You are on page 1of 3

‫תוכנית מרצ להוזלת השירותים הפיננסיים‬

‫הריכוזיות בשווקי הבנקאות והפיננסיים בישראל מייצרים שוק לא תחרותי‪ ,‬המוביל למחירי אשראי‬
‫ושירותים בנקאיים גבוהים למשקי הבית ולעסקים קטנים‪ .‬שינויים רגולטוריים ויצירת כללי משחק‬
‫חדשים בשווקים הפיננסיים הכרחיים להבאת המחירים של שירותי הבנקאות בישראל לרמה סבירה‬
‫והוגנת‪ .‬תכנית מרצ להתמודדות עם יוקר המחייה הפיננסי מפרטת מתווה פעולה מקיף להתמודדות‬
‫עם יוקר השירותים הפיננסיים בישראל‪.‬‬
‫הורדת מחירי שירותי הבנקאות‬
‫יצירת ביטוח לפקדונות – בעולם המפותח קיימים מוסדות ממשלתיים שמבטחים את פקדונות‬
‫העו"ש‪ ,‬פק"מים ותכניות החיסכון‪ ,‬תוך גביית פרמיה מהבנקים עבור השירות‪ .‬ביטוח פקדונות נועד‬
‫להגן על הלקוחות במקרה של קריסת הבנקים‪ ,‬ולאותת ללקוחות שכספם בטוח‪ -‬גם בבנקים קטנים‪,‬‬
‫ובכך לעודד את התחרות בין הבנקים ולהקל על כניסת מתחרים ממשית לשוק‪.‬‬
‫חיוב הבנקים לשלם ריבית על יתרה בחשבון עו"ש‪ -‬יש לחייב בחקיקה תאגידים בנקאיים בתשלום‬
‫ריבית ללקוחותיהם על יתרת העו"ש‪ .‬צעד זה יהווה תמריץ ללקוחות לשמור על יתרת עו"ש חיובית‪,‬‬
‫ויהווה גורם מאזן לתשלומי הריבית והעמלות הגבוהות המוטלות כיום על לקוחות הבנקים‪.‬‬
‫הגבלת הוצאות גבייה‪ ,‬ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין ‪ -‬יש ליצור בחקיקה וברגולציה תקרה‬
‫קשיחה לתפיחת החובות למוסדות הבנקאיים כך שהחוב לא יגדל ביותר משיעור מסוים בשנה‪,‬‬
‫שייקבע ע"י משרד האוצר והמפקח על הבנקים‪ .‬זאת‪ ,‬על מנת למנוע את המצב בו אזרחים שאינם‬
‫עומדים בהחזר הלוואתם‪ ,‬קורסים כלכלית תוך תקופה קצרה‪.‬‬
‫הגבלת עמלות הבנקים ‪ -‬יש לקבוע באמצעות חקיקה ורגולציה עמלות מקסימליות על כמות‬
‫קבועה של פעולות בסיסיות בחשבונות עו"ש‪ ,‬ולחייב את הבנקים לקבוע מסלולי עמלות בסיסיים‬
‫שיאפשרו ללקוחותיהם להשוות בקלות בין מחירי שירותי הבנקים השונים‪.‬‬

‫הרחבת שירותי בנק הדואר ‪ -‬יש לפעול לקידום רפורמה מקיפה להרחבת שירותי בנק הדואר‪,‬‬
‫שישמש כמתחרה לבנקים במתן שירותי בנקאות ללקוחות פרטיים (שירותי עו"ש‪ ,‬תשלום ריבית על‬
‫פיקדונות‪ ,‬ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני)‪ ,‬ובשירותים פיננסיים למגזר הקמעונאי‪ .‬פריסת הסניפים‬
‫הרחבה של בנק הדואר‪ ,‬על בסיס סניפי הדואר הקיימים‪ ,‬תאפשר לו להוות שחקן משמעותי‬
‫באספקת שירותי בנקאות זולים גם באזורי פריפריה‪.‬‬
‫הקלת החסמים להקמת בנק קואופרטיבי ‪ -‬יש להקל את התנאים על פתיחת בנק קואופרטיבי‪,‬‬
‫באמצעות הגמשת הדרישה להון עצמי התחלתי של הבנק‪ ,‬והשוואתו לגובה הנדרש מבנקים‬
‫קואופרטיביים במדינות אחרות בעולם‪ .‬פתיחת בנק קואופרטיבי תניע תחרות בשוק הבנקאות‬
‫בישראל‪ ,‬ותייצר מודל בו התאגיד בנקאי פועל לטובת האינטרסים של לקוחותיו (המהווים גם את‬
‫בעליו המשותפים) ולא עבור בעל שליטה בודד‪.‬‬
‫תמיכה בהקמת בנק אינטרנטי ‪ -‬הקלת החסמים מצד המפקח על הבנקים להקמה והפעלה של‬
‫בנק "אינטרנטי" טהור‪ ,‬שיהווה אלטרנטיבה אמיתית לבנקים‪ ,‬יקדם תחרות במערכת הבנקאית‬
‫הנוכחית‪ ,‬ויאפשר קבלת שירותים בנקאיים בעלות נמוכה יחסית‪.‬‬
‫הגבלת שכר הבכירים במערכת הפיננסית ‪ -‬יש לפעול להגבלת שכר הבכירים במערכת הבנקאות‬
‫הישראלית‪ .‬עלויות השכר האסטרונומיות של בכירי מערכת הבנקאות הישראלית מגולגלות אל‬
‫לקוחות הבנקים ומשתקפות במחירי האשראי והעמלות‪ .‬יש לתמרץ את הבנקים להגביל את שכר‬
‫בכיריהם‪ ,‬בין היתר על ידי הגבלת הוצאות השכר המוכרות לניכוי מס עבור התאגידים הבנקאים‪.‬‬
‫מהלך מסוג זה יהווה תמריץ לריסון העלייה החדה במשכורות‪ ‬הבכירים בישראל‪ ,‬יעודד את העלאת‬
‫המשכורות‪ ‬הנמוכות בחברות ויגדיל את ההכנסות המדינה ממיסוי חברות‪ ,‬כתוצאה מביטול הפטור‬
‫על‪ ‬משכורות‪ ‬גבוהות במיוחד‪.‬‬

‫הוזלת שירותי אשראי ללקוחות‬
‫הוצאת חברות כרטיסי האשראי מבעלות הבנקים ‪ -‬כרטיסי האשראי בישראל נשלטים ע"י שלוש‬
‫הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל‪ ,‬שבפועל מהווים אוליגופול בתחום‪ .‬שירותי האשראי נמכרים‬
‫על כן ללקוחות במחירים גבוהים מהמחיר התחרותי‪ .‬יש להוציא באמצעות רגולציה את חברות‬
‫כרטיסי האשראי מבעלותם של הבנקים‪ ,‬ולאסור באמצעות חקיקה על בנקים להחזיק בחברות‬

‫כרטיסי אשראי‪ .‬כך תונע תחרות ממשית בשירותי האשראי‪ ,‬שתוריד את המחיר לצרכנים‪.‬‬
‫הסדרת שוק כרטיסי הדביט ("ארנק אלקטרוני") ‪ -‬כרטיסי דביט ("ארנק אלקטרוני")‪ ,‬המחייבים‬
‫את חשבון הצרכן ברגע הקנייה מקלים על תכנון התקציב החודשי ושמירה על מסגרת העו"ש‪,‬‬
‫ומהווים אמצעי תשלום גם ללקוחות אשר האשראי הבנקאי עבורם מוגבל‪ .‬בנוסף‪ ,‬הם מצמצמים את‬
‫היקפי האשראי הניתנים במשק (בשל החיוב המיידי) ובכך חוסכים עלויות אשראי לצרכנים לבתי‬
‫העסק‪ .‬ביישום כרטיס דביט בישראל קבעו הבנקים עמלות גבוהות‪ ,‬על‪-‬מנת להפוך את השימוש‬
‫בכרטיס ללא משתלם עבור הלקוחות‪ .‬יש לקבוע באמצעות חקיקה ורגולציה גובה עמלות מרבי‬
‫עבור שירותי דביט‪ ,‬שישקף את הסיכון הנמוך עבור הבנקים בהפעלתם ביחס לכרטיסי אשראי;‬
‫ולאפשר ללקוחות להשתמש בכרטיס זהה עבור אשראי ועבור דביט על מנת להקל על בחירה‬
‫בשימוש בכרטיס דביט והנפקתו‪.‬‬
‫קביעת תעריפון אשראי אחיד מחייב לעמלות על שירותי אשראי לבתי עסק וצרכנים‪ ,‬ופרסומו‬
‫יש לקבוע תעריפון עמלות על שירותי האשראי‪ ,‬ולהגדיר את השירותים עליהן ניתן לגבות עמלות‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬יש לחייב את חברות האשראי לפרסם את תעריפי האשראי שלהם בהתאם לתעריפון‪ ,‬כדי‬
‫שלקוחותיהן יוכלו להשוות בין מחירי השירותים בקלות‪.‬‬

‫פירוק הריכוזיות בענף הפיננסיים‬
‫פירוק גרעיני השליטה במוסדות הפיננסיים באמצעות הגבלת שיעור המניות בהן רשאי‬
‫גוף יחיד להחזיק‪ :‬הריכוזיות במערכת הפיננסית בישראל גבוהה במיוחד‪ ,‬מה שמביא למצב בו‬
‫הונו וחסכונותיו של הציבור מוחזקים בידי מעטים‪ .‬במצב זה‪ ,‬המחזיקים הבודדים עלולים לפעול‬
‫ולהצליח בקידום ענייניהם הפרטיים לפני האינטרסים של כלל החוסכים‪ .‬יש לפעול להגבלת היקף‬
‫המניות שגוף או אדם אחד רשאי להחזיק בהם‪ ,‬ע"י תיקון חוק הבנקאות‪ ,‬ולאסור על החזקה של‬
‫גוף יחיד ביותר מ‪ 1%-‬מסך נכסיו של מוסד פיננסי‪.‬‬
‫איסור על בעלי תפקידים בגופים פיננסיים לכהן בדירקטוריונים של קבוצות שליטה שהעניקו‬
‫להן אשראי בעבר ‪ -‬יש לאסור‪ ,‬באמצעות תיקון חוק החברות‪ ,‬על מינוי חברים לדירקטוריונים‬
‫בתאגידים ריאליים‪ ,‬נושאי תפקיד לשעבר במוסדות פיננסיים אשר עסקו במתן אשראי לאותם‬
‫תאגידים‪ .‬זאת‪ ,‬על מנת למנוע את ניגודי האינטרסים הנגזרים מפעולה של גוף פיננסי בשירות‬
‫אינטרסים של חברה אחרת‪.‬‬

‫איסור על גוף פיננסי להצביע על מדיניות התגמול של גוף פיננסי אחר ‪ -‬יש לתקן את חוק‬
‫החברות‪ ,‬כך שתוגבל האפשרות של גוף פיננסי להצביע על מדיניות התגמול של בכירי גוף פיננסי‬
‫אחר‪ .‬זאת‪ ,‬על מנת לתקן את המצב הנוכחי בו נציגי הגופים המוסדיים יושבים האחד בדירקטוריון‬
‫של השני ומצביעים בעד משכורות עתק למנהלים ‪ -‬בשיטת יד רוחצת יד‪ ,‬שמאפשרת להם‬
‫להרוויח על חשבון ציבור החוסכים והמבוטחים‪.‬‬
‫איסור גורף על אחזקות צולבות בנכסים פיננסיים וריאליים מהשקל הראשון ‪ -‬יש לתקן את‬
‫חוק ההגבלים העסקיים ואת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים‪ ,‬כך שיביאו לאיסור מוחלט על‬
‫אחזקות צולבות בנכסים פיננסיים וריאליים‪ ,‬מהשקל הראשון‪ .‬זאת‪ ,‬על מנת למנוע מינופים‪,‬‬
‫ולצמצם את ריכוזיות האשראי ואפליית האשראי הקיצונית הקיימת במשק הישראלי‪.‬‬