You are on page 1of 4

1.

Definitia OMS a sanatatii


-starea completa de bine dpdv fizic,mintal si social, ce nu inseamna numai absenta bolii/
infirmitatii
2.Principalii factori determinanti ai starii de sanatate a unei populatii.
-biologia umana(fact genetic):30-40%-mostenirea genetica,sistemele interne
complexe,inclusive cele imunitare,fen de crestere,de maturare is imbatranire a orgs care
toate sunt det genetic
-comportamentul uman:30-40%-obiceiurile de viata,alim,modul de petrecere a timpului
liber,riscuri profesionale
-mediul:20-30%-social,economic,cultural
-sist sanitar:10-20%
3.Ce se intelege prin fenomen demografic?Exemple.
=intensit aparitiei evenim demografice intr-o populatie,intr-o perioada de timp definite
-ex:natalitatea,fertilitatea,mortalitatea,morbiditatea,divortialitatea
4.Ce se intelege prin eveniment demograic?Exemple.
=unitatea statistica de observare in demografie
-se refera la cazul individual,statistic
-ex:nascutul,casatoritul,divortatul,decedatul
5.Enumerati si descrieti principalele elemente cu ajutorul carora este descrisa
statica populatiei.
- nr.popul-primul indicator utiliz in studiile populationale:poate fi cunoscut cu ajutorul
recensamintelor; in registrele civile privind nasterile,casatoriile,decesele si migrarile
-distributia geografica-se masoara cu ajutorul densitatii(nr loc/supraf locuibila)
-structura-pe genuri:se studiaza ptr ca exista patologii diferite in fct de sexe
-pe medii de locuire
-pe categ socio-profesionale
6.Care sunt principalele elemente otinute din graficul piramida varstelor
--triunghi cu baza larga-caract popul tinere in care natalitatea e crescuta dar si
mortalitatea e crescuta; reprez ptr tarile in curs de dezv
--clopot-natalitatea e crescuta ,mortalitatea mai scazuta dat cresterii sperantei de viata
prin imbunatatirea conditiilor de trai; caract tarilor rapid industrializate
-urna-natalitate scazuta ,mortalitate scazuta dat longevitatii crescute si a cresterii
ponderii varstnicii; caract tarilor dezv economic
--trefla-natalitate crescuta in special dat politicilor pronataliste practicate in unele tari
dezv,mortalitate scazuta dat longevitatii pop; tari f dezv( SUA)
7.Ce se intelege prin rangul nasterii?
-rangul nasterii=exprima a cata nastere vie/moarta a mamei este cea in cauza
8.Ce se intelege prin rangul nascutului?
-exprima al catelea nascut viu/mort este nascutul in cauza considerat in suita celor pe care
i-a nascut mama
9.Ce se intelege prin interval protogenezic?
=intervalul mediu dintre casatorie si nasterea primului copil
10.Ce se intelege prin interval intergenezic?
=duratele medii care separa nasterile de rang succesiv
11.Enumerati si descrieti principalii factori care influenteaza reproducerea
populatiei(natalitate si fertilitate).

-facori demografici-ponderea popul in curs de procreere,indice de nuptialitate,indice de


