GOOGLE APPS FOR EDUCATION

:

GOOGLE DRIVE

1. Apps

•Prasyarat : Miliki
akaun Gmail

•Apps > Drive

2. Drive

3. Klik “CREATE”.

3. Klik “CREATE”.

4. Namakan
folder anda.

5. Klik “Create”.

6. Klik folder.

7. Kenalpasti fail
yang diperlukan,
heret ke dalam
ruang ini

8. Klik “Share”.

9. Klik
“Advanced”.

10. Klik
“Change…”.

11. Klik “On –
Anyone with the
link”.

3. Klik “Can
View”.

Pautan

•Sediakan
pautan

Klik “Done”.

•Melalui emel
•Pada halaman
web / blog dsb.
Pautan

Masukkan
alamat emel

Klik “Add message” untuk
tulis mesej.

Taipkan mesej.

Boleh tandakan
“√” untuk hantar
Salinan kepada
diri sendiri.

Boleh menukar
status
perkongsian
maklumat.

Sudah Bertukar
daripada “Can
Edit” kepada
“Can View”.

Klik “Send”

Klik “Yes”.

Klik untuk
membuka fail

•Google

Document

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.