1/1/2006

SYAHADAT
1. FARDHU : 2 PERKARA i. Ikrar di lidah ii. Ditasdiq di hati 2. KESEMPURNAAN: 4 PERKARA i. Diketahui ii. Diikrarkan iii. Ditasdiqkan iv. Diyakinkan 3. RUKUN: i. ii. iii. iv. 4 PERKARA Mengisbatkan Zat Allah Ta’ala Mengisbatkan Sifat Allah Ta’ala Mengisbatkan Af’al Allah Ta’ala Mengisbatkan Kebesaran Rasulallah S.A.W 4 PERKARA

4. SYARAT SAH: i. Diketahui ii. Diikrarkan iii. Ditasdiqkan iv. Diamalkan

5. MEMBINASAKANNYA: 4 PERKARA i. Menduakan Allah ii. Syak didalam hatinya iii. Menyangkal akan dirinya dijadikan oleh Allah Ta’ala iv. Tiada mengisbatkan Zat Allah Ta’ala

IMAN
1. MAJMAL: BERHIMPUN 2 PERKARA 1. AMANTUBILLAH WA BIMA QAALA ALLAHU TA’ALA (Percaya aku dengan Allah dan barang yang difirmankan Allah Ta’ala) 2. AMANTUBIRRASULI WABI QAALA RASUL(Percaya aku dengan Rasul dan barang yang dikatakan oleh Rasul S.A.W 2. MUFFASSAL: BERCERAI-CERAI 6 PERKARA 1. Amantubillah - Percaya kepada Allah 2. Wamalaikatihi - Percaya kepada Malaikat 3. Wakutubihi Percaya kepada KitabKitab 4. Warusulihi Percaya kepada RasulRasul 5. Walyaumil akhir - Percaya kepada Hari Kiamat 6. Wa qadri khoiri wasyarrihi minallah - Percaya kepada untung baik dan untung jahat datang dari Allah Ta’ala FARDHU DAN KESEMPURNAAN IMAN: 1) 2) 3) Mengikrarkan dengan lidah Ditasdiq dengan hati Diperbuat dengan segala anggota 3 PERKARA

Mengikut ijma’ Sahabat Nabi yang empat : Abu Bakar, Umar, Usman, Ali

SYARAT IMAN: 10 PERKARA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Kasih akan Allah Kasih akan segala Malaikatnya. Kasih akan segala Kitabnya Kasih akan segala Walinya Kasih akan segala Nabinya Benci akan seterunya Takut akan azab Allah Harap akan rahmat Allah Membesarkan suruh Allah serta mengerjakan dia Membesarkan NahiNya Allah serta menjauhi yang ditegah

BINASA IMAN: 10 PERKARA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Mendua Allah Ta’ala Mengekalkan dan mengharuskan perbuatan jahat Membinasa sesama makhluk dan menzalim akan dia serta diperharuskan berdamdam sama sekampung Bersalah-salahan sesama Islam lebih dari tiga hari atau tujuh hari Ringankan syari’at Nabi Tiada takut akan gugur imannya Menyerupai perbuatan kafir Putuskan daripada rahmat Allah Ta’ala Memakai pakaian kafir spt tali-leher dan cepiau Memutuskan dirinya daripada mengadap Qiblat

ISLAM
RUKUN ISLAM: 5 PERKARA 1) 2) 3) 4) 5) Mengucap Dua Kalimah Syahadat Sembahyang lima waktu didalam sehari semalam Puasa pada bulan Ramadhan didalam setahun sebulan Mengeluarkan Zakat jikalau sampai harinya daripada nisabnya Naik Haji ke Baitullah jikalau kuasa berjalan berjalan kepadanya iaitu fardhu seumur hidup sekali. 4 PERKARA

SYARAT ISLAM: 1) 2) 3) 4)

Sabar atas hukum Allah Redha atas Qadho’ Allah Iklas hatinya menyerahkan dirinya kepada Allah Mengikut akan firman Allah Ta’ala dan sabda Rasulallah serta menjauhi segala larangannya.

MEMBINASAKAN ISLAM: 4 PERKARA 1) 2) 3) 4) Buat sesuatu perbuatan tiada ketahui Diketahui tiada diperbuat Tiada mahu belajar kepada orang alim Mencela-cela orang yang berbuat baik kepada Allah serta diharuskan pekerjaannya.

TANDA ISLAM: 4 PERKARA 1) 2) Merendahkan diri Suci lidahnya daripada dusta

3)
4)

Suci badannya daripada loba dan tama’ Suci perutnya daripada makan yang haram.

Related Interests