You are on page 1of 11

BIASAKAN YANG BETUL, BETULKAN YANG BIASA (BIL.

2)

MINIT MESYUARAT PASCA-KABINET KPKK, 13 OGOS 2009

YANG SALAH

YANG BETUL

CATATAN

Y.B.

YB

Tidak perlu tanda
noktah.

Y.Bhg.

YBhg.

Tidak perlu tanda noktah
selepas Y.

Y.M.

YM

Tidak perlu tanda noktah

epedemik

epidemik

Dieja dengan vokal i

Jawatankuasa kerja
Perbarisan

Jawatankuasa Kerja
Perbarisan

Nama khas, konsonan k
ditulis dengan huruf
besar.

Raptai bagi segmen
tersebut sedang
berjalan.

Raptai bagi segmen
tersebut sedang
berlangsung.

Lebih tepat sedang
berlangsung. Mana
mungkin segmen sedang
berjalan?

di atas kejayaan

atas kejayaan

Rujuk Bil.1, muka surat 2.

diperingkat

di peringkat

Kata sendi di, dieja
terpisah.

1
BIASAKAN YANG BETUL, BETULKAN YANG BIASA :25 OGOS 2009

patung Orang memberi maksud jamak. dieja terpisah. Di antara RTM/Media Prima/ASTRO Antara RTM/Media Prima/ASTRO Rujuk Bil. Orang-orang Orang Orang = manusia Orang-orang atau orang-orangan= boneka. Pedalaman – daerah yang jauh dari pantai (yang terletak di ceruk pelosok atau di hulu negeri). BETULKAN YANG BIASA :25 OGOS 2009 .1. 2 BIASAKAN YANG BETUL. tindakan (proses dll) mendalamkan. dieja terpisah. muka surat 1.diseluruh di seluruh Kata sendi di. Bekalan kabel ke pendalaman Bekalan kabel ke pedalaman Pendalaman – perihal mendalamkan. Contoh:  Orang kampung  Orang Utara  Orang Kelantan Bukan  Orang-orang kampung  Orang-orang Utara  Orang-orang Kelantan dibawah di bawah Kata sendi di.

Contoh:  Perjanjian antara Malaysia. 1. muka surat 1. Jabatan Muzium Malaysia dan Jabatan Arkib perlu diadakan. BETULKAN YANG BIASA :25 OGOS 2009 . Singapura dan Indonesia. Penyelarasan di antara Jabatan Warisan Negara. 1. Yang lebih tepat. muka surat 10 – 13. kata sendi kepada atau terhadap.Di antara RTM dan Media Prima Antara RTM dengan Media Prima Padanan antara ialah dengan. Penyelarasan antara Jabatan Warisan Negara. Padanan dan digunakan apabila melibatkan tiga pihak. …dibuat kepada/terhadap jabatan/agensi dalam Kementerian. 3 BIASAKAN YANG BETUL. Lain-lain media Media-media lain Hukum D-M (D yang diterangkan mendahului M yang menerangkan) Dalam hal ini. Jabatan Muzium Malaysia dan Jabatan Arkib perlu diadakan. …pandangan dari Jemaah Menteri… …pandangan daripada Jemaah Menteri… Rujuk Bil. yang diterangkan ialah media. …dibuat ke atas Jabatan/agensi di bawah Kementerian. yang menerangkan ialah lain. Rujuk Bil.

Sosio Budaya Sosiobudaya Rujuk Bil. ejaan yang tepat. 4 BIASAKAN YANG BETUL. BETULKAN YANG BIASA :25 OGOS 2009 . Terdapat salah tafsir antara kehendak undang-undang dengan sensorship. Rujuk Bil. kata majmuk yang dieja terpisah.Contoh lain:       Pisang goreng Pisang rebus Klinik gigi Klinik Anita Hal-hal lain Pangkat-pangkat lain Terdapat salah tafsiran diantara kehendak undang-undang dan sensorship. kata majmuk yang dieja terpisah. beserta berserta Serta. muka surat 3. 1. muka surat 1. Akbar AHLAN Akhbar AHLAN Akbar = besar Akhbar= surat khabar temuramah temu ramah Temu ramah. 1. kata majmuk yang dieja terpisah. selsema selesema Selesema. dikemaskini dikemas kini Kemas kini. menerima awalan ber. sarikata sari kata Sari kata.

dieja terpisah. Perkara ini mesti menerima kata sendi akan. BSLN mengambil maklum perkara ini.berkerjasama bekerjasama Kerja. 12 OGOS 2009 YANG SALAH YANG BETUL CATATAN Tindakan disiplin ke atas pegawai Tindakan disiplin kepada/terhadap pegawai Kata sendi yang tepat ialah kepada atau terhadap. dieja dengan vokal e. karenah kerenah K e r e n a h. …program-program preventif bagi mendidik rakyat bagi mencegah… …program-program preventif bagi mendidik rakyat untuk mencegah… Variasi kata Keluar negara Ke luar negara Kata sendi ke. Pengabaian kata sendi. menerima awalan be. BETULKAN YANG BIASA :25 OGOS 2009 .1. 5 BIASAKAN YANG BETUL. BSLN mengambil maklum akan perkara ini. Koleksi lagu-lagu Koleksi lagu Koleksi memberi maksud jamak Pasca Kabinet Pasca-Kabinet Rujuk Bil. muka surat 3 MINIT MESYUARAT PENGURUSAN KPKK.

muka surat 1. 1 Malaysia 1Malaysia 1Malaysia. Ample pin 1Malaysia Lapel pin 1Malaysia Kesilapan makna. YAB Tidak perlu tanda noktah. Senarai calon-calon Senarai calon Senarai memberi maksud jamak. dengan demikian perkatan calon tidak perlu diulang. YB Tidak perlu tanda noktah. 1. 1. Y. muka surat 3. Antara pihak YTL dan JWN Antara pihak YTL dengan JWN Rujuk Bil. BETULKAN YANG BIASA :25 OGOS 2009 .A. telefon dan faksimile BERNAMA TV F a k s i m i l e. 6 BIASAKAN YANG BETUL. …yang dikenakan ke atas pembangunan sesebuah… …yang dikenakan kepada/terhadap pembangunan sesebuah… Kata sendi yang tepat ialah kepada atau terhadap.B. berakhir dengan vokal e. telefon dan faksimili BERNAMA TV Talian internet.B. Selebihnya adalah program adalah program ulangan Selebihnya program ulangan Kesilapan mengedit. Y.Anti Akta Keselamatan Dalam Negeri Anti-Akta Keselamatan Dalam Negeri Rujuk Bil. Talian internet. dieja satu perkataan.

dieja satu perkataan. kata majmuk yang dieja terpisah. muka surat 10 – 13.1. Pasca Kabinet Pasca-Kabinet Rujuk Bil. Sebahagian dari aktiviti Sebahagian daripada aktiviti Rujuk Bil. 3 percadangan 3 cadangan Perkataan yang tepat ialah cadangan.1. dieja satu perkataan. kpkk KPKK Singkatan mesti dieja dengan huruf besar. dieja satu perkataan dengan kata kerja buat. temuduga temu duga Temu duga. muka surat 3. BETULKAN YANG BIASA :25 OGOS 2009 . Perlanjutan masa Pelanjutan masa Perlanjutan – perihal berterusan (berpanjangan) Pelanjutan – perihal atau perbuatan melanjutkan 7 BIASAKAN YANG BETUL. dibawah di bawah Kata sendi di. di adakan diadakan Awalan di.di buat dibuat Awalan di. Penemuduga Penemu duga -seperti di atas- Minggu ke-empat Minggu keempat Keempat. dieja terpisah.

di jalankan dijalankan Awalan di. BETULKAN YANG BIASA :25 OGOS 2009 . 8 BIASAKAN YANG BETUL. Gema Merdeka Muzika Tun Abdul Razak Gema Merdeka Muzikal Tun Abdul Razak Kesilapan menaip. muka surat 10. dieja rapat dengan kata kerja jalan.Dai 17 hingga 20 Ogos Dari 17 hingga 20 Ogos Kesilapan menaip Petikan dari Al-Quran Petikan daripada alQuran Rujuk Bil. 1. 13. Ramadhan Ramadan Ejaan yang tepat ialah Ramadan koporat korporat Ejaan yang tepat ialah korporat. ditemuibual Ditemu bual Kesilapan mengeja BUKU PROGRAM PERTANDINGAN PIDATO KEMERDEKAAN 2009 YANG SALAH YANG BETUL CATATAN Memantapkan lagi kefahaman Memantapkan kefahaman lagi Kata kerja transitif (memantapkan) terus menerima objek (kefahaman) dan tidak boleh disisipkan dengan kata-kata lain (lagi). Berpandukan kepada kajian Berpandukan kajian Tidak perlu ada kata sendi kepada.

