You are on page 1of 174

~~.'..

f.:'.

~'>

\W11

~.

=
..~

.~.

www.compsciz.blogspot.com

~:.

..
'.'-~.

www.compsciz.blogspot.in

r:~,

",".

;:s,

..
c

'().

~
c
Ii:

'"E ,

~~

s I

-.::s

.5

,~

...r

ij
~
.:c

f~

~:"':

-.::s~

~
~
ti;

..
i

'E

~
~

;.:::

ii
.;;; :::;:
..... -

._ '"

~l

<$ E
~ E
;.:"S
E' .~

'"
~

):

tl,

00

;:;;
....

www.compsciz.blogspot.in

:"':

..

~
~
~
~

www.compsciz.blogspot.com

I
I

www.compsciz.blogspot.in

II
U

.l!
.::

-~".'""'" .. -.<-- .......


...,...:"~.....,...:;,=.~.,~~"'~.~--.:,:s,_~::.:..:.:..:..:.:.::.:....:::_

-~~~~~~~~-iiiiiiiiiiiiI

-=
...
..
-.....
-~--.

L~,.,~Q......
~:::::7fi-'=_:::::..:;=!::;;;;;,,~~~-~

... ::.::....:....:...
..:.::;:;__---=-::::=.._._

__

.s:

:=:;.'.'

,......,.",_-==..

I
I
I

www.compsciz.blogspot.in

..

.;

"

WM

f{i:"'"

ir
r;'.

'."'~

';(

~;'

o .

.C:

.,

E ';'.
. cu "
~-

(/)
'''C'''
.."
."

.:.~ ......

www.compsciz.blogspot.in

:,

:~ :5:..':5: :=
;es
>.

i-

- .. :.'

:~.

L
ft

.. ~mr

;.J

www.compsciz.blogspot.in

}t'

:.1.

.....

'

>:

e
Q). ,

o
at

E,

-'

,.:

.r .

:X.

'"

.!..

.,'

\:;,

..

....

,.,:.,

'

~~.''.

.'.

'

"

'

'

.'

.
;.

-'.

.".'

'

:',:.', ~. : ....

' .',,,.:,

.j"

--.-- ..._-~-----

---

'',,1..

:.:

.'~

'.

_,_

"

www.compsciz.blogspot.in

..
~

".

~.
..

.(.)

'"..

,:',

.).

~.

'.",::~f
'.:'-

:'",1
.... ,..

""
"',

~::."

www.compsciz.blogspot.in

.!1
e.
".!!

c"
e
"<J'

www.compsciz.blogspot.in

....,

---

__

._.d.._

.. ..:..~--~

e,

.'

I:

Xl

.'it>
E

..

J.
en

www.compsciz.blogspot.in

'.',

.',

("-

:'

- .....'

:'"

'.,

www.compsciz.blogspot.in

Oo:c'"
'

www.compsciz.blogspot.in
,;

F-

www.compsciz.blogspot.in
m
3

(j)

a.
a.
CD
a.

0CD

c.O"
=>

CD

'Ul

cO"
=>

(/)

o
CD

CD
3

'Ul

(j)

a.

CD

Q.

a.

0CD

_':3414 ...

:!.

www.compsciz.blogspot.in

Total Cost

.. ..
III

Revenues ($)

www.compsciz.blogspot.in
cO'
=>

rn

(j)

C.

C.
C.

C"

..
..
1
..

m
3

::J

o
18.
cc

en

c.

C.

..

C"

!'!It.'.~.

s:n

s::
CD

:::J

cC'

(/I'

CD

CD

AI
:::J

~
.,
3.

CD

"tJ

CD

=r

-I

;l
(\)

..

::r

(')

I.

[!.

i-

j.

::J

co

~,

III

(/)

C.

III

C.

o.

.....

II
;3;

~g

.....g

II II
,_.0

i-',g

..... ,.."rt

~ g

ill

.......

C1>

en

a..
a.
C1>
a.

C1>

C'

."
~

:;l

-a

-0c

'""
"a" ~

"J

~
~
2

Iil

]
-

-._

--

_.

-.

\\

'\
\

it'\ ---.'0

S .,

s'"'\0

...

Goorn

~ Cb 0'[
...__
...._

r.;- r-;:;
c f;9r-~ g

----(---------------- L.....::::===:::::__:===~

-,

.,

_/

s-

11

it

&"

(")

__

r"':=;"'==""",,",""""',"'~"~="""""C"'"'~"""""~'="-""00~'OC'~"-.,",,"',"0','7' ;"-C''''''''''''''_'"''''''''''''''''~_'''''O-''-=--''''i''''''=.''_'''''''7='''~'_'''~"'''''.,",'''"".,'"_,,,",'.,",._,,__
- =''''''''''=='''''''''''i'''-:''''~''''''''''''.''''''''c'''=;~'''''''

www.compsciz.blogspot.in

www.compsciz.blogspot.in

...w

:>

<2i'

o
.:g

.n>
'3

(/)

.0.

a
a

C"

.m

....
N

.,,-,

...

,.;

...... ..,..:-

-e

(C

0'

.....
o C
'"
0
::I

::I

rt

;.

5'

0
::I

e,

Ql

eo

~,

<>

t.,

Ql

~g:

!2.Ql

~o

8 1);

if~

Poi"
'"'"S' ~
"0 0

1% '"
jiI"O

CfS, .,

(il

~ o.s.

~ (il

.?

S'
('t>(JIl

.z, <>

g ~3

Ei'S'

<>

::r

:I.

.~

C'i
......

...
~

www.compsciz.blogspot.in

....

":::.:::::-::::-.,,..:

(/)

1991

1989

1997
1999

.~

~
c.
o
E.

""'1

= ...

l'I.

."

::>
e-

~
~
o

"8

(5

.S!

~
fa.

0
en

E::

Q.

"

-~

s~
o
g- ;:;.
~:
':.-'
_.
.g

a~
g,~
~E'a

~~

,<""

~ ~.

,<i;!

."
"
o
<::,0

'"

"g-n..

0..00

ct~

~a

8 :n

s",g
,..,.

(3 ....

<TO
t'b

'"

'0
", .

(3

:>

Logic transistors per chip


(in millions) .

(")8'01;;

1987

S' 2005

po.

e.[
>Q.Q.;i
~o;.

.~ ~.~

~'O

~ ~ ~'<

!ft

S:So0O'

Y'el~,<

(=5~

0!2.8'~
51 0....

~!f~<

~ ~ ~ ~.

0'0

fe:'-~a
2.

f4l9~

o'Oo~
o 0 g

1985

r
en

9~

~~~al.

g,~gg.

~ g. el

'8'1

....3'<~;.

os::""

1995

a~

til

~;'O';'F

g ~.

~.

El
g.

o
~ Vi
_"'-3'(")
""'1

/;I)
~A<>oo
o
::s ~.
0 fa
(")~ _.

;;:: 1993

:1.

0"

~
."

~.

~ ffOQ
S

.~

I ~

~~a~

g~

0-

~. g, ~

l~ff~
.2'R~6

"0

'8
o

!l
is'

1
..

AI

::r

(')

www.compsciz.blogspot.in
:::I

~,

ID

en
l

Q.

ID

ID

a-

3'

:::I

~,

l3

en

ID'
C,

Q.

~'

-.

.....
'0..

. -- -,_:_~;,:_".-'_-'Cf'_-_~--T

::>

ro

s,.

.~
.,

~,

't.\-

"~. n

."

~r
g-<.

.~ til
:=

~ ~

i
~f

::!~"'.
'~"::~-.;.""
:..~nTO~

'"SO

i\ ',
r

~~

(1)0

-':':,"":-:.'~ ;::~::,c,.~;.':";':~:_

(l

.,__

til

;f

g_

..

~
:il.

-~'~\'"~.71:.;
-;)_>'::-;:.:-Z ::-:::::'7;::.~

::,--

::>

::1.-1

~
<C
'<

:::I

:r

:::I

IS'

O? ~
..
/!'~~

til

o
~~ ~.g
SoS<t ,.
So:::;.,
~. ~ .~"g.
til

~i:;_:':"('_~-.:r:"

~""
,~. ~,~
~,
.~~ i.
"',.;

' . .

til

~~

....

til

-0 ..

Vl
_.

~rr

,~
8

tij".

til

III

So.,
,. .."

til

.~ g.

:0-_r:_'":""'-:--::~:~.1"':".,,".ri:'-~-.:~:::~,:!,.~~.:,=""

_g--I'"

'S

til

:r:;-'7~:::- -.:~"-:- ~:~- :.,~:

AI

.:r

tiS

,i,.,-

f.. .

.1

www.compsciz.blogspot.in

...

III

......

::J

<0

Il.

~
~

.m

cO
=>:

",.

<0

<D
3

.~

IT
<0
Il.
Il.

CD
.,

c.

-f

iil

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1985

1983

(K) ..

f>..l<;

C"

01 J;

..~.~
Productivity
Transis!orsldesigner-month

o 8

_~
i0: "\"

~
p~
o

~.

www.compsciz.blogspot.in

"

t-

r= .. __ .-

www.compsciz.blogspot.in

.::>

cO'

,3
o
IX

' ''.O.m.J'

:oo

Q.
II>
,Q.

r:T

in
,3

N
N

~,

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

;l
~
~
19!!1

~:
-<

1\

-i

~_ ~

1\

~.

n
~.,

"08

i\

o
o

"0

8
"0

b
o
o

o
o
o
o

o
o

.I>-

o
o
o
o

V>

o
o
o
o

Team productivity
(Transistors / month)

8
o

0-

<:)

o
Productivity
Transistors/designer-month (K)

l\

a ~

1\

o oo

1\

6~-:og"oo

Ie capacity
Logic transistors per chip (M)

~,

".

o::>

c
!l

;/"
III

..

l..

:r

.. '~' "'._,r. .."

,. ,.~ -.;,

www.compsciz.blogspot.in
(II

;0<"

('0

5-

g.

:r
Vl
e

Vl

~.

3'

~.

0-

Ci
;:;-

[
~

..,

0-

:r

_<

~~"d;

:J

<0'

.0

d '6 ~

v;~C)

CE)
....,

vJ

II

0'-

11

\"\

eN

00
,

LN

(;\)

~d
~.
.

\')

)\ 0

r-:

\1

11

\)

<0\,

~--l'~~
-

1"'"

www.compsciz.blogspot.in

~
~

.+

\'"

-z

II

\,

if.

ff.

"I

l'

tf

www.compsciz.blogspot.in
"

~.:

i.oOo~o-,V.::"WN;"'"

NNNNNNNNN

Il'

0,

co

~'

ci>'

(1)
Q.
Q.
(1)
Q.,

IT

m,
3,
"

r'

w
.....

0
ce

"
~

oe

(;'

(;'

cB"

en

oro

(1)'

tn.

(1)
Q.

r;

II,

www.compsciz.blogspot.in

",

"':l

-00-..,.,

-'0-0

'<

>"'

~x

'TJ

~i
Ox

'<
000-

-0-0,

~X

-: 'TJ

'TJ

Q"

~
0.- ~

--00

0 II
;o~

Z'TJ

.~

-0-0
,0 -

.~

~'.~""."

II

'~

II

z~

..,"

~,X_

<

S'..,.,

'<

Ef)

>"'x

011

~..,.,

'<

O'TJ
;0 II
X

..,.,

..,.,

t;1x

\1

-000

-.0-0,-<::

..,.,

(1

..,.,

rn

--OOx

'<

~~

:<
A

II
;<

S('TJ

Q ~.

."

a ~ .0

...., _.~,

..,
en

CJ)

~~~ofil

-gs 2'So

0:>;"

....

0'

S._. ~;

.g

~.

g
0

Q...f"""Io\.l

g 6. g
=-:?i g-

'T]-<

("0

C/)~

'" l ';< l

s.O'Qo..~g.

g~

0" 3 t3 ~

~.

("0

en'

fgg,~
s:-:g
oo~
C
::;.- g ;;J
"'2:::1
-0-

......(')

"C/)

s-s:loi'b
0::;;::0-_
:;lo~
enq,<j
o::l>O"Scoo
';1:1

.g

CD

(IQ'

"_"_::Jo~;:o::r-

i'b ~ ~

Oo~

S' @l. Ul
r;;' g. JD ri

g. g'

'"
go

en

r~~~.

Z.

~ ~ 5' ~ ~ ~ ~
r~. ~"g ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~
6 e;. iii ~ 0' Z 'r-" 8 ;: 0'
';I:J 0 0
(IQ 0 >-j :=.' 0 ~.

_::::ICI)

u~

::0-_

2' m ~ z 8. ~ la'

'"

~ 8. ~ i~

; 0
o 2.
><'-<s-.,,_~
o ~ S
,';1:1 0" Zq,<j

CD

r-._. ~... g
l a @-

g ::;;f1 <.
sa. Q .. o

S - Z < a S' ." ~.


~. ::;.; ~ ("). So (6 :. ~t:Q

S' 'O"'s-

CD

s-

-~g-O"

CD ~

e; '" ~_.

=0..s-

g ~ i:!l. 0 ~: :; 0 go
:. >-" ~ ~ ~ ~. ~ :- Q.
sen s:k 50 ~ lfi.g:g
s- ~
c~o
;;; 0

~CD.- q,<j : O'Q


~. e:.
C ~.
o
g,~." g'qq,<j

e;

f O(IQ0O
0-0

fa, 0 0"",
0 ~ goo
8-::0--

_, ~

-'-CN
'-<
.".
c,
_. ':;l :::. Woo

~::o-.o

s:lo::I.~~
o (IQ 0

iii Vi'

3'::;;::0-'"Q '0s'~
,_,.
0 ~ S '0
;;;S-o'T]-O"Os:loC",

- g g'

;;;

0" ~ :;: sO(IQ l 0"0


::0-'"
::;; 0' '"
0 0
_
~
_. 0 ~
_._
fa, _.
- fa, ::0-'0

g---lg ~. ~
'0
C '0
C

~'T1
~

"N

::::

-~

~.

ell

::::

-e

.~

E.'

ell

::l

.e.

'!!l,
o

(;'

"
e:

3
sr

is

..,

ftl tr.

eS"

crofl

~
Z'"
0"
::03

~
~

cro ~
~.
J~ Q

001::s

~;'.'

zo

.9;~

~()

"
~..,

<: "
~!'.l

::l

-;:-, <@'

'<

II

_Q__

'<

"

'-<

'-1.>

..,., '"tT

11

'""

oA_AA:
''''''
III~

~II~

'<

....

<0'

. 'OJ
CD
3

..en

m
3

W
N

"

fD.

~,

tn

C'
tD
C.
C.
.tD
C.

rn

"
~.""., ,.,.,.,.

www.compsciz.blogspot.in

'"

'"
g-

'"a''"

It
+

'"
g_:

",.

'"6
",-

a'

~
a'

'"

"'-+

g'
+

~
+

II

-e
II

~
~

___

_____

OO

__

000

_0_0_0_0(")

1..=1.

g"

'" I+----Hf---l
+ 1.."""i.""" ..

II

0
0

-'

-e

'" g-

f;

fi

f<~

0;

S'
a''g

ON

oo.oo~

"';'
......
00--00

____

-_:e

0
0

'<

'" g-

OJ

o
:r

tD
<II
<II

sn

"tJ

<II
tD

~o

.!g

c.Q

"1D

!!\

o
c

!':'

"So.

W
III

... l&iNA.'&'di3!.'I_

SJ

;; "'!OK~i,9QL"" ..,_:tAi
L~

..,..n'~!5_~.\{,i"",pilt'f'"i.9. "" ..

IEk ..~

""".t,i''''~ "

L"="'=~~--=--";;"""'ii;;"":iiili'''''-'-''~-''''-'-'~~'~''"'~"~,~;~,~.:-;
E,"~'~,;~>-~-"
~'"

I.
f

"

www.compsciz.blogspot.in

"
~

~~-----

tel
II

e:.
!S-~

::I

S'

8.g

~a~

~~~

'if

,..,
::>

'<:l
0

0,..,

0.

~ ..-

~~~
. .!!. II

tel
tel ..... 0 II
o :::..;::;.;

So 0- ,..,

.0

$""C~"'''''''''_.~,.'''''''''''''.;;:;'''_';''~'''''''....
"'b.........
,...

99
00
-0

Ir'ir

:::.;::;

II II

--

........0

oo

,"" ,"'.... ..,_"",

'0

..:

a"

.0

en

~
"c:

~
~(l

......,!@"'."tK"',"',,)"".'"'."",c~""''''.,;,;)
..""''''tlj"..

-.0

.-:~..,...

==-.",,,~,~,",,,,-~,, ~""""~-'

.w:;:.....i!iii_F~",.~;,;_j,

::I

-+--!.

'"

a~. ~a

II

::s'

00

II

C:

11'
11'
O!=,

::;
V,

::;~

f
-

II

...... .........
a

C_:::,..;,..

"' __

0::1

;t>

'!:
~

::I

~
0~

CJ

IP"'","",",ihl"".'' ' ' ,W_,

""=_"""'_"" _"24iiooj' 'A

AI

:r

!'!

on
on

"11

on

.....
..~

"C
0

...

if"11

IC

S'

3
en

~
0

(')

!':'

'?

I~

'"3

W.

C/l

Co

II>

Co
Co

C1'
II>

r'iRje:.""II'.;~a.t$e

f's.

www.compsciz.blogspot.in

,
-;-

,
,

,
,
'-;,00:0

0:-

o~

Q)

oS
s
'"

S'
~

.",...

/:)

,-, ,,,s:e"',"'d.'i":;::'"'!(tt"'' ' ".~""""""'_'""""'' ' 'l' '

~II

........

..I1",'' ' ..""

11

II

..

/I

..

' m_'' '.(1Ii3ii''.,~'' ' ?' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Z.l....."a.. ~.. "'' ... ' ','"' '.~".'' ,'.....
#'!G(,'' t:""';, ...

__
,,,~..,_,.~.-.""'i"'."'_(
.... "'.,.."'.,_

O.g

:,

"''';

~-

..i

;"_--+-i--H
,gO
r-i

'2

/I

O'~ __ ,_ __ ~

[",,!

i,

'

f:

t.-l

- ,.."""""""t:_

;; - F".. ",I, """I

to

;:0

+ 1----1-----1
to

/I

e~--4---~
s ~ f.~'.'J

: :::

/:)

r---~------------~-------..---~r_----------~~------------~a~--------~----~
~
~ ~

0-;- 0;6-;- 0

0-:--:-0:0'0

"

,..,
0 ~

-- -:0
0:- -:0 0
0:- 0;-

'---;'

W,~~_~~~~~.-;:"1~~",!":"";I'~,o:}?":r"'-,

..... ~~ ""'.

!,

i,.

www.compsciz.blogspot.in

::1

cO'

'"

CD

CD

(f)

CT
CD
C.
C.
CD
C.

m
3

::1

cO

(II

CD

'"
co

'<

(f)

a.

c.
CD

a.

CT
CD

m
3

, ..... "....

;q&.

X
4

.1..'?!+6''''''''P~

LCZ.

_"R;!iLJ: __

3kiJt'if.'P:;!f+.E.,

..

(')
:2'

0
la,

en
en

jg

cc

(/)

(')
C

.)

I:
9>

\'

~
~
~

~
~

\l\ '

.1t

"CI

..
..

CT

;:>

.4,......$4

J'* ..

cI>

0.

0.
0.

m
3

.\1

."

~~.

'"

e!.
::'.

:>

:>
.~

'"s

c>.

~
~.

::

~~

"s.

"
"b

g:

~
~
~

~:

:>

o
0
3
3
0

f~

"'c;"

"
3

t'l

~~

c>.@
;.
IV

:><

":l?

':'i

>:

II

>:

ri~1 ~

---1IIIIIIIIIIIIIIiillli~~~~~~-~~~~~~~---------------

~;..

www.compsciz.blogspot.in

(II

in

it!

. II< '

~il

j-

!(")

c
IX

::0

cO'

!l-

0.

19,
II

1
<D

~
~

~
:g

Sl

~.

8
s:!

&
~
"
~

i3

a'9

"

~
~

ttl

'""'
e

(J)

::0

cO'

III

'"

ro

'1li

(J)

'"

a.
a.
a.

'"

0'

~d.~..._,ijlQJ.,."'"""" ..."A"'""'""""....,.""""'_""".."""'' ',"'' =.i4l'' 'Jl'' '.;:,,;,,,..,I!~,..._,,,,,\ot;."",,,","":n='~~"""""'''''''~~",i t-.""';"~''''''__ D'' ' ' '_Jji'' t;S;'' ' ' ' )' ' '_' ' ' ' ' _"'' '
'.,

,",w..

CD
til

n
til

-:-

-.-

0 0,-

(II

*;

'

'

0:-

000

* * * * * * '* _

00

0 -

000 -

_ -.0

* * *:,

:
it

0 0:0

~"O

O'<aCil

..

'"t1Pl

J,Q' _..

o-trli

0 7 5'

s :::8:

t:iI '"'

Q. "g

\C

~~Q.

* *

_ 0

0 0

0 0

'{OdU-X

00

[0

,0

-~~.

~
... 0 ~E

i0'
i~
.... ~

s: g. ~ ~.~

Gl Gl

5i'

','

'0

- -!_ 0;-

"0

S
III

.g'

~
,

s
[dS-'{

P[-P

0;0:::-::0 00 00000;0

oio

P[-'{

0:;;0:;;0- 00 000 - 0:00:0

ojoioiojoioio - 00 00 - 0 0;00;0

P[-X

-5

IdS-X

~!~!~!~!~!~!~
-~~~~~~O~!~~!~
~!~!~!~!~!~!~
~-~~~~o~~!~~!~

or

'0'

1;0;1;-1- - -00-

zt
1I

OJ iOiOiOiOj- - -- 001--1

:: : : :

.:

::2.

jg.

.'"'

0-

[
.g.

-<

el
, ..";,,;,"' ...,',,,AZ8.....

w-

~
!a
g,

Q.

0 ~ ....

~
;:s
g ~. 9'
...,'
'"t1 <I>

'<

0' 8

O'Q.[S~

~. ~ ~ ~ 1t 2.

~~~~o.g.
. ~ ~ 6.
~g.
08
Gl ~ ~,~ ~

~~g~~~ :8
-< '5!. ~ 3 5' ES .g

~8@8:11oo':-'
~ ~ eo 6i 'C' '.~

cio;o:o;o;-:o:- - - 0- 0- 0 0:00;0
~ 0:0:0:0:_:_:0 -0 -0-- 0:00:0

(/l

g.~_~~
~
S;~tI)
t"DOQ'i

.g .g

('0

~:11

a
8-

.g & ~ ~.~.
F'.Pl ~ 0'

'8

~ ~ Cil

fr::r::e8

;;s~cs=('
)ig
~. E;~gg

o~,oi8~

r60~0g.

:< ~

fr ~ ~ 8

== g. _. ~ ~

CJQ

itiEl"""",.....

0 _ 0:-

00000000;000

""

i>

a'

fZ

* * *; * * * * * - 0 * * * * *: * * * All-X
'"o *: * * *: * * * * * * * * * * * .:- 0 * [-0:3
~r-~,~,~,~,~,~,~~--~--~--~~~~,--~,-t--------~
CZl

'?.

-:0

0 00-

-:0

-:-

~a *:... ~ * *:i

c:;... ~

g~~:
n~

g g' -:- -

0..'

c:;...

S'

?':.

~
~

I.~.~:;;[.g~~5
~

~~
_'.'"t1 Z

..

O~&

:n

Q,

<D

Q,

.so.
N

"'l--.........
- .........
~,
..
t'

www.compsciz.blogspot.in

;-

:1

~,
IQ
:I

<D

..

0n

"II

~
~

"

ii'

~
en
j'

o
c

m"".4..z"*'_, "","$~"'#l4!IIi~pJ

ii!

a.

III,

iii

<D

..:s

"II

<D

if"II

IQ

(J)

o
c

~.

'a

i
t

I:

tr

www.compsciz.blogspot.in
0-

....
"'UI

'

'"

III
<s.

en

CD
Co
Co
CD
Co

m
3

::>
p..

<= cc

~a

aw
i<

II
0

::I

~,

til

5'g

llii

bT2;

=-8
II ::>

bT~
llii

II

~.
::I

::I

1_,

Iii

til

~~
~ ::;'
fr$.
1_'Tl

::I,

&<>

to

sII

-e

..,c,

_:;

bT

"

~
~

Sender

a
S'

i<

,I~."

1;'

~.
!

I:

www.compsciz.blogspot.in

ttl'

'"~

t1)

!et1)
3

'<

cn

a.
a.
t1)
a.

t1)

c:J",

ttl'

3
0

en

a.
a.
II>
a.

II>

'"

3'

m'

e-]

r;; _. '"%1,el
Er..

.. (JQco::E!

0'

el

!ii:a;

i Er(1)~..i'::: ~ ~

~?

e;!f>i5g,~~So

D1

CQ

."

e!..

::::I

19.

::l.

CD

::::I"

-o

CQ

~:
::::I

:::r.

"'C

&p~~. ..9 ~~
~~
(1) ~ .j:>.'El

e- aCll~O"

til

5'

$.

"0

~
5'

Q.

S ~

,e: ~

c
0
~ ~
c::Io5' ~
g.8e;.~f}'"%1"
(1) ~ (1) :I ...~. ~
'"%10 II:>. c::Io

i'

(") ~ =.

"0.

..

"!!.

:!1

~
~
~
~
.!-

-Z

~
(i"
."'
~

=f'!o"

aor

"8

I,

~.
"

Q.

::l

"g

"
"l

.a5l

~
~

s- i

e;.~o
[So~
~~ :E!
co co ~ 5' ~ ~_. (")
(11 (i! c::Io
~
(11 ~
C!9. 0 a :!1 e; ~ 0
o
(1) ~ g'~ (1)
0" ~ 0
:li'tii!~Cl'
Cl'
5l
<:
c::Io
..
(1)~c::Io(i!~(1)ao
::I . __.
So,C'
@l:E!:f>- 0
co
== ~ '< (1) :E! 8~.
.
'"%1(1)
.'~c::Io(1) ~:I SoJ"'"
rn _. (JQ
So
sc::lo
oc::loO"::I0
_. " s g.[ ~ . E:
c::IoVI' [COe;.
a(1)e;.
sa.~'"%1i'1"O"
Ofil(1)~~g.rn'
6:
Cl'~
!is"0'.g
""l'j .... -.
....
rn
s
[
S;::coe;.1 S
@!;.
~
~
(i! '~'
II:> ~ (")

r
~~ a ~ ~ ~

(JQ~g'e;.S-~(1).
(1)
8 x :s (1) (1) :s ~ ~ ~
a~f"oO'g:g(1)(1)
"0
:E!c!'i
'-~el
a-!llco'~_gg.~co
8.(1)
-(1)elco
,0"
So:s 8 f} "0
~ _. [
co ~ iJlti ~
co '

s.
:s'

s: a

ig.

~
~
to
registers

w.W!

;:

if
.

I'

t(

f
I

~;

www.compsciz.blogspot.in
r'n

cC'
:>.

:&

'o*'

iii

0.
<II
0.

o.

g-

U;. 0

?5

sag

90 = 5'

of'>

O'tlgs::,

0" "5!.

f.':\18.~..'~

o =-. I:l..*

5.0 N ....
"5!.e.H

c:.s

n'<

'='"

ra *

a a ....
~.!"'" 0 II

(');;i~

0
:=
~r>0V>

"'",C:.
O
C:'i

'E. ~
_. = 61
(')

C:'0'R

'=' ~
OQ _
9~0"
e. '" ~

0fCi
~

f Il

~ .0"
(JQ
$'
~09o'"t1
n e;
0
n.,

..

'"'1

.N

_. .
=o:=-

f3
e- (')

a5' e-!1.

'

Q.

"

'g.
.

8.

~~.

~:
g

'S.

Q.
0

'0

:;:
'"

'"'1

e,

~.

::I.

~
~

"0

?5
.,"

"1

0"
...
!T

'"
.:;:

"

!iT

'N

;:
~.

~.

!"

p@

'"'1'"'1

~~.

df.=! ....
*

.~q. [

s~.Q 0 0
t:T

~~~~,
~~!
0g'1
g'-

g'O"~fjl
",'!18

c::l.

~ ~ 5' 'Ri>!
f~ f g.

coo
oogs
~-co

~=

.~

gO'. c:.

9oOQgo
0900-.00,
C:'09o~
OQ
OQ g.
g,
!1OQ 00

"o~'
c
()",~9
:=- 0
. 8..
0
:=--~OQ~
.
n
= OQ~ '090

'E.&l~~

9'< en "'.,

t'D-

90 ., S'
0=
f!l. 'R ~
':=Qlo

2.g~Rg.~
c~.
n
., 9 [0
~ ~ '"t1~

~ S'

~.

-:=

s- r-g
'i! - i>!
9o~"'o
0

E",' ~o

"O=~

gene:>I"'~O~

....

O'l

o - 0"
-'"t1"

::L ::3. ~

~OO

0.-

>:

II

'0

>: ~
II II II
~ '< >:
'<

~:

jII

s...

jII

<II

'I:J

lG

-g'= .

-b

en
ec
Ii"

ec

:I

!'I

,~.

www.compsciz.blogspot.in

:>

m
cZS'

'0

Q.

Q.

..[
f

"'=

;i<:: !!l. ~ :;- 0


Il> =

g --o

C')

&. 03.()

fj ~

tIl

c:>-JI'

~(JQ

~. .

Il>

o '0 '"
3 ,f:i! f;?'

c:>-'t--<
o
oEi. ~_

~~
~
~
~~

0'

",

.~

a >- ()Q'
;:,g~

C l"'"
a~;j'
.,
"0 . ;:z::

C'.

5l

R' .a:

Il>

g. ..

~. ~

(I)

::s

"-9~~

;l

S
::I
C-

~~

N'

g
g.
:= :-

fj

e8

:= ~
.g ('I) .
e. g

Iii
~
o ..

Z
('I)

6'

R-

~ ~

g-~

e:
::I
c.c

t~

aO
"0 ~

8'$
o '

.2&C _.

0
3~

=:>g

~ ~

. i1!=>.

~~

g :.
e.

8.

...

CD

~.
! SCD::0

g.'"

~~ !:l.

;+
:::r

c:

'T1

en

CD

(')

CD

~,=:,~

C')

~(j
I =:

~.~ g~ ~ ~.~

c ~

~ ~
'" C:>-'b
E;
lao
B ~c:>-~c tiQ.
-.
'C'
'is'
('I) 8'::E!
= .Z J:l C' [= ,,..tl
< 0
.
'"
('I) ~
o~

a.s."
OQ.:- c:>- 0 tTl
~oo0
!r=
!!l.~

.~
~,
g!:!

E;

e.

......,J.(I)

Cir
.,
~~

CD

::tI

f:i!
_
(6-r
j -~.
[.~
'"

I't.r:a,
g es ..
'" i1!

g., ~
o 8.
c:>.2
~ .

- 8.

~ tl
,..
c !:l.
o O
= . .
I't.
a::tl

. 1

e;at--oc

og~

s ~.:'"

(I)

I
0

(JQ

F' OQ
'" C
~ ~. 1[ "'~.
- t-...J
= . 0 ~ "01:l1()'CO'
C!'.
12- er.,.c"
er..
~~
~.5'O~~o
"g ~ ~.~ :so ;:,
o &"
::I.

Il>
.,..
o
0
2fj' 0'" (")
"0 !!l. C "'.C ., ~ [")
. 0 0
o~~",::.-o'
0"
g. 3'"
0 i;''; 3
= g:~ ~ "0 ~ Z c:>-g: ~

c. ~ 8: e: El i'l'
c:>-c. I:)
2., .....;C..I't. i;'
c .:f
o

.8 ~

Q..

"0

s ~

s'

~,_

Q. ""

os a

~.

e'~

'8 -

I~.

g- - '"

8.

Cil~;:C
'" ~
('I) ~ '" ., o!!l.
g.
~
"'" ('I)
c:>-~ '"S ~
g: " B
_. ~ ('I)
~ e !!l. ~ . ;;;" ('I)
~('I) 8. ~:. ~Y.!. S ('I)~ ~.:= (JQ:= i'!
!:J. S Sl
.,
0
0 OQ ceo"0 _. _.
V)~ ~
~
~
,_
~
~
:;
D,)
~
=.' ~ ~ ~

:to

i~
&. g
'2 lr a

&'R
~lre:6
c:>-a..
:= I

E; =-

~(JQ

2>~: ~.,~. ~
~

g. ~ lao ~
~ ':< ~
('I) I Iij)l E. Il> I
o ~ ~ g. ~ &;<: ~ 8 c:>- ~ ~. a.s.
(jC=818.1:l.
3('1)c:>0(6
0 [
('I) _.
!!l. ~ OQ C =
E. !!l. .g g: ~
1:::" "0
_oc:>('I)OQCs'
:E2-'"
8"00E1-=!il"
00
c;; ~:.~.~
0 g,
90
:ESj'
~_~IC:>g.1.'l2.
Oe;;;i
00",0
0_0'"
E..
o
e. Il> OQ _. C 0 8 ::;. 0 3.8
C:>-=('I)o=i:3=a.s
o~('I)C
&"
Cil ,ill ('I) 3
o' iil 5,. :::.' S ::;.
(JQ
~.
C!' '"
_":so
o
Il>
l!?:",:~~~oat:tl~
~&"oc:>-Is
('1)-8

::. C. Iii ~
Iii ~ !fl- rt ~
'" _ s 8' 6' ~ 0 ., c

s ~~
os
8. g ~ ~
5: g:
s2
e - ~.~e-~
g:~

a"i

I:l.OQ = Il>-O
Il>
0 5. s'~ C 0 ~ I ~ g !!l. 0
.~ '"
!il" ~
,=
0
-~~
's
9oe;.
I
00
('I).g
g,,,,
5.
('I) 0'
"0 "0 :so c. - c:>-5'
'"C .~= ill 8
_.
=0 '" ~
.1 2 ~ OQ('I)
g. OQ '"
,0 90 ~
C. 'T!I
o'8s
~1l>3OQ'
~
"8:. 5' 0 8 Sl ., 8' .
90
g.
= I .8 ., ~
('I)!!l.
~
0
2:'0
0
fj....,~
g.S'
."'.OQ ....
"0
g. ~
ill
I C. '" 'g ~ 0 ~

~_. -'0'~9x

Uj'

S:. ~o9o="Oe"3~
8 Cil 8 D. 8 z e' 0' .2 g, 0 en
e,
0
=-0'0 !2.g~:::..g:
to 5'

'l2. 9'
c < !!l. e
9"0 g.ff~OQ
< eO'",
x -0 s~ 0
'"0 cs: s 3
00.,
= 0
= 0-~.
3
;;-~ ~. 8 ~ e' o ~ I ~ 8. 0 '" ~ S
""'8 g a 0"0 ~ =0-=_
.c.=
0 g.~ 0

Il>

_.

5' ~ ~
;l
c:>('I) c:>-

V'J

...

g- 9'_.

en (JQ

III

S 5' 0:=

a"

6'
So ~
::SO'<rD

N'
0
"''<Cui

S"

CIl
90S'o-j('l)9o
0:a'Tl0
3 n' CIl gJ
_. e:. ('I)
:3
2. :3 ;<: I ~

.8.

(JQ

~ ~ S':E

~. "0 - t:l.
OQag~
~ e. ., 0
3 '" c
S' i .,
g gtl ('I) IT,
00
&"03
""'06
o -:SOOQ
.,

':< e. g

~ ,_0

s ~ o ~ ~
~os..
e'<.gi!l=g
~ e'g. _ . .g

(I)

s.
., c"'!
~

:so

('I) ...
~ ,.,0 .,

5. ~

&"

~;;5~a~
s. g-

= 0
C Il>
- '" 3
0
,_ f:raa
&"
:to _.

g. ~

8. fj2. ;;;i
0
~ 3.lr0
<
OQ0
o
I
9o-"g
oo ~

Il>

6 ~

;:;

~'" 3'0 g.~


.
e.

-<

III

c
3

www.compsciz.blogspot.in
UI
'W

UI

'"

N
N

j(j)": .. Si,tJiiJLQ'H,;a

..:;Ri

N-

I-'

"
o
..,8-

0-

'ro

en en

'-..l

=:;;.4M:;."

.......(1

r-

tn'

~~~NNN~~
\OOO ........O'V.~WN

0;' .. __ 4

.;;MMa:,

en

1/1

iii'
co

r!

(1)

'"

-,,"

i ~4;tc:i,:i.l4i:llii"~

;;

Q.

:l:

..

!'!

!l

1/1
1/1

to

"
~

co

1/1

-a0

"

iO

5'

I.!>

to

t:

~
~

C'D

AI

::r

"S

(ii'

("')

..,
C'D

(,0

.~ . ..
/.

<

I'

.,

t..

~'.

www.compsciz.blogspot.in

---

-'.7

j.

www.compsciz.blogspot.in

..
..

::l

<l5.

(/l

o
m

II)

!!l.

-e;:

(J)

a.

Il)

00-

0-

rn

::l

. cS'

~.

<D
3

Co
(/)

Co
Co

0-

-2-

;:;:

::l

c:

:::J

www.compsciz.blogspot.in

cD.

(II

:::>

lEi"

CD
III

CD

CD
C.
C.
CD
C.
(/)

cr

.:::>

cO'

CD
III

CD

"iii

CD
C.
(/)

3
sr

CD

(II

'"
o
:=
'"
::0
'"
8

g.
0

:;.

JS

a'

:=

g.

:=
0

[/)

~
~
~
~
o

..,

Q'C)

fa.

:=

..,

:=

0
Q'C)

c
g.
Co

0>

;.0:

0>

",'

...'"

3
s:

..

...0
co

".~""::~:~.:

"

"!!'.

:>

:I.

'"

..
.a.

::t:

!!,

~~

:r.
;;

I:l
o

3
~

.e!-

,-.

e-

8.]

1~

(3

!
J

II

~
...
. CD

.0

.(/)

~.

~
~

ln-

III
CD

il
Q

.10
e

!!.

CD

Gl

1
~

o
:r

I,

!'

t
r

www.compsciz.blogspot.in
"

~
cO'

(1)

(/)

Q.

<D

C'
<D

'.fIf,' .
m

."

cO'

'0

' OJ
iD
3

(/)

Q.

<D

rn

:3 -

,!.

.-

>+ >+
g
l

.",:'

:q

lII

c:

.10

"

www.compsciz.blogspot.in

::>

~.

co

:g

. a.
a.

..

3
IT
[

----_._._

.......

,,-

_ ..

,;:::

CJ)
al

:::J

cr.

('I

""I

til

S'

s-

P-

Q.

..

ill

II

:;

:n

~
!-'
~

'44

.'"

Ir
8<:

5'

(1)

:=.
n

::s

::

'<

'"0

JI'

"0

P '"'
0

0"0

~ O

C':~

!ii i3

~(Jtl

~5'

[.~ ..

~ S'

...., '"'

o 0'

~
~
en

S:a

en ::s

'"'
~ ~

00

::

.~

0
O

-----:-~.~

... Q'

-"~"

...~....

.;..

:>

a.

fs

;>::I

fi:l

CIl

g ~,
::l1
~

_CIl

C'l ."
oCltO _.
:>

~ ~
~ ~

111
0

1::

~ .g .g ~
~ ~ ~ ~

:>

[ s2 ~
g. g.
~
c.
g

S"

=e;

"

www.compsciz.blogspot.in
..

fJi

n'r

::J

~,

.3

8:

C'
11

~"

~,

C.

~
0;9,

a
a~

ga

&,<
0

~,

[s
e:' ~

g'~

~ S'

e.

!51

J' Q

(l)srg;

~.... C'D

sCo g ~'
&'<
~

I:;;[:cs'g
"8 -,

=-'1:1
"t:I...

~1
g

51e:R'~
g,'i el I
0
:I!
. S' :=:=
'1:1 e:
o b 0 ~ (I)
:= e: 0....
b '1:1' (I)

'

[~!l!1!a'tJ

-",

g"

}J igil

~~

II>

et~

1~

(I)

~~

~,~

53'

!3

(I)

~.

~ e!,

...

C'D

......

.g' .01-<
5"
S'

!:t,
'2 0

01:3

5''1:1

~~,~~

r> ~

Q.

til

(I)

-,

Co"lCo

'"'

a, 5.

a ....

,n

til S'

r;;8. B

QQ

s- [

go

g,

60<WS6.

)L,WjlAiI!

i~!

~~ r

~
~f;

~-'

Oo~

"
""~

'of

~'8:;:'

F 1=1

(I)!4~

I.~

.~0

.. M

o.i"~~[

(I)

4;:;==;

"'ii_

,;.

~,

."

;po

f ~~,~

e~lll~g"
~

g- ~ ~'

;i11~"g I,J' !

i~g~i~o:g",
a. ;:; [S. ; ~

gl,

~i.

-< ~ ['

51
Si 0 0....
0'

s ~~~ ~~
g ~ =- S'
'8:g~I~

qs,
< - ;

iF-S-

~'

(I),
~:=g:=

0~,g~g.2
:= ,_
0' ~ !l. s'

~5"g,,

.~

~'

i~f 5'
g. (j05',
~ s, !S fi!0"'1
q'~r!;ii 0-61:0'

~ 5'

"8::t>.8

g",'<(n_!~
-.
S' ",' '<
0' 0; ~; g I '<

:: -.: p; ~. 5' 9 8. I

~'

:31!:t,~

.5 JA(IQ:..)O....

CD

(I)

rJ)
~

~:'S! eQ ~ 0 '1

~i

':3

> s-

~
ii"~; ~:I,~~, "

(I):I!

'1:1

'1:1 @l

-<(/) i~tg.I'['toq
~ ~ 5'
~ ~

ig'~t ~
'"cJ'"

i ~: e:
-< 9;1 ~
!

o
Cos.
~ _
~ ~.,S'
.., ~

il Wi ~ ~ ~ 5r'
5~
j ~

'< tt,5

(I)

r~,;l4J
~
~
..
i;
':'l~~Co
3

~.= ~ ::a
~ '8
CD
e!. e CQ
_. QQlo>~~c8
-6 g: (/)

~. !9-

,:s

~'

53

C/.l

.S'

,4.._.>..

I:-

1:1

j;!

'g

----ca

~[

'~

.....+

!II
~, (Il

-e
,.-..(')

g'

g'

'

II

'
I

'

II

'

g.,

~'

II

'

g'

II

'

,
6<:

. 6' ~ ~ ~
i{~~~~~~~

~,

N
~

....

'

II

1'1>

~
3

$;

'

6'

.a

6-c

:::::::

1-

o -

',

~ ~

:::::::

.,#

1:;'

~p_.

II

'

'

~
~

6<:

--- ..--~

II

::::::

('I>

::I
p_.
0-

R0

C/.l

...,
!i'

s'

_ii' e.0

:::::::

:
-e

iQ;

c')

C/"\

.".

.f'.

l.

0
U:I

4'

: ..

;cao,_i;eA,.i;ac:{~

~
l'!
g'

co

II

,.,

4'
0'

II

co

c:

!
-a0

(i)

!'!

...

"SI.
II

E'

f_;~'----.-~"

www.compsciz.blogspot.in

(I)
(I)
CD

!1!

III

_.

-'0

til

o
).
o ~
Cil

~::'
:3.
.<
0' CD

80

CD

E (IQ. n

l:!S.

~1~

s i Ei'
'8 ~ CCI
g."5! 0
3

l-III 33

'<

g' 5!: .~

~ :I CCIa

n~ ."

g,

CCI
C
::s . III
Q>
CCI
." ...... CD

'8
:::I. g.

2. =:.::sIII

er
o ~'" 3
"0
['"
_:g ~r-

e
~ ~
_.

::-..

(IQ "0

(1)

~.'s.
::s
...

(IQ

5'::.=

!='

it

'<

~=g
fll

g.

'<

(1)

....0

p..

9.g

_",

.... ::-.

5>~~

...:

g-5~~gJ~

g'''O
::sa "0

~ $'1 ~~ eL

q~:s!a~g'

&.

o ;. g ~ -e ....
Q>o="'~=t>
o= '"_. ....
er '"i' cr. :3
~ ~....o5'''g
C". ~

=~8"O(IQ<
g. (IQ .... l>lg

oa

(1)

~L
.~~;R
.
.....
s-[a'<r&

'a~

'"

ae;

a.

"0

..

'"~

8.

"0

1-

(1)

.P

~
c".

-<
l'

.."

(1)

:3

12:

..,?l

f..,

~
S

!.g_

'"

e?

.....'"
CIlg
G'

~I
i~1~ i

:::I. '"

=3~~
g.R~ao

~.r&~

til

~i~~~
s: .... g.~ a

"Sl

(1)

;i"'i::-g'=
~!;:
~S

(1)

s~g.g-g,~
;:s .
= Q>

g"~ (IQ'i!!.(IQ ~

'" ....

a;.~.8 ~ ~'E.
.
0 a ~'.'" s.o

@
",0...

;8..
0

8gi~~Q>6'
_.....
~

.... .
aero
~o~
"0

==5 er

=crg"O
.....,~~'"
0

III

m
)(

~ ~ '0
o
-

..... 0.

!tit.
cs v>

".-::-

"

~
....

...

... ....

'

+
0

'<

III

~.

rt[

..

::t~

'8

.."

*'
0

'8~i~~
~ .,

IT~.

~~~~

i S!

~~

......

~~~~

f~~f

~ g 5' ~

rt

~.

.........

" .....

~~~~

~f~~f
+
0

~+

s[

~rt'''''

~~l[[~~

tt;~~~~~

....

~~

~
~

?t<QO~
~.."

'8g:~"

r+ ~rt IT ~
o

~.~

~.

Ul

"~

,' _"_,-,,,.,, ...,"'. 2l."-,,Y""-!!fIh"?J1;"

~.

tr

~~~.!
~
~
*'... *'.,....

.... j)lg'IT

~,~~

~rt'~

....

.... "' ....................

~0l~~

~.~~~f~~~

~.~a 5' ~ ~ ~.~a 5' ~ il~

rt

~.

~~[[ ;~m[[
Ii
f ~5' ~~

......
......

"

..

.~

~~~

~
~

~~~

~~=i

~~9

~.

0.10

~. ~

:---~-::::::'--:"

-----__,,_.~~~~~.:~'

OJ!

Z;"'!){'~,;ijtilJ

~.

<

vi

~g:;o

'tJ

....

www.compsciz.blogspot.in
co

."

K;

'1

~
~

11.

rn

Ul

Ul

Ul

<

,..",_.

Ul
0

rt

0.

g ~ ~ ~~

R ~

v'(jj

<1l

Il>

bl ~~
h;

rn

,.."

..,.,_.

Ul
rt

<

,_. N

~.~

....rn

,.."
.."

f:il

I~
Ii~

~~~~
::ow~el
...o.t:. ....

8rn

K;.

~~

(/I

....

....,

F'W

!.

www.compsciz.blogspot.in

::!1

tf"" .

Q..

B.

~
~
~

~.

"

Q..

:E:

"~

~.

'go

i=I>

rn
0

~
~
~

'"

Il!.

ttl

"
:

II

"

'!""""""~""""""""""'i

: !

!.

,
I
N~rl

w="

~~H
I'

g:!

~:::ii!
N

S>' I
e.:
g I
I

BI

S!

'E.i

uu~

I,

I
Ii

i
f
i

www.compsciz.blogspot.in
N

.....

,ley

"".W.,A5I!f t:V"i!f.C'/'!

..... ll..,..

"Mo;:vx

;:)l1IJI

.'

4Q6" ...

I.& .....

,Wiiffiii

$4

po

t,;,llhi'

"

"=4

-~

www.compsciz.blogspot.in

:::J

US'

m
3

os

l=i4wa!Eh'

At&;:JUJiW

gulf _"

5lF-"SC: .. d':C

I. A .

&

4l

P. 4

. ':

'".
j

"
Iie;

[
L
t

r.

www.compsciz.blogspot.in
::0

c
m
us

en

III
CL

m
3

>r1

~
"51

'-8

.g

. m:n,wi.,

[~

~
~
o

l'

B!44C.

til

'

'"

-..l

...,

...,

~
~

l::;

0-

b0

~c,
(").

;"o_i

~i;;;

t",.J_~

-.....,-CA

~8i

'"
'"
0

l..

~~

<,

'"

...,

:;

~
~

!
V.

00

....,;:c;N

...,
-..l

.!..
0
~

iv

.!..

00

....,ON

00

~-

.~ ~ JL ~
@~;::: ~~;:::

VJ

(/)'"

.:::!')

IV
000

VJ

?;::

w
0.;

VJ

-c

gJ<:
. N

ii: III

~!S
o_~

VJ

'"

Z~N

~N w

~
-

~~?;::

-..l!"tls

'"
8

...,

?;::

?;::

...'"

'"
-..l

'"
8

w
N

<.h

VJ

.!..
8

'"

J::

~~
~

"tv

c;

."

g,

I-~ttlIii
_.

'g.

a'
~

I--

::i! '

lIl'i
s .

I--

.~

I--

CIl

t--

-e ~Q~

I~

l' - ~

en

."

..
Si

_x
~I:""'N
I:""'~
Nt:

~~
~N

NN.

~~

8(/) >< ..
=b
o

..

~~

- ~i
~

~[

-'"

[
(")0

g;~
::I:_

tIl""'_iJ>.
::s ' ~ ....,~J>.
s' ~

e!.

::l
~
o
<.h g:
J>.
0: (/)
~.

J>.
0

VJ

.~

e!.N

:: !:l.r

0-

%~
0
S'
~.

"'0-

~gg

~a
o

(/)<=
."n

01:""'

II

www.compsciz.blogspot.in

2.~

"'!:t..

~~
er'
".1o!

Q:!1

c:r oq

ioq

ig

8.

1.~

;:l
it

~
$

.e,
;;J

,....., .

.a

::;g

.'J;l

... ~

~.~.

"l"

2,"'2.

er

e:

a_n.[

iii

~j.e

oq

.
'"

t':;:" ':.....

I;

801

(Ii

;~ ~

~~
n ~. .
~

~ ~ 0
::r'"
.0

.~

~.

:::

'l1

c:

'

'll~..!.

:-:.~ ..

.g

~
...,

~-.

II

fI)

5
~

II

fI)

.~

....

f..

..."

"

!-'

t:1

f
~

:,::

I:';:

.~

II

II

?!c:

0'1

fI)

c.

.....

f4- ~

::!.

"'"
0'\
._,

.~.

~.

go

Ii'
{

L...-

r--?~ ~ f:-

fI)

8 .g' 0'
~ga~
_

:;l

.s~

!:a !:a !:a


::J ::r::J

'if. it~ ~

t'l

(S5

~.

~ll~ld
~~t
~

(')

!~: ~~

_.

(1)

(;' ~=
~8~g
li~~a
~e..fD==

(S5~S:~
e3' I err II
7I:-:~o _.

g. g ~,~
f~ t gi

!:a ~

I-

.~

'---

?!c:

(S5

~~~'' S:
(S5 (S5 (S5

'fI

.:-:'~

~~

.:-:'~

~~

'c!!, ~

- -

i+

~0

......,
I-~

IV

-><

(1)

~~

_.

~~

.!!.

(1)

.Q ~

.:-:'~

.i~
.. :,::.
!~-II '"

~~

>- ~

r---

en
II

~.

~ ...
~.

~- ..

~~~ ~
'll'll1
_.. :-: ...

~~i
_~~~i~~

~I~P~

!if ~;.~

(S5
~ ~~ ~
~
~"'~

II

~
li~.=~.
.[
B
..
g.

a~i ~

g.~.

"'a-o
as:e.

as.~
.. a.8
a-n

fD

R m ~. ~I

!f!g(

III ~

~g.~g

~e.iffA
1:10 po
!:t'll III s.

~N

t~
i~
i~~
.~

!i~~8.
... ~ ~ a s,

i Ei'n

CD

.....

::l

<5.

".0

:a...

en

a.

ID

m
.3

.A ........

z ..... ,

L..~'''"T,",'' ~"""

www.compsciz.blogspot.in
. (

lSi _&9t

~
o

fbI,btPj_451

.WQ

.
;ZfM+A

Ai'"

..,.""'*._ """!'IN" M

W,

III

~.

ID

"
rl

...
:..
....

www.compsciz.blogspot.in

._

..

~.. ~

.. _.~

__

, ........ rl-: .. _~._'--._.~,,_

N-O

""""""~"""""""""""""""""""""""""""
;"';"';"'\oOo~o..V.~wN;'"

".'

,:~::_..-:':'

-_

www.compsciz.blogspot.in
00
III

en
.0.

'"
'"

S!'.
'"3
o

-e

(/)

'"a.

~
a.

m
3
0-

~'-p:

~<1

www.compsciz.blogspot.in

..

CT

$
.c'
::J

(/)

.a.
a.
Il>
a.

in
3

'iii

m.

'0

:3

Il>

'!

(/)

a.

. Il>

aa.

CT

..,

3'
.CD

-t

o
::I

!l

;:lD
CD
AI

CD

"C

AI

)C

'<,

~.

!'t.

=g

a'~

an
o

www.compsciz.blogspot.in
co

co

co
co

'1-'.

."

0.

0.

-g

5"

3
.,

.....

II II II
.....
0 .....

\Q\Q

i" ~ ~

$~~

III

"II

".

www.compsciz.blogspot.in

:::J

(Q

m.

Q.

Q.

a..
i

<0

.... u_
i

~
4-~

.%
ttaAt .....
N.6!bA

. ifiMClli'.tUlWiiPU#,

. .. .

4 ...... jm

r:

..
Wa;E,N\CIWWWWUB

,.EI'.'

' ..

11 ::: RW.

...

===="'===-==-",,-_...... ..-

,."~~.~----,,.
'-"'---.-'~~.

'A"Jim

L,

.t

~.

;;

>-l

(JQ

'0

---

.~

>-

r--

I.)

_..

.-.

-e.

.......
'J~

"

::J

<5'

.31

.i::

.,
....
~

:<g
o
....,

~ ~.

f-a>

v. ....

:<~

;'3

e::n
'.~
c;r ri

CD
'0.

Ul
'~

"0: "

"W

4';

~.

Ul

co'

3
CJ

~
co

-c

0.
(/)

co

0.

0-

""

<0

H;;'

www.compsciz.blogspot.in

Ci1

i0

0
C.

3:

...=r
c.

C'D

if

", ~:\1S~

~i~(I)
'; ..'"1;l'Q

(I)D'

3~0~

'

O'CI

"~

g,

~,

'I:.

~.

o Ie. 0
o

:.

.~

g.

~.

_'_

1:;'

='

--- ---- --

":"'f---~- --

VI

OVa

"

,,'.....,,_

< < <<

__ ....

--1-+-f-I__L_L

--

--I-

:< f-- .... ~-f---I--1

6l f--~iI--""4--I

wl-.p:..-4-++~

o
;n'

I~

'0

-------

~ ---~
~ -- ~

-----f-

~ --~

~f--""~+-f--I

1
0

- -1---

< < <<

OVlOVl

er(1)

U>

~
..t:>

0
....,

Er'
(IQ

i~g.

CD

.
(IQ

6' 0'

s. qg,

"'" (I)

~ 0 ~
g.Q>i...
(I)

-.98

e;-

a."'
"
~ ~9"

.~
~ ~
~~

='-'0

0\

t-.>
VI

,-..

t-.>

,-..

---

~'

e;Vi'

e.

='
(IQ .'
<I>

~~
_

00

~s

o-i~

~o

C-o

(1)

g.",

(I) ~

~a

oq
~='

~l

"0

f-1-j..-I-+-1

---~''',

u;

<< <<

I
- -6'

v;---<b.'

_.1- ...- -,'.,'----,I- ..

:< H-I--I--+--i

,~ f--l-oI--~-l--I

;n'f-I-~I-~--1

10

~~ ....
~ -- '"1''
.-. ~ ._.- ----

~ ".~ ..- -"j'-'~ .- ~ _., .-. --'j

'Kf-~t-~4-J

~f-~t-+-.f--

N~~=~-l

e-~,.~~J=t

--I-

---~ ----j--

~ ---I- ----- --

'0

~ -I- ----~
---

~ --p..;.. ---- -- -

..

~" I--.......I--l----J-..j
ll--"_:'-4-++~
~ .-~- -Ql

,,3

g- s'

~ l--.....
oI--l----J-..j

aD

~
'" f--I-il--+-.J---J

I'E. 1
(1)
:j&'< .Q=

'810

'#,1--j,....I--l----J-..j

f-~I---J-

'~I:"

'"

(1) ~

'S!:\Q>

. .g:o-i
,("')

... !~3C

Q> \

~
~ _.
~ 5le. _.
~
!!. ~
&. g. ~ 51 &

e. ~,

a~
~Qc
o (I) i;,

e, _,it qg.~
I;l

* .2 ... ~
~ ~(I)e.
.~ ;

g ~r~a c~ :Il
.if;.8 ;0
=";:'r6
e.

Q..

~t

CI>

5' ",\' '0 5

ag

; (IQ

~!~wg'E!="
=' :~.'
(I)

(IQ-g

SOE.

!!l. ]

... '"" l!!.

Q>
0' 2'
= ='
,1S
s: g.
... " 0

~.

--....,

8.

N
g

II

e.

0'
Q>
;:

qg, Q> !::!

Q~

-0 0 _,

0 ~ giO (1)i~'3
g.
"
"I:

s:l: t:::::

~'~

,\('tl

-0 @ 5

li (1)'. .630 . ;:g (1)' qg,(1)


&,_:",!!l.

i:!> -

~ ;!:l
_ g

. 0 .~

~ f--I-il--+--I--

CI>

g~~.~.
.B e...
I:.~
.15)
(IQ.

(1)'

\=S' . .... '8

,~

,
.
. ~ ,:E
3 ' ,S' _ 0

:,

g, ~ \
1:1,'

.<"0

'~'(IQ

g_

. _.

a \ 8. g i-.

ID(IQ'

~"Q>00~

!!l'('~ ~

'""l .

r::

g.,g.:::I,
Q>
~ g. \il!. e, .. q.
8 .(I) 'el- 3 .U>

'0:

::;Q:!: el 0,
~ ~

CI>

-::e

0,'

$f--

.... ~+--I-_;

li

~ . ~
I~qg
o~(I)~e;-=@
,=,'og<
,.la.,
a:
s: \~ g- g ~
3' r6~
~ ~.- I":h>~-. (I)~ e. &.8
_. t::::: er
e.
80
laO
~'~ a 'g ~ Oll:oe.--g
\ e. Sl ~
g. If

g
I~
g.\ ~.~

'
~ ~
oS'"
C

"'0

-.Jf-~~--

<CD'

0
<
CD

~
~

'U
:::1.

1/1

CD

-=

'C

CD

!i!

CD
1/1
1/1

Cln

'U

lC

"a
c

cc
ii'

III

CI.

:I

!!l

..
..a.

1
~

n
i

.:.!

I'

www.compsciz.blogspot.in

::>

~,

,CD

0.

m
3

::>

cO'

o
II

i3,

(/)

0.

CD

a'a.,

(
(

www.compsciz.blogspot.in
VI

'<~

I:""'

_.

VI

VI

(")

"'(")

I:""'

1:1

[11

~.s-~~

80,

lfl~

E;-~

-~~' a ~,.:

~O(IQo~
as:gg(")
o <' co 0 ::r
~ ~ ,~ ;;:'s,
, ~l1~1i'
~ F et ~

o(")![Q~

(")1:""'

~?;''8~''''
I:""'
'1:1

::I, 10
co
'

'Co(")ca
'C
'" = ::r'~....
.g ~ 8 g.as

~ ~ g ~

_. 0

i.e ...,co

Soo.

O,~

g.

0'

....

, eo~oEiO
1:1 '<

ia(6145'''-

jh

~~ ~

~~,

h~ s,

2.0

a,

~ a>,

igO~1i'

fa. ~

g_'C

, S'

!l.8'~co
~ ~ o
::r<

~:...

,g

Y'

CIo

a..

S!-

it

.-.

.~

..

~,

[.

.~

.g"

e:<t.
I!!.
g:

1:1

ge.
~h

CIo"

~g-a~

o ..
=t'1

~'f
g ""

II

.... .,,J::a.QO

II

\'\<
~"

:~

st

~o&r"
~

_cD

"

......01 ...... 0.

1'"

('")

:E

::;::

>

'-

9
........

fj

"~

..
<,

'-

Q.

..---

~j ,e'"'

tl

~'

'

I:""'~

IY~

feO

O~

IJ:)

tl

-(")

Q~

CI.l

!a&,
0
...,

O"

~):t

,..e1

8'

5i

~.

s.
~'i
g'
f~

~ ~~ t<Pl
e,

lJ -2. ..,B

I:T
0

::>:l

..,~
6'
~

(")

e,

<::>

l~

_r---

o_~

1\0

tlt:::!

I~

!~"'" ~i"~o
=~

~r;;-

I~

z: n~

t""'tl

o~

'\

aco

9'0

!Fr;;

iFr;;

2't::!

!Pt::!

lilt::!

SlIt::!

:E~

"'::<:0

t:~Er ~~ ~-s,fi1" o[ ~
! !: 1'" ~a
~~
s
~ J~ R ..,~ [S, ~e
>
c:r!: ... I -a

~~:~tl\

fnr;;-

...J'..-O0
Q.~~~:=$."=-'
o 0

xx

VlVl_NO~

b-c-

0-0_11

,II II

II

II

r- r-

a-::r-

II

~~Z:Z:tltl

....

~~ ~~

~9B $~g~'
::r-::I, 1>

~,~

_ .., Iif.{g .., ~


..,
,~~~~~

II

~?5?5~e;e;
II II II II 0 _o-;!l0-

~1

f;l~m
to .;>
o

-r~
tl

-,

to

;II;
ill,

www.compsciz.blogspot.in

T,

~.

.3

..

.III

~.

-[

. ,.,

til

CD

2-

_o::s

.,

0
0

3:.

_.

(I)

.,

"C
"C

(I)

_en

:.....

A ..,... ......

;;

1(") ~
...
~"'1~O
'='>

'ei.....
0

;;

"O~

(") 0

S n
"0 ::r

(I)

CD..

o~
~
0 '"

'"
0

a~ _.
~
::l

sr _. g_~""a

0
0....

en
9-

(JQ

"" ::l ~ 0'


p.::l

_.

''8

p.g'o'g

en

a~

o ~o

'--la

II

,..

""~

....
!l

II

:z:

l;;

~
~

C>.

g..

<>

&=

~Q.

sr

...

I!l

l;;

""

!t

..

-El:t ~

0_ 0

'"

0"

a ~
s a-

t"!>-

"'

_:wu;::;s

"" "".'

sr::r::;.,<
'0

s. " 8. p.'8
"" s.

_. g en
g

Ei .....

~.

;;

Sl

""!l

.g

!<1

..

"*'''*'f.lIGSi

~
, .....

!fl....

8;0

=
9-

'00

p.
.

0" s:: 9
fr(i"g-no._

3' .en
-.e! -p.
=
"e
en 0

-"""'(1)0
0" s:: ~ "0'

o 01!
j;L....

:r

...,~_[

s::

=
o

<:

....0

~
..j<

(J

Q.

~to:t::

i'\"~r;

:'"
<

g ;;:l

sa~

-as::
:3

CI)

.g

l!

0-

VI A

""

...

~:;

-"
+

, + +

'"

r;

'"

;::;;

~g

E:2'g.
- . ., a ~to<3

<.Q.

d6L17JW

, + + , ,

.....
n
~ .

(Ji'\"!p'

+ , , + +

+ + ,

ei' a
.Q!l.~

VI

00

~
~!

em
~~~c;
-_.

(')

8.
<>

:t::

to

III

..

~1": ..,.,:".,, 'j'

iii

Al

I'D

::r

"CI

I'D
::I,

"II

iii

I'D
III
III

0n

"II

"8

.;,

ii'

<Q

S'

III

...Co

Co

::I

OJ

~
....
~
S
"3e,

i'\"

.....

"S.
:!1

~urF!;~

"S5sg-!ii

"'1

=~n-Ill
~
~~O".
8
=~og

.~

o~"r

=- o~IIl'(IQ

_.

(IQ ~~8.~'R~o;~
::l 0 s:: .g. 8. = 0
0 o
- "5l 0=
= np. o 8 ~ 0 11
0
Ii! ~ "". ~ ~ e!. ~ y; .~ ~
0 o
enp.en"";8."O
~.... I[
....&,9....
0
0'00"0

, - 6 ~ ""

(IQ

5"-0s::

=-~:r

"8_s::_0 q ;,;-,~~

""'t

, 'g~ P.~eno~6So
S ...."'=(lQS
2::: - - !ii. ~ 9 ~.., ~en 0 'g
C'_-cn~
s 03 -i=. ~ 0"
::ln ~ ~i=.- n
(IQ
s:: er sa.
9-",,'Jlo::t
~[
0
o ~. g S g
g
sr ~.
[~-O~"O
~s.
... ,Q"o
~-.jg gog::l
2:
0
i=.~,f.>.
_0
~
8"
..::qg.009-nQ'

i'

e,
~.~'< ~ ~
_. qg.
_

~"'1cn

I:).e:~!ii

no";';-~OO
O'~ :::> ~ ~
.., ::l ~ ;; .... s::

i!lOg.g.
en
o _. 0
!;).. 0' 0'

g~
en
o _=

"0

..
::r

(")

"',

tt

.::/"~;:;;

':

IIif.-~._1iiIi,;,;;;;.-.

i,

,
r

....

"

<5'

1'0
VI

!!t
1'0
3

CI>
'<

1'0
0.
0.
1'0
0.

'CT

m
3

10
:;,

m.

3
0

1'0

!e.

CI>
'<

0.
1'0
0.

.'CT

m
3
~.

I.

\'
,.

o
o

..

www.compsciz.blogspot.in
.....-.;;.;;..-~=----

..------

"C

3
;-

><

~.

'"

<,

'"*

'"

<,

;n

ii

-.J

-.
("!
t:!lt~8'

<

00
0

El-

fji

....

3
0

. III

"0
"0

"
~

ce

5-

Q.

()
0

;;.

99

t""'~

~~

~,t-'

9~

...
0 ..
0

t"' ..0

!'

!l

::I>

~I'
.

."

~.

"
1'0

iii

OJ

1'0

.s'::r

www.compsciz.blogspot.in

.....

.....
o

....J\,-..___/

,:::>

'9-.0

-f.

f~-,

2--.

< <:.<: -e

J\

"

;~

..:Y-

\_.;....

\' ........

~I

?H":-I~
o v. 0 VI'

Ul

(I)

(I)

=<

cC'

(Q

...

=
I

.r:a.

(')

l'i'

en

..

=
'"a.

en
Ii

il
Vi

It

':1'

~
0
!i!
'I
=.
"CI

It

"0

ic

(Q

'~

~
~

.... :.:::-':.,:~.

V'

.. ':'.-~'.

r" .:

www.compsciz.blogspot.in
_"

o
01

'

!S.

i3

(/)

II

Co

a.

0-

m
3

..

.;'

."

UI

l-

.J.

."

..
1

!!

a.

~
~
:::I
t

:.:...

www.compsciz.blogspot.in

m
><

en

(l)

d
c;;.

(l)

::r: ..

;:::

<:)

'"

(J

"C

_. N

(")

::I......
o .....

'"'>::x:;

o ~

VI

"

~
o
0 ;;J

(1)
C
VI .....
(")
C
::::I.(l~

~
~
0.;:'

5 ~

o ;:::.
o ...
'"
fit

~a

0\;:'

0.

8.
-.
tTl

0
0

3
3

ffii

88.

S'~

[0
VIce.

(1)

Q.p

o
o.g-

VI

(1)

'"S!.o

VI

ii F ...
f'i.
~8

(1)

"g.

g. @ 0::r: ."'

"C

ti-clS

= g.;p<

O\ZUl
00 ._ "C

le

..

it

...

~
~
t:'

L....

l
I

www.compsciz.blogspot.in
CO

....
o

_.

'\.

"~-'----:----"':"-.-.

------~----..--.-

www.compsciz.blogspot.in

.........

:::l

a
cO'

CD

C/)

Q.

..

3
cr

..~

cg'

CD

C/)

Q.

CD

Q.
Q.

CD

m
3
cr

......
o

en

I~

.:<

Storage
permanence

i"'{US
::i

m words

--

'S.
It

..~

;-

r:

www.compsciz.blogspot.in

'T1'

'"

(00

........

:::J

o
!ll
(5'

,Q

'"

r-.

'"

~
;>:l

'"

:r

;::;

I~

ri

...

00

::<:l
0

::t, ~

g ~

...

..."

g~

"

'

n~
~
~

,-.

t: .-

....,

(i'

"'
~

5'

i!

'S

Co.

""or

c:r

e.

"
~

?!::
:;

::<:l
0

Cl
CD

~'

CJ)

0.
,CD
0.

o.

g-

rh

......

IV

"

II>

'

it

_ 0

00

+
[~
..,
Q..

~ ~
t a.~aa
;

I I I
... f

'"'

a:::

.j>.

00

"_

(;"=+'1-

),

www.compsciz.blogspot.in

UI

......

....

.....
...

()Q

00

s s.

0.

-0 ~=

8.

a:

11~"-1
C"

ET~

~~

OS

a:

~V)

a:

::a

e.

=
()Q
= ET

til

til

til.

til

...

o-o-",~
Sol
0''< "0
~
-e ~!;. 0
:e "0 _. 0. ~ ::0 (") )
=el g III 0
0-e; =
~~. g, g. [ ~ ~ ~ ~ g-

en

0'
ET_. 0 .
Cl:e
0="'''0::0
i?tIl~=e:(")=-o
i?
o ::r!J.
~tIl~o-"O=.tIl.~o
(i)' ~
_. & ~ a 0

~~(")~
~~g_~lfr

g~a~~S'~~;~
go_ ....

C6
....

~OS~~~

e5~ 3:: is ~ ~ CD
~ 3:: ~ 3:: ~. ~ is el ... 0 ;:a
:I:"5I-"O
0.
_"::s
So
0
OoiraV:~OdQ.
3:

2: e5 ~

~z~~

iil
3
3
AI

CQ

3
CD

:t

CD

::::I

O
!:

::a

."

-I

."
So 1ii
0

s g,

g ~ is
la- "51 [ 0
~~So-@g"~"~a
Q.0::tl-So
.... ~
.!l='
0'
8. 0 ." S' 0 g
s
e5()Q [()Q

til

a o ()Q. .g.a a: a0
_.

3::::to~
0 3:: _.
Cl ... ~S'

(")g~g,;g;letll~a
~ i...8 0

~=C-'R
...
0
~ :e=

~ ~ (") _. ~ ~ g"::o

0 "0

'<~

~~8't:i8.f:l
::r~5>a
~.'

a"~

2.2..(t)c;;o

::0 8 a ;l ~~ 3::
5~~~0
e1.-6'~
~ ~ "0
7) '<
()Q
~ ~
g _. "51 0. a
,~
~=':8=0
~()Q
r-?
_.iil 8. la~
~=g:lL-l
a

~-~o..8 ...
0

(")

(") ...
C

_ o-~

~~ ~

C.

3
3
CD

iil

CQ

"0

3:
~
~

til

Cl S.
~
=
[ =.

0 ET

a:

:e
::r

8-

O>

til

'"

E. (")
.::rO~O'"
5' = -6' iil ::r ~.
R ;;;.~ el ~

~ ~ ; ~ s. "0'
~ ~ 0 .....g (ii'

o
~!r
0.0
0 i=.o(")
-=tIl~o-i=.

a. '" [

!r ~. (")::r
Cl ()Q ::r Cl
S="'Q.o
o;~ET::O=

cTi

n ~ (3
v. :>;:"
N~

g=ft~S~

tn

!a

o ~

::0 ~

Q =-. ::0
;:a
~la-~~q'Oo
o
...,
3::
a
el 0 0
3:
~ .tIl
~
'0.
"" _. r _. El ET
o g_ _. :::: ~ ~
";"~~~8
2:OET[;5
g.e.o
'< ~
a......
g1iiOEr~g
~ 8.
;!1 ~ ~.
~ ~. ~ 3:: "0

~o~g~~1:I.

~[a:~

So~
~
... ~
!~o ~'< ~ . e!
_, tl~

.....-. =' ~

gtIl::r(")o~'<
S' rr R

~2.8.
~~~
.'<.Ql~8.~

:eQ.~~~[~
~ 0

O'~fr"R~i>j>S'
"R 0...,

tn

...

.~ g,

C'. en

ers

o r>
6 S'
oS! -0

e; ~

e:.~...

.r'g

S'~
(") Cl

5' ~

0.-

gQ

"R'<
~ ~

"'"

(')

1:3

::::

'''~

sr

;:

~
~

s~

s;

i;l

"a.

~
~

"a..

!r.

(')

ao

'0

~
3'
i>
a
e
as:

v.

:!1

~;;:

s:..
s~
iil 6

...

~e.

':<!~

o-<()Q
;:1.0 ET
~i=.3

~ ~[

~~

O::OCl
3::0-

g.

e:.~'
::O-ET

!rCl= 0g g :;

::I.

~~!a ~ .

0.

:e

=E'la- 0.
~g~
=o~ ~ ~

&l~

0 0

...

- 0

~ ~

....

aa

00

l-r~

;z

~ ~

i ~ -g g

- - - - - 9'0'1<::> -e

~----------r-~~

-o-o-o-on!!.O

--oo--ooa"~~

-;-S'

~g.

S"-l

----0000"''02

www.compsciz.blogspot.in
....
....
....

S.

"'tI

g_(1)-(1)'"
_0
(1) (1)

ti

-<"

s
gj !3

gj

-e
(1)

(1) _.

e.-

~;8 ;

51~'

~'<

<I>

(1)

B-<"

g_

'"
tTl _.

(") til

0".

\[~~;.
~l
Q ~ e.:. ~

trlo:<
", -

~ ... a'_~

S' ..,

1a ~~. (JQs ~
a

2:

iii
3

co

"'tI
~

.-..:..~;-.

t.~ ~ ~ 3i:

'O"'sg,;;,~o

o.$.

~.~.

0.

&
~~6a;-::o

<1>(1)
(1)

I
~

:lO

2:

AS

CII

AS

J:tI
_'!1i" ~ ~
1=.='8
oa g. ~IaBloO
~
6'8..

[~~

~i3!;i

S: g. _. 13'~
~ ~

::1,"'(1)

1:1
_. ~ a'

(6

AS.

'<

~:::3.
'}::

g-~ [?;Rg

~;g~(JQ0

(0

~'"

~~

..

~i

~~

lE ~

00

1~~

g~~

._,

~l~
..
~

-----_

3:

~
~
~

(l
v-

~ii
Ii' I~
~
e.'
e

.0

B., _. ..... Si''<:: ~


o;g
3i:
.... I
m~i~~~[!!

cfg'

m
m

~~-t~
l--~
iO~

sP. fJl

(JQ

t<t:)

(0 '0
0 0 -

~'1~
~l
o s. ~ " '"

"'"i3~.g

!IQ

"

e;-

0'::1

::I

j;3

='

(0

a.

(0

(JQ

(0

~
~

fl

(0

e;-

t~.
'" "<!

~Ii

-"!IQ

~.

Y'
...,

g..
::s

~~(OCi

0:Ct.
Ci

<:

li'~
~(JQa.::;I(O

~ ~ ff !ii:~,
~ _.
::
'"
Ct.

'"
<:

j;,

g.

a.

In'

;~

~[l
:: ~ ~
","s~
rCt.ff5'
~i~

~8iil

-e;(O

g-

0"
~. ~"g.

gg'-;-

s ~i.
!.!!~~~~

~'r~~
~~s'i'i
g-'ti

(0

If s~ Ii
. :

(JQ

~g.~:E
.....oe!g.tc
_'g.~

~'"

www.compsciz.blogspot.in

........

3'

r:T
II>

<5'

<D

en

'<D
'<l.

g;

<5'

!X

II>

en

r:T
II>
<l.
<l.

m
3

'CD

"'~,~~""",~"--",.-,,,,,,,_'_,

_"_..=.:! - .....,...-_
.

::!1

;!>

;;0

.E:

~
.....,

;;0

'"

::

"
3
~

g,
ff

.::!

"3

;;::

v.

til

-.e

-I

I
I

www.compsciz.blogspot.in
m

.....
......
'"

::;J

:x
<5.

ct>

en

c.

ct>

C.
C.

tT
ct>.

~:
=

sr:
e,

I T

or

fr.

....

; r ~~

v. '"

t~

NN

~ -'"
cv'"

","''""
v.J"
.~:'"

~w

"

(,W

i..

'"
!1
o
o

It

iI

..

'I .'

www.compsciz.blogspot.in

(1)

5'
0 (i)
f""'+"a"'"

~ c. ;S.

g.8~5'
_.

til

s-

yo

= "0

C".

(1)

C. ~

e;~3
...,
NS:::l
CTO()

D>

s'

..,

(rei

(lQ

5' =E::I.

=el o

~ fa

;.g

oc.

::I. ~

::;::

c. 0

til.

c.",

D>

:a. g...,
..,

::l

(1)

.8 ~
-=3

~e:

(I)

."

.f,l

a::.

s:
=-.,e:

Ji

'I!l

"s:

g:

::

~.

go

:;:

?:l
;J>

7'
0

:::;

<

-l

VI

~.

C/l

(1)

g
s-....,5'()' .:;;!3

c. ;3

~ fil ~
~ [.

~.

~
~

e:
.,

(IQ

~~! ~:"

~"O

'C? c!T

s
._., ~. 8-

\ON_

yo ...,~

s- "E.

til

i::;::_. -=
_.
n

<

3
0

(I)

3:

0
0

C1I

....,

8..::10 C(I)<

!/,D>o
'Tj
_.

:::~..
;l, go

_.~

tIlD>

a"

0'
.,.,(lQ
D>

(1)

C1I

<
s ....,

(1)

-n
-n
N' f:t ~

B. la. N ....

.,

o ~ ~ a
~i~g.
~.~

e .. ",>< 6 ~:=-'
g,

S!:

.gg

Ci1'

a
()

@' ~

~"O

.::;:

~ ~. en'
c.' () ~

en

"0

><
D)

sa, g' S F -I
o

~ ~ s- 5<!.'1.::;::

(i)

~.

tIl~C".o::;::3

'Tj(1)'<tIlo

:. _. a --l go ~

~.

"0

....,.

...,

.-

g-

'='V

A
w

I>!

C/l
w

"'l

'"

=w

=N

.'"
-<

(")

"'l'"

>-l

C/l

i"5

0.

i"5
C/l

(")

<

-'"

It
r,

,.,c,

~.~

C/l
"0

s0 @ @
tn

<

@ @C/l

tIl

s
~

C/l
"0

;;<:

t""

C/l

CI>

::s

g.

"i

ao

5'

>

'?
....,

'='V

7:

'"",

I(
~.

~>g

>

w~5l..

~
t..>Q<

8~l

N 9 :;;.

-;:-Sl

,.,::Sbi3 Po
~Q'
i'-'

?\I}

~!:l

;; ..

Ow

;,,<
ON

"l'1vo
"l'1vo

"'(")

....-j

9 9

vo

!2

It

,.,
n n ,.,0. 0. g-I>!
C/l

Xi'

"I
~\

1
:r.

1
<.

i\

"g,

~:

i;"",

www.compsciz.blogspot.in
3

",.

:l

<0'

UI

'"

'"3

.~

0.

'"

0.
0.

<Y

3'

,:

.0

~
m
<15'

C/)

Q.

til

.g-

..-

"

~.

."

- ..:-:-.~

.. ..,

.,

'

i
;

. I

II

L,

.J

_.........._-., ~

I I
I, 16;il-J
Ii

i
i

t>

t>

-<

3:

til

i..,

_-=-,

./..

().Q

www.compsciz.blogspot.in

Q)

',N

e I::'

So ~ ::;.

...,0

CIl

::!1

[
'"c!'!"

;;

(!Q

:So

~
!-"
~
~
:":r
"
~

II

J..

t,

"\

a III

CIl

s~, q ~

o~=:;

~l'1;l

i'
[g g-

El

l:I's

'0'

C1)

~,

~,

2,; = ..
!~
8 -

~.

v.;,
"

\t:c

III

""

Q.

:=

'<

:r

ii'
A1
.,

..(
::t

:;:

'<>

...,..

g~~ 6'

...

[~~
~

2. fi ,~, [

c
c:~

!Jo8.a
0=-1"0l:I'~

iii' 0
C".

"';g
=
~
o
;i ft
~

~ g. ~ 0"
g ~. -.

(D

F. i'
-. $'
~,~ fr
~ :E:
x

-'"
o

0l:I'
~ ~ ~ ~

'1;l'<

'"

_.8.

. El-s;.0
-. e. s;.

'"!1

0"rt>~'1;l

o.
<:
0:3
o l:I'~ '"

51

-.~~ a

o ~

U;'g 0..,

.'::"..::';;:.;

-,

:~'-~;

www.compsciz.blogspot.in

...
N
CD

0
(::,

"'"

<::>

0
0-

00

0
(::,

% cache miss

~
N

"'"

~
0:

www.compsciz.blogspot.in

...

Co

...
...'"

::l

ffi
e:

"

(1)

Co
({l

(1)

Co

m
3

~'

o
ffi

~c;

Co
({l

(1)

l'

i'

:::
e:
g.

;t>

;>:I

"

~.

a:l

"

:::>

~
~
~

Vl
Vl

'"

0-

Data Out Buffer

www.compsciz.blogspot.in

iii
3

C/)

0CI>
C.
C.

:::J

<0'

to.)

....
w

www.compsciz.blogspot.in

..

en

a.

0'1
00

...... ;'/;','

<.

lX
ca'
:J

ib

'OJ

In

0.

o.

g-

)~,::.t:..

"

cO'

o
IX

'"3

Q.

<l.
Q.

'"
'"en

m
3
er

,~"

www.compsciz.blogspot.in

en

"",4

!4;4iU#

A.

4,..4

--,J::.WN

IOOO-..Jo\VI~WN

0.0\.0\.0\00000\00\000

)4.

......

..

_-

i..-

www.compsciz.blogspot.in

(jI

CD

...

'"

15'

IX

1
'"3

(fl

!a.'
'"3

(fl'
,<'

aa.""
a

QO

'"

.....

..

1 ~~~

'1.;

~~&

:~: is

1~

._;>

8 g 0

[ _. _.... ~

0 !il 0

.....
_~

~. 8.

..
_..__.

...
__._.
__
...

Q..

o C' ~ 0 52. s
<: is: ~ 8 ~
_. <:..
g~~if~a~t~~:irli:~~i
~e:~p.0e;180<:(lQICII~"''''iP.~=
o
uo0 .... 0 e: .
p. 0 ~
s- uo
i~s-f~I(lQi~l~~lllg~i~1
o.... 05 ~o~.~'o ~ ~ ~ S ~ ...
0 0... 0s- ."
(IQ~ '0... g
o
o
p......= s-.
0
=
EI g' c;;. ~ ~
g: (IQi e: ~ ~!;<
r-- ~ I
_.
~ 0 ~ s:t.0 ~. I cm. & ~
~ W
~ol=_.(60
:CII:t:s:t~~~C;;'1
~
g 0 ~ '(;'~ _ = uo 5' e: ~. ::r Cj>~. uo uo...
<:' Cj>;:::ci'Cl _ 0 s- = (IQ0" . g. ...
:t: '8
o ... 0 ~ '< J! 0 0,....,....
0" _. (IQ"' .....
I
;l
::l ~
n ~

('1)V)

OS

:t: ~
~I
~ .
. i
~ 0

.~

!"

_0'0
o
[~
- ~

'."

:11

~.
....

s
~
E

i
~

~
~
."

o>

g-

1'!

~
"g.

Iii

a"

"

0
n

.. $

;>
!Z.

?'<

~
~

s
I
If

III

g . .

:~

;:~~I=JIIf: l!ill:i

~. g'

i~.

:I. ~

i~
i
I~
~
g ~. ~. ~ JJ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g. ~

~~.

0 uo !S
:
'< 0
. ~. ~ ~ g s " S' _
g. ~ ~
s ;;l 0 (6' ;;l B ~ Fi
0g::-'~(lQs-S-'<e!=
~.
0
o~~o6" '0 S:~o
0'"
fir(i!
o .. 3l o~o=
~:!li3
5,< 8~!il uo S'
~(IQ'"
~g,s-g.'Oii!s:t
uoo~~
~~r::lg~o'sis-i!il1
~~
lis-o~
=00
o
-e
_.
C'l'
o 0 '.
0" e: 6~
0 ... o. _ = 0 ~Jg s-?' 0 uo s- 1:'.....
~
~ & ~ 8',0 ii! '0 ~
fir .~. Cj>? ~ .a;
g ~ Qq g
0 ... ~s-a~
uo8s'"
s-<:=
0
~0-t-'0"'00'
_
<> s0 = _ = 0 ."op -e <> ~ 0~"'~""S-'='>'
= _. ? ~ 0
== ~. ~ F' 0 fir ~ ~ 5' ~ g ~ 0 "51 c, 9 ~:.
~ ~ ;
= ... 0 ~ ~ s l'l::2.Nt:li""""':- 0 =' a. '0'
s.:t: 0=""""
~ ~ o.~ '0
(IlO""1=
._.
o _.~. Ia. 0 ~ r 5: g I:). ~ ~ (IQ~ uo 8. e: s- I~.

r ~ ~ t. S. 8 5' g, ~.'" ... [ g: ~ S' Cj>g. 0 go ~ ]. uo


... C'l(IQ0(IQ~ (IQ ~~~~oeS-"''O~uoo
~
0~~i~~i~[p.os~~Ip.a8~1Cj>~
3I:).~~O&
~ ::r. g ii! S' g.
a ~ I:). il 0 "'" ~ ~ ~ ;S. J"'" P. '8 ... I
_ .....
~
_=~"'~):lP.~1::l8C'l
B=~lo~~"'~~S-iS-'"
~~e:'80~~
IP~~I'<:~ta~ooof
I~g.::l:gl
;: ~ ~!: .~ 5 !S C'. s- p. ~ e:
S'. ~ ~ 8 :. "Sl o 5'
o ~ 0 ~ ~ g ::::~ (6 ~ ~ ~ cm. ~ 0 [ a' 6 [~ 5l _.
a e; ~(IQ'
g
~
...
e;
5
~.
CII~
'0 P. 0
fir
~ en 0 c;;. ';<! ",".
!S - ...
1:1 . 0
0_o~~
(IQ .~ Jii ~C'l=~ t;l ~ ....
~
~...
$'
e;
~
~
.~
..
80
0
<: .... ::r
[

g ~"1

gg~~[i~~1

~~~a

~ ~

"'. -~>

.e.

~
~

'0

..

i
51

~ ~

g ...

- .-{ r=!
...

~ ~

" a...::

~ ~ ~
if

..

..

IT1

....
~
....

:::J

<5'

.~

Q.

.z.

[.

ih .

,..:J,

cO'

i3

(/l

-~
a.

0-

l-=-"'.:::l~='J.:I3UJtI:iI.~".~~.,,,,,,,,,,r_""'''''''''',,",'_'''",-,'''''''''''~L_~ .

f'~

www.compsciz.blogspot.in

<:r
'""'
._.

~~~~

1/1

.'S

:::I

(il

8. ~ ~

ill

iii
EO

c,

~ ill

c.. ~ -.

Cl>

::.
en

.f5 ~

en
....

~elelsr

Cl>

'

oQ

-sr
~!Jl EO
:::t sro
g_EO:::tS

c.. _. ~ ~

~ ~ '0

~f~f
g.~ g.I-

'"
~ ~

.8

c..

o
o

~
po;'

r-

EO

(il

(il

~
~
~

en

,.Q

;::.

CI>
(";

OJ

...,

,.Q

(il

::
~
~

Cl>

en

,.Q

r-

sr '"
EO

srEO

-.,...

It

'"
_g

2.

-'--

sr ~

-r-

"ao

1/1

m
III

www.compsciz.blogspot.in

...

:::I

cO'

'"

.-a

(/)

c.

C'

~
c.

",'

.".$ .

go
S
~,

.8

S'

go

;:;.'

..

'<

.8

l:I

~
~

..

IC

:::I.
n
S'

..

!'!
5'
Ci

::'

~.

o
~

(!)

(f)

a.

(!)

Co

c::r

...

t.c-_..;.. __

www.compsciz.blogspot.in
_..;._.;.....;.._-'-

. -.....- ----.----

I
,E'

(I)

I
"._~_

.~

--g'

~
-<

5~
\0

':::i

t:l

~ ..9 ..9

(":)

.....~ ....

'

r:r

23
8
:;0<:
~

o
r-

".,"

-:;

'i.
It
!'t

(')

It>

ci>

It>
Q.

8:

It>

.,.

':"'::.".)~:~~

OJ

!2.

(")

a....

"tI

3:
CI)

n'

1/1

II)

-,

::r' ~

Q..

><
II)

9"

is

('1)
_

CI)

::r

-t

!l
('1){/)
3
Q. >- "0
s: 0" (i)
:!1 I;i

_,

Iii ~

::e e.

e.,Q ~ ~

;:

"tI

_.

_.

(t)

!!),

til

Q.
g-

('1)0

~' ;l
~ ('1)

..,

til

"CflCJ...,Cl"OQ.,Vl

0"

II)

....

g <5 ::::::
0

('1) Q.

a~

oc:::.~('1)O~
~.Q
.., 0<I> 0'
Q. &l _,

~s.C"~S-CI)()

a _,

til

.... ...

g ~~.

Q. ;l 3 - _, ",'
So
('1)0\g.00~
('1) ~
t;l
3(5.;1~03Q.'
3 .., ~ '" g ~
o g :J.
la. ~
~Q.c;.g~::I;'t::::::
o'~O"-gg.
~Q.!iitll;~g-..,
,~ " . .Q
c;
o ::1, 0 - So 50
~c;
o-::.s-"'~
,000"o('1)-f:!_tIl

e:!ii('1)0=re,g

til

g-

CI)

;.:g

('1) Q. ~
,0 ~ 0
(")
o.
O' ~ ~
" Q. ~. ~ ~ 00 0" <II !2.
2.~<IIO
oc
3o ~ 3' _'.,;r
~. ~ Co
_ (';)
0 ~ 3' ;:;:, ~. El, ~ CJ)
II)
?- ;; 0 ~. ~ El.
::::I
",O"-Q..
::I'Ol
=r _ .~ 00
.., @' c.

"8=

('1)

~g.[~~~

::r ~ ~

~ ~ ('1) (5~' '" -r e (j)


g. Q. t::::::Q. gliJ 0 ::
('1) '" 0 ('1) 0 ::1. c: ::I
<: - '0 ::1."
_ . ., 0' ~ :r
8. OJ
c:
~::1:::"('1)O('1)oo
1/1
Q.~('1)",3iil..e:[

(t)

1;i83t::::::1;i"'~;l
('1)::1('1)000"'0('1)
c.
- 3
<II 'S
- a 0~~
('1)_~'O
8 \!!, . "5l g g,
3 l ~ 8 ~ Q.
"5l f:!_ ~, ~ 2.
;l~=1'~"5l
::I 0
.<11 . a'
:;::
..,
('1) ('1)
3

;:;:,~

"0
(i)

><
II)

..

fl'

:r

"'""
"
3
"
~

...~

""~
"

00

ri

..

'l;1

""~
..

~:

::

~
~
r,
~

3
3
"

~
15'

;..

"
'"~

~.

."

<"'i""~"
: -~-;----~----.------------~----------------. -'----------.------~----~~~

:.~(:"

....... .

r.-~,,~
~

www.compsciz.blogspot.in

<g

m.

1
3

(n

(!)

a.
a.

m
3

cO'
=>

(!)
(/)

(!)

(f)

a.
(!)
a.

(I

~'--

www.compsciz.blogspot.in

_..;.,..___--

(t)

..,
..,

:::J.

2.

(3
....
o

-<"0

:s:
CD

><

ar

"0

lir

"0

><

www.compsciz.blogspot.in

... ----------~--

..,'"

>
:::>

OIW!1.

::0"

www.compsciz.blogspot.in
:>

~.

l3

en

a.

<D

rn
3

:>

cO'

III

'"iii

,If

a.
CD
a.

C"

..

1:,
0'

sa.

..

""o~

sa.

13

3
'"
5'

'"

www.compsciz.blogspot.in

::l

~.

1
3

(/)

fill.

CT

r=::-==!,...x,'

~~

8l ~ '-----'

[~

.8 8

..

www.compsciz.blogspot.in
,'"

<5'

(I)

(J)

Q.

'"

Q.

0-

<5'

U>

(I)

(I)

o.

ag-

tT

".,

'"

01

...

~
So

"rl

C".i-,

!}l

o_, '<So 0~
fo==
.. 1:1 ~

!Sag

~o

~i~

o ~

::~,~

~-< ~

1:1 13
i:l' 0 0

oS'==

~o.,
n

.~.~'

6f'~

g.~ ...

~('t)~n
el [

8.s'
~gg

(i1~

(i1 to.>
lS'oot:';j

o_g-

So~.?

a ~ CI,9,(!i

pi !a

::E:

9- ;:;_...,

j
~~,

~ '

~'I:I

e'8

(II

g. S'
,.8'

"(IQ

III
r::,

....

jJ>
:::>
0
:Ii

?::

;:

:Ii

iif

!l

2.

'g.

a,

.,.

;l

f~

""

~~ ~
a, a, Cl:;

00
:. ~ : ~.:
S'S' '!l

s,

'"..
.."'=
;<j

;:;;

~
~

3
3

~
~

0>

""

~.
s:
s"

S'S'

'1::1

.,
~ ~ ~il
a, a, :;

,. g:
,..

'"

e,

.."~

'"Ri

<:

-<

g"

3
3

~
~

~:
0

""

.,

~,

'1::1

~~ ~
a, a, Cls

S'S'

;.

00'

.."
~
'"

6~
'"c,
"'"
~

n'

5'
Cf!

Sl

0
n

..tl

~0

'"
~
~

"~-.:

www.compsciz.blogspot.in

'"

~.

U>
CD

...

(") o

~ ~~ ~ s

~
~
~
~

0>

.~

...tr..
.

v.

....r.i ....

....sr

.....
('l" ...
w

v.

....
fl

.....2: .

(")
w

.............................................
fl....

::I

::I'

a!

'"
~

>

)I

l"",.

..

www.compsciz.blogspot.in
C"

....

......<

o
ll!
'.

(/)

-ll
Q.
A

m
3

....
<

"

_._~_.

..

__

..

_._._

...

_-_

..

--""-

so

!..
c.

~.

I
I
I
I

... ,

____

L_L-=---l:
I
I

I
I

I
I
I

L!ff"-;:LL--. :

--_

........
5'5'

~
..,

a-

:::I.

"'C
:::I.

www.compsciz.blogspot.in

It

'<

a.
CD
a.
en

r:r

r->
'"

...

:n

"

'S

~r

:>

Q.

..

r;

Q.

"l
!
~

""-e

-e
i!!.

'"'"
"
3

....,

(l

"e-

;::"

::r

""iv

~
"

'"

;:j

._

~
;>

,-L, ~

.-t:~

~
'"
~
..,'"

i
ag

,eft

~t::
:'.:--';';;:'':':~'i.,!::.:.,.~,:!!;:::';':'l.n.=t;'ili~!f#..2e:ntn~OOl~~>

tIl

~~~
r
~

www.compsciz.blogspot.in
c.
c.

::l

'"

~m

(/)

g_

m
3
C"
m

IQ

5'

!'!

,..

."a

..

II

n::J'

www.compsciz.blogspot.in

;::I

;::I

::l

..,

('1)

o 0

..,a

.:;:"[
: s'

-~

!J

_,

:gg

www.compsciz.blogspot.in

1
3

(/)

"'

a.
a.

!l

C'"

m
3

CD

.......
en

iii

~.

f
l

f.

1
3

(/l

........

~ .... ~

www.compsciz.blogspot.in

-i'"

"'0

-i'"

)':0>

I "'1- ~"tj
<, ~.~

0
:;3

&:

Q,

'0

J6

::I

"e,

UJ

00
0

s-

UJ

&:

UJ

00

as

9a

UJ"tj

'61

'-'

UJ

<,

... r--

[7

ti

""0

"0

)':0>

~-:<I

0>

v.>

"'>

-i:<l>

~n

o
e-

UJ

:r>

UJ

cI.l

:r>

UJ

!ii?

p
UJ

UJ

....
0

rt

:r>
Q,

'"

rt

:r>
Q,

:=

6:

---..
'-'

Q g, ~
~~

UJ

>-l

1\

'0
.."

0
0

....

,_.

.....

..-f-

....,.

.....

.....

:..............................

.c~

g,o

""1

jr
qn

.c

~.g

9""

.,

.-.

"tl

!~

___tIl
., tIl

..
.....
ii~
-

UJUJ

:r>r

tin

~
n
~s

'!!
5'

1
..

III

::r

.(')

\
3

(/)

Ui
to

'"

a.
a.

rn

CT

www.compsciz.blogspot.in

!
!

www.compsciz.blogspot.in

en

(")

"tJ

.,

en
en

CD

ca

p..

~
3

~co

cj)

::J

<S'

0..

-~

en
en
<'>

o
<1>

'<

ern

o
::

l5.

::

(/)

Q.
<1>
Q.

t:T

(~

www.compsciz.blogspot.in
-c

'Ci
\C

6'

S'
0

...,

<:

(1)

tn

C'D

~.
tn

C'D

i"

~'

:"-

-o
-o

yl

C/l

j:::>

::

0'

en

c:
><

3
3
1:1)

en

0')

~
~

..

::J'

u::i

5'

;.
n

-a
~
~
~

www.compsciz.blogspot.in

:...Jo,V.~wN;'_'

-l-4-l-l-l-l-l

......

:::0

-f

>
"tJ

:J:

www.compsciz.blogspot.in
00

...
...

::I

cCi'

lX

'"3

(/l

a.

""

'"
&:

[T

In
3

....
00

Pixel rows

g.

c:

Ul

('>

'"Co

I.

,.

www.compsciz.blogspot.in

1
3

en

Z-

&

C"

OIl

...

Vl

00

'"

Vl
Vl

....,

tv

-- --

<::.

.....

--.)

00

0\

;::;

--.)

......

......

-0

0\

--.)

U>

'CO

'CO

- -....,

c:.

<::.

Vl

;;;

--I

Vol

Vl

00

.j>.

.j:o.

...

;::;

~ ~
c:. ~

--I

-0

--I

Vl

tv
0

:;

00

"'"

U>

0\

;::; ;::; ;::;

0\

U>

00

00
0\

-w
w

00

'"'"

I
00

U>

N
-0
-0

a;

00

'"'"

v.

-;;

....,

tv

;::; ~
0\
0\

-0

00

~ ;;
N

tv

U>
--.)

U>

;::; ;;
-0

00

---

0\

U>
.j:o.

-..... - - .-"'"

U>

tv

0\

--.)

-0

:::; :; ;:;; :;:: ~


-o
0
0

00

00

00

....,

0\

Vl

:::!

:::;

...., Vl
....,

:;:: t - - - - - - ;:;;'" - :;::


- -- :;:: ;::; --- - -- -

00

:;

'"

....
oei..

--I

;::;

00

00

N;
-.0

Vl

0\

....,

'"

00

Vl

t
;::;
- - - - --;::;
- - - -:;::
N

;::;

Vl

- =- -- ;;; ;::;
Ie
N

00
Vl
N
Vl

00

"'" ;:;; ;:;;


:;
:::; ~ ~ ~

-~

00
00

00

0\

....,

;::; ~
~ :; :;
~
:;:: w
;::;
...., :;::

Vl
Vl

--- -;::; t- -'"- :;::-"'" :;:::;:: '"-cl


- '" '"

:::;

--I
Vl

-....,
-

3'

:::>

<5'

(/)

ro

3
o

Iii
;;;

(j)

0.

ro

Q.
Q.

ro

0-

U)'
::J

[/)

'"

iii
3

(/)

Q.

'"

CL

".3o,
'"

r:
~..

www.compsciz.blogspot.in
_,...---

I__

,__,.~------~

C\

1. Oc

....:;

.L:...
L.

t .... ,

'."

~ ~~~~~~.lr-~~.-r~=.-r.~=.~~~.~R~,t~~".ilj~~~.-h~~.,~~~.~,+~~.~,~~~,~?

+:.

www.compsciz.blogspot.in

=>

cO'

en

8:

<D

<T

en

CD

...

..
::r

;:)

'n

D,

...g....

...!
en

~'

<D

"5!.

...:9m..

OJ

<D

re:

!l

"a

~.

www.compsciz.blogspot.in
::s'

cO'

1i
to

(/I

c.

(I)

g
_.8:

m
3

CD
CD

.....

._.,

t._

:
,

00
-00-0
-00-0
-00-0
.....
0-

0--'0-

0--00

=00

0---0
00--0
00-

www.compsciz.blogspot.in

....
co

-c ,

CD

,_.

'0
i-.

CD

AI

)C

o
AI

i!.

www.compsciz.blogspot.in
N

CD

.....

<0.

g.

<,

* *

~~

0-0-

~~
., .,

[[

til

* til*

<, <,

t-I)-

00

II

en +

.,* _.
. .,

.'3 '"
.~ X
:):

.,

~~
b (\

~~o

+ +

55

COCO

NW

I
I
WI---'!--'WIN

II

........

CO
........

W W.r::.

0
.t::.

..W~

(,.j

u.

o- co co

....................

.bo

(JI

------_._

'.OO.bo

8~rd~~~R3eJ

I
ll---'NWWNI--'

...\.O~~~~~

W...J...JWW...J...JW

NOON

I
LnNNU'lLnNNU'l

NOON

Cl)~

...
I
I
I
I--'WWI---'I---'WWI--'

\.0
N

I
WI---'

....r::. ...co!V.:-n~!'V

I
I
I---'wtNN
coNm...J...JO"'INCO
NI---'WNNWI---'N
OW\D.b...bO\.OWO

...
...
..
...
9 ...
...
....

NNNNNNNN
WWWWWWWW
1--'1--'1---'1--'1---'1---'1---'1--'
-J-J-J-J-J-J-J-J

,J::::..\DWOOW\D,J::::..
LnNCO.L:::....boCONU'l
""""

~8J~R3R3~eJi'3oo

I
N

wI
t.,.1..,J

I--'

"I ......
W I--' I--' W W I--'
ONNOONf"")O~
NLnLnNNLnU'lN
-.l w W...J...J
W
~~~
...
W ...
W~~~)

"I 'I

CO(J'l,J:::..NN,J::::..LnCO

....... 'I

til
1-"

Q) CO
.. ... rt

t:;~~~t!5~~~~

I--'

coco..
... ... ..
I
I ........
I
WN
I
N,JCOO'l(J'\CO...JN

..

coco..

0'10'10"10'\0'10'10'10'1

NNNNNNNN
-J-J-J-J-J-J-J-J

wwwwwwww

-...

''''.::,fb9

www.compsciz.blogspot.in

U>

....
co

::>

~.

(/)

a.

CD

0CD

rn
3

(I)

0'
::l

""I

(i)

::l

-2-

(')

s:
(:;'

www.compsciz.blogspot.in
IJl

II)

II)

(fl

Q.

CT

:;)

5'

c:r>

'"

.....

L....--

~~

~L-

.--+

--,-

c::

>t""'

r----

:;l

if

o
0

:><:

r-'__

-r-

:;l

.~s

~~
n 2
8.:l

r-:--

www.compsciz.blogspot.in

CT

...
:s

"

ca'

Ul

(/)

.0.

0.

..
~..
3
o
..

..... _.

<:l
::::

..

ij

-a
~
"
~
"

]"

<a-

$'

!il
-e

"C"l

;l

:-:'

:-'

~__ ._" ..._~".._~_......,..-_.~.::._~.:....!..:.-..:..:;J

.... _.'."!I.~

. :

!!!.

iD

"CI

"

(')

..
~
..

::;:

IQ

::!1

S?

':'!

'"

=-

"S.

ee

CD

...

F'

www.compsciz.blogspot.in
-:

'"
3

(/l

Q.

'"

'"~

<T

m
3

o
o

':.-

,'_

._ :......

':

..- ::~':.:'... -

.::
~--.....

,:,:--,_':"

AI

o
::r

'"

1.1
3
'Eo

'"ill

(')
AI

!!!.

.5'

c
::.

~
~

'S-

<5"

o
!X

(/)

a.
a.
a.

'"
'"
1
'"3

tr

~m'

www.compsciz.blogspot.in

vv ~

~."'"

"~

v
v

G-

I~

I~

IS

I~ ~

i~

-------...................

,I

I,

I
,

ii"

"'CI

AI

m
)C

'"iil

...,;.:,.;:./

tn

I\)

i:,

-.!r1:I~.J..lJlS':I1<.l:I.:r.

L:

i,

i.

I
I
f

www.compsciz.blogspot.in
~'--=""'_Ya""-"

.."._' __,,.

~
,

www.compsciz.blogspot.in

CD

;:,

n,

DC

:r
tr

00000000000000000000000000000000000000
\oOO-..JO\VI.j:>.WN-O

~~~~'~~~~~~~~~~~~~~'~

",

....

~~

f.

t:.
:.::..O:'I-:.,Ii. ... ~ ":.;;;

www.compsciz.blogspot.in
,,;:: ~ '_'';:::-')Z".]

::'_'_"- .'''

,.~- , .......

.-~,-

::!.-; -.. -.-- .....

__.

~I
1""" ... " .... )

':j

:g

~r'

www.compsciz.blogspot.in

...o

..

...,.,
.........

::>

cZi

III

-c

(/l

0-

00-

..
~
..3
o
..

C"

cg'

o
$

0Il>

C"

..

en

C'D

::::s

2:

(')

3:

I
C'D

_.::::s"
;:

;-

"C

><
I

c
(')

Q.

::::s

>

::::s

II

.2

2.

-e
o

s.:

www.compsciz.blogspot.in

'"

...

:::l

<Z5"

IB

C/l

a.

Q.-

m
3

..---- -....--- ... -...-----.-~~------

"

=~
..-OQ"".--"""''IiI!I!!I!!IIIIl!!!III!!!!I!!I.

~
iPh'.'c .. --

www.compsciz.blogspot.in

...,.

V>

11'1

...
N

"

o
III

'3

m' .

~.

C.
CII.

II>

c:r

.m
3

"

o
....,

~.

IX

rZi-

3'

1
~

C.
(/)

C.

-~

tr

'<

en

AI

S'
co

0-

:l,

(')

UI

c
CD

cO'

IX

(/l

:
c.

..

...

C1'

m
3

'"

...

\,;,_..-,-"_4_"'~"""'_~""'~'

...~

~fir

www.compsciz.blogspot.in
..... ,..,... ~ ... , _.--.- ,-

;<;:'

(fl.

til

....

~
rt
....

til

~~

hJ -'

!;l "",

tr .....

til

....

.....
0

1\1

II
:I
11:1
C
II
11:1

1/1

::I-

II

~
=r

III

~
It

::0
Q,

3:

..

,~

::a::
0

DO

L..

www.compsciz.blogspot.in

::!l

il

"0
11

11

Q.

c:

"0

Q.

:P0
II
0

c:

c:

9
0

11

b.
"0

II

::!l

.8
~

11

"0

c:
00c:

II

www.compsciz.blogspot.in
....

N
N

'"

1l3'

CJ

1
3

(/)

c.
'"

m
3
tT

en

"'C

'-s::
-

o
c.

s:

::T
::::J

_.e

Q)

s:

s-

en

CI1

"'C

a
cc

www.compsciz.blogspot.in

!!!.

0.

s:
o

fA
fA

.(1)

""0

::::I

(i;'

-a

c
..,

::::I

...a.

(X)

.-.

.,
._.

.-.

III

(])

E.~

-c

.....

(])

o ~

0 ~

"p:

0 ~ ~

'v'

'v'

0.0.

II

II

II

II

~~~~~~

" t.l"'''' .....


......

II

~~iWii

';l
._.

!--I-~'

"

.....

'"@
::-:-~-"

~x

'< rt

~ ~ ~ :-::

P,2P,S~P.~~

'Cl -'"Cl 'Cl .....

()

Q'< x ~

~~m

::l.

'"

"
;<

::t'

Q.

".,

::t'

~
~

5'

'"0

(])

.....

\n

0-

1\
!I:
0

::l

'"0

-c.

'< ~.

f~~

~(])~><

5\ft~~~
~ ::::::~'"Cl

II II
!<l :<l "

~"
~ g. g......
" ~..... .....
5~

~~~~~~~&

:5
-.

'<rt

li;'

"~
~
I
t:~
(])5 .....

......

'Cl-

www.compsciz.blogspot.in
::J

IQ'

o
IX

en

en
en
(1)
en

(I)

a
o

"'C

.....

::l

nJ

..,

0
::l

-CC)

...,

;":l

."

."
00

i;

:l.

'"

""'<"'"
~
~3"
e

:l,

~.

<:T

::t:

?"

Q.

Q.

"
1:-

<:T

"3

...,

l~

[
""

."

-l
'<

":'

?O

(l

~'

"

a
....

Audio

~'

Video

0'

~ltg!':'
g -l
~~
"gP<'
~
:>
5-

wt-...l8

~~c;

~;?~~
{;?~~
8.~' ~ ] 8.~' ~
~~g""
o -l
s~
"gP<'
~
<

j;:

o 0 0'
~-l<

~~r:>-

~e,;
<'
o
a

r:>-~

.... .... .... .... !l: ~

~ 8.8.]
~<>aC/)~

:;tl(l)(I)(I):;tl-l

Input Signa!

...,

'l1l

gi

en!
(tI:

0..0

"0

Heart-beat pulse

i
\

B[ L4]

,
,l

"-+7---3'1 ~~',:

...~....:.1
\"

!'O
....
....

1;....;.."""-

www.compsciz.blogspot.in

::J

Ill'

IX

,3
C

ien

'"

C"

m
'3

,=>

.0'

IX

l3

sen

-Q.
Q.

'"

o::r

N
N
(II

(D

AI

""
3

AI
:::l
Co

(D

AI

(Do
""

en
en

(D

an

"'tI

C.

:::l

(D

"C

en
en
tn
c
en

(D

"'tI

an

III

'"

III
III

::J
I.C
'tJ

AI

::J

!.
0'

n'

::J

~
c

~
~

_,_

:::J

cO'

en

C.

to

C.
C.

to

C"

rn
3

:::J

<is

U>

o
<t>

en

<t>
C.
C.
<t>
C.

~: '"

~~i

www.compsciz.blogspot.in
_

_"..

__

<,

---.--

.:~~.-- _. ~-.'::_. __

-_

- :,,;,_"

..
!':'

:..

" __

-1

www.compsciz.blogspot.in

:;l

~.

a.
a.

(II

g.

t-'

......*

......*

......*

......*

t-'

......*

....

......*

www.compsciz.blogspot.in
::J

cO"

VI

o
11>

en

Co
Co
11>
Co

to

CT

lr

N
W
N

1/1

!!.

8.

II
1/1
1/1

~
n

;
a

i!c

'"o

II

..a.

S"

~
~
~

!!l

"'S.

"

..

o
:r

t:

L..~o~_"'~'".~~,,~.~

f:"

www.compsciz.blogspot.in

~"-

..-.---

_._._-_.__

;"""

- .. -- __.._ ..

www.compsciz.blogspot.in
-.

=>

<is'

.C1i

en

.~

Q.

Ii
ID

0lD

III

OJ

H
1-"

I-'

><

0..

ro ::;:

$~

(1)

~
~
o

rtrt

::s ::s

H
1-"

'" '"

1-'1-'
1-'1-'

n>

(l.(l

::r::r
ro ro
::s ::s

rtrt

00

1-"
III

1-"

>-3>-311

>-3

~.

'0

1, .

, .

1 t~
. Communication Bus

-;s.

www.compsciz.blogspot.in

iZj"
::J

IX

"","

.en

3'

<go

o
$

.3

Q.

Q.

[
'"
en

co

N
Co>

. ~. "-r.::' ....
:.<,-'.,."

.""'IIL . - ..... _.,.,.'"

UI

CD

UI
UI

CD

an

"'0

(Q

s.
S

a.

:::r

en
n

)j

i.4

..

G.."

:~"":
:;"_",:;;_ c. ::""';"

"""

"""-~

"'.

...

www.compsciz.blogspot.in
8
3~

:;1

!.

C.

"

>;

""3

g.

~
"g

(l

5'
.,

.,C'.

""

is

o _,
:Ii
.~"

"'~

Sg.

fr"

~~

"

o ~
..
oec ..

~!!..

il 8.

~ 3

5l Iii
.=>
c:i'o
~:Ii

r!
g. g-

:e

3:

00

"~~..
~ '"

l:

"E..a
::::!I
0

S'

c.n

s=
.....

3 3 3

~-O\WNV\

~~~~~~

t-JJ:>ot-JO-.l

WVl_

;:-::'_""'::r:Q

W __

t""

'" ~ '" '" '"

N~_C\WVl

._J~--Vlt-..J
VlOONOVl

'TlmonOJ:J>

0
::l.

::J.

-e

'"

s-"'"

'"

l'"

.."
::l.
0
::l.

8.

e.
'"

-e

'"'"'"

ao

.."

.~

'='

t::tl

>

OJ

~N~.A:

:3

<'

-<!

::1,

:0,

'0

E!.
0

eo
s:
"
3
a"

f,l

Q"

.0

E!.

"
~

3
0

OJ
l>

?"

,;;;'
"
3

s
~

:0.

..
-e

00

~'

-n

!'"

~
~
~
~

!I.

..

..

!2.

;;:

co

~
n

..
..8.

3-

~
~
~

C.
(")
0

::I

co

::r

;;:

..
5'
..

~
~
~
~
co

"5!.

.(")
::r

www.compsciz.blogspot.in

3
e-

<is'
=>

(/)

0.

0.

..c...
1
..
3

Ife-

.r=

<l5-

(Jl

..

it
3

(/J
.~

c.

Il:

..

..m

C/)

.~

c..
o

:E.
S

><

o
z

www.compsciz.blogspot.in

CD

-\oOO-...Jo.,V.:r:.WN
o

;-0\0\0;-0\0\0\0;-0\0;-0

CD

:0

-f

"'D

o
::t

,,-,

.. ~ :'!. .'

::s
cc

C.

_.

CD

::0

CD

..,

zr

::l

."
C

c.

::s

<n

CD

::s

Cil

c;r

CD

::0

CIC)

CIC)

..

. :-~~':!{

www.compsciz.blogspot.in

."

ciS

a.

<II

m
3

"

<5.

Il

~.

C/l

.,.

m
3

en

CD
3

-e

C/J
en

::':l

-a-

"t:I

so

CD
C.

C.

"~

o
o

r-

::::I

CD

"C

"

I
I
I
I
I
I

----

I
I

,,

system output
(speed,temperature,
etc.)

www.compsciz.blogspot.in
:::1

ciS'

!D
Q.
(/)

2:

!D

tr

m
3

g_

"1:l

'.~

0-

:<

'"8-

'0

Vl

c,

~.

Vl

Co
."

Er"

'"

(S.

E'

E'

_".,

II
0

II

II

..."
...0.;

* 21:'

."

::E
<>

o-

II

-.l

0-

:::::

-e

.!'

u.

u.

."

<
~
?

II

Il

~<".

"'= 1:'*

-.l

e-

~
~~

't),~

."

'"
~

"S

=~ t-

-<"

."

."

~
.~

g.

;c

tl...

E'

-.
~
<>

~ ~
~ I
~ a

0
::l

...,e
:;J en
...,
~ .0

."

~
...,

~~
~ ~
o:s.g
~ ::;

~
0

;:

II

$.

-.l

*
1:'

."

u.

$.

II

(t)

..,

,....

IV

8 ..,
0

>::l

::l

."

*
Ei"

g.
:-0
0 t-.J

~~

8 !T

('tI

V;'

g.::-'

.g

'0

."

g..

::I

~
."

F>

firSr.>

."

g.

I ~ i ~ a

g '8

..,

."

S ~ '0'

~. S.
g_ 5' ."

~'O

'0

('tI

g. [

::l '0

(JQ

-.;. i3~'~
;'i ." 3

'"r1

g'

(JQ~'O~

Z."a:~
~ ~ Er
..., !7. ."

(I)

."

'"
g.

."

~
R
::I
~

::l

~[~l
~!f8

2:8~S
'"
0-

." ." >-"8

F3

~"'d

..a-.~

. = ." .a
~. ~

Sg2.~

-<"gqg.

-...,

(JQ

'"~
o e> ~~
8 C>~
~_. is.. <::l'
~ SQ.
_.
."
.g
~
ig.s::.3
~ .~ ~ . r+ ~
. ."
~
~
~~8g.

. o-gs:~ri

~.

{5 ::l ."
3 ; g '. ::; ~

fI')

~a~~

::r'"
'"
.".,,'2."'>-

__

:?,g.g.Q..
C

..

".

'"

!!I.

.
en
-e

:a

!-\'

"2.

':'1

, .: ';:';:':>~>'~'

::::,::::~~.__:=

www.compsciz.blogspot.in

............

CO--.J

0)<.11

.j>.w

ww

1\)1\)

'W w
1\)1\)

~.~

~~

CO

w~

0)0)
01.j>.

O--.J
I\)'.j>. 01

~~

0)0)

co

<DCO

0)0)

:....a.

ex,

0)<.11

......co
I\) COl\)

~~

(00,
~o
8l~ ~g
<.11 --.J 0)0

ww
ww

CD CD CD""

-<

V>

I
V>

:;~

<.11 <.11 .j>.w N~


<.119
.j>.0) coo
0) 0) 00
011

'-"~

'

e>
,.-.,

-l

:;~

WI\)
1\)1\) N~
C:;>CO 0) .j>.
......
--.J 0,0
wO) 00
011

~CD

I\)
9.,
00

o
1\) ......

.j>..j>. .j>..j>. .j>..j>. .j>..j>. .j>.w wI\)


CO:-J
!'VCD
<.11 .j>. ......
--.J 1\)<.11 .j>.<D CO--.J wo
co ......<.11<D --.JW --.JO) 0 ......00

o<D
1\) ......

www.compsciz.blogspot.in

cO

11)

!!l.

'<

en

0)
Co

co
Q.
a.

tT

~.

N
III
.W

Speed (mph)

0 ~ !!l ~ ~ ~

.kcl

~~~~~~

~~.~~~~
N_N_l'-..>_

ie 8i ~ !s ~

w_w_w_
-\o-OONOO

t-.,)

Vl

\C>---ow

~t~t~t
v,:-~wt...J~

\0

00

....J

0\

.....,.
.,l:::.. ~

t-.J

t-.")I,,I..I

V1 V1 V1 V1 V1 V1::::l ~ 1:5 8 8-

?o?o?o!Xl9?o?o?o:.o:-~~

--

(5

co

-l

S'

.)

._."J

.....
.::
....,.,'_.:--?

.r

~:g::"

www.compsciz.blogspot.in

::>

<.C'

'ill*

C/l

.~

C.

c.

li>

a-

0
_

!!l
(ii'

6) (")

Co 0

_.

C'.

CI'Q)<
CI'Q .. ..,
_.

=..

e. g

(!J

....

wu..o

o ~

e g-

::l 0--

"

a.
_.~
-"

VI.

S'

'Eo

~ ~
.~~~
~.~

C1J

~.:< Q;
-.8 ail

;l"

;:;. 0 ~
C. <..J

b:

tt)

813.8",,,, O"'en

'0._
"II

"0

"
~
.-

iii"

~.?"

"5'

..s.~

sa . 0

0
~C

"....,-c

..,

~:j'I
.. 0

g. 3

~~

i.i"

::r' .. C"l

'S"0 ."6'

0
~(JQ

:""'!:.

~r:;

0. "!I

~=
(70

;e_o
:::~

+ "
VOo

'C

.... 2,.' en. ::-'

..

":':'2
~~_.

6'"0

t~

~~

'!!I
.. "!l.

""
~~

;;'~'
;l

",

..

~~
~

_."
~.\O

c.~

i ~0' ~ iii' 0
og 0'"
5l~ ~
Elcr g:,_.;:;
a n
Er-.:<"'g;><Q,
od~-er'"tl

~.n

~6'e.2:+=
o
g.~~
;ll-gg:VI=
'" '"tlt:t .~ 8.

~ iii'

"

(D~O~-"~

goO'.g~""""

(D~

n0'O/\O-

~S-~~::""Ei

e:..,. .... ~ Aq2

a'o_C'\:l'<

'I:l

0 - 0;:- ~
<: I ::s o..;,g.~t::~

~~=g~:g
n'<,....~=a
o.~1l)

sa.

~ (JQ=.

C>

_,

a 6'

'"

9 ~~

~ 2. n 0
9 ~. ~ ~

~ _. ~ f6

_.
....,

::s
g ':""

1i"6'~<go~
!a. i3
e:.

og-~g[~

0
Co _.

- ~ !:l
go::S

~ n ~ ~ ~ .9

-:l;-;lg=-n
(";len

52.~.
~ - ~_';J>
o g'

z g-'-g 6''8

.2-

-l

3'
~
iii
~
S

(lJ

J>.

ex>

J>.

..."

J>.

en

J>.

(Jl

J>.

eo

(Xl

-.j

0">

CJl

J>.

I\l

0
~.

Speed (mph)

0 ~
gJ gJ
CI>
CI>

AOO.....,.v.-t-..)

~t~t~t
;"",v.;""'i..nt...Ji..n

C1~~~~~

t,uC"...tC,..JC"...twC"...t
\0\0\0\0\0\0

J>. ....

.~_.

.!"
I

*
'""'

i..>

.....

II

C1J

'"

8 8

.....
=

S.

1!!

lio

R
fij'(i!
0-'

(IQ

'"
~

.~.
..' '.: ,: ".'~'

CIJ

W~j i
J ~ l

.~

li ~ '"

J
'1:1

5'

.11

="'!:I~
>SII(JQ

o~(")

fj' -

~.R ~

Q.

~~l il
8'R

ij':

~ .;' a.

a=

Q.

.. 8 ~

0=5" o

elEi~"o
O'~-~
_
C1Jf

~'il~

C1J

!il" _.

_.
~
iJa

ct. ~
.
~
(JQ :

:-->
S (6
",.

C1J

= =
~
~~.
i
e-

'"

ca

\.t.).W

J>. ............

8~~,~~.w~~&5~8-

................

(..oJ

;-l!V;-l!V.;-l~;--J~!=>o;.~<

I.,H

....I.H"'-O~

w w W W \.t.) C"...t
~~:-O>O~.~~~~~~ot!
R>ggg~~;e~~~~8-

O>OOO-la-.v.

www.compsciz.blogspot.in
.._,.

, ..'__._~"
,.,.,
.._
.....
"-"
.. _,,.'_',.
'" ~.,r....

Ci1

<D

2-

o
::::I
.....
..,

-C

C.
"0

::::I

Q)

3
(/)

'<

en

2-

o
o

JJ'

~
-e

5o
....,

.1.,

!ii'

es
o
c..

...'"
a..,

p'

"a

,,'r,

0'
::I
jil'

"0

i;

"

~
~
~

.~

a
2-

tI
-o

~
~

IJ

-l

..::..::;; ..:::...;.'; .. .;'~-_

Response

:;;:::

.--.- ...

'._'0'--"':';'-'"

www.compsciz.blogspot.in

"

<5'

e
m

~co

en

a.

co

'a.
, a.

'g-

'"0

~
..,...

VI

+
9

'-J

--. ,

<,

...
-=a
Q.

"

+
o
v,

8.

(")

"0

VI

0;

VI

';

Q.

.",

VI

n'

c::.

r:

VI

==

()

...

...

'v,

~ ...
~ {

a.

.!'!

! g...

"0

S'

(")

==
()

(")

(1)

..,
~
..,

(1)

s.

~.
9
v.

;-

::E
::r

==

(1)

"

~
~
~

2
...

--.

~
;;;..,

.!"

--.
--.

+
....

-e:
;;;..,

.!"

--.

...

-=a

...

9
v.

.!'!

-J

.!'!
;!;

.!'!

.!"

:'

so

...

"

.{t>
.{t>
II

...

II
'"0

I:l..

~
~

E'

'J>

.!'!

-J

II

::!1

!'

Ii:

{l
c

'";;"

"0

'"
??

~
"

..
a

lO.

IC

"CI

,.,3
"
5'

(I)
OJ

<D

0>

.....

'"

Ul

.j>.

'"

I\}

~
0

I\}

~
~

I
\
\
\
\

01
0

.....
<:>

system output

~ ~
'" 0
0
0

Speed

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\

'~... - ....

I
I

I
I
I

www.compsciz.blogspot.in
o

'"

1\)'

.1

UJ

(])

"Gl

(])

(])
('t

(])

;:

t--'

<
PJ

t--'
;:

(])
(]) ('t

"

HI
(])

~
~ ~

II

(])
Gl

.~

.... :.

.... :;'

(])
;:l
('t

""

""
"o

o
I .

(])

..

In

..a

S"

(Q

'

"0

OJ

'"

.j>.

",

<:>

<:>

I\)

"\J

,(..,.

_{J1

" ""

>J:

:~ !

:;1

JT+
I

(n

""'"

OJ

'"II II
"0
6 6

I-~ ""

_'"

i I~'" "0;;-

1
.,
c:

<D

0>

--I

0)

OJ

.j>.

""

I\)

<:>

""<:>
a

Speed

~./"

'"
<:>

':

..

~. ~:

'1'

<:1

0)

_----.----~

'"

V>
'<

I
1

.."
~...
~

:r

cO'
=>

i~.

0.

.(II

0.
0.

m
3

W'"

I.-...----~"-,,.-~~.;-

L
r

\:.

i,

~;

N.:

www.compsciz.blogspot.in

.."..~"-.--'"-

f-"

..__-._- ..---_ ....- ....-..-..--..-_... -_..........._..'

Cl>

Cl>
;:l

Cl>

..HI
HI

0-

Cl>

rt

o ..

to
rt
Cl>

rt

-.

Cl>

I-'

0::

U>

Cl>
;:l

U>

..

;3

8'
...

CIO

:=

~.

s:

8'

III

~
~

2..,

...

n
':r

~
1/1

!!).

'<

c/).

2.'

~
o

~.

"i.

.._.._..~ __ ~".~~~"~.,~~,~"~",,~~,;~,"=.~~~~~,:.,c.~.g.,~'~~

Cl>

Cl>

H Cl>
;:l 0
() rt

;;g

H\Cl>

f-"

O-H

H
H ~

Cl>

1-'.1-'
Cl> Cl>

0-0-

0-0o 0

......--.< :.

c.

www.compsciz.blogspot.in
<l'r

IX
=.

or

"-

'<

iii

CI)

::::I

"aS-

C')

! ,

".j

!........j....I..,,,I, ..,.....;.".,. ""j'

Speed

l.

www.compsciz.blogspot.in

'"3

C/)

'"c.

.0.

'"

.,.

m
3

.~

en
c:
3
3

~f

ji-<

www.compsciz.blogspot.in
I

~~O

Q. ~

~-

co

~,

:>

cO'

!"

s: ~ [

S 3~

'"g

':<

Q. ~

~ s ~. [ S'g- ~

00

-.

.,

Q..

(')

CJ)

CI'J

'"C

Q.

Q.

~Q.

Q. gl.

~~Q.

