You are on page 1of 4

‫תכנית הדיור של מרצ‬

‫יישום תכנית לאומית מקיפה להתחדשות עירונית‪,‬‬
‫להקמת ‪ 100‬אלף יחידות בתוך מרכזי ערים‪.‬‬
‫התניית אישורים לבנייה קבלנית חדשה‬
‫בהקצאת דירות לדיור בר‪-‬השגה ובגיוון גודל הדירות‪.‬‬
‫תכנית ממשלתית לבניית דיור להשכרה ארוכת טווח‬
‫וחקיקה להסדרת שוק הדירות להשכרה‪.‬‬
‫תמרוץ החזרת דירות ריקות וקרקע שנרכשה לבנייה‬
‫לשוק להגדלת היצע הדיור‪ -‬בדגש על אזורי הביקוש‬
‫החייאה מאסיבית של הדיור הציבורי ופתרונות דיור נוספים‬
‫לאוכלוסיות מוחלשת‪.‬‬
‫מרצ מאמינה שלכל אזרח‪/‬ית בישראל זכות בסיסית לדיור‪ ,‬ועל המדינה מוטלת החובה להבטיח‬
‫לכל תושביה ותושבותיה קורת גג ראויה‪ .‬ראשית כל מבקשת מרצ לעגן את הזכות לדיור בחוק‬
‫יסוד‪ :‬זכויות חברתיות‪ .‬עיגון הזכות לדיור בחוק יסוד יהווה בסיס לחקיקה בנושאים אלו בהמשך‪,‬‬
‫ויאפשר הגנה בחוק על זכות זו‪.‬‬
‫הדרך לפתרון מצוקת הדיור‪ ,‬להשקפת מרצ‪ ,‬עוברת בהתמודדות כוללת עם הנושא‪ :‬פעולות‬
‫בתחומי ההיצע והביקוש שיגדילו את מספר הדירות הזמינות לקנייה והשכרה ואת יכולתם של‬
‫השוכרים והקונים להתמודד עם עלויותיהן‪ ,‬יצירת פתרונות דיור מספקים לאוכלוסייה מוחלשת‪,‬‬
‫התערבות ופיקוח על שוק הדיור להשכרה באופן שיגן על שוכרים‪ ,‬יצירת אפשרויות שכירה‬
‫לטווח ארוך ועידוד התחדשות עירונית במרכזי ערים‪ .‬כל זאת תוך שילוב תפיסה של פיתוח בר‪-‬‬
‫קיימא‪ ,‬והשקעה ביצירת תחבורה ציבורית ושירותים עירוניים למתחמי דיור קיימים וחדשים‪.‬‬

‫התווית תכנית לאומית מקיפה להתחדשות עירונית‬
‫מרצ מציעה להתוות תכנית לאומית להתחדשות עירונית‪ ,‬שתהיה משותפת למשרדי הפנים‪,‬‬
‫השיכון‪ ,‬האוצר והגנת הסביבה‪ ,‬ותציג תוך שנה תכנית להקמת ‪ 100‬אלף יחידות בתוך מרכזי‬
‫ערים קיימות‪ .‬זאת‪ ,‬באמצעות עיבוי הרקמה העירונית הקיימת‪ ,‬התחדשות עירונית ותמ"א ‪ 38‬ותוך‬
‫התבססות על תשתיות קיימות וחיזוק התחבורה הציבורית העירונית‪ .‬עלות בנייה במרקם קיים‬
‫בתוך הערים נמוכה בעשרות אחוזים מבנייה חדשה‪ ,‬שכן בנייה זו מסתמכת על תשתיות קיימות ‪-‬‬
‫מוסדות ציבור‪ ,‬חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬כבישים ושטחים ציבוריים פתוחים‪ .‬פער העלות מגיע לכ‪ 115-‬אלף שקל‬
‫לכל יחידה‪ .‬הפניית בנייה חדשה למרקמים עירוניים קיימים תוזיל משמעותית את עלות יחידות‬
‫הדיור – לבונים ולרוכשים‪.‬‬
‫לצד מאמצי התחדשות עירונית‪ ,‬מרצ מכירה בחשיבות העליונה של יצירת תחבורה ציבורית יעילה‪,‬‬
‫מהירה ואמינה‪ .‬תחבורה ציבורית איכותית ומהירה‪ ,‬תאפשר מגורים במרחק ממוקדי תעסוקה‪ ,‬ובכך‬
‫תתמוך בהגברת הביקושים לדיור בערי פריפרייה ובערי לווין‪ ,‬ותוריד את הלחץ על מחירי הדירות‬
‫במרכזי הערים הגדולות‪ .‬בין היתר‪ ,‬על המדינה להשקיע בהעלאת מספר ותדירות קווי האטובוסים;‬
‫פיתוח קווים מהירים‪ ,‬שיפור והאחדת מערכי התשלום‪ ,‬הכירטוס והמודיעין ושיפור נגישותה של‬
‫התחבורה הציבורית‪.‬‬

‫התניית אישורים לבנייה קבלנית חדשה בבניית דיור בר השגה‬
‫חיוב פרויקטי דיור חדשים בבניית דיור בר‪-‬השגה ובגיוון תמהיל הדירות‪:‬‬
‫התניית מתן אישורים לבנייה חדשה‪ ,‬בהקצאת כ‪ 30%-‬מיחידות דיור בפרויקטים חדשים לדיור‬
‫בר‪ -‬השגה‪ .‬דירות שיוגדרו ברות השגה יהיו דירות בגדלים קטנים‪-‬בינוניים‪ ,‬ותיקבע רמת מחירים‬
‫מותאמות עבורן‪ ,‬ביחס למחירי השוק באותו איזור או פרויקט‪ .‬באופן זה‪ ,‬יגדל מאגר הדירות‬
‫המתאימות לרוכשי דירה ראשונה‪ ,‬ובהתאם הלחץ על מחירי דירות אלו ועל מחירי הדירות המקבילות‬
‫להשכרה יקטן‪ .‬במקביל‪ ,‬יקבעו קריטריונים לדיור בר השגה גם בפרויקטי פינוי‪-‬בינוי בערים הגדולות‪,‬‬
‫לשמירה על תמהיל דירות מגוון בערים‪.‬‬
‫קביעת קריטריונים שקופים‪ ,‬קבועים ומותאמים אזורית לקבלת זכאות‬
‫לרכישת דירות ברות השגה‬
‫על מנת להקצות זכאות לקניית או שכירת דיור בר‪-‬השגה‪ ,‬יש לקבוע קריטריונים שקופים‬
‫לזכאים‪/‬יות‪ ,‬המותאמים למחירי הדיור המקומיים ורמת ההכנסה אזורית‪ .‬הגדרת הקריטריונים‬
‫תעשה באמצעות תהליכי שיתוף ציבור‪ ,‬באופן שקוף ופתוח‪.‬‬
‫יישום תכנית מממשלתית להשכרה ארוכת טווח‬

‫פיקוח והחלת שקיפות על מכרזי הקרקע של רשות מקרקעי ישראל‬
‫מרצ תומכת בשינוי מדיניות הקרקע של רשות מקרקעי ישראל‪ .‬יש להחיל שקיפות מלאה על‬
‫התנהלות הרשות ועל מכרזי הקרקע‪ ,‬וליישם תהליכי שיתוף ציבור בתהליכי קבלת ההחלטות‬
‫ברשות‪ .‬קונקרטית‪ ,‬יש לפעול ל‪:‬‬
‫יצירת גידול הדרגתי‪-‬מאסיבי בהיקפי הקרקעות המוצעות לבנייה‪ :‬על הרשות להגדיל את‬
‫היקפי הקרקעות המשווקים לבנייה‪ ,‬באופן הדרגתי על פני העשור הקרוב‪ ,‬כדי להביא לסגירת‬
‫הפער בין ההיצע לביקוש‪.‬‬
‫הגדלת היצע הקרקעות המשווקות ביישובים ערביים‪.‬‬

‫לשכירות ארוכת טווח‪ ,‬מוסדרת קבועה ומפוקחת‪ ,‬יש חשיבות רבה בהנהגת וביצירת סטנדרט של‬
‫דירות להשכרה ובהשפעה על רמת המחירים בשוק‪ .‬בנוסף‪ ,‬השכרה ארוכת טווח ממתנת תנודות‬
‫בשוק הדיור ומספקת לשוכרים ביטחון ויציבות‪ .‬מוצע להנהיג‪:‬‬
‫תכנית ממשלתית לבניית דיור להשכרה ארוכת טווח ‪ -‬בנייה בתמיכה ממשלתית של דיור‬
‫איכותי להשכרה לטווח הארוך‪ ,‬שתגדיל את היצע הדיור להשכרה ותוריד את רמת המחירים‬
‫בשוק הדיור במסגרת התכנית‪ ,‬המדינה תבנה ‪ 10,000‬דירות חדשות להשכרה כל שנה‪ -‬במשך‬
‫כ‪ 6-‬שנים‪ ,‬אותןתממן באמצעות הנפקת אגרות חוב בריבית של כ‪ .4%-‬שכר הדירה ייקבע על‬
‫כ‪ 6%-‬מערך הדירה‪ ,‬ובאופן מצרפי יעמוד על כ‪ 240-‬מיליון ש"ח ‪ .‬כ‪ 160-‬מיליון ‪ ₪‬ישולמו כריבית‬
‫לבעלי האג"ח‪ ,‬כ‪40-‬מיליון ש"ח יוקצו לניהול הפרויקט ו‪ 40-‬מיליון השקלים הנוספים יועברו‬
‫לקופת המדינה וישמשו לפרויקטים נוספים בתחום הדיור‪.‬‬
‫‪ 1‬על פי חישוב עלויות בנייה של כ‪ ₪ 5,000-‬למ»ר‪ ,‬עלויות נמוכות הנובעות מבעלות המדינה על הקרקע‬

‫האצת בניית דיור מוסדי מוגן להשכרה לאוכלוסייה מבוגרת ‪ -‬בניית מתחמי דיור להשכרה‬
‫במימון ממשלתי‪ ,‬להשכרה מוגנת לאוכלוסייה מבוגרת בערים‪ .‬מוצע גם לבדוק את האפשרות‬
‫בשימוש בהשקעה של הגופים המוסדיים לבינוי דיור מוגן לאוכלוסיה המבוגרת‪ ,‬כאפיק השקעה‬
‫סולידי ובטוח שישרת את החוסכים עם פרישתם‪.‬‬

‫תמרוץ החזרת דירות ריקות וקרקע שנרכשה לבנייה לשוק‬
‫הטלת מס על בעלי דירות ריקות (תושבי חוץ ומקומיים)‪ :‬כ‪ 47-‬אלף דירות עומדות ריקות‬
‫בישראל‪ ,‬חלק ניכר מהן באזורי הביקוש בערים הגדולות‪ .‬הטלת מס בהוראת שעה על בעלי‬
‫דירות אלו‪ ,‬בגובה של כ‪ 1%-‬מערך הדירה‪ ,‬תתמרץ את בעלי הדירות להציען להשכרה ובכך‬
‫תקל על מצוקת הדיור באזורים אלו‪ .‬לצד תמרוץ להחזרת דירות לשוק‪ ,‬צפויה המדינה לזכות‬
‫לתגמולים של כ‪ 800-‬מיליון ש"ח מהנהגת מס זה ‪ -‬שעשויים לסייע במימון יישומם של חלקים‬
‫אחרים בתכנית הדיור‪.‬‬
‫יישום תכנית "היטל עיכוב בנייה" על קבלנים שרכשו קרקע לבנייה‪ :‬קבלנים רבים רכשו‬
‫מהמדינה קרקע בשנים האחרונות‪ ,‬וטרם התחילו בתהליכי בנייה ‪ -‬בחלק מהמקרים כדי למקסם‬
‫את רווחיהם לכשיבנו‪ .‬הטלת מיסוי קבלנים בהוראת שעה על קבלנים המעכבים את תחילת‬
‫הבנייה על הקרקע שרכשו‪ ,‬בשיעור של ‪ 10%‬ממחירה של כל דירה המתוכננת בפרויקט‪ ,‬תתמרץ‬
‫אותם לבנות ובכך להגדיל את מאגר הדירות הפנויות‪.‬‬
‫חקיקה להסדרת שוק הדירות להשכרה‬
‫שוק הדיור להשכרה בישראל פרוץ כמעט לחלוטין‪ ,‬ודירות רבות שאינן ראויות למגורים מושכרות‬
‫באמצעות חוזים שרירותיים שפוגעים באוכלוסייה השוכרת‪ .‬מרצ מציעה להשתמש בחקיקה על‬
‫מנת להסדיר מסגרת פעולה לשוק הדיור להשכרה‪:‬‬
‫יצירת מפרט בסיסי לדירה הראויה למגורים ומותרת להשכרה‪ .‬על המפרט להתייחס לשטח‬
‫מינימלי‪ ,‬מצב הדירה‪ ,‬שירותים הקיימים בדירה (מטבח‪ ,‬מקלחת‪ ,‬בית כיסא)‪ ,‬אמצעים לחימום‬
‫מים וחיבור לשירותים בסיסיים‪.‬‬
‫קביעת מפרט לחוזה שכירות הוגן‪ ,‬שיפרט מתווה להעלאת שכר הדירה על פני זמן‪ ,‬הקצאת‬
‫אחריות לתיקונים‪ ,‬תחזוקה וביטוח הדירה‪ ,‬ורף עליון לסכומי ערבויות ופקדונות‬
‫הנדרשים מהשוכרים‪.‬‬

‫החייאת הדיור ציבורי ופתרונות דיור נוספים לאוכלוסייות מוחלשת‬
‫הרחבה מאסיבית של מאגרי הדיור הציבורי לפי חוק הדיור הציבורי (‪- )1998‬‬
‫מרצ דורשת לעשות שימוש בכספי המכר של הדיור הציבורי (כ‪ 3-‬מיליארד ש"ח עד כה)‬
‫לבניית דיור ציבורי‪ .‬הסכומים שקיבלה עד כה המדינה ממכירת דירות בדיור הציבורי‪ ,‬מהווים‬
‫מקור מספק לבנייה ולרכישה ממשלתית של כ‪ 15,000-‬דירות חדשות‪ .‬מרצ מציעה לעשות שימוש‬
‫בסכומים אלו‪ ,‬להוספה של כ‪ 1000-‬דירות לדיור הציבורי מדי שנה‪ ,‬על‪-‬פני ‪ 15‬שנה‪ .‬במקביל‪,‬‬
‫יש לפעול בכל האמצעים החוקיים להשבת דירות למאגרי הדיור הציבורי‪ ,‬שנמכרו בניגוד לחוק‬
‫לגופים ועמותות פרטיות‪.‬‬
‫הקמת צוות למציאת פתרונות מיידים לחסרי בית‬
‫שילוב רשימות הזכאים במשרד השיכון ומשרד הקליטה ויצירת רשימה אחידה ושקופה‬
‫של הזכאים לדיור ציבורי בישראל‪.‬‬
‫שיפוץ מיידי של כלל הדירות הקיימות בדיור הציבורי ‪ -‬כפי שעלה מדו"ח מבקר המדינה‪ ,‬מצבן‬
‫של הדירות בדיור הציבורי מחפיר‪ ,‬ובמקרים רבים אף מסכן את חיי הדיירים‪ .‬יש לערוך מבצע‬
‫שיפוץ מרוכזים בדירות הקיימות‪ ,‬שיביאו אותן לסטנדרט מחייה ראוי‪ .‬במקביל‪ ,‬יש לחייב את‬
‫החברות המשכנות בתחזוקה שוטפת והולמת של הדירות בדיור הציבורי‪.‬‬
‫הגדרת גובה סיוע ריאלי בשכר הדירה לאוכלוסייה הזכאית לכך ‪ -‬עשרות אלפי אזרחים‬
‫העומדים בתור לדיור הציבורי‪ ,‬נאלצים להתמודד בעצמם עם שוק הדיור ועם מחירי הדירות‬
‫המאמירים‪ .‬משפחות אשר זוכות לסיוע בשכר דירה מקבלות לרוב מאות שקלים בשנה בלבד‬
‫יש להגדיר סכום ריאלי לגובה הסיוע בשכר הדירה‪ ,‬שייקבע ע"י משרד השיכון והבינוי ו‪-‬וועדת‬
‫הכלכלה‪ ,‬וייקח בחשבון את מחירי הדיור הממוצעים באזורים הרלוונטיים‪.‬‬
‫הרחבת ערבויות מדינה לזכאים ‪-‬יש להרחיב את ערבויות המדינה לזכאים ברכישת דירה‪,‬‬
‫ולייצר קריטריונים שקופים‪ ,‬ברורים ומקובלים בהקצאת זכאות לקבלת ערבויות אלו‪.‬‬
‫קביעת הוראות לבניית דירות נגישות בכל פרויקט בנייה חדש‪ ,‬לשילוב‬
‫בעלי מוגבלויות בקהילה‬

‫עלויות תכנית הדיור ומקורות מימון‬
‫מרכיבי התכנית העיקריים מתבססים על צעדי רגולציה‪ ,‬הסרת חסמים ושינויים מבניים בשוק‬
‫הדיור ובפעילות השחקנים הממשלתיים בתחום‪ ,‬ועל כן אינם כרוכים בהוצאה ציבורית משמעותית‪.‬‬
‫מפורטים להלן הצעדים הכרוכים בהוצאות פיסקאליות משמעותיות‪ ,‬לצד מקורות מימון למרכיבים‬
‫אלו בתכנית‪.‬‬
‫עלויות‬

‫מקורות מימון‬

‫הוספה של כ‪ 15,000-‬דירות חדשות לדיור הציבורי כספי המכר של הדיור הציבורי‪ ,‬שנכנסו לקופה‬
‫ב‪ 5 -‬השנים הקרובות ע"י רכישת ובניית דירות‬
‫הציבורית בעשור האחרון‬
‫‪ 3‬מיליארד ש״ח‬
‫‪ 3‬מיליארד ש״ח‬
‫מבצעי שיפוץ ושיקום של הדיור הציבורי‬
‫‪ 0.5‬מיליארד ש״ח‬

‫מיסוי דירות ריקות‬
‫‪ 0.4‬מיליארד ש״ח‬

‫הגדלת הסיוע בשכר הדירה לזכאים‬
‫‪ 0.95‬מיליארד ש״ח‬

‫מיסוי קרקעות ריקות לבנייה‬
‫‪ 0.8‬מיליארד ש״ח‬

‫הרחבת ערבויות מדינה לזכאים‬
‫מילארד ש״ח‬

‫הנהגת מס עיזבון‬
‫(החל בעיקר על דירות שעוברות בירושה)‬
‫‪ 3.5‬מיליארד ש״ח‬

‫תכנית דיור ממשלתית להשכרה ארוכת‬
‫טווח על בסיס אג"ח‬

‫ממומנת על בסיס אג״ח‬