You are on page 1of 142

1.

GENETIKA

- ZNANOST 0 NASLJEDIVANJU

2. NESPOLNO I SPOLNO RAZMNO~AVANJE

3. MOLEKULARNA OSNOVA NASLJEDIVANJA
4. OD GENA DO BJELAN~EVINA
5.RTGULAClJA AKTIVNOSTI GENA

6. MENDEL IZAKONI

/'.

10

W
,

14

\,
L

NASL~EDIVANJA

SPOLNI KROMOSOMI I NASLJEDIVANJE VEZANO uz SPOL

v

38
42

(30)

MUTACIJE GENA I KROMOSOMA

J

GENETIKA BAKTERIJA IVIRUSA

12. GENETIKA ~OVJEKA
13. TUMOR

24

32

9. VEZANI GENI
11.

18

26

7. NEOVISNA SEGREGACIJA
8.

8

44
50

54
1

J

L/

60

/

J

14.

KLONIRANJE

15.

G E N E T ~ ~ K~N~ENJERSTVO
O

66

16.

CITOPLAZMATSKO NASLJEDIVANJE~

70

17.

GENI

18.

~OVJEK
I GENETIKA

62

L

u POPULACIJI v

d'

'

72
74