You are on page 1of 6

10 Powodw dla Ktrych Warto Uczy Si Jzyka

Angielskiego

Jzyk angielski to jzyk moliwo ci i szans, je li macie jakie wtpliwo ci, jeste my
pewni, e po przeczytaniu tego artykuu zgodzicie si z Nami!
Je li obecnie decydujesz jakiego jzyka chcesz si zacz uczy w szkole czy na
uniwersytecie lub po prostu chcesz zacz si uczy nowego jzyka, i je li do tej pory
nie znasz jzyka angielskiego, chcemy przekona Ci, eby postawi wszystko na
jedn kart i zapisa si na kurs angielskiego. Dlaczego? Przedstawimy Ci dziesi
powodw dla ktrych warto!

1. Jzyk angielski jest jednym z najczciej uywanych


jzykw na caym wiecie.
Chocia w oficjalnym zestawieniu plasuje si na drugim miejscu, zaraz po
mandaryskim, ktrym posuguje si najwicej osb na wiecie, jzyk angielski ma
najszersze zastosowanie, i jest popularniejszy ni jakikolwiek inny jzyk. Je li wic
bdziesz potrafi si sprawnie nim posugiwa, wiat stanie przed
Jzykiem angielskim posuguj si osoby zamieszkujce 60 z 196 krajw na wiecie.
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Nowa Zelandia to tylko
niektre z krajw ktrych mieszkacy posuguj si jzykiem Szekspira.
To jzyk dyplomacji i oficjalny jzyk uywany w Unii Europejskiej, Organizacji
Narodw Zjednoczonych, NATO i EFTA, nie zapominajc o
wsplnocie Commonwealth.

Ponadto jzyk angielski jest drugim, poza jzykiem urzdowym, najcz ciej uywanym
jzykiem w wielu krajach na caym wiecie m. in. w Norwegi, Szwecji, Dani,
Niemczech i Holandi. Podsumowujc, na caym wiecie posuguje si nim ponad 1,5
bilionw osb i kolejny bilion jest w trakcie procesu nauki tego jzyka.

2. Jzyk angielski otworzy przed Tob wiele drzwi.


Je li nauczysz si angielskiego, nie bdzie mia problemw z komunikacj w
wikszo ci krajw na wiecie i tym samym stan przed Tob otworem liczne drzwi do
znalezienia pracy poza granicami Twojego kraju, nie wspominajc ju o moliwo ci
swobodnego podrowania po caym wiecie. Bez problemu zdobdziesz prac swoich
marze i bdziesz mg porusza si bez przeszkd, bez obawy, e si zgubisz, skada
zamwienia w restauracjach, porozumiewa si z innymi osobami w czasie podry i
korzysta z usug przewodnikw.
W wiele profesjach uywa si jzyka angielskiego jako oficjalnego m. in. posuguj si
nim pracownicy linii lotniczych, zatrudnieni w sektorze turystyki i przedstawiciele
wiata filmu. Znajomo jzyka angielskiego umoliwi Ci zatrudnienie si u najbardziej
prestiowych pracodawcw.

3. Znajc jzyk angielski szybciej znajdziesz prac.


Je li znasz wicej ni jeden jzyk, znalezienie pracy jest o wiele atwiejsze. I je li na
dodatek posugujesz si nim sprawnie, Twoje CV nie pozostanie niezauwaone, tak jak
i wysiek, ktry woye w nauk jzyka i Twoje zaangaowanie w realizacj wasnych
celw i met. Bez wtpienia nauka jzyka jest duym zobowizaniem i naciskiem
pooonym na doskonalenie swoich umiejtno ci, a opanowanie go i posugiwanie si
nim pynnie wiadczy na Twoj korzy i daje Ci ogromnego plus w poszukiwaniu
pracy. Dwujzyczno jest bardzo podan przez pracodawcw i headhunterw cech
u pracownikw, zwaszcza biega znajomo jzyka angielskiego, ktry jest jzykiem
biznesu i nie trudno zgadn dlaczego!
Je li Twoj ambicj jest zostanie biznesmenem i rozpoczcie dziaalno ci na arenie
midzynarodowej, jednym z podstawowych wymogw, ktre musisz speni by
zaistnie i mie szans na sukces, jest pynna znajomo jzyka angielskiego. Jzyk
angielski jest jzykiem umw midzynarodowych, terminw naukowych i technicznych
odnoszcych si do handlu uywanych w marketingu na caym wiecie, dokonywanych
transakcji kupna i sprzeday, a take jzykiem szkole podnoszcych kwalifikacje,
spotka biznesowych i negocjacji. Nawet je li nie marzysz o pracy za granic,
znajomo angielskiego otworzy Ci drzwi do pracy w korporacjach o statusie
midzynarodowym w Twoim kraju.

4. Znajomo angielskiego daje Ci szans na


studiowanie i doskonalenie Twoich umiejtnoci na
najlepszych wiatowych uniwersytetach.

Jzyk angielski to jzyk uniwersytetw takich jak Oxford, Cambridge, Harvard czy
MIT, ktre niezmiennie zajmuj pierwsze miejsca w rankingach najlepszych
wiatowych uczelni. Studia na ktrymkolwiek z tych uniwersytetw s moliwe tylko
wtedy, gdy pynnie si nim posugujesz. Na absolwentw czeka wymarzona praca u
najbardziej prestiowych pracodawcw.

5. Jzyk angielski to jzyk najwybitniejszych dzie


literackich na poziomie wiatowym.
Je li nauczysz si jzyka angielskiego bdziesz mg rozkoszowa si
najwybitniejszymi dzieami wiatowej literatury piknej w oryginale, bez konieczno ci
zagldania do przekadu, co umoliwi Ci zagbienie si w umy le ich twrcy. Bez
wzgldu na kunszt tumacza oryginau nie mona porwna z niczym innych, gdy
jest unikatowy. Dziea zostay stworzone po to by by czytane i suchane w oryginale,
gdy to wydobywa ich wa ciwy sens i znaczenie, i zarazem uatwia ich pene
zrozumienie. I nie musz dodawa, e czytanie jest najlepszym sposobem na nauk
jzyka, wiczenie i doskonalenie swoich umiejtno ci jzykowych.

6. Znajomo jzyka angielskiego uczyni z Ciebie


penoprawnego uczestnika kultury popularnej.
Kasowe hity wszech czasw powstay w jzyku angielskim w kolebce kultury
popularnej, w Hollywood. Ile razy wybrae si do kina i nie nadae za napisami, a
konieczno nieustannej koncentracji na literkach zamiast nam obrazie odebraa Ci ca
przyjemno ? Ile razy pod piewywae swoj ulubion piosenk, ale nie bye w stanie
otworzy dokadnie tekstu poniewa nie znasz angielskiego? Jest tylko jedno wyj cie,
eby mg w peni cieszy si Twoj ulubion muzyk i filmami w oryginalnej wersji,

zacznij si uczy jzyka angielskiego i ju nigdy nie bdziesz musia korzysta z


przekadu!

7. Znajomo jzyka angielskiego pozwoli Ci na


uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach
midzynarodowych.
Wielkie sportowe wydarzenia takie jak Igrzyska Olimpijskie s transmitowane po
angielsku, podobnie jak konferencje midzynarodowe, dlatego te zawodnicy i
uczestnicy musz pynnie posugiwa si jzykiem angielskim by mc w peni cieszy
si uczestnictwem i wykaza si aktywno ci i przedsibiorczo ci. Moe ju w
niedalekiej przyszo ci bdziesz musia wyjecha w delegacj i zaprezentowa swj
projekt w jzyku angielskim, wic nie czekaj do ostatniej chwili tylko zadbaj o swj
angielski ju teraz. Nie tylko bdziesz w stanie przedstawi swj projekt, ale rwnie
aktywnie uczestniczy w dyskusjach i tym samym w peni wykorzysta swoj szans.
Nigdy nie wiesz czy Twj przyszy pracodawca nie zainteresuj si Tob wa nie dziki
twojemu aktywnemu uczestnictwu.

8. Alfabet aciski jest bardzo prosty.

Alfabet angielski jest jednym z najatwiejszych w skali wiatowej i opanowanie go nie


reprezentuje wielkiego wyzwania ani wysokiego poziomu trudno ci, tak jak w
przypadku innych jzykw, gdzie musisz opanowa skomplikowane symbole i
ksztaty. Je li uczye si wcze niej innych, bardziej zoonych jzykw, nauka
angielskiego bdzie jeszcze atwiejsza. Rwnie wymowa sw w jzyku angielskim nie
jest szczeglnie skomplikowana i ma zmiennych akcentw czy skomplikowanej
pisowni. W jzyka angielskim osoby zwracaj si do siebie uywajc formy Ty, a nie
Pan, Pani, czy Pastwo. I w przeciwiestwie do innych jzykw nie ma rozrnienia na
formy eskie i mskie sw.

9. Zdobdziesz szeroki dostp do informacji.


Czy wiedziae o tym, e angielski jest jzykiem ponad 55% stron internetowych?
Drugim najpopularniejszych jzykiem jest rosyjski, ktry dla porwnania jest jzykiem
tylko 6% miejsc w internecie. Znajomo jzyka angielskiego daje Ci dostp do
wiatowych zasobw wiedzy.
Angielski to jzyk nauki i jego znajomo stwarza Ci moliwo dostpu do licznych
pozycji naukowych i podnoszenia samemu swoich wasnych kwalifikacji i wiedzy
oglnej. Znajomo angielskiego jest niezbdna, je li my lisz o karierze naukowej.
Wedug Science Citation Index, opracowanego przez Instytut Informacji Naukowej
szacuje si, e 95% artykuw naukowych jest napisanych w jzyku angielskim,
chocia tylko 50% tych artykuw pochodzi z krajw anglojzycznych. Dwie trzecie
studentw Oxfordu pochodzi spoza Wielkiej Brytanii.

10. Angielski stanowi fantastyczne naukowe wyzwanie.

Lubisz wyzwania? Zacznij uczy si angielskiego, gdy nie jest on wcale taki prosty i
przewidywalny jak Ci si wydaje. Wymaga wiele czasu, eby zacz si nim pynnie
posugiwa, wic je li lubisz wyzwania i nie boisz si pokonywa wasnych sabo ci i
doskonali si, podejmij wyzwanie i zacznij si uczy. Dziki niemu staniesz si cz ci
wydarze kulturalnych, zdobdziesz nowe umiejtno ci i poznasz nowych ludzi, a przy
tym nabdziesz pewno ci siebie i nauczysz si radzi sobie w nowych sytuacjach, nie
tylko tych jzykowych.

Czy Ci przekonaam?
Je li my lisz o rozpoczciu nauki tego jzyka, zapraszamy Ci do uczestnictwa w kursie
jzyka angielskiego w naszej szkole jzykowej Warsaw School of Languages, ktra
mie ci si w samym centrum Warszawy na skrzyowaniu dwch linii metra, na
przeciwko Metra witokrzyska!

Nasi lektorzy czekaj na Ciebie!