You are on page 1of 18

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

EKOLOGIA W PRZEMYŚLE
PROJEKT

ZAŚLEPKA TRANSPORTOWA

Wykonali:

1

..................... 18 2 ........................................................3............Spis treści 1.................................................................... 15 7.................... Wyrób ............... Analiza ........................................................................ Technologia wytwarzania ...... Surowce ...............................1....................... Program produkcji ............................................................................................................... Korekta technologii wyrobu .............................................................................................................................. outputs) ......................................6 3........................................ Algorytm procesu produkcyjnego ......................................................................................................3 1..................... Identyfikacja zagrożeń środowiskowych produktu w całym cyklu życia ....2............................................................................Materiały .............................................................. Podstawowe właściwości polipropylenu: ...................................................................................................... 17 9.............................3 1.....3..................... 14 6............... Analiza ekonomiczna produkcji ........................................................................................ Zużycie energii .................3 1.......2............................5 2......................................................................................... Klasyfikacja odpadów oraz sposób ich odzysku i recyklingu................................................. Główne zastosowania polipropylenu: ................. Największe obciążenia „hot spots” (newralgiczne punkty) .................. 12 5........ 16 8..............................1.......9 4...................4.. 10 4................................................. Wymiary produktu....................... 11 4................... 17 10................................................... Algorytm procesu produkcyjnego – (inputs... 10 4...........................4 1.............................................................

03% Główne zastosowania polipropylenu: przemysł chemiczny i farmaceutyczny: przewody do wody i cieczy agresywnych..1. zbiorniki do aparatów barwiących.5 MJ/kg 0. sprzęt medyczny. naczynia laboratoryjne. Podstawowe właściwości polipropylenu: Właściwość Gęstość Zakres wartości 900–910 kg/m³ Wytrzymałość na rozciąganie Twardość Ciepło spalania Chłonność wody po 24 h 1. w tym kabli i przewodów 3 . włókna polipropylenowe stanowią około 12% ogólnej ilości włókien syntetycznych  przemysł elektrotechniczny i elektroniczny: obudowy i części różnych produktów tego przemysłu. tkaniny techniczne itp. dywany. wykładziny.  20–38 MPa 25–50 N/mm² 46. 1. opakowania leków itp.1.2. Wykonana zaślepka transportowa będzie wykonywała funkcję ochronną dla przyłączy klienta. Wyrób Wyrób: Zaślepka transportowa Wyrób składa się z jednego elementu wykonanego z tworzywa sztucznego. strzykawki jednorazowego użytku.. izolacje. tkaniny filtracyjne. zbiorniki. włókna.  przemysł włókienniczy: oprzyrządowanie narażone na działanie chemikaliów (cewki). naczynia dla chorych.

3. wyposażenie łazienek. przednie części karoserii oraz elementy wyposażenia wnętrza  budownictwo i meblarstwo: izolacje piankowe. zderzaki. wykładziny. przewody gazowe i centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji. polepszanie właściwości mechanicznych konstrukcji betonowych. przemysł samochodowy: wiele elementów samochodów.  artykuły gospodarstwa domowego i zabawki. jak np. Wymiary produktu Zaślepka transportowa przedstawiona w projekcie posiada następujące wymiary: 4 . sprzęt pralniczy. 1.

4. że roczna produkcja będzie kształtować się na poziomie 1769472 sztuk. Forma posiada 4 gniazda. Materiałem wyjściowym do produkcji jest granulat z PP. co pozwala na wyprodukowanie jednej zaślepki . Przewidziana miesięczna ilość produkowanych zaślepek to 153600 sztuk. 1. przy zastosowaniu technologii wtryskiwania. Program produkcji Jeden cykl produkcyjny na maszynie trwa 15 sekund. zatem:  60 s / 15 s = 4 cykle/min  4 cykle × 4 gniazda = 16 sztuki/min  16 sztuki/min × 60 min = 960 sztuk/h Produkcja dzienna (1 zmiana ) – 8h x 1zm):  960 sztuk/h x 8h = 7680 sztuk/dzień Produkcja miesięczna:  7680 sztuk/dzień x 20 dni roboczych = 153600 sztuk/miesiąc Produkcja roczna:  153600 sztuk/miesiąc x 12 miesięcy = 1843200 sztuk/rok Przy uwzględnieniu brakowości na poziomie 4% zakładamy.Kolor wyrobu: bezbarwny Masa: 20g Zastosowanie: ochrona przyłączy klienta przed uszkodzeniami mechanicznymi. 5 .

