You are on page 1of 4

Narrowcasting binnen crossmedia

Ook binnen crossmedia hoort narrowcasting. Narrowcasting is een fenomeen dat


inmiddels vele namen kent: digital signage, dynamic signage, electronic signage
networks, digital in-store merchandising, electronic display networks, retail television,
captive audience networks, out-of-home media networks, digital media networks,
electronic billboards ....

Definities Narrowcasting
Optimaal Digitaal geeft de volgende definitie van narrow-casting:

"Het leveren van informatie die is gericht op een bepaald


publiek, op een geselecteerde locatie en tijdstip via digitale
schermen, veelal op afstand aangestuurd met relevante visuele
content." Narrow-casting gaat over schermen die opduiken in
(semi)-openbare ruimtes als winkels, cafes, trams en straten.

Bijna dezelfde definitie wordt in het Narrowcasting Rapport van MyRetail gebruikt.

“Narrowcasting is het leveren van informatie via een


interactief netwerk zoals het Internet of Intranet gericht op
een bepaald publiek, op een geselecteerde locatie en tijdstip
via digitale schermen, op afstand aangestuurd met relevante
visuele content”.

In het blad Retail Trends is in 2006 een Narrowcasting Top Tien van bruikbare tips
gepubliceerd, die ik jullie ook wil meegeven:

• Content is koning
Narrowcasting heeft alleen succes als de content goed is. Investeer dus niet in
technologie totdat u zeker weet dat u in staat bent dit systeem te voorzien
met actuele, en kwalitatief goede informatie. Anders is het zonde van uw geld.
• Winkelpersoneel
Het lokale winkelpersoneel is van kritiek belang. Zorg ervoor dat u dit
personeel van te voren betrekt bij de introductie van een elektronisch
paneelsysteem. Als het winkelpersoneel zo’n systeem niet ziet te zitten, zal
het een manier vinden om het te saboteren. De grootste boosdoener bij het
mislukken van een project is doorgaans de desinteresse van het personeel.
• Locatie, locatie, locatie
De plek waar de schermen worden opgehangen moet zorgvuldig worden
gekozen en getest. Als de schermen op een plek hangen waar ze door het
publiek niet worden gezien (bijvoorbeeld drie meter boven de grond) – dan
blijft de informatie ook onopgemerkt.
• Actualiteit
Kies een systeem waarmee het eenvoudig is om tussentijds updates te maken.
Als u niet in staat bent om binnen een kwartier een verkoopprijs van een
artikel aan te passen voor het gehele (winkel)netwerk, dan heeft u een slechte
investering gedaan.
• Logging is een must
Eerder in dit dossier is aangegeven dat volgens ons een elektronisch
paneelsysteem gefinancierd gaat worden door de leveranciers. U kan echter
alleen geld vragen voor reclame op uw netwerk als u tegenover uw
adverteerders kan bewijzen dat hun advertenties ook daadwerkelijk worden
getoond op de afgesproken tijdstippen.
• Centraal beheer
Vertrouw niet op het sturen van updates via cd of dvd. Mensen maken fouten
en vergeten dingen. Gebruik een netwerk via welke alle systemen in één keer
vanaf afstand up-to-date kunnen worden gemaakt.
• Schaalbaarheid
Zorg dat uw installatie kan groeien. Ieder willekeurig bedrijf is in staat een
pilot succesvol uit te voeren. Maar dat ligt heel anders als u na een succesvolle
pilot besluit om het systeem uit te breiden naar drieduizend schermen,
verdeeld over een netwerk van meer dan zeventig winkels. Hou hier rekening
mee als u een keuze maakt voor een systeem.
Belangrijke elementen bij narrowcasting
Binnen narrowcasting zijn elementen zoals
content creatie, aansturing van beeld en
geluid, exploitatie maar ook connectiviteit en
netwerk erg belangrijk. Hier dient de
dienstverlening en de organisatie goed te
verlopen zodat bij de klant en de doelgroep
de boodschap goed overkomt.

Wat is de toekomst?
Het aanbod van ‘narrowcasting’ netwerken in
Nederland groeit snel. Winkelketens willen het grote publiek dat zij binnenhalen te
gelde maken en adverteerders zo ook een nieuw kanaal bieden om te consument te
bereiken. Het publiek dat gevangen zit in bus, taxi en spoorwegen is een ideaal target
voor reclame, hebben vele vervoersorganisaties inmiddels bedacht. En wie bij de
zoveelste spot wegkijkt uit pure verveling, zal toch weer opkijken bij een verse
nieuwskop. Nieuws is een ideale trekker van aandacht.

Wat betekent dit voor de toekomst van nieuws op openbare schermen? Op dit moment
wordt er nog nauwelijks nieuws op maat gemaakt. In het merendeel van de gevallen
wordt gebruik gemaakt van bestaand nieuwsaanbod. Maar het lijkt onafwendbaar dat
er steeds meer netwerken komen met specifieke filters. Geen nieuws over
concurrenten, geen nieuws over het bedrijf dat het nieuws aanbiedt, geen droevig
nieuws en als het kan ook geen aanstootgevende zaken. En verder een uitbundig
aanbod aan show en sportnieuws: dat is een mogelijke toekomst voor nieuws op
commerciële schermen.

Waar nu nog een standaard nieuwsstroom geleverd wordt, zal in de toekomst per klant
een nieuws selectie opgezet worden rond specifieke onderwerpen, met meer of minder
beeld en video zoals gewenst, en met een bepaalde tone-of-voice.

Bronnen: Optimaal Digitaal , De Nieuwe Reporter , Frankwatching, Narrowcasting


Rapport, Intercity, Retail Trends , Heliview presentaties
Somethin’ New staat voor de vernieuwde, interactieve, non-lineaire crossmedia
formats.

Vernieuwende, interactieve formats Somethin’ New

Er liggen enorm veel mogelijkheden voor vernieuwende


formats – waarbij er ingespeeld moet worden op groeiende
mogelijkheden voor interactiviteit. Daarnaast is het vanuit
mijn visie van belang een écht merk te ontwikkelen en deze
commercieel crossmediaal optimaal te exploiteren (een
televisieprogramma, een online/offline service,interactie
met de doelgroep, een evenement, een magazine, etc)

Vanuit mijn afstudeerrichting Crossmedia & Format Development heb ik zelf ook zeker
de ambitie om iets vernieuwends in deze markt neer te zetten. “…Ik ben toegewijd om
cutting edge formats die verschillende media combineert te ontwikkelen en te
distribueren …”

Op basis van omroepprofiel en mogelijkheden; tv, internet, mobiele media en real-life


events en games zullen gecombineerd worden tot een allround mediabeleving. Alle
formats zijn zodanig ontwikkeld voor een internationale markt, waarbij rekening is
gehouden met aanpassen naar land of cultuur. Voor meer detail informatie over
(internationale) distributie, beschikbaarheid en rechten, neemt u dan contact op met
Somethin’ New.

Meer informatie:

Somethin’ New
Daphne Dijkerman,
Crossmedia & Format Development

website: http://www.daphnedijkerman.nl
weblog: http://www.daphnedijkerman.nl/weblog
mail: format@daphnedijkerman.nl