You are on page 1of 4

‫תכנית מרצ להתמודדות עם יוקר המחיה‬

‫יוקר המחייה המאמיר מאיים באופן ממשי על בטחונם הכלכלי של אזרחי מדינת ישראל‪ .‬המחירים‬
‫העולים לצד המשכורות ה”תקועות”‪ ,‬פוגעים במעמד הביניים הישראלי‪ ,‬שיכולתו לשמר את רמת‬
‫חייו הולכת ונשחקת‪ .‬המשפחות החיות מתחת לקו העוני‪ ,‬שחלקן באוכלוסייה הולך ועולה‪ ,‬סופגות‬
‫מכה אנושה עוד יותר מהעלייה הנמשכת ביוקר המחייה‪ ,‬ונאלצות לבחור בין הוצאות על צרכים‬
‫חיוניים שונים‪.‬‬
‫מרצ מאמינה שעל הממשלה שתורכב לפעול בכל התחומים לירידת יוקר המחייה ולשיפור מצבם‬
‫הכלכלי של משקי הבית בישראל‪ .‬יש להוביל התמודדות נחושה עם הקבוצות החזקות במשק‬
‫הישראלי ולפעול לפירוק הריכוזיות בתחומים השונים‪ ,‬אשר פוגעת בתחרות ומביאה למחירים‬
‫מופרזים לצרכנים‪ .‬במקביל‪ ,‬יש לפעול לשיקום מקיף והרחבה של מערכות הבריאות החינוך והרווחה‬
‫הישראליות‪ ,‬שיביא להקטנת הנטל על המשפחות בישראל‪.‬‬
‫התכנית שלפניכם כוללת שורה של צעדים אופרטיביים‪ ,‬אשר צפויים עם יישומם להפחית את‬
‫הוצאות משקי הבית בסכום מוערך של כ‪  1500-‬בממוצע‪ .‬כמו כן‪ ,‬אנו מציגים את העלויות‬
‫הצפויות של הצעדים המוצעים ומציעים מקורות מימון‪.‬‬

‫כמה תחסוך מרצ בממוצע מדי חודש למשפחה בישראל‬
‫חינוך‬

‫‪300‬‬

‫טיפול בילדים וחינוך לגיל הרך‬

‫‪300‬‬

‫חשבונות מים וחשמל‬

‫‪70‬‬

‫תקשורת‬

‫‪130‬‬

‫בריאות‪ ,‬רפואת שיניים והוצאה על תרופות‬

‫‪( 180‬ביטוחי בריאות) ‪( 21‬מע”מ על תרופות) ‪( 45‬טיפולי שיניים)‬

‫מזוןֿ‬

‫‪150‬‬

‫דיור‬

‫‪300‬‬

‫תכנית הפיננסים של מרצ*‬

‫‪50‬‬

‫סה”כ‬

‫‪ 1,500‬‬

‫כללי‬
‫חקיקת חוק יסוד זכויות חברתיות שיזמה מרצ‪ :‬הענקת מעמד חוקתי לזכות לחינוך‪ ,‬לבריאות‬
‫לדיור ולביטחון סוציאלי ועיגון מחוייבות המדינה לדאוג להבטחת זכויות אלו‪.‬‬
‫העלאת שכר המינימום ועדכונו‪ :‬מרצ תומכת בהעלאת שכר המינימום השעתי והחודשי‪ ,‬לרמה‬
‫שתאפשר מחייה בכבוד ושתאפשר לשכבות המוחלשות בישראל להתמודד עם יוקר המחייה‪.‬‬
‫העלאה של שכר המינימום תוביל גם לעלייה בצריכה‪ ,‬באופן שישפיע על דחיפת הכלכלה‬
‫הישראלית ‪ -‬השפעה חשובה במיוחד על רקע סימני המתון שמציג המשק הישראלי בשנתיים‬
‫האחרונות‪ .‬לצד העלאת שכר המינימום באופן משמעותי‪ ,‬לרמה של כ‪  5,000-‬לחודש‪ ,‬מרצ תומכת‬
‫ביצירת מנגנון לעדכון תדיר של שכר המינימום‪ .‬מרצ מאמינה במילוי הוגן גם של הסכמי השכר‬
‫ע”י הממשלה‪ ,‬ובהתאמה של המשכורות במגזר הציבורי‪ ,‬לפי הצורך‪ ,‬לשינוי בשכר המינימום‪.‬‬
‫הגדלת קצבאות הילדים‪ :‬הקיצוצים שספגו קצבאות הילדים בשנים האחרונות פגעו קשות‬
‫בהכנסתם של משקי הבית ובמיוחד באלו של משפחות מוחלשות‪ .‬יש להעלות את קצבת הילדים‬
‫ולהתאימה לרמה הממוצעת במדינות ה‪ .OECD-‬לפי הצעת החוק שהגישה מרצ‪ ,‬תעודכן הקצבה‬
‫במשך חמש שנים‪ ,‬בתוספת של ‪  70‬לקצבה מדי שנה‪ .‬יש לשמור על סכומים קבועים של‬
‫קצבאות‪ ,‬ללא חזרה למתווה הרגרסיבי השהעניק קצבה מוגדלת לפי מספר ילדים גדל‪.‬‬

‫מוצרי מזון‬
‫פיקוח ואכיפה אגרסיביים של ההגבלים העסקיים כל רשתות שיווק המזון‪ :‬יש לעשות שימוש‬
‫בכלי הפיקוח והרגולציה שנמצאים בידי המדינה‪ ,‬ובכלל זה‪ :‬אכיפה ומניעה של תיאומי מחירים‬
‫ברשתות הגדולות‪ -‬הן מול הצרכנים והן מול הספקים; הכרזה על מונופולים ופירוקם; הגנה‬
‫על משווקים ויצרנים קטנים; איתור קרטלים ופירוקם וכיו”ב‪ .‬הגברת התחרות בשוק המזון היא‬
‫מרכיב מפתח בהורדת מחירי המזון לאזרחים‪.‬‬
‫עידוד ותמיכה בהקמת שוק סיטונאי מודרני‪ :‬פתיחת שוק סיטונאי מודרני תביא לצמצום‬
‫עלויות התיווך‪ ,‬תוריד את עלויות הכניסה של יצרנים ומגדלים קטנים לשוק ותגביר את התחרות‬
‫על הצרכנים‪.‬‬

‫פירוק מונופול הכשרות של הרבנות‪ :‬הכרה בכשרויות מחו”ל וכשרויות נוספות תביא לירידה‬
‫במחירי המזון לצרכן‪ ,‬המגלמים בתוכן עלויות גבוהות של אישורי הכשרות המקומיים של הרבנות‬
‫הראשית‪.‬‬
‫הכנסת מוצרי מזון נוספים לפיקוח על המחירים‪ :‬במיוחד‪ ,‬מוצרי מזון בעלי ערך תזונתי גבוה‪,‬‬
‫מוצרי יסוד ותרכובות מזון לתינוקות‪ .‬פיקוח על מוצרי מזון בריאים נוספים תוריד את מחירם‬
‫ותגוון את סל המזון הבסיסי הנגיש לכלל האוכלוסייה‪.‬‬

‫חינוך‬
‫הקמת ‪ 800‬מעונות יום נוספים‪ :‬יש להרחיב באופן מיידי את היצע מעונות היום המסובסדים‬
‫לגיל הרך‪ .‬לשם כך יש להשתמש בתקציב ממשלתי להקמת מעונות יום נוספים‪ ,‬לפעול להרחבת‬
‫מעונות יום קיימים ולהסב מבנים קיימים בשכונות למעונות יום‪ .‬הגדלת היצע מעונות היום תשפיע‬
‫באופן ישיר על צמצום ההוצאה המשפחתית לטיפול בילדים ותקל על יציאת ההורים לעבודה‪.‬‬
‫הרחבת הצהרונים הזמינים למשפחות עובדות‪ :‬יש להעלות את שיעור הסיבסוד הציבורי הקיים‬
‫של צהרוני היום למשפחות; במקביל יש להרחיב את הסיבסוד הקיים לאשכולות חברתיים‪-‬‬
‫כלכליים נוספים ולהגדיל את היצע מסגרות הצהריים הקיימות‪ .‬מסגרות צהריים בהיצע וסבסוד‬
‫מספק יצמצו את הנטל הכספי על ההורים ויאפשר יתר גמישות בשוק העבודה‪.‬‬
‫הפעלת יום חינוך ארוך בשילוב מפעל ההזנה‪ :‬יישום תכנית יום חינוך ארוך בבתי הספר‪ ,‬תוך‬
‫שילוב מפעל הזנה ביישובים מוחלשים‪ .‬הרחבת שעות הפעילות של מערכת החינוך בגילאי‬
‫בית הספר היסודי תקל את הנטל על ההורים ויישום מפעל ההזנה יסייע במיוחד למשפחות‬
‫מאוכלוסייות מוחלשות‪.‬‬

‫בריאות‬

‫חשמל ומים‬

‫מרצ מאמינה בחיזוק הרפואה הציבורית בישראל‪ ,‬ובצמצום הפערים בבריאות‪ .‬להשקפת‬
‫מרצ‪ ,‬על הממשלה שתתגבש להגן על האוניברסיאליות של מערכת הבריאות הישראלית‪ ,‬לפעול‬
‫להרחבת סל השירותים שמציעה המערכת לאזרחי המדינה ולפיתוח ושיפור שירותי הרפואה‬
‫בפריפרייה וביישובים ערביים‪.‬‬

‫פירוק מונופולים בתחום הגז הטבעי ומשאבי הטבע ופיקוח על מחירי הגז‪ :‬הריכוזיות בתחום‬
‫הגז הטבעי ובתחומים נוספים מביאה‪ ,‬לצד ריכוז משאבי טבע ששייכים לכלל הציבור בידיים‬
‫פרטיות‪ ,‬להעלאת מחירי השירותים הקשורים במשאבי טבע אלו לאזרחים‪ .‬יש לפעול באופן‬
‫נחוש ויסודי לפירוק המונופולים בתחומים אלו ולפיקוח אפקטיבי על פעילותם ומחיריהם‪.‬‬

‫עדכון קבוע של סל התרופות בהתאם להצעת החוק שיזמה מרצ‪ :‬יש להנהיג עדכון קבוע של‬
‫הסל מדי שנה בשיעור של ‪ 2‬אחוז‪ ,‬ובכך לדאוג להרחבה קבועה שלו‪ ,‬להכנסתן של טכנולוגיות‬
‫ותרופות חדשניות ומצילות חיים לסל‪ ,‬ולהנגשת תרופות ושירותים נוספים לאזרחים במחירים‬
‫נמוכים‪.‬‬

‫תמיכה ועידוד ייצור חשמל ממקורות מתחדשים ופרטיים‪ :‬עידוד יזמים פרטיים לייצור חשמל‬
‫ומכירתו לרשת הארצית; עידוד הפקת חשמל באופן פרטי ממקורות מתחדשים (אנרגיה סולארית‬
‫לשימוש ביתי); ותמיכה במקורות מתחדשים ונקיים לייצור אנרגיה ולמכירתה לרשת החשמל‬
‫הארצית‪.‬‬

‫הרחבת סל שירותי הבריאות הממלכתי‪ :‬הוספה רחבה של שירותים לביטוח הבריאות הבסיסי‪,‬‬
‫אשר נמצאים כיום בביטוחי הבריאות המשלימים; והוספת בחירת מנתח‪/‬ת לסל הבסיסי‪ ,‬יצמצמו‬
‫את הצורך בתשלום על ביטוחים פרטיים ומשלימים‪ ,‬ויפעלו לחיזוק הרפואה הציבורית והאופי‬
‫האוניברסלי שלה‪.‬‬

‫ביטול המע”מ על תשלומי מים‪ :‬יש לבטל את המע”מ על המים‪ ,‬המהווים מוצר יסוד חיוני‪ ,‬ובכך‬
‫לתרום להוזלתו למשקי הבית‪ .‬במקביל יש לאסור על ניתוק בתים מאספקת מים בשל חוב‪.‬‬

‫הכללת הביטוח והאשפוז הסיעודי בסל הבריאות‪ :‬נטל האשפוז והטיפול הסיעודי על משפחות‬
‫בישראל הולך ועולה בשנים האחרונות‪ ,‬כמו גם מחירי הביטוחים הסיעודיים הפרטיים‪ .‬על הממשלה‬
‫שתתגבש לפעול לשילוב האשפוז הסיעודי והטיפול הסיעודי בקהילה בסל הבריאות הממלכתי‪,‬‬
‫ולביטול השתתפות המשפחה במימון הטיפול‪.‬‬
‫ביטול המע”מ על תרופות‪ :‬מרצ סבורה שיש להשתמש בכל האמצעים האפשריים להנגשת‬
‫תרופות ומכשור רפואי חיוני לאזרחים‪ .‬יש לבטל המע”מ על תרופות על מנת להוריד את מחירן‬
‫לחולים‪.‬‬
‫הרחבת טיפולי השיניים הבסיסיים והמונעים לילדים וקשישים‪ :‬הכנסת טיפולי השיניים‬
‫המונעים והבסיסים עבור אוכלוסיית הילדים ואוכלוסיית הקשישים תצמצם את הוצאות משקי‬
‫הבית בתחומים אלו ותסייע למנוע תחלואה עתידית‪ .‬יש להמשיך את התהליך שהחל כבר‪ ,‬ולפעול‬
‫להרחבת הכיסוי הבסיסי לשנתונים נוספים של ילדים ובני‪-‬נוער‪ ,‬ולאוכלוסיית הקשישים בישראל‪.‬‬

‫פירוק תאגידי המים‪ :‬יש ליישם בהקדם את התכנית לסגירת תאגידי המים‪ ,‬אשר הקמתן הביאה‬
‫לעלייה במחירי המים לאזרחים‪ ,‬ולהחזיר את האחריות על אספקת המים לרשויות המקומיות‪.‬‬
‫צמצום המנגנון של ניהול אספקת המים יביא בפועל להורדת מחירי המים‪.‬‬
‫הורדת תעריפי החשמל‪ :‬יש להוריד את תעריפי החשמל לאזרחים‪ ,‬באופן שמשקף את קיומם‬
‫של משאבי טבע ומקורות אנרגיה בישראל ‪ -‬מהם צריכים להנות כלל האזרחים‪.‬‬

‫תקשורת‬
‫תמיכה ביצירת חבילת שידורים בסיסית מורחבת‪ :‬יש לחייב את חברות התקשורת בלווין‬
‫ובכבלים ליצור מספר חבילות שירותים בסיסיות במחירים מוזלים‪ ,‬שיאפשרו לצרכנים לצרוך‬
‫שירותי תקשורת מתקדמת בכמות סבירה ובעלות הוגנת‪ .‬במקביל יש להחמיר הסנקציות על‬
‫החברות הגדולות בשל גבייה לא הוגנת של כספים מלקוחותיהם‪.‬‬

‫תחבורה‬
‫מרצ שואפת לקידום תחבורה ציבורית יעילה‪ ,‬מהירה ומקיפה‪ ,‬שתקצר את זמני הנסיעה‬
‫למקומות העבודה‪ ,‬תצמצם את הצורך באחזקת ובשימוש ברכב פרטי ותתרום לסביבה נקייה‬
‫ובריאה יותר‪ .‬מעבר להסתמכות על תחבורה ציבורית אמינה ואיכותית‪ ,‬יביא לחיסכון משמעותי‬
‫בהוצאות החודשיות למשקי הבית ויצמצם את בזבוז הזמן בדרכים‪.‬‬
‫השקעה ביצירת מערכות להסעת המונים ומתן עדיפות להשקעה בתחבורה ציבורית על פני‬
‫פיתוח תשתיות לתחבורה פרטית‪ .‬בין היתר‪:‬‬
‫> השקעה מאסיבית בתשתיות המסילתיות‬
‫> פיתוח נתיבי תחבורה ציבורית בכניסות לערים הגדולות ומרכזי תעסוקה‬
‫> עידוד ההתניידות הבלתי ממונעת בערים הגדולות‬
‫> איחוד מערכי התשלום‪ ,‬הכירטוס והמודיעין באמצעי התחבורה הציבורית השונים‬
‫> הפעלת תחבורה ציבורית בשבת‪ :‬הפעלת קווי אוטובוס ורכבות בתוך ובין הערים בסופי שבוע‬
‫ובחג‪ ,‬במתכונת מיוחדת‪ ,‬תצמצם משמעותית את עלות הנסיעה למשפחות ואת הוצאות‬
‫השימוש ברכב פרטי ותגביר את יכולתן של אוכלוסייות מוחלשות למצות את שעות הפנאי‬
‫השבועיות‪.‬‬
‫> יצירת מערך תחבורה ציבורית הפועל שבעה ימים בשבוע יאפשר למשקי בית להסתמך באופן‬
‫מלא על תחבורה ציבורית ולוותר על העלויות הגבוהות של אחזקת רכב‪.‬‬

‫דיור ועלויות השירותים הפיננסיים‬
‫אנו רואים בעלויות הדיור הגבוהות ובעלויות השירותים הפיננסיים סוגיות ליבה בהתמודדות‬
‫עם יוקר המחייה‪ .‬לכן‪ ,‬מרצ תציג בשבועות הקרובים תוכניות נפרדות ומפורטות להתמודדות‬
‫עם שני נושאים אלה‪:‬‬
‫דיור‪ :‬מרצ תציג תכנית תקדימית לטיפול שורש בכשלים בשוק הדיור הישראלי‪ ,‬שמטרתה הפחתה‬
‫דרמטית של עלויות המחיה בישראל והגברת הנגישות לשוק הדיור לכלל אזרחי המדינה‪ .‬התכנית‬
‫מתבססת על שינוי דרמטי בסדרי העדיפויות הלאומיים ועל הגדרה של יעדים ממשלתיים במקום‬
‫שבו כאלה אינם קיימים בכלל‪ ,‬והיא נשענת על מגוון צעדי רגולציה‪ ,‬הסרת חסמים ושינויים‬
‫מבניים בשוק הדיור ובפעילות השחקנים הממשלתיים בתחום‪.‬‬

‫יוקר המחייה הפיננסי‪ :‬מרצ תציג תכנית מהפכנית וראשונה מסוגה להורדת יוקר המחיה‬
‫הפיננסי בישראל‪ ,‬באמצעות טיפול עומק יסודי בפיקוח על הבנקים והתמודדות חסרת פשרות‬
‫עם הריכוזיות הכלל‪-‬משקית‪ ,‬במטרה להוביל להפחתת עלויות דרמטית בשירותים הבנקאיים‬
‫עבור כלל אזרחי ישראל‪ ,‬ולהגדיל את הביטחון הכלכלי במדינה‪ .‬‬