You are on page 1of 2

Društvena pokretljivost

Literatura

1. Gidens E.: SOCIOLOGIJA, Beograd, 2003.
2. Bajić M. Zoran SOCIOLOGIJA, Kraljevo, 2000.
3. Haralambos, M. i R. Heald. UVOD U SOCIOLOGIJU. Zagreb, 1989.
4. ðorñević Miodrag, SOCIOLOGIJA, Naučna knjiga, Beograd, 1996
5. Marković M., Medenica V.: SOCIOLOGIJA, Priština, 1998.
6. Mitrović Lj.: OSNOVI SOCIOLOGIJE, Naučna knjiga, Beograd,
2002.

20
20

...... Tеоrijа vеlikih ličnоsti.............4 III Faktori društvene pokretljivosti.................................................................................................. Tеоrijа fаktоrа........ Političke organizacije ..................................................... 12 1..........................3 3......1 II Teorije o društvenoj pokretljivosti.. Kretanje u modernom društvu ............................................ 20 21 21 ........................................................................................................... Ekonomski uticaji ...... Tеоriја prоgrеsа ............................... 14 3....... 13 2...................7 3............................................................................................. Tеоriја ..........6 1.......... 17 Literatura........... Tеоriја krugоvа ....... 15 5....9 IV Vrste i uzroci društvene pokretljivosti .......društvеnе rаvnоtеžе” .......................................Društvena pokretljivost Sadržaj I Uvod ............................................................... Uslovi društvenih kretanja ...................................................8 4............................................................................................................................................... Kulturni činioci........... Cikličnа tеоriја .............. Mаrksističkа tеоrijа............ 16 V Zaključak....................................................3 2..................6 2...................... Tеоrijа pоtrеbа .................................................................................................................................. 14 4..........................................3 1......................................................................4 4..................................................