Technologia wytwarzania Zaślepka transportowa będzie wytwarzana za pomocą wtryskiwania. Ostatnim etapem jest wyciągnięcie kształtki i ocenienie jej jakości. Rys 2.2. W formie następuje zastygnięcie tworzywa – powstaje kształtka. Najpierw granulat polipropylenu transportowany jest z opakowania do zasobnika wytłaczarki. 6 . Surowiec będzie transportowany poprzez podajnik pneumatyczny. Podajnik pneumatyczny GLASKO Potem za pomocą układu uplastyczniającego (ślimak i uzbrojony w elementy grzejne cylinder) – tworzywo zostaje uplastycznione i przetransportowane w okolicę dyszy wtryskarki gdzie następuje jego wtryśnięcie do formy.

9.zasobnik. 2.Rys.dopływ czynnika chłodzącego ślimak. Wtryskarka EasyMaster EM80-V . 6-silnik napędowy. 8. 3-cylinder. Przyjęliśmy 15% wagi jako naddatek na układ wlewowy. Charakteryzuje je szczególna energooszczędność i gwarantowany dobry stosunek jakości do ceny. Nasz wyrób produkany jest w ilości 4 szt na jeden wtrysk czyli 4x20g = 80g.układ ogrzewający. 7 . 7-przekładnia. 3.80 ton Wybraliśmy tę wtryskarkę ze względu na parametr wagi wtrysku. 4-ślimak. czyli ogolne zapotrzebowanie to 92 g materiału. 5-głowica. Schemat wtryskarki 1. Są to szybkie i jednocześnie precyzyjne maszyny (zmniejszony czas cyklu przy dużej mocy wtrysku oraz specjalnie skonstruowanym ślimaku). 10elementy chłodzące tworzywo w strefie zasypu Wtryskarki EasyMaster to jedne z najchętniej kupowanych urządzeń marki Chen Hsong Group.tworzywo. Znakomita jakość produktów wyjściowych.

Przyjmujemy 15 % naddatku na układ wlewowy. Jeśli wyrób jest niezgodny następuje rozdrobnienie za pomocą młyna. Po wyprodukowaniu kształtki. 8 . Działa ona w układzie 4x1 tzn. wyrób finalny musi przejść kontrolę jakości (dokładność wymiarowa oraz chropowatość powierzchni). Jeśli produkt przejdzie pozytywnie kontrolę następuje pakowanie.Zastosowaliśmy formę o wymiarze 450x300 mm. że w trakcie jednego wtrysku układ wlewowy zapełnia cztery gniazda.

3. Algorytm procesu produkcyjnego Transport surowca TAK Magazynowanie Rozdrobnienie odpadu Transport wewnętrzny Dostarczenie granulatu do cylindra wtryskarki wtryskiwanie Uplastycznienie tworzywa Wtryskiwanie tworzywa do gniazd formujących Zestalenie wypraski Usunięcie wypraski z formy Kontrola jakości Czy wyrób jest zgodny Odpad NIE TAK Pakowanie Transport do magazynu Dystrybucja Użytkowanie Recykling 9 .

10 . małej przenikalności pary wodnej. Surowce Do produkcji zaślepek transportowych wykorzystany zostanie granulat z polipropylenu.4. cienkościenne pojemniki do żywności. Materiał: tworzywo sztuczne (polipropylen) .Moplen HP 548R Typowe zastosowania moplenu: Zakrętki. Analiza 4. elastyczności nawet w niskich temperaturach. artykuły użytkowe gospodarstwa domowego. Producent: Atlantic Polymers Polska Sp. z o.1. Polipropylen jest idealnym materiałem ze względu na trwałość i łatwość obróbki. artykuły meblarskie. zamknięcia.o. Granulat jest tanim i powszechnie stosowanym tworzywem o dobrej wytrzymałości mechanicznej. Gatunek odznacza się dobrą sztywnością połączoną z dobrą płynnością. odporności na działanie wody oraz wielu innych rozpuszczalników i związków chemicznych.

