Matapelajaran sejarah sekolah rendah 2014

Share on :

"Matapelajaran sejarah akan mula diperkenalkan di semua sekolah
rendah
seluruh
negara
pada
tahun
2014.
Timbalan Menteri Pelajaran, Dr. Mohd. Puad Zarkashi berkata,
beberapa penambahan baru akan dimasukkan pada subjek Kajian
Tempatan yang diajar pada murid tahap dua di sekolah rendah ketika
ini.
Menurutnya, tambahan yang dibuat pada subjek tersebut termasuk
aspek kewarganegaraan, patriotisme dan perlembagaan negara.
''Kita akan laksanakan subjek Sejarah di sekolah rendah dengan
konsep seperti ‘education is fun’ dengan pendekatan seperti kuiz,
lawatan ke tempat bersejarah dan rombongan ke Parlimen.
''Kita mahu jadikan ia sebagai matapelajaran yang mudah difahami
dan dihayati murid sekolah rendah,'' katanya kepada pemberita
selepas menutup persidangan perwakilan dwitahunan Kesatuan Guruguru Melayu Malaysia Barat (KGMMB) ke-22 di sini hari ini." – Utusan
24.10.2010.

Definisi Sejarah.
Kata Sejarah (History) yang kita gunakan pada sekarang bersumber
daripada perkataan Arab yaitu Syajaratun yang berarti Pohon. Dari sisi
lain, istilah history merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa
Yunani yakni Histories yang memberikan arti atau bermakna suatu
penyelidikan ataupun pengkajian.(Muhd. Yusof Ibrahim, 1986.)
Menurut “Bapak Sejarah” Herodotus, Sejarah ialah satu kajian untuk
menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh,

masyarakat

dan

peradaban.(R.

Suntralingam,

1985)

Mengikut definisi yang diberikan oleh Aristotle, bahwa Sejarah
merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan
tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut beliau
juga Sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai
catatan,
rekod-rekod
atau
bukti-bukti
yang
konkrit.
Menurut R. G. Collingwood, Sejarah ialah sebuah bentuk penyelidikan
tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau.
Shefer juga berpendapat bahwa Sejarah adalah peristiwa yang telah lalu
dan benar-benar berterjadi. Sementara itu, Drs. Sidi Gazalba (1966),
cuba menggambarkan sejarah sebagai masa lalu manusia dan
seputarnya yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan
fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi
pengertian dan kefahaman tentang apa yang berlaku. Sebagai usaha
susulan
dalam
memahami
sejarah.
Sejarah dalam artian lain digunakan untuk mengetahui masa lampau
berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sahih yang berguna bagi
manusia dalam memperkaya pengetahuan agar kehidupan sekarang dan
yang akan datang menjadi lebih cerah. Dengan demikian akan timbul
sikap waspada (awareness) dalam diri semua kelompok masyarakat
karena telah mempelajari Sejarah, hal ini dapat membentuk sikap
tersebut terhadap permasalahan yang dihadapi agar peristiwa-peristiwa
yang berlaku pada masa lampau dapat dijadikan pengajaran yang
berguna. Pengertian Sejarah bisa dilihat dari tiga dimensi yaitu
epistomologi (kata akar), metodologi (kaedah sesuatu sejarah itu
dipaparkan) dan filsafat atau pemikiran peristiwa lalu yang dianalisa
secara teliti untuk menentukan apakah ia benar atau tidak. (R. G.
Collingwood,1966).

Konsep Sejarah.
Dari segi konsepnya, semangat patriotik boleh didefinisikan sebagai
semangat cinta akan tanah air dan sanggup berkorban nyawa demi
mempertahankan negara tercinta. Bill Totten (1998) menjelaskan
patriotisme bermaksud semangat cintakan negara. Menurut beliau tidak
ada bangsa, keluarga, pasukan dan kumpulan dalam apa bentuk yang
boleh

berfungsi

dengan

baik

melainkan

semua

ahli

cintakan

negara. Patriotisme ialah "the more or less concious convictionof the

person that his own welfare and of that signifikant group he belongs to
are depended uponthe preservationn of the power and culture of his
society." (Doob, 1964). Secara ringkasnya semangat patriotisme berkait
rapat dengan emosi mempertahankan kedaulatan negara, institusi
politik dan undang-undang negara daripada dicerobohi oleh kuasa
asing. Semangat patriotik dapat membentuk rakyat Malaysia yang
bersatu padu dan harmoni.yang dibina , berdasarkan pengetahuan dan
pemahaman aspek-aspek sejarah negara. Setiap warganegara perlu
dibimbing untuk menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara
rasional. Natijah daripada pemahaman dan penghayatan sejarah negara,
seluruh rakyat dapat membina kekuatan semangat cinta akan negara.
Tidak dinafikan sistem pendidikan di negara kita mendukung
semangat patriotisme. Buktinya Buku Panduan Pemupukan Patriotisme
Di Sekolah Rendah (Kementerian Pelajaran:1994) telah menetapkan
garis panduan agar nilai-nilai patriotime perlu diterapkan melalui
kurikulum dan ko-kurikulum. Oleh itu, subjek-subjek seperti Bahasa
Melayu,

Bahasa

Cina,

Bahasa

Tamil,

Pendidikan

Moral,

Kajian

Tempatan dan lain-lain subjek sekolah rendah perlu menerapkan nilainilai patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui
kaedah penggabungjalinan. Begitu juga semasa aktiviti ko kurikulum. Di
peringkat sekolah menengah pula, penerapan nilai-nilai patriotisme
dibuat melalui subjek Sejarah, Pendidikan Moral, Geografi ,Pendidikan
Islam dan lain-lain. Walaupun demikian, didapati bahawa tahap
penghayatan generasi muda akan semangat patriotisme agak rendah
malah amat mendukacitakan.
Kebelakangan ini sejarah negara yang merupakan asas kepada
pembentukan peradaban bangsa sekaligus kecintaan yang mendalam
kepada negara semakin dilupakan. Negara pernah menyaksikan detik
pahit apabila golongan tertentu di negara kita yang pernah menjual

maruah Malaysia di persada antarabangsa dengan insiden seperti
membakar Jalur Gemilang dan pengubahsuaian lirik lagu ’Negaraku
suatu ketika dahulu. Malahan pernah terpapar di dada- dada akhbar
tentang perilaku anak-anak Malaysia yang berada di luar negara
tergamak melempar kata-kata berupa nista yang memburukkan nama
negara. Alpanya mereka bertutur sesuatu yang menjejaskan imej dan
nama negara ibarat “mengumpat” ibunda mereka sendiri, tanah tumpah
darah mereka yang banyak berjasa pada mereka. Generasi muda
ini tidak mengenang jasa ibu pertiwi, seumpama kacang lupakan
kulit. Ini membuktikan tipisnya semangat patriotisme di kalangan
generasi muda kini. Generasi muda hari ini seolah telah lupa untuk
memelihara dan mengukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat
pelbagai etnik dan kaum seperti yang diwarisi di Malaysia.
Biasanya, golongan remaja yang tidak menyedari kepentingan
sejarah silam tidak memiliki semangat patriotik. Maka kerajaan telah
memutuskan untuk menekankan betapa pentingnya metodologi subjek
sejarah melalui satu transformasi besar supaya pengajaran dan
pembelajarannya menjadi lebih relevan lagi menarik sekali gus berjaya
mendorong pelajar menghayati ilmu yang begitu penting dalam
kehidupan manusia ini. Kita juga lupa tentang kesengsaraan dan
perjuangan

perit

generasi

terdahulu

kerana

kita

tidak

pernah

mengalaminya. Jika disorot, pasti ramai di antara anak-anak kita yang
tidak mengetahui nama-nama terbilang seperti Mat Kilau, Tok Janggut,
Dato' Bahaman, Abdul Rahman Limbong, Dol Said, Rentap dan ramai
lagi kerana saban hari mereka disogokkan dengan cerita-cerita hero
khayalan seperti Spiderman atau Superman yang lebih menyeronokkan
dan mengkhayalkan.