~~~

~~5'~r

~Rg~Q.~~

gl.

Q.

iii'* . [g~~
i

i}l~~r

_~_~~O~~CJ)

~I0

Q.

........

('1)

.,

~s.

0jl.0'~

C.

c
n

0
!3 ~ ~. ::::s

s. g ~

~.:-

.....

5' g ~ ~
s a i. ~~.~ ~;
~
0 _oo~~-=s-~ ~ [-~ g' ~ g
g'
8.
i~:fr~b1 go '[[~--~9s-~a~~g~
fI' fI' g, S _. a fr 'a
'El [
!!l.. 0
= ~ [~ o:l. ~ 0., f:l 9Sil s 2. S' [ [ ~ [ g' ~ ~ g ~.
-e ~ ~ p.
0 0 ~ So 51.,- ~ . (!J ~ ~ 0" .... ~ a e: - a 0 s. ~. fr . ~ ~ ~
0" ~ ~ EO~ ~
e. ~_~
~ . ~ ~ g g~EO~fi
~
g
~r~i ~ 0 _~g.~ a ~.~ :> a: [ ~ ~ O~ e. ~ g
=or~::IS-l
~o'
ogn -[
Fl e. _. ~ ~ ~
~ ~ e; ~ [ g ~. ~ g ~ ,..
~ d6 ~ ~ 2 ~~. g'3_~ ~ [ ~ 0.9. g 5' ~ s.
~~ao~
O~O@
~
~~ila!lliS'~li~(g~i
rg. g ~ _. 1il ~
8. e:.; ~ g
3
o
~~
O"o~~"
<
E!::;'0 .~
(') ~ ~ rt el.
a e.
:::>
- F:;;
Ii>
OP~~~~15.i'a
~m
s~
~O"~ ~_o~~.
~~~~ [ [ g.
g- ~'?5 3 ~ jil g ~ s ~ [~ B.
::I
~g09 00 r~-c:
~e:lg_
'-'~o
5l3R~~~~~~~3~e.~Sg~
-~ e!..9.... ~cr ~8. 10~ 0.9. = 5l~..
0 a~(ii< g"E.: S-. ~ - s:=. _. ~
.... <
0
0.
0 ~
1~1~~stgA::I~>
s-I! ~
~iA::I~0!~.9~~
ooo~o .....
~~
eC:~~ g-Icr~
~acr~
~oi~~gg~i9-5'~~
- .~~ao~i=o
agEe;

8' ~

o5'; ~3i3~~~
e
-'1 s-

!&

gl. ~

-.

::::s

~~ie~~r-~

~~~~~~

--

[]
o~~ 'i ~[]" i ~ ~ g- ~ ~ l ~ 'El ~ ~ S'
~~ [5"a. <~ Ii3 [<-.~ g-!. g ~o!~
~
J ::I I a
0

1~

C/l

<l.

<l.
<l.

~
cr
~
~

s:3 'h

t""'>

t$

:3

0
0" ~
::l
,-....
(l),-....
I\)

s
(JQ

0..

I\)

s::

0..

_
c:: c::
s:: '"0' $4en
'_'

(j

e::l

Q..

::l

g.

o-i

(j

t::i '-"~~
--...::

t""'o-

-;:a

::l
0

~ ~ ::r

66-. (je
~ en
;:I.
g(")'-'~
..,
O~(j
(l)(jo-i
::c
(l)
;S. o-i ~

'"l1

::l
0..

'"
I\)

('T>

~ (")

-. (l)
"'::l~

~ct>:3C!!l:3=r=a
o "':3
_.

m::c
cn"t:lcn'"l15"
;><
c:: a (l) c::

-...lOlVl';:'WN-

~~~~~
..............
???????

::s
0-

::s-

CD4

.......
o

...a.
0

:::0

-I

."

::J:

C')

<0
"'f

::>

1
i

en

I"

" ;."',,"
..,,;
..

I'~

t.

'.

'"e-

www.compsciz.blogspot.in

.
/'

........-._

_ ...

~,._

"8

....:

:::r _.

rre-g

"

.~

.",,;;J!II!IIU""I!lI%

z"
~

e;.

..,

:&

~.

-!l.

,....,

~
~

11

"'s.

<>

,e

.~

..z e

,....,

~.

c:.:

U>

5'

s.

:;

It

Iii
01110

'" . g._ ~~
i
f;- 5;II~ II Il II q

o 51 o 8

s ~ a
~ ~a. [
.
"

~TI i. ~.!
~.

igg.~

~
?-'"

-= R ~ Ef'"
S::>
. ~
'" is fJQ
8Ei~a.

!I ~

'" "

Sj

....._-_

i.

is

....... 9

" '"

_'

:::

:e.,

;;:

,~I

""......

'<

IQ

:::I

~
~
':I

...~

i~

(')

--!IIIJIS.'~

www.compsciz.blogspot.in
m

U"i.

(/)

'"
"

l3

C.
(/J

'"

C.
C.

'"

0-

......
N

................................................... ' .. ,..

..

,..

www.compsciz.blogspot.in

'"

<.C'

(I)

(/)

c.

(I)

m
3

ciS'
::>

3
c
IX

!l

c.

.....

--------- -"'-

S'

'if

II

rrnJg"..

i~

. l!I.or~
CI0
9 B- ~ ~ ~ 1 ClO
e: e1 5 ~
1 ClO

~~~i,

o~

[ ~ ~
i]
~ ~ s.

0-

"5l ::I,e:

CJQ

a- ,l;I_.>'I-,,~
2: ~
"--,__

~a1l~

~~~
~:

ii\~

\I~

ri

v.J8 I

/~~;~~-li.",
'~,

It,[ ~re.=~cm
. !i.('i ~ i /
~i~
~[!~
J
g
f
"

~~

er'"

gS'

f3'a 511
fI' ~!1

:I

g.

I
2:

en

C>

lil~~'
I~~ ~~~.

1~i
i'~ ~0

....IS,
----------------------------~-------------------------------------------------------

'",,! "

g'i ~

~-_.-----

f3

~
qs.

I -----------------------------;1---------------------------------~--------------------

~g:

C'i

...~

I~

~1I
n

JO Sl{~M) :1I1IU

(S\fiUOIU

('i

"

~
c;l

!:>

...

~<>

:n

www.compsciz.blogspot.in

."

2-

;;

(i

;;

CIl

"
::;
~
"
2.

0-

l!:

0-

"
~
~
~

ce
!!t

~
~

~.

~.. ,-~-....

~.

.._'--~-.- .....

'"-'

-;-

,."".-

AND_21

-'

'IAN~

FF '

~.

'AND_2

IJ..

,.

FF

AND_3

r:-

fl

r;f

5'n

Eg,

OR.) IIR)~I

r-:t

....... _ .

'<

to

e
5"

::J

o
:::r

-I
CD

(5

-o

e
3

c:
en

CD

"'en"

:,.

' .. ~;~-:..F;.;.,

. ~.... ~~ ..a_-:r.:.;:..

__

_t_;

i
i

www.compsciz.blogspot.in

::J

<5.

CJ

~
~

(/)

a.

'"

'"8:

C"

m
3

0>

.......

IV

:--lL-L

')-7

If!

o
t:

'"'-

0.

www.compsciz.blogspot.in
::l

<0"

ro

IJ)

0.
(/)
'<

(I)

0.

o.

g-

0>
'"
o

t/)
(l)
t/)

ri

(l)

m
><

o
c.
c
(")

:;..,

-<!

3
3
Q)

CJ)

U'I

.!

www.compsciz.blogspot.in

::J

cO'

1
3

(/)

0.

00.

(I)

0".

::J

cO'

~.

'1

(/l'

Q.

0-

0"

m
3

Cir

fA

=r
~

:::J

'<

en

:::J

C',

=>
g.

I....

n'

en

Sl

(/I

o
CD
U,.
:::>

(J)

a.

CD

a
a.

CT

... _-

..

----_-

...... ,'

~,.-,

~.,.-.-'-, "

'~.

--,._ ... _--._---_._--

'

- ...-.,.~-.~.------..,.....
_-

1---

~
,.

i.

~...

www.compsciz.blogspot.in

C
Cii

r
(\)

UI
(ii'

(\).

en
::I
....
:::r
'<

:'.:.:::-~,

.' :, --'..{~... : ", - ,;.; -.

opportunities decrease

modeling cost increases

F':'

'g

~,

1
3

C/)

C"

L_...__.--=---~~-~.__ ~~~_~ .__._.

www.compsciz.blogspot.in

.._.__.

~
ft
~
~

?t

if..,

e:

Iii'=
. g

(\)

~g"

g .(\)

5a. g~

.O'

a~

~a
~ ~

[0-

~
~
n (\)

_......,.==o.::"_"".m~r:"".::.:!~~~~::.:~~.~~.sa_v~_:.:;;~':::lXi~'_'t.'"_".::!~..c:,;-&~~:.~O':;~'.::~'l._..:.'':z;.:'

, ~_......
__

fir

~
(I)

:::r

::::I

en
'<

(i'

....
0
CQ

';'::::::!"':~'._"'.!,-:~'I::,_"_-r::

;.',-,"_~l:::!;;'_~

www.compsciz.blogspot.in
o

":::1

(/)

,~.

1\).

I.

-:

or

1
.-;:

Q.

'TI

n or

..

P-

.~

8:+

-+-

'"
S

g:

S-

s
0

-..-.'~
':::'!:-

0 0 0 0

~,

r"-

sQ.

go

...

sQ. g

(")

go

0 0 0 0

~. 0
0

0 0 0

.~~

'to ~

=~ s
~
+
0 0
e ~. 0 r..:~
0 0 0

ifg

s g.
a.
0 s
0 0 0 0

0 0 0 0

- -- -

,.

(/)

ig:

..

. U;'

III

1
..

'~

..

i"

-~----------,~,.~~~

www.compsciz.blogspot.in

[:.{,

www.compsciz.blogspot.in
......

,;,.~m

:::I

<5'

!R

'*

to
C.
Co
to
Co
C/)

CT

. ...

..

----_ ....... _

,.

.... .
...

...
...

Delay

,
_.
...-._ ..

iii'

(/I

.'

......

I
.3

(/)

..f

Q.

.~.

Q.

aen

www.compsciz.blogspot.in

'"

o
3l
<.5.

11>.

(/)

a.

II>

m
3

'"

u::>

~.

.11>

(/)

aa.
a

.CT

m
3

CD
QI

~--------------------------------

~tr

www.compsciz.blogspot.in

......
u

......

'i.

:r

(')\

..

-_ ---~-"'''''''~;<-I.f'\!r.

'_-_

www.compsciz.blogspot.in

...

.. ---_ .....

.... -

..

_-

-_._....._.-._-_ ...

.....'. "

..'

~
..: .

o
o

.c

.:-I.- .. .~.

www.compsciz.blogspot.in
o
'"
......

'"

~..

~.

Co

Co
Co

CT

...

~
...

'S

II

:r

(')

www.compsciz.blogspot.in

::0

en
<0.

t1)

t1)

C.
(f)

t1)

C.

C"

m
3

~
N.

UJ

CD

c::
en

...

fR

CD

(3
o

."

0'

en

'<

Co
0"

<II

en

"

em

!!!.
CD

:it

Z
<II

www.compsciz.blogspot.in
co

.,

m.

1
3

(IJ

Co

Co

a.,

C"

m
3

...,

0:;'

~
~
~

F'

~
:Ii
~
~

""F.

"
'll
0

GO'

v:

"

(l

~'

'-'

II

,.._

S11

tr:

;S.
c

'"5"

o:l

::r

...
VI

.8'<

i::r

ca'
:I

l?

::t

'~

........ - __

-~

,~

-....... _ ..

......

-=----~.----------------~----------------------------------------------------------------------------------~

--

(')

'II
."

~)

www.compsciz.blogspot.in

:::I

c!5'

III

'1

en

0.

III

IT

a.

c.

rn

Co

OJ

c
3
3

tJ)

o
o
~

-....,-

.....

en

~-

t....

(')

._-c.'_~-_'

--_.'

.:-_",

_,

www.compsciz.blogspot.in
m

:>

~.

1
3

CJ)

8:

0-

mt,..

...

t...;,~

(ii'

CD

)(

--- m

,
CD

tL"O-=-':"">:-,"~'=-.~OD"'-""""''''''''''~'::'~I1,,,.

Ift'

www.compsciz.blogspot.in

..,.. :r-.''''-'''~'L

' ..~r.,.~,.~.,.~.
,'.

"'-''''~'''''''~'''-''''-''''

."

.- "-"'_"-""--_'"

_.._

,I

..

_ _.~.,...,_

'..

~.._

".~h_.- ..-'

,._..".__

t:I

"

!fcl~

'"t:I

go

trJ

~
~
....

fFJ

(1

:>;"'eng

::l'" en

~ g
t:t1 .... 00
8 8 ~ c

s:l.
_.

t:

s.~
g_
.....~ Q

o
::s

gg.~:t
~

fFJ ~

>- ~.

",,"WI'-);'"

;>j:I>j:I>>-

_ ................ ,~ ..... .....,_._.,...."'''"_'"_~,L

Q.

::J
,..

r...

__ .~o,.. <.,~....,~.~.. ,"'._ .. ~.. '.

.",.,-. __

."

'=

i'
en

CD

::3
::::::3.

><

."

..

, ,,':~'.I.',...

:> ..

www.compsciz.blogspot.in
(oJ

(oJ

....

....N
(,01

>
N

en

II>

:0
II>
en

II>

Ej'

~
~

)(

"'CJ
"'CJ

l>

CIt

..

www.compsciz.blogspot.in

,.,

~,
(Q

I
a

Ul

..,

>

n ~

"CI

en

5'~'
::!I~

en

8 :,a
~

g.. $' ~

~~~

~~

;_~n

>;;

~go..,

~a~

= :s, 5'

Q>

'"'

CD

)~O <

0
~ rg. ~, 0

en

>g.i
g,~ a

en

0
0

CD

CD

-S;
9~n ~

~~o

~~8.

g-"a

~fa. ~ =
~nOi=
0' g ,
,

go

...,"'iI'\'",8 ::r
o

~'~~

E
0
0

="5!.>
Q>,c

go ~ ~,

&:

)lit

:,.
0

="0

...

(l

AI

(ij'

-..I

fff

$'

!ii'

<19,

~Q

~O'..,
n
a'g..
'g n

gn

=&,

o (')

.....
l~
a
r

"

!J

www.compsciz.blogspot.in
Q.

Q.
Q.

"
"
~c;
~

3
c::r

tTl

WWWWWNWWN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11

tI

i
..

?>

::!1

>

1
z
a~

"I

re

\.

www.compsciz.blogspot.in

.,

.......

:>

<25'

1
3

a.
en

I
'"

m
3

_._

.....

",="'_,..,......,..~"m,,_ ..

~.-"""""'''''~==m'''"''
... __

-_~_-------

Q,)

-..I

"'-

;'"

S 0!'" Ql
IV S

Q,)

Q,)

n
=

---------'----

----

,
!'"f'rttr

~
N

::;J

<5'

IR

co

C.
C1>
C.
(/)

0-

m
3

'?W-_(!rt!.yvwr

www.compsciz.blogspot.in
tiP]''f'P)W''''-I

~~~~,=tr~~=,,='"=
.....
\:;r ...

,~.~

--------

....w

----_

..

_-_ -..

o.

g-

C'
<0
0.

m
3

:::;J

<0'

C/)

L_. _._.

j.
i

<g'

C/)

0.

co

II
0.

(1)

:.0
00

.'"

3'

"I*'------

www.compsciz.blogspot.in

,__"_ _,,,_,_,,,,

.~

\0

v,O

...

tj:-

(")

Vl
.~
._0:1~ :-j

c:: 2= c::

"""'__"""__~==--=~--......."' ~~,---------

c:

.'-C
w
00

.~O

""

0-

00

ax
~. ~
g. t

~~o

.._

~,(]-o

- -_._.,~~

~
e
(")
3.
o ::I

c:

co

5"
Q.
.>C

www.compsciz.blogspot.in
0-

N
00
_V>

1;-<

OQ

_g

~
~
~

~.
<p

www.compsciz.blogspot.in