You are on page 1of 3

PROPOSTA DE METODOLOGIA DE TREBALL PER A LA ELABORACIÓ

COL·LECTIVA DELS PROGRAMES ELECTORALS DE GUANYEM ALCOI
Verònica Gisbert i Gràcia

Aquesta proposta metodològica d’el·laboració col·lectiva dels programes electorals
consta de dues parts o temps:

I.

En una primera part s’organitzaran assemblees obertes temàtiques on col·lectius,
associacions, plataformes, moviments socials de la ciutat explicaran el seu treball
quotidià, a més a més, dels testimonis de totes aquelles persones no adscrites a cap
organització que els abellisca compartir amb nosaltres les seves inquietuds, ens
donarà una idea de les diferents realitats socials existents avui en dia a la nostra ciutat.
A partir d’aquest mapeig i amb la discussió i el debat pertinent les assemblees
prepararan les jornades obertes.

II.

En una segona part s’organitzaran unes jornades obertes d'un dia amb el títol: “Quin
model de ciutat volem?”, “Un nou projecte de ciutat per a una nova ciutadania”,
“Lluitant pel nostre Dret a la Ciutat”... on les diferents assemblees temàtiques
aprofundiran en les seves anàlisis i reflexions, donant com a resultat unes propostes
d’accions concretes que formaran part del programa electoral de Guanyem Alcoi.

1. Preparació i organització de les assemblees obertes temàtiques.
Cada comissió de treball (Democràcia Real, Justícia Social, Promoció econòmica, Medi
Ambient) prepararà, organitzarà i convocarà una assemblea oberta a la ciutadania entre les dues
primeres setmanes de març (tenint en compte que la primera setmana de març hi haurà diferents
actes i activitats al voltant del 8 de març el dia de les dones).
Per a l'organització d’aquesta assemblea les persones que treballen en les respectives
comissions buscaran i reservaran els espais pertinents, es dissenyaran i difondran els cartells
pertinents (com a proposta cada persona de la comissió imprimirà 5 cartells i farà la distribució
d’aquests). Per últim però no per això menys important, les comissions parlaran i convidaran a
persones, col·lectius, associacions, plataformes de la ciutat que treballen les temàtiques que es
tractaran a les assemblees. Paral·lelament es farà tota la difusió necessària de les mateixes
mitjançant el “boca a boca”, mailing a amistats, familiars, xarxes socials, mitjans de
comunicacions, etc...

Per tal de garantir l’assistència i participació de totes aquelles persones interessades en
apropar-se, tant a les assemblees obertes temàtiques com a les jornades col·lectives, crearem un
espai de ludoteca per a xiquets i xiquetes. A aquest espai cada personeta portarà un joguet per a
compartir amb la resta de companyes i companys. A més a més, les comissions tindran en
compte la conciliació de la vida familiar i política, a l’hora de decidir el dia de la setmana i
l’hora de l’assemblea oberta temàtica.

2. Proposta de metodologia per al desenvolupament de les assemblees obertes temàtiques.
Aquestes assemblees obertes temàtiques tenen dos objectius: el primer conèixer les
diferents realitats existents a la nostra ciutat mitjançant els testimonis de col·lectius locals i
persones individuals, per així conèixer el dia a dia de la població alcoiana. I en segon lloc,
preparar les jornades col·lectives de Guanyem Alcoi, definint quines son les qüestions a tractar i
amb quina perspectiva, quines dinàmiques de desenvolupament de les sessions utilitzarà cada
comissió o eix temàtic a les jornades per tal de fer fructíferes i participatives les sessions de
treball.
El suggeriment de metodologia de treball per a les assemblees obertes temàtiques és
senzilla. Tot i això, cada comissió decidirà quina serà la seua metodologia de treball basant-se
en les seues necessitats:
Una intervenció inicial, entre 5 i 10 minuts, de cada persona lligada a algun moviment,
col·lectiu, plataforma convidada per la comissió a participar en l’assemblea oberta. En aquesta
intervenció les persones dels moviments socials locals, ens explicaran no sols la seua
quotidianitat associativa, sinó també, els seus punts de vista basats en l’acció reivindicativa
col·lectiva. A partir d’aquest moment s’obriria un torn de paraules on totes les persones presents,
que podran aportar els seus punts de vista. Com que el temps és curt i hauríem de garantir certa
eficàcia en el debat i l’anàlisi podríem, recolzar-nos en els debats interns i el treball ja fet per
cada comissió temàtica en els darrers mesos, llençar algunes preguntes, que a manera de guió,
dinamitzen i dirigisquen una miqueta el debat.

3. Jornades col·lectives de Guanyem Alcoi.
La coordinadora de Guanyem Alcoi, prepararà, organitzarà i convocarà les Jornades
col·lectives del XX de març amb títol “XXXXXXXXXXXXXXX”. Per a la preparació
d’aquestes jornades, l’ideal seria que al lloc proposat per al seu desenvolupament hi haja espais
separats on cada grup de treball temàtic puga desenvolupar la seua discussió de manera
independent als altres. A més a més d’un gran espai on es realitze l’assemblea plenària de les

jornades, per exemple: col·legi, institut... Una altra opció, és fer tant la conferència inaugural
com l'assemblea plenària dins d’un espai diferenciat, però proper, dels espais de treball de les
comissions temàtiques, per exemple: inauguració i cloenda al teatre principal i grups de
discussió i treball a la UPV...
La coordinadora difondrà les jornades, mitjançant cartells, mitjans de comunicació,
xarxes socials. Paral·lament la resta de membres de Guanyem Alcoi continuarà amb la difusió
de les jornades de manera més personal.
L’objectiu d’aquestes jornades col·lectives és arreplegar les propostes, suggeriments de
la ciutadania alcoiana, tant si ja estan organitzades com si són persones individuals, per tal
d’elaborar un programa electoral realista i adient a les necessitats i expectatives de la població
alcoiana. Un programa amb el qual, després del les eleccions de maig, totes pugam
responsabilitzar-nos i comprometre’ns, perquè el sentim nostre.

Proposta de PROGRAMA i HORARIS.
10:30h.- Conferència Inaugural
12h.–14h. i 16h.-18h. Grups de treball temàtics1:
 Democràcia Real.
 Justícia Social.
 Promoció Econòmica.
 Medi Ambient.
18.30h. 20h. Assemblea Plenària i conclusions.

1

Totes les qüestions treballades als grups de treball, es faran amb una perspectiva feminista i de gènere.