Applicatie: Onderwerp

:

Blackboard i.c.m. SignUp tool Vegelijking functionaliteit

Inleiding Voor het aanbieden van sectoroverstijgende workshops en de inschrijvingen door studenten daarop is afgelopen jaar gebruik gemaakt van de SignUp building block in Blackboard. Deze combinatie biedt niet de volledige gewenste functionaliteit. Hieronder volgen de knelpunten. Gevraagde versus geboden functionaliteit Eisen 1 Inschrijvingen kunnen per school of lokatie georganiseerd worden. (het groeperen van de inschrijvingen mag niet gebonden zijn aan organisatorische eenheden) 2 3 Instellen van maximum aantal studenten per workshop is mogelijk. Instellen van data en tijden wanneer student zich kan inschrijven. Bb i.c.m. SignUp In blackboard vindt de organsiatie van de inschrijvingen plaats in courses (blackboard omgevingen). Deze omgevingen zijn aan te maken naar elk denkbare organisatorische verdeling. Voordeel: flexibiliteit Nadeel: dezelfde workshops moeten meerdere keren ‘geplaatst’ worden. Dit leidt tot meer beheerslast. Er is een maximum aantal deelnemers in te stellen en er kan een reservelijst worden aangelegd. Zowel het tijdstip en datum waarop de workshop plaatsvindt als het daadwerkelijk inschrijven zelf kan ingesteld worden. (met beschikbaarheidsinstellingen van Blackboard zelf) Nadeel: Bij groepen workshops die op hetzelfde tijdstip plaatsvinden moet dit per stuk ingesteld worden. De ingeschrevenen van een workshop zijn afkomstig van meerdere opleidingen en groepen/klassen. Omdat in Blackboard elke workshop een zelfstandig item is zonder relatie met de andere workshops, kunnen de inschrijvingen later niet volgens andere categorieën (opleiding, klas etc) gegroepeerd worden. De lijst van ingeschrevenen laat zich wel exporteren naar Excel, daar zou verder sorteren wel mogelijk zijn. Nadeel: deze extra handmatige stappen leidt tot een grote beheerslast. Blackboard biedt vele communicatie mogelijkheden en manieren om content te plaatsen. Omdat de workshop informatie op zich losstaat van de uitvoeringsinformatie kan dit redelijk eenvoudig opgezet worden. • Voordeel: contentitems zijn makkelijk te bewerken. • Nadeel: over de courses heen moet de informatie gekopieerd worden (bij afwezigheid van Blackboard CMS) De SignUp tool biedt de mogelijkheid om een inschrijving te verwijderen, al dan niet door student zelf. De courses in Blackboard bevatten een gradebook voor het geven van cijfers. Echter per course, niet automatisch per groep/klas. • Voordeel: de student heeft alle gegevens bij elkaar, in dezelfde omgeving als zijn inschrijving kan hij ook zijn cijfer/beoordeling opvragen. • Nadeel: tot in versie 7.3 van Blackboard is het gradebook niet te ordenen op subgroepen. In omgevingen met honderden studenten is dit onhandig. • Opmerking: onderzocht kan worden of Blackboard 8.0 nieuwe mogelijkheden biedt. Daarnaast mogen externe workshopleiders ook de rol van grader krijgen. Door te exporteren naar Excel. • Nadeel: Dit is een extra handeling. Door aanpassingen aan de inrichting van Blackboard is het mogelijk dat externe personen vrijwel dezelfde rechten krijgen als collega’s. Deze aanpassing heeft al plaatsgevonden.
J. de Bruijn

4

Controle mogelijk door na het inschrijven overzichten per klas te kunnen maken.

5

Er moet informatie geplaatst kunnen worden over: inhoud workshops, adressen, routebeschrijvigen, eisen, info contactpersonen, foto's ed. Wijzigingen moeten mogelijk zijn na een foute inschrijvingen door de student en docent. Mogelijkheden voor cijferregistratie of koppelingsmogelijkheden per student (per klas/groep).

6

7

8

9

Mogelijkheden om er absentielijsten van te maken. Afdrukmogelijkheden van de lijsten. Voor externen toegankelijk.

Pagina 1 van 2

Applicatie: Onderwerp:

Blackboard i.c.m. SignUp tool Vegelijking functionaliteit

10

11

Eventueel melding of blokkade indien student zich 2 keer per tijdstip aanmeld. Er moeten mogelijkheden zijn om zich voor 2 tijdstippen aan te melden (8.45 uur en 10.45 uur) op hetzelfde dagdeel. Alle studenten moeten gemakkelijk vanuit ingevoerd kunnen worden.

Omdat in Blackboard elke workshop een zelfstandig item is zonder relatie met de andere workshops, kunnen de inschrijvingen niet gecontroleerd worden op conflicten.

12

Coach/schoolcontactpersoon/rooste raar ed hebben toegang tot systeem. Communicatiemiddel: mogelijkheden om studenten te informeren over wijzigingen ed.

13

14

Jaaroverzicht van inschrijvingen per student oproepbaar door zowel student, coach als contactpersoon.

Op regelmatige basis worden vanuit het studentadministratiesysteem de studenten in Blackboard aangemaakt. Het toevoegen aan de juiste course kan initieel gedaan worden door de zogenaamde ‘batch-enroll’, vervolgens kunnen mutaties individueel uitgevoerd worden.De beheerslast hiervan is beperkt. Beleid vanuit functioneel beheer is dusdanig dat iedereen, collega of externe, bij de informatie/functionaliteit kan die nodig is om het werk uit te voeren. Daarbij worden wel persoonlijke accounts gemaakt en algemene accounts vermeden. Eenmaal elke student toegevoegd kan er op verschillende manieren gecommuniceerd worden: - Mail: vanuit blackboard kunnen (groepen) studenten bereikt worden op het door hen ingestelde mailadres. Standaard staat het ROC mailadres ingesteld. - Mededelingen: elke course bevat een mededelinge functie. Niet mogelijk, anders dan door export.

Pagina 2 van 2 J. de Bruijn