You are on page 1of 7

‫תכנית מרצ למאבק בעוני‬

‫כללי‬
‫חקיקת חוק יסוד‪ :‬זכויות חברתיות‬
‫שילוב אינדיקטורים הקשורים לעוני ואי‪-‬שיוויון ביעדי המדיניות הכלכלית‬
‫תעסוקה‬
‫תמיכה בהכשרה מקצועית‪ ,‬בדגש על אוכלוסיות יעודיות‬
‫העלאת שכר המינימום‬
‫הרחבת הפיקוח על חוקי העבודה‬
‫הפסקת העסקה הקבלנית במגזר הציבורי‬
‫דיור‬
‫הרחבה מאסיבית של מאגרי הדיור הציבורי על בסיס כספי מכר הדירות בדיור הציבורי‪ ,‬בהתאם‬
‫לעקרונות חוק הדיור הציבורי‪.‬‬
‫שילוב רשימות הזכאים לדיור ממשרד השיכון ומשרד הקליטה ויצירת רשימה אחידה ושקופה‬
‫פתיחת "מבצעי שיפוץ" של הדירות בדיור הציבור‬
‫הגדלת הסיוע בשכר הדירה לזכאים‬
‫מערך הקצבאות‬
‫רפורמה במערך הקצבאות ‪ -‬העברת קצבאות לפי מצבו של הפרט ללא קשר להכנסתו‪,‬‬
‫ומיסוי הכנסותיו הכוללות במקביל‬
‫העלאת קצבאות הילדים תוך שמירה על מתווה אחיד‬
‫(קצבה שווה ללא קשר למיקום הילד במשפחה)‬
‫העלאה הדרגתית של דמי האבטלה והנהגה של דמי אבטלה לעצמאים‬

‫שירותי הרווחה‬
‫הקטנת מספר התיקים לכל עו"ס‬
‫הקמת מרכזי מיצוי זכויות אפקטיביים בקהילה‬
‫עצירת הפרטת השירותים החברתיים והחזרת השירותים המופרטים לידי המדינה‬
‫בטחון תזונתי‬
‫שילוב מפעל ההזנה ביישום תכנית "יום חינוך ארוך"‬
‫הרחבת מערך ההזנה כחלק משירותי הרווחה הממשלתיים‬
‫התמודדות עם חובות‬
‫איסור על ניתוקי מים וחשמל כאמצעי לגביית חובות‬
‫הקמת קרן ממשלתית להלוואות ללא ריבית להחזרי חובות‬

‫שינויים יסודיים בגישת הממשלה לעוני‬
‫חוק יסוד זכויות חברתיות‪ :‬לצד התוויית מהלכים קונקרטיים למלחמה בעוני‪ ,‬ברור כי התפיסה‬
‫ביחס למעמדן של זכויות חברתיות‪ ,‬הקשורות באופן ישיר להגנה מעוני‪ ,‬חייבת להשתנות‪ .‬מרצ‬
‫מאמינה בצורך לעגן בחקיקה את אחריותה של המדינה לדאוג לדיור‪ ,‬בריאות‪ ,‬חינוך ביטחון סוציאלי‬
‫ותזונתי‪ ,‬קיום בכבוד והגנה מאבטלה‪ ,‬ותמשיך לקדם את חקיקת חוק יסוד זכויות חברתיות שיזמה‬
‫בעבר ‪ -‬שיעניק לזכויות אלו מעמד של חוק יסוד‪.‬‬
‫הצבת יעדים ואינדיקאטורים הקשורים לעוני ואי‪-‬שוויון במדיניות המאקרו‪-‬כלכלית‪ :‬היעדים‬
‫המאקרו‪-‬כלכליים הנוכחיים המנחים את המדיניות הכלכלית בישראל‪ :‬כלל ההוצאה‪ ,‬גודל תמ"ג‬
‫לנפש‪ ,‬גודל הגירעון ויעדי האינפלציה ‪ -‬אינם לוקחים בחשבון את השפעתה בפועל של המדיניות‬
‫הכלכלית על איכות חיי האוכלוסייה ועל רווחתה‪ ,‬ומכתיבים לרוב מדיניות תקציבית מצמצמת‪.‬‬
‫הצבת יעדים כלכליים נוספים‪ ,‬המתייחסים לאי שוויון (כגון מדד ג'יני) ולמצב העשירונים התחתונים‬
‫(כגון תחולת העוני ובחינת עומק העוני) יחייבו את מתכנני המדיניות הכלכלית לקחת בחשבון‬
‫באופן ברור ופומבי ולדווח באופן קבוע על השפעת המדיניות על מצבה של האוכלוסייה‪ ,‬ובמיוחד‬
‫השפעתה על תחולת העוני ומצב העניים העובדים‪.‬‬

‫הגבלת הוצאות גבייה‪ ,‬ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין‬

‫תעסוקה‬

‫שמיטת חובות של אוכלוסית מקבלי הבטחת הכנסה לגופים ציבוריים‪,‬‬
‫לפי קריטריונים מוסכמים‬

‫מרצ תומכת בהעלאת שיעורי התעסוקה כמרכיב מרכזי ואפקטיבי להיחלצות ארוכת טווח מעוני‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬יש לפעול ליצירת שוק עבודה בטוח‪ ,‬הוגן ומכבד‪ ,‬ולמניעת תופעת "העובדים העניים" ‪-‬‬
‫כפי שעולה מדו"חות העוני האחרונים‪.‬‬

‫המאבק בעוני הוא‪ ,‬לתפיסתה של מרצ‪ ,‬מהמשימות המרכזיות והחשובות ביותר של הממשלה‬
‫שתתגבש לאחר הבחירות‪ .‬המדיניות שנקטו ממשלות ישראל האחרונות הביאו לפגיעה חמורה‬
‫במשפחות מאוכלוסיות מוחלשות‪ ,‬דרדרו עוד ועוד משקי בית אל מתחת לקו העוני והגדילו את‬
‫מימדיה של תופעת "העובדים העניים"‪.‬‬
‫התכנית המוצגת כאן מהווה מסגרת כללית לעקרונות שראוי שינחו תכנית לאומית למאבק בעוני‪,‬‬
‫לצד שורה של צעדים קונקרטיים שיש להוביל כבר עם גיבוש הממשלה הבאה‪ .‬עם הצטרפותה‬
‫לממשלה‪ ,‬מרצ תדרוש הגדרת יעדים ברורים ולוחות זמנים לגיבוש תכנית מפורטת למלחמה בעוני‬
‫וליישומה‪ ,‬הרותמת את משרדי הממשלה הרלוונטיים ואת המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬תוך התייחסות‬
‫לנתונים הקשים שעולים בדו"חות העוני האחרונים‪.‬‬

‫‪ .1‬הרחבת מערכי ההכשרה וההכוונה המקצועית‪ :‬יש להרחיב את מערך ההכשרה התעסוקתית‬
‫במשרד הכלכלה‪ ,‬תוך שיתוף מעסיקים פוטנציאליים ביצירת הכשרות המייעדות לתעסוקה‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫יש לתמוך ולהרחיב תכניות להסרת חסמים לתעסוקה לאוכלוסיות ייעודיות‪ ,‬ובמיוחד ‪ -‬האוכלוסייה‬
‫החרדית והאוכלוסייה הערבית‪.‬‬
‫‪ .2‬העלאת שכר המינימום ועדכונו‪ :‬בשנים האחרונות הלכה וגברה התופעה המבישה של עובדים‬
‫הנמצאים מתחת לקו העוני‪ .‬מרצ מאמינה שהעלאה של שכר המינימום היא קריטית לשמירה על‬
‫רמת חייהם של עובדים מאוכלוסיות מוחלשות‪ ,‬ולצמצום העוני‪ .‬לצד העלאת שכר המינימום באופן‬
‫משמעותי‪ ,‬מרצ תומכת ביצירת מנגנון לעדכון תדיר של שכר המינימום‪.‬‬

‫‪ .3‬הגדלת אגף הפיקוח על העבודה והרחבת סמכויותיו‪ :‬עובדים עניים רבים נמצאים בשוק‬
‫תעסוקה סובלים מביטחון מעורער‪ ,‬וחשופים לפיטורים שרירותיים ולפגיעה מתמשכת בזכויותיהם‪.‬‬
‫היכולת לצאת נגד הפגיעה שחווים עובדים עניים רבים מוגבלת לעיתים קרובות‪ ,‬בשל החשש מאבדן‬
‫מקום עבודתם‪ -‬ללא אלטרנטיבה‪ .‬מערך הפיקוח על העבודה הוא מרכיב מרכזי ביישום תפקידה‬
‫של המדינה בהגנה על זכויות עובדים‪ .‬יש לפעול‪ ,‬לתפיסת מרצ‪ ,‬לחיזוק האגף וסמכויותיו‪ ,‬הוספת‬
‫תקציב ופקחים נוספים‪ ,‬ומיקוד פעולותיו בתעסוקה ברמת שכר נמוכה‪ ,‬שם מרוכזים‬
‫העובדים העניים‪.‬‬
‫‪ .4‬הפסקת ההעסקה הקבלנית במגזר הציבורי‪ :‬המדינה היא המעסיקה הגדולה ביותר של עבודת‬
‫קבלני שירותים‪ ,‬ובכך תורמת בעקיפין לשוק עבודה מעורער ופוגעני‪ .‬יש לפעול לאי‪-‬חידוש הסכמי‬
‫התקשרות להעסקה קבלנית בשירות המדינה‪ ,‬ולכך שלא יוצאו מכרזים חדשים‪ .‬תוך מספר שנים‬
‫יש למגר את תופעת ההעסקה על בסיס מכרזים קבלניים בשירות המדינה‪.‬‬

‫שיקום והרחבת מערכת דיור הציבורי והסיוע הממשלתי בדיור‬
‫הפגיעה השיטתית והחמורה במערך הדיור הציבורי בידי ממשלות ישראל האחרונות קעקעה את‬
‫יכולתה של המדינה למלא את תפקידה בהגנה על הזכות לדיור‪ ,‬והביאה להפקרתן של משפחות‬
‫מוחלשות למחירי שוק הדיור המאמירים‪ .‬מרצ סבורה שעל המדינה לפעול לשיקום מיידי של מערך‬
‫הדיור הציבורי ולהרחבת הסיוע הממשלתי בפתרונות דיור‪:‬‬
‫‪.1‬הרחבה מאסיבית של מאגרי הדיור הציבורי לפי חוק הדיור הציבורי (‪ - )1998‬עם כניסתה‬
‫לממשלה‪ ,‬מרצ תפעל לעשות שימוש בכספי המכר של הדיור הציבורי(כ‪ 3-‬מיליארד ש"ח עד כה)‬
‫לבניית דיור ציבורי‪ .‬סכומים אלו‪ ,‬שבניגוד לחוק לא הופנו עד כה למערך הדיור הציבורי‪ ,‬מהווים‬
‫מקור מספק לבנייה ולרכישה ממשלתית של כ‪ 15,000-‬דירות חדשות‪ .‬במקביל‪ ,‬יש לפעול בכל‬
‫האמצעים החוקיים להשבת דירות למאגרי הדיור הציבורי‪ ,‬שנמכרו בניגוד לחוק לגופים ועמותות‬
‫פרטיות ולעצור באופן מיידי את המכירות הבלתי חוקיות של דירות ציבוריות שלא לדייריהן‪.‬‬
‫‪.2‬שיפוץ מיידי של כלל הדירות הקיימות בדיור הציבורי ‪ -‬מצבן של הדירות בדיור הציבורי מחפיר‪,‬‬
‫פוגע בכבודם של הדיירים ובמקרים רבים אף מסכן את חייהם‪ .‬יש לערוך מבצעי שיפוץ מרוכזים‬
‫בדירות הקיימות‪ ,‬שיביאו אותן לסטנדרט מחייה ראוי‪ .‬במקביל‪ ,‬יש לחייב את החברות המשכנות‬

‫בתחזוקה שוטפת והולמת של הדירות בדיור הציבורי‪.‬‬
‫‪ .3‬הגדרת גובה סיוע ריאלי בשכר הדירה לאוכלוסיה הזכאית לכך ‪ -‬עשרות אלפי אזרחים העומדים‬
‫בתור לדיור הציבורי נאלצים להתמודד בעצמם עם שוק הדיור ועם מחירי הדירות המאמירים‪.‬‬
‫משפחות אשר זוכות לסיוע בשכר דירה מקבלות לרוב מאות שקלים בשנה בלבד‪ .‬יש להגדיר‬
‫סכום ריאלי לגובה הסיוע בשכר הדירה‪ ,‬שייקבע ע"י משרד השיכון והבינוי ו‪-‬וועדת הכלכלה וייקח‬
‫בחשבון את מחירי הדיור הממוצעים באזורים הרלוונטיים‪.‬‬
‫‪ .4‬הקמת צוות למציאת פתרונות מיידים לחסרי בית‬

‫מערך קצבאות‬
‫רפורמה במערך הקצבאות‬
‫מרצ שואפת לקדם רפורמה ארוכת טווח שתביא תוך עשור לשינוי מהותי במערכת הקצבאות‬
‫בישראל‪ .‬זאת על מנת למנוע גלישה למלכודות עוני ולהקל על הבירוקרטיה האיומה מולה מתמודדת‬
‫האוכלוסייה הזכאית לקצבאות‪.‬‬
‫לפי השינוי המוצע‪ ,‬הקצבאות יוענקו לפרט לפי קריטריונים מוסכמים הקשורים למצבו ‪ -‬אחוזי‬
‫נכות‪ ,‬דרגת אי‪-‬כושר עבודה‪ ,‬הורות יחידנית‪ ,‬הורות לילד‪/‬ה נכה וכיו"ב‪ .‬הסכומים שיועברו לפרט‬
‫ייקבעו לפי קריטריונים של ביטוח לאומי‪ ,‬המתייחסים לעילה לפיה זכאי הפרט לקצבה‪ ,‬וללא קשר‬
‫למצבו הכלכלי ולבעלותו על נכסים‪ .‬במקביל הקצבה המועברת לפרט ע"י ביטוח לאומי‪ ,‬תיחשב‬
‫כחלק מהכנסתו השנתית‪ ,‬עליה יש לדווח‪ .‬הכנסה זו תחושב כחלק מהכנסתו הכוללת של הפרט‪,‬‬
‫והוא ימוסה לפי מדרגת המס אליה הוא משתייך‪ ,‬בהתאם להכנסתו הכוללת (משכר‪ ,‬הון וקצבאות)‪.‬‬
‫העלאת קצבאות הילדים‬
‫הקיצוצים שספגו קצבאות הילדים בשנים האחרונות פגעו קשות בהכנסתם של משקי הבית‬
‫ובמיוחד באלו של משפחות מוחלשות‪ .‬יש להעלות את קצבת הילדים ולהתאימה לרמה הממוצעת‬
‫במדינות ה‪ .OECD-‬יש לעדכן את הקצבה באופן הדרגתי‪ ,‬במשך חמש שנים‪ ,‬בתוספת של כ‪70-‬‬
‫ש"ח לקצבה מדי שנה‪.‬‬
‫העלאה הדרגתית של דמי האבטלה‬

‫הנהגת דמי אבטלה לעצמאים‬
‫דמי האבטלה בישראל נועדו לאפשר מינימום של קיום בכבוד לאזרחים אשר נקלעו למצב של‬
‫אבטלה חיכוכית המתפרסת על פני תקופה של מספר חודשים ולסייע להם לשוב למעגל התעסוקה‪.‬‬
‫עקרונות אלו תקפים לגבי עובדים עצמאיים כשם שהינם תקפים לעובדים שכירים‪ ,‬אולם עובדים‬
‫עצמאיים לא זוכים להגנה דומה‪ .‬מוצע להעניק למגזר העצמאים ובעלי העסקים זכאות לדמי אבטלה‬
‫דרך קרן אבטלה מיועדת‪ ,‬כענף ביטוח נפרד‪.‬‬

‫‪.5‬הרחבת טיפולי השיניים הבסיסיים והמונעים לילדים וקשישים והנעת מהלך ליצירת ביטוח‬
‫טיפולי שיניים ממלכתי‪ :‬הכנסת טיפולי השיניים המונעים והבסיסיים עבור אוכלוסיית הילדים‬
‫ואוכלוסיית הקשישים תצמצם את ההוצאות של המשפחות החיות מתחת לקו העוני בתחומים אלו‪,‬‬
‫שרבות מהן אף נמנעות מלרכוש שירותי בריאות השן בשל עלותם הגבוהה‪ .‬יש להמשיך את התהליך‬
‫שהחל כבר‪ ,‬לפעול להרחבת הכיסוי הבסיסי לשנתונים נוספים של ילדים ובני‪-‬נוער ולאוכלוסיית‬
‫הקשישים בישראל‪.‬‬

‫בריאות‬

‫הרחבת מערך מעונות יום והצהרונים‬

‫מרצ מאמינה בחיזוק הרפואה הציבורית בישראל‪ ,‬ובצמצום הפערים בבריאות‪ .‬להשקפת מרצ‪,‬‬
‫על הממשלה שתתגבש להגן על האוניברסליות של מערכת הבריאות הישראלית‪ ,‬לפעול להרחבת‬
‫סל השירותים שמציעה המערכת לאזרחי המדינה ולפיתוח ושיפור שירותי הרפואה בפריפרייה‬
‫ובישובים ערביים‪.‬‬

‫הקמת ‪ 800‬מעונות יום נוספים‪ :‬יש להרחיב באופן מיידי את היצע מעונות היום המסובסדים לגיל‬
‫הרך‪ .‬לשם כך יש להשתמש בתקציב ממשלתי להקמת מעונות יום נוספים‪ ,‬לפעול להרחבת מעונות‬
‫יום קיימים ולהסב מבנים קיימים בשכונות למעונות יום‪ .‬הגדלת היצע מעונות היום תשפיע באופן‬
‫ישיר על צמצום ההוצאה המשפחתית לטיפול בילדים ותקל על יציאת ההורים לעבודה‪.‬‬

‫‪.1‬עדכון קבוע של סל התרופות בהתאם להצעת החוק שיזמה מרצ‪ :‬יש להנהיג עדכון קבוע של‬
‫הסל מדי שנה בשיעור של ‪ 2‬אחוז‪ ,‬ובכך לדאוג להכנסתן של טכנולוגיות ותרופות חדשניות ומצילות‬
‫חיים לסל‪ ,‬ולהנגשת תרופות ושירותים נוספים לאזרחים במחירים סבירים‪.‬‬

‫בטחון תזונתי‬

‫‪.2‬הרחבת סל שירותי הבריאות הממלכתי‪ :‬יש לפעול להוספה רחבה של שירותים לביטוח הבריאות‬
‫הבסיסי‪ ,‬אשר נמצאים כיום בביטוחי הבריאות המשלימים‪ ,‬ובכך לצמצם את הצורך בתשלום על‬
‫ביטוחים פרטיים ומשלימים ולשפר את איכות השירותים להם זוכים המבוטחים בכיסויים הבסיסיים‪.‬‬

‫יצירת מערך תכניות הזנה ייעודיות‪ ,‬המשולבות בשירותים החברתיים‪ :‬אוכלוסיות רבות הנתמכות‬
‫ע"י מערכת הרווחה סובלות מביטחון תזונתי רעוע‪ ,‬המסכן את בריאותם ופוגע בכבודם‪ .‬מרצ‬
‫סבורה שיש לחזק את מערכי ההזנה הקיימים ולשלבם במערכת הרווחה הכללית‪ ,‬על‪-‬מנת לסייע‬
‫לאוכלוסיות אלו ‪ -‬במיוחד לילדים וקשישים החיים בעוני‪.‬‬

‫‪ .3‬הכללת הביטוח והאשפוז הסיעודי בסל הבריאות‪ :‬נטל האשפוז והטיפול הסיעודי על משפחות‬
‫בישראל הולך ועולה בשנים האחרונות‪ ,‬כמו גם מחירי הביטוחים הסיעודיים הפרטיים‪ .‬על הממשלה‬
‫שתתגבש לפעול לשילוב האשפוז הסיעודי והטיפול הסיעודי בקהילה בסל הבריאות הממלכתי‪,‬‬
‫ולצמצום השתתפות המשפחה בעלויות הטיפול‪.‬‬

‫הרחבת מפעל ההזנה במערכת החינוך‪ ,‬בשילוב יום לימודים ארוך‪ :‬יש להרחיב את מפעל ההזנה‬
‫במערכת החינוך‪ ,‬תוך שילובו במערך יום חינוך ארוך‪ ,‬שיסייע להורים גם בצמצום עלויות של מסגרות‬
‫אחר‪-‬הצהריים‪ .‬מפעל הזנה שישולב במערכת החינוך יסייע לשפר את הביטחון התזונתי של‬
‫ילדים בכל הגילאים‪ ,‬ללא יצירת סטיגמה על הילדים הזקוקים לסיוע ותוך הפחתת הנטל מההורים‪.‬‬

‫‪.4‬ביטול המע"מ על תרופות‪ :‬מרצ סבורה שיש להשתמש בכל האמצעים האפשריים להנגשת‬
‫תרופות ומכשור רפואי חיוני לאזרחים‪ ,‬ולמנוע מצבים בהם חולים נמנעים מלרכוש תרופות בשל‬
‫עלותן‪ .‬יש לבטל המע"מ על תרופות על מנת להוריד את מחירן לחולים‪.‬‬

‫התמודדות עם חובות‬

‫שירותי הרווחה לידי המדינה‪ ,‬ולפעול להרחבת ושיפור השירותים‪ .‬על כן‪ ,‬מרצ תפעל ל‪:‬‬

‫ההתמודדות עם חובות תופחים מהווה לעיתים קרובות מרכיב מרכזי בחייהם של משפחות מתחת‬
‫לקו העוני‪ .‬הקושי להתמודד עם החזרי החובות ‪ -‬לרשויות חשמל ומים‪ ,‬לבנקים ולהחזרי משכנתאות‪,‬‬
‫מביא לעיתים לקריסתם המוחלטת של משקי בית‪ ,‬כאשר כעבור תקופה מגיע החוב למימדים חסרי‬
‫פרופורציה לחוב ההתחלתי‪ .‬לתפיסת מרצ‪ ,‬על המדינה להתערב במקרים אלו‪ ,‬ולייצר רשת ביטחון‬
‫שתאפשר לחייבים להתמודד באופן הוגן עם החזר חובותיהם‪ ,‬ללא הגעה לקריסה‪:‬‬

‫הגדלת תקני העו"ס במחלקות לשירותים חברתיים‪ :‬המחסור במשאבים של עובדות ועובדי‬
‫הרווחה בישראל ומספרם המצומצם ביחס לעומס התיקים והמקרים בהם הן מטפלות‪ ,‬פוגע באיכות‬
‫השירותים אשר ניתנים לאוכלוסיות היעד‪ .‬יש להגדיל באופן הדרגתי את תקני העו"ס‪ ,‬ולהביא את‬
‫עומס התיקים על כל עו"ס ל ‪ 50-60‬תיקים‪.‬‬

‫‪.1‬איסור בחוק על ניתוקי חשמל ומים כאמצעי גבייה ‪ -‬ניתוקי החשמל והמים כאמצעי לגביית‬
‫חובות מהווים סנקציה בלתי מידתית כלפי אוכלוסיות מוחלשות‪ ,‬והם פוגעים חמורות במשאבים‬
‫חיוניים עבור אוכלוסיות אלו ומונעים מהם לחיות בכבוד‪ .‬יש להגדיר אוכלוסיות החסינות באופן מלא‬
‫מהשימוש בניתוקי חשמל ומים כאמצעי גבייה‪ .‬בין היתר מדובר על משפחות חד הוריות‪ ,‬קשישים‪,‬‬
‫נכים‪ ,‬מקבלי קצבת הבטחת הכנסה ומשפחות הנמצאות מתחת לקו העוני‪.‬‬
‫‪.2‬הקמת קרן ממשלתית להלוואות ללא ריבית להחזר חובות – מצבם הכלכלי הרעוע של משקי‬
‫בית הנמצאים בחובות מביא לריביות גבוהות במיוחד מהבנקים בבואם ליטול הלוואות‪ ,‬ובכך הם‬
‫נכנסים לסחרור של הלוואות וחובות ‪ -‬מול הגופים להם הם חייבים מחד ומול הבנקים מאידך‪,‬‬
‫סחרור המביא לעיתים לקריסתם המוחלטת‪ .‬מרצ תומכת בהקמת קרן ממשלתית להלוואות ללא‬
‫ריבית‪ ,‬לצורך סגירת חובות‪ ,‬שתסייע לזכאים בהתאוששות מהחובות‪ .‬במקביל‪ ,‬יקבלו הזכאים סיוע‬
‫בהדרכה להתנהלות כלכלית נבונה‪ ,‬שתמנע הידרדרות לחובות נוספים בעתיד‪.‬‬
‫‪.3‬הגבלת הוצאות גבייה‪ ,‬ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין – יש לפעול באמצעות חקיקה‬
‫ורגולציה ליצירת תקרה קשיחה לתפיחת החובות למוסדות הבנקאיים כך שהחוב לא יגדל ביותר‬
‫משיעור מסויים בשנה‪ ,‬שייקבע ע"י משרד האוצר והמפקח על הבנקים‪.‬‬
‫שיפור‪ ,‬הרחבת והתאמת שירותי הרווחה‬
‫מרצ סבורה כי ההפרטה המתמשכת של שירותי הרווחה בעשורים האחרונים הביאה לפגיעה‬
‫משמעותית באיכות השירותים הניתנים לאוכלוסיה‪ ,‬יצרה אפליה ברמת השירותים בין אזורים שונים‬
‫בארץ ופגעה בעובדות ובעובדים עצמם בשירותים אלו‪ .‬מרצ סבורה שיש להחזיר את מערך מתן‬

‫עצירת ההפרטה של השירותים החברתיים‪ :‬הפרטת השירותים החברתיים מביאה לדרדור איכות‬
‫השירותים הניתנים לאוכלוסיות היעד‪ ,‬ולהרחבת אי‪-‬השוויון‪ .‬מרצ תומכת בעצירה של תהליכי‬
‫ההפרטה והמכרזים בתחומי הרווחה השירותים החברתיים והחינוך‪ ,‬בהשוואת תנאיהם של עובדי‬
‫שירותי רווחה וחינוך בעמותות‪ ,‬לעמיתיהם במגזר הציבורי (בחקיקה ובצווי הרחבה) ובהחזרה של‬
‫שירותים שהופרטו לאחריות המדינה‪.‬‬
‫הקמת מרכזי מיצוי זכויות‪ :‬מורכבות מערכת הרווחה בישראל וריבוי התכניות והקריטריונים‬
‫המשויכים להן מונעים לעיתים קרובות מאוכלוסיות מוחלשות את קבלת מלוא הזכויות אשר להן‬
‫הן זכאיות‪ .‬מדובר בכלים וסיוע שיכולים לשפר את מצבם הכלכלי ורווחתם‪ .‬חלק אף פונים לגופי‬
‫מיצוי זכויות עצמאיים‪ ,‬אשר גובים מהם סכומים גבוהים תמורת שירותיהם‪ .‬יש לפעול להקמת‬
‫מרכזי מיצוי זכויות‪ ,‬בפריסה גיאוגרפית רחבה‪ ,‬שירכזו את המידע בצורה פשוטה וברורה ויסייעו‬
‫לאוכלוסיות היעד במיצוי זכויותיהן‪.‬‬

‫תכנית מרצ למאבק בעוני‪ -‬הערכת עלות‬
‫חלק מהצעדים המוצעים במסגרת התכנית מתייחסים לרגולציה ולשינוים מבנים בשווקים ואינם‬
‫גוררים הוצאה מתקציב המדינה‪ .‬להלן עלות הצעדים בהם כרוכה הוצאה ציבורית משמעותית‬
‫מתקציב המדינה‪:‬‬

