You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

CZYTAJ OBOWIZKOWO

PTTK
witowa 60.
urodziny na
zamku!

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Ndza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 4 (181)

25 lutego 2015
ISSN: 2080-3664

- To ju 60 lat jak oddzia PTTK w Raciborzu i funkcjonujca przy oddziale Komisja Turystyki Kolarskiej wtapiaj
si w krajobraz turystyczny ziemi raciborskiej, krzewic
krajoznawstwo i w rnej formie turystyk kwalifikowan. W dorobku mamy niezliczon liczb wycieczek, rajdw oraz imprez turystycznych i krajoznawczych - mwi
prezes PTTK w Raciborzu Zygmunt Kobylak.

Czytaj wicej na:

raciborz.com.pl

racibrz - policja

Parking, tereny rekreacyjne, mieszkania, czy odtworzenie historycznej zabudowy?

brutalny napad
z broni w rku

Przyszo placu Dugosza

Fot. fot. archiwum KPP Racibrz

racibrz remonty

pawe strzelczyk

18 lutego w urzdzie miasta odbya si inauguracja cyklu spotka powiconych rewitalizacji pl. Dugosza. Na
pocztek zaproszono ekspertw: architektw, naukowcw,
urzdnikw ds. inwestycji, etc.
oraz radnych miejskich. W tym
gronie zaprezentowano i przedyskutowano moliwe warianty co do przyszego wygldu tej
centralnej przestrzeni miasta.
Tym razem przyczynkiem do
dyskusji jest moliwo pozyskania 8 mln z ze rodkw europejskich, z przeznaczeniem
na rewitalizacj.
Spotkanie poprzedziy inicjatywy rozmaitych rodowisk
powicone zagadnieniu, realizowane w ostatnich kilkunastu
miesicach. Swoje koncepcje zagospodarowania placu
opracoway studentki architektury PWSZ, opracowania
przygotowao RSS NaM, take
przeprowadzono wrd mieszkacw ankiety na temat, co
najchtniej widzieliby na placu. Wszystko to zostao zaprezentowane.
- Obecnie po zamkniciu sklepw centrum umiera.
Chcemy, aby z powrotem zaczo y - zaznaczy we wstpie Wojciech Krzyek, z-ca
prezydenta. Cykl spotka ma
doprowadzi do wypracowania formuy, w ktrej zderz
si ze sob wszystkie pomysy
wysuwane przez zainteresowane rodowiska, a nastpnie
podzieli si je na te, ktre si
najczciej powtarzaj oraz te
ktre s rozbiene. To bdzie
baza do ustalenia warunkw
konkursu architektonicznego,

Napastnik zaatakowa kobiet motkiem,


jednak mia przy sobie rwnie pistolet.

Dyskusja na temat przyszoci Placu Dugosza trwa. Jak na razie swoimi pomysami
i projektami mog pochwali si jednak studenci PWSZ. Na zdjciu koncepcja studialna wykonana przez studentk drugiego roku Architektury i Urbanistyki PWSZ w Raciborzu, Lidi Flak pod
kerunkiem dr in. arch. Jarosawa Figaszewskiego. Pod spodem obecny stan Palcu Dugosza.
ktrego efekty finalnie zostan
poddane szerokim konsultacjom spoecznym.
Jak wynika z ankiet przeprowadzonych wrd mieszkacw, zdecydowana wikszo widziaaby tam funkcje
wypoczynkowo-rekreacyjne.
Tak uwaa 44% ankietowanych. Biorcy udzia w dyskusji
architekt Henryk Zubel zaproponowa, aby nie sugerowa si
jednak a tak bardzo opiniami
mieszkacw, i mimo trudnoci
zwizanych z niedoborem starej
dokumentacji technicznej, podj si odtworzenia historycznej zabudowy. - Ani parkingi,

ani rekreacja nie s waciwymi


funkcjami starego miasta. Na to
nie brakuje przestrzeni poza cisym centrum - argumentowa.
Szef NaM-u Dawid Wacawczyk zauway, i plany
przyszej zabudowy powinny
uwzgldnia co, co da impuls
przedsibiorczoci. Jeli za
ma to by rekreacja, to widziaby co ekstra, co cignie nie
tylko raciborzan. Zgosi nawet
pierwsz propozycj: park miniatur zabytkw Grnego lska. Czciowo popar go Piotr
Klima. - Jeli mamy rusza, to
niech to bdzie co takiego, e
kopara opada. W przeciw-

nym razie lepiej nic nie robi i


zaczeka na lepsze czasy - mwi. Radnego zaniepokoio ponadto, czy ewentualne obiekty
nie przysoni kocioa farnego.
- Trzeba zastanowi si, na
jak dugo wypracowane rozwizanie ma suy mieszkacom.
Czy ma by tymczasowe, na 10,
50 czy 100 lat. Nie sztuka wzi
pienidze Unii i zrobi co, co
jest niepotrzebne albo si nie
podoba. Plac stoi niezagospodarowany tyle lat, e jak postoi
jeszcze kilka, nic si nie stanie
- podsumowa prezydent Mirosaw Lenk widzc sceptycyzm
niektrych zgromadzonych.

Brutalny mczyzna wtargn do mieszkania na


Opawskiej.
10 lutego 37-letni mczyzna wyway drzwi w mieszkaniu na ulicy Opawskiej w Raciborzu i wtargn do rodka.
Grozi znajdujcej si w rodku
55-letniej kobiecie, e j zabije.
Uderza j motkiem po gowie.
Policj o zdarzeniu zawiadomili ssiedzi. Funkcjonariusze po
chwili byli ju na miejscu. Po pocigu sprawc udao si zatrzyma. Okazao si, e mczyzna
mia przy sobie rwnie bro

paln. Nie mia na ni zezwolenia. Mczyzna od razu trafi do


policyjnego aresztu. Postawiono
mu pi zarzutw, midzy innymi stosowanie grb karalnych,
spowodowanie uszczerbku na
zdrowiu, posiadanie broni bez
zezwolenia. Grozi mu 8 lat pozbawienia wolnoci. Na chwil
obecn sd zastosowa wobec
37-latka rodek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesicy.
p

racibrz - sport

Problemy Unii
Racibrz
Druyna Jana Wosia jest
bliska rezygnacji z gry w IV
lidze.
Kopoty z kadr, kopoty
ze sponsorami, kopoty z finansami. Jan Wo zdradza,
e atmosfera w klubie jest
bardzo za. Z gry w druynie
zrezygnowa ju Pawe Wojniakowski, na treningach zabrako nawet lidera zespou
ukasza Bawoa. Wszystko
wskazuje na to, e ostatni
sparing Unii Racibrz z For-

tec wierklany by poegnaniem dla ekipy Jana Wosia.


Druyna jest bliska wycofania z IV Ligi, a Wo podkrela, e nie wyobraa sobie
dalszej pracy w takich warunkach. P roku temu rozmawialimy o zupenie innym ksztacie tej druyny. To
co si dzieje w Unii nie daje
komfortu pracy -powiedzia
Jan Wo.
l

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

25 lutego 2015, nr 4 (181)

<< GazetaInformator.pl

racibrz polityka

Pose chce bezkarnie przechodzi na czerwonym


pawe strzelczyk

Publikujemy tre petycji, ktrej podpisaniem parlamentarzysta pochwali si


na Facebooku. Poza posem
z Rud podobno swego poparcia udzielio ju kilkadziesit
tysicy osb. Sprawa budzi
kontrowersje, gdy jej autorzy
domagaj si zniesienia kar za
przechodzenie przez jezdni
na czerwonym wietle. Zakaz przejcia na czerwonym
wietle jest ogupiajcym
prawem, ktre uczy Polakw
lepego posuszestwa, a nie
bezpiecznego przechodzenia
przez ulic. Kady powinien
mie prawo do uycia zdrowego rozsdku, aby zadecydowa kiedy, gdzie i jak chce
przej przez ulic - czytamy
midzy innymi. Poniej pena
tre:
Przechodzenie przez ulic
dotyczy wszystkich! Czy dostae/a kiedy mandat za
przejcie przez pust ulic?
1. Polska to jeden z nielicznych krajw w Europie,
gdzie przejcie przez ulic w
nieoznaczonym miejscu jest
praktycznie zabronione i gdzie
przechodzenie na czerwonym
wietle lub pod zym ktem
jest karane mandatem.

2. Czekanie na czerwonym wietle, gdy ulica jest


pusta i przejcie nie stanowioby adnego zagroenia jest
marnotrawstwem czasu. Ile
godzin marnuj codziennie
Polacy? Czas to pienidz!
3. To prawo jest marnotrawstwem czasu policyjnego: policja powinna ciga
prawdziwych przestpcw, a
nie obywateli, ktrzy wedug
absurdalnego prawa rzekomo nierozsdnie przechodz
przez ulic.
4. Zakaz przejcia na
czerwonym wietle jest ogupiajcym prawem, ktre uczy
Polakw lepego posuszestwa, a nie bezpiecznego
przechodzenia przez ulic.
Kady powinien mie prawo
do uycia zdrowego rozsdku, aby zadecydowa kiedy,
gdzie i jak chce przej przez
ulic. Pora, eby rzd zacz
traktowa Polakw jak rozsdnych obywateli.
5. Prawo to i tak jest regularnie amane przez obywateli: depenalizacja doprowadzi do tego, e Ci ktrzy
przechodz bezpiecznie, nie
czekajc na zielone wiato bd to robili bez ryzyka
mandatu.
6. W wielu miejscach
nie ma wiate - np. na Pla-

Fot. gazetainforator.pl

Henryk Siedlaczek popar danie zniesienia kar za amanie przepisu ruchu drogowego.

Autorzy petycji uwaaj, e zakaz przejcia


na czerwonym wietle jest ogupiajcym prawem,
ktre uczy Polakw lepego posuszestwa,
a nie bezpiecznego przechodzenia przez ulic.
cu Zbawiciela w Warszawie
- jednak piesi potrafi tam
przej bezpiecznie.
7. W wielu miejscach samochody maj prawo skrtu,
wtedy kiedy piesi maj zielone wiato; dlaczego kierowcom ufa si, e nie rozjad
pieszych w takiej sytuacji, a
pieszym nie ufa si, e bezpiecznie przejd przez ulic?

8. Mimo przepisw i
mandatw Polska i tak ma
wicej ofiar wrd pieszych
ni wikszo krajw Unii
Europejskiej.
Do karania pieszych
za to, e odmawiaj czekania przed pust ulic.
damy natychmiastowej
depenalizacji przechodzenia przez ulic na czerwonym wietle. Proponujemy

~czerwone zielone
No to ilu znajdzie si chtnych
by w autach czeka a Siedlaczek wejdzie na jezdni przy
czerwonym? :)

~gosc
madra propozyca siedlaczka
i tak powinno byc kazdy odpowiada za siebie popieram
prpozycje

~sweet
damy wicej tych misiw
w paczkach Haribo. Pewien
pose ma zoy podobno w tej
sprawie interpelacj :)

~ja
Przestanie by (p)osem kiedy
ludzie pjd po rozum do gowy i nie bd wicej gosowa
na 4partie rzdzce 38mln spoeczestwem.
~kot z ogonem
Gospodarka ley dziki PO,
podatek niemiosierny dla
rednich i drobnych przedsibiorstw, dalsza masowa migracja zarobkowa modych Polakw za granice, skandalicznie
najnisza kwota wolna od podatku, afery na szczeblach rzdowych i partyjnych, a dla Siedlaczka wane jak nie koacze
to czerwone wiato. Kiedy ten
pan przestanie by posem?

~Racek
on by dyrektorem szkoy?
Super , dryjcie rodzice jak
powrci i kae dziaciakom ze
szkoy w Rudach wali na czerwonym przed szko w Rudach
midzy ciarwkami do zieleni miejskiej z wariatem licie
grabi w parku zamkowym - bo
tam nie ma wiate
~Eva
spadam z krzesa...

122 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

zmian ustawy, ktra pozwalaaby pieszym bez ryzyka mandatu przej na


czerwonym wietle na wa-

sn odpowiedzialno o ile
nie istniaoby ryzyko, e
czyn ten spowoduje zagroenia na drodze.

racibrz - historia

Racibrz dla Wykltych

komentarz na gorco
Fot. wikipedia

W trakcie obchodw bdzie mona zobaczy akcje odbicia winiw z rk UBP.


leszek iwulski

Sejm postanowi jeszcze


w 2011r., e Narodowy Dzie
onierzy Wykltych przypada bdzie 1 marca. wito to
ustanowi parlament w 2011r.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951r. w
wizieniu na Mokotowie strzaem w ty gowy zamordowano
przywdcw IV Zarzdu Zrzeszenia Wolno i Niezawiso
- ukasza Cieplickiego i jego
towarzyszy. Wadza, po brutalnym zdawieniu dziaalnoci
konspiracyjnej i walki zbrojnej
partyzantki antykomunistycznej, postanowia zatrze po
tych ludziach nawet pami.
Dzisiaj, po 50 latach zapomnienia wyklci upominaj si wanie o t pami. Tak
jest rwnie w Raciborzu, gdzie
miasto postanowio uczci pami po pomordowanych i

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Czog T34 bdzie mona zobaczy na ywo


28 lutego na Placu Dugosza w Raciborzu.
zapomnianych
onierzach
dokadajc 16 tys. z. do uroczystoci upamitniajcych antykomunistyczn partyzantk.
W przedsiwziciu bdzie partycypowa rwnie powiat. Cao obchodw ma kosztowa
32 tys. z. Ju 28 lutego o 11.00
na placu Dugoszu raciborza-

nie bd mogli zobaczy akcj


odbicia winiw z rk Urzdu
Bezpieczestwa Publicznego.
W inscenizacji zorganizowanej
przez grup rekonstrukcyjn
Festung Breslau bdzie bra
rwnie legenda II wojny wiatowej radziecki czog t-34. Ten
wz pancerny sta si symbo-

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Dominika Szczyrba: 797 593 747


dominika.szczyrba@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

lem potgi rosyjskiego ora,


ale w pastwach Europy rodkowo-Wschodniej by on take
zbyt czsto wiadectwem zniewolenia. Po poudniu RCK zaprasza na R w reyserii
Wojciecha Smaowskiego. Nastpnego dnia mieszkacy bd mogli usysze wykad Beno
Benczewa zatytuowany Sowo o onierzach Wykltych
oraz koncert Wojciecha Popkiewicza. Obchody nie bd
jednake celebrowane wycznie przez te dwa dni. W dniu 6
marca w gimnazjum nr 5 odbdzie si wieczernica powicona pamici tych, ktrzy zoyli
swoje ycie w walce z komunistami. Formalnie obchody zamknie spotkanie autorskie w
Bibliotece na ul. Kasprowicza
z historykiem Leszkiem ebrowskim, ktry opowie o Narodowych Siach Zbrojnych.
O tym, e nie jest to wito
celebrowane wycznie dziki mediom, politykom i podrcznikom, ale e wryo si w
wiadomo historyczn spoeczestwa wiadcz nie tylko zakadane na facebooku fanpage
wydarzenia Narodowy Dzie
onierzy Wykltych, ale rwnie fakt, e miasto nie byo jedynym donatorem obchodw.
Drug cz wydatkw pokryje
miejska spoeczno reprezentowana przez osoby prywatne
i stowarzyszenia, ktre nie zapomniay o czynach Kurasia,
Ognia, rotmistrza Witolda
Pileckiego czy Inki.

Dariusz Malinowski
historyk, dyrektor
Gimnazjum nr 5 w Raciborzu
Narodowy Dzie onierzy Wykltych zosta uznany przez parlament za wito
pastwowe. Dziki temu lepiej
ni dotychczas moemy przyjrze si naszej powojennej historii. To spojrzenie obejmuje
rwnie walk tych, ktrzy nie
pogodzili si werdyktem mocarstw dotyczcych losu Polski po drugiej wojnie wiatowej. Ludzie ci nie pogodzili si
do koca z narzuconym Polakom przez Stalina porzdkiem, ktry oznacza zniewolenie caego spoeczestwa
na p wieku. Z broni w rku, bez adnego zaplecza, bez
kontaktu z rzdem na emigracji, przez wiele lat toczyli
oni nierwn walk z komunistycznym aparatem bezpieczestwa. Ostatni z nich walczyli jeszcze u pocztku lat 60.
Przez kilkadziesit lat komunistyczna propaganda staraa
si przekona spoeczestwo,
e bohaterowie podziemia to
agenci obcych mocarstw, faszyci, albo zwykli bandyci.
Przez kilkadziesit lat uczono
spoeczestwo demonizowano rol tych, ktrzy walczyli
o prawdziw niezawiso naszego kraju. Przez kilkadziesit lat faszowano histori.
U rde walki Wykltych
rwnie sta fasz. Komunici
po objciu wadzy zaproponowali, by onierze podziemia

si ujawnili. Obiecywano im
amnesti. Gdy cz bojownikw antyhitlerowskiej partyzantki zdecydowaa si na ten
krok nastpiy aresztowania,
procesy pokazowe, egzekucje.
Tym, ktrzy powicili si walce z niemieckim okupantom w
podzice zaproponowano kul w gow albo wieloletnie
wizienie. W czasie wielogodzinnych przesucha i tortur
zmuszano ich, by wydawali
przyjaci z partyzantki. W tej
sytuacji onierzom AK, WiN,
Narodowych Si Zbrojnych
pozosta jedynie zbrojny opr.
Dzisiaj musimy przypomina
o tym spoeczestwu. Powtarzane przez wiele lat kamstwa
zdoay czciowo zapuci
korzenie. Dlatego niezwykle
wane jest, by prawda o tamtych czasach trafiaa do szk,
by organizowano uroczyste
obchody. Inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, pokazy
filmw, koncerty to wszystko
sprawia, e zwaszcza modemu czowiekowi w przystpny
sposb przedstawia si realia
tamtych dni i sylwetki bohaterw. Dziki temu mog oni zapozna si z etosem onierzy
podziemia, pozna ich wartoci. W przestrzeni medialnej,
w sieci znajduje si wiele ciekawych informacji na te tematy, ale najpierw temu modemu czowiekowi trzeba to
pokaza, zaznajomi go z tematem. Narodowy Dzie onierzy wykltych moim zdaniem do tego nas przybli.

GazetaInformator.pl >>

racibrz szpital

region - komunikacja

region

Szpital odzyska 2,5 mln z

Travel-bus jest firm dziaajc na polskim rynku


przewozw osobowych od
1998r. Obsuguje przewozy
pasaerskie na trasach Racibrz Katowice, Kacibrz
Krakw. Autobusy tej firmy
kursuj rwnie na trasach
lokalnych. W swojej flocie
autobusowej travel-bus posiada pojazdy firm: Renault,
Mercedes, Volkswagen oraz
Iveco. Oprcz przewozw
pasaerskich na wybranych
trasach firma wynajmuje
swoje autobusy oraz busy
na imprezy okolicznociowe
i wycieczki. W tym ostatnim
zakresie jej najwikszymi
klientami s urzdy, szkoy,
zakady pracy oraz instytucje
spoeczne.
l

region - ekologia

Fot. gazetainformator.pl

Kornowac
wybiera solary

w skrcie

Ugoda z NFZ. Szpital dostanie pienidze


za nadwykonania za 2014 rok.
Fot. Leszek Iwulski

Travel-bus
traci rynek
Raciborskiemu PKSowi
ubywa konkurenta.
Przedsibiorstwo Travel
Bus od 13 lutego zawiesio
wszystkie przejazdy na trasie Kunia Raciborska Racibrz Kunia Raciborska.
Przewonik przetrwa na tej
trasie niespena 4 miesice
(busy kursoway od 25 listopada ubiegego roku). Powodem, dla ktrego prywatny
przedsibiorca wycofa si z
rynku bya niewielka liczba
pasaerw, ktra korzystaa z jego usug. Pojawienie
si konkurencji spowodowao, e spada cena biletw u
najwikszego przewonika,
jakim jest raciborski PKS.
Pocztkowo kosztoway one
7,20 z, nastpnie spady do
3,50z. Na kocu ustabilizoway si na poziomie 3z.

Wiadomoci 3

25 lutego 2015, nr 4 (181)

leszek iwulski

Dyrektor raciborskiego szpitala Ryszard Rudnik


na comiesicznej konferencji sporo miejsca powici
ugodzie z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie
rozliczenia tzw. nadwykona. Szpital by w sporze z
NFZ w kwestii rozlicze za
2013r. oraz 2014r. W przypadku rozliczenia za ubiegy
rok dyrektor doszed z Funduszem do porozumienia.
W sobot zostaa podpisana
ugoda. Ostatecznie NFZ ma
zapaci za 80 proc. nadwykona. Dyrektor zauway,
e w przypadku podlegej
mu placwki nadwykonania
pojawiy si w tych obszarach, gdzie nie mona byo ich unikn, chodzi tu o
konkretne przypadki zagroenia ycia i zdrowia. Pojawiy si one na oddziaach:
wewntrznym I, wewntrznym II, pediatrii i oddziale
chorb zakanych oraz neurologii. Kwota na jak zostay wykonane nadwykonania
opiewaa na sum 3 milionw 42 tys. z. Fundusz zapaci 2 miliony 415 tys. z.

Zuchwaa kradzie
14 lutego w miejscowoci Turze doszo do kradziey. 81letni kobiet odwiedzi mody
mczyzna. Wychodzc zabra
2 tys. z. Poszkodowana szybko zorientowaa si, e zostaa
okradziona. Natychmiast powiadomia o tym policj i podaa szczegowy rysopis sprawcy.
Zodzieja zatrzymano kilka
godzin pniej. By to 25-letni
mieszkaniec powiatu raciborskiego.

Szpital cigle walczy o pienidze za nadwykonania za rok


2013. Na razie udao si podpisa ugod za rok 2014.
W przypadku wewntrznego
II udao si uzyska 86proc.
pienidzy za nadwykonania
oraz 80 proc. w przypadku
Wewntrznego I. W przypadku oddziau chorb zakanych udao si odzyska
90proc. pienidzy za nadwykonania. Szpital uzyska
100proc. zwrotu za nadliczbowe zabiegi na pediatrii.
Dyrektor Rudnik zauway

w tym ostatnim przypadku:


- Zawsze przyjmujemy maych pacjentw. Nie zdarzyo si, bymy odsyali dzieci.
Dlatego wane jest, e zapacono za wszystkie dzieci
przyjte u nas.Szpital w dalszym cigu jest w sporze za
nadwykonania za rok 2013.
Tu NFZ upiera si na zwrocie rzdu 40proc.wani - mwi.

powiat raciborski - inwestycje

Bdzie remont zamku i bazyliki

Instalacje solarne przyczyniaj si w duym stopniu


do zmniejszenia iloci pobieranej energii, a co za tym idzie
do zmniejszenia iloci spalanego w piecach wgla.
Kornowac chce zapewni
swoim mieszkacom ponad 450 instalacji solarnych.
Kornowac chce walczy ze
zjawiskiem niskiej emisji. Gmina rozpisaa przetarg na zaprojektowanie i wykonanie montau kompletnych instalacji
solarnych w ramach projektu:
Gmina naturalnie soneczna
monta instalacji solarnych w
budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac.
Przedmiot zamwienia to
modernizacja instalacji ciepej wody uytkowej w 452 domach na terenie gminy. Celem
inwestycji jest obnienie kosztw podgrzewania wody oraz
zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Instalacje solarne maj

opiera si o kompletne zestawy


solarne skadajce si z paskich
kolektorw sonecznych. Monta
instalacji ma zakoczy si pod
koniec sierpnia 2015 r. Podobnie jak w przypadku wielu przetargw pod rygorem znowelizowanej umowy, rwnie i w tym,
cena nie jest jedynym kryterium,
jaki wezm pod uwag urzdnicy. W pewnym zakresie wany
bdzie rwnie okres gwarancji, jaki zaproponuje firma montujca solary. Projekt finansuje
Regionalny Program Operacyjny. W uchwale budetowej zarezerwowano na niego 6,2 mln z.
Dofinansowanie zewntrzne wynosi a 85 % Termin skadania
ofert upywa 23 lutego.
ps

region - zdrowie

Ptasia grypa
znw grona
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu wyda
ostrzeenie.
Na terenie Europy ( Holandia, Niemcy, Wielka Brytania)
w ostatnim czasie stwierdzono
kilkanacie ognisk grypy ptakw. Wirus H5N8 wyizolowany
zosta rwnie od ptakw dzikich na terenie Niemiec i Holandii. W zwizku z powyszym

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zwraca uwag


na konieczno wzmoenia w
tym zakresie czujnoci przez
producentw drobiu zarwno utrzymujcych drb w warunkach fermowych jak i osb
utrzymujcych ptaki w chowie
przydomowym.
ps

Dwa projekty z powiatu


raciborskiego znalazy
uznanie w oczach ministra kultury.
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
rozdzielio rodki na realizacj zada w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytkw. Na
ogoszonej niedawno licie
projektw wrd 1,5 tys. innych znalazy si 3 z powiatu

raciborskiego: powiat raciborski wnioskowa dofinansowanie remontu kaplicy


p.w. w. Tomasza Becketa,
parafia Wniebowzicia NMP
w Rudach o zabezpieczenie
i renowacja elewacji czci
wschodniej budynku bazyliki, za muzeum w Raciborzu
ubiegao si o pomoc w remoncie dawnej zakrystii kocioa p.w. w. Ducha wraz z
konserwacj ciany wschod-

niej z czytelnymi wtkami


gotyckimi.
Wszystkie trzy projekty uzyskay pozytywn ocen ze strony formalnej oraz
przekroczyy 50 pkt. w ocenie
kocowej. Dofinansowanie
otrzymaj jednak dwa pierwsze. Muzeum, jako e wniosek
oceniono na wicej ni 50 %,
moe si jeszcze odwoywa.
ps

powiat raciborski - praca

Dodatkowe 400 tys. z


dla bezrobotnych
PUP pozyska rodki na
organizacj stay z gwarancj zatrudnienia.
Powiatowy Urzd Pracy w
Raciborzu informuje, i pozyska rodki z Rezerwy Ministra przeznaczone na rzecz
promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia
i aktywizacji zawodowej dla
osb bezrobotnych.

Niszczyli przystanki
Od Chaupek do Biekowic, wzdu DK 45, zniszczono
niemal wszystkie przystanki
autobusowe. Urzd Gminy
Krzyanowice wraz z tamtejsz policj prosz o pomoc w
ustaleniu sprawcw. Do zdarzenia doszo prawdopodobnie w
nocy z pitku na sobot z 6 na
7 lutego.

Na pocztku lutego do
urzdu pracy dotara decyzja finansowa z Ministerstwa Pracy i Polityki
Spoecznej o przyznaniu
kwoty 403 300 z. przeznaczonej na organizacj
stay dla osb bezrobotnych do 25. roku ycia.
W ramach przyznanych
rodkw PUP przewiduje

zaktywizowanie 50 osb
bezrobotnych. Realizowane bd wycznie wnioski pracodawcw, ktrzy
po ukoczonym stau zagwarantuj zatrudnienie,
poniewa program zakada 100 % efektywno zatrudnieniow.
ps

Konkurs Domu Ksiki


Kto by jedynym
pochodzcym z Raciborza wadc Polski?
Do wygrania ksika Czowiek nietoperz
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Droga
Racibrz-Pszczyna
Prezydent Raciborza powoa zespoy do spraw drogi
Racibrz-Pszczyna - Koordynacyjny i Roboczy. Maj
koordynowa prace zwizane
z projektem budowi drogi. Na
czele Zespou Koordynacyjnego stanie Wojciech Krzyek,
za Zespou Roboczego Urszula
Sobociska.
Poar samochodu
W pitek, 13 lutego straacy
otrzymali zgoszenie dotyczce
poncego samochodu w Babicach. Na miejsce uday si dwa
zastpy PSP z Raciborza oraz
zastp OSP z Babic. Ogie szybko zaj cay pojazd. Przyczyn
poaru byo zwarcie instalacji
elektrycznej. Straty oszacowano
na 24 tys. z.
Solanka
z Ciechocinka
Wraz z nowym sezonem uzdrowiskowym tnia w Radlinie
zostanie wypeniona solank
ze rde w Ciechocinku. Na
tak decyzj wpyna zarwno
atrakcyjna pod ktem finansowym oferta, ale take skad chemiczny solanki. Tnia wznowi
sw lecznicz dziaalno wraz z
nadejciem wiosny.
Pomagali w remoncie
Zesp Szk Oglnoksztaccych w Rudniku wykorzysta
przerw w zajciach na remont
sal i zaplecza. Dyrektor placwki Mariusz Kaleta biorc
pod uwag ograniczone rodki
zwrci si do wychowankw
i kadry Zespou Poprawczego
i Schroniska dla Nieletnich o
pomoc w modernizacji obiektu.
Prace remontowe objy gipsowanie cian, kadzenie gadzi
szpachlowej, szlifowanie gruntowanie cian i malowanie.
Walka z nisk emisj
Racibrz, jako jedno z kilku
miast na terenie wojewdztwa
lskiego otrzyma pienidze na
realizacj programu KAWKA.
Dziki rodkom miasto bdzie
wymieniao rda ciepa na
ekologiczne. Program Kawka
ma kosztowa ponad 18 mln
z, a dofinansowanie w formie
dotacji ze rodkw Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska
wyniesie 7,2 mln z, natomiast
poyczka ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu przekroczy 6,2 mln z.

4 Edukacja

25 lutego 2015, nr 4 (181)

wodzisaw handel

powiat raciborski - tradycje

tym, co bdzie odpowiednie. Wwczas najczciej


okazuje si, e nie mamy w
szafie niczego adekwatnego
do sytuacji. Wbrew pozorom sytuacje takie zdarzaj
si nie tylko kobietom, ale
rwnie mczyznom. Oni
take przywizuj bardzo
du uwag do tego, co na
siebie zakadaj.
Jednak tutaj problem
si nie koczy. Gdzie pj,
aby ubra si tanio i zarazem modnie? Marzeniem
kadego jest sklep, do ktrego wejdzie si, powie
wybieram si na prywatk, chciaabym ubra co

eleganckiego i wygodnego,
lubi kolory szary i granatowy, a ekspedientka w
kilka minut znajdzie co
odpowiedniego. Sklepw z
ubraniami jest naprawd
sporo. Ilo towaru moe
przyprawi niejedn osob

o zawrt gowy. Sytuacja


staje si kuriozalna, gdy
spord takiej iloci ubra
nie potrafimy wybra tego, ktre nam odpowiada.
Kompetencja
sprzedawcy jest tutaj na wag zota.
Wraz z iloci towaru rosn
take oczekiwania klientw. Chcieliby kupi tanie
ubrania w dobrej jakoci.
Na wszystkie te potrzeby odpowiada Textil Market w Wodzisawiu lskim.
Towar, ktry znajdziemy
na wieszakach i pkach
w wikszoci przypadkw
pochodzi od polskich producentw. Jest dobrej ja-

koci i w przyzwoitej cenie.


Codziennie nowe dostawy i promocje. Oprcz tego fachowa i mia obsuga.
Pani Urszula, ktr tutaj
spotkamy, ma naprawd
wyjtkowy zmys dobierania ubra. Nawet nie przypuszczasz, jak niewielka
zmiana wizerunku, moe
wpyn na twj nastrj.
Klienci s zachwyceni - panie dlatego, e w kocu kupiy co, co odpowiada ich
gustom, a panowie dlatego,
e zakupy nie trway dugo.
U nas wszystko wydaje si
prostsze, gdy w centrum
zainteresowania
zawsze
jest klient. Jego potrzeby
s dla nas najwaniejsze.
Kadziemy nacisk na niskie
ceny i podamy za trendami. Przy tym wszystkim
stawiamy na wygod.
Wszystkim Pastwu yczymy udanych zakupw,
a osoby, ktre maj taki
zmys jak pani Urszula, zapraszamy do wsppracy.

artyku
sponsorowany
Textil Market Wodzisaw
ul. Targowa 5
(budynek Kina Czar
pod Zoolandi)
tel. 665381735

wodzisaw - edukacja

Gimnazjalici
stworzyli spdzielni
W ramach podejmowanych przez SU dziaa,
niebawem ruszy sklepik
szkolny.
W Gimnazjum nr 2 w
Wodzisawiu utworzona zostaa Spdzielnia Uczniowska, dla ktrej modzie
wybraa nazw EMMA. Aktualnie, grupa liczy 15 osb
i skada si z dwch sekcji
- handlowej oraz ogrodniczej. W styczniu uczniowie
wszystkich klas mieli moliwo wypenienia ankiety

zwizanej z dziaalnoci
spdzielni. Okazao si, e
uczniowie chc powoa do
ycia sklepik szkolny.
Pragnienia
uczniw
udao si wdroy w ycie.
Sklepik szkolny ruszy niebawem spoeczno szkolna musi da czas czonkom
sekcji handlowej na jego
przygotowanie i zaopatrzenie. Sklepik jest dziaalnoci uczniw, nie prywatnego ajenta, ktry musi za
wszelka cen sprzeda swo-

je produkty. Bdzie prowadzony przez uczniw i dla


uczniw, ale nie moe zaburza porzdku w czasie
przerw. Uczniowie prawdopodobnie podczas jednej
z przerw bd take sprzedawa ciepe napoje. Zapowiadaj rwnie, e w
miar upywu czasu bd
si stara poszerza asortyment, w zalenoci od potrzeb kupujcych.
a

Symboliczna scena mierci niedwiedzia oznacza


zakoczenie karnawau.
W Samborowicach zakoczono karnawa. Tradycji stao
si zado. Tak jak przed laty,
mieszkacy wygldali z okien
oczekujc bera, gdy to on jest
gwnym bohaterem tego widowiska. Dwaj wybrani panowie zawsze powicaj si
dla dobrej zabawy. W kostiumach misiw wykonanych ze
somianych powrozw, w maskach na gowach prowadz
rozbawiony korowd od domu do domu. Towarzyszy im
kilka map - postaci w damskich strojach o umorusanych
rkach i twarzach. Podobnie
jak diaby w Krzanowicach,
samborowickie mapy na
kilka godzin obejmuj wadz nad miejscowoci. Grupa
wodzca niedwiedzia bardzo
czsto pata rne figle. Kada
gospodyni obowizkowo powinna zataczy z niedwiedziem, bo to wry szczcie
na cay rok, gospodarz z kolei
powinien poczstowa wodzcych niedwiedzia wdk. W

Fot. Magdalena Kubina

W Textil Market ubierzemy tanio i modnie ca rodzin.

Wodzili bera w Samborowicach

Zgodnie z tradycj mapy idce w pochodzie celuj


w gonitwach za mdkami, a niedwied musi zataczy
z kad gospodyni. To przynosi szczcie.
razie prby wymigania si od
tych powinnoci, diabe bd
kominiarz smaruj gospodarzom twarze sadz.
Cao koczy symboliczna scena mierci niedwiedzia. Scena ma podkreli
zakoczenie karnawau i pocztek postu. Sd nad niedwiedziem, ktry w tradycji ludowej uwaany jest za sprawc
wszystkich nieszcz, zawsze
ma miejsce w ostatni sobot karnawau. Jego zgon musi
powiadczy lekarz bd pielgniarka, obecni na zabawie.

Cho niedwied jest martwy


okazuje si, e ma on potomka maego misia, ktry jest
gwarantem, e tradycja nie
zginie i za rok w karnawale
znw bdzie si wodzi niedwiedzia. W tym roku w Samborowicach w barwnym korowodzie uczestniczyli jak zwykle
przebieracy (cyganki, diabe,
lekarz, nowoecy), orkiestra
oraz mieszkacy. Pogoda dopisaa organizatorom i widowisko obejrzao kilkaset osb.
p

powiat raciborski - pomoc spoeczna

Dom Samopomocy
obchodzi 1. urodziny
Orodek w ubiegym roku
pomg 31 osobom niepenosprawnym.
rodowiskowy Dom Samopomocy zacz funkcjonowa w Raciborzu zaledwie rok
temu, a ju pomg 31 osobom
z upoledzeniem umysowym.
Podopieczni orodka ucz si,
jak funkcjonowa w rodowisku rodzinnym i spoecznym,
zwikszaj swoj zaradno
i samodzielno. Przez pi
dni w tygodniu czuwa nad nimi wykwalifikowany personel,
oferujc atrakcyjne formy terapii zajciowej, poradnictwo
psychologiczne i socjalne oraz
rehabilitacj ruchow. - Nie
byo czasu na huczne witowanie. Zaledwie par chwil temu stawialimy nasze pierwsze kroki w tej mudnej, ale za
to jake ciekawej wyprawie.
Wyzwa byo sporo, ale dziki przychylnoci wielu osb
moglimy im sprosta mwi Magdalena Procajo, prezes
Stowarzyszenia DOM.
Miniony rok by bardzo

Fot. Stowarzyszenie DOM

Co na siebie woy?
Zastanawiaa si kiedy
nad tym w co si ubra w
danej sytuacji? Chyba kada kobieta ma czasem taki
dylemat. Wybieramy si na
spotkanie z przyjacikami
lub na spotkanie biznesowe i zastanawiamy si nad

<< GazetaInformator.pl

Stowarzyszenie organizuje czas osobom niepenosprawnym.


Dba take o ich rozwj fizyczny oraz psychiczny.
owocny i przynis wiele dobrego. Jaki bdzie kolejny? Jestemy peni nadziei i wieych pomysw. Wierzymy, e
drugi rok naszej dziaalnoci
bdzie jeszcze lepszy od poprzedniego dodaje Magdalena Procajo. Przypomnijmy,
rodowiskowy Dom Samopomocy mieci si w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 i jest

orodkiem wsparcia dla osb


upoledzonych umysowo w
kadym stopniu. Dziaa od
poniedziaku do pitku w godzinach od 7-15 i proponuje
wiele atrakcyjnych form zaj dostosowanych do potrzeb
osb niepenosprawnych intelektualnie.
l

R E K L A M A

Poligrafia
i Reklama

-$326.$6$022%521$
'/$.$'(*2

tel. 32 414 90 30
ZAPISY:

Raciborski Osrode
Aikido

6]NRD3RGVWDZRZDQUXO6RZDFNLHJR5DFLEyU]
PRG]LHGRUROL RG FRG]LHQQLH

6(16(,-$&(.WHO

www.aikido-raciborz.pl

=HVSy6]NROQR*LPQD]MDOQ\XO-DQD3DZD,,$1G]D
PRG]LHGRUROL RG ZWF]Z

6(16(,.$52/WHO
5\GXWRZ\*LPQD]MXPQUXO6WU]HOFyZ%\WRPVNLFK

VHPSDL'DZLGWHO

ZAP

RAS

ZAM
Y!

ZZZ$,.,'25$&,%25=SO

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 4/2015

GazetaInformator.pl 25 lutego 2015 nr 4 (181)

region rolnictwo

Naukowo o glebie
leszek iwulski

W czwartek, 18 lutego w
szonowickim Dworku rozpocza si pierwsza w Polsce konferencja powicona
wpywowi erozji gleb na gospodark. Przez erozj rozumie si proces niszczenia
powierzchni terenu przez
wod, wiatr, soce, si grawitacji i dziaalno organizmw. Na miejscu zjawia si
czowka polskich naukowcw, ktrzy swoje kariery
powicili badaniu tego wanie zjawiska. Konferencja
nie miaa jednak wycznie
abstrakcyjnego, teoretycznego wymiaru. Naukowcy
wrcz podkrelali, e waga
sympozjum wynika przede
wszystkim z poczenia ich
dorobku naukowego ze wiatem praktyki, ktr w codziennym trudzie pracy wykonuj rolnicy. Konferencja
jest owocem wysikw firmy
Agromax oraz Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Trudu organizacji, przedstawienia stanowiska wiata praktyki rolniczej podj si szef
Agromaxu Bogusaw Berka.
O stron naukow zadba
prof. dr hab. in. Krzysztof Ostrowski. Konferencj
podzielono na dwa dni. W
pierwszym, oprcz sesji powiconej prelekcjom, miaa miejsce rwnie sesja wyjazdowa o charakterze wizji
lokalnej. Podczas przejazdu
autobusami, uczestnikom
konferencji zaprezentowano,

w jaki sposb zjawisko erozji przyczynia si do zmniejszenia efektywnoci pracy w


rolnictwie. Na wyobrani
zebranych goci nic bardziej
nie dziaao ni widok ostro
opadajcych stokw, ktre
uprawiaj rolnicy. Tak wyrazista rzeba terenu to wanie efekt erozji.
Celem konferencji byo
wysanie czytelnego sygnau,
jak powany to problem. Dlatego grono wanych goci na
rudnickiej konferencji stanowili samorzdowcy. Znaleli si tutaj wjtowie Rudnika, Kornowaca, burmistrz
Baborowa, zastpca wjta Krzyanowic, burmistrz
Krzanowic. Na konferencji
zagoci rwnie starosta
Ryszard Winiarski oraz prezydent Mirosaw Lenk. Wanym gosem na sympozjum
wybrzmiao stanowisko zarzdu wojewdztwa, ktre
reprezentowa wicemarszaek Stanisaw Dbrowa. Cele tej konferencji byy dla
wszystkich jasne. Po pierwsze, zaznajomi szersz opini publiczn z problemem
(ale rwnie uczuli decydentw na jego znaczenie).
Po drugie, zebra i uporzdkowa wysiki wielu teoretykw oraz praktykw w tej
materii. Po trzecie wreszcie,
powiza wypracowane rozwizania teoretyczne z praktyk rolnicz.
- To problem, ktry w
naszym kraju dotyka du
cz rolnikw i nie tylko. A

Fot. Adventure Media

W Szonowicach rozmawiano o zjawisku erozji.

Marszaek wojewdztwa Stanisaw Dbrowa (na zdj.)


jest zdania, e uporanie si ze zjawiskiem erozji jest potrzeb
chwili.- Przez wiele lat byem zwizany z doradztwem
rolniczym i wsppracowaem z powiatem raciborskim w
tym zakresie. Lewa cz Odry to terem pagrkowaty
i wystpuj tam due problemy erozyjne, z ktrymi naley
walczy. Konferencja ukazuje pewne rozwizania, jak radzi
sobie z negatywnymi skutkami tego zjawiska. Zmiana
struktury dziaalnoci rolniczej spowodowaa pogbienie
si procesw erozyjnych. Dawniej, gdy byy mniejsze
gospodarstwa, wiele miedz i wiksze zazielenienie
to takie problemy te nie wystpoway w tak duym stopniu
- mwi marszaek.

jest to problem przemilczany. Tu, w Rudniku wida to


jak na doni. Spadki terenu
sigaj 30 stopni. Wystpuj tu gleby lessowe, ktre sprzyjaj erozji wodnej.
Ale problem nie dotyka tylko Rudnik i nie tylko wojewdztwo lskie. Dlatego
te s tu przedstawiciele samorzdu nawet z ssiedniej
Opolszczyzny. Jak powany
to problem niech wiadcz
liczby. Naukowcy wyliczyli,
e rocznie do rzek i innych
ciekw wodnych spywa ok.
5 milionw ton ziemi. I to
tej najlepszej ziemi. Najyniejszej. Najciekawszej.
Skala mwi sama za siebie
powiedzia szef Agromaxu. Wicemarszaek Dbrowa potwierdzi sowa prezesa: - Znam spraw z bardzo
bliska. Zanim zaczem karier samorzdowca byem
zwizany z doradztwem rolniczym. Pracowaem jako
rolinnik. Wsppracowaem wwczas rwnie z powiatem raciborskim. Std
wiem, e powiat obfituje w
niezwykle urodzajne gleby
lessowe, ktre jednak s niezmiernie podatne na procesy erozyjne. Ludzie kojarz
ten region raczej z nizinami,
ale spojrzenie na rzeb terenu po lewej stronie Odry
budzi niepokj. Spotykane
tutaj stromizny tymczasem
bardzo czsto poddane s
zdradliwemu dziaaniu wody. Dlatego tak wana jest ta
konferencja. Dziki tak licz-

nemu przedstawicielstwu
wiata nauki, rolnictwa, samorzdu, wiele osb bdzie
mogo si dowiedzie, jak
wany jest to problem. Na
konferencji jednak szczeglnie mocno akcentowano stanowisko nauki wobec
problemu. Pojawili si tu
najlepsi w Polsce specjalici

...rocznie
do rzek i innych
ciekw wodnych
spywa ok.

5 milionw

ton ziemi. I to tej


najlepszej ziemi.

w tej dziedzinie. Nie zabrako przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (m.in. prof. dr hab. in.
Krzysztofa Ostrowskiego)
i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocawiu (m.in.
dr hab. prof. UP Romuald
muda). - Wsppraca midzy naszym orodkiem akademickim a raciborszczyzn
datuje si od bardzo dawna.
Pewna cz obecnej na sali kadry kierowniczej to moi
magistranci. Konferencja
ma pokaza, jak olbrzymim
problemem jest erozja gleby. Poczenie zasobw wiedzy teoretycznej ma przyczyni si do wypracowania
takich rozwiza, ktre realnie ogranicz skal erozji
gleby powiedzia profesor
Sylwester Tabor.

R E K L A M A

!
e
i
n
za

r
e
i
b
Wy

i
w
z
o
ze r

ep
l
j
a
n

Teraz w naszej ofercie


rwnie produkty

Przyjd do nas! We kredyt

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

6 PLUSY BIZNESU

25 lutego 2015, nr 4 (181)

DLA

racibrz gastronomia

Restauracja BeQuick
- domowa, polska kuchnia!

Restauracja BeQuick bya


pierwsz w Raciborzu restauracj z jedzeniem na wag.
Okazao si, e spenia oczekiwania mieszkacw. Tutaj
mog samodzielnie stworzy
swoje danie. Nie s skazani na
kompozycje, ktre przygotuje
dla nich kucharz. Jednym sowem - wszystkie, nasze ulubione dania w jednym miejscu! W
BeQuick zawsze zjesz pysznie
i to, na co akurat masz ochot! - Serwujemy typowo polsk kuchni, jak u mamy.
Skupiamy si na sprawdzonych przepisach i bierzemy
pod uwag sugestie naszych
klientw - tumacz waciciele. BeQuick ceni walory smakowe, dlatego w ofercie nie
zabrako urku, klusek, rolad
i innych tradycyjnych potraw.
Codziennie inne, zrnicowane menu, czyli dla kadego
co dobrego! Gusta i smaki
klientw odgrywaj w BeQuick pierwszorzdn rol! Tutaj
zjesz dobrze, tanio, smacznie
oraz w przyjemnej atmosferze. Wntrze lokalu jest estetyczne, klimatyzowane i przyjemne. Zachca do spdzenia
czasu w restauracji.
Kadego dnia na klientw
czekaj liczne promocje oraz
zniki! Danie dnia po 5 z oraz
zupa dnia w cenie 2,99 z. Na
taki obiad na pewno ci sta!
Przyjd do BeQuick w godzinach od 13.00 do 15.00 - to
nasze Happy Hour, w czasie
ktrego klienci mog liczy
na 20 % zniki na wszystko!
W ostatni godzin otwarcia
lokalu, czyi midzy 18.00 a
19.00 kady posiek zjemy o
poow taniej. Na 50 % zniki
mona rwnie liczy w sobot
i niedziel midzy godz. 16.00
a 17.00. Restauracja przygotowaa karty staego klienta - jej
posiadacz zawsze zje posiek
o 20 % taszy. O kart prosz
pyta w restauracji.
Kilka miesicy temu restauracja BeQuick zmienia
swoj lokalizacj. Teraz mona ich znale na Placu Mostowym 2 w Raciborzu, blisko
centrum. Lokal serwuje smaczne, domowe jedzenie kuchni
polskiej na wag po 3,50z za

Fot. BeQuick

U nas nie czekasz na jedzenie, to jedzenie czeka na Ciebie!

<< GazetaInformator.pl

racibrz komunikacja

Droga Makw Kornice


doczeka si remontu
leszek iwulski

Obecny stan drogi moe


stwarza zagroenie dla
jej uytkownikw.
Starostwo powiatowe w
Raciborzu wywalczyo sobie wsparcie finansowe na
przebudow drogi nr 3225S
Makw-Kornice. Bdzie ona
modernizowana dziki schetynwce, czyli wsparciu pochodzcemu z Narodowego
Programu Przebudowy Drg
Lokalnych. rodki rozdziela
Urzd Wojewdzki, a na to
konkretnie zadanie starostwo
otrzyma 1,35 miliona zotych.
Drugie tyle powiat dorzuci z
wasnej kasy.
Naprawa tej drogi wydaje
si wynika nie tylko z faktu,
e jej stan jest tragiczny i zaczyna zagraa jej uytkownikom. Nie bez znaczenie jest
rwnie to, e w Kornicach

znajduj si hale produkcyjne Eko Okien i starostwo


powinno zadba o dojazd do
jednego z najwikszych pracodawcw w regionie, zwaszcza, jeli ten ostatni planuje w
przyszoci rozbudow swojego potencjau. Rozpisano ju
przetarg na realizacj tego zadania.
Droga ma by przebudowana na odcinku ponad 2 kilometrw. Firma, ktra wygra
przetarg, wybuduje chodnik
wraz z podbudow, zabuduje
odcinek cianek oporowych,
wybudouje zjazdy publiczne
i indywidualne, przepusty rurowe pod zjazdami, utwardzi
pobocza tuczniem kamiennym, odtworzy rowy przydrone, wykona odwodnienia
polegajce na zabudowaniu
studzienek ciekowych wraz
z przykanalikami i podczeniem do studzienek rewi-

zyjnych, zamontuje bariery


energochonne w miejscach
szczeglnie niebezpiecznych
oraz oczyci istniejce przepusty drogowe. W przypadku tego przetargu cena nie
jest jedynym kryterium, ktre bdzie bra pod uwag zamawiajcy. Starostwo zwrci uwag na okres gwarancji,
jaki zaproponuje dana firma.
Powiat postawi rwnie do
surowe wymagania dla firm,
ktre pokusz si o to zamwienie publiczne. Bd one
musiay wykaza si przeprowadzeniem przynajmniej
dwch robt o wartoci przekraczajcej 1,5 miliona z.
(warto robt polegajcych
na wymianie nawierzchni
musi przekracza kwot 350
tys. z). Termin skadania
ofert dla firm, ktre chciayby wzi udzia w przetargu
upywa 24 lutego.

lubomia gospodarka

W sobot i niedziel w BeQuick domowe,


tradycyjne obiady! Zapraszamy cae rodziny!
100g. Menu jest urozmaicone
jak nigdzie indziej. Zjemy tutaj
zarwno pyszny obiad jak i kolacj. To take idealne miejsce

na szybki lunch. BeQuick nie


zapomina o najmodszych. W
restauracji znajduje si rwnie kcik kawiarniany.

artyku sponsorowany

BeQuick
ul. Plac Mostowy 2, Racibrz
www.bequick.com.pl
www.facebook.com/restauracjabequick

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej

ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8


tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

Lubomia buduje kanalizacj


Inwestycja ma kosztowa
ponad 200 tys. z.
W gminie Lubomia wybrano wykonawc zadania
pod nazw Budowa sieci wodocigowej w Lubomi przy ul.
Tartakowej i Fornalskiej 2.Remont sieci wodocigowej wraz
z przyczami do budynkw
przy ul. Konopnickiej w Syryni. Przetarg wygraa firma
z Tworkowa. Projekt wsp-

finansowany by ze rodkw
unijnych, a konkretnie z Programu Rozwoju Obszarw
Wiejskich 2007-2013 z dziaania 321Podstawowe Usugi dla gospodarki i ludnoci
wiejskiej. Urzdnicy szacowali, e zamwienie ma warto
358750,90 z., ale firma ktra
zaoferowaa najlepsze warunki
wykona t prac za 204187,90
z. W przetargu startowao 12

firm. Byy to przedsibiorstwa


z Katowic, Cieszyna, Pszczyny,
Rybnika, Gokowic, Pawowic,
Jastrzbia Zdroju, Koczyc
Maych, Czstochowy oraz
jedna firma z Raciborza. Remont ma zosta wykonany do
31 maja 2015r. gwarancja bdzie obejmowa okres 60 miesicy.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

25 lutego 2015, nr 4 (181)

DLA

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
Firma SOFT-ib wrd
najlepszych parterw ELZAB.

Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

rekl amy

gratis!
Mobile HS EJ
Idealna kasa dla
lekarzy i adwokatw
999 z*)

Bingo
Klasyka
gatunku

W rankingu producenta kas fiskalnych ELZAB, przeprowadzonym


w 2014 roku, firma SOFT-ib zostaa sklasyfikowna wrd najlepszych
partnerw handlowych w Polsce. W nagrod uczestniczylimy
we wsplnej wyprawie na Kub (stycze 2015 r.).

1799 z*)

Neo EJ

Do intensywnej
eksploatacji

1290 z*)

K10

Nowo
z klawiatur dotykow
Mini

999 z*)

Jota E

1450 z*)

Systemowe
rozwizanie

Sprawdzona
technologia

849 z*)

KOS

Maluch E.KO

1099 z*)

Maa i niedroga

Najtasza
na rynku
QR CoDe

Wygenerowano na www.qr-online.pl

*) Ceny katalogowe netto.

Na zdjciach zaskakujca stolica Kuby - Hawana oraz plae Varadero.


Fot. Ireneusz Burek

pytaj o

Odczytaj kod QR

PROMOCJE
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

25 lutego 2015, nr 4 (181)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz gastronomia

Restauracja Vena - jak w domu!


Fot. Restauracja Vena

Rodzinna restauracja z dug tradycj.


Restauracja Vena to naprawd wyjtkowe miejsce.
Wszystkie dania przygotowywane s wedug tradycyjnych receptur. Menu
jest naprawd bogate. Kady z pewnoci znajdzie tutaj co dla siebie. Kucharze zaspokoj gusta nawet
najbardziej wymagajcych
klientw.
Rodzinny biznes
Restauracja Vena, ktra
mieci si przy ulicy Nowej
w Raciborzu, jest biznesem
rodzinnym. Pastwo Zawojscy przejli restauracj
z pocztkiem 2015 roku.
Wiele osb wanie tutaj
szuka chwili wytchnienia.
Tutaj mona nie tylko dobrze zje, ale take zrelaksowa si przy spokojnej
muzyce. Jaki czas temu
w Venie nastpia zmiana
na stanowisku managera.
Teraz restauracj kieruje Maciej Zawojski, ktry
powrci do niej po 20 latach. W midzyczasie zdobywa dowiadczenie w
brany
gastronomicznej
oraz kelnerskiej. Uczy si
od najlepszych. Teraz zasili szeregi Veny i chce tutaj realizowa swoje plany, zamierzenia. ona pana
Macieja, pani Joanna obsuguje klientw restauracji. Przykada bardzo du

W styczniu 2015 roku restauracj Vena przejo maestwo


pastwa Zawojskich. Przyjd i zobacz, co si tutaj zmienio!
uwag do tego, by obsuga
bya na najwyszym poziomie. Tutaj kady poczuje
si jak w domu. Atmosfera
jest naprawd przyjemna, a
jedzenie smaczne. W kuchni pracuj synowie pastwa
Zawojskich - Dawid Dymel oraz Mateusz Zawojski. Obaj maj wyksztacenie gastronomiczne. Gocie
chwal sobie ich potrawy.

Kucharze cigle ucz si


czego nowego, tak by nady za smakami klientw.
Tradycyjne potrawy
Trzon menu restauracji
Vena stanowi dania kuchni europejskiej. Drugiego
takiego miejsca jak Vena,
na prno szuka w okolicy. Jest niepowtarzalne. Na
przystawk ledzik, bru-

schetta, krewetki, carpaccio woowe, a moe tatar?


W menu restauracyjnym na
pewno znajdziesz co dla
siebie. Nie brak tutaj zup,
pierogw, ryb, a take potraw misnych. Na koniec
pyszny deser. Szczeglnej
uwagi wymagaj specjalnoci zakadu. Po pierwsze
soczysty stek z rostbefu woowego z masem czosnko-

wym podany na wasnym


chlebku. Po drugie stek z
poldwicy woowej w sosie
z zielonego pieprzu lub sosem borowikowym podany na frytkach stekowych i
lekk saatk na liciach cykorii. Po trzecie stek Jack
Daniels z Antrykotu woowego podany z grillowanymi warzywami i pieczonymi wiartkami ziemniakw.
Brzmi smacznie? To jednak
tylko pocztek. Tych da po
prostu trzeba sprbowa!
Fani misnych potraw bd
si tutaj czu jak w niebie
- do wyboru steki woowe,
jagnice, wieprzowe z misa dojrzewajcego. Vena
stawia tylko na tradycyjne i
sprawdzone przepisy. Jednak nie oznacza to nudy.
Kucharze podaj za nowymi trendami i wprowadzaj
je do menu. To nie typowy,
nudny przegld ksiki kucharskiej, ale tradycyjne
przepisy w nowej odsonie.

Zawsze wiee! Dla klientw przygotowano take mi niespodziank. W


niedziel kady, kto odwiedzi restauracj, po obiedzie
otrzyma przepyszny deser.
Wymarzone przyjcie
Restauracja Vena oferuje swoim klientom rwnie
moliwo wynajcia sali.
W tym wyjtkowym miejscu mona zorganizowa
chrzest, przyjcie urodzinowe, styp lub spotkanie
biznesowe. W sali z atwoci zmieci si 30 osb.
Vena sprawdzi si w kadej sytuacji. Jeli jednak
wolisz przyjcie zorganizowa w domu, ale potrzebujesz obsugi cateringowej to
wiedz, e restauracja Vena rwnie prowadzi tak
usug. Kucharze przygotuj posiki, a obsuga restauracji chtnie dowiezie
je we wskazane przez Ciebie miejsce.

artyku sponsorowany
Restauracja Vena
ul. Nowa 5, 47-400 Racibrz
tel. 32 415 33 58

Czynne: Od poniedziaku do niedzieli


od 11.00 do 22.00

R E K L A M A

Poligrafia i Reklama
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 335 277, biuro@raciborskiemedia.pl

ki Ulotki
Piecztki Wizytw
adety
Plakaty Katalogi G
Kasetony
reklamowe Szyldy
llupy
Banery Standy Ro

K
AT
E
D
O
D

Rozliczenia roczne
i zagraniczne

region finanse

Nie daj si nabra na wysoki zwrot podatku z Holandii!


Biuro rachunkowe naley wybra w sposb rozwany.
Gona sprawa zatrzymania na terenie Holandii 37letniego mczyzny obywatelstwa polskiego (Krzysztofa
B.), ktry jest podejrzany o
skadanie w imieniu swoich
klientw, w wikszoci Polakw, zezna podatkowych do
holenderskiego urzdu skarbowego, majcych na celu
oszukanie tego urzdu, jest
niebagatelnym argumentem
do tego aby rozwanie wybiera biuro rachunkowe, ktremu zamierzamy powierzy
swoje rozliczenie.
Spraw zajy si najwysze suby holenderskie. Jak
informuje Rzd Holenderski
na swojej stronie internetowej rijksoverheid.nl holenderska Suba ds. Informacji
i Postpowania Podatkowego
FIOD (Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdiens) wszcza
ledztwo, a dochodzenie jest
prowadzone przez biuro prokuratury Functioneel Parket.
Zatrzymanemu mczynie Krzysztofowi B. wacicielowi znanej firmy z oddziaami zarwno w Polsce (m.in.
w Raciborzu) jak i Holandii,
zarzuca si, e mimo zmiany
przepisw prawa wykonywa holenderskie rozliczenia
podatkowe za rok 2013 dla
pracownikw sezonowych
podajc jakoby pracowali na

terenie Holandii przez cay


rok, mimo i osoby te pracoway tam jedynie kilka miesicy i zobowizane byy poda w zeznaniu podatkowym
dokadny i co wane prawdziwy okres zatrudnienia. Naley
mie na uwadze, i holenderski urzd skarbowy take po
wydaniu decyzji podatkowej
ma moliwo skontrolowania danego podatnika nawet
do 3 lat wstecz. Na wielu forach internetowych pracownicy sezonowi polecali sobie
usugi tego biura bo wylicza najwysze zwroty podatku. Teraz zapewne wikszo
osb, ktre zleciy wykonanie swoich rozlicze podatkowych w oddziaach biura
rachunkowego Krzysztofa B.
zostanie wezwana do zwrotu pienidzy, co dla Polakw
pracujcych za granic sezonowo moe okaza si duym
problemem.
Okres zatrudnienia a wysoko zwrotu
Od 2013 roku wprowadzona zostaa w Holandii
zasada proporcjonalnoci w
ulgach podatkowych w odniesieniu do okresu zatrudnienia. Oznacza to w praktyce,
e osobom zatrudnionym w
Holandii w okresie krtszym
ni rok przysuguje propor-

artyku sponsorowany

cjonalnie 1/360 ulgi za kady


przepracowany dzie. Skutkiem wprowadzenia nowych
zasad s niestety nisze kwoty zwrotw. I tak osoby ktre do tej pory bez wikszego
trudu mogy otrzyma rednio okoo 1000 euro zwrotu

skich podatnikw do zoenia deklaracji podatkowych.


Ponadto przepisy obliguj
wszystkich podatnikw, ktrzy posiadaj niedopat podatku do zoenia rozliczenia.
Niedopenienie tego obowizku skutkuje naoeniem przez

podatku po zmianach przepisw mog liczy na okoo 200


euro. Jak wida na powyszym przykadnie rnica jest
znaczna. Co wicej w wyniku
powyszych zmian pojawia
si rwnie spora grupa podatnikw ktrych rozliczenie
wskae zero zwrotu podatku.
Niestety pojawi si te takie
osoby ktre bd musiay dokona dopaty do holenderskiego urzdu skarbowego.
Jednoczenie obserwujemy,
e holenderski urzd skarbowy coraz czciej wzywa pol-

Holenderski urzd skarbowy


dotkliwej kary pieninej w
kwocie od 226 euro nawet do
4920 euro.
Rozwanie wybierzmy
biuro rachunkowe
Majc na uwadze powysze argumenty przykadajmy
wiksz wag do wyboru biura rachunkowego. Szczeglne
podejrzenia powinny wzbudzi zwaszcza zbyt wysokie
zwroty podatkw obiecywane przez pracownikw biura rachunkowego czy te ich

niech do przedstawienia
obowizujcych przepisw
podatkowych. Zapytajmy te
czy biuro posiada odpowiednie uprawnienia do wiadczenia usug rozliczeniowych. Wszystkim osobom
ktrym zaley na rzetelnej i
solidnej obsudze, wyjanieniu wszelkich wtpliwoci i
fachowej radzie w zakresie
rozlicze podatkowych zarwno zagranicznych jak i
krajowych, polecamy skorzystanie z usug firmy Tax
Perfecta. Fachowy personel
z szerok wiedz zaproponuje najkorzystniejsze w ramach prawa rozliczenie pastwa podatku. Korzystajc z
usug Tax Perfecta mog by
pastwo pewni e rozliczenie
zostanie wykonane zgodnie
z obowizujcym prawem.
Pewno dobrze rozliczonego podatku i dopenienia
formalnoci w zagranicznych urzdach skarbowych
to bezcenny spokj ktrego
nie zastpi nawet najwiksza
kwota zwrotu podatkowego
pozyskana w nieuczciwy i ryzykowny sposb.
Pomoc w pozyskaniu
zwrotku podatku
Tax Perfecta Centrum
Podatkowe to dowiadczone biuro rachunkowe
zajmujce si pozyskiwa-

niem zwrotu podatku zagranicznego dla osb legalnie pracujcych po za


granicami Polski. Jestemy
obecni na lokalnym rynku
od omiu lat. Firma oferuje usugi rozliczenia podatkowego z Holandii, Niemiec, Belgii, Austrii, Wielka
Brytanii, Norwegii, Danii.
mwi Grayna Rakoczy
wieloletni pracownik biura.
Oprcz tego firma Tax Perfecta pomaga w uzyskaniu
zasiku rodzinnego z Holandii, Niemiec i Austrii oraz
wielu innych dodatkw i ulg
podatkowych. Tax Perfecta
wiadczy rwnie usugi rozliczenia z urzdem skarbowym w Polsce oraz rozlicze
zerowych do zagranicznych
urzdw skarbowych. Ponadto firma pomaga w pozyskaniu dokumentu rocznego
od zagranicznego pracodawcy, druku E301 potwierdzajcego okres zatrudnienia za
granic oraz nieprzysigym
tumaczeniu pism urzdowych. Wicej informacji na
stronie www.perfecta-podatki.pl.

Tax Perfecta Centrum Podatkowe, ul. Gowackiego 13, 47-400 Racibrz, tel.: 32 415 15 60, 785 902 277, www.perfecta-podatki.pl

R E K L A M A

TANIO
SZYBKO
I RZETELNIE
OD 20 Z
NIE CHCESZ STA W URZDZIE?
WE ZESZOROCZNY PIT
A TEGOROCZNY WYLEMY ZA CIEBIE

Wodzisaw l., ul. Rybnicka 65


tel. 455 55 04

10 Finanse

25 lutego 2015, nr 4 (181)

region PODATKI

<< GazetaInformator.pl

REGION - podatki

Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015 roku

POWIAT RACIBORSKI
Stowarzyszenie Otwarte serca dzieciom, Kunia Raciborska, KRS 0000289256
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Kunia Raciborska, KRS 0000329755
Stowarzyszenie Integracji Spoecznej Dla nas Szansa, Krzanowice, KRS 0000355955
Uczniowski Klub Sportowy Zryw, Ndza, KRS 0000462552
Ludowy Klub Sportowy Buk Rudy z siedzib w Rudach, Kunia Raciborska, KRS 0000001005
Stowarzyszenie Sportu Osb Niepenosprawnych SSON, Racibrz, KRS 0000001106
Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej rdo, Racibrz, KRS 0000001676
Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne Niemcw Wojewdztwa lskiego w Raciborzu, Racibrz, KRS 0000001895
Ludowy Klub Sportowy Strzelec Rzuchw z siedzib w Rzuchowie, Kornowac, KRS 0000002143
Hospicjum im. w. Jzefa. Zesp Opieki Paliatywnej w Raciborzu, Racibrz, KRS 0000002168
Ochotnicza Stra Poarna w Siedliskach, Kunia Raciborska, KRS 0000002676
Chrzecijaskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przysta, Kunia Raciborska, KRS 0000003204
Ochotnicza Stra Poarna Pietrowice Wielkie, Pietrowice Wielkie, KRS 0000003819
Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego, Racibrz, KRS 0000004540
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Grnej Odry z siedzib w Raciborzu, Racibrz, KRS 0000004694
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Modziey i Rodziny Pomocna Do, Racibrz, KRS 0000062024
Raciborski Fundusz Lokalny, Racibrz, KRS 0000128577
Stowarzyszenie Przyjaci Czowieka Tcza, Racibrz, KRS 0000158760
Ochotnicza Stra Poarna w Raciborzu-Markowicach, Racibrz, KRS 0000168932
Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, Racibrz, KRS 0000204629
Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, Racibrz, KRS 0000210038
Fundacja Polesie Wschd, Racibrz, KRS 0000220777
Stowarzyszenie Otwarte serca dzieciom, Kunia Raciborska, KRS 0000289256
Stowarzyszenie Integracji Spoecznej Dla nas Szansa, Krzanowice, KRS 0000355955

POWIAT WODZISAWSKI
Ludowy Klub Sportowy Start Maszana, Mszana, KRS 0000001509
Siatkarski Klub Grnik Radlin z siedzib w Radlinie, Radlin, KRS 0000001666
Towarzystwo Mionikw Rydutw, Rydutowy, KRS 0000002098
Ludowy Klub Sportowy Skrbesko z siedzib w Skrbesku, Godw, KRS 0000002521
Ochotnicza Stra Poarna Goyny, Radlin, KRS 0000002838
Towarzystwo Charytatywne Rodzina, Wodzisaw lski, KRS 0000022255
Fundacja Wsplnota Dobrej Woli, Wodzisaw lski, KRS 0000049946
Ochotnicza Stra Poarna Biertutowy, Radlin, KRS 0000083440
Stowarzyszenie Radliskie Biuro Porad Obywatelskich, Radlin, KRS 0000159526
Wodzisawskie Stowarzyszenie Amazonek, Wodzisaw lski, KRS 0000225660
Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. Wiktoria Kamczyka, Wodzisaw lski, KRS 0000225991
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Pokochaj mnie, Gorzyce, KRS 0000235846
Miejski Klub Honorowych Dawcw Krwi, Wodzisaw lski, KRS 0000275540
Stowarzyszenie Czy dobro na rzecz niepenosprawnych uczniw, Wodzisaw lski, KRS 0000376697
Stowarzyszenie Razem na Szybiku, Wodzisaw lski, KRS 0000393290
Duma i nowoczesno, Wodzisaw lski, KRS 0000400463

POWIAT KDZIERZYSKO-KOZIELSKI
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Mechnica, Reska Wie, KRS 0000000963
Kodnickie Towarzystwo Sportowe KTS Kodnica, Kdzierzyn Kole, KRS 0000012674
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000024368
Klub Sportowy Sawicice w Kdzierzynie-Kolu, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000045859
Stowarzyszenie Zesp Pieni i Taca Komes, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000049736
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Brzdc, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000053741
Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000056094
Miejski Midzyszkolny Klub Sportowy, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000057393
Kdzierzyski Klub Szachowy Szach, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000059513
Fundacja Bd czowiekiem, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000071851
Kdzierzysko-kozielkie Stowarzyszenie Trzewoci, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000076295
Towarzystwo Opieki nad Zwierztami w Kdzierzynie-Kolu, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000078912
Stowarzyszenie Sportowe Kaman Volley, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000220149
Rogowskie Towarzystwo Sportowe Odra Kdzierzyn-Kole, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000234315
Wielobranowa Spdzielnia Socjalna Ogniwo, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000236687
Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000237934
Stowarzyszenie Przyjaci Domw Pomocy Spoecznej, Kdzierzyn Kole, KRS 0000244232
Stowarzyszenie Mionikw Jazdy Terenowej Duromutt, Bierawa, KRS 0000244273
Towarzystwo Sportowe Chemik, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000261102
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kdzierzyn-Kolu, KRS 0000262492
Stowarzyszenie Przyjaci i Absolwentw Zespou Szk nr 3, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000317588
Towarzystwo Sportowe Unia Polska Cerekiew, Polska Cerekiew, KRS 0000323073
Kozielskie Stowarzyszenie Mionikw Historii i Archeologii Explorator, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000323563
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaci Autystw May Ksi, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000339465
Stowarzyszenie Sympatykw Karate Bushido, Kdzierzyn Kole, KRS 0000360567
Kdzierzysko-kozielskie Towarzystwo Przyjaci Zwierzt, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000401819
Automobilklub Kdzierzysko-Kozielski, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000407620
Polskie Stowarzyszenie na rzecz osb z upoledzeniem umysowym, Kdzierzyn-Kole, KRS 0000475147

Poradnik podatnika
Rozliczenie za rok 2014.
paulina krupiska

Czy niewielkie dochody


zmuszaj nas do rozliczenia
rocznego? Na jakie ulgi podatkowe mona liczy w 2014
roku? Jak przekaza 1 % podatku organizacji poytku publicznego? Postaramy si rozwia wszystkie wtpliwoci.
Obowizek podatnika
Roczne zeznanie podatkowe zoy musz wszystkie
osoby, ktre w 2014 roku uzyskay jakikolwiek przychd
podlegajcy opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od
osb fizycznych. Osoby, ktre nie uzyskay adnego przychodu - deklaracji nie skadaj. Zeznanie podatkowe do
Urzdu Skarbowego dostarczy naley do 30 kwietnia
2015 roku. Termin ten dotyczy drukw - PIT-36 (dziaalno), PIT-36L (liniowy),
PIT-37 (praca), PIT-38 (gieda), PIT-39 (nieruchomoci).
Do 2 lutego czas na zoenie
deklaracji podatkowych mieli
duchowni. Do 2 marca skada mona druki - PIT-40 (za
pracownika) oraz PIT-40A
(ZUS za wiadczeniobiorc).
Rozliczenie z maonkiem
Osoby pozostajce w
zwizku maeskim czsto
decyduj si na wsplne rozliczenie deklaracji podatkowej. Decyzja ta powoduje zoenie wsplnego druku PIT i
podpisanie go imieniem i nazwiskiem jednego z maonkw. Nie w kadym przypadku wsplne rozliczenie bdzie
jednak opacalne. Wsplne
opodatkowanie
korzystne
jest tylko w przypadku, gdy
jeden z maonkw zarabia
na tyle duo, e jego przychody spowodowayby wejcie
do podatku obliczanego wedug wyszej stawki (z 18%
na 32%). Jeeli maonkowie
- po odliczeniu wszelkich ulg
odliczanych od dochodu uzyskuj dochd (przychd po
odjciu kosztw) w wysokoci 85 528 z wsplne rozliczenie bdzie co do zasady
neutralne, a podatek wyniesie tyle samo, co przy zoeniu dwch odrbnych deklaracji PIT. Najwysz korzy
uzyskuje maestwo, w ktrym jeden z maonkw nie
zarabia ani zotwki, a drugi
uzyskuje dochd w kwocie
171 056 z.
Ulga prorodzinna
Wraz z pocztkiem 2015
roku w ycie weszy przepisy rozszerzajce zasady przyznawania ulg podatkowych
na dzieci. Z ulgi bd mogy
skorzysta wszystkie rodziny, w ktrych przynajmniej
jedno z rodzicw paci podatek dochodowy od osb
fizycznych (PIT), nastpi te
podwyszenie ulgi na trzecie
i kade kolejne dziecko o 20
proc. Szacuje si, e zmiany
bd dotyczy ponad miliona polskich rodzin. Zmiany
w przyznawaniu ulgi na dzie-

ci to wany krok w polityce


prorodzinnej rzdu. Zmiany
poprawi sytuacj tych podatnikw, dla ktrych dotd
pene wykorzystanie ulgi byo
nieosigalne. Nowe regulacje
pomagaj te walczy z szar
stref i promowa legalne zatrudnienie, poniewa osoby
pracujce bez adnej umowy
nie uzyskaj zwrotu podatku
i s pozbawione ubezpiecze
spoecznych, ktrych koszty
w istocie zrefinansowaoby
im pastwo w postaci ulgi.
Oprcz ulgi prorodzinnej, podatnicy mog liczy na nastpujce odliczenia od dochodu
PIT - ulga na internet, skadki ZUS spoeczne, darowizny
na cele poytku publicznego,
darowizny na cele krwiodawstwa, darowizny kocielne,
strata podatkowa, dojazd do
pracy, ulga na nowe technologi.
Wylij PIT przez internet
Najprostszym i najszybszym sposobem zoenia
zeznanie rocznego jest wysanie deklaracji podatkowej przez Internet. Deklaracj podatkow mona zoy
bez wychodzenia z domu.
Zanim wejdziemy na stron www.e-deklaracje.gov.pl
i rozpoczniemy proces skadania deklaracji powinnimy
przygotowa sobie dane, takie jak: PESEL, NIP (w przypadku osb prowadzcych
dziaalno
gospodarcz),
imi i nazwisko, dat urodzenia, kwot przychodu wykazan w zeznaniu rocznym za
2013 rok. Wszystkie te dane
maj na celu potwierdzi autentyczno skadanej przez
nas deklaracji. Jeli mamy przygotowane wszystkie
wymienione dane to moemy zasi przed komputerem. Wypenienie deklaracji
jest bardzo proste. Jednak
w przypadku jakichkolwiek
wtpliwoci mona skorzysta z instrukcji wypenienia
zezna lub z infolinii systemu
e-Deklaracje.
Podziel si podatkiem
Kwota wynikajca z 1%
podatku moe by przekazana na rzecz organizacji poytku publicznego. Podatnik samodzielnie wybiera, na czyj
konkretnie rzecz przekazana
zostanie kwota pochodzca
z jego zeznania rocznego. Co
wane przekazujc 1% z wasnego PIT, podatnik nie traci ani zotwki - rozdysponowuje on jedynie kwot, ktr
i tak musiaby przekaza na
rzecz Skarbu Pastwa. Deklaracja podatkowa zawiera dwa
pola, ktre s niezbdne by
przekaza 1% rocznego podatku. W pola te wpisa naley:
numer KRS organizacji oraz
przekazywan kwot, ktra nie moe przekroczy 1%.
Bardzo istotne jest waciwe
podanie danych organizacji.
Bd, szczeglnie w numerze
KRS organizacji, spowoduje,
e pienidze nie bd przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych moe okaza si niemoliwa).

GazetaInformator.pl >>

Finanse 11

25 lutego 2015, nr 4 (181)

racibrz podatki

Dutchables: rozlicz holenderski podatek przy holenderskiej kawie


Moliwe, e poszukuj Pastwo firmy, ktra rzetelnie i fachowo rozliczy Pastwa holenderski podatek, uwzgldniajc
przysugujce Pastwu ulgi podatkowe i dla ktrej komunikacja z holenderskimi urzdami w
jzyku niderlandzkim (holenderskim) stanowi codzienno. Firma
Dutchables Centrum Tumacze
i Rozlicze Holenderskich proponuje takie wanie podejcie do
kwestii rozlicze holenderskiego podatku dochodowego: kade
rozliczenie traktuje indywidualnie, bo przecie sytuacja kadego
podatnika jest inna.
Kademu Holendrowi i pewnie wielu naszym rodakom, pracujcym w Holandii, znany jest
slogan holenderskiego urzdu
skarbowego Belastingdienst, ktry brzmi: leuker kunnen we het
niet maken, wel makkelijker.
Oznacza on, e urzd skarbowy
nie jest w stanie umili spraw podatkowych, ale stara si, by byy
one w miar moliwoci przystpne i proste. W naszym Centrum
Tumacze i Rozlicze Holenderskich z kolei staramy si, by czas
naszych klientw, powicony na
zaatwienie formalnoci zwizanych z rozliczeniem si z holenderskim fiskusem, min im w
miej atmosferze i jak przystao
na firm z zajmujc si holenderskimi sprawami przy holenderskiej kawie opowiada waciciel
firmy, Aleksander Gromotka.
R E K L A M A

Od 1 marca holenderski
urzd skarbowy Belastingdienst
przyjmuje zeznania podatkowe
za rok 2014. Podatnicy mieszkajcy (zameldowani) w Holandii
maj czas na rozliczenie si z holenderskim fiskusem do 1 maja,
podatnicy zagraniczni do 1 lipca 2015. Mona te zwrci si z
prob o odroczenie terminu
zoenia zeznania a do 1 wrzenia. Jeli zeznanie podatkowe
dotrze do holenderskiego urzdu skarbowego przed 1 kwietnia,
to Belastingdienst odpowie na
nie ju przed 1 lipca. Jeli z kolei otrzymali Pastwo niebiesk
kopert z listem, ktrego tytu
brzmi Aangiftebrief oznacza
to, e holenderski fiskus wzywa
Pastwa do zoenia deklaracji
za dany rok podatkowy.
Warto te pomyle o rozliczeniu holenderskiego podatku
wsplnie z maonkiem lub partnerem fiskalnym, ktry nie ma
przychodw lub ktrego przychody nie s zbyt wysokie a to
wszystko po to, by uzyska ulg
podatkow Algemene Heffingskorting, ktr potocznie nazywa si rozkowym.
Firm Dutchables tworz Aleksander Gromotka i
Wanda Machowska-Gromotka.
Jestemy raciborzanami, a
z Holandi jestemy zwizani
od wielu lat zarwno zawodowo, jak i osobicie. Jak wielu
naszych rodakw, mieszkalimy

Fot. Dutchables

Nadchodzi marzec, wic dla osb, ktre w 2014 roku pracoway w Holandii oznacza to,
e najwyszy czas rozliczy si z holenderskiego podatku.

Dutchables zajmie si wszelkimi Pastwa sprawami zwizanymi z rozliczeniem holenderskiego podatku dochodowego.
Ponadto wykonuje tumaczenia z jzyka niderlandzkiego, na poczekaniu wyjania holenderskie pisma urzdowe, rozwizuje
przerne kwestie zwizane z holenderskimi instytucjami, suy pomoc w ubieganiu si o holenderskie renty i emerytury.
w Holandii, tam te zdobywalimy wyksztacenie i dowiadczenie zawodowe. Studiowalimy
prawo i filologi niderlandzk na Uniwersytecie Wrocawskim, pniej na Uniwersytecie
w Lejdzie (Universiteit Leiden).
Holandia i jzyk holenderski s
od lat wplecione w nasze zawodowe drogi. Std te nazwa naszej firmy Dutchables. Dutch
[z jzyka angielskiego] oznacza
holenderski, niderlandzki, a to
ten jzyk stanowi przecie podstaw naszej dziaalnoci; z kolei
able(s) [z jz. ang.] znaczy by w
stanie, mc, potrafi oraz mie
wiedz i moliwoci.

W naszym Centrum Tumacze i Rozlicze Holenderskich kad kwesti rozpatrujemy


indywidualnie,
poniewa kady przypadek
jest inny. W razie pyta lub
wtpliwoci kontaktujemy
si telefonicznie z urzdami
holenderskimi, prosimy o
dodatkowe informacje i wyjanienia, by jak najszybciej
uzyska wane dla klienta informacje. Uwaamy, e takie
osobiste podejcie pomaga
skuteczniej rozwiza sprawy naszych klientw mwi
Wanda Machowska-Gromotka.

artyku sponsorowany

Dutchables Centrum Tumacze i Rozlicze Holenderskich


ul. Drzymay 36/1 pomaraczowy kaseton,
47-400 Racibrz
Biuro czynne od poniedziaku do pitku od 08:30 do 17:00.
*Istnieje moliwo umwienia spotkania w innych,
dogodnych dla klienta godzinach.
+48 32 740 91 93, +48 608 003 828
office@dutchables.pl,
www.dutchables.pl

racibrz - podatki

Pena obsuga ksigowa dla firm


Biuro ksigowe Ewy Mazurek wsparciem dla
Twojej firmy.
Na rynku ju od 6 lat.
Biuro
ksigowo-kadrowe
Ewy Mazurek, ktre mieci
si na Placu Dworcowym 1
w Raciborzu, zajmuje si
prowadzeniem dokumentacji w rnego typu przedsibiorstwach. W biurze ksigowo-kadrowym do kadego
klienta podchodzimy w sposb indywidualny, poniewa
dziki naszemu wieloletniemu dowiadczeniu wiemy, e tylko takie podejcie
daje oczekiwane przez obydwie strony efekty. Oferujemy Pastwu indywidualne
rozwizania ksigowo rachunkowe, ktre s w stu
procentach dopasowane do
profilu i specyfiki Pastwa
dziaalnoci. Nasze podejcie
gwarantuje, e kada usuga
bdzie unikalna i dokadnie
taka, jakiej Pastwa firma w
danym momencie potrzebuje. Zapraszamy Pastwa do
skorzystania z naszych usug
nawet wtedy, gdy potrzebuj Pastwo wyjtkowo niestandardowego rozwizania,
ktrego adne inne biuro nie
byo w stanie Pastwu zaoferowa. My na pewno przygotujemy je dla Pastwa!

Oferujemy
prowadzenie:
- ryczatu
ewidencjonowanego,
- podatkowych ksig przychodw i rozchodw,
Kadry i pace
Naszym klientom oferujemy
pen obsug w zakresie usug
kadrowo-pacowych, niezalenie, czy jest to maa, rednia czy
dua firma. Dostosowujc si do
potrzeb Klienta oferujemy pen
obsug kadrowo-pacow, bd
wybranych jej elementw.
Oferujemy:
- Przygotowywanie dokumentw zwizanych z zatrudnieniem pracownika
- Prowadzenie teczek osobowych
- Sporzdzanie list wynagrodze zasadniczych
- Sporzdzanie list wypaty zasikw chorobowych, opiekuczych itp.,
- Obliczanie stawki wynagrodzenia na podstawie okrelonych rodzajw umw,
- Wyliczanie wynagrodze w
czasie choroby, urlopu i innych
nieobecnoci,
- Sporzdzanie wszelkich niezbdnych deklaracji zwizanych
z zatrudnianiem pracownikw
w zakresie podatku dochodowe-

artyku sponsorowany

go, ZUS, PFRON, GUS i inne,


- Administrowanie badaniami
lekarskimi i szkoleniami z zakresu BHP,
- Reprezentacj przed odpowiednimi urzdami w szczeglnoci w trakcie kontroli ZUS lub
Pastwowej Inspekcji Pracy,
- Wsppraca z inspektorem
BHP i lekarzem w zakresie przeprowadzania szkole (instruktaowe, stanowiskowe, okresowe)
oraz bada lekarskich (wstpne,
okresowe)
- Sporzdzanie drukw RMUA,
paskw tajnych, zawiadcze
dla pracownikw
- Doradztwo przy zakadaniu
wasnej dziaalnoci gospodarczej, zalety i wady poszczeglnych form podmiotw gospodarczych.
Bezpatnie oferujemy odbir dokumentw z siedziby
firmy. Usugi wykonywane s
rzetelnie, terminowo i bez zastrzee ze strony organw podatkowych i skarbowych oraz
ZUS. Cen usugi ksigowo-podatkowej indywidualnie negocjujemy z klientem. W trosce
o naszych kontrahentw proponujemy korzystne promocje. Nasz ofert biura rachunkowego kierujemy do maych,
rednich jak i duych przedsibiorstw. Mia i fachowa obsuga.
Zapraszamy!

Biuro ksigowo-kadrowe Ewa Mazurek, Plac Dworcowy 1 (budynek PKP)


47-400 Racibrz, tel. 600 104 673, biuro.ksiegowo-kadrowe@wp.pl

12 Finanse

25 lutego 2015, nr 4 (181)

region praca

racibrz - podatki

Praca dla opiekunek osb starszych poza granicami kraju.

Podejmij legaln Prac jako Opiekunka Osb Starszych w Niemczech.

R E K L A M A

kiem i postawi na rzetelnych


porednikw.
Rok 2015 niesie wiele
zmian w delegowaniu pracownikw do Niemiec. S one nastpstwem wprowadzenia minimalnej pacy godzinowej.
Istotn kwesti zatem jest,
czy firma delegujca zapewnia
nam powiadczenie legalnoci
pracy jakim jest druk A1, odpowiednie ubezpieczenie w po-

staci Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i czy


odprowadza skadki emerytalno-rentowe oraz w jakiej wysokoci. Warto zatem wybiera
dobre agencje, ktre oferuj
wysokie oskadkowanie ZUS
oraz moliwo korzystania
ze szkole jzykowych - wyjania Anna Niewrzo, specjalista
ds. rekrutacji w Agencji Pracy i
Doradztwa Personalnego.

artyku sponsorowany
Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego
InterKadra Sp. z o.o.
Centrum Rekrutacyjne w Katowicach, ul. Starowiejska 11/9
a.niewrzol@interkadra.pl, tel. (+48) 666 891 947
www.interkadra.pl

Biuro Rachunkowe Ela Swoboda


Fot. Biuro Rachunkowe ELA

Ekspert radzi
- praca w Niemczech

Wyjazdy do opieki nad osobami starszymi do Niemiec s


bardzo popularne w wojewdztwie lskim. Na przestrzeni
kilku ostatnich lat rynek pracy
w tej brany bardzo si zmieni.
Pracujc na czarno obecnie zarabia si tyle samo lub niewiele
wicej ni przez polskie firmy,
ktre oferuj legaln prac.
Praca na czarno wie si z
ryzykiem. Niemieccy seniorzy
przyjmujcy pod swj dach
opiekunki coraz czciej korzystaj ze wsppracy z porednikami ze wzgldu na widmo kar
sigajcych nawet 5 tysicy
Euro. Brak znajomoci jzyka
oraz brak jakichkolwiek dokumentw potwierdzajcych
legalno pracy moe wiza
si z powanymi problemami
na miejscu. Przy wybieraniu
oferty pracy trzeba kierowa
si przede wszystkim rozsd-

<< GazetaInformator.pl

Kompleksowa obsuga w
zakresie obsugi podatkowej.
Biuro Rachunkowe Ela
rozpoczo dziaalno w roku 1994. Dziaa na podstawie
przepisw ustawy o doradztwie podatkowym. Posiada
licencj wydan przez Ministerstwo Finansw Nr
licencji 7785. Zgodnie z
wymogami, posiadamyubezpieczenie OC doradcy podatkowego.
Obsugujemy
ponad 150 podmiotw gospodarczych dziaajcych
na terenie Raciborza, Rybnika, Gubczyc, Opola. Prowadzimy rwnie podmioty
z udziaem zagranicznym.
Posiadamy dowiadczenie w
zakresie prowadzonej przez
nas dziaalnoci. Wacicielka biura Swoboda Elbietaposiada wysze wyksztacenie-ukoczyaAkademi
Ekonomiczn w Katowicach.
Zatrudniamy 8 pracownikw
o duym dowiadczeniu w
brany. Usugi dla firm prowadzone s komputerowo w
oparciu o programy zgodne z
wymogami Ustawy o rachunkowoci, Ministerstwa Finansw i wszystkich innych
przepisw.
Zapewniamy kompleksow obsug w zakresie:
- Prowadzenie ewidencji ryczatowych
- ewidencje podatku od towarw i usug (VAT),
-obsuga pracownikw,
- rozliczenia z Urzdem
Skarbowym i Zakadem
Ubezpiecze Spoecznych.
Prowadzenie
Ksiki
Przychodw i Rozchodw
-ewidencja kosztw i przychodw,
- ewidencja rodkw trwaych,
- ewidencja wyposaenia,
ewidencja podatku od towarw i usug,
-obsuga pracownikw, rozliczenia wacicieli,
- rozliczenia z Urzdem
Skarbowym i Zakadem

Biuro Rachunkowe przy ul. Bema 4 dziaa od 1994 roku.


Ubezpiecze Spoecznych.
Prowadzenie ksig handlowych
-wszystkie wymagane przepisami ewidencje ksigowe
(ksigi gwne, pomocnicze,
ewidencja rodkw trwaych,
ewidencja wyposaenia, ewidencja podatku od towarw
i usug),
-rozliczenie wacicieli,
- sporzdzenie raportw
(rocznych i miesicznych),
-obsuga pracownikw,
- rozliczenia z Urzdem
Skarbowym i Zakadem
Ubezpiecze Spoecznych.
Obsuga kadrowo-pacowa, sporzdzanie
-list pac,

imiennych
raportw
(RMUA),
-deklaracji ZUS,
-deklaracji PIT-4,
-umw o prac, wiadectw i
wszelkich spraw z tym zwizanych
Rejestracja dziaalnoci
gospodarczej
-osb fizycznych. prowadzcych dziaalno gosp.
-spek cywilnych,
-spek handlowych.
Sporzdzamy rwnie roczne
rozliczenia podatkw dochodowych od osb nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej
jak rwnie rozliczenia podatku VAT dla tyche osb.

artyku sponsorowany
Biuro Rachunkowe Ela E.Swoboda
ul. Bema 4, 47-400 Racibrz
tel. 32 414 03 97,
ela220359@wp.pl
www.br-ela.pl
region - podatki

Zwrot nadpaty w 30 dni


Udogodnienia dla rodzin wielodzietnych.
Ministerstwo Finansw
zobowizao si do zwrotu - w cigu 30 dni od dnia
zoenia zeznania - nadpaty w podatku dochodowym
od osb fizycznych wynikajcej z rocznego zeznania
podatkowego - rodzicowi,
korzystajcemu, z ulgi prorodzinnej z tytuu wychowania co najmniej trojga
dzieci pod warunkiem zoenia zeznania podatkowe-

go drog elektroniczn.
Uprawnienie przyznano
na podstawie ustawy o Karcie Duej Rodziny. Przez
rodzin wielodzietn rozumie si rodzin, w ktrej
rodzice maj na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
w wieku do 18. roku ycia
lub w wieku do 25. roku ycia, jeli dziecko uczy si w
szkole.
Od 15 marca 2015 r. administracja podatkowa udostpni now elektroniczn

usug - wstpnie wypenionego zeznania podatkowego (PFR) dostpnego na


serwisie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Zeznanie
to bdzie miao charakter
propozycji rozliczenia rocznego do zatwierdzenia lub
do zoenia po dokonaniu
modyfikacji o nieuwzgldnione przychody oraz przysugujce podatnikowi ulgi
i odliczenia.
p

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 13

25 lutego 2015, nr 4 (181)

wodzisaw lski sylwetki

Niepenosprawno a codzienno
Pani Barbara Macharzyska
jest mam Natalii chorujcej na
opnienie psychomotoryczne,
prezesem Stowarzyszenia Razem Raniej, kobiet aktywn,
przykadem na to, e rzeczywisto, w ktr wkrada si niepenosprawno dziecka, mona zaakceptowa.
- Przychodziam ze swoj
3-miesiczn crk na rehabilitacj, by zlikwidowa przykurcz
mini szyi. Patrzyam na dzieci w bardzo cikim stanie i czuam wewntrzny smutek, al.
Wtedy jeszcze nie wiedziaam, z
czym przyjdzie mi si zmierzy wspomina Pani Barbara. Opnienie psychomotoryczne wykryto u jej crki nieco pniej,
jednak od postawienia diagnozy do zrozumienia, e przyjdzie
im si boryka z niepenosprawnoci i akceptacji takiego stanu rzeczy mino sporo czasu.
- Zaczo to do mnie dociera,
gdy pojawi si temat neurologia i bada specjalistycznych.
Pierwsze zderzenie z rzeczywistoci przyszo w szpitalu, podczas stawiania diagnozy. Uwiadomiam sobie, e tak ju bdzie
i popakaam si, bo chciaam
wyrzuci z siebie t niewygodn
sytuacj. Szybko jednak dotaro do mnie, e pewnych rzeczy
nie da si zmieni, e trzeba si
z tym oswoi, by nie swoimi odczuciami nie obcia dziecka,
ktre bdzie przede wszystkim
w nas szukao akceptacji - opowiada Pani Barbara.
Odnale w sobie spokj
Kiedy u Natalii podejrzewano zesp Retta, Pani Barbara wpada w wir poszukiwania
informacji na temat choroby. Zobaczyam reklam, w ktrej
mama bliniaczek walczcych
z tym schorzeniem staraa si o
pomoc finansow. Spojrzaam
na te dziewczynki, nastpnie na
swoj crk i pomylaam sobie O matko... to jest to. Podejrzenia lekarzy okazay si
jednak na wyrost, ale zdyam
przeczytam bardzo duo publikacji. Dzisiaj zastanawiam si
po co. Przecie pewnych rzeczy
nie moemy przeskoczy. To, co
ma by i tak si wydarzy. Lepszym rozwizaniem jest prba poszukiwania w sobie spoR E K L A M A

koju - radzi mama Natalii. Nie


mona przewidzie przyszoci,
dlatego Pani Barbarze cigle towarzysz obawy m.in. o dorose ycie crki. Stara si myle
nad potencjalnymi sytuacjami,
ktre mogyby uatwi Natalii
funkcjonowanie, jednak w tym
wszystkim zwraca uwag na to,
by nie popada w nadopiekuczo. Kontakt z osobami niepenosprawnymi, ktre wietnie
sobie radz w dorosym yciu,
zaoyy rodziny, osigaj sukcesy niewtpliwie utwierdza j
w przekonaniu, e codzienno
ludzi z pewnymi dysfunkcjami
moe by normalna. Takie znajomoci daj jej moliwo spojrzenia na wiat oczami swojego
dziecka.
Da sobie pomc
Pani Barbara jest przykadem ambitnego rodzica, ktry
z kad sytuacj stara si radzi sobie sam. Dlatego decyzja o zaoenia konta, na ktre
mona przekaza 1% podatku,
by wesprze leczenie jej crki,
nie przysza atwo. - Kiedy zadzwonia do mnie koleanka ze
szkoy podstawowej i zaproponowaa mi wanie tak form
pomocy. Bardzo nalegaa, mimo moich oporw. Powtarzaam sobie: to moje dziecko, mj
obowizek, musz sobie poradzi sama, nie mam prawa nikogo obcia. To bya trudna
decyzja, poniewa wizaa si z
kolejnym etapem godzenia si z
chorob dziecka. Zgodziam si
na propozycj koleanki, ale dopiero, kiedy zaczy pojawia si
pierwsze pienidze, uwiadomiam sobie, e dziki nim mog
pomc swojemu dziecku... kupi buty ortopedyczne, zabra je
na specjalistyczny turnus rehabilitacyjny itd. - opowiada pani
Barbara. Dziki temu m.in. dowiadczeniu potrafi zrozumie
zachowania innych rodzicw,
ktrzy obawiaj si chwyta za
wycignit do nich pomocn
do.
Razem Raniej
Do zaoenia grupy wsparcia namwia j Pani Beata Dombrowska. Jako, e Pani Barbara zawsze atwo nawizywaa
kontakty zarwno z dorosymi
jak i z dziemi, szybko zrealizowaa stojce przed ni zadanie.

