You are on page 1of 2

COMUNICAT DE PREMSA

ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA FILOSOFIA,


DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL DE LA UIB, ASSOCIACI
FILOSFICA DE LES ILLES BALEARS (AFIB), I ESTUDIANTS DE LA UIB
(LLETRES EN ACCI)
PALMA, 10 DE FEBRER DE 2015
A partir del segon esborrany de la Llei Orgnica per a la Millora de la Qualitat
Educativa (LOMQE) lrea de Filosofia ha estat menyspreada en reduir la seva
presncia un 66% en nombre dhores o un 75% en nombre dassignatures. Desapareixen
del nou sistema educatiu lEducaci per a la Ciutadania de 2n dESO, lEducaci
eticocvica de 4t dESO i es converteix en optativa la Histria de la Filosofia de 2n de
Batxillerat.
A instncies de la REF (Red espaola de Filosofia), integrada per la Conferncia de
Degans de Filosofia, associacions de Filosofia de tota Espanya, lInstitut de Filosofia
del CSIC, etc., es varen iniciar accions i reunions per restituir un ensenyament digne al
nou sistema educatiu que dibuixa la LOMQE.
Consideram que una sola matria de lrea de Filosofia (la de 1r de Batxillerat, que s
lnica obligatria per a tot lalumnat) s insuficient per complir el mateix objectiu que
la LOMQE marca: que laprenentatge a lescola ha danar dirigit a formar persones
autnomes, crtiques, amb pensament propi. Aquests sn precisament els objectius que
figuren als currculums de totes les matries de Filosofia i no s coherent que lrea que
tracta amb ms profunditat lautonomia, la crtica i el pensament propi sigui marginada
en el sistema educatiu.
El Consell dEstat i el Consell Escolar de lEstat ja varen emetre el seu Dictamen sobre
la LOMQE i varen considerar que shavia de posar com a obligatria la matria troncal
Histria de la Filosofia per a tot lalumnat de 2n de batxillerat, o com a mnim, per a
lalumnat de la modalitat dHumanitats i Cincies Socials. Ni el Ministeri dEducaci i
Cincia en va fer cas ni la Conselleria dEducaci i Cultura vol seguir aquesta indicaci.
Tampoc no segueixen les recomanacions de la UNESCO quan recomana a tots els estats
que mantinguin les matries de Filosofia o les amplin encara ms. Tot el contrari, la
reducci de les matries de Filosofia que ha de cursar un alumne en acabar el batxillerat
es redueix drsticament.
Des del mes dabril del 2013 ens hem reunit amb els anteriors consellers deducaci de
les Illes Balears, el Sr. Rafel Bosch i la Sra. Juana M. Camps, i recentment amb la Dra.
Gral. dOrdenaci, la Sra. Isabel Cerd, i el Dr. Gral. dEducaci, el Sr. Antoni Vera.
Tamb ens hem reunit amb diputats tant del Parlament dEspanya com del Parlament de
les Illes Balears. Tots ells, tots, ens han donat la ra i han estat dacord amb la
importncia que t la Filosofia per a leducaci de les persones autnomes, crtiques i
amb pensament propi, per cap dells, cap, ha pres la decisi desmenar la LOMQE en
el marge dacci que les CCAA tenen segons la mateixa llei.
Abans de laprovaci de la LOMQE demanvem que es mantinguessin les tres matries
actuals per tenir un cicle complet de Filosofia. El MEC shi va oposar. Desprs de
laprovaci hem intentat que la Conselleria dEducaci augmenti les matries
obligatries de Filosofia, sobretot la Histria de la Filosofia de 2n de batxillerat. Ara ja
noms demanan que aquest matria troncal sigui obligatria per als que elegeixin la
modalitat dHumanitats i Cincies Socials, i que la deixin optativa per a les altres
modalitats. Segons sabem els tcnics de la Conselleria no nestan dacord i simposen

per damunt de totes les raons pedaggiques al nostre favor. Sembla que pel simple
detall tcnic, que si tanquen litinerari dHumanitats i Cincies Socials, lalumnat tendr
una optativa menys per elegir que lalumnat de Cincies i dArts, deixen al marge la
fonamental matria per a la cultura occidental que s la Histria de la Filosofia.
A ms a ms, a la prova davaluaci final del batxillerat, els alumnes shauran
dexaminar de totes les matries troncals que hagin cursat els dos anys de letapa. Aix
significa que shauran dexaminar de la Filosofia de 1r de batxillerat i no hauran cursat
cap matria de lrea a 2n. Aquest seria un altre motiu per posar la Histria de la
Filosofia obligatria a lalumnat, aix sexaminaria de la matria de 2n i no de la de 1r.
El despropsit augmenta amb el currculum de Filosofia de 1r de batxillerat que ha
publicat el MEC: s duna extensi desorbitada. Els estndards daprenentatge que hi
figuren, que sn sobre els quals sefectuar la prova final de batxillerat, necessiten
duna dedicaci horria mnima de 4 hores setmanals. Si finalment lalumnat sha
dexaminar daquesta matria pensam que s de rigor que tengui aquesta crrega
horria.
Algunes CCAA, Canries, Cantbria i La Rioja, ja han corregit aquest defecte i han
anunciat que perfilaran millor els itineraris i posaran la Histria de la Filosofia com a
obligatria a 2n de batxillerat. Segurament la Comunitat de Madrid tamb ho far
segons ens informen els companys de la REF.
Els grups parlamentaris PSOE i MS registraran avui mateix una Proposici no de Llei
en favor de la Filosofia. Els Parlaments dExtremadura, Arag i Catalunya ja han
aprovat proposicions similars.
Desprs de lAssemblea de la Plataforma farem arribar novament a la Conselleria les
segents propostes, acompanyades de ms de 1.000 signatures de suport que hem
recollit:
1. Que la Histria de la Filosofia sigui obligatria a totes les modalitats de segon
de batxillerat.
2. Si no s possible 1) que sigui noms obligatria per a la modalitat dHumanitats
i Cincies Socials i Cincies.
3. Si no s possible 1) i 2) que sigui noms obligatria per a la modalitat
dHumanitats i Cincies Socials.
4. A les modalitats on no sigui obligatria que sigui optativa.
5. Si s optativa que tengui 4 hores setmanals.
6. Que Filosofia de 1r de batxillerat tengui 4 hores setmanals degut a lextensi del
currculum.
7. Que Filosofia de 4t tengui 3 hores setmanals.