‫תכנית‬

‫עלות‬

‫יישום יום לימודים ארוך‬

‫כ‪ 2 -‬מיליארד ש"ח‬

‫הרחבת מעונות היום‬

‫כ‪ 1.8 -‬מיליארד ש"ח‬

‫הרחבת הסבסוד לצהרונים (פעימה ראשונה)‬

‫כ‪ 0.75 -‬מיליארד ש"ח‬

‫הוספת סייעת שנייה‬

‫כ‪ 180-‬מיליון ש"ח‬

‫הגדלת קצבאות הילדים (פעימה ראשונה)‬

‫כ‪ 0.2 -‬מיליארד ש"ח‬

‫רפורמה במערך הקצבאות (פעימה ראשונה)‬

‫כ‪ 6.4-‬מיליארד ש"ח‬

‫הרחבת הכשרות תעסוקתיות‬

‫כ‪ 120-‬מיליון ש"ח‬

‫הגדלת מספר הפקחים על העבודה‬

‫כ‪ 15-‬מיליון ש"ח‬

‫העלאת קצבת האבטלה (פעימה ראשונה)‬

‫כ‪ 180-‬מיליון ש"ח‬

‫הנהגת דמי האבטלה לזכאים (פעימה ראשונה)‬

‫‪ 0.5‬מיליארד ש"ח‬

‫הגדלת תקני העו"ס ביחס לכמות התיקים‬

‫כ‪ 300-‬מיליון ש"ח‬

‫הקמת מרכזי מיצוי זכויות‬

‫כ‪ 35-‬מיליון ש"ח‬

‫ביטול המע"מ על מים‬

‫כ‪ 1-‬מילארד ש"ח‬

‫ביטול המע"מ על תרופות‬

‫כ‪ 0.9 -‬מיליארד ש"ח‬

‫הרחבת סל הבריאות‬

‫כ‪ 3.2 -‬מיליארד ש"ח‬

‫עדכון קבוע מדי שנה (‪ 2‬אחוז) של סל התרופות‬

‫כ‪ 0.5 -‬מיליארד ש"ח‬

‫הרחבת כיסוי טיפולי שיניים לילדים ולקשישים‬

‫כ‪ 0.24 -‬מיליארד ש"ח‬

‫תכנית‬

‫עלות‬

‫העלאת שכר המינימום‬

‫כ‪ 0.7-‬מיליארד ש"ח (פעימה ראשונה)‬

‫הכנסת הביטוח והאישפוז הסיעודי לסל הבריאות‬

‫כ‪ 1.1-‬מיליארד ש"ח‬

‫תכנית הדיור של מרצ‬

‫כ‪ 5.45-‬מיליארד ש"ח‬

‫פיתוח תחבורה ציבורית‬

‫כ‪ 1 -‬מיליארד ש"ח (פעימה ראשונה)‬

‫סה״כ‬

‫‪ 26.5‬מיליארד ש"ח‬

‫מקורות מימון‬
‫תכנית‬
‫רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון‬

‫עלות‬
‫‪ 2‬מיליארד ש"ח‬

‫הנהגת מס חברות דיפרנציאלי‬

‫‪ 3.5‬מיליארד ש"ח‬

‫הוספת מדרגות מס הכנסה להכנסות גבוהות‬
‫במיוחד והוספת מס על רווחי הון‬

‫‪ 3.2‬מיליארד ש"ח‬

‫הנהגת מס עיזבון‬

‫‪ 3.5‬מיליארד ש"ח‬

‫העלאת מס הבריאות ב‪ 0.5-1.5‬נקודות אחוז‬
‫(באופן פרוגרסיבי) והעלאת התקרה על‬
‫פטור ממס בריאות‬

‫כ‪ 3.4-‬מיליארד ש"ח‬

‫מיסוי דירות ריקות וקרקעות לבנייה‬

‫‪ 1.2‬מיליארד ש"ח‬

‫(כספי מכר הדיור הציבורי‪ ,‬המיועדים‬
‫למימון פרק הדיור הציבורי בתכנית הדיור)‬

‫‪ 3‬מיליארד ש"ח‬

‫שינוי סדרי עדיפויות פנימי‪:‬‬
‫קיצוץ בהעברות החריגות לתקציב הביטחון‬
‫(דרך וועדת כספים)‬

‫‪ 5‬מיליארד ש"ח‬

‫הפסקת ההעברות החריגות להתנחלויות‬
‫דרך החטיבה להתיישבות ותקצוב‬
‫היתר להתנחלויות‬

‫‪ 1.5‬מיליארד ש״ח‬

‫סה״כ‬

‫‪ 26.5‬מיליארד ש"ח‬

‫לפירוט נוסף לחצו כאן‬