voor Buitenveldert & Prinses Irenebuurt • een uitgave van het Huis van de Wijk Buitenveldert

Wijkwethouder Paul Slettenhaar komt op
voor extra busvervoer

jaargang 29. februari 2015 nr.2

COLUMN
Alleenzaamheid
De seniorenafdeling van Buitenveldert

Herman van Wissen

staat volop in bloei. Klokslag 1 januari
was het met ingang van de ‘Participa-

Na een stevig gesprek tussen de directie van het GVB, het stadsdeel,
de actiegroep Red lijn 62 en het
Gelderlandplein is er een eerste
stap gezet naar een oplossing van
de problematische situatie voor
heel veel bewoners uit Buitenveldert, die is ontstaan door de nieuwe busroute van lijn 62.

tiesamenleving’ voor een aanzienlijk deel

De nieuwe route van buslijn 62 gaat
uit van een zo snel mogelijke route
waardoor het met name voor de forenzen uit Amstelveen prettiger wordt
om de bus te nemen omdat de reistijd
korter wordt.

geniet ze nog te veel. Van haar moes-

Het gevolg hiervan is wel dat een
groot deel van de bewoners van
Buitenveldert geen busvervoer meer
hebben en zij nauwelijks meer in het
winkelcentrum, het wijkcentrum of
het medisch centrum kunnen komen.
Onder leiding van de wijkwethouder
Paul Slettenhaar is een voorstel ontwikkeld waarin er een kleinere bus
(20 personen) door de wijk gaat rijden waarbij bewoners op veel meer
plaatsen kunnen opstappen.

ste zondag van de maand vanuit Nij-

Het GVB gaat het ingediende plan
beoordelen en komt daar op korte
termijn op terug. Er wordt door het
GVB gekeken naar de mogelijkheden
en de kosten van zo’n bus. De nieuwe

van deze groep gedaan met de thuiszorg.
Zoals bijvoorbeeld voor Teuntje.
Teuntje is 86. Haar man 3 jaar geleden op diezelfde leeftijd overleden. Ze
mist hem nog elke dag maar hoeft hem
ook weer niet perse achterna. Daarvoor
tuintje, van zwarte koffie met een vers
puzzelboekje en vooral van haar zoon,
schoondochter en twee kleinkinderen.
Met name wanneer deze haar op de eermegen komen bezoeken. Teuntje is dan
wel stram van leden, ze is nog zeer helder van geest. Zo leest ze graag. Vooral
over de cultuur en geschiedenis van voor
Wijkwethouder Paul Slettenhaar (l) met leden van de actiegroep Red lijn 62

bus wordt ook voorzien van huidige
incheckmogelijkheden van de OV
kaart.
De actiegroep Red lijn 62 overhandigde aan mevrouw Ellen Swinkels,
lid van de directie GVB, 1300 handtekeningen van bewoners om het
belang van een goede oplossing te
onderstrepen.

haar onbekende werelden. Graag zou
ze elke week een ander boek of reisgids

Vrijwilligers gezocht!
We zoeken een
Lid van de Culturele Commissie
en een Secretaris voor het Dagelijks Bestuur

uit de bibliotheek halen, maar door de
vernieuwde bus 62 en haar verouderde
heup gaat dit niet meer. Eigenlijk komt
Teuntje - toch wel wat bang sinds ze
vorig jaar met verse haring en al plat

lees verder op pag. 2

op de smoel ging - zonder iemand aan
haar arm helemaal de deur niet meer
uit. Ja, op de woensdag. Naar de slager

Sunday Sounds zet Huis van de Wijk in vuur en vlam
Femke Okx
Wist u dat iedere eerste en derde
zondag van de maand het dak eraf
gaat in het Huis van de Wijk Buitenveldert? Onder de noemer Sunday Sounds organiseert het WOCB
een reeks muzikale optredens met
voor ieder wat wils. Van jazz tot
klassiek tot pop, alle stijlen komen
aan bod. Dus doorbreek die saaie
zondag en kom onder het genot van
een drankje samen met uw wijkgenoten luisteren naar de meest louterende klanken. Zondagmiddag
Buitenveldert? Het Huis van de
Wijk is the place to be…
Zo heeft het WOCB onder de titel
‘Let’s Swing’ een swingend programma van twee concerten voor u
samengesteld, waarvan het eerste
afgelopen zondag 1 februari plaats-

maal gehaktdag. Daar moet je niet mee
knoeien.
Nu het voor Teuntje klaar is met de thuis-

vond. In een volgepakt Huis van de
Wijk bracht een bezetting van vijf man
(Colette Wickenhagen – zang, Diederik Ruisch – trompet/flügelhorn, Mark
van der Feen – piano, Melvin Könings
– contrabas en Reinier Heere – drums)
heerlijke swingklassiekers ten gehore
van Natalie Cole, Sammy Davis Junior,
Frank Sinatra, Billie Holiday, de Count
Basie Bigband en vele anderen. Deze
bijzonder gezellige en geslaagde middag smaakte naar meer…
Ode aan Eddy Sanchez
Op zondag 15 februari maakt jazzkoning Frits Landesbergen zijn opwachting. Landesbergen studeerde in
1985 cum laude af aan het Sweelinck
Conservatorium en heeft inmiddels
als slagwerker, vibrafonist en arrangeur een internationale reputatie.
Hij won prestigieuze jazzprijzen in
binnen- en buitenland, zoals de Pall
Mall Swing Award en de Wessel Ilc-

voor half-om-half. Woensdag is nou een-

zorg, is haar huis en koelkast ongezellig
leeg en is het meestal Eenzaamheid die
aan haar deur klopt...
Welnu: kent u een Teuntje? Heeft u een
gaatje over in de agenda of boodschappentas? Kinderen die te porren zijn voor
een potje Heitje voor Karwijtje? Wellicht
kunt u haar een keer oppikken op weg
naar de bieb, of, beter nog: nodig Teuntje
eens uit voor een van de vele activiteiten
van het WOCB. Want daar hebben ze die
participatiesamenleving pas echt goed

Diederik Ruisch

kenprijs. Frits treedt op met zijn eigen combo, Frits Landesbergen &
Friends, maar werkt ook samen met
onder anderen Louis van Dijk en Joke
Bruijs. Zijn grote idool is de legen-

begrepen.
darische vibrafonist Eddy Sanchez.
Speciaal voor deze gelegenheid speelt
Frits met de band waarmee Eddy Sanlees verder op pag. 2

Geloof me, Teuntje is het waard.
Marleen Wiedhaup

2

Ingezonden brief Ingezonden brief

COMMENTAAR UIT DE WIJK
In deze rubriek kunnen brieven of delen van brieven opgenomen worden
waarin bewoners, ondernemers of
ander actieven uit Buitenveldert hun
mening kenbaar maken.
Oproep
Heeft u een uitgesproken mening of
idee over iets dat in Buitenveldert gebeurt of dat invloed heeft op het wonen/werken in Buitenveldert? Of dat

nou gaat om kinderen, kerosinedampen, jongeren, opheffen haltes of andere wijzigingen OV, kunst, verkeer,
onderwijs, werk, winkelgebieden,
etc., u bepaalt.
U kunt uw schriftelijke bijdrage van
maximaal 250 woorden mailen naar
wijkkrantredactie@gmail.com. De redactie bepaalt of tot plaatsing wordt
overgegaan en behoudt zich het recht
voor om bijdragen in te korten.

De wijkrant editie buitenveldert en
omstreken voorziet in een behoefte
t.a.v.voorlichting. Het enige dat mij
stoort is de huidige inhoud van de
colum.Ik zou graag een eventueel ironische benadering van zowel positieve
als negetieve zaken in het stadsdeel
zien in plaats van de baarlijke nonsens
waar we nu op worden getracteerd.
Bij voorbaat dank.
E. Engelsman

Sunday Sounds
Uitgave van het Huis van de Wijk
Buitenveldert
Redactie Femke Okx; Gerdi Wind;
Hans Wamsteeker (eindredacteur);
Marleen Wiedhaup (column); Ronald
Edens (opmaak); Pedro Stempels
(fotografie)
Advertenties
Administratie WOCB 020-644 99 36
Vormgeving en opmaak
Studio Edens
Redactieadres
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV
Telefoon: 020-696 34 34
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 14.500 stuks, verspreiding
huis aan huis in Buitenveldert en
Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com
Web www.wocbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op
dinsdag 3 maart 2015.
Kopij inleveren uiterlijk maandag
16 februari voor 17.00 uur.

Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis
verspreid in Buitenveldert en de
Prinses Irenebuurt in een
oplage van 14.500 exemplaren.
Vraag naar de advertentiemogelijkheden en de gunstige tarieven
bij het Wijkontmoetingscentrum.

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam in
Zuid helpt u met het vinden van passend
vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk
Ook bij u in de buurt!

In een persoonlijk gesprek
gaan we op zoek naar
mogelijkheden die passen
bij uw wensen en talenten.
Bel voor een afspraak!
Telefoonnummer 020-530 1220
Vacatures online op www.vca.nu/zuid

februari 2015

Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt

vervolg van pagina 1
chez in zijn laatste jaren furore maakte
tijdens zijn beroemde diner dansants.
Op keyboards hoort en ziet u Jean
Louis van Dam, die veel optrad met
Eddy. Achter de contrabas treft u Evert
Braumuller, tevens zanger en percussionist, die speelde met het combo Tonny Eyk. En drummer Joop Kooger zal
naast een stukje spetterend slagwerk
ook enkele stukken uit het repertoire
van Eddy Sanchez voor u zingen.
Let’s Swing
De eerste zondag van de maand
maart laten we u, in het tweede deel
van het programma ‘Let’s Swing’,
kennismaken met het fenomeen bigband. Bigbands waren vooral in de

jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw bijzonder populair tijdens
de periode van de swing. Met opwindende ritmes en dansmuziek wisten
zij duizenden mensen te entertainen.
Op zondag 1 maart neemt de Bigband
Houten, een muzikaal ensemble dat
vooral jazzmuziek speelt, u mee terug
naar toen, maar laat ook klanken van
nu horen. Onder leiding van Diederik
Ruisch brengt de band een breed scala
aan jazzy nummers ten gehore. Naast
zang weet deze swingende groep met
instrumenten als trompet, trombone,
piano, bas, drums en saxofoon het
Huis van de Wijk in een mum van tijd
in vuur en vlam te zetten. Vergeet u
uw dansschoenen niet?

Vrijwilligers gezocht!
Het WOCB gaat dit voorjaar starten met nieuw entertainment,
gericht op een brede doelgroep. Wij zoeken daarvoor een enthousiast
Lid van de Culturele Commissie, die ruime kennis en ervaring
heeft op het gebied van de lichte muziek.
In verband met periodiek aftreden zoekt het WOCB een
Secretaris van het Dagelijks Bestuur. Hij of zij geeft in teamverband
mede vorm aan het beleid, is verantwoordelijk voor de interne organisatie
en volgt maatschappelijke ontwikkelingen. Goede taalvaardigheid en
organiserend vermogen zijn belangrijk.

De beste service
voor de laagste
prijs, ook in
Amsterdam!

Ouderen onderschoven kindje
Ouderen in Buitenveldert worden hoe
langer hoe meer het ondergeschoven
kindje lijkt wel door schandalig gewoon bushaltes weg te halen op de
A.J.Ernststraat van bus 62 zodat ouderen in Buitenveldert Oost nu een heel
eind moeten lopen naar de dichtsbijzijnde halte op de Europa Boulevard
of de halte Gelderlandplein en nu
praat ik niet eens over het gelukkige
feit dat er amper sneeuw ligt dit jaar
bijna, en in deze tijd waarin de politiek het heeft over de redzaamheid
van ouderen is het een gotspe dat de
bestuurders van de stad zulke walgelijke besluiten durven te nemen door
zo maar bushaltes weg te halen zodat ouderen amper nog ergens kun-

nen komen. Dan spreek ik nog maar
niet over het feit dat b.v. zomaar het
postagentschap op het Gelderlandplein werd gesloten begin Januari en
dat je werd verwezen naar een balie
bij de Jumbo twee kilometer verderop
en daar sta je dan met je rolstoel en je
pakketje zoals ik een wanhopige oudere daar aantrof. Zelf heb ik tot 3 x
toe op radio Noord Holland mijn grieven kunnen spuien en opgeroepen tot
het tekenen van de petitie maar heeft
niet geholpen. Wij bevinden ons op
een hellend vlak lieve mensen als we
daar mee doorgaan
Louis Hofman (71 jaar)
Nedersticht 265
Amsterdam
06-33920279

Bibliotheek
Buitenveldert
Willem van Weldammelaan 5, tel:
020-6422100
Elke woensdag, 11.00 uur
Voorlezen voor kinderen vanaf 2 jaar
Toegang gratis met OBA-pas/normaal
€ 5,00
Elke donderdag, 10.00 - 14.00 uur
BUITENVELDERTSE OCHTEND
Extra service op maat, individuele hulp
en begeleiding bij het zoeken van
informatie en gebruik van internet.
Daarbij wordt een gratis consumptie
aangeboden.
Vrije inloop
Donderdag 5 februari, 11.00 uur
BUITENVELDERTSE OCHTEND
Michiel Nijhoff, Teamleider Bibliotheek en Informatiecentrum Stedelijk
Museum
120 jaar Stedelijk Museum Amsterdam: de geschiedenis, collectie, schandalen en roemrijke directeuren
Het Stedelijk opende in 1895 zijn

Edy de Wilde, oud-directeur van het Stedelijk
Museum

deuren en herbergde aanvankelijk de
meest uiteenlopende collecties, van
stijlkamers tot een wapenverzameling. Hoe werd het Stedelijk uiteindelijk hét Stedelijk, het grootste museum voor moderne en hedendaagse
kunst en vormgeving in Nederland?
Een tocht langs eigenwijze directeuren, spectaculaire aankopen en een
relletje op zijn tijd.
Toegang gratis met OBA-pas/normaal
€ 5,00

PC-hulp
François!

615 62 92
www.francois.nu

Wijn en gedistilleerd

Openingstijden
Ma t/m za
Zo

08.00 - 21.30 uur
12.00 - 19.00 uur

Amsterdam, Buitenveldertselaan 184

Vaste lage literprijzen
Famous Grouse € 17,50
Ketel 1 jonge jenever € 13,50

Wijnhandel
The Art of Wines
A.J. Ernststraat 665
1082 LG Amsterdam
020 644 67 67
info@theartofwines.nl
www.theartofwines.nl

Wij bezorgen bij u thuis

3

Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt

februari 2015

KORTAF

in Buitenveldert

WORKSHOP Glasfusing
organiseren zij in september Kunstroute Gelderlandplein. In de etalages
staan kunstwerken en er zijn leuke activiteiten, waar het winkelend publiek
aan mee kan doen en een prijsvraag.
In 2014 werd de route geopend door
Sebastiaan Capel (Voorzitter Dagelijks
Bestuur Amsterdam Zuid). Geïnteresseerd liep hij langs de kunstwerken
in de etalages en sprak zeer positief
over de kunstzinnige activiteiten van
Kunstgroep Buitenveldert voor de
wijk. Deze kunstroute is de kunstenaars zeer dierbaar en op dit moment
zijn zij al druk bezig met ideeën en
plannen maken voor dit jaar.

Gerdi Wind

In Buitenveldert is in de openbare
ruimte op veel plaatsen kunst geplaatst, maar er is ook een aantal
kunstenaars werkzaam in de wijk.
Zij voelden op een bepaald moment
de behoefte om elkaar op te zoeken
en samen meer kunst in de wijk te
gaan realiseren. Zij organiseerden bij
het WOCB een eerste expositie onder
de naam MAMA (Modern Art Multicultural Amsterdam). Steeds meer
enthousiaste kunstenaars sloten zich
aan en eind 2012 deden zij gezamenlijk mee aan de kunstmanifestatie
“Ontdek de Kunst van Zuid” , waar zij
in het “Symphony Offices”-gebouw
hun werk lieten zien. Deze samenwerking was zo succesvol en prettig,
dat men besloot tot een volgende stap,
namelijk het stichten van een vereniging. De handen werden flink uit de
mouwen gestoken en op 4 februari
2013 liet het nieuwe bestuur zichzelf
en de vereniging inschrijven bij de
notaris onder de naam Kunstgroep
Buitenveldert.
Kunstcafé’s
De talenten van de kunstenaars omvatten ook het bouwen van een web-

foto: Ton Huisman

Kunst in de wijk

Leden van Kunstgroep Buitenveldert

site en het organiseren van Exposities
en Kunstcafé’s. Zo’n Kunstcafé wordt
regelmatig gehouden in de caféruimte
van het Huis van de Wijk en is voor iedereen toegankelijk. Het doel hiervan
is om kunst, kunstenaars en wijkbewoners met elkaar te verbinden en de
drempel naar kunst te verlagen, want
kunst is voor iedereen. Elke keer is er
een ander thema, zoals het Literair
Kunstcafé, waar schrijvers voorlezen
uit eigen werk of livemuziek. Het eerste
Kunstcafé werd al in de maand van oprichting geopend door Simone Kukenheim (toen wethouder van stadsdeel

Amsterdam Zuid), die heel enthousiast
was over het ontstaan van de eerste
actieve kunstenaarsvereniging in ons
stadsdeel. Veel Kunstcafé’s zijn de revue gepasseerd en nieuwe tradities zijn
geboren, zoals de jaarlijkse schrijfwedstrijd voor Buitenveldert.
Actief
De kunstgroep laat natuurlijk ook
heel graag hun werk zien en is regelmatig te bezichtigen in het Huis van
de Wijk en op andere plaatsen, zoals
Het Weefhuis te Zaandijk. Samen met
de winkeliers van het Gelderlandplein

Workshop schrijven voor theater
Vaak heb je beelden in je hoofd die
je niet meer loslaten. Het kan een
schilderij of foto beelden zijn die
je niet meer vergeet. Een uitzicht,
een landschap of een tafereel op
straat. het zijn allemaal inspiratiebronnen.
Alleen hoe gebruik je deze beelden als
vertrekpunt voor een theatertekst?
We gaan aan de slag met die beelden.
We onderzoeken ze en pluizen ze uit.
We zoeken naar het drama. Wat kun
je met tekst toevoegen aan het beeld?
Hoe zorg je voor gelaagdheid? Welke
schrijfstijl past daarbij?
Moet je een extra personage opvoeren? In deze reeks werk je aan je eigen
theatertekst. We lezen en bespreken
de teksten tijdens de bijeenkomsten.
Je werkt individueel en krijgt schrijfopdrachten.

Marije Uijtdehaage
In juni 2008 studeerde Marije af als theaterauteur aan de Schrijversvakschool in
Amsterdam. Ze schrijft nu theaterstukken en maakt theaterstukken. Zowel in
opdracht als eigen werk. Daarnaast geef
ze theater- en schrijflessen en workshops. Haar werk kenmerkt zich door
het onderzoekende karakter, het poëtische taalgebruik en de absurde gedachtesprongen die personages maken.
Grey Vibes
Bij Grey Vibes kan de 55-plusser workshops volgen in verschillende disciplines (zoals dans, spel, zang en schrijven). De workshops worden gegeven
door toonaangevende theatermakers
uit Amsterdam en omstreken en worden per lesblok afgesloten met een gezamenlijke openbare presentatie. Voor
mensen die graag op het ”echte” podium willen staan is er een aparte pro-

Kom vrijdag 13 en zaterdag 14 februari
Valentijn-shoppen en ga op de foto met je
(stille) liefde. Tot dan!
Elke donderdag koopavond tot 20.00 uur.
Altijd 1,5 uur gratis parkeren in de garage of blauwe zone.

Gelderlandplein.nl

ductiegroep, die toe werkt naar een
hedendaagse voorstelling. Omdat je
nooit te oud bent om te doen en het
nooit te laat is om te leren.
Data: Onder voorbehoud: Iedere vrijdag vanaf 13 maart t/m 29 mei (12
lessen plus lezing)
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Kosten: € 100,Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J.Ernststraat 112 Amsterdam
Opgave: amsterdam@greyvibes.nl
o.v.v. je naam, workshop en locatie
Meer info: www.greyvibes.nl

Enthousiasme
Zoveel activiteiten organiseren kan
alleen als alle kunstenaars bereid zijn
om de handen uit de mouwen te steken. Meer dan bereid zijn ze zelfs, van
stofzuigen tot sjouwen, van hapjes
maken tot exposities inrichten, men
doet het met veel plezier. De sfeer
in de groep is dan ook heel prettig,
naast vergaderen en projecten voorbereiden, gaat men bijvoorbeeld ook
samen op museumbezoek of Plein-air
schilderen.
Nieuwe leden zijn welkom, eerstvolgende intake is 4 maart a.s.
Opgeven via gerdi_wind@hotmail.com
Zie ook:
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Stichting Vrienden
van het WOCB
meldt succesvolle
inzamelingsactie!
Namens de Stichting “Vrienden van
het WOCB” hangt al meer dan drie
jaar, een inzamelingsbusje bij de vestiging van Albert Heijn op het Gelderlandplein. Daarin kunt u uw statiegeldbon deponeren.
De opbrengst wordt door onze stichting volledig aangewend voor de financiering van allerlei uit te voeren
activiteiten, die de vrijwilligersorganisatie WOCB (Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert) organiseert voor
de bewoners van Buitenveldert, de
Prinses Irenebuurt en de Zuidas en die
niet vanuit de reguliere subsidie van
Stadsdeel Zuid betaald kan worden.
De opbrengst, opgemaakt per eind
november 2014 over de afgelopen
6 maanden, bedroeg € 1.081,50. Wij
danken alle gulle gevers voor hun bijdragen.
Uiteraard ook grote dank voor de belangeloze medewerking van Albert
Heijn Gelderlandplein bij de ondersteuning van onze doorlopende inzamelingsactie.
Wilt u daarnaast ook de werkzaamheden van de Stichting Vrienden
van het WOCB met een donatie
steunen? Ons rekeningnummer is
NL83INGB0006008937. Ieder bedrag klein of groot is welkom en omdat onze stichting door de Belastingdienst als ANBI is erkent, is uw gift,
onder de daarvoor geldende regels,
fiscaal aftrekbaar.

Op dinsdagavond 10 februari start in
het Huis van de Wijk Buitenveldert de
cursus Glasfusing. U leert een werkstuk te maken met de verrassend
eenvoudige glas versmelten techniek.
Men leert ‘Schilderen met koud vloeibaar glas’. Het is een techniek waarbij
schilderstalent absoluut niet vereist is.
Er wordt met gemalen glas in een
vloeimedium rechtstreeks uit een
flesje geverfd. Zie hier de vogel als
voorbeeld.
Tijdens de Workshop kunt u kleine
kunstwerken maken met dit vloeibare glas van 5 cm bij 5 cm. Wil u
grotere werkstukken maken dan is
dat ook mogelijk tegen betaling van
het materiaal. Het werkstuk wordt in
de oven versmolten. Enkele dagen na
de workshop kan het werkstuk opgehaald worden.
Datum: alle dinsdagen
van 19.30 - 21.00 uur
Start: 10 februari 2015
Kosten : 5,-- per bijeenkomst.
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert,
A.J. Ernststraat 112
Aanmelden: tel.: 020 6449936 of email: c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl
BRIDGE

Op Maandag en Vrijdag vanaf 13.00
uur wordt er gebridged in de ISAlocatie, A.J. Ernstsstraat 1013--1015.
Nieuwe deelnemers gezocht. De kosten zijn 1,00 euro per persoon per
keer. U bent van harte welkom (met
partner)
Informatie bij Ria Geevers
(tel.: 020 – 6442673).
Gezocht: vrijwilliger voor anderstaligen
Een groep vrouwen willen graag de
Nederlandse taal beter kunnen toepassen. We zijn op zoek naar bewoners die hen wegwijs willen maken
door gesprekken te voeren over de
Nederlandse cultuur, gebruiken en
praktische zaken om prettig te kunnen wonen in de buurt met een gezin.
Interesse; mail naar mcompanjen@
dynamo-amsterdam.nl of bel 06 33 35
23 09.

4

Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt

Programma v/d
gezamenlijke
Kerken
Thomaskerk
Prinses Irenestraat 36, telefoon: 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten:
1 februari – Ds. E.J. de Wijer
8 februari – Ds. E.J. de Wijer
15 februari – Dr. W. Klouwen, boekentafel
22 februari – Ds. E.J. de Wijer, Tafelviering
1 maart
– Ds. E.J. de Wijer
Stiltekapel
De Kapel is elke woensdag open van 12.30 tot
13.30 uur. Op 4, 18 en 25 februari wordt om
13.00 een kort middaggebed gehouden door Ds.
Bram Sneep. Organist: Maurice van Elven.

Gemeente Amsterdam misbruikt macht bij erfpacht
Herman van Wissen
Onze bestuurders en de gemeenteraad van Amsterdam willen zonder
overleg met haar bewoners huiseigenaren nogmaals laten betalen
voor de grond onder hun woning.
Bewoners van een eigen woning in
Buitenveldert zullen in actie moeten komen om te voorkomen dat
hun eigen woning straks onbetaalbaar en onverkoopbaar wordt.
Wanneer u een huis heeft gekocht
in Buitenveldert bent u erfpacht verschuldigd aan de gemeente. Veel kopers hebben de erfpachtcanon indertijd vooruitbetaald (‘afgekocht’) voor
50 of 75 jaar. Vanaf 2016 beginnen de
eerste erfpachttijdvakken in Buitenveldert te verlopen, voor anderen is
dat over 10 of 20 jaar. Na veel ellende

ThomasThee
Rond thee met wat lekkers is er alle tijd voor
ontmoeting en contact met andere bezoekers én
met onze predikant Evert Jan de Wijer. U wordt van
harte uitgenodigd bij de ThomasThee op de woensdagen 4 en 18 februari. ThomasThee is gratis en
o.l.v. Bert ’t Hart: Seligpreisungen en Pater Nosopgave is niet nodig. Loopt u eens bij ons binnen!
ter ten gehore van Franz Liszt (1811-1886). Met
medewerking van bariton, cello en orgel.
TienerTheaterZuid
Aanvang 10.30 uur.
is een theatergroep voor jongeren tussen de 12
en 18 jaar, die zich bezighoudt met verhalen en
Zondag 22 februari is er een Taizé-viering in
theatersport. De groep komt 1x per maand op
het Stiltecentrum. Aanvang 17.00 uur.
een dinsdag bij elkaar van 17.00 tot 20.00 uur
in het ThomasTheater, maaltijd inbegrepen. Kom
Donderdag 5 maart
vrijblijvend kijken op dinsdag 24 februari!
geeft dr. Angela Roothaan (filosoof en universitair
Meld je wel even aan in verband met het eten, er
docent aan de Vrije Universiteit) een lezing over
zijn geen kosten aan verbonden.
‘de Geest en de geesten’. Wat kan filosofie zeggen over de evangeliën? Aanvang 20.00 uur.
Stichting Thomas Open presenteert:
Lunchconcerten
Vrijdag 6 maart is er een oecumenische viering
3 februari – Jorgensen & Vermeulen
van Wereldgebedsdag. Het thema komt deze
Thorwald Jorgensen, theremin
keer uit de Bahamas. Aanvang 15.00 uur.
Thijn Vermeulen, piano
17 februari – WoodArt Quintet
Texenén Déniz González, fluit; Lorena Varela AmboDe Goede Herder
age, hobo; Sergi Rodrigo Delgado, klarinet; Tinne
Van Boshuizenstraat 420,
Dehertefelt, hoorn; Daniel Garrido Iglesias, fagot
Op zondag begint de viering om 10.30 uur. De
U bent welkom vanaf 12.00 uur, de toegang is
viering of een woord-, gebed- en communieviegratis. De concerten vangen aan om 12.30 uur en
ring. Na afloop van de viering is er op zondag
duren een half uur.
de mogelijkheid om koffie te drinken en elkaar
te ontmoeten.
Theater
Een keer in de vier weken is er een woord-,
12 februari - ThomasBoek
gebed-, en communieviering op dinsdag.
Ds. Evert Jan de Wijer bespreekt ‘Oorlog en terDaarna is er o.l.v. pastor Kint een geloofsgesprek
pentijn’ van Stefan Hertmans. Het boek beschrijft
in de pastoreskamer.
de geschiedenis van de opa van Hertmans, Urbain.
Het beschrijft de strijd tussen wat Urbain wilde zijn:
Elke woensdag om 9.00 uur
schilder en wat hij noodgedwongen was: militair.
Oecumenisch morgengebed (getijdengebed)
Aanvang: 20.00 uur, entree: gratis
Na afloop kunnen we elkaar met koffie ontmoe27 februari - ThomasFilm
ten in de pastoreskamer.
Na een korte inleiding door ds. Evert Jan de Wijer
Maandag 9 februari filmvertoning om 14.00
kijken we gezamenlijk naar ‘Mar Adentro’ (the sea
uur.
inside). Een prachtige film die de verschillende
Donderdag 12 februari
visies rond een moeilijk thema(euthanasie) goed
Het Woord spreekt. Samen uit de Bijbel lezen en
in beeld brengt. Na de film gaan we met elkaar in
van gedachten wisselen onder leiding van pastor
gesprek. Aanvang: 19.30 uur, entree: € 7,50
Kint. Van 20.00 – 21.45 uur in de PastoreskaVoor meer informatie: www.thomasopen.nl
mer.

Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
Tel. 642 4995
Kerkdienst: iedere zondag om 10.30 uur
08 februari – Mw. ds. M.M. Bogaard
15 februari – Ds. H.U. de Vries
22 februari – Ds. H.U. de Vries
01 maart – Ds. S.L. Schoch
08 maart – Ds. H.U. de Vries
Kannen en Kruiken in de Pelgrimskerk
Iedere vrijdag van 16.30 – 18.00 uur gezellig
samenzijn. Tevens de eerste vrijdag van de maand
gezamenlijke maaltijd. Kosten € 6,50 s.v.p.
een week van te voren opgeven. U bent van harte
welkom.
Woensdag 18 februari
geeft beeldend kunstenaar Ruud Bartlema een
lezing over zijn schilderijen, waarvan een expositie
tot 2 maart is samengesteld in de kerk. Tijdens zijn
studietijd kwam hij in aanraking met de joods mystieke tradities van het Chassidisme. Zo ontstonden
tekeningen, etsen en schilderijen rond bijbelverhalen. Aanvang 15.00 uur.
Zondag 15 februari
brengt het vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’

februari 2015

Parochie Amstelland,
locatie St. Augustinuskerk

Amstelveenseweg 965, Tel. 646 06 83
www.augustinusparochie.nl
Eucharistievieringen
zaterdag om 19.00 uur, zondag om 10.30 uur
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.15 uur:
eucharistieviering.
2e serie Catecheseavonden over de zeven
sacramenten:
Pater Ambro Bakker heeft in het najaar de eerste
serie van de cursus over de zeven sacramenten
reeds gegeven. In deze tweede serie komen de
volgende onderwerpen aan bod:
Maandag 2 maart: het sacrament van de
Verzoening
Maandag 9 maart: het sacrament van de
Ziekenzalving
Maandag 16 maart: het sacrament van het
Huwelijk
Maandag 23 maart: het sacrament van het
Priesterschap
De avonden vinden plaats in de parochiezaal van
de Augustinuskerk. Tijd: 19.30 tot 21.00 uur.
U kunt zich opgeven via het secretariaat: 646
06 83 of paraug@xs4all.nl. Graag uw naam en
telefoonnummer vermelden.

Buitenveldert

bij herziening einde tijdvak in andere
stadsdelen is de gemeente inmiddels
tot het inzicht gekomen dat het huidige systeem niet transparant en niet
duidelijk is.

overstapregeling nu al de waarde van
uw woning omdat (potentiële) kopers een hypotheek willen kunnen
afsluiten met zekerheid voor de komende 30 jaar.

Overstappen
Reden waarom de gemeente wil
overstappen naar een systeem van
eeuwigdurende erfpacht, zonder canon herzieningen. Dit is op zich goed
nieuws, het probleem zit hem in de
voorgestelde overstapregeling. Voordat u over kunt stappen op het nieuwe systeem wil de gemeente tussentijds en eenzijdig de grondwaarde van
uw woning vaststellen. U, of de koper
van uw huis, mag dan ‘vrijwillig’ overstappen op het nieuwe systeem als u
eerst even afrekent over de waardestijging van uw woning. Aan de waardestijging (al snel 100.000 – 150.000
extra per woning) hebben burgers
het meeste bijgedragen. De gemeente
heeft nu een commissie van drie wijze
mannen ingesteld die de waardestijging en de afroming hiervan door de
gemeente moet vaststellen. Bij deze
aanstelling en de opdrachtformulering zijn huiseigenaren -contractpartij bij erfpacht- niet betrokken. Deze
mensen zijn door de gemeente geselecteerd en worden door de gemeente
(maar uiteindelijk door U) betaald.
Ook als het einde van uw erfpachttijdvak nog ver weg lijkt wijzigt deze

Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA)
Drs. Koen de Lange voorzitter van
SEBA heeft met deze Stichting inmiddels bereikt dat de gemeente een belangrijke slag verloren heeft.
Het Gerechtshof Amsterdam heeft op
23 september 2014 het artikel in de erfpachtvoorwaarden dat de gemeente het
recht verschaft om de Algemene Bepalingen bij einde tijdvak eenzijdig aan te passen vernietigd. Het beding moet volgens
het Hof Amsterdam als oneerlijk worden
betiteld. De vraag of de gemeente de
waardestijging van uw woning überhaupt mag afromen ligt nu bij de
Hoge Raad. Voor meer informatie zie
www.erfpachtamsterdam.nl bestuur@erfpachtinamsterdam.nl
Wonen in Amsterdam onbetaalbaar
Door de unieke Erfpacht regeling was

Amsterdam al een hele dure stad voor
Amsterdammers om te wonen en
voor heel veel Nederlanders onbereikbaar voor zowel koop- als huurwoningen. De gemeente maakt misbruik van haar macht waardoor heel
veel oudere inwoners van Amsterdam
in een klap geconfronteerd worden
met erfpacht kosten die zij van hun
AOW en pensioen niet meer kunnen
betalen. Het huis wordt onverkoopbaar en jonge gezinnen kunnen de
nieuw huizenprijzen helemaal niet
meer betalen. De gemeente zegt op
haar website heel eufemistisch dat zij
in de toekomst daardoor minder opbrengsten zal krijgen uit de erfpacht?
www.amsterdam.nl/erfpacht.
Oproep
Wij nodigen alle bewoners van Buitenveldert uit om naar de informatie
en discussie avond te komen op 17
maart 19.30-21.00 uur in het Huis
van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 (MFC gebouw) tegenover
Gelderlandplein. Sprekers zijn onder
meer: Koen de Lange.

Kerk der ZevendeDags-Adventisten

locatie: Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560, tel. 642 4995
koster: 06 2674 6350
info: www.adventist.nl tel. 697 8738
elke zaterdag, 7e dag van de week:
Bijbelstudie aanvang 10.00 uur
en eredienst aanvang 11.00 uur
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR:

FEETTREAT.NL

Igreja Adventista do 7° Dia
de língua Portuguesa
Todos os Sábados das 10 ás 12h15
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560
Para mais informações:
e-mail:
grupo.adv.amsterdam@hotmail.com

Gespecialiseerd in de diabetische
en reumatische voet
Lid Provoet
Havikshorst 19
1083 TM Amsterdam
Praktijk op de begane grond
Bel voor een afspraak:
020 - 404 51 49

‘Wij kunnen niet zonder de burgers’
Ouderen zijn risicogroep
‘Overigens zijn niet alleen inbraken
hot, ook babbeltrucs en oplichting
zijn aan de orde van de dag. Vooral
ouderen lopen het risico om hiervan
slachtoffer te worden, het is toch een
seniorenwijk. Daarom bieden we
een senioren- en veiligheid voorlichtingsprogramma aan. Daarnaast
organiseert Dynamo samen met ons
‘Ouwer met power’ om ouderen
weerbaarder te maken. Door begeleiding en goede nazorg hoopt de politie het toenemend aantal misdrijven
terug te dringen.’

De Weerd werkt al 28 jaar bij de politie. Eerst vooral aan veiligheid, maar
sinds 2000 richt hij als wijkagent zijn
pijlen volledig op leefbaarheid. ‘In tegenstelling tot de noodhulp, kan een
wijkagent meer diepte-investeringen
doen om structurele oplossingen te
bieden. Als een echte spin in het web
heb ik dan ook veel contact met gemeenten, GGD, brandweer, bewoners, scholen, huismeesters, winkeliersverenigingen, iedereen waarmee
je contact kunt leggen om problemen
op te lossen.’
Levendig en florerend
In Buitenveldert zijn vier wijkagen-

foto: Pedro Stempels

Femke Okx
‘De burger kan niet zonder de politie, maar wij kunnen niet zonder
de burgers. Samen moeten we zorgen voor een veilige wijk.’ Aan het
woord is Marcel de Weerd, wijkagent in Buitenveldert Noord-Oost.
‘In Buitenveldert is men over het
algemeen positief en respectvol.
Wanneer ik een bekeuring geef heb
ik in andere wijken met veel meer
weerstand te maken gehad, maar
ik behandel mensen zoals ik zelf
ook behandeld wil worden en dat
werkt.’

