You are on page 1of 2

Biologija

-Razlozi raznovrsnosti medju zivim svetom –
mutacije, rekombinacije(crossing over) i genska
konverzija
-Rekombinacija – reciprocna razmena genetskog
materijala izmedju dva homologa hromozoma
-Tomas Morgan – otkrio je da ucestalost kombinacije
izmedju dva hromozoma zavisi od udaljenosti gena
jedan od drugog(sto su dalje, to je veca sansa) –
njegova istrazivanja dovela su do pravljenja
genetskih mapa
-Genska konverzija – dolazi do nereciprocnog
razmenjivanja genetskog materijala – samo jedan
hromozom daje genetski materijal, a zauzvrat
dobija nista

Mutacije
-Mutacije su promene na genetickom
materijalu(uglavnom su trajne)
-Proces mutacije se zove mutageneza, uzrok
mutacije se zove mutagen, a rezultat mutacije se
zove mutant

hemijski i fizicki . neutralne i korisne -Stetne mutacije mogu biti letalne(one pogadjaju gene bitne za prezivljavanje) -Mutacije delimo i na spontane(kao sto je u duplikaciji DNK) i indukovane(nastaju delovanjem nekog mutagena) -Mutageni mogu biti bioloski.-Mutacije mogu biti genetske i hromozomske -Mogu biti somatske(kada se odvijaju u telesnim celijama) i germinativne(u polnim celijama) -Mutacije se dele i na stetne.