You are on page 1of 1

Barcelona, 25 de febrer del 2015

Allotjament turístic als barris de Gràcia
Aquesta és una primera fotografia de l'allotjament turístic als diferents barris de
Gràcia, a partir de fonts documentals de IDESCAT i l'Ajuntament de Barcelona.
Manquen els HUTs alegals. Pròximament més informació.
Equipaments
Tipus d'allotjament
Hotel
Hostal
Hostel
Residències Estudiants
Possible nova llicència
Total general

Nombre
9
14
22
10
5
60

%
15,0
23,3
36,7
16,7
8,3
100,0

8,3

15,0

16,7
23,3
36,7

Hotel
Hostel
Possible nova llicència

Codi Postal
08006
08008
08010
08012
08023
08024
08025
08035
08037
Total general

Nombre
2
5
1
24
7
8
7
1
5
60

Hostal
Residències Estudiants

%
3,3
8,3
1,7
40,0
11,7
13,3
11,7
1,7
8,3
100,0

3,3

1,7
8,3

8,3

1,7

11,7
13,3
40,0
11,7

08006

08008

08010

08012

08024

08025

08035

08037

08023

Habitatges d’ús turístic (s'han duplicat en 2 anys)
Codi Postal
08012
08023
08024
08025
08037
Total general

Nombre
566
80
189
195
121
1.151

%
49,2
7,0
16,4
16,9
10,5
100,0

10,5
16,9

49,2

16,4
7,0

08012

08023

08024

08025

08037