao satavani dio slova.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: Piše se sa desna na lijevo pri tome ostajui na linij pisanja
harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf FA odgovara našem slovu F.


na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . . . : . .
Primjeri
... ´.. . '. . .
. ¸ ..:. '.·¸.· '·. ·:..

29
Primjeri
'¸:.. '..· ·.· ¸.¸.. ·¸..
¸:.· ..... ... ..· ,
. .·¸': ¸. . ...·.
Prakticni primjeri iz Kur'ana. øNauceno Ucimo øPlanirano


Napiši sam:
'.
. .
.
30
lijevo desno


linija pisanja harfova
1
KAF
1
2
2
3
1
1
2
3
3
3
2
4
4
4
4
5
5
øPlanirano slovo br. 14 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i

OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf KAF je iskrivljena linija u obliku posude koja u
desnom dijelu ima spojen kruži a iznad kojeg se nalaze
dvije taka kao satavani dio slova.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: Piše se sa desna na lijevo pri tome ostajui na linij pisanja
harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf KAF se izgovara tako što se jezik povue ka
unutrašnjosti grla gdje i nastaje izgovorivši jako K.

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. ¡ . . . : . ,
Primjeri
. '. . . ´. . . . .
... .. .`¸. .. '¸ ... ...¸.
31
Primjeri
'.·..· '¸....· ..'.... ..... ·¸..,
_.... .¸.': . '.¸.. ...:
`¸`¸.· · ...· '. ',
Prakticni primjeri iz Kur'ana. øNauceno Ucimo øPlanirano


Napiši sam:
.
. . .
. .

32
lijevo desno


linija pisanja harfova
1
MIM
2
3
1
2
1
2
3
4
2
3
1
øPlanirano slovo br. 15 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i

OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf MIM ima formu koja najviše lii našem slovu P, tj.
mali kruži koji se nadovezuje na pravu liniju.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: Piše se sa desna na lijevo pri tome gornji dio harfa tj.
kruži ostajui na liniji pisanja harfova dok se linija
spušta ispod linije pisanja harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf MIM odgovara našem slovu M.


na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . . . . . .
Primjeri
. '. . . ´. . . . .
... . . '_.: .`.'. `. '¸...
33
Primjeri
'... .... ..'... '.·..· ....'..·
_.`:'. ...· ¸...· '... .·....
'..· '.`...· ´_.. .`.. '_..'.
Prakticni primjeri iz Kur'ana. øNauceno Ucimo øPlanirano


Napiši sam:
.
. . .
. .

34
øPlanirano oznaka øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . iHemze -


Hemze je glas koji ne postoji u našem jeziku a izgovara se kratko
ispuštajuci glas kroz stisnuto grlo. Izgledom najviše lici našem slovu c koje se
spaja sa kratkom kosom crtom i tako tvori hemze . Piše se iznad harfova _ ; |
i ispod harfa kao i samostalno . Kad dode napisan sa sukunom, izgovori se
kao pluglas naslonivši se na prethotdno izgovoreni harf, npr. ¸'.|,

E = · |
I = | ·
U = `_ `; `· |


U svakom navedenom primjeru „hemze “ izgovara se kratko!
35
lijevo desno


linija pisanja harfova
1
KAF
2
3
1
2
1 2
3
4 2
3
4
1

øPlanirano slovo br. 16 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf KAF je kriva linija koja lii na udicu a iznad koje se
(kada stoji samo) nalazi znak poput slova S, dok se na
poetku i u sredini rijei piše bez tog dodatka.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: Piše se odozgo naprema dolje ostajui na liniji pisanja
harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf KAF približno odgovara našem slovu K ali se
izgovara malo mekše.


na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . s . s . .
Primjeri
. . . . . . s . .
..s .s '..:s '.':s .':.s
36

Primjeri
....s.· .':s| .'....| .s.:..
..: . .`.· .s',..·· .s..· '..'..·
¸.s. .'.s.s. ...:s.·
Prakticni primjeri iz Kur'ana. øNauceno Ucimo øPlanirano


