You are on page 1of 321

Jogtudomnyi Monogrfik 1.

Kovcs Pter
A nemzetkzi jog
fejlesztsnek lehetsgei
s korltai a nemzetkzi
brsgok joggyakorlatban

PPKE JK
Budapest 2010

Gbor
Herczegh Gza, ny. hgai nemzetkzi br
emlknek, t vtized figyelmrt s hrom
vtized tancsairt, ksznettel.

A Pzmny Pter Katolikus Egyetem


Jog- s llamtudomnyi Karnak
Knyvei
Sorozatszerkeszt: Varga Csaba

Jogtudomnyi monogrfik 1.
Alsorozatszerkeszt Schanda Balzs

Kovcs Pter
A nemzetkzi jog fejlesztsnek
lehetsgei s korltai
a nemzetkzi brsgok
joggyakorlatban

PPKE JK
Budapest 2010

Kzirat lezrva: 2009. augusztus 31.


Lektorlta: Herczegh Gza

Kovcs Pter, 2010


Pzmny Pter Katolikus Egyetem
Jog- s llamtudomnyi Kar, 2010

ISSN 14177285 (fsorozat)


ISSN 2061-5191 (alsorozat)
ISBN 978-963-9206-77-9

Kiadja: Pzmny Pter Katolikus Egyetem


Jog- s llamtudomnyi Kar
Budapest
Felels kiad: Dr. Schanda Balzs dkn
Szerkeszts, teljes nyomdai elkszts: Szakalin Szeder Andrea
Nyomdai munkk: MondAt. Kft.
Felels vezet: Nagy Lszl

Tartalom
ELSZ

I. BEVEZETS

13

II. A jogfejleszts jellemz okai

35

1. A brsgi jogfejleszts jogi termszet okai 

36

1.1. A jogfejleszts szerzdsi termszet alapokon

37

1.2. Jogfejleszts nem szerzdsi termszet alapokon 


a) Jogfejleszts a szoksjoghoz kapcsoldva 
c) Az analgia s az ltalnos jogelvek 
d) A mltnyossg
e) A nemzetkzi brsgok igazsgszolgltatsi termszetbl
ered jogostvnyai 
A Kompetenz-Kompetenz elv hatsa
A nemzetkzi brsgok n. kisebb hatskrei
A brsg helyzetre s stattumra
visszamutat jogfejleszts 
A korbbi tletekhez kapcsold folyamatossg
s elrelps 
A technikai korrekcik
De facto s de jure fellvizsglati jogostvnyok
A korbbi tletekkel szembefordul, de
jogi rvekre alaptott bri jogfejleszts
f) A nemzetkzi brsgok egymskzti klcsnhatsai,
mint a jogfejleszts motivli
g) A kompromisszumhoz s a felek memorandumaihoz
kapcsold segd-dokumentumoknak
a jogfejlesztsre gyakorolt, szerny hatsa 
h) A soft law s a bri jogfejleszts
i) A peres felek aktusainak hatsa a jogfejlesztsre

72
72
85
88
91
91
96
97
101
101
104
110
119
140
145
152

2. A brsgi jogfejleszts nem jogi termszet okai 


2.1. A trtnelmi kihvs s a jogfejleszts 

157
158

2.2. A trsadalom s az adott korszak, mint befolysol tnyezk165


2.3. A jogfejleszts s egy rtkkzssg elvrsai 

182

2.4. A tudomny s a jogfejleszts


188
a) A nemzetkzi jog tudomnynak szerepe a jogfejlesztsben  188
b) A nem jogi tudomnyok kiegszt szerepe
a jogfejlesztsben 
193
III. A nemzetkzi jogfejleszts korltai
1. Jogi termszet korltok 

203
203

1.1. Az rott jogra visszamutat korltok 

206

1.2. A nem szerzdsi termszet jogi korltok 


a) A szoksjog, mint korlt 
b) A bri hatskrhz kapcsold jogostvnyok 
A Kompetenz-Kompetenz elv, mint korlt
A sttushoz ktttsg, mint az nkorltozs eszkze
A brsgi gyakorlat mint korlt, s a megelz dntsek,
mint korltok
c) A segdanyagok inkbb visszafog jellege 
d) A vitban ll felek aktusai s magatartsuk 

227
227
229
239
241
245
251
253

2. A nem jogi termszet korltok 


256
2.1. Az informcihiny
256
2.2. A trtnelem sajtossgai, mint korltok a jogfejleszts eltt 261
2.3. A tudomny, mint korlt
267
a) A jogtudomny korltoz szerepe 
267
b) A nem jogi termszet tudomnyok, mint korltok 
270

IV. Kvetkeztetsek

277

Mellkletek

283

A. Irodalom

283

B. A knyvben rintett jogesetek referencii

309

lland Vlasztottbrsg (CPA)

309

lland Nemzetkzi Brsg (CPJI)

309

Nemzetkzi Brsg (CIJ)

313

Nemzetkzi Tengerjogi Brsg (TIDM)

314

Az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett


emberisg elleni bncselekmnyek
nemzetkzi trvnyszke (TPIY) 

314

A ruandai npirts felelseinek megbntetsre fellltott


nemzetkzi trvnyszk (TPIR) 

315

Emberi Jogok Eurpai Brsga (CEDH)

315

Eurpai Kzssgek Brsga (CJCE)

317

Emberi Jogok Amerikakzi Brsga (CIADH)

318

Nrnbergi Nemzetkzi Katonai Trvnyszk

318

Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrtmelletti


Vlasztottbrsg (Badinter-bizottsg)

318

Egyb

319

ELSZ
E knyv olvasja remlem megbocstja nekem, hogy soraimat nhny
szemlyes megjegyzssel kezdem.
Amikor hat vtizeddel ezeltt a szegedi jogi kar hallgatjaknt elszr
kerltem kapcsolatba a nemzetkzi joggal, nem egyszer mondtk, miszerint No, ez az gy elg jelentktelen, ezrt eldntst nyugodtan a
Nemzetkzi Brsgra lehet bzni. A csfondros megjegyzsek azonban nem csorbtottk kvncsisgom. Bza Lszl professzor eladsait
lvezet volt hallgatni. Mindig a lnyegrl szlt, olyan pontosan, hogy lejegyzett mondatait minden vltoztats nlkl egyenest a nyomdba lehetett volna kldeni.
rdekldsemnek ms oka is volt. Hatron tli magyarknt szlettem, s a nemzeti kisebbsgek nemzetkzi vdelmnek fontossgra
mr gyermekknt r kellett dbbennem. Amit a hbor sorn s azt kveten tapasztaltam, ktelessgemm tette, hogy sorsuk javtst megksreljem elmozdtani. Nehz volt, szinte lehetetlen, mert az id tjt
nemzetisgi krdsrl szlni sem lehetett, a szocialista llam azt mr
tkletesen megoldotta. Miutn a nemzeti kisebbsgek sorsa tabutma
lett, a gyarmati rendszer felbomlshoz menekltem, melynek slyt s
idszersgt akkor mr bajosan lehetett volna tagadni. Az llamok kzssge struktrjnak vltozsa nyilvn a nemzetkzi brskodsra is
hatssal lesz. Valamennyi kvetkezmnyt aligha lthattam elre, de nem
kellett klnsebb jstehetsg annak megllaptshoz, hogy az ENSZ
Alapokmnyban rgztett struktra felett elbb-utbb tlhalad az id.
A nagyhatalmak politikusai, diplomati, st egyszer polgrai is hajlamosak azt hinni, hogy a Mindenhat a vilgot az kpkre s hasonlatossgukra teremtette, s nem hajlandk elfogadni az vktl eltr rtkrendet s felfogst. Pldul azt, hogy ms llamokkal fennll jogvitikat
nemzetkzi br brsg dntsnek vessk al. Ez a nagyhatalmi
gondolkozssal nem fr ssze, kvetkezskpp a nagyhatalmi sttussal
sem! gy jutunk vissza a kiindulponthoz: Az gy jelentktelen, teht
eldntst nyugodtan a Nemzetkzi Brsgra bzhatjuk!
gy van ez, de mg sincs gy! Ezt a kibrndt felfogst a nemzetkzi
jogszok nem voltak hajlandk elfogadni. Elismertk, hogy a nemzetk-

10

zi brskods tja nehz, grngys s ktykkal teli, de mgis jrhat!


Errl szl a szerz, Kovcs Pter professzor gazdagon dokumentlt, jl
felptett, izgalmas munkja, mely pldk hossz sorn keresztl mutatja
be, hogyan gyztk le a brk az elttk tornyosul nehzsgeket, hogyan
kerltk ki az alattomos csapdkat, s rtk el azokat az eredmnyeket,
amelyeket slyos hiba lenne lebecslni.
A szerz a legnehezebb utat vlasztotta, mert a nemzetkzi brsgok joggyakorlatrl szl, amelyeknek kora, hatskre, jogfelfogsa eltr. Nem vletlenl! Napjainkban szmos nemzetkzi brsg mkdik,
egyesek rgta, msok friss alakulatok, tagjaik kztt igen sok kivl
jogtuds akad, dntseiket knyvtrnyi irodalom mltatja vagy brlja
eltr mdon s eltr szempontok szerint. Ez nem is lehet msknt,
hiszen klnbz kultrk s eltr rtkrendet kvetk vlemnyt kell
a m szerzjnek regisztrlnia. Egybegyjttt anyaga ezt a gazdagsgot
tkrzi. Az llamkzi jogvitk kormnymegbzottai, tancsadi, gyvdei ppgy merthetnek belle, mint az egyni srelmeik orvoslst keresk kpviseli az Emberi Jogok Eurpai Brsga eltt, hogy valamennyi
ma mkd nemzetkzi brsg felsorolst a tovbbiakban mellzzk.
A szerz munkjnak fggelkben ezek tleteirl, tancsad vlemnyeirl, relevns hatrozatairl pontos ttekintst ad. Kiderl bellk,
hogy az eltelt fl vszzad folyamn a nemzetkzi jognak a nemzetkzi
brskods cmszava al foglalhat eszkzrendszere milyen mretekben
bvlt, s gazdagodott. Ennek tanulmnyozst, hasznostst a nemzetkzi jogszok nem nlklzhetik, el kell merlnik benne, s egytt kell
lnik vele.
Ez a ktsgtelen fejlds azonban ellentmondsokkal terhelt. A
Nemzetkzi Brsg tagjai ma mr nem panaszkodnak amiatt, hogy nem
foglalkoztatjk ket elgg. A dntseikre vr jogvitk szma megntt,
de ne feledkezznk meg arrl, hogy az llamok kzssgnek ltszma
is jcskn megnvekedett az ENSZ megalakuls ta. Az eldntend jogvitk szma s jelentsge azonban nem ntt ennek megfelel arnyban.
A nagyhatalmak most sem tlekednek azrt, hogy vitikat a Nemzetkzi
Brsg dntse el, s az ltalnos alvetsi nyilatkozatot tev llamok a
pergtl kifogsok hossz sorval igyekeznek elhrtani, hogy a szban
forg gyben rdemi dntsre kerljn sor. A nemzetkzi letben a brskods mg tvolrl sem tlti be azt a szerepet, amelyet a bels az llami
jogban kivvott magnak.
Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a nemzetkzi brskods normarend-

11

szere mind anyagi-, mind eljrsjogi tekintetben, nagymrtkben bvlt


s csiszoldott. Ami pedig az ENSZ legfbb bri szervt illeti a magam
rszrl csak errl merek vlemnyt nyilvntani gondosan polta rgi
hagyomnyait, rgi dntseit, de nem zrkzott el az j problmk s szablyok figyelembevteltl. gyelt arra, hogy a peresked felek mindegyike megrizze a maga arct, vagyis mltnyos dntsre trekedett. Nem
helyezkedett radiklisan j llspontra, de nem ragaszkodott tzn-vzen
t rgi llsfoglalshoz. Ez volt, s alighanem ez marad a mdja annak,
hogy betlthesse hivatst. Biztostsa a stabilitst, de egyttal ismerje fel
a jv szksgleteit s ennek megfelelen a fejlds lehetsgeit.
Miutn szemlyes indtssal kezdtem, legyen szabad szemlyes vlemnnyel befejezni soraimat. Hatvan v mltval gy ltom, hogy a
nemzetkzi brskods tja nehezebben jrhat, mint ahogyan azt a nemzetkzi jog fiatal kutatjaknt kpzeltem, a halads sokkal lassbb, mint
ahogyan akkor remltem, de az eredmnyeket is jobban tudom becslni,
mint hajdann.
Ezzel ajnlom szves figyelmbe a jeles szerz munkjt mindazoknak,
akiket valban rdekelnek a nemzetkzi jogvitk megoldsnak szervezeti, eljrsi mdozatai s ezek elfelttelei. Bzvst merthet bellk,
brmely nemzetkzi brsg eltt kell majd rvelnie haznk, igazsgszolgltatsunk vagy alapvet jogainak megsrtst panaszol llampolgrunk vdelmben fellp jogszunk. Tbbet mondok: nem nlklzheti
Kovcs Pter professzor munkjnak tanulmnyozst.
Herczegh Gza
a Nemzetkzi Brsg brja 19932003 kztt

I. BEVEZETS
Aligha van olyan, a nemzetkzi jogot kisebb-nagyobb rdekldssel
tanulmnyoz joghallgat, aki ne szembeslt volna azzal a tnnyel,
hogy vizsgztati elszeretettel tudakozdnak a Nemzetkzi Brsg tletei s tancsad vlemnyei irnt, radsul esetenknt az sem mindegy
szmukra, hogy milyen sorrendben hivatkozik rjuk. A nemzetkzi jog
oktati-kutati pedig rsban s szban, eladson vagy konferencikon,
elszeretettel szoktak zsonglrkdni tziseik igazsgnak altmasztsa
vgett a Nemzetkzi Brsg tleteivel s tancsad vlemnyeivel, valamelyik nemzetkzi bntetbrsgnak vagy az Emberi Jogok Eurpai
Brsgnak tleteivel, avagy ppen egyb nemzetkzi igazsgszolgltatsi testletnek a dntseivel. Ettl fggetlen krds az, hogy a nemzetkzi
jog gyakorlati mveli plyjuk sorn gyakran tallkoznak-e nemzetkzi
brsgi tzisek tnyleges hasznlhatsgval. Ha e tren hinyrzetk is
van, alkalmanknt azrt taln feldereng bennk az, hogy a nemzetkzi
brsgi joggyakorlat rdekes, tbb-kevsb koherens rendszernek tnt
egykori tanulmnyaik sorn.
Aligha van olyan nemzetkzi jogsz, aki ne szentelt volna tanulmnyt
vagy knyvet (illetve fiatal kollgaknt ne tervezn ilyennek a megrst)
e tbb-kevsb ltez koherencia elemzsnek.
Br immr plymnak taln deln, de magam sem jelentek kivtelt.
2002-ben az a megtiszteltets rt, hogy a francia nemzetkzi jogszok
egyesletnek (Socit Franaise pour le Droit International) abban az
vben ppen Lille-ben megrendezett konferencijn n tarthattam az
egyik frefertumot, Dveloppement et limites de la jurisprudence en droit
international cmmel, ami az SFDI vknyvben1 meg is jelent. A terjedelmes tanulmnynak rvidtett, angol nyelv vltozatt Developments
and Limits in International Jurisprudence cmmel az Amerikai Egyeslt
llamokban 2002-ben Fulbright-sztndjjal a Denver University, College
of Law-n vgzett vendgprofesszori oktat- s kutat munkm keretben
az egyetem egyik folyiratban 2 publikltam. Magtl rtetden rl1
2

Pter Kovcs: Dveloppement et limites de la jurisprudence en droit international.


In Vincent Coussirat-Coustere (ed.): La juridictionnalisation du droit
international. Paris: SFDIPdone, 2003, 269341.
Pter Kovcs: Developments and Limits in International Jurisprudence. Denver

14

tem annak, s megtiszteltetsnek tekintettem, hogy ezekre a nemzetkzi


tudomnyos vilgbl reflexik is rkeztek.3
A jelen knyv tulajdonkppen a magyar nyelvre trtnt tltets mellett
jragondolsa s az azta eltelt vekre tekintettel jelents mrtk kiegsztse valamint tdolgozsa az eredeti francia s angol tanulmnyoknak.4
Mint a nemzetkzi brsgok joggyakorlatval foglalkoz munkk esetben igen gyakran mondhat, a cl itt sem lehetett a teljes kr feldolgozs:
a munka arra irnyult, hogy a jogfejleszts legjellemzbb tpusait, illetve
korltait prbljam meg szmba venni, s egy vezrfonal mellett haladva,
bemutatni.
Mellztem a feldolgozott tletek, tancsad vlemnyek tartalmi beJournal of International Law and Policy vol. 31 (n3 summer 2003) 461489.
Shabtai Rosenne: The Law and Practice of the International Court (19202005).
LeidenBoston: Martinus Nijhoff, 20064th, Vol. I. (The Court and the United
Nations) 445. [a tovbbiakban: Rosenne (2006)]; Mohammed Bedjaoui: La
multiplication des tribunaux internationaux ou la bonne fortune du droit des gens.
[a tovbbiakban: Bedjaoui (2003)] In Coussirat-Coustere i. m. 530, 531, 532, 533,
542, 543.; Evandro Menezes de Carvalho: The juridical-decisory discourse of the
World Trade Organization: a semiotic analysis of the Appellate Body reports. Sao
Paulo: Graduate Institute of International Studies (Workshop of Young Scholars
from the Global South WYSGS), 2005, 6, 35.; Evandro Menezes de Carvalho:
Diplomacia e multilinguismo no Direito Internacional. Revista Brasileira de
Politica Internacional jul/dic 2006, vol. 49, n2, 184.; Carlo Santulli: Droit
du contentieux international. Paris: LGDJ Montchrstien, 2005, 56.; Jrg
Menzel: Vlkerrecht als Recht vor Gerichten. In MenzelPierlingsHoffmann:
Vlkerrechtssprechung: Ausgewhlte Entscheidungen zum Vlkerrecht in
Retrospektive. Mohr, Siebeck, 2004, 33.; Jared Wessel: Judicial Policy-Making at
the International Criminal Court: An Institutional Guide to Analyzing International
Adjudication. Columbia Journal of Transnational Law Vol. 44, (20052006), 403,
431, 449.; Julie A. Fix: International aspects of jurisprudence. (Webster University,
Leiden, Legal Studies Summer program, June 2July 1, 2005: a tanfolyam szmra feldolgozsra ajnlott 6 tanulmny egyike); Worldcourts.com: International
& Regional Courts, Commissions and Tribunals kanadai internetes nemzetkzi jogi adatbzis: Books cm blokkja olvassra ajnlja 4 amerikai monogrfia
trsasgban, klikkelssel lehvhatan: http://www.worldcourts.com/index/eng/
linkstous.htm
4 E knyv elksztsnek httrkutatsaiban meghatroz szerepet jtszott az
Universit Paris XI Facult Jean Monnet (2002), az Universit Paris II PanthonAssas (2003, 2009) s a denveri College of Law (2002) nemzetkzi jogi gyjtemnye, a Pzmny Pter Katolikus Egyetem Nemzetkzi Kzjogi Tanszknek
knyvtrban Herczegh Gza akadmikus, volt nemzetkzi brsgi br knyvtri adomnya, illetve a Miskolci Egyetem Nemzetkzi Jogi Tanszknek knyvtrban a Kiss Sndor (Alexandre Charles Kiss)-adomnyok s az American
Society of International Law-adomnyok anyaga.
3

15

mutatst, abbl kiindulva, hogy a Nemzetkzi Brsg ltal trgyalt


gyek magyar nyelven klnbz gyjtemnyes ktetekben hozzfrhetk az olvask szmra, akik valsznleg inkbb a jogvgzett kollgk,
illetve az egyetemi hallgatk kzl kerlnek ki. A nemzetkzi jog irnt
csak rdekld, de egyb kpzettsggel, ms httrrel rendelkez olvas
szmra pedig, ha az egyes gyek rszletes bemutatsra is ignye tmad,
a megjellt forrsmunkk,5 illetve az internetes honlapok6 tanulmnyozst javaslom.
Ugyanakkor a frissebb tletek, tancsad vlemnyek s klnsen az
Emberi Jogok Eurpai Brsga esetben egy-kt mondat erejig esetenknt mgis szksgesnek tartottam az alapvet problmt megjellni, ha
tudniillik anlkl a hivatkozott idzet nehezen lenne rthet.
Mivel a klnbz nemzetkzi brsgok nem azonos mdon jellik tleteiket, tancsad vlemnyeiket, ezek referenciinak a lbjegyzetekben
val feltntetse nem azonos kpet mutat. Vannak olyanok, mindenekeltt
a Nemzetkzi Brsg, ahol az tlet forrsdokumentuma vilgosan utal
a meghozatal idpontjra, msoknl a forrs hivatalos megjelensben
ez nem tnik ki. Ma mr gyakorlatilag mindegyik elrhet az interneten,
de mg a Nemzetkzi Brsg esetben az internetes vltozaton is (a
legutbbi veket leszmtva) a hivatalos kiadvnyt (Recueil des arrts,
avis et ordonnances de la Cour Internationale de Justice, a tovbbiakban Recueil) helyeztk fel a vilghlra, addig az Emberi Jogok Eurpai
5

Haraszti Gyrgy: A Nemzetkzi Brsg joggyakorlata. Budapest: Kzgazdasgi


s Jogi, 1958. [a tovbbiakban: Haraszti (1958)]; Lamm Vanda: A hgai
Nemzetkzi Brsg dntsei 19571982. Budapest: Gondolat, 1984. [a tovbbiakban: Lamm (1984)]; Lamm Vanda: A Nemzetkzi Brsg tletei s tancsad
vlemnyei 19451993. Budapest: Kzgazdasgi s Jogi, 1995. [a tovbbiakban:
Lamm (1995)]; Blaise Tchikaya: Jogesetek a nemzetkzi brsgok gyakorlatbl.
Miskolc: Bbor, 2002.; Nagy BoldizsrJeney Petra: Nemzetkzi jogi olvasknyv. Budapest: Osiris, 2002.; Grd Andrs: A strasbourgi emberi jogi brskods kziknyve. Budapest: Strasbourg Bt., 2005.; Vincent Berger: Az Emberi
Jogok Eurpai Brsgnak joggyakorlata. Budapest: Hvg-Orac, 1999.
A mai Nemzetkzi Brsg joggyakorlathoz: http://www.icj-cij.org/homepage/
index.php?lang=fr
az lland Nemzetkzi Brsg joggyakorlathoz:
http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9&PHPSESSID=3eb5a2bc7330a36886
c75a8cca173bad
az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak joggyakorlathoz: http://www.echr.coe.
int/echr/
az Emberi Jogok Amerikakzi Brsgnak joggyakorlathoz:
http://www.corteidh.or.cr/index.cfm?&CFID=30052&CFTOKEN=43701841

16

Brsgn a hivatalos kiadvny ktete mellett az egyes tletek kzkzen


forg nll kiadsai, html- s word-formtumai mr klnbz oldalszmokat hasznlnak. Ms nemzetkzi brsgok mint pldul az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek
nemzetkzi trvnyszke, a ruandai npirts felelseinek megbntetsre fellltott nemzetkzi trvnyszk, a Nemzetkzi Tengerjogi Brsg,
az Emberi Jogok Amerikakzi Brsga esetben az tletekhez csak a
vilghlra feltett formjukban jutottam hozz: a magyarorszgi kutat
keser rme, hogy vezet franciaorszgi egyetemi knyvtrak esetben
is kltsgvetsi korltok meredeznek az elfizetsek eltt, a praktikum s
az egyszersg okn, ha csak lehet, immr csaknem mindenki az internetes vltozatok alapjn dolgozik. gy az idzeti referencik egyre inkbb
az tleti paragrafusok szerinti beazonosts technikjt alkalmazzk, e
tekintetben az tletek, tancsad vlemnyek szerkesztse szerencsre
egysgesedik.
Erre tekintettel a lbjegyzetekben olyan megoldst alkalmaztam, ami
kveti a Nemzetkzi Brsg tleteinek, tancsad vlemnyeinek a
nemzetkzi s a magyar tudomnyos letben bevett technikjt, s ehhez
prbltam igaztani a tbbi brsgra trtn hivatkozst is.
A magyar nemzetkzi jogi irodalom tbbnyire az angol nyelv szerinti rvidtseket hasznlja, a kutatk kisebbsge ugyanakkor ragaszkodik
ahhoz, hogy akrcsak klfldn, nlunk is ezzel egyenrtken lehet
hasznlni a francia nyelv szerinti rvidtseket. A magam rszrl a francia nyelv rvidtseket hasznltam, ez azonban remnyeim szerint az
olvas szmra jelents gondot mgsem fog okozni.
Aki a nemzetkzi jog tanulmnyozsra adja a fejt, az gyis tudja, hogy
a Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) azonos a Permanent
Court of International Justice-szal (PCIJ), a Cour Internationale de Justice
(CIJ) az International Court of Justice-szal (ICJ), a Cour Europenne
des Droits de lHomme (CEDH) a European Court of Human Rights-cal
(ECHR), a Tribunal Pnal International pour lex-Yougoslavie (TPIY) az
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia-val (ICTY),
a Tribunal Pnal International pour le Rwanda (TPIR) az International
Criminal Tribunal for Rwanda-val (ICTR), a Tribunal International du
Droit de la Mer (TIDM) az International Tribunal for the Law of the
Sea-vel (ITLOS). Az tletek hivatalos kiadvnyai a szakmban franciul
Recueil, angolul Reports gyannt vannak megjellve, a Recueil des arrts,
avis et ordonnances illetve a Report of judgments, advisory opinions and

17

orders helyett. Nem okoz teht gondot az sem, ha az olvas az angol


nyelvhez ktd kollgk szakmunkival szembesti az enymet.
A knyv vgn az egyes brsgok itt feldolgozott tleteinek, tancsad vlemnyeinek a referenciit megadom.
Mi lehet teht a korbban emltett vezrfonal?
2002. vi lille-i refertumomban feltettem a krdst, hogy vonatkoztathat-e a nemzetkzi szerzdsekre is az a monds, hogy aki igazn szereti
a kolbszt, az jobb, ha nincs ott a kolbsztltskor?
Mi, nemzetkzi jogszok, keseren konstatljuk, hogy a nemzetkzi
szerzdseknek a politikusok, a hazai jog mindennapi gyakorlatval foglalkoz jogsz kollgk szemben eleve szerny respektusuk van, jval
ritkbban hivatkoznak r, mint lehetne, st kellene egy-egy konkrt jogesetben, egy-egy konkrt klpolitikai lps megttelekor s megtervezsekor. rlnk viszont annak, hogy a nemzetkzi jogi szakdolgozatok,
disszertcik szoksos tartalmi eleme az adott nemzetkzi szerzds kritikai elemzse, a rmutats az ellentmondsokra, hasonl vagy rintkez
nemzetkzi okmnyokkal val inkoherencira, az ellentmondsos, vagy
ppen semmitmond, diplomatikus megfogalmazsokra, tartalmi kzhelyekre. Mindennek ellenre ha egy elmleti nemzetkzi jogsz abban a
szerencsben rszesl, hogy rszt tud venni egy nemzetkzi szerzds
trgyalsn, akkor aligha hagyja ki azt a lehetsget, hogy az elkszt
anyagokkal, a travaux prparatoires-ral bvszkedve, a klnbz szvegvaricik tkztetsnek tzijtkszer bemutatsval megmagyarzza az olvasnak, hogy mirt ebben a formban szletett meg a szerzds,
esetleg rmutatva arra, hogy mennyivel rosszabb lett volna a helyzet, ha
el sem fogadjk a trgyal felek az adott nemzetkzi szerzdst.
Ustor Endnek a diplomciai jog kodifikcijt bemutat monogrfija ta a magyar nemzetkzi jogi szakirodalomban szmos szakknyv
tanstja azt, hogy a szerzdsek megalkotsnak trtnett igazn bellrl lehet bemutatni.7 Az olvas azutn vagy hisz ennek, vagy pedig
7

Bokorn Szeg Hanna: A nemzetkzi szerzdsekhez fztt fenntartsok.


Budapest: Kzgazdasgi s Jogi, 1961. [a tovbbiakban: Bokorn Szeg (1961)];
Bokorn Szeg Hanna: llamazonossg llamutdls. Budapest: Akadmiai
Kiad, 1984. [a tovbbiakban: Bokorn Szeg (1984)]; Haraszti Gyrgy: A nemzetkzi szerzdsek rtelmezsnek alapvet krdsei. Budapest: Kzgazdasgi
s Jogi, 1965. [a tovbbiakban: Haraszti (1965)]; Haraszti Gyrgy: Nemzetkzi

18

rendszerint igaztalanul apologetikus prblkozsnak minsti az gy


szletett monogrfikat. A nemzetkzi szerzdsek hivatalos8 s klnsen tudomnyos9 kommentrjai mellett pedig az Egyeslt Nemzetek
Szervezetn bell vgzett kodifikcit illeten magnak a Nemzetkzi
Jogi Bizottsgnak a kiadvnyai10 illetve a rapporteurk magnkommentrjai a legjobb irnymutatk.11 Ezek tanulmnyozsa rvn valamelyest a
kvlll is megrtheti, hogyan is formldott az adott nemzetkzi szerzds.
Ehhez kpest roppant keveset tudunk arrl, hogy a nemzetkzi brsgok tlkezsi gyakorlata hogyan is formldik, s mirt dntttek gy egy
adott rtelmezsi vitban, hogy elre lpnek, m mirt riadtak vissza egy
msikban a lpst megtteltl.12 Az igaz, hogy a prhuzamos indoklsok
szerzdsek megsznse. Budapest: Kzgazdasgi s Jogi, 1973. [a tovbbiakban:
Haraszti (1973)]; Herczegh Gza: General Principles of law and the International
Legal Order. Budapest: Akadmiai, 1969. [a tovbbiakban: Herczegh (1969)];
Herczegh Gza: A humanitrius nemzetkzi jog fejldse s mai problmi.
Budapest: Kzgazdasgi s Jogi, 1981. [a tovbbiakban: Herczegh (1981)]; Kovcs
Pter: Nemzetkzi jog s kisebbsgvdelem. Budapest: Osiris, 1996. [a tovbbiakban: Kovcs (1996)]; Ustor Endre: A diplomciai kapcsolatok joga. Budapest:
Kzgazdasgi s Jogi, 1965.
8 Az Eurpa Tancs gisze alatt ksztett nemzetkzi szerzdsek esetben a
90-es vek ta kvetkezetes gyakorlatt vlt, hogy a Titkrsg ltal a travaux
prparatoires alapjn ksztett, a Miniszteri Bizottsgnak bemutatott, flhivatalos
kommentrral (rapport explicatif explanatory report) egybektve adjk ki az
adott egyezmnyt.
9
Goodrich-Hambro: The Charter of the United Nations. London: Stevens, 1947.;
Commentaire de la Charte des Nations Unies article par article. Tome III. (dit
sous la direction dAlain Pellet, de Jean-Pierre Cot et de Mathias Forteau.) Paris:
Economica, 2005. [a tovbbiakban: CotPelletForteau]; Les Conventions de
Vienne sur le droit des traits. Commentaire article par article. Tome IIII. (dit
sous la direction dOlivier Corten et Pierre Klein) Bruxelles: Universit Libre
de Bruxelles, Centre de Droit International Bruylant, 2006. [a tovbbiakban:
CortenKlein, ed.]; Emmanuel DeceauxPierre-Henri ImbertLouis Edmond
Pettiti: La Convention europenne des droits de lhomme. Commentaire article
par article. Paris: Economica, 1995, [a tovbbiakban: DeceauxImbertPettiti,
ed.] etc.
10 Legutbbiak kzl lsd: The Work of the International Law Commission. 6th
ed. (2004) Vol. III., UN. Lsd tovbb a Yearbook of the International Law
Commission c. hivatalos kiadvnysorozatot.
11 Lsd pl. James Crawford: The International Law Commissions Articles on State
Responsibility: Introduction. Text and Commentaries. Cambridge: Cambridge
University Press, 2002.
12 A magyar nemzetkzi jogi szakirodalomban Haraszti Gyrgy, kora ideolgiai k-

19

s a klnvlemnyek kzvetve, vagy ppen az a contrario logika alapjn jelezhetik a legrzkenyebb krdsekben a nzetklnbsgeket erst
tnyezket. A Nemzetkzi Brsg elnkei az ENSZ Kzgylsnek tett
ves jelentskben lttatni tudjk a trgyalt idszak tlkezsi gyakorlatnak f csompontjait, a Nemzetkzi Brsgot az egyedi gyeken tl
foglalkoztat gondokat.13
Ettl azonban mg nem vlik vilgosabb, hogyan s mirt jutnak el
a brk az adott ttel, egy ratio decidendi, vagy ppen (s tbbnyire) egy
obiter dictum megfogalmazshoz. Nem tudjuk, hogy mikor mirt lpnek elre vratlanul, s azt is csak konstatljuk, ha egy prognosztizlt

13

vetelmnyeihez igazodva, a Nemzetkzi Brsg vratlan s fleg a marxista


llamok rdekeinek kedveztlen lpsei mgtt a Nemzetkzi Brsg szemlyi
sszettelt sejtette. Haraszti (1958) i. m. 287. E nzete mellett kvetkezetesen
kitartott, tulajdonkppen a hetvenes vektl a rendszervltozsig hasznlt tanknyvben (ld. Haraszti GyrgyHerczegh GzaNagy Kroly: Nemzetkzi jog.
Budapest: Tanknyvkiad, 1976.) az ltala rott fejezet is ezt az ersen osztlyharcos nzetet tkrzi. (2. kiads: 1979, 397.)
1999. oktber 26-n Stephen Schwebel, majd 2000. oktber 26-n pedig Gilbert
Guillaume egyrszt rmt fejezte ki, hogy jelentsen nvekedett a nemzetkzi
brsgok szma, ugyanakkor vatosan hangot adtak ktelyeiknek is, hogy nem
fog-e diverglni az j testletek joggyakorlata ahhoz az irnyvonalhoz kpest,
amelyet a Nemzetkzi Brsg kvet. Megoldsknt pldul a prejudicilis krdsek intzmnynek meghonostst is felvetettk. Shi Juyong 2004. november
4-n illetve 2005. oktber 27-n az internetre alapoz technikai felttelek javtst s annak szemlygyi httert tartotta a legfontosabbnak. 2006. oktber 26n tartott beszdben Rosalyn Higgins utalt arra, hogy a Nemzetkzi Brsgon
bell az n. krnyezetvdelmi kamara helyeit nem tltttk be, hiszen az llamok rszrl nem mutatkozik igny az ide fordulsra. Utalva a korbbi elnkk,
Schwebel s Guillaume ltal is fontosnak tartott (s a megbicsaklstl fltett) joggyakorlati koherencira a sokasod szm nemzetkzi brsgok kztt, gretet
tett a szvlyes egyttmkdsre, megjegyezve, hogy mennyire megtisztel a
[Nemzetkzi] Brsg szmra, ha ezek a brsgok [] rendszeresen hivatkoztak gyakran kulcsfontossg krdsekben, jogi rvrendszerkben a Nemzetkzi
Brsg tleteire s tancsad vlemnyeire. (Ezek kztt megemltette az
ENSZ Nemzetkzi Tengerjogi Brsgt, az Emberi Jogok Eurpai Brsgt, az
Eurpai Kzssgek Brsgt, a WTO vitarendezsi frumt, s a CIRDI-t, a
TPIY-t, nevestetlenl ugyan, de szmos vlasztottbrsgot, stb.) A 2007. november 1-jei beszdben elvi l ttel kinyilatkoztatsa helyett hangslyozta, mennyire rthetetlen, hogy a Schwebel elnk ltal kilenc vvel korbban felvetett igny,
hogy ti. minden brnak legyen egy nemzetkzi jogi kpzettsg asszisztense,
kltsgvetsi httert a vilgszervezet kptelen biztostani. 2008. oktber 30n tartott beszdben ennek az elkpzelsnek lealkudott rtk megvalstst,
a kltsgvetsi megszortsok problmit panaszolta, idertve a bri fizetsek
cskkensnek riaszt perspektvit.

20

jogfejleszt lps elmarad.14 Ezek bels motvumait azonban a kvlll


hitelesen nem ismerheti, hiszen a zrt ls (a hres francia kifejezssel
az huis clos) principiumbl kvetkez bizonyos segdelvek a brkra az
tlethirdetst kveten is irnyadak.
gy teht abban sem bzhatunk, hogy a brk nletrajzaiban, utbb kiadott naplikban talljuk meg a kulcsot: nem is igen szoktak k ilyenekkel bbeldni. Igaz ugyan, hogy az lland Nemzetkzi Brsg vagy az
utbbi vtizedek Nemzetkzi Brsgnak tbb brja is rt tanknyveket,
monogrfikat,15 tartott szmtalan eladst, s rt szakcikkeket de mindezek sorn kvetkezetesen tartzkodtak attl, hogy fellebbentsk a ftylat
arrl, milyen konkrt vagy elvont megfontolsok is rejlettek egy-egy jogfejlesztsi lehetsg megragadsa vagy elutastsa mgtt. Nem meglep,
hogy ugyanezt lehet elmondani az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak
bri ltal rott tanulmnyokrl is.16
Nem tudunk kvetkeztetni abbl sem, hogy kinek a kezben volt az
14 A bsnagymarosi jogvitban igen sokan, s nemcsak Magyarorszgon, hanem
ltalban a nemzetkzi jogtudomnynak a krnyezetvdelemmel mlyebben foglalkoz kreiben arra szmtottak, hogy a krnyezetvdelem terletn megteszi a
rgta vrt lpst, s vagy kifejezetten, vagy valamilyen rutal formban, de az
erga omnes illetve jus cogens termszet szablyokhoz kti a krnyezetvdelmi
ktelezettsgeket. Ez, mint ismeretes, elmaradt, bizonyos vlt okait jelen knyv is
rinteni fogja.
15
Sir Hersch Lauterpacht: The Development of International Law by the
International Court. New YorkLondon: PraegerSteven&Son, 1958. [a tovbbiakban: S. H. Lauterpacht]; Sir Gerald Fitzmaurice: The Law and Procedure
of the International Court of Justice. Cambridge: Grotius, 1986. [a tovbbiakban: S. G. Fitzmaurice]; Robert Yewdall JenningsArthur Watt: Oppenheims
International Law: Peace. Addison Wesley [a tovbbiakban: JenningsWatt];
Rosalyn Higgins: Problems and Process: International Law and How We Use It.
Oxford: Oxford University Press, 1995. [a tovbbiakban: Higgins (1995)]; Nagendra
Singh: The Role and Record of the International Court of Justice. Dordrecht
BostonLondon: Nijhoff, 1989.; Mohammed Shahabuddeen: Precedent in the
World Court. Cambridge: Grotius Publ. Cambridge University Press, 1990. [a tovbbiakban: Shahabuddeen (1990)]; Gilbert Guillaume: La Cour Internationale
de Justice laube du XXIme sicle le regard dun juge. Paris: Pdone, 2003. [a
tovbbiakban: Guillaume (2003)]
16
Franz Matscher: Quarante ans dactivits de la Cour europenne des droits de
lhomme. RCADI 1997/VIII (270); Louis-Edmond Pettiti: Rflexions sur les
principes et les mcanismes de la Convention. In DecauxImbertPettiti, ed. i.
m.; Jean-Paul Costa: Le raisonnement juridique de la Cour europenne des droits
de lhomme. [a tovbbiakban: Costa] In Otto PfersmannGrard Timsit (ed.):
Raisonnement et interprtation. Publications de la Sorbonne. Paris, 2001. [a tovbbiakban: PfersmannTimsit, ed.]

21

gy, ki volt az elad br. Szemben azzal, ahogyan az alkotmnybrsgok tlkezsi gyakorlatban bizonyos jelentsget szoktak tulajdontani
a kls elemzk az egyes brk aktivista vagy tradicionalista esetleg
textualista belltottsgnak, mg akkor is, ha az elad brnak ott
is meg kell gyznie a tbbsget sajt igazrl, a nemzetkzi brsgok
esetben az elad br intzmnye tbbnyire vagy nem ltezik, vagy
szemlye marad rejtve.
A Nemzetkzi Brsgon, mint ismert, nincs elad br, hanem az
n. Bels eljrsi gyakorlatrl hozott hatrozat rtelmben a szbeli eljrs berekesztse utn a Nemzetkzi Brsg elnke jelli meg azokat
a krdseket, amelyekre vlaszt adva hozhat meg az tlet. A rendes s
az esetleges ad hoc brk egyetrtsk esetn tudomsul veszik ezt, de
arra is md van, hogy indtvnyozzk, msknt vagy ms krdsekre is
kiterjedve pljn fel az tlet. Az elnk elterjesztse inkbb praktikus,
mintsem jogi szempontbl mrvad: nem biztos, hogy minden br minden pontra ki fog trni.
A brk, az tlet elzetes struktrjt ltva, egymstl fggetlenl,
mindannyian ksztenek egy rsbeli szakvlemnyt az gyben felmerlt jogi krdsek megtlsrl, a dnts irnyrl az gy egszt s a
rszletkrdseket illeten. A br csak azutn ismerkedhet meg a tbbiek
elterjesztsvel, miutn a sajt elabortumt mr leadta. Az elnk ezeket sszestve megllaptja, hogy melyik tnik a tbbsgi llspontnak.
Ezutn kerl sor titkos szavazssal egy rendszerint hromfs, n. tletszerkeszt bizottsg megvlasztsra: a megvlasztsnl azonban gyelni kell arra, hogy kt tagja mindenflekppen olyan legyen, aki a fentiek alapjn megllaptott tbbsgi vlemnyt legkzelebbrl kpviseli. A
Nemzetkzi Brsg elnke hivatalbl a vezetje a testletnek, kivve,
ha ppen ellenzi a tbbsgi vlemnyt. Ha ez a helyzet, gy az alelnk
vagy egy msik br lesz a harmadik tag. A gyakorlatban azonban nem
annyira a testleten belli, formlis vlasztssal jn ltre az tletszerkeszt bizottsg, hanem a fenti elveket figyelembe vve egy informlis
kezdemnyezssel l az elnk, amit a tbbi br rendszerint jvhagy. A
Nemzetkzi Brsgon bell a dntshozatal akrcsak ms bri frumokon zrt ajtk mgtt trtnik.
Az tletszerkeszt bizottsg elkszti az tlet tervezett, amelyet az
sszes br teljes lsen els olvasatban megvitat, s javaslatokat tehet
hozzrsra, trsra, trlsre. E javaslatok vitja nyomn tdolgozott szveget jabb olvasatban trgyaljk, amelyrl a brk szavazssal dntenek,

22

spedig a rszleteket s az egszet illeten is.17


Itt teht az elnk s az tletszerkeszt bizottsg tagjai jtszanak a tbbieknl fontosabb szerepet, e bizottsg tagjai azonban nem kerlnek a
klvilg eltt nevestsre.
Nem rulja el az Eurpai Kzssgek Brsga sem, hogy ki volt az
elad brja az adott gynek, azaz ez nem kerl feltntetsre az tletben vagy az n. elzetes llsfoglalsban. Nem tntetik fel az elad br
szemlyt az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni
bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszknek (TPIY), a ruandai npirts felelseinek megbntetsre fellltott nemzetkzi trvnyszknek
(TPIR), s az eddigi vgzsek tansga szerint vlheten a Nemzetkzi
Bntetbrsg (CPI) majdani tleteiben sem. A Nemzetkzi Tengerjogi
Brsg (TIDM) szintn nem jelli, ki volt az gyet gondoz br.
Az Emberi Jogok Eurpai Brsgn br nincs feltntetve elad br,
de tekintettel arra, hogy itt egy-egy orszg elleni konkrt panaszt vizsglnak ki, s a kivizsglst az llam hatsgaival kapcsolatot tart, vele
levelez, dokumentumokat kr nemzeti referens munkatrs az adott orszgot megjelent br munkjt segti kzvetlenl, nyilvnval, hogy
az esetek tlnyom tbbsgben a panaszolt llambl kvetkeztetni lehet
arra a brra is, aki az gyben a trgyals tartsa eltt az sszefoglalst
ksztette, majd a trgyals berekesztse utn az tlet tervezett jegyezte.
Ugyanakkor a nagykamarai gyekben vagy ami ezzel gyakran egybeesik az adott orszg szempontjbl knyesnek tekinthet gyekben a
kialakult gyakorlat szerint a nemzeti br nem lehet az gy elad brja.
A filterfunkcit vgz s a nyilvnvalan alaptalan valamint az egyb,
idbeli stb. feltteleknek meg nem felel beadvnyokat kiszr hrmas-bizottsgokban a brk kzl tulajdonkppen egyik sem tekinthet
elad brnak a sz szoksos rtelmben.
Nagyjbl hasonl az gymenet az Emberi Jogok Amerikai Brsgn
is: nincs nevestett elad br, s mivel a brk szma itt mindssze ht,
nem is lehet kvetkezni a bepanaszolt llambl az gyet gondoz br
szemlyre. Szintn rejtve marad az, hogy a tancsad vlemnyek terve17 Az eljrsban rsztvev brk ktelesek szavazni, a szavazat csak igen vagy nem
lehet, tartzkodsra nincs lehetsg. Elsknt az ad hoc brk szavaznak, majd a
rendes brk, a rangidssggel ellenttes sorrendben. A dnts egyszer tbbsggel szletik, szavazategyenlsg esetn az elnk szavazata dnt. Ez szerencsre
ritkn fordul el, kevs plda van r. (CPJI: Lotus gy, 1927. szeptember 7. Srie
A n10; CIJ: Dlnyugat-Afrika sttusznak gye, 1966. jlius 18.)

23

zetnek elksztst melyik brra bztk.


Hasonl helyzetben vagyunk-e, mint amikor az kori Rma polgrai
Kr. e. 451 eltt tekintettek a pontifexek titkos tudomnyra? Ez azrt tlzs, hiszen a nemzetkzi brk nem alkotjk, hanem csak alkalmazzk a
jogot, annak rott s ratlan formjban. Ezt a jogot azonban a peres felek
ismerik, vagy legalbbis megismerhetik. Ismerik az anyagi s eljrsjogi szablyokat, de nem lthatjk elre az sszes mozgatrugt, amelyek
alapjn az tlet vagy ppen egy tancsad vlemny megszletik.
Visszatrve teht a kolbsztltshez: az ismert s idzett mondssal
ellenttben ppen hogy nem kellemetlen, hanem kvnatos s rdekes lenne a nemzetkzi jogszok szmra, ha lthatatlann vlva ott lehetnnek
a nemzetkzi bri dntsek meghozatalakor. A dntshozatal technikjnak s konkrt lezajlsnak ismerete nem venn el a kedvet egy-egy
dictum tanulmnyozstl: inkbb csak nveln az tvgyat.
Mivel azonban ez lehetetlen, a tudomnyos kutat szmra a krds
gy merl fel, hogy nem lehetsges-e mgis, kzvetett mdon, rekonstrulni a megtett lps mgtt rejl okokat? Mivel az indokls egy szellemi
tevkenysg kifejezdse, Emmanuelle Jouannet szerint itt nemcsak
a javaslatok formba ntsrl van sz, hanem arrl, hogy az indokls
magnak a brskodsnak a gondolatmenetre s lehetsgeire utal vissza.18 De annak a veszlye is fennll ahogyan arra Shabtai Rosenne is
figyelmeztetett hogy a kls szemly, az outsider tbbet lt bele egyegy megllaptsba, mint amennyit a Nemzetkzi Brsg valaha is szndkozott.19
Nem knnyti meg a kls elemzk munkjt az sem, hogy minden
azonostsi ksrlet elbb-utbb szembesl azzal a jelensggel, amit gy
minst Jouannet, mint ami az indokls formalizlhatatlan irracionalitsa.20 Nmelyik tlet szinte olyan, mint egy fikos szekrny, ahol mindenki abban a fikban kotorszik, ahol a szmra legmegfelelbb iga-

18

19
20

Emmanuelle Jouannet: La motivation ou le mystre de la bote noire. [a tovbbiakban: Jouannet (2008)] In Hlne Ruiz FabriJean-Marc Sorel: La motivation
des dcisions des juridictions internationales. Paris: Pdone, 2008, 265. [a tovbbiakban: Ruiz FabriSorel, ed.]
Shabtai Rosenne: The Law and Practice of the International Court. (2nd) Boston
Lancaster: Nijhoff, 1985, 613. [a tovbbiakban: Rosenne (1985)]
un irrationnel de la motivation qui est informalisable Jouannet (2008) i. m.
256.

24

zolst vli megtallni.21 De az is lehet, hogy a jogfejleszts lehetsge


azonnal nem is tnik fel, hanem vek telnek el, mire a nemzetkzi kzssg rdbben a megfelel idpontban, a megfelel gyben hozott dnts
jelentsgre.
gy pldul a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmnyhez, (az n. genocdium egyezmnyhez) fztt fenntartsok trgyban adott tancsad vlemnyben megfogalmazott, a szerzdsek abszolt integritsnak elvt felad, s vgs soron a mai rendszert kialakt
tziseket ahogyan arra Gilbert Guillaume is utal a Nemzetkzi Jogi
Bizottsg kezdetben ignorlta, s pr hnappal a tancsad vlemny kihirdetse utn a fenntartsokat illeten 1951-ben mg a korbbi, a npszvetsgi rendszerbl rklt szisztma fenntartsa mellett szllt skra a
rapporteur. A rapporteur szemlynek tbbszri megvltozsa is kellett
ahhoz, hogy 1962-ben a tancsad vlemny szerinti megoldst javasoljk, amelyet az 1969. vi bcsi diplomciai konferencia immr egyhangan fogadott el.22
A Nemzetkzi Jogi Bizottsg elhzd fontolgatsa sajtosan ellenpontozta az ENSZ Kzgyls gyors reakcijt: az tudniillik mr 1952.
janur 12-n 23 felszltotta a ftitkrt, hogy a fenntartsok notifiklst
illet gyakorlatban igazodjon a tancsad vlemnyben kifejtettekhez.24
St, a Kzgyls az ENSZ-szerveknek (teht tttelesen, ha nem is nevestve, a Nemzetkzi Jogi Bizottsgnak is) azt ajnlotta, hogy a fenntartsok tekintetben igazodjon a Nemzetkzi Brsg llspontjhoz, azonban az akkori rapporteur, James L. Brierly, st az t kvet Sir Hersch
Lauterpacht s Sir Gerald Fitzmaurice sem siettek ennek eleget tenni.25
Krds azonban, hogy a rekonstrukci ksrlete vgeredmnyt tekintve jobban kzelt-e a valsghoz, mint ahogyan az Arany Jnosnak
tulajdontott hres trtnetben a Gondolta a fene! megjegyzs zrta le
21
22

Jouannet (2008) i. m. 275.


Gilbert Guillaume: Le juge international et la codification. In La codification du
droit international. Colloque dAix-en-Provence de la SFDI. Paris: Pdone, 1999,
303. [a tovbbiakban: Guillaume (1999)]
23 Ti. az 598/VI. sz. kzgylsi hatrozattal.
24
Haraszti (1958) i. m. 132.
25 A Kzgyls s a Nemzetkzi Jogi Bizottsg reakcijhoz rszletesebben lsd:
Bokorn Szeg (1961) i. m. 100101.; Alain Pellet: Article 19. In CortenKlein
i. m. 662664., A Lauterpacht s Fitzmaurice jelentsek, mint az egyhangsg
elvnek hattydala, adta az ltala kommentlt cikk egyik alcmnek Pellet, a
Nemzetkzi Jogi Bizottsg mai francia tagja. (i. m. 663.)

25

az irodalomkritikusi-pedaggiai magyarzatot.26 E hasonlat taln azzal


is altmaszthat eltekintve most Shabtai Rosenne igen hasonl s mr
idzett tzistl hogy radsul van is bizonyos hasonlatossg egy mvszi alkots s egy bri dictum kztt: hiszen szlelhetnk tendencikat,
stlusokat, iskolkat stb.
A nemzetkzi bri dntsek az egyfs vlasztottbrsg ma mr igen
ritkn elfordul intzmnyt27 leszmtva kollektv munka s kollektv
blcsessg gymlcsei. Tbb olyan br is van, aki rendes vagy ad hoc brknt tbb nemzetkzi brsgon is tevkenykedhetett, mint Mohammed
Shahabuddeen, Thomas Buergenthal, George Abi Saab, Gilbert
Guillaume, Antonio Augusto Canado Trindade, Kryzsztof Skubisewski,
Jerzy Makarczyk vagy Pranas Kris. Nekik teht tehetsgk s klns
szerencsjk rvn azt is mdjuk volt kiprblni, hogy azonos vagy klnbz-e a munka- s rvelsi stlus az adott brsgokon, ugyanolyan
vagy klnbz-e az rzkenysg a jogfejlesztsi lehetsgek megragadsra, vagy ppen az azoktl val visszariads a jellemz?
Vgs soron mi is a br s a brsgi gyakorlat szerepe a nemzetkzi jogban? Abban a nemzetkzi jogban, amely komoly metamorfzison
ment keresztl a XX. szzad sorn, hogy llami gondolkods nemzetkzi jogbl kzssgi gondolkods legyen, mint Robert Jennings mondta,
vagy Mohammed Bedjaoui szavval szlva oligarchikus jogbl a kzssg joga legyen.28 Ahelyett, hogy az egyetemi nemzetkzi jogi eladsok
hagyomnyos, kzismert tteleinek felidzsvel untatnm az olvast,
szeretnk hivatkozni egy-kt olyan megkzeltsre, amelyek frappnsan
foglaljk ssze, mekkora is a mozgsszabadsga a nemzetkzi brnak.
Charles Cheney Hyde szerint a nemzetkzi brsg a nemzetkzi jog
kihirdetje s a szerzdsek rtelmezje.29 Mohammed Bedjaoui jval
26 A hres megjegyzs lltlag a Budapesti Szemle 1878. 18. ktetnek egyik lapjra
bizonythatan mr ha egy csaldtag ebbli utalst hitelt rdemlnek tekinthetik az irodalmrok a klttl kerlt oda. Czigny Lrnt: Tudunk-e arabusul?
Kortrs Irodalmi s Kritikai Folyirat. http://www.kortarsonline.hu/0208/cziglor.
htm
27 Ren-Jean Dupuy francia jogszprofesszor egyfs vlasztbrknt jrt el a
Texaco-Calasiatic c. Lbia (1977. janur 19.), gyben.
28 Jennings esetben: State-minded/community-minded, illetve Bedjaouinl: droit
oligarchique / droit de communaut. (Weil ebben az esetben sajnos nem adja meg
az idzetek bibliogrfiai forrst.) Prosper Weil: crits de droit international.
Paris: Presses Universitaires de France, 2000, 10. [a tovbbiakban: Weil (2000)]
29
enunciator of international law and interpreter of treaties Charles Cheney

26

szernyebben csak annyit mond: a nemzetkzi br mindenekeltt a nemzetkzi jog alkalmazsnak technikusa.30 Philip C. Jessup szerint a bri
funkci lnyege a bizonytalan jogszably pontostsa: ha minden szably
mr a bri dnts eltt pontos lenne, jval tbb vitarendezs peren kvl
trtnhetne.31 Georg Schwarzenberger ennl tovbb ment, s azt mondta,
hogy a nemzetkzi brk szgyenlsek, nem merik bevallani, hogy mennyire fontos szerepet jtszanak. Szeretik csak megtallni a jogot s
fenntartani azt a kegyes fikcit, hogy k azt pusztn gy alkalmazzk,
ahogy van.32 Charles de Visscher szerint egy lland, intzmnyestett
nemzetkzi brsg ltal vgzett bri vitarendezs lnyegi funkcija sokkal inkbb a jogfejleszts, mintsem a felek kibktse,33 s Chester Brown
gy ltja, hogy gyakorlatilag minden nemzetkzi brsgrl elmondhat:
gy tarjk, hogy szlesebb rtelemben vett hatskreikbe a jog fejlesztse
is beletartozik.34 Coplin arra mutatott r, hogy a Nemzetkzi Brsg definilja s jradefinilja a jog lnyegt,35 mg egykori professzorom, Nagy
Kroly inkbb a fontolva haladk, a visszafogott llspontot kpviselk
tbort erstette, mondvn, hogy a Nemzetkzi Brsg befolysolja egy

30

31
32
33
34
35

Hyde: International law chiefly as interpreted and applied by the United States. In
Three volumes, second revised edition. Boston: Little, Brown and Co., 1947 162.,
576. [a tovbbiakban: Hyde (1947)]
Mohammed Bedjaoui: Lopportunit dans les dcisions de la Cour internationale
de Justice. [a tovbbiakban: Bedjaoui (2001)] In L. Boissons de ChazournesV.
Gowland-Debbas (ed.): The International Legal System in Quest of Equity and
Universality / Lordre juridique international, un systme en qute dquit et
duniversalit. Liber Amicorum Georges Abi-Saab. Dordrecht: Kluwer, 2001, 563.
[a tovbbiakban: Boissons de Chazournes Gowland-Debbas, ed.]
Philip C. Jessup: To form a more perfect United Nations. RCADI (129) 1970/I, 21.
[a tovbbiakban: Jessup]
Georg Schwarzenberger: International Law as applied by International Courts
and Tribunals in 3 volumes. Vol.1. London: Stevens and Son Ltd., 1945, 18. [a
tovbbiakban: Schwarzenberger]
Charles de Visscher: Theory and Reality in Public International Law. Princeton:
Princeton University Press, 1968, 390. [a tovbbiakban: Visscher (1968)]
Chester Brown: The Inherent Powers of International Courts and Tribunals.
British Yearbook of International Law, 2005, 234. [a tovbbiakban: Brown]
William D. Coplin: The functions of international law: An introduction to the role
of international Law in the contemporary world. Chicago: Rand Mc Nally, 1966,
13. [a tovbbiakban: Coplin]

27

konkrt szoksrl kialaktott llami opinio juris tartalmt, pontostja s


feltrja a szoksjogi szably lnyegt, s esetleg mdosthatja is a konkrt
szabllyal kapcsolatos llami kzvlemnyt.36
Dionisio Anzilotti ugyanakkor nem habozott a brk kvzi jogalkoti funkcijt elismerni. ppen, hogy a br e szablyalkots gynke, aki elsknt alkalmazza is ezt a nemzetkzi jogban.
[] Amikor a br, a nemzetkzi jogban ktelez ervel nem br ltalnos elvekre alapozva dnt, a trvnyhoz munkjt ltja el.37
James L. Brierly,38 Karl Zemanek,39 Gilbert Guillaume,40 Luigi Condorelli,41

Nagy Kroly: Nemzetkzi jog. Budapest: Pski, 1999, 47. [a tovbbiakban: Nagy
K. (1999)]
37 Idzi: Pierre-Marie Dupuy: Le juge et la rgle gnrale. RGDIP 1989/3, 571. [a
tovbbiakban: P. M. Dupuy (1989)]
38
Minden sszeeskvsnk dacra, hogy azt msknt tntessk fel, a bri aktus: teremt aktus. J. L. Brierly: The Judicial Settlement of International
Disputes, 98.
39
Brki, aki a Nemzetkzi Brsg tlkezsi gyakorlatt figyeli, el kell, hogy fogadja, hogy j egy nhny dictum-ra nem vletlenl ragasztottk a br alkotta
jog [judge-made law] cimkt. [] El kell fogadni, hogy a Nemzetkzi Brsg
tletei, tekintlyk, meggyz rvelsk s pldaadsuk nyomn esetenknt j
jogot teremtenek, jllehet ltszlag a ltez jog megllaptsra szortkoznak.
Karl Zemanek: The legal foundations of the international system. (General
course on public international law.) RCADI (266) 1997/I, 136137. [a tovbbiakban: Zemanek]
40
A nemzetkzi igazsgszolgltats hagyomnyosan ketts szerepet lt el: eldnti
az elbe terjesztett jogvitkat s hozzjrul a jog fejlesztshez. E kt funkci
egymstl elvlaszthatatlan, mivel a brnak meg kell indokolnia az elfogadott
megoldst, de ppen ez az indokls az, ami fejleszti a jogszablyt. Gilbert
Guillaume: Les grandes crises internationales et le droit. Paris: Seuil, 1994, 314.
[a tovbbiakban: Guillaume (1994)]
41 Luigi Condorelli szerint, amikor a nemzetkzi br (s a vlasztottbr) vgrehajtja kt llam felkrsre vgzett feladatt, hogy rendezze a kzttk lev vitt,
valjban knytelen anlkl, hogy akarn egy ettl klnbz s jval szlesebb trsadalmi szerepet jtszani, amelyet senki sem bzott r: a nemzetkzi kzssg strukturlis felttelei olyanok, hogy amikor igazsgszolgltatsi funkcit
gyakorol, elkerlhetetlen, hogy ne gyakoroljon anlkl, hogy valamilyen kzhatalomra tmaszkodhatna egy kiegszt jogalkots jelleg funkcit. Luigi
Condorelli: Lautorit de la dcision des juridictions internationales permanentes.
[a tovbbiakban: Condorelli] In Christian Philip (ed.): La juridiction internationale
permanente. Paris: SFDIPdone, 1987, 312. [a tovbbiakban: Philip, ed. (1987)]
36

28

Prosper Weil,42 Michael Bothe,43 Alain Pellet,44 Emmanuelle Jouannet 45


vagy ppen Philippe Cahier hasonl llspontra helyezkedett: Nem
szabad alulbecslni a bri gyakorlat, mint forrs, jogkeletkeztet szerept. Elssorban [] azrt, mivel a br nem mechanikusan alkalmazza a
szoksjogi szablyt, hanem ppen ellenkezleg, az esetek java rszben
tartalmt pontostja, s formba nti. [] Msodsorban pedig, jllehet a
Brsg ezt vitatja, de igenis a br kerlhet olyan helyzetbe, hogy jogot
alkot. [] Harmadsorban pedig azrt, mivel a bri joggyakorlat a nemzetkzi jog fontos forrsa azokon a terleteken, ahol a jog mg csak formldik, mint ahogyan ez az llamok tengeri hatrainak megvonsakor
trtnt.46 Ian Brownlie szerint szmos esetben mint pldul a modern
tengerjog formlsban a bri rvelsrendszer valjban t is lpte a
bri jogalkots kszbt.47
Emmanuelle Jouannet az erre irnyul kutatsok cljt gy fogalmazta
meg: azt kutatjuk, mikor trtnik meg az, hogy anlkl, hogy a br trvnyhozi funkcit gyakorolna, a jog kimondsa, a jurisdictio jogtudo42
43

44
45

46

47

Prosper Weil: Le droit international en qute de son identit. Cours gnral de


droit international public. RCADI (237) 1992/VI, 142. [a tovbbiakban: Weil
(1992)]
Michael Bothe: International Humanitarian Law and War Crimes Tribunals
Recent Developments and Perspectives. [a tovbbiakban: Bothe] In Karel
Wellens (ed.): International Law: Theory and Practice. Essays in Honour of Eric
Suy. The HagueBostonLondon: Nijhoff, 1998, 592.
Alain Pellet: Ladaptation du droit international aux besoins changeants de la
socit internationale Conference inaugurale. RCADI 2007/329, 46. [a tovbbiakban: Pellet (2007)]
A nemzetkzi brk politikai hatalmat gyakorolnak, amely egyre csak nvekszik,
s amelyet mg mindig megprblnak a jogi fejtegets ltszlagos semlegessgvel, az rvels s a vitarendezs klnbz technikival elkendzni. Jouannet
(2008) i. m. 283.
Philippe Cahier: Cours gnral de droit international public. RCADI (195) 1985/VI,
243244. [a tovbbiakban: Cahier (1985)]; lsd tle ugyanebben az rtelemben:
Philippe Cahier: Le rle du juge dans llaboration du droit international. [a tovbbiakban: Cahier (1996)] In Jerzy Makarczyk (ed.): Theory of International Law
at the Threshold of the 21st Century Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski.
The HagueLondonBoston: Kluwer, 1996, 364. [a tovbbiakban: Makarczyk,
ed.]
a process of creative judicial reasoning which amounted to judicial legislation
Ian Brownlie: International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations
General Course on Public International Law. RCADI (255) 1995, 45. [a tovbbiakban: Brownlie (1995)]

29

mnyba ( jurisprudentia) fordul t.48 Ennek ellenre, ahogyan azt Robert


Jennings is megllaptotta, a doktrna mg nem jutott el odig, hogy kidolgozza a precedensek elmlett a nemzetkzi jogban.49 Ez azonban nyilvnvalan nem tagadja azt a ttelt, hogy ne a Nemzetkzi Brsg megelz dntseire val hivatkozsok s elemzsk jelentenk a nemzetkzi
jogtudomnyban szletett szakmunkk leggyakoribb trgyt.
A jelen knyv nem kvn kitrni azokra a jogforrstani szempontbl
termszetesen nagyon rdekes, s a nemzetkzi jog hagyomnyos koordintit feszeget megoldsokra, amikor a brsgok stattumuk alapjn
fel vannak jogostva az ezt kiegszt, klnbz eljrsjogi szablyzatok megalkotsra.50 Ekkor ugyanis normk kzvetlen megalkotsval,
s utbb azok csiszolgatsval trtnik a jogfejleszts,51 s nem pedig az
egyedi tletek, tancsad vlemnyek, vgzsek illetve egyb bri hatrozatok rvn.
E knyv szempontjbl az igazn fontos krds azonban az, hogy rekonstrulhat-e a statikus tlet s a dinamikus tlet52 kztti vlaszts
48

Emmanuelle Jouannet: Existe-t-il de grands arrts de la Cour internationale de


Justice? [a tovbbiakban: Jouannet (2005)] In C. Apostolidis (ed.): Les arrts de
la Cour internationale de Justice. Dijon: ditions universitaires de Dijon, 2005,
169197., illetve Jouannet tanszki honlapjra feltett kziratnak a 18.oldaln.
http://cerdin.univ-paris1.fr/spip.php?article44; http://cerdin.univ-paris1.fr/IMG/
pdf/Les_grands_arrets_de_la_CIJ-E.J.pdf
49
Robert Yewdall Jennings: General course on principles of international law.
RCADI (121) 1967/II, 342343. [a tovbbiakban: Jennings (1967)]
50 Errl a rszletesebben a szerztl lsd: Pter Kovcs: Erreurs ou mtamorphoses
autour de la personnalit juridique et des sources dans le droit international? (A
propos des tribunaux internationaux en nombre grandissant...). [a tovbbiakban:
Kovcs (2000)] In Pter Kovcs (ed.): Le droit international au tournant du
millnaire International Law at the Turn of the Millennium. Budapest: Pzmny
Pter Katolikus Egyetem, 2000. 96115. [a tovbbiakban: Kovcs, ed. (2000)]
51 Az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek
nemzetkzi trvnyszke ebbli gyakorlatt rszletesen elemz Boas aki az
egyik alpontnak ICTY Judges as Quasi-legislators cmet adta ha elkerlhetetlennek is tartja, s helyeseli is e normaalkot tevkenysget, azt mr nem tartja
szerencssnek, hogy a vltoztatsok, kiegsztsek motivcii hivatalos formban
nem kerlnek nyilvnossgra, hanem mindssze rvid, s ltalnossgban mozg
kommnikk tudatjk, hogy milyen mdostsokat, kiegsztseket fogadtak el.
Gideon Boas: A Code of Evidence and Procedure for International Criminal Law?
The Rules of the ICTY. [a tovbbiakban: Boas] In Gideon BoasWilliam Schabas
(ed.): International Criminal Law Developements in the Case Law of the ICTY.
LeydenBoston: Nijhoff, 2003, 1718. [a tovbbiakban: BoasSchabas]
52
Ugyanez Jouannet szhasznlatban arrt de principe et arrt despce, azaz

30

rvrendszere? Mohammed Bedjaoui vlasza egyszerre diplomatikus s


realista: A legalits elvei ltal behatrolt szabadsgnak ksznheten,
a br megprblja a legalkalmasabb53 dntst meghozni.54
Az opportunits elvnek tulajdontott jelentsget osztotta Hubert
Thierry is. A Brsg megprblta kvetkezetesen elkerlni, hogy tlpje a hatrt, ami a jog konstruktv rtelmezst ennek fellvizsglattl
vagy kiigaztstl vlasztja el. Ez az egyenslykeress elvlaszthatatlan
a Brsg feladatainak vgrehajtstl, azaz attl, hogy biztostsa a jog
bri rtelmezst gy, hogy az a nemzetkzi kzssg egsznek rdekeit szolglja.55 Ezzel egybevg Rosalyn Higgins56 vagy Lucius Caflisch

53
54
55
56

kb. elvi tlet s eseti tlet. Emmanuelle Jouannet: La notion de jurisprudence


internationale en question. [a tovbbiakban: Jouannet (2003)] In Coussirat
Coustere i. m. 373.; Patrick Wachsmann vagy Martti Koskenniemi pedig a
megszort rtelmezs s a dinamikus rtelmezs (interprtation restrictive/
interprtation dynamique), ellenttprjval operlnak, mg Mc Whinney szmra
a vlaszts bri pozitivizmus s bri jogalkots ( judicial positivism judicial
law-maiking) kztt trtnik. Patrick Wachsmann: Les mthodes dinterprtation
des conventions internationales relatives la protection des droits de lhomme.
[a tovbbiakban: Wachsmann] In Jean-Pierre Flauss (ed.): La protection des
droits de lhomme et lvolution du droit international. Paris: SFDIPdone,
1998, 185186.; Martti Koskenniemi: La politique du droit international. Paris:
Pdone, 2007, 209.; Edward McWhinney: The International Court and Judicial
Law-Making. Nuclear Tests Re-visited. [a tovbbiakban: McWhinney (1996)] In
Makarczyk, ed. i. m. 516.
la dcision la plus opportune possible
Bedjaoui (2001) i. m. 565.
Hubert Thierry: Les rsolutions des organes internationaux dans la jurisprudence
de la Cour internationale de Justice. RCADI (167) 1980/II, 446.
A Brsgnak az a feladata, hogy rendezze az llamkzi vitkat, s tancsokat
adjon az annak krsre feljogostott szerveknek. Az egyes vitk vagy a klns
tancsad vlemny ttelnek meghatrozsa mr maga igenis fejleszti a nemzetkzi jogot. Ez azrt van gy, mivel a bri funkci nem abban ll, hogy ltez
szablyokat csak gy rvettnk a tnyekre. Azok a krlmnyek, amelyekre a
szablyt gymond alkalmazni kell, egy norma tartalmnak meghatrozsa, annak bizonyos trgykrkre val vonatkoztatsa. Mindez hallatlanul hozzjrul a
nemzetkzi jog fejlesztshez. Termszetesen nehz rmutatni egy olyan gyre,
ahol a Brsg semmi mst nem tett, mint hogy csak vonatkoztatta a ltez jogot
magukra a tnyekre. Egy sor tengerjogi gyben a Brsg a tengeri elhatrols
igazi corpus juris-t fejlesztette ki. Az erszak alkalmazst illeten vitatott krdseket dnttt el, idertve az nsegly krdst (a Korfu-szoros gyben), vagy
ppen az erszak alkalmazst alacsony szint, jogellenes katonai tevkenysgre
vlaszknt adott erszakt. (Nicaragua c. Amerikai Egyeslt llamok gyben).
A terleti jogcmeket rintve szmos gyben ptett a klasszikus jogfelfogsra

31

llspontja.: Kijelenthet, hogy a Nemzetkzi Brsg nem volt sem klnsebben konzervatv, sem tlzottan jt: gyakorlata a merszsget az
vatossggal kttte ssze.57
Ebben a tekintetben a szavazati arnyokat statisztikai alapon is vizsglva a Nemzetkzi Brsg szemlyi sszettele illetve a brk politikai vagy regionlis httere sem meghatroz.58
A nemzetkzi brsgok brit termszetesen mindenekeltt magas
funkcijukkal egytt jr deontolgiai ktelezettsgeik is vissza kell,
hogy tartsk attl, hogy feltrjk, hogyan is trtnt a dntshozatal.
rdemes azonban ksrletet tenni arra, hogy kzvetett mdon, a brsgok dntseinek utalsai illetve egymsra vonatkoztatsa rvn mgis
rekonstruljuk az igazsgszolgltatsi dictumokban a fejleszts illetve a
visszafogottsg eredend okait.
Jouannet szerint a nemzetkzi brskods rvelsnek vals indokai

57
58

annak rdekben, hogy tisztzza a tnylegessg jogi szerept a jogcm ltestsben. Fejlesztette a jogot a hatrok stabilitsa s ltclja [ finality] vonatkozsban, s megmagyarzta az uti posssidetis elv helyt a mai nemzetkzi jogban. A
nemzetkzi szervezetek terletn tancsad vlemnyezsi hatskre a belertett
felhatalmazs koncepcijnak s az ultra vires szablynak a fejlesztsre vezetett.
Megerstette, hogy az nrendelkezs jogi norma, s mg hosszan lehetne folytatni a sort. Rosalyn Higgins: International law and the avoidance, containment and
resolution of disputes. (General course on public international law.) RCADI (230)
1991/V, 261. [a tovbbiakban: Higgins (1991)]
Lucius Caflisch: Lavenir de larbitrage intertatique. AFDI, 1979, 1516. [a tovbbiakban: Caflisch (1979)]
Edith Brown Weiss: Judicial Independance and Impartiality A Preliminary
Inquiry. [a tovbbiakban: Brown Weiss] In Lori Fisler Darmrosch (ed.): The
International Court of Justice at a Crossroads. Dobbs FerryNew York:
Transnational, 1987, 134. Ezzel ellenttes llsponton van, s bizonyos jelentsget tulajdont az sszettelnek, illetve az abban bekvetkez vltozsoknak:
Ren-Jean Dupuy: Formalisme juridique et Cour Internationale de Justice. [a tovbbiakban: R-J. Dupuy] In Makarczyk, ed. i. m. 398.; Rosenne (1985) i. m. 610.
Lsd mg: Wessel i.m. 417418. Ugyanezen az llsponton volt, mint mr utaltam
r, egykor Haraszti Gyrgy is. (Haraszti (1958) i. m. 287.) Lamm Vanda rta
1984-ben: Meg kell jegyezzk, hogy a Brsg tagjainak ez a fldrajzi megoszlsa egyre kevsb felel meg a vilg mai politikai realitsainak s hatalmi egyenslyhelyzetnek. ppen ezrt a szocialista s a fejld orszgok gyakran brljk
a Brsg jelenlegi sszettelt. A szocialista s a fejld orszgok jogszainak a
Nemzetkzi Brsgban val jelenlte jtkonyan befolysolja a Brsg munkjt, s vlemnyknek nagy slya van. Lamm (1984) i. m. 16.

32

eleve olyanok, mint amit az rksen stt fekete doboz59 szociolgiai


fogalmhoz lehet hasonltani. [] A motivci mindig egy tekervnyes
rejtly: olyan, mint egy fekete doboz, aminek sohasem tudjuk megismerni az sszes titkt.60 Olivier Corten pedig az sszersg fogalmnak a
nemzetkzi brsgi szhasznlatban val elfordulsi formit elemezve61
arra a kvetkeztetsre jut, hogy beptsk ideolgiai szempontbl a kvetkez kt funkci valamelyikt szolglja: a legitimcit vagy ppen az
igazi motvum elrejtst.62
A Nemzetkzi Brsgnak s az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak a
joggyakorlatban a mltnyossg-ra utals aprlkos vizsglata, knnyen lehet, hogy ugyanerre az eredmnyre vezet. A strasbourgi joggyakorlatban a demokratikus trsadalomban szksges fordulat is egyszerre jelenti meg a dnts elvi alapjt, valamint a bevett, szmos egyni
jog korltozhatsga szempontjbl megkerlhetetlen tesztet: elfordul
azonban, hogy a szksgessg szempontjbl az olvas kzel sem lt annyira vilgosan, mint amennyire e fordulatot evidenciaszeren hangslyozzk a brk.
Ha el is fogadjuk, hogy az sszes ok megismerse nem lehetsges, ez
nem zrja ki, hogy ne trekedhessnk legalbb a legjellemzbbek feldertsnek a megksrlsre. E trekvs rtelemszeren mutat bizonyos
hasonlsgot azokkal az elemzsekkel, amelyek a konstruktv kritika
szellemben kzeltenek az adott tletek, tancsad vlemnyek elemzshez s a vizsglat trgyt kpez bri dntst a megoldand jogi
problma nzpontjbl elemzik: adekvt volt-e vlasz a feltett krdsre,
s fleg hozzjrult-e az a megoldshoz?
Mindekzben azonban, kutatknt, elemzknt azt kell szem eltt tartanunk, hogy brlni mindig knnyebb, mint dntst hozni.
Ugyanakkor azonban a nemzetkzi brsgokat illet kritikk a priori
elutastsa szintn tvtra vezet, hiszen a jogi rveket mellz kinyilat59
60
61

62

une bote noire jamais conjecturale


Jouannet (2008) i. m. 251 s 253.
Corten az ideolgiai szempont mellett a technikai nzpontot is vizsglta,
s onnan szemllve adaptcis, illetve rendszerszempont (szisztematizcis)
funkcit rekonstrult az sszer illetve sszersg kifejezseknek. Olivier
Corten: Le discours du droit international. Paris: Pdone, 2009, 238244. [a tovbbiakban: Corten (2009)]
fonction de lgitimation s fonction doccultation Corten (2009) i. m. 245
247.

33

koztatsok csak rtannak a Nemzetkzi Brsgok tekintlynek, utalt


r Lyndell Prott.63 A brk nem is tekintik magukat csalhatatlanoknak,
s nem kevesen igen kritikusak nnn produktumaikkal szemben. gy
ppen Stephen Schwebel nem kis sajnlkozssal azt llaptotta meg, hogy
a nemzetkzi brsgi dntsek kztti bels ellentmondsok a javuls
helyett ppen, hogy roml tendencit mutatnak.64
Robert Bindschedler ksz volt utalni a joggyakorlati bizonytalansgra
is, mint ami a szigor konzervatv attitd s a vratlan jtsok gymlcse.65 Valamelyest visszafogottabban, de Hubert Thierry,66 Santiago
Torres Bernrdez67 vagy Oscar Schachter68 szintn a kt vglet kztti
ingamozgst rzkeltettk, mg ha a vgeredmnyt egyrtelmen pozitvnak minstettk is.
A jelen knyv clja ugyanakkor nem lehet a joggyakorlati elrelpsek
szmbavtele s vgkpp nem az sszes elemzse: a kitztt cl mindLyndell V. Prott: The Latent Power of Culture ant the International Judge.
Abingdon: Professional Books, 1979, 120. [a tovbbiakban: Prott]
64
Stephen M. Schwebel: Justice in International Law. Cambridge: Grotius, 1994, 9.
[a tovbbiakban: Schwebel (1994)]
65
Robert Bindschedler: Rapport. [a tovbbiakban: Bindschedler] In Judicial
settlement of international disputes. (An International Symposium.) Berlin
HeidelbergNew York: Springer, 1974, 141.
66
[] a Brsgot kt irnyvonal kztti vlasztsra krtk: az egyik dinamikusabb volt, az innovcihoz s a haladshoz ktdtt, azaz ahhoz, hogy a Brsg
maga is aktvan jruljon hozz a nemzetkzi jog fejlesztshez; a msik statikusabb volt, azaz a jog stabilitst rszestette volna elnyben. Ms szavakkal
azt is lehetne mondani, hogy a Brsgot hol merszsgre, hol visszafogottsgra
sztkltk. A joggyakorlat azonban azt mutatja, hogy a Brsg nem az eltte
nyl utak kzl vlasztott, hanem sajt tra lpett, amit az egyensly jellemzett.
Thierry i. m. 445.
67 A Nemzetkzi Brsghoz fordulsrl gyakran kell dnteni [] a fluktul politikai-diplomciai krlmnyek hangulatban, amikor bekvetkezhet, hogy a tegnap technikai, jogi, diplomciai bizonyossgai msnapra mr nem rvnyesek.
Santiago Torres Bernrdez: La fonction de la Cour Internationale de Justice. [a
tovbbiakban: Bernrdez (1999)] In Liber Amicorum Mohammed Bedjaoui. The
Hague: Kluwer, 1999, 524.
68
Br a bri kreativits a szigor pozitivista doktrnt kzvetti, de a szubjektivizmus s a bri jogalkots miatti aggodalmakra is alapot ad. Ezen aggodalom
ellenre a nemzetkzi jogszok meggyz tbbsge gy dvzli a bri dntseket, kztk klnsen a Nemzetkzi Brsg dntseit, mint amelyek az irnyad
jogot tkrzik, s mint amelyek akr jogi mrfldkveknek tekinthetk. Oscar
Schachter: International Law in Theory and Practice. General course in Public
International Law. RCADI (178) 1982/V, 6465. [a tovbbiakban: Schachter]
63

34

ssze annyi, hogy bemutassam a nemzetkzi brkat az avantgardizmus,


illetve a visszafogottsg irnyban felteheten befolysol legjellemzbb tnyezket.
Ennek megfelel lesz e knyv szerkezete is, ami kveti az eredeti,
2002-es francia vltozatot, ami persze nem vletlenl illeszkedett a francia jogi hagyomnyokhoz, a hres egyetemi dichotmihoz, ahol tudvaleven minden dolgozat kt rszbl ll, amelyek kt-kt fejezetre, utbbiak
tbbnyire kt-kt alfejezetre bomlanak s gy tovbb. Ennek a szigorsgval minden Franciaorszgban tanulmnyokat vgz hallgat szembesl, s kezdetben rtetlenl szemlli a merevsget. Ha azonban hosszabb
tvon is kutati plyn marad, rjn arra, hogy mennyire megknnyti ez
a technika az esetek jelents rszben a szakmai mondanival strukturlt
bemutatst.
gy teht jelen knyv is kt f rszre bonthat, rtelemszeren a jogfejlesztsi lehetsgeknek illetve a korltoknak szentelt rszre. E kettvlaszts annyiban persze ebben az esetben is nmileg mestersges, br
azrt remlhetleg nem mesterklt, hogy valjban a jogfejlesztsben a
lehetsgek s a korltok egymssal dinamikus, interaktv kapcsolatban
llnak. Ennek alapjn azonban mgis meg lehet alkotni egy kzs bels
szerkezetet, amelynek segtsgvel a legjellemzbb jogfejlesztsi lehetsgek s korltok valszn okai szemlltethetk.

II. A jogfejleszts jellemz okai


A jogfejleszts lehetsgeinek s korltainak okait keresve csaknem
ugyanazt a jelensg-komplexumot jrjuk krl, mint amit Bedjaoui az
opportunitssal, szabadon fordtva az alkalmassggal jellemzett. Az
megfogalmazsban a bri hatalom nyitottsga az opportunits, mint
diszkrecionlis, de nem nknyes hatalom irnyban az albbi hipotzisek szerint valsul meg:
amikor a br egy ltez norma ellenben dnt;
amikor a br, egy ltez norma dacra kzvetlenl vagy kzvetve, de
megtagadja a dntst;
amikor a br a jog individualizcis funkcijt gyakorolja (azaz amikor egy konkrt jogesetre egy, azzal adekvt megoldst keres);
amikor a br a bizonytalan tartalm normt kiegszti, vagy pontostja;
amikor a hatrozott tartalm norma kiegsztsben valsul meg az
opportunits avgett, hogy gy a br egy elbe terjesztett vita minden
vetletre megoldst talljon.69
Bedjaoui megkzeltse annl inkbb rdekes, mivel a jogfejleszts lehetsgei s korltai kztt az felfogsban is lthatan szoros korrelci
s klcsns sszefggs ll fenn.
Termszetesen szmos ms megkzelts is elkpzelhet, mint pldul
Jennings-, aki a jogfejlesztst a peres eljrsos s a tancsad vlemnyes jogfejlesztsre vlasztja kett, utbbinak jval kisebb teret engedve.70 Georges Abi-Saab szerint a dnt az, hogy mennyire lehet alkalmazni a hozzadottrtk-tesztjt, azaz mennyiben ms a jogi norma a
bri dnts eltt s azutn.71 Eszerint a bri jogfejleszts a jogszablyok
tartalmnak pontostsban, illetve s ritkbban a szably ltalnos
69
70

Bedjaoui (2001) i. m. 563589.


Robert Yewdall Jennings: Advisory Opinions of the International Court of
Justice. [a tovbbiakban: Jennings (1998)] In Boutros Boutros-Ghali: Amicorum
Discipulorumque Liber. Paix, dveloppement, dmocratie Peace, Development,
Democracy. Bruxelles: Bruylant, 1998, 533534.
71 Abi-Saab szjtkot alkalmaz, mivel a Test de la valeur ajoute, azaz a
hozzadottrtk-teszt rvidtsre ugyanazt a TVA-t hasznlja, ami a taux de la
valeur ajoute (az n. hozzadottrtk-ad, ami azonban Magyarorszgon az ltalnos forgalmi ad, azaz az FA) kzismert szakmai rvidtse. Georges AbiSaab: Cours gnral de droit international public. RCADI, The HagueBoston
London: Nijhoff, 1987, 130134. [a tovbbiakban: Abi-Saab]

36

rvny jrafogalmazsban, legritkbban pedig a szably elsknt val


megfogalmazsban ll.72
A magam rszrl azonban a 2002-es tanulmnyom nyomdokain
haladva egy knyelmesebb s konzervatvabb megoldst vlasztottam, nagy vonalakban kvetve a Nemzetkzi Brsg Stattumnak 38.
cikkben73 foglaltak logikjt, illetve azt a hagyomnyos megkzeltst,
ahogyan az ott nem szerepl forrsok, a nevestett illetve rejtve maradt
segdeszkzk hatsa vizsglhat. gy teht elsknt a jogi forrsokat
vizsglom meg, majd ezutn trek r a metajurisztikus okokra, ezek utn
pedig a nem jogi termszet tnyezkre.

1. A brsgi jogfejleszts

jogi termszet okai
A boni judicis est ampliare jurisdictionem74 ttel mindaddig vdhet, amg
nem kerl konfliktusba a felek akaratval, rta Sir Hersch Lauterpacht.75
Nyilvnval, hogy a nemzetkzi brsgok jogfejleszt gyakorlata mindenekeltt voluntarista alapokra vezethet vissza. Ez alatt az llami akaratot, adott esetben tbb orszg kzs akaratt rtem, ami (i) szerzdsi
termszet okmnyokban illetve (ii) adott esetben ad hoc formban nyilvnul meg. A jogfejleszts bizonyos esetekben visszautal azonban (iii)
egy llam akaratra is. gy teht az llam klnbz aktusai vagy ppen a
brsg eltti magatartsa szmos alkalommal el nem hanyagolhat mrtkben jrult hozz a jog fejlesztshez.
72
Abi-Saab i. m. 130.
73 Nemzetkzi Brsg Stattuma 38. cikk:
(1) A Brsg, amelynek az a feladata, hogy az elje terjesztett viszlyokat a
nemzetkzi jog alapjn dntse el, eljrsban alkalmazza:
a. azokat az ltalnos vagy klns nemzetkzi egyezmnyeket, amelyek a vitban
ll llamok ltal kifejezetten elismert jogszablyokat llaptottak meg;
b. a nemzetkzi szokst, mint a jog gyannt elismert ltalnos gyakorlat bizonytkt;
c. a mvelt nemzetek ltal elismert ltalnos jogelveket;
d. az 59. cikk rendelkezseinek fenntartsa mellett a bri dntseket s a klnbz
nemzetek legkivlbb tudsainak tantst, mint a jogszablyok megllaptsnak
segdeszkzeit.
(2) Ez a rendelkezs nem rinti a Brsgnak azt a jogt, hogy a felek megegyezse esetben valamely gyet ex quo et bono dntsn.
74 Angol megfelelje a good justice is broad jurisdiction.
75
S. H. Lauterpacht i. m. 205.

37

1.1. A jogfejleszts szerzdsi termszet alapokon


Szerzdsi termszet alap lehet az adott brsgnak a stattuma, vagy a
kompromisszum, vagy az rtelmezsre szorul egyezmny klns rendelkezse, vagy akr a vita trgyt kpez egyezmnybeli szablyok homlyos vagy ellentmondsos jellege.
Jllehet az sszes nemzetkzi brsg esetleg eltr intenzitssal vagy
formban, de ex officio ktdik a brsgi jogfejlesztshez, stattumaik
igen kevss explicitek e trgyban. Valban egyrtelm felhatalmazst
taln csak az Emberi Jogok Eurpai Brsga kapott, s az is mr tbb
vtizedes tevkenysge utn, a strasbourgi eljrst tfogan mdost 11.
kiegszt jegyzknyvben.76 Magtl rtetd azonban, hogy a ktfokozat eljrs bevezetse nem szksgkppen kapcsoldik a jogfejleszts
lehetsgnek szvegszer elirnyzshoz, hiszen a nemzetkzi bntetbrsgok esetben alapveten az eljrsi garancik szlestsvel, a bels jogi garanciarendszertl val elmarads kikszblsnek szndkval
magyarztk ennek az intzmnynek a beptst. Az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi
trvnyszke s a ruandai npirts felelseinek megbntetsre fellltott
nemzetkzi trvnyszk, valamint a Nemzetkzi Bntetbrsg esetben
a ktfokozat eljrs elirnyzst egyrtelmen az indokolta, hogy ezltal a nemzeti jogrendszerek bnteteljrsi garanciival sszevethet mdon trtnjk a felelssgre vons. Ez termszetesen nem fggetlen attl,
hogy az Emberi jogok eurpai egyezmnynek 7. kiegszt jegyzknyve
egyes kisebb sly bncselekmnyeket leszmtva elrja a bntet76

Emberi jogok eurpai egyezmnye, 30. cikk: (Hatskr tadsa a Nagykamarnak): Amennyiben a Kamara eltt folyamatban lev gyben az
Egyezmny vagy az ahhoz kapcsold jegyzknyvek rtelmezse tekintetben
lnyeges krds merl fel, vagy valamely krdsnek a Kamara ltali megtlse
a Brsg ltal korbban hozott hatrozattal ellenttes lehet, a Kamara hatrozatnak meghozatala eltt brmikor hatskrt a Nagykamarnak adhatja t,
feltve, hogy a felek egyike sem ellenzi azt.
43. cikk (Az gynek a Nagykamara el terjesztse): (1) Kivteles esetekben
a Kamara tletnek meghozataltl szmtott hrom hnapon bell az gyben rszes brmely fl krheti az gynek a Nagykamara el terjesztst. (2) A
Nagykamara t brbl ll kollgiuma hatrozatval akkor fogadja el ezt a krelmet, ha az gy az Egyezmny vagy az ahhoz kapcsold jegyzknyvek rtelmezst vagy alkalmazst rint lnyeges krdst vagy egy egybknt ltalnos
jelentsg lnyeges krdst vet fel. (3) Ha a bri kollgium elfogadja a krelmet,
a Nagykamara az gyben tlettel dnt.

38

perben a fellebbezs biztostst:77 az eurpai llamok ennek megfelelen


vllalt nemzetkzi ktelezettsgknek tettek eleget, amikor az Egyeslt
Nemzetek Szervezetben ragaszkodtak ahhoz, hogy a TPIY, a TPIR s a
CPI ebben a formban jjjn ltre.
Jllehet a szerzdsek jogrl szl 1969. s 1986. vi bcsi egyezmnyek a nemzetkzi jog felttlen alkalmazst ignyl norminak ( jus
cogens) meghatrozsval sszefgg vitk gyben a Nemzetkzi
Brsg joghatsgt irnyozzk el,78 kzismert, hogy az llamok eleddig nem profitltak ebbl a lehetsgbl. Taln a bsnagymarosi per
volt az, ahol a Nemzetkzi Brsg legkzelebb llhatott ehhez ti. a
jus cogens norma megszletse, mint szerzds-megszntetsi ok hipotzisben azonban tny, hogy egyetlen egy alkalommal sem kerlt sor
arra, hogy a felek krsre az imperatv jelleg tekintetben is dntsn a
testlet.
Az llamok flnksge volt-e ennek az oka?

77

78

Emberi jogok eurpai egyezmnye, 2. cikk: (Fellebbezshez val jog bntetgyekben): (1) Annak, akit brsg bncselekmny miatt eltlt, joga van arra,
hogy a bnssge megllaptst, illetleg a bntets kiszabst tartalmaz tletet felsbb brsggal fellbrltassa. E jog gyakorlst, idertve azokat az okokat
is, melyekre alaptva a jogok gyakorolhatk, jogszablyban kell szablyozni. (2) E
jogot korltozni lehet a jogszablyok ltal meghatrozott kisebb jelentsg bncselekmnyek esetben, vagy abban az esetben, amikor a szban forg szemly
gyt els fokon a legfels bri frum trgyalta, vagy amikor a felment tlet
ellen benyjtott jogorvoslat folytn hoztak bnssg megllaptst tartalmaz
tletet.
1969. vi bcsi egyezmny 66. cikk: (A bri elintzsre, a vlasztott brskodsra s az egyeztetsre vonatkoz eljrs): Ha a 65. cikk 3. bekezdse alapjn, attl
a naptl szmtva, amikor a kifogst emeltk, tizenkt hnapon bell megoldst
nem rnek el, az albbi eljrst kell kvetni: a) brmelyik, a vitban szerepl rszes fl az 53. vagy a 64. cikk alkalmazsval vagy rtelmezsvel kapcsolatban
a vita eldntse cljbl rsban a Nemzetkzi Brsghoz fordulhat, amennyiben
a felek klcsnsen nem llapodtak meg abban, hogy a vitt vlasztott brskodsra bocstjk, b) brmelyik, a vitban szerepl rszes fl az egyezmny V. rsze
brmely ms cikknek alkalmazst vagy rtelmezst illeten megindthatja az
egyezmny fggelkben meghatrozott eljrst oly mdon, hogy e clbl krelemmel fordul az Egyeslt Nemzetek ftitkrhoz.
Az 1986. vi bcsi egyezmny ugyanezt ott is a 66. cikkben tszr ekkora
terjedelemben rja le. A hosszabb mivolt itt alapveten a nemzetkzi szervezetre
vonatkoz szablyoknak ksznhet, s mindenekeltt annak, hogy esetkben a
tancsad vlemnyezsi eljrst is el kellett irnyozni a jus cogens-szel sszefgg jogvitkra.

39

Az 1969. vi bcsi egyezmny 53. cikknek79 igencsak tautologikus


megfogalmazsra tekintettel, kiss klnsnek tn flnksge dacra
a Nemzetkzi Brsg ugyanakkor a maga rszrl esetenknt viszont
nem habozott az erga omnes normk irnyban kitrst keresni, gyakorlatilag ex officio hatskrben kinyilatkoztatsokat tve, mindenekeltt
a Barcelona Traction gyben,80 a teherni tszgyben,81 illetve a KeletTimor gyben.82 Ezek rveire azonban a knyvben ksbb, a megfelel
helyeken majd visszatrek.
Egy brsgnak tancsad vlemny adsra szl stattumbeli felhatalmazottsgt a jogfejleszts lehetsge szempontjbl a priori eslynek lehet tekinteni.83 Az lland Nemzetkzi Brsg,84 a Nemzetkzi
Brsg,85 az Emberi Jogok Amerikakzi Brsga86 rendszeresen adott
is tancsad vlemnyeket. (Az lland Nemzetkzi Brsg tl sokat is,
legalbbis Stephen Schwebel vlemnye szerint, aki szerint a Nemzetek
Szvetsgben e trgyban uralkod liberlis gyakorlat eredmnyeknt
Franciaorszg s Nagy-Britannia ltal a httrben fonogatott szlak rvn
gyakran egyedi llami rdekeket csatornztak tancsad vlemnybe.87)
79

80
81
82
83

84
85
86
87

1969. vi bcsi egyezmny 53. cikk: (Az ltalnos nemzetkzi jog felttlen alkalmazst ignyl szablyaiba tkz szerzdsek ius cogens): A szerzds
semmis, ha megktsnek idpontjban az ltalnos nemzetkzi jog valamely
felttlen alkalmazst ignyl szablyba tkzik. Ezen egyezmny alkalmazsi
krben az ltalnos nemzetkzi jog felttlen alkalmazst ignyl szablya olyan
normt jelent, amelyet az llamok nemzetkzi kzssge, mint egsz, olyanknt
fogadott el s ismert el, mint amelytl nem lehet eltrni, s amelyet csak a nemzetkzi jognak az ugyanilyen jelleg ksbbi szablyval lehet megvltoztatni.
CIJ: Barcelona Traction Light and Power Company gy, Recueil, 1970, 32., 34.
CIJ: az Egyeslt llamok teherni diplomciai s konzuli szemlyzetnek gye,
Recueil, 1979,20., 41.
CIJ: Kelet-Timor gye, Recueil, 1995, 102., 29.
Ugyangy ltja a krdst pldul Emmanuelle Jouannet. A tancsad vlemnyezsi funkci gyakorlsa ugyanis kevsb kzvetve kapcsoldik egy konkrt
jogvithoz, s kellen elvont jogfejlesztseknek szolglhat alapjul avgett, hogy
j elveket kristlyostsanak ki. Ld. Jouannet (2003) i. m. 384. Ezzel ellenttes
llsponton van Jennings, aki szerint ppen a tancsad vlemny esetben ill
az nkontroll, s ezrt peres gyekben lehet szmolni a jogfejlesztssel. Jennings
(1998) i. m. 533.
Fennllsa idejn huszonhetet.
1946-tl 2009. janur 1-jig huszonkettt.
1979-tl 2009. janur 1-jig hszat.
Schwebel (1994) i. m. 124.

40

Igaz, az lland Nemzetkzi Brsg joggyakorlatban meglehetsen


egyrtelm volt, hogy az akkori vilgszervezet, a Nemzetek Szvetsge
valamely llammal szemben nemzetkzi ktelezettsg vgre nem hajtsrl tpllt gyanjt tancsad vlemnyezsi eljrsban is a hgai testlet el bocsthatja. Ezt rszben az is magyarzza, hogy az llamkzi vitk
s a tancsad vlemnyek eljrsa sem az Egyezsgokmnyban, sem az
lland Nemzetkzi Brsg88 stattumban s eljrsi szablyaiban nem
vlt el egyrtelmen egymstl. Tulajdonkppen meglepnek is tnik az
knnyedsg, ahogyan egy llamkzi jogvita tancsad vlemnyezsi eljrss volt akkor talakthat.89
rdemes emlkeztetni arra, hogy az 1930-as vekben Buza Lszl
tanrsegdeknt Szegeden tant Csiky Jnos a jelensget mestere
tanknyvnek egy fordulatt, a brskod vlemnyt90 megragadva,
azt kibontva a maga rszrl mr rszletesen elemezte is az lland
Nemzetkzi Brsg eljrsrl rt monogrfijban.91 Csiky megkzeltse92 egyltaln nem volt eretnek elforduls a korabeli doktrinlis meg88 Az Egyezsgokmny 14. cikke szerint A Brsg azonfell vlemnyt fog
nyilvntani minden olyan vits esetben s krdsben, amelyet a Tancs vagy a
Kzgyls hozz utal.
89
Tancsad vlemnyt krtek a Brsgtl akr nemzetkzi jog valamely absztrakt
pontjrl, akr konkrt, ltez, aktulis jogvitrl [] a gyakorlatban a Tancs
vlemnyt krhetett egy vagy tbb rdekelt llam sztnzsre is. Charles
Rousseau: Droit international public. I. Paris: Sirey, 1970, 421423. [a tovbbiakban: Rousseau]
90
Buza Lszl: Nemzetkzi jog. Budapest: Politzer, 1935, 332. [a tovbbiakban:
Buza (1935)]
91
Csiky Jnos: Az lland Nemzetkzi Brsg vlemnyez hatskre. Szeged:
Szeged Vrosi Nyomda, 1935. [a tovbbiakban: Csiky]
92
Csiky fbb ttelei a kvetkezk:
1. A Tancs kzremkdse itt kizrlag formlis [], 2. A Tancs formlis mkdsvel van kapcsolatban az, hogy itt a felek a Brsggal kzvetlenl lpnek
jogviszonyba, mg a vits vlemnnyel csak kzvetve. [] Az elbbinl az llamok valsgos felek, mg az utbbinl csak quasi-felek azon jogllapot jvoltbl,
hogy a vits vlemny-eljrs hasonult a kontencizus eljrshoz. 3. A felek itt
mr elre megegyeznek abban, hogy a Brsg llsfoglalst kteleznek ismerik el, s gy a vlemny jogereje rjuk kzvetlenl a kihirdetssel [] hat, mg
amott a felekre val ktelezs a Tancs javaslata ktelezsgnek hatrain bell
marad. (Csiky i. m. 5556.) Amint teht ltjuk, a brskodshoz igen kzel ll
alakzattal van dolgunk ennl a harmadik vlemnyformnl, amelyet pen ezrt
taln brskod vlemnynek nevezhetnnk. Az egyetlen klnbsget a brskods s ezen vlemnyforma kztt abban ltjuk, hogy itt nem merl fel a vgrehajts, a kiknyszerts krdse: a brskodsnak krds-felelet alakjba val

41

kzeltsektl. gy a Nemzetkzi Jogi Intzet 1937-ben a francia Albert


de Lapradelle s a romn Dmtre Ngulesco,93 akkori hgai br jelentse alapjn fogadta el a tancsad vlemnyek jogi termszetrl s nemzetkzi jogi relevancijrl kszlt hatrozatot,94 amelyben kifejezetten
ajnlotta a tancsad vlemnyezst abban az esetben, ha lehetetlen az
llamkzi eljrs beindtsa.95 Ngulesco s Lapradelle szerint96 ebben az
esetben tancsad brskodsrl (arbitrage consultatif ) van sz, s Robert
Redslob ugyanezt korltozott vlasztottbrskodsnak (arbitrage limit)
ntse miatt az E.O. [Egyezsgokmny] 13. art. 4. pontja s 16. art.1. pontja itt
nem nyer kzvetlen alkalmazst, hanem az egsz krds ilyen szempontbl a felek
magngye marad. Kzggy csak akkor lesz, ha az egyik fl nem teljest, s gy
megegyezs-megszegs miatt a krdst a Tancs el viszik, mint j gyet s ekkor
egy j eljrs indul meg a 15. art. szerint. Csiky i. m. 57. A Brsg ltal adott
vlemny a Tancs jelentsnek lesz rsze, annak jogi alapjait, vagy jogi alapjainak egy rszt fogja szolgltatni. [] a jogllapot dinamikusan oda fejldtt,
hogy a Tancs nem trhet el a Brsg vlemnyeitl. Csiky i. m. 87. s 127.
93
Dumitru Negulescu br francisan szerette hasznlni nevt a tudomnyos letben s az lland Nemzetkzi Brsgon vgzett munkja sorn.
94 Az 1937. szeptember 3-i luxemburgi lsszakon.
95
A Nemzetkzi Jogi Intzet, figyelemmel arra, hogy a Nemzetek Szvetsge
Egyezsgokmnynak az lland Nemzetkzi Brsg Stattumba inkorporlt
14. cikke rtelmben, a Brsgot a Nemzetek Szvetsgnek Tancsa vagy
Kzgylse megkeresheti minden vits esetben s krdsben, [tout
diffrend ou tout point]; figyelemmel arra, hogy jogilag, az okmnyok mai
llapota szerint, akrmi legyen is a tancsad vlemny trgya, ez a Brsg
igazsgszolgltatsi termszete alapjn ktelez er nlkli jogi megolds lehet;
figyelemmel tovbb arra, hogy a tancsad vlemnyezsi eljrs, megfelel eljrsi garancikkal krbevve, hozzjrul a nemzetkzi jog alaktshoz s
fejlesztshez, s mivel a tancsad vlemnyezsi eljrs, megknnytve a nemzetkzi konfliktusok jogi rendezst, a legnagyobb szolglatokat teheti a vitk
bks rendezsnek, kifejezi azt az hajt, hogy: 1. Abban az esetben, amikor a
hatalmak nem tekintik lehetsgesnek, hogy vitjukat a peres eljrs szerinti bri
rendezs al bocsssk, keressk meg a Tancsot, hogy az krjen tancsad vlemnyt a Brsgtl egy vagy tbb vits pontrl. 2. Abban az esetben, ha a szerzdsek nem rjk el az alkalmazsuk vagy rtelmezsk tekintetben esetleg
felmerl vitkra a kompromisszumos zradkot, ami ktelez jelleggel rna el
vlasztottbrskodst vagy bri vitarendezst, legyen kifejezetten rgztve a lehetsg akrmelyik fl szmra, hogy a Tancshoz forduljon minden ltez vagy
jelenlegi vitban, azt krve tle, hogy tancsad vlemny irnt keresse meg a
Brsgot. 3. A fenti 1. s 2. -ban a Nemzetek Szvetsge Tancsa igen komolyan
fontolja meg a felek ilyen krst.
96
Paul LapradelleDmtre Negulesco: Rapport sur la nature juridique des avis
consultatifs de la CPJI, leur valeur et leur porte positive en droit international.
Annuaire de lInstitut de Droit International 1928, 45.

42

hvta.97 Mindez kiegsztette volna azt a lehetsget, amelyet Charles de


Visscher absztrakt tancsad vlemnynek nevezett, nevezetesen, amikor a cl az, hogy egy esetleges (a fortiori egy valszn) rtelmezsi vita
jvbeli felmerlst kizrjk.98
Az n. Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti
Vlasztottbrsg (ismertebb nevn a Badinter-bizottsg) 19911993 kztti rvid fennllsa sorn tletek helyett, szinte ptcselekvsknt, tancsad vlemnyek sorozatt hozta meg.99
A Badinter-bizottsgot az Eurpai Kzssgek rendkvli miniszteri rtekezlete 1991. augusztus 27-i nyilatkozata hozta ltre, az eurpai politikai egyttmkds keretben. Az akkor a Badinter-bizottsg
nemzetkzi jogi ftancsadjaknt tevkenyked Alain Pellet szerint ezt
az aktust sem nemzetkzi jogi, sem kzssgi jogforrsnak nem lehet
tekinteni, legfeljebb egy gentlemens agreement-nek, vagy egyeztetett,
nem szerzdsi termszet s jogi ktelez ervel nem br aktusnak,
olyan soft law-nak, ami azonban igenis konkrt hatsokat eredmnyez.100
Eredend misszija a sztbomls irnyba halad Jugoszlvin bell egy
laza konfderciv val talakuls alkotmnyozsnak elsegtse, s a
tagllamok kztti vitk rendezse lett volna, de a Milosevics-rendszer
a legmerevebben elzrkzott attl, hogy mr recseg-ropog fdercijnak gyeibe a nemzetkzi kzssgnek s fleg egy bri termszet
testletnek beleszlst engedjen. Ez az elzrkz magatarts nem nlklzte a logikt, hiszen alapveten a fggetleneds irnyba menetel llamok elismerse gyannt lett volna rtelmezhet a nemzetkzi vitafrum
eltt flknt trtn megjelens mg akkor is, ha van egy-kt plda arra,
hogy bels egysgek, egyms kztti vits gyeik eldntsre nemzetkzi frumhoz forduljanak.
97

98
99

100

Robert Redslob: Le litige franco-britannique sur les dcrets de nationalit en Tunesie


et au Maroc. Observations sur le quatrime avis consultatif de la Cour Permanente
de Justice Internationale. Revue de droit international de sciences diplomatiques,
politiques et sociales. Genve: Sottile, 1924, 10. [a tovbbiakban: Redslob]
Charles de Visscher: Les avis consultatifs de la CPJI. RCADI 1929, 24. [a tovbbiakban: Visscher (1929)]
Kovcs Pter: A nemzetkzi jog a Badinter-bizottsg joggyakorlatban.
Jogtudomnyi Kzlny 1993/1, 3437. [a tovbbiakban: Kovcs (1993)]; valamint
In Kende Tams (szerk): Nemzetkzi jogi szemelvnyek s dokumentumok. I.
Budapest: Osiris, 2000, 125130.
Alain Pellet: Note sur la Commission dArbitrage de la Confrence europenne pour
la paix en Yugoslavie. AFDI XXXVII (1991), 331. [a tovbbiakban: Pellet (1991)]

43

Az Eurpai Kzssgek 1991. december 16-i elismersi doktrnja101


felttelei vgrehajtsnak ellenrzsvel megbzott testlet, mint ahogyan azt neve is tkrzte, az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt
c. intzmny mellett tevkenykedett. gy egy ad hoc (s tulajdonkppen
nem is mkd) konferencia (azaz nyilvnvalan egy nll jogalanyisggal nem rendelkez, ad hoc llamkzi egyttmkds) segdszerveknt szolgl vlasztottbrsgrl volt sz, amelyet Kis-Jugoszlvia
(Szerbia-Montenegro) kezdetben csak hvs, ksbb egyrtelmen elutast magatartsa dacra a tancsad vlemnyek ignylsvel prblt meg
mkdtetni a konferencia ftitkra, Lord Carrington.
Az ezekben meghirdetett ttelek kzl kiemelend s mg vissza is
trek erre e knyvben az a tzis, hogy a npek s kisebbsgek jogainak
s az emberi szemlyisg alapjogainak a tiszteletben tartsa [] az ltalnos nemzetkzi jog imperatv normja102 s a kisebbsgeknek joguk
van identitsuk elismersre.103 Igen jelents elmleti elrelps volt,
amikor vilgoss tette, hogy az uti possidetis juris elv nem korltozhat
a gyarmati sorbl val fggetlenn vlsra. Egyik tancsad vlemnyben, hivatkozva a Nemzetkzi Brsg egyik tletre,104 kimondta, hogy
jllehet eredetileg az amerikai, afrikai dekolonizcis problmk rendezsre szolglt, az uti possidetis juris mra mr ltalnos elvnek minsthet,105 s az nrendelkezsi jog sem akadlyozza rvnyeslst,
hacsak az rintett llamok ezzel ellenttes rtelemben nem llapodnak
meg.106
101 A doktrnt az EK rendkvli brsszeli klgyminiszteri lsn, 1992. december
16-n fogadtk el, s tartalma a kvetkez volt: i) az illet llamoknak kln krnik kell fggetlen llamknt val elismersket az EK-tagllamoktl; ii) vllalniuk
kell az ENSZ-beli s a helsinki elvek betartst; iii) biztostaniuk kell az etnikai s
nemzeti csoportok, illetleg a kisebbsgek jogait; iv) hitet kell tennik a hatrok
srthetetlensge mellett; v) vllalniuk kell az eldllam ltal kttt fegyverzetkorltozsi s non-prolifercis egyezmnyek hatlynak megtartst.
102 Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n1 tancsad vlemnye, 265.
103 Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n2 tancsad vlemnye, 267.
104 CIJ: Burkina Fasso s Mali hatrvitjnak gye, Recueil, 1986, 565.,20.
105 Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n3 tancsad vlemnye, 268.
106 Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n2 tancsad vlemnye, 266.

44

Az egykori jugoszlv tagllamok kztti vagyonjogi vitk gyben


a mltnyossg elvnek a fontossgt hangslyozta, azaz, hogy az llami javak llamutdlsrl folytatott trgyalsok sorn a feleknek mltnyos eredmnyt hordoz megllapods ktsre kell trekednik. 107
Ugyanakkor kizrta az utdlssal rintett vagyontrgyak kzl a magnvllalatokhoz hasonl jogi helyzet vllalati javakat, fggetlenl attl,
hogy milyen volt bels jogi helyzetk, valamint a rgi jugoszlv fderci tagllamait megilletket is, mivel az ingatlan kzjavak ahhoz az
llamhoz tartoznak, amelynek terletn tallhatk.108
Az llamazonossg s az llamutdls bonyolult problmakrben adott
tancsad vlemnyei koherens joggyakorlatot jeleztek elre azonban
az eurpai politika 1990-es vek balkni tznek fnyben trtnt elbizonytalanodsa e testletet is elsorvasztotta.
Az is igaz, hogy a Badinter-bizottsg helyt az Eurpai Biztonsgi s
Egyttmkdsi Szervezet gisze alatt az 1992. vi stockholmi egyezmnnyel ltrehozott eurpai bkltet s dntbizottsg vlasztottbri
kamarja tvette. (Ms krds, hogy e testlet Csipkerzsika-lmot alszik, az lland Vlasztottbrsgra emlkezteten az llamok csak arra
gyelnek, hogy a vlasztottbri nvjegyzket a megfelel idpontokban
aktualizljk.)
A Badinter-bizottsg joggyakorlatnak tnyleges hatst jl mutatja
azonban, hogy alapveten ezen elvek alapjn llapodott meg 2001-ben
Bcsben az t dlszlv utdllam az llamutdlssal sszefgg krdsek
rendezsrl.
Msrszt azonban az is tny ahogyan azt az Emberi jogok eurpai
egyezmnynek 2. kiegszt jegyzknyvnek109 trtnete tanstja ,
107 Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n 9
tancsad vlemnye 591. s n 1213 tancsad vlemnyei, 1106 s 1109.
108 Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n 14 tancsad vlemnye, 594.
109 Emberi jogok eurpai egyezmnye, 2. jegyzknyv: 1. cikk: 1. A Miniszteri
Bizottsg felkrsre a Brsg az Egyezmny s kiegszt jegyzknyveinek
rtelmezsre vonatkoz jogi krdsekben tancsad vlemnyt nyilvnthat. 2.
Az ilyen vlemnyek nem vonatkozhatnak az Egyezmny I. fejezetben s kiegszt jegyzknyveiben meghatrozott jogok s szabadsgok tartalmval
s terjedelmvel sszefgg krdsekre, sem azon ms krdsekre, melyeket a
Bizottsgnak, a Brsgnak vagy a Miniszteri Bizottsgnak kell megvizsglnia
az Egyezmny rendelkezseinek megfelelen elterjesztett panaszok kapcsn. 3.
A Miniszteri Bizottsgnak a Brsgot tancsad vlemny nyilvntsra felkr
hatrozatt a Miniszteri Bizottsgban rszvtelre jogosult kpviselk ktharma-

45

hogy stattumszer felhatalmazottsg holt bet marad, ha a tancsad


vlemny irnti krs elterjesztsre jogosult testlet a maga rszrl
nem rzi szksgesnek, hogy megtegye ezt a lpst.
Tulajdonkppen nem is annyira a merszsg hinya magyarzza
egybknt, hogy mirt nem tettek fel tancsad vlemny irnti krst az
Emberi Jogok Eurpai Brsgnak, hanem a kiegszt jegyzknyvben
megfogalmazott, az imnti lbjegyzetben idzett szveg maga sikerlt
felemsra: hiszen ha a krds nem vonatkozhat jog tartalmra s terjedelmre (mrpedig ppen ezek a krdsek szerepelnek a peres eljrsban
egy-egy konkrt gy kapcsn), s olyan egyb krdsre sem, ami a panaszok elbrlsval sszefgg, akkor valban homlyos, hogy milyen
krdst is lehet feltenni.110
Annak ellenre, hogy a Miniszteri Bizottsg harminckt ven t111 nem
dos tbbsgi szavazatval kell meghozni.
110 Amikor az a megtiszteltets rt, hogy a 90-es vek els felben kt vig az emberi
jogi intzmnyi mechanizmus eljrsjogi fejlesztsvel foglalkoz (DH-PR betjel) szakrti bizottsgban tevkenykedhettem, ami vgs soron a jelen knyvben
tbbszr rintett 11. jegyzknyvben napvilgot ltott reformot ksztette el, ott
is szba kerlt egyszer-ktszer, hogy a tancsad vlemny intzmnyt lehetne-e
revitalizlni, kell-e ehhez valamifle szervezeti-szerzdsi reform. A bizottsg
tagjainak tbbsgt tlem eltren jobbra az Emberi Jogok Eurpai Brsga
eltt az llam rdekben eljr vezrkpviselk (agent) alkottk, s a brsgi eljrs gyakorlati szakrti voltak. Egyntet llspontjuk volt, hogy a tancsad
vlemny intzmnye dgltt l lett rszben a peres eljrsok sikere, rszben
a megfogalmazs homlyossga miatt. Igen elvi lehetsgknt azt vetettk fel,
hogy felteheten az intzmnyek kztti, de nem kompetencia-konfliktus jelleg
vita, a nyilvnossg vetletei, a kamark sszettele, az sszefrhetetlensg elvi
l meghatrozsa lehetett volna olyan krds, amelyre a 2. jegyzknyv alkoti
gondolhattak. Jellemz, hogy a 2. kiegszt jegyzknyvnek az Eurpa Tancs
honlapjn elrhet hivatalos kommentrja (http://conventions.coe.int/Treaty/fr/
reports/html/044.htm) is csak negatv megkzeltssel sorolja fel, hogy mi mindenre nem vonatkozhat a tancsad vlemny. A fenn emltettek mellett a panasz
benyjtsval sszefggsben az tlet vagy az eljrst lezr hatrozat vgrehajtsra tett llami lpsek megtlse sem csomagolhat tancsad vlemny
irnti krdsbe. Mg szokatlanabb az, hogy a kommentr mellkleteknt csatoltk
az 1962-es tervezet kapcsn lezajlott vita tartalmi sszefoglaljt. Valsznleg
felvetdhetett, hogy a nemzeti brsgok krsre adjon tancsad vlemnyt,
esetleg a kormnyok krsre, jogszablytervezeteket vlemnyezzen, de a szakrti bizottsg nem tudta befejezni ezeknek a felvetseknek a vitjt. Ezek utn a
kommentr felidzi azokat a bels vitkat, amelyek tbbsgi vlemnyknt tmogattk, illetve egyes delegcik kisebbsgi vlemnyeknt brltk a megfogalmazst.
111 Az 1963-ban elfogadott msodik jegyzknyv 1970-ben lpett hatlyba.

46

lt ezzel a lehetsggel, az Emberi jogok eurpai egyezmnynek a 11.


kiegszt jegyzknyvvel megvalstott reformjakor ezt a jogostvnyt
minimlis vltoztatssal112 az j rendszerbe is tvezettk.
A 2002-ben trtnt els megkeresst azt Emberi Jogok Eurpai Brsga
visszautastotta,113 de a 2007-ben benyjtott msodik megkeresst megvlaszolta, igaz, az ekkor kimondottak sem sorolhatk a jogfejleszts markns
eredmnyei kz.
Az els rdemi tancsad vlemny, amelyet gy 2008. februr 12-n
adott meg az Emberi Jogok Eurpai Brsga azzal kapcsoldott ssze,
hogy egy elhzd, rossz hangulat vita bontakozott ki az Eurpa Tancs
Parlamenti Kzgylse s Mlta kztt afltt, hogy a szigetorszg
2006-ban mirt csak frfiakat terjesztett el az Emberi Jogok Eurpai
Brsgnak mltai helyre. (A nemi kiegyenslyozottsg szablyt az
Emberi jogok eurpai egyezmnye nem tartalmazza, a brk vlasztsra
az Egyezmny alapjn feljogostott Parlamenti Kzgyls tbb hatrozata azonban igen.) A feminista aktivistk azonban nem lehettek tlzottan
lelkesek, amikor a tancsad vlemny kihirdetsekor azt kellett hallaniuk, hogy az llamoknak a nemi kiegyenslyozottsg rvnyestsre tett
Emberi jogok eurpai egyezmnye 47. cikk: (1) A Miniszteri Bizottsg felkrsre a Brsg az Egyezmny s kiegszt jegyzknyveinek rtelmezsre vonatkoz jogi krdsekben tancsad vlemnyt nyilvnthat. (2) Az ilyen vlemnyek
nem vonatkozhatnak az Egyezmny I. fejezetben s kiegszt jegyzknyveiben meghatrozott jogok s szabadsgok tartalmval s terjedelmvel sszefgg
krdsekre, sem azon ms krdsekre, melyeket a Brsgnak vagy a Miniszteri
Bizottsgnak kell megvizsglnia az Egyezmny rendelkezseinek megfelelen
elterjesztett panaszok kapcsn. (3) A Miniszteri Bizottsgnak a Brsgot tancsad vlemny nyilvntsra felkr hatrozatt a Miniszteri Bizottsgban
rszvtelre jogosult kpviselk ktharmados tbbsgi szavazatval kell meghozni. Lthat teht, hogy az egyedli vltoztats az, hogy az Emberi Jogok Eurpai
Bizottsgnak megsznsre tekintettel a Bizottsgnak fordulatot a 2. -bl
trltk.
113 A Miniszteri Bizottsg ltal feltett krds arra vonatkozott, hogy a Fggetlen
llamok Kzssgnek Emberi Jogi Egyezmnye rtelmben mkd Emberi
Jogok Bizottsga olyan testletnek tekinthet-e, amelyre vonatkozik az Emberi
jogok eurpai egyezmnynek 35. (2) szerinti szably, amely elfogadhatatlannak
minst olyan panaszt amelyet mr ms nemzetkzi vizsglat vagy elintzsi
eljrs al bocstottak. 2004. jnius 2-n meghozott dnts azonban visszautastotta a megkeresst, mondvn, hogy az ppen olyan krdsre vonatkozik, amely
egy adott konkrt panasz vonatkozsban relevns lehet.. (A krds mgtt az
rejlett, hogy bizonyos kritikk merltek fel a FK-llamok sajt, szubregionlis
emberi jogvdelmi rendszernek hatkonysgval kapcsolatban.)
112

47

vllalsuk csak eszkzktelezettsg, de nem eredmnyktelezettsg,114


amelyet gy tettek meg, hogy formlisan nem mdostottk magt az
Egyezmnyt. gy teht a Parlamenti Kzgylsnek kell mdostani a sajt, tl merev hatrozatait, hogy nyljon lehetsg a kivtelre abban az
esetben, ha az Egyezmny ltal megkvetelt szakmai feltteleknek megfelel hlgyet nem tud az llam jelltknt lltani.115
Bekerlt a tancsad vlemnyrt folyamods lehetsge az Eurpa
Tancs n. oviedi bioetikai egyezmnybe116 is, azonban itt jelen sorok
rsig nem kerlt sor arra, hogy az Emberi Jogok Eurpai Brsgt ilyen
gyben megkeressk.117
Gyakran azonban a jogfejleszts irnyba nem a szerzdsek eljrsi klauzulinak elzetes felhatalmazsa, hanem a szerzdsek preambuluma118
az n. teleologikus rtelmezs alkalmazsa sorn , s fleg anyagi
rendelkezsei mozdtjk a nemzetkzi brt. Ez azonban mindenekeltt
abban az esetben szlelhet, ha a br szmra ez szksges ahhoz, hogy
a jogvitt eldntse.
A preambulum segtsgl hvsra hres plda az lland Nemzetkzi
114 CEDH: n2 tancsad vlemny, 51. .
115 CEDH: n2 tancsad vlemny, 54. .
116 Az Eurpa Tancsnak az emberi lny emberi jogainak s mltsgnak a biolgia s az orvostudomny alkalmazsra val tekintettel trtn vdelmrl szl,
Oviedoban, 1997. prilis 4-n kelt egyezmnye: Egyezmny az emberi jogokrl
s a biomedicinrl. 29. cikk (Az Egyezmny rtelmezse): Az Emberi Jogok
Eurpai Brsga, minden brsgi peres eljrstl fggetlenl, konzultatv vlemnyt adhat a jelen Egyezmny rtelmezsvel kapcsolatos jogi krdsekben
az albbiak megkeressre: egy Rszes Fl kormnya szmra, miutn errl tjkoztatta a tbbi Felet; a 32. cikk ltal fellltott s a Rszes Felek Kpviselire
szktett sszettel Bizottsg, a leadott szavazatok ktharmados tbbsgvel
meghozott dntse alapjn.
117 Az ovideoi egyezmny kommentrja (http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/
Html/164.htm) sem bontja ki rszletesen a tancsad vlemny intzmnyt. Itt
gyszintn inkbb csak negatv, kizr megkzeltst tallunk, azaz, hogy nem
kapcsoldhat folyamatban lev brsgi perekhez rtelemszeren a nemzeti brsgok eltt folykrl lehet sz , s egy utalst arra, hogy ha az oviedoi egyezmny ltal rintett krds olyan tnyekkel kapcsoldik ssze, amelyek az Emberi
jogok eurpai egyezmnynek vdelmt lvezi, akkor ott gyis md nylik az
egyni panaszjog gyakorlsra. (Kommentr 164165.)
118 Fitzmaurice a preambulumnak az tlagosnl valamelyest nagyobb jelentsget
tulajdont, amikor azt mondja, hogy van jogi ereje s jogi hatsa: az rtelmezs
szempontjbl. Nzete szerint ketts funkcija van: a ktsges cl klauzulk
rtelmnek megvilgtsa mellett tkrzheti azt jogi klmt is, amelyben az operatv cikkeket olvasni kell. Ld. S. G. Fitzmaurice i. m. 66.

48

Brsgnak az a tancsad vlemnye, amelyet a Nemzetkzi Munkagyi


Szervezetnek a mezgazdasgi munksok feletti hatskrre trgyban
adott. Jllehet az ILO alkotmnya, azaz az alapokmnya angol nyelv
vltozatban szmos ponton, s fleg a Nemzetkzi Munkagyi Iroda
sszettelt illeten, utal az iparra jelzs szerkezetekben, a francia szveg
azonban ettl eltr s egy-kt kivteltl eltekintve (persons of industrial
experience / personnes comptentes en matire industrielle) tbbnyire nem hasznlja e jelzket (industrial organisations / organisations
professionnelles; conditions of industrial life and labour / conditions
des travailleurs et du rgime de travail), ennek ellenre az lland
Nemzetkzi Brsg gy dnttt s alapveten a preambulumra hivatkozva , nem vitathat, hogy az ILO hatskre kiterjed a mezgazdasgi
munksok munkafeltteleinek nemzetkzi szablyozsra.119
A[z Alapokmny] XIII fejezetnek tfog jellege vilgosan kiderl a preambulumbl, amikor arra utal, hogy
mivel tallhatk mg olyan munkafelttelek (conditions
of labour), amelyek sok ember szmra olyan igazsgtalansgot, terhet s nlklzst jelentenek, amely a vilg
bkjt s harmnijt fenyeget mrv nyugtalansgot
eredmnyez.120
A preambulum utal arra, hogy srgs e felttelek javtsa
tbb vonatkozsban is, s erre pldkat is hoz.121
CPJI: az ILO hatskre a mezgazdasgban alkalmazott szemlyek munkafeltteleinek nemzetkzi szablyozsnak trgyban adott tancsad vlemny, Srie
B n2, 42.
120 CPJI: az ILO hatskre a mezgazdasgban alkalmazott szemlyek munkafeltteleinek nemzetkzi szablyozsnak trgyban adott tancsad vlemny, Srie
B, n2, 24.
121 Az lland Nemzetkzi Brsg itt gyakorlatilag idzi a preambulumot: mivel
srgeten szksges ezeknek a feltteleknek a javtsa, pldul a munkaid szablyozsval, idertve a leghosszabb munkanap s munkaht megllaptst is,
a munkaer knlat szablyozsval, a munkanlklisg megelzsvel, a megfelel meglhetst biztost munkabr biztostsval, a munkavllalk szakmai
rtalmakkal s megbetegedsekkel s srlsekkel szembeni vdelmvel, a gyermekek, fiatalok s nk vdelmvel, az regekrl s rokkantakrl val gondoskodssal, a hazjukon kvl foglalkoztatott munksok rdekvdelmvel, az egyenl
rtk munkrt jr egyenl munkabr elvnek elismersvel, a szakkpzs s
szakmai oktats szervezsvel s ms intzkedsekkel; CPJI: az ILO hatskre

119

49

A preambulum maga is megjelli azt az okot, ami miatt


szksges, hogy nemzetkzi ton hozzk meg a hivatkozott intzkedseket.122
[Ami az ipar, ipari kifejezseket illet KP] szavaknak
az elhelyezst illeti, figyelembe kell venni, hogy teljesen hinyoznak a preambulumbl, ahol a Nemzetkzi
Munkagyi Szervezet tevkenysgt rjk le.123
Egy szerzds fordulatainak rugalmassga kzenfekv eslyt nyjthat
arra, hogy a br a jogfejleszts lehetsgvel ljen. Ez a rugalmassg
visszamutathat a szerzdsbe beiktatott n. mozg utals124 technikjra,
de akarva, akaratlanul is rvnyeslhet.
A kiindulpont termszetesen a nyelvtani rtelmezs, azaz, hogy a
szerzds szavait, kifejezseit, a maguk szoksos rtelmben kell hasznlni, hacsak nem llapthat meg (mindenekeltt a szerzds egyrtelm
utalsa alapjn), hogy annak a felek meghatrozott rtelmet kvntak
tulajdontani. Ha azonban a szveg technikai szakkifejezseket hordoz,
azokat szakmai rtelmkben kell hasznlni. A szerzdst jhiszemen,
kifejezseinek szvegsszefggskben szoksos rtelme szerint, valamint trgya s clja figyelembevtelvel kell rtelmezni.
A nyelvtani rtelmezs rendszerint ritkn elegend, hiszen, az in claris
non fit interpretatio elv rvnyeslst annak bizonytalansga gyengti.
Az kzenfekv, hogy ami nyilvnvalan vilgos, azt nem kell kln is rtelmezni. A krds azonban gyakran ppen az, hogy magt a vilgossgot
knnyen megllapthatjuk-e. Az imnt idzett latin monds tekintlynek
gyengtse vgett gyakran szoktak hivatkozni az lland Nemzetkzi
Brsg eltti egyik gyre, ahol az albbiakat is rtelmezni kellett, a
ltszlagos egyrtelmsg dacra: ki a n, mi a munka s mi minsl

122
123
124

a mezgazdasgban alkalmazott szemlyek munkafeltteleinek nemzetkzi szablyozsnak trgyban adott tancsad vlemny, Srie B, n2, 24.
CPJI: az ILO hatskre a mezgazdasgban alkalmazott szemlyek munkafeltteleinek nemzetkzi szablyozsnak trgyban adott tancsad vlemny, Srie
B, n2, uo.
CPJI: az ILO hatskre a mezgazdasgban alkalmazott szemlyek munkafeltteleinek nemzetkzi szablyozsnak trgyban adott tancsad vlemny, Srie
B, n2, 36.
Ez az n. renvoi mobil vagy ms szval az evolutv rtelmezs technikja.

50

jszaknak.125 Az persze igaz, hogy utlag s az eredetileg feltett krdstl elvonatkoztatva akr szellemes kvetkeztetsekre is alkalmat adhat e
trtnet felidzse.126 A krds ugyanis az volt, hogy az ILO-egyezmnye
az ellenrzst illetve irnytsi funkcikat ellt nkre is vonatkozik-e,
vagy pedig csak a ktkezi munksasszonyokra. Az lland Nemzetkzi
Brsg gy hosszadalmas fejtegetsek s az elkszt anyagok felidzse utn jutott arra a kvetkeztetsre, hogy a szndkolt tartalom azonos a
szavak szoksos rtelmvel.127
A brnak bizonyos esetekben ahogyan erre a Nemzetkzi Brsg is
rmutatott a szavak szoksos rtelme szerinti rtelmezsen tl kell lpnie.
A szerzdsi rendelkezsek rtelmezsre s alkalmazsra hivatott brsg legels feladata abban ll, hogy az
sszefggseikbe helyezett rendelkezsek termszetes s
rendes rtelmnek rvnyestsre trekedjen. Ha az rintett szavaknak termszetes s rendes jelentsket alapul
vve szvegkrnyezetkben megvan az rtelmk, gy a
vizsgldsnak itt meg is kell llnia. Ha azonban e szavak
termszetes s rendes jelentsk alapulvtelvel nem
egyrtelmek vagy sszertlen eredmnyekre vezetnek,
ekkor s csak ekkor a Brsgnak egyb rtelmezsi
mdszerek rvn azt kell keresnie, hogy a feleknek valjban mi is llt szndkukban, amikor a krdses szavak
megvlasztsa mellett dntttek.128
A kifejezsek termszetes s rendes rtelme szerinti rtelmezsi szably azonban:

CPJI: a nk jszakai munkjt rint 1919. vi egyezmny rtelmezse trgyban


adott tancsad vlemny, Srie A/B n50, 375376. (ti. mi a n?) s 380381. (ti.
mi az jszakais mi a munka?)
126 Eladst sznest sztoriknt ezt Georges Abi-Saab professzortl hallottam 1987ben, a hgai Nemzetkzi Jogi Akadmia tanfolyamn. Az elads utlag kiadott
rott, fentebb mr idzett vltozata (Abi-Saab i. m.) ezt mr nem tartalmazza.
127 CPJI: a nk jszakai munkjt rint 1919. vi egyezmny rtelmezse trgyban
adott tancsad vlemny, Srie A/B n50, 380.
128 CIJ: llam ENSZ-tagfelvtelnek gyben adott (II.) tancsad vlemny, Recueil
1950, 8.
125

51

[] nem abszolt rtk. Amikor ez az rtelmezsi md


az adott rendelkezs (vagy az ezt tartalmaz okmny)
szellemvel, trgyval vagy sszefggseivel sszeegyeztethetetlen eredmnyre vezet, akkor mr nem lehet ennek
hitelt adni.129
A mozg utalsok s a homlyos kifejezsek beillesztse termszetesen nem csak a szerzds ksztinek szerkesztsi nehzsgeire, az eltr
nzetek egyeztetsi problmira, a hazai elfogadhatsg prognosztizlsa
rdekben tett gesztusokra mutat vissza: nemritkn a trgyal diplomatk
kztti konszenzus-hinyt sprik a sznyeg al azzal, hogy az igazi dntst
ksbbre halasztjk, adott esetben a ksbbi jogfejldsre is szmtva.
Ez trtnt pldul a Nemzeti kisebbsgek vdelmnek eurpai keretegyezmnynek kidolgozsa sorn, amikor a kontrollmechanizmus legfontosabb
elemt homlyban kellett hagyni, s biank csekkszer felhatalmazst130
129 CIJ: Dlnyugat-Afrika sttusznak gye, Recueil 1962, 336.
130 Nemzeti kisebbsgek vdelmnek eurpai keretegyezmnye, 26. cikk: (1) A jelen Keretegyezmnyben foglalt elvek rvnyestse rdekben a rszes llam ltal
tett intzkedsek adekvt voltnak megtlsekor a Miniszteri Bizottsgot egy
tancsad bizottsg segti, amelynek tagjai a nemzeti kisebbsgek vdelmnek
terletn elismert jrtassggal brnak.
(2) E tancsad bizottsg tagjainak sszettelrl s eljrsairl a Miniszteri
Bizottsg a jelen Keretegyezmny hatlyba lpst kvet egy v mltn dnt.
A Keretegyezmny hivatalos kommentrja nem igazn tisztzta e rendelkezsek
homlyos pontjait, hiszen gyakorlatilag csak megismtelte e pontokat, minimlis
stilisztikai egyszerstsekkel. Annyit tett csak hozz, hogy a Keretegyezmny
megvalstsnak nyomon kvetst, amennyire csak lehet, az tlthatsg elvnek szem eltt tartsval kell vgezni. E tekintetben clszer lehet a jelentsek
s a nyomon kvets sorn keletkezett egyb szvegek nyilvnossgra hozatalt
is kiltsba helyezni.(Keretegyezmny kommentr 97. Explanatory Report
Framework Convention for the Protection of National Minorities Council of
Europe 1995 Strasbourg, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/157.
htm) E bizottsg ltrehozsa (amelynek tagjai a kisebbsgvdelemben elismert jrtassggal brnak), br nem szksgkppen fggetlen szemlyisgek, a
Miniszteri Bizottsg ltal vgrehajtott politikai arbitrzs gymlcse: a testletnek
vlasztania kellett a klnbz javasolt vltozatok kztt. E varicik a kvetkezk voltak: i) a tagllamok informljk a Miniszteri Bizottsgot a tett lpsekrl.
(Anlkl, hogy brmilyen kontrollt elre rgztennek.); ii) a Miniszteri Bizottsg
ellenriz, egy fggetlen szakrti bizottsg kzremkdse rvn; iii) a Miniszteri
Bizottsg ellenriz, egy kormnykzi szakrti bizottsg kzremkdse rvn;
iv) az Eurpa Tancs mr ltez vagy egy jonnan ltrehozand kormnykzi bizottsga vgzi a kontrollt; v) tancsad vlemny: ez kt variciban is felmerlt,
spedig a magyar javaslat szerint az Emberi Jogok Eurpai Brsgra teleptve

52

kapott az Eurpa Tancs Miniszteri Bizottsga,131 hogy utbb dolgozza


ki a hinyz rszleteket.132
Ahogyan erre Olivier Corten is rmutat, bizonyos egyezmnyek elkszt anyagainak elemzse is tanstja, hogy az sszer kifejezst
akkor emelik be, amikor mr kptelenek arra, hogy egy ennl pontosabb
kifejezst talljanak. E meglehetsen gyakori hipotzisben tulajdonkppen nincs is olyan kzs akarat, amit felsznre lehetne hozni. Ilyenkor
teht a br az, aki olyan vlasztsok alapjn rekonstrulja az akaratot,
amelyek valjban nem is az llamok vlasztsai. De az ilyen vlasztsokat ezutn pozitivista szemszgbl kell igazoltatni, elmletben az llamok akaratnak alvetve. E gyakorlattal ezrt nem egyeztethet ssze az,
hogy a br szinte jogalkoti beszdet tartson. A br vigyz arra, hogy
a termszetjoghoz folyamodjon azzal az rggyel, hogy az alkalmazand
jogban tallja meg azt, ami sszer. A bri levezets ppen, hogy pozitivista jelleg, ami ha nem is felel meg teljes egszben a valsgnak,
mgis jl tkrzi azokat a korltokat, amelyeket a jog az mozgsszabadsgval llt szembe.133
Az ilyen klauzulk clja, hogy mg ppen elfogadhat arnyban rgztsk a szerzd felek akciszabadsgt.134 Ugyanakkor igen nehz elkpzelni, hogy ilyen megoldshoz folyamodhassanak akkor, amikor alapvet nzeteltrs ll fenn.135
A Nemzetkzi Brsg is tallkozott mr nhny alkalommal a mozg
utals technikjval. gy pldul a bsnagymarosi gyben rmutatott,
vagy egy specilis kormnyszakrti bizottsgra ruhzva a jogkrt.
131 Vgl 1997. szeptember 17-n fogadta el a Miniszteri Bizottsg a kontrollmechanizmus rszletes szablyait tartalmaz (97) 10 sz. hatrozatt. CM Resolution (97) 10.
132 A Keretegyezmnyrl lsd: Kovcs (1996) i. m. 106118.; Pter Kovcs: La
protection internationale des minorits nationales aux alentours du millnaire.
(Cours et travaux (N5) de lUniversit Panthon-Assas, Institut des Hautes
tudes Internationales de Paris.) Paris: Pdone, 2005. 5767. [a tovbbiakban:
Kovcs (2005)]; Szalayn Sndor Erzsbet: A kisebbsgvdelem nemzetkzi jogi
intzmnyrendszere a 20. szzadban. Budapest: MTA Kisebbsgkutat Intzet
Gondolat Kiadi Kr, 2003, 222224. [a tovbbiakban: Szalayn Sndor (2003)];
Kardos Gbor: Kisebbsgek: kockzatok s garancik. Budapest: Gondolat,
2007, 7488. [a tovbbiakban: Kardos (2007)]
133 Olivier Corten: Linterprtation du raisonnable par les juridictions
internationales: au-del du positivisme juridique? RGDIP 1998/1, 42. [a tovbbiakban: Corten (1998)]
134 Bedjaoui (2001) i. m. 584.
135 Lsd ebben az rtelemben: Corten (1998) i. m. 3637.

53

hogy az 1977. vi magyarcsehszlovk szerzdsnek a krnyezetvdelmi


vonatkozs rendelkezsei nyomn dacra annak, hogy ezek meglehetsen ltalnosan136 lettek megfogalmazva
a krnyezetvdelmi jog legjabb normi vonatkoznak a
Szerzds alkalmazsra, s hogy a Felek megegyezs alapjn belefoglalhatjk ezeket a Szerzds 15., 19. s 20. cikknek
alkalmazsba. Ezek a cikkek nem pontosan meghatrozott
teljestsi ktelezettsgeket tartalmaznak, hanem azt rjk el
a Feleknek, hogy ktelezettsgeik megvalstsa sorn biztostsk, hogy a Duna viznek minsge ne romoljon, a termszet vdelme biztostva legyen, s hogy figyelembe vegyk
az j termszetvdelmi elrsokat, amikor megegyeznek a
Kzs Egyezmnyes Tervben meghatrozand mdozatokrl. Ezeknek az evolutv feltteleknek a Szerzdsbe val
beillesztse azt jelzi, hogy a Felek felismertk a projekt mdostsnak potencilis szksgessgt. Ebbl az kvetkezik,
hogy a Szerzds nem statikus, s lehetsges a nemzetkzi
jog ksbb ltrejv norminak beptse. A 15. s a 19. cikkek lehetv teszik, hogy az jabb krnyezetvdelmi normkat beptsk a Kzs Egyezmnyes Tervbe.137
A hgai Nemzetkzi Brsg tletnek ezek a rszei kpezik a megtlsem
szerint egybknt tisztes dntetlenre emlkeztet tlet magyar szempontbl
jelents pozitvumainak egyikt.138 Az ms krds, hogy, hogy az 1977-es
136 Az 1977-es szerzds 15. cikke meghatrozta, hogy a Szerzd Feleknek a
Kzs Egyezmnyes Tervben lert eszkzkkel biztostaniuk kell, hogy a Duna
viznek minsge a BsNagymarosi Vzlpcsrendszer megptse s zemeltetse kvetkeztben ne krosodjon. A 19. cikk rendelkezsei szerint: A Szerzd
Felek a Kzs Egyezmnyes Tervben meghatrozott eszkzkkel biztostjk a
BsNagymarosi Vzlpcsrendszer megptse s zemeltetse kvetkeztben
fellp termszetvdelmi kvetelmnyek betartst. A 20. cikk gy rendelkezett,
hogy a Szerzd Feleknek nemzeti beruhzsaik keretben olyan lpseket kell
tennik, amelyek a Bukarestben 1958. janur 29-n alrt, a Duna vizein val halszatrl szl egyezmny szellemben biztostjk a halszati rdekek vdelmt.
137 CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997. 6768., 112.
138 Rszletesebben lsd: Pter Kovcs: Quelques considrations sur lapprciation et
linterprtation de larret de la Cour Internationale de Justice, rendu dans laffaire
GabcikovoNagymaros. German Yearbook of International Law 1998 (41), 252
266. [a tovbbiakban: Kovcs (1998)]

54

szerzds szvegezse sorn a felek valban egyrtelmen annak tudatban


jrtak-e el, hogy a hivatkozott 15. s 19. cikkek fordulatainak (azaz ti. a vz
minsge ne krosodjon illetve a termszetvdelmi kvetelmnyek betartsa) a tartalma folyamatosan igazodni fog a krnyezetvdelem imperatvuszaihoz? Vlheten azonban valamilyen szinten a vzminsg tudomnyos
megalapozottsg kvetelmnyeire eleve figyelmet kvntak fordtani, s
mindenesetre az tlet ta ez nem is krds. Jellemz egybknt, hogy ezeket
a tteleket a szlovk fl sem a brsgi trgyals eltt, sem alatta, sem az tlethirdets utn legalbbis in abstracto nem vitatta.
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga mr jval korbban, de ehhez hasonl
stlusban, a joggyakorlat s az rott jog elvlaszthatatlanul sszeforrottsgt,
folyamatos fejldst hangslyoz osztrk,139 francia140 szociolgiai iskolkra is visszavezethet n. l jog doktrnjnak szellemben rtelmezte az
Emberi jogok eurpai egyezmnyt.
A Brsg emlkeztet arra, hogy az Egyezmny egy l
okmny, amelyet ahogyan arra a Bizottsg is rmutatott a jelenlegi let felttelei kztt kell rtelmezni. A jelen gyben a Brsg nem tud elvonatkoztatni a fejldstl
s annak a bntet politiknak e trgyban kzsen elfogadott normitl, amelyeket az Eurpa Tancs tagllamai
kvetnek.141
139

140

141

Eugen Ehrlich: Fundamental Principles of the Sociology of Law. (trans. by Walter


L. Moll.) New York: Arno Press, 1975 [1936], 162.; Eugen Ehrlich: Grundlegung
der Soziologie des Rechts. MnchenLeipzig: Duncker und Humblot, (1913);
Eugen Ehrlich: Das lebende Recht der Vlker des Bukowina. (1912); Alex K.
Ziegert: A Note on Eugen Ehrlich and the Production of Legal Knowledge.
Sydney Law Review 1998/4, 108126., http://www.austlii.edu.au/au/journals/
SydLRev/1998/4.html
Franois Gny (18611959) megfogalmazsban ez annyi, hogy szabadulni kell
az rott jog fetisizlstl. (le ftichisme de la loi crite). Franois Gny: Mthode
dinterprtation et sources en droit priv positif. 2ed, Paris: LGDJ, 1919. (Els
kiadsa 1899-ben jelent meg.) In Alain Papaux: Introduction la philosophie du
droit en situation De la codification lgaliste au droit prudentiel. Bruxelles:
BruylantLGDJSchulthess, 2006, 8., http://www.unil.ch/webdav/site/droit/
shared/Introduction_a_la_philosophie_du_droit; Guy Haarscher: Libert
dexpression, blasphme, racisme essai danalyse philosophique et compar.
Srie du working paper centre Perelman de philosophie de droit, No 2007/1, 35.
http://www.philodroit.be/IMG/pdf/WP-2007-1-GHaarscher.pdf
CEDH: Tyrer c. Egyeslt Kirlysg gy, 31..

55

Az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak tletben az l jognak megfelel


fogalom (living instrument/instrument vivant) azta is gyakran visszatr142 s a szakirodalom ltal is kiemelkeden fontosnak tartott elem.143
Ez a felfogs ugyanis lehetv teszi a norma puha adaptcijt, azaz hatlynak gy trtn kiterjesztst, hogy formlis szerzdsmdostsra
nem kerl sor. Igen rdekes ugyanakkor az, hogy az gy elrt eredmnyek
mg akkor is be tudja magt sncolni a bri gyakorlat, amikor az llami
politikk hatrozott trekvst tanstanak az emberi jogi megfontolsok
relativizlsra, mint ahogyan az legszembetnbben a nemzetkzi terrorizmus elleni harcban rzkelhet.
Jllehet kzenfekv fordulat, st szinte jsgri kzhely ezt az ezredforduls tendencit a World Trade Center 2001-es elpuszttsa nyomn
meghirdetett j amerikai klpolitikai irnyvonallal144 azonostani, de az
CEDH: E.B. c. Franciaorszg gy 46.; Frette c. Franciaorszg gy, 34.;
Johnston s trsai c. rorszg, 53., stb.).
143 Luzius Wildhaber: Nouvelle jurisprudence concernant larticle 8 de la CEDH. In
Mlanges en lhonneur de Jacques-Michel Grossen. NeuchtelBle: Helbing
& Lichtenhahn, 1992, 106. [a tovbbiakban: Wildhaber]; Paul MahoneySren
Prebensen: The European Court of Human Rights. [a tovbbiakban: Mahoney
Sren] In R. St. J. MacdonaldF. MatscherH. Petzold (ed.): The European System
for the Protection of Human Rights. DordrechtBoston: Nijhoff, 1993, 638640.
144 Ennek az irnyvonalnak markns megnyilvnulsa volt a World Trade Centert elpusztt 2001. szeptember 11-i replgpes mernyletre adott vlasz: Hborban
llunk jelentette ki George W. Bush amerikai elnk: ez a rvid mondat, amint
hamarosan vilgoss vlt, j klpolitikai doktrna meghirdetse volt. Jelen knyv
terjedelmi keretei nem engedik meg a preventv nvdelem kifejezs al rejtett,
az erszak alkalmazsnak tilalma all tbb kibvt, az Amerikai Egyeslt
llamoknak nagyobb llami mozgsszabadsgot ignyl politika elemzst.
Mindenflekppen utalni kell azonban arra, hogy az iraki offenzva sorn foglyul
ejtett, terrorizmusban val rszvtellel gyanstott szemlyeket ez az adminisztrci nem volt hajland a hadifoglyokrl szl 1949. vi III. genfi egyezmny
szerinti hadifogolynak tekinteni, hanem az unlawful combattant kifejezst hasznlva prblt a humanitrius nemzetkzi jog szerint alkalmazand bnsmd
szablyainak alkalmazsi ktelezettsge all menteslni. A Kubtl egy dollrrt
brelt Guantanamo bzison lev katonai tmaszponton ptette fel a Bush adminisztrci azt a brtnkomplexumot, amelyben a New York-i World Trade Center
elpuszttsa utn a tmadsrt felelsnek tartott Al-Kaida mozgalmat befogad
Afganisztn elleni hbor sorn foglyul ejtettek kzl a terrorista tevkenysggel
gyansthatkat rizte olyan eljrsi s tnybeli krlmnyek kztt, amit a nemzetkzi kzssg s fleg az emberi jogvd szervezetek hatrozottan brltak.
A 2009 janurjban hivatalba lpett Barack Obama elnk egyik els lpse volt
azoknak a rendeleteknek a kibocstsa, amelyekkel egyrtelmv tette, hogy csak
az amerikai hadsereg szablyzatai, illetve a humanitrius jogi s egyb nemzetk142

56

Emberi Jogok Eurpai Brsga mr jval korbban felfigyelt erre a veszlyre. gy a korzikai terrorista tevkenysgben val rszvtellel gyanstott Flix Tomasi elhzd, t s fl vre rg elzetes letartztatsnak
gyben azt hangslyozta, hogy
a nyomozati szksgszersgek, a bnzs s klnsen
a terrorizmus elleni harc tagadhatatlan nehzsgei nem vezethetnek odig, hogy a szemly testi integritst megillet vdelem korltok kz szoruljon.145
Mint Sudre megllaptja, dvzlend jogfejleszts, hogy a Tomasi-tlet
megerstette, az Emberi jogok eurpai egyezmnynek keretei kztt az
ember testi integritsa abszolt vdelmet lvez.146 Ezt azta az Emberi
Jogok Eurpai Brsga szmos alkalommal megerstette, adott esetben
a bnldzs szakembereinek egyenesen szinte a szjba rgva, hogy a
knzs is tilos. Ennek az egyik legutbbi ismtlst idzem:
Mg a legnehezebb krlmnyek kztt, mint amilyen a
terrorizmus s a szervezett bnzs elleni kzdelem, az
Egyezmny abszolt jelleggel tiltja a knzst s az embertelen, lealacsonyt bnsmdot vagy bntetst.147
A jogfejleszts egy msik tartalkaknt elfordulhat, hogy a szveg bels
ellentmondsai nyomn kerl sor arra, hogy a br vlasszon az elmletileg lehetsges tartalmak kzl. Ez viszonylag gyakran fordul el a tbb
nyelven kttt nemzetkzi szerzdsek esetben.148 gy a Nemzetkzi

145
146
147
148

zi egyezmnyek szerinti ktelezettsgekkel sszeegyeztethet kihallgatsi mdszerek alkalmazhatk addig is, amg a bzis bezrsra nem kerl, ami egyik f
vlasztsi grete volt. 2009. janur 22-n kiadott hrom executive order (Review
and disposition of individuals detained at the Guantanamo Bay Naval Base and
closure of detention facilities; Review of detention policy options; Ensuring
lawful interrogations) szvegt lsd: az American Society of International Law:
Intl Law in Brief c. internetes kiadvnynak 2009. februr 6-i szmban. (http://
www.asil.org)
CEDH: Tomasi c. Franciaorszg gy, 115..
Frdric Sudre: Article 3. In DecauxImbertPettiti, ed. i. m. 161.
CEDH: Colibaba c. Moldova gy, 42..
Ugyanakkor az is igaz, hogy szmos olyan nyelvi ellentmonds van a tbb hiteles nyelven kttt nemzetkzi szerzdsek esetben, amelyek mgsem generltak

57

Brsg, mint az Emberi Jogok Eurpai Brsga tbbszr is tallkoztak


ezzel a jelensggel, s mindketten nagyjbl ugyanazon logika szerint lptek. A LaGrand gyben,149 miutn bemutatta az ideiglenes intzkedsek
jogi termszetnek a Stattum 41. cikknek a francia150 illetve az angol151
nyelvi varins alapul vtele szerinti klnbsgt, s felidzve a nemzetkzi szerzdsek rtelmezsnek hagyomnyos elveit,152 a Nemzetkzi
Brsg megllaptotta, hogy

149
150

151

152

komolyabb vitt. gy pldul az ENSZ Alapokmnyban is szmos eltrs van az


angol s a francia szveg kztt (a szakostott intzmnyek angolul specialized
agencies, franciul institutions spcialises gyannt vannak rva s a francia
ENSZ-zsargon az gynksgek (agences) kifejezst tulajdonkppen az nll
jogalanyisggal nem rendelkez, llandstott programok s bizonyos segdszervek sszefoglal elnevezsre hasznlja fel, az angol szaknyelvben viszont az
ENSZ-ben erre gyakran ppen, hogy az institutions-t hasznlja. A World Trade
Center elleni 2001. szeptember 11-i terrorista tmads utn szlelte a szlesebb
kzvlemny, mekkora nyelvtani klnbsget hordoz az ENSZ Alapokmnynak
az llamoknak az nvdelemhez val jogt elismer 51. cikknek francia s angol
szvege kztt: elbbi ti. az agression arme, utbbi az armed attack kifejezshez
kapcsolja azt. A politikai szakzsargonban az agresszi egyrtelmen llam llam
elleni tmadsknt rgzlt, a fegyveres tmads (nyelvtanilag) ennl szlesebb
rtelm. Az ENSZ megalaptsa utn fl vszzad telt el, mire ennek az rtelmezse a Nemzetkzi Brsg el kerlt. (CIJ: a megszllt palesztin terleten trtn
falpts jogi kvetkezmnyeinek trgyban adott tancsad vlemny, Recueil
2004, 194., 139.)
CIJ: LaGrand gy, Recueil 2001, 501502., 100. .
1. La Cour a le pouvoir dindiquer, si elle estime que les circonstances lexigent,
quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent tre prises titre
provisoire.
2. En attendant larrt dfinitif, lindication de ces mesures est
immdiatement notifie aux parties et au Conseil de Scurit.
A Nemzetkzi Brsg hozztette: E szvegben az indiquer s a lindication
kifejezseket tulajdonkppen a krdses intzkedsek ktelez jellegnek vonatkozsban semlegesnek tekinthetjk, ezzel szemben a doivent tre prises szavaknak parancsol jellegk van.
1. The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances
so require, any provisional measures which ought to be taken, to preserve the
respective rights of the party.
2. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be
given to the parties and to the Security Council.
A Brsg utal a bcsi egyezmny 33. cikk 4. bekezdsre s megllaptja, hogy
egyarnt hiteles szvegek kztti konfliktus esetn azt az rtelmet kell a szerzds trgyt s cljt figyelembe vve elfogadni, amely a szvegek kzti ellentteket a legjobban sszeegyezteti. CIJ: LaGrand gy, Recueil 2001, 502.,
101..

58

[] a Stattum trgybl s cljbl valamint szvegsszefggsben olvasva a 41. cikk szhasznlatbl kvetkezik, hogy az ideiglenes intzkedsek elrendelsnek
joga ezen intzkedsek ktelez jellegt felttelezi, abban
a mrtkben, ahogyan krdses jogkr a szksgessgen
alapul, amikor a krlmnyek, amelyekrl a Brsg vgleges tletben dnt, ignylik a felek jogainak vdelmt,
avgett, hogy elkerljk azok krosodst. Annak felttelezse, hogy a 41. cikk rtelmben hozott intzkedsek
ne lennnek ktelezek, ellentmondana ezen rendelkezs
trgynak s cljnak.153
Jellemz pldja ez a jogfejlesztsnek, hiszen Stephen Schwebel, aki
19941997 kztt elnke is volt a Nemzetkzi Brsgnak, egy, az elnksge idejn rt tanulmnyban mg evidenciaknt jelenthette ki, hogy
az ideiglenes intzkedsek nem ktelezek.154 (Ez volt az addig uralkodnak tekintett nzett, jllehet mr korbban is megjelentek olyan felvetsek, pldul Pierre Pescatore, az Eurpai Kzssgek Brsgnak volt
tagja rszrl, hogy mg akkor is, ha ez a nyelvtani rtelmezsen alapul
eredmny, clszer lenne s a bri funkcikhoz jobban illeszkedne
ha elmozduls trtnne a ktelez jelleg irnyba s gy a hgai rendszer
ebbl a szempontbl kvetn a luxemburgi megoldst.)155
A Nemzetkzi Brsg rvelsben rszben abbl a modus vivendi-bl is
mertett,156 amit mg az lland Nemzetkzi Brsg is hangslyozott,157 de
emellett az elkszt anyagokra, a travaux prparatoires-ra tmaszkodott:
[] A Brsg megjegyzi, hogy a Statutum elkszt anyagai sem mondanak ellent annak, hogy kijelenthet legyen: a
153
154
155
156
157

CIJ: LaGrand gy, Recueil 2001, 502503., 102..


Schwebel (1994) i. m. 9.
Pierre Pescatore: Les mesures conservatoires et les rfrs. [a tovbbiakban:
Pescatore] In Philip, ed. i. m. 350.
CIJ: LaGrand gy, Recueil 2001, 503., 103..
A nemzetkzi brsgok eltt egyetemesen elfogadott s szmos egyezmnyben
szentestett elv [], hogy a feleknek tartzkodniuk kell minden olyan lpstl,
amelynek kros kihatsa lenne a meghozand dnts vgrehajtsra, s ltalban
vve minden olyan aktustl is, amely slyosbthatn vagy kiszlesthetn a vitt.
CPJI: a szfiai s bulgriai elektromos trsasg gye, 1939. december 5, Srie A/B
n 79, 199.

59

41. cikk rtelmben hozott vgzsek ktelez erejek.158


A travaux prparatoires-hoz folyamodst, amelyre az 1969. vi bcsi
egyezmny is utal,159 a nemzetkzi brsgok ma mr gy tekintik, mint
az egyik legkzenfekvbb eszkzt a szerzdsi rendelkezsek tartalmnak tisztzsra.160 Ez azonban csak akkor korrekt, ha elfogadjuk, mint
Schwebel br rta egy klnvlemnyben, hogy az elkszt anyagok a
felek akaratrl tanskodnak, akkor is, ha altmasztjk a szerzdsi cikkek szvegnek vagy sszefggseinek lltlag vilgos voltt, de akkor
is, ha ellentmondanak ennek.161 Az is felvethet, hogy egyes esetekben
a krlmnyektl is fgg, mit tekinthetnk elkszt anyagoknak.162
Van olyan szerz, aki szerint akr a trgyalsrl ksztett videofelvtel is
annak minslhet.163
Az elkszt anyagok figyelembevtelre Lord Fitzmaurice szerint els
vtizedben kevs fogkonysgot mutatott a Nemzetkzi Brsg.164 Az
ENSZ-tagfelvtelek gyben mr felvetdtt ugyan ennek lehetsge, de a
Nemzetkzi Brsg ott az in claris non fit interpretatio elv alapjn ezt nem
tartotta szksgesnek.165 Haraszti Gyrgy szerint pedig az els eset, amikor
ezt megtette, a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmnyhez fztt fenntartsok trgyban adott tancsad vlemny volt.166
CIJ: LaGrand gy, Recueil 2001, 503504., 104. (A Nemzetkzi Brsg azonban
ezt kveten hosszadalmasan felidzte az 1920-as szvegezsi vitt a szvegjavaslatokrl, Recueil 2001, 504505., 105106. )
159 A 32. cikkben, az rtelmezs egyik segdeszkzeknt.
160 Az jabb tendencikat illeten lsd pldul Eric Canal-Forgues: Remarques sur
le recours aux travaux prparatoires dans le contentieux international. RGDIP
1993/4, 901937.
161 CIJ: Quatar s Bahrein terleti krdseinek s tengeri elhatrolsnak gye,
Recueil 1995, Schwebel br klnvlemnye, 39.
162 Shabtai Rosenne megjegyzst idzi a Nemzetkzi Jogi Bizottsg egyik vknyvbl (A.C.D.I. 1966, vol I, 872, 222., 35.): Yves Le Bouthillier: Article
32. In CortenK lein, ed. i. m. 1354.
163 Le Bouthillier i. m. 1357.
164 S. G. Fitzmaurice i. m. 4748.
165 CIJ: llam ENSZ-tagfelvtelnek felttele trgyban adott (I.) tancsad vlemny,
Recueil 19471948, 63.
166 Haraszti hozzteszi: Ez az rvels azonban nem tekinthet egybnek, mint az
llami szuverenitsbl foly s a nemzetkzi gyakorlat ltal is altmasztott elvi
ttellel szembenll kisebbsg megnyugtatsnak. Haraszti (1958) i. m. 130.
158

60

Az azta eltelt idben azonban, ahogyan arra Schwebel167 vagy


Shahabuddeen is rmutat,168 ebbl gyakran profitltak a hgai brk is.
Esetenknt azonban csak tanknyvszeren sszefoglaltk a trtnelmi
rtelmezs hagyomnyos szablyait. gy pldul:
A Brsg most pedig rtr az 1890-es szerzds rtelmezsre. Emlkeztet arra, hogy egy szerzdst jhiszemen,
kifejezseinek szvegsszefggskben szoksos rtelme
szerint valamint trgya s clja figyelembevtelvel kell rtelmezni. Az rtelmezsnek mindenekeltt magn a szerzds
szvegn kell alapulnia. Kiegszt jelleggel lehet fordulni
olyan rtelmezsi eszkzkhz, mint a szerzdst elkszt munklatok s megktsnek krlmnyei. (Lbiai Arab
Dzsamahirija /Csd, Rec. 1994, 2122., 41.)169
Az ideiglenes intzkedsek vonatkozsban azonban az elkszt anyagokhoz forduls annl inkbb meglep, mivel a doktrna olyan kiemelked
kpviseli, mint Paul Guggenheim170 vagy Sir Hersch Lauterpacht171 ppen
a travaux prparatoires-ra hivatkoztak, mint ami az ideiglenes intzkedsek
ktelez jellegnek ellentmond. A Nemzetkzi Brsg azonban utalva az
ENSZ Alapokmny 94. cikkvel172 val sszefggsre173 msknt dnttt,
spedig jogfejleszt jelleggel:
167

Stephen M. Schwebel: May Preparatory Work be Used to Correct rather than


Confirm the Clear Meaning of a Treaty Provision? [a tovbbiakban: Schwebel
(1996)] In Makarczyk, ed. i. m. 547.
168 Shahabuddeen (1990) i. m. 150.
169 CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, 19., 20..
170 Paul Guggenheim: Les mesures conservatoires dans la procdure arbitrale et judiciaire.
RCADI 1932/II. 678. [a tovbbiakban: Guggenheim]
171 S. H. Lauterpacht i. m. 254.
172 ENSZ Alapokmny 94. cikk:
1. Az Egyeslt Nemzetek mindegyik tagja ktelezi magt, hogy minden olyan
jogvitban, amelyben flknt szerepelt, alkalmazkodni fog a Nemzetkzi Brsg
hatrozathoz.
2. Ha valamely jogvitban szerepl egyik fl a Brsg ltal hozott tletbl foly
ktelezettsgnek nem tesz eleget, a msik fl a Biztonsgi Tancshoz fordulhat,
amely, ha szksgesnek tartja, ajnlsokat tehet, vagy hatrozatokat hozhat az
tlet vgrehajtsa cljbl foganatostand rendszablyok fell.
173 CIJ: LaGrand gy, Recueil 2001, 505506., 108.

61

gy teht a Brsg arra a kvetkeztetsre jut, hogy a 41.


cikk rtelmben hozott ideiglenes intzkedseket hordoz
vgzseknek ktelez termszetk van,174 s ennek megfelelen az 1999. mrcius 3-i vgzs, amelyben a LaGrand
testvrek kivgzsnek elhalasztst krte a Nemzetkzi
Brsg, nem pusztn csak egy buzdts volt, hanem az
Egyeslt llamok terhre ktelezettsget keletkeztetett.175
Az igaz, hogy az elmlet tbb kpviselje meglehetsen kvetkezetesen az
ilyen jelleg elismersnek clszersge, ha ugyan nem evidencija mellett
rvelt.176 E tzis kzvetett altmasztsaknt hivatkoztak177 a Nemzetkzi
Brsg ebben az irnyban rtelmezhet egyes dictumaira s az ezzel ellenttben felhozott rvek178 tmadhat voltra. A Nemzetkzi Brsgnak
a boszniai npirts gyben hozott vgzsei s klnsen a msodik
valban az ideiglenes intzkedsek ktelez voltt tmasztja al, hiszen a
brk azt mondtk ki, hogy a bosznia-hercegovinai tragikus helyzet
nem jabb ideiglenes intzkedsek meghozatalt indokolja, amelyek csak hozzjrulnnak azokhoz, amelyeket
a Brsg 1993. prilis 8-n hozott, [] hanem ezeknek
az intzkedseknek azonnali hatllyal trtn s tnyleges
vgrehajtst.179
174
175
176

177

178

179

CIJ: LaGrand gy, Recueil 2001, 506., 109.


CIJ: LaGrand gy, Recueil 2001, 506., 110.
Georges Perrin: Les mesures conservatoires dans les affaires relatives la
comptence en matire de pcheries. RGDIP 1973/1. 34. [a tovbbiakban: Perrin];
Daniele Luigi: Lapport de la deuxime ordonnance de la Cour internationale de
Justice sur les mesures conservatoires dans laffaire Bosnie-Herzgovine contre
Yougoslavie (Serbie et Montenegro). RGDIP 1994/4, 947. [a tovbbiakban: Luigi]
Erre tekintettel, az a tny, hogy a rendelkez rszben rgztettk, miszerint az els
vgzsben hozott sszes intzkedst a msodikban megerstik, s hogy ezeket
azonnali hatllyal s tnylegesen vgre kell hajtani, gy tnik, a nyelvezet vatossga ellenre leleplezi a Brsg igazi gondolatt. Luigi i. m. 946.
Ti., hogy a vgzsek nem rendelkeznek res judicata-val; hogy ezeket az ad
hoc br kzremkdse nlkl is meg lehet hozni; hogy ezek nem tartoznak az
Alapokmny 94. cikk (2) hatlya al; hogy a Brsgnak ksznek kell lennie, hogy
ilyeneket elrjon, jllehet ksbb mgis megllapthatja, hogy az gyben valjban nincs joghatsga ezek mind olyan rvek, amelyeket az intzmny nem
ktelez termszete mellett szoktak felsorolni. Perrin i. m. 33.
CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhats-

62

Hasonlatosan az lland Nemzetkzi Brsg ltal, az ILO hatskre a


mezgazdasgban alkalmazott szemlyek munkafeltteleinek nemzetkzi
szablyozsnak trgyban adott tancsad vlemnyben mr rintett
problmhoz, azaz az egyenrtken hiteles, de tartalmilag jelentsen
eltr nyelvi fordulatok kztti vlaszts mikntjhez, az Emberi Jogok
Eurpai Brsgnak az n. belga nyelvi gyben az Emberi jogok eurpai
egyezmnynek francia s angol nyelvi varinsai kzl kellett vlasztania
avgett, hogy eldnthesse: az egyezmnynek a megklnbztetst tilt 14.
cikke180 milyen tartalommal alkalmazhat.
Francia vltozatnak igen ltalnos megfogalmazsa ellenre (sans distinction aucune) a 14. cikk valjban nem
tilt meg mindenfle elbnsbeli klnbsgttelt az elismert
jogok s szabadsgok gyakorlsban. Ezt a vltozatot a
megszortbb, angol vltozat (without any discrimination)
fnyben kell olvasni.181
[] a 14. cikk nem tilt mindenfle elbnsbeli klnbsget az elismert jogok s szabadsgok gyakorlsban, m az
elbnsbeli egyenlsg srelmet szenved, ha a klnbsgttel nlklzi az objektv s sszer igazolhatsgot. []
Az ilyen igazolhatsg ltt a krdses intzkeds cljra
s a demokratikus trsadalmakban ltalnosan rvnyesl elvekre trtn kihatsaira figyelemmel kell vizsglni.
[] Egy, az Egyezmnyben rgztett jog gyakorlsban
valamely elbnsbeli klnbzsgnek nemcsak jogszer
clt kell kvetnie: a 14. cikk akkor is srl, ha nyilvnval,
hogy nincs meg az sszer kapcsolat az alkalmazott eszkzk s az elrni kvnt cl kztt.182
gnak gye, Rec, 1993, 349., 59..
180 Emberi jogok eurpai egyezmnye 14. cikk: [Megklnbztets tilalma] A jelen
Egyezmnyben meghatrozott jogok s szabadsgok lvezett minden megklnbztets, pldul nem, faj, szn, nyelv, valls, politikai vagy egyb vlemny, nemzeti vagy trsadalmi szrmazs, nemzeti kisebbsghez tartozs, vagyoni helyzet,
szlets szerinti vagy egyb helyzet alapjn trtn megklnbztets nlkl kell
biztostani.
181 CEDH: belga nyelvi gy, (1968), 10..
182 CEDH: belga nyelvi gy, uo.

63

Ahogyan arra Bokorn Szeg Hanna is rmutatott, a fenti fordulatokkal


az Emberi Jogok Eurpai Brsga voltakppen megerstette a pozitv
diszkriminci gondolatt s ennek sszeegyeztethetsgt az Emberi
jogok eurpai egyezmnyvel.183 Van, aki ennl jval vatosabban fogalmaz, s Marc Bossuyt is csak az nknyes megklnbztets tilalmt
olvassa ki a rendelkezsbl.184
Az is igaz azonban, hogy e jogfejleszts annyiban relatvnak tekinthet, hogy ezeket a tziseket voltakppen mr az lland Nemzetkzi
Brsg is kimondta kt tancsad vlemnyben. A lengyelorszgi nmet kisebbsgek gyben arra mutatott r, hogy:
Az kell, hogy tnyleges egyenlsg s ne csak formlis
jogi egyenlsg legyen abban az rtelemben, hogy a trvny rendelkezsei a megklnbztet bnsmd intzmnyestst kerlik el.185
Mg tovbb ment, s tulajdonkppen a mai elvrsoknak is megfelelt azzal
a levezetsvel az lland Nemzetkzi Brsg, amellyel Albnia kisebbsgvdelmi nyilatkozatnak bizonyos pontjait rtelmezve hangslyozta,
hogy a kisebbsghez s a tbbsghez tartozk egyenlsgnek nemcsak
joginak, hanem tnylegesnek is kell lennie,186 hiszen a npszvetsgi kisebbsgvdelmi szablyok clja
elszr is, hogy a faji, vallsi, nyelvi kisebbsgekhez tartozk, minden szempontbl, az llam tbbi llampolgrval tkletes egyenlsget lvezzenek. Msodszor pedig,
hogy biztostva legyenek a kisebbsgi csoportok szmra
a megfelel eszkzk a nemzeti jelleg, a hagyomnyok s
183

184
185
186

Ugyanebben az rtelemben: Bokorn Szeg Hanna: A kisebbsgek vdelme az


eurpai struktrkban. Acta Humana 1993/1213, 77. [a tovbbiakban: Bokorn
Szeg (1993b)]; Farag Bla: La dmocratie et le problme des minorits. Le
Dbat n 76 septembre-octobre 1993, 20. [a tovbbiakban: Farag]
Marc Bossuyt: Article 14. In DeceauxImbertPettiti, ed. 476. s 481. [a tovbbiakban: Bossuyt]
CPJI: A lengyelorszgi nmet telepesek jogainak trgyban adott tancsad vlemny, Srie B n 6 15, 24.
CPJI: az albniai kisebbsgi iskolk trgyban adott tancsad vlemny, Srie
A/B n64, 19.

64

az etnikai jellemzk megrzshez. E kett egymshoz


szorosan kapcsoldik, hiszen nem lehet valdi egyenlsg tbbsg s kisebbsg kztt, ha utbbiak meg vannak
fosztva a sajt intzmnyektl, s gy arra vannak knyszertve, hogy mondjanak le mindarrl, ami a kisebbsgknt val ltnek a legbensbb lnyege.187
Dacra e ttel igazsgnak, azt sajnos nem felejthetjk el, hogy a Nemzetek
Szvetsge kisebbsgvdelmi rendszernek188 megsznsvel e dictumok
nem tartoztak a srn idzettek kz, st, a kisebbsgi klnjogokat tbb
orszgban, mint indokolatlan privilgiumokat szemllik, s ezek rvnyeslse el alkotmnyos akadlyokat is tudnak grdteni.
A strasbourgi bri jogfejleszts egy msik hres pldja a common law
sajtossgaihoz kapcsoldik, spedig ahhoz, hogy egy egyezmnybeli jog
korltozhat-e az ratlan jog ltal, figyelemmel a szemantikai klnbsgekre a law s a loi kztt. Az angol law alapveten a jognak felel meg,
mg a francia loi jelentse: trvny. (Az angol nyelv termszetesen rendelkezik nll szval is a trvnyre (act, bill), mg a jog francia megfelelje pedig a droit. Franciul a droit ugyanakkor egyszerre jelenti a jogi
szablyrendszert, s az alanyi jogot, mg angolul utbbira kzismerten
a right szt kell hasznlni.) A problma azonban jval komolyabb, rdekesebb s tvolabbra mutat volt, mint az, hogy trvny vagy jog a
szndkolt tartalom. A krds eredenden gy merlt fel, hogy az Emberi
jogok eurpai egyezmnyben tbb joghoz189 kapcsold korltozsi lehetsg a law szerint rtetdjn, gy Angliban a parlament ltal elfogadott trvny mellett a szoksjog szerinti korltozs is elfogadhat lenne.
Ezzel az angol jogrendszerben nem is lett volna baj, de ha a kontinentlis jogrendszerekben a trvny (loi) szintje al lehetne menni, az mr a
vgrehajt hatalom szmra adn vissza azt a jogkorltozsi lehetsget,
CPJI: az albniai kisebbsgi iskolk trgyban adott tancsad vlemny, Srie
A/B n64, 17.
188 A Nemzetek Szvetsge gisze alatti kisebbsgvdelem jogforrsi httert s mkdst rszletekbe menen bemutatja: Szalayn Sndor (2003) i. m.
189 A 8. cikk (magn- s csaldi let tiszteletben tartsa), a 9. cikk (gondolat, lelkiismeretet s vallsszabadsg), a 10. cikk (vlemnynyilvntsi szabadsg) s a 11. cikk
(gylekezs s egyesls szabadsga) egyarnt kt-kt paragrafusbl ll. Az els
statulja a jogot, mg a msik a korltozs lehetsgeit sorolja fel, mindenekeltt a
kzrend, a kzbiztonsg vagy ppen a kzegszsggy vdelmnek szempontjait
figyelembe vve, de csak egy demokratikus trsadalomban szksges mrtkben.
187

65

amelynek megvonsa a korai polgri forradalmak illetve a XX. szzadi


jogllami reformok alapkvetelse volt.
A korltozsi lehetsgnek magyarra a trvnyben meghatrozott
gyannt trtnt fordtsa190 ebben az esetben, a kontinentlis hagyomnyoknak megfelelen nyilvnvalan a francia vltozatnak felel meg.
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga pedig abba az irnyba lpett, ami
alapveten a common law sajtossgainak elismersbl kiindulva figyelembe vette a germn-rmai jogrendszerek sajtossgait, s azon bell
a trvnyi s a trvny alatti jogforrsoknak a normahierarchiban elfoglalt szerept.
A Brsg megllaptja, hogy a trvnyben meghatrozott fordulatban a trvny egyszerre jelenti az rott jogot
s az ratlan jogot. Nem tulajdont klnsebb jelentsget
annak a tnynek, hogy a contempt of court191 a common lawnak s nem a trvnyalkotsnak a termke. Nyilvnvalan
szembemennnk az Egyezmny megfogalmazinak akaratval, ha azt mondannk, hogy azrt, mivel egy korltozst
a common law r el, az nem tekinthet a trvnyben meghatrozottnak, pusztn azrt, mivel nem trvnyhozsi szvegbl ered: ebben az esetben ugyanis az Egyezmnyben
rszes common law llamot megfosztannk attl, hogy a 10.
cikk (2) vdelmhez folyamodjon, s gy alapjaiban tmadnnk meg az jogrendszert.192
Az gy megllaptott eredmny ugyanis a germn-rmai jogrendszerbe
tartoz llamokra nzve is minsgi termszet kvetelmnyeket rtt,
amelynek nem ritkn az ellentmond vagy joghzagokkal terhelt trvnyek nem is tudtak maradktalanul eleget tenni.
190 Lsd pldul az Emberi jogok eurpai egyezmnynek 8. cikkt: (Magn- s
csaldi let tiszteletben tartshoz val jog) (1) Mindenkinek joga van arra, hogy
magn- s csaldi lett, lakst s levelezst tiszteletben tartsk. (2) E jog gyakorlsba hatsg csak a trvnyben meghatrozott, olyan esetekben avatkozhat
be, amikor az egy demokratikus trsadalomban a nemzetbiztonsg, a kzbiztonsg, vagy az orszg gazdasgi jlte rdekben, zavargs vagy bncselekmny
megelzse, a kzegszsg vagy az erklcsk vdelme, avagy msok jogainak s
szabadsgainak vdelme rdekben szksges.
191 Kb. az igazsgszolgltats mkdsnek megzavarsa.
192 CEDH: Sunday Times c. Egyeslt Kirlysg (I), 47..

66

A Brsg szemben a trvnyben meghatrozott szavakbl levezethet felttelek kzl a kvetkez kett jn
igazn szmtsba. Elszr is az kell, hogy a trvny
kellen hozzfrhet legyen: az llampolgrnak, az gy
krlmnyeit figyelembe vve, elegend informcival
kell rendelkeznie a meghirdetett s alkalmazand jogi
normkrl, spedig olyan pontossggal, amely lehetv
teszi az llampolgr szmra, hogy magatartst alaktsa; kpesnek kell lennie arra ha szksges, kpzett jogi
tancsadk segtsgvel , hogy az gy krlmnyeire
figyelemmel sszer biztonsggal elre lssa egy adott
tett nyomn levonhat kvetkezmnyek termszett. Nem
kell, hogy mindezt abszolt biztonsggal lssa elre. A bizonyossgon tl a jognak tudnia kell adaptldnia a helyzetek vltozshoz. Szmos trvny, a dolgok termszete
okn, tbb-kevsb res fordulatokat hasznl, amelyek
rtelmezse s alkalmazsa a gyakorlattl fgg.193
gy tnik azonban, hogy az egyezmnyek pontos megfogalmazsa egyltaln nem teszi feleslegess a brsgi joghatsgot, ha azzal egy adott
szerzds trgyi vagy egyb hatlyt lehet pontostani. Ezrt a balkni
konfliktus sorn a Nemzetkzi Brsgnak a npirts tilalmrl szl
1948. vi egyezmny s egy fegyveres konfliktus nemzetkzi, illetve
adott esetben nem-nemzetkzi jellege kztti kapcsolatokat is rtelmeznie kellett, spedig abban az rtelemben, hogy a konfliktusnak nemzetkzi hborknt vagy polgrhborknt trtn minstse befolyst gyakorol-e a npirts tilalmrl szl egyezmny alkalmazsra.
Hborban vagy polgrhborban lehet-e npirtst elkvetni, vagy ott
az emberi tmegek, szndkolt, clzatos, faji szempont puszttsa csak
hbors bncselekmny? A bosznia-hercegovinai tragdia bonyolultsga
pedig ppen abban rejlett, hogy Jugoszlvia sztbomlsakor a fggetlensgket kikilt llamok egy rszben (Horvtorszgban, Boszniban) az
ott lak jelents arny szerb kisebbsget a Milosevics-fle belgrdi vezets fellztotta, majd kzvetlenl vagy kzvetve a jugoszlv nphadsereg
fegyverzett tengedve tmogatta, igaz, a tmogats utbb mr jelents
ingadozst is mutatott, mindenekeltt gazdasgiv, klpolitikaiv vlt.
193

CEDH: Sunday Times c. Egyeslt Kirlysg (I), 49..

67

Vgs soron teht a belgrdi vezets ltal kirobbantott polgrhbor nemzetkziv vlt, amelybe ellenttes oldalon Szerbia s Horvtorszg is
beavatkozott, st jelents szm nkntes s zsoldos is rkezett mindkt
oldalra szmos eurpai orszgbl, rszben a politikai, rszben a vallsi
szolidarits elvt hangoztatva.
A Brsg megllaptsa szerint ebbl az kvetkezik,
hogy az egyezmny alkalmazhat anlkl, hogy klnsebben figyelembe kellene venni egy sszetkzs bels
vagy ppen nemzetkzi jellegt, amint a II. s III. cikkekben krlrt cselekmnyeket vgrehajtjk. Ms szavakkal,
akrmilyen lett lgyen is a termszete az sszetkzsnek,
amelynek keretei kztt hajtjk vgre a cselekmnyeket, a
rszes llamokat terhel megelzsi s megtorlsi ktelezettsgek egyformk maradnak.194
(Mindez azonban vgs soron nem volt elgsges ahhoz, hogy az eljrs
vgn a Nemzetkzi Brsg meg is tudja llaptani, hogy npirts trtnt volna. A politikai kzvlemny rdekldsvel tallkoz gyben a
Nemzetkzi Brsg ugyanis arra a kvetkeztetsre jutott, az elkvetett
bncselekmnyek szrny s tmeges voltt semmikppen sem tagadva,
hogy a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny szerinti
tnyllsi elemeket nem tallta bizonytottnak.195 A bosznia-hercegovinai
kormny ltal a perben pldaknt felhozottak kzl196 csak egy esetben,
tudniillik Szrebrenyica vros eleste utn a muzulmn kzssg soraiban
rendezett vrfrd esetben llaptotta meg, hogy a genocdium fogalmi
elemei megvalsultak.197)
CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 1996, 24., 30..
195 Az elbe terjesztett bizonytkokat ttekintve a Brsg nincs meggyzdve arrl, hogy egyrtelmen bebizonyosodott volna, hogy a vdett csoport tagjainak
tmeges meggyilkolsa sorn az elkvetk azzal a klns szndkkal (dolus
specialis) jrtak volna el, hogy a csoportot egszben vagy rszben megsemmistsk. CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 2007, 98., 277..
196 Nevezetesen Szarajevo, a Drina vlgye (Zvornik s a susicai, focai, datkevici tborok), Prijedor (Kozarac, Hambarine s az omarskai, keratermi s tarnopoljei
tborok), Banja Luka (s a manjacei tbor), Brcko (s a lukai tbor).
197 A Brsg megllaptotta, hogy a npirts tilalmrl szl egyezmny II. cikk a.

194

68

De a bri jogfejlesztsre val felhatalmazs eredhet magbl a kompromisszumbl is.


Ezt gyakran a kompromisszumba beiktatott, a hagyomnyos megfogalmazsoktl eltr klnleges fordulatnak lehet ksznni. Ezt lehetett
tapasztalni bizonyos tengerjogi gyekben, ahol a Nemzetkzi Brsgot
a tendencik figyelembe vtelre is feljogostottk a peres felek. A tendencik alatt ebben az rtelemben a tengerjogban a pozitv jog szintjt
mg el nem r, tulajdonkppen a progresszv jogfejleszts irnyba halad, szleskren osztott, s gy a hatlyoss vls eslyvel br szablyok
sszessgt rtettk, gy, ahogyan azokat a Montego Bay-egyezmnyt
ltrehoz sok ves diplomciai konferencia vgre munkadokumentumokban, majd vgs soron magban az egyezmnyben is sszefoglaltk.
Ez expressis verbis bekerlt Tunzia s Lbia alvetsi megllapodsba,198 de hasonl megfogalmazst tallhatunk tengerjogi vlasztottbrsgi
gyekben is.199 nmagban vve egybknt a nemzetkzi jog elveire s
szablyaira val utals200 is eredmnyezhet ilyen hatst.
A Nemzetkzi Brsg fontosnak tartotta annak hangslyozst, hogy
a tendencik figyelembe vtele alapveten klnbzik az ex aequo et
bono alapon trtn brskodstl. Elbbi esetben, ha nincs is konkrt,
ktelez ervel br jogszably, mgis van egy bizonyos jogilag relevns
httr, ami a pozitv joghoz kapcsoldik, arra rpl, vgs soron a jv
tjt mutatja. Az ex aequo et bono alapon trtn brskods esetn azons b. szerinti cselekmnyeket Szrebrenyicnl azzal a specifikus szndkkal kvettk el, hogy Bosznia-Hercegovina muzulmn lakossgt, mint olyat, rszben
kiirtsk. Kvetkezskppen teht ezek a cselekmnyek npirtsnak minslnek.
[] CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 2007, 108., 297..
198 1. cikk: A Brsgtl azt krik, hogy a kvetkez krdsre vlaszolva hozzon
tletet: melyek a nemzetkzi jog azon elvei s szablyai, amelyek Lbiai Arab
Npi s Szocialista Dzsamahirija kontinentlis talapzata vezetnek s a Tunziai
Kztrsasg kontinentlis talapzata vezetnek elhatrolsakor alkalmazhatak,
s a Brsg dntst a mltnyossgi elveknek, a rgi klnleges krlmnyeinek, valamint a harmadik tengerjogi konferencin elfogadott j tendenciknak
megfelelen hozza meg. Msrszt, azt is krik a brsgtl, hogy tisztzza ezeknek az elveknek s szablyoknak az ebben az adott helyzetben trtn alkalmazst, oly mdon, hogy ezutn a kt llam szakrti brmifle nehzsg nlkl elvgezhessk az elhatrolst. CIJ: a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat
elhatrolsnak gye, Recueil 1982, 21., 2..
199 Lsd pldul: Quneudec i. m. 62.
200 CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, 1060., 19 .

69

ban a fogdz nem egy ltez jogforrs, nem is formld szably, hanem maga az igazsg, vagy inkbb az igazsgossg.
Klnbsget tve egy ilyen felhatalmazs, s e knyvben ksbb trgyaland ex aequo et bono brskods kztt, a Nemzetkzi Brsg a
kvetkez llspontra helyezkedett:
A Brsg megllaptja, hogy a hozz a kompromisszumban
cmzett felhvst a felek nem gy rtelmezik, mint ex aequo
et bono alapon trtn brskodsra irnyul felhatalmazst
s e tendencikhoz fordulst sem gy, mintha azok szksgkppen nemzetkzi jogi elveket s szablyokat jelentennek.
A Brsgnak elszr is meg kell vizsglnia maguknak a feleknek a magatartst, hogy mit is tekintenek olyan tendenciknak, mint amelyeket a harmadik tengerjogi konferencin
elfogadtak. A felek kifejeztk azt a nzetket, hogy azok a
rendelkezsek tekinthetek az adott esetben relevns tendenciknak, amelyeket a TNCO [texte de ngociation composite
officieux a flhivatalos, egysgestett trgyalsi szveg
KP] egymst kvet vltozatai tartalmaztak, s amelyekbl
ltrejtt a tengerjogi egyezmnytervezet.201
A megfogalmazs bonyolultsga rtelemszeren annak ksznhet, hogy
a Montego Bay-konferencia immr sikerrel kecsegtetett ugyan, m magnak az egyezmnynek az elfogadsa202 is (nemhogy a hatlyba lpse203)
idben ksbb trtnt, nemcsak a kompromisszum megfogalmazshoz,
hanem az tlet meghozatalhoz kpest is.
CIJ: a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye,
Recueil 1982, 33., 46..
202 A Montego Bay-egyezmnyt vgl 1982. december 10-n rtk al.
203 A Montego Bay-egyezmny vgl 1994 novemberben lpett hatlya. A hatlybalps elhzdsa szmos tnyeznek volt ksznhet, de fleg annak, hogy
a fejlett orszgok, s mindenekeltt az Amerikai Egyeslt llamok, rdekeiket
srtnek talltk az n. emberisg kzs rksge koncepcit, s azokat a jogkrket, amelyeket a tengerjogi egyezmny a kontinentlis talapzaton kvli tengerrszek s a mlytengeri altalaj kitermelse tekintetben kt intzmnyre, az
n. Hatsgra s Vllalatra teleptett. Az ENSZ hivatalos kzremkdsvel
New Yorkban 1994. jlius 29-n olyan megllapods szletett, ami pr hnappal
annak hatlybalpse eltt a Montego Bay-egyezmnyre vonatkozan a fejlett
llamok sajtos rtelmezst fogadtatta el a rszes llamokkal.
201

70

A Brsg ezrt teht megvizsglta a mltnyossgi elveket, amelyeket nemcsak, hogy a kompromisszumban felsorolt hrom tnyez kzl elsknt kell figyelembe venni, de
amelyek, ahogyan azt a Brsg is hangslyozta, elsdleges
fontossgak a kontinentlis talapzat elhatrolsban. [] A
felek elismerik, hogy egyik-msik mltnyossgi elv elrja
a rgi klnleges krlmnyeinek figyelembe vtelt, de
nem rtenek egyet abban, hogy melyek is ezek. Radsul, a
kompromisszum a Brsg szmra azt adja feladatul, hogy
keresse meg, melyek is a relevns krlmnyek, s mrlegelje
is a slyukat, hogy mltnyos eredmnyre jusson.204
Mint azonban utbb ltni fogjuk, a nemzetkzi brskods nem egyrtelm abban, hogy a szerzdsek mellkleteknt csatolt trkpek s egyb
dokumentumok mennyiben hatnak ki a jogfejlesztsre legalbbis abban
a mrtkben biztos, hogy nem, amennyiben maguk a szerzdsek erre
kpesek.
nmagban vve egybknt a nemzetkzi jog elveire s szablyaira
val utals205 is eredmnyezhet lnyegben ugyanolyan hatst, mint a tendencikra val hivatkozs. Ms a helyzet azonban, ha kiderl, hogy a felek
nzetklnbsge kihat a kompromisszum tartalmnak megtlsre is:206
A Brsg megjegyzi, hogy a kompromisszum I. cikkben arra krik, hogy hatrozza meg Botswana s Nambia
hatrt a Kasikili/Sedudu sziget krl, s a sziget jogi
helyzett az 1890. jlius 1-jei angolnmet szerzds s a
nemzetkzi jog cljai s elvei alapjn. Mg ha nem is lenne utals a nemzetkzi jog cljaira s elveire, a Brsg
jogosult lenne a nemzetkzi szerzdsek rtelmezsnek
ltalnos elveit alkalmazni avgett, hogy rtelmezze az
1890. vi szerzdst. Arra kell teht kvetkeztetni, hogy a
kifejezett utalsnak ezekben a rendelkezsekben a nemzetkzi jog cljaira s elveire, ha egyltaln van rtelme,
204
205
206

CIJ: a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye,


Recueil 1982, 46., 72..
CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, 1060., 19 .
Quneudec i. m. 62.

71

akkor az msutt keresend. Tny, ahogyan ezt a Brsg


megllaptja , hogy a krdses kifejezs, meglehetsen
ltalnos s szoksos tartalmban rtelmezve, nem vonatkozhat csak a szerzdsek rtelmezsnek elveire s
szablyaira. E fordulat megszort rtelmezse, amelyet
Botswana kpvisel, annl is kevsb megalapozott, mivel
a kompromisszum III. cikke pontostja, hogy a nemzetkzi jog cljai s elvei azok, amelyeket a nemzetkzi brsg stattumnak 38. cikk 1.-a felsorol. Ebbl teht
az kvetkezik, hogy a felek nem kvntk az adott esetre
alkalmazhat elveket s szablyokat kizrlag a szerzdsek rtelmezsnek nemzetkzi jogi szablyaira s elveire
korltozni.207
Ugyanakkor az a tny, hogy ebben a rszletkrdsben nem adott igazat
Botswannak a Nemzetkzi Brsg, nem rontotta jelentsen a perbeli
pozcijt, hiszen az tlet vgl mgis neki, nem pedig Nambinak juttatta a szafari turizmus szempontjbl jelentsnek tekinthet terletet.

207

CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, 11021103., 93..

72

1.2. Jogfejleszts nem szerzdsi termszet alapokon


A jogfejleszts motivcijaknt be lehet azonostani olyan jogi termszet okokat is, amelyek visszamutatnak a nemzetkzi jog nem szerzdsi
termszet forrsaira, vagy ppen a jogforrsnak ugyan nem minsthet, de mgis valamilyen formban jogi relevancit hordoz normkra s egyb tnyezkre. Az albbiakban megprblok pldkat hozni a
nemzetkzi tlkezsi gyakorlatbl az ilyennek tekinthet jogfejlesztsi
lpsekre, elsknt a szoksjogra figyelve.
a) Jogfejleszts a szoksjoghoz kapcsoldva
Gyakran elfordul, hogy a bri gyakorlat egy szoksjogi norma ltbl
(vagy ennek posztullsbl) mert segtsget avgett, hogy a nemzetkzi
jog spektrumt szlestse. gy a Nemzetkzi Brsg a szoksjogbl kiindulva llaptotta meg, hogy az llamf esetben vlelmezni lehet az llam
kpviseletnek a jogt.
Ktsg sem fr hozz, hogy sszhangban a nemzetkzi
joggal, minden llamf esetben vlelmezhet, hogy nemzetkzi kapcsolataiban az llam nevben jr el. (Lsd pldul a szerzdsek jogrl szl bcsi egyezmnyt.)208
Az persze nyilvnval, hogy ez egy evidencia, a szerzdsek jogbl
ismert szably ltalnos rvnyv trtnt talaktsa. Azaz inkbb ltalnosts, mintsem tnyleges, jelents horderej jogfejleszts. A ttel
pedig tmaszkodhatott az lland Nemzetkzi Brsg s a Nemzetkzi
Brsg tbb dictumra is.
Az egyoldal llami aktusok jogforrsi jellegnek klasszikus pldja
Ihlen norvg klgyminiszter 1919. jlius 14-i s jlius 22-i nyilatkozatainak rtkelse az lland Nemzetkzi Brsg ltal.
A Brsg gy vli, vitathatatlan, hogy egy klfldi hatalom diplomciai kpviseljnek kezdemnyezsre a
klgyminiszter ltal, kormnya nevben adott vlasz egy
208

CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 1996, 46. 72.

73

olyan gyben, ami az trcjt illeti, kti azt az orszgot,


amelynek a kpviselje.209
Itt az elvi l ttel meghirdetse a jogtudomny szmra jval fontosabb,
mint a krdses nyilatkozatok tartalmi rtelmezse, amelyek, ismerjk el,
tvolrl sem voltak annyira egyrtelmen megfogalmazva,210 mint ahogyan az, a tmrtsek miatt, a nemzetkzi jogi tanknyvekben tkrzdni szokott.
Amikor a csendes-ceni nukleris ksrletek gyben a francia kztrsasgi elnk jogkrt vizsglta a Nemzetkzi Brsg, rzkelhet volt, hogy
ttelei nem pusztn csak egy, s az adott esetben prezidencilis berendezkeds llamra vonatkoznak.
Funkciira figyelemmel vitathatatlan, hogy azok a megnyilatkozsok, nyilvnos nyilatkozatok, akr szbeliek,
akr rsbeliek, amelyek tle, mint llamftl szrmaznak,
a nemzetkzi kapcsolatok krben a francia llam aktusait
jelentik meg.211
Az persze vitathatatlan, hogy az llamf hazai alkotmnyos jogostvnyai figyelembe vehetk adott esetben taln a szerzdsek jogrl szl
1969. vi bcsi egyezmnynek a szerzdsek rvnytelensgi esetei egyike gyannt, nevezetesen az alapvet alkotmnyos szablyok nyilvnval megsrtsben,212 de azt mr maga a bcsi egyezmny sem tartotta
209 CPJI: Kelet-Grnland-gy, Srie A/B n 53, 71.
210 Miutn a dn kvet rintette azt, hogy amennyiben egy npszvetsgi klnbizottsg errl vlemnyt krdezi, gy kormnya elismeri Norvgia jogait a
Spitzbergk felett. Majd beszmolt arrl, hogy a Grnland feletti szuverenits
elismertetse rgta foglalkoztatja kormnyt, s emltst tett arrl, hogy az
Amerikai Egyeslt llamok elismerte, Dnia kiterjesztheti politikai s gazdasgi
rdekeit egsz Grnlandra, s kifejezte remnyt, hogy a norvg kormny nem
fog akadlyt grdteni ezen gy rendezse el. Ihlen szavait a jlius 14-i jegyzknyv gy rgztette: Azt vlaszoltam, hogy a krdst megvizsgljuk. A jlius
22-i jegyzknyv pedig azt tartalmazta: Az mondtam ma Dnia kvetnek, hogy
a norvg kormny nem tmaszt nehzsgeket ezen gy rendezse eltt. CPJI:
Kelet-Grnland-gy, Srie A/B n 53, 70.
211 CIJ: A csendes-ceni nukleris ksrletek gye, Recueil 1974, 269., 49.
212 46. cikk: A szerzdsktsi hatskrre vonatkoz bels jogi rendelkezsek: 1. Az
llam arra a tnyre, hogy a szerzdst magra nzve ktelez hatlyknt a szerzdsktsi hatskrre vonatkoz bels jogi rendelkezs megsrtsvel ismerte el,

74

szksgesnek, hogy a hazai alkotmnyos pouvoir terjedelmre utalst a


meghatalmazs nlkl eljrni jogosult llami kpviselk felsorolsban213
is tkrztesse, az erre irnyul javaslatot elutastotta.214
Ennek alapjn a Nemzetkzi Brsg valban ltalnostani tudott, s a
kpviseletrl szl tzisnek megfogalmazsban mr el tudott szakadni
az gyben rintett konkrt orszgtl.
gy ltalnostst hajtott vgre a Nemzetkzi Brsg a klgyminiszterek hatskrt illeten, abban az gyben, amelyben az alapkrds az
volt, hogy a brsszeli brsg ltal a korbban gerillavezrknt elkvetett, a humanitrius jogot, az 1949. vi genfi egyezmnyeket s azok
1977. vi kt kiegszt jegyzknyvt durvn srt cselekmnyeirt az
immr Kong klgyminiszterv avanzslt Yerodia Ndombasival szemben kibocstott letartztatsi parancs s annak a belga hatsgok ltal
a nemzetkzi bntetgyi egyttmkds keretben trtn terjesztse
srti-e a nemzetkzi jogot, azon bell a diplomciai kivltsgokat s mentessgeket. A Nemzetkzi Brsg nem fogadta el Belgium rveit, de a
jogfejleszts szempontjbl a kvetkez mondat az igazn fontos:
A klgyminiszter kormnynak diplomciai tevkenysgrt felels, s ltalban a nemzetkzi trgyalsokon s
ezen elismers rvnytelentse cljbl nem hivatkozhat, kivve, ha a jogsrts
szemmel lthat volt s alapvet fontossg bels jogi szablyra vonatkozott. 2. A
jogsrts szemmel lthat, ha az gyben a normlis gyakorlattal sszhangban s
jhiszemen eljr brmely llam szmra objektve nyilvnval lenne.
213 1969. vi bcsi egyezmny, 7. cikk (Meghatalmazs) (1) Szerzds szvegnek
elfogadsa vagy hitelestse, illetve azon elismers kifejezse szempontjbl, hogy
egy szerzds hatlya az llamra nzve ktelez, valamely szemly akkor tekintend egy llam kpviseljnek, ha: a) megfelel meghatalmazst mutat fel, vagy
b) az rintett llamok gyakorlatbl vagy egyb krlmnyekbl kitnik, hogy az
volt a szndkuk, hogy az illet szemlyt gy vegyk figyelembe, mint aki ebbl
a clbl az llam kpviselje, kln meghatalmazs nlkl is. (2) Funkcijuknl
fogva s anlkl, hogy meghatalmazst mutatnnak fel, a kvetkezk tekintendk
llamuk kpviseljnek: a) llamfk, kormnyfk s klgyminiszterek minden
olyan cselekmny vghezvitele cljbl, amely szerzds ktsre vonatkozik;
b) diplomciai kpviseletek vezeti, a kld s a fogad llam kztti szerzds
szvegnek elfogadsa cljbl; c) az llamoknak egy nemzetkzi konferencira, vagy valamely nemzetkzi szervezetbe, vagy annak valamely szervbe kldtt kpviseli a szerzds szvegnek az adott konferencin, szervezetben vagy
szervben val elfogadsa cljbl.
214 Errl rszletesebben: Kovcs Pter: Article 7. [a tovbbiakban: Kovcs (2006)] In
CortenKlein, ed. i. m. 214.

75

kormnykzi tallkozkon vesz rszt. [] Aktusai kthetik


a kpviselt llamot, s vlelem ll fenn arra nzve, hogy a
klgyminiszter, funkcijbl ereden, teljes hatskrrel
rendelkezik, hogy az llamot kpviselje. [] az llamnak
ms llamokkal fenntartott kapcsolatairt felels klgyminiszter olyan pozciban van, mint az llamf vagy a
kormnyf, a nemzetkzi jogban hivatalbl ereden llama kpviseljnek ismerik el. Nem kell meghatalmazst
bemutatnia, st ppen ellenkezleg, a [klgy]miniszter
hatrozza meg a diplomciai gynkk hatskrt, s
ellenjegyzi meghatalmazsukat.215
Mennyire kell, hogy egyrtelm legyen az a szoksjogi norma, ami mr
valban a jogfejleszts ugrdeszkja? Sir Hersch Lauterpacht megllaptotta: De amikor mint pldul a nemzetkzi szoks terletn a jog
nem igazn vilgos s nem vitathatatlan, a bri szabadsg akkor kap
igazi jelentsget.216
m nemcsak a pozitv szoksjog, hanem a kristlyosod (vagy az ppen
hogy csak kikristlyosodott) szoks is komolyan befolysolhatja a brkat.
Ian Brownlie szerint a Nemzetkzi Brsg legalbbis a tengerjogban
ambicionlta, hogy keletkezben lev szoksjogi szablyok patrnusa legyen.217 Prosper Weil arra mutat r, hogy a tengerjogban, amikor a
Nemzetkzi Brsg a szerzdsekkel szembestette a szoksjogot, akkor
ppen sajt teremtmnyt preferlta, s ltalnostva ki is jelenti, hogy a
joggyakorlat, a doktrnval ellenttben, sajt maga integrlja sajt normatv
alkotst a szoksjogi forrsokhoz.218
Ahogyan azt Jimenez de Arechaga is hangslyozta, kimondhat, hogy
az utbbi vtizedben a Nemzetkzi Brsg jelentsen hozzjrult a nemzetkzi szoksjog forrsa rugalmasabb felfogsnak fejldshez, ami az
llamok kztti megllapodott sszhang elismersn alapul, fggetlenl
annak a formlis kvetelmnytl, hogy van-e elfogadott szveg, van-e
alrt s ratifiklt egyezmny. A Brsg klns slyt adott annak, amit
215
216
217
218

CIJ: A 2000. prilis 11-i letartztatsi parancs gye (Yerodia-gy), Recueil 2002,
19. 53.
S. H. Lauterpacht i. m. 394395.
Brownlie (1995) i. m. 48.
Weil (1992) i. m. 143.

76

az ENSZ msodik tengerjogi konferencijn rzkelt ltalnos sszhang gyannt emltett, s mint ami az llamok ezt kvet gyakorlata
alapjn az elmlt vekben szoksjogknt kristlyosodott ki.219
Gilbert Guillaume szerint a norma kodifikltsgnak tnye, hatst tekintve sokszorosan meghaladja azt, amit elvont doktrinlis konstrucik,
nknyesked bri lpsek, vagy a klnbz nyomsgyakorl lobbiknak a mdiban jl tlalt, demonstratv aktusai produklhatnak.220
Szmos nemzetkzi brsgi dictumot lehet hozni plda gyannt a
szoksjognak a szerzdsekre gyakorolt hatsrl s vice versa.221 A
Nemzetkzi Brsg jogfejleszt gyakorlatnak egyik legszebb pldja
a kodifiklt szoksjog csipkerzsika-lmnak kimondsa. Ha nem lenne szoksjog, fel kellene tallni! parafrazlhattk volna a hgai brk
Voltaire-t, hiszen ha nem tudtk volna a brk elismerni a szoksjog autonm ltt, a Nemzetkzi Brsg aligha tudta volna eldnteni Nicaragua
s az Egyeslt llamok vitjt, mivel a szerzdsi jog alkalmazst az
amerikai alvetsi nyilatkozatban bennfoglalt klns korltozs222 kizrta, pontosabban erre nem vonatkozott volna a Nemzetkzi Brsg joghatsgnak elismerse. gy azonban a Nemzetkzi Brsg kimondhatta:
Vilgos teht, hogy a nemzetkzi szoksjog szablyai a
szerzdses nemzetkzi joghoz ktd viszonyukban autonm mdon rzik meg ltket s alkalmazhatsgukat
mg akkor is, ha a jog e kt kategrija azonos tartalommal br. Kvetkezskppen, a Brsgnak, amikor meghatrozza a jelen vitra alkalmazand nemzetkzi szoksjogi
szably tartalmt, meg kell gyzdnie arrl, hogy a feleket
Jimenez de Arechaga: International law in the past third of a century. RCADI
(159) 1978/I. 20.
220 Guillaume (2003) i. m. 218.; lsd tovbb tle (1999) i. m. 306.
221 CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye,
Recueil 1986, 86. 181.
222 Az Amerikai Egyeslt llamok 1946. augusztus 26-n benyjtott alvetsi nyilatkozata, mint ismeretes, kizrta tbbek kztt valamely sokoldal szerzdsbl
fakad vitkat, hacsak nem 1) a szerzdsben rszes mindazon fl, akiket a dnts
rint, peres fl a Brsg eltti eljrsban, vagy 2) az Amerikai Egyeslt llamok
kifejzetten elfogadta a Brsg joghatsgt. v. CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye, Recueil 1986, 31., 42. Az amerikai
fenntarts trtnetetnek s nemzetkzi brsgi joggyakorlati vetleteinek feldolgozst lsd: Lamm (2005) i. m. 193200. s 218221.
219

77

ktik-e a krdses szoksjogi szablyok, de ugyanakkor


nem ktelezi semmi sem arra, hogy csak azokat rizze
meg, amelyek azoktl a szerzdsi szablyoktl klnbznek, amelyeket a jelen gyre az amerikai fenntarts nem
enged alkalmazni.223
Az gy trgyalsban rsztvev s klnvlemnyt r Schwebel br szerint, ha vitathat is, hogy a fegyveres tmads (armed attack/agression
arme) fogalma valban konzisztens-e a szoksjoggal, az agresszi defincijrl szl 3314. (XXIX) sz. kzgylsi hatrozattal,224 vagy az ENSZ
s az Amerikai llamok Szervezetnek gyakorlatval az azrt megalapozott, hogy de lege ferenda jogot,225 innovatv dictumot226 lssunk benne.
Hasonlkppen a szoksjogra visszavezethet, fontos tisztz rtelmezsnek, ha ugyan nem egyenesen bri jogalkots rvn megvalsult
jogfejlesztsnek227 minsti Michael Both az egykori jugoszlviai terleCIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye,
1986. jnius 27., Recueil 1986, 86., 179.
224 A kzgylsi hatrozat gy elszr megismtli az Alapokmny ltalnos meghatrozst: az agresszi fegyveres er alkalmazsa egy llam ltal ms llam
szuverenitsa, terleti integritsa vagy politikai fggetlensge ellen, illetve az
Egyeslt Nemzetek Alapokmnyval ssze nem fr brmely ms mdon. Ezt
kveti a tnyllsok listja. Agresszi teht, fggetlenl attl, hogy volt-e hadzenet, i)ha egy llam fegyveres eri invzit vagy tmadst hajtanak vgre ms
llam terlete ellen, vagy mindenfajta katonai megszlls, brmilyen ideiglenes
is, amely ilyen invzi vagy tmads kvetkezmnye, vagy ms llam terletnek
er alkalmazsval trtnt annektlsa;ii) ha egy llam fegyveres eri bombzzk ms llam terlett, vagy ha egy llam brmifle fegyvert hasznl ms llam
terlete ellen; iii) ha egy llam kiktit vagy partvidkt ms llam fegyveres eri
blokd al veszik; iv) ha egy llam fegyveres eri megtmadjk ms llam szrazfldi, tengeri vagy lgierit, tengeri s lgiflottjt; v) ha egy llam fegyveres erit, amelyek ms llam terletn tartzkodnak a fogad llammal trtnt megegyezs alapjn, az egyezmnyben foglalt felttelek megszegsvel hasznlja fel, vagy
ha azok az egyezmny lejrta utn tovbb tartzkodnak az illet terleten; vi) ha
egy llam megengedi, hogy terlett, amelyet egy msik llam rendelkezsre
bocstott, a msik llam agresszis cselekmny elkvetsre hasznlja fel harmadik llam ellen; vii) ha egy llam fegyveres bandkat, csoportokat, nknteseket
vagy zsoldosokat kld vagy a nevben ilyeneket kldenek ms llam ellen
fegyveres cselekmnyek vgrehajtsra, amelyek oly slyosak, hogy kimertik a
fent felsorolt cselekmnyeket, illetve ha egy llamnak komoly rsze van ebben.
225 Schwebel (1994) i. m. 144.
226 Schwebel (1994) i. m. 145.
227 Bothe i. m. 587.
223

78

teken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszknek joggyakorlatban annak ltalnos jelleggel trtnt kimondst,
hogy az emberisg elleni bncselekmnyek vonatkozsban az adott cselekmny elkvetsrt az egyn bntetjogi felelssggel tartozik.
b) Az ex aequo et bono brskods
Lehet-e mg ms mde vitathatatlan felhatalmazs, ami a brsgot a
jogfejleszts irnyba viszi?
A nemzetkzi brsgi joggyakorlat s a doktrna szmol a biancocsekkekkel, mg ha alkalmazsukra a mltnyossgot leszmtva
tnylegesen igen ritkn kerl is sor.
Elviekben magtl rtetdik, hogy a br annl szabadabb, minl
kevsb van megktve a keze. Ennek megfelelen teht az ex aequo et
bono dntsre felhatalmazott brk jrhatnak el a legszabadabban228 s
Sir Hersch Lauterpacht egszen odig megy, hogy szerinte az ex aequo
et bono brskods a jogalkoti aktivits egyik fajtja.229 Az ex aequo
et bono elvet tgabban, nem is annyira forrsknt, mint inkbb stlusknt rtelmezve jelentette ki Herczegh Gza az 1960-as vekben Buza
Lszl megjegyzseit230 alapul vve , hogy mg az lland brsgok
eltt az equity-mltnyossgnak szubszidirius szerepe van, addig a
vlasztottbrskodsban az ex aequo et bono elv dominns.231
A XIX. szzad vgn s a XX. szzad els felben tevkenyked hres
grg jogtuds, Nikolaosz Szokratesz Politisz232 alapjn utal arra Lamm
Vanda, hogy rgebben klnbsget tettek az arbitrci s az arbitrium kztt. Ha a kompromisszum vilgosan tkrzte, hogy a vlasztott brknak mely elvek s milyen jog alapjn kellett dntenik, gy arbitrcirl
Max Habicht: Le pouvoir du juge international de statuer ex aequo et bono.
RCADI III. 281371.
229 S. H. Lauterpacht i. m. 205.
230 Buza Lszl: A trvnyessg s az igazsgossg elve a nemzetkzi jogban. Acta
Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tom. III, Fasc. 1. Szeged,
1957. 3537. [a tovbbiakban: Buza (1957)]
231 The application of international legal rules presents a different picture, and here
a distinction should be made between judicature in the strict sense of the term
and international arbitration. In judicature the principe of equity has a subsidiary
function, whereas in arbitration the principle of ex aequo et bono is dominant.
Herczegh (1969) i. m.102.
232 A tudomnyos vilgban Nikolaos Sokrates Politis-knt rtk nevt.
228

79

volt sz. Ha viszont a felek a brsgra bztk az alkalmazand jognak a


meghatrozst, gy arbitriummal lltak szemben.233
Mint kzismert, gy az lland Nemzetkzi Brsg, mint a mai
Nemzetkzi Brsg egyetlen alkalommal sem kapott a peres felektl kompromisszumba foglalt ilyen tartalm felhatalmazst. Shabtai
Rosenne szerint azonban egyltaln nem biztos, hogy ha a felek krnk, a
Nemzetkzi Brsg ksz lenne meghozni az ex aequo et bono termszet dntst,234 hiszen nem tekinthet el az brsgi tevkenysgt meghatroz lnyegi szablyoktl.235
A mltnyossgi elvek alkalmazst meg kell klnbztetni az ex aequo et bono dntstl. A Brsg ilyen dntst akkor hozhat, ha azzal a Felek egyetrtenek. Ekkor a
Brsg megszabadult a jogi szablyok szigor alkalmazsnak ktelezettsge all avgett, hogy megfelel vitarendezst rjen el.236
Shabtai Rosenne szerint nemcsak ez a Nemzetkzi Brsg defincija
az ex aequo et bono brskods lnyegrl, de ez egyszersmind egyetlen
defincija errl.237 Ugyanakkor az rtelmezsben mr a Nemzetkzi
Brsg stattuma 38. cikk 2.-a is azt sugallja, hogy tvolrl sincs sz
valamilyen formai ktttsgrl. A lnyeg az, hogy a Nemzetkzi Brsg
legyen meggyzdve arrl, hogy a felek akarata egyrtelm: ex aequo et
bono termszet brskodst krnek. Igaz, hangslyozza Rosenne, mindez a forum prorogatum doktrnjt viszi be a nemzetkzi brsgi joggyakorlatba.238
Az egyb, ritka s javarszt rgi jogesetekbl azonban egyrszt nincs
is sok, s nem is meggyzek. gy pldul a venezuelai krkvetelsi vegyes bizottsgok (19021903) vagy a cayuga indinok gyben hozott
vlasztottbri dnts tlsgosan szorosan kapcsoldik a bels jog s a
233
234
235
236
237
238

Lamm Vanda: Az llamok kztti vitk bri rendezsnek trtnete. Budapest:


Akadmiai, 1990, 59. [a tovbbiakban: Lamm (1990)]
Rosenne (1985) i. m.326.
Uo.
CIJ: a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye, 1982.
februr 24., Recueil 1985, 60., 71.
Rosenne (2006) i. m. (III) 1563.
Uo.

80

mltnyossg konfliktushoz, s sokkal inkbb maga a megolds, mintsem az eredeti felhatalmazs hozhat sszefggsbe az ex aequo et bono
szabllyal.239
Ms, erre emlkeztet vlasztottbri dntsek, mint pldul az 1938.
s 1940. vi n. bcsi dntsek, mindenekeltt az eljr arbiterek ktes
hrneve miatt,240 a posteriori diszkreditldtak. Igaz, az is tny, hogy a
Belvedere-dntsekben a tipikus vlasztottbrsgi eljrsi szablyoktl
jelentsen eltrtek.241 Ismt msokat pedig legalbbis mint hasznosthat pldt azrt vethetnk el, mivel a jogvitnak a termszete nem
nemzetkzi jogi, hanem bels jogi jelleg.242
Az ismert tanknyvi ttelekhez kpest az ex aequo et bono dntsre
val felhatalmazs az ezzel sszefggsbe hozhat esetekben tbb239 Lsd ebben az rtelemben: Rousseau i. m. 414415.; RSA vol. IX, 445., 6. pont az
aroai bnyk gyvel kapcsolatban.
240 Az els (1938) s msodik (1940) n. bcsi dntseket, mint ismeretes, a tengelyhatalmak klgyminiszterei, Ciano s Ribbentrop hoztk meg.
241 Ciano s Ribbentrop az egyrtelm, a kt fl ltal alrt szablyszer kompromisszum helyett a rutal magatartsra, diplomciai jegyzkekre s nyilatkozatokra
hivatkozva llthattk, hogy fel vannak krve a dntsre. A jogvita terjedelmnek
tekintetben is komoly eltrs volt a felek kztt: az els bcsi dntst illeten
a szlovk llspont szerint a felhatalmazs az egsz terletre vonatkozott, mg
a magyar fl szerint csak azokra a terletekre, amelyek vitatottak maradtak az
n. komromi trgyalsok utn, ahol Szlovkia a Magyarorszg ltal felvetett terleti ignyek egy rszt elfogadta. Teleki Pl elkerlni kvnta volna azt, hogy
Nmetorszg s Olaszorszg hozzk meg a dnts, s csak azutn jrult hozz,
miutn diplomciai ton biztostkot kapott, hogy meg lesz azzal elgedve. A bcsi dntseket megelz napokban az rintett llamok titkos trgyalsok rvn is
befolysolni prbltk a dntshozkat, s mindkt esetben Ciano inkbb magyarbart volt, Ribbentrop pedig inkbb a csehszlovk illetve a romn llsponthoz
kzeltett. A trtneti kutatsok szerint bizonythat, hogy a nmet klgyminiszter szmra Hitler adta utastsba, egy telefonhvs rvn kln pontostva,
hogy a hatr futst illeten hogyan is dntsn, melyik, Berlinben elzetesen mr
felvzolt varicit vlassza.
242 Az 1990-es vek balkni konfliktusnak lezrsa sorn a daytoni bkemegllapods
rtelmben nemzetkzi vlasztottbri dntssel kellett rendezni Brcko vrosnak
hovatartozst a Bosznia-Hercegovinn belli kt komponens, a bosnykhorvt
fderci s a boszniai Szerb Kztrsasg kztt. Az 1997-ben s 1999-ben meghozott dntsek azonban vgs soron a vros nemzetkzi igazgatsnak meghosszabbtsrl hatroztak, ami az adott helyzetben a fderci szempontjbl volt
sikernek tekinthet. Az eljr testlet nemzetkzi jelleg volt ugyan (az elnk az
amerikai Owen volt, a kt komponens felkrsre pedig Sadikovic s Popovic jrt
el), de a jogvita vgs soron nem szuvern nemzetkzi jogalanyok kztt, hanem
egy jogalanyon bell llt fenn.

81

nyire ppen hogy nem volt egyrtelm. Radsul az gy hozott dntsek


szkszavak s magt az indoklst nlklzik 243 is, vagy pedig az indokls nem jogi rvrendszert alkalmaz.244 A bcsi dntsek esetben a politikai elem tlslyra hivatkozva veti el ezek vlasztottbrsgi jellegt
Emmanuel Decaux,245 jllehet a bcsi dntsek valjban nem elszigetelt
esetek voltak.246 Msok in abstracto elfogadjk az ex aequo et bono meg243 A bcsi dntsekhez nem kapcsoldik indokls, a konkrt hatrvonal megvonsban nyilvnvalan mindenekeltt az etnikai teleplsszerkezet jtszott szerepet.
Az els bcsi dnts esetben ez a trkpre nzve is vilgos, mg a msodik bcsi
dnts az etnikai vetletek mellett mr egyb tnyezket is figyelembe vett, az
egyes hatrvonalszakaszokat illeten hol a magyar, hol a romn felet preferlva.
Az ex aequo et bono termszet dntshozatalra hivatkozs eslyt azonban mindenekeltt az gyengti, hogy az arra val explicit felhatalmazs hinyzik, mint
ahogy tulajdonkppen maga a kompromisszum is hinyzik. Nem egyszeren eltnt, hanem valsznleg nem is volt, ahogy erre a fenti lbjegyzetben utaltunk,
s rutal magatartsok, factum concludens-ek ptoltk mr amennyire ez ptolhat egyltaln
244 gy az 1999. mrcius 5-i brckoi dnts utal a daytoni megllapods hzagaira,
hangslyozza a terlet tbbnemzetisg jellegt, az elzttek s elmenekltek
visszatrsnek fontossgt, Bosznia-Hercegovina llamalkot komponenseinek,
magnak az orszgnak valamint a nemzetkzi kzssgnek az rdekeit. Elvi l,
jogi termszet, illetve jogcmeket vizsgl fejtegetsekbe a vlasztottbrsg
nem bocstkozott. (http://www.state.gov/www/regions/eur/bosnia/990305_arbiter_brcko.html)
245 Kln kell szlni a politikai arbitrzsokrl, amelyek nem a szigor rtelemben
vett jogon alapulnak, hanem az opportunits elvt vagy a mltnyossgot veszik
alapul. A mltban, az ilyen megoldsok valjban dikttumokat rejtettek, mint
pldul Ciano s Ribbentrop 1940-es vlasztottbrskodsa, ahol a Tengely kt
klgyminisztere szomszdaitl terleteket csatolt Magyarorszghoz. Itt azonban valjban ltszat-arbitrzsrl van sz, ami az adott pillanat erviszonyait tkrzte. Emmanuel Decaux: Droit international public. Paris: Dalloz, 1997, 157. [a
tovbbiakban: Decaux (1997)]
246 A bcsi dntseknl nem kimerten fent felsorolt szablytalansgok nem
voltak plda nlkliek: gy a trkiraki hatr npszvetsgi eldntsekor az
lland Nemzetkzi Brsg megllaptotta, hogy jllehet Trkorszg csak
az Egyezsgokmny szerinti kzvetts gyannt lett volna hajland elfogadni a
Tancs szerept, az a Lausanne-i bke (1923) alapjn rdemben vlasztottbri
termszet dntst kell, hogy hozzon, mivel az utalt arra, hogy ha a hatrkrdsben nem sikerl megegyezni, gy a Tancsnak kell abban dntenie. Ezrt a
brsg nem tulajdont klnsebb jelentsget sem azoknak a kvetkezmnyeknek, amelyeket a doktrna von le a vlasztottbrskods fogalmbl, sem pedig
a vlasztottbrsgok ltal elfogadott bizonyos eljrsi szablyoknak. CPJI: a
Lausanne-i bke 3. cikk 2.-nak trgyban (a Trkorszg s Irak kztti hatr
gye) adott tancsad vlemny, Srie B n12, 2627.

82

oldst a terleti krdsek esetben,247 s trtnetileg a VI. Sndor ppa ltal a spanyol s portugl rdekszfrk elhatrolsrl hozott hres dnts
mig kihat hatrvetleire is hivatkoznak plda gyannt.
Ugyanakkor tagadhatatlan egy bizonyos bizalmatlansg az ex aequo
et bono felhatalmazssal szemben. Elihu Lauterpacht szerint az ex aequo
et bono vgs soron csak a mltnyossg harmadik, a prater legem s a
contra legem vltozatokon tlmutat, legismertebb, de legkevsb hasznlt fajtja.248 Mint arra Robert Jennings is utal, nem meglep, hogy ez a
Stattum legkidolgozatlanabb rendelkezse, mivel benne rejlik annak valszntlensge, hogy egy gyben mindkt fl ksz lenne olyan dntsrt
folyamodni, amely a fl jogait egy fogads nyersi eslyeivel kapcsolja
ssze.249
A jelen knyv tmjt illeten azonban a bizalmatlansgnl nagyobb
jelentsge van annak, hogy mg az ex aequo et bono alapon szletett brsgi dntsek valjban az elmletileg bennk rejl lehetsgek dacra
sem igen gazdagtottk a nemzetkzi brskodst vagy a nemzetkzi jogi
doktrnt. Az ismert esetek arrl tanskodnak, hogy a vlasztottbrk
vagy nem csatolnak indoklst, vagy ha igen, gy az nem nemzetkzi jogi
jelleg.
A szakirodalomban egyes szerzk, mint pldul Friedmann azon az
llsponton vannak azonban, hogy mg az lland Nemzetkzi Brsg
dacra annak, hogy a perben ll llamok bizonyos kszsget mutattak egy
de lege ferenda dnts kimondatsra mg nem lpte t a Rubicont,250
247

248

249
250

Ex auquo et bono azt jelenti, hogy a felek megllapodsa rvn a Brsgnak az


egsz gyre a megfelel gazdasgi, fldrajzi, faji, vallsi s egyb krlmnyek
figyelembe vtelvel kell tekintenie, amelyek rvn egy fair s tarts megoldst
tud hozni. Egy ilyen dnts jogcmek mdosulsra is vezethet, pldul korbbi
szerzdsekkel vagy annexikkal, gyarmati megszllsokkal szerzett terletek
esetben. Jellemz azonban, hogy az ex aequo et bono dntsre felhatalmaz
klauzult a mai Brsgon vagy annak eldjn egyszer sem alkalmaztk.
Wolfgang Friedmann: General course in public international law. RCADI (127)
1969/II, 159. [a tovbbiakban: Friedmann]
Elihu Lauterpacht: Aspects of the Administration of International Justice. Aspects
of the Administration of international Justice. (Hersch Lauterpacht Memorial
Lectures No. 9) Cambridge: GrotiusCambridge University Press, 1991, 119
120. [a tovbbiakban: E. Lauterpacht (1991) i. m.]
Jennings (1967) i. m. 343344. Ugyanebben az rtelemben: Thomas M. Franck:
Fairness in the international legal and institutional system. (General course on
public international law.) RCADI (240) 1993/III, 70. [a tovbbiakban: Franck]
[B]r a Felek nem ellenzik, hogy kpviselik a Brsgtl, flhivatalosan,

83

hanem elutastotta az ex aequo et bono dntst, arra hivatkozva, hogy erre


nem rendelkezik egyrtelm felhatalmazottsggal,251 addig a Nemzetkzi
Brsg az szaki tengeri kontinentlis talapzat gyben mr igen kzel
kerlt ehhez.252 Igaz, hogy egyb kontinentlis talapzati gyekben viszont
a Nemzetkzi Brsg elhatroldott ettl az elvi lehetsgtl, hangslyozva, hogy ami t ktelezi, az
a Stattum, s a felek amgy sem arra krtk, hogy ex
aequo et bono hatrozzon, hanem hogy az elrend eredmnyt jogi alapokra helyezve hatrozza meg.253
Emellett igen rdekes azonban Carlo Santulli levezetse arrl, hogy milyen kicsi is a klnbsg az ex aequo et bono felhatalmazs s az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek
nemzetkzi trvnyszke stattumnak a bels jogszablyok figyelembe
vtelt elr utal szablya kztt.254

251

252

253
254

mindennem hasznos irnymutatst kapjanak arrl, hogy milyen eredmnyre is


vezessenek a trgyalsok az adott krdsben. [] A Stattum betje s szelleme
azonban nem engedik meg a Brsg szmra, hogy flhivatalos jelleggel a kt
fl kpviseljnek egy elbe terjesztett krdst illeten a trgyals eredmnyrl
tjkoztatst adjon. [] mg a felek krsre sem trhet el a Stattum rendelkezseitl. CPJI: Fels-szavojai s gexi vmszabad vezetek gye, Srie A n22, 12.
Az ilyen jogkrt, ami abszolt kivteles, csak egy vilgos s explicit rendelkezsbl lehet levezetni, amit az lland Nemzetkzi Brsg nem tudott megtallni az adott klnmegllapodsban. A fent idzett rszek ugyanis nem az 1924.
oktber 30-i kompromisszumban, hanem az ugyanazon a napon trtnt franciasvjci jegyzkvltsban kerltek rgztsre. CPJI: Fels-szavojai s gexi vmszabad vezetek gye, Srie A n22, 13.
A Nemzetkzi Brsg valjban igen kzel kerlt ahhoz, hogy br nem
nevestetten, de ex aequo et bono dnts dntst hozzon az szaki tengeri kontinentlis talapzat gyben. [] A Brsg dzkodott attl, hogy kimondja, ez
nem ex aequo et bono dnts amelyet a Brsg a felek egyetrtse hjn nyilvnvalan nem adhat de az equity-t, mint ltalnos jogelvet alkalmazta. [] A
Brsg elhatrolsi elvei ezrt valjban mr ex aequo et bono dntst jelentettek. Friedmann i. m. 160161.
CIJ: a Maine-bl krnyezetben lev tengeri hatrok elhatrolsnak gye,
Recueil 1984, 278., 59.
Valjban senki sem arra gondol, hogy az ex auquo et bono vlasztottbrskodst
a nemzetkzi jog alkalmazsnak minstse, mg ha ott magyarzat nlkli brsgi aktust is ltunk. Valjban azonban ugyanannak az eljrsnak vagyunk
tani: a nemzetkzi szably ltal fellltott szerv olyan tlkezsi kritriumokat
alkalmaz, amelyek nem a nemzetkzi jogbl erednek. Ez lehet a jugoszlv jog, a

84

Nagyjbl hasonl megfontolsok magyarzzk, hogy az llamok az n.


tranzakcionlis bri dntshozatal255 ignybevteltl is tartzkodnak, s
ezrt ez a technika rdemben valjban keveset tett hozz a bri jogfejlesztshez. Emmanuelle Jouannet elvi alapon ki is zrja ennek a jogfejlesztshez
val hozzjrulst, mondvn, hogy ott a ratio decidendi alapja eleve nem a
nemzetkzi jog.256
Elihu Lauterpacht tbbek kztt a Sopron-Kszegi Vasti Trsasg
gyben hozott dntssel257 is szemllteti, hogy ha ma meglepnek
is tnik a Nemzetek Szvetsge Tancsa ltal a trianoni s a saintgermaini bkeszerzdsek rtelmben258 kinevezett hrom arbiter, a salvadori Guerrero, a holland Kalff s a francia Mayer gyakorlatilag a jvre
vonatkoz magatartsi szablyokat is megllapthatott.259
Egyes esetekben azonban az elhatrols nem knny, mint pldul az
1999-es brckoi vlasztottbrskods elzmnyben, az 1997-es dntsben
tbb tranzakcionlis termszet megfontols is van, a mltnyossg kpnyege al rejtve. Alappal mutat r Jean-Marc Sorel, hogy az indokls
jogilag igencsak szegnyes. Kevs a hivatkozs, kevss vannak kibontva,
s jobbra gy tnnek, mintha csak rgyet szolgltatnnak egy pszeudojogszi rvrendszerhez. Megllapthat, hogy a mltnyossgi megfontolsokat egszen klnbz formkban hasznljk, de minden jogi sszefggs-rendszeren kvl. A mltnyossgra gyakran utalnak gy, mint
alapvet normra, de mindezt normativitst illeten szerny sszefggsben, ahol a nem jogi tnyezk elsbbsget kaptak. A vlasztottbr
mindenekeltt tranzakcionlis megolds elrsre trekedett. Valjban

mltnyossgi elvek, erklcsi kritriumok, knonjog, stb. [] de mindig a nemzetkzi jogtl klnbz, msik normatv rendszer szablyairl van sz. Egy gy
fellltott szillogizmus termke lehet a nemzetkzi jogrend egy egyedi bri dntse, amely azonban nem egy nemzetkzi brsg ltal hozott nemzetkzi bri
aktus eredmnye, mint ahogyan ezt az ENSZ Ftitkrnak a Rainbow Warrior
gyben hozott hatrozata tanstja. Carlo Santulli: Quest quune juridiction
internationale? AFDI, 2000, 65. [a tovbbiakban: Santulli(2000)]
255 Azaz, amikor a br nem de lege lata dntsre, hanem ppen az alkalmazand
szablyok megteremtsre kapna felhatalmazst, kivtelesen szembe menve a
praetor jus facere non potest elvvel.
256 Jouannet (2003) i. m. 381.
257 Sopron-Kszeg Railway Company v. Austria and Hungary (1929)
258 A trianoni bke 304. s a saint-germaini bke 320. cikke alapjn.
259 E. Lauterpacht (1991) i. m. 138139.

85

inkbb a mltnyossg ltszata, mintsem az eredmny mltnyossga a


szembetn.260
A Sorel ltal brlt tendencia mg marknsabban van jelen az 1999.
mrcius 5-n meghozott msodik brckoi vlasztottbri dntsben: itt a
megfontolsok alapveten gazdasgiak, kereskedelmiek, logisztikai termszetek, politikaiak, illetve a bke stabilizlsnak perspektvibl indulnak ki. Az biztos, hogy ez a msodik dnts sokat tett azrt, hogy a
status quo ante alapjn tartstsa a fennll, klnleges nemzetkzi igazgatst,261 de mg a helyi bke tartstshoz sokat, a nemzetkzi joggyakorlat fejlesztshez rdemben mr alig valamit tett hozz.262
c) Az analgia s az ltalnos jogelvek
Az analgihoz s a mvelt nemzetek ltal elismert ltalnos jogelvekhez fordulssal azonban gyakran el lehetett jutni a jogfejlesztsnek
tekinthet ttelek kimondshoz. Nagy jelentsget tulajdont ennek a
jogfejlesztsben Riccardo Monaco,263 Christopher Rossi megfogalmazsa szerint pedig az analgia hasznlatval a br egy hatalmas raktrba
tud benyitni, ahonnan az irnyad igazgatsi elveket s a mltnyossg
technikai szablyait hozza el.264 Philip Cahier a Nottebohm-gyet hozza
fel igaz, inkbb kritikai pldaknt arra, amikor a Nemzetkzi Brsg
vgs soron az analgia eszkzt hasznlta.265
Elmlettrtneti szempontbl megrdemli az emltst, hogy Haraszti
Gyrgy, az Egyeslt Nemzetek szolglatban elszenvedett krok trgyban adott tancsad vlemnyt kommentlva, ezt egykor Badavi

260

Jean-Marc Sorel: Larbitrage sur la Zone de Brcko: tragi-comdie en trois actes


et un pilogue suivre. AFDI, 1997, 265266. [a tovbbiakban: Sorel]
261 Az jsgrs Magyarorszgon s klfldn tbbnyire (s a bevett nemzetkzi jogi
szhasznlattl eltren) nemzetkzi protektortusnak nevezi Brcko helyzett,
valamint a balkni konfliktus lezrsakor ltrehozott egyb nemzetkzi igazgatsi rendszereket.
262 A brckoi vlasztottbrsgi dntst a fentiek alapjn formlis szempontbl
ezrt tulajdonkppen vitathat is az ex aequo et bono dntsek kz sorolni.
263 Riccardo Monaco: Rflexions sur la thorie des sources du droit international. In
Makarczyk, ed. i. m. 525. [a tovbbiakban: Monaco]
264 Christopher R. Rossi: Equity and International Law A Legal Realist Approach
to International Decision-making. IrvingtonNew York: Transnational, 1993,
249. [a tovbbiakban: Rossi]
265 Cahier (1996) i. m. 359.

86

br klnvlemnyt is idzve266 mennyire egyrtelmen elutastotta,


mondvn, hogy az llami szuverenits nem engedheti meg, hogy a nemzetkzi brsgok analgia alkalmazsval az llamok akarattl fggetlenl, j nemzetkzi jogszablyokat kreljanak.267
Shabtai Rosenne ugyanakkor arra mutat r, hogy a gyakorlatban a mvelt
nemzetek ltal elismert ltalnos jogelvek tvolrl sem annyira sszehasonlt jogi technikkkal elrt ltalnostsok gymlcse jllehet a Nemzetkzi
Brsg sszettelbl kvetkez ilyen lehetsgeket teljessggel azrt nem
lehet kizrni , hanem a felek akarattl fggetlen, viszont a Brsg ltal
olyannak tekintett normk, amelyeket az llamoknak is el kellene ismernik.268 Sir Hersch Lauterpacht269 szavaival: ez a trsadalmilag megvalsthat
erklcsssg (socially realizable morality).270 Chester Brown szerint azonban
valjban ritkn trtnt meg, hogy a nemzetkzi brsgok az n. bennerejl
hatskrket kifejezetten az ltalnos jogelvekre vezettk volna vissza.271 Ian
Brownlie a bizonyos alapvet jogi fogalmak272 kifejezs hasznlatt tekintette olyannak az szaki-tengeri kontinentlis talapzat gyben hozott tletben, mint ami egyrtelm bri jogalkotshoz adott htteret.273
A kontinentlis talapzat jogi rezsimjnek fentebb ttekintett fejldstrtnetbl kvetkezik, hogy annak lnyegi
oka, miszerint az egyenl tvolsgok elvt nem lehet jogszablynak tekinteni, az az, hogy ha minden esetben alkalmazni kellene, az nem vgna egybe bizonyos jogi fogalmakkal,
amelyek pedig, mint ahogy arra utals trtnt a 48. s 55.
-okban, kezdettl fogva opinio juris-szal rendelkeztek.274
266

A nemzetkzi jogban csak nagy fenntartssal s krltekintssel lenne szabad


az analgihoz folyamodni. A bels jogoktl eltren, spedig ppen az llami
szuverenits elve kvetkeztben, az analgia nem vlhatott szoksos eljrss a
nemzetkzi jogban. Idzi: Haraszti (1958) i. m. 20.
267 Uo.
268 Rosenne (1985) i. m. 610.
269 S. H. Lauterpacht i. m. 172.
270 Ebben az rtelemben hivatkozik r: Rosenne (1985) i. m. 610.
271 Brown i. m. 224.
272 Certain basic legal notions / certaines notions juridiques de base.
273 Brownlie (1995) i. m. 4647.
274 CIJ: az szaki-tengeri kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye, Recueil
1969, 46., 85.

87

Ezt kveten a szerzdsi megllapodshoz ktst, a mltnyossgi elveket, igazsgossgot, jhiszemsget sorolta fel a Nemzetkzi Brsg.
Az persze igaz, hogy amikor a nemzetkzi br nem akarja megktni a
kezt bels jogi eredet megfontolsokkal, akkor egyszeren figyelmen kvl hagyja ezeket. Ebben jelents mozgsszabadsggal br, ahogyan azt az
lland Nemzetkzi Brsg az egyik Mavromattis gyben hangslyozta:
A nemzetkzi brskodst vgz Brsg nem kteles e
formai megfontolsoknak ugyanazt a jelentsget tulajdontani, mint amelyet ezek a bels jogban jtszhatnak.275
Ezt az elvet tbb ksbbi tlet is megerstette.276 Sir Hersch Lauterpacht
a szoksjoghoz val ktdst s a bri jogfejlesztst egymssal szembestve mutatott r arra, hogy a Nemzetkzi Brsg, jllehet igen helyesen
ktdik a folyamatossg szksgessghez, azokat [ti. sajt precedenseit
KP] nem gy kezelte. St a kifejezett, jllehet lnyegt tekintve deklaratv jelleg felhatalmazs is, amellyel a Stattum a Brsgot feljogostotta
az ltalnos jogelvek alkalmazsra, stimullta a hatskrnek gyakorlsakor meghozott bri dntsben ezen elvek elismertsgnek hatrai
kztt , hangslyozva ezt az elemet.277
Nagy Kroly ugyan az vatossg fenntartsval, de hangslyozza az
analgihoz forduls elnyt, mivel ily mdon a Nemzetkzi Brsg
ppensggel betlthet egy joghzagot is, ha ennek hasznlata belefr a
szoksos bri tevkenysg normlis keretbe.278 A Nicaragua s
az Egyeslt llamok kztti jogvitban is ehhez fordult a Nemzetkzi
Brsg, mondvn, hogy mivel a hatrozatlan idre szl alvetsi nyilatkozatok azonnali felmondhatsgnak joga mg nem alakult ki teljesen,279 ezrt
a jhiszem eljrs kvetelmnyeibl addan azokra
275
276

277
278
279

CPJI: a Mavromattis palesztnai koncesszik gye, Srie A n2, 34.


CPJI: bizonyos lengyel fels-szilziai nmet rdekek gye, Srie A n6, 14.; CIJ:
az szak-kameruni gy, Recueil 1963, 28.; Nicaraguai s ellene irnyul katonai
s flkatonai tevkenysgek gye, Rec, 1984, 428429., 83.; a Kasikili/Sedudu
sziget gye, Recueil 1999/II, 18., 19..
S. H. Lauterpacht i. m. 399.
Nagy K. (1999) i. m. 57.
Nagy K. (1999) i. m. 604.

88

analgia tjn alkalmazni kell a nemzetkzi szerzdsekre vonatkoz azon szablyokat, amelyek bizonyos sszer
idt rnak el a hatrozatlan idre szl szerzdsek felmondsa, illetve megszntetse tekintetben.280
Mindez a jogfejleszts szempontjbl annl is rdekesebb, mivel a
Nemzetkzi Brsg e ttelt tulajdonkppen nem is csak az alvetsi nyilatkozatokra, hanem ltalban vve a hatrozatlan idtartam, egyoldal
akarat-nyilatkozatokra 281 vonatkoztatta.
d) A mltnyossg282
Az t a mltnyossg, a vgcl az igazsgossg. mondta Plumby fbr
az aroai bnyk gyben hozott vlasztottbri dntsben.283 Jllehet a mltnyossghoz val fordulst lehet brlni is, mint Prosper Weil,284 Shigeru
Oda285 vagy enyhbb formban Christopher Rossi286 teszi, klnsen a kiszmthatatlansgot hangslyozva abban. Tny, hogy gyakran kerl erre
sor, hol racionlis tartalommal, hol akarati alapon ugyan, de mgis objektv
kritriumokra helyezve.287
Elihu Lauterpacht szerint azonban a mltnyossg alkalmazsa nem
szksgkppen rossz: tl knny a nemzetkzi trgyalsok realitsaitl
elszakadva kijelenteni, a mltnyossgot beemel utals hinyossgaira
s korltaira rmutatva, hogy nem szolglja a jog elrelthatsgnak
CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye,
Recueil 1984, 420., 63.
281 Uo.
282 A mltnyossgot itt az equity / quit rtelemben hasznlom.
283 Aroa Mines Case, British-Venezuelan Claims Commission, 1903, Hackworth,
Digest of International Law Vol. I, 10. Idzi: Rossi i. m. 247.
284 Prosper Weil legalbbis a tengerjogban a mltnyossghoz fordulst hazrdjtknak nevezte, amelynek alkalmazsra a bri szubjektivits knye s
kedve szerint kerlt sor. Prosper Weil: Perspectives du droit de la dlimitation
maritime. Paris: Pdone, 1988, 147. [a tovbbiakban: Weil (1988)]
285 Oda br a mltnyossghoz fordulst csak mindkt peres fl egyrtelm felhatalmazsa alapjn tartja elfogadhatnak. Shigeru Oda: The International Court
of Justice viewed from the bench (19761993). RCADI (244) 1993/VII, 153. [a
tovbbiakban: Oda]
286 Rossi i. m. 248.
287 Rossi i. m. 249.
280

89

gyt. [] Nem lehetnk annyira idealistk, hogy tagadjuk, egy szerny


trgyalsi vgeredmny is jobb, mint ha egyltaln nincs eredmny.288
Weeramantry br egyik klnvlemnyben rta, hogy azon a napon,
amikor a mltnyossgot egy definiciban vagy formulban sikerl foglyul ejteni, azzal egyszersmind ki is merl a kreativitsa.289 A korbban
mint lttuk mg a kemny brlk kz tartoz, azta mr megenyhlt
Prosper Weil szerint pedig az is a mltnyossg alkalmazsnak vdelmben szl, hogy tvolrl sem ez az egyetlen olyan jogi norma, amit
olyan meghatrozatlansg s bizonytalansg jellemez, ami a br szmra
kisebb-nagyobb diszkrcionlis mrlegelsre ad lehetsget,290 s a mltnyossg a taln leghatkonyabb mdszer arra, hogy a jognak de facto
teljessgt biztostsuk.291
A doktrna ezrt inkbb dvzlte a mltnyossg megjelenst a nemzetkzi brsgi tletek indoklsban, amelynek alapjn mindenekeltt
a tengerjogban impozns joggyakorlati struktra jelent meg, teret adva
a jogfejlesztsnek is.
A tengerjogban, a kontinentlis talapzatok elhatrolst illeten, elszr csak a joghzag ltre trtn hivatkozst tudta cfolni a Nemzetkzi
Brsg a mltnyossghoz fordulssal.292 Majd szinte vrszemet kapott,
s mint Mohammed Bedjaoui a lbiai-tunziai kontinentlis talapzat
gyben hozott tleteket293 alapul vve megllaptotta, a Nemzetkzi
Brsg fokozatosan a mltnyossgnak s a mltnyossgi elveknek
normatv dimenzit adott, ami alkalmazst illeten biztonsgos, elrelthat s ltalnosthat. [] Nem kell azonban itt abszolt biztonsgra
szmtani. A normativits meghdtsa sorn elrt jelents eredmnyek
dacra, mg nem lehet radiklisan s teljesen figyelmen kvl hagyni az
288
289
290

291
292
293

E. Lauterpacht (1991) i. m. 122.


CIJ: a Grnland s Jan Mayen kztti trsg tengeri hatrai elhatrolsnak
gye, Recueil 1993, 256., 159. (Weeramantry br klnvlemnye)
Prosper Weil: Lquit dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice:
un mystre en voie de disparition? [Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Fifty
Years of the International Court of Justice. (Cambridge University Press, 1996 .)
tanulmny jrakzlse] In Weil (2000) i. m. 189.
Weil (2000) i. m. 143.
Weil (2000) i. m. 144.
i) CIJ: a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye, 1982.
februr 24., ii) CIJ: az 1982. februr 24-i tlet fellvizsglatnak s rtelmezsnek
gye (a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye) 1985.
december 10.

90

emberi tnyez nyomait a dntsekben. Radsul a vizsglat segdeszkze (ti. a mltnyossgi elvek) egyltaln nem agglyos precizitssal van
megalkotva. A relevns krlmnyek rtkelse az egyes adott esetekben amikor a mltnyossgi elvekhez fordulunk sohasem matematikai pontossggal trtnik.294 Ian Brownlie arra mutat r, hogy jllehet a
mltnyossgi elvek letkpes rezsimje mg most is fejldik, kevs jogsz
brlta csak a Nemzetkzi Brsg ltalnos megkzeltst.295
A mltnyossgi elvek vgs soron jogi arzenlt jelentenek, amelyben a br megkeresheti azt az eszkzt, ami lehetv teszi szmra, hogy
az ltala posztultumknt kivlasztott s ennek a relevns krlmnynek a megtlsben meghatroznak tekintett mltnyossgi elvnek a
segtsgvel azonostsa, rtkelje, megrtse, s eltrbe helyezze a jogi
szempontbl valban relevns krlmnyeket. A mltnyossgi elveknek
Charles de Visscherrel szlva egyniest kihatsuk van, amelyek
funkcija, hogy a jogot egy konkrt esetre adaptljk.296 Rossi szerint itt
az oszt igazsgszolgltats (distributiv justice) nyilvnul meg, klns
tekintettel a fejlett s a fejld vilg orszgai tkz ignyeinek elbrlsra.297 Bruhcs Jnos azonban a mltnyossg fel menekls tendencijt gy rtelmezi, hogy ily mdon a Nemzetkzi Brsg a peres
felek kztti kompromisszumos megoldst, az egyezsgre val trekvst
kvnta elsegteni.298
Elihu Lauterpacht a mltnyossgot kt ton ltja becsatornzdni
a nemzetkzi brskodsi gyakorlatba: egyrszt a mltnyossg s a
mltnyossgi elvek a fair, igazsgos eljrs fogalma rvn egy elre nem lthat, de az gy sajtossgaihoz igazod megolds jn ltre,
ahol, ha vannak is precedensek, azok a vgkimenetelt nem garantljk.
Lauterpacht szerint ilyenkor a br valban jogalkot (lawmaker). Ez a
praeter legem, illetve a jog alapjn elrt mltnyossg (equity prescribed
by law) esete, amelynek elvben egyrtelmen vissza kell vezetdnie a
jogra. Meg is jegyzi azonban, hogy a gyakorlat szerint valjban nem volt

294
295
296
297
298

Bedjaoui (2001) i. m. 586.


Brownlie (1995) i. m. 47.
Bedjaoui (2001) i. m. 587.
Rossi i. m. 251.
Bruhcs Jnos: Nemzetkzi jog. (III. Nemzetkzi szervezetek) BudapestPcs: Dialg
Campus, 2001, 197.

91

mindig egyrtelmen visszavezethet a jogra.299 A msik eset az, amikor


a felek arra krik a brsgot, hogy a pozitv jogon kvl keresse a mltnyossgot, ily mdon j jogot alkotva (equity contra legem).300
e) A nemzetkzi brsgok igazsgszolgltatsi termszetbl ered
jogostvnyai
A Kompetenz-Kompetenz elv hatsa
Kzismert, hogy a praetori technika, a bri jogfejleszts, a nemzetkzi
jog fokozatos, br esetenknt mr inkbb aktivista termszet fejlesztse a legtipikusabban az egymst kvet bri dntsekre val hivatkozs
rvn formldik. Elvesszk a rgebbi dictumokat, megerstjk, ittott kicsit hozztesznk ez a leggyakrabban alkalmazott,301 s persze a
leggyakrabban gy is tantott metdus. Mindez szorosan kapcsoldik a
Kompetenz-Kompetenz elmlethez, azaz ahhoz a tzishez, hogy az eljr
brsg maga hatrozza meg hatskrnek terjedelmt, br termszetesen a nemzetkzi jog alapjn. Chester Brown azt hangslyozza, hogy a
299 E. Lauterpacht (1991) i. m. 119120.
300 Uo.
301 A bri szerepkr rtelmezsrl: ltalnos szablyknt kimondhat, hogy minden igazsgszolgltatsi hatskrrel rendelkez szervnek megvan az elsdleges
joga, hogy hatskrnek terjedelmrl nyilatkozzon. CPJI: az 1926. december
1-jei grg-trk megllapods rtelmezse trgyban adott tancsad vlemny,
Srie B n16, 20. Egy olyan rtelmezs, ami arra ktelezn a Brsgot, hogy lljon meg annak megllaptsnl, hogy az egyezmnyt pontatlanul alkalmaztk,
vagy ppen nem alkalmaztk, gy, hogy nem jelli meg a feltteleket, amelyek
kztt a srelmet szenvedett jogok helyrellthatk, szembe menne a rendelkezs
feltehet s termszetes rtelmvel, hiszen egy ilyen igazsgszolgltatsi testlet,
ahelyett, hogy a jogvitt vglegesen rendezn, csak jabb vitk szmra hagyn
nyitva a kaput. CPJI: a Chorzow-i zem gye, Srie A n9, 25. Figyelemmel
arra, hogy egy, a Brsg megkeressnek alapjul szolgl kompromisszumot
ktsg esetn gy kell rtelmezni hacsak ez nem megy szembe annak rendelkezseivel , hogy e klauzulk tnylegesen is hatlyba lphessenek. [permettant
ces clauses de dployer leurs effets utiles] CPJI: Fels-szavojai s gexi vmszabad vezetek gye, Srie A n22, 13. CIJ: Nottebohm gy, Recueil 1953, 119.;
Bissau Guinea / Szenegl 1989. november jlius 31-i vlasztottbrsgi dnts
gye, Recueil 1991, 1920., 46.; Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye, Recueil 1986, 32., 44.; a npirts megelzsrl s
megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 1996, 31.,
46.; a fegyveres er alkalmazsa jogszersgnek gye, Recueil 1999, 11., 20.; a
kolajfrtornyok gye, Recueil 1996 (II) 810., 16.

92

bennrejl hatskrk, illetve a Kompetenz-Kompetenz elv szempontjbl az adott nemzetkzi brsg stattumnak szablyai sokkalta inkbb
deklaratvek, mintsem konstitutvek.302
Az Alabama-gy ta, a korbbi precedensek nyomn ltalnosan elfogadott vlt, hogy ellenttes megllapods
hjn, egy nemzetkzi brsgnak joga van dnteni sajt
joghatsgrl, s joga van arra is, hogy evgett rtelmezze azokat az instrumentumokat, amelyek joghatsgt
meghatrozzk.303
Ehhez termszetesen kapcsoldik a nemzetkzi jog ltal is elismert jura
novit curia elv. Sir Hersch Lauterpacht szerint, ahogyan a bri jogalkotst ( judicial legislation) nem lehet kizrni azon az alapon, hogy mereven
ragaszkodunk a ltez szoksjoghoz, gy a bri szabadsgot sem lehet
kizrni gy, hogy a Brsg sajt precedenseihez szolgaian ragaszkodjon.304 Ahogyan a Nemzetkzi Brsg a halszati gyekben a kompetencikra vonatkozan kimondta:
A Brsg, mint nemzetkzi igazsgszolgltatsi szerv,
kteles a nemzetkzi jogot megllaptani. Kteles sajt
kezdemnyezsre figyelembe venni a nemzetkzi jog
minden olyan szablyt, amelyek a jogvita rendezsben
relevnsak. Tekintettel arra, hogy a Brsg funkcija abban ll, hogy hatrozza meg, s alkalmazza a jogot minden egyes eset krlmnyei kztt, annak a terht, hogy
bizonytsk a nemzetkzi jog ltt, nem lehet egyik vagy
msik fl vllra helyezni.305
Shabtai Rosenne a jura novit curia elvet pedig gy rtelmezi, hogy ebben
a jog, a lex fori, ami persze itt a nemzetkzi jog, nem a felek ltali bizonytsra szorul norma, hanem a Nemzetkzi Brsg sajt vizsglatnak

302 Brown i. m. 212.


303 CIJ: Nottebohm gy, Recueil 1953, 119.
304 S. H. Lauterpacht i. m. 399.
305 CIJ: a halszati gyekbeni kompetencia gye, Recueil 1974. 10., 17.

93

sarjadka.306 gy a Brsg nincs is ktve csak a hatsgokhoz s a felek


ltal kifejtett rvrendszerekhez, hanem teljesen szabad abban, hogy sajt
kutatsokat vgezzen, s ezek alapjn jusson el sajt kvetkeztetseihez.307
A Nemzetkzi Brsg ebben az rtelemben az egsz eljrs sszes vetlett uralja.308 Bruhcs Jnos arra mutat r, hogy ennek az elvnek a hangslyozott alkalmazsa azt a clt szolglta, hogy a vlasztottbrsgoktl
magt megklnbztetve, a nemzetkzi jog nll szerveknt fellpve,
azoknl nagyobb mozgsszabadsgot ignyelhessen.309
A Kompetenz-Kompetenz elmletnek megvan a maga jelentsge a
tancsad vlemnyek eljrsban is. A szmos idevg gy sorbl310
emeljnk ki egyet, az atomfegyverek hasznlata, vagy az azzal val fenyegets jogszersge trgyban adott tancsad vlemnyt, amely jl
jelzi a Nemzetkzi Brsg taktikzsi lehetsgeit:
Akrmilyenek is legyenek a feltett krds politikai aspektusai, a Brsg nem tagadhatja meg, hogy jogi termszetet
tulajdontson egy olyan krdsnek, ami azt indtvnyozza,
hogy lnyegt tekintve [a Nemzetkzi Brsg KP] igazsgszolgltatsi feladatot hajtson vgre, jelesl azt, hogy
megtlje, jogszer-e az llamok esetleges magatartsa
azon ktelezettsgek fnyben, amelyek rjuk a nemzetkzi jog rtelmben hramlanak.311
306
307
308
309
310

311

Rosenne (1985) i. m. 603604.


Uo.
Rosenne (1985) i. m. 602. Ugyanebben az rtelemben: Gilbert Guillaume: La
juridiction internationale permanente: Preuves et mesures dinstruction. [a tovbbiakban: Guillaume (1987)] In Philip, ed. i. m. 211.; Abi-Saab i. m. 134.
Bruhcs i. m. 197.
CIJ: llam ENSZ-tagfelvtelnek felttele trgyban adott (I.) tancsad vlemny, Recueil 19471948, 6162.; llam ENSZ-tagfelvtelnek gyben adott (II.)
tancsad vlemny, Recueil 1950, 67.; az Egyeslt Nemzetek bizonyos kltsgei
trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 1962, 155.; az Egyeslt Nemzetek
Adminisztratv Brsgnak n 158 tletvel szembeni reformcis krelem trgyban (Fasla-gy) adott tancsad vlemny, Recueil 1973, 172., 14.; a WHO s
Egyiptom kztti, 1951. mrcius 25-i megllapods rtelmezse trgyban adott
tancsad vlemny, Recueil 1980, 87., 33.)
CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996,
12., 13.

94

Itt a Nemzetkzi Brsg pthetett azonban azokra a tziseire, amelyeket a peres eljrsokban tbbszr is alkalmaznia kellett, amikor is egyes
pergtl kifogsok ugyanakkor magnak az gynek a bri elbrlhatsgt (azaz a justiciability-t) vitattk. Az elbrlhatsg ktsgbe vonsra ugyanis gyakran trtnt ksrlet, spedig a problmakr komplex jellegt hangslyozva, amelybl a Nemzetkzi Brsg el kerlt gy gymond tulajdonkppen csak egy sszefggseibl kiragadott s gy nmagban rtelmezhetetlen elem.312
A Nemzetkzi Brsg a teherni tszgyben Irn rszrl felvetett, s
az Amerikai Egyeslt llamok ltal vitatott rvet azzal utastotta el, hogy:
eddig mg sohasem hivatkoztak eltte arra, hogy mivel a jogvita csak egy vetlete egy politikai vitnak, a
Brsgnak el kellene hrtania, hogy dntsn a felek
kztt felmerlt jogi krdsekben. Nincs ennek alapja a
Brsg gyakorlatban, az Alapokmnyban s a Brsg
Stattumban sem: ha a Brsg, ellenttben biztosan
rgzlt gyakorlatval, ezt a nzetet fogadn el, az messzire vezet s indokolatlan korltozsokat eredmnyezne
a Brsgnak a nemzetkzi vitk bks rendezsben jtszott szerepben.313
A Nicaragua c. Amerikai Egyeslt llamok gyben az itt s most mr
az amerikai fl ltal elterjesztett kifogs ugyanerre a sorsra jutott.314
312 Ezt hangoztatta az n. teherni tszgyben Irn, mondvn, hogy a diplomciai
mentessgeket srt esemnyek nem rtelmezhetk nmagukban, fggetlenl
az irni belgyekbe val beavatkozstl [], az irni np kizskmnyolstl
[], az irni np ellen elkvetett bncselekmnyektl. CIJ: az Egyeslt llamok
teherni diplomciai s konzuli szemlyzetnek gye, Recueil 1980, 20., 35.
313 CIJ: az Egyeslt llamok teherni diplomciai s konzuli szemlyzetnek gye,
Recueil 1980, 21., 37..
314 A Nicaragua c. Amerikai Egyeslt llamok gyben pedig ppen az amerikai fl
rzkeltette, hogy a kiktk elaknstsa, a kontrk bizonyos tmogatsa nem tlhet meg nmagban, mivel itt gymond globlis politikai sszefggsekrl, s
mindenekeltt a kommunista expanzi meglltsrl is sz van, s radsul mindez az nvdelmi jog problmakrvel is sszekapcsoldik, de utbbi elbrlsi
fruma a Biztonsgi Tancs. Msrszt pedig amennyiben a fegyveres konfliktusra koncentrlunk, gy eszerint annak is a Biztonsgi Tancs lenne a megfelel
fruma, s nem a Nemzetkzi Brsg. A Nemzetkzi Brsg azonban emlkeztette az Amerikai Egyeslt llamokat arra, hogy rdekes mdon ugyanezt a

95

Volt teht kell fogdz a Nemzetkzi Brsg szmra sajt igaz, peres
joggyakorlatban ahhoz, hogy elutastsa azokat az rveket, amelyek hasonl megfontolsok alapjn vitattk, hogy az atomfegyverek jogszersge
trgyban jog- illetve clszer lenne-e a Kzgyls ltal krt tancsad
vlemnyt megadni.
A Brsg jogalkotsra termszetesen nem jogosult, s az
eset krlmnyei szerint erre nem is krtk. R mindssze az hramlik, hogy rendes igazsgszolgltatsi funkcijt gyakorolja, gy, hogy megbizonyosodik arrl, hogy
lteznek-e vagy sem olyan jogi elvek, amelyek az atomfegyverek alkalmazsra, vagy az azzal val fenyegetsre
vonatkoznak. Az az rv, miszerint a Brsg, ha a krdsre vlaszolna, knytelen lenne jogalkotsba bocstkozni,
azon a felttelezsen alapul, hogy a ltez corpus juris nem
tartalmaz idevg szablyt. A Brsg azonban nem tud
egyetrteni ezzel az rvvel; csak kimondja a ltez jogot,
s egyltaln nem fog jogot alkotni. Ez mg akkor is igaz,
ha a Brsgnak, amikor a jogot kimondja, s alkalmazza,
szksgkppen pontostania kell annak hatlyt, s esetenknt meg kell llaptania a bekvetkezett fejldst.315
Rosalyn Higgins szerint azonban szmos kommenttor flrertette a vlemnyt, vagy legalbbis tves kvetkeztetsre jutott, amikor jogfejleszts eredmnynek tudta be azt a dictumot, hogy az atomfegyverek alkalmazsa is a humanitrius nemzetkzi jog koordinti kztt tlhet meg,
s nem esik azon kvl. Szerinte az atomhatalmak valjban sohasem
lltottk, s a tancsad vlemnyezsi eljrs sorn pedig egyltaln
nem hangzott el, hogy az atomfegyver bevetsrl szl dnts meghoza-

315

hatskri krdst nem tartotta relevnsnak az n. lgi incidens gyekben. (CIJ:


Nicaraguai katonai s flkatonai tevkenysgek gye, Recueil 1984, 435., 97.)
A Nemzetkzi Brsg azt is hangslyozta, hogy t arra krtk, hogy hozzon
dntst a Biztonsgi Tancs ltal is trgyalt helyzetek bizonyos jogi vetleteirl, s ez, mint eljrs abszolt sszeegyeztethet a Egyeslt Nemzetek legfbb
igazsgszolgltatsi szerveknt lvezett helyzetvel. CIJ: Nicaraguai katonai s
flkatonai tevkenysgek gye, Recueil 1984, 436., 98..
CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996,
237., 18.

96

talakor ne lennnek irnyadk a hadvisels jognak szablyai.316


Higgins e ttelei vgs soron egybeesnek azokkal a tzisekkel, amelyeket Herczegh Gza fogalmazott meg az 19741977. vi genfi diplomciai
konferencin vgzett humanitrius nemzetkzi jogi kodifikci eredmnyeit bemutat monogrfijban.317
Herczegh Gza a tancsad vlemnyhez fztt nyilatkozatban viszont mr jval szigorbban fogalmazott: A humanitrius nemzetkzi
jog alapelvei, amelyeket a tancsad vlemny indoklsa korrekten mutat be, kategorikusan s egyrtelmen tiltjk a tmegpusztt fegyverek,
s kzttk az atomfegyverek bevetst. A humanitrius nemzetkzi jog
nem ismer ez all kivtelt.318
A nemzetkzi brsgok n. kisebb hatskrei
Taln tlzs lenne az albbiakat a sz szoros rtelmben vett jogfejleszts
krbe vonni, de azt meg kell azrt llaptani, hogy a brsg, amikor igazsgszolgltatsi funkcijt gyakorolja, bizonyos aprsgokban, kisebb jelentsg krdsekben jogosult abban is dntst hozni, amit explicit mdon
nem is krdeztek tle a kompromisszumban. gy a nemzetkzi brsgok
eleve jogosultak meghatrozni azt a pnznemet, amelyben a megtlt krtrts sszegt szmtjk.319
316

317

318
319

Rosalyn Higgins: The International Court of Justice and Human Rights. [a tovbbiakban: Higgins (1998)] In Karel Wellens (ed.): International Law: Theory and
Practice. Essays in Honour of Eric Suy. The HagueBostonLondon: Nijhoff,
1998, 702.
A tmegpusztt ABC fegyvereknek az a jellemz vonsuk, hogy rombol
hatsuk trben s idben nem korltozhat katonai clpontokra. Alkalmazsuk
ennek kvetkeztben a polgri lakossg elre nem lthat s meg nem hatrozhat
tmegnek elpuszttsval jrna. Ez azt is jelenti, hogy esetleges bevetsk kifejezett szerzdses rendelkezsek hinyban is ellenttes a nemzetkzi joggal, de az
is igaz, hogy a tmegpusztt fegyverek problmja tlntt a szkebb rtelemben
vett humanitrius nemzetkzi jog terletn []. 19741977-ben Genfben a (III.)
bizottsg nem foglalkozott rdemben az n. felesleges szenvedst okoz fegyverek krdsvel, mivel a fegyverek problmja a Leszerelsi Bizottsg napirendjn szerepel, de tbben hivatkoztak a tmegpusztt fegyverek alkalmazsnak
jogellenes voltra. Herczegh (1981) i. m. 127. s 160.
CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge
trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996, 275.
Taln nem is szksges az, hogy az alvetsi megllapods pontosan elrja azt
a pnznemet, amelyben a majdani vlasztottbri tletnek az sszeget meg kell
llaptania, jllehet az viszont igen fontos, hogy magt az sszeget pontosan sz-

97

Az Emberi jogok eurpai egyezmnye sem korbbi,320 sem mai formjban321 nem utal erre. Az eur bevezetse ta ebben a pnznemben
llaptja meg adott esetben az Emberi Jogok Eurpai Brsga az elgttel sszegt, amelyet, az orszg valutjban kell kifizetni, ha ti. az nem
az eur-vezethez tartozik.322 (Az eur bevezetse eltt gyakran francia
frankban323 szmtottk ki az sszeget, de volt plda arra is, hogy az adott
orszg nemzeti valutjban trtnt az sszeg meghatrozsa,324 st a kettt vegythettk is.325)
A brsg helyzetre s stattumra visszamutat jogfejleszts
A nemzetkzi brsgnak egy adott nemzetkzi szervezethez ktdse is
gyakorolhat bizonyos hatst az tletben, tancsad vlemnyben megjelen rvrendszerre, mivel a jogvitt gy gyakran az adott egyetemes vagy
regionlis nemzetkzi szervezet optikjt is figyelembe vve rendezi.326
mtsk ki, s gy hozzk nyilvnossgra, hogy az alperesre hraml pnzgyi
teher semmifle ktsgnek ne hagyjon teret. Hyde (1947) i. m. 1627., 577. s
16311632., 579.. Lsd hasonl rtelemben Stewart amerikai vlasztottbrt, a
Young, Smith & Company gyben, Spanish Claims Commission, 1871. februr
1112,, Moore, Arbitrations III, 2186.
320 Az egyezmny eredeti szvege szerint: 50. cikk Ha a Brsg megllaptsa szerint egy Magas Szerzd Fl igazsggyi hatsga vagy brmely ms hatsga
ltal hozott hatrozat vagy megtett intzkeds teljesen vagy rszben ellenttes a
jelen Egyezmnybl ered ktelezettsgekkel, s amennyiben az emltett fl bels
joga az ilyen dnts vagy intzkeds kvetkezmnyeinek csak rszleges jvttelt teszi lehetv, a Brsg hatrozata, szksg esetn, igazsgos elgttelt ad a
srtett fl szmra.
321 A 11. jegyzknyvvel bevezetett hatlyos szveg: 41. cikk Igazsgos elgttel Ha
a Brsg az Egyezmny vagy az ahhoz kapcsold jegyzknyvek megsrtst llaptja meg s az rdekelt Magas Szerzd Fl bels joga csak rszleges jvttelt tesz
lehetv, a Brsg szksg esetn igazsgos elgttelt tl meg a srtett flnek.
322 CEDH: Balogh c. Magyarorszg gyben hozott tlet 81-88. s a rendelkez rsz
6. pontja.
323 CEDH: Mitap et Mftoglu c. Trkorszg gyben hozott tlet 44. s a rendelkez rsz 3. pontja.
324 CEDH: A. s msok c. Dnia gyben hozott tletben a rendelkez rsz 3.a pontja.
325 CEDH: Soering c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet 125128. s a rendelkez rsz 5. pontja.
326 Pierre-Marie Dupuy: Le droit des Nations Unies et sa pratique dans la jurisprudence
de la Cour Internationale de Justice. [a tovbbiakban: P-M. Dupuy (2004)] In Boisson
de Chazournes, ed. i. m. 157.

98

A szervezet funkcionlis rdekeinek s lehetsgeinek figyelembe vtele327 esetenknt komolyan befolysolhatja a bri dntshozatalt. Ahogyan
arra Elihu Lauterpacht, nmileg ktkedve rmutatott, fel kell tennnk a
krdst, vajon a nemzetkzi szervezeteket rint gyek brsgi intzse
s klnsen a szervezetek alapokmnyainak rtelmezse elre megfontolt vagy kvetkezetes ksrleteket jelent-e annak rdekben, hogy gy
kifejlessze a nemzetkzi szervezetek, mint olyanok, joganyagnak rendszerszemllet megkzeltst? Avagy nem arrl van-e sz, hogy csak
joggyakorlati epizdok sorjznak, amelyek kzs jellemzje mindssze
annyi, hogy szervezeti termszet tnyeken alapulnak, amelyek azonban csak vletlenszeren vetnek fnyt a nemzetkzi szervezet jogrendszerre?328 A Nemzetkzi Bntetbrsg nll ltt, a nemzetkzi kzssg egyb tagjaival val kapcsolatrendszernek strukturlatlansgt
rtkeli gy Jared Wessel, hogy az eleve megnvelte a bri jogfejleszts
potenciljt.329
Egy-egy problma politikai vetletei esetenknt mg fontosabb tehetik
a brsgnak a mgtte lev szervezettel, illetve utbbi bizonyos szerveivel megvalsul egyttmkdshez fzd rdekek figyelembevtelt.
Valjban, amikor politikai megfontolsok jtszanak jelentsebb szerepet, klnsen fontos lehet egy nemzetkzi szervezet szmra, hogy tancsad vlemnyt kapjon a
Brsgtl a vitatott krdsben alkalmazand jogi elveket
illeten.330

327
328

329
330

Hlne Ruiz Fabri: La motivation des dcisions des juridictions internationales.


http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsil/annual_documents/2008/spring/Ruiz-Fabri.pdf , 16.
Elihu Lauterpacht: The development of the law of international organization by
the decisions of international tribunals. RCADI (152) 1976/4. 466. [a tovbbiakban: E. Lauterpacht (1976)] Igen hasonl rtelemben ltja a krdst Alain Pellet
is. Alain Pellet: Rapport. [a tovbbiakban: Pellet (1997)] In Connie PeckRoy
S. Lee (ed.): Increasing the Effectiveness of the International Court of Justice,
Proceedings of the ICJ/UNITAR Colloquium to Celebrate the 50th Anniversary of
the Court. The HagueBostonLondon: NijhoffUNITAR, 1997, 252. [a tovbbiakban: PeckLee, ed.]
Wessel i. m. 406.
CIJ: a WHO s Egyiptom kztti, 1951. mrcius 25-i megllapods rtelmezse
trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 1980, 87., 33..

99

A Brsg mindig is tudatban volt az Egyeslt Nemzetek


f szerveknt viselt sajt felelssgnek331
Az ENSZ szervezeti rdekei figyelembevtelnek s ebben az sszefggsben magnak a Nemzetkzi Brsgnak a szerept sokan hangslyozzk,332 s az ezt kimond, immr klasszikus tmutatsok, mint az
Egyeslt Nemzetek jogalanyisgnak minstse a Bernadotte-gyben,333
vagy az ENSZ szervek hatskreinek terjedelme az ENSZ-kltsgek trgyban adott tancsad vlemnyben, illetve az n. dl-nyugat-afrikai
gyekben gyakran hivatkozott pldk. Ugyanezt a logikt lehet azonban
felfedezni az Eurpa Tancsban is. Franz Matscher, az osztrk br ezt az
szak-ciprusi vonatkozs334 Loizidou c. Trkorszg ggyel szemlltette,335 ahol az Emberi Jogok Eurpai Brsg az egyni panaszjog illetve a
brsgi joghatsg elfogadst fakultatv lehetsgknt elr 25. s 46.
cikkeket rtelmezve kijelentette, hogy az Egyezmny, mint l eszkz
(azaz vgs soron az l jog doktrnja) szerinti
CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge
trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996, 13
14., 14.
332 Lsd pldul: E. Lauterpacht (1976) 468.; Manfred Lachs: The development and
general trends of international law in our time. (General course) RCADI (169) 1980/
IV, 143. [a tovbbiakban: Lachs (1980)]; W. Michael Reisman: The supervisory
jurisdiction of the International Court of Justice: international arbitration and
international adjudication. RCADI (258) 1996/I, 145147.; Edward McWhinney:
Judicial Settlement of International Disputes Jurisdiction. Justiciability and
Judicial Law-Making on the Contemporary International Court. Dordrecht
BostonLondon: Nijhoff, 1991, 42. [a tovbbiakban: McWhinney (1991)]; Jules
Basdevant: The Judiciary in the International Sphere. VII. United Nations Bulletin
n9, November 1, 1949, 503., idzi: Prott i. m. 12.
333 Jennings ugyanakkor kiss brlja ezt, mint megtett jogfejlesztsi lpst, s gy
tekinti, hogy egy korbbi generci tl nagy s indokolatlan rmt vltotta ki,
mg ha helyes irnyba kormnyozta is a jogot ez a tancsad vlemny. Jennings
(1998) i. m. 533.
334 A ciprusi grg Loizidou asszonynak a szigetnek a trk hadsereg ltal megszllt
rszn kikiltott, de csak Trkorszg ltal elismert n. szak-Ciprusi Trk
Kztrsasgban fekdtek csaldi birtokai, amelyet az orszg kettosztottsga
miatt nem mvelhetett. Az szak-ciprusi rezsim viszont a parlagon hagyott fldeket egy agrrreform keretben llamostotta, s gy Loizidou asszony a tulajdonon esett srelmet panaszolta, a rezsim aktust a megszll hatalomnak, azaz
Trkorszgnak betudva.
335 Matscher i. m. 282.
331

100

rtelmezs nem korltozdik csak az Egyezmny normatv rendelkezseire, hanem kiterjed mindazokra, amelyek
a vdelmi rendszer mkdst szablyozzk. Ezeket a rendelkezseket negyven v mltn mr nem lehet gy rtelmezni, ahogyan megfogalmazik azokat negyven vvel
ezeltt rtettk. 336
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga itt egybknt azt is kimondta, hogy
mg ha kimutathat is lenne, hogy egyes korltozsok
mg megengedhetek voltak akkor, amikor a jelenlegi llamoknak csak kisebbsge volt rszes az Egyezmnyben,
ennek mr nem lenne dnt jelentsge.337
Ugyanakkor korbbi korokhoz ktd bizonyos korltozsokrl is kiderlhet, hogy kisebb-nagyobb talaktsokkal, de ma is hasznosthatk, st
jval pozitvabb clokat is szolglhatnak, mint korbban. Erre pldaknt
lehet emlteni az egykori n. gyarmati klauzulk esett, amelyek szp
csendesen talakultak terleti klauzulkk, s mg korbban az emberi
jogok biztostsra vllalt ktelezettsgek alli terleti kivteleket szolgltak, mindenekeltt az n. gazdasgi, szocilis jogok terletn, addig
jelenleg nkormnyzatok, esetenknt kisebbsgi terleti autonmik hatskreinek tiszteletben tartshoz kapcsoldnak, s ezek rdekt szolgljk.338
336 CEDH: Loizidou c. Trkorszg gyben hozott tlet 71..
337 CEDH: Loizidou c. Trkorszg gy, uo.
338 Az llamok ugyanis kthetnek olyan szerzdseket, amelyek vagy a szablyozott
trgy sajtossgai miatt, vagy ms okbl terletk csak egy rszre vonatkoznak.
gy pldul egy terlet demilitarizlsa, vagy egy konkrt terletre vonatkoz
specilis egyb szablyrendszer (pldul szabadkiktk ltestse, vagy ppen a
nemzetkzi folynak minsts, klnsen amg nem az egsz vzgyjtrendszerre kiterjed szablyozst fogadtak el az rintett llamok) esetleg csak az llam egy
bizonyos rszn br rdemi jelentsggel, s az llamok feleslegesnek tartjk az
egsz terlet bevitelt a szerzds hatlya al. Azok az llamok, amelyek szles
kr terleti autonmit biztostanak egyes szigeteknek, nyelvi vagy etnikai kisebbsgeknek (Finnorszg az Aland-szigeteknek), vagy ppen esetleg alkotmnyjogi hagyomnyok miatt tiszteletben tartjk bizonyos terleteik nigazgatst,
vagy nyelvi, fldrajzi, esetleg trtnelmi alapokon fderlis rendszerek lettek,
az llam s az adott terlet kztti hatskrmegoszts miatt arra trekednek, hogy
egyes nemzetkzi szerzdseikbe kerljn bele olyan rendelkezs, amely kell

101

A korbbi tletekhez kapcsold folyamatossg s elrelps


A brsgok sajt dntseinek egymsra hatsa nemcsak a folyamatossgban, a folyamatos ptkezsben valsulhat meg, hanem egy korbbi
dnts megtagadsban is. Bizonyos vltoztatsokat mg besorolhatunk
a gpelsi, szmtsi hibk kijavtsba, msok azonban mr valban in
merito jogfejlesztseknek minsthetk.
A technikai korrekcik
A res judicata tekintlyt leginkbb gy tudja biztostani a brsg, hogy
az gyben hozott dntse mellett kvzi mechanikusan kitart. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a puszta szmtani, szmtsi tvedseket ne
lehetne kijavtani.339 (Igaz, egy ilyen javts persze nem jogfejleszts.) Az
lland Nemzetkzi Brsg kifejezetten fel volt hatalmazva arra, hogy
ex officio javtsa ki a kis hibkat.
Az lland Nemzetkzi Brsg rendtartsnak 75. cikke szerint A
Brsg, vagy ha az nem tart lst, gy az Elnk jogosult arra, hogy kijavtson brmilyen anyagi tvedst, amely valamely vgzsbe, tletbe vagy
vlemnybe kerlt bele, hiba vagy vletlen mulaszts nyomn. Richard

339

rugalmassgot hordoz ahhoz, hogy bizonyos terleteit, esetleg csak ideiglenesen


kivonhassa a szerzds hatlya all. Lthat, hogy itt is alapveten a szerzd
felek kzs akarata irnyad, s ezrt a korbban gyarmati klauzulnak is nevezett
jogtechnikai megoldsnak ma is van relevancija. Elnevezsre a semlegesebb
n. terleti klauzult hasznljk. Ez mdot ad arra, hogy terletet a szerzds
hatlya all kizrjon, vagy ppen ellenkezleg, bevigyen a szerzds hatlya al.
Ha nem kerlt be ilyen szerzdsi fordulat, mivel a terleti klauzula intzmnyt
a szerzd llamok az adott szerzdsben nem tartjk kvnatosnak, akkor esetleg a fenntarts intzmnyvel trekedhet az rintett llam arra, hogy a bels alkotmnyjogi kompetencik s a nemzetkzi ktelezettsgvllals harmonikusan
illeszkedjen.
Azt hiszem, az vilgos, hogy amennyiben a bizottsg flrertelmezte a bizonytkot, vagy szmtsi hibt vtett, vagy ha a dntse nem is kveti sajt tnymegllaptst, illetve ha brmilyen okbl a dnts nem vg egybe a tnyllssal, avagy
ha anyagi jogi tveds trtnt, a Bizottsgnak nemcsak joga, de ktelessge is,
hogy vilgosan indokolva, jra megnyissa a dntst, s azt kijavtsa, a tnyeknek
s az alkalmazand jogi szablyoknak megfelelen. Robert vlasztottbrsgi elnk prhuzamos indoklsa az n. szabotzs gyben (Sabotage Claims) (Amerikai
Egyeslt llamok c. Nmetorszg), hozott tlethez. Idzi: Hyde (1947) i. m. 1635.,
581. (Mixed Claims Commission, US and Germany, Opinions and Decisions in
the Sabotage Claims 19331939, 1124.)

102

Plender szerint szerint stattumbeli rott szably hjn is lehet ugyanezt


vlelmezni a Nemzetkzi Brsg elnke esetben is,340 s ugyanezt a
jogot a Brsg testlete szmra anyagi tvedsek esetben lnyegben
elismeri Shabtai Rosenne,341 valamint Giuliana Ziccardi Capaldo342 is.
Ahogyan arra a Nemzetkzi Brsg is rmutatott:
Nincs ok annak felttelezsre, hogy egy msra hivatott
tlet mirt ne foglalkozhatna olyan krdssel, ami azzal
sszefggsben kijavtst ignyel.343
Mindezt azzal magyarzza Shabtai Rosenne, hogy maga a hiba kijavtsnak a termszete eleve nem jogvita jelleg.344
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga az elmlt vekben pedig ppen egy
Magyarorszgot rint gyben szolgltatott pldt az n. technikai korrekcira, radsul egy politikailag igencsak szenzibilis krdsben.
A Bukta c. Magyarorszg gyben a be nem jelentett tntets kivlt
oka Medgyessy Pter magyar s Adrien Nastase romn miniszterelnkk 2002. december 1-jei Kempinski szllbeli pezsgs koccintsa volt.
A magyar miniszterelnk ugyanis azon a romn nemzeti nnepen vett
rszt, amelynek dtuma az 1918. december 1-jn az n. gyulafehrvri
gyls romn rsztvevi ltal elfogadott, Erdly Romnihoz csatlakozst gymond kimond hatrozatra mutat vissza. Az tletben az Emberi
Jogok Eurpai Brsga elmarasztalta Magyarorszgot a tntets feloszlatsa miatt, kimondva, hogy a be nem jelentett jelleg, nmagban, egyb
okok hjn nem ad alapot a feloszlatsra.345
340
341
342
343
344
345

Richard Plender: Procedure in the European Court: Comparisions and Proposals.


RCADI (267) 1997, 304. [a tovbbiakban: Plender]
Rosenne (2006) i. m. (III) 1566.
Giuliana Ziccardi Capaldo: Rpertoire de la Cour Internationale de Justice (1947
1992). Nijhoff, 1995, 988. [a tovbbiakban: Ziccardi Capaldo]
CIJ: a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gyben
hozott tlet fellvizsglatnak s rtelmezsnek gye, Recueil 1985, 198.o, 10.
Rosenne (2006) i. m. (III) 1566.
A Brsg vlemnye szerint specilis krlmnyek kztt, amikor valamely
politikai esemny demonstrci formjt lt kzvetlen vlaszlpst tehet indokoltt, a politikai esemnyt kvet bks demonstrci feloszlatsa pusztn a
szksges elzetes bejelents hinya miatt, ha a rsztvevk semmilyen jogellenes
magatartst nem tanstanak, a bks cl gylekezs szabadsgnak arnytalan
korltozst jelenti. [] Tekintettel a fenti megfontolsokra a Brsg megllapt-

103

A korrekci tulajdonkppen az gy tnyllsnak sszefoglalst s


azon bell a december 1-jei dtum trtneti meghatrozottsgt rintette. Az angol nyelven meghozott tlet 7.-ban ugyanis eredetileg Erdly
annexijra utalt.346 Az tletet lement honlapok megriztk ezt a megfogalmazst,347 s ezt tkrzi a Strasbourgban ksztett fordts is, amelyet az Igazsggyi s Rendszeti Minisztrium honlapjra348 is feltettek:
2002. december 1-jn a romn Miniszterelnk hivatalos ltogatst tett
Budapesten, s Romnia nemzeti nnepe alkalmbl fogadst adott. E
romn nemzeti nnep az 1918-as gyulafehrvri orszggylsrl emlkezik meg, amely kimondta az addig Magyarorszghoz tartoz Erdly
Romnia ltali annektlst.
Idkzben azonban, mint az tlet nyitlapja is utal r,349 megvltozott
az inkriminlt mondat350 az elterjedt, s feltehetleg hiteles informcik
szerint a romn diplomcia kzbelpse nyomn. gy az annexation
helybe a semlegesebb transfer kerlt.
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga eljrsi szablyainak 81. cikke szerint az tletek fellvizsglatra, illetve a trlt panaszoknak a listra
trtn jrafelvtelre vonatkoz szablyokat nem rintve, az tlet illetve
a dnts meghozataltl szmtott egy hnapon bell, a Brsg sajt kezdemnyezsre vagy valamelyik fl krsre, kijavthatja a lersi tvedseket, szmolsi tvedseket vagy nyilvnval hibkat.
ja, hogy a krelmezk bks gylekezsnek feloszlatsa nem tekinthet szksgesnek egy demokratikus trsadalomban az elrni kvnt clok rdekben.
CEDH: Bukta c. Magyarorszg gyben hozott tlet, 36. s 38.
346 On 1 December 2002 the Romanian Prime Minister made an official visit to
Budapest and gave a reception on the occasion of Romanias national day. The
latter commemorates the 1918 Gyulafehrvr National Assembly, which declared
the annexation of Transylvania, hitherto Hungarian, to Romania.
347 gy pldul az EURO IUS-INFO nev szlovniai honlap is. http://www.iussoftware.si/EUII/EUCHR/dokumenti/2007/07/CASE_OF_BUKTA_AND_
OTHERS_v._HUNGARY_17_07_2007.html
348 Az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak dntsei / A Brsg Magyarorszggal
kapcsolatos tletei http://www.im.hu/?mi=1&katid=56&id=112&cikkid=4271
349 This version was rectified on 25 September 2007 under Rule 81 of the Rules of
Court.
350 On 1 December 2002 the Romanian Prime Minister made an official visit to
Budapest and gave a reception on the occasion of Romanias national day, which
commemorates the 1918 Gyulafehrvr National Assembly when the transfer of
the hitherto Hungarian Transylvania to Romania was declared.

104

A Bukta c. Magyarorszg esetben ezek utn mr csak az a krds


mivel az gyben a felek a panaszosok illetve a magyar kormny voltak,
s egyikk sem krte a kijavtst , hogy milyen elfelttelek kellenek
ahhoz, hogy a Brsg sajt kezdemnyezst az gyben tulajdonkppen
rdemben nem is rintett kormny indtvnyra tegye meg.
De facto s de jure fellvizsglati jogostvnyok
Jval sikamlsabb terletre lp azonban a nemzetkzi br, amikor in
merito javtana ki egy korbbi dntst. A mindenekeltt a nemzetkzi
bntet brsgok esetben gyakorinak tekinthet ktfokozat eljrsok
esetben esetben vgs soron errl van sz, de az Emberi Jogok Eurpai
Brsga esetben is ez a helyzet a 11. jegyzknyv hatlybalpse ta.
Igaz, ezekben az esetekben a res judicata akkor ll be, ha a msodfok (mr
amennyiben sor kerlt az eltte lev eljrsra) is meghozza a dntst. Az
Emberi Jogok Eurpai Brsga azonban mr a 11. jegyzknyv eltt is,
azaz az Emberi Jogok Eurpai Bizottsga s az Emberi Jogok Eurpai
Brsga dichotmijnak rendszerben gy rvelt, hogy az Emberi Jogok
Eurpai Bizottsga ltal tett megllaptsok fontosak ugyan az szmra,
m joga van azoktl eltrni.
Az Egyezmny rendszerben, a tnyek megllaptsa
mindenekeltt a Bizottsgra hrul. (v. 28. cikk 1. s 31.
cikk) Ezek a megllaptsok azonban a Brsgot nem ktik, s szabad abban, hogy a rendelkezsre ll sszes
anyag fnyben sajt maga rtkeljen.351
A mai rendszerben pedig az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak tizenht
fs nagykamarja trhet el rdemben s jelentsen a ht fs kamarban
hozott tlettl. Ha nem is tl gyakran, de van erre plda. Ez trtnt pldul a csehorszgi Ostrava vrosban l cigny csaldok ltal panaszolt
oktatsgyi szegregci gyben. Az ostravai iskolkban a kisegt osztlyok tanulinak 56 %-a, mikzben a vros lakinak 2,26 %-a volt cigny.352
351
352

CEDH: Stock c. Nmetorszg hozott tlet, 53.; ugyanebben az rtelemben:


Cruz Varas s trsai c. Svdorszg gyben hozott tlet., 74. .
CEDH: D.H. c. Csehorszg gyben 2007. november 13-n hozott nagykamarai
tlet, 190..

105

A kamara a diszkriminci kapcsn elutastotta a statisztikai megkzelts irnyad voltt.


E tekintetben a Brsg gy vli, hogy ha valamely politika vagy ltalnos intzkeds kros hatsai arnytalanul
terhelnek egy embercsoportot, nem lehet kizrni, hogy
azok diszkriminatvak, fggetlenl attl a tnytl, hogy
nem is ezt a csoportot clozzk. Mindazonltal a statisztikk nmagukban nem elegendek ahhoz, hogy leleplezzenek egy diszkriminatvnak minsthet gyakorlatot.353
A nagykamara sszefoglalta, m sem itt, sem ksbb nem minstette a
kamara jogi rvrendszert:
Elismerve, hogy a statisztikk nyugtalant szmokat
mutatnak, s hogy a Cseh Kztrsasgban a roma gyermekek oktatsa jcskn tkletesthet, a kamara gy tlte
meg, hogy azok a konkrt elemek, amelyek rendelkezsre
llnak a jelen gyben, nem engedik meg szmra az arra
val kvetkeztetst, hogy a panaszosok thelyezse a klnleges iskolkba, illetve kzlk tbbek ott-tartsa faji
eltletek ltal motivlt lett volna.354
A brlat rtelemszer mellzsvel ugyan, de a nagykamara kifejtette a
sajt llspontjt:
Ilyen krlmnyek kztt a Brsg gy vli, hogy amikor meg kell tlni intzkedseknek vagy gyakorlatoknak
egy egynre vagy egy csoportra gyakorolt hatst, a statisztikk, amelyek azutn, hogy a Brsg kritikai vizsglatnak vetette ket al, hitelt rdemlnek s jellemznek
tnnek, elegendek ahhoz, hogy a panaszostl elvrt bizonyts kezdetnek minsljenek. Ez azonban nem jelenti

353
354

CEDH: D.H. c. Csehorszg gyben 2006. februr 7-n hozott tlet, 46..
CEDH: D.H. c. Csehorszg, nagykamarai tlet 127..

106

azt, hogy az indirekt diszkriminci bizonytshoz elengedhetetlen lenne a statisztikk bemutatsa.355


Vgs soron teht az Emberi Jogok Eurpai Brsga a htrnyos megklnbztets gyanjnak felvetse esetben a panaszos ltal elterjesztett
statisztikai adatok figyelembe vehetsge, s ezzel sszefggsben a bizonyts megknnytse, megdnthet vlelmek alkalmazsa, illetve vgs soron a bizonytsi teher megfordtsa irnyba nyitotta meg az utat.
A javts a legtipikusabban termszetesen a nemzetkzi bntetbrsgok gyakorlatban van jelen.356 Ugyanakkor ez nemcsak a msodfok
elsfok viszonylatban rtelmezhet. Az egykori jugoszlviai terleteken
elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke
gy fogalmazott, hogy:
A stattum szvegnek a cl fnyben trtn korrekt
rtelmezse arra a kvetkeztetsre kell, hogy vezessen,
hogy a jogbiztonsg s a jogi elrelthatsg rdekben
a fellebbviteli kamarnak kvetnie kell korbbi dntseit,
de ugyanakkor szabadsgban ll attl eltrni, ha parancsol okok alapjn ezt kell tennie, az igazsgossg rdekben.357
Ascensio s Maison, az Aleksovski tletet kommentl szerzk szerint
ami vgl is megmarad a korbbi dntsekbl, az az tletek alapjul
szolgl elv (a ratio decidendi). Ennek kvetse azonban csak a hasonl, illetve szignifiknsan hasonl gyekben ktelez. Ez azonban nem
azt jelenti, hogy azt mondhatnnk, hogy ilyenkor a tnyek hasonlak
vagy szignifiknsan hasonlak, hanem azt, hogy a msodik gy tnyei
ltal felvetett krdsnek azonosnak kell lennie azzal, amelyet elsfokon
az adott jogelv alkalmazsval eldntttek. Nem ll fenn ktelezettsg,
hogy eleve meg kell felelni a korbbi dntseknek, mivel azok, ilyen vagy
olyan okbl, a brk szmra feltett krdst illeten klnbzhetnek.358
355 CEDH: D.H. c. Csehorszg, nagykamarai tlet 188..
356 Kritikai elemzst lsd pldul Herv AscensioRafalle Maison: Lactivit
des tribunaux pnaux internationaux. AFDI 2000, 287., s kv. [a tovbbiakban:
Ascensio Maison]
357 TPIY: Zlatko Aleksovski gye, fellebviteli eljrs, 107..
358 Ascensio Maison: i. m. 288.

107

A nemzetkzi brk, a vlasztottbrk azonban igen tartzkodak, valahnyszor gy tlik meg, hogy egy-egy kisebb korrekci felvetse mgtt valjban egy in merito jratrgyals ignylse rejtzik.359 Mg ha
nem is mindig evidens egy-egy tlet megvalsthatsgnak mikntje, a
Nemzetkzi Brsg hasonlkppen igen hvsen360 viselkedik a korrekci larcban fellp revzis ignyekkel szemben.361
Az lland Nemzetkzi Brsg magatartsa sem volt igazn ms mg
ott sem, ahol kifejezetten fellebbviteli frumknt jrt el. Ez volt a helyzet az n. vegyes dntbrsgok esetben: a bkeszerzdsek ezeket a
vitarendezsi testleteket eredetileg az gyben vglegesen dnt testletnek szntk,362 azonban rszben politikai, rszben jogi megfontolsokbl
a harmincas vekben lehetv tettk, hogy az llamok ezek dntseivel
szemben az lland Nemzetkzi Brsghoz forduljanak jogorvoslatrt.363
359 Lsd pldul az 1977. jnius 30-i, Herbert Briggs, Erik Castren, Andr Gros,
Ustor Endre s Sir Humphrey Waldock ltal a francia s az angol kontinentlis talapzat elhatrolsnak gyben hozott vlasztottbri tletre visszamutat, 1978.
mrcius 14-n hozott dntst. Quneudec i. m. 101102.
360 CIJ: A menedkjog gyben hozott 1950. november 20-i tlet rtelmezsnek gye,
Recueil 1950, 402kk.
361 A revzis jogkr szociolgiai sszetevinek elemzsre lsd: Reisman i. m. 3337.
362 Trianoni bke (1921. vi XXXIII. tv) VI. cm: Vegyes Dntbrsg
239. cikk. a) Egyfell az egyes Szvetsges s Trsult Hatalmak mindegyike,
msfell pedig Magyarorszg kztt a jelen Szerzds letbelpst kvet hrom
hnapi hatridn bell Vegyes Dntbrsgokat kell fellltani. Ezek a brsgok
hrom tagbl llanak. Egy-egy tagjukat az egyes rdekelt Kormnyok jellik ki.
Az elnkt a kt rdekelt Kormny kzs megegyezsvel kell vlasztani. []
A Brsg hatrozatait sztbbsggel hozza.
b) Az a) pont rtelmben fellltott Vegyes Dntbrsgok a III., IV., V. s VII.
cmek rendelkezsei szerint hatskrkbe utalt vits krdsekben tlnek.
Ezenfell Vegyes Dntbrsg jr el a jelen Szerzds letbelpse eltt a
Szvetsges s Trsult Hatalmak llampolgrai s a magyar llampolgrok kztt kttt szerzdsekre vonatkozlag felmerlt mindennem vits krdsben,
azoknak a krdseknek kivtelvel, amelyek valamely szvetsges, trsult vagy
semleges Hatalom trvnyei rtelmben e Hatalmak nemzeti brsgnak hatskrbe tartoznak. Ilyen esetben a vits krdst a Vegyes Dntbrsg kizrsval
az illet nemzeti brsg dnti el. A Szvetsges s Trsult Hatalom rdekelt llampolgrnak mindamellett joga van az gyet a Vegyes Dntbrsg el vinni,
feltve, hogy sajt hazai trvnye ezt nem tiltja. []
g) A Magas Szerzd Felek megllapodnak abban, hogy a Vegyes Dntbrsg
hatrozatait vgrvnyeseknek tekintik s llampolgraikra ktelezkk teszik.
363 gy az utdllamok agrrreformjaival sszefgg krtalantsi ignyeknek, illet-

108

Az lland Nemzetkzi Brsg azonban a Pajzs, Csky, Eszterhzygyben gy tallta, hogy a hatskrk hinyt megllapt vegyes dntbrsgok nem tettek olyan eljrsjogi lpst, amely ne lenne sszeegyeztethet az irnyad nemzetkzi megllapodsokkal.364 Mg itt vesztettnk,
nyertnk azonban a Pzmny Pter Egyetem gyben, ahol a csehszlovk
kormny nem tudta megvltoztatni az gyben eljrt vegyes dntbrsg
tlett, amelyben az elutastotta a prgai llspontot, miszerint az egyetem csehszlovk terleten maradt ingatlanai, amelyeket mr az 1919-ben
bevonul csehszlovk alakulatok zr al vettek, az agrrreformba bevonhatk lennnek, mint kvzi llami javak.
Az lland Nemzetkzi Brsg nem ismerte el, hogy az egyetem a
trtnelem folyamn elvesztette volna az nllsgt s llamostva lett,365
ezltal tulajdonai klnleges sttust lvezve az utdllamra tszlltak
volna,366 s hangslyozta, hogy a csehszlovk fl memorandumai s szbeli rvei nem is teljesen vilgosak367 abban a tekintetben, hogy mirt ne
vonatkozna a trianoni bke 250. cikke368 a krdses jogvitra.
ve a magyar kormnynak az orszgot terhel vilghbors jvttel ttemezsre irnyul trekvseinek rendezse trgyban 1930. prilis 28-n Prizsban
ngy megllapodst rtak al. Ezek kzl a II. megllapods X. cikke gy szlt:
A vegyes dntbrsgok ltal hozott mindennem hatskri vagy rdemi tletvel szemben kivve azokat, amelyekre a jelen Megllapods els cikke utal
Romnia, Csehszlovkia, Jugoszlvia egyrszrl s Magyarorszg msrszrl
elismerik az lland Nemzetkzi Brsg fellebbviteli frumknt val joghatsgt anlkl, hogy kln kompromisszum megktsre lenne szksg.
364 CPJI: Fellebbezs a Pajzs, Csky s Esterhzy gyben hozott vegyes dntbrsgi tlettel szemben, Srie A/B n 68, 60.
365 CPJI: Fellebbezs a Pzmny Pter Egyetem c. Csehszlovkia gyben hozott vegyes dntbrsgi tlettel szemben, Srie A/B n 61, 228232.
366 CPJI: Fellebbezs a Pzmny Pter Egyetem c. Csehszlovkia gyben hozott vegyes dntbrsgi tlettel szemben, Srie A/B n 61, 246.
367 CPJI: Fellebbezs a Pzmny Pter Egyetem c. Csehszlovkia gyben hozott vegyes dntbrsgi tlettel szemben, Srie A/B n 61, 244.
368 Trianoni bke 250. cikk. A 232. cikk s a IV. cmhez tartoz Fggelk rendelkezseinek figyelmen kvl hagysval a magyar llampolgroknak vagy a magyar
llampolgrok ltal ellenrztt trsasgoknak a volt Osztrk-Magyar Monarchia
terletein fekv javai, jogai s rdekei nem esnek az emltett rendelkezsekben
megszabott lefoglals vagy felszmols al. Ezek a javak, jogok s rdekek a jogosultaknak minden ilynem rendszablytl vagy a kisajttsra, knyszerkezelsre vagy zr al vtelre vonatkozlag 1918. vi november h 3-tl a jelen
Szerzds letbelpsig alkotott brmily ms rendelkezstl mentesen fognak
visszaadatni. Az emltett javak, jogok s rdekek abban az llapotban fognak visszaadatni, amelyben azok a szban forg rendszablyok alkalmazsa eltt voltak.

