You are on page 1of 88

Användarhandbok

NIBE™ F1255
Bergvärmepump

LEK

UHB SE 1428-4
231512

6QDEEJXLGH
1DYLJHULQJ
2NNQDSS EHNU¦IWDY¦OMD

%DN§WNQDSS EDFND§QJUDDYVOXWD

0DQ¸YHUUDWW IO\WWD¸NDPLQVND

. Se sida 71 för instruktioner. 6W¦OOD LQ LQRPKXVNOLPDWHW . Läs mer om hur inställningen går till på sida 26. Läs mer om hur inställningen går till på sida 46. Du kommer till läget för inställning av inomhustemperaturen genom att. när du står i grundläget i huvudmenyn. . Vid komfortstörning Om du råkar ut för en komfortstörning av något slag finns det några åtgärder du själv kan utföra innan du behöver kontakta din installatör. trycka två gånger på OKknappen. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 16. vrider du först på manöverratten för att markera meny 2 (vattendroppen) och trycker sedan två gånger på OK-knappen. ˜ND YDUPYDWWHQP¦QJGHQ . För att tillfälligt öka mängden varmvatten. En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 12.

Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Landspecifik information Kontaktinformation F1255 – Ett bra val 2 Värmepumpen – husets hjärta Värmepumpens funktion Kontakt med F1255 Skötsel av F1255 3 F1255 – till din tjänst Ställa in inomhusklimatet Ställa in varmvattenkapaciteten Få information Anpassa värmepumpen 4 Komfortstörning Hantera larm Felsökning Endast eltillsats 2 2 3 4 5 6 8 9 10 11 21 25 25 46 51 54 70 70 71 74 5 Tekniska uppgifter 6 Ordlista 75 76 Index 81 Innehållsförteckning | NIBE™ F1255 1 .

1 Viktig information Anläggningsdata Produkt F1255 Serienummer Installationsdatum Installatör Typ av köldbärarvätska – Blandningsförhållande/fryspunkt Aktivt borrdjup/kollektorlängd Nr Benämning Fabr.1 värmekurva (förskjut. inst. Datum 2 __________________ Kapitel 1 | Viktig information Sign _________________________ NIBE™ F1255 .9.9 ning) Serienummer ska alltid anges Härmed intygas att installationen är gjord enligt anvisningar i NIBEs installatörshandbok samt enligt gällande regler. Inställt ✔ Tillbehör 1.1 värmekurva (kurvlut.0 ning) 1.9.

5 bar) 0.5 bar) 0. Barn får inte leka med apparaten. OBS! F1255 ska installeras via allpolig brytare med minst 3 mm brytaravstånd. Med förbehåll för konstruktionsändringar.45 MPa (4.05 MPa (0.5 bar) 0. OBS! Om matningskabeln är skadad får den endast ersättas av NIBE.5 bar) Värmebärare Kapitel 1 | Viktig information NIBE™ F1255 3 . sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker.05 MPa (0. dess serviceombud eller liknande behörig personal för att undvika eventuell fara och skada.45 MPa (4. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning. Systemtryck Max Min Köldbärare 0.Säkerhetsinformation Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk. ©NIBE 2014.

Serienummer Serienumret hittar du längst ner till höger på frontluckan och i info-menyn (meny 3. Märkning CE-märkningen innebär att NIBE visar en försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. TÄNK PÅ! Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du sköter din anläggning. 4 Kapitel 1 | Viktig information NIBE™ F1255 .1). TIPS! Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av produkten. 6HULHQXPPHU TÄNK PÅ! Uppge alltid produktens serienummer (14 siffror) när du gör en felanmälan. CEmärket är obligatoriskt för de flesta produkter som säljs inom EU.Symboler OBS! Denna symbol betyder fara för maskin eller människa. oavsett var de är tillverkade.

I enlighet med denna lämnar Nibe tre års produktgaranti till företaget som sålt produkten. I F1255 ingår NIBEs 6-åriga trygghetsförsäkring och är ett komplement till hem-. Försäkringsblanketten är bipackad produkten och måste skickas in i samband med installationen för att försäkringen ska gälla. För fullständiga villkor se www. Trygghetsförsäkringen kan därefter förlängas årsvis. Mellan Nibe och det företag som sålt produkten gäller AA VVS. felaktig installation.eller fritidshusförsäkringen.g. Det är du som ägare som har huvudansvaret för anläggningen.se.se/forsakring. Kapitel 1 | Viktig information NIBE™ F1255 5 .ex.a.konsumentverket.nibe. För att du ska kunna känna dig trygg med att produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé att regelbundet läsa av bostadens energimätare. yttre omständigheter som t. Om du misstänker att produkten på något sätt inte fungerar som den ska anmäler du detta omgående till den du köpte produkten av. låg vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer.och försäkringsinformation Mellan dig som privatperson och företaget du köpt F1255 av gäller konsumentlagarna.Landspecifik information Sverige Garanti. villa. Produktgarantin ersätter inte höjd energiförbrukning eller skada som uppkommit p. För fullständiga villkor se www.

Chesterfield S41 9QG Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.fr GB NIBE Energy Systems Ltd. 0516 Oslo Tel.de DK Vølund Varmeteknik A/S. Juurakkotie 3.ch CZ Druzstevni zavody Drazice s. Postbus 634. 6920 Videbæk FI Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.nibe. 0582 Oslo. 4861 Schörfling Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH.uk www.nibenl.de www. Member of the Nibe Group. 3C Broom Business Park.fi www.nibe.dk www. Winterthurerstrasse 710.fr www.uk NL NIBE Energietechniek B. CZ .nibeenergysystems.dk NIBE Energy Systems OY. Bridge Way. 01510 Vantaa Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.nibe.co. Brogårdsvej 7.294 71 Benatky nad Jizerou Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.o. 29223 Celle Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.nibe.knv.V.co.volundvt.r.nibe. Zone industrielle RD 28.at CH NIBE Wärmetechnik AG. Am Reiherpfahl 3.nl NO ABK AS. Gahberggasse 11. NL 4900 AP Oosterhout Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.no 6 Kapitel 1 | Viktig information NIBE™ F1255 . Postadresse: Postboks 64 Vollebekk..cz DE NIBE Systemtechnik GmbH. 01600 Reyrieux Tel : 03 88 06 24 10 Fax : 03 88 06 24 11 E-mail: info@nibe. Brobekkveien 80.no www.nl www. Drazice 69. CH-8247 Flurlingen Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.at www.cz www.fi FR NIBE Energy Systems France Sarl.

Box 14.com. Kapitel 1 | Viktig information NIBE™ F1255 7 . Hannabadsvägen 5. Aleja Jana Pawła II 57.se För länder som inte nämns i denna lista.pl www. o.ru www.se www.eu för mer information.ru SE NIBE AB Sweden. per. z o.nibe. Nizhny Novgorod Tel. Boynovskiy.biawar.PL NIBE-BIAWAR Sp.nibe-evan.pl RU © "EVAN" 17. SE-285 21 Markaryd Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe. kontakta NIBE Sverige eller kontrollera www.com./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan. 15-703 BIAŁYSTOK Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.nibe.

extra varmvattenberedare. drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas på den stora och tydliga displayen. frikyla och klimatsystem med olika temperaturer. En elpatron på 7 kW kan kopplas in automatiskt om något oförutsett skulle inträffa eller som reservdrift (då 6 kW). Den är också förberedd för anslutning till ett flertal olika produkter och tillbehör t. För F1255-16 3x400V kan en elpatron på 7 kW kopplas in automatiskt om något oförutsett skulle inträffa eller som reservdrift (då 6 kW). Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat värmedistributionssystem såsom radiatorer.F1255 – Ett bra val F1255 ingår i en ny generation värmepumpar som tagits fram för att på effektivaste sätt förse ditt hus med billig och miljövänlig värme och/eller kyla. kan schemaläggas för varje veckodag eller för längre perioder (semester).5 kW kopplas in automatiskt om något oförutsett skulle inträffa eller som reservdrift (då 3. Utmärkande egenskaper för F1255: ႑ Inverterstyrd kompressor Värmepumpen har en inverterstyrd kompressor som på ett optimalt och ekonomiskt sätt anpassar sig automatiskt efter ditt hus och förser din anläggning med förnyelsebar energi.ex. ႑ Display med användarinstruktioner På värmepumpen finns en stor display med lättförståliga menyer som underlättar inställningen av behaglig inomhuskomfort. ventilationsåtervinning. Tydlig information om tillstånd. ႑ Schemaläggning av inomhuskomfort och varmvatten Värme och varmvatten samt i förekommande fall kyla och ventilation. god ekonomi och säker drift. pool. att externa anläggningstermometrar inte är nödvändiga. För F1255-6 3x400V kan en elpatron på 6. elpatron. konvektorer eller golvvärme. F1255 är utrustad med en reglerdator för att ge dig bra komfort. Det medför t. 8 Kapitel 1 | Viktig information NIBE™ F1255 .5 kW). Med integrerad varmvattenberedare.ex. ႑ Enkel felsökning Om ett fel inträffar visas i klartext på värmepumpens display vad som inträffat och vilka åtgärder som ska vidtagas. cirkulationspump och styrsystem fås en driftsäker och ekonomisk värmeproduktion.

2 Värmepumpen – husets hjärta H 9¦UPHE¦UDUH .¸OGPHGLXP . Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 9 .¸OGE¦UDUH 40 °C 50 °C G E 100 °C .RQGHQVRU Kondensor Expansionsventil ([SDQVLRQVYHQWLO F Kompressor .RPSUHVVRU Förångare )¸U§QJDUH D -2 °C C B -3 °C 0 °C A Värmekälla 9¦UPHN¦OOD Temperaturerna är endast exempel och kan variera mellan olika installationer och årstider.

kondensor. Värmebärarkretsen Den värmeenergi som köldmediet avger i kondensorn upptas av värmepumpens panndel. I värmebärarkretsen (3) distribueras värmen ut i huset. I köldbärarkretsen (1) hämtas gratis värmeenergi från omgivningen och transporteras till värmepumpen. Värmebäraren cirkulerar i ett slutet system och transporterar det uppvärmda vattnets värmeenergi till husets varmvattenberedare och radiatorer/värmeslingor. Köldmediet har mycket låg kokpunkt. Gasen som bildas vid kokningen leds in i en eldriven kompressor. mark eller vatten till att värma upp en bostad. När gasen komprimeras höjs trycket och gasens temperatur ökar kraftigt. Från kompressorn trycks gasen in i en värmeväxlare. Eftersom trycket fortfarande är högt får köldmediet passera en expansionsventil. Köldmediet har nu gått ett varv. Temperaturerna nedan är endast exempel och kan variera mellan olika installationer och årstider. kollektor. Kollektorn leder sedan köldbärarvätskan till värmepumpens förångare. Köldmediekretsen I värmepumpen cirkulerar i ett slutet system en annan vätska. Energin från värmekällan tas tillvara genom att den värmer upp köldbärarvätskan några grader. I förångaren tar köldmediet emot värmeenergi från köldbäraren och börjar koka. I köldmediekretsen (2) höjer värmepumpen den hämtade värmens låga temperatur till en hög temperatur. Omvandlingen av i naturen lagrad energi till bostadsvärme sker i tre olika kretsar. varvid gasen kyls ned och kondenserar till vätska igen. A B C D E F G H 10 Köldbärarkretsen I en slang. som också passerar förångaren.Värmepumpens funktion En värmepump kan utnyttja lagrad solvärme i berg. från ca 5°C till ca 100 °C. där den lämnar ifrån sig värmeenergi till husets värmesystem. från ca –3 °C till ca 0 °C. Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 . ett köldmedium. Här avger vätskan värmeenergi och temperaturen sjunker några grader. där trycket sänks så att köldmediet återfår sin ursprungliga temperatur. från värmepumpen ut till värmekällan (berget/marken/sjön). Sedan återförs vätskan till värmekällan för att återigen hämta energi. köldbärare. Det leds in i förångaren igen och processen upprepas. cirkulerar en frostskyddad vätska.

Informationsfönstret kan visa olika slags information. Din egen kombination av information ställs in med hjälp av displayenheten.QIRUPDWLRQVI¸QVWHU 6WDWXVODPSD Informationsfönster I informationsfönstret syns en del av den display som finns på displayenheten (placerad bakom dörren till värmepumpen). Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 11 . klocka. status med mera. Du bestämmer själv vad som ska visas i informationsfönstret. Statuslampa Statuslampan visar värmepumpens status: grönt fast sken vid normal funktion. .ex. Denna information är specifik för informationsfönstret och försvinner när värmepumpsdörren öppnas. Hur larm hanteras finns beskrivet på sida 70.Kontakt med F1255 Yttre information När värmepumpens dörr är stängd kan du få information via ett informationsfönster och en statuslampa. fast gult sken vid aktiverat reservläge eller fast rött sken vid utlöst larm. t. Instruktioner för hur inställning av informationsfönstret går till finns på sida 63. temperaturer.

႑ ser olika typer av larm och får anvisningar om hur de ska åtgärdas. ႑ lyser gult vid aktiverat reservläge.Displayenhet . ႑ ställer in inomhusklimat och varmvatten samt anpassar värmepumpen efter dina önskemål. ႑ lyser rött vid utlöst larm.120+86.0$7 9$509$77(1 9†50(3803 . Det är här du: ႑ sätter igång.NQDSS ' %DN§WNQDSS ( 0DQ¸YHUUDWW ) ) 6WU¸PVW¦OODUH Bakom värmepumpens dörr finns en displayenhet som du använder för att kommunicera med F1255./. ႑ får information om inställningar. inställningar och driftinformation. Den: ႑ lyser grönt vid normal funktion.1)2 $ 'LVSOD\ % 6WDWXVODPSD & 2. Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 . Statuslampan indikerar värmepumpens status. stänger av eller försätter värmepumpen i reservläge. 12 A Display B Statuslampa På displayen visas instruktioner. status och händelser. Med hjälp av den tydliga displayen och ett lättanvänt menysystem kan du enkelt navigera mellan olika menyer och alternativ för att ställa in den komfort eller få den information du önskar.

hjälptexter och serviceinfo). Strömställaren har tre lägen: ႑ På ( ) ႑ Standby ( ) ႑ Reservläge ( ) Reservläget ska endast användas vid fel på värmepumpen.C OK-knapp D Bakåt-knapp E Manöverratt F Strömställare OK-knappen används för att: ႑ bekräfta val av undermeny/alternativ/inställt värde/sida i startguiden. I detta läge stängs kompressorn av och elpatronen tar vid. Värmepumpens display är släckt och statuslampan lyser gult. ႑ öka eller minska värden. ႑ ångra en inställning som ej bekräftats. Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 13 .ex. Manöverratten kan vridas åt höger eller vänster. Du kan: ႑ förflytta dig i menyer och mellan alternativ. ႑ byta sida i flersidesvisningar (t. Bakåtknappen används för att: ႑ backa till föregående meny.

QRPKXVWHPSHUDWXU RP UXPVJLYDUH ¦U LQVWDOOHUDG. 8WHWHPSHUDWXU .Menysystem När dörren till värmepumpen öppnas visas menysystemets fyra huvudmenyer samt viss grundinformation på displayen.

120+86./. .0$7 9$509$77(1 9DUPYDWWHQWHPSHUDWXU .QIRUPDWLRQ RP GULIW 9†50(3803 7LOOI¦OOLJ O\[ RP DNWLYHUDG.

Se sida 46. 14 Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 .m.1)2 8SSVNDWWDG P¦QJG YDUPYDWWHQ INOMHUSKLIMAT Inställning och schemaläggning av inomhusklimatet. Meny 4 VÄRMEPUMP Inställning av tid. Se sida 25. språk. datum. Meny 3 INFO Visning av temperatur och annan driftinformation samt tillgång till larmloggen. driftläge m. Meny 2 VARMVATTEN Inställning och schemaläggning av varmvattenproduktionen. Se sida 51. display. Se sida 54. Meny 1 .

ex.9.7. Tillbehör krävs. Denna symbol visar om pooluppvärmning är aktiv. Dessa två symboler visar om kompressorn eller tillsatsen är blockerad i F1255. Tillbehör krävs. Tillbehöret NIBE FLM krävs.Symboler i displayen Följande symboler kan dyka upp i displayen under drift. Denna symbol visar om kyla är aktiv. vara blockerade beroende på vilket driftläge som är valt i meny 4. Dessa kan t. Denna symbol visar om "semesterinställning" är aktiverad i meny 4. Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 15 . Symbol Beskrivning Denna symbol visas vid informationstecknet om det finns information i meny 3.5 eller om ett larm har inträffat som blockerar någon av dem. Denna symbol visar aktuell hastighet på fläkten om hastigheten är ändrad från normalinställningen. Blockering av tillsats. Blockering av kompressor. Denna symbol visar om lyxläge för varmvatten är aktiverad.2. om blockering är schemalagd i meny 4. Denna symbol visar om F1255 har kontakt med NIBE Uplink™.1 som du borde vara uppmärksam på.

0$7 9$509$77(1 Namn och menynummer .undermenyer Statusinformation undermenyer Manövrering För att flytta markören vrider du på manöverratten åt höger eller vänster.huvudmeny Symbol huvudmeny .120+86. Välja meny För att komma vidare i menysystemet väljer du en huvudmeny genom att markera den och sedan trycka på OK-knappen.markerad undermeny .0$7 WHPSHUDWXU YHQWLODWLRQ VFKHPDO¦JJQLQJ QRUPDO IU§Q DYDQFHUDW 9†50(3803 Markerad huvudmeny . Välj en av undermenyerna genom att markera den och sedan trycka på OK-knappen.Menynummer . Då öppnas ett nytt fönster med undermenyer. 16 Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 .1)2 Symboler .undermenyer Namn .120+86././. Den markerade positionen är vit och/eller har en uppvikt flik.

Markera det alternativ du vill ska gälla. Ett av alternativen är förvalt (vitt). Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 17 . För att välja annat alternativ: 1.Välja alternativ NRPIRUWO¦JH HNRQRPL QRUPDO O\[ $OWHUQDWLY I en meny med alternativ visas det valda alternativet med en grön bock. Det valda alternativet får en grön bock. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta valt alternativ.

För att ångra och återgå till ursprungsvärdet. 4. Värdets bakgrund blir grön. 3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta värdet du ställt in. tryck på Bakåt-knappen. Tryck på OK-knappen.Ställa in ett värde tid & datum4. Markera med hjälp av manöverratten det värde du vill ställa in. 2. vilket betyder att du kommit till inställningsläget.4 tid 24 h 12 h datum dag månad år Värde som ska ändras För att ställa in ett värde: 1. 18 Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 . Vrid manöverratten åt höger för att öka värdet eller åt vänster för att minska värdet.

Vill du byta teckentabell till en annan trycker du på Bakåt-knappen. När du har skrivit klart markerar du "OK" och trycker på OK-knappen. Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 19 . Om en meny bara har en teckenuppsättning visas tangentbordet direkt.Använda det virtuella tangentbordet 2OLND WDQJHQWERUG I vissa menyer där text kan behöva matas in finns det ett virtuellt tangentbord. Beroende på meny får du tillgång till olika teckenuppsättningar som du väljer med hjälp av manöverratten.

Tryck på OK-knappen.Bläddra mellan fönster En meny kan bestå av flera fönster. Vrid manöverratten tills en av pilarna i det övre vänstra hörnet (vid sidnumret) blir markerad. Hjälptexten består ofta av flera fönster som du kan bläddra mellan med hjälp av manöverratten. Tryck på OK-knappen för att hoppa mellan punkterna i startguiden. Använd manöverratten för att markera hjälpsymbolen. $NWXHOOW PHQ\I¸QVWHU $QWDO I¸QVWHU L PHQ\Q Bläddra mellan fönster i startguiden VSU§N 3LO I¸U DWW EO¦GGUD EODQG I¸QVWHU L VWDUWJXLGHQ 1. 2. För att komma åt hjälptexten: 1. 2. Vrid manöverratten för att bläddra mellan fönstren. Hjälpmeny I många menyer finns en symbol som visar att extra hjälp finns att tillgå. 20 Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 .

I en del installationer finns ett expansionskärl istället för ett nivåkärl (exempelvis där värmepumpen inte är högsta punkten i köldbärarsystemt) där man kan kontrollera trycket i systemet. Trycket kan variera lite på grund av vätskans temperatur.Skötsel av F1255 Regelbundna kontroller Din värmepump är i princip underhållsfri och kräver därför minimal skötsel av dig efter igångkörningen. Expansionskärl LEK Köldbärarvätskan som hämtar upp värmen i marken ska normalt inte förbrukas utan bara pumpas runt. Inträffar något onormalt visas meddelande om driftstörning i form av olika larmtexter i displayen. I de flesta installationer finns ett nivåkärl där man kan kontrollera att det finns tillräckligt med vätska i systemet. Trycket bör inte understiga 0.5 bar. Se larmhantering på sida 70. Nivåkärl 1/3 LEK Köldbärarvätskan som hämtar upp värmen i marken ska normalt inte förbrukas utan bara pumpas runt. Däremot är det rekommenderat att med jämna mellanrum kontrollera din anläggning. Är du osäker på var ditt nivåkärl sitter kan du fråga din installatör. Nivån kan variera lite på grund av vätskans temperatur. Är du osäker på var ditt expansionskärl sitter kan du fråga din installatör. Kontakta din installatör för hjälp med eventuell påfyllning. Ligger nivån under 1/3 behövs påfyllning. Kontakta eventuellt din installatör för hjälp med påfyllningen. Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 21 .

sovrum). Det kommer den att göra utifrån de styrinställningar som gjorts. Tänk också på att: ႑ Öppna termostatventilerna helt (med undantag av de i rum som av olika anledningar önskas svalare t. Kontrollera att vatten strömmar genom ventilen. ႑ Du kan sänka temperaturen när du är bortrest genom att schemalägga "semesterinställning" i meny 4. Öppna ventilen genom att vrida ratten försiktigt moturs. Termostaterna bromsar upp flödet i värmesystemet vilket värmepumpen vill kompensera med ökad temperatur. varmvattenförbrukning. Husets läge. 3.ex.Säkerhetsventil Säkerhetsventilens funktion ska kontrolleras regelbundet.ex. t.ex. hur välisolerat huset är samt om huset har många stora fönsterytor. 2. 22 Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 .7. Du hittar säkerhetsventilen på inkommande rör (kallvatten) till varmvattenberedaren. inomhustemperatur. om det är mycket vindutsatt påverkar också. Den kommer då att jobba mer och förbrukar därmed också mer elenergi. ႑ Om du aktiverar "Varmvatten Ekonomi" går det åt mindre energi. Om den inte stängs automatiskt när du släppt den vrider du den lite moturs. Faktorer som inverkar på energiåtgången är t. Gör kontrollen enligt följande: 1. Stäng ventilen genom att släppa den. Se sida 64 för instruktioner. Spartips Din värmepumpsinstallation ska ge värme och varmvatten.

skärm (Drift: 3 h/dygn.000 kWh/år. I dagens samhälle ligger det ofta mellan 6000-12. Halogen (Drift 8 h/dygn) Kyl (Drift: 24 h/dygn) Frys (Drift: 24 h/dygn) Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta Normal Effekt (W) Ungefärlig årsförbrukning (kWh) Drift 200 Stand by 2 380 11 10 90 15 160 40 100 5 2 1 2 45 67 50 120 60 20 100 120 - 175 55 165 380 NIBE™ F1255 23 . stand by 21 h/dygn) Glödlampa (Drift 8 h/dygn) Spotlight. Apparat Platt-TV (Drift: 5 h/dygn. Stand by: 19 h/dygn) Digitalbox (Drift: 5 h/dygn.Elförbrukning % av års- Energiförbrukning fördelat över året Bergvärmepumpens energifördelning fördelat över året förbrukningen 20% 15% 10% 5% 0% Jan jan Feb feb Mars mars April april Maj maj Juni juni Juli juli Aug aug Sep sep Okt okt Nov nov Dec dec Månad Att höja inomhustemperaturen en grad gör att energiförbrukningen ökar med ca 5%. Hushållsel Man har länge räknat med att en genomsnittlig svensk bostad har en ungefärlig årsförbrukning på ca. 5000 kWh hushållsel/år. Stand by: 19 h/dygn) DVD (Drift: 2 h/vecka) TV-spel (Drift: 6 h/vecka) Radio/stereo (Drift: 3 h/dygn) Dator inkl.

Huset kan då förbruka väsentligt mycket mer energi än det kommer göra därefter. kallvattenansluten (Drift 1 ggr/dygn) Tvättmaskin (Drift: 1 ggr/dygn) Torktumlare (Drift: 1 ggr/dygn) Dammsugare (Drift: 2 h/vecka) Motorvärmare (Drift: 1 h/dygn. dammsugare. 24 Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta NIBE™ F1255 . kyl. Exempel: En familj med 2 barn bor i en villa med 1 st platt-TV. 2 datorer. diskmaskin.Apparat Spis. 2 glödlampor i badrummet. frys. Efter 1-2 år bör man åter igen justera in värmekurva. 3 stereoapparater. På så sätt upptäcker du snabbt om elförbrukningen ändras. motorvärmare = 6240 kWh hushållsel/år. plattor (Drift: 40 min/dygn) Spis. gärna en gång i månaden. 2 glödlampor på toaletten. tvättmaskin. 1 TV-spel. då värmesystemet i regel kräver en lägre temperatur när uttorkningsprocessen är avslutad. 4 glödlampor i köket. spis. 4 månader om året) Normal Effekt (W) Ungefärlig årsförbrukning (kWh) 1500 3000 2000 - 365 310 730 2000 2000 1000 400 - 730 730 100 50 800 - 100 Dessa värden är ungefärliga exempelvärden. 1 st DVD-spelare. Nybyggda hus har ofta dubbla energimätare. 3 glödlampor utomhus. Energimätare Ta till vana att kontrollera bostadens energimätare regelbundet. utnyttja gärna mellanskillnaden till att räkna ut din hushållsel. Nybyggnation Nybyggda hus går det första året igenom en uttorkningsprocess. 1 st digitalbox. ugn (Drift: 2 h/vecka) Diskmaskin. torktumlare. 4 månader om året) Kupévärmare (Drift: 1 h/dygn. förskjutning av värmekurva samt bostadens termostatventiler.

0$7 WHPSHUDWXU YHQWLODWLRQ VFKHPDO¦JJQLQJ QRUPDO IU§Q DYDQFHUDW schemaläggning Schemaläggning av värme. "semesterinställning" visas om semesterschemaläggning är aktiv samtidigt som schemaläggning (i och med att semesterfunktionen är prioriterad). Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 25 . Statusinformationen visar vald inställning. Denna meny visas endast om frånluftsmodul är inkopplad (tillbehör). avancerat Inställning av värmekurva. kyla och ventilation. kylfunktion och +Adjust. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny./. annars visas " från".3 F1255 – till din tjänst Ställa in inomhusklimatet Översikt Undermenyer Till menyn INOMHUSKLIMAT finns flera undermenyer. "aktiv" visar om någon del av schemaläggningen är aktiv. rumsgivare. . ventilation Inställning av fläkthastighet.120+86. Statusinformationen "inställd" visas om du har ställt in schemaläggning men att den just nu inte är aktiv. temperatur Inställning av temperatur för klimatsystem. Statusinformationen visar inställda värden för klimatsystem. justering med yttre kontakt. minimivärde för framledningstemperatur.

30 °C Fabriksinställning: 25 Värdet i displayen visas som en temperatur i °C om klimatsystemet styrs av rumsgivare. TÄNK PÅ! Ett trögt värmesystem som t. För att höja eller sänka inomhustemperaturen ökar eller minskar du värdet på displayen.Meny 1. Inställning av temperaturen (utan aktiverad rumsgivare): Inställningsområde: -10 till +10 Fabriksinställning: 0 Displayen visar inställt värde för värme (kurvförskjutning). 26 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . För att ändra rumstemperaturen använder du manöverratten för att ställa in önskad temperatur på displayen.1.1. Använd manöverratten för att ställa in ett nytt värde. Vanligtvis räcker det med ett steg men i vissa fall kan flera steg krävas. temperatur värme1. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OK-knappen. golvvärme kan vara olämpligt att styra med värmepumpens rumsgivare.2 Fabriksinställning: 20 kyla (tillbehör krävs) Inställningsområde: 5 . för att i nästa meny "temperatur värme/kyla" ställa in önskad temperatur. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OK-knappen. Det antal steg som värdet måste ändras för att åstadkomma en grads förändring av inomhustemperaturen beror på husets värmeanläggning.1 temperatur Här väljer du om du mellan värme eller kyla.ex. Den nya temperaturen visas på höger sida om symbolen i displayen.1 Inställning av temperaturen (med rumsgivare installerad och aktiverad): värme Inställningsområde: 5 .30 °C temperatur kyla1.

i sovrum.2 Fabriksinställning: normal normal hastighet 1 hastighet 2 hastighet 3 hastighet 4 Här kan du tillfälligt öka eller minska ventilationen i bostaden.1 ett steg. Det nya värdet visas på höger sida om symbolen i displayen.9.9. När du valt en ny hastighet börjar en klocka räkna ner. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 27 . sänk värdet i meny 1.1 ett steg. TIPS! Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning.1 ett steg. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg.6. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg. När tiden är ute återgår ventilationshastigheten till normalinställningen. TÄNK PÅ! En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna till radiatorerna eller golvvärmen.9. öka värdet i meny 1. sänk kurvlutningen meny 1.2 ventilation (tillbehör krävs) Inställningsområde: normal samt hastighet 1-4 ventilation1. utom i de rum där en svalare temperatur önskas.1 ett steg. öka kurvlutningen i meny 1. De olika återgångstiderna går vid behov att ändra i meny 1. Meny 1. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög. Öppna därför termostaterna helt.Ställ in önskat värde. så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.ex. t.

Det går också att schemalägga en längre tid under en valbar period (semester) i meny 4.1 Y¦UPH IU§Q N\OD IU§Q YHQWLODWLRQ IU§Q värme Här kan du schemalägga en ökning eller minskning av temperaturen i bostaden i upp till tre olika tidsperioder per dag. Meny 1. Utan aktiverad rumsgivare ställs önskad förändring (av inställningen i meny 1.1* 9†50( VFKHPD VFKHPD DNWLYHUDG VFKHPD V\VWHP DOOD P§Q WLV RQV WRU IUH  r O¸U V¸Q .1). Om rumsgivare är installerad och aktiverad ställs önskad rumstemperatur (°C) in under tidsperioden. För en grads förändring av rumstemperaturen krävs vanligtvis ett steg men i vissa fall kan flera steg krävas. Meny 1.3. $NWLYHUDG 6FKHPD 6\VWHP 6&+(0$/†**1.3 schemaläggning VFKHPDO¦JJQLQJ I menyn schemaläggning schemaläggs inomhuskomforten (värme/kyla/ventilation) för varje veckodag.RQIOLNW 'DJ 7LGVSHULRG -XVWHULQJ Schema: Här väljs vilket schema som ska ändras. 28 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 .7.TIPS! Vid behov av längre tidsförändringar använd semesterfunktion eller schemaläggning.

1 under schemaläggningen. TIPS! Vill du ställa in liknande schemaläggning för alla dagar i veckan kan du börja med att fylla i "alla" och sedan ändra önskade dagar. Inställda tider påverkas inte vid avaktivering. Tidsperiod: Här väljs starttid och stopptid under vald dag för schemaläggningen. System: Här väljs för vilket klimatsystem det aktuella schemat gäller. Dag: Här väljs vilken eller vilka dagar i veckan som schemaläggningen ska gälla. Om raden "alla" används ställs alla dagar i perioden in efter den raden. TÄNK PÅ! Förändring av temperaturen i bostaden tar lång tid. Detta alternativ visas bara om fler än ett klimatsystem finns. Schemaläggningen startar alltid på den dagen där starttiden är inställd.Aktiverad: Här aktiveras schemaläggningen för vald period. Justering: Här ställs in hur mycket värmekurvan ska förändras i förhållande till meny 1. Då stannar schemaläggningen vid inställd stopptid dagen efter. TIPS! För att få perioden att sträcka sig över midnatt ställer du in så att stopptiden är tidigare än starttiden. För att ta bort schemaläggningen för en viss dag ska tiden för den dagen nollställas genom att ställa starttiden till samma som stopptiden. Om rumsgivare finns installerad ställs önskad rumstemperatur in i °C. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 29 . Konflikt: Om två olika inställningar kolliderar med varandra visas det med ett rött utropstecken. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombination med golvvärme inte att ge en märkbar förändring i rumstemperaturen.

Meny
1.3.2

kyla (tillbehör krävs)
Här kan du schemalägga när kyla är tillåten i bostaden i upp till två olika
tidsperioder per dag.
6FKHPD

$NWLYHUDG

6&+(0$/†**1,1* .</$ 
VFKHPD 

VFKHPD 

DNWLYHUDG
DOOD
P§Q
WLV
RQV
WRU
IUH  

WLOO

O¸U
V¸Q

.RQIOLNW
'DJ

7LGVSHULRG

-XVWHULQJ

Schema: Här väljs vilket schema som ska ändras.
Aktiverad: Här aktiveras schemaläggningen för vald period. Inställda tider
påverkas inte vid avaktivering.
Dag: Här väljs vilken eller vilka dagar i veckan som schemaläggningen ska
gälla. För att ta bort schemaläggningen för en viss dag ska tiden för den
dagen nollställas genom att ställa starttiden till samma som stopptiden.
Om raden "alla" används ställs alla dagar i perioden in efter den raden.
Tidsperiod: Här väljs starttid och stopptid under vald dag för schemaläggningen.
Justering: Här ställs in om kyla ska vara tillåten eller inte under schemaläggningen.
Konflikt: Om två olika inställningar kolliderar med varandra visas det med
ett rött utropstecken.
TIPS!

Vill du ställa in liknande schemaläggning för alla dagar i veckan kan du
börja med att fylla i "alla" och sedan ändra önskade dagar.

30

Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst

NIBE™ F1255

TIPS!

För att få perioden att sträcka sig över midnatt ställer du in så att
stopptiden är tidigare än starttiden. Då stannar schemaläggningen vid
inställd stopptid dagen efter.
Schemaläggningen startar alltid på den dagen där starttiden är inställd.
Meny
1.3.3

ventilation (tillbehör krävs)
Här kan du schemalägga en ökning eller minskning av ventilationen i bostaden i upp till två olika tidsperioder per dag.
6FKHPD

$NWLYHUDG

6&+(0$/†**1,1* 9(17,/$7,21 
VFKHPD 

VFKHPD 

DNWLYHUDG
DOOD
P§Q
WLV
RQV
WRU
IUH  

KDVWLJKHW 

O¸U
V¸Q

.RQIOLNW
'DJ

7LGVSHULRG

-XVWHULQJ

Schema: Här väljs vilket schema som ska ändras.
Aktiverad: Här aktiveras schemaläggningen för vald period. Inställda tider
påverkas inte vid avaktivering.
Dag: Här väljs vilken eller vilka dagar i veckan som schemaläggningen ska
gälla. För att ta bort schemaläggningen för en viss dag ska tiden för den
dagen nollställas genom att ställa starttiden till samma som stopptiden.
Om raden "alla" används ställs alla dagar i perioden in efter den raden.
Tidsperiod: Här väljs starttid och stopptid under vald dag för schemaläggningen.
Justering: Här ställs önskad fläkthastighet.
Konflikt: Om två olika inställningar kolliderar med varandra visas det med
ett rött utropstecken.

Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst

NIBE™ F1255

31

TIPS!

Vill du ställa in liknande schemaläggning för alla dagar i veckan kan du
börja med att fylla i "alla" och sedan ändra önskade dagar.
TIPS!

För att få perioden att sträcka sig över midnatt ställer du in så att
stopptiden är tidigare än starttiden. Då stannar schemaläggningen vid
inställd stopptid dagen efter.
Schemaläggningen startar alltid på den dagen där starttiden är inställd.
TÄNK PÅ!

En kraftig förändring under längre tid kan orsaka dålig inomhusmiljö
samt eventuellt sämre driftekonomi.
Meny
1.9

avancerat
Meny avancerat har orange text och
är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer.
kurva Inställning av kurvans lutning
för värme respektive kyla.
extern justering Inställning av värmekurvans förskjutning när yttre kontakt
är ansluten.

avancerat 1.9
kurva
extern justering
min. framledningstemp.
rumsgivarinställningar
kylinställningar
fläktåtergångstid

min. framledningstemp. Inställning
av minsta tillåtna framledningstemperatur.
rumsgivarinställningar Inställningar gällande rumsgivaren.
kylinställningar Inställningar för kyla.
fläktåtergångstid Inställningar av fläktåtergångstider vid tillfällig hastighetsändring på ventilationen.
egen kurva Inställning av egen kurva för värme respektive kyla.
punktförskjutning Inställning av förskjutning av värme- respektive kylkurvan vid en specifik utomhustemperatur.
nattsvalka Inställning av nattsvalka.
+Adjust Inställning av hur stor inverkan +Adjust ska ha på beräknad
framledningstemperatur för golvvärme. Ju högre värde desto större inverkan.

32

Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst

NIBE™ F1255

Meny
1.9.1

kurva
värme
värmekurva 1.9.1.1

Inställningsområde: 0 - 15
Fabriksinställning: 9

system
framledningstemp. °C

kyla (tillbehör krävs)

Inställningsområde: 0 - 9
Fabriksinställning: 0
utetemp. °C

kylkurva 1.9.1.2
system
framledningstemp. °C

utetemp. °C

I menyn kurva kan du välja värme eller kyla. I nästa meny (värmekurva/kylkurva) ses den s.k. värme- respektive kylkurvan för ditt hus. Kurvans uppgift
är att ge en jämn inomhustemperatur, oavsett utomhustemperatur, och
därmed energisnål drift. Det är utifrån dessa kurvor som värmepumpens
reglerdator bestämmer temperaturen på vattnet till systemet, framledningstemperaturen, och därmed inomhustemperaturen. Du kan här välja
kurva och även avläsa hur framledningstemperaturen ändras vid olika
utetemperaturer. Siffran till höger om "system" visar vilket system som du
valt värme/kylkurva för.

Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst

NIBE™ F1255

33

10 . TÄNK PÅ! Vid finjusteringar av inomhustemperaturen ska i stället kurvan förskjutas uppåt eller nedåt. vilket görs i meny 1.1 temperatur . men kan behöva efterjusteras. )¸UVNMXWHQ värmekurva Y¦UPHNXUYD Förskjuten 60 50 40 30 10 34 0 .20 .Kurvlutning )UDPOHGQLQJVWHPSHUDWXU °C 70 %UDQWDUH NXUYOXWQLQJ Brantare kurvlutning 60 50 40 30 10 0 .40°C UTETEMPERATUR 8WHWHPSHUDWXU Värme. Kurvan ställs in när anläggningen installeras. Sedan ska kurvan i normala fall inte behöva ändras.respektive kylkurvans lutning anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas/sänkas när utetemperaturen sjunker/ökar.10 .20 .30 .30 . om huset har radiatorer eller golvvärme och hur välisolerat huset är. En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur för värme eller en lägre framledningstemperatur för kyla vid en viss utetemperatur. t.ex. Kurvförskjutning )UDPOHGQLQJVWHPSHUDWXU °C 70 En förskjutning av kurvan betyder att framledningstemperaturen ändras lika mycket för alla utetemperaturer.40°C UTETEMPERATUR 8WHWHPSHUDWXU Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . att en kurvförskjutning på +2 steg höjer framledningstemperaturen med 5 °C vid alla utetemperaturer. Den optimala kurvlutningen är beroende av din orts klimatförhållanden.

Vid golvkyla ska min. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 35 . .20 Eftersom framledningstemperaturen inte kan beräknas högre än det inställda maximivärdet eller lägre än det inställda minimivärdet planar värmekurvan ut vid dessa temperaturer. Siffran bredvid termometern anger kurvförskjutningen. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OK-knappen. 4.och minimumvärden )UDPOHGQLQJVWHPSHUDWXU °C 70 60 0D[LPLY¦UGH Maximivärde 50 40 30 0LQLPLY¦UGH Minimivärde 10 0 . Välj det klimatsystem (om det finns mer än ett) för vilket kurvan ska ändras. Tryck på OK-knappen för att avsluta inställningen.40°C UTETEMPERATUR 8WHWHPSHUDWXU TÄNK PÅ! Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. Kurva 0 innebär att egen kurva (meny 1.9. Kurvorna är numrerade från 0 till 15. ställas in mellan 35 och 45 °C. Använd manöverratten för att ställa in ett nytt värde.30 . 1.Framledningstemperatur – maximum. 3. För att välja en annan kurva (kurvlutning): OBS! Om det bara finns ett klimatsystem är kurvans nummer redan markerat när menyfönstret öppnas.10 . framledningstemp.7.7) används. Tryck på OK-knappen för att komma till inställningsläget. Välj en ny kurva.9. Siffran längst ut på kurvan anger kurvlutningen. När valet av klimatsystem bekräftats blir kurvans nummer markerat. 5. 2. Kurva 0 är en egen kurva skapad i meny 1. Kontrollera max temperatur för ditt golv med din installatör/golvleverantör. där högre nummer ger brantare lutning och högre framledningstemperatur. begränsas för att undvika kondens.

kan man tillfälligvis eller periodvis höja eller sänka rumstemperaturen under uppvärmingen. Meny 1. Det går nu att göra avläsningar för olika temperaturer genom att vrida på manöverratten till höger eller vänster och avläsa motsvarande framledningstemperatur. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg.eller Bakåt-knappen för att komma ur avläsningsläget.9. TIPS! Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning. Tryck på OK. 36 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . 2. exempelvis en rumstermostat eller ett kopplingsur. öka kurvförskjutningen ett steg. Tryck på OK-knappen. 3. Då kontakten är tillslagen ändras förskjutningen av värmekurvan med det antal steg som är valt i menyn. Vrid manöverratten så att ringen på axeln med utetemperaturen markeras. öka kurvlutningen ett steg. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg. sänk kurvlutningen ett steg. NOLPDWV\VWHP Fabriksinställning: 0 NOLPDWV\VWHP NOLPDWV\VWHP r& r& NOLPDWV\VWHP Genom att ansluta en yttre kontakt.För att läsa av en kurva: 1. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög. så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög. Följ den grå linjen upp till kurvan och ut till vänster för att avläsa värdet för framledningstemperaturen vid vald utetemperatur. sänk kurvförskjutningen ett steg. 5.2 extern justering klimatsystem H[WHUQ MXVWHULQJ Inställningsområde: -10 till +10 eller önskad rumstemperatur om rumsgivare är installerad. 4.

i nästa meny (min.9.2 "autolägesinställning".Om rumsgivare är installerad och aktiverad ställs önskad rumstemperatur (°C) in.1 Inställningsområde: 5-70 °C Fabriksinställning: 20 °C klimatsystem 1 20 °C kyla (tillbehör krävs) klimatsystem 2 20 °C Inställningsområde: 7-30 °C klimatsystem 3 20 °C Fabriksinställning: 18 °C klimatsystem 4 20 °C min.temp.ex.2 klimatsystem 1 18 °C klimatsystem 2 18 °C klimatsystem 3 18 °C klimatsystem 4 18 °C I meny 1. även på sommaren. kan man öka värdet.9. framledn. har en källare som man alltid vill ha lite värme i. kyla1. Om det finns mer än ett klimatsystem kan inställningen göras för varje system.9. värme min.värme/kyla) ställer du in lägsta temperatur på framledningstemperaturen till klimatsystemet.3 min. TIPS! Om man t. framledn.9. framledn. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 37 .3 väljer du värme eller kyla. värme1. Meny 1.3. framledningstemp.temp. Det innebär att F1255 aldrig beräknar en lägre temperatur än den som är inställd här. Om det finns mer än ett klimatsystem kan inställningen göras separat för varje system. Du kan även behöva höja värdet i "stopp av värme" meny 4.temp.9.3.

4 rumsgivarinställningar faktor system rumsgivarinställningar1.0 styrning rumsgivare system 3 Fabriksinställning kyla: 1.9.0 . golvvärme kan vara olämpligt att styra med värmepumpens rumsgivare.6. Om flera klimatsystem är installerade kan ovanstående inställningar göras för respektive system. TÄNK PÅ! Ett trögt värmesystem som t.0 styrning rumsgivare system 4 Här kan du aktivera rumsgivare för styrning av rumstemperatur. Du kan även ställa in en faktor (ett matematiskt värde) som bestämmer hur mycket en över.0 värmefaktor system 1 Fabriksinställning värme: 2.Meny 1.9.respektive undertemperatur (differensen mellan önskad och aktuell rumstemperatur) i rummet ska påverka framledningstemperaturen ut till klimatsystemet.4 värme styrning rumsgivare system 1 Inställningsområde: 0. OBS! Ett för högt inställt värde på "faktor system" kan (beroende på ditt klimatsystem) ge en instabil rumstemperatur. 38 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 .0 .0 kylfaktor system 1 kyla (tillbehör krävs) styrning rumsgivare system 2 Inställningsområde: 0.6.ex. Ett högre värde ger en större och snabbare förändring av värmekurvans inställda förskjutning.

9.0 °C Fabriksinställning: 1.Meny 1.5 .9.5 kylinställningar (tillbehör krävs) kyla 1.10.10.0 °C Fabriksinställning: 1.5 använd rumsgivare börvärde kyla-/värmegivare °C värme vid rumsundertemp °C kyla vid rumsövertemp °C använd rumsgivare Inställningsområde: on/off Fabriksinställning: off börvärde kyla-/värmegivare Inställningsområde: 5 .40 °C Fabriksinställning: 21 värme vid rumsundertemp Inställningsområde: 0.0 start passiv kyla Inställningsområde: 10 – 200 Fabriksinställning: 30 start aktiv kyla Inställningsområde: 30 – 300 Fabriksinställning: 30 kompressorhastighet Inställningsområde: 1 – 100 % Fabriksinställning: 1 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 39 .5 .0 kyla vid rumsövertemp Inställningsområde: 0.

Här ställer du in vid vilken inomhustemperatur F1255 ska skifta mellan värme.respektive kyldrift.48 h Fabriksinställning: 2 Du kan använda F1255 till att kyla huset under den varma perioden av året. Här ställer du in hur långt rumstemperaturen får sjunka under önskad temperatur innan F1255 övergår till värmedrift. använd rumsgivare Här ställer du in om rumsgivare ska användas i kylläge. Här ställer du in hur högt rumstemperaturen får öka över önskad temperatur innan F1255 övergår till kyldrift. kyla vid rumsövertemp TÄNK PÅ! Detta inställningsalternativ visas enbart om rumsgivare är ansluten till F1255 och aktiverad. värme vid rumsundertemp TÄNK PÅ! Detta inställningsalternativ visas enbart om rumsgivare är ansluten till F1255 och aktiverad. 40 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . börvärde kyla-/värmegivare TÄNK PÅ! Detta inställningsalternativ visas enbart om givare för kyla/värme är installerad och aktiverad i F1255.tid mellan kyla och värme Inställningsområde: 0 .

Inställt värde motsvarar del av tillgänglig effekt. kyldrift respektive tillsats ska startas/stoppas. Här ställer du in när aktiv kyla ska startas. Här ställer du in vilken hastighet kompressorn ska ha vid aktiv kyla. Gradminuter är ett mått på aktuellt värmebehov i huset och bestämmer när kompressor. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 41 . start aktiv kyla TÄNK PÅ! Detta inställningsalternativ visas enbart om "passiv/aktiv kyla" är aktiverad i meny 5. Här ställer du in hur länge F1255 ska vänta innan den återgår till värmedrift när kylbehovet har upphört eller tvärt om. tid mellan kyla och värme Detta val finns enbart vid kyla 2-rörssystem. kyldrift respektive tillsats ska startas/stoppas. Gradminuter är ett mått på aktuellt värmebehov i huset och bestämmer när kompressor.start passiv kyla TÄNK PÅ! Detta inställningsalternativ visas enbart om "passiv/aktiv kyla" är aktiverad i meny 5.2. Här ställer du in när passiv kyla ska startas.2.2. kompressorhastighet TÄNK PÅ! Detta inställningsalternativ visas enbart om "passiv/aktiv kyla" är aktiverad i meny 5.

42 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . Återgångstid är den tid det tar innan ventilationshastigheten återgår till normal.2.6 fläktåtergångstid (tillbehör krävs) hastighet 1-4 IO¦NW§WHUJ§QJVWLG Inställningsområde: 1 – 99 h Fabriksinställning: 4 h KDVWLJKHW K KDVWLJKHW K KDVWLJKHW K KDVWLJKHW K Här väljer du återgångstid för tillfällig hastighetsändring (hastighet 1-4) på ventilationen i meny 1.9.Meny 1.

Meny 1. TÄNK PÅ! Kurva 0 i meny 1. vid 10 °C °C framledningstemp. vid 0 °C 20 °C framledningstemp. vid -20 °C °C kyla (tillbehör krävs) framledningstemp. vid 20 °C °C egen kylkurva 1.9.1 ska väljas för att egen kurva ska gälla.7.9.9. vid -10 °C °C Inställningsområde: 5 – 40 °C framledningstemp.7. vid -30 °C °C Inställningsområde: 5 – 70 °C framledningstemp. vid 10 °C 20 °C Här kan du vid speciella behov skapa din egen värme. vid 0 °C 20 °C framledningstemp.8 punktförskjutning utetemperaturspunkt SXQNWI¸UVNMXWQLQJ Inställningsområde: -40 – 30 °C Fabriksinställning: 0 °C förändring av kurva Inställningsområde: -10 – 10 °C XWHWHPSHUDWXUVSXQNW r& I¸U¦QGULQJ DY NXUYD r& IUDPOHGQLQJVWHPS r& Fabriksinställning: 0 °C XWHWHPS r& Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 43 . Meny 1.9. vid 0 °C °C framledningstemp. vid 0 °C 20 °C framledningstemp.9.7 egen kurva framledningstemp egen värmekurva 1.respektive kylkurva genom att ställa in önskade framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer. vid -10 °C 20 °C framledningstemp.1 värme framledningstemp.2 framledningstemp.

frånluft") kör ventilationen på hastighet 4 tills dess att något av villkoren inte längre är uppfyllt.9. ute. så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.ex. TIPS! Om det upplevs som kallt i huset vid t. Om temperaturskillnaden mellan frånluft. Meny 1. Detta görs i meny 4. 44 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . När temperaturen i huset är hög och utetemperaturen är låg kan en svalkande effekt uppnås genom att forcera ventilationen. frånluft QDWWVYDOND Inställningsområde: 20 – 30 °C Fabriksinställning: 25 °C min diff. ute. För en grads förändring av rumstemperaturen krävs vanligtvis ett steg men i vissa fall kan flera steg krävas. TÄNK PÅ! Nattsvalka kan endast aktiveras när husvärme är avaktiverat. TÄNK PÅ! Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning. Viktigt är att rätt värmekurva är vald så att rumstemperaturen för övrigt upplevs som jämn.Här kan du välja en förändring av värmekurvan vid en viss utomhustemperatur. Värmekurvan påverkas vid ± 5 °C från inställd utetemperaturspunkt.och frånluft QDWWVYDOND Inställningsområde: 3 – 10 °C VWDUWWHPS IU§QOXIW r& Fabriksinställning: 6 °C PLQ GLII XWH RFK IU§QOXIW r& Här kan du aktivera nattsvalka.och utelufttemperaturen är större än inställt värde ("min diff.9 nattsvalka (tillbehör krävs) starttemp. -2 °C ställs "utetemperaturspunkt" till "-2" och "förändring av kurva" ökas tills önskad rumstemperatur bibehålls.och frånluft") samt att frånluftstemperaturen är högre än inställt värde ("starttemp.2.

5 Med hjälp av +Adjust kommunicerar anläggningen med golvvärmens styrcentral* och anpassar värmekurvan och beräknad framledningstemperatur efter golvvärmesystemets återkoppling. OBS! Vid system med både golvvärme och radiatorer bör NIBE ECS 40/41 användas för optimal drift.11 +Adjust +adjust 1. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 45 .com.Meny 1.1 – 1.11 Påverkningsgrad Inställningsområde: 0. Du kan även ställa in hur stor inverkan +Adjust ska ha på beräknad framledningstemperatur. Ny mjukvara kan fritt laddas ner på www. . Version kan kontrolleras i meny 3.1 under ”input version” respektive ”display version”.påverkansgrad klimatsystem 1 Här aktiverar du de klimatsystem du vill att +Adjust ska påverka.9.9. *Stöd för +Adjust krävs OBS! För att +Adjust ska fungera måste kretskort AA3 i anläggningen vara version 34 eller senare och mjukvaran måste vara lägst version 5539. Ju högre värde desto större inverkan.0 Fabriksinställning: 0.nibeuplink.

Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny. "aktiv" visar om någon del av schemaläggningen är aktiv. Statusinformationen visar vilket läge som är valt.Ställa in varmvattenkapaciteten Översikt Undermenyer 9$509$77(1 Till menyn VARMVATTEN finns flera undermenyer. Statusinformationen "inställd" visas om du har ställt in schemaläggning men att den just nu inte är aktiv. Meny 2. 46 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . WLOOI¦OOLJ O\[ tillfällig lyx Aktivering av tillfällig höjning av varmvattentemperaturen. schemaläggning Schemaläggning av varmvattenkomforten. samt läge "från" WLOOI¦OOLJ O\[ Fabriksinställning: "från" IU§Q K K K Vid tillfälligt ökat varmvattenbehov kan du i denna meny välja en höjning av varmvattentemperaturen till lyxläget under valbar tid. "ekonomi". "normal" eller "lyx". 6 och 12 timmar. NRPIRUWO¦JH VFKHPDO¦JJQLQJ IU§Q HNRQRPL DNWLY DYDQFHUDW komfortläge Inställning av varmvattenkomfort. Statusinformationen visar "från" eller hur lång tid det är kvar av den tillfälliga temperaturhöjningen. avancerat Inställning av periodisk höjning av varmvattentemperaturen. annars visas "från". "semesterinställning" visas om semesterinställning är aktiv samtidigt som schemaläggning (i och med att semesterfunktionen är prioriterad).1 tillfällig lyx Inställningsområde: 3.

TÄNK PÅ! Om komfortläge "lyx" är valt i meny 2.2 komfortläge Inställningsområde: ekonomi. Till höger visas återstående tid för den valda inställningen. normal: Normalläget ger en större mängd varmvatten och passar de flesta hushåll. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 47 . lyx: Lyxläget ger största möjliga mängd varmvatten. Meny 2. vilket ger ökad driftskostnad. men är samtidigt mer ekonomiskt. lyx NRPIRUWO¦JH Fabriksinställning: normal HNRQRPL QRUPDO O\[ Skillnaden mellan de valbara lägena är temperaturen på tappvarmvattnet. Högre temperatur gör att varmvattnet räcker längre. Detta läge kan användas i mindre hushåll med litet varmvattenbehov. normal. Välj "från" för att stänga av tillfällig lyx .2. I detta läge kan elpatronen delvis användas för att värma varmvattnet. ekonomi: Detta läge ger mindre varmvatten än de övriga. När tiden gått ut återgår F1255 till inställt läge i meny 2. Funktionen aktiveras direkt när en tidsperiod väljs och bekräftas med OKknappen.2 kan ingen ytterligare höjning göras.

Inställda tider påverkas inte vid avaktivering. Schema Aktiverad SCHEMALÄGGNING VARMVATTEN schema 1 2. Schemaläggning aktiveras/avaktiveras genom att bocka i/ur "aktiverad".3 schema 2 aktiverad alla mån normal tis ons tor fre lör sön Konflikt Dag Tidsperiod Justering Schema: Här väljs vilket schema som ska ändras. För att ta bort schemaläggningen för en viss dag ska tiden för den dagen nollställas genom att ställa starttiden till samma som stopptiden.Meny 2.3 schemaläggning Här kan du schemalägga vilken varmvattenkomfort värmepumpen ska jobba med i upp till två olika tidsperioder per dag. Konflikt: Om två olika inställningar kolliderar med varandra visas det med ett rött utropstecken. Tidsperiod: Här väljs starttid och stopptid under vald dag för schemaläggningen. 48 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . Inställda tider påverkas inte vid avaktivering. Aktiverad: Här aktiveras schemaläggningen för vald period. Justering: Här ställs in vilken varmvattenkomfort som ska gälla under schemaläggningen. TIPS! Vill du ställa in liknande schemaläggning för alla dagar i veckan kan du börja med att fylla i "alla" och sedan ändra önskade dagar. Dag: Här väljs vilken eller vilka dagar i veckan som schemaläggningen ska gälla. Om raden "alla" används ställs alla dagar i perioden in efter den raden.

TIPS! För att få perioden att sträcka sig över midnatt ställer du in så att stopptiden är tidigare än starttiden. Du kan ställa in hur lång tid som ska gå mellan höjningarna av varmvattentemperaturen.1 periodisk höjning period SHULRGLVN K¸MQLQJ Inställningsområde: 1 . Meny 2. Denna meny har flera undermenyer.90 dagar Fabriksinställning: 14 dagar DNWLYHUDG starttid SHULRG Inställningsområde: 00:00 .23:00 VWDUWWLG GDJDU Fabriksinställning: 00:00 1¦VWD SHULRGLVND K¸MQLQJ För att förhindra bakterietillväxt i varmvattenberedaren kan kompressorn tillsammans med elpatronen med jämna mellanrum under kort tid höja temperaturen på varmvattnet.9. Fabriksinställning är 14 dygn. Då stannar schemaläggningen vid inställd stopptid dagen efter. Tiden kan ställas mellan 1 och 90 dygn. Bocka ur "aktiverad" för att stänga av funktionen. Schemaläggningen startar alltid på den dagen där starttiden är inställd. SHULRGLVN K¸MQLQJ YDUPYDWWHQFLUN Meny 2.9 avancerat DYDQFHUDW Meny avancerat har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 49 .

60 min Fabriksinställning: 60 min stilleståndstid GULIWWLG PLQ VWLOOHVW§QGVWLG PLQ Inställningsområde: 0 . "drifttid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska vara igång per drifttillfälle. "stilleståndstid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska stå stilla mellan drifttillfällena.Meny 2.60 min Fabriksinställning: 0 min SHULRG SHULRG SHULRG Här kan du ställa in varmvattencirkulation i upp till tre perioder per dygn. drifttid YDUPYDWWHQFLUN Inställningsområde: 1 . 50 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . Under inställda perioder kommer varmvattencirkulationspumpen att gå enligt inställningarna ovan.2 varmvattencirk.9.

). Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny. aktuella temperaturer etc. produktnamn och begränsad driftdata. inomhustemperaturlogg medeltemperaturen inomhus vecka för vecka under det senaste året. utan det är enbart visning av information. antal starter m.m. Informationen visas på flera sidor.1)2 Till menyn INFO finns flera undermenyer. Inga ändringar kan göras. På en sida visas en QR-kod. I dessa menyer kan inga inställningar göras. Denna QRkod presenterar bland annat serienummer. för kompressorn i värmepumpen. larmlogg visar de senaste larmen och information om värmepumpen vid larmtillfället. ODUPORJJ LQRPKXVWHPSHUDWXUORJJ kompressorinfo visar drifttider.m. tillsatsinfo visar information om tillsatsvärmens drifttider m. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst VHUYLFHLQIR VWDWXV GULIWSULRULWHULQJ (% IU§Q YDUPYDWWHQ ODGGQLQJ r& IUDPOHGQLQJVWHPS r& EHU¦NQDG IUDPOHGQLQJ r& JUDGPLQXWHU XWHWHPSHUDWXU r& N¸OGE¦UDUH LQ r& N¸OGE¦UDUH XW r& NIBE™ F1255 51 . Vrid på manöverratten för att bläddra mellan sidorna. Meny 3.1 serviceinfo Här får du information om värmepumpens aktuella driftstatus (t. VHUYLFHLQIR NRPSUHVVRULQIR N¸U IU§Q WLOOVDWVLQIR serviceinfo visar temperaturnivåer och inställningar i anläggningen.Få information Översikt Undermenyer .ex.

Informationen kan finnas på flera sidor. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst VWDWXV IU§Q WLGIDNWRU NIBE™ F1255 . 52 NRPSUHVVRULQIR Här får du information om kompressorns driftstatus och statistik. Inga ändringar kan göras. Vrid på manöverratten för att bläddra mellan sidorna. driftstatus och statistik. Inga ändringar kan göras. Vrid på manöverratten för att bläddra mellan sidorna.2 kompressorinfo Informationen kan finnas på flera sidor.3 VWDWXV N¸U DQWDO VWDUWHU WRWDO GULIWWLG K DY YLONHQ YDUPYDWWHQ K tillsatsinfo WLOOVDWVLQIR Här får du information om tillsatsvärmens inställningar.Symboler i denna meny: Kompressor Värme Tillsats Varmvatten Köldbärarpump (blå) Värmebärarpump (orange) Kyla Pool Ventilation Meny 3. Meny 3.

2. YHFND För att läsa av en medeltemperatur 1. 3. Den streckade linjen visar årsmedeltemperaturen. Tryck på OK-knappen. 5. LQRPKXVWHPSHUDWXUORJJ LQRPKXVWHPS r& Medelinomhustemperaturen visas endast om rumsgivare/rumsenhet är installerad.4 larmlogg ODUPORJJ För att underlätta vid felsökning finns värmepumpens driftstatus vid larmtillfället lagrad här. Meny 3. 7%ODUP /3ODUP *LYDUIHO%7 *LYDUIHO%7 För att se driftstatus vid ett larmtillfälle markerar du det larmet och trycker på OK-knappen.5 inomhustemperaturlogg Här kan du se medeltemperaturen inomhus vecka för vecka under det senaste året. Det går nu att göra avläsningar för olika veckor genom att vrida på manöverratten till höger eller vänster och avläsa medeltemperaturen. Tryck på OK. 4. Vrid manöverratten så att ringen på axeln med veckonummer markeras.Meny 3. I annat fall om en frånluftsmodul (NIBE FLM) är installerad visas istället frånluftstemperaturen.% XWHWHPSHUDWXU r& IUDPOHGQLQJVWHPS r& UHWXUOHGQLQJVWHPS r& YDUPYDWWHQ ODGGQLQJ r& r& N¸OGE¦UDUH LQ r& N¸OGE¦UDUH XW r& NRQGHQVRU IUDP PLQ GULIWWLG GULIWO¦JH Y¦UPH Information om ett larm. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 53 .eller Bakåt-knappen för att komma ur avläsningsläget. *LYDUIHO%7 *LYDUIHO%7 7%ODUP /3ODUP *LYDUIHO%7 *LYDUIHO%7 ODUPORJJ 1LY§YDNW . Följ den grå linjen upp till grafen och ut till vänster för att avläsa medeltemperaturen inomhus vid vald vecka. Du kan se informationen för de senaste 10 larmen.

semesterinställning Semesterinställning av värme.1 pool internet sms smart price adaption 54 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . annars visas " från".Anpassa värmepumpen Översikt Undermenyer Till menyn VÄRMEPUMP finns flera undermenyer. plusfunktioner Inställningar gällande eventuella installerade extrafunktioner i värmesystemet. Statusinformationen "inställd" visas om du har ställt in semsterinställning men att den just nu inte är aktiv. Meny 4. varmvatten och ventilation. Statusinformationen visar valt driftläge. plusfunktioner4. driftläge Aktivering av manuellt eller automatiskt driftläge. avancerat Inställningar av värmepumpens arbetssätt. "aktiv" visar om någon del av semesterinställningen är aktiv. språk Här väljer du vilket språk informationen i displayen ska visas på.1 plusfunktioner I undermenyerna till denna gör du inställningar för eventuella installerade extrafunktioner till F1255. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny. tid & datum Inställning av aktuell tid och datum. Statusinformationen visar valt språk. 9†50(3803 SOXVIXQNWLRQHU DXWR GULIWO¦JH PLQD LNRQHU WLG GDWXP VYHQVND VSU§N ODQJXDJH VHPHVWHULQVW¦OOQLQJ IU§Q mina ikoner Inställningar gällande vilka ikoner i värmepumpens användargränssnitt som ska visas i luckan när dörren är stängd.

