Het toevoegen van videofragmenten  in Hot P otatoes 

A ARDA P P ELBEURS 19­4­2008

I nhoudsopgave:  Hoofdstuk:  Voorbereiding  Les 1: Een videofragment van internet halen  Les 2: een gatentekst (J­Cloze) maken bij videofragmenten  in Hot Potatoes  Les 3: een quiz (J­Quiz) maken bij videofragmenten in  Hot Potatoes  Les 4: De oefening importeren in N@TSCHOOL  P agina:  3  4 ­ 6  7 ­ 10 

11 ­ 14 

15 ­ 16

Handleiding: het gebruik van audio en videofragmenten in Hot P otatoes …  en  w at daar allemaal bij komt kijken.  Voorbereiding:  1) Maak een map aan (Afbeelding 1). Ga met uw muis op een leeg gedeelte staan,  rechtermuisknop, Nieuw, Map. 

(Afbeelding 1) 

2) Geef de map de volgende naam: hotpotoefening .  3) Open uw cd­rom.  4) Ga op het bestand flvplayer staan (Afbeelding 2) Dit is de videospeler, die we nodig  hebben om het filmpje af te spelen, dat we zo meteen ook in de map gaan plaatsen. 

(Afbeelding 2) 

5) Rechtermuisknop, kopiëren. Ga nu naar de map die u zojuist heeft aangemaakt en  plak het in de map: rechtermuisknop, plakken.

Les 1: een videofragment van internet halen  (P.S. Mocht u geen beschikking hebben over internet dan kunt u het filmpje ook vinden  op de cd­rom: AndreHazesDeVlieger.flv)  1) Open de CD­rom  2) Dubbelklik op de map: Portable_Hot_Potatoes  3) Dubbelklik op het StartPortableApps icoontje rechtsonder (Afbeelding 1) 

(Afbeelding 1) 

4) Nu verschijnt het volgende scherm (Afbeelding 2). Klik nu op Mozilla Firefox, Portable  Edition 

(Afbeelding 2)

5) De volgende mededeling verschijnt. Er wordt gevraagd Mozilla Firefox, Portable Edition  lokaal te installeren. Klik op ‘Ja’. 

(Afbeelding 3) 

6) Ga naar http://www.youtube.com  7) Typ in het zoekvak rechts (Afbeelding 4) een titel in van een lied en klik op ‘Search’.  Ik kies hier voor ‘De Vlieger’ van André Hazes. 

(Afbeelding 4) 

8) Klik vervolgens op filmpje of op de link. Het onderstaande filmpje verschijnt  (Afbeelding 5) 

(Afbeelding 5) 

9) In Firefox gaan naast de adresbalk de 3 bolletjes bewegen. (Afbeelding 6) 

(Afbeelding 6)

10) Klik op het pijltje naast de 3 bolletjes (Afbeelding 7) en vervolgens op het bovenste  symbooltje. 

(Afbeelding 7)  11) Er wordt vervolgens gevraagd waar u het bestand wil opslaan.  a) Let op: sla het bestand op in de map die u in het begin van deze cursus heeft  aangemaakt (hotpotoefening), anders werkt de oefening straks niet.  b) Let op: het bestand moet eindigen op .flv. Anders kan het filmpje niet afgespeeld  worden. Zorg ervoor dat het filmpje een eenvoudige naam heeft, zonder allerlei  leestekens, b.v. andrehazes_de_vlieger.flv

Les 2: een gatentekst (J­Cloze) maken bij videofragmenten in Hot P otatoes  1) Klik op het Portable Apps icoontje rechts onderin uw scherm (afbeelding 1) 

(Afbeelding 1) 

2) Klik in het menu dat verschijnt op het bovenste icoontje van Hot Potatoes (zwart  icoontje).  3) Kies voor J­Cloze  4) Voer de titel in. Zoek nu op internet naar de bijbehorende tekst met Google:  http://www.google.nl Kopieer deze (CTRL + C) en plak deze in het onderste veld  (CTRL + V) (Afbeelding 2) (P.S. Mocht u geen beschikking hebben over internet dan kunt  u de tekst van dit lied ook vinden op de cd­rom: André Hazes – De Vlieger.doc) 

(Afbeelding 2) 

5) Selecteer een woord door erop te dubbelklikken en klik vervolgens op ‘Gat’.  (Afbeelding 3) 

(Afbeelding 3)

6) Geef eventueel aanwijzingen of alternatieve juiste antwoorden en druk op ‘OK’.  7) Herhaal stap 5 en 6 indien nodig voor andere woorden.  8) Ga naar de cd­rom en open het bestand flvplayer.txt (Afbeelding 4) In dit bestand  treft u html­code aan die we in de hotpot­oefening gaan plaatsen. Wat is html? HTML  staat voor Hyper Text Mark­up Language en is de taal waarin webpagina’s geschreven  worden. We hebben dit stukje html nodig om ervoor te zorgen dat we het filmpje straks  af kunnen spelen. 

(Afbeelding 4) 

9) Selecteer vervolgens de complete tekst (CTRL + A), kopieer deze (CTRL + C).  10) Ga terug naar de Hot Potatoes oefening. Kies voor bestand, leestekst toevoegen.  (Afbeelding 5) 

(Afbeelding 5) 

11) Gebruik leestekst aanvinken, titel invoeren en in het tekstvak de tekst die u zojuist  gekopieerd heeft plakken (CTRL + V). (Afbeelding 6) 

(Afbeelding 6)

12) Verander NAAMBESTAND.flv in de naam van uw filmpje, b.v.  AndreHazesDeVlieger.flv  (Let op: 2 keer!!!) (Afbeelding 7) Vertaald in normaal  begrijpelijk Nederlands staat hieronder nu het volgende: er is een object ingevoerd, een  flash filmpje, 240 pixels breed en 155 pixels hoog (kun je aanpassen aan eigen wensen),  het wordt afgespeeld met flvplayer (het bestand dat u al in de map heeft geplaatst). Het  filmpje heet NAAMBESTAND.flv en als u geen Flashplayer heeft verschijnt er een link  waar u de Flashplayer kunt downloaden om het filmpje alsnog af te spelen. 

(Afbeelding 7) 

13) Kies voor Bestand, Opslaan als en geef uw oefening een naam, b.v.: andrehazesfilm.  Let op: sla de oefening op in de map die u in het begin hebt aangemaakt  (hotpotoefening) Wanneer u de oefening later wilt aanpassen heeft u dit bestand nodig.  (Afbeelding 8) 

(Afbeelding 8) 

14) Klik op het internetsymbool met de 6 om een internetpagina te maken. Dit is de  pagina die u uiteindelijk zult publiceren op het internet. (Afbeelding 9) 

(Afbeelding 9)

15) Sla de oefening op onder dezelfde naam (Afbeelding 10) 

(Afbeelding 10) 

16) Klik op ‘Bekijk de oefening in mijn internetbrowser’. (Afbeelding 11) 

(Afbeelding 11)

10 

Les 3: een quiz (J­Quiz) maken bij videofragmenten in Hot P otatoes  1) Klik op het Portable Apps icoontje rechts onderin uw scherm (afbeelding 1) 

(Afbeelding 1) 

2) Klik in het menu dat verschijnt op het bovenste icoontje van Hot Potatoes (zwart  icoontje).  3) Kies voor J­Quiz  4) Voer een titel in, vul een vraag in, alternatieven, eventueel voorzien van feedback, en  zet een vinkje bij het juiste antwoord. Rechts kunt u ook nog aangeven wat voor vraag  het betreft. U heeft de keuze uit: Meerkeuze, Kort antwoord, Gemengde vorm, Meer­  antwoord vragen. (Afbeelding 2) 

(Afbeelding 2) 

5) Maak eventueel meerdere vragen. Dit doet u door op het pijltje naar boven naast V1  te klikken. (Afbeelding 2)  6) Ga naar de cd­rom en open het bestand flvplayer.txt (Afbeelding 3) 

(Afbeelding 3) 

7) Selecteer vervolgens de complete tekst (CTRL + A), kopieer deze (CTRL + C).

11 

8) Ga terug naar de Hot Potatoes oefening. Kies voor bestand, leestekst toevoegen.  (Afbeelding 4) 

(Afbeelding 4) 

9) Gebruik leestekst aanvinken, titel invoeren en in het tekstvak de tekst die u zojuist  gekopieerd heeft plakken (CTRL + V). (Afbeelding 5) 

(Afbeelding 5) 

10) Verander NAAMBESTAND.flv in de naam van uw filmpje, b.v.  AndreHazesDeVlieger.flv (Afbeelding 6) 

(Afbeelding 6)

12 

11) Kies voor Bestand, Opslaan als en geef je oefening een naam, bijvoorbeeld:  andreshazesfilm2. Let op: sla de oefening op in de map die u in het begin hebt  aangemaakt (hotpotoefening) Wanneer u de oefening later wilt aanpassen heeft u dit  bestand nodig. (Afbeelding 8) 

(Afbeelding 8) 

12) Klik op het internetsymbool met de 6 om een internetpagina te maken. Dit is de  pagina die u uiteindelijk zult publiceren op het internet.  (Afbeelding 9) 

(Afbeelding 9)

13 

13) Sla de oefening op onder dezelfde naam (Afbeelding 10) 

(Afbeelding 10) 

14) Klik op ‘Bekijk de oefening in mijn internetbrowser’. (Afbeelding 11) 

(Afbeelding 11)

14 

Les 4: De oefening importeren in N @TSCHOOL:  1) Open het te bewerken bestand. U herkent het bestand aan het Hot Potatoes icoontje.  (Afbeelding 1) 

(Afbeelding 1) 

2) Bestand, Create SCORM 1.2 Package (of druk op F8). (Afbeelding 2) 

(Afbeelding 2) 

3) Geef het bestand een naam, b.v. andrehazes en geef aan waar u het bestand wil  opslaan. (Afbeelding 3) 

(Afbeelding 3)

15 

4) Er wordt gevraagd of u het bestand wil zien. Klik op ‘Nee’.  5) Ga in N@TSCHOOL naar de materialenbank (icoontje rechts). (Afbeelding 4) 

(Afbeelding 4) 

6) Klik op de rechtermuisknop en kies voor uploaden (Afbeelding 6). Plaats nu het  zipbestand in de materialenbank. Dit kan even duren dus even geduld. 

(Afbeelding 6) 

7) Ga nu via Portaalmenu naar Studie, Studieroutes beheren. Kies vervolgens uw  studieroute. (Afbeelding 7) 

(Afbeelding 7) 

8) Maak nu een link naar het zipbestand in de materialenbank door bij Content item het  bijbehorende bestand te koppelen. (Afbeelding 8) 

(Afbeelding 8) 

Vragen? Mail me dan: info@antoinevandinter.nl

16