Napiši sam:
.
. s .
. .
37
lijevo desno


linija pisanja harfova
1
HA
2
2
3
1
1
2
3
1
2
3
4
øPlanirano slovo br. 17 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf HA ima formu kruga kad se nae samo ili na kraju
rjei, dok na poetku i u sredini rijei lii na dva kruga
jedan u drugom ili jedan iznad drugog.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: Piše se odozgo naprema dolje ostajui na liniji pisanja
harfova.

lZGOv lZGOv lZGOv lZGOvOk: Ok: Ok: Ok: Harf HA približno odgovara našem slovu H i izgovara se
krupno i iz dubine prsa.


na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . , . : . .
Primjeri
. '. . . ´. . '. . .
.. .'. ¸. ','¸.. .... _.
38

Primjeri
'...· .·.. '...· .'. _. .¸..... .'. .. ,
· `· ...·¸. _..¸..· . '¸.s| '...·
,'¸..s.·, .'. .s.· .'.:
Prakticni primjeri iz Kur'ana. øNauceno Ucimo øPlanirano


Napiši sam:
.
. . .
. .
39
lijevo desno


linija pisanja harfova
1
HA
2
1
1
2
3
1
2
2
3
øPlanirano slovo br. 18 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf HA je polukriva linija koja se nadovezuje na znak
koji lii na naše slovo C i takav oblik ima kada stoji
samostalno i na kraju rijei, dok se na poetku i kraju
piše bez tog produžetka.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: Piše se odozgo naprema dolje ostajui na liniji pisanja
harfova kada je na poetku i sredini, a samostalno i na
kraju nastavak se spušta ispod linije pisanja harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf HA ne postoji u našem jeziku. Izgovara se tako što
se grlo masimalno stišne što je više mogue i pusti da
prostruja jak i oštar glas HA.

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . . . .. .
Primjeri
. '. . . ´. . '. . .
.. _. '.·. .... '....
40

Primjeri
.¸. ..s..· '..| '...· .'. _. `_.|
'...`¸.· '...`¸.· ...· ... ....
..:`.. _..·`¸.· '..¸|
Prakticni primjeri iz Kur'ana. øNauceno Ucimo øPlanirano


Napiši sam:
'.
. . .
. .
41
lijevo desno


linija pisanja harfova
1
HA
2
1
1
2 3
1
2
2
3
3
3 4
4
øPlanirano slovo br. 19 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf A izgleda kao i prethodno naueni harf tj. HA, s
tim što ovo ima iznad taku kao sastavni dio harfa

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: Piše se odozgo naprema dolje ostajui na liniji pisanja
harfova kada je na poetku i sredini, a samostalno i na
kraju nastavak se spušta ispod linije pisanja harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf HA ne postoji u našem jeziku. Izgovara se tako što
se pusti zrak kroz blago stisnuto grlo gdje i nastaje hrapav
i oštar glas A.

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. ÷ . . . . . ÷
Primjeri
. '. . . ´. . '. . .
. . '.¸. .'.. ¸..'. '....
42
Primjeri
'...'. ....´:.· :'. '...| ..'.| . ....
.... ·.:· . '...· '...| ..:.. .¸.: .
`.': ..... .s .. , ....· ¸..
Prakticni primjeri iz Kur'ana. øNauceno Ucimo øPlanirano


Napiši sam:
'.
. . .
. .

43
lijevo desno


linija pisanja harfova
1
DŽIM
2
1
1
2 3
1
2
2
3
3
3 4
4
øPlanirano slovo br. 20 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf DŽIM izgleda kao i prethodno naueni harf tj. A,
s tim što se sad taka nalazi ispod linije pisanja harfa i
biva sastavni dio harfa

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: Piše se odozgo naprema dolje ostajui na liniji pisanja
harfova kada je na poetku i sredini, a samostalno i na
kraju nastavak se spušta ispod linije pisanja harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf DŽIM je najbliži našem slovu Dž, s tim što je ovo
nešto krupnije pri izgovoru

