You are on page 1of 29

GOOGLE APPS FOR EDUCATION

:

GOOGLE DRIVE

1. Apps

•Prasyarat : Miliki
akaun Gmail

•Apps > Drive

2. Drive

3. Klik “CREATE”.

3. Klik “CREATE”.

4. Namakan
folder anda.

5. Klik “Create”.

6. Klik folder.

7. Kenalpasti fail
yang diperlukan,
heret ke dalam
ruang ini

8. Klik “Share”.

9. Klik
“Advanced”.

10. Klik
“Change…”.

11. Klik “On –
Anyone with the
link”.

3. Klik “Can
View”.

Pautan

•Sediakan
pautan

Klik “Done”.

•Melalui emel
•Pada halaman
web / blog dsb.
Pautan

Masukkan
alamat emel

Klik “Add message” untuk
tulis mesej.

Taipkan mesej.

Boleh tandakan
“√” untuk hantar
Salinan kepada
diri sendiri.

Boleh menukar
status
perkongsian
maklumat.

Sudah Bertukar
daripada “Can
Edit” kepada
“Can View”.

Klik “Send”

Klik “Yes”.

Klik untuk
membuka fail

•Google

Document