You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

02-22-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Duch wyprowadzi Jezusa na pustyni. Ulewa


potopu trwaa 40 dni. Tyle samo poci Jezus. Czy
zgadzasz si na pustk w domu, cisz w telefonie,
samotno w sercu, na puste ciany i susz uczu?
Przecie to Duch wyprowadza na pustyni. I to po
to, by czowiek by kuszony przez szatana! Duch
wity chcia, by Jezus by kuszony przez zego
ducha, bo wtedy anioowie Mu usugiwali. y tam
wrd zwierzt jak Noe, gdy zamkn si ze
zwierztami w arce. Skarysz si na ze relacje, na
to, e wok jest tyle agresywnych ludzi,
zoliwych jak pustynne we, chciwych niczym trzoda wygodzonego byda
i dumnych jak pustynne lwy. Jezus y wrd zwierzt pustyni, nie sta si jednak
upem dzikich bestii, gdy Duch Go wyprowadzi. Gdy jeste posuszny Duchowi
witemu, yjesz jak Adam w raju przed grzechem, nawet w pustce i w otoczeniu
zdziczaych istot. Wane jest tylko jedno: nie szukaj grzechu. Nieskoczenie gorszym
niebezpieczestwem dla czowieka jest grzech ni dzikie bestie. Ojciec Pio pisa
w licie: W tych dniach diabe znca si nade mn we wszelki moliwy sposb i robi
tyle, e wicej ju chyba nie moe. Ten nieszcznik bdzie podwaja swoje wysiki na
moj szkod. Lecz nie obawiam si niczego, tylko obraenia Boga. To, e jestemy
celem atakw zych duchw, nie oznacza nic innego, tylko to, e jestemy blisko Boga.
Im bliej Boga znajduje si dusza, tym wiksz pustk i silniejsze ataki zych duchw
przeywa. Jezus nie dokona adnego cudu i nie powiedzia adnej mowy, nie wygosi
adnego bogosawiestwa, dopki nie przeszed pustynnej prby. Anio Str, widzc
Ojca Pio walczcego z demonami, powiedzia do niego: Czy sdzisz, e bybym tak
szczliwy, gdybym ci nie widzia tam zmaltretowanego? Ja, ktry w witej mioci
bardzo pragn twojego dobra, raduj si bardziej, widzc ci w tym stanie. Jezus
dopuszcza te ataki demona, poniewa jego miosierdzie czyni, e jeste mu drogi
i chce, aby by podobny do niego w mkach pustyni. Ognista kpiel, ktr
przeywasz, jest ci bardzo potrzebna, bez niej dusza ulegaby szybko zarozumiaoci.
eby mie w sobie niebo, trzeba mie czasem wok siebie pieko. Ogie zmienia
wszystko w prawie niematerialny i delikatny popi. Dowiadczenie pustyni prowadzi
czowieka do skruchy, bez ktrej jestemy zbyt zmysowi, zbyt cieleni, zbyt twardzi.
Ludzie, ktrzy wzniecaj w tobie ogie gniewu, s ci potrzebni. Bez nich nie
wiedziaby, co naprawd ukrywa si w tobie, co naprawd mylisz o sobie i czego
naprawd oczekujesz od innych. Na pocztku swej drogi jeste wypeniony
oczekiwaniami, daniami, oskareniami wobec siebie i innych. damy, aby
rodowisko sprzyjao naszemu egoizmowi. Pierwszymi naszymi odruchami na to,
co trudne, jest osdzanie siebie i innych. Na zo ten tylko reaguje le, kto w sobie nie
odkry jeszcze za. Kto nie przeby drogi wyjcia ze swych faszywych przekona
o sobie i innych, nie jest zdolny pomc innym
przeby tej drogi.
Augustyn Pelanowski OSPPE

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 21 LUTEGO

9:00 + Krystyna Markowski - E. R. Staniszewscy


4:00 - O Boe b. i opiek M.B. Czstochowskiej dla
Elizabeth i Rodney Faulkiner w 1 rocz. lubu
5:30 + Eugenia Plewa
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 22 LUTEGO

8:00 + Krystyna Kwiatosz - L. S. abicki


9:30 + Czesaw Hondo - crki
11:15 - O Boe b. z okazji rocz. lubu dla Wioli i Darka
Zawadw
1:00 - W intencji Magorzaty i Zygmunta Sepkw w 25
rocz. lubu z podzikowaniem za otrzymane aski
i prob o dalsze dla caej rodziny
1:00 - O zdrowie i potrzebne aski dla Nicholasa w 16
rocz. urodzin
1:00 - O Boe b. dla Krzysztofa Gabrail w 22 rocz.
urodzin
1:00 - O opiek NMP i siln wiar i nadziej w sprawie
Bogu wiadomej dla syna
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Patryka z okazji
urodzin
1:00 - O oywienie wiary dla dzieci
1:00 - Za ywych i zmarych z rodziny Czajkowskich
1:00 - Za ywych i zmarych z rodziny Czeczetw
1:00 + Helena Maciejewska
1:00 + Jan Trojanowski w 1 rocz. mierci
1:00 + Anna Kwiatkowska w 1 rocz. mierci - syn z
rodzin
1:00 + Celina Drek
1:00 + Tadeusz Przybyszewski w miesic po mierci
- rodz. Kwiatkowskich
1:00 + Jzef Chciski - syn z rodzin
7:00 + Teresa Niewiadomska
PONIEDZIAEK - 23 LUTEGO

9:00 + Jan, Marianna Topr - syn z on


7:00 + Krystyna Markowski - Lucyna Stefaniszyn
WTOREK - 24 LUTEGO

9:00 - Za Parafian
7:00 + Krystyna Markowski - B. Bissonneth
RODA - 25 LUTEGO

9:00 + Jan Borowski - J. Socha


7:00 + Krystyna Markowski - B. S. Kwiatkowski
CZWARTEK - 26 LUTEGO

9:00 - O Boe b. dla ks. Stanisawa Drza z okazji urodzin


7:00 + Krystyna Markowski - H. J. Chrobak

7:00 - O siln wiar i nadziej w sprawie Bogu wiadomej


dla syna
7:00 + Mieczysaw Kozakiewicz w 5 rocz. mierci,
Marianna, Jan Banasik
SOBOTA - 28 LUTEGO

9:00 + Krystyna Markowski - Maria Melen


4:00 + Mieczysaw, Stanisaw, Roman Czaplicki
- rodzina
5:30 + Feliksa Nita z okaji urodzin - rodzina
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 29 LUTEGO

8:00 + Jan Pikus w 7 rocz. mierci - crka z rodzin


9:30 + Stanisaw Olszewski w 20 rocz. mierci
11:15 + Jzef, Maria, Marian Tabaka
1:00 - O zdrowie i potrzebne aski dla czonkw ywego
Raca
1:00 - O potrzebne aski dla siostry i szwagra z rodzin
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Heleny i
Dymitra Hajkw w rocz. mierci
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla rodzin:
Hajkw, Krajniakw, Halkiewiczw
1:00 - O dary Ducha w. wiar i nadziej w sprawie
Bogu wiadomej dla syna
1:00 - O opiek Niepokalanekj Dziewicy dla Teresy,
Izabelii, Madalyn i ukasza
7:00 + Janina Kisiel i zmarli z rodzin: Kisielw i
Witczakw

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 28 lutego/1 marca
4:00 - Celina Basta
5:30 - Victoria, Alexander Wystpek
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Anna Szklarska
9:30 - Anna Marchel, Alicja Karlic, Zbigniew Purzycki
11:15 - Dzieci
1:00 - Zofia Duniec-Dmuchowska, Olga Oko, Alina
Zielonka
7:00 - Nastasja Mirowska
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 28 lutego/1 marca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z. Wolan,
K. Zadrony
1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Put
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii

PITEK - 27 LUTEGO

9:00 + Krystyna Kwiatosz - A. E. Ciesielski


7:00 - O Boe b. dla Renaty w dniu urodzin
7:00 - O Boe b. dla Miluni i babci w dniu urodzin
7:00 - O Boe b. i potrzbne aski dla Ryszarda

OFIARY Z IV NIEDZIELI ZWYKEJ


15 LUTEGO 2015
Ofiary z kopert - $ 5,436.00
Ofiary bez kopert - $ 1,074.00 CSA 1,390.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Oglna: Aby winiowie, a szczeglnie modzi, mieli


JAMUNA POSTNA
Wielki Post to czas, ktry zachca nas do czynw
pokutnych: modlitwy, postu i jamuny. Jamuna jest
materialnym owocem naszego postu, gdy chodzi w
nim midzy innymi o to, aeby to, z czego w tym czasie
rezygnujemy, odoy i przeznaczy dla potrzebujcych.
Kada rodzina naszej parafii moe wczy si w szczeglny sposb
najpierw poprzez modlitw za matki samotnie wychowujce dzieci
z katolickiego Domu Samotnej Matki Marys Mantle w Bloomfield
Hills, a take poprzez zbieranie pienidzy do dziecicych buteleczek.
Zachcamy do wczenia si w t akcj caych rodzin rwnie dzieci
i modzie. Buteleczki naley przynie do biura lub zakrystii
w Niedziel Palmow 29 marca, tak, aby dotary one do
potrzebujcych na wita Wielkanocne.
ADOPCJA DUCHOWA KLERYKW
W czasie Wielkiego Postu rozpoczynamy
podobnie jak w tamtym roku w naszej parafii
adopcj
klerykw
z
Towarzystwa
Chrystusowego. Jest to dzieo modlitwy za
kleryka przygotowujcego si do wice
Kapaskich, aby wzrasta w asce Boej
i ksztatowa swoje serce na wzr Serca Jezusowego. Jest to rwnie
gboka modlitwa o ask wiernoci i wytrwaoci w subie Boej.
Osoba, ktra pragnaby podj si tego zadania otrzyma imi
i nazwisko kleryka i Jego intencje, ktre nosi w sercu. Zachcamy
parafian do wczenia si w t akcj.
WIELKOPOSTNA AKCJA POMOCY POLAKOM NA UKRAINIE
Chrystusowcy posuguj rwnie w Doniecku na Ukrainie, gdzie
obecnie trwa krwawy konflikt militarny. Chcemy speni uczynek
miosierdzia pomagajc finansowo potomkom polskich emigrantw
w Donbasie. Dlatego w Wielkim Pocie na ten cel w naszej parafii
zebrane zostan dwie drugie tace, wystawiona bdzie puszka na
jamun oraz modzie przygotuje obiad. Proboszcz donieckiej parafii,
ks. Mikoaj Pilecki SChr przysa do nas nastpujcy apel:
Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus!
Witam Was drodzy rodacy! Przesyam pozdrowienia z Ukrainy. Jestem
proboszczem w parafii pw. w. Jzefa w Doniecku, gdzie su dla
naszych rodakw polskiego pochodzenia, jak i dla katolikw w caym
Donbasie. Ten teren jest teraz objty wojn. Zblia si Wielki Post czas nawrcenia, modlitwy, pokuty. To jest szczeglny czas i dla mojej
parafii, bo wielu ludzi stracio swoje domy, musieli wyemigrowa
uciekajc przed wojn. Ale wiele ludzi te pozostao w swoich domach,
aby je chroni. Ci ludzie dzi przeywaj wielkie trudnoci finansowe,
poniewa na terenie objtym wojn nie ma adnych bankw, ludzie
nie otrzymuj pensji, emerytur. Dlatego nie mog kupi sobie jedzenia.
Wielu cierpi z godu. Zwracam si do Was, drodzy bracia i siostry
z prob o podzielenie si tym co macie, o podzielenie si ofiar, ktra
w Waszej Parafii bdzie zbierana w czasie Wielkiego Postu. Chcemy
na Wielkanoc rozdzieli t dary wrd potrzebujcych, aby mogli
dalej y i chwali Pana Boga. Dzikuj Wam za ofiarn mio. Niech
Pan Bg Wam wynagrodzi Wasze otwarte serce. Szcz Boe.
ks. Mikoaj Pilecki SChr
ZAPRASZAMY NA FILM
Zodziej w sutannie - dzi o godz. 2:30pm w sali w. Jana Pawa II

