You are on page 1of 8

MEDIJSKI OSKARI:

I nagrada za

najprijateljskiji,
RADIO
NA
najspontaniji,
najzabavniji,
CRVENOM
najpouzdaniji
ide ...

medij

RADIJU!

TEPIHU

Realnost
radija bolja je
od percepcije
radija

1 RADIO JE PRIJATELJ!
ta je bolje od toga da te neko smatra prijateljem? A sluaoci su za
prijatelja izabrali radio! Zato? Zato to je radio medij koji komunicira jedan na jedan, zato to je spontan, zabavan, zato to sluaoci mogu da se identikuju s voditeljima i zato to najvie veruju
radiju.

50%
40%
30%
20%
10%

PREDNOST
ZA OGLAIVAA

Prijateljsko poverenje prenosi se na radijsku reklamu, sponzorstvo ili


promociju i kampanja tako postaje efektnija. Emitovanjem oglasa na
prijateljskoj radio stanici sluaoci imaju oseaj da su oglasi namenjeni
upravo njima.

0%

Radio

2 RADIO ALJE NAJBOLJE SLIKE!


Radio je najvizuelniji medij i jedini gde sluaoci sarauju u kreiranju oglasa. Kada u radijskom oglasu uje: Devojica mae mami
iz auta, svaki slualac vidi drugaiju devojicu i lik te devojice
poistoveuje sa nekom iz sopstvenog ivota poput svoje unuke,
prijateljiine erke i sl.
PREDNOST
ZA OGLAIVAA

S obzirom da svaki slualac vidi svoje slike, on u oglas stavlja deo


svog ivota, oseanja i iskustva. Tako oglas postaje mnogo liniji i efektniji. U TV reklami nema mesta za nau matu i oseanja (jer nam mae
odreena devojica). EMOCIJE su najjai adut za kupovinu, a radio
je pun emocija! Radijske reklame su zapravo prie iz ivota u kojima
sluaoci nalaze sami sebe.

Zabavan

Spontan

TV

Prijateljski

Dnevna
tampa

Blizak

Internet

Neugodan

Bilbordi

50%
40%
30%
20%
10%
0%

"Imam poverenje u ___ (medij)!"

RABSRBIJA.com

3 RADIO JE UVEK TU ZA TEBE!


Radio je medij koji je najee prisutan tokom dana. Radio se stapa s dnevnim poslovima, uvek te eka!
PREDNOST
ZA OGLAIVAA

Oglaivai mogu uhvatiti ljude u pravom trenutku i na pravom


mestu. Najefektniji radijski oglas slualac uje malo pre ili tokom
obavljanja onih aktivnosti na koje se sam oglas odnosi! Putem radija
najbolje ostvarujemo komunikaciju s potencijalnim kupcem radio
stanica mora dobro da poznaje svoje sluaoce i njihove dnevne navike sluanja.

4 RADIO NE SMETA!
Jedna od neistinitih pria je da sluaoci izbegavaju reklame na
radiju! Poslednja istraivanja pokazala su da se samo 26% slualaca
s tim slae! Ogromnom broju slualaca reklame ne smetaju!
PREDNOST
ZA OGLAIVAA

velika! - barem 74% ;)

5 RADIO SE ISPLATI!
Trokovi idejnog reenja scenarija oglasa, produkcije oglasa, kao
i zakupa medijskog prostora, znatno su nii u poreenju s ostalim
medijima, npr. TV, tampanim oglasima, plakatima i sl.
PREDNOST
ZA OGLAIVAA

Niski trokovi izrade reklame oglaivaima nude mogunost stvaranja


radijske strategije sastavljene iz vie razliitih oglasa. Za sluaoce to znai raznolikost, a oglaiva sa svakim novim oglasom moe da kreira novu
priu i tako rei problem prezasienosti informacijama u jednom oglasu.

6 RADIO JE MARATONAC
Radio je prisutan ceo dan! Zato slualac u jednom danu uje mnogo
vie oglasa odreenog oglaivaa nego kod ostalih medija. Radio je
idealan za komunikaciju sa sluaocima jo pre nego to im zatreba
to to oglaiva nudi.
PREDNOST
ZA OGLAIVAA

Dugorona radijska kampanja ojaava poloaj brenda i on postaje sve


blii sluaocima (postaje LOVEMARK). Tako se kupac pri kupovini
odmah opredeljuje za odreeni brend. Vano je i da je medijski plan
pravilno osmiljen i da su oglasi napisani posebno za RADIO (a ne da se
samo uzme audio deo TV oglasa ili proita tampani oglas).

RABSRBIJA.com

Rab sRbija

Udrueni
Samo udrueni postii emo dobre rezultate i pokazati oglaivaima i agencijama da je radio neverovatno ekasan kao medij. Tako e u medijskom miksu
radiju pripasti vei udeo, novac i potovanje. Najvea konkurencija su drugi
mediji, a ne druge radio stanice.
Zato?
RAB SRBIJA je udruenje svih srpskih radio stanica koje ele bolje da plasiraju
i svoju stanicu i radio kao medij. RAB SRBIJA radio stanicama nudi edukaciju, promotivne materijale, oglaivake samopromotivne akcije, radio nagrade,
bezbroj ideja za oglase, promocije itd. RAB SRBIJA takoe nudi agencijama i
oglaivaima bezbroj studija sluaja dobre prakse radijskih kampanja i edukaciju o tome kako radio odlino funkcionie u simbiozi sa ostalim medijima!

PORTAL SRPSKIH
STANICA

ISTRAIVANJA
O RADIJU

RADIJSKE
NAGRADE:
RADIO OSKARI

EDUKACIJA
RADIJSKIH LJUDI

(prodaja, voditelji itd.)

ta nudi?

8 EKSKLUZIVNIH
AKTIVNOSTI ZA LANICE
RAB SRBIJA

OBUKA I UTICAJ
NA AGENCIJE I
OGLAIVAE

(po fazama i prioritetu, prema raspoloivom


budetu RAB-a)

5 4 3

PUBLIKACIJE
O RADIJU

SAMOPROMOTIVNE
KAMPANJE

(broure, blog itd.)

ARHIVA PRIMERA
DOBRE PRAKSE
(oglasi, promocije,
studije sluaja)

RABSRBIJA.com

Savet RAB Srbija do augusta 2011:


Maja Rakovic, Naxi Radio (maja@rabsrbija.com)
Predrag Anelkovi , Radio S (predrag@rabsrbija.com)
Petar Puntchev, RADIO 3 (petar@rabsrbija.com)
Svetlana Tomov, RADIO 021 (svetlana@rabsrbija.com)
Marina Paunovi, IREX (marina@rabsrbija.com)
Partner RAB Srbija je RAB SLOVENIJA:
Lenja F. Papp (lenja@rabsrbija.com)
Ana Trampu (ana@rabsrbija.com)
Surfujte na novim radijskim talasima!
www.rabsrbija.com