1Malaysia adalah satu gagasan… 1Malaysia ialah satu gagasan… Rujuk Bil 1. Terpisah dari dasar-dasar Terpisah daripada dasardasar Rujuk Bil.. muka surat 10 – 13. kita wajar mempopularkannya. dengan demikian kata nilai tidak perlu digandakan . Berasaskan kepada keaslian Berasaskan keaslian Rujuk penjelasan di atas. muka surat 6. 9 BIASAKAN YANG BETUL. 1. saguhati Sagu hati Sagu hati. BETULKAN YANG BIASA :25 OGOS 2009 . …mengukuhkan lagi perpaduan. InsyaAllah Insya-Allah Dieja dengan tanda sempang. Surat menyurat Surat-menyurat Mesti ada tanda sempang. kata majmuk yang dieja terpisah. …mengukuhkan perpaduan lagi… Kata kerja transitif (mengukuhkan) terus menerima objek (perpaduan) dan tidak boleh disisipkan dengan kata-kata lain (lagi). Double spacing Langkau sebaris Sekiranya ada perkataan BM.…adalah menjadi tanggungjwab… …menjadi tanggungjwab… Tidak perlu kata penegas adalah. Beberapa nilai-nilai penting Beberapa nilai penting Beberapa memberi maksud jamak.

1. Rujuk penjelasan tentang kata kerja transitif. muka surat 3. YAB Tidak perlu tanda noktah. 19 OGOS 2009 YANG SALAH YANG BETUL CATATAN Y. . 1. muka surat 1.B. muka surat 1. Mesyuarat mengambil maklum bahawa akan aktiviti Kementerian yang akan diadakan sepanjang minggu ini seperti berikut: (senarai aktiviti) Mesyuarat mengambil maklum akan aktiviti Kementerian yang berlangsung sepanjang minggu ini: Sidang Media Pengacara Ikon 2009 pada 18 Ogos dan Sidang Media Penyampai Ikon pada 21 Ogos. Y.B.. BETULKAN YANG BIASA :25 OGOS 2009 .berdasarkan kepada tempoh masa… …berdasarkan tempoh. Anti Akta Anti-Akta Rujuk Bil. muka surat 3. Cadangan tata kerja Cadangan tentang tatakerja Rujuk Bil.1.1.MINIT MESYUARAT PENGURUSAN KPKK.A. Antara festival filem dan makan angin Antara festival filem dengan makan angin Rujuk Bil. Program yang berlainan atau yang sama? (senarai aktiviti) 10 BIASAKAN YANG BETUL. Antara pihak RTM dan ASTRO Antara pihak RTM dengan ASTRO Rujuk Bil.. YB Tidak perlu tanda noktah..

Samasamalah kita memartabatkan bahasa kebangsaan kita. 11 BIASAKAN YANG BETUL. Bukan niat saya untuk mengaibkan pesalah bahasa.Pusat membeli-belah Pusat beli-belah Tidak perlu ada awalan meContoh lain:  Kedai pajak-gadai bukan Kedai memajakgadai  Tukang jahit wanita bukan Kedai menjahit wanita Ramadhan Ramadan Ejaan yang tepat. Dipantau tegur oleh: DATO’ ADILAH SHEK OMAR Pengarah IPPTAR Tarikh: 25 Ogos 2009 Dikemaskinikan pada 28 Februari 2011. Alhamdulillah. Harapan saya. teguran ini boleh dijadikan panduan dalam kita menjalankan tugas seharian di pejabat. Ramadan. BETULKAN YANG BIASA :25 OGOS 2009 . kesalahan bahasa dan kesilapan ejaan semakin kurang. NOTA: Saya memantau tegur untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan bahasa yang masih berlaku dalam kalangan warga kerja KPKK.