109

Megvizsglva teht s elvetve a csehszlovk kormny ltal a trianoni bke 250. cikknek a Pzmny Pter Egyetem
szlovkiai javaira vonatkoz alkalmazsa ellen benyjtott
ellenvetseit, a Brsg megllaptja, hogy az Egyetemnek
joga van visszakvetelni emltett javait abban az llapotban, ahogyan akkor voltak, amikor a krdses intzkedseket foganatostottk. Ez a megllapts egybeesik a vegyes dntbrsg 1933. februr 3-i tletnek rendelkez
rszvel.369
Hasonl hrts tapasztalhat az rtelmezsi eljrs tnyleges alkalmazsa tekintetben is, amelyre brmelyik fl krelmre akkor kerlhet sor,
ha az tlet rtelme vagy alkalmazsi kre tekintetben vita tmad. A
Nemzetkzi Brsg azonban igen visszafogott volt eddig a Stattum ltal
elirnyzott mindkt lehetsg tekintetben, ugyanis el kvnja kerlni
akrcsak a perjrafelvtel esetben , hogy rtelmezs cmn gyakorlatilag fellebbezssel egyenrtk eljrst knyszertsenek ki.370 Az rtelmezsi eljrs ugyanis
nem krdjelezheti meg az tlet res judicata termszett.371
Ugyanilyen megfontolsokbl a vlasztottbri tletek rvnytelensgnek kimondsra irnyul eljrsokban a Nemzetkzi Brsg is inkbb
vta a meghozott dntseket.372

369
370

371
372

Azokat a felszlalsokat, amelyeket magyar llampolgrok a jelen cikk alapjn


esetleg el fognak terjeszteni, a 239. cikkben emltett Vegyes Dntbrsg fogja
elbrlni.
CPJI: Fellebbezs a Pzmny Pter Egyetem c. Csehszlovkia gyben hozott vegyes dntbrsgi tlettel szemben, Srie A/B n 61, 248.
CIJ: A menedkjog gyben hozott tlet rtelmezsnek gye (Haya della Torre),
Recueil 1950, 402.; az 1982. februr 24-ikei tlet fellvizsglatnak s rtelmezsnek gye (a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak
gye), Recueil 1985, 230.
CIJ: a Kamerun s Nigria kztti szrazfldi s tengeri hatrok gyben hozott 1998. jnius 11-i tlet rtelmezsre irnyul krelem gye, Recueil 1999,
39., 16..
CIJ: 1989. jlius 31-i vlasztottbrsgi tlet gye, Recueil 1991, 7576., 65. s 69..

110

A korbbi tletekkel szembefordul,


de jogi rvekre alaptott bri jogfejleszts
Shahabuddeen szerint sem az lland Nemzetkzi Brsg, sem a jelenlegi
Nemzetkzi Brsg egyetlen alkalommal sem dezavulta nyltan sajt magt. Ha mgis msknt dnttt, akkor a klnbzsget magyarzta meg.373
A verblis stabilitst a szavak j tartalommal trtn megtltse rn biztostotta.374
Ez azonban arra is mdot ad, hogy a korbbi gyakorlat ellentmondsait, inkoherencijt a brsg kijavtsa.375
A kiindulpont, hogyan is lehetne ms, mint a nemzetkzi jogi tanknyvekben visszatr kifejezs, amelyet azonban ezttal az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke megfogalmazsban idznk:
A stare decisis szably nem vonatkozik a Nemzetkzi
Brsgra, amelynek a dntseit azonban, mint a jog hivatalos kimondst fogadjk el.376
A bntetbrk azonban sajt mozgsszabadsgukat hangslyozva idztk377 az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak is egy hres tlett, amelyben
az kijelentette:
A Brsg nincs ktve korbbi dntsei ltal. []
Szoksban ll azonban azokat kvetni, s a tantsokat
alkalmazni, mivel a jogbiztonsgnak s az Egyezmnyre
vonatkoz joggyakorlat koherens fejlesztsnek ez ll az
rdekben.378
Az azonban az igazn rdekes, hogy az eredeti strasbourgi tzis hosszabb,
373

Shahabuddeen (1990) i. m. 149150. Ugyanebben az rtelemben: Cahier (1996)


i. m. 357.
374 Shahabuddeen (1990) i. m. 149150.
375 Lucius Caflisch: La pratique dans le raisonnement du juge international. [a tovbbiakban: Caflisch (2004)] In Boisson de Chazournes, ed. i. m.134.
376 TPIY: Zlatko Aleksovski gye, fellebviteli eljrs, 96..
377 Uo.
378 CEDH: Cossey c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet, 35..

111

mint ahogyan az Aleksovski gyben Hgban idztk. Az Emberi Jogok


Eurpai Brsgnak tletben a felhvott rsz ti. a kvetkez volt:
Ez azonban nem jelenti akadlyt annak, hogy attl eltrjen, ha gy ltja, parancsol okok indtjk erre. Egy ilyen
fordulatot igazolhat pldul az, ha ezzel annak biztostshoz jrulnak hozz, hogy az Egyezmny rtelmezse egybeessen a trsadalom fejldsvel s maradjon konform az
aktulis felttelekkel.379
A jogfejleszts jelensgt gyakran szoktk gy szemlltetni, mintha
jabb s jabb tglkat habarcsoznnk egymshoz egy hz ptsekor. A
Nemzetkzi Brsgnak a tengerjogban vagy ppen az erga omnes / jus
cogens normk beazonostsban vgzett tlkezsi gyakorlata jl pldzza ezt. Egy tlet megkoronzhatja a kodifikcira rett szoksjog lass,
folyamatos fejldst:
A Brsgnak az szaki tengeri kontinentlis talapzati
gyekben hozott tlete ta vek teltek el, s ezalatt a nemzetkzi jognak ez az ga egy kifejlett llami gyakorlatnak
adott teret, s elmlylt tanulmnyok trgyt kpezte, mindenekeltt az ENSZ harmadik tengerjogi konferencijnak
alkalmbl. A termszetes folytatds fogalma immr a
tengerjogi egyezmnytervezet 76. cikkben szerepel. Eljtt
teht a pillanat, hogy megvizsgljuk, vajon nem lehet-e levezetni az elhatrolsra vonatkoz nemzetkzi jogi elveket
s szablyokat az Egyeslt Nemzetek harmadik tengerjogi
konferencijn felsznre kerlt elfogadott, j tendencikbl illetve az ilyenekhez nem kapcsoldhatnak-e.380
A szerzdsek jogrl szl 1969. vi bcsi egyezmnynek az imperatv
normkra, a jus cogens-re vonatkoz szablyai, mint ismeretes, a legjobb esetben is csak tautologikusnak tekinthetk.381 A bcsi konferencin
Uo. A brsg itt hivatkozik az Inze c. Ausztria gyben hozott tletnek 41.-ra.
CIJ: a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye,
Recueil 1982, 33., 45.
381 Az 1969. vi bcsi egyezmny 53. cikke szerint: A szerzds semmis, ha megktsnek idpontjban az ltalnos nemzetkzi jog valamely felttlen alkalmazst
379
380

112

is nyilvnvalv vlt, nincs esly arra, hogy egy taxatv, vagy akrcsak
exemplifikatv katalgus ott s akkor elkszljn, st ezt a Nemzetkzi
Jogi Bizottsg sem preferlta. Mint Eric Suy rja, br a Nemzetkzi Jogi
Bizottsgon bell voltak a msik megoldsnak is prtfogi, azonban a
tbbsg s maga a rapporteur eleve azt az llspontot kpviselte, hogy
a tteles, vagy akrcsak pldlz megoldsnak nincs helye az egyezmny szvegben; gy csak az egyezmny kommentrjba kerltek be
a pldk.382 Magban az egyezmnyben pedig nagyvonalan a ksbbi
jogfejldsre s fleg a Nemzetkzi Brsgra bztk a kgens normk
krnek tisztzst.
gy a Nemzetkzi Brsg amelyet a bcsi egyezmny eleve feljogostott
a jus cogens termszetrl nyitott vitk rendezsre383 hatrozott lpseket
tett abba az irnyba, hogy valban beazonosthatk legyenek a jus cogens
normk. Ezeket radsul mg a bcsi egyezmny hatlyba lpse eltt s
anlkl tette meg, hogy szablyszer kompromisszumban in concreto erre
felkrtk volna vitban ll, s egy adott norma kgens termszett llt
illetve tagad llamok.
Sem a Kelet, sem a Nyugat, sem a Dl nem lelkesedett azrt, hogy
valban dntsn a Nemzetkzi Brsg egy konkrt vitban a jus cogens
fennllsrl. Tl azon, hogy a Szovjetuni s tbora a bcsi egyezmny
vitarendezsi klauzuljhoz szoksos fenntartst csatolta, azaz hogy
csak mindkt fl krelmre jogosult a Nemzetkzi Brsg eljrni, a 66.
cikkben foglalt rendelkezs, nyilvnvalan nem vltotta ki a szndkolt
joghatst: jelen sorok rsig egyetlen alkalommal sem terjesztettek explicit krst a Nemzetkzi Brsghoz, hogy dntsn egy norma kgens
jellegrl. Ez azonban nem akadlyozta meg a Nemzetkzi Brsgot abban, hogy esetenknt engedjen a ksrtsnek s nyilatkozzon valamely
norma magasabb rendsgrl.
ignyl szablyba tkzik. Ezen egyezmny alkalmazsi krben az ltalnos
nemzetkzi jog felttlen alkalmazst ignyl szablya olyan normt jelent, amelyet az llamok nemzetkzi kzssge, mint egsz, olyanknt fogadott el s ismert
el, s mint amelytl nem lehet eltrni, s amelyet csak a nemzetkzi jognak az
ugyanilyen jelleg ksbbi szablyval lehet megvltoztatni.
382 Eric Suy: Article 53. [a tovbbiakban: Suy] In CortenKlein, ed. i. m. 1911.
383 A bcsi egyezmny 66. cikke szerint ugyanis ha kt llam kztt vita merl fel,
hogy valamely norma jus cogens norma termszet-e, brmelyik fl a vita eldntse cljbl a Nemzetkzi Brsghoz fordulhat, amennyiben a felek klcsnsen
nem llapodtak abban, hogy a vitt vlasztott brskodsra bocstjk.

113

Hiszen aligha tagadhat, hogy a Nemzetkzi Brsgnak a Barcelona


Traction gyben hozott tlete hres, sokat idzett pldinak vajmi kevs kzk volt a jogvita lnyeghez, a jogi szemlyek diplomciai vdelmhez. A
Nemzetkzi Brsg, miutn rmutatott annak a jelentsgre, hogy el kell
klnteni egymstl az llamnak a nemzetkzi kzssggel, mint egsszel,
illetve egy msik llammal szemben fennll ktelezettsgt (mint amilyen
pldul a diplomciai vdelem), s emlkeztetve a npirts megelzsrl
s megtorlsrl szl egyezmnyhez fztt fenntartsok trgyban hozott
tancsad vlemnyben384 kimondottakra, hangslyozta, hogy:
Ezek a ktelezettsgek pldul az agresszis aktusoknak
s a npirtsnak a mai nemzetkzi jogban trtnt trvnyen kvl helyezsbl, tovbb az emberi szemly alapvet jogait rint elvekbl s szablyokbl fakadnak, idertve a rabszolgasg s a faji megklnbztets tilalmt.
Bizonyos, ezeknek megfelel jogok az ltalnos nemzetkzi jogba pltek be. [] msokat pedig egyetemes s
majdnem egyetemes jelleg nemzetkzi okmnyok biztostanak.385
Ezek megegyeztek egybknt azokkal a pldkkal, amelyeket a
Nemzetkzi Jogi Bizottsg is emltett jelentseiben. (Ezek kztt voltak azonban ltalnosabb megkzeltsek is. gy pldul Sir Humphrey
Waldock, mint rapporteur az albbi normkat minstette jus cogens-nek:
az erszak alkalmazsa tilalmt, valamint minden olyan normt, amelynek megszegse az egyn nemzetkzi bntetjogi felelssgt idzi fel;
tovbb minden olyan normt, amelynek megsrtse esetn a nemzetkzi
jog szerint az llamok a megbntetsben illetve az elkvet ldzsben
ktelesek egyttmkdni.386)
A Nemzetkzi Brsg mr 1951-ben kimondta, hogy a npirts elkvetsnek tilalma fggetlen attl, hogy az llam rszes fele-e az 1948. vi
egyezmnynek:

384
385
386

CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmnyhez fztt fenntartsok trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 1951, 23.
CIJ: Barcelona Traction Light and Power Company gy, Recueil 1970, 32., 34..
Suy i. m. 1909.

114

Az egyezmny gykerei visszamutatnak az Egyeslt


Nemzetek szndkra, hogy eltlik, s mint nemzetkzi
jogi bncselekmnyt bntetik a npirtst, mint ami egsz
embercsoportok ltezshez val jogt tagadja; ez a tagads
az emberi lelkiismeretet felhbortja, az emberisget nagy
vesztesgekkel sjtja, s egyszerre ll szemben az erklccsel s az Egyeslt Nemzetek szellemvel s cljval. []
Ennek a koncepcinak az els kvetkezmnye mris az,
hogy azok az elvek, amelyek az egyezmny alapjt kpezik, a civilizlt nemzetek ltal olyanknt elismert elvek,
mint amelyek az llamokat kln szerzdsi kapcsolat nlkl is ktelezik.387
A kilencvenes vekben a Nemzetkzi Brsg mg tbbszr visszatrt
a npirts tilalma s az erga omnes normk kztti kapcsolatra. gy a
Nemzetkzi Brsg hangslyozta az aktusok finalitst s az elkvets
szndkossgt,388 majd felidzve a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmnyhez fztt fenntartsok trgyban adott tancsad
vlemnyben mondott tbb ttelt, habozs nlkl az erga omnes normk
kz helyezte el a npirts tilalmt s az abbl foly jogokat s ktelezettsgeket:
Ebbl teht az kvetkezik, hogy az egyezmny ltal
szentestett jogok s ktelezettsgek erga omnes jogok s
ktelezettsgek. A Brsg megllaptja, hogy az egyes
387
388

CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmnyhez fztt fenntartsok trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 1951, 23.
a npirts lnyegi jellemtje egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallsi csoport szndkos megsemmistse (CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl
egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 1993, 345., 42.) A npirts megvalsul, ha tnylegesen magban rejti a szndkossgi elemet, ami egy msik
csoport, mint olyan ellen irnyul, ahogyan azt az idzett rendelkezs is megkveteli. (Az idzett rendelkezs a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl
egyezmnynek a bncselekmny elkvetsi alakzatait definil hres II. cikke.)
(CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge
trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996, 240.,
26.) Egy msik llam elleni erszak alkalmazsa vagy az azzal val fenyegets nmagban nem minsl npirtsnak, a npirts tilalmrl szl egyezmny
II. cikke rtelmben. (CIJ: a fegyveres er alkalmazsa jogszersgnek gye,
Recueil 1999., 14., 28.)

115

llamoknak az a ktelezettsge, hogy akadlyozzk meg


s bntessk a npirts bntettnek elkvetst, az egyezmnyben a terletet illeten nincs is korltozva.389
Az Egyeslt llamok teherni diplomciai s konzuli szemlyzetnek
gyben a Nemzetkzi Brsg leszgezte, hogy
egy llam sem kteles diplomciai vagy konzuli kapcsolatokat fenntartani egy msik llammal, de nem is tekinthetnek el azon imperatv ktelezettsgek betartstl, amelyeket e kapcsolatok hordoznak, s amelyeket immr az 1961.
vi s 1963. vi Bcsi Egyezmnyek kodifikltak.390
Egy msik gyben a Nemzetkzi Brsg azt is megllaptotta, hogy
a npek nrendelkezsi joga, ahogyan az az Alapokmnybl
eredt s az Egyeslt Nemzet Szervezetnek gyakorlata alapjn kifejldtt, egy erga omnes szembeszegezhet jog. A npek nrendelkezsi jogt elismerte az ENSZ Alapokmny s a
Brsg joggyakorlata [] a mai nemzetkzi jog egyik lnyegi
elvrl van teht sz.391
Az Izrael ltal a megszllt palesztin terleten trtn falpts jogi kvetkezmnyei trgyban adott tancsad vlemnyben a Nemzetkzi
Brsg szintn az nrendelkezsi jogot, valamint a humanitrius nemzetkzi jog alapvet szablyait minstette erga omnes normknak.392 Az
egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke a knzs tilalmt minstette ilyen termszetnek.

389
390
391
392

CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 1996 25., 31..
CIJ: az Egyeslt llamok teherni diplomciai s konzuli szemlyzetnek gye,
Recueil 1979, 20.
CIJ: Kelet-Timor gye, Recueil 1995, 102., 29..
CIJ: A megszllt palesztin terleten trtn falpts jogi kvetkezmnyeinek trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 2004, 155157..

116

Azon rtkek miatt, amelyeket vd, ez az elv imperatv


normv, avagy jus cogens-sz, azaz olyan normv vlt,
amely a nemzetkzi hierarchiban magasabb rangot lvez,
mint a szerzdsi jog, vagy ppen a kznsges szoksjogi szablyok.393
A knzs tilalmnak jus cogens rtke vilgosan vet szmot azzal a gondolattal, hogy ez immr a nemzetkzi kzssg legalapvetbb norminak egyike. [] olyan abszolt rtkrl van sz, amin senki sem hghat keresztl. 394
Mint ismeretes, a Nemzetkzi Brsg eleddig nem hasznlta expressis
verbis formban a jus cogens-t. Guillaume ezt a hgai brk habozsra vezeti vissza.395 Ehelyett a teherni tszgyben hozott tletet idzett mondatt kivve inkbb erga omnes normkrl beszlt. Az erga omnes s a jus
cogens valban nagyon hasonl fogalmak, de optikjuk ms: a jus cogens
az rvnyessgi szempont megkzelts, az erga omnes pedig azt vizsglja,
hogy mindenki ktelezettje-e egy adott normnak. Vgs soron azt lehet
mondani, hogy koncentrikus krknt felfogva a csaknem azonos terlet kt
kr kzl a jus cogens valamivel szkebb. Biztos, hogy minden jus cogens
norma erga omnes jelleg, de nem biztos, hogy minden erga omnes norma
jus cogens-t jelent, azaz megsrtse rvnytelensggel jr. (Eric Suy szerint
a norma megszegsnek a szankcija a vzvlaszt: a jus cogens megszegse
semmissggel jr, mg a tulajdonkppen hasonlan imperatv jelleg erga
omnes norm csak nemzetkzi jogi felelssggel.396)
Taln a tudomny rszrl is rzkeltetett tisztzsi s elhatrolsi
ignynek eleget tve, a Nemzetkzi Brsg 2007-ben a normhoz kapcsolta a jus cogens jelleget, s annak tartalmhoz az erga omnes mivoltot.
Arra a felvetsre ugyanis, hogy meg kellene-e vizsglnia a bosznia-her
cegovinai konfliktus sorn a nem bosnyk ldozatok ellen elkvetett bncselekmnyek jellegt is, hrtott, mondvn ez krdseket vetne fel,
393 TPIY: Anto Furundzija gye, 151..
394 TPIY: Anto Furundzija gye, 154..
395 Guillaume (2003) i. m. 194. Hasonl rtelemben lltja szembe Pierre-Marie
Dupuy a TPIY joggyakorlatt a Nemzetkzi Brsgval. Pierre-Marie Dupuy:
Normes internationales pnales et doit impratif ( jus cogens). [a tovbbiakban:
P-M. Dupuy (2000)] In Ascensio DecauxPellet, ed. i. m. 80.
396 Suy i. m. 19111912.

117

az adott normkhoz kapcsold a jus cogens jelleget, s


az adott ktelezettsgekhez kapcsold erga omnes jelleget
illeten.397
A Nemzetkzi Brsg, sajt joghatsgnak alapjait magyarzva mutatott r arra, hogy csak a npirtssal foglalkozhat, ha a npirts tilalmrl
szl egyezmnyt kell rtelmeznie, s egyb krdsek, pldul a fegyveres sszetkzsek sorn alkalmazand humanitrius nemzetkzi jogi
szablyok megtlst illeten most tartzkodnia kell,
mg akkor is, ha olyan ktelezettsgek megsrtsrl van
sz, amelyek imperatv normkbl, vagy a lnyegi humanitrius rtkek vdelmre vonatkoz ktelezettsgekbl
fakadnak, s e ktelezettsgek erga omnes jelleggel rvnyeslhetnek.398
Ezek a ttelek emlkeztetnek azokra az ltalnosabb megfogalmazsokra, amelyekben korbban szintn a joghatsg s az erga omnes normk
kztti klnbsgttel fontossgt hangslyoztk a brk:
A Brsg gy vli, hogy egy norma erga omnes szembeszegezhetsge s valamely igazsgszolgltats joghatsgnak elfogadsa kt teljesen klnbz dolog. Akrmilyen
is legyen a termszete a hivatkozott ktelezettsgeknek, a
Brsg nem tud llst foglalni egy llam magatartsnak
jogszersgrl, ha a meghozand dnts egy olyan msik
llam magatartsa jogszersgnek a megtlst eredmnyezn, aki nem is peres fl. Ilyen helyzetben teht a Brsg
nem nyilatkozhat meg, fggetlenl attl, hogy ez a jog erga
omnes szembeszegezhet-e.399
E tagadhatatlan kis klnbsg dacra a szakirodalom gy tekinti, hogy
az erga omnes kifejezst hasznlva az emltett gyekben a Nemzetkzi
397
398
399

CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 2007, 185..
CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 2007, 147..
CIJ: Kelet-Timor gye, Recueil 1995, 102., 29..

118

Brsg vgs soron a jus cogens jellegre hozott pldkat.


Az atomfegyverek hasznlatnak jogszersgrl adott tancsad vlemnyben a Nemzetkzi Brsg az kolgiai sszefggsek idekapcsolsa irnyba is tett egy lpst:
A Brsg megllaptja, hogy ha a nemzetkzi jog nem
is tartalmaz kln tiltst az atomfegyverek alkalmazsra
nzve, igen fontos kolgiai szempont megfontolsokat
helyez az eltrbe, amelyeket megfelelen figyelembe kell
venni a fegyveres sszetkzsek sorn alkalmazand jog
elveinek s szablyainak rvnyre juttatsa sorn.400
Parancsol jelleg, hogy a Brsg vessen szmot az
atomfegyver jellemzivel [], valamint azzal a kpessgvel, hogy az eljvend generciknak tud krt okozni.401
Ez a kt ratio decidendi jelleg ttel mint majd ltjuk a bsnagymarosi gyben hozott tletben nemcsak visszatrt, de ersdtt is.
Egy szerzdsi vagy szoksjogi norma erga omnes termszete, s egy
dntsnek a peres feleken kvli harmadikra val kihatsa szintn kln
dolog, bizonyos hasonlsgaik ellenre.
Kzismert a kiindulpont: egy tletnek csak inter partes van joghatsa, s a Nemzetkzi Brsg ezrt is klns gondot fordt arra, hogy joghatsga az rintett llamok vonatkozsban biztos, vagy konkrt, vagy
ltalnos alvetsen nyugodjon. A nemzetkzi brsgi rvels, rtelmezs bizonyos esetekben a peres flknt nem szerepl, harmadik llamokra
is kihat.
Igaz, a hgai bri magatarts ebben a krdsben nem teljesen egyrtelm: az gei-tengeri kontinentlis talapzat gyt402 (az 1928. vi lCIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge
trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996, 21.,
33..
401 CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge
trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996, 22.,
36..
402 A Nemzetkzi Brsg tudatosan elkerlte, hogy az ltalnos vlasztottbrsgi
akta vitatott hatlyossgban llst foglaljon: Nyilvnval, hogy az 1928. vi
ltalnos aktrl tett brmilyen megnyilatkozs, amellyel a Brsg llst foglalna
arrl, hogy hatlyos-e vagy sem ez az egyezmny, befolysolhatn Trkorszgon

400

119

talnos vlasztottbrsgi akta hatlyossgnak problmjt illeten),


vagy a Rmban lefoglalt albn arany gye403 plda a bri elutastsra.
Ugyanakkor a bizonyos naurui foszftfldek gye,404 vagy a Kelet-Timor
gy az elrelpsre a plda, ahol a Nemzetkzi Brsg ezt egy szp
obiter dictumban rktette meg:
A Brsg hangslyozza, hogy nincs szksgkppen akadlyoztatva a dntshozatalban akkor, ha a tle krt tlet
esetleg kpes arra, hogy peres flnek nem minsl llam
jogi rdekeire kihatssal legyen.405
f) A nemzetkzi brsgok egymskzti klcsnhatsai,
mint a jogfejleszts motivli406
Az elz pontban azt jelensget tekintettem t, amikor ugyanannak a
nemzetkzi brsgnak plnek egymsra lpsrl lpsre a dictumai.
A jogfejleszt tlkezsi gyakorlatot figyel tanulmnyok rendszerint az
adott brsg sajt korbbi tleteire koncentrlnak, s azok gondolatmenett szembestik az j tnyllssal, az jabb tletekkel s tancsad vlemnyekkel. Taln nem rdektelen azonban ttekinteni, hogy mennyire
s Grgorszgon kvl ms llamok kapcsolatait is. CIJ: az gei-tengeri
kontintlis talapzat gye, Recueil 1978, 17.
403 a nemzetkzi jognak megllapodott s a Stattumban is inkorporldott elve
az, hogy a Brsg joghatsgt valamely llam irnyba csak gy gyakorolhatja,
ha ez utbbi ebbe beleegyezik. CIJ: a Rmban 1943-ban lefoglalt albn arany
gye, Recueil 1954, 32.
404 A jelen gyben a Brsg brmely llsfoglalsa annak a felelssgnek a fennllsrl vagy tartalmrl, amelyet Nauru Ausztrlinak tud be, bizonyos kihatssal brhat a kt msik rintett llam jogi helyzetre is, de a Brsgnak
amgy sem kell llst foglalnia errl a jogi helyzetrl ahhoz, hogy a Nauru ltal
Ausztrlival szemben elterjesztett panaszokra vonatkoz dntst meghozhassa. Kvetkezskppen, a Brsg nem tagadhatja meg joghatsgnak gyakorlst. CIJ: bizonyos naurui foszftgyek gye, Recueil 1992, 261262., 55..
405 CIJ: Kelet-Timor gye, Recueil 1995, 19., 34..
406 E knyvnek ez az alpontja rvidebb formban, nll tanulmnyknt mr megjelent: Kovcs Pter: Szemtl szembe (Avagy hogyan klcsnznek egymstl
a nemzetkzi brsgok, klns tekintettel az emberi jogi vonatkozs gyekre.) Acta Humana 2002/49, 311. [a tovbbiakban: Kovcs (2002)] Az azta eltelt
idben is szaporodtak a klcsnzsek a klnbz brsgok kztt, s ezrt az
eredetileg az Acta Humanban megjelent tanulmny anyaga jelentsen bvlt.

120

figyelnek a nemzetkzi brsgok egymsra, mennyire kpesek s kszek arra, hogy egymstl mertsenek hasznos gondolatokat, vagy ppen
mennyire zrkznak el tudatosan egymstl.407
Teht nemcsak az a krds, hogy a sajt korbbi dictumai mennyire
irnyadak valamely nemzetkzi brsgon e tekintetben jat aligha lehet ma mr mondani , hanem hogy mennyire beszlhetnk interakcikrl, klcsnhatsokrl. Az interakcik amelyek htterben, legalbbis
az emberi jogvdelmi instrumentumok esetben, maguknak a normknak
a hasonlatossga persze meghatroz408 megnyilvnulhatnak explicit
hivatkozsok illetve tartalmi tvtelek formjban, s persze nem korltozdnak csak a brsgok egymstl val inspirldsra, hanem a bri
s nem bri emberi jogi monitoring testletek esetben is rzkelhet409
ppen a tartalmi szvegkzssg szabadon fordtva az intertextualit
kifejezst tapasztalsa miatt.410
A Nemzetkzi Jogi Bizottsg kameruni tagjnak, Maurice Kamto-nak
a szavval szlva, vannak kifejezett s csendes klcsnzsek.411 Valjban
mint majd ltjuk nagyon sokfle hatst tapasztalhatunk, azonban ritkn beszlhetnk igazi klcsnssgrl e klcsnhatsokban. Ha vannak
is olyan nzetek, mint pldul Henry G. Schermers-, hogy a nemzetkzi jog s a brskods hatkonysgt csak emeln a prejudicilis krdsek intzmnyestse a klnbz nemzetkzi brsgok egyms kztti
viszonylataiban,412 ma mg tvol vagyunk ennek elfogadstl. Sokkal
inkbb egy sajtos egyoldalsgot, egy klns arisztokratizmust tapasztalhatunk tbb brsgnl is.
Nzzk meg kzelebbrl ezt a jelensget!
Az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak joggyakorlatban mintegy tu407 Igen rszletesen lsd: Maurice Kamto: Les interactions des jurisprudences
internationales et des jurisprudences nationales. [a tovbbiakban: Kamto (2003)]
In Coussirat-Coustere, ed. 393460.
408 Benedetto Conforti: Linteraction des normes internationales relatives la protection
des droits de lhomme. [a tovbbiakban: Conforti] In Flauss, ed. 121126.
409 Wachsmann i. m. 158159. s 169170.
410 Wachsmann i. m. 168.
411 emprunts explicites / emprunts silencieux Ld. Kamto (2003) i. m. 397., 405.
412 Henry G. Schermers: The International Court of Justice in Relation to other
Courts. [a tovbbiakban: Schermers] In A. S. Muller D. Raic J. M. Thuranszky
(ed.): The International Court of Justice Its Future Role after Fifty Years. The
HagueBostonLondon: Nijhoff, 1997, 266267.

121

cat tletben tallunk utalst az lland Nemzetkzi Brsg413 vagy a


Nemzetkzi Brsg414 joggyakorlatra. Ez a szm persze annak fggvnyben rtkelhet, hogy 2008 szn a tzezret tlp szm tletre lehettek bszkk a brk Strasbourg-ban. A hivatkozsok rintettk mindenekeltt az lland Nemzetkzi Brsgtl a Chorzow415 s a
Losinger416 gyeket, egyes hresebb vlasztottbrsgi gyeket,417 valamint a Nemzetkzi Brsg gyakorlatbl a Barcelona Traction gyet,418
s a Nambia gyben a tagllamokra hraml ktelezettsgekrl szl 1971-es tancsad vlemnyt.419 Igen hamar reaglt az Emberi Jogok
Eurpai Brsga a jelen knyvben is hivatkozott LaGrand gyre, vala413

414

415

416

417
418
419

CEDH: Lsd pldul a belga nyelvi gyet, a pergtl kifogsok trgyban (1967.
februr 9.) s rdemben (1968. jlius 23.); Lawless c. rorszg; Stran s Stratis
Andreatis finomtk c. Grgorszg, a pergtl kifogsok trgyban (1994. december 9.); Papamichalopoulos s trsai c. Grgorszg, az 50. cikk alapjn
(1995. oktber 31.)
CEDH: Lawless c. rorszg; a belga nyelvi gy, a pergtl kifogsok trgyban
s rdemben; Ringeisen c. Ausztria; Golder c. Egyeslt Kirlysg; rorszg c.
Egyeslt Kirlysg; H. c. Belgium; Cruz Varas s trsai c. Svdorszg; Loizidou
c. Trkorszg, a pergtl kifogsok trgyban (1995. mrcius 23.) s rdemben (1996. december 18.) s az 50. cikk alapjn (1998. jlius 28.); Agrotexim c.
Grgorszg; Akdivar c. Trkorszg; Ahmet Sadik c. Grgorszg; Ciprus c.
Trkorszg.
A krptlsnak, amennyire csak lehetsges, a jogsrt aktus minden kvetkezmnyt el kell trlnie s azt az llapotot kell helyrelltania, ami valsznleg
fennllna, ha az emltett aktust nem kvettk volna el. CPJI: Chorzow-i zem
gye, Srie A n17, 47., idzi a Papamichalopoulos c. Grgorszg (50.cikk) tlet
36.-a.
CPJI: Losinger gy, Srie C n78, 110., idzi a Stran s Stratis Andreatis finomtk c. Grgorszg, a pergtl kifogsok trgyban hozott tlet 72. -a. (Itt a
Losinger c. Jugoszlvia gy egyik elzmnyrl van sz, a svjci Henri Thlin
vlasztottbr prejudicilis tletnek egyik mondatrl.)
Lena Goldfields c. Szovjetuni s Texaco-Calasiatic c. Lbia gyeket idzi a Stran
s Stratis Andreatis finomtk c. Grgorszg, a pergtl kifogsok trgyban
hozott tlet 72. -a.
CIJ: Barcelona Traction, Light and Power Company gy. Az gybl a rszvnytrsasg rszvnyeseinek diplomciai vdelmt rint 3944. s 5658. oldalait s
66.-t idzi az Agrotexim c. Grgorszg tlet 66.-a.
Az aktusok elismerse kapcsn tekintettel kell lenni azokra, amelyeknek joghatsait csak a terlet lakosainak krra lehetne figyelmen kvl hagyni. (CIJ:
Dl-Afrika folytatlagos nambiai jelenltbl az llamokra hrul jogkvetkezmnyek trgyban adott tancsad vlemny. Recueil 1971, 56.oldalnak 125.-t
a Loizidou c. Trkorszg rdemi tlet 45.-a idzi.)

122

mint az Avena gyre. 420 Igaz, ez vgs soron csak annyi volt, hogy az
ideiglenes intzkedsek jogi termszete trgyban adott sszehasonlt
elemzsben felidzte az elbbi tletnek e krdsben legrelevnsabbnak
tekintett szavait.
Arra is van azonban plda, hogy az Emberi Jogok Eurpai Brsga
elutastotta a hgai irnyvonal kvetst, legalbbis akkor, ha az gyek
tnyllsai kztt jelents klnbsgeket tallt.421
Ha az Emberi Jogok Eurpai Brsga sajt kezdemnyezsre (proprio
motu) hivatkozott a hgai joggyakorlatra, azt nyilvnvalan azrt tette,
mivel maga is ugyanabba az irnyba kvnt elindulni. Ha azonban a panaszos, az alperes kormny, vagy amikor mg ltezett, az Emberi Jogok
Eurpai Bizottsga szuggerlta ennek vagy annak az tleti filozfinak a
kvetst, az Emberi Jogok Eurpai Brsga igen aprlkosan megvizsglta, hogy valban idevg-e a hivatkozs.422
Az Emberi Jogok Amerikakzi Brsga esetben emeljk ki jabb tletei kzl a Krisztus utols megksrtse c. film gyt (amelynek a vettst ti. betiltottk Chilben) s az Ivcher Bronstein gyet. Elbbiben423
420 CEDH: Mamatkoulov s Askarov c. Trkorszg gyben hozott tlet 48..
421 Ez trtnt pldul az Akdivar c. Trkorszg gyben, ahol a bels jogorvoslati
frumok kimertsi ktelezettsge alli kivtelek (ti. a nem ltez vagy a nem
hatkony frumok leszmtsa) kapcsn nem kvnta felhasznlni az Interhandel
s az Ambatielos gyeket. (Lsd a CEDH: Akdivar c. Trkorszg gyben hozott
tlet 58.-t.)
422 gy pldul a belga nyelvi gyben a kormny hivatkozott a nemzetkzi brsgi s
lland nemzetkzi brsgi gyekre, s azokat az Emberi Jogok Eurpai Brsga
magv tette. Az Akdivar c. Trkorszg gyben azonban a kormny hiba sztklte ugyanerre a strasbourgi brkat. A brk elutastottk az Emberi Jogok
Eurpai Bizottsgnak hivatkozst is ugyanebben az gyben, s azt hangslyoztk, hogy nincs ok eltrni a De Wilde, Ooms s Versyp gyben hozott tletben
kimondottaktl.
423 Az tlet 69.-a azt mondja: Az Emberi Jogok Eurpai Brsga is kijelentette,
hogy [a Brsg] fellvizsglati funkcija azt jelenti, hogy nagy figyelmet kell
tulajdontani a demokratikus trsadalomban benne rejl elveknek. A szlsszabadsg a trsadalom egyik lnyegi alapjt jelenti, mgpedig azt, amelyik meghatroz feltteleket jelent a halads s az ember fejldse szmra. Az [Emberi
Jogok Eurpai Egyezmnynek] 10.2. cikke nemcsak azoknak az informciknak a cserje vonatkozik, amelyeket kedvezen fogadnak vagy amelyeket rtalmatlannak vagy kzmbsnek minstenek, hanem azokra is, amelyek sokkoljk, rintik esetleg srtik az llamot vagy a trsadalom valamely rtegt. Ezek a
pluralizmus, a tolerancia s a nyitott szellemisg kvetelmnyei, amelyek nlkl
nem ltezhet demokratikus trsadalom. Azok pedig, akik a szlsszabadsgot
gyakoroljk, azok ktelezettsgekkel s felelssgekkel brnak, amelyek terje-

123

a szls- s vlemnynyilvntsi szabadsg korltaira vonatkoz stabil strasbourgi joggyakorlat kitn sszefoglalst talljuk (m nem egy
konkrt gyre hivatkozst), a msikban pedig a Nemzetkzi Brsg joggyakorlatra s mindenekeltt a Barcelona Traction gyben meghirdetett
tzisekre nyl vissza, igaz, ismt anlkl, hogy nevestette volna expressis
verbis az gyet.424 Felfedezhet ugyanakkor a hasonlsg a diszkriminci megtlst illeten,425 vagy abban, ahogyan a bepanaszolt llamnak a
brsg eltti a bels jogi bnteteljrsok vdlottjaihoz nem hasonlthat pozcijt fogjk fel.426 Trtnt azonban kifejezett hivatkozs427 is
strasbourgi joggyakorlatra, gy pldul a belga nyelvi gyre, a magn- s
csaldi let s a diszkriminci metszspontjban.428
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga is megragadta az alkalmat: az
Emberi Jogok Amerikakzi Brsgnak a gyakorlatra hivatkozva tallt
tmaszt ahhoz a tzishez, miszerint a panaszosra hrul annak bizonytsa, hogy egy ex lege ltez jogorvoslati eljrs esetleg valjban mgsem
ltezik vagy ppen nem hatkony.429 jabban, ha nem is tl gyakran, de
delme az sszefggsektl s az alkalmazott technikai eszkzk jellegtl fgg.
Ez azt jelenti, hogy e tren brmilyen formalitsnak, felttelnek, megszortsnak
vagy szankcinak arnyosnak kell lennie a kvetett legitim cllal. N73: Krisztus
utols megksrtse c. film gye, (http://www.corteidh.or.cr.seriecing/C_73_ENG.
html)
424 Az tlet 127.-a szerint: A Nemzetkzi Brsg is klnbsget tett egy trsasg rszvnyeseinek joga s magnak a trsasgnak a jogai kztt. N74: Ivcher
Bronstein gy, (http://www.corteidh.or.cr.seriecing/C_74_ENG.html)
425 Szemesi Sndor: A diszkriminci tilalma az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak
gyakorlatban. Budapest: Complex, 2009, 63. [a tovbbiakban: Szemesi]
426 Szemesi i. m. 59.
427 CIADH: Maria Eugenia Morales de Sierra c. Guatemala gy, 31. .
428 Szemesi i. m. 106.
429 A panaszosra hrul annak bizonytsa, hogy a kormny ltal jelzett eljrst valban ignybe vette, m az nem hatkony vagy nem adekvt az eset sszes krlmnyei figyelembevtelvel, vagy esetleg egyedi krlmnyek mentestik t
attl, hogy e ktelezettsgnek eleget tegyen. Az Emberi Jogok Eurpai Brsga
az Akdivar c. Trkorszg gyben (a pergtl kifogsok trgyban hozott) 1996.
szeptember 16-i tletben (68.) az Emberi Jogok Amerikakzi Brsgnak a
Velasquez Alvarez gyben hozott tlet 88.-ra hivatkozott, valamint arra az
amerikakzi brsgi tancsad vlemnyre (1990. augusztus 10.), amely a bels
jogorvoslati frumok kimertse alli kivtelek tekintetben szletett. (Series A
n11, 32.o, 41.) Igaz, nem sz szerint idznek ezekbl a strasbourgi brk, s tulajdonkppen csak kiegsztik azt az rvrendszert, amelyet mg egykor az Emberi
Jogok Eurpai Bizottsga dolgozott ki az Ausztria c. Olaszorszg (1961. janur

124

ismt br inkbb csak egyfajta sszehasonltjogi szemllettel hivatkozott az Emberi Jogok Eurpai Brsga az Emberi Jogok Amerikakzi
Brsgnak egy-egy tletre.430
Mint azt Franz Matscher rta, tulajdonkppen elkerlhetetlen, hogy
egy msik nemzetkzi brsg egybknt idevg tlett az gyben eljr
nemzetