RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM

Tarikh Masa Tajuk Umum Tajuk Pelajaran : 30 September 2009 : 9.00-10.00 pagi : Aqidah : Kesan Beriman kepada Allah s.w.t Tingkatan : 2 Ehsan Bilangan Murid : 33/36

Objektif Am

: Pelajar dapat menghayati bahawa iman dapat memelihara diri daripada kesesatan dan pembentukan individu atau hamba yang soleh.

Hasil Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: (1) Mengenal pasti sekurang-kurangnya dua daripada tiga jenis tauhid. (2) Membezakan antara Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah. (3) Menyatakan tiga kesan beriman kepada Allah s.w.t terhadap individu,

masyarakat dan Negara. Kemahiran Berfikir dan kesan terhadap : Pelajar dapat mengetahui kepentingan beriman kepada Allah s.w.t

perbuatan, perkataan, pemikiran dan penampilan individu. Penghayatan Nilai kewujudan Allah s.w.t. Penggabung Jalinan Pengetahuan Sedia Ada Tingkatan 1 : Pelajar dapat menghayati dengan lebih mendalam tentang

: Subjek Sains : Pelajar telah mengetahui rukun iman daripada pelajaran bab Akidah

Bahan Bantu Mengajar : 1) Kertas edaran mengenai kejadian alam semesta 2) Slide tentang kesan beriman kepada Allah s.w.t Rujukan Guru Melalui 98 : 1) Junaidah Salehudin.Rosnani Rifin.Nor Aslina Mamat.(2009).Masteri Memori Peta Minda Pendidikan Islam.Seri Kembangan.PNI Neoron (M) Sdn Bhd.m/s

Isi pelajaran (Secara ringkas): 1) Pengertian tauhid 2) Jenis-jenis Tauhid

3) kesan beriman dengan Tauhid Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma’ Wasifat terhadap individu, masyarakat dan negara.

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Pelajar mengikut bacaan doa ketua kelas

Catatan

Pendahulu an

Induksi Set

Pengenalan tajuk: Kesan Beriman kepada Allah s.w.t

-

Guru memulakan kelas dengan sebuah cerita yang bertajuk “Seorang pemuda terselamat daripada dipatuk ular berbisa” Cerita ini berkisar bagaimana seorang pemuda yang begitu taat dan beriman kepada Allah s.w.t sehingga dia terselamat daripada dipatuk ular berbisa ketika solat. Guru bertanya kepada pelajar: Siapa yang bunuh ular itu? Kenapa ular itu dibunuh?

-

-

i-

ii-

- Guru menerangkan ini adalah kesan beriman kepada Allah s.w.t dan sekaligus memperkenalkan tajuk yang akan dipelajari hari ini. Langkah I Pengertian Tauhid: - Beerti mengesakan Allah s.w.t iaitu tidak menyamakan-Nya dengan makhluk. Langkah 2 Jenis-jenis Tauhid: Guru memberi penerangan Guru memberi penjelasan tentang pengertian Tauhid.

1) Tauhid
Rububiyya h 2) Tauhid Uluhiyyah 3) Tauhid Asma’ Wasifat -

tentang ketiga-tiga jenis Tauhid kepada peljar secara terperinci. Guru memberi contoh daripada ayat Al-Quran surah Al-An’nam:Ayat 102 berkaitan dengan Tauhid.

Langkah 3

Kesan Beriman dengan Tauhid Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma’ Wasifat terhadap: 1) individu 2) Masyaraka t 3) Negara

-

Guru meminta sumbang saran daripada pelajar. Seorang murid menulis dipapan hitam hasil sumbang saran pelajar . Guru membincangkan hasil itu dengan semua pelajar.

-

-

Langkah 4 Rumusan dan Penilaian Rumusan Rumusan terhadap pelajaran yang dipelajari hari ini Guru menekankan jenis-jenis Tauhid semula

-

Murid diingatkan supaya sentiasa mengingati Allah s.w.t dalam apa jua keadaan.

Penilaian

- Guru meminta pelajar menyatakan sekurang-kurangnya dua kesan beriman kepada Allah s.w.t terhadap penampilan individu. - Guru meminta pelajar menyenaraikan dua contoh daripada kesan beriman dengan Allah s.w.t dalam situasi sekeliling pelajar dan akan dibincangkan pada kelas seterusnya.

Latihan susulan

Penilaian Kendiri:

Ulasan Penyelia:

Ulasan Pengetua:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful