You are on page 1of 2

Beurs Medische Wereld

Beste student,
Op het Symposium Medische Wereld, dat doorgaat op zaterdag 25 april 2015, zal een beurs voor een totale
waarde van 1.000 euro verdeeld worden onder de beste aanvragen. Deze beurs is bedoeld om een buitenlandse
stage of project van een bachelor en/of master student financieel te ondersteunen. Hieronder vind je meer
praktische en reglementaire informatie.
Aanvragen kunnen ingediend worden ten laatste op 5 maart 2015 op het faculteitssecretariaat GF of per mail
naar medischewereld@gmail.com.
Met vriendelijke groeten
Comité Medische Wereld

Je aanvraag dient te bestaan uit:
● een ingevuld aanvraagformulier
● een motivatiebrief (vrij formaat)
● je curriculum vitae
● Financieel plan van je stage of project: wat zijn de gekende en geschatte uitgaven?
● Het staat je vrij je aanvraag te supplementeren met een aanbevelingsbrief of andere documenten.
Voor de toekenning van de beurs zal rekening gehouden worden met onder andere volgende criteria:
● Persoonlijke capaciteiten en motivatie
● Relevantie voor jouw opleiding
● Talenkennis indien van toepassing
● Relevantie/ uitstraling voor de Vrije Universiteit Brussel
● Kwaliteit/haalbaarheid van de stage of het project
● Sociaal profiel
Vereisten om een aanvraag te mogen doen:
● Je bent ingeschreven in de Bachelor of Master Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel.
● Je verleent toestemming om, indien je de beurs zou behalen, je naam en je stage of project te vermelden
op het symposium, op de website en in drukwerken uitgaande van het symposium.
● Je verbindt je ertoe om indien je de beurs zou ontvangen, een verslag op te stellen van je stage of
project, dat gebruikt kan worden door het comité op de website, promotie, etc.

Aanvraagformulier
Beurs Medische Wereld
Datum aanvraag:

/

/

Persoonlijke informatie
Naam:
Voornaam:
Adres:

Kotadres:

Emailadres:
Telefoon/GSM:

Academische informatie
Opleidingsjaar: 1e - 2e - 3e - 4e Bachelor/Master Geneeskunde VUB (schrappen wat niet past)
Rolnummer:
❏ Ik verleen toestemming om, indien ik de beurs zou behalen, mijn naam en mijn stage of project te vermelden op
het symposium, op de website en in drukwerken uitgaande van het symposium. (aanvinken vereist)
❏ Ik verbind me ertoe om, indien ik de beurs zou behalen, een verslag op te stellen van mijn stage of project, dat
kan gebruikt worden door het comité Medische Wereld op de website, etc. (aanvinken vereist)
❏ Ik ontving een andere beurs of ik heb een aanvraag ingediend voor een andere beurs om mijn stage of project te
financieren. Zo ja, welke beurs?......................................................................................................................

Bijlagen
❏ Motivatiebrief
❏ Curriculum vitae
❏ Financieel plan
❏ Andere:

Totaal aantal bijlagen:

Datum:
Naam en handtekening: