You are on page 1of 20

s

o
ci
aţi
a
A

pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi

ISSN 2065 - 5754

Anul 11, nr. 1, martie 2015

Editorial

Primăvara cărţilor

Sumar
Editorial
• Primăvara cărţilor / 1
Evenimente
• Atenție! Voluntarii noștri sunt
„Virali”/ 3
• Periplu în lumea basmelor / 4
• Clubul de GO „Axis Libri” / 5
Profesional
• Noi valențe ale Facebook-ului în
promovarea memoriei locale (II)/ 6
• Ştiri pe scurt / 8
Memorie locală
• Aniversările anului 2015 în județul
Galați : apr. - iun. 2015 / 10
Din judeţ
• Biblioteca Comunală Ţepu
- Bine ai venit în casa noastră / 14
- Publicaţii rare în colecţiile
bibliotecii / 15
• Biblioteca Municipală „Ștefan
Petică” Tecuci la început de an/ 16
• Biblioteca Comunală Corni invită
copiii la creație și re-creație! / 18
• Biblioteca Comunală Grivița Dăruind vei dobândi / 19
Semnal editorial
• Trainingul în bibliotecă. Mic ghid de
supraviețuire / 19
• Advocacy pentru biblioteci
puternice și comunități unite/ 20

De fiecare
dată când, din
adâncurile
firii,
răzbat
primele semne
ale primăverii,
se
întâmplă
ceva tainic şi greu de definit în
spiritul nostru, trecut, încă o dată,
peste răbufnirile unei ierni mai
mult sau mai puţin aprige şi gata
acum să reînflorească în toată
splendoarea sa, parcă şi mai viu,
parcă şi mai plin de prospeţime.

Credem noi, prea prinşi în
îndeletnicirile de zi cu zi, că nu
mai avem timp să contemplăm
natura, că anotimpurile se succed
dincolo de noi şi ignorându-ne
cu desăvârşire, la fel cum şi noi le
ignorăm pe ele, dar, în realitate,
noi suntem în mare măsură,
prin modul în care acţionăm şi
gândim, chiar produsul acelor
misterioase şi subtile prefaceri
cosmice ce se petrec dincolo de
percepţiile noastre imediate.

De aceea, aşteptăm cu
nerăbdare fiecare nou anotimp
şi-l întâmpinăm cu nespuse
bucurii şi emoţii şi, tot de aceea,
cel mai mult ne înfiorăm în faţa
primăverii, cu tot cortegiul ei de
vestitori şi simboluri.

Nu există fiinţă umană
din această zonă a noastră
binecuvântată de Dumnezeu cu
toate cele patru anotimpuri, clare,
precise, inconfundabile, care să
nu tresară la vederea primului
ghiocel, pe câmp, în pădure sau
în grădină, sub mustul zăpezii,
aninat la pieptul femeii iubite sau
într-o minusculă glastră. Atâtea
semnificaţii poartă în el această
floare pe cât de firavă pe atât de
plină de vlagă, de vreme ce este
ea în stare să strâpungă cu albul
ei delicat, albul îmbătrânit şi mai
încrâncenat al zăpezii şi să caute
căldura noului soare printre
ramurile uriaşilor copaci pentru
a-şi revendica dreptul la lumină,
încât, doar asocierea ei cu o carte

2

nouă, abia ieşită din teascurile tipografiei le-ar
mai putea îmbogăţi. Da, asocierea ghiocelului
cu cartea nou tipărită mi se pare un mic omagiu
adus şi ghiocelului şi cărţii, pentru că, dacă
floarea imaculată aduce în inimi prima tresărire
a primăverii, un nou volum de versuri, un nou
roman, o piesă de teatru abia tipărită, oferă o nouă
şansă la lectură, o nouă posibilitate a noastră de
a lăsa pentru câteva clipe preocupările zilei şi a
păşi cu încredere şi plini de emoţii într-un nou
univers de idei, de metafore, de simţăminte şi de
speranţe.

De aceea, pentru cei care, într-un fel sau
altul, şi-au unit destinul cu rostul atât de bogat în
înţelesuri al cărţii, fie ei scriitori, fie ei editori, fie
ei tipografi, fie ei librari sau fie ei confraţii noştri,
bibliotecarii, fiecare nouă apariţie editorială,
dincolo de obligaţiile care decurg din deontologia
profesională, reprezintă semnalul naşterii unei
noi lumi, care, spre deosebire de cea a ghioceilor ce
se ofilesc după îndeplinirea rolului de vestitori, o
dată rânduită frumos în rafturi, devine o opţiune
serioasă pentru eternitate. Şi dacă „ghiocelul”
este „vestitorul perisabil” al noului anotimp,
„cartea” poate fi considerată „vestitorul continuu
al primăverii eterne”, al unei noi etape în/spre
informare şi cunoaştere, în relaxare şi confort
intelectual, în deprinderea artei de a descoperi
adevărul şi de a vedea lumea mai frumoasă şi mai
atrăgătoare chiar decât este. „Cărţile sunt ca nişte

Martie 2015

corăbii încărcate călătorind pe vastul ocean
al lumii” spunea marele filosof englez
Francis Bacon. Ele poartă spre inimile
celor care ştiu să le preţuiască cele mai de
seamă încărcături, pentru că nu este vorba
nici despre grâne aurii, nici despre stofe
scumpe, nici despre mirodenii exotice,
toate necesare, dar nu suficiente. Este vorba
de adevăr şi frumuseţe, de cele mai de preţ
bunuri ale omenirii, idealuri de milenii ale
ei, dar şi de aspiraţii personale pentru toţi
cei care au sorbit, măcar o dată, din izvorul
limpede şi nepieritor al cunoaşterii.

Puţin mai târziu decât vremea
ghioceilor, la ceasul în care primăvara şi-a
instalat cu fermitate toate avanposturile,
spre zilele în care sub cerul de sfârşit se mai
se pregătesc să înflorească teii, minunaţii
tei ai oraşului de la Dunăre, la Galaţi se va
deschide, chiar pe malurile bătrânului fluviu, în
aer liber, la locul ştiut, pe aleea care duce spre
statuia lui Brătianu, cea de-a şaptea ediţie a
Festivalului Internaţional al Cărţii „Axis Libri”,
manifestare ce va face din Galaţi, pentru câteva
zile, încă o dată, capitala cărţii româneşti.
Festivalul împlineşte, cum s-ar zice, cei şapte ani
de acasă, şi tocmai de aceea şi-a propus să iasă în
lume, să invite pe toţi acei reprezentanţi naţionali
ai cărţii şi, chiar şi pe acei din afara graniţelor
ţării.

Ne-am propus, de asemenea, să ridicăm
cu o treaptă mai sus statutul Galaţiului de centru
cultural, de mare iubitor de literatură şi să oferim
tuturor invitaţilor, editori, scriitori, librari, critici
literari, bibliotecari, iubitori ai lecturii de toate
felurile, un bun prilej de a se cunoaşte mai bine
şi de a lucra împreună, mai temeinic şi cu mai
strălucite roade, la ridicarea cărţii la înaltul rang
pe care îl merită, acela de „vestitor al adevărului
şi frumuseţii”.
Zanfir ILIE,
director şi manager al
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

3
Atenție! Voluntarii noștri sunt „Virali”
În cadrul proiectului național „Raftul cu
inițiativă - Dezvoltarea de programe de voluntariat
în biblioteci”, implementat de Pro Vobis, ­ Centrul
Național de Resurse pentru Voluntariat, în
parteneriat cu ANBPR (Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România)
și finanțat prin Granturile SEE 2009­2014, Biblioteca
Județeană „V.A. Urechia” a organizat miercuri, 11
februarie 2015, începând cu ora 14.30, la sediul
central, Sala Mihai Eminescu, etajul I, întrunirea de
constituire a unui club de voluntariat.
Pe lângă cei 10 voluntari deja înscriși
în proiect, au mai participat încă 13 persoane
care și-au arătat interesul pentru a face parte din
echipa de voluntari a bibliotecii. În deschiderea
evenimentului a luat cuvântul domnul prof. dr. Ilie
Zanfir, managerul general al bibliotecii, care ne-a
încurajat în demersul nostru, susținând că un club
al voluntarilor va ajuta la formarea unei adevărate
echipe, va stimula solidaritatea între voluntari
și va crea un cadru mult mai prietenos pentru
desfășurarea activităților din cadrul proiectului.
Cu ocazia constituirii clubului, participanții
l-au cunoscut pe colegul nostru Gabriel Manea,
responsabil al Centrului Regional de Formare
Profesională și trainer atestat, cu care vom colabora
în cadrul proiectului. Acesta și-a luat rolul în serios
de la prima întâlnire și, cu ajutorul voluntarilor,
a realizat o listă de interese și așteptări pe care
voluntarii și-ar dori să le aprofundeze pentru a-și
desfășura cât mai bine activitatea.