80.80.0 .0 °C kompressorhastighet Inställningsområde: 1 – 100 % Fabriksinställning: 1 % Här väljer du om poolstyrningen ska vara aktiverad och inom vilka temperaturer (start.3 internet internet4. tcp/ip-inställningar Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst proxy-inställningar NIBE™ F1255 55 . Bocka ur "aktiverad" för att stänga av pooluppvärmningen.och stopptemperatur) pooluppvärmning ska ske. TÄNK PÅ! Starttemperaturen kan inte ställas in på ett värde som är högre än stopptemperaturen.Meny 4.1.1 Inställningsområde: 5.0 °C kompressorhastighet % Fabriksinställning: 24. OBS! nibe uplink För att dessa funktioner ska fungera måste nätverkskabel vara ansluten.1. Inställt värde motsvarar del av tillgänglig effekt. Du kan även ställa in vilken hastighet kompressorn ska ha vid pooluppvärmning.0 °C aktiverad Fabriksinställning: 22.0 °C starttemperatur °C stopptemperatur stopptemperatur °C Inställningsområde: 5.1.0 .1 pool (tillbehör krävs) starttemperatur pool4. Meny 4.1.eller värmebehov finns påbörjar F1255 pooluppvärmning. När pooltemperaturen har sjunkit under inställd starttemperatur och inget varmvatten.3 Här gör du inställningar för uppkoppling av F1255 mot Internet.

1. automatiskt ip-adress nätmask gateway dns bekräfta 56 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst återställ NIBE™ F1255 . 2.Meny 4.nibeuplink. 2. Anläggningen kommunicerar nu med NIBE Uplink™ för att fastställa en anslutningssträng. Anläggningen får nu TCP/IP-inställningarna med hjälp av DHCP.1.1. Meny 4. Markera "begär ny anslutningssträng" och tryck på OK-knappen.com) samt överblicka antalet via Internet anslutna användare till anläggningen.1 nibe uplink nibe uplink 4.8 Här kan du ställa in tcp/ip-inställningar för din anläggning. 3. Anläggningen kommunicerar nu med NIBE Uplink™ för att frigöra din anläggning från alla via Internet anslutna användare. En ansluten användare har ett användarkonto i NIBE Uplink™ som getts tillåtelse att styra och/eller övervaka din anläggning. OBS! Efter att du stängt av alla användare kan ingen av dem längre övervaka eller styra din anläggning via NIBE Uplink™ utan att begära en ny anslutningssträng. Stänga av samtliga användare 1. Markera "stäng av samtliga användare" och tryck på OK-knappen.1.1 Här kan du hantera anläggningens anslutning mot NIBE Uplink™ (http://www.8 tcp/ip-inställningar tcp/ip-inställningar4. Markera "bekräfta" och tryck på OK-knappen. Bocka i "automatiskt".3. serienummer anslutningssträng antal användare begär ny anslutningssträng stäng av samtliga användare Begära ny anslutningssträng För att kunna ansluta ett användarkonto på NIBE Uplink™ till din anläggning måste du begära en unik anslutningssträng.3. När en anslutningssträng har tagits fram visas den i denna meny vid "anslutningssträng" och är giltig i 60 minuter.3. 2.1.3. Automatisk inställning (DHCP) 1.

TIPS! Alla inställningar som gjorts sen öppnandet av menyn kan återställas genom att du markerar "återställ" och trycker på OK-knappen. Markera "ip-adress" och tryck på OK-knappen.Manuell inställning 1.9 Här kan du ställa in proxyinställningar för din anläggning. Dessa inställningar används främst då anläggningen ansluter till Internet via ett företagsnätverk. Proxyinställningar används för att ange anslutningsinformation till en mellanliggande server (proxyserver) som finns mellan anläggningen och Internet.1. Anläggningen stödjer proxy-autentisering av typen HTTP Basic och HTTP Digest. 4.9 proxy-inställningar proxy-inställningar4. TÄNK PÅ! Utan korrekta TCP/IP-inställningar kan inte anläggningen ansluta mot Internet. 3. 2. Meny 4. Markera "bekräfta" och tryck på OK-knappen.3. Upprepa 1 . du får nu tillgång till flera inställningsmöjligheter. Bocka ur "automatiskt". 6. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 57 . Markera "OK" och tryck på OK-knappen. Mata in korrekta uppgifter via den virtuella knappsatsen. Vid osäkerhet gällande inställningar använd läget automatiskt eller kontakta din nätverksadministratör (eller dylikt) för mer information.1. 5.3. använd proxy server port användarnamn lösenord bekräfta återställ Vid osäkerhet gällande inställningar använd er av de förinställda inställningarna eller kontakta din nätverksadministratör (eller dylikt) för mer information.3 för "nätmask". "gateway" och "dns".

Markera "server" och tryck på OK-knappen. TIPS! Alla inställningar som gjorts sen öppnandet av menyn kan återställas genom att du markerar "återställ" och trycker på OK-knappen. Markera "bekräfta" och tryck på OK-knappen. 6. Meny 4.ex. "användarnamn" och "lösenord".Inställning 1. Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 1 °C. Markera "OK" och tryck på OK-knappen. Lägg till de mobilnummer som ska ha tillgång till att ändra och få status från värmepumpen. 3. Upprepa 1 . Mobilnummer ska vara med landskod t. 5. påverka rumstemperatur Här väljer du om rumstemperaturen får påverkas vid aktivering av "SG Ready". WHOHIRQQXPPHU ODUPPRWWDJDUH Om du önskar få ett SMS-meddelande vid larm bockar du i rutan till höger om telefonnumret. S§YHUND UXPVWHPSHUDWXU S§YHUND YDUPYDWWHQ S§YHUND N\OD S§YHUND SRROWHPSHUDWXU Vid lågprisläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+1". Meny 4. 58 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . 4. Bocka i "använd proxy" om du ska använda dig av proxy. OBS! Angivna telefonnummer måste kunna ta emot SMS-meddelande.3 för "port".1.1. +46XXXXXXXX. 2.4 sms (tillbehör krävs) VPV Här gör du inställningar för tillbehöret SMS 40. Här gör du inställningar för funktionen "SG Ready". Mata in korrekta uppgifter via den virtuella knappsatsen.5 SG Ready 6* 5HDG\ Denna funktion kan endast användas i elnät som stödjer "SG Ready"-standarden.

Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 59 . Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 2 °C. påverka varmvatten Här väljer du om temperaturen på varmvattnet får påverkas vid aktivering av "SG Ready". Vid lågprisläge på "SG Ready" sätts stopptemperaturen på varmvattnet så högt som möjligt vid enbart kompressordrift (elpatron tillåts ej). påverka kyla (kräver tillbehör) Här väljer du om rumstemperaturen vid kyldrift får påverkas vid aktivering av "SG Ready". Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" sätts varmvattnet i "lyx" (elpatron tillåts). Om rumsgivare finns installerad och aktiverad minskas istället önskad rumstemperatur med 1 °C. Vid lågprisläge på "SG Ready" och kyldrift påverkas inte inomhustemperaturen. Vid lågprisläge på "SG Ready" ökas önskad pooltemperatur (start. påverka pooltemperatur (kräver tillbehör) Här väljer du om pooltemperaturen får påverkas vid aktivering av "SG Ready". OBS! Funktionen måste vara ansluten och aktiverad i din F1255. Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" och kyldrift minskas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "-1". Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" ökas önskad pooltemperatur (startoch stopptemperatur) med 2 °C.och stopptemperatur) med 1 °C.Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+2".

Område Här ställer du in vilket elprisområde du tillhör. pool och eventuell kyla styrs så att energitillförseln över ett dygn är oförändrad men tillförseln sker då priset är så lågt som möjligt.1.6 aktiverad Elprisöversikt Här kan du få information om hur elpriset varierar upp till tre dygn. men samtidigt tillförs en ökad risk att komforten påverkas.6 smart price adaption Smart price adaption anpassar del av värmepumpens förbrukning över dygnet till de klockslag som har lägst elpris vilket kan ge en besparing om ett timprisbaserat elavtal används. smart price adaption 4.1. När smart price adaption är aktiverat.6 aktiverad elprisöversikt område påverka rumstemperatur påverka varmvatten Värme. markerar du funktionen med hjälp av manöverratten och trycker på OK-knappen. Aktivera smart price adaption genom att markera funktionen och trycka på OK-knappen. smart price adaption 4. När ”påverka varmvatten” är aktivt försvinner möjligheten att styra varmvattnets komfortläge i meny 2. Varmvatten använder samma funktion men har också en inlärningsfunktion som lär sig hur hushållets behov av varmvatten ser ut och anpassar sig efter det.Meny 4. visas vilka inställningar som kan göras.1. Funktionen bygger på att timpriser för det kommande dygnet hämtas via NIBE Uplink™ och därför krävs en internetuppkoppling och ett konto på NIBE Uplink™. Ju högre värde desto större inverkan har elpriset och besparingen blir därmed större. Inställningsområde: 1–10 Fabriksinställning: 5 60 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . Påverka rumstemperatur Här ställer du in hur mycket rumstemperaturen ska påverkas av elpriset. För att välja vilka valbara funktioner som ska tillåtas eller inte.2.

värme. men samtidigt tillförs en ökad risk att komforten påverkas. tillsats. endast tillsats Fabriksinställning: auto DXWR funktioner PDQXHOOW Inställningsområde: kompressor. Ju högre värde desto större inverkan har elpriset och den möjliga besparingen blir därmed större. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 61 . men samtidigt tillförs en ökad risk att komforten påverkas.2 driftläge driftläge GULIWO¦JH Inställningsområde: auto. Inställningsområde: 1–10 Fabriksinställning: 3 Meny 4. Du har även möjlighet att ställa värmepumpen i "endast tillsats". Inställningsområde: 1–10 Fabriksinställning: 2 Påverka kyla Här ställer du in hur mycket kyltemperaturen ska påverkas av elpriset. men samtidigt tillförs en ökad risk att komforten påverkas. Ju högre värde desto större inverkan har elpriset och den möjliga besparingen blir därmed större. Ju högre värde desto större inverkan har elpriset och den möjliga besparingen blir därmed större. Inställningsområde: 1–4 Fabriksinställning: 2 Påverka pooltemperatur Här ställer du in hur mycket pooltemperaturen ska påverkas av elpriset.Påverka varmvatten Här ställer du in hur mycket varmvattnet ska påverkas av elpriset. då enbart tillsats används. manuellt. eller "manuellt" och själv välja vilka funktioner som ska tillåtas. kyla HQGDVW WLOOVDWV Värmepumpens driftläge är normalt inställt i "auto".

Ändra driftläge genom att markera önskat läge och trycka på OK-knappen. TÄNK PÅ! Väljer du bort "tillsats" kan det göra att du inte får tillräckligt varmt i bostaden. "värme" gör att du får varmt i bostaden. Du kan inte välja bort "kompressor" i manuellt läge. Det här alternativet kräver att tillbehör för kyla finns. Driftläge endast tillsats I detta driftläge är inte kompressorn aktiv och enbart tillsatsen används. Driftläge manuellt I detta driftläge kan du själv välja vilka funktioner som ska tillåtas. 62 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . Du kan välja bort funktionen när du inte vill ha kylan igång. Funktioner "kompressor" är det som gör varmvatten och värme till bostaden. När ett driftläge är valt visas vad i värmepumpen som är tillåtet (överkryssad = inte tillåtet) och valbara alternativ till höger. TÄNK PÅ! Om du väljer läget "endast tillsats" blir kompressorn bortvald och du får en högre driftskostnad. "kyla" gör att du får svalt i bostaden vid varm väderlek. "tillsats" är det som hjälper kompressorn att värma bostaden och/eller varmvattnet när den inte klarar hela behovet ensam. Du kan välja bort funktionen när du inte vill ha värmen igång. Driftläge auto I detta driftläge väljer värmpumpen automatiskt vilka funktioner som ska tillåtas. Du kan inte välja bort "kompressor" i manuellt läge. Väljs "kompressor" bort visas det med en symbol i huvudmenyn på värmepumpsymbolen. För att välja vilka valbara funktioner som ska tillåtas eller inte markerar du funktionen med hjälp av manöverratten och trycker på OK-knappen.

Väljer du fler kommer den du valde först att försvinna. datum. Meny 4. visningsläge och tidszon. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst VSU§N NIBE™ F1255 63 .4 tid 24 h 12 h datum dag månad år språk Här väljer du det språk du vill att informationen i displayen ska visas på.Meny 4. För att få korrekt tid måste tidszon ställas in.4 mina ikoner Här kan du välja vilka ikoner som ska vara synliga när dörren till F1255 är stängd. TIPS! Tid och datum ställs in automatiskt om värmepumpen ansluts mot NIBE Uplink™. Ikonerna visas i den ordning du väljer dem. Du kan välja upp till 3 ikoner. XWHLQQHWHPSHUDWXU YDUPYDWWHQWHPSHUDWXU DQDORJ NORFND GLJLWDO NORFND tid & datum Här ställer du in tid.3 Meny 4.6 PLQD LNRQHU tid & datum4.

TIPS! Avsluta semsterinställningen ungefär ett dygn innan hemkomst så att rumstemperatur och varmvattentemperatur hinner återhämta sig. 00:00 startdatumet och stoppar kl. VHPHVWHULQVW¦OOQLQJ DNWLYHUDG VWDUWGDWXP VWRSSGDWXP Y¦UPH ¸QVNDG UXPVWHPSHUDWXU YDUPYDWWHQNRPIRUW N\OD YHQWLODWLRQ SRRO r HNRQRPL IU§Q QRUPDO IU§Q Om rumsgivare inte är aktiverad ställs önskad förskjutning av värmekurvan in. Denna inställning gäller samtliga klimatsystem utan rumsgivare. TIPS! Ställ in semesterinställningen i förväg och aktivera precis innan avresan för att bibehålla komforten. Denna inställning gäller samtliga klimatsystem med rumsgivare. 23:59 stoppdatumet. 64 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 .Meny 4. Kyla. För en grads förändring av rumstemperaturen krävs vanligtvis ett steg men i vissa fall kan flera steg krävas. TÄNK PÅ! Om du väljer att stänga av varmvattenproduktionen under semestern blockeras "periodisk höjning" (förhindra bakterietillväxt) under denna tiden. "periodisk höjning" startas i samband med att semesterinställningen avslutas.7 semesterinställning För att reducera energiförbrukningen under semestern kan du schemalägga en sänkning av värme och varmvattentemperatur. ventilation och pool kan också schemaläggas om funktionerna finns anslutna. Semesterinställningen startar kl. Om rumsgivare är installerad och aktiverad ställs önskad rumstemperatur (°C) in under tidsperioden.

Om endast ett behov finns arbetar värmepumpen med det behovet. Väljs 0 minuter betyder det att behovet inte är prioriterat utan kommer endast att aktiveras när inget annat behov finns. DYDQFHUDW GULIWSULRULWHULQJ DXWRO¦JHVLQVW¦OOQLQJ JUDGPLQXWLQVW¦OOQLQJ IDEULNVLQVW¦OOQLQJ DQY¦QGDUH IU§Q VFKHPD EORFNHULQJ Meny 4. Visaren markerar var i cykeln värmepumpen befinner sig. Denna meny har flera undermenyer.1 driftprioritering driftprioritering GULIWSULRULWHULQJ Inställningsområde: 0 till 180 min Fabriksinställning: 30 min YDUPYDWWHQ PLQ Y¦UPH PLQ SRRO PLQ Här väljer du hur mycket tid värmepumpen ska arbeta med varje behov om två eller flera behov finns samtidigt. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 65 .9.Meny 4.9 avancerat Meny avancerat har orange text och är avsedd för den avancerade användaren.

2 autolägesinställning start av kyla (tillbehör krävs) DXWRO¦JHVLQVW¦OOQLQJ Inställningsområde: -20 – 40 °C Fabriksinställning: 25 VWDUW DY N\OD r& stopp av värme VWRSS DY Y¦UPH r& Inställningsområde : -20 – 40 °C VWRSS DY WLOOVDWV r& Fabriksinställning: 17 ILOWUHULQJVWLG K stopp av tillsats Inställningsområde: -25 – 40 °C Fabriksinställning: 15 filtreringstid Inställningsområde: 0 – 48 h Fabriksinställning: 24 h När driftläget är satt till "auto" väljer värmepumpen själv. 66 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 . Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används. TÄNK PÅ! Det går inte att ställa in "stopp av tillsats" högre än "stopp av värme". när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion ska tillåtas. Om du har tillbehör för kyla eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla kan du även välja starttemperatur för kyla. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. beroende på medelutetemperatur.9. TÄNK PÅ! I system där värme och kyla delar på samma rör kan "stopp av värme" inte ställas högre än "start av kyla" om det inte finns en kyla-/värmegivare.Meny 4.

IDEULNVLQVW¦OOQLQJ DQY¦QGDUH 9LOO GX §WHUVW¦OOD DOOD DQY¦QGDULQVW¦OOQLQJDU WLOO IDEULNVY¦UGHQ" TÄNK PÅ! Efter fabriksinställningen måste personliga inställningar som t.ex. ställas in igen. För lågt värde kan ge ojämn inomhustemperatur.9. Meny 4.Meny 4. TÄNK PÅ! Högre värde på "start kompressor" kan ge fler kompressorstarter vilket ökar slitaget på kompressorn. värmekurva etc. mellan tillsatssteg Inställningsområde: 0 – 1000 Fabriksinställning: 100 Gradminuter är ett mått på aktuellt värmebehov i huset och bestämmer när kompressor respektive tillsats ska startas/stoppas. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst QHM MD NIBE™ F1255 67 .9.4 fabriksinställning användare Här kan du återställa alla inställningar som är tillgängliga för användaren (inklusive avancerat-menyerna) till fabriksvärden.3 gradminutinställning aktuellt värde JUDGPLQXWLQVW¦OOQLQJ Inställningsområde: -3000 – 3000 start kompressor DNWXHOOW Y¦UGH *0 Inställningsområde: -1000 – -30 VWDUW NRPSUHVVRU *0 Fabriksinställning: -60 VWDUWGLIIHUHQV WLOOVDWV *0 startdifferens tillsats GLII PHOODQ WLOOVDWVVWHJ *0 Inställningsområde: 100 – 1000 Fabriksinställning: 400 diff.

6FKHPD $NWLYHUDG VFKHPD EORFNHULQJ VFKHPD VFKHPD DNWLYHUDG DOOD P§Q WLV RQV WRU IUH O¸U V¸Q . Inställda tider påverkas inte vid avaktivering. Konflikt: Om två olika inställningar kolliderar med varandra visas det med ett rött utropstecken. När schemaläggningen är aktiv visas aktuell blockeringssymbol i huvudmenyn på värmepumpsymbolen. Dag: Här väljs vilken eller vilka dagar i veckan som schemaläggningen ska gälla. Tidsperiod: Här väljs starttid och stopptid under vald dag för schemaläggningen.Meny 4.RQIOLNW 'DJ 7LGVSHULRG %ORFNHULQJ Schema: Här väljs vilken tidsperiod som ska ändras. Om raden "alla" används ställs alla dagar i perioden in efter den raden. 68 Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 .5 schema blockering Här kan du schemalägga om kompressorn och/eller tillsatsen i värmepumpen ska blockeras i upp till två olika tidsperioder.9. För att ta bort schemaläggningen för en viss dag ska tiden för den dagen nollställas genom att ställa starttiden till samma som stopptiden. Blockering av kompressor. Blockering av tillsats. Blockering: Här väljs önskad blockering. Aktiverad: Här aktiveras schemaläggningen för vald period.

Då stannar schemaläggningen vid inställd stopptid dagen efter.TIPS! Vill du ställa in liknande schemaläggning för alla dagar i veckan kan du börja med att fylla i "alla" och sedan ändra önskade dagar. TÄNK PÅ! Långvarig blockering kan medföra försämrad komfort och driftekonomi. Kapitel 3 | F1255 – till din tjänst NIBE™ F1255 69 . Schemaläggningen startar alltid på den dagen där starttiden är inställd. TIPS! För att få perioden att sträcka sig över midnatt ställer du in så att stopptiden är tidigare än starttiden.

OBS! För att kunna välja hjälpdrift måste någon larmåtgärd vara vald i meny 5. /§JWU\FNVODUP ODUP LQIR §WJ¦UG Larm §WHUVW¦OO ODUP KM¦OSGULIW Vid larm med röd statuslampa har det inträffat en driftstörning som värmepumpen inte kan åtgärda själv. info / åtgärd Här kan du läsa vad larmet beror på och få tips på vad du kan göra för att rätta till problemet som orsakade larmet.4.1. eller om displayen är släckt. hjälpdrift ”hjälpdrift” är en typ av reservläge. vilket visas genom att statuslampan inte längre lyser med ett fast grönt sken utan istället lyser med ett fast rött sken. Det är i så fall elpatronen som gör värme och/eller varmvatten. Dessutom visas en larmklocka i informationsfönstret. 70 Kapitel 4 | Komfortstörning NIBE™ F1255 .4 Komfortstörning I de allra flesta fallen märker värmepumpen av en driftstörning och visar detta med larm och instruktioner om åtgärd i displayen. Detta kan innebära att värmepumpens kompressor inte är i drift. Hantera larm Vid larm har en driftstörning av något slag uppstått. kan följande felsökningsschema användas. är problemet som orsakade larmet fortfarande kvar. återställ larm I många fall räcker det att välja ”återställ larm” för att problemet som orsakade larmet ska rättas till. Se sida 70 för information om hur du hanterar larm. Om larmet först försvinner och sen återkommer bör du kontakta din installatör. Detta innebär att värmepumpen gör värme och/eller varmvatten trots att det finns någon typ av problem. Om det fortsätter lysa rött och en meny som heter ”larm” syns i displayen. I displayen kan du. Om driftstörningen inte visas i displayen. genom att vrida på manöverratten och trycka på OK-knappen. Om det börja lysa grönt efter du valt ”återställ larm” är larmet borta. se vilken typ av larm det är samt återställa larmet. Du kan även välja att sätta värmepumpen i hjälpdrift.

႑ För låg eller ingen driftprioritering av varmvatten. ႑ Värmepumpen i felaktigt driftläge. Låg temperatur på varmvattnet. Statuslampan kommer därför fortsätta att lysa rött. ႑ Stor varmvattenåtgång. Om larmet inte återställs kontaktar du din installatör för besked om lämpliga åtgärder.9. Kapitel 4 | Komfortstörning NIBE™ F1255 71 . ႑ Om läge "manuellt" är valt. välj till "tillsats". ႑ För låg varmvatteninställning.och huvudsäkringar. ႑ Bostadens grupp. Felsökning Om driftstörningen inte visas i displayen kan följande tips användas: Grundläggande åtgärder Börja med att kontrollera följande möjliga felkällor: ႑ Strömställarens läge. ႑ Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp. ႑ Gå in i meny 4. eller uteblivet varmvatten ႑ Stängd eller strypt påfyllningsventil till varmvattenberedaren. ႑ Korrekt inställd effektvakt (om den är installerad). Tillfälligt ökad varmvat- tenkapacitet (tillfällig lyx) kan aktiveras i meny 2.2 och välj ett högre komfortläge. ႑ Öppna ventilen.TÄNK PÅ! Att välja ”hjälpdrift” är inte samma sak som att rätta till problemet som orsakade larmet. ႑ Gå in i meny 2.1 och öka tiden för när varmvatten ska driftprioriteras. OBS! Uppge alltid produktens serienummer (14 siffror) när du gör en felanmälan.1. ႑ Bostadens jordfelsbrytare.

Stängda ventiler till klimatsystemet.1 "temperatur" och justera upp förskjutningen av vär- ႑ ႑ ႑ ႑ ႑ mekurvan. "Semesterläge" aktiverat i meny 4. Hög rumstemperatur ႑ För högt inställt värde på värmeautomatiken.2. ႑ Gå in i meny 4.9. ႑ För högt inställt värde på "dT vid DUT". ႑ Sätt termostaterna på max i så många rum som möjligt.Låg rumstemperatur ႑ Stängda termostater i flera rum.2. välj ett högre värde på "stopp av värme" i meny 4.9.9. ႑ Om läge "manuellt" är valt.1 (temperatur) och justera ner förskjutningen av värme- kurvan. ႑ För lågt inställt värde på värmeautomatiken. välj till "värme". ႑ Kontrollera eventuella externa kontakter. ႑ Öppna ventilerna (kontakta din installatör för hjälp att hitta dessa). Skulle inte det räcka. För låg eller ingen driftprioritering av värme.1 "värmekurva" behöva justeras upp. välj då även till "tillsats".9.1 (värmekurva) behöva justeras ner.9. ႑ Värmepumpen i felaktigt driftläge. ႑ Ojämnt flöde över radiatorerna. Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad. ႑ Gå in i meny 4. Om rumstemperaturen endast är hög vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny 1. ႑ Kontakta din installatör. ႑ Gå in i meny 4.7 och välj "Från". Ojämn rumstemperatur ႑ Felaktigt inställd värmekurva.1 och öka tiden för när värme ska driftprioriteras. Luft i klimatsystemet. ႑ Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad. ႑ Gå in i meny 1. 72 Kapitel 4 | Komfortstörning NIBE™ F1255 . Om rumstemperaturen endast är låg vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny 1. ႑ Gå in i meny 1.1 istället för att strypa termostaterna. ႑ Kontrollera eventuella externa kontakter.1.7. ႑ Kontakta din installatör. Justera rumstemperaturen via meny 1. ႑ Finjustera värmekurvan i meny 1. Om läge "auto" är valt. ႑ Avlufta klimatsystemet.