Peranan Sejarah Dalam Pendidikan

Matlamat umum pelaksanaan. Dr Mohd Puad Zarkashi. bentuk. kita mahu menekankan perkara ini supaya mata pelajaran Sejarah . Melalui mata pelajaran Sejarah serta Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang jelas mendidik dan memberikan ilmu ke arah semangat cinta negara. pengurusan kurikulum di sekolah. Jadi. Usaha sebegini dapat melahirkan warganegara Malaysia yang peka akan sejarah negara dan bangsanya dan yang paling penting melahirkan semangat patriotik di peringkat awal lagi kerana diperingkat ini mereka mudah menerima ilmu. bahan dan pedagogi. Justeru itu. patriotisme dan perlembagaan bagi memastikan murid memahami serta menghayati sejarah negara secara mendalam. KSSR adalah satu transformasi pendidikan. iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan peruntukan perubahan masa. Menurut Timbalan Menteri Pelajaran. pentaksiran. Sejarah yang akan menjadi mata pelajaran teras dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai 2014 akan menerapkan unsur kewarganegaraan. Pada masa yang sama sejarah memberi kita peluang menghayati dan memahami kerelevenan sejarah dalam kehidupan harian dan kehidupan masa depan. kaedah organisasi. Cara memupuk semangat patriotisme kepada pelajar mestilah melalui kesedaran dan ilmu sejarah. Membina bangsa dengan semangat patriotisme mestilah bermula dari bangku sekolah. elemen sejarah yang diajar melalui subjek Kajian Tempatan di sekolah rendah pada ketika ini kurang menerapkan ketiga-tiga unsur terbabit.Bagi memartabatkan ilmu sejarah di Malaysia. membentuk nilai diri dan perspektif. maka pendedahan awal di peringkat sekolah rendah kepada subjek ini amat penting. kandungan.

lawatan ke tempat bersejarah. Menerusi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah murid-murid sekolah rendah berpeluang untuk meningkatkan semangat patriotisme. Hal ini demikian kerana perpaduan merupakan asas pembentukan sebuah negara yang progresif dan maju. forum. Ketiga-tiga unsur terbabit akan diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah yang menggunakan konsep ‘pendidikan itu menyeronokkan’ membabitkan pendekatan seperti kuiz. Ini sekaligus bagi mendedahkan pelajar kepada sejarah pembangunan negara bermula dari peringkat umur rendah. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa bulat air kerana pembentung. sebagai generasi yang akan meneruskan legasi agenda perpaduan untuk generasi akan datang maka . Antara peranan yang dimainkan oleh subjek sejarah ialah sebagai pemangkin kepada perpaduan. lakonan dan drama bagi mengelakkan murid sekolah rendah bosan ketika menghadapi pelajaran serta dapat meningkatkan tahap pembelajaran di sekolah.dapat dihayati dan difahami oleh semua golongan masyarakat. Sejarah dapat menyemaikan bibit-bibit semangat perpaduan dan patriotik di kalangan pelajar. Remaja. Pelbagai unsur patriotisme beleh diselitkan dalam sukatan Sejarah agar melalui proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah boleh memupuk semangat patriotisme yang tinggi dalam diri pelajar. sebagai pewaris negara ini dan mereka memainkan peranan penting untuk terus memupuk semangat perpaduan. Perpaduan sangat penting dalam sesebuah negara lebih-lebih lagi negara berbilang kaum. Negara pernah menyaksikan detik apabila perpaduan antara kaum telah dicemari oleh insiden 13 Mei 1969. Oleh yang demikian. terutama generasi muda. perbahasan. bulan manusia kerana muafakat.

.wajarlah generasi muda hari ini menghargai dan teruskan mengekalkan bibit perpaduan yang telah terbina sekian lama. Cina dan India berkat usahasama Tunku Abdul Rahman. Sehubungan dengan itu. Sambathan. Dengan kolaborasi dan sinergi antara kaum Melayu. Sukatan Sejarah yang cukup komprehensif izharnya dapat memberi kesedaran kepada pelajar bahawa perjuangan ke arah kemerdekaan suatu ketika dahulu bukanlah sesuatu yang mudah. dan mengambil iktibar daripada sejarah. Tan Cheng Lock dan Tun V. maka mereka akan menjadi warganegara yang lebih bertanggungjawab. Perkara ini sepatutnya perlu diketahui oleh setiap warganegara kerana “sesiapa yang melupakan akar bangsanya ibarat si Tenggang menderhakai ibunya”. remaja mestilah mengambil iktibar daripada sejarah sebagai pemangkin semangat perpaduan yang jitu. Hal ini demikian kerana banyak peristiwa yang berlaku dalam sejarah tanah air dapat dijadikan iktibar supaya sesuatu yang buruk dapat dihindarkan. mata pelajaran Sejarah berperanan sebagai satu platform yang cukup utuh untuk mengetengahkan kembali warisan sejarah kita suatu ketika dahulu. rasional. Jadi. tragedi 13 Mei 1969 merupakan satu detik hitam dalam sejarah yang berlaku akibat semangat perpaduan yang rapuh dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. barulah kita dapat merasai nikmat kemerdekaan. Pembelajaran mata pelajaran Sejarah dapat meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai asal-usul negara. menghayati. Sebagai contoh. Ahli falsafah George Santayana mengatakan orang yang melupai sejarah akan melakukan kesilapan yang sama.T. Dengan mempelajari. dan berhemah tinggi dalam kehidupan di dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia. Oleh itu remaja hari ini hendaklah diterapkan dengan pengetahuan sejarah secara lebih serius. memahami. Generasi muda hendaklah menghayati dan mengambil iktibar daripada sejarah negara.

sudah   tentu   masyarakat   pada   zaman   ini   tidak menginginkan peristiwa pahit tersebut berulang . Rata-rata generasi muda hari ini memiliki kehidupan yang serba senang dan mudah di kalangan generasi muda masa kini adalah satu faktor yang dikhuatiri mengurangkan semangat patriotisme di kalangan mereka. Era globalisasi dan liberasi melihatkan ledakan maklumat melalui kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Generasi berdisiplin dan prodiktif adalah kemudi pembangunan kepimpinan negra pada masa akan datang (Mahathir dan Belia. Pelbagai kemudahan sosial. Maka adalah penting bagi mereka mempelajari nilai-nilai patriotisme kerana mereka masih dalam proses menuju dewasa. pemudi tiang negara. aneka bentuk hiburan. Patriotisme mengajar remaja mendisiplinkan diri. Jadi apabila nilai-nilai patriotisme disemai dalam jiwa setiap rakyat Malaysia maka kita tidak mudah dipengaruhi oleh unsurunsur asing yang mempamerkan budaya dan acuan lain luar dari ciriciri Malaysia. Apabila remaja selesa menikmati kehidupan sebegini semangat patriotisme jelas akan menipis. kemajuan ekonomi. . Pemuda harapan bangsa. berfikir dan bertindak sebagai  bangsa Malaysia dan bukannya mengikut etnik masing­masing. kehadiran berbagai-bagai barangan dan perkhidmatan di pasaran. Mereka akan berdiri. Nasib rakyat peribumi tidak terbela dan mereka   hidup   merana.   Oleh   itu. dalam Saifuddin:2002). Begitu besar harapan bangsa pada generasi muda hari ini.Penghayatan   mata   pelajaran   Sejarah   membolehkan   kita   membaca   tentang masalah perkauman dan perebutan kuasa yang berlaku   antara pembesar­pembesar  pada   zaman   Kesultanan   Melayu   Melaka   telah   membuka   pintu   kepada   penjejahan imperialis­imperialis Barat selama 446 tahun. semua ini boleh melekakan dan mengalpakan generasi muda daripada hal-hal yang lebih serius seperti soal kedudukan dan kemajuan bangsanya atau peranan dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan negara.

Sikap seperti ini akan menjejaskan hubungan dengan kaum-kaum lagi di negara ini. nescaya negara kita akan terhindar daripada sebarang malapetaka akibat perpaduan yang rapuh. negara akan menjadi mundur. Remaja perlu menerima segala perbezaan yang wujud antara kaum di negara ini dengan hati yang terbuka. Hal ini sedikit sebanyak akan menimbulkan perasaan cinta yang mendalam para pelajar kepada tanah air sehingga menyebabkan mereka bersemangat tinggi untuk mengekalkan kemerdekaan yang telah dikecapi. di situlah langit dijunjung.. Contohnya. Melalui subjek Sejarah. masa depan negara kabur jika generasi pelapis luntur semangat patriotiknya. Subjek Sejarah adalah satu-satunya saluran untuk menyampaikan warisan negara dan legasi kebudayaan kepada generasi masa kini. Para anggota polis telah bersusah payah untuk menentang pihak komunis sehingga sanggup mengorbankan nyawa dan keluarga mereka. penentangan yang berlaku di Bukit Kepong. malah berupaya memberi ikhtibar dan .Seterusnya Sejarah juga mengajar kita agar mengelakkan diri daripada mementingkan diri dan bersikap etnosentrisme. Jika semangat ini dapat diamalkan oleh setiap remaja. Sikap etnosentrisme ialah sikap yang mementingkan kelompok etnik sendiri. Remaja perlu menghayati dan mengamalkan Gagasan 1 Malaysia yang menekankan aspek perpaduan secara tuntas ke arah pembentukan sebuah negara yang progresif. remaja tidak harus menyentuh isu-isu sensitif seperti hak istimewa sesuatu kaum yang sudah termaktub dalam perlembagaan. Natijahnya. melalui sejarah. Contohnya. Mereka hendaklah mengamalkan sikap di mana bumi dipijak. para pelajar akan didedahkan kepada kesusahan dan kepayahan masyarakat lalu berjuang mempertahankan negara. Pembelajaran Sejarah bukan setakat kita memperoleh ilmu tentang sejarah negara kita.

pengajaran kepada kita agar menjadikan sejarah lampau yang melanda negara tidak berulang kembali. melahirkan perasaan jati diri yang tinggi. Kita mengetahui asal usul pelbagai kaum di Malaysia. Namun tidak dinafikan juga subjek sejarah juga mengingatkan kita agar tidak mengulangi kesilapan masa lalu. menghargai jasa pemimpin negara yang telah berkhidmat dan berbakti demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara serta memajukan negara dari segi ekonomi dan sosial. mengetahui sebab. Peristiwa yang lampau boleh berulang kembali. Jika kita mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang ‘sejarah’ yang telah berlaku. Dengan itu persefahaman yang lebih erat dapat dipupuk. Saya masih ingat kata-kata dari guru Sejarah saya yang menyatakan ‘Sejarah ini ibarat roda’. Prasangka antara kaum dapat dielakkan. Pengertian ini bertunjangkan hasrat untuk mencapai status negara maju. berusaha mempertahankan kedaulatan negara dan . merangka wawasan masa depan dengan penuh keyakinan. Semangat kekitaan dapat dilahirkan. akibat dan kepentingan sesuatu peristiwa. Semua sikap positif ini haruslah dimiliki oleh setiap rakyat sekiranya gagasan Satu Malaysia mencapai matlamatnya. Umum mengetahui bahawa subjek sejarah membolehkan kita membuat penilaian. ia sentiasa berputar. Kita juga sedar bahawa pembangunan Malaysia hasil daripada pengorbanan tiga kaum utama. membentuk keperibadian bangsa. Mata pelajaran Sejarah juga membolehkan kita mengetahui kebudayaan dan falsafah hidup rakyat majmuk. memahami sejarah tamadun awal bangsa kita. Negara yang bersatu padu hanya dapat dicapai dengan mempunyai rakyat yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. setentunya kita berupaya mengubah ‘sejarah’ yang bakal berlaku. Sikap toleransi antara kaum dapat diwujudkan. Syarat yang paling utama ialah sebuah negara yang kukuh dan stabil dan ini akan hanya dapat dicapai apabila rakyatnya bersatu padu.

menengah rendah dan menengah atas seharusnya memupuk perasaan taat setia kepada bangsa dan negara. Kita tidak mahu mereka hanya membaca dan menghafal untuk lulus peperiksaan semata-mata yang akhirnya lupa dengan segera apa yang dihafal. Pendidikan secara perlu dijalankansepanjang masa tanpa henti. Pembacaan sahaja tidak membuktikan individu tersebut kenal sejarah. Walaupun demikian perlu diingat generasi muda bukan hanya mempelajari semangat nilai-nilai patriotisme daripada subjek sejarah yang di ajar secara fomal mengggunakan kurikulum sahaja.memajukan negara dalam semua bidang malah menjadi panduan dan iktibar dalam hidup kita pada masa kini dan masa hadapan. tidak formal . Dasar mewajibkan pelajar sekolah memepelajari subjek sejarah adalah menepati kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang inginkan perkembangan jasmani. emosi. ia juga perlu dipastikan agar dipelajari dan dihayati sepenuhnya oleh anak-anak kita. Ini seterusnya mengundang pelbagai soalan tentang kerelevanan pengajaran dan pembelajaran matapelajaran sejarah khususnya di peringkat sekolah terutama sekolah rendah. Fokus juga diberikan kepada pemahaman menyeluruh tentang sejarah negara yang merangkumi jangka masa lima ratus tahun dan dibuat secara kronologis iaitu mengikut susunan tahun. Antara tujuan subjek sejarah diperkenalkan di peringkat sekolah adalah sebagai usaha menyemai kefahaman Sejarah di peringkat awal bertujuan melahirkan generasi baharu yang mampu menilai dan menghayati sejarah. rohani dan intelek pelajar secara seimbang. Kandungan kurikulum yang dirangka bagi sekolah rendah. Selain mewajibkan kelulusan subjek Sejarah di peringkat peperiksaan sekolah.

"Paloh"dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara. Media elektronik seperti televisyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan hendaklah masyarakat.tayangan sebagainya.bahas dan sebagainya.Antara acara yang boleh dijalankan termasuk nyanyian lagu patriotik.Pada bulan kemerdekaan.pihak filem berkaitan sekolah turut semangat sama patriotik berperanan dan untuk menyemai semangat patriotisme dalam kalangan pelajar sepanjang tahun mereka berada di sekolah.pidato.Contoh tempat bersejarah yang boleh dilawati ialah Kota 'A' Famosa di Melaka.Selain itu. Guru juga boleh mengajak pelajar-pelajar menyertai pelbagai seperti ucapan.DVD dan sebagainya yang mengandungi isu-isu berkaitan patriotisme.Jelaslah bahawa media massa juga seharusnya memainkan peranan dalam menyemai semangat patriotisme dalam kalangan .Jelaslah kerana ibu "melentur bapa buluh merupakan biarlah dari yang kuat orang mempengaruhi anak-anak dengan semangat patriotisme.Antaranya peranan ibu bapa .televisyen atau program dan yang radio dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pejuang-pejuang kemerdekaan negara. Ibu bapa boleh membelikan anak-anak buku.Jelaslah.Ibu bapa juga boleh bercerita kepada anak-anak tentang kisah bagaimana tokoh zaman dahulu membangunkan negara.Ibu bapa juga boleh menceritakan tentang kejatuhan kerajaan Melaka dan Portugis membina 'A' Famosa.guru boleh mengajak pelajar menyertai sambutan hari kemerdekaan.Ibu bapa boleh mengajak anak-anak ke tempat bersejarah. Perkara ini sesuai dilakukan kepada anakanak sejak kecil rebungnya".Dengan menyiarkan perkataan rancangan lain.media elektronik itu juga hendaklah menyiarkan filem seperti "Bukit Kepong".

Kita bimbang tanpa pengetahuan sejarah.Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita. Kesimpulannya. dipertanggungjawabkan untuk menyalurkan pendidikan kenegaraan bagi berterusan kepada memupuk semua lapisan semangat patriotisme masyarakat termasuk secara anggota komuniti institusi pendidikan. seterusnya dapat memupuk perpaduan dan sinergi kesinambungan semangat patriotisme generasi muda akan datang. pekerja awam dan swasta.masyarakat di negara kita. yang tidak mempersoalkan fakta sejarah negara atau generasi yang menghafal fakta sejarah semata –mata untuk lulus peperiksaan peringkat sekolah tetapi gagal menghayati. serta pemimpin dan pemaju masyarakat. anggota pertubuhan. Stesen televisyen juga perlu mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kemerdekaan suatu masa dahulu. generasi muda tidak dapat menghayati apatah lagi mendukung semangat gagasan 1Malaysia dan pentingnya perpaduan antara . Begitu juga menerusi Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang membolehkan remaja Malaysia berusia 18 tahun ditanam dengan semangat patriotik Sementara Biro Tata Negara yang ditubuhkan pada tahun 1974. mengambil pengajaran dan teladan apa yang tersirat daripada peristiwa yang berlaku. belia. Kita perlu melahirkan generasi yang memahami sejarah tempatan berpaksikan inisiatif untuk meningkatkan semangat cintakan negara dan perjuangan bangsa. pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah di sekolah negara penting untuk melahirkan generasi muda yang tidak buta sejarah.

KBSR. emosi dan fizikal matlamat akhir pendidikan anak anak melayu mengikut konsep pendidikan tradisional ialah kesejahteraan dan keharmonian . sains dan teknologi. sikap dan nilai. KSSR matlamat KBSR mencapai matlamat perkembangan individu secara menyeluruh mengikut mata pelajaran matlamat KSSR melahirkan insan seimbang. perkembangan fizikal dan estetika. kreatif.tradisional. [iii] Matlamat Kurikulum Sekolah Rendah     o  o    sebelum penjajahan . tanpa sekolah. matlamat BM dalam KBSR ialah melengkapi murid-murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. kritis. fardhu kifayah di surau sahaja semasa penjajahan . tujuan sesuatu kandungan kurikulum dibuat adalah untuk perkembangan potensi murid dari aspek intelek. inovatif melalui tunjang komunikasi.KLSR. memperoleh ilmu. perhubungan sosial dan urusan harian. fardhu ain.kaum yang hanya dapat dibina berlandaskan keunggulan jati diri yang dipelajari melalui ilmu sejarah. kemanusiaan dan kerohanian. sosial. ketrampilan diri.sistem pendidikan formal wujud selepas merdeka .

kurikulum merupakan satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. Kamus Dewan edisi keempat pula mentakrifkan . belajar untuk membuat III. belajar untuk menjadi apa IV. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. belajar untuk hidup bersama ASPEK DAN KELEBIHAN KSSR 1. pelajar belajar untuk tahu II. Manakala menurut Mohd Daud (1995). I. kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. Caranya ialah o merancang aktiviti yang dapat meningkatkan daya kreativiti murid o pendedahan kepada murid tentang kepentingan menjaga alam sekitar o merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia sekeliling  Hasrat KSSR mengambil kira asas o model baru ekonomi o dasar pendidikan kebangsaan o empat tonggak pendidikan UNESCO  Tonggak Pendidikan UNESCO adalah berdasarkan kepada.0 PENGENALAN Menurut Ornstein dan Hunkin (1988). KSSR dalam Sains ialah menanamkan minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains.

kandungan. Menurut Akta Pendidikan 1996. kurikulum pula merupakan satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. norma. rohani. peruntukan masa. Pada tahun 1993. mental. pedagogi. kaedah pentaksiran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan dan telah disemak semula pada tahun 2003 kerana dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dan seterusnya digubal semula menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) iaitu merupakan satu bentuk perubahan holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu untuk membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai . kemahiran.kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah. dan emosi serta untuk menyampaikan pengetahuan. organisasi. nilai. Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan pada tahun 1983 dengan menggunakan nama Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Kurikulum perlu diubahsuai mengikut keperluan supaya murid-murid sentiasa bergerak seiring dengan trend pengetahuan semasa.

0 ASPEK-ASPEK TRANSFORMASI KSSR Faktor kepelbagaian murid merupakan pencetus kepada pengubahsuaian kurikulum dilaksanakan secara berpusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain itu.1 Komunikasi Komunikasi merupakan suatu medium pengantara yang digunakan dalam perbualan seharian di sekolah sama ada di dalam kelas mahupun luar kelas. Maklumat yang diperoleh bukan sahaja mengalir daripada atas ke bawah tetapi juga dari bawah ke atas. Antara aspek transformasi KSSR adalah : 2.murni sepertimana yang dituntut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006. Maklumat yang diperoleh dari luar organisasi dapat digunakan untuk membantu perkembangan kreativiti dan inovasi serta meningkatkan produktiviti dan kreativiti di kalangan pelajar. 2. Hal ini memerlukan para guru untuk lebih memahami kepelbagaian cara berinteraksi dan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sesuai dengan murid-murid mengikut tahap umur mereka supaya aktiviti pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan dan bersifat kondunsif. Komunikasi terbuka membolehkan maklumat diperoleh dengan mudah tanpa banyak halangan birokrasi. muridmurid juga dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dengan seronok dan tidak bosan kerana mereka berlaku satu proses komunikasi yang berkesan antara guru dan murid. Perbezaan kumpulan umur dan tahap kefahaman murid-murid menyebabkan timbulnya pelbagai variasi bahasa pertuturan di sekolah. Ia juga dapat . Komunikasi terbuka dapat mendorong perkembangan dan kemajuan organisasi pembelajaran.

Bagi mencapai hasrat ini. . Sikap Dan Nilai Aspek ini melibatkan perasaan dalaman atau naluri seseorang pelajar itu sendiri seperti penghayatan dalam melaksanakan amalan-amalan agama. kepercayaan kepada Tuhan dan dapat memupuk akhlak yang baik serta nilai-nilai murni di dalam diri setiap individu. Penghayatan ini akan haruslah diaplikasikan menerusi Modul Asas Teras melalui mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid yang beragama Islam dan Pendidikan Moral bagi murid yang bukan beragama Islam kerana ianya akan menyedarkan murid-murid tentang kepentingan dan kelebihan mempercayai dan mensyukuri kepada Tuhan. Kurikulum yang seragam dan adil dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu dan menyingkirkan sikap prejudis antara kaum. saling hormat menghormati dan berjaya mencapai kebahagiaan diri. kurikulum telah menitikberatkan aspek kepemimpinan murid-murid melalui ko kurikulum. Kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah di Malaysia bermatlamat untuk menguatkan hubungan sosial antara masyarakat majmuk di Malaysia. kurikulum pendidikan juga menggabungkan jaringan unsur nilai moral dan agama merentasi kurikulum. Maklumat yang pantas dan terkini boleh mempengaruhi keputusan yang dibuat bagi menangani berbagai perkembangan organisasi pembelajaran.2 Kerohanian. berakhlak dengan akhlak yang mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni seperti nilai-nilai Islam serta nilai murni bagi masyarakat berbilang kaum supaya mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab.menggalakkan pencarian fakta dan maklumat terkini berhubung perkembangan organisasi. keluarga dan masyarakat. 2. Selain daripada itu.

seorang pelajar ataupun seorang warga masyarakat. 2. kecerdasan emosi dan perkembangan fizikal murid itu sendiri. biarlah daripada rebungnya”. Bak kata pepatah. “melentur buluh. Ini juga akan mewujudkan semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan murid sejak dari kecil lagi supaya mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar pada masa akan datang. Peribahasa ini haruslah lebih ditekankan dalam pengaplikasian kurikulum baru ini bagi memastikan setiap individu menerima pendidikan dan ilmu yang secukupnya sesuai dengan tahap kumpulan umur.3 Kemanusiaan Aspek ini menekankan tentang penguasaan ilmu dan amalan tentang nilai kemasyarakatan dan alam flora dan fauna setempat.4 Keterampilan Diri Keterampilan murid yang berkepimpinan dan bersahsiah diri juga dapat dipupuk melalui pelbagai aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah seperti yang telah termaktub dalam aktiviti sekolah.2. Nilai kemanusiaan yang sebati dengan jiwa seseorang individu juga haruslah disemai supaya segala ilmu yang telah dipelajari dan didapati dapat diaplikasikan melalui nilainilai murni dalam kehidupan seharian seorang murid sama ada tanggungjawab sebagai seorang anak. negara dan global supaya murid dapat dilatih untuk sentiasa memulihara dan memelihara alam sekitar. Penglibatan murid yang aktif dalam bepersatuan dan unit beruniform dapat melatih peribadi murid-murid menjadi lebih matang dan meningkatkan keyakinan diri murid serta dapat menjadi sebagai persediaan kepada mereka untuk menghadapi cabaran dalam proses pengajian ke tahap yang lebih tinggi pada masa akan datang. .

Pemimpin itu juga haruslah sentiasa memotivasikan dirinya menjadi lebih baik dengan mempamerkan tingkah laku yang baik dan secara tidak langsung. kelembutan dan ketabahan baginda amat sempurna.W. semestinya tiada pertelingkahan yang berlaku. Jika diambil kata-kata sebegini. Memimpin untuk dipimpin dan dipimpin untuk memimpin.Kaliber inilah yang perlu ada bagi seseorang pemimpin. Inilah juga yang dikatakan sebagai membina keterampilan diri yang berkesan. Sememangnya memimpin dan juga dipimpin mempunyai kaitan antara satu sama lain. Saidina Uthman.5 Fizikal Dan Etestika Murid-murid di sekolah terbahagi kepada pelbagai peringkat umur yang mempunyai tahap daya kreativiti yang menunjukkan hasil yang berbeza setiap mereka. Ini kerana pemimpin adalah contoh teladan kepada setiap orang yang dipimpin. Nabi Muhammad S. Seorang pemimpin haruslah sentiasa menonjolkan kebaikan dan melakukan perkara yang baik pada setiap masa. Kreativiti merupakan sesuatu proses tetapi bukanlah . baginda menunjukkan ciri yang terbaik dari segala aspek.A. Saidina Ali dan Saidina Umar semuanya mengikuti dan mencontohi gaya kepimpinan Rasulullah. sudah pasti dirinya akan dihormati. Pemimpin terunggul yang wajar dicontohi segala cara pelaksanaan dan juga kehidupannya adalah Rasulullah. Bahkan dirinya akan menjadi contoh serta ikutan untuk generasi yang akan datang. Baik Saidina Abu Bakar. orang di bawah tampuk kepimpinannya juga akan sentiasa bermotivasi menjadi lebih baik. Tiada cacat cela dalam segala urusan kepimpinan. ketegasan. Bagindalah contoh utama yang diikuti oleh setiap sahabat. 2. Apabila seseorang pemimpin itu mempunyai keterampilan diri yang baik.

otak cerdas” . 2. Sekiranya otak mereka menjadi lebih kreatif. Kesihatan jasmani atau fizikal adalah amat penting untuk dititikberatkan dan diberi penekanan kerana menerusi badan yang cergas. Apabila badan murid cergas dan sihat. secara tidak langsung kita juga akan dapat mengasah bakat yang sedia ada mahupun tersimpan dalam diri murid melalui pelbagai aktiviti yang diceburi oleh mereka sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Kecergasan tubuh badan juga amat penting kerana ianya akan dapat menyerapkan nilai-nilai positif dalam pemikiran seseorang individu dan ini secara tidak langsung akan dapat menjadikan seseorang murid itu sebagai individu yang sentiasa berfikiran positif dan bepengetahuan luas serta jauh. pemupukan daya imaginasi. otak dan pemikiran mereka juga dapat diasah menjadi lebih kreatif dan berinovasi berbanding sekiranya badan kita lemah dan tidak bermaya. Oleh itu.6 Literasi Sains Dan Teknologi Pengetahuan dan penguasaan sains. setiap hasil karya yang dihasilkan oleh murid adalah berdasarkan tahap perkembangan fizikal dan nilai etestika murid itu sendiri yang meliputi perkembangan jasmani dan kesejahteraan diri. Selain itu. kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik merupakan pengetahuan dan kemahiran yang berasaskan kepada perkembangan teknologi yang wajib bagi murid-murid untuk menguasainya bagi mengembangkan pemikiran para murid mengenai ilmuilmu yang lebih luas supaya mereka dapat . bakat dan apresiasi juga amat penting dalam proses berlakunya transformasi di dalam bidang pendidikan ini. “badan cergas. kreativiti.dilihat daripada penghasilannya. kita dapat melahirkan minda yang cerdas.

Berdasarkan hal tersebut. 3. PISA (Programme for International Student Assesment) 2006 menyatakan bahawa literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasikan permasalahan dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktiviti manusia. menenal teknologi serta kesannya. kreatif dalam menghasilkan produk teknologi yang sederhana dan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai. Melalui pendekatan ini. maka peranan pendidikan diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan masyarakat untuk memiliki literasi sains dan teknologi. 1996) menjelaskan bahawa literasi sains dan teknologi adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep sains. pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah sangat bertepatan dan sesuai pada zaman era globalisasi yang mencabar ini. (Poedjiadi.mengaplikasikan penggunaannya dalam kehidupan mereka pada zaman globalisasi yang jauh lebih mencabar. Teknologi pula dapat diertikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan sains dalam rangka membuat perubahan alam untuk memudahkan aktiviti manusia. Dengan berkembangnya sains dan teknologi dalam kalangan masyarakat.1 Meningkatkan Penguasaan Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggeris Pada pandangan saya. teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia akan melibatkan penggunaan dua bahasa yang berbeza iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam . Secara lebih spesifik. mampu mempergunakan produk teknologi dan memeliharanya.

penggunaan bahasa Inggeris juga menjadi suatu bahasa komunikasi yang amat penting dalam setiap urusan seharian. KSSR tidak akan menggantikan tetapi akan beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Kita perlu bergerak maju ke hadapan dan tidak hanya bergantung pada kurikulum sedia ada kerana manusia pasti akan berubah dari segi pemikiran dan sosial. Lebihlebih lagi pada zaman serba canggih ini. 3.2 Penggunaan Portfolio Tambahan pula. Saya berpendapat bahawa KSSR adalah lebih baik dijalankan sejajar dengan perubahan arus dan permodenan zaman. segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka termasuk ujian dan peperiksaan disimpan dalam portfolio. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata. Dokumen ini merekodkan kegiatan dan pencapaian murid sepanjang sesi persekolahannya untuk rujukan guru dan ibu bapa dan turut membolehkan semua pihak termasuk ibu bapa . ianya juga dapat meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan yang mana sebelum ini mengamalkan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).proses pengajaran dan pembelajaran serta secara tidak langsung. Hal ini kerana kerajaan telah menggariskan penekanan untuk memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris selaras dengan pemansuhan dasar PPSMI. Selain itu.Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. ianya juga dapat membantu meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris apabila mereka didedahkan secara langsung dan biasa dengan penggunaan dua bahasa utama negara ini di dalam proses pembelajaran mereka saban hari.

Band satu merupakan peringkat paling asas dan menjadi kayu ukur sama ada murid berjaya menguasai sukatan pembelajaran atau tidak sebelum beralih ke band berikutnya. band empat (tahu. 3. band tiga (tahu. dalam pembuatan kereta Proton akan ada standard dalam pemasangan bahagianbahagian kereta yang perlu dicapai. Hal ini dapat diibaratkan seperti sesuatu perindustrian. band lima (tahu. Sebagai contoh. Setiap band memiliki penilaian bermula band satu bermaksud murid tahu. Begitu juga dalam KSSR . Hal ini juga memudahkan dan memberi ruang kepada para guru untuk menyemak rekod pembelajaran murid serta mengetahui kelemahan setiap mereka dan cara-cara mengatasi kelemahan mereka dengan cara yang berkesan. Melalui pendekatan baru ini. Sesebuah perindustrian biasanya akan ada satu standard yang perlu dicapai. faham dan boleh buat). yang mana pihak kementerian ingin mewujudakan satu standard yang perlu pelajar dicapai dalam sesi pembelajaran terutamanya dalam sudut perkembangan murid-murid. faham dan boleh buat dengan beradab). ia membolehkan guru menilai murid dengan lebih berkesan menerusi standard prestasi yang berupaya menentukan tahap penguasaan mereka mengikut band bermula dari satu hingga enam secara teratur. band dua (tahu dan faham). faham dan boleh buat dengan beradab mithali.menilai perkembangan pembelajaran anak dengan tepat. faham dan boleh buat dengan beradab terpuji) serta band enam (murid tahu.3 Mengambil Kira Bakat Dan Kemahiran Murid-Murid . mengesan kekuatan atau kelemahan murid secara berterusan serta mengenal pasti bakat dan minat murid.

Mereka akan bersaing dengan murid lain untuk menunjukkan prestasi yang terbaik di samping meningkatkan pencapaian mereka. mereka dapat menggunakan teori tersebut sebagai panduan dalam mengerjakan sesuatu amali berdasarkan kebolehan. Hal ini dapat memberikan keupayaan kepada murid untuk melakukan sesuatu yang baru bagi mereka dari segi konsep dan pengetahuan sedia ada yang mana pada masa yang sama. Murid-murid juga tidak akan menjadi terlalu tertekan sekiranya mereka kurang menguasai sesuatu teori atau fakta yang diberikan oleh guru mereka di dalam kelas. Murid-murid juga akan dapat mengeksploitasikan diri mereka menjadi lebih berdaya kritis dan kreatif kerana mereka dapat melakukan sesuatu yang mereka minati secara menyeluruh dan tidak tersekat dengan apa yang ditetapkan untuk mereka oleh guru sahaja. ianya juga memberi peluang yang luas buat murid-murid untuk .Walaupun ujian bertulis masih lagi dilaksanakan seperti dulu. akan tetapi. Oleh sebab sebahagian proses penilaian ini dilakukan oleh pihak sekolah. proses penilaian KSSR amat mengambil kira kemahiran insaniah dan kebolehan bakat yang ditonjolkan murid dalam kelas. kemampuan dan bakat mereka terhadap sesuatu perkara yang semulajadi ada dalam diri mereka. Setiap individu akan mempunyai minat dan penguasaan yang menyeluruh dan lebih terhadap sesuatu yang mereka sukai dan gemari dan ini akan menjadikan murid lebih bertenaga dalam melaksanakan sesuatu kerja atau tugasan yang diberikan. Mereka akan sentiasa berasa tercabar dengan kehebatan pencapaian rakan-rakan yang lain. murid akan sentiasa berusaha untuk bersaing dengan rakan lain untuk menunjukkan prestasi yang terbaik di samping meningkatkan pencapaian mereka. secara tidak langsung.

maka pelajar juga akhirnya tidak akan terdorong untuk melakukan inovasi. usaha ini perlulah di mulakan dari peringkat awal bermula dengan sistem pendidikan. Maka dalam usaha untuk "mengarusperdanakan" inovasi tersebut merentasi semua lapisan masyarakat.memperoleh ilmu pengetahuan. Guru tersebut akan secara tidak langsung menjadi "role model" untuk mendorong pelajar melakukan inovasi dalam aktiviti sehariannya. kemahiran dan nilai dalam pelbagai bentuk yang boleh diukur melalui bahan standard pembelajaran yang telah ditetapkan. dan untuk itu Malaysia memerlukan rakyat yang berupaya berfikir secara inovatif dan kreatif". maka ini akan mendorong pelajar untuk turut melakukan inovasi dalam kehidupannya . 3.4 Menerapkan Elemen Kreativiti Dan Inovasi Perdana Menteri. Sekiranya guru tidak mengamalkan budaya inovasi dalam pengajarannya dan hanya mengamalkan strategi pengajaran tradisional yang sama sepertimana yang biasa terdapat di dalam buku teks atau buku latihan. Tetapi sekiranya pengajaran guru berbeza dari kebiasaan (ada elemen inovasi) maka pelajar akan melihat bahawa kaedah yang digunaka oleh guru berbeza dari apa yang biasa mereka ikuti. Kenyataan tersebut menunjukkan bahawakeupayaan negara untuk bersaing di peringkat global dalam abad ke 21 kini memerlukan masyarakat yang berupaya berfikir secara kreatif dan inovatif agar dapat menghasilkan idea-idea atau penemuan-penemuan baru supaya berupaya berada dibarisan hadapan dalam perlumbaan mengejar kemajuan. Datuk Seri Najib Tun Razak sewaktu melancarkan "Malaysia Inovatif 2010" menyatakan bahawa "kunci kejayaan kepada negara-negara maju adalah inovasi dan kreativiti. Apabila .

maka produktivitinya juga akan meningkat. Dengan melalui enjen carian "Google" misalnya. ianya dapat mendidik jiwa murid-murid dengan semangat patriotik dan kenegaraan yang secara tidak langsung akan melahirkan individu yang sentiasa cinta dan setia akan tanah air. elemen kreativiti dan inovasi perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains supaya proses pengajaran dan pembelajaran sains menjadi lebih dinamik dan menarik kepada pelajar. Dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berfikiran inovatif. Pelajar kini lebih terbuka minda kerana mereka boleh mengakses maklumat tanpa had. Jika guru tidak menerapkan elemen inovasi dalam pengajarannya dan mengekalkan cara pengajaran tradisional yang membosankan sudah tentu akhirnyapelajar akan hilang minat terhadap sains dan melihat sains sebagai subjek yang kurang menarik. Ini akhirnya akan memungkinkan seseorang guru itu meng"hasil"kan sesuatu yang luar dari kebiasaan.seseorang guru itu inovatif. mereka akan jemu untuk belajar. 3. Semangat perpaduan dan .5 Pengenalan Mata Pelajaran Baru Yang Bermanfaat Kepada Murid-Murid Selain itu. Sekiranya elemen inovasi ini tidak diterapkan atau terjelma dalam amalan pengajaran dan pembelajaran sains. Jika dalam kurikulum tidak ada elemen kreativiti dan inovasi. mereka boleh mendapat pelbagai maklumat. maka sudah tentu pelajar akan mula hilang minat terhadap matapelajaran tersebut. melalui mata pelajaran baru yang diperkenalkan kepada murid-murid seperti mata pelajaran sejarah. Pelajar masa kini di lihat sangat terdedah kepada maklumat berikutan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

Julaihi Bujang. kemahiran kendiri. ianya menjadikan mereka sentiasa berakhlak mulia dan menjaga peribadi mereka untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Murid-murid akan menjadi lebih berhati-hati dalam setiap pergaulan seharian mereka di sekolah mahupun di luar kerana mereka sudah mengetahui sekiranya berlaku pergaulan bebas. Melalui subjek ini. muridmurid akan diberi pendedahan awal mengenai perkembangan manusia. murid dalam Tahap Satu iaitu murid Tahun 1 hingga Tahun 3 juga akan diajar mengenai pendidikan seks. perkahwinan dan kekeluargaan. Selain itu. perhubungan.kekitaan antara kaum juga dapat dipupuk apabila muridmurid diberi pendedahan awal tentang sejarah yang berlaku di negara kita. Kementerian Pelajaran. Murid-murid akan menjadi individu yang lebih menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang tanah air dulu serta sentiasa berusaha menjaga dan mempertahankan keharmonian dan kesejahteraan negara ini. agama dan warna kulit dalam setiap aktiviti yang dijalankan di sekolah. kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. Guru yang terbabit dengan pengajaran subjek berkenaan juga telah diberi kursus yang khusus . ia akan menyebabkan natijah yang buruk dan akan mencemarkan maruah individu tersebut. Konsep 1 Malaysia juga dapat diaplikasikan dan diterapkan di sekolah kerana murid-murid dapat bekerjasama dan menyesuaikan diri sesama mereka meskipun berbeza dari aspek bangsa. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. Secara tidak langsung juga. Datu Dr. berkata pendedahan pendidikan seks akan diajar menerusi subjek Pendidikan Kesihatan.

