You are on page 1of 1

Regler för ridning i ridhus och på ridbana

vid Bälinge Ryttarförening
gäller from 1/12 2010
1.
2.

3.
4.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
På fri tid gäller samförstånd och hänsyn mellan ryttare och andra personer som
vistas i ridhus och på ridbana.
Den fria tiden är i första hand avsedd för skolridning. På fri tid kan också följande
aktiviteter bedrivas; hoppning, longering och löshoppning. Alla som utnyttjar
ridhus/ridbana samtidigt ska dock vara överens om vilka aktiviteter som ska
bedrivas.
Maximalt åtta hästar får samtidigt vara i ridhuset på fri tid. Vid kö får du rida
maximalt 60 minuter i sträck. Först till ridhuset rider först. Kamrater får inte ”hålla”
plats för den som kommer senare.
Vid ridning samtidigt som ridskolelektion hålles får maximalt 3 hästar vara
samtidigt på den anvisade platsen. Vid kö får du rida maximalt 30 minuter i sträck.
Säg till instruktören från läktaren innan du kommer in med din häst. Ridningen
får inte störa pågående lektion. Om instruktören anser det nödvändigt har den
samma rätt att avvisa ekipage.
Hästägare med många hästar får vid kö inte fylla upp en fri tid med enbart egna
hästar, maximalt (2) hästar. Regeln gäller inte för häst utlånad på foder där
ryttaren betalar egen fri tid.
Alla som nyttjar ridhus och ridbana ska vara medlemmar i Bälinge Ryttarförening.
Ridning för instruktör ska ske på bokad timme eller endast med övriga ryttares
tillåtelse. Endast instruktör godkänd av Bärf är tillåtna.
Alla avgifter ska vara betalda i förskott alt. läggas i brevlådan vid ridhusdörren.
Ange hästnamn vid alla betalningar.
Bokning av ridhus sker på telefon 018-37 41 26 alt. via mail
ridskolan@hotmail.com .
Bokning ska ske senast (2) dagar innan den dag man önskar nyttja ridhuset.
Det går inte att boka ridhuset timmen innan och efter lektionerna, vid dessa
timmar gäller ”fri tid”. Ridskolan har rätt att använda halva ridhuset på ”fria tider”
utan förbokning.
Vid ridning på Bälinge Ryttarförenings anläggning ska ryttaren bära godkänd
hjälm med knäppt hakband och sko/stövel med klack.
Följ dessa enkla regler så blir Din ridning i ridhuset säker;
Knacka innan du går in i ridhuset samt säg till innan du tar in
Din häst.
Upp- och avsittning sker i mitten av en volt för att inte hindra andra
ridande.
Stanna ej med hästen i hörnet innanför dörren, stor skaderisk.
All skritt sker innanför spåret. Övriga gångarter på spåret.
Håll till höger vid möte.
Ryttare som rider på spåret har förtur framför de som rider en väg.
Halt görs lämpligen i mitten av en volt för att inte hindra någon.
Smacka eller använd inte spö när du är nära någon annan.
Om du behöver leda din häst, håll dig innanför spåret för att inte hindra
övriga ryttare.
Släck belysningen efter dig.
Se till att du går ut ur ridhuset i god tid innan ridlektionerna börjar.
Glöm inte att mocka efter din häst!
OBS Ingen longering och tömkörning får ske när det är lektioner i halva
ridhuset pga säkerhets skäl

Tänk på att detta är en ridskola, föregå med gott exempel!