moliwo uoenia sobie na nowo godnego ycia.


Misyjna: Aby maonkowie, ktrzy si rozeszli, znaleli
zrozumienie i wsparcie we wsplnocie chrzecijaskiej.
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 22 LUTEGO 2015
PONIEDZIAEK - Kp 19,1-2.11-18 Ps 19 Mt 25,31-46
WTOREK - Iz 55,10-11 Ps 34 Mt 6,7-15
RODA - Jon 3,1-10 Ps 51 k 11,29-32
CZWARTEK - Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14 Ps 138 Mt 7,7-12
PITEK - Ez 18,21-28 Ps 130 Mt 5,20-26
SOBOTA - Pwt 26,16-19 Ps 119 Mt 5,43-48
NIEDZIELA - Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Ps 116 Rz 8, 31b-34
Mk 9,2-10
SPOTKANIE
DLA GRUPY
W. MONIKI
Grupa w. Moniki
zaprasza na
modlitw w
intencji rodzin
przechodzce
kryzysy maeskie
i wychowawcze
w najbliszy
pitek, 27 lutego.
Program:
raniec - 6.00pm,
Droga Krzyowa 6.30pm,
Msza w. - 7.00pm
WYBORY NOWYCH CZONKW DO RADY
PARAFIALNEJ
15 marca 2015 odbd sie wyborych nowych czonkw do
Rady Duszpasterskiej. Zapraszamy chtnych, ktrzy
pragnliby wczy si w dziaalno dla dobra wsplnoty
parafialnej lub chc zgosi kandydata o wypenienie
zgoszenia i wrzucenie na tac lub dostarczenie do biura
parafialnego do 8 marca 2015.
ZGOSZENIE KANDYDATA
DO RADY PARAFIALNEJ
Ja _________________________________
imi i nazwisko
zgaszam (siebie lub kandydata)
___________________________________
imi i nazwisko
na czonka Rady Parafialnej
w parafii p.w. Matki Boj Czstochowskiej
w Sterling Heights, MI

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

REKOLEKCJE WYJAZDOWE
PT: PIOTR I JUDASZ DWIE HISTORIE I BOE
MIOSIERDZIE.
Jeli czujesz, e Bg Ci zaprasza,
aby u pocztku Wielkiego
Postu razem z Piotrem i Judaszem
dowiadczy Boego miosierdzia
i czujesz w swym sercu wielkie
pragnienie Boga to nie wahaj si, ale
we udzia w Rekolekcjach, ktre
odbd si w dniach 27 luty - 1 marzec 2015 w domu
Rekolekcyjnym Sistr Felicjanek w Holy MI. Rekolekcje
bd odbywa si w klimacie pustyni, czasu milczenia,
osobistej modlitwy i adoracji. Konieczna jest rezerwacja
miejsca i wpata $120.00 za noclegi i posiki. Dzi ostatni
dzie zapisu. Dojazd indywidualnie, ale jest moliwo
dojazdu z uczestnikami rekolekcji.
KAWIARENKA
W niedziel 15 lutego kawiarenk przygotowali rodzice
modziey przygotowujacej si do Sakramentu
Bierzmowania: pastwo Michaowski, Tauzik, Mittag,
Reid. Obiad zosta przygotowany przez pani Magdalene
Hondo wraz z caa ekip. Dochd wynis $1,703.00. Bg
zapa.
YCZENIA URODZINOWE
W czwartek 26 lutego ks. Stanisaw Drza
obchodzi swoje urodziny. Promy o Boe
bogosawiestwo, potrzebne aski i opiek Matki Boej,
naszej Patronki. Msza w. w intencji ksidza bdzie
odprawiona w tym dniu o godz. 9:00 rano.
KONCERT - DLA UCZCZENIA PAMICI
O ONIERZACH NIEZOMNYCH
Zapraszamy na koncert pt. Podziemna Armia Powraca
powicony tym, o ktrych nie wolno byo mwi, a ktrzy
oddali swe ycie za niepodleglo Polski. Koncert
w wykonaniu artystw z Warszawy odbdzie si w piatek
13-go marca o godz. 7:30 wieczorem, w Sali Jana Pawla
II . Informacja w holu kocioa .