divortialitate,varsta medie de casatorie
-factori fiziologici-sterilitatea primara si sec,fact genetici,durata peri de procreere,toti fact
ce influ mortalit fetala
-fact socio-econom-niv de dezv socio-econ, industrializarea si urbanizarea,niv de
instruire al parintilor,grd de participare al in activit socio-econom
-fact culturali-religia in special
-fact legislative(politici pronatalitate)
12.Care sunt indicatorii indirecti ai reproducerii populatiei?
-indicele de nuptialitate=intensitatea casatoriilor la 1000 loc /an
-indice de divortialitate=intensitatea desfacerii casatoriilor la 1000 loc
-indice de fecundatie=ofera info privind potentialul de reproducere al de varsta fertile
13.Enumerati si descrieti principalele tipuri de utilitati ale certificatului medical
constatator al nasterii.
-utilit medicala-ptr ca ofera date privind sarcina si masur somato-metrice ale fatului
-utilit ptr oficiile de stare civila-ptr intocmirea certif. de nastere si complet buletinului
statistic de nastere
-imp medico-legala-in litigiile juridice de stabilire a paternitatii/pruncucidere
14.Clasificarea si descrierea mortalitatii specifice pe cauze de boala.
-tipul evoluat in tarile dezv economic-predomina mortalitatea prin boli ale ap c-v si TU
-tip primar-in tabloul din tarile sarace si cele in curs de dezv;pred mortalt prin boli
infecto-parazit,respire,dig
-de tranzitie-in care se inregistreaza niv ridicate atat ale mortalit prin boli ale ap circul si
prin TU,cat si boli din tipul primar
15.Clasificarea si descrierea fact care influ mortalitatea infantile.
a)fact ce tin de mama-varste extreme ale mamei(<19 ani,>35 ani)
-rangul nasterii(I ,>IV)
-pat mamei in peri sarcinii(Dz ,TBC,sifilis,c-v,hematologice,viroze)
-med teratogene
-fact obstetricali
b)fact ce tin de copil-sexul(masc in an1),prematuritatea,rangul nascutului,handicap bio
c)fact exogeni-fact de mediu nat(fiz,ch,climatici),fact socio-economici,niv+calitatea
asistentei medicale
d)fact care tin de fam-tinerele fam in primul an de casnicie,starea civila a mamei,fam
dezorg,alcoholism,vagabontism,niv de educatie al mamei in leg cu alim si igiena copil
e)fact demografici
16.Care este formula de calcul a mortalitatii infantile?
MI=d0-1/n.v x 1000
17.Care este formula de calcul a mortaliatii neonatale?
M neo=d0-28/nv x 1000
18.Care este formula de calcul a mortalitatii neonatale precoce?
M neo precoce= d0-7/nv x 1000
19.Care este formula de calcul a mortalitatii neonatale tardive?
M neo tardive= d7-28/nv x 1000
20.Care este formula de calcul a mortalitatii post-neonatale?
M post-neonatale= dz28-11L/nv x 1000

21.Care este formula de calcul a mortalitatii perinatale?


M perinatala=(nascuti morti +d 0-7/n.v+n.m) x 1000
22. Care este formula de calcul a mortinatalitatii?
Mortinatalitatea=(nr nasc morti/nv+nm)x 1000
23.Principalii fact de risc asociati mortalitatii juvenile.
-lezi traumatice,boli ap resp,TU,anomalii congenit,b SN si org de simt
24.Enumerati si descrieti principalele caracteristici personale inregistrate cu
ajutorul studiilor descriptive.
-varsta-def in modul de distrib a frecv bolilor,deces intre grd de varsta,modif metab-fen
de uzura cu modif in rap resist orgs.Masoara distributia bolilor in fct de varsta
-genul-distributia bolilor pe gen si gr de varsta este dif dat boil dif,rol si stat diferent al
sexelor ,expunerea dif la fact de risc
--DZ,b endocr, affect colecist,litiaze,TU benigne,acc casnice
--ulcere,hernia,acc rutiere,ATS,cancer bronho-pulm
-social-locul nasterii,emigr poarta timp de o generatie amprenta morbiditatii,modele
culturale,obiceiuri alim,modalit de petrecere a timp liber,categ sociale
-venituri scazute-TBC,BPOC,ulcer g-d
-venituri crescute-BCV,DZ,leucemii
-rasa si religia
25.Enumerati si descrieti principalele caracteristici temporale inregistrate cu
ajutorul studiilor descriptive.
-trendul-relecta schimbari ale modelelor distrib bolilor in evolu lor seculara
Modificarea instantanee a anumitor fact de risc,multianuala,ciclice-sezon,sapt,diurnal
26. Enumerati si descrieti principalele caracteristici spatiale inregistrate cu ajutorul
studiilor descriptive.
-descr bolilor in fct de front nat is front administrative; zone cu anumite caract ecol fav
apar unor boli.Izol pop cu obiceiuri si comportam specific; def zone cu o str econ relative
omogena
Front administrativ-creaza facilitate si raport a datelor medic uniformit si standardize
indic
27.Ce se intelege prin: factor de risc,factor de protectie,factor indifferent.
FR=orice conditie care poate fi descrisa si dovedita ca se asociaza aparitiei unei anumite
stari morbide cu o frecventa superioara celei asteptate(ATS,obezitate,fumat)
FP=conditia care prin existenta ei s-a dovedit ca mentine starea de sanatate a popul
(alim,sport,elim stress)
FI=factor despre care cel putin in present nu s-a dovedit ca se asociaza cu starea de boala/
starea de sanatate a unei populatii
28.Avantajele si dezavantajele studiilor de cohorta(prospective).
Avantaje-se poate urmari direct modul in care act fact de risc pe parcursul studiului si
efectul asupra sanatatii pacientior din lot; permite evaluarea directa a riscului relative si a
riscului atribiubil; exista si putine riscuri de a trage concluzii false/inexacte; expusii si
nonexpusii la fact de risc/fact de protectie sunt examinati inainte de a debuta boala ,deci
avantajul e ca se masoara toate efectele care apar prin expunerea la un factor de risc
Dezavantaje-au durata mare(ani,decenii),necesita un nr mare de subiecti care sunt dificil
de urmarit pet imp indelungat; dat timpului crescut al studiului apar modificari de
dimensiuni si str in lotul de studio(pot pleca,deceda,refuza sa mai colaborezesubtierea

lotului) si astfel devin necomparabile; in timp se pot modifica criteriile de dg is de


definire a bolii pe care o studiem; costul anchetwi e deosebit de mare ptr ca avem multi
subiecti care treb examinati cu o anumita ritmicitate in timpul studiului; sunt dificil de
repetat pe aceleasi loturi; nu studiaza decat un fact de risc.
29. Avantajele si dezavantajele studiilor caz/control(retrospective).
Avantaje-durata mica a studiului,nr de subiecti necesari mic,cost scazut,se pot aplica ptr
b. rare /b.cu peri de latenta mare; facile; permite analiza mai multor fact de risc asociati
bolii studiate.permite repetarea studiului
Dezavantaje-nonraspunsul,investigatorul sa caute cu insistenta anumiti FR; daca ancheta
se face din documente medicale exista riscul ca acesea san u cuprinda info de interes /sa
cuprinda dar san nu fie completate corespunzator; nu permite calcularea Rr si Ra ci
numai o estimare a fortei de asociere prin interm unui indicator sintetic
30.Clasificarea caracteristicilor(variabilelor) inregistrate in studiile de cercetare.
-calitative(dihotonice,nealternative),cantitative,continue,discontinue
31.Care sunt principalii indicatori de tendinta centrala ce se pot calcula ptr
variabilele cantitative?
ITC-media aritmetica(X,TA); mediana (Me)-medie de pozitie; valoarea modala (Mo)
32.Care sunt principalii indicatori de dispersie ce se pot calcula ptr variabilele
cantitative?
-amplitudinea,varianta,abaterea standard,deviatia standard,coeficientul de variatie
33.Care sunt etapele procesului de marketing social?
a.orientarea d ecatre consummator,b.realizarea unui schimb voluntary, c.analiza is
segmentarea auditoriului, d.cercetarea, e.analiza canalului, f.analiza pietei, g.urmarirea
procesului, h.managementul procesului de marketing
34.Care sunt principalele caracteristici ale modelului pozitiv al sanatatii?
-sanatatea e privita ca o stare de bine dpdv fizic,mintal si social,ea nu inseamna numai
abs bolii/infirmitatii
-sanatatea e o stare de bine dpdv fizic-presupune ca individual munceste,se hraneste,se
odihneste,isi desfasoara activit in cond bune
-sanatatea e o stare de bine dpdv mintal-emotional,insemnand faptul ca omul nu traieste
intr-un climat de violenta,nu e confruntat permanent cu stari ca
frica,deprimarea,neliniste,anxietate si are o buna capacitate de a face fata stresului zilnic
-starea de bine dpdv social se refera la abilitatea de a realize is a mentine rel interumane
in societate ceea ce ajuta individual sa se integreze in fam,colectivitate,societate
-sanatatea este is starea de bine dpdv spiritual,ac concept se refera nu numai la credinta
religioasa dar is la obiceiurile is principiile pers care ajuta la crearea linistii sufletesti, a
unui mediu favorabil sanatatii.
35.Avantajele si dezavantajele strategiei de preventie la risc inalt.
Avantaje-realizeaza interventii opportune si adecvate ,subiectul e motivat,motiveaza
medical,raport cost/beneficiu e favorabil
Dezavantaje-dificultatiile is costurile screeningului,character paleativ si temporar-nu
radical,potential limitat ptr indivizi is popul,riscul inducerii unui comportam inadecvat