You are on page 1of 2

ACTA DE RENÚNCIA DE REGIDOR/CÀRREC DE LLIURE DESIGNACIÓ

Nom i Cognoms:
Amb domicili a:
I amb DNI:
Com a integrant de la candidatura a les primàries obertes de Guanyem Alcoi, certifique:
Que em compromet en tot moment a assumir íntegrament els principis programàtics i el
Codi Ètic que són la senya d’identitat de la nostra candidatura ciutadana.
Que no tinc cap procés jurídic obert o pendent cap causa amb la justícia que
impossibilite la meua participació en la candidatura ciutadana de Guanyem Alcoi per
incompliment del seu Codi Ètic.
I mitjançant el present escrit confirme la meua disposició a acceptar que l’assemblea a
la que he de retre comptes puga fer ús del dret a revocatori que defensem i exigir-me la
renuncia a la meua acta de càrrec electe en cas d’incompliment del meu compromís amb
els principis ètics que subscric.
Per a que en qualsevol moment puga fer-se efectiu el dret a revocatori del meu possible
càrrec per part de l’assemblea de Guanyem Alcoi, deixe signada la meua renuncia per a
posar-la a disposició de l’esmentada assemblea:
Renuncia a l’acta com a regidor/càrrec de lliure designació en Alcoi a ...................... de
201...