Materiały Podajnik pneumatyczny GLASKO CHARAKTERYSTYKA WARTOŚĆ JEDNOSTKA MOC 1 kW WYDAJNOŚĆ 520 kg/h ŚREDNICA ZBIORNIKA 320 mm WYMIARY 400/360/680 mm Wtryskarka EasyMaster EM 80-V 80ton CHARAKTERYSTYKA WARTOŚĆ JEDNOSTKA WYDAJNOŚĆ WTRYSKU 86 cm3/s MOC SILNIKA SERWO 11 kW MOC GRZAŁKI 6.70 m MASA MASZYNY 2800 kg SIŁA ZWARCIA 80 t POMPY HYDRAULICZNEGO 11 .Siedziba: Poznań Atlantic Polymers Polska Sp.2. Jest to firma specjalizująca się w dystrybucji tworzyw sztucznych. firmami produkcyjnymi w branży.60 x 1. funkcjonuje na polskim rynku od 2001 r. Zapewnia połączenie łańcucha dostaw pomiędzy producentami tworzyw a odbiorcami końcowymi.5 kW ILOŚĆ OLEJU 170 L WYMIARY MASZYNY 4. z o.20 x 1. 4.o.

400 Kg/h OBROTY 650 obr/min WIELKOŚĆ PRZEMIAŁU 8 mm CHARAKTERYSTYKA WARTOŚĆ JEDNOSTKA UDŹWIG 5 t WYSOKOŚĆ 6.45 kW WYDAJNOŚĆ 200 .3.6 l/h MOC SILNIKA 60 kW Maszyna Wartość Jednostka Podajnik pneumatyczny 1 kW Wtryskarka 17. Zużycie energii Działanie ciągłe Działanie ciągłe ~ 18.5 kW 12 .SC10 CHARAKTERYSTYKA WARTOŚĆ NOŻE STAŁE 2x2 NOŻE OBROTOWE 3x6 PRZESTRZEŃ KRUSZĄCA 360 x 250 x 250 mm ZASILANIE 7.8 m ZUŻYCIE PALIWA 5.Młyn do tworzywa sztucznego ML .5 kW JEDNOSTKA Wózek widłowy DFG 540-550 PODNOSZENIA MAKSYMALNEGO 4.

45 x 251 = 52069.45 x 5 = 1037.SC10 7.5 + 1 x 67.25 kWh  rok: 207.95 kWh 13 .  jeden dzień roboczy: (8 x 17.45) = 207.45 kW Praca 1 zmianowa.Działanie dyskretne Maszyna Wartość Jednostka Młyn ML .45 kWh  tydzień: 207.45 kW Wózek widłowy 60 kW Działanie dyskretne~ 67.

ciepło.5. hałas . hałas TAK Magazynowanie wózek widłowy Rozdrobnienie odpadu Transport wewnętrzny . hałas Dostarczenie granulatu do cylindra wtryskarki ciepło energia wtryskiwanie Uplastycznienie tworzywa Wtryskiwanie tworzywa do gniazd formujących tworzywo Zestalenie wypraski worki po tworzywie ścieki wyrób Usunięcie wypraski z formy czynnik ludzki Kontrola jakości ciepło Czy wyrób jest zgodny Odpad NIE TAK folia stretch wózek widłowy. czynnik ludzki samochód Pakowanie Transport do magazynu Dystrybucja Użytkowanie rolki po folii . Algorytm procesu produkcyjnego – (inputs. hałas Recykling 14 . ciepło. outputs) wózek widłowy Transport półfabrykatów . ciepło. ciepło.

