You are on page 1of 4

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI- Facultatea de Sociologie și Asistență

Socială
~Comunicare și redactare~

Comportamenul uman: prin filtrul internetului
Student: Zahiu Georgiana-Bianca, seria a IIIa, grupa 3
Profesori coordonatori: Conf. univ. dr. Cosima Rughiniș
:Conf. univ. dr. Liviu Chelcea

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
2015

Comportamentul uman- prin filtrul internetului

Ideea conform căreia noile mijloace de comunicare și informație influențează într-o
măsură considerabilă mentalitatea unui individ naște din ce în ce mai multe controverse la
nivel mondial. Efectele pe care utilizarea internetului le produce asupra comportamentului,
atitudinilor și gândirii umane sunt incontestabile și, în mare parte, pozitive. Din acest motiv,
voi încerca să subliniez modul în care personalitatea umană este puternic întrepătrunsă de
contactele pe care individul le inițază, le dezvoltă, iar mai apoi le menține in mediul virtual. În
acest sens, posibilitatea accesării rapide de informație ne poate influența gândirea,
conturându-se aspecte cu efecte benefice asupra acțiunilor noastre ulterioare.
Într-o primă etapă, aș vrea să subliniez posibilitatea rapidă de informație pe care o
oferă accesul la internet. În acest sens, așa cum Khannanov (2003) sublinia, sfera gândirii
noastre se lărgește tocmai datorita faptului că nu mai suntem constrânși să accedem la
informațiile la care avem acces cu o dificultate mai crescută și într-o perioadă mai îndelungată
de timp. Se conturează, așadar, importanța modului în care instrumentele multimedia (cele
care integreaza informațiile audio, video, text, imagine) cresc posibilitățile de percepție,
ințelegere și cogniție. Astfel, o posibilitate sporită de informare are efecte benefice asupra
gândirii individului.
În al doilea rând, voi încerca să evidențiez faptul că internetul influențează modul în
care individul cunoaște lumea. În acest sens, silmpla faclitare a relaționării cu oameni ce
aprțin alor culturi sau religii ne schimbă modul de pecepție asupra a ceea ce se întâmplă în
jurul nostru. Angajarea în interacțiuni interculturale ne ajută să ne lărgim orizonturile de
cunoaștere. În acest sens, în publicația lui Dahlgren(2000) se nuanțează faptul că ”frontierele
spațiale”” dispar, individului lărgindu-i-se sferele de cunoaștere.
În al treilea rând, internetul ne pune la dispoziție posibilitatea de a ne face publică o
părere în legătură cu un anumit subiect sub forma articolelor, a comentariilor, a unui blog sau
a unui site propriu, idee reliefată și de Camelia Barbu(2003) pe blogul personal. Astfel,
barierele de comunicare sunt diminuate, acest fapt având efecte pozitive asupra gândirii
individului. Prin prisma platformelor de diseminare a propriilor convingeri, oamenilor li s-a

2

sporit încrederea în propria persoană, tocmai datorită credințelor pe care au descoperit că le
împărtășesc cu alte persoane.
În concluzie, efectele pe care internetul le are asupra utilizatorilor săi sunt, în
preponderență, pozitive. Accesul facil și rapid la informație, posibilitatea interacțiunii cu
persoane diferite de noi, dar și capacitatea de a ne exprima punctul de vedere în fața unui
public mai vast ne influențează modul în care gândim, cunoaștem lumea și pe noi înșine.
Având oportunitatea de a intra în contact cu diferite culturi și de a accesa nenumărate
informații, opiniile noastre sunt trecute prin filtrul interneului, ceea ce produce schimbări la
nivelul gândirii individuale și, prin extensie, colective.

3

BIBLIOGRAFIE

Khannanov, A. (2003). Internet in education. Moscova. Education-Service

Dahlgren, P. (2000). L’espace public et l’internet. Structure, espace et communication. Paris.
Hermès Science Publications

Barbu,

C.

(2013).

Internetul

pro

și

contra.

http://camelia10.blogspot.ro/ [Accesat la data de 26.01.2015]

4

[Online]

Disponibil

pe: