RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM

Tarikh Masa Tajuk Umum Tajuk Pelajaran Objektif Am Hasil Pembelajaran : : : : : : 8 September 2009 (Selasa) 8.50-10.10 pagi Tingkatan Bilangan Murid : : 1 Ibn Sina 25 Orang

Adab dan Akhlak Islamiah Adab Bergaul Dengan Keluarga Pelajar dapat menghayati pergaulan yang baik dapat mewujudkan keharmonian dalam sesebuah keluarga. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 adab bergaul dengan keluarga. Menjelaskan 5 kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga. Mengenalpasti 5 perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. Menghuraikan 4 akibat tidak menjaga adab berkeluarga terhadap diri dan terhadap keluarga.

Kemahiran Berfikir Penghayatan Nilai Penggabung Jalinan Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar

: : : :

Hikmah pergaulan yang baik dengan keluarga terhadap negara dan masyarakat. Menyedari keluarga yang sempurna asas kepada negara dan masyarakat sentosa. Sejarah – Kerja kursus Sejarah Tingkatan 1(Salasilah Keluarga). Pelajar telah mempelajari: 1. Adab kepada ibu bapa 2. Konsep dan salasilah keluarga (dari subjek Sejarah Tingkatan 1). Gambar - Menyambut hari raya bersama keluarga, makan malam bersama keluarga, melawat bapa saudara yang sakit di hospital, bersalaman dengan datuk dan nenek di kampung, adik-beradik memasak bersama-sama. Kad edaran - Perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga Keratan akhbar,majalah dan risalah - Akibat tidak menjaga adab berkeluarga. (1 ) (2 ) (1 ) (2 ) (3 ) (4 Mohd Nazmi bin Desa, Mohd Syauki bin Osman, Rijaluddin bin Yahya (2008), buku teks Pendidikan Islam tingkatan satu, Ipoh, Perak. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mukasurat 136. Maimon Husin, Mohd Sukki Othman (2009). PMR Nexus Vista Pendidikan Islam. Petaling Jaya. Penerbitan Sasbadi Sdn. Bhd. Mukasurat 151-152 Adab bergaul dengan keluarga Kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga Perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga Akibat tidak menjaga adab berkeluarga.
InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

:

Rujukan Guru

:

Isi Pelajaran

:

1

) KOMPONEN PENGAJARAN Induksi Set Memberikan lima sampul surat kepada lima kumpulan yang mengandungi gambar: • Menyambut hari raya bersama keluarga • Makan malam bersama keluarga 1. • Melawat bapa saudara yang sakit di hospital • Bersalaman dengan datuk dan nenek di kampung • Adik-beradik memasak bersama-sama Meminta wakil setiap kumpulan menghuraikan secara ringkas tentang gambar tersebut. Mengaitkan aktiviti pelajar dengan tajuk pelajaran pada hari ini iaitu adab bergaul 3. dengan keluarga. Perkembangan Isi Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (1) Memilih beberapa pelajar untuk melakonkan watak mengikut arahan yang diberi: - Situasi 1: Apakah yang akan anda lakukan apabila abang dan adik anda bertengkar? - Situasi 2: Anda terserempak dengan ibu saudara di pasar. Apa yang anda lakukan? - Situasi 3: Nenek anda sakit dan memerlukan pembedahan segera. Apa peranan anda? (2) Meminta pelajar menilai lakonan tersebut dan menyenaraikan adab-adab bergaul dengan keluarga. (1) Bertanya secara rambang apakah yang pelajar dapat jika beradab dengan keluarga. (2) Meminta maklum balas dan sumbang saran daripada pelajar. (3) Menulis kesemua idea yang diberikan oleh pelajar di papan putih. (4) Mengenal pasti idea yang perlu ditekankan dan membuat penambahbaikan. (5) Membuat penegasan tentang kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga. (1) Membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan. (2) Mengedarkan 1 keping kad kepada setiap kumpulan yang mengandungi Catatan 2.

1.

Adab bergaul dengan keluarga; - Sentiasa ziarah-menziarahi. - Memberi salam apabila bertemu. - Nasihat-menasihati ke arah kebaikan dan menunjukkan akhlak mulia. - Mengasihi yang lebih muda dan menghormati yang lebih dewasa. - Sentiasa bekerjasama dalam perkara kebaikan. - Beradab sopan ketika bercakap dan saling bantu-membantu.

2.

Kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga; - Memelihara kebahagiaan dan keharmonian keluarga. - Mewujudkan sikap saling hormatmenghormati. - Terjalin hubungan kasih sayang. - Dikasihi dan dirahmati Allah S.W.T. - Memelihara maruah orang Islam dan ajarannya. - Melahirkan individu yang berakhlak mulia. - Mendapat ketenangan jiwa dan ketenteraman hidup. Perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga; - Menyokong perbuatan maksiat yang berlaku dalam keluarga. - Berbicara dengan menggunakan

3.

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

2

kata- kata yang kasar,tidak bersopan santun. - Memutuskan hubungan silaturrahim. - Berperasaan hasad dengki dan iri hati. - Membiarkan anggota keluarga hidup dalam kesusahan. Akibat tidak menjaga adab berkeluarga. - Terhadap diri. • Hidup tidak berkat. • Tidak dapat ketenangan jiwa. • Pelajaran akan terjejas. • Masa hadapan musnah. 4. - Terhadap keluarga. • Maruah keluarga tercemar. • Menimbulkan persengketaan. • Semangat kerjasama hilang. • Terdedah pada kemungkaran. Rumusan 1.

suatu pernyataan tentang perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. (3) Meminta pelajar membentangkannya dan merumuskan hasil pembentangan tersebut. (1) Memberi contoh permasalahan mengenai kekeluargaan yang diambil daripada keratan akhbar, majalah dan risalah. (2) Meminta pelajar berbincang secara berpasangan mengenai permasalahan itu dan mengklasifikasikan akibat tidak menjaga adab berkeluarga kepada 2 iaitu: - terhadap diri. - terhadap keluarga. (3) Membuat rumusan daripada idea pelajar.

Menasihati pelajar supaya menjaga adab pergaulan yang baik dengan ahli keluarga. Pelajar diingatkan bahawa pergaulan yang tidak baik dengan ahli keluarga 2. mendatangkan akibat buruk terhadap diri dan keluarga. Pelajar diminta untuk berakhlak mulia bagi menjamin kesejahteraan terhadap 3. seseorang. Penilaian Pelajar dinilai semasa aktiviti main peranan dan sumbang saran untuk adab bergaul 1. dengan keluarga dan kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga. Pelajar dinilai semasa pembentangan tentang perbuatan yang menyalahi adab bergaul 2. dengan keluarga. Pelajar dinilai semasa mengeluarkan idea hasil daripada perbincangan pasangan untuk 3. topik akibat tidak menjaga adab berkeluarga. Latihan Susulan Pelajar dikehendaki menjawab 2 soalan: (1) Mengapakah seseorang anak gadis dikehendaki menjaga adabnya ketika bergaul 1. dengan keluarga? (2) Pada pendapat anda, mengapakah berlaku kejadian sumbang mahram dalam masyarakat Islam? Penilaian Kendiri

Ulasan Penyelia

Ulasan Pengetua

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

3

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful