You are on page 1of 2

Verksamhetsberättelse för år 2013

Styrelsen för föreningen KonstVerket avger verksamhetsberättelse för år 2013.
Allmänt
Styrelsen har under det gångna året anordnat nio visningar. Förutom dessa nio visningar
ordnade styrelsen en utställning med konstverk av anställda på Försäkringskassan. Sex
medarbetare ställde ut ett 35 verk i varierande tekniker: textil, olja, akvarell, keramik och foto.
Försäkringskassan har lämnat bidrag till verksamheten. Detta har gjort det möjligt för
föreningens medlemmar att delta i visningarna utan egna kostnader för guidning och inträde.
Föreningen har under året varit medlem i Sveriges Konstföreningar. Genom medlemskapet har
föreningen numera en egen hemsida. Foton av de inköpta konstverken, konstnärens namn och
använd teknik kommer att läggas ut efter vernissagen. Föreningens stadgar finns på hemsidan.
Adressen är http://konstforeningar.se/kf.asp?nr=0180172
Nordea har ändrat systemet för dragning av medlemsavgiften från löne- och
pensionsutbetalningen. Från och med 2014 sker anmälan om avdrag elektroniskt. Detta
innebär att föreningen påförts en anslutningsavgift om 1000 kronor samt en årsavgift om 1000
kronor för själva tjänsten. Det positiva är att avdragsservicen kan användas för att dra
medlemavgiften för nya medlemmar, dvs. de behöver inte längre betala in avgiften själva och
medlemsansvarig behöver inte sända ut påminnelser.
Styrelsen
Jan Inge Samuelsson Apelgren
Elisabeth Gundén
David Grenabo
Anders Lidsle
Johan Olvegård
Eva Sylwander
Bahar Faraz

ordförande
ledamot samt medlemsansvarig
ledamot samt sekreterare
ledamot samt kassör
ledamot
suppleant
suppleant

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten och ett antal löpande insatser i
samband med de olika aktiviteterna. Inköpsnämndens ledamöter har varit adjungerade till
styrelsens möten.
Inköpsnämnden
Eva Lindén
Berit Thörnberg
Henrik Karlsson
Anna-Lena Djurberg

sammankallande
ledamot
ledamot
suppleant

Inköpsnämnden har under året inhandlat 26 konstverk för medlemslotteriet. Vernissage för
medlemmarna hålls den 5 februari 2014 på huvudkontoret. Utlottning sker på årsmötet den 19
februari.
Revisorer
Christian Elvhage och Hannu Havia, suppleanter Per Lidström och Tommy Alexandersson.
1

Valberedning
Thomas Falk och Hannu Havia tillsattes som valberedning för 2013
Medlemmar och medlemsavgift
Antalet medlemmar 2013 var 161 personer och medlemsavgiften var 400 kr.
Ekonomisk redogörelse
Se bilaga
Aktiviteter verksamhetsåret 2013
Helene Schjerfbeck, Waldemarsudde, den 22 januari, (4 080 kr)
David LaChapelle, Burning Beauty, Fotografiska, den 19 februari, (4 729 kr)
Konsten i Polishuset, Kronobergsparken, den 4 mars, (gratis)
Målare i Normandie, Millesgården, den 15 april, (4 160 kr)
Konsten & staden. Om offentlig konst i stadsmiljö, Liljevalchs, den 23 maj, (1 380 kr)
Jeppe Hein, Ett leende till dig, Bonniers Konsthall, den 11 juni, (2 960 kr)
Afrikanska Mästerverk, Bergrummet, Skeppsholmen, den 7 september, (6 045 kr)
Cindy Sherman, Untitled Horrors, Moderna Museet, den 22 oktober, (3 750 kr)
Carl Eldhs Ateljémuseum, Bellevueparken, den 6 november, (2 100 kr)
Utställning av medarbetarkonst, Uggleborg, den 28 november, (911 kr)

Stockholm den 31 januari 2014.

Jan Inge Samuelsson Apelgren

Elisabeth Gundén

David Grenabo

Anders Lidsle

Johan Olvegård

Eva Sylwander

Bahar Faraz

2