z dnia 8 października 2001 r.6. Dz. Klasyfikacja odpadów oraz sposób ich odzysku i recyklingu Odpady można klasyfikować według różnych kryteriów: a) w zależności od źródła powstawania. b) zagrożenia dla środowiska. 2001 nr 112 poz. obrotu i stosowania tworzyw sztucznych 07 02 13 Układ wlewowy.) RODZAJ ODPADU KOD ODPADU Opakowania z papieru Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna 15 01 01 15 01 02 15 01 03 POSTAĆ ODPADU Kartony. Klasyfikację odpadów sporządziliśmy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. rolki po foliach stretch Folia stretch.U. W przypadku dodatków w ilości do 20% otrzymuje się wyroby o właściwościach tylko nieznacznie różniących się od właściwości czystego materiału. RECYKLINGU Przeróbka na papier Regranulat Odzysk energii Odpad z produkcji. Nieznacznemu pogorszeniu może ulec tylko wygląd powierzchni i może wystąpić zmiana zabarwienia. 15 . c) uciążliwości. U. d) użyteczności. granulat PP Palety SPOSÓB ODZYSKU. wybrakowane wyroby Regranulat (…) (odpad technologiczny) ODPADY NIEBEZPIECZNE Syntetyczne oleje hydrauliczne 13 01 11 Oleje z wtryskarek Utylizacja . przygotowania.regeneracja głęboka (re-rafinacja) Wyroby z polipropylenu po rozdrobnieniu w młynach rozdrabniających dodawać do świeżego surowca. 1206 (ogłoszony: Dz.

Identyfikacja zagrożeń środowiskowych produktu w całym cyklu życia PRODUKCJA:  emisja  przepracowane oleje . 16 .zanieczyszczenia wód – dziura ozonowa DYSTRYBUCJA  emisja  zużyte palety  zużyte folie  zużyte kartony UŻYTKOWANIE  zużyte wyroby Polipropylen nie stanowi zagrożenia dla środowiska.ogólne zanieczyszczenia środowiska (wody. Jest to substancja trudnozapalna. Nie jest rozpuszczalny w wodzie. Rozkład następuje pod wpływem promieniowania UV. gleby)  opakowania po granulacie  ścieki . W środowisku naturalnym jest substancją obcą i rozkłada się bardzo powoli. tlenek węgla) i drażniące.7. Podczas spalania mogą wydzielać się substancje toksyczne (np.

45 128.32 4.1 52069.62 3.25 643. Zatrudnienie obliczone dla 2 pracowników o zarobkach 2600zł brutto miesięcznie.37 ZUŻYCIE SUROWCA [kg] 176.2 3356.62 1037.95 32 283. W każdym z tych układów zdarzają się drobne usterki – w porę zauważone i skorygowane pozwalają zapobiec przed poważniejszą awarią maszyny. 17 .25 1255 5484.55 240960 2487. Jest on wyposażona w kilka układów.64 168 479.35 170 2465 ZUŻYCIE WODY [dm3] PALIWO WÓZEK WIDŁOWY [l] OLEJ HYDRAULICZNY AMORTYZACJA MASZYN 5600 PRACOWNICY (2) 62400 279199.8.41 5 21. Największe obciążenia „hot spots” (newralgiczne punkty) Ze względu na mały stopień skomplikowania technologii stosowanej w firmie.36 Cena energii elektrycznej [zł/kWh] Cena surowca [zł/kg] Cena wody + ścieki [zł/dm3] Cena oleju napędowego [zł/l] Cena oleju hydraulicznego [zł/l] 0.8 10.in.23 960 9.64 671.37 14.91 4800 49. układ uplastyczniania czy układ sterujący. największe obciążenie występuje na jednej maszynie – wtryskarce.23 883.85 25 109. Analiza ekonomiczna produkcji ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI DZIENNE KOSZT [zł] TYGODNIOWE KOSZT [zł] ROCZNE KOSZT [zł] ZUŻYCIE ENERGII [kWh] 207.16 44336.5 Amortyzacja roczna maszyn została przyjęta na poziomie 7%. m. co skutkowałoby wstrzymaniem produkcji oraz pociągnęłoby za sobą koszty związane z naprawą. 9.

zminimalizowaniu awaryjności oraz optymalizacji kosztów utrzymania maszyn. 18 . Korekta technologii wyrobu Firma powinna zainteresować się kupnem zaprojektowanie specjalnie dla wtryskarek filtra oleju CJC. Pozwoli to na podniesienie możliwości produkcyjnych – czyli zwiększenie przychodów. Zwiększenie żywotności oleju obniży koszty związane z jego utylizacją. które stanowi wtryskarka. lecz również wyeliminuje wąskiego gardło. co spowoduje spadek kosztów ogólnych. W przyszłości przedsiębiorstwo powinno zainwestować w zakup drugiej wtryskarki. Pomoże to w przedłużeniu żywotności oleju i układów hydrauliki.10. Druga wtryskarka będzie również „zabezpieczeniem” produkcji w przypadku awarii głównej maszyny.