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jzefa Chrzan,
Anna Rusinowski
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
22 luty - Spotkanie dla Bierzmowanych i ich rodzin
27 luty - 1 marca - Rekolekcje wyjazdowe Lectio Divina
2-3 marca - Egzamin dla Bierzmowanych
7-8 marzec - Kaziuki
14 marca - Rekolekcje dla dzieci
14-18 marca - Rekolekcje Wielkopostne
SPEKTAKL TEATRALNY CHOPIN
Szkoa Jzyka Polskiego im. Adama
Mickiewicza zaprasza na spektakl teatralny
Chopin w Sali Jana Pawa II w niedziel
15 marca o godz. 15:00pm. Cena biletu $15.oo
a dla dzieci $10.00. Moliwo zakupu biletw
bdzie w niedziele 1 i 8 marca po Mszach w.
w holu Kocioa.
INFORMACJA
Nauki wygoszone w naszym kociele przez p. Jacka
Pulikowskiego podczas ostatnich rekolekcji dla
maestw dostpne s w formie wideo na YouTube kana: Chrystusowcy.us

BAZAR BIAOWIESKI
Zwizek Harcerstwa Polskiego zaprasza na Bazar
Biaowieski Kaziuki, ktry odbdzie si
w dniach 7-8 marca w sali Jana Pawa II (sobota godz.
2:00pm - 8:00pm i niedziela godz. 9:00am-3:30pm).
CROSS CATHOLIC OUTREACH
To katolicka organizacja pomocy
najbiedniejszym, ktra zapewnia jedzenie,
schronienie, opiek medyczn, wod,
edukacj, programy samopomocy, opieki
dla sierot
i pomocy doranej do najbiedniejszych
z biednych w imi Chrystusa w diecezjach na caym
wiecie. Organizacja ta pomaga lokalnym parafiom
katolickim w ich misji suenia ubogim i szerzenia ordzia
zbawczego Chrystusa, dziki pomocy hojnych
ofiarodawcw. W najblisz niedziel 1 marca bdziemy
goci w naszej parafii Fr. Timothy dziaajcego w tej
organizacji. Bdzie rwnie zbirka na ten cel.

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO


Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu
witego zostanie wczony Dominik Danielewski.
Nowo ochrzczonemu, rodzicom i rodzicom chrzestnym
gratulujemy i yczymy Boego bogosawiestwa oraz
opieki Jasnogrskiej Pani
WIATOWE DNI MODZIEY - KRAKW 2016
Spotkanie dla chtnych do wyjazdu na wiatowe Dni
Modziey w Krakowie 2016 odbdzie si w niedziel,
1 marca po Mszy w. o godz. 7.00pm.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Jolanta Gmurowska,

GRUPY NIE PARAFIALNE

Barbara Somiska,

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 979-4472

Urszula Czachor

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like