႑ Ventilationen är inte injusterad. ႑ Extern kontakt för ändring av fläkthastighet aktiverad. ႑ Kontrollera eventuella externa kontakter. Låg eller utebliven ventilation Denna del av kapitlet för felsökning gäller endast om tillbehöret NIBE FLM är installerat. ႑ Gå in i meny 1. ႑ Kontrollera eventuella externa kontakter. ႑ Beställ ventilationsinjustering. ႑ Filter igensatt. ႑ Minsta tid mellan kompressorstarter har inte uppnåtts.Lågt systemtryck ႑ För lite vatten i klimatsystemet. ႑ Fläkthastighet i reducerat läge. ႑ Fyll på vatten i klimatsystemet.2 och välj "normal". ႑ Extern kontakt för ändring av fläkthastighet aktiverad. ႑ Filter igensatt. ႑ Vänta tills temperaturvillkoret har återställts. ႑ Larm utlöst. för hårt strypt eller igensatt frånluftsdon. ႑ Stängt. ႑ Gå in i meny 1. ႑ Vänta 30 minuter och kontrollera sedan om kompressorn har startat. ႑ Temperaturvillkor utlöst. Hög eller störande ventilation Denna del av kapitlet för felsökning gäller endast om tillbehöret NIBE FLM är installerat. ႑ Fläkthastighet i forcerat läge. ႑ Följ displayens instruktioner. ႑ Ventilationen är inte injusterad. Kompressorn startar inte ႑ Det finns inget värmebehov.2 och välj "normal". ႑ Beställ ventilationsinjustering. ႑ Värmepumpen kallar varken på värme eller varmvatten. Kapitel 4 | Komfortstörning NIBE™ F1255 73 .

႑ Kontakta din installatör. ႑ Sätt termostaterna på max i så många rum som möjligt. ႑ Ojämnt flöde över radiatorerna. 2. ႑ Kontrollera och justera kondensvattenslangen. Endast eltillsats Om du inte lyckas rätta till felet och du inte får någon värme i huset kan du. Markera ”endast tillsats” med hjälp av manöverratten och tryck sedan på OK-knappen. ႑ Strypt vattenlås. Ställa värmepumpen i tillsatsläge 1.2 driftläge. ႑ För högt inställd hastighet på cirkulationspumpen. ႑ Fyll på vatten i vattenlåset. Kluckande ljud Denna del av kapitlet för felsökning gäller endast om tillbehöret NIBE FLM är installerat. Det innebär att värmepumpen endast använder elpatronen för att värma upp huset. ႑ För lite vatten i vattenlåset. försätta värmepumpen i läge ”endast tillsats”. Finjustera värmekurvan via meny 1. ႑ Kontakta din installatör. Återgå till huvudmenyerna genom att trycka på Bakåt-knappen.Vinande ljud i radiatorerna ႑ Stängda termostater i rummen och felaktigt inställd värmekurva. 74 Kapitel 4 | Komfortstörning NIBE™ F1255 . Gå till meny 4.1 istället för att strypa termostaterna. i väntan på hjälp. 3.

5 Tekniska uppgifter Detaljerade tekniska data för denna produkt hittar du i installatörshandboken (www.se). Kapitel 5 | Tekniska uppgifter NIBE™ F1255 75 .nibe.

Ju kallare det är ute. Detta är alltså värmepumpens verkningsgrad. vilket gör att köldmediets temperatur sjunker. en elpatron skjuter till under årets absolut kallaste dagar för att täcka det uppvärmningsbehov som inte värmepumpen klarar. desto lägre värde ska man välja på "val av värmekurva".6 Ordlista Beräknad framledningstemperatur Den temperatur som värmepumpen räknar ut att värmesystemet behöver för att det ska bli lagom varmt i bostaden. t. Cirkulationspump Pump som cirkulerar vätska i ett rörsystem. desto högre beräknad framledningstemperatur.ex. Filtreringstid Anger den tid medelutetemperaturen beräkas på. 76 Kapitel 6 | Ordlista NIBE™ F1255 . dimensionerad utetemperatur Den dimensionerade utetemperaturen är olika beroende på var man bor. Ju lägre dimensionerad utetemperatur.ex. Blandningsventil En ventil som blandar kallt vatten med varmvattnet som lämnar beredaren. Expansionsventil Ventil som sänker trycket på köldmediet. Eltillsats Detta är den el som t. Denna mäts fram vid olika mätvärden. DUT.eller värmebärarsystemet. COP Om det står att en värmepump har COP 5 så betyder det i princip att om el för en krona matas in i värmepumpen får man ut värme motsvarande ett värde av 5 kronor.: 0/35 där 0 står för hur många grader den inkommande köldbäraren har och där 35 står för hur många grader framledningstemperaturen håller.eller värmebärarvätska vars uppgift är att jämna ut trycket i köld. Expansionskärl Kärl med köld.

ex. Med hjälp av radiatorer (element). Framledningstemperatur Temperaturen på det uppvärmda vatten som värmepumpen skickar ut till värmesystemet. Ju kallare det är ute.och/eller kylsystem. slingor i golvet eller fläktkonvektorer värms eller kyls bostaden. Klimatsystem Klimatsystem kan även kallas värme. Frikyla Den kalla köldbärarvätskan från kollektor/borrhål används för att kyla bostaden. Komfortstörning Komfortstörning innebär oönskade ändringar i varmvatten-/inomhuskomforten. I de allra flesta fallen märker värmepumpen av en driftstörning och visar detta med larm och instruktioner om åtgärd i displayen. Framledning Den ledning i vilken det uppvärmda vattnet transporteras från värmepumpen ut till husets värmesystem (radiatorer/värmeslingor). Förångare Värmeväxlare där köldmedievätskan förångas genom att uppta värmeenergi från köldbäraren som då kyls ned. Kompressor Komprimerar (trycker ihop) det gasformiga köldmediet. desto högre blir framledningstemperaturen. Kollektor Slang där köldbäraren cirkulerar i ett slutet system mellan värmekällan och värmepumpen. När köldmediet trycks ihop ökar trycket och temperaturen.Fläktkonvektor En typ av konvektor. Kapitel 6 | Ordlista NIBE™ F1255 77 . att temperaturen på varmvattnet är för låg eller om inomhustemperaturen inte är på önskad nivå. t. men med tillsatsfläkt som blåser ut värme eller kyla i bostaden. En driftstörning i värmepumpen kan ibland märkas i form av en komfortstörning.

En högtryckspressostat löser ut om kondenseringstrycket är för högt.och varmvattensystem. En lågtryckspressostat löser ut om förångningstrycket är för lågt. Nivåvakt Tillbehör som känner av nivån i nivåkärlet och larmar om det blir för lågt. som transporterar värmeenergi från värmekällan (berget/marken/sjön) till värmepumpen. Vid förångningen upptar köldmediet värmeenergi och vid kondensationen avges värmeenergi. borrhål samt förångaren utgör köldbärarsidan. 78 Kapitel 6 | Ordlista NIBE™ F1255 . Passiv kyla Se "Frikyla". När temperaturen på köldbärarvätskan ökar eller minskar ändrar sig trycket i systemet och då ändrar sig nivån i nivåkärlet. Nivåkärl Delvis genomskinligt kärl med köldbärarvätska vars uppgift är jämna ut trycket i köldbärarsystemet.ex.Kondensor Värmeväxlare där det heta gasformiga köldmediet kondenserar (kyls ned och blir vätska) och då avger värmeenergi till husets värme. Detta gör att man kan använda konvektorn till att antingen värma eller kyla bostaden. Pressostat Tryckvakt som ger larm och/eller stoppar kompressorn om otillåtna tryck uppstår i systemet. t. Köldbärarvätska Frostskyddad vätska. Köldbärarsida Köldbärarslangar ev. etanol alternativt glykol blandat med vatten. men med den skillnaden att luften blåses ut. Konvektor Fungerar på ungefär samma sätt som en radiator. Köldmedium Ämne som cirkulerar i en sluten krets i värmepumpen och som genom tryckförändringar växelvis förångas och kondenseras.

Returledning Den ledning i vilken vattnet transporteras tillbaka till värmepumpen från husets värmesystem (radiatorer/värmeslingor). Ju högre värde desto bättre.ex. Utegivare En givare som är placerad utomhus. Tappvarmvatten Det vatten man t. Slingtank En beredare med slinga i. Säkerhetsventil En ventil som öppnar och släpper ut lite vätska om trycket blir för högt. När värmepumpen står i reservläge värms bostaden och/eller varmvattnet med hjälp av en elpatron. duschar i. Tillsatsvärme kan vara t. Reservläge Ett läge man kan välja med strömställaren om det har inträffat ett fel som gör att kompressorn inte går. Vattnet i slingan värmer upp vattnet i beredaren. elkassett. elpatron. För att kunna användas tillsammans med F1255 måste de vara vattenfyllda. Verkningsgrad Ett mått på hur effektiv värmepumpen är.ex. Rumsgivare En givare som är placerad inomhus. Returledningstemperatur Temperaturen på det vatten som återvänder till värmepumpen efter ha avgett värmeenergi till radiatorer/värmeslingor. gas-/olja-/pellets-/vedpanna eller fjärrvärme. Tillsatsvärme Tillsatsvärme är den värme som produceras utöver det som kompressorn i din värmepump levererar. Denna givare talar om för värmepumpen hur varmt det är inne. Kapitel 6 | Ordlista NIBE™ F1255 79 .Radiator Ett annat ord för element. Denna givare talar om för värmepumpen hur varmt det är ute.

80 Kapitel 6 | Ordlista NIBE™ F1255 .a. Det är en växelventil som gör att vätska skickas till klimatsystemet när värmepumpen gör husvärme och till varmvattenberedaren när värmepumpen gör varmvatten. Värmeväxlare Anordning som överför värmeenergi från ett medium till ett annat utan att medierna blandas. Exempel på olika värmeväxlare är förångare och kondensor. Värmefaktor Mått på hur mycket värmeenergi värmepumpen avger i förhållande till den elenergi den behöver för sin drift. Om man väljer ett högt värde talar man om för värmepumpen att den måste producera mycket värme när det är kallt ute för att det ska bli lagom varmt inomhus. Ett annat ord för detta är COP.Värmebärarsida Rör till husets klimatsystem samt kondensorn utgör värmebärarsidan. Växelventil En ventil som kan skicka vätska åt två olika håll. Värmekurva Det är värmekurvan som avgör vilken värme värmepumpen ska producera beroende bl. på vilken temperatur det är utomhus.

5 H Hantera larm. 22 Spartips. 71 Hantera larm. 8 F1255 – till din tjänst. 14 Yttre information. 6 NIBE™ F1255 81 . 2 Anläggningsdata. 16 O OK-knapp. 13 Manövrering. 17 Välja meny. 18 Välja alternativ. 54 Få information. 46 Felsökning. 13 E Elförbrukning. 21 S Serienummer. 23 Statuslampa. 11 B Bakåt-knapp. 16 Menysystem. 46 T Tekniska uppgifter. 19 Kontakt med F1255. 12 Menysystem. 70 D Display. 70 Hjälpmeny. 16 Ställa in ett värde. 76 R Regelbundna kontroller. 8 Garanti-information. 13 Display. 23 Endast eltillsats. 25 Anpassa värmepumpen. 71 Få information. 13 Ordlista. 20 I Informationsfönster. 12 Bakåt-knapp. 70 Endast eltillsats. 75 V Viktig information. 13 Bläddra mellan fönster. 74 F F1255 – Ett bra val. 25 Ställa in varmvattenkapaciteten. 21 Spartips. 20 Hjälpmeny. 11 K Komfortstörning. 4 Skötsel av F1255. 20 Manövrering. 70 Kontaktinformation. 13 Ställa in ett värde. 11–12 Strömställare. 2 F1255 – Ett bra val. 74 Felsökning. 21 Regelbundna kontroller. 20 L Larm. 5 Kontaktinformation. 12 Strömställare. 22 Elförbrukning. 25 Ställa in varmvattenkapaciteten. 19 Bläddra mellan fönster. 11 Displayenhet. 13 OK-knapp. 70 Larm. 6 Kapitel 7 | Sakregister M Manöverratt. 12 Displayenhet. 51 G Garanti-information. 14 Använda det virtuella tangentbord.7 Sakregister A Anläggningsdata. 51 Ställa in inomhusklimatet. 2 Anpassa värmepumpen. 12 Manöverratt. 18 Ställa in inomhusklimatet. 13 Statuslampa. 54 Använda det virtuella tangentbord.

16 Värmepumpen – husets hjärta. 11 Statuslampa. 4 Välja alternativ.Serienummer. 9 Värmepumpens funktion. 11 Informationsfönster. 17 Välja meny. 10 82 Kapitel 7 | Sakregister Y Yttre information. 11 NIBE™ F1255 .

.

.

.

nibe.NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE-285 21 Markaryd Phone +46 433 73 000 Telefax +46 433 73 190 info@nibe.se 231512 .se www.