Marcel de Weerd, wijkagent in Buitenveldert

ten actief. Ieder kan grofweg vijfduizend inwoners overzien. De Weerd
vervolgt: ‘Buitenveldert is een levendige en florerende wijk, kijk maar
naar de ontwikkeling van het Gelderlandplein en de Zuidas.
‘Samen met de eigenaren en winkeliers werk ik hier aan veilig ondernemen. En op de Zuidas praat
ik in het kader van de achthonderd
nieuwe studentenwoningen aan de
Boelelaan bijvoorbeeld weer over
het bevorderen van de saamhorigheid in de wijk. Dat maakt mijn vak
zo leuk!’

Inbraak is hot
‘Waar ik veel mee te maken heb? Inbraak is hot in Buitenveldert. De politie
probeert door voorlichting ter plaatse
maar ook door het verspreiden van folders burgers alert te maken op de gevaren van inbraak. Laat ramen en deuren
nooit open staan, zorg voor hang- en
sluitwerk dat voldoet aan hoge eisen
voor inbraakpreventie, laat post niet in
het zicht liggen als u op vakantie bent,
plaats bewegingsmelders of alarminstallaties, laat uw huis bewoonbaar ogen,
zorg dat de woning niet in het donker
staat en houd vooral de begroeiing laag.
Dat is wat ik bewoners altijd meegeef.’

Doe altijd aangifte!
‘Waar ik bewoners nog op wil wijzen,
is het volgende: doe altijd aangifte als
u slachtoffer bent van een misdrijf!
Denk niet dat het toch niks uithaalt,
de politie moet zich een beeld kunnen
vormen van wat waar in de wijk gebeurt. Alleen aan de hand van cijfers
kan zij aan de leiding onderbouwen
waar bijvoorbeeld meer toezicht in de
wijk nodig is. Niet voor niets is onze
slogan waakzaam en dienstbaar’, besluit Marcel.

Vul op www.politie.nl/wijkagenten
uw postcode in en kijk welke agent
in uw wijkdeel actief is

Herziene Visie Zuidas
Cisca Griffioen
Voor de herziening van de Visie Zuidas moet nog een aantal
thema’s uitgewerkt worden. De
thema’s zijn: Internationaal en
ambitieus, Werk in uitvoering, Levendige woonbuurt van Amsterdam, Zuidas op de fiets, Verbonden met groen en water en Zuidas
bereikbaar.
Het bewonersplatform Zuidas wil
graag constructief bijdragen aan de
ontwikkeling tot een succesvol deel
van Amsterdam. In onze ogen is het
noodzakelijk om een apart hoofdstuk
te wijden aan de integratie van de
onderscheiden thema’s.
Het is immers niet mogelijk een succesvol zakencentrum te ontwikkelen
zonder zorg voor een goede huisvesting van de medewerkers, voor een
prettige leefomgeving en een bereikbare wijk.

5

Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt

februari 2015

Routes door Zuidas
In dat verband zouden wij graag pleiten voor het ontwerpen van routes
door Zuidas waarbij ook de omgeving
betrokken wordt. Een voorbeeld: de
winkels in Zuidas zijn geen lang leven
beschoren en het oorspronkelijke idee
van een topwinkellocatie lijkt inmiddels verlaten te zijn. Dat hoeft geen
probleem te zijn als een tweetal goede
winkelroutes gemaakt wordt, respectievelijk naar de Beethovenstraat en
naar het Gelderlandplein.
De routes zouden goed bewegwijzerd moeten worden met vermelding
van de afstand en/of het aantal minuten lopen of fietsen er naar toe.
En wat is er mooier dan fraai uitgevoerde bordjes in bloembakken?
Daardoor wordt de route een plezier
om te lopen en wordt de openbare
ruimte goed benut voor het plaatsen van groen waar dat mogelijk is.
Zo zouden we ook een kunstroute,
een architectuurroute en een groene
route kunnen ontwerpen.

Brede assen
Al in 1914 voorzag het uitbreidingsplan Berlage in een aantal brede assen door de stad. Voor de uitbreiding
van de stad in Zuidelijke richting werd
gedacht aan de Minervalaan en een
afsluitend Station. De bijbehorende
as werd Zuidas genoemd. Het zou
mooi zijn als we in de herziene visie
de Zuidas door de Minervalaan en
het Station Zuid, weliswaar met enige
bochten, kunnen doortrekken naar
het Gijsbrecht van Amstelpark. De inrichting van de openbare ruimte met
bloembakken en meubilair met allure
is daarvoor een vereiste.
Mobiliteit
De mobiliteit en de bereikbaarheid
blijven een bron van voortdurende
zorg. Gelukkig wordt er een apart
hoofdstuk gewijd aan de fiets, waarbij niet alleen de fietspaden maar ook
het fietsparkeren topprioriteit moeten
krijgen. En het openbaar vervoer zou
met enige creativiteit zoveel beter

kunnen. Waarom maken we niet een
eenrichtingstram door bijvoorbeeld
lijn 16 of 24 door te trekken vanaf
de hoek Buitenveldertselaan over de
De Boelelaan langs het Station Zuid
en dan bij de Beethovenstraat weer
linksaf langs het nieuwe kantoor van
Nauta Dutilh, AKZO en Stibbe, het
Nicolaas lyceum en dan weer linksaf
over de Stadionweg tot het Stadionplein waar de route naar de binnenstad weer kan worden opgepakt.
Veel mensen zullen dit toejuichen,
ook voor de bereikbaarheid van het
Gelderlandplein.

KORTAF
Huiskamerconcert in Buitenveldert

Op 22 februari presenteren wij ons
eerste huiskamerconcert in Buitenveldert.
Om drie uur zal in de intimiteit van
een huiskamer een pianorecital worden gegeven.
Laat u verrassen om op locatie in uw
eigen buurt een live uitvoering klassieke muziek te horen door de begaafde jonge Franse pianist Florent
Mourier die onlangs een derde prijs
won op de Roma International pianoconcoursen 2013.
Hij zal werken spelen van Bach ,
Medtner en Chopin
Vooraf opgeven bij het WOCB tel 020
6449936, kosten: 5 euro.
Op de dag van uitvoering gaan we op
loopafstand vanaf het Huis van de Wijk
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 gezamenlijk naar betreffende huiskamer.
We ontmoeten elkaar rond de klok
van twee bij het Huis van de Wijk om
vervolgens bij aankomst huiskamer
bij de gastvrouw eerst een kopje koffie
of thee te drinken waarna het concert
om drie uur begint.

Kortom, er zijn veel ideeën zowel
voor de korte als de lange termijn. En
het is een mooi vooruitzicht dat wij
als participerende burgers kunnen
bijdragen aan deze wijk!

Let op: ivm het beperkt aantal plaatsen wordt op volgorde van aanmelden
gehonoreerd.
Mocht de belangstelling groter zijn
dan het aantal plaatsen, kunt u uw gegevens achterlaten voor een vervolgconcert. U wordt dan geïnformeerd
wanneer er een volgend huisconcert
plaats vindt.
Muziekliefhebbers die ook hun huiskamer beschikbaar willen stellen voor
kleinschalige klassieke concerten
kunnen dit doorgeven aan het WOCB.
Info: Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert. www.wocbuitenveldert.nl,
info@wocbuitenveldert.nl

www.bewonersplatformzuidas.nl

André Hazes

JURIDISCH ADVIES
Mr. Catharina Mastenbroek
arbeidsrecht, contracten, huurrecht
bedrijfsruim te
belastingaangifte particulieren

020-4040430
jurad@m rm astenbroek.nl
w ww .m rm astenbroek.nl

!

!

Noteer vast in uw agenda:
7 maart: Buitenveldert zingt Hazes in
het Huis van de Wijk

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA
13.00-17.00 uur. Op zoek naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk dat past bij uw wensen en talenten? Maak een afspraak voor
een persoonlijk gesprek van ca. 45 minuten via 020-530 12 11.
Spelletjesgroep Huis van de Wijk
14.00-16.00 uur. Spelliefhebber? Kom naar de spelmiddag
en deel gratis (behalve consumpties) met buurtgenoten een
gezamenlijke hobby. Info: S. van Dorth via ontmoeting-zuid@
dynamo-amsterdam.nl of 06-26 63 53 00.
Financieel Café

Huis van de Wijk / MFC Binnenhof is de ontmoetingsplek van en voor bewoners in Buitenveldert.
Verschillende bewoners en organisaties uit de buurt organiseren al activiteiten voor hen.
U kunt natuurlijk meedoen aan de activiteiten die nu al worden georganiseerd in het Huis van de Wijk.
Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam.
Programma coördinator: Carla Lantinga,(maandag, woensdag en donderdag) c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl ,
tel 0612296523, www.hvdwbuitenveldert.nl

14.00-15.30 uur (inloop 15.30 uur). Heeft u moeite met rondkomen of schulden, verdrinkt u in de administratie of wilt u een
handigere manier van ordenen leren? Het Financieel Café helpt.
Aanmelden is niet nodig. Info via 020-646 51 39 of
www.puurzuid.nl.
Gymnastiek 60+
13.45-14.30 uur. Staan, zitten, bewegen op muziek met materialen... Kom ook en doe de eerste les gratis mee. Daarna kost
het € 5 per maand. Meer info via 020-886 10 70 of kijk op
www.mbvo-amsterdam.nl.
Jeugd Theaterlessen

WOCB: 020 644 99 36, info@wocbuitenveldert.nl, www.wocbuitenveldert.nl

15.30-18.00 uur. Leren acteren? Theaterlessen voor de jeugd.
Info: Amsterdamse JeugdteJAterschool bij mw. S. Klomp via
020-489 62 90 of info@ajts.nl.

Openingstijden: maandag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.

Dans-dansen

AHB: 020 644 40 44, hulpdienstbuitenveldert@hetnet.nl, www.hulpdienstbuitenveldert.nl

17.15-18.15 uur. Klassieke ballet en moderne dans voor
jongeren/kinderen van 3,5 – 16 jaar. Voor informatie: Michèle
Vernout, 06-34 11 10 99 of www.dansdansen@gmail.com.

Openingstijden MFC Binnenhof (tel:020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30 - 23.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur

Pauliens Eetcafé op 10 en 24 februari

AGENDA IN FEBRUARI :
Maandag 2 – 9 – 16 – 23
Kaart-maak-club
10.00-12.00 uur. Maak zelf kaarten maken in gezelschap van
andere buurtbewoners (onder begeleiding van Gerda). Info: S.
van Dorth via ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06-26
63 53 00.
Gymnastiek 60+
11.30-12.15 uur. Staan, zitten, bewegen op muziek met
materialen... Kom ook en doe de eerste les gratis mee. Daarna
kost het € 5 per maand. Meer info via 020-886 10 70 of kijk op
www.mbvo-amsterdam.nl.
Lunch op 16 februari
12.00 uur. Het menu bestaat uit kippensoep, stamppot hutspot
en andijvie met eigen gemaakte gehaktbal, verse vruchtensalade
met slagroom, koffie of thee met verrassing en natuurlijk een
lekker glaasje wijn of sap. Kosten € 7 incl. glas wijn of sap. Wilt
u gehaald en gebracht worden? Dat kan voor slechts € 2. Reserveren t/m 13 februari tot 12.30 uur via 020-644 40 44.
Fotolessen
Fotograaf Anton Groeneschey geeft fotolessen voor beginners
van 12.30-13.30 uur voor € 2,50 per les. Gevorderden doen
mee van 13.30-15.00 uur voor € 3,50 per les. Beide lessen
meedoen kost € 4,50. Info via 06-19 08 10 63,
anton@groeneschey.com of www.fotoantongroeneschey.nl.
Koersbal
13.30-15.30 uur. Voor € 5 per maand kunt u meedoen aan een
balspel op matten van 4 x 8 m. Een proefles is zonder aanmelding mogelijk. Bel mevrouw T. Köhne op 020-642 21 91 voor
meer informatie.
Engelse les
15.30-17.00 uur. Wilt u uw Engelse lees- en luistervaardigheden, grammatica, schrijfwijze en uitspraak verbeteren? Volg les
in een kleine groep voor € 6 per les (betaling per 10 lessen).
Zonder extra materiaalkosten. Aanmelden via justinakiss@
icloud.com of 020-673 56 54 of kom vrijblijvend naar een
proefles.
Dans-dansen
16.00-18.45 uur. Klassieke ballet en moderne dans voor jongeren/kinderen van 3,5 – 16 jaar.|
Voor informatie: Michèle Vernout, 06-3411 10 99 of
www.dansdansen@gmail.com.

Het Literair café op 16 februari
19.30-21.30 uur. Vanaf 23 jaar is iedereen in Amsterdam
Zuid van harte welkom om zijn of haar schrijverstalent (korte
verhalen of gedichten) te delen en te testen. Meld je snel aan
bij initiativo@live.nl. Info: WOCB via 020-644 99 36 of www.
wocbuitenveldert.nl.
Hatha Yoga
19.30-20.45 uur. Creëer evenwicht tussen lichaam en geest.
Van tevoren aanmelden verplicht, proefles mogelijk. Info: Marijke
Ochse via 020-645 71 64 of marijkeochse@ziggo.nl.
Rondom de geboorte
Iedere maandag vanaf 18.00 uur: zwangerschapsles rondom de
geboorte. Voor informatie en inschrijven:
www.rondomdegeboorte.nl of bel naar 020-581 40 80.

Dinsdag 3 – 10 – 17 – 24
Open inloop Nieuw Atelier
10.00-12.30 en 13.00-15.30 uur. Werken met speksteen,
mozaïek, papier-maché en keramiek. Het Nieuwe Lokaal.
Info via 06-20 31 79 09, atelier@hetnieuwelokaal.nl, of
www.hetnieuwelokaal.nl.
Brei en haak bijeenkomsten
10.00-12.00 uur. Lekker knus breien en haken in het café van
het Huis van de Wijk. Info: programmacoördinator Carla Lantinga
via 020-644 99 36 of c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl.

17.30-19.30 uur. Trek in een gezond en goed verzorgd driegangenmenu? Voor € 9,50 kunt u zich aanmelden op donderdag en
vrijdag via 020-644 99 36. Eventueel afmelden maandag voor
10.00 uur. Daarna bent u de prijs verschuldigd i.v.m. de reeds
gedane inkopen. Info: WOCB via info@wocbuitenveldert.nl of
www.wocbuitenveldert.nl.
Wijkraadvergadering op 3 februari
19.00- 21.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Kom kennismaken met de wijkwethouder van Buitenveldert Paul Slettenhaar. Info: Wijkontmoetingscentrum
Buitenveldert, 644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl.
Fotolessen
19.30- 21.00 uur. Hoe maakt u de juiste foto? Fotograaf Anton
Groeneschey leert het u als beginner voor € 3,50 per les.
Info: 06-19 08 10 63, anton@groeneschey.com of
www.fotoantongroeneschey.nl.
WORKSHOP Glasfusing
19.30 - 21.00 uur. U leert een werkstuk te maken met de
verrassend eenvoudige glas versmelten techniek. Men leert
‘Schilderen met koud vloeibaar glas’. Het is een techniek waarbij schilderstalent absoluut niet vereist is. Er wordt met gemalen
glas in een vloeimedium rechtstreeks uit een flesje geverfd.
Kosten : € 5. per bijeenkomst. Aanmelden: tel.: 020- 644 99 36
of e-mail: c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl
Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid
Vanaf 20.00 uur. Info via 020-644 58 80, jandevs@hotmail.
com, www.homogroep.blogspot.com.
Vriendenkring (voorheen Jazz dance)

De Gezonde Hap
11.00-13.00 uur. Lunchgroep. Info of opgeven: GGZ in Geest
Doppy den Ouden via 020-788 59 22 of d.denouden@actenz.nl.

20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels via 020-616 26 97 of
truusengels13@gmail.com.

Country Line dansen 55+

20.00-21.00 uur. Loop binnen en zing liedjes uit alle windstreken en culturen. Kosten: € 5 per keer. Aanmelden en info bij
Anja via 06-44 07 99 06 of harpklanken@outlook.com.

11.15-13.15 uur voor gevorderden. 12.15-13.15 uur voor beginners. Kosten: € 12 per maand, proefles mogelijk. Info: Meer
bewegen voor Ouderen via 020-886 10 70 of
www.mbvo-amsterdam.nl.
Midlife Yoga
10.15-11.15 uur. Voor vrouwen van 45-75 met mindfulness als
basis. Neem contact op met Anja Timmermans via harpklanken@outlook.com, 020-617 81 99 of 06-44 07 99 06.
Burenlunch op 17 februari
12.00 tot 14.00 uur. U kunt kennismaken met buurtgenoten en
daarnaast genieten van een driegangenlunch. Opgeven t/m 16
februari via WOCB 020-644 99 36. Kosten: € 3,50.

“Come together songs” Zing je Mee?

Juridisch Spreekuur
20.00-21.00 uur. Gratis hulp aan particulieren en ondernemers
uit de buurt, praktische informatie en/of advies over juridische
vragen betreffende o.a. arbeids-, consumenten- en ondernemingsrecht. Info via WOCB 020-644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl.
Sportclub Zuid
20.00-22.00 uur. Lichaam en geest komen aan bod en jij
bepaalt zelf waaraan je wilt werken. Basketballen en conditietraining zijn leading. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Bel

met Jany van Leeuwaarde via 06-17 69 43 18 of mail naar
janyjohn@hotmail.com.
Grand Stand Classickoor 10 en 24 februari
Aanvang 20.00 uur. Meer weten? Kijk op www.zingenisheerlijk.
nl of mail naar zingenisheerlijk@planet.nl.

Woensdag 4 – 11 – 18 – 25
Open inloop Nieuw Atelier
9.30-12.00 uur. Speksteen snijden en edelsmeden in Het Nieuwe
Lokaal. Info: 06-20 31 79 09 of atelier@hetnieuwelokaal.nl.
Computerbegeleiding op afspraak
10.00-12.00 uur. 1-op-1-computerbegeleiding voor buurtbewoners. De eerste drie lessen kosten € 7. De vervolglessen
zijn gratis. Aanmelding/ info bij Dynamo via ontmoeting-zuid@
dynamo-amsterdam.nl of het WOCB via 020-644 99 36.
Computer Inloop Spreekuur op 4 en 18 februari
10.00-12.00 uur. Alles weten over computers en internet?
Iedere 1e en 3e woensdagochtend helpen deelnemers elkaar
in een informele sfeer – onder begeleiding van twee docenten.
Eigen laptop meenemen mag, maar hoeft niet. Entree is gratis.
Info: WOCB via 020-644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl.

en doe mee aan de fitgym 55+. We bewegen op muziek (aerobic, rustig niveau) en doen oefeningen op de mat.
Info: Manon Arnouts 020 -68 30 234, m.arnouts@chello.nl
Bridge-inloop
12.45-16.00 uur. Inloop zonder aanmelding, neem wel een
bridgepartner mee. Kosten € 1,50 per keer. Meer info bij J.
Bobeldijk via 020-642 85 73 of j.bobeldijk7@upcmail.nl.
Tekenen/Schilderen met Lydia Bakker
13.00-15.30 uur (30 keer). Info via 06-11 37 80 77 of
l.bakker27@kpnplanet.nl.
Gymnastiek 60+
13.30-14.15 uur. Meer Bewegen voor Ouderen voor maar € 5 per
maand. Info via 020-886 10 70 of www.mbvo-amsterdam.nl.
Literatuur luistergroep
13.45-15.45 uur. Gek op literatuur? Loop binnen en luister.
Meer informatie via Dynamo participatie, Simone van Dorth,
sdorth@dynamo-amsterdam.nl of 06-26 63 53 00.
Woningnet spreekuur
14.00-16.00 uur. Voor ondersteuning bij het gebruik van de
website Woningnet.nl. Info: Maatschappelijke dienstverlening
PuurZuid via 020-570 62 62.

Gymnastiek 60+

Wijksteunpunt Wonen

11.00-11.45 en 12.00-12.45 uur. Staan, zitten, bewegen op
muziek met materialen... Kom ook en doe de eerste les gratis
mee. Daarna kost het € 5 per maand. Meer info via 020-886
10 70 of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.

15.00-17.00 Inloopspreekuur Buitenveldert. Info via 020-664
53 83 of zuid@wswonen.nl. Gratis informatie en advies over
huren en wonen in Amsterdam Zuid.

SMILE FIT conditietrainingen 50+
12.15-13.15 uur. Een proefles en inloop zonder aanmelding is
mogelijk. Kosten € 4,15 per les. Info: Michael Weber via 020-379
25 23 of 06-46 08 77 76 of mail naar info@webersports.nl.

16.30 - 17.30 uur jeugd beginners, 17.30 - 18.30 uur jeugd
gevorderden, 18.30 - 19.30 volwassenen en wedstrijdteams
en trainen door in de schoolvakantie. Info www.karatebuitenveldert.nl , karatebuitenveldert@gmail.com of 06 -49 21 97
27, karatebuitenveldert@gmail.com of 06 -49 21 97 27

Bridge-inloop
12.45-16.00 uur. Inloop zonder aanmelding, breng wel een
bridgepartner mee. Kosten € 1,50 per keer. Info: J Bobeldijk
via 020-642 85 73 of j.bobeldijk7@upcmail.nl.
Turnen voor kinderen
15.45-17.45 uur. Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen zich uitleven met toestellen bij Gymvereniging DOS Amsterdam.
Kijk voor meer informatie op www.dosamsterdam.nl.
Buurtrestaurant op 11 en 25 februari
17.30 uur. De keukenbrigade van het Dynamo buurtrestaurant
kookt voor € 7 (excl. drankjes) een heerlijke maaltijd voor u.
Reserveren via 020-460 93 00 of bij Simone van Dorth via 0626 63 53 00. Meer info is verkrijgbaar via ontmoeting-zuid@
dynamo-amsterdam.nl.

Shotokan Karate-do Buitenveldert

Nippon Karatedo Genwakai
18.00-20.00 uur. Kijk op www.genwakai.eu, bel met 06-24 72
32 35 of mail naar j.l.rijken@gmail.com.

Zaterdag 14
Het Repair Café Buitenveldert
13.00-16.00 uur. Heeft u bijvoorbeeld een kapotte stofzuiger,
radio, camera, lamp, kapotte kleding of ander textiel? Samen
proberen we te repareren wat u meebrengt of te kijken naar
wat er precies kapot is, zodat u met een gerichte vraag naar
een specialist kunt gaan. Ook als u geen kapotte spullen hebt,
bent u van harte welkom voor een praatje of een goed advies
bij een reparatie en een drankje aan de bar.
Het WOCB zoekt nog vrijwilligers met tenminste één rechterhand die het leuk vinden om eens een apparaat open te
schroeven of die handig zijn met de naaimachine en daar
graag wat mee willen doen. Neem contact op met repaircafebuitenveldert@gmail.com of het WOCB via 020-644 99 36.

Zondag 1 – 8 – 15 – 22 februari en 1 maart
Rommelmarkt op 8 februari
13.00-16.00 uur. Toegang gratis. Tafel huren € 5. Info via
WOCB 020-644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl.
Sunday Sounds met het Quartet Frits Landesbergen
op 15 februari

Fotobewerking
20.00 - 21:30 uur. Leer uw foto’s te bewerken door de lessen
van gerenommeerd fotograaf Anton Groeneschey. € 3,50 per
les Info: 06 -19 08 10 63 of anton@groeneschey.com
Philharmonisch Orkest Mozart
20.00 uur. Het Philharmonisch Orkest Mozart repeteert elke
donderdagavond. Info:info@mozartorkest.nl

Vrijdag 6 – 13 – 20 – 27
Kunstgeschiedenis

14.00-16.00 uur. Programma: Tribute to Eddy Sanchez.
Toegang € 4. Info: WOCB via 020-644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl.
Mainstream Combo op 22 februari

9.30-11.30 uur. Lessen over kunst door dhr. M. Didier.
Info via mdidier@tijdruimte.nl of 020-682 78 84.

14.00-17.00 uur. Luisteren naar en dansen op Jazzy en
Latin American Music gespeeld door een 5 mans combo en
zanger(es). Entree: € 4 (incl. hapjes). Info via 020-619 90 64.

Nippon Karatedo Genwakai
Van 18.00-20:00 uur (gymzaal). Inloop zonder aanmelding, proefles mogelijk. Kosten: € 15 per maand. Info: Jacqueline Rijken via
06-24 72 32 35, j.l.rijken@gmail.com of www.genwakai.eu.

Schrijfgroep Uit in Taal

Systema Amsterdam

10.30-12.30 uur (even weken). Verhalen schrijven onder begeleiding van Ans. Info: Simone van Dorth via ontmoetingzuid@
dynamo-amsterdam.nl.

Amsterdams Dans Orkest

Het Palet, Aquarel en Gouache

20.00-22.30 uur. Op woensdagavonden repeteert het
Amsterdams Dansorkest (bestaande uit 18 muzikanten en 3
zangeressen) muziek uit de swingjaren 1945-1960 gespeeld
door orkesten als Glenn Miller en Benny Goodman. Gratis
inloop voor mensen uit de buurt.

10.30-12.30 uur. Info: Mevrouw Roelofs via 020-625 33 02.

12.00-14.00 uur. Systema is een uniform systeem van
concepten en oefeningen gericht op het verbeteren van het fysieke, psychologische en geestelijke vermogen. Kijk voor meer
informatie op www.systema-amsterdam.nl. Contactpersoon:
Patrick van het Nederend via patrickvhnederend@gmail.com of
06-20 44 44 85.

Culturele Uitgaansclub op 4 februari
19.30-21.30 uur. Vind je het leuk om samen naar concerten,
debatten, exposities, films, theater of op excursie te gaan
en woon je in Amsterdam Zuid? Sluit je bij ons aan en maak
nieuwe vrienden! Lidmaatschap is gratis vanaf 23 jaar. Info via
020-644 99 36 (WOCB) of initiativo@live.nl.

Bridge-inloop
12.30-15.30 uur. Inloop zonder aanmelding, neem wel een
bridgepartner mee. Kosten € 1,50 per keer. Info bij J. Bobeldijk
via 020-642 85 73 of j.bobeldijk7@upcmail.nl.
Zangkoor Binnenhof
14.00-15.30 uur. Samen bekende liederen zingen onder
begeleiding van pianist Eric. Inloop: € 3 per maand. Info: Nita
Bergisch via 06-40 40 92 53.
Beter Frans willen spreken?

Donderdag 5 – 12 – 19 – 26

10.00-11.00 uur. Korte cursus Franse conversatie.
Enige Franse spreekvaardigheid is gewenst. Aanmelden bij
initiativo@live.nl

Fotobewerking

Café Buitenveldert met buffet op 13 en 27 februari

10.30-12.30 uur. Leer uw foto’s bewerken door de lessen van
gerenommeerd fotograaf Anton Groeneschey. € 4 per les. Info
via 06-19 08 10 63 of anton@groeneschey.com.

16.00-18.00 uur. Een inloopcafé voor mensen die wonen en
werken in Buitenveldert en omgeving. De live muziek wordt
op de 13e verzorgd door Paco en Carin. Na het gezellige Café
Buitenveldert staat het buffet gereed. Dit keer “Erwtensoep en
Bruine bonensoep” met toebehoren” . Entree € 7,50. Op de
27e verzorgt Truus de muziek en wordt er “Hongaarse zuurkool” geserveerd. Uiteraard met een voor en nagerecht. Graag
tijdig reserveren bij het WOCB via 020-644 99 36 of
www.wocbuitenveldert.nl.