Wodzisawskie Stowarzyszenie Razem Raniej dziaa od 2010 roku.


To przede wszystkim grupa przyjaci, ktra dzieli si sob, swoim czasem oraz pasjami.
Fot. Franciszek Brzoza

anna zganiacz

Fot. Barbara Pksyk

Stowarzyszenie Razem Raniej aktywizuje rodzicw dzieci borykajcych si z chorob.

Pani Barbara Macharzyska nauczya si bra ycie takim, jakie ono jest.
Mimo zmaga z chorob dziecka, cigle szuka przestrzeni do samorealizacji.
Na pierwszym spotkaniu pojawio si ponad 30 osb, dlatego
grupa wsparcia w krtkim czasie przeksztacia si w Stowarzyszenie Razem Raniej, ktrego Pani Barbara obecnie jest
prezesem. Grup buduj rodzice dzieci niepenosprawnych
oraz osoby chcce udziela pomocy. To paczka przyjaci, ktrych poczyo ycie i to, co si
w nim wydarzyo. - Nasza dziaalno skupia si na wymianie

dowiadcze oraz aktywizacji


rodzicw dotknitych niepenosprawnoci dziecka. Staramy si pokaza im przyjemniejsz stron ycia - charakteryzuje
dziaania stowarzyszenia pani
prezes.
Misja: ujarzmi
trudn codzienno
Poprzez chorob crki, a
take zaangaowanie w dziaalno stowarzyszenia nie-

penosprawno wpisaa si w
codzienno Pani Barbary. Mimo wyj na rehabilitacj oraz
innych oznak walki z chorob,
ycie pynie podobnie jak w
innych, zwyczajnych domach.
Mama Natalii to osoba bardzo
aktywna, ktra szuka dla siebie
przestrzeni do samorealizacji i
jednoczenie stara si zapewni swoim dzieciom ciekawe
zajcia. - Codzienno jest fajna, jeeli znajdzie si w niej co

niebanalnego. Mona si zafiksowa i y w przekonaniu, e


wiat jest beznadziejny, ale po
co dokada sobie zmartwie komentuje. Stowarzyszenie Razem Raniej stara si pokaza
rodzicom niepenosprawnych
dzieci, e codzienno mona
ujarzmi, jednak trzeba chcie
tego dowiadczy. - Zdarza si,
e osoby, ktre do nas trafiaj
nie s jeszcze gotowe na zaakceptowanie rzeczywistoci takiej, jak ona jest. Potrzebuj
czasu na krzyk, bunt. Mio do
dziecka to najsilniejsze uczucie, jakie moe spotka kobiet,
jednak, jeeli matka bierze na
siebie zbyt duo, moe ono powodowa wewntrzne spustoszenie. Ojcowie z kolei maj to
poczucie dumy oraz wewntrzn powinno opiekowania si.
Niepenosprawno dziecka
czsto rodzi bezradno. Trzeba przede wszystkim znale w
sobie si, by mc zaakceptowa
t trudn rzeczywisto - mwi
Pani Barbara.
Pikno
i niepenosprawno
Stowarzyszenie, ktremu
prezesuje Pani Barbara podejmuje rnorodne dziaania,
ktre maj na celu dostarczenie
radoci oraz przyjemnoci rodzinom borykajcym si z niepenosprawnoci. We wsppracy z prywatnymi firmami
oraz organizacjami pozarzdowymi udao si zorganizowa
cykl warsztatw skierowanych
do mam. Spotkania z wizaystk, czy fryzjerk miay pomc
uczestniczkom projektu spojrze na siebie jako na kobiet,
a nie tylko jako na matk, ktra zajta jest swoim dzieckiem.
Jednak czonkowie stowarzyszenie poza piknem zewntrznym, staraj si wydoby jego
inne oblicza. Wystawa w ramach projektu Foto Terapie,
ktrej wernisa odby si 13 lutego w Wodzisawskim Centrum
Kultury przedstawia pikno niepenosprawnoci. Pani Barbara
podsumowaa projekt sowami:
- Nasi podopieczni mieli okazj
wybra swoje ulubione ubrania,
pokaza siebie takimi si lubi i
akceptuj. Fotografie oraz obraz
zarejestrowany przez kamer s
dowodami na to, e oni take s
pikni.

14 Zdrowie

25 lutego 2015, nr 4 (181)

<< GazetaInformator.pl

racibrz szpital
Fot. Leszek Iwulski

Dobroczynno na zdrowie
Szpital korzysta z rnych rde wsparcia.
Przed ostatnim dniem,
kiedy kady z nas musi odda
swoje rozliczenie podatkowe
do Urzdu Skarbowego jestemy bombardowani probami
o to, by przekaza swj 1 proc.
podatku na cele charytatywne
lub spoeczne. Mimo e wszystkie te przedsiwzicia maj
swoje gbokie uzasadnienie,
mimo e nierzadko decyduj
o czyim zdrowiu, albo nawet
yciu, to moemy przecie odpisa podatek tylko raz tylko
na jeden wybrany cel. Musimy wybra. Z tego te powodu instytucje, stowarzyszenia,
czy te nawet osoby prywatne
R E K L A M A

staraj si w jak najwikszym


stopniu zadba o to, by przycign potencjalnego donatora. Podczas lutowej konferencji prasowej o przekazanie
1 proc. podatku prosi rwnie
dyrektor Rudnik. Powiedzia:
- Fundacja dziaajca na rzecz
szpitala przeznacza pienidze
na zakup sprztu medycznego
lub niezbdnego wyposaenia,
dlatego zachcam pracownikw, eby w swoich rozliczeniach wskazywali nasz szpital.
Jednoczenie apeluj do caego spoeczestwa, by wsparli nas jednym procentem. Cel
jest szczytny i co roku udaje si

zakupi jaki sprzt, a dziki


temu poprawi jako naszych
wiadcze. To co kupujemy,
suy caemu spoeczestwu.
Menader raciborskiego szpitala wskaza jednoczenie na
wag innych rde, ktre
umoliwiy dostarczenie do
placwki nowoczesnego sprztu: - W ostatnich latach dostalimy naprawd potne zasilenie, jeli chodzi o fundacj
Jurka Owsiaka. W zeszym roku otrzymalimy pene wyposaenie oddziau geriatrycznego. Wczeniej przekazano nam
sprzt na oddzia noworodkowy. Dyrektor zapytany o moliwo porwnania wsparcia ze
strony fundacji Jurka Owsiaka
oraz rodzimej fundacji odpowiedzia: - To nie s dziaania
prowadzone na t sam skal.
Myl, e jeli chodzi o wsparcie ze strony WOP pienidze
mona liczy w setkach tysicy, natomiast jeli chodzi o nasz fundacj, chocia jej wkad
take jest powany, to jednak
duo skromniejszy ni w tym
pierwszym przypadku. Je-

W raciborskim szpitalu dziki Fundacji Jurka Owsiaka


udao si doposay cay oddzia geriatryczny.
li chodzi o sprzt, ktry uzyskalimy dziki akcji orkiestry
to w ostatnich czasach uleg
zmianie sposb przydzielania sprztu. Najpierw wdruje do nas zapytanie o sprzt.
My wypeniamy ankiety, jakie
mamy potrzeby. Piszemy, jaki

sprzt jest nam potrzebny i jakie powinien mie parametry.


Wwczas fundacja analizuje nasz wniosek i w przy rozdziale sprztu w jakiej mierze uwzgldnia. Warunek jest
jeden. Sprzt ma w 100 procentach bdzie wykorzystywa-

ny w szpitalu, bo zdarzay si
ju przypadki, e kto dosta
sprzt i nie potrafi go we waciwy sposb uytkowa. Dzisiaj fundacja monitoruje dalszy los zakupionego sprztu.
l

racibrz - szpital

Szpital popiera protest pielgniarek


Pielgniarki
wcz
si do oglnopolskiego
strajku.
W maju Oglnopolski
Zwizek Pielgniarek i Poonych zapowiedzia akcj strajkow. Pielgniarki
w Raciborzu doczekay si
wsparcia z nieoczekiwanej
strony. Dyrektor placwki
Ryszard Rudnik zapowiedzia: - Bdziemy wspiera
akcj oglnopolsk. Myl,
e protest jest suszny i ciesz si z tego, e skierowany
ju nie tylko w nasz stron,
czyli dyrekcj szpitala. Wes-

przemy ten strjak, bo naleaoby w ogle zwrci uwag na poziom finansowania


ochrony zdrowia. To jest
prawdziwa przyczyna tego,
e rodz si rwnego rodzaju konflikty. Pracownicy upominaj si o rnego
rodzaju podwyki i susznie,
bo od wielu lat ich nie ma.
Od wielu lat punkt rozliczeniowy z NFZ si nie zmienia. Od 2009r. jest na jednym i tym samym poziomie.
W szpitalu zostao zorganizowane referendum strajkowe, ale jak bdzie wyglda

i kiedy dokadnie protest


jeszcze nie wiadomo. Popierajc protest nie stoj po
drugiej stronie barykady.
To przecie nasz personel i
przecie razem pracujemy.
Akcja prawdopodobnie zostanie przeprowadzona w
pierwszym tygodniu maja
i data ta wydaje si nie by
przypadkowa. Na 10 maja
marszaek Radosaw Sikorski wyznaczy termin I tury
wyborw prezydenckich i
ewentualne protesty duych
grup spoecznych na pewno
nie bd na rk aktualnie

urzdujcemu Bronisawowi Komorowskiemu i rzdzcej koalicji z Platform


Obywatelsk na czele. Oznacza to, e organizujc strajk
w pierwszym tygodniu maja
pielgniarki zdobd cenny
or w walce z administracj. Zapytany przez nas o
termin strajku dyrektor
Rudnik odpowiedzia filozoficznie: Nie zajmujemy
si polityk, ale kto sysza
kiedy o dobrym terminie
strajku?
l

Specjalistyczna Praktyka
STOMATOLOGICZNA

Alicja Mczarska

specjalista protetyk i stomatolog oglny

ZNIKI

dla emerytw i rencistw


WIZYTY w dniu zgoszenia

REJESTRACJA: Tel. 32 415 42 16 | 791 980 970 | 601 159 548


Racibrz, ul. Wojska Polskiego 13/2

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 15

25 lutego 2015, nr 4 (181)

rydutowy szpital

Porodwka do odstrzau
W wyniku reorganizacji szpitala
ma znikn rydutowska porodwka.
Podczas ostatniej sesji
Rady Miasta w Rydutowach
dyskutowano o likwidacji niektrych oddziaw w szpitalu
w Rydutowach oraz Wodzisawiu. Placwka ma potne
dugi i jeli nie zmieni diametralnie swojej sytuacji finansowej, to znajdzie si na prostej drodze do upadoci. Nie
do przeknicia okazaa si
jednak formua reorganizacji szpitala. Z Rydutw miaaby znikn porodwka, z
wodzisawskiej placwki usunito by natomiast pediatri.
Mieszkacy przyjli koncepcje
starostwa i dyrekcji szpitala z
nieukrywanym gniewem. Paday sowa o oszustwie, nieudolnoci i niekompetencji zarzdzajcych szpitalem. Radni
przypominali, e zgoda na poczenie obu placwek bya
obwarowana wanie obietnic zachowania struktury ich
szpitala. Co wicej, w ich opinii, dyrekcja szpitala pozwala
sobie na polityk pozbawion
jakiegokolwiek pierwiastka
obiektywnoci. Krewcy mieszkacy przypominali na tej sesji obecnej dyrektor Capek, e
to wodzisawska porodwka
ma o poow mniej pacjentw i e to ich porodwka
jest wspominana ciepo w caej Polsce. Co wicej oddzia
ginekologiczny w Rydutowach by ostatnio moderniR E K L A M A

zowany. Rydutowianie podnosz ponadto argument, e


kobiety z powiatu rybnickiego
jed wanie do nich rodzi
swoje dzieci. Na te argumenty reagowali starosta Skatua i dyrektor Capek. Starosta
wskaza: - Od kilku lat szpital
boryka si z trudnociami finansowymi. Aby zmniejszy
koszty funkcjonowania szpitala Rada Powiatu uchwa
z 2011r. dokonaa poczenia
obydwu placwek. Wskaniki
pynnoci finansowej ksztatoway si poniej podanej wartoci i wskazyway na
trudnoci z obsug biecego
zaduenia. Poczenie miao
by remedium na z sytuacj
finansowej szpitala. Pomimo
tego, nie osignito zakadanych rezultatw. W ubiegym roku planowany wynik
finansowy wynosi ponad 8
milionw zotych na minusie.
Skatua potwierdzi najgorsze
przypuszczenia mieszkacw
Rydutw. W wyniku reorganizacji poczone zostan
oddziay: ginekologiczno
pooniczy w Wodzisawiu,
urazowo ortopedycznego w
Wodzisawiu, neontologicznego w Wodzisawiu i pediatrycznego w Rydutowach. Ponadto plan zakada likwidacj
oddziau rehabilitacji. Burmistrz Kornelia Newy zwrcia uwag, e miasto zawsze

starao si wspiera szpital.


Wielokrotnie umarzao mu
podatek od nieruchomoci
szpitalowi. Burmistrz przypominaa obietnic dotyczc
czenia placwek, zwaszcza
w kwestii zwizanej z zachowaniem struktury rydutowskiej lecznicy. Wreszcie podkrelia, e likwidacja dobrze
funkcjonujcego oddziau w
Rydutowach kosztem znacznie gorzej funkcjonujcego
oddziau w Wodzisawiu mija
si z celem. Podobnego zdania by przewodniczcy rady
miasta Rydutowy, dla ktrego tego typu dziaania to preludium przed likwidacj szpitala w ogle. Lucjan Szwan
podkreli: - Uwaam, e plan
przedstawiony przez pani
dyrektor w cigu paru lat doprowadzi do jego likwidacji.
Na to naszej zgody, jako rady miasta, nie bdzie. Na sesji jednogonie podjto decyzj o wystosowaniu apelu do
wadz powiatu, by ten powoa
zesp pracujcy nad zmianami w funkcjonowaniu szpitala
w atmosferze merytorycznej
dyskusji. Starosta zgodzi si
na powoanie zespou, ale wyglda na to, e prba rozbrojenia bomby pod nazw szpital
w Wodzisawiu moe doprowadzi do duego konfliktu.
l

16 Motoryzacja

Motorady:

25 lutego 2015, nr 4 (181)

Dziurawe drogi na wiosn. Walcz o odszkodowanie!

wojciech gawliczek

Zdobycie odszkodowania za uszkodzenie samochodu spowodowane zym


stanem drogi nie jest rzecz prost, co nie znaczy, e
niemoliw. Dobry materia dowodowy pozwoli zakoczy spraw sukcesem.
Jeeli jadc autem wpadniesz w dziur i uszkodzisz
samochd, to po pierwsze... zachowaj spokj. Jeli wypadek nie zdarzy si z
Twojej winy i jechae zgodnie z przepisami, masz due
szanse na odszkodowanie
od strony zarzdcy drogi.

Jeli wjedziesz w dziur w drodze i zniszczysz felgi lub


zawieszenie swojego samochodu to zarzdca drogi jest
zobowizany do tego, aby wypaci ci odszkodowanie.

NAPRAWY POWYPADKOWE

MECHANIKA POJAZDOWA

Sprawa wymaga jednak sporo czasu i zachodu.


Przede wszystkim poszukaj wiadka zdarzenia i
powiadom policj, ktra powinna sporzdzi notatk z
miejsca kolizji. Nie zaszkodzi rwnie sfotografowanie
dziury i uszkodzonego auta.
Kolejny krokiem jest ustalenie zarzdcy drogi i zgoszenie mu sytuacji z zapytaniem o wymagane przeze w
procesie odszkodowawczym
dokumenty.
Po uznaniu roszczenia
zarzdca powinien skierowa nas bezporednio do
swojego
ubezpieczyciela.

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

W dalszym postpowaniu
bardzo czsto zdarza si,
e na podstawie orzeczenia
rzeczoznawcy nastpuje wypata odszkodowania.
Proces jest mudny, ale

warto dochodzi swoich


praw - dopinguje to zarzdcw drg do naprawy uszkodze jezdni, co koniec kocw przekada si na oglny
wzrost bezpieczestwa.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Motoryzacja 17

25 lutego 2015, nr 4 (181)

region motoryzacja

Problemy z uszkodzonymi wtryskiwaczami


Nie demontuj wtryskiwaczy sam. Zostaw to specjalistom!
Naprawa uszkodzonego
wtryskiwacza w samochodzie
z pewnoci bdzie nas drogo kosztowaa. Wtryskiwacze
to jeden z tych mechanizmw
samochodowych, ktre najczciej ulegaj awariom. Musz one bowiem wytrzyma
ogromne cinienie oraz s
zmuszone do pracy z szybkoci rzdu dziesiciotysicznych czci sekundy. Duy
wpyw na ich trwao maj
rwnie obowizkowe dodatki biokomponentw w paliwach. Czynniki te powoduj,
e wtryskiwacze ulegaj zuyciu. Duym problemem jest
sytuacja, kiedy wtryskiwacza
nie mona zdemontowa lub

zostanie uszkodzony, urwany


w trakcie demontau. Kierowcy o zapieczeniu rnych elementw dowiaduj si najczciej dopiero w chwili, kiedy
co powanie zaczyna szwankowa w silniku. Z zapieczeniem wtryskw wi si
czsto problemy z zaponem,
kaszel samochodu, ganicie silnika. W takiej sytuacji
uytkownicy i mechanicy prbuj demontowa wtryskiwacze domowymi metodami. W
internecie mona znale porady, nieprofesjonalnej prby
wyjcia wtryskiwaczy. Mona
natkn si na informacje o
polewaniu wtryskiewaczy coca col oraz wieszanie silnika

za wtrysk czy wybijanie motkiem. Zabiegi te w niczym nie


pomog. Mog jedynie pogorszy sytuacj. Dlatego jedynym
sposobem na profesjonalny
demonta wtryskiwacza jest
zastosowanie odpowiednich
narzdzi. W naszym serwi-

sie, stosujemy pras o sile 20


ton, dziki czemu zwikszamy
moliwo skutecznego wycignicia kadego wtryskiwacza
bez potrzeby demontau gowicy. W przypadku urwania
si wtryskiwacza, jestemy
w stanie wycign go nawet

w siedmiu czciach. Proces usunicia wtryskiwacza


zazwyczaj skada si z kilku
etapw. Najpierw prbujemy
wycign go w caoci, a jeli
dojdzie do uszkodzenia, gwintujemy i usuwamy poszczeglne elementy. Po zdemontowa-

niu wtrysku, przygotowujemy


gniazdo do montau nowego
wtryskiwacza. Mimo profesjonalnego sprztu jest to proces
trudny i czasochonny. Oferujemy rwnie transport uszkodzonego samochodu do naszego serwisu. Zapraszamy!

artyku sponsorowany

FHU DARO,
ul. Rybnicka 112, 47-400 Racibrz
tel. 535 535 425
www.autoczescidaro.pl

Wtryskiwacze s jednym z najczciej


psujcych si elementw w samochodzie.

racibrz - motoryzacja

Zamknite czy otwarte?


Trwa dyskusja.
Podczas ostatniego posiedzenia komisji gospodarki miejskiej wrcia sprawa
kontrowersyjnych punktw
komunikacyjnych na mapie
drogowej Raciborza. Miesic temu radny Micha Fita
pyta o moliwo zamknicia cznika na wysokoci
komendy PSP, pozwalajcego zawrci na Odrostradzie. Od Mirosawa Lenka
usysza wwczas, i przejazdu zablokowa nie moe,
cho sam prezydent nie jest
zwolennikiem jego istnieR E K L A M A

nia. I cho zawracajce w


tym miejscu pojazdy czsto
stanowi zagroenie, przebicie potrzebne jest straakom wyjedajcym na akcje.
Tym razem temat poruszy szefujcy komisji Marcin Fica, proszc prezydenta
o niepodejmowanie adnych
dziaa w kierunku zablokowania przejazdu. Pono
sami uytkownicy drg tego nie chc, gdy zamknicie grozi utrudnieniami komunikacyjnymi na ulicach
Nowomiejskiej i Podwale, a
take na samym rondzie.

Fot. Paulina Krupiska

Przejazdy na Londzina i Reymonta

Radni i prezydent nie


doszli do porozumienia w
sprawie przejazdw na
Londzina i Reymonta.

Przy tej okazji Micha


Fita zwrci uwag na inne
kontrowersyjne miejsce, a
mianowicie zalepion ul.
Londzina. Rwnie i tutaj
wielu kierowcw skary si
na brak moliwoci przedostania si na Odrostrad, a
przedostanie si w kierunku
nerki i Starej Wsi od centrum jest utrudniony. Zastawienie przejazdu przez
Zarzd Drg Wojewdzkich
w Katowicach wskazuje na
tymczasowo rozwizania.
- Moe warto zawnioskowa
o usunicie blokady, a wjazd
na Reymonta umoliwi

np. wybudowaniem ronda,


bd ustawienie sygnalizacji wietlnej? - zasugerowa.
Takiego rozwizania od lat
domagaj si mieszkacy.
adne z proponowanych
rozwiza nie zapewnia
w opinii Mirosawa Lenka
bezpiecznego wjazdu z ulicy Londzina w Reymonta.
Jak stwierdzi, udronienie byoby zbyt ryzykowne.
- Moe to, co tam stoi nie
jest zbyt estetyczne, ale za
to bezpieczne - skwitowa
prezydent.
ps

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085

18 Ogoszenia

armo
d
a
z
j
a
z
c
z
s
ie
zam
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

25 lutego 2015, nr 4 (181)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Karnawaowe szalestwo kredytowe! Obnika oprocentowania na
kredyty konsolidacyjne i gotwkowe teraz tylko 5,9%. Dodatkowo do wygrania Tablet 7 Philips!
Oferta wana do 20 lutego! Zapraszamy! Tel.882-19-34-34 lub 88219-33-33
Nie masz ju zdolnoci kredytowej, a potrzebujesz gotwki? Znamy wyjcie z tej sytuacji! Oferujemy najwikszy wybr ratalnych
poyczek pozabankowych w miecie! Zapraszamy tel. 882-19-3434 lub 882-19-33-33
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%
rwnie dla firm na start. Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444

weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe 52,20 m2 Mieszkanie
czciowo
umeblowane blok IV pitro
przy ulicy Opawskiej
w Raciborzu. Niski czynsz.
Cena 80 tys. Tel. 532 483 333
Zrealizuj postanowienie
noworoczne
SCHUDNIJ
Tel.663-153-968

nieruchomoci
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw ELeclerc) Tel. 530499444

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie 107 m2
Racibrz, ul. Staszica, I pitro
Cena 200 tys. z
Tel. 603 134 066
Sprzedam mieszkanie wasnociowe w centrum Gubczyc o
powierz 47,16m2. Kontakt:
516-146-103, 501-463-902
Cena 70 tys. z

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

usugi

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839


Firma STACH-DREW Oferuje
Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
Tel. 512 271 815
32 430 10 45
Skad znajduje si
z tyu budynku.
Malowanie wntrz oraz elewacji,
tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Poligrafia i Reklama

ki
Piecztki Wizytw
Ulotki Plakaty
reklamowe
Katalogi Gadety
Szyldy Kasetony
ollupy
Banery Standy R
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl
PRANIE DYWANW,
tapicerki
samochodowej oraz
TAPICERKI MEBLOWEJ
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GWARANTOWANY EFEKT!

Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

Kontakt: 606-505-169
Transport towarw,
rzeczy 8 epal.
Kraj - Zagraniaca,
Przeprowadzki.
Tel. 663 994 555, 783 662 555

ODZIE ROBOCZA

Artykuy BHP, P.PO.,


spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Nowa lokalizacja
ul. Eichendorffa 12,

tel./fax 32 440 30 36,


kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
- Nie wyrzucaj.
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 10 - 17
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10

(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 692-979-492,
797-638-860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

25 lutego 2015, nr 4 (181)

Szkolenia
dla biznesu

kunia raciborska - moksir - 1 marca

Kabaret owcy.B
1 marca o godz. 19.00 w
MOKSiR w Kuni Raciborskiej
odbdzie si wystp kabaretu
owcy.B.Grupa dziaa na profesjonalnej scenie od 12 lat. Swoj
dziaalno rozpocz z przytupem wygrywajc w cigu pierwszych dwch lat niemal wszystkie liczce si festiwale. Spektakl
owcw to nie zwyczajny wystp. To wybuchowa mieszanka spontanicznoci i duej iloci improwizacji. Wszystko to
w oparach absurdu, ktrego nie
powstydziby si Monty Python.
Jako jedyni w swoich spektaklach graj muzyk na ywo, w
autorskich kompozycjach. aden instrument nie pochodzi
z kradziey. Aktualnie kabaret
wystpuje w skadzie: Bartosz
Gajda, Bartosz Gra, Maciej

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

Szczch, Sawomir Szczch. Ich


najnowszy program z 2015 roku nosi tytu Take tego i
czy wszystkie zalety poprzednich programw. Kto raz by na

racibrz - rck - 14 marca

spektaklu owcw wie, e ilo


energii wydzielonej na scenie
wystarczy do zasilenia maego
miasteczka, a liczba spalonych
kalorii jest dla chopakw lep-

szym treningiem ni Chodakowska. Pocztek imprezy o godz.


19.00. Bilety w przedsprzeday
w cenie 35 z (40 z w dniu wystpu).

rydutowy - rcK feniks- 15 marca

Koncert Marty Bizo Wystp kabaretu


Ani Mru-Mru
14 marca o godz. 19.00 w
Raciborskim Centrum Kultury rozpocznie si koncert Marty Bizo. Artystka bdzie promowaa swoj ostatni pyt
Tu i tu. Pyta ukazaa si wiosn 2014 r. , jej tytu tumaczy
osobisty przekaz, ktry nios
znajdujce si na niej utwory, a
sprowadzajcy si do pogodzenia dwojakiej satysfakcji: tej,
ktr daje praca i twrczo
artystyczna oraz tej, ktr niesie ze sob codzienno i role,
jakie w tej codziennoci si podejmuje. Jak opisuje to sama
artystka: Mona sceniczny
kostium zamieni na kuchenny fartuszek, popremierowego
szampana na filiank herbaty, walizk w drodze po wielk saw na siatk z zakupami. Mona by Tu i Tu i by
szczliw kobiet. Pochodzca z Wadowic Marta Bizo potrafi zadziwi sw artystyczn
wszechstronnoci. Aktorka
teatralna, telewizyjna i filmo-

wa, piosenkarka i pieniarka, a


take pisarka to sporo. W Jej
repertuarze znajduje si blisko
200 piosenek. S to m. in. piosenki Ordonki, Edith Piaf, Lisy
Minelli, Gershwin`a, Hemara,
Kerna, Kabaretu Starszych Panw, Osieckiej. Pyta Tu i Tu
jest pitym krkiem w jej dorobku.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA

W niedziel, 15 marca o
godz. 16.30 oraz o 19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury
odbdzie si wystp kabaretu
Ani Mru-Mru. Grupa zaprezentuje swj nowy program
Jak si nie da, a bardzo si
chce... to mona!. Bilety w cenie 50 z. Jak si nie da, a bardzo si chce to mona! to
widowisko, z wszystkim, co w
kabarecie najlepsze atrakcyjnie dobrane tematy skeczy, niepodrabialna gra i pointy trafiajce w punkt, wszystko podane
w charakterystycznej dla Ani
Mru-Mru najlepszej jakoci.
Widzowie bd mogli pozna
ycie zarwno szczliwego
narzeczonego jak i niezadowolonego ma, znajdzie si co
dla mionikw zwierzt, ale
i fani sportw walki nie bd
pominici. Cz spord wybranych skeczy bya zaprezentowana podczas ubiegorocznego festiwalu RYJEK, z ktrego

(terminy najbliszych szkole: 13-14.03.2015, 27-28.03.2015)

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

(terminy najbliszych szkole: 21.03.2015, 25.04.2015)

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *

(terminy najbliszych szkole: 10-11.04.2015, 8-9.05.2015)

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:
kabaret Ani Mru-Mru wrci z
wikszoci moliwych od zdobycia nagrd, co moe by doskona rekomendacj poziomu najnowszego programu.
Kabaret Ani Mru-Mru pochodzi z Lublina. Nie s spokrewnieni. Najwiksze przystojniaki
wrd kabareciarzy i najlepsi
kabareciarze wrd przystojniakw. Kupuj serca widowni od pierwszego wejrzenia,
zwaszcza jej damskiej czci.

1 MARCA - ZAMEK - RACIBRZ


1 marca o godz. 17.00 w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si koncert trzech tenorw. Przed publicznoci zaprezentuj si Bartosz Kuczyk, Mirosaw Niewiadomski i Kordian
Kacperski, znani i lubiani artyci scen poznaskich.

27 LUTEGO - ZAMEK - RACIBRZ


27 lutego o godz. 11.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu
odbdzie si spotkanie informacyjne Wsparcie dla rolnictwa w latach 2014-2020. Wstp wolny.

6 MARCA - G5 - RACIBRZ
6 marca o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 5 w Raciborzu odbdzie
si wieczornica z okazji Narodowego Dnia Pamici onierzy Wykltych.

28 LUTEGO - OBORA - RACIBRZ


28 lutego o godz. 11.00 spod basenu przy ulicy Markowickiej w
Raciborzu ruszy IV Bieg Twardziela o Puchar Prezydenta
Miasta Racibrz. Trasa biegu bdzie prowadzia przez las.

7 MARCA - STRZECHA - RACIBRZ


7 marca o godz. 17.00 w Domu Kultury Strzecha odbdzie si
spektakl Shirley Valentine w wykonaniu Izabeli Noszczyk. Bilety w cenie 30 z.

28 LUTEGO - PLAC DUGOSZA - RACIBRZ


W sobot, 28 lutego o godz. 11.00 na Placu Dugosza w Raciborzu odbdzie si inscenizacja historyczna Odbicie
winia z rk UB w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej. Pniej odbdzie si spotkanie mionikw historii.
Inscenizacja jest czci obchodw Narodowego Dnia Pamici
onierzy Wykltych.

8 MARCA - RCK - RACIBRZ


8 marca o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si koncert zespou Soyka Kolektyw. Bilety w cenie 60
i 70 z.

R E K L A M A

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

12 MARCA - KONIEC WIATA - RACIBRZ


W czwartek, 12 marca o godz. 20.30 na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata w Raciborzu wystpi kabaret owcy.B.
Bilety w cenie 35-40 z.

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 31.05.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt:
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

20 Reklama

wizytwki ulotki plakaty

25 lutego 2015, nr 4 (181)


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 335 277, biuro@raciborskiemedia.pl

<< GazetaInformator.pl

You might also like