You are on page 1of 8

Moc Przycigania.

5 prostych
krokw do zdobycia bogactwa
(lub czegokolwiek innego)
Autor: Joe Vitale
Tumaczenie: Magdalena Strzelecka
ISBN: 83-246-0710-2
Tytu oryginau: The Attractor Factor: 5 Easy Steps for
Creating Wealth (or Anything Else) from the Inside Out
Format: A5, stron: 248

Ciko pracujesz, robisz wszystko, jak umiesz najlepiej, a mimo to rzadko osigasz
wymarzone rezultaty? Ledwo wiesz koniec z kocem i z zazdroci patrzysz na
szczliwcw, ktrzy wedug Twojej oceny s skazani na sukces? Moesz zosta
jednym z nich!
Uznany autor, pionier marketingu internetowego i guru w tej dziedzinie Joe Vitale
twierdzi, e sukces nie zaley od tego, co robisz, ale od tego, kim jeste! W Mocy
przycigania opisa on pi niezawodnych krokw, ktre pozwol Ci speni
wszystkie Twoje marzenia.
Z Mocy przycigania dowiesz si, jak:
zdoby bogactwo nie tylko na poziomie materialnym, ale rwnie intelektualnym
i duchowym;
zmusi wszechwiat, aby dawa Ci wszystko, czego pragniesz;
osign peni zadowolenia i znale drog do osobistego spenienia;
pokierowa wasnym umysem, aby odnie upragniony sukces;
wiadomie tworzy dla siebie wymarzon przyszo.
Przeczytaj Moc Przycigania. 5 prostych krokw do zdobycia bogactwa
(lub czegokolwiek innego), a przekonasz si, e bogactwo, szczcie,
mio i sukces s w zasigu Twojej rki.
Istnieje zarwno atwa, jak i trudna droga przez ycie.
Tylko od Ciebie zaley, ktr z nich wybierzesz

Podzikowania

Przedmowa

11

Wstp

17

Cudom nie ma koca

21

Dowody

27

Co odrzucasz?

53

Jak przyciga pienidze?

57

Moe by inaczej

63

Droga na skrty do przycigania wszystkiego, czego chcesz

67

Wprowadzenie do Mocy Przycigania

71

Jak silna jest Twoja wiadomo dobrobytu?

77

Krok Pierwszy: trampolina

81

Krok Drugi: odwa si na co godnego

89

Krok Trzeci: brakujcy sekret

125

Krok Czwarty: znewillizuj swj cel

161

Krok Pity: najwikszy sekret

179

10

MOC PRZYCIGANIA

Sekretna formua na milion dolarw

207

Szokujca prawdziwa historia Jonathana

213

Eksperyment: Intentional Meditation Foundation

217

Sugerowana literatura i inne rda

225

Skorowidz

239

O autorze

243

zym si zajmujesz?, zapytaem.


Wraz z 700 innymi osobami staem w kolejce w hotelu w
Seattle, czekajc na wykad pewnego pisarza i nauczyciela duchowego.
Energoterapi, odpowiedziaa kobieta za mn. Trudno to wyjani. W przypadku kadej osoby sposb postpowania jest inny.
Czy masz wizytwk?.
Nie, powiedziaa, lekko zakopotana.
Byem zszokowany.
Pozwl, e ci o co zapytam, zaczem. Jest tutaj ponad
700 potencjalnych klientw. Dlaczego nie masz przynajmniej wizytwki?.
Kobieta stojca za ni umiechna si i stwierdzia: Wanie
objawi ci si anio.

58

MOC PRZYCIGANIA

Nie jestem anioem. Byem jednak ciekawy, dlaczego ta kobieta interesu przepuszczaa znakomit okazj marketingow. Kiedy rozmawiaem z kilkoma kolejnymi z obecnych tam 700 osb,
uwiadomiem sobie, e wszyscy ci ludzie prowadz wasn dziaalno. I e wszyscy potrzebuj pomocy w promowaniu siebie.
Wtedy wanie olnio mnie, e mgbym napisa krtki podrcznik na temat manifestacji opartej na duchowoci. Nikt chyba
nie nadawa si do tego lepiej. Jestem autorem The AMA Complete
Guide to Small Business Advertising dla The American Marketing
Association1 i mam ponad 15 lat dowiadczenia w metafizyce i duchowoci. Rozmawiaem z wieloma rzecznikami nauki samodzielnego rozwizywania yciowych problemw, a niektrzy z nich byli
moimi klientami. Poza tym stworzyem ju i testowaem sekretn
formu piciu krokw majc na celu przyciganie wszystkiego,
czego pragniesz.
Wiedziaem te, e 700 osb obecnych na seminarium reprezentowao jeszcze wiksz grup ludzi, ktrzy potrzebowali pomocy w swojej dziaalnoci i w yciu. Co wicej, miaem wiadomo,
e wszyscy oni pracowali nad swoim wntrzem, co pomagao im
osign rezultaty widoczne na zewntrz. Innymi sowy ich stan
wewntrzny przyczynia si do rozwoju ich dziaalnoci bd jego
braku.
Ujmujc to jeszcze prociej: kobieta, o ktrej wspomniaem na
pocztku rozdziau, nie bya wewntrznie przekonana do swojej
dziaalnoci, co objawiao si w jej yciu brakiem wizytwki. Jej
Moc Przycigania nie przycigaa adnych klientw.
A idc tym tropem krok dalej w kierunku, w jakim chc Ci
poprowadzi w tej ksice, mona stwierdzi, e gdyby ta kobieta
naprawd bya pewna tego, co robi, nie potrzebowaaby wizytwek. Klienci sami by do niej przychodzili. Jej wewntrzny duch
Moc Przycigania promowaby j.

Amerykaskie Stowarzyszenie Marketingu przyp. tum.

Jak przyciga pienidze?

59

To wanie odkrywa ta ksika. Nauczyem si, e wane jest,


kim jestemy, a nie, co robimy. Kiedy osigniesz klarowny stan
wewntrzny, zrozumiesz, w jaki sposb suysz wiatu, wiat sam
do Ciebie przyjdzie. Kiedy jeste pewny, czego chcesz czy jest
to konkretny samochd, osoba, dom, praca, czy cokolwiek innego zaczniesz przyciga to do siebie.
Jak uja to pewna osoba odnoszca sukcesy: Teraz anioy
wrczaj moje wizytwki. Masz mtlik w gowie? To dobrze. Terapeutka, pisarka i moja przyjacika Mandy Evans mwi: Dezorientacja to ten wspaniay stan umysu bezporednio poprzedzajcy jasno.

Podstawy dobrobytu
Moe ponisza historia pozwoli Ci lepiej zrozumie, o czym mwi, i przygotuje grunt pod dalsze rozwaania.
Kiedy czytaem zachwycajc star ksik z 1920 r. autorstwa Rogera Babsona zatytuowan Fundamentals of Prosperity.
Zakoczy j, pytajc prezydenta Republiki Argentyny, dlaczego
Ameryka Poudniowa ze wszystkimi swoimi cudami i bogactwami
naturalnymi pozostaje tak daleko w tyle za Ameryk Pnocn pod
wzgldem rozwoju i marketingu.
Prezydent odpowiedzia: Doszedem do nastpujcego wniosku. Ameryk Poudniow zasiedlili Hiszpanie, ktrzy przyjechali
tutaj w poszukiwaniu zota, a Ameryk Pnocn Ojcowie Pielgrzymi, ktrzy przybyli w poszukiwaniu Boga.
Na czym si koncentrujesz?
Na pienidzach czy na duchu?
Na celach, ktre chcesz osign, czy na duchu, ktry pozwala
to zrobi?

60

MOC PRZYCIGANIA

Jak zosta milionerem


Wiele lat temu Scrully Blotnick przeprowadzi badanie wrd
1500 osb. Badanych podzielono na dwie kategorie. Kategoria
A obja ludzi, ktrzy stwierdzili, e najpierw dyliby do zdobycia pienidzy, a dopiero potem robiliby to, co chcieli. Zaliczono
do niej ponad 1245 osb. W kategorii B znalazo si 255 osb, ktre deklaroway, e w pierwszej kolejnoci rozwijayby swoje zainteresowania i ufay, e pienidze przyjd w lad za tym.
Co si stao?
Dwadziecia lat pniej w caej badanej grupie byo 101 milionerw. Tylko jeden wywodzi si z kategorii A. Pozostaych 100
z kategorii B, grupy osb, ktre twierdziy, e najpierw realizowayby swoje pasje i pozwoliy, aby pienidze przyszy pniej. W tym
wanie kryje si kolejna wskazwka, jak przycign pienidze.
Na czym si koncentrujesz na pienidzach czy na pasji?

Witaj w Mocy Przycigania


W tej ksice proponuj Ci now metod, dziki ktrej bez wysiku moesz rozwin swoj dziaalno, znale mio, poprawi
stan zdrowia, przycign wicej pienidzy lub cokolwiek innego,
co potrafisz sobie wyobrazi. Jest ona oparta na ponadczasowych
zasadach duchowych.
Wyjawi, jak Twj stan wewntrzny przyciga i kreuje rezultaty widoczne na zewntrz. Wyjani te, co naley zrobi, aby
mg mie i robi to, czego pragniesz, oraz by tym, kim chcesz.
Nazywam to Moc Przycigania. To duchowa formua na sukces, ktra naprawd nigdy nie zawodzi.
Czy te techniki dziaaj? Okae si w praktyce. Wyprbuj je
i sam sprawd. Mog opowiedzie Ci o sukcesie, ktry sam odniosem i robi to w tej ksice ale nic nie bdzie nawet w przyblieniu tak przekonujce, jak samodzielne zastosowanie tych prostych pomysw i zaobserwowanie zadziwiajcych rezultatw.

Jak przyciga pienidze?

61

Mgbym powiedzie, e ta metoda pomoe Ci zamanifestowa


wszystko, czego chcesz. Przeczytasz o ludziach, ktrzy stworzyli
samochody i domy, wyleczyli si z raka, zbudowali nowe zwizki
i przycignli wicej pienidzy. Ale skupiam si na przyciganiu
bogactwa w biznesie, poniewa wanie w tej sferze wida powany brak duchowoci. I pozwol Ci odkry magi marketingu duchowego, poniewa nic nie ma wikszej mocy ni Twoje wasne
dowiadczenia.
Przysu krzeso. Usid wygodnie. We gboki oddech. Zrelaksuj si. Porozmawiajmy o tym, jak moesz powikszy swoje
bogactwo i osign wszystko inne, czego pragniesz dziki
magicznej Mocy Przycigania.
Wszystko zaczyna si od zrozumienia, e Twoje ycie

Duch: To, co w tradycyjnym przekonaniu jest si witaln istot


ywych.
Duchowy: Odnoszcy si do ducha, skadajcy si z ducha lub
majcy natur ducha, nienamacalny, niematerialny.
American Heritage Dictionary, Houghton Miffin, Boston 1980