Midlife Yoga
10.30 tot 11.30 uur. Voor vrouwen van 45-75 met mindfulness
als basis. Info via Anja Timmermans, harpklanken@outlook.
com, 020 -617 81 99 of 06-44 07 99 06.
Gym 55+
12.15 - 13.15 uur. Wilt u uw conditie verbeteren, kom langs

Sunday Sounds met de Bigband Houten op
1 maart
14.00-16.00 uur. De Bigband Houten, opgericht in 2007, is
een bijzonder enthousiaste band onder leiding van trompettist
Diederik Ruisch. De band bestaat uit 19 leden, aangevuld met
zangeres Daisy Puijk. Onder meer door het veelzijdige repertoire van de band weten ze altijd de juiste snaar te raken. Soul,
Blues, Latin en Jazz nummers komen in sneltrein vaart voorbij.
Gegarandeerd voetjes van de vloer! Entree € 4.Info: WOCB via
020-644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl.
Computer/tablet lessen voor beginners
Wil u ook leren werken op een computer of een tablet? Dan
helpen andere bewoners u hiermee. Zij leren u stapsgewijs
de beginselen van de computer of tablet; hoe typt u op een
computer/tablet; hoe haal je woorden en zinnen weg; hoe
zoek je iets op internet; hoe schrijf je een e- mail en andere
onderwerpen die u graag wil leren. U krijgt individueel les
van een uur en de kosten bedragen € 5,-- euro per keer. De
computer-begeleider maakt in overleg met u een afspraak. Het
maximaal aantal lessen bedraagt 12 keer. Dit is afhankelijk van
de snelheid waarmee u zich de stof eigen maakt. Aanmelding/
info Dynamo: ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of het
WOCB:020-644 99 36.

8

Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt

‘Springlevende wijk’ de Boelelaan
Pieter Tack
In de gerenoveerde flat aan de
Boelelaan woont een team van vier
studenten die samen met de bewoners willen bijdragen aan een gezellige en ‘springlevende’ wijk.

aangeboden dan wel gevraagd kunnen worden. Dit om elkaar van dienst
te kunnen zijn en zo elkaar (beter) te
leren kennen. Doet u als Boelelaanbewoner mee? Vul een briefje in en
prik het op het Boelebord.
Het mooie van deze activiteiten is dat
het niet gaat om de activiteiten op

zich, maar om het ontmoeten van elkaar als buurtbewoners. Het gaat om
de bewoner, en niet om de activiteit.
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur
gerust een mailtje: deboelelaan@
gmail.com, ter attentie van Lidewey,
Rozemarijn, Peter & Pieter.

Deze Springlevende Wijken zijn een
idee van Academie van de Stad, een
stichting die studenten en samenleving koppelt om de leefbaarheid in
een wijk te doen toenemen. Dit komt
op verschillende manieren tot uiting.

‘Boelebord’
Daarnaast hangt er alweer ruim een
maand een Boelebord in de entreehal;
een bord waarop spullen en diensten

Studenten willen bijdragen aan een gezellige en ‘springlevende’ wijk

Op stap met de Taxibus
Vindt u het gezellig om met een
klein groepje mensen activiteiten
te bezoeken? Ziet u op tegen zelfstandig reizen of bent u slecht ter
been? Dan biedt de taxibus uitkomst. Elke maand organiseert het
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert vervoer naar diverse bestemmingen.
Een retourtje kost €2,50 (eventuele consumpties en entreekaartjes zijn
voor eigen rekening). U wordt opgehaald tussen 10.00 en 10.45 uur. Rond
13.00 uur rijdt de chauffeur u weer
naar huis. Stok of rollator kunnen ook
mee.
Graag van te voren opgeven bij het
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (openingstijden: maandag

Kletsen in onze Franse
conversatieles
Tessa Los
Wij zijn nu bijna aan het einde van
een tweede serie van 10 lessen. Elke
Vrijdagochtend zijn we voor de les
een uur bij elkaar in het Huis van
de Wijk in Buitenveldert. Na elke 10
lessen (€60-, inclusief de huur van
de ruimte) wordt beslist of we door
willen of kunnen gaan.
De lessen zijn bijzonder laagdrempelig door de aanpak van de
vloeiend Nederlands sprekende
Française Chantal. (csaarloos3@
gmail.com). Tja, hoe doet ze dat;
het heeft met geduld te maken,
met aandacht, de manier waarop
ze je verbetert; en daarbij haar enthousiasme.

‘Boelebollen’
In de dagen voor kerst is het team oliebollen gaan uitdelen met een glaasje
warme chocolademelk of glühwein
beneden in de entreehal. Hier kwamen vele bewoners op af en zodoende
konden ze gezellig samen het jaar afsluiten en elkaar goede kerstdagen &
een mooi 2015 toewensen.

van 09.00 tot 16.00 uur en dinsdag
t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur),
tel. 020 – 644 99 36. Als u met ons reist
s.v.p. gepast betalen in de bus.
Voor de maand februari hebben wij
het volgende programma samengesteld:
Vrijdag 6 en vrijdag 20 februari:
Stadshart Amstelveen en markt
Een bezoek aan het winkelcentrum
Stadshart van Amstelveen. U vindt er
op vrijdag ook de gezellige markt op
het plein. Gelegenheid voor het nuttigen van een hapje en een drankje is
er natuurlijk ook.

Die laagdrempeligheid is ook wel
nodig. Je dacht ‘dat je wel een beetje
Frans kon praten en verstaan’: sommigen van ons hebben lang een
vakantiehuis in Frankrijk gehad, anderen zijn een tijdje au pair geweest

Een beperking hoeft geen
handicap te zijn

Het klinkt vast een beetje onlogisch;
een beperking hebben en zeilen.
Toch is het zo dat wij in Buitenveldert bij WV de Koenen boten hebben liggen waarmee iedereen kan
(leren) zeilen.

Heb jij een beperking? Kan je geen eigen sport vinden? Sta je altijd bij sport
aan de kant? Als je de meeste van
deze vragen met Ja kan beantwoorden
dan is zeilen misschien wel jou nieuwe uitdaging! Neem voor meer informatieen/of opgave contact op met mij
via Sailability@wvdekoenen.nl of
06-50460904.

of gaan regelmatig naar Frankrijk
op vakantie. Maar vindt maar eens
gelijk de juiste woorden als je echt
iets wilt zeggen of wat preciezer
moet zijn in wat je bedoelt. Je moet
ook kunnen aangeven wat je niet
begrijpt van het altijd rappere Frans
van “la maîtresse”.
Chantal heeft een paar regels: gelijk over gaan in het Frans bij binnenkomst en niet begrepen woorden moeten in het Frans worden
uitgelegd. Ook wordt verondersteld, dat als je op verbuigingen of
grammatica wilt ingaan, dat je dat
thuis bijspijkert.
We hebben elke les wel een aanleiding om op door te praten.Die
aanleiding is meestal een tekst die
Chantal of een van de leden uitdeelt;
een tekst die heel dicht staat bij het
leven van alle dag, maar ook wel een
vakantie van een van de leden.
Hier leer je de woorden en zinnen
sneller te laten komen. En het is nog
gezellig ook.

De Amsterdamse
Boekhandel
De agenda van De Amsterdamse
Boekhandel is dynamisch, kijk
daarom regelmatig op www.deamsterdamseboekhandel.nl
of
op www.facebook.com/deamsterdamseboekhandel voor de laatste
nieuwtjes en activiteiten

Mijn naam is Wilma van den Broek,
locatiecoordinator van Sailability de
Koenen. Stichting Sailability zorgt er
voor dat mensen met een beperking
kunnen zeilen waar ze willen.

Het zeilseizoen moet nog beginnen.
We hebben voor de deelnemers van
Sailability de Koenen 12 zeildagen gepland. Voor groepen vanaf ongeveer 6
personen is het mogelijk een speciale
dag te plannen zodat alleen mensen
van die groep kunnen zeilen.

februari 2015

Waar: De Amsterdamse Boekhandel,
Buitenveldertselaan 170
Telefoon: 020-4218324
Contact: info@deamsterdamseboekhandel.nl

De zeildagen voor 2015 zijn:
10 en 30 mei ; 14 en 27 juni : 12 en 25
juli ; 16 en 22 aug : 6, 19 en 27 sept
Uiteraard ben je op een van de bovenstaande dagen van harte welkom bij
WV de Koenen. De dagen beginnen
rond 11.00 uur en zijn zo rond 17.30
uur afgelopen.
Werk je bij een organisatie/instelling
waar mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking wonen/werken/verblijven? Neem gerust
vrijblijvend contact met mij op voor

Wat: Uitzending gemist met Wim
Brands met boeken en koffie
Datum: iedere maandag
Hoe laat: 11:00 – 11:45
Kosten: gratis
Wat: Peutervoorleeskwartierje
Datum: iedere dinsdag
Hoe laat: 10:00 h
Kosten: gratis
Bedoeld voor kinderen die nog niet
naar school gaan, 1 t/m 3 jaar
Wat: Kleutervoorleeshalfuurtje
Datum: iedere woensdag
Hoe laat: 15:30 – 16:00 h
Kosten: gratis
Bedoeld voor kinderen uit groep 1 en
2, 4 t/m 6 jaar
Wat: Workshop kinderdeugdenyoga
Datum: 8 februari
Hoe laat: 15:30 – 16:15
Kosten: 5,00 euro
Wat: Workshop kinderdeugdenyoga
Datum: 11 februari
Hoe laat: 15:30
Kosten: 5,00 euro

Uw lokale kennis in Buitenveldert!
• Verkoop begeleiding
• Aankoop begeleiding
• Aan- en verhuur van woningen
en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende
instanties en NWWI

www.buitenveldertmakelaardij.nl
post@buitenveldertmakelaardij.nl
(020) 419 92 96

Interesse om ons kantoor in te schakelen, bel voor onze lage tarieven!

Workshop kinderdeugdenyoga voor
peuters en kleuters leeftijd 3 t/m 7 jaar.
tijdsduur 45 minuten. Kosten 5,00 euro.
Beleef het prachtige prentenboek welterusten kleine beer eens heel anders!