GUVERNUL ROMÂNIEI ROMÂNIA

COMISIA EUROPEANĂ

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
AGENŢIA SAPARD „SESIUNEA DE PROIECTE M 3.4.- 6/ 3 – 28.04.2006” PROGRAMUL FERMIERUL
Titlul Proiectului: „Achizitia de familii albine,stupi verticali ,inventar apicol si alte dotari pentru modernizarea fermei apicole apartinand AF CRIS din satul Meri ,comuna Mogosani ,judetul Dambovita”

Solicitant: AF CRIS Comuna Mogosani ,sat Meri, judeţul Dâmboviţa

MEMORIU JUSTIFICATIV

„Achizitia de familii albine,stupi verticali ,inventar apicol si alte dotari pentru modernizarea fermei apicole apartinand AF CRIS din satul Meri ,comuna Mogosani ,judetul Dambovita”

Elaborator: OJCA Dambovita b-dul I.C.Bratianu, nr.171 – 173 Targoviste, jud. Dambovita e-mail: ojca_dambovita@hotmail.com

A.F.CRIS Comuna Mogosani, sat Meri, judeţul Dâmboviţa

MEMORIU JUSTIFICATIV

1.

DATE GENERALE

Denumire solicitant: A.F.CRIS Sediul : Comuna Mogosani,sat Meri, judetul Dambovita Cod unic de înregistrare: 11231884 Cod CAEN: 0125 – Creşterea albinelor, valorificarea familiilor de albine si a produselor obtinute. Nr. cont bancar: 1.2. Denumirea investiţiei Denumirea proiectului propus este : Achizitia de familii albine, stupi verticali, inventar apicol si alte dotari pentru modernizarea fermei apicole apartinand AF CRIS din satul Meri, comuna Mogosani, judetul Dambovita. 1.3. Elaborator : O.J.C.A. Dâmboviţa, str. I.C. Brătianu, nr 171-173 Tel. 0245/ 614045 , fax 0245/ 216366 1.4. Amplasament Amplasarea investiţiei este in jud. Dâmboviţa, comuna Mogosani, sat. Meri, jud.Dâmboviţa , unde solicitantul detine o suprafata de teren de 1499 m.p pe care va fi amplasata stupina. Zona în care se doreşte a se realiza investiţia este o zonă cu posibilităţi de dezvoltare a agriculturii care va contribui la ridicarea standardului de viaţă. Forţa de muncă disponibilizată nu beneficiază de şanse de angajare permanentă în alte domenii ale economiei din cauza lipsei unor posibilităţi de calificare – recalificare, decât în domeniul agricol prin cursuri de calificare şi perfecţionare în meserii specifice domeniului agricol. Clima:

Indicatorii climatici ce caracterizează teritoriul comunei Mogosani sunt preluaţi din datele furnizate de Staţia Meteo Târgovişte. Conditiile climatice sunt caracteristice zonei de tranzitie de la clima de campie la cea specifica dealurilor subcarpatice.
 temperatura medie anuală 10,60C;  ierni în general reci, cu temperaturi minime absolute de: -30,00C ianuarie  

  

   

şi -28,60C februarie; veri călduroase cu temperaturi maxime absolute +360C; amplitutinea valorilor anuale extreme este de 69,40C; frecvenţa zilelor cu brume târzii este semnificativă în luna aprilie, uneori chiar luna mai; zilele cu brume târzii se înregistrează încă din luna septembrie, dar frecvenţa mai mare este în luna octombrie; precipitaţiile medii anuale 588 mm (în perioada 1956 – 1973 →636,8 mm); precipitaţii maxime în 24 ore este 116,9 l/ mp umiditatea relativă a aerului este de 72% indicele de ariditate anual este de 28,7 – caracterizând un climat de tranziţie de la stepă la silvostepă; regimul eolian este caracterizat de vânturile predominante din direcţiile nord – est, est şi nord formula climatică după Koppen este: un climat relativ umed cu veri călduroase şi ierni aspre, specifice unei însemnate părţi a Câmpiei Române.

Date climatice lunare (medii multianuale) pentru staţia meteorologică Titu
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Anual Temperatura medie (0C) -1 -0,9 4,3 10,4 16,1 19,9 21,4 20,3 16,3 10,3 3,9 -0,3 10 Precipitaţii (mm) 16,7 20,3 49,9 30,6 74,0 88,0 94,2 45,7 31,4 54,2 34,5 48,5 588 Nr.mediu al zilelor cu soare 12 20 23 28 30 30 31 30 26 26 20 11 287

Regimul vânturilor poate avea o influenţă directă (pozitivă sau negativă) asupra activităţii economice din apicultura. În acest sens, primăvara contribuie la

eliminarea excesului de umiditate din sol, iar în cazul unei intensităţi reduse influenţează pozitiv procesul de polenizare a plantelor. 1.5.Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei. Tema acestui proiect constă în achizitia de familii albine,stupi verticali ,inventar apicol si alte dotari pentru modernizarea fermei apicole apartinand AF CRIS din satul Meri ,comuna Mogosani ,judetul Dambovita. Investiţia constă în achiziţionarea de 140 familii albine + matci, 140 stupi verticali, 2500 buc.rame normale din tei, 7 rame roinite, centrifuga reversibila din inox, tava descapacit, 2 furculite descapacit din inox, cutit descapacit, 5 buc. role sarma din inox pentru rame, afumator apicol, 20 recipiente din plastic capacitatea 25 kg si 40 recipiente din plastic capacitate 40 kg. Ferma se afla într-o zonă meliferă bogată şi variată ce nu este exploatată corespunzător în prezent. Menţionăm că amplasarea stupinei, distanţele faţă de fermele zootehnice, drumurile publice, locuinţe şi toate cerinţele necesare se încadrează în standardele naţionale de mediu şi sanitar veterinare, conform avizelor anexate. Necesitatea Investitia propusa vine in sprijinul AF Cris care doreste sa obtina produse apicole pe care le valorifica la S.C.Apicola Targoviste. Investitia propusă oferă oportunităţi de muncă pentru persoanele din mediul rural, facilitându-le posibilitatea de a obţine venituri alternative. Oportunităţi Flora meliferă existentă în judeţul Dâmboviţa este bogată şi variată, iar zona unde se afla amplasata stupina are un specific predominant agricol ,com Mogosani avind traditie in cultura plantelor de camp,floarea soarelui reprezentind aproximativ 500 ha planta melifera cu valoare apicolă ridicată. Dezvoltarea AF Cris are această motivaţie precum şi obţinerea unor producţii bune de miere şi alte produse apicole. Numărul actual de familii de albine din judeţul Dâmboviţa este mic faţă de posibilităţile de valorificare existente.

1.6 . Descrierea funcţională şi tehnologică 1.6.1. Stupi verticali Stupul trebuie sa asigure conditii normale de viata pentru albine , conform cerintelor biologice ale acestora, sa aiba spatiu pentru dezvoltarea familiei,pentru rezervele de hrana si pentru recolta, sa se caracterizeze prin simplitate in constructie pentru a fi usor manuit si transportat. Stupii verticali prin constructia lor valorifica felul de comportare a albinelor in conditii naturale si principiile care stau la baza dezvoltarii si activitati productive a familiilor de albine. Aceste principii sunt : dezvoltarea pe verticala a familiilor de albine, depozitarea rezarvelor de hrana miere si pastura deasupra zonei de crestere a puietului,extinderea in sus a suprafetei de depunere a oualelor de catre matca. Se încadrează în categoria stupilor verticali acei stupi care au rame Dadant (435 X 300 mm) pentru cuib si 1-2 corpuri cu rame1/2 pentru strangerea mierii. Părţile componente ale acestui tip de stup sunt: soclu, 2-3 corpuri, podişor, podişor separator, sită de ventilaţie, capac, 10 rame pentru fiecare corp, hrănitor tavă, bloc pentru urdiniş, reductor de urdiniş şi o pereche de tije metalice pentru fixarea elementelor în timpul transportului. Ca avantaje în folosirea acestui tip de stup avem: realizarea lucrărilor apicole fără consum prea mare de energie, obţinerea unor familii puternice, obţinerea unor produse apicole şi în special mierea de albine de calitate superioară, efectuarea lucrărilor de întreţinere mai uşor. 1.6.2.Rame stupi Forma si dimensiunile ramei sunt determinate de cerintele familiei de albine pentru formarea ghemului de iernare ,de utilizarea in conditii cat mai bune a caldurii din stup in perioadele friguroase si iarna, de economisirea proviziilor de hrana si de posibilitatea de a creste o cantitate cat mai mare de puiet incepand cu luna februarie si pana in luna aprilie. Pentru recolta rama trebuie sa asigure posibilitatea obtinerii unei mieri de calitate superioara. Rama de cuib, model Dadant are lungimea de 435 mm, inaltimea 300, suprafata fagurelui 1145 mm2 si capacitatea max. 4 kg miere. Rama de magazie1/2 are dimensiuni de 435 x 162 mm cu suprafata fagurelui de 580 mm2 si capacitatea de 1,5 kg miere. Ramele sunt cadre de lemn tei in care se fixeaza fagurii artificiali din ceara de albine care sunt crescuti formand fagurii cuibului sau fagurii pentru recolta.

1.6.3.Familii de albine şi mătci Familiile de albine ce vor fi achiziţionate, fac parte din grupa raselor de albine europene Apis mellifica carpatica-rasa autohtona formata in regiunea carpato-dunareana, ce aparţin ordinului Hymenoptera. Albinele din această rasă sunt deosebit de valoroase, dezvoltă familii puternice (număr mare de indivizi), au instinctul de acumulare a rezervelor de hrană foarte dezvoltat, sunt rezistente la boli şi la iernare, sunt blânde, puţin roitoare. Îşi păstrează în timp caracteristicile de bază şi sunt foarte productive, necesitând doar o bună organizare a activităţii de creştere şi exploatare, stupine optim dimensionate şi interes din partea apicultorilor. Familia de albine este formată din: matcă, albine lucrătoare şi trântori. Matca este singura femelă perfectă a fiecărei familii de albine, cu organele de reproducere complet dezvoltate, capabilă să se împerecheze şi să depună ouă din care se dezvoltă albine lucrătoare, trântori şi mătci, asigurând astfel perpetuarea familiei şi a speciei. Albinele lucrătoare sunt femele cu organele de reproducţie nedezvoltate. I-au naştere din ouă fecundate depuse de matcă în fagurii cuibului şi formează numărul cel mai mare de indivizi din cadrul familiei de albine, număr care este variabil în cursul unui an în funcţie de anotimp, intensitatea culesului, prolificitatea mătcii etc. La începutul primăverii numărul lor variază între 15.000 – 20.000, în timpul verii între 40.000 – 60.000, iar toamna între 20.000 – 30.000. Albinele lucrătoare execută tot complexul de lucrări de activităţi necesare existenţei familiei de albine, din care amintim: recoltarea nectarului şi a polenului; depozitarea şi prelucrarea acestora; hrănirea şi îngrijirea puietului diferenţiat pe vârste şi caste; construirea fagurilor; reglarea şi menţinerea temperaturii optime în cuib; păzirea stupului de invazia duşmanilor; realizează coeziunea între indivizii familiei prin relaţiile de nutriţie şi schimbul de feromoni; menţin existenţa familiei prin creşterea şi schimbul între generaţii; asigură înmulţirea şi perpetuarea speciei prin creşterea reproducătorilor şi roirea naturală etc. 1.6.4. Roinita. Este un stup mai mic in care se depune roiul inainte de mutarea definitiva in stupul principal. 1.6.5. Centrifuga este un aparat care se foloseste pentru extragerea mierii.Se achizitioneaza o centrifiga reversibila din inox cu antrenare manuala pentru 6 rame Dadant sau 12 jumatati rame.Aceasta se compune din trei parti principale: un rezervor colector cilindric din inox de 1mm grosime ( fundul rezervorului este conic si inclinat pentru a usura evacuraea mierii), un rotor confectionat din bare metalice si un mecanism de actionare format dintr-un cuplu de roti dintate conice.

1.6.6.Tava de descapacit din inox pentru este folosita la asezarea ramei intr-o pozitie comoda pentru descapacit. Este formata dintr-o rama metalica, cu pereti oblici, in care se monteaza doua stinghii suport, pe care se aseaza rama de miere, o sita care acopera fata interioara a ramei metalice si o tava colectoare montata sub suta. In felul acesta capacele de miere in urma decapacirii, se aduna pe sita, mierea scurgandu-se apoi in tava colectoare. 1.6.7. Furculitele de descapacit din inox servesc la descapacirea fagurilor cu miere capacita, mai ales in in cazul ramelor de cuib, care se descapacesc in vederea hranirii stimulative sau a ramelor cu suprafata neuniforma capacita. Furculita din tabla de inox de 2 mm se compune dintr-un maner de lemn sau material plastic ce se continua cu o placa metalica lata de 40 - 50 mm in care sunt fixate 18 - 22 ace din hotel lungi de cca 30 mm si dispuse sub forma de piepteni. 1.6.8. Cutitul de descapacit se foloseste pentru a se putea extrage mierea din celulele fagurilor. Cutitul de descapacit din tabla de inox, are lama lunga de 220 mm, lata de 40 mm,grosimea acestuia fiind insa redusa la 1 mm. 1.6.9. Role sarma din inox pentru rame 0,42 mm/ kg. 1.6.10. Afumatorul apicol are rolul de a usura munca apicultorului si a da posibilitatea sa execute ingrijirea familiei de albine. Afumatorul apicol se compune dintr-un recipient in care se arde materialul care produce fum, precum si cu un sistem de foale cu ajutorul carora se pompeaza in partea inferioara a recipientului aer pentru materialul fumigen. Materialul fumigen folosit este in raport si de posibilitatile existente,recomandandu-se putregaiul de lemn in special de salcie, iasca, coceni de porumb, scoarta de copac, toate acestea dau un fum rece si de culoare alba. 1.6.11. Recipiente din plastic de capacitate 25 - 40 kg sunt folosite pentru lasarea mierii pentru limpezire si eliminarea surplusului de apa. Mentionam ca dl.Bogoi Cristi practica apicultura de 3 ani, in asociere cu alti apicultori. Nu detine in proprietate unelte si inventar apicol, imprumutand la nevoie de la alti apicultori.

2. Date tehnice ale investiţiei
2.1. AF Cris deţine o suprafaţă de teren de 1499 mp, in comuna Mogosani, sat Meri, judeţul Dâmboviţa pentru care prezinta act de vanzare – cumparare eliberat de Biroul Notarului Public Georgeta Dinca din orasul Gaesti, cu numarul 734 din 28.02.2006.

3.Date privind forţa de muncă şi manegementul proiectului
Responsabil legal şi tehnic este domnul Bogoi Ionel Cristi, absolvent al cursului de calificare in meseria de apicultor eliberat in urma frecventarii cursului in domeniu organizat de OJCA D-VITA in 2005 si lucreaza in apicultura din 2003.

4.Devizele investiţiei
Devizul obiectului- Stupi verticaliDevizul obiectulu i stupi vertical lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006 3,4995 Val. pe categorii de Nr. crt. Denumire lei I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1 Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II - MONTAJ 12 13 14 15 Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III - PROCURARE Utilaje fara montaj si echipamente de transport -stupi Dotari TOTAL III (fara TVA) TVA (19%) TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA (19%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 20300,00 3857,00 24157,00 20300,00 3857,00 24157,00 5800,83 1102,16 6902,99 5800,83 1102,16 6902,99 24157,00 6902,99 fara TVA € cu TVA lei euro

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 17 18 19 20 21 22 23

20300,00

5800,83

24157,00

6902,99

Devizul obiectului-rame
Devizul obiectulu i Rame lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006 3,4995 Val. pe categorii de Nr. crt. Denumire lei I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1 2 3 4 5 Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet fara TVA € cu TVA lei euro

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III - PROCURARE Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Utilaje fara montaj si echipamente de transport -rame Dotari TOTAL III (fara TVA) TVA (19%) TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA (19%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 2800,00 532,00 3332,00 2800,00 532,00 3332,00 800,11 152,02 952,14 800,11 152,02 952,14 3332,00 952,14 2800,00 800,11 3332,00 952,14

Devizul obiectului-roinita
Devizul obiectulu i roinita lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006 3,4995 Val. pe categorii de Nr. crt. Denumire lei I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1 Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) fara TVA € cu TVA lei euro

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III - PROCURARE Utilaje fara montaj si echipamente de transport -roinita Dotari TOTAL III (fara TVA) TVA (19%) TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA (19%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 1720,00 326,80 2046,80 1720,00 326,80 2046,80 491,50 93,38 584,88 491,50 93,38 584,88 2046,80 584,88

16 17 18 19 20 21 22 23

1720,00

491,50

2046,80

584,88

Devizul obiectului – Familii de albine –
Devizul obiectului familii albine lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006 3,4995 Nr. crt. Val. pe categorii de Denumire fara TVA Lei € I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II – MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III – PROCURARE Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari -familii albine TOTAL III (fara TVA) TVA (19%) TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA (19%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 40454,40 40454,40 7686,34 48140,74 40454,40 7686,34 48140,74 11560,05 11560,05 2196,41 13756,46 11560,05 2196,41 13756,46 48140,74 48140,74 13756,46 13756,46 cu TVA lei

euro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Devizul obiectului - Matci-

Devizul obiectului

Matci lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006 3,4995 Val. pe categorii de Denumire fara TVA lei € I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III - PROCURARE Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari –matci TOTAL III (fara TVA) TVA (19%) TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA (19%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 3500,00 3500,00 665,00 4165,00 3500,00 665,00 4165,00 1000,14 1000,14 190,03 1190,17 1000,14 190,03 1190,17 4165,00 4165,00 1190,17 1190,17

Nr. crt.

cu TVA lei

euro

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Devizul obiectului – Centrifuga-

Devizul obiectului

Centrifuga lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006 3,4995 Val. pe categorii de Denumire fara TVA lei € I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II – MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III – PROCURARE Utilaje fara montaj si echipamente de transport -centrifuga Dotari TOTAL III (fara TVA) TVA (19%) TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA (19%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

Nr. crt.

cu TVA lei

euro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2750,00 2750,00 522,50 3272,50 2750,00 522,50 3272,50

785,83 785,83 149,31 935,13 785,83 149,31 935,13

3272,50 3272,50

935,13 935,13

Devizul obiectului – Tava Devizul obiectului tava

lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006 3,4995 Nr. crt. Val. pe categorii de Denumire fara TVA lei € I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III - PROCURARE Utilaje fara montaj si echipamente de transport -tava 17 18 19 20 21 22 23 24 435,00 Dotari TOTAL III (fara TVA) TVA (19%) TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA (19%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 435,00 82,65 517,65 435,00 82,65 517,65 124,30 124,30 23,62 147,92 124,30 23,62 147,92 517,65 517,65 147,92 147,92 cu TVA lei

euro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Devizul obiectului –FurculiteDevizul obiectului furculite lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006

Nr. crt.

1

3,4995 Val. pe categorii de Denumire fara TVA cu TVA lei € lei I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

euro

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III - PROCURARE Utilaje fara montaj si echipamente de transport -furculite

12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

130,00 Dotari TOTAL III (fara TVA) TVA (19%) TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA (19%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 130,00 24,70 154,70 130,00 24,70 154,70

37,15 37,15 7,06 44,21 37,15 7,06 44,21

154,70 154,70

44,21 44,21

Devizul obiectului – Cutit-

Devizul obiectivului

cutit lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006 3,4995 Val. pe categorii de fara TVA lei € I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Denumire Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III - PROCURARE Utilaje fara montaj si echipamente de transport -cutite Dotari TOTAL III (fara TVA) TVA (19%) TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA (19%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

Nr. crt.

cu TVA lei

euro

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

75,00 75,00 14,25 89,25 75,00 14,25 89,25

21,43 21,43 4,07 25,50 21,43 4,07 25,50

89,25 89,25

25,50 25,50

Devizul obiectului- Role sarmaDevizul obiectului

role sarma lei si euro 3,4995 la data de 17.02.2006 3,4995

Nr. crt.

1

Val. pe categorii de fara TVA lei € I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Denumire Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III - PROCURARE Utilaje fara montaj si echipamente de transport -role sarma Dotari TOTAL III (fara TVA) TVA (19%) TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA (19%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

cu TVA lei

euro

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

425,00 425,00 80,75 505,75 425,00 80,75 505,75

121,45 121,45 23,07 144,52 121,45 23,07 144,52

505,75 505,75

144,52 144,52

Devizul obiectului – Afumator apicolDevizul obiectului

afumator apicol lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006 3,4995

Nr. crt.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

Val. pe categorii de fara TVA lei € I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III - PROCURARE Utilaje fara montaj si echipamente de transport -afumator 80,00 22,86 Denumire Dotari TOTAL III (fara TVA) TVA (19%) TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA (19%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 80,00 15,20 95,20 80,00 15,20 95,20 22,86 4,34 27,20 22,86 4,34 27,20

cu TVA lei

euro

95,20 95,20

27,20 27,20

Devizul obiectivului – Recipient din plastic 25kg
Devizul obiectului

recipient din plastic 25 Kg lei si euro 3,4995 la data de 27.02.2006 3,4995

Nr. crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

Val. pe categorii de fara TVA lei € I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (19%) TOTAL I (cu TVA) II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (19%) TOTAL II (cu TVA) III - PROCURARE Utilaje fara montaj si echipamente de transport-recipient 25 kg 380,00 108,59 Dotari TOTAL III (fara TVA) 380,00 108,59 TVA (19%) 72,20 20,63 TOTAL III (cu TVA) 452,20 129,22 TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) 380,00 108,59 TVA (19%) 72,20 20,63 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 452,20 129,22 Denumire

cu TVA lei

euro

452,20 452,20

129,22 129,22

Devizul obiectului- Recipient din plastic 40 kg
Deviz obiect recipient din plastic 40 kg. euro 3,4995la data 27.2.2006 3,500

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Val. pe categorii de lucrari fara TVA lei € I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Denumire Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I (fara TVA) TVA (9,5%) TOTAL I (cu TVA) II – MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II (fara TVA) TVA (9,5%) TOTAL II (cu TVA) III – PROCURARE Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transportrecipient 40 kg. Dotari TOTAL III (fara TVA) TVA 19% TOTAL III (cu TVA) TOTAL (TOTAL I + II + III fara TVA) TVA 19% TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

cu TVA lei

Euro

16 17 18 19 20 21 22 23 24

880 880 167 1.047 880 167 1.047

251,46 251,46 47,78 299,24 251,46 47,78 299,24

1047,20 1.047,20

299,24 299,24

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii proiectului Achizitionare de familii albine,stupi verticali ,inventar apicol si dotari pentru modernizarea fermei apicole apartinand AF CRIS in lei si EURO la cursul 3,4995 lei/ EURO din data de 27.02.2006 3,4995 Valoarea (inclusiv TVA)

Total Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2 lei 3 € 4

Din care supusa procedurii de achizitie publica lei € 5 6

Partea I CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1 .1. 1 .2. 1 .3. Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3 .1. 3 .2. 3 .3. 3 .4. 3 .5. 3 .6. Studii de teren Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si engineering Organizarea procedurilor de achizitie publica Consultanta Asistenta tehnica CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4 .1. 4 .2. 4 .3. 4 .4. 4 .5. Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport 29.975 Dotari CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5 .1. Organizare de santier 5.1.1. Lucrari de constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 5.2.2. Costul creditului 5 .3. Cheltuieli diverse si neprevazute 43.954 1.473,07 19.652,64 6.134 81.842 1.752,95 23.386,63 2217,88 634 2.218 634

5 .2.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare 6 .1. 6 .2. Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice TOTAL din care C+M

PARTEA a IIa Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie PARTEA a IIIa Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie TOTAL GENERAL din care C+M 76.147 21.759,48 90.194 25.773,35

5. Finanţarea investiţiei
Cheltuieli eligibile Ron 38073,70 euro 10879,7 Cheltuieli neeligibile(TVA) Ron euro Total Ron euro 45096.89 12886,6

Ajutor public nerambursabil Cofinanţare privata, din care: - autofinanţare - împrumuturi TOTAL PROIECT

38073,70 38073,70 76147,40

10879,7 10879,7 21759,4

14046.39 14046.39 14046.39

4013,9 4013,9 4013,9

45096.89 12886,6 45096.89 12886,6 90193.78 25773,3

6.Principalii indicatori tehnico economici ai investitiei
6.1.Valoarea totala a investiteie este de 90.194 6.2.Durata de realizare (luni) 3 luni. lei .

6.3. Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi

An de implementare septem 3 38.074 367 38.440 38.074 367 38.440 0 august 2 367 367 90.194 0 iulie 1 INTRARI Imprumut bancar Ajutor nerambursabil Sapard Aport propriu Total INTRARI IESIRI Achiztie utilaje+consultanta Rambursare imprumut bancar Plati dobanzi la imprumut bancar Total IESIRI Surplus / Deficit de Numerar 87.976 2.218 90.194 90.194

6.4.Capacităţi de producţie rezultate ca urmare a investiţiei realizata de AF CRIS, comuna Mogosani, sat Meri, judetul Dambovita. In urma exploatării celor 155 familii de albine se obţin ca produse principale mierea în cantitate de 7750 kg si propolis 31 kg propolis , ceara 77,5 kg ,polen 31 kg ca produs secundar. Prin practicarea înmulţirii albinelor prin roirea artificială se realizează un spor de efectiv de 30% ,ceea ce permite în egală masură şi vanzarea a 46 famiiii de albine anual. Prognoza veniturilor an 1-5 Produse Miere Propolis Fam.albineroiuri Ceara Polen Subventii Total Producţie medie /an 50 kg/fam 0,2 kg/fam 0,3 /an 0,5kg/fam 0,2 kg/fam 20/fam Cantitatea totală/an 7750 kg 31kg 46 fam 77,5 31 kg Preţ unitar -ron6 70 170 16 22 Valoare/ an -ron46.500 2.170 7.820 1.240 682 3.100 61.512

Productii obtinute de AF CRIS in anul fara investitie in urma exploatarii celor 15 familii de albine. Produs Miere Propolis Familii albine roiuri Ceara Polen Subventii Total Productia medie/an 40 kg/an 0,2 kg/an 0,3/an 0,5 kg/fam 0,2 kg/fam 10 / fam Cantitate totala/an 600 3 5 7,5 3 Pret unitar lei 6 70 170 16 22 Valoare /an 3.600 210 850 120 66 150 4.996

Produsele finale obţinute în urma exploatarii familiilor de albine (miere, propolis, ceara, polen) se vor vinde către SC Apicola Targoviste si pe piata libera, iar familiile de albine se vor vinde către alţi apicultori din zonă.

DESCRIEREA ACTIVITAŢILOR ŞI A TEHNOLOGIILOR APLICATE IN CADRUL PROIECTULUI

1.1.Pentru fiecare activitate specifică se va întocmi planuri de producţie.
Produs Fam de albine
155 155 155 155 155

Producţia medie kg/fam
An1 50 0,2 0,3 0,5 0,2 An2 50 0,2 0,3 0,5 0,2 An3 50 0,2 0,2 0,5 0,2 An4 50 0,2 0,2 0,5 0,2 An5 50 0,2 0,2 0,5 0,2

Cantitatea totală kg
An1 7750 31 46 77,5 31 An2 7750 31 46 77,5 31 An3 7750 31 46 77,5 31 An4 7750 31 46 77,5 31 An5 7750 31 46 77,5 31

Miere Propolis Fam albine Ceara Polen

Produs

Preţ lei/kg sau fam de albine 6 70 170 16 22 20 A1 46500 2170 7820 1240 682 3100 61512 A2 46500 2170 7820 1240 682 3100 61512

Venituri previzionate

Miere Propolis Fam albine Ceara Polen Subventii Total

A3 46500 2170 7820 1240 682 3100 61512

A4 46500 2170 7820 1240 682 3100 61512

A5 46500 2170 7820 1240 682 3100 61512

Foaie suplimentara 3

CHELTUIELI DE PRODUCTIE An 0 -15 fam 300 20 15 300 2029,5 1300 9 3,3 386,1 1300 30 3,3 1287 1200 9 3,3 108 356,4 600 20 15 300 200 300 2929,5 An 1-155 fam 3100 20 155 3100 2257,2 1400 9 3,3 415,8 1500 30 3,3 1485 1200 9 3,3 108 356,4 6200 20 155 3100 200 3100 22507 34064,2

1

2

Cheltuieli cu materialele consumabile a)Medicamente de uz apicol -valoarea medicamente pe stup-lei -nr stupi Total lei Cheltuieli cu transportul a)transport pentru aprovizionare-desfacere-km - consum specific (100km)-l - preţ benzină -lei Total b)transport stupi pastoral -distanţa-km -consum specific (100 km)-l -preţ benzină -lei Total c)transport pentr recunoaşterea bazei melifere -distanţa-km -consum specific(100)-l -preţ benzină-lei Total-lei Total-lei Alte cheltuieli a)cheltuieli necesare procesului de înmulţire a efectivului lei/stup -nr.stupi Total b)cheltuieli diverse Total Cheltuieli cu amortizarea Total Cheltuieli de exploatare

3

4 5