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. . . . . . . .
Primjeri
. '. . . ´. . '. . .
'... ·.. `¸'. '¸.. ·.. ....
44
Primjeri
.· '..'... .¸.... '¸...'. ..
.'....¸... '...¸.· , '_'.`¸.· .... .
'..`,¸: ..| , ... '...· .:.,¸..
Prakticni primjeri iz Kur'ana. øNauceno Ucimo øPlaniranoNapiši sam:
'.
. . .
. .
45
lijevo desno


linija pisanja harfova
SIN
1
2
3
3
4
1
2 3
2
1
3
2
1
4
øPlanirano slovo br. 21 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf SIN izgleda poput dvije male posude koje su
naslonjene na jedu veu.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: Piše se odozgo naprema dolje ostajui (dvije manje
posude) na liniji pisanja harfova kada je na poetku i
sredini, a samostalno i na kraju (velika posuda) se spušta
ispod linije pisanja harfova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf SIN odgovara našem slovu S.


na kraju u sredini na pocetku samostalno
. , . . . . . ,
Primjeri
_ '_ _ . ´_ . . . '_
_.'. ... _. .`.. ¸. '.·.
46
Primjeri
...| . ... '...:· .'.. ...· ...'.
,.:.. ....¸.· .'..s .. .'..s. ·
'...· ..| .. ¸..'..... _...'...
Prakticni primjeri iz Kur'ana. øNauceno Ucimo øPlanirano


Napiši sam:
_
. '. .
. _

47
lijevo desno


linija pisanja harfova
ŠIN
1
2
3
3
4
1
2 3
2
1
3
2
1
4
5
4
6
5
4
6
6
5
7
6
5
7
øPlanirano slovo br. 22 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf ŠIN izgleda poput prethodnog slova SIN, a razlika je
u tome da se dodaju tri male take iznad.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: Piše se odozgo naprema dolje ostajui (dvije manje
posude) na liniji pisanja harfova kada je na poetku i
sredini, a samostalno i na kraju (velika posuda) se spušta
ispod linije pisanja harfova. Zatim se dopišu tri take kao
sastavni dio slova.

lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: lZGOvOk: Harf ŠIN odgovara našem slovu Š.

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. , . .. .. ,
Primjeri
_ '_ _ . ´_ . . . '_
. _ '·... '.... .¸'. '_..
48

Primjeri
..·¸ .. ¸... ..`..·¸.· ¸..: _.
...'.'. .'¸:| , .·... ...... .¸.': . ,
_. '...· ·¯. .. , ¸s.· '..
Prakticni primjeri iz Kur'ana. øNauceno Ucimo øPlanirano


Napiši sam:
_
. '. .
. _
49
lijevo desno


linija pisanja harfova
SAD
1
2
3
3
1
2
1
1
4
1
3
2
1
4
1
3
2
øPlanirano slovo br. 23 øNauceno
. . r . , , , , . ÷ . . . . , . . , , , . . . ¸ ¸ . . i
OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA OPl5 hAkIA: :: : Harf SAD izgleda poput šoljice sa velikom drškom.

5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: 5PAJANJL: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: POZlClJA: Piše se odozgo naprema dolje tako da savijena linija u
krug (drška) ostaje na liniji pisanja harfova, dok
polusavijana linija (šoljica) ostaje na liniji pisanja
harfova kada je u sredini, a samostalno i na kraju se
spušta ispod linije pisanja harfova.

lZ lZ lZ lZGOvOk: GOvOk: GOvOk: GOvOk: Harf SAD približno odgovara našem slovu S, stim što se
harf SAD izgovara krupno i skupljenih usana kao kad se
želi izgovoriti slovo O.

na kraju u sredini na pocetku samostalno
. , . . . . . ,
Primjeri
' . ´ . . . '
... '.... ... '..'.'. .·.
50

Primjeri
.. '.....· '....· _.| ¸..'.':.|¸ ..s ·.
¸.. ..s ¸...· `..· . s , ....`..· _..
.:.. ... ... ....'. ¸•.. ,
Prakticni primjeri iz Kur'ana. øNauceno Ucimo øPlanirano


Napiši sam:

. '. .
.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful