You are on page 1of 3

A SPECII ALE GENULUI EPIC ÎN PROZĂ

BASMUL – specie a genului epic, în care întâmplări reale, obişnuite, se împletesc cu
cele neobişnuite,
fabuloase;
– personajele au puteri supranaturale, reprezentând binele şi răul
(frumuseţea, inteligenţa,
bunătatea, dar şi răutatea, egoismul etc.);
– din confruntarea celor două forţe, binele iese mereu învingător.
 Caracteristicile basmului:
- formula iniţială – a fost odată ca niciodată;
- formula mediană – şi-nainte cu poveste, că de-aicea mult mai este... ;
- formula finală – încălecai p-o şa şi vă spusei povestea aşa;
- prezenţa celor două tărâmuri – tărâmul de aici (unde se găseşte împărăţia) şi
tărâmul de dincolo (unde sunt palatele zmeilor); între cele două tărâmuri se află o
prăpastie.
- cifra magică trei: trei fii de împărat, trei fete de împărat, trei mere (de aur, de
argint şi de bronz), trei palate, trei zmei;
- personajul principal - este supus la diferite probe pentru a dovedi calităţile sale
deosebite
(se luptă cu zmeii, salvează puii de zgripsor);
- este ajutat de diferite obiecte magice sau fiinţe
necuvântătoare (corb,
zgripsor);
- are capacitatea de a se metamorfoza şi de a călători pe
tărâmul celălalt
(învinge pe zmei, salvează prinţesele, scapă cu viaţă din
prăpastie, revine
în împărăţia tatălui său, primeşte mâna fetei de împărat şi
jumătate din
împărăţie).

SCHIŢA – specie a genului epic, de dimensiuni reduse, cu o acţiune simplă, care
relatează un singur
episod semnificativ din viaţa unuia sau mai multor personaje.
 Caracteristicile schiţei:
- dimensiuni reduse;
- plasarea acţiunii într-un spaţiu limitat;
- durata scurtă a acţiunii;
- acţiune desfăşurată pe un singur plan;
- număr mic de personaje;

întâmplarea propriu-zisă.modul principal de expunere este naraţiunea. întruchipând diferite tipuri umane. în care sunt satirizate defecte umane. . .naratorul intervine puţin. .figura de stil predominantă este personificarea.  BALADA POPULARĂ – creaţie populară. cu o acţiune simplă.dialogul dinamizează ritmul acţiunii şi creează impresia de autenticitate.modul de expunere ce domină este dialogul. accentul se pune pe satirizarea defectelor umane cu scopul de a le corecta = fabula are caracter moralizator. inspirate din trecut. . . prin personificare. cărora li se atribuie. însuşiri omeneşti. . cu un fir singur fir narativ şi un conflict concentrat.accentul nu cade pe acţiune. nu se implică în subiect şi se detaşează de personaje. .personajele sunt mai complexe decât ale schiţei.  Caracteristicile nuvelei: . în versuri. . . de dimensiuni medii.prin descriere se prezintă spaţiul şi timpul întâmplărilor şi sunt caracterizate în mod direct personajele.  NUVELA – specie a genului epic în proză.  Caracteristicile baladei populare: . în versuri sau în proză.există un conflict principal care declanşează mai multe conflicte secundare. concentrată în ultimele două versuri. prin care se prezină întâmplărileîn ordinea desfăşurării lor.textul fabulei este alcătuit din două secvenţe. .indicii de timp şi spaţiu sunt clar precizaţi.acţiunea are un singur fir narativ şi este organizată în momentele subiectului. . .. transmite o învăţătură.îmbinarea naraţiunii cu dialogul.personajele sunt simbolice. morala. . 2. B SPECII ALE GENULUI EPIC ÎN VERSURI  FABULA – este o specie a genului epic. ci pe trăirile şi evoluţia personajelor.textul are caracter de scenetă. a plantelor sau a lucrurilor. ce impune un ritm alert al întâmplărilor.structură preponderent dramaturgică (pe acte şi scene). de dimensiuni inegale: 1. prin intermediul unor personaje din lumea animalelor. cu personaje relativ puţine.  Caracteristicile fabulei: . . în care se narează întâmpări petrecute demult sau fapte vitejeşti. prezentată prin alegorie.prin limbajul folosit.

are caracter anonim – autorul este necunoscut. caracter colectiv – la realizarea ei au contribuit mai multe persoane.. . caracter oral – se transmite prin viu grai.conflictul dintre personaje este de natură socială. desfăşurată pe un singur plan şi organizată pe momente ale subiectului. caracter sincretic – versurile ei sunt cântate = cântec bătrânesc. . . de la o generaţie la alta. . . .personajele sunt caracterizate prin antiteză. spaţiul şi timpul nu sunt definite clar. dar şi morală. comunică cu stăpânul său şi duce la îndeplinire dorinţele testamentare ale acestuia.acţiunea este simplă şi lineară.acţiunea este plasată imprecis.personajul fabulos (mioara năzdrăvană) este personificat.