You are on page 1of 3

Rezultatele Olimpiadei Republicane la Matematică

În perioada 27 februarie – 02 martie 2015 în incinta Liceului Teoretic ”M. Kogălniceanu”, s-a desfăşurat a 59-a Olimpiadă
Republicană la Matematică. La Olimpiadă au participat 245 de elevi din clasele a VII-a – a XII-a din toate raioanele şi
municipiile Republicii Moldova.
Olimpiada Republicană la Matematică oferă tinerilor participanţi posibilitatea de a se afirma şi de a atinge rezultate care să
le permită să participe la numeroase competiţii internaţionale, în cadrul cărora Republica Moldova a obţinut, în repetate
rînduri, rezultate frumoase.
Rezultatele Olimpiadei Republicane la Matematică sunt următoarele:
Crt

Numele,
prenumele
elevului
Danilov Oleg

Clasa

VII

Chişinău

VII
VII
VII

Chişinău
Chişinău
Chişinău

5
6

Lavric Mihai
Borș Mihai
Lopotenco
Alexandru
Guzun Rusanda
Ifimi Daniela

VII
VII

Chişinău
Chişinău

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hangan Daniel
Colodeeva Olga
Efimov Danil
Melnic Radu
Ciumeico Alic
Șarpe Tudor
Rudi Alexandr
Cojocaru Gabriel
Ghenghea Daniel
Pașa Corneliu
Malîi Antonela
Baerle Victor

VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

Chişinău
Cahul
Chișinău
Orhei
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Glodeni
Chişinău
Orhei
Chişinău

1
2
3
4

Raionul

Instituţia, localitatea

Numele, prenumele
profesorului

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7 P8

Total Premiu

L.T. "Principesa N.
Dadiani"
L.T. "M. de Cervantes"
L.T. "Mihai Eminescu”
L.C.I. "Prometeu Prim"

Popovici Lilia

6

2

7

7

7

7

7

2

45

I

Postu Rodica
Lașcu Aliona
Topală Viorica

7
7
7

7
7
2

7
7
7

7
2
7

3
4
0

3
1
0

0
7
6

5
2
2

39
37
31

II
II
III

L.T. "Orizont"
I.P.L.T. "Tudor
Vladimirescu"
L.C.I. "Prometeu Prim"
G. ”S. Rahmaninov”
L.T. ”N. Milescu Spătaru”
L.T. “I. L. Caragiale”
L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"
L.T. Cobani
I.P. L.T. "M. Eliade"
L.T. “I. L. Caragiale”
L.T. "Principesa N.

Efros Galina
Morari Diana

7
7

7
2

7
3

7
7

1
0

0
1

0
7

1
1

30
28

III
III

Oprea Doina
Advahov Tina
Zubareva Tatiana
Butuc Galina
Teleucă Marcel
Teleucă Marcel
Teleucă Marcel
Teleucă Marcel
Ciocanu Mihail
Turchin Anatol
Butuc Galina
Rotari Zinaida

7
7
7
7
7
7
1
2
1
1
6

7
0
0
1
7
7
5
4
3
5
1
1

7
0
3
0
7
7
7
1
1
0
7
0

2
7
0
1
7
0
4
1
5
6
0

1
0
1
1
4
5
0
4
4
0
0
0

2
1
1
1
7
7
7
7
7
7
1
1

0
7
0
0
7
7
7
7
7
6
3
7

1
1
1
1
7
3
3
1
2
2
2
3

27
23
13
12
53
43
30
30
26
25
21
18

III
M
M
M
I
II
III
III
III
III
M
M

Leova

Dadiani"
L.T. "C. Spătaru"

IX

Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Orhei
Tiraspol
UTA
Gagauzia
Chişinău

IX
IX
X
X
X
X
X

19 Răileanu AnaMaria
20 Paraschiv Daniel
21 Solovei Chiril
22 Tontici Sabina
23 Don Otilia
24 Visanu Cristian
25 Benețchii Pavel
26 Iamboglo Aliona

VIII

27 Kaciurovskaia
Maria
28 Glavan Nicu
29 Cojocaru Victor
30 Mahu Nicoleta
31 Beriozchin
Evghenii
32 Serţevoi Elvira
33 Dabija Grigore
34 Popov Nicolai
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

X
X
X
X
X
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI

Cojocari Valeriu
Mitcov Dumitru
Pîslari Vadim
Teriş Olga
Șotropa Mihail
Ţarigradschi Mihai
Port Cezar
Horneţ Vladlena
Vizitiv Gleb
Dolgopol Romina
Leonova Ecaterina
Cojocari Alexandru

IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX

Balganschi Diana

6

-

1

0

0

7

2

0

16

M

L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"
L.C.I. "Prometeu Prim"
L.T. "Orizont"
L.T. “I. L. Caragiale”
Liceul umanistic matematic
L.T. ”G. Gaidarji”,
Comrat
L.T. "Dimitrie Cantemir"

Teleucă Marcel
Teleucă Marcel
Oprea Doina
Teleucă Marcel
Răcilă Angela
Cecușchina Natalia
Calaciova Tatiana

3
3
7
7
7
7
4

1
2
1
3
2
0
0

7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
2
6
0

6
7
6
7
0
0
0

7
7
4
4
4
4
3

7
7
3
7
6
1
2

7
4
7
0
4
7
4

45
44
42
37
36
26
20

I
II
II
III
III
III
M

Berdyyev Murad

2

0

1

0

6

6

1

3

19

M

Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău

I.P. L.T. “Mihai Viteazul”
I.P. L.T. ”M. Viteazul”
L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"

Tutunaru Viorica
Curmei Rodica
Teleucă Marcel
Teleucă Marcel

0
1
7
7

0
0
6
6

6
7
7
7

1
1
0
0

3
0
6
1

1
0
0
0

0
3
5
7

7
4
3
0

18
16
34
28

M
M
I
II

Chişinău
Chişinău
UTA
Gagauzia
Chişinău
Bălţi
Anenii Noi
Orhei
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chișinău
Chișinău
Chişinău
Tiraspol
Ialoveni

L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"
L.T. ”G. Gaidarji”, Comrat

Teleucă Marcel
Teleucă Marcel
Calaciova Tatiana

7
7
7

7
6
6

7
7
7

0
0
0

2
0
0

0
0
0

0
1
-

2
2
2

25
23
22

II
III
III

L.T. "Orizont"
L.T. “M. Eminescu”
L.T. Varnița
L.T. “I. L. Caragiale”
L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"
Liceul umanistic matematic
L.T. Zîmbreni

Teleucă Marcel
Blîndu Radion
Gorobîc Valentina
Butuc Galina
Teleucă Marcel
Teleucă Marcel
Teleucă Marcel
Teleucă Marcel
Teleucă Marcel
Teleucă Marcel
Rudoi Larisa
Gore Natalia

7
2
2
7
1
7
7
7
7
7
2
2

4
5
4
0
2
7
4
6
2
6
3
5

7
5
7
7
7
5
4
7
4
2
0
0

0
0
0
0
0
7
6
6
0
4
2

3
3
3
0
3
6
7
0
2
4
3
1

0
0
0
1
0
7
7
0
7
4
1
-

0
2
0
0
0
4
5
0
0
0
2

0
1
1
1
2
7
5
1
3
1
4
3

21
18
17
16
15
50
45
27
25
24
17
15

III
M
M
M
M
I
II
III
III
III
M
M

47 Mămăligă Cătălina
48 Petrov Igor
49 Rotaru Vasile

XI
XI
XI

Chişinău
Tiraspol
Chişinău

50 Cucu Vladimir
51 Nipomici
Dionisie
52 Colibaba
Nicoletta
53 Cotos Alexandru
54 Griza Daniel
55 Doni Corneliu
56 Chihai Mihai

XII
XII

57 Caraiman Olivia
58 Belibov Dan
59 Spînu Andrei

Curmei Rodica
Rudoi Larisa
Baltag Valeriu

1
2
7

3
2
1

1
4
0

6
0
-

1
3
0

1
0
-

0
1
4

0
-

13
12
12

M
M
M

Chişinău
Chişinău

I.P. L.T. “Mihai Viteazul”
Liceul umanistic matematic
Liceul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei
L.T. "Orizont"
L.T. "Orizont"

Teleucă Marcel
Teleucă Marcel

6
4

7
5

6
7

6
6

6
6

4
0

7
6

7
7

49
41

I
II

XII

Chişinău

L.T. "Gh. Asachi"

Smîntînă Aliona

7

1

7

6

6

3

4

7

41

II

XII
XII
XII
XII

Chişinău
Chişinău
Criuleni
Chişinău

Popa Ana
Teleucă Marcel
Iațco Zinaida
Baltag Valeriu

6
7
5
5

0
1
1
0

6
6
5
3

6
6
0
0

6
6
7
7

0
1
2
-

0
0
2
0

6
1
3
5

30
28
25
20

III
III
III
M

XII
XII
XII

Bălţi
Anenii Noi
Criuleni

L.C.I. "Prometeu Prim"
L.T. "Orizont"
L.T. „B. Dînga”
Liceul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei
L.T. „M. Eminescu”
L.T. Varnița
L.T. Măgdăcești

Blîndu Rodion
Gorobîc Valentina
Efros Agafia

5
6
2

0
2
0

3
2
-

0
0
6

3
3
4

6
2
0

0
-

2
0
-

19
15
12

M
M
M