La a doua întâlnire a clubului, împreună
cu voluntarii, am ales denumirea acestuia: Club
V.I.R.A.L. - Voluntarii Inspirați Reușesc cu

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Ajutorul Lecturii și am stabilit că întâlnirile vor fi
săptămânale, miercurea de la ora 17, iar în cadrul
acestora vom face ateliere pe diferite teme. Primul
atelier va avea ca temă Comunicarea și va fi susținut
de Gabriel Manea.

Clubul este o modalitate de sudare a
echipei, dar și un element de motivare și formare
a voluntarilor în vederea eficientizării activităților
specifice, planificate în cadrul proiectului mai sus
menționat, și, implicit, în beneficiul utilizatorilor
noștri.
Simona Felea, bibliotecar

Martie 2015

4

Periplu în lumea basmelor

Basmele românești1, de o mare complexitate
și frumusețe, au stârnit de timpuriu interesul
culegătorilor și al scriitorilor noștri: Vasile
Alecsandri, I. Pop-Reteganul, G. Dem. Teodorescu,
Mihai Eminescu etc. Un culegător și povestitor
de mare talent a fost Petre Ispirescu, ale cărui
volume de basme au intrat în patrimoniul literar
românesc, cunoscând un succes durabil. Iată cîteva
titluri: Legende sau basmele românilor, Basme,
Basme românești, Basme, legende, snoave, Cele mai
frumoase basme și multe alte titluri interesante
și atractive. În colecțiile Secției pentru Copii a
Bibliotecii Județene „V.A.Urechia” se găsesc lucrările
multor autori care au abordat în scrierile lor basmul
ca gen literar. Cei mai reprezentativi sunt: Petre
Ispirescu, Ion Creangă, Călin Gruia, Alexandru
Odobescu, Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Barbu
Șt. Delavrancea, Ana Aslan, Dumitru Stăncescu și
mulți alții.

În anul școlar 2014-2015, cadrele didactice
de la Şcolile Gimnaziale Nr. 12, 18, 20, 22 și 38, știind
că în Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” găsesc
locul ideal pentru realizarea oricărei inițiative, neau propus să colaborăm într-un proiect educațional
intitulat „Comorile basmelor românești”. Proiectul
a fost conceput în vederea dezvoltării și promovării
unor modalități eficiente de stimulare a interesului
elevilor pentru lectură și carte, pentru redescoperirea
basmelor, identificarea cu anumite personaje din
lumea basmelor și extragerea unor învățăminte din
conținutul lor. Obiectivul general al proiectului are
în vedere cultivarea interesului pentru lectură și a
bucuriei de a citi. Biblioteca oferă atât spațiul, cât și
materialul didactic necesar desfășurării unor astfel de
activități cu scopul de atragere și stimulare a copiilor
spre lectură. O acțiune interesantă ce face parte din
cuprinsul proiectului intitulată „Periplu în lumea
basmelor” s-a desfășurat în luna decembrie 2014, la
sediul central al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”, în
cadrul Secției pentru Copii. Elevii participanți aparțin
Școlilor Gimnaziale nr. 12, 18, 20, 22 și 38. Copiii
s-au implicat activ și au realizat o expoziție cu cele
mai frumoase castele inspirate din basmele citite, au
prezentat propriile creații literare, premiate în cadrul
concursului literar organizat în școlile participante
în proiect și au fost receptivi în completarea unui
chestionar privind interesul elevilor pentru lectură.
1

Erceanu, Ninușa; Ilinca Șt. M.,Teorie literară aplicată, Editura
Art Grup editorial, București, 2006, p. 64.

Martie 2015

În viitor, ne propunem continuarea proiectului cu
un nou concurs. Vom avea în vedere o bibliografie
cuprinzând autori străini, care au tratat basmul în
operele lor, dar în mod special pe cele ale lui Hans
Christian Andersen.

Anul acesta, pe data de 2 aprilie, se împlinesc
210 ani de la naşterea scriitorului şi poetului danez,
celebru pentru basmele sale, Hans Christian
Andersen. Este binecunoscut faptul că în fiecare
an, începând cu anul 1967, pe data de 2 aprilie, în
întreaga lume se sărbătoreşte Ziua Internaţională a
Cărţilor pentru Copii şi Tineret. Această zi este un
prilejul ideal pentru promovarea literaturii pentru
copii şi pentru stimularea dorinţei de lectură a
celor mai mici cititori. Scopul nostru este acela
de a dezvolta interesul copiilor de a participa la
acest gen de concurs, pentru a descoperi ineditul
și magia basmelor lumii. Prin urmare, vom pregăti
Regulamentul de concurs și îl vom promova atât în
școli, cât și pe site-ul bibliotecii noastre, www.bvau.
ro. Informații suplimentare despre concurs se vor
putea obține și la sediul central, la Secția pentru
Copii. Sperăm că vom avea tot mai mulți doritori,
care implicit vor deveni cititorii bibliotecii noastre.
Maricica Târâlă-Sava și Florica Șerban,
Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

O altă iniţiativă a Bibliotecii Judeţene V.A. Urechia Galaţi:
Clubul de GO „Axis Libri”

GO-ul este un joc de
strategie care a fost inventat
aproximativ acum 4000 de ani, în
China. Referitor la acest joc, există
o legendă conform căreia cel care
l-a inventat a fost consilierul Shun
al împăratului Yao (2357 – 2255 î.
Hr). Fiul împăratului, Dan Zhu, era
un copil foarte energic, iar acest joc
a fost conceput tocmai pentru a-i şlefui caracterul
tânărului fiu de împărat şi a-i educa răbdarea.

O dovadă în plus a importanţei acestui
joc este şi menţionarea acestuia în Invăţăturile
lui Confucius, ceea ce nu face decât să sublinieze
importanţa acestuia, ca mijloc educativ, dar şi ca
modalitate de petrecere a timpului liber.
Jocul de GO are reguli extrem de simple, fiind
unul complet logic, care poate fi practicat de oricine.
Valenţele sale pozitive şi educative sunt dovedite şi
de efectele sale benefice asupra dezvoltării ambelor
emisferelor cerebrale, în special a celei drepte,
responsabilă de creativitate. Practicarea acestui joc
contribuie la dezvoltarea memoriei, cea mai veche
dovadă în acest sens fiind menţionarea într-o carte
apărută în jurul anului 300 d.Hr. a unui jucător,
numit Osan, care a reuşit să refacă o partidă, după
ce aceasta a fost finalizată. În jurul secolului al V-lea
d. Hr., jocul de GO se răspândeşte în Coreea, iar
mai târziu va deveni una din cele patru materii de
examen, alături de de matematică, muzică şi poezie,
pentru cei care aspirau la funcţii oficiale.

În secolul al VIII-lea d.Hr. jocul de GO se
răspândeşte foarte mult în Japonia, iar mai târziu,
respectiv în secolul al XVII-lea, jocul de GO devine
una dintre artele marţiale; în secolul al XIX-lea,
importanţa acestuia este evidentă, prin existenţa
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

5

celor 4 case-academii (Hon’inbo,
Inoue,
Yasui
şi
Hayashi),
finanţate oficial de shogunat
(administraţie), în care întreaga
activitate consta în studierea GOului. Elevii acestor academii se
întreceau în partide disputate în
faţa shogunului, în castelul Edo.
Titlurile care le erau atribuite

erau cele de „dan” şi „kyu”, în funcţie de calităţile
arătate în timpul jocului, iar practicarea acestui joc
contribuia la formarea voinţei, dar şi a unor reacţii
rapide în anumite situaţii-limită. În Europa, acest
joc pătrunde în secolul al XIX-lea, iar în România
de la mijlocul secolului al XX-lea. Academicianul
Gheorghe Păun este cel care contribuie decisiv la
răspândirea acestui joc în România.

Având în vedere toate aceste aspecte,
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a iniţiat un
club de GO care este destinat atât jucătorilor
experimentaţi, dar şi celor care doresc să se iniţieze
în tainele acestui joc. Clubul de GO are întâlniri
bilunare, la sediul central al bibliotecii, vineri, de la
ora 17.30. La prima ediţie a acestuia, din data de 6
februarie 2015, au participat 8 jucători pasionaţi de
multă vreme de acest joc, dar şi 3 persoane dornice
să deprindă tainele acestui joc. Această întrunire s-a
desfăşurat cu sprijinul Asociaţiei Judeţene de GO
Brăila, reprezentată de Costel Pintilie, unul dintre
cei mai înfocaţi jucători de GO din Galaţi.

Atmosfera plăcută, non-formală, a
contribuit la succesul acestui eveniment, pe care îl
dorim replicat în multe întâlniri de acum încolo.
Ioana Chicu
Oficiul de Informare Comunitară

Martie 2015

6

Noi valenţe ale Facebook-ului în promovarea memoriei locale şi
agregarea comunităţii online (II)

Promovarea şi întreţinerea paginii de Facebook

În scopul realizării reţelei de „prieteni”
ai paginii serviciului au fost folosite avantajele
oferite de Digsby, clientul de mesagerie electronică
folosit în cadrul Serviciului Referinţe al Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi, biblioteca
gălăţeană numărându-se printre primele biblioteci
din ţară care au folosit mesageria electronică în
menţinerea legăturii cu utilizatorii săi încă din anul
2006. Migrarea spre clientul de tip multimessenger
Digsby a avut loc în anul 2009, deoarece acesta
oferă avantajul de a agrega solicitările utilizatorilor
venite de pe mai multe platforme de messenger. În
acelaşi timp, Digsby oferă posibilitatea conectării la
alte instrumente de socializare, în momentul în care
acest lucru se doreşte, printre acestea numărânduse Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, şi de
integrare a acestora într-o singură fereastră cu
sisteme de notificare în timp real a primirii e-mailurilor în toate căsuţele poştale la care avem deschis
cont precum şi a notificărilor venite din reţelele
sociale de comunicare.

În momentul configurării paginii, contul
de mesagerie electronică al Serviciului Referinţe al
bibliotecii gălăţene avea în lista de prieteni, care au
optat să se adauge în lista de contacte, peste 700 de
utilizatori. Pe lângă aceştia, mulţi alţii optează să
contacteze serviciile compartimentului folosinduse de widgetul prezent pe pagina „Întreabă
bibliotecarul” de pe site-ul bibliotecii, care permite
contactarea bibliotecarilor serviciului fără a avea
un client de mesagerie electronică instalat pe
calculatorul personal, permiţând, de asemenea,
păstrarea anonimităţii. Numeroşi utilizatori din
lista de contacte din messenger sau din e-mail au
trimis din Facebook cereri de prietenie Serviciului
de Referinţe. Toate acestea au justificat crearea
paginii Serviciului Referinţe. În acest sens, printre
principalii paşi care au fost urmaţi menţionăm:
• trimiterea de invitaţii prietenilor din lista de
contacte de messenger;
• postarea în messenger a unui mesaj de status
care să promoveze pagina de Facebook a
serviciului;
• trimiterea de invitaţii contactelor din e-mail,
incluzând atât adresele din Yahoo, cât şi cele
din Gmail, folosind butonul „Creşte audienţa”
integrat în meniul Facebook.

Martie 2015

După ce a fost creat şi promovat contul
de Facebook, acesta a necesitat o întreţinere
periodică, prin postarea de mesaje, cel puţin
săptămânal, pentru a asigura popularitatea paginii.
Gama de informaţii care poate fi valorificată prin
intermediul acestui instrument poate fi foarte largă,
având în vedere diversitatea activităţilor Serviciului
Referinţe, acesta fiind şi avantajul acestei pagini.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
• realizarea unei legături, folosind mediul
electronic, între comunitatea locală pasionată
de istoria Galaţiului şi resursele informaţionale
şi iconografice din colecţiile Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia” Galaţi, prin intermediul
facebook-ului;
• conştientizarea comunităţii locale, în ceea ce
priveşte propria istorie locală;
• creşterea gradului de acces la colecţiile
iconografice ale bibliotecii şi ale comunităţii.
TIPURI DE POSTĂRI
Informaţii promovate de Biroul Informare
bibliografică
• informaţii cu caracter biobibliografic cu privire
la personalităţile gălăţene, având în vedere
baza de date de Bibliografie locală constituită
în cadrul Biroului;
• informaţii cu privire la aniversările şi
comemorările cu caracter local;

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

7

• d o c u me nte
iconografice
inedite
din
colecţiile
bibliotecii;
• d o c u me nte
iconografice descoperite în mediul
electronic sau din alte colecţii, cu
indicarea surselor;
• semnalarea apariţiilor editoriale ale
autorilor care îşi lansează lucrările
în cadrul Salonului „Axis Libri” şi
Festivalului Naţional al cărţii „Axis Libri”;
• semnalarea noilor achiziţii ale bibliotecii,
cu accent pe cele care oferă un plus de informaţie
cu privire la istoria locală;
• semnalarea unor emisiuni sau articole,
referitoare la personalităţi gălăţene, din massmedia locală şi naţională.

Informaţii promovate de Oficiul de
informare comunitară

Prin activitatea specifică, colectarea şi
promovarea informaţiei de interes local, bibliotecarii
din cadrul acestui compartiment pot aduce şi în
Facebook informaţia pe care o promovează în
mod curent prin intermediul Blogului Oficiului de
Informare comunitară:
• informaţii referitoare la evenimente culturale
de interes local (festivaluri, concerte, premiere
teatrale etc.);
• informaţii de interes pentru comunitate (târguri
de muncă, târguri de produse, oportunităţi de
afaceri, diverse campanii).
TIPURI DE DOCUMENTE

Pentru unele postări din pagina de facebook
au fost folosite informaţii din publicaţiile editate de
bibliotecă.

DATE STATISTICE
Utilizatori: în acest moment există un număr de
1658 de utilizatori, care apreciază pagina.
Număr de postări - o medie de 57 de postări pe lună.

BENEFICIILE PROIECTULUI
• Unii dintre utilizatori au donat bibliotecii
documente iconografice de interes pentru
Galaţi;
• Prezervarea documentelor iconografice din
colecţiile gălăţenilor, cele de interes pentru
istoria locală;
• Obţinerea de informaţii din surse sigure asupra
unor aspecte ale evoluţiei oraşului.
ANALIZA SWOT
Puncte tari (Strenghts)
• existenţa în colecţiile bibliotecii a unei
importante colecţii de materiale iconografice şi
surse de informaţii autorizate;
• experienţa bibliotecarilor Secţiei în folosirea
instrumentelor Library 2.0;
• expertiza bibliotecarilor în calitate de specialişti
în aria informării;
• Facebook oferă un nou mod de organizare a
informaţiilor personale şi de grup şi este foarte
popular pentru mai multe categorii de vârstă.
Rocsana Irimia
bibliotecar Serviciul Referințe
(continuare în pagina 8)

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Martie 2015

8

Noi valențe ale Facebook-ului
(continuare din pagina 7)

Puncte slabe (Weaknesses)
• existenţa mai multor sisteme de reţele sociale
fără posibilitate de interacţiune între acestea,
cu unele excepţii;
• necunoaşterea rolului bibliotecii de conservare
a memoriei locale;
• lipsa de percepţie în ceea ce priveşte Biblioteca
în calitate de utilizator de instrumente WEB
2.0;
• concurenţa venită din partea unor deţinători
de pagini de Facebook.
Oportunităţi (Opportunities)
• Facebook reprezintă pentru bibliotecă o
modalitate nouă şi importantă de a ajunge şi
mai aproape de utilizatorii săi;

• posibilitatea unor colaborări cu instituţii şi
persoane în diverse proiecte legate de activităţile
privind cercetarea memoriei locale;
• biblioteca poate identifica mai multe despre
nevoile de informare ale utilizatorilor săi;
• atragerea de noi utilizatori, proveniţi din rândul
utilizatorilor care folosesc reţelele sociale.
Ameninţări (Threats)
• principala ameninţare legată de reţelele sociale
implică informaţiile oferite de utilizatori;
• concurenţa din partea unor pagini care oferă
informaţii asemănătoare;
• implicarea bibliotecii în reţelele sociale
reprezintă în acelaşi timp, efort, dar şi o
permanentă analiză a serviciilor şi a riscurilor
posibile.
Rocsana Irimia
Serviciul Referinţe

Ştiri pe scurt

Rezultate ale programului
Biblionet

În urma celor cinci ani de desfăşurare a
programului Biblionet, din cele 2.853 de biblioteci
din România, a fost asigurat accesul la computere
şi internet pentru 2.283 de biblioteci, 80% dintre
acestea aflându-se în zonele rurale.

În acest mod, ţelul programului, de a
asigura accesul publicului larg la tehnologie prin
intermediul bibliotecilor publice, a fost realizat în
mare parte.

Pe lângă dotarea cu tehnologie, 3.500 de
bibliotecari au beneficiat de instruire în utilizarea
computerului şi în oferirea de servicii de bibliotecă
moderne.

Proiectul iniţiat în 2009 a beneficiat de o
finanţare de 26,9 milioane de dolari din partea
Fundaţiei Bill & Melinda Gates.

Martie 2015

Biblioteca Națională a României s-a
alăturat programului
Public Libraries 2020

Biblioteca Naţională a României s-a alăturat
programului Public Libraries 2020, o iniţiativă de
advocacy a Fundaţiei Reading & Writing care își
propune să demonstreze importanţa bibliotecilor
publice la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, în
îndeplinirea unora dintre obiectivele de dezvoltare
pentru Europa 2020. Scopul Fundaţiei Reading &
Writing este de a sublinia rolul alfabetizării pentru
o societate sănătoasă şi durabilă, bibliotecile publice
fiind parteneri esențiali în asigurarea accesului
gratuit la informaţie şi la internet, în dezvoltarea
de abilităţi, pentru a oferi egalitate de oportunităţi
tuturor cetățenilor.

Fundația Reading & Writing a fost
fondată în 2004 de către Alteța Sa Regală Prințesa
Laurentien a Olandei în dorința de a pune capăt
analfabetismului în Olanda, de-a lungul timpului
acest țel extinzându-se la nivel internațional.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

9
Ştiri pe scurt
Europeana Profesional - o nouă interfață
Site-ul Europeana Profesional a apărut în
2007, scopul acestuia fiind de a susţine Fundaţia
Europeana şi de a face disponibilă documentaţia
legată de acest proiect. Recent, acestui site i-au fost
aduse îmbunătăţiri, la acest proces contribuind şi
Reţeaua Europeana care a oferit feedback-ul necesar
pentru dezvoltarea şi adaptarea
acestuia la noile cerinţe.
Printre îmbunătăţirile
aduse se numără: o structură de
navigare mai clară care uneşte
toate produsele Europeana,
permiţând accesul uşor la
elementele incluse în site,
o secţiune de evenimente
îmbunătăţită, acces public la
documente, nefiind impus
de logare, o secţiune de date
statistice, funcţionalităţi de
căutare îmbunătăţite.

Prin aceste modificări, site-ul Europeana
Profesional îşi doreşte să îndeplinească nevoile şi
aşteptările utilizatorilor săi.
Site-ul poate fi accesat la adresa:
pro.europeana.eu

Săptămâna Educației Deschise

În perioada 9-13 martie este sărbătorită în
întreaga lume Săptămâna Educaţiei Deschise, al
cărei scop este acela de a pune accent pe folosirea
instrumentelor open source, a licenţelor gratuite
pentru resurse educaţionale, a oportunităţilor
gratuite de educaţie disponibile, resurse care
pot ajuta oamenii să îşi dezvolte abilităţile şi
cunoştinţele necesare în activitatea profesională,
oferă suport pentru studiu sau pentru acumularea
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

de noi cunoştinţe pentru
interesul personal sau pentru
descoperirea unor resurse de
predare adiţionale.

Săptămâna Educaţiei
Deschise este coordonată
de The Open Education
Consortium, o asociaţie ce
adună sute de instituţii şi
organizaţii din întreaga lume
dedicate idealurilor educaţiei
deschise.

Pe site-ul Open
Education Consortium sunt
disponibile o diversitate de resurse: cursuri, seminare
web, informaţii despre proiecte şi asociere, noutăţi şi
evenimente. În secţiunea de cursuri este disponibil
un motor de căutare a cursurilor gratuite accesibile,
împărţite şi în funcţie de instituţie, limbă, categorie.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul:
http://www.openeducationweek.org/
http://www.oeconsortium.org/

Martie 2015

10
Aniversările anului 2015 în județul Galați : aprilie - iunie 2015
Bălășești
19 aprilie - 120 de ani de la moartea, în Târgovişte,
a scriitorului Raicu IONESCU-RION, critic literar,
publicist şi militant socialist, membru fondator al
Societăţii „Orientul”, profesor suplinitor de limba
română, greacă şi latină la Târgovişte (n. 24 aug.
1872, com. Bălăşeşti, jud. Galaţi).
Berești

140 de ani de la naşterea, în Bereşti, jud.
Galaţi, a scriitorului Gheorghe BECESCUSILVAN, doctor în drept, avocat în Ploieşti (d.
mart. 1924, Ploieşti).
Brăhășești
8 mai - 65 de ani de la naşterea, în com. Poiana, jud.
Galaţi, a scriitorului şi omului
politic
Cornel
BRAHAŞ,
pseudonimul lui Ionel VIŢU,
deputat de Bucureşti în legislatura
1992-1996, autor de volume de
poezie şi proză (d. 23 nov. 2005,
com. Brăhăşeşti, jud. Galaţi).
Cavadinești
17 aprilie - 75 de ani de la naşterea, în satul Vădeni,
com. Cavadineşti, jud. Galaţi a filologului Ionel
OPRIŞAN, cercetător ştiinţific la Institutul de
Istorie Literară şi Folclor al Academiei Române,
preşedinte al Fundaţiei „B.P. Hasdeu”, secretar
ştiinţific al Institutului de Istorie şi Teorie Literară
„G. Călinescu” şi al Secţiei de ştiinţe filologice,
literatură şi artă a Academiei Române, director al
editurilor „Saeculum” şi „Vestala”.

Cudalbi
15 mai - 175 de ani, de la naşterea, în com. Cudalbi,
jud. Galaţi a preotului Dosoftei CRIHANĂ,
hirotonit ieromonarh la doar 24 de ani pentru
mănăstirea Celic Dere din Dobrogea, preot în satul
Letea, unde a ctitorit în 1866 o bisericuţă din lemn
şi a înfiinţat şi condus şcoala din Letea - Satu Nou,
o mare parte a bibliotecii sale fiind donată Bisericii
„Sf. Împăraţi” din Galaţi (d. apr. 1920, Galaţi).
Drăgușeni
9 mai - 110 ani de la naşterea, în com. Drăguşeni, jud.
Galaţi, a pictorului Dumitru (Dem) IORDACHE,
prezent în selecţiile Societăţii Tinerimea Română,
având la activ numeroase expoziţii personale,
participări şi premii la Saloanele Oficiale înainte de
anul 1944 (d. 1983).
Independența
16 aprilie - 70 de ani de la moartea, în Dobra,
Cehoslovacia a soldatului Gheorghe CRĂCIUN,
participant la cel de-Al Doilea Război Mondial,
decorat cu Medalia „Virtutea militară” cl. a II-a şi
„Bărbăţie şi credinţă”, cl. a III-a (n. 14 mai 1923,
com. Independenţa, jud. Galaţi).
29 aprilie - 50 de ani de la naşterea, în com.
Independenţa, jud. Galaţi, a sculptorului Lucian
TUDORACHE, profesor la Liceul de Artă „Vicor
Brauner” din Piatra Neamţ, cu expoziţii personale
în Piatra Neamţ, participant la expoziţii de grup şi
colective, având lucrări în colecţii de stat şi particulare
din România, Elveţia, Franţa, Italia, membru al
Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Neamţ.

Corod
8 iunie - 105 ani de la naşterea, în com. Matca, jud.
Galaţi, a învăţătorului Costache PINTILIE, cadru
didactic în Tecucelul Sec, Matca, Corod, director
la şcolile din Tecucelul Sec şi Matca şi autor al
Monografiei Şcolii Primare din Corod (d. 7 mart.
1999, com. Matca, jud. Galaţi).

Ivești

15 ani de la moartea, în Bucureşti, a
profesorului de teologie Constantin C. PAVEL,
absolvent al Seminarului de Teologie „Sf. Andrei”
din Galaţi, cadru didactic al Institutului Teologic
din Bucureşti, autor de lucrări de specialitate (n. 17
aug. 1907, sat Buceşti, com. Iveşti, jud. Galaţi).

Cosmești
1 iunie - 65 de ani de la naşterea, în com. Cosmeşti,
jud. Galaţi, a poetului Nicolae MIHAI, care a
întemeiat şi condus Cenaclul „Nichita Stănescu” de
la Biblioteca „Letea”, bibliotecar şcolar la Liceul de
Arte „G. Apostu” din Bacău, unde a întemeiat şi a
condus Cenaclul artelor, distins cu numeroase premii
literare, colaborator al revistelor literare gălăţene,
membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Liești
29 aprilie - 45 de ani de la naşterea, în com. Lieşti,
jud. Galaţi, a sportivului Antonel BORŞAN,
campion mondial la canoe cu două medalii de aur
şi cinci medalii de argint, vicecampion olimpic,
laureat cu medalia de argint în 1996, la Jocurile
Olimpice de vară de la Atlanta.

Septembrie 2014

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

11
12 mai - 75 de ani de la naşterea, în satul Şerbăneşti,
com. Lieşti, jud. Galaţi,
a
scriitorului
Ionel
NECULA, fost director al
Casei de Cultură Tecuci şi
profesor la Liceul Agricol
din Tecuci, recunoscut
pentru
incursiunile
filosofice şi documentare în opera lui Emil Cioran şi
pentru lucrările dedicate istoriei şi culturii tecucene,
colaborator al unor reputate publicaţii literare.
17 iunie - 90 de ani de la moartea, în Bucureşti, a
inginerului constructor Anghel SALIGNY, profesor
la Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele, printre
performanţele sale numărânduse proiectarea şi construcţia
podului peste Dunăre de la
Cernavodă şi construirea în
premieră mondială a silozurilor
din beton armat de la Brăila şi
Galaţi, membru şi preşedinte al
Academiei Române, membru
fondator şi preşedinte al
Societăţii Politehnice din România (n. 2/14 mai
1854, sat Şerbăneşti, com. Lieşti, jud. Galaţi).