6 Penggabungan Beberapa Mata Pelajaran Melalui penggabungan mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. sebaliknya didedahkan kepada murid Tahun Satu untuk menyuntik nilai tambah dari segi kreativiti dan inovasi murid-murid terhadap bidang teknologi moden dan perubahan-perubahan dalam sistem teknologi. Tambahan pula. Penguasaan kemahiran ICT ini tidak akan dinilai sebagai subjek peperiksaan. ianya akan memberi pendedahan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) secara praktikal atau `hands-on’ kepada murid-murid. Pengajaran ini memberi peluang kepada mereka pendedahan kepada proses pembelajaran menyeronokkan menerusi kaedah inkuiri. Sains fizikal pula adalah berkaitan dengan semua jenis deria kurniaan Illahi kepada kita dalam kehidupan.manakala bahan pengajaran turut disediakan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan berlaku. haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang ada disekeliling kita supaya murid-murid menjadi lebih akrab dan dapat memahami alam persekitaran atau flora dan fauna untuk memupuk semangat cinta kepada alam sekitar flora dan fauna seterusnya dapat melatih muridmurid agar sentiasa memelihara dan memuluhara flora dan fauna. dan sains bahan pula membabitkan teknologi serta kehidupan lestari yang merangkumi cipta bahan dan reka bentuk bercorak sebuah inovasi baru yang membantu memudahkan segala kerja dan aktiviti seharian kita dalam zaman yang lebih mencabar ini. Murid akan mempelajari sesuatu yang baru dengan lebih mudah seperti Microsoft Word. diikuti Microsoft Power Point dan Painting. iaitu secara dapatan dan penemuan . sains hayat berperanan untuk mendedahkan murid-murid kepada pembelajaran objek hidup seperti manusia. 3.

7 Penggunaan Modul Perubahan atau transformasi yang berlaku dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dapat dikesan melalui aspek pembelajaran yang digunakan.menarik iaitu secara praktikal terus dan ini dapat membantu perkembangan minda murid-murid menjadi lebih kreatif dan sentiasa dapat menghasilkan idea-idea yang bernas dan bijak. 3. Muridmurid juga akan mudah untuk mempelajari dan memahami serta mengingati sesuatu sekiranya pembelajaran mereka disertai dengan aktiviti-aktiviti amali dan praktikal. Justifikasi Penggunaan Modul adalah bersifat dinamik. Hal ini kerana setiap guru ada pilihan untuk menggunakan modul mengikut kesesuaian kaedah pengajaran mereka yang sepadan dengan tahap pemikiran dan kebolehan murid. Sebarang pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul dan secara tidak langsung. Penggunaan modul secara menyeluruh telah dilaksanakan akan menggantikan penggunaan buku teks. Pelbagai aktiviti yang seronok dan dapat mengembangkan minda serta menajamkan fikiran murid-murid menjadi lebih kreatif dan kritis dilaksanakan seperti melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak hanya tertumpu kepada penggunaan akal. Ianya juga dapat menarik minat murid untuk terus meminati sesi pembelajaran dan . pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel juga dapat berlaku. Modul-modul ini dapat menarik minat para murid untuk terus mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di sekolah. tetapi ianya melibatkan perbuatan yang aktif daripada pelajar. KSSR telah menggunakan proses pembelajaran berasaskan modul.

0 PENUTUP Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek. kurikulum baru ini tidak akan memberi impak yang positif jika pihak-pihak tersebut tidak bekerjasama. Bahkan mereka sentiasa berasa seronok dan tertarik dengan teknik pengajaran guru-guru selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak . 4. ibu bapa seta pihak berkepentingan. rohani.sentiasa berusaha menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi dengan cara dan langkah yang terbaik. Hal ini kerana. pengurus kurikulum. pelaksana. . Pengaplikasian KSSR ini juga banyak membantu memudahkan perjalanan dalam pengajaran guru-guru dan pembelajaran murid-murid yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya. Kementerian Pelajaran Malaysia secara berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan murid dengan pengetahuan. kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan. emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Melalui cara seperti ini. Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pembuat dasar. para murid tidak akan merasa tertekan dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah.

Semoga bermula dari tahun 2011 ini. industri pendidikan akan menjanjikan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan di negara ini. tajuk ni mungkin biasa aja.saya tak tau...sebagai info kepada anda semua.. berakhlak dan mempunyai jati diri yang unggul. Baca tau. Baru-baru ni ramai pensyarah yang jumpa saya menyatakan bahawa guru pelatih yang pergi praktikum macam tak tau apaapa pasal KSSR..lah.nanti bila orang tanya jangan jawab macam tak bersalah pulak. tapi bagi guru pelatih di IPG ianya macam benda baru. Definisi Kurikulum ..entah. khususnya bagi melahirkan contoh modal insan dalam kalangan masyarakat yang beriman.. saya sertakan serba sedikit maklumat tentang KSSr untuk bacaan anda.. Oleh itu. Hanya di bahu merekalah kepimpinan negara pada masa depan terpikul dengan penuh tanggungjawab dan bijaksana.. peribahasa “melentur buluh biarlah daripada rebungnya” haruslah diberi penekanan dalam bidang pendidikan negara bagi memastikan setiap individu mendapat taraf dan nilai pendidikan yang sama rata dan bersesuaian mengikut tahap umur dan fizikal mereka. Mereka kata takda pendedahan ke? Ok. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bagi cikgu kat sekolah..

¢ KBSR (semakan) telah digubal semula menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) . ¢ Manakala menurut Mohd Daud (1995). kurikulum merupakan satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. ¢ KBSR disemak semula pada tahun 2003 kerana dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). ¢ Kamus Dewan edisi keempat pula mentakrifkan kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah Definisi Standard ¢ Standard pula ditakrifkan oleh Kamus Dewan edisi keempat sebagai sesuatu yang dapat diterima (diiktiraf) dan dijadikan dasar untuk mengukur sesuatu yang lain Keperluan Perubahan: ¢ Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan. ¢ Pada tahun 1993. ¢ Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan pada tahun 1983 dengan menggunakan nama Kurikulum Baru Sekolah Rendah.¢ Menurut Ornstein dan Hunkin (1988).

KSSR tidak menggantikan tetapi seiringan dengan KBSR. ¢ Bermula pada 31 Mac 2009 hingga akhir Jun 2009. kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai murni. manakala bakinya hanya diuji dengan mata pelajaran terpilih sahaja. pedagogi. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Organisasai KSSR: ¢ KSSR digubal dalam 2 bentuk: — -Standard Kandungan -Standard Pembelajaran ¢ Perlu dicapai oleh murid dalam satu tempoh persekolahan yang ditetapkan. menguasai ilmu pengetahuan. kandungan. organisasi. 50 buah sekolah telah diuji rintis dengan semua mata pelajaran. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom. ¢ KSSR merupakan satu transformasi pendidikan. Daripada 500 buah sekolah itu. peruntukan masa. ¢ KSSR mula dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011. kaedah pentaksiran. iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk.¢ Dasar teras kedua PIPP adalah membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. sebanyak 500 buah sekolah telah dijadikan sekolah rintis untuk menguji keberkesanan KSSR. Standard Kandungan: . ¢ Matlamat PIPP adalah untuk memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat.

Oleh yang demikian . kemahiran dan nilai yang perlu diukur oleh guru terhadap murid adalah jelas. Bahan Kurikulum: ¢ Bahan kurikulum yang digunakan dalam melaksanakan KSSR terbahagi kepada tiga iaitu dokumen standard. guru dapat mengikuti garis panduan tersebut supaya murid dapat mencapai pembelajaran dengan lebih berkesan. modul pengajaran dan modul pembelajaran. ¢ Melalui adanya standard kandungan dan standard pembelajaran . ¢ Hal ini. Perkara ini dapat dilakukan melalui pentaksiran yang akan dibuat kepada murid.— pernyataan yang lebh terperinci mengenai perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan Standard Pembelajaran: — Suatu pebnepatan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur. secara tidak langsung dapat mengatasi keciciran dalam pembelajaran murid di sekolah. guru dan murid akan meningkatkan diri masing-masing untuk mencapai lebih daripada yang telah ditetapkan. ¢ Strategi penambahbaikan ( assessment for learning ) dapat dikenal pasti juga antara tujuan standard ini dibuat. Tujuan Standard diwujudkan: ¢ Antaranya ialah memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan. ¢ Perlaksanaan yang dibuat adalah berasaskan sekolah. ¢ Selain itu penetapan ilmu. .

guru membimbing pelajar dalam menamakan dan menentukan nilai dalam topik Nombor Bulat 0 hingga 100 yang merupakan standard kandungan bagi topic ini. ¢ Kurikulum tersebut menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik. ¢ Guru menggunakan dokumen standard ini untuk merancang rancangan pengajaran mereka. ¢ Standard kandungan dan standard pembelajaran adalah elemen utama yang terdapat dalam dokumen standard. Komposisi Kurikulum: ¢ KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. ¢ Sebagai contoh dalam mata pelajaran Matematik .Dokumen Standard ¢ bahan kurikulum utama yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Manakala standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar ialah dapat menamakan nombor hingga 100. . Modul Pengajaran — -dokumen yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran manakala modul pembelajaran pula dugunakan oleh murid untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap sesuatu isi pembelajaran.

Pendidikan seks akan mencakupi perkembangan manusia. Sains Hayat . menyeronokkan dan bermakna. kemahiran kendiri. Guru yang terbabit dengan pengajaran subjek berkenaan telah diberi kursus manakala bahan pengajaran turut disediakan. perkahwinan dan kekeluargaan. Penguasaan kemahiran ICT ini tidak akan dinilai sebagai subjek peperiksaan. sebaliknya didedahkan kepada murid Tahun Satu sebagai menyuntik nilai tambah dari segi kreativiti dan inovasi. Murid Tahun Satu akan mempelajari asas sains hayat. 2. Julaihi Bujang. Datu Dr. murid Tahun Satu juga akan diajar pendidikan seks. sains fizikal dan sains bahan yang diberi penilaian berasaskan sekolah melalui kaedah pemerhatian secara berterusan serta pelbagai pendekatan meliputi secara bertulis dan projek ditentukan guru. Selain itu. perhubungan. kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya.¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Pelaksanaan KSSR adalah usaha untuk mentranformasikan pendidikan sekolah dengan menyatupadukan pelbagai disiplin ilmu bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. berkata pendedahan pendidikan seks akan diajar menerusi subjek Pendidikan Kesihatan. Kementerian Pelajaran. Ia membabitkan murid dalam Tahap Satu iaitu murid Tahun 1 hingga Tahun 3. diikuti Microsoft Power Point dan Painting. Mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi akan memberi pendedahan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) secara praktikal atau `hands-on’. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. Murid akan mempelajari Microsoft Word.

cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan kepada murid. -Pemulihan adalah sesuatu usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul -Tujuan pemulihan adalah untuk membantu murid lemah mencapai objektif pembelajaran yang belum dicapai dalam pelajaran lalu dan untuk membantu murid dalam mengembangkan diri dan menunjukkan potensi mereka. iaitu secara dapatan dan penemuan menarik Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah terdiri: -Modul Teras Asas. Modul Dalam KSSR: . haiwan dan tumbuh-tumbuhan Sains Fizikal ¢ berkaitan semua jenis deria. ¢ Pengajaran subjek Dunia Sains dan Teknologi untuk murid Tahun Satu ini membabitkan dua waktu seminggu di mana mereka akan banyak terdedah kepada proses pembelajaran menyeronokkan menerusi kaedah inkuiri. -Pembahagian masa juga bertambah daripada 1350 dalam KBSR kepada 1380 dalam KSSR. dan sains bahan pula membabitkan teknologi serta kehidupan lestari yang merangkumi cipta bahan dan reka bentuk.¢ mendedahkan murid Tahun Satu kepada pembelajaran objek hidup seperti manusia. Modul pengajaran dalam KSSR mengandungi : . Modul Teras Tema dan Modul Elektif.

Pendidikan Kesihatan dan Matematik. Negaraku serta Seni Visual dan Muzik. Modul Asas Teras:  merangkumi mata pelajaran Bahasa Melayu. Modul Asas Tema:  daripada Dunia Sains dan Teknologi. Pendidikan Islam. Matematik. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil (SJKC dan SJKT). Modul Elektif: . Bahasa Inggeris. Dunia Seni Visual dan Dunia Muzik. Pendidikan Islam. Modul Teras Tema:  terdiri daripada subjek Dunia Sains dan Teknologi. Bahasa Cina atau Bahasa Arab. Pendidikan Moral. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.¢ KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. Pendidikan Jasmani. Malaysia Modul Asas Elektif:  pilihan bahasa seperti Bahasa Tamil. Modul Teras Asas:  terdiri daripada subjek asas seperti Bahasa Melayu. Pendidikan Moral. Bahasa Inggeris.

Bahasa Cina Sekolah Rendah. Pendidikan .  Sekolah perlu melaksanakan sekurang-kurangnya satu bahasa dalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek penyediaan guru. Bahasa Inggeris. Bahasa Tamil Sekolah Rendah. permintaan daripada murid serta prasarana sekolah. Pemilihan subjek atau kombinasi subjek bergantung kepada kesediaan dan keupayaan sekolah.  Antara subjek yang bakal diperkenalkan ialah: o Reka Bentuk dan Teknologi Maklumat dan Sejarah. Bahasa Inggeris. o Manakala subjek sedia ada termasuklah : o Bahasa Melayu.  Peruntukan masa pengajaran bagi modul elektif adalah sebanyak 90 minit (3 waktu) yang dimasukkan dalam jadual persekolahan. Matematik serta Dunia Sains dan Teknologi.  Sekiranya sekolah tidak dapat menjalankan Modul Elektif kerana kekurangan prasarana.  Contoh kombinasi mata pelajaran ialah dengan menjalankan pengajaran Bahasa Melayu selama 60 minit dan Bahasa Inggeris selama 30 minit. Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun. Bagi Tahap Dua :  akan dilaksanakan pada tahun 2014. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil (SJKC dan SJKT). mereka boleh membuat pilihan untuk melaksanakan satu atau kombinasi mata pelajaran daripada Bahasa Melayu. terdiri daripada bahasa pilihan seperti Bahasa Arab.

pentaksiran formatif berasaskan sekolah dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. o  Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Pendidikan Jasmani. Pentaksiran Dalam KSSR:  Pentaksiran Sekolah o proses mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif. o Pentaksiran secara formatif  adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran (assessment for learning) o —pentaksiran secara sumatif  adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa yang dipelajari (assessment of learning). Matematik. Sains. Pentaksiran ini menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran pelbagai serta bersifat autaentik dan holistik Proses Pentaksiran Sekolah:  melibatkan aktiviti-aktiviti seperti mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap (dependable) tentang prestasi murid secara berterusan (ongoing) berdasarkan pernyataan .Kesihatan.

kriteria yang jelas dipanggil standard prestasi (performance standard) serta penggunaan pelbagai kaedah. teknik dan konteks. Pentaksiran formatif untuk pembelajaran  merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah pembelajaran murid. Dalam aktiviti pemulihan:  guru boleh menjalankan program bacaan tambahan dengan menggalakkan murid membuat bacaan meluas dengan pelbagai rujukan daripada buku dan internet.  Oleh itu. Keperluan setiap murid berbeza antara satu sama lain. pencapaian dan keperluan murid. . potensi.  Guru boleh memberi bahan bacaan yang sejajar dengan perkembangan kognitif murid bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam kelas.  Guru membuat penilaian dan melaporkan secara verbal atau bertulis tentang prestasi. alat.  Maklumat tersebut diguna sebagai maklum balas dalam mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan semua murid. maklumat yang diperoleh berupaya memantau dan membantu proses pembelajaran.

 Aktiviti pengayaan menyediakan murid untuk memperkembangkan potensi ke tahap maksima. sifat ingin tahu. Pengayaan:  proses di mana aktiviti-aktiviti tambahan yang mempunyai aras kesukaran yang lebih tinggi daripada aras aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah.  Tujuannya ialah untuk memperkembangkan kemahiran-kemahiran yang sedia ada pada murid di samping membekalkan peluang tambahan untuk mengembangkan lagi daya kreatif.  Ia bertujuan untuk menggalakkan murid-murid untuk berfikir menyelesaikan masalah.  Bimbingan guru adalah pada tahap minima kerana aktiviti pengayaan bercorak belajar kendiri. minat. . Ia dijalankan secara tidak formal dan tidak dimasukkan dalam jadual waktu tetap sekolah. sikap berdikari dan bakat kepimpinan muridmurid dalam pelbagai bidang. Guru boleh menggalakkan murid membuat kerja projek yang dijalankan secara individu atau berkumpulan contohnya aktiviti yang meminta murid untuk membuat sesuatu hasilan atau menyelesaikan masalah mudah.