You are on page 1of 10

BAHAGIAN A

JAWAB SEMUA SOALAN. BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL.
1.

Antara berikut yang manakah keperluan asas manusia?

A. Air, makanan dan pakaian
B. Air, udara, makanan dan telefon
C. Air, udara, makanan dan tempat perlindungan
2.

Manusia memerlukan udara untuk _____________ .

A. sihat
B. bernafas
C. menjalankan aktiviti harian.

3.

Yang manakah makanan yang tidak berkhasiat?

A.

B.

C.

4.
Amirah memerlukan tenaga untuk melakukan aktiviti harian.
Apakah makanan
yang diperlukan oleh Amirah?
A.

B.

C.C. Menjalar C 6. B. Yang manakah antara dibawah adalah betul? Merayap 7. Haiwan manakah membiak dengan cara melahirkan anak? A. 5. . A B C Cara pergerakan Haiwan Merangkak A. Pilih menu yang seimbang untuk makan tengah hari. B.

Melahirkan anak 9. Bertelur C .8. Bertelur B . Sumber cahaya C. Yang adalah pasangan haiwan yang pembiakan? Haiwan manakah antara berikut betul bagi cara Cara pembiakan A . Sumber pendapatan 10. Sumber makanan B. Tumbuhan yang manakah akan hidup subur? . Apakah kepentingan haiwan kepada hidupan lain? A.

A.____________________ 17.____________________ 13.____________________ 16. Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut cara pembiakannya.____________________ 14.____________________ 19.____________________ 12. Rama-rama Monyet Cicak Beruang Itik Tikus Kucin g Kura-kura Ikan paus Ular Cara Pembiakan Haiwan Beranak Bertelur 11.BAHAGIAN B JAWAB SEMUA SOALAN. BACA ARAHAN DENGAN TELITI.____________________ .____________________ 20.____________________ 15.____________________ 18.

B. _______________________________ _______________________________ 22. ________________________________ ________________________________ 24. ________________________________ _________________________________ 25. ________________________________ _________________________________ . Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis makanan. _______________________________ _______________________________ 23. Nyatakan kepentingannya kepada manusia Jenis makanan Kepentingan 21.

Baca pernyataan yang diberi dengan teliti. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan tandakan (X) pada pernyataan yang salah. 26.--------------28. -----------------------------27. Ia memerlukan makanan dan cahaya matahari. Ia membiak dengan cara melahirkan anak. 31 35 32 .C. Nomborkan 1-5 pada gambar kitar hidup seekor katak dibawah mengikut urutan yang betul. -------------------------------------------------------29. Ia tidak menyerupai ibunya. Ia mengalami pertambahan dari segi saiz ketika membesar. Rajah dibawah menunjukkan seekor haiwan. Ia memerlukan udara untuk bernafas -------------------------------------------30. ---------------------------------- D.

36 37 Melarikan diri daripada musuh. Mencari pasangan Mencari kawan 38 39 Mencari makanan .33 E. 34 Padankan situasi haiwan-haiwan berikut dengan tujuan mereka bergerak.

mataha pokok cermin bulan kilat Lampu lilin SUMBER CAHAYA 41. 44. BUKAN SUMBER CAHAYA 46. 45. 47. 49. mentol . 50. 42.Mencari tempat perlindungan 40 F. 43. Kelaskan objek dibawah kepada sumber cahaya dan bukan sumber cahaya. 48.

Hari 1 Hari 5 Plastik bag lutsinar .Apakah yang terjadi kepada tumbuhan dibawah? Lukiskan pemerhatian kamu selepas 5 hari.

jelaskan mengapa tumbuhan di atas layu/ mati? Tumbuhan memerlukan air. .Melalui pemerhatian kamu selepas 5 hari. udara dan cahaya Matahatari untuk ___________________.