Oancea
10 aprilie - 195 de ani de la naşterea, în com.
Oancea, jud. Galaţi, a preotului şi profesorului
Dimitrie MATCAŞ, prototop de Roman, director
şi profesor al Seminarului din Roman, membru în
Divanul Ad-Hoc al Moldovei şi deputat (d. 14 oct.
1893, Roman).
1 mai - 75 de ani de la naşterea, în com. Oancea,
jud. Galaţi, a doctorului inginer Gheorghe N.
MARIN, expert tehnic în probleme de agricultură,
conferenţiar universitar la Facultatea de Inginerie
Brăila de pe lângă Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galaţi, autor de lucrări ştiinţifice, membru
al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţa Solului,
al Societăţii Inginerilor Agronomi din România
- filiala Brăila, al Societăţii Ştiinţifice „Progresul
Silvic” din Bucureşti şi al Asociaţiei Generale a
Inginerilor din România.

Matca
8 iunie - 105 ani de la naşterea, în com. Matca, jud.
Galaţi, a învăţătorului Costache PINTILIE, cadru
didactic în Tecucelul Sec, Matca, Corod, director
la şcolile din Tecucelul Sec şi Matca şi autor al
Monografiei Şcolii Primare din Corod (d. 7 mart.
1999, com. Matca, jud. Galaţi).

Smulți
9 iunie - 115 ani de la naşterea, în com. Smulţi,
jud. Galaţi, a scriitorului David PORTASE-PRUT,
absolvent al Şcolii Normale „C. Negri” din Galaţi,
învăţător la Dănceşti şi preot în com. Cărpineni, jud.
Lăpuşna, Republica Moldova, preşedinte al Oficiului
muncitoresc de educaţie şi cultură din Galaţi,
membru al Cenaclului literar din Galaţi (d. 1991).

Măstăcani

130 de ani de la naşterea,
în com. Măstăcani, jud. Galaţi, a
învăţătorului Dimitrie V. ŢONI,
deputat, prefect de Covurlui,
inspector
al
învăţământului
primar, fondator şi preşedinte al
Asociaţiei Generale a Învăţătorilor
(d. 1955).
Nicorești
19 aprilie - 135 de ani de la naşterea, în com.
Nicoreşti, jud. Galaţi, a învăţătorului Constantin
M. GHEORGHIU, director al revistei tecucene
„Lămuriri şcolare”, care a pus bazele primei
biblioteci publice din Tecuci, preşedinte al Asociaţiei
Învăţătorilor din Tecuci (d. 15 apr. 1960, Tecuci).
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Poiana
8 mai - 65 de ani de la naşterea, în com. Poiana,
jud. Galaţi, a scriitorului şi omului politic Cornel
BRAHAŞ, pseudonimul lui Ionel VIŢU, deputat de
Bucureşti în legislatura 1992-1996, autor de volume
de poezie şi proză (d. 23 nov. 2005, com. Brăhăşeşti,
jud. Galaţi).

Târgu Bujor
3 iunie - 65 de ani de la naşterea, în Târgu Bujor,
jud. Galaţi, a inginerului Eugen TIRON, doctor
în ştiinţe, director tehnic al Şantierului Naval
Constanţa, profesor la Universitatea „Ovidius”,
deţinător a 78 de brevete de inventator şi certificate
de inovator, participant cu inovaţii la Salonul
Internaţional de Invenţii de la Varna, membru al
Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.
15 iunie - 45 de ani de la moartea, în Bucureşti, a
inginerului de mine Gheorghe DAMASCHIN,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” şi al
Academiei de Mine din Freiberg (Germania), om
de ştiinţă şi explorator, director al Cărbunelui la
Direcţia Generală a Minelor, director general al
Minelor, deţinător de inovaţii şi brevete, autor

Septembrie 2014

12
al unor valoroase lucrări în domeniul minier,
conducător al Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor
din Industria Minieră (n. 1 ian. 1886, Târgu Bujor,
jud. Galaţi).
Tecuci
4 aprilie - 105 ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a actriţei Victoria CORCIOV, absolventă a
Conservatorului din Bucureşti, actriţă a Teatrului
Naţional din Bucureşti în perioada 1924-1967,
unde a interpretat o întreagă pleiadă de roluri din
dramaturgia română şi străină.
8 aprilie - 130 de ani de
la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a avocatului Alexandru
LASCAROV-MOLDOVANU,
scriitor şi traducător, membru
al
Societăţii
Scriitorilor
Români, a cărui operă literară,
cu puternice accente morale şi
religioase, a fost redescoperită şi reeditată după anii
‘90 (d. 18 apr. 1971, Bucureşti).
13 aprilie - 60 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a inginerului Dumitru Viorel NICOLAE,
inginer proiectant la Institutul de Epurare a Apelor
Reziduale din Bucureşti, director general Bidepa
Security, membru fondator al Patronatului Român
de Securitate.
15 aprilie - 55 de ani de la moartea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a învăţătorului Constantin M.
GHEORGHIU, director al Şcolii Primare Nr. 1 din
Tecuci, întemeietor şi preşedinte al Băncii Populare
„Independenţa” şi al Băncii Federale „Unirea” din
Tecuci, director al revistei tecucene „Lămuriri
şcolare”, care a pus bazele primei biblioteci publice
din Tecuci, preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor din
Tecuci (n. 19 apr. 1880, com. Nicoreşti, jud. Galaţi).
5 mai - 65 de ani de la moartea, în Sighet, jud.
Maramureş, a generalului Henri CIHOSKI,
comandant al Regimentului 5
Infanterie de la Giurgiu, ataşat
militar în Serbia, subşef de Stat
Major la Marele Cartier General,
general de divizie (1918),
general inspector al armatei,
ministru de război, membru
al Societăţii Astronomice din
Paris, recompensat cu numeroase ordine româneşti
şi străine (n. 1871, Tecuci, jud. Galaţi).
15 mai - 135 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a medicului şi omului politic Anton

Martie 2015

DOBROVICI, absolvent al Facultăţii de Medicină
din Paris, deputat de Tutova, medic în spitale din
Paris, decorat cu Ordinul „Steaua României” şi cu
Legiunea de Onoare.
18 mai - 100 de ani de la naşterea, în suburbia
Criviţeni, Tecuci, jud. Galaţi, a sculptorului şi
scriitorului Ion VELICU, colaborator al revistelor
„Adevărul literar” şi „Universul literar”, stabilit în
S.U.A., unde a condus un teatru-laborator în New
York (d. 1965).
19 mai - 40 de ani de la moartea, în Bucureşti, a
scriitorului şi profesorului Ion DONGOROZI,
afirmat îndeosebi prin proza
scurtă satirică, autor de manuale
şcolare, director al Teatrului
Naţional din Craiova, prefect
al judeţului Caraş în timpul
guvernului
Nicolae
Iorga,
membru al Societăţii Scriitorilor
Români (n. 4 ian. 1894, Tecuci, jud. Galaţi).
20 mai - 120 de ani de la naşterea, în satul
Cernicari, Tecuci, jud. Galaţi,
a profesorului universitar Ilie
MATEI, doctor în chimie, cadru
didactic la Institutul Politehnic
Iaşi, prodecan al Facultăţii de
Chimie Industrială, director
adjunct al Institutului de Chimie
Macromoleculară al Academiei
Române, Filiala Iaşi, membru corespondent al
Academiei Române (d. 31 mart. 1969, Iaşi).
9 iunie - 50 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a doctorului în inginerie Irina BOSTANLUNGU, conferenţiar universitar la Facultatea de
Construcţii şi Arhitectură din cadrul Universităţii
„Gh. Asachi” din Iaşi, membru al Societăţii Române
de Geotehnică şi Fundaţie şi al International Society
for Mechanics and Foundation Engineering.
26 iunie - 35 de ani de la moartea, în Bucureşti, a
profesorului Gheorghe G. URSU, poet şi istoric
literar, ultimul secretar literar al
Academiei bârlădene, profesor
de limba română la Liceul „D.A.
Sturdza” Tecuci şi la Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galaţi,
inspector şcolar al regiunii
Galaţi, inspector general în
Ministerul
Învăţământului,
profesor şi decan la Institutul Pedagogic de 3 ani
din Bucureşti (n. 25 ian. 1911, Bârlad).
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

13
Tulucești
22 aprilie - 85 de ani de la naşterea, în com.
Tuluceşti, jud. Galaţi, a bibliotecarului Nedelcu
OPREA, director al Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia” din Galaţi între 1962
şi 1997, Cetăţean de Onoare al
Municipiului Galaţi, autor de
lucrări şi studii de specialitate,
redactor a numeroase lucrări cu
caracter biobibliografic, autor
al monografiei „Biblioteca
Publică «V.A. Urechia» Galaţi”
(d. 24 aug. 2009, Galaţi).
Valea Mărului
6 aprilie - 5 ani de la moartea, în Bucureşti, a
profesorului Marcel CRIHANĂ, critic şi istoric
literar, doctor în filologie, poet, deţinător al
Premiului Societăţii Scriitorilor „C. Negri” (1996), cu
o intensă activitate publicistică, fondator al Editurii

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Perpessicius din Bucureşti şi al
atelierelor de creaţie Perpessicius
din Bucureşti şi Valea Mărului,
membru al Societăţii Scriitorilor
„Costache Negri” din Galaţi (n. 18
mai 1942, com. Valea Mărului, jud.
Galaţi).
Vârlezi
13 iunie - 85 de ani de la moartea, în Galaţi, a
preotului Gheorghe COSTIN, care a slujit la
Biserica „Vovidenia” din Galaţi, protopop al
Protoieriei Covurlui (30 dec. 1918 - 1 sept. 1921),
membru în consistoriul spiritual, duhovnic al
candidaţilor la preoţie (n. 7 sept. 1862, sat Crăieşti,
com. Vârlezi, jud. Galați).
Rubrică realizată de
Camelia Toporaş şi Bianca Mărgărit,
Serviciul Referințe

Martie 2015

14
Biblioteca Comunală Ţepu
Bine ai venit în casa noastră,
Neamule, tu, floarea mea albastră - Eminescu
(Grigore Vieru)

Românii de pretutindeni au sărbătorit
la mijlocul lunii lui gerar un dublu eveniment
național: Ziua Culturii Națíonale și nașterea
poetului nepereche al neamului românesc, Mihai
Eminescu. Drept omagiu adus poetului care, după
spusele lui Constantin Noica a fost omul ,,cel mai
deplin al culturii româneşti” și de la a cărui naștere
s-au împlinit 165 de ani, în ,,casa cărților și a
calculatoarelor” din Țepu s-a desfășurat o activitate
de sărbătoare.
Doresc să afirm că dintotdeauna școala
și biblioteca au prețuit și au promovat cartea
lui Eminescu și lor li se datorează perpetuarea
spiritului eminescian. La inițiativa doamnei
profesor de limba și literatura română Silion
Loredana, am confecționat ecusoane cu portretul
poetului național, pe care elevii le-au purtat
întreaga zi. Activitatea a debutat cu prezentarea
expoziției de carte și imagini sugestive pentru
sărbătoare și a unui filmuleț ce ilustra viața și
opera poetului. Elevii clasei a V-a, care o au pe
doamna Silion dirigintă, au recitat cu mare emoție
cunoscutele versuri ale poeziilor: De-aș avea,
Luceafărul, Fiind băiat păduri cutreieram…, Ce-ți
doresc eu ție, dulce Românie, iar eleve ale clasei a
VI-a au recitat poeziile: Floare albastră, Pe lângă
plopii fără soț, Mai am un singur dor, Dintre sute de
catarge. Micii actori ai clasei a V-a au interpretat
fragmentul istoric din Scrisoarea a III-a, în care
domnitorul valah Mircea, denumit cel Bătrân, dă
cunoscuta replică sultanului Baiazid Ilderim. A
fost vizionat și un emoționant videoclip, realizat
de un colaborator al bibliotecii, pe versurile
poeziei lui M. Sorescu - Eminescu n-a existat.

Melancolicele versuri eminesciene au
constituit textul unor romanțe: Sara pe deal, Pe
lângă plopii fără soț… cunoscute elevilor de azi.
La finele activității a fost interpretat și cântecul
Eminescu, al cunoscuților soți Doina și Ion Aldea
Teodorovici, pe versurile lui Grigore Vieru. Elevii
care au participat la activitate au fost recompensați
cu câte o diplomă din partea organizatorilor.

Martie 2015

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

15

Și pentru că poezia lui Eminescu,
,,Luceafărul românilor de pretutindeni”, e atât de
actuală și după atâta vreme… amintesc marele
adevăr ce străbate din versurile sale:

Lumea toată-i trecătoare, /Oamenii se
trec şi mor,… Numai poetul, … / Trece peste
nemărginirea timpului: În ramurile gândului, În
sfintele lunci, / Unde păsări ca el / Se-ntrec în cântări.
(Numai poetul).

Publicaţii rare la Biblioteca Comunală Ţepu

La colecția de facsimile Tudor Pamfile –
Opera, deținută de Biblioteca Comunală din Țepu,
se adaugă două exemplare a celor mai importante
publicații - revistele ION CREANGĂ
și MIRON COSTIN - ce au avut ca
redactor pe folcloristul autodidact,
Tudor Pamfile. Acest lucru a fost
posibil datorită domnului profesor
Nicolae Chiscop, care a donat bibliotecii
comunale aceste publicații rare.

Se cuvine să facem cunoscute
câteva informații referitoare la cele
două publicații.

Revista de Limbă, Literatură
și Artă Populară - ION CREANGĂ cu apariție lunară, a luat ființă in iulie
1908, pe când Tudor Pamfile avea 22 de ani și era
locotenent în Regimentul 3 Roșiori la Bârlad. Avea
alături pe învățătorul Mihai Lupescu și colaboratori
în număr de 276 (preoți și învățători, în principal).
Ținta revistei ION CREANGĂ (19081921), clar stabilită de la primul număr
(1 august 1908) și urmată de-a lungul
celor 13 volume ale sale, era de a spori
,,tot mai mult cunoșterea minunatelor
produceri ale poporului, adevărate
comori de gândire și de simțire, de
credință și datini gospodărești, în cari
se oglindește sufletul și viața neamului
nostru”.

Revista primise numele marelui
povestitor ,,pentru că în scrierile acestui
țăran din Humuleștii Neamțului, căruia
i-au fost dragi ca ochii traiul și obiceiurile de la
țară, se arată mai bine și mai cu meșteșug sufletul
țăranului român.” Această publicație, care a apărut
într-o perioadă când erau necesare informații pentru
luminarea poporului (povești, cântece, descântece,
legende, credințe, ghicitori, obiceiuri, vorbe cu tâlc,
descrieri de unelte și datini privitoare la gospodăria
țăranului) a avut și numeroși detractori. Dar,
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

domnul profesor doctor D. V. Marin - devenit
cetățean de onoare al comunei Țepu - în teza sa
de doctorat a realizat o incursiune în lumea operei
lui Tudor Pamfile, în care revista ION
CREANGĂ ocupă un loc primordial;
teza scrisă cu mare grijă pentru adevăr,
dar și pentru o ,,mai dreaptă cinstire” a
folcloristului de la Țepu este o adevărată
pledoarie pentru cunoașterea revistei și
a mentorului său.
Cinci ani mai târziu, în 1913, vede
lumina tiparului Revista de Cercetări și
Mărturii Istorice – MIRON COSTIN
(1913-1919). Revista avea scopul
de a pune la îndemâna cititorilor
hârțoage și hrisoave care cuprind
o ,,zvâcnire a sufletului românesc”. Realizările
acestei reviste nu pot fi omise (afirma prof. dr. D.
V. Marin): dezvăluirea unui număr impresionant
de documente vechi, bibliografierea celor mai
interesante alcătuiri de profil, precum
și pledoaria și pașii concreți în direcția
înființării Muzeului regional de istorie și
etnografie al județului Tutova (înființat
în 1914). Chiar dacă războiul a curmat
apariția revistei MIRON COSTIN - ea
rămâne un magazin de documente
vechi, ce trezește interesul pentru
bucoavnele vechi, pentru frânturile de
limbă veche românească.
Biblioteca deține în urma donației
numărul 5-6, an XIII din mai-iunie
1920 al revistei ION CREANGĂ și
numărul 12, an III, din decembrie 1915, al revistei
MIRON COSTIN.

Acuzat de autohtonism, Tudor Pamfile s-a
remarcat prin dragostea față de rădăcinile sale și se
pare că roadele muncii lui ajung treptat la locul său
de baștină, în grija urmașilor săi…
Bibliotecar,
Obreja Gina

Martie 2015

16
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci
la început de an

Bibliotecile sunt factori civilizatori de
maximă importanţă care asigură accesul la
informare, cercetare, documentare, lectură, la
socializarea permanentă a grupurilor cu diverse
interese, la marcarea evenimentelor comunităţii sau
a celor naţionale sau mondiale.

Cu toate că bibliotecile întâmpină greutăţi
în gestionarea resurselor materiale şi în realizarea
accesului la tehnologiile şi resursele informaţionale,
reuşesc să-şi păstreze rolul de centru cultural,
educaţional şi informaţional al comunităţii de care
aparţin. Astfel, Biblioteca reuşeşte să administreze
în mod eficient resursele generate de potenţialul de
creativitate şi inovaţie al tinerilor utilizatori, reflectat
în marea diversitate de abordări tradiţionale şi
novatoare ale activităţilor de bibliotecă.

Timpul a căpătat o altă dimensiune, a
început să fie valorificat la maximum de cei care
conştientizează valoarea vieţii. Cei care apelează
la biblioteca publică, tot mai mulţi, vin în special
pentru obţinerea sau accesarea informaţiei de care
au nevoie. Aşa se întâmplă pe tot mapamondul.
De fapt, se revine la funcţia de bază a bibliotecii
publice ca principal furnizor de informaţii din toate
domeniile cunoaşterii.

O bibliotecă modernă trebuie să ţină seama
de dorinţa de socializare a utilizatorilor, de nevoia
de interacţiune socială şi culturală a membrilor
comunităţii deservite. În aceste condiţii, bibliotecile
devin de două ori răspunzătoare. În primul rând,
răspund de calitatea informaţiilor şi cunoştinţelor
furnizate membrilor comunităţii, şi nu numai,
şi au un rol decisiv în gestionarea resurselor
informaţionale cu scopul facilitării schimbului
naţional şi internaţional de idei. În al doilea rând,
instituţiile bibliotecare sunt nevoite să se antreneze
în organizarea unor evenimente, proiecte, campanii.

Misiunea strategică de dezvoltare a bibliotecii
publice este aceea de centru cultural-informaţional
ce oferă utilizatorilor ei materiale tipărite şi acces
la noile media, asigură producerea şi publicarea
de informaţii, acces direct sau la distanţă pentru
diferitele baze de date şi documente electronice.

Trebuie să existe obiceiul/obişnuinţa
tinerilor şi nu numai, de a merge într-o bibliotecă,
unde au acces la tot ce au nevoie din punct de vedere
al lecturii, dar se bucură şi de o atmosferă elevată,

Martie 2015

cu un aer intelectual şi boem.
Ambianţa primitoare şi intimă, spaţiile generoase
populate cu împătimiţi ai lecturii sau cu persoane
rafinate aflate în căutarea unui volum princeps sau
a unei ediţii limitate/princeps, toate le găseşti în
biblioteca publică.

Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” s-a
remarcat, în ultima perioadă, prin multitudinea
manifestărilor cultural-artistice şi educative. La
sfârşitul anului 2014 s-au pus bazele unui nou proiect
cultural local: Înfiinţarea Cenaclului literar pentru
copii şi tineret „Ştefan Petică – 2007”. Îndrumătorii:
prof. Eleonora Stamate, membru al Uniunii Scriitorilor
- Filiala Bacău, prof. Ecaterina Jalbă şi prof. Liliana
Sima au stabilit obiectivele pe care şi le propune
Cenaclul; elevii participanţi au citit din creaţiile
proprii. S-a hotărât ca şedinţele Cenaclului să se

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

17

desfăşoare lunar, de regulă, în ultima zi de sâmbătă
a lunii, cu o tematică prestabilită. În luna ianuarie
2015 a avut loc prima şedinţă care a avut următoarele
teme de discuţie: „Cine sunt eu ?” , „Eminescufărâmă de veşnicie”. Întâlnirea din februarie are temele
„Personalitatea lunii - Grigore Vieru”, „O călătorie
imaginară în lumea Micului Prinţ - dacă l-ai întâlni
pe Micul Prinţ ce ţi-ai dori să-l întrebi?”. Activitatea
Cenaclului este sprijinită şi de conf. univ. dr. Nicoleta
Călina-Presură de la Universitatea din Craiova,
descendentă a poetului Ştefan Petică.

Ziua Culturii Naţionale a fost sărbătorită
la Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” printr-o
multitudine de manifestări desfăşurate pe parcursul
întregii zile de 15 ianuarie. La 165 de ani de la
naşterea poetului Mihai Eminescu, Galeria „Helios”
a Bibliotecii a găzduit o expoziţie de desene inspirate
din opera poetului. În foaier, elevi ai şcolilor tecucene
au pregătit recitaluri şi programe artistice inspirate
din opera eminesciană. Au participat elevi de la:
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”, prof. Claudia
Ghica, Şcoala Gimnazială „Anghel Rugină”, prof.
Liliana Sima, Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan”, prof.
Ecaterina Jalbă, Şcoala Gimnazială „Ion Petrovici”,
prof. Daniela Niculescu, Şcoala Gimnazială „Elena
Doamna”, prof. Elena Dascălu, Şcoala Gimnazială
„Şt. O. Iosif ”, prof. Daniela Palade. Managerul
Bibliotecii, d-na Daniela Grigoraş, a înmânat
diplome participanţilor.

Scriitorul Ionel Necula şi-a lansat ultima
carte, „Ştefan Petică - evadarea în iluzie”, un omagiu
adus patronului spiritual al Bibliotecii cu prilejul
împlinirii a 138 de ani de la naşterea poetului. Pe
data de 22 ianuarie şi-au dat întâlnire în Galeria
„Helios” a Bibliotecii membri ai Cenaclului
„Calistrat Hogaş” şi prieteni ai Bibliotecii; scriitorul
Vasile Ghica a prezentat noua apariţie. Cartea,
apărută la Editura Rafet din Râmnicu-Sărat în 2014,
se vrea o contribuţie „la mai buna cunoaştere, a lui,
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

a operei sale şi a epocii pe care a traversat-o frugal”
(Ionel Necula). Intenţia autorului a fost să adauge
„la ceea ce se cunoaşte despre poet şi despre opera sa
câteva elemente complinitorii şi să întregim zestrea
cumulată deja până în prezent cu alte documente şi
expuneri exegetice mărturisitoare”(Ionel Necula).
Simezele Galeriei „Helios” au găzduit o expoziţie de
desene inspirate din opera lui Ştefan Petică; desenele
au fost realizate de elevi ai şcolilor tecucene.

În cadrul parteneriatului cu Şcoala
Gimnazială „Şt. O. Iosif ” pe 30 ianuarie s-au
desfăşurat manifestări organizate cu prilejul
Hramului Școlii „Sfinţii Trei Ierarhi”. Elevii clasei
a VI-a A, îndrumător prof. Daniela Palade, au
prezentat un moment artistic.

La sfârşitul lunii ianuarie ne-au vizitat
reprezentanţii Poliţiei Bârlad. Scopul? Lansarea
volumului de debut „Puterea justiţiei” scris de
comisarul- şef adjunct al Poliţiei Bârlad, Marinel
Gâlcă. Cartea a apărut la Editura „Sfera” din Bârlad
în 2014. „Povestirile lui Marinel Gâlcă, scrise
fără orgoliile prosteşti ale veleitarilor, vor intra în
competiţia aspră a scrierilor psihologice, având
de partea lui experienţa poliţistului activ, care ne
încredinţează că această preocupare e nu numai
profesiune, ci şi artă”- afirmă criticul Gruia Novac,
cel care a prezentat auditoriului cartea.A fost o
după-amiază de sâmbătă plăcută, o întâlnire între
bârlădeni şi tecuceni, un schimb de impresii şi
promisiunea unor întâlniri ulterioare.

Am notat câteva din cele mai importante
acţiuni ale Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică”
Tecuci la început de an. Scopul întregii activităţi a
Bibliotecii constă în realizarea unei contribuţii cât
mai eficiente la procesul de educaţie permanentă a
comunităţii. Biblioteca este şi rămâne spaţiul unde
nevoia de cultură oferă o posibilă repoziţionare a
omului modern în raport cu alte valori universale.
Bibliotecar, prof. Manuela Cepraga

Martie 2015

18
Biblioteca Comunală Corni
Invită copiii la CREAŢIE şi RE-CREAŢIE
Proiectul intitulat „Biblioteca ReCreativă”
demarat de Biblioteca
Comunală Corni s-a
numărat printre câștigătorii
Programului de granturi de
carte BOOKS 4 YOUTH II
susținut de Fundația Mereu
Aproape, în cadrul căruia a
beneficiat de 1.000 de cărți
- autori clasici ai literaturii
române.
Proiectul menționat
se adresează exclusiv
copiilor și dorește să încurajeze participarea acestora
la activități ce le stimulează creativitatea, promovează
și valorizează inițiativele și talentul copiilor.
Am observat de-a lungul timpului faptul că
cei mici sunt mai receptivi și se implică atunci când
sunt antrenați, implicați în cât mai multe
activități ce le stimulează creativitatea,
le dezvoltă spiritul de echipă, spiritul
competitiv.
Pentru a ne atinge scopul am
dezvoltat cercuri de interese cât mai
variate - lectură, informatică, artă
și abilități, urmând să
organizăm
concursuri și expoziții cu lucrările
copiilor. Descriem scopul fiecărui cerc:
 Cercul de lectură – scopul
acestui cerc este de a insufla
copiilor pasiunea de a citi, de a
scrie, de a încuraja creativitatea
și libertatea de exprimare, de a stimula
gândirea și vorbirea. Vom organiza un
concurs creație literară/ de recitare/ de

Martie 2015

cunoștinte de cultură generală, câștigătorii
fiind premiați cu cărți și diplome.
 Cercul de informatică – își propune
dobândirea unor noțiuni generale de
utilizare windows și office. Se vor organiza
concursuri de compuneri redactate în
word, de creație plastică, de materiale în
format informatic create în power-point cu
mesaje educative (de stimulare a toleranței,
de reducere a violenței, etc.). Se vor oferi
premii și diplome.
 Cercul de artă și abilități își propune
stimularea creativității, aptitudinilor și
talentelor copiilor. Este adresat acelor copii
cărora le place să deseneze, să lucreze cu
diferite materiale în domeniul handmade.
Se va organiza o expoziție cu lucrările
realizate.
Credem că proiectul are un impact
important asupra copiilor, contribuind
la încurajarea și promovarea valorilor
copiilor care provin din familii
defavorizate din mediul rural. Un impact
deosebit al proiectului asupra copiilor
vizați îl constituie prevenirea riscului de
abandon școlar, creșterea calității vieții
copiilor și familiilor acestora, precum
și asigurarea accesului la o educație de
calitate ce va avea ca efecte valorificarea
tinerelor talente.
Dorim să mulțumim pentru sprijinul
oferit în implementarea proiectului
Partenerilor - Primăria și Consiliul local, Școlii din
comunitate și Fundației Mereu Aproape.
Bibliotecar, Dana Cristea

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

19
Biblioteca Comunală Grivița
Dăruind vei dobândi!

„Nu contează cât de mult dăruiești, ci
câtă iubire pui în ceea ce dăruiești” spunea Maica
Tereza.

Dăruind vei dobândi, negreșit, fericire și
împlinire din zâmbetul celui care a primit.

Nu dăruiți doar pentru a primi… nu
dăruiți dacă nu simțiți cu adevărat… nu dăruiți
dacă doriți recunoaștere, pentru că ea nu va veni.

Dăruiți din puținul vostru un zâmbet,
o vorbă bună, o clipă de alinare, o secundă de
bunătate ce poate schimba viața unui om!

Dăruiți puțin din puținul vostru celor care
nu au nimic.

Elevii adunați la Biblioteca Comunală
din Grivița au învățat despre arta de a dărui și au
demostrat-o prin fapte, fiecare dăruind la rându-i
din inimă pentru alte inimi!
Bibliotecar, Georgeta Marus

Camelia Crișan, Manuela Dinică, Liliana Stamate, Nicolae Scoruș,
Nicolae Vâț. Trainingul în bibliotecă. Mic ghid de supraviețuire.
București: Tritonic, 2014

Camelia Crișan, managerul de formare
al programului național Biblionet,
implementat de Fundația IREX, împreună
cu Manuela Dinică şi Liliana Stamate,
bibliotecari în cadrul Departamentului
Referințe Generale al Bibliotecii Județene
„I.N. Roman” Constanța, Nicolae Scoruş
şi Nicolae Vâţ, coordonatori regionali
de training în cadrul programului
Biblionet, autorii acestei lucrări, sunt
nume cunoscute pentru cei implicaţi în
procesele de formare profesională care se
desfăşoară în bibliotecile publice româneşti. Făcând
parte din echipa de training care a dus la îndeplinire
Programul Naţional Biblionet în România, program
implementat de Fundaţia IREX şi finanţat prin
iniţiativa Global Libraries a Fundaţiei Bill şi Melinda
Gates, autorii au dorit ca experienţa acumulată de
echipa Biblionet dar şi cei peste 80 de bibliotecari
formatori care activează în acest moment în centrele
de formare din bibliotecile publice judeţene să fie
înmănunchiată şi împărtăşită.

Lucrarea este un ghid care vine în sprijinul
bibliotecarilor care doresc să organizeze un eveniment
de formare în bibliotecă, fără să fi beneficiat de un
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

curs formal de acreditare ca traineri. Pornind de la
premisa că biblioteca modernă devine un
centru de învăţare pe tot parcursul vieţii,
autorii doresc ca prin intermediul acestei
lucrări să ajute bibliotecarii să se transforme
la rândul lor în vectori ai cunoaşterii şi
învăţării pentru comunităţile lor, plecând
de la convingerea că bibliotecarii sunt cei
care au toate premisele pentru a fi formatori
eficienţi: empatie, simţul umorului,
creativitate, preocupare continuă pentru
propria dezvoltare, experienţă în lucru
cu oamenii, capacitatea de a identifica nevoile
comunităţii, precum şi abilitatea de a vorbi în public.

Fiecare capitol al lucrării conţine întrebări de
reflecţie, liste de verificare, exemple şi demonstraţii
care fac materialul uşor de urmărit şi însuşit.
Prezentarea clară şi concisă a noţiunilor cu aspect
teoretic, definirea unor termeni specifici, studiile
de caz, metodele şi instrumentele prezentate,
tipurile de chestionare, toate acestea fundamentate
pe cazurile întâlnite în practică, demonstrează
caracterul util al acestei lucrări, valoarea sa ca ghid
find îmbogăţită de bibliografia consultată de autori.
Otilia Badea, Serviciul Referințe

Martie 2015

20

Advocacy pentru biblioteci puternice şi comunităţi unite.
Bucureşti: Tritonic, 2014

Manualul Advocacy pentru biblioteci
puternice şi comunităţi unite reprezintă o adaptare
a unui manual în limba engleză Library Advocates:
Supporting Libraries. Strengthening Communities,
care la rândul său fost inspirat din
manualul Turning the Page, realizat
de către Asociaţia Bibliotecarilor
Americani.

Noţiunea de advocacy se
defineşte ca „suma acţiunilor pe care
le întreprind indivizii sau organizaţiile
pentru
influenţarea
deciziilor
autorităţilor locale, judeţene, naţionale
sau internaţionale, în scopul elaborării
de politici publice sau obţinerii de
finanţări durabile pentru bibliotecile
publice” şi reprezintă un instrument
eficient prin intermediul căruia aceste instituţii
pot beneficia de suportul organizaţiilor care le
finanţează şi de sprijinul comunităţilor din care fac
parte.

Acest manual de advocacy are o structură
asemănătoare unui caiet
de exerciţii, prezentând
succint partea teoretică,
ulterior venind cu întrebări
clarificatoare, bine punctate,
menite să îi ajute pe cei
care îl citesc să pună în
practică cele prezentate.
Pe lângă aceste întrebări,
există şi numeroase sugestii
de activităţi care o dată
desfăşurate, vor ajuta la
formarea unor abilităţi de ordin social şi civic care
sunt necesare în interacţiunea cu autorităţile locale,
dar şi cu întreaga comunitate din care biblioteca
face parte.

În cuprinsul acestui manual, sunt abordate
chestiuni cum ar fi: definirea conceptului de
advocacy şi cum se concep obiectivele aferente
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR:

Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com
Geta Eftimie, vicepreşedinte (BVAU), egeta_67@yahoo.com
Camelia Toporaş, membru (BVAU), camitoporas@yahoo.com
Manuela Cepraga, membru (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Vica Blaga, membru (Tg. Bujor), blagavica@yahoo.com
Georgeta Marus, membru (Grivița), marusgeta@yahoo.com
Mihaela Gudană, membru (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com

acestuia, identificarea publicului-ţintă, interpretarea
şi utilizarea datelor de analiză a percepţiilor
asupra bibliotecii, construirea şi menţinerea
parteneriatelor bibliotecii, crearea şi transmiterea
mesajului de advocacy al bibliotecii,
elaborarea şi transmiterea unei poveşti
a bibliotecii, prezentări eficiente,
planificarea informării şi a relaţiei cu
mass-media, atragerea resurselor din
comunitate, coordonarea planului de
acţiune. Dacă din punct de vedere al
conţinutului acesta este foarte accesibil,
acest manual se remarcă şi prin partea
grafică atractivă, la care se adăugă un
CD care conţine cursul de advocacy în
limba română şi în limba maghiară, un
rezumat în formă concentrată a cursului
şi, nu în ultimul rând, modele de planuri de lecţii
necesare predării acestui curs şi care sunt destinate
formatorilor. În egală măsură, toţi cei care citesc
acest curs pot deveni potenţiali formatori având
la dispoziţie aceste modele de planuri de lecţii,
foarte bine structurate şi care
explică în mod detaliat ceea
ce este de făcut. Un alt
element atrăgător este faptul
că metodele propuse de acest
curs se înscriu în registrul
non-formal, interactiv şi
flexibil, astfel încât acesta este
foarte accesibil şi totodată se
poate folosi şi pe secţiuni.
Manualul
de
advocacy
reprezintă un instrument
modern care poate sprijini activitatea din bibliotecile
româneşti.

Ioana Chicu
Oficiul de Informare Comunitară

Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR

Director: ZANFIR ILIE
Redactor şef: Camelia Toporaş
Redactori: Geta Eftimie, Manuela Cepraga, Vica Blaga,

Georgeta Marus, Mihaela Gudană
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Machetare: Camelia Toporaş
ANBPR. Filiala Galaţi
800208, Galaţi, Mihai Bravu nr. 16,
Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060