You are on page 1of 11

Brtfai Barnabs

Word 2010
zsebknyv

Word 2010 zsebknyv

BBS-INFO Kiad, 2010.

Word 2010 zsebknyv

Brtfai Barnabs, 2010.


Minden jog fenntartva! A knyv vagy annak oldalainak msolsa, sokszorostsa csak a szerz rsbeli
hozzjrulsval trtnhet.
A bettpus elnevezsek, a Microsoft, a Windows, a Windows
logo, az Office s a Word bejegyzett vdjegyek.
A Microsoft Szoftver Informci telefonszma: (06-1) 267-46-36
A knyv nagyobb mennyisgben megrendelhet a kiadnl:
BBS-INFO Kiad, 1630 Bp. Pf. 21. Tel.: 407-17-07
A knyv megrsakor a szerz s a kiad a lehet legnagyobb gondossggal jrt el.
Ennek ellenre, mint minden knyvben, ebben is elfordulhatnak hibk. Az ezen
hibkbl ered esetleges krokrt sem a szerz, sem a kiad semmifle felelssggel
nem tartozik, de a kiad szvesen fogadja, ha ezen hibkra felhvjk figyelmt.

ISBN 978-963-9425-68-2
Kiadja a BBS-INFO Kft.
1630 Budapest, Pf. 21.
Felels kiad: a BBS-INFO Kft. gyvezetje
Nyomdai munkk: Bir Family nyoma
Felels vezet: Bir Krisztin

Tartalomjegyzk

TARTALOMJEGYZK
1. Bevezet .......................................................................... 11
2. ltal{nos tudnivalk .................................................... 12
3. A Word indt{sa, befejezse ........................................ 14
4. Alapvet kezelsi feladatok ........................................ 15
4.1. Billentyzetkezelsi szab{lyok ............................ 17
4.1.1. Alapvet tudnivalk ................................ 17
4.1.2. Kurzormozgat{si funkcik ..................... 20
4.2. Javt{si funkcik ..................................................... 22
4.2.1. A kurzor eltti karakter trlse .............. 22
4.2.2. A kurzor {ltal jellt karakter trlse ...... 22
4.2.3. V{lt{s beszr{s s fellr{s
zemmd kztt ...................................... 23
4.3. Bekezdsek kezelse .............................................. 24
4.3.1. Bekezdsek megtrse............................. 26
4.3.2. Bekezdsek sszevon{sa ......................... 26
4.4. res sorok ltrehoz{sa, trlse ............................. 27
4.5. Oldaltrs beszr{sa s trlse ............................ 27
4.6. Tevkenysg vissza{llt{sa, utols mvelet
ismtlse .................................................................. 28
5. llom{nymveletek ..................................................... 29
5.1. Szveg mentse ...................................................... 29
5.2. Mdostott dokumentum mentse a rgi
megtart{sa mellett ................................................. 32

Word 2010 zsebknyv

5.3. Dokumentum megnyit{sa .................................... 33


5.4. Export, import ........................................................ 35
5.5. j szveg szerkesztsnek megkezdse ............. 36
6. Nyomtat{s ....................................................................... 38
7. Megjelentsi lehetsgek ........................................... 41
7.1. Helyi s lebeg menk .......................................... 43
7.2. Billentyparancsok ................................................ 43
7.3. Nzetek.................................................................... 44
7.4. Nagyt{s .................................................................. 45
7.5. Segdjelek kijelzse................................................ 46
7.6. Feloszt{s .................................................................. 46
7.7. Tbb dokumentum egyidej kezelse ................ 47
8. V{glap s blokkmveletek ....................................... 48
8.1. Szvegrsz kijellse ............................................. 48
8.2. Kijellt szvegrsz v{glapra helyezse ............. 50
8.3. Kijellt szvegrsz v{glapra m{sol{sa ............. 51
8.4. V{glap tartalm{nak beillesztse
kurzorpozcira ...................................................... 51
8.5. Szvegrsz mozgat{sa ........................................... 52
8.6. Szvegrsz m{sol{sa ............................................. 52
8.7. Beilleszts elnzettel ............................................ 52
8.8. Adatok {tvitele alkalmaz{sok kztt .................. 53
8.9. V{gknyv .............................................................. 55
8.10.
Form{tum m{sol{sa ..................................... 56
9. Tabul{torok haszn{lata ................................................ 57
10. Betk jellemzinek megv{ltoztat{sa ....................... 65
10.1.
Bettpusok mdost{sa .............................. 67
10.2.
A bet mretnek mdost{sa .................... 68
10.3.
A bet helyzete s vonalvastags{ga .......... 70
10.4.
Indexek .......................................................... 71
10.5.
Al{hz{sok.................................................... 71
10.6.
Egyb kiemelsek ......................................... 71

Tartalomjegyzk
10.7.
10.8.

Szvegeffektusok .......................................... 73
Betjellemzk megv{ltoztat{sa
a bettpus panelen ...................................... 76
10.9.
Form{z{s trlse ........................................... 78
10.10. Kis s nagybet csere ................................... 79
10.11. Betszn, h{ttrszn ...................................... 79
11. Bekezdsek jellemzinek megv{ltoztat{sa ............ 80
11.1.
Bekezdsek igazt{sa ................................... 80
11.2.
Behz{sok s kezdsor-jellemzk
mdost{sa .............................................................. 83
11.3.
Sort{vols{gok s bekezdsek kzti
trkzk be{llt{sa........................................ 85
11.4.
A bekezds panel funkcii .......................... 89
11.5.
Bekezdsek speci{lis be{llt{sai ................. 90
11.6.
Szeglyek s {rnykok ................................. 91
11.7.
Sz{moz{sok s felsorol{sok ksztse........ 97
11.8.
Bekezdsjellemzk alkalmaz{s{nak
problm{i..................................................... 103
12. Dokumentumjellemzk megv{ltoztat{sa ............. 105
12.1.
Oldaljellemzk be{llt{sa .......................... 105
12.2.
Lapszn, oldalszeglyek ............................ 110
12.3.
Egyszer oldalsz{moz{s ........................... 111
12.4.
Kezd oldalsz{m be{llt{sa ....................... 112
12.5.
Fejlc, l{blc szerkesztse,
oldalsz{moz{s ............................................. 112
12.6.
Fedlap kszts ......................................... 117
12.7.
Ksr inform{cik ..................................... 119
13. Keressi s helyettestsi funkcik ........................ 120
14. Stlusok s tm{k ...................................................... 126
14.1.
Stlusok haszn{lata ..................................... 126
14.2.
Tm{k haszn{lata ....................................... 133
15. Nyelvi s szvegfunkcik ....................................... 135

Word 2010 zsebknyv


15.1.
15.2.
15.3.

Elv{laszt{sok kezelse ............................... 135


A nyelv kiv{laszt{sa .................................. 138
Helyesr{si s nyelvhelyessgi hiba
kijelzs ......................................................... 139
15.4.
Helyesr{si s nyelvi ellenrzs................ 139
15.5.
Automatikus hibajavt{s............................ 143
15.6.
Szinonima szt{r ........................................ 144
15.7.
Fordt{s ........................................................ 144
15.8.
Gyorsszveg, modulok .............................. 146
15.9.
Adatok sorba rendezse ............................ 147
16. Dokumentumok tagol{sa ........................................ 148
16.1.
Trspontok beszr{sa .............................. 148
16.2.
Has{bok ....................................................... 150
17. Hivatkoz{sok ............................................................. 152
17.1.
Cmsorsz{moz{s ......................................... 152
17.2.
Tartalomjegyzk kszts .......................... 153
17.3.
T{rgymutat kszts ................................. 155
17.4.
L{bjegyzetek, vgjegyzetek ...................... 156
17.5.
Hivatkoz{sok ksztse.............................. 159
18. Megjegyzsek s korrektra-haszn{lat ................. 161
19. A dokumentumok vdelme s az rlapok ........... 164
19.1.
Dokumentumvdelem ............................... 164
19.2.
rlapok ksztse ....................................... 166
20. T{bl{zatok ksztse................................................. 169
21. Kpek, objektumok, szvegdobozok,
grafikus elemek ......................................................... 180
21.1.
br{k, alakzatok, diagramok beszr{sa . 180
21.2.
Kpek kezelse............................................ 183
21.3.
Alakzatok kezelse, rajzol{s ..................... 196
21.4.
Szvegdobozok ........................................... 201
21.5.
WordArt ...................................................... 203
21.6.
Egyenletszerkeszt ..................................... 207

Tartalomjegyzk

21.7.
Objektumok ................................................. 209
21.8.
Szimblumok .............................................. 209
22. Krlevl ksztse ..................................................... 211
23. Sablonok haszn{lata ................................................. 220
24. Weblapok ksztse .................................................. 222
24.1.
Weblapok mentse ..................................... 223
24.2.
H{ttr ........................................................... 223
24.3.
Hivatkoz{sok .............................................. 225
24.4.
Helyettest szveg .................................... 226
25. Tov{bbi lehetsgek................................................. 227
25.1.
Inici{l ksztse ......................................... 227
25.2.
Egyb dokumentumfunkcik ................... 228
25.3.
Vzjelek ........................................................ 229
25.4.
D{tum beszr{sa ........................................ 230
25.5.
Konvert{l{s ................................................. 230
25.6.
F{jlnevek rgztse ..................................... 230
25.7.
Sg .............................................................. 231
26. Makrk ........................................................................ 232
27. A Word testreszab{sa ............................................... 234
27.1.
Be{llt{sok ................................................... 234
27.2.
A gyorselrsi eszkzt{r
s a szalagok mdost{sa ........................... 239
27.2.1.
A gyorselrsi eszkzt{r
mdost{sa .......................................... 239
27.2.2.
A szalagok mdost{sa ..................... 242
28. Nh{ny vgs megjegyzs ...................................... 244

10

Word 2010 zsebknyv

Bevezet

11

1. Bevezet
E knyvecske segtsgvel megismerhetjk az
Office 2010 szvegszerkeszt programj{nak, a
Word 2010-nek kezelst. A kzrthet nyelvezet
miatt b{tran aj{nljuk ak{r kezdknek is, de
hasznos lehet azok sz{m{ra is, akik ECDL vagy
egyb vizsg{ra kszlnek, vagy akik a program
tov{bbi lehetsgeivel kv{nnak megismerkedni. A
knyv fontos lehet azok sz{m{ra is, akik a 2003-as
verzirl v{ltanak 2010-re, mivel a program
kezelse jelentsen megv{ltozott. A knyvet
viszont haszn{lhatj{k azok is, akik a 2007-es
verzival rendelkeznek, mivel ahhoz kpest a
kezels tekintetben nincs jelents eltrs.
A knyvben nem t{rgyaljuk az alapismereti
rszeket, felttelezzk, hogy a Tisztelt Olvas m{r
tiszt{ban van a Windows kezelsvel, s az alapvet sz{mt{stechnikai fogalmakkal. Ha ez mgsem gy lenne, gy aj{nljuk az utols oldalon lv
knyvaj{nlban szerepl, illetve a kiad weblapj{n
lv kezd, illetve Windows-rl szl knyveket.