You are on page 1of 6

MARWOLAETH1 - jeden z Pradawnych Bogw okrelanych Dziesicioma Bogami Stworzenia,

Biay Krl bd Biay Pradawny Bg. Bogini wojny absolutnej, okruciestwa, zniszczenia,
mierci, grzechu i zemsty, a take susznego zwycistwa i wiata; twrca i wadca smokw;
panuje w Krainie mierci Isfyd oraz w Avant Heim. Znana bardziej jako mag klasy S i jeden z
Dziesiciu witych Magw SHIRO2 z gildii Sabertooth; przywdczyni druyny o nazwie
Bezimienni, partnerka Kurumi Tokisaki i prawa rk byego mistrza Sabertooth Jiemmy.
1.Marwolaeth
2. Wygld.
3. Osobowo.
4. Historia.
4.1. Przeszo.
4.2. 7 lipca x777.
4.3. Fairy Tail.
4.4. Sabertooth.
4.5. Wielki Turniej Magiczny w X791 roku.
4.6. Cakowity powrt pamici.
4.7. Poszukiwania Fairy Tail.
4.8. Wojna z Zerefem.
4.9. Powrt Biaego Krla.
4.10. Epilog.
5. Magia i umiejtnoci.
5.1. Jedyna Magia.
5.1.1. Boski Gniew.
5.1.2. Zniszczenie Krwi.
5.2. Zapomniana Magia Biaego Krla: Sd Ozyrysa.
5.2.1. Osiemnacie Bojowych Bstw Yakumy.
5.3. Zapomniana Magia Rubinowego Krla: Synestezja.
5.4. Zapomniana Magia Srebrnego Krla: Trzecie Oko.
5.5. Zapomniana Magia Szmaragdowego Krla: Wyzwanie Boga.
5.5.1. Wyzwanie Boga.
5.5.2. Shiritori.
5.5.3. Ketsu-go.
5.5.4. Festiwal Walk.
5.5.5. Rajska Wiea.
5.5.6. Spacer w Chmurach.
5.6. Magia Tworzenia.
5.6.1. Magia Tworzenia: Magia Koci.
5.6.2. Magia Tworzenia: Magia Krwi.
5.7. Umiejtnoci.
5.7.1. Sia Fizyczna.
5.7.2. Zdolnoci Umysowe.
5.7.3. Wytrzymao.
6. Ciekawostki.
7. Cytaty.
8. O Shiro.

1. MARWOLAETH
YAMI NI MADOISHI AWARENA KAGE YO. HITO O KIZUTSUKE OTOSHIMETE, TSUMI NI OBORESHI GO NO TAMA.

2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

IPPEN... SHINDE MIRU?3

Biay Krl, antyczna bogini wojny absolutnej, okruciestwa, zniszczenia, mierci, grzechu i
zemsty, ale take susznego zwycistwa i wiata. Uznawana za stwrc wszelkiego za i
smokw, ktrymi wadaa obok Krainy mierci Isfyd4. Siostra dziewiciorga innych bogw:
bogini zwierzt Lairy, bogini pracy Cainasu, boga sztuki Azurila, boga zabawy Tet, boga magii
Artosha, bogini rolin Okein, bogini uczu Fiel, boga szczcia Aidoneusa i boga dobra En.
Posiada dwie bratanice Jibril i Azriel oraz siostrzeca Brethila. Powiconym Marwolaeth
kwiatem by likorys, a zwierzciem skorpion.
Marwolaeth bya czczona przede wszystkim w Krlestwie Pergrande witynia Likorysu
stanowia centralnym punkt stolicy Fontain, a obecnie jej ruiny s zajmowane przez
bezdomnych, a podziemne komnaty uywane jako wizienia dla wyjtkowo gronych
kryminalistw. Mnichw Marwolaeth nazywano Bezimiennymi i byli wybierani ju w dniu
narodzin, odbierani matkom i pozbawiani przywileju posiadania imienia. Najwyszy Mnich
Likorysu przed wyrzeczeniem si Marwolaeth zasiada w krlewskiej radzie, w okresie wojen
peni funkcj Najwyszego Dowdcy, a w razie bezkrlewia rzdzi krajem a nastpca tronu
by gotowy do objcia tronu. W Krlestwie Pergrande do czasu porzucenia kultu Marwolaeth
nie uywano tytuu krla, a jedynie Ziemskiego Namiestnika Biaego Krla. Inn znan
wityni Marwolaeth by Dom Jednego Likorysu w Krlestwie Fiore, siedziba gildii
Sabertooth od momentu, gdy Mistrzem zosta Jiemma.
Z tekstw tratujcych o witach ku czci Marwolaeth zachoway si jedynie strzpki.
Wiadomo o Ceremonii Biaego Soca, ktra miaa wykaza, kto z kilku kandydatw na
nastpc jest najbardziej godzien noszenia tytuu Ziemskiego Namiestnika Biaego Krla i
jedynym znanym wadc Pergrande, ktry przeszed Ceremoni Biaego Soca by Kamui
panujcy midzy X400 a X500 rokiem. Innym znanym obrzdem bya Ceremonia Przeklestwa
odbywana raz do roku, w dniu Przesilenia Zimowego oraz Ceremonia Biaego Czasu, coroczne
wito podczas ktrego Biay Chr wykonywa hymn Marwolaeth Encore du temps5 - i by
take piewany przez onierzy przed bitwami.
W Krlewskich Archiwach Pergrande (i kopie w Tajnych Magicznych Archiwach Magicznej
Rady Krlestwa Fiore) znajduj si antyczne rkopisy dotyczce Marwolaeth ze zbioru
Opowieci Ishgalu. Zgodnie ze Znudzonym Krlem to Marwolaeth daa ycie pierwszym
dziesiciu smokom Mellt, Tn, Dr, Haearn, Awyr, Amser, I, Sain, Cysgod i Golau 6 - i
nakazaa panowa nad Ziemi i ludmi. Opowie Smocza Wojna wspomina o szale jaki ogarn
Marwolaeth, gdy najmodszy ze stworzonych przez ni smokw, Golau, zapragn pokojowego
ycia z ludmi i przekona do tego inne smoki, Biay Krl w zemcie za nieposuszestwo
stworzy zaledwie trzy bestie, ale nieporwnanie potniejsze ni dziesicioro pierwszych
Noswaith, Tywyllwch i Dinistrio7, a Dinistrio wskazuje si jako Acnologi. Wedug Lenego
Starca Marwolaeth zamieszkuje Avant Heim8, wysp, ktra szybuje ponad gwiazdami i Isfyd
wraz ze sucym jej Cierniem9 i Stranikami Isfyd10, ktrzy asystuj Biaemu Krlowi w czasie
osdu zmarych.

2. WYGLD.
Shiro jest szczupa i ma czerwone oczy. Jako dziecko miaa biae wosy, roztrzepane i sigajce
pasa. Na karku miaa czarny znak Fairy Tail. Nosia granatowy, marynarski mundurek. Po
siedmiu latach wosy zaczesuje na praw stron i ma pieprzyk pod lewym okiem. Na prawym
ramieniu ma wytatuowanego skorpiona, dwa inne tatuae znajduj si na prawej opatce i
prawym udzie, a biay symbol Sabertooth na karku. Nosi czarny, obcisy strj z licznymi
wyciciami (m.in. na brzuchu), fragmentem zbroi na lewej rce i czerwonym piropuszem na
tym ramieniu. Dodatkowo nosi pas majcy z tyu symbol Dziesiciu witych Magw (niekiedy
Shiro zakada tak chust przewizan na biodrach bd ciki wisior).
Marwolaeth jest na obrazach przedstawiana jako ciemnoskra kobieta z dugimi biaymi
wosami faktycznie ma czarne wosy sigajce kostek i nosi bia sukni z rozciciami na
bokach i szerokimi rkawami. Podobnie jak reszta Pradawnych Bogw ma niebieskie oczy.
Podczas Zniszczenia Krwi jej wosy bielej, a oczy staj si czerwone z jasnymi obwdkami.
Wyrastaj jej take czarne, do dugie rogi; pojawiaj si czerwone tatuae na ciele i wok
niej unosi si delikatna mgieka. Posiada jedno, czarne skrzydo nie wiadomo jak stracia
drugie dugi ogon.

3. OSOBOWO.
Niewiele wiadomo o charakterze Shiro z okresu, gdy bya jeszcze w Fairy Tail jej osobowo
jest najczciej ukazywana poprzez sowa Laxusa, Raijinsh, Mirajane bd Happyego.

4. HISTORIA.
4.1. PRZESZO.11
KAOS I ARMONI12 NA JEDN SEKUND NASZEGO CZASU POCZYLI SI W JEDNO.
Z DWCH PRZECIWSTAWNYCH SI, Z BOSKIEGO PARADOKSU POWSTAO DZIESI
ISTOT, KTRE MAMY ZA FIZYCZNIE PODOBNYCH LUDZIOM. PRADAWNI BOGOWIE
WYONILI SI Z CHAOSU I HARMONII, Z KAOSU I ARMONI DZIESICIU BOGW
STWORZENIA NARODZIO SI I DAO POCZTKI NASZEMU WIATU. BIEL WOJNY,
ZOTO ZWIERZT, RUBIN PRACY, SZAFIR SZTUKI, SZMARAGD ZABAWY, TOPAZ
MAGII, BURSZTYN ROLIN, AMETYST UCZU, SREBRO SZCZCIA, CZER
DOBRA...

4.2. 7 LIPCA X777.


4.3. FAIRY TAIL.
4.4. SABERTOOTH.
4.5. WIELKI TURNIEJ MAGICZNY W X791 ROKU.
4.6. CAKOWITY POWRT PAMICI.
4.7. POSZUKIWANIA FAIRY TAIL.
4.8. WOJNA Z ZEREFEM.
4.9. POWRT BIAEGO KRLA.
4.10.

EPILOG.

5. MAGIA

I UMIEJTNOCI.

5.1. JEDYNA MAGIA.


5.1.1.

BOSKI GNIEW.

5.1.2.

ZNISZCZENIE KRWI.

5.2. ZAPOMNIANA MAGIA BIAEGO KRLA: SD OZYRYSA.


5.2.1.

OSIEMNACIE BOJOWYCH BSTW YAKUMY.

5.3. ZAPOMNIANA MAGIA RUBINOWEGO KRLA: SYNESTEZJA.


5.4. ZAPOMNIANA MAGIA SREBRNEGO KRLA: TRZECIE OKO.
5.5. ZAPOMNIANA MAGIA SZMARAGDOWEGO KRLA: WYZWANIE BOGA.

5.5.1.

WYZWANIE BOGA.

5.5.2.

SHIRITORI.

5.5.3.

KETSU-GO.

5.5.4.

FESTIWAL WALK.

5.5.5.

RAJSKA WIEA.

5.5.6.

SPACER

CHMURACH.

5.6. MAGIA TWORZENIA.


5.6.1.

MAGIA TWORZENIA: MAGIA KOCI.

5.6.2.

MAGIA TWORZENIA: MAGIA KRWI.

5.7. UMIEJTNOCI.
5.7.1.

SIA FIZYCZNA.

5.7.2.

ZDOLNOCI UMYSOWE.

5.7.3.

WYTRZYMAO.

6. CIEKAWOSTKI.
7. CYTATY.
8. O SHIRO.

1 Jzyk walijski: mier.


2 Jzyk japoski: biay.
3 Jzyk japoski: O aosne cienie uwizione w mroku. Twe czyny przyniosy
ludziom bl i cierpienie, twa dusza kroczy ciek grzechu. Chciaby zobaczy
mier?
4 Jzyk walijski: wiat podziemny.
5 Jzyk francuski: jeszcze czas. Utwr pochodzcy z musicalu Le Roi Soleil.
Tumaczenie: By kochan rwnie mocno jak ja kocham ci. Wydawao si
wystarcza, tylko e jak dotd zapominaam ci o tym powiedzie. Pozwl mi
sprawdzi czy zostao jeszcze troch czasu. Jeli nadal mamy czas... po prostu
sprbowa wyrazi to innymi sowami. Albo jedynie daj mi... wicej czasu. Tylko
jedn chwil. Wicej czasu, czekaam ju wystarczajco dugo na to, czego
przecie nie powiedzielimy. Gdyby kocham ci potrafio by sprawi aby
zaczeka. Abym wreszcie czasami moga je usysze. Pozwl mi za sob tskni
tam, gdzie mnie nie ma, tam, gdzie nie pjd. Przynajmniej za tob tskni,
powiedzie to tylko raz. Chyba, e wci potrzebujesz... wicej czasu. Tylko jedn
chwil. Wicej czasu, czekaam ju wystarczajco dugo na to, czego przecie nie
powiedzielimy. Wicej czasu... Tylko jedn chwil. Pozwl mi sprbowa albo
pozwl mi za sob zatskni by nie zapomnie, e wci potrzebujemy wicej
czasu, tylko jedn chwil. Wicej czasu, czekaam ju wystarczajco dugo na to,
czego przecie nie powiedzielimy. Daj mi tylko jedn chwil.
6 Jzyk walijski (kolejno): Byskawica, Ogie, Woda, elazo, Powietrze, Czas, Ld,
Dwik, Cie, wiato.
7 Jzyk walijski (kolejno): Noc, Ciemno, Destrukcja.
8 Jzyk romansz [Avant]: pierwszy; jzyk staronordycki [Heim]: dom.
9 Jzyk walijski: Drain.
10 Jzyk walijski (kolejno): Gwersyll (obz), Gwaed (zimna krew), Breichiau
(ramiona), Cyllyll (noe), Chwyth (podmuch), Llygad (oko), Torri (cicie), Sash
(przepaska), Naw (dziewi), Deg (dziesi), Lychlyd (pajczyna), Per (sia),
Ysbryd (duch), Cododd (ra), Pypedwr (lalkarz), Allweddol (klucz), Canu

(piew), Gwarchod (chronicy). S take znani jako Osiemnacie Bojowych Bstw


Yakumy.
11 Narodziny Tworzcych nie zachoway si w caoci.
12 Jzyk turecki (kolejno): Chaos, Harmonia. W Prologu Encore du Temps s
okrelani jako walijskimi odpowiednikami Anhrefn i Cytgard.