You are on page 1of 8

Opettaja

SUUNNITTELEE
... oppimisympäristön, työtavat ja tehtävät
yhdessä oppilaiden kanssa
OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖJEN JA
TAVOITTEIDEN MUKAAN

Opettaja

INNOSTAA
... rohkaisee, suostuttelee, vakuuttaa,
haastaa ja perustelee
OPPIMAAN

Opettaja

OHJAA
... tekee tavoitteet näkyväksi, jäsentelee ja
selkeyttää, mahdollistaa, tukee ja auttaa
OPPIMAAN OPPIMISEN TAITOJA

Opettaja

ARVIOI
... oppimisympäristöjä, tehtäviä, työtapoja,
omaa työtä ja
OPPILAIDEN OPPIMISTA

Oppilas

INNOSTUU
... ottamaan vastuuta, etsimään ja
rakentamaan tietoa, luovuuteen ja
OPPIMAAN

Oppilas

SUUNNITTELEE
... oppimisympäristöjä, työtapoja ja tehtäviä

YHDESSÄ OPETTAJAN KANSSA

Oppilas

OPPII
... osallistuu, yrittää, tekee virheitä, onnistuu,
rakentaa itselleen uutta tietoa, auttaa muita,
opettaa, ymmärtää, huolehtii, vaikuttaa ja
löytää vahvuutensa
YKSILÖLLISESTI,
YHDESSÄ MUIDEN KANSSA

Oppilas

ARVIOI
... oppimisympäristöjä, tehtäviä ja työtapoja
sekä
OMAA OPPIMISTA JA OPETTAJAN
OHJAUSTA