You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

03-01-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Droga ku przemianie w Chrystusie wiedzie


przez powolne wspinanie si nie tyle ku
szczytom doskonaoci, co raczej ku
gbiom poznania swej samotnoci
i pustki. Dopiero za ni wida Oblicze
Szczcia. Jest to szczyt nieoszczdzania
siebie w mioci. To szczyt, ktry jest
otchani i przepaci. Sam Bg nie
oszczdzi swojego Syna, i chocia Golgota
to gra, w sercu Jezusa bya dolina
ciemnoci i opuszczenia. Gdy Abraham
wchodzi krok po kroku po zboczu gry Moria, schodzi w opuszczenie, w przepa
serca. Szczytem jego przemiany byo jednoczenie duchowe opuszczenie. Dla Boga i
dla Abrahama szczyt mioci oznacza przepa utraty najukochaszej osoby syna!
Na taki szlak duchowego wdrowania Jezus zabra apostow. Zabiera i Ciebie, jeli
tylko chcesz by tak blisko, jak blisko byli Jan, Jakub i Piotr. Nie wszystkich zabra tak
wysoko i jednoczenie tak gboko. Jezus by porywajc osob. Seorsum solos, czyli
kadego samotnie wprowadza w t samotno, poza ktr jest dopiero penia
Obecnoci. Naczynie musi by puste, by mogo by napenione. Serce musi by
samotne i opuszczone, by mogo dozna olnienia Obliczem Boga. Na audiencj przed
oblicze wadcy do sali paacu krlewskiego wchodzi si samotnie. Droga z Jezusem dla
kadego z tych trzech bya duchow edukacj. Najpierw poznali sw pustk i
samotno, aby odkry peni ojcowskiego serca, wpatrujc si w Oblicze swego
Nauczyciela. Kto, kto nie pozna swej pustki i samotnoci, nie moe pomc innym
przej t sam drog do Boga. W tej tajemnicy nie tylko mieci si sens celibatu, ale
te sens opuszczenia, jakiego dowiadczaj ci, ktrzy zostali porzuceni przez
maonka, sens wdowiestwa, sens odtrcenia przez innych, sens i warto
jakiegokolwiek osierocenia. Pustka to pierwszy krok do peni. Jak wielu z nas mwi:
czuj si pusty, niepotrzebny nikomu i nienadajcy si do niczego! Z powodu takiego
dowiadczenia ludzie wkraczaj na dwie drogi: uzalenie od jedzenia, alkoholu,
internetu, seksu, pracy itd. albo na drog coraz gbszego wznoszenia si ku odkryciu
ojcostwa Boego. Dopki szukamy szczcia w wiecie zewntrznym, poza drog przez
wasn ciemno do wiata Oblicza Boego, jestemy zagroeni uzalenieniem.
Jestemy ogarnici pragnieniem czego bardziej ekscytujcego ni to, co przynosi
ycie. Ale kiedy to zdobywamy, stajemy si pochwyceni i zniewoleni. Pojawia si
zagubienie i jeszcze wiksza rozpacz, bo poza Obliczem Boga adna inna twarz nie
daje nasycenia. By moe podejmujesz cigle prby oszukania swej pustki
czymkolwiek lub kimkolwiek, dowiadczajc w efekcie jeszcze wikszego wstydu. Co
kilkanacie minut telewizja wmawia nam reklamami, e penia szczcia jest na
wycignicie rki wypenionej banknotami. Tymczasem nic innego i nikt inny nie
wypeni twojej pustki, tylko wdrwka przez swoj
Augustyn Pelanowski OSPPE
pustk ku peni Bstwa w Jezusie.

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


4:00 + Zofia, Mieczysaw Kafarscy w rocz. mierci
5:30 + Zenon Szymaski - ona
SOBOTA - 28 LUTEGO

9:00 + Krystyna Markowski - Maria Melen


4:00 + Mieczysaw, Stanisaw, Roman Czaplicki
- rodzina
5:30 + Feliksa Nita z okaji urodzin - rodzina
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 1 MARCA

8:00 + Jan Pikus w 7 rocz. mierci - crka z rodzin


9:30 + Stanisaw Olszewski w 20 rocz. mierci
11:15 + Jzef, Maria, Marian Tabaka
1:00 - O zdrowie i potrzebne aski dla czonkw ywego
Raca
1:00 - O potrzebne aski dla siostry i szwagra z rodzin
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Heleny i
Dymitra Hajkw w rocz. mierci
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla rodzin:
Hajkw, Krajniakw, Halkiewiczw
1:00 - O dary Ducha w. wiar i nadziej w sprawie
Bogu wiadomej dla syna
1:00 - O opiek Niepokalanekj Dziewicy dla Teresy,
Izabelii, Madalyn i ukasza
1:00 - O potrzebne aski dla Moniki i Tomasza
1:00 - Msza w. dzikczynna i o Boe b. dla Moniki i
Stanisawa
1:00 + Bronisawa Wicek w 6 rocz. mierci
7:00 + Janina Kisiel i zmarli z rodzin: Kisielw i
Witczakw
PONIEDZIAEK - 2 MARCA

9:00 + Antoni Kuzia - rodzina


7:00 + Krystyna Markowski - M. W. Maziarz
WTOREK - 3 MARCA

9:00 + Krystyna Kwiatosz - J. Janik


7:00 + Rozalia Piech

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 8 MARCA

8:00 + Antonina, Feliks Szabla i zmarli z rodzin:


Szablw i Pikulw
9:30 + Krystyna Kwiatosz - J. Sokoowski
11:15 - O Boe b. dla s. Beaty Kotun z okazji imienin
1:00 - O ask zdrowia dla mamy - crka
1:00 - O Boe b. dla Jzefa z okazji urodzin
1:00 + Emilia Haber w 12 rocz. mierci - dzieci i wnuki
1:00 + Danuta Pryszczewska, Alfons Magdziarz,
Romuald, Helena Banasik
7:00 + Zofia, Kazimierz Mikulec - crka

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 7/8 marca
4:00 - Olga Oko
5:30 - Art Mirek, Jola Lewczuk
8:00 - Agnieszka Bryczkowska, Elbieta Wolska
9:30 - Jolanta Gmurowska, Teresa liwicka, Renata
Lisiak
11:15 - Dzieci
1:00 - Krzysztof Grzesiak, Jzio Chmielarski,
Krystyna Szymczakowski
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 7/8 marca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - M. Bryczkowski, J. Chryczyk
9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, Z. Wolan
1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Put
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii

RODA - 4 MARCA

9:00 - Za parafian
7:00 + Kazimierz Choma i zmarli z rodziny - ona, dzieci
CZWARTEK - 5 MARCA

9:00 + Irena Gardocki - rodzina


7:00 + Krystyna Markowski - Z. Baka
PITEK - 6 MARCA

9:00 + Jzef Borowski - H. Topr


7:00 + Krystyna Markowski - A. Blaczynski
7:00 - O Boe b. dla Iwony i Andrzeja - rodzice
7:00 - O zdrowie i Boe b. oraz potrzbne daski z okazji
urodzin dla Krzysztofa i Kazimierza
7:00 - O potrzebne aski i zdrowie dla Teresy, Izabelii,
Madylyn i ukasza
7:00 - W intencji Bogu wiadomej
7:00 + Helena Kurek - rodzina
SOBOTA - 7 MARCA

9:00 + Krystyna Markowski - H. S. Sokoowscy

CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 1 MARCA 2015
PONIEDZIAEK - Kp 19,1-2.11-18 Ps 19 Mt 25,31-46
WTOREK - Iz 55,10-11 Ps 34 Mt 6,7-15
RODA - Jon 3,1-10 Ps 51 k 11,29-32
CZWARTEK - Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14 Ps 138 Mt 7,7-12
PITEK - Ez 18,21-28 Ps 130 Mt 5,20-26
SOBOTA - Pwt 26,16-19 Ps 119 Mt 5,43-48
NIEDZIELA - Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Ps 116 Rz 8, 31b-34
Mk 9,2-10
OFIARY Z IV NIEDZIELI ZWYKEJ
22 LUTEGO 2015
Ofiary z kopert - $ 6,833.00
Ofiary bez kopert - $ 1,807.00
CSA 2,330.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

AKCJE WIELKOPOSTNE.
a) Akcja buteleczki. Kada rodzina moe wczy
si w szczeglny sposb najpierw poprzez modlitw za
matki samotnie wychowujce dzieci z Domu Samotnej
Matki Marys Mantle w Bloomfield Hills, a take
poprzez zbieranie pienidzy do dziecicych buteleczek.
Buteleczki naley przynie do biura lub zakrystii do Niedziel
Palmow 29 marca, tak, aby dotary one do potrzebujcych na wita
Wielkanocne.
b) Adopcja klerykw z Towarzystwa
Chrystusowego. Jest to dzieo modlitwy za
kleryka przygotowujcego si do wice
Kapaskich, aby wzrasta w asce Boej
i ksztatowa swoje serce na wzr Serca
Jezusowego. Jest to rwnie gboka
modlitwa o ask wiernoci i wytrwaoci w subie Boej. Osoba, ktra
pragnaby podj si tego zadania otrzyma imi i nazwisko kleryka.
Chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii lub biura parafialnego.
c) Pomoc naszym rodakom na Ukrainie w parafii
w Doniecku. Na ten cel w naszej parafii zebrane zostan
dwie drugie tace (1 i 22 marca), wystawiona bdzie puszka
na jamun oraz modzie przygotuje obiad.
EGZAMINY PRZED BIERZMOWANIEM
Bd w poniedziaek i we wtorek 2/3 marca od godz. 6:00pm wedug
zapisw.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
SOBOTA, 14 marca
4:00 Msza w. z nauk
rekolekcyjn
NIEDZIELA, 15 marca
Podczas kadej Mszy
PONIEDZIAEK RODA
16-18 marca
9:00am i 7:00pm Msza
z nauk rekolekcyjn
SOBOTA - 14 marca
Dzieci starsze - od 4-8
i grupa licealna
10:00 Nauka
rekolekcyjna
w Kociele
Spowied
Dzieci modsze - od 0-3
11:00 Nauka
rekolekcyjna w Kociele
NIEDZIELA - 15 marca
Msza w. o 11:15

REKOLEKCJE DLA
DZIECI

CROSS CATHOLIC OUTREACH


Dzi gocimy w naszej parafii Fr. Timothy dziaajcego w organizacji
Cross Catholic Outreach. Bdzie rwnie zbirka na cele tej
organizacji.

Oglna: Aby wszyscy ludzie prowadzcy badania naukowe


stawiali sobie za cel suenie integralnemu dobru
czowieka.
Misyjna: Aby coraz bardziej uznawany by specyficzny
wkad kobiety w ycie Kocioa.

WIELKI POST
DROGA
KRZYOWA
DLA DZIECI
RODA 6:45PM
DLA DOROSYCH
PITEK 3:00; 6:30PM
GORZKIE ALE
NIEDZIELA 6:00PM
Skadka na apel CSA 2014 nadal trwa.
Z dniem dzisiejszym, mamy ju uzbierane
$43,488.00, co stanowi 71.3% caej sumy!

Nadal potrzebujemy $17,485.00!

Przypominamy, jezeli nie sprostamy zadaniu aby


zebra pen sum $60,973.00, bdziemy
zmuszeni uzupeni rnic z parafialnych
funduszy. Inaczej, nasze zalegoci za CSA
w odpowiedzi na apele Archidiecezji Detroit
w ostatniej dekadzie przekrocz $400,000.00.
Pragniemy bardzo unikn tej sytuacji i nakaniamy usilnie aby
wszyscy hojnie zoyli swj dar. W cigu ostatnich tygodni do zbirki
doczyo okoo 50 rodzin. Nadal jest wiele rodzin, ktre jeszcze nie
odpowiedziay na apel. Zwracamy si gwnie do nich, aby wczyy
si do tej zbirki. Przypominamy, e kada darowizna przyblia nas
do celu.
Koperty i broszurki z informacjami o CSA s cay czas dostpne
w holu kocioa. Przypominamy, ze biorc udzia w corocznej zbirce
kady z nas wypenia katolick powinno. Pamitajmy o tym
i wypenijmy nasz obowizek.
Rada Duszpasterska i Rada Finansowa
WYBORY NOWYCH CZONKW DO RADY PARAFIALNEJ
15 marca 2015 odbd sie wyborych nowych czonkw do Rady
Duszpasterskiej. Zapraszamy chtnych, ktrzy pragnliby wczy si
w dziaalno dla dobra wsplnoty parafialnej lub chc zgosi
kandydata o wypenienie zgoszenia i wrzucenie na tac lub
dostarczenie do biura parafialnego do 8 marca 2015.
ZGOSZENIE KANDYDATA
DO RADY PARAFIALNEJ

Ja _________________________________
imi i nazwisko
zgaszam (siebie lub kandydata)
___________________________________
imi i nazwisko
na czonka Rady Parafialnej
w parafii p.w. Matki Boej Czstochowskiej
w Sterling Heights, MI

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KAWIARENKA
W niedziel 22 lutego kawiarenk przygotowali rodzice modziey
przygotowujacej si do Sakramentu Bierzmowania: pastwo
Andrzejewscy, Rostkowicz, Dobiasz, Dziedzic, Pachta. Dochd
wynis $618.00. Obiad zosta przygotowany przez Rad
Duszpastersk. Dochd wynis $1,257.00. Bg zapa.
KONCERT - DLA UCZCZENIA PAMICI O ONIERZACH
NIEZOMNYCH
Zapraszamy na koncert pt. Podziemna Armia Powraca powicony
tym, o ktrych nie wolno byo mwi, a ktrzy oddali swe ycie za
niepodlego Polski. Koncert w wykonaniu artystw z Warszawy
odbdzie si w pitek 13-go marca o godz. 7:30 wieczorem, w Sali
Jana Pawa II . Informacja w holu kocioa .
BAZAR BIAOWIESKI
Zwizek Harcerstwa Polskiego zaprasza na Bazar
Biaowieski Kaziuki, ktry odbdzie si w dniach 7-8
marca w sali Jana Pawa II (sobota godz. 2:00pm - 8:00pm
i niedziela godz. 9:00am-3:30pm).
WIATOWE DNI MODZIEY - KRAKW 2016
Spotkanie dla chtnych do wyjazdu na wiatowe Dni
Modziey w Krakowie 2016 odbdzie si dzisiaj po
Mszy w. o godz. 7.00pm.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jzefa Chrzan,
Anna Rusinowski
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
2-3 marca - Egzamin dla Bierzmowanych
7-8 marca - Kaziuki
13 marca - Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie
14 marca - Rekolekcje dla dzieci
14-18 marca - Rekolekcje Wielkopostne
21 marca - Nauka przed Chrztem w.

WIDEO Z REKOLEKCJI J. PULIKOWSKIEGO


Nauki wygoszone w naszym kociele przez p. Jacka Pulikowskiego
podczas ostatnich rekolekcji dla maestw dostpne s w formie
wideo na naszej stronie parafialnej.
PIERWSZY CZWARTEK MIESICA
5 marca ks. Tomasz serdecznie zaprasza wszystkich ministrantw
i kandydatw na wieczorn Msz w. Po Mszy w. odbdzie si
spotkanie dla rodzicw ministrantw.
I PITEK, I SOBOTA MIESICA
W tym tygodniu 6 marca przypada I pitek
* Caodobowa Adoracja Najw. Sakramentu
* Okazja do spowiedzi witej pierwszopitkowej rano od
godz. 8:30 i wieczorem od godz. 6:00.
Odwiedziny chorych z posug sakramentaln.
* W pierwsz sobot miesica 7 marca zapraszamy na piewanie
godzinek o godz. 8:30am, a po Mszy witej na modlitw racow.
WYRAZY WDZICZNOCI
Rada Duszpasterska dzikuje wszystkim, ktrzy
pomogli w przygotowaniu
i przeprowadzeniu
zabawy Ostatki: Grupie Modlitewnej, Paniom
i Panom pracujcym w kuchni oraz
wszystkim, ktrzy upiekli ciasta. Dochd z zabawy wraz z niedzielnym
obiadem wynis $3.307. Bg zapa!
PIELGRZYMKA
Zostao jeszcze kilka miejsc na pielgrzymk dzikczynn z okazji
10 rocznicy mierci w. Jana Pawa II do Sanktuarium papiea w
Waszyngtonie oraz do Amerykaskiej Czstochowy w dniach 16-19
kwietnia 2015. Informacje 248 707 0577
II TACA
W nastpn niedziel II taca bdzie przeznaczona na kwiaty
i witeczne dekoracje.

02.22-03.01
rodzina
Sokoowskich

03.01-03.08
rodzina
Trakw

SPEKTAKL TEATRALNY CHOPIN


Szkoa Jzyka Polskiego im. Adama Mickiewicza
zaprasza na spektakl teatralny Chopin w Sali Jana
Pawa II w niedziel 15 marca o godz. 15:00pm. Cena
biletu $15.oo a dla dzieci $10.00. Moliwo zakupu
biletw bdzie w niedziele 1 i 8 marca po Mszach w.
w holu Kocioa.
PARADA MODYCH TALENTW
Szkoa Jzyka Polskiego im. Adama Mickiewicza organizuje 22 marca o
godz. 2:30pm w Sali Jana Pawa II doroczn Parad Modych Talentw
dla dzieci od 12 lat w zwy.
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu
witego zostanie wczony Dominik Danielewski. Nowo
ochrzczonemu, rodzicom i rodzicom chrzestnym
gratulujemy i yczymy Boego bogosawiestwa oraz
opieki Jasnogrskiej Pani.
MSZA POGRZEBOWA
W minionym tygodniu do Pana odeszy Jolanta leboda
i Eleonor wita. Promy o rado wieczn dla zmarych.
Wieczny odpoczynek racz im da Panie....

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Jolanta Gmurowska,

GRUPY NIE PARAFIALNE

Barbara Somiska,

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 979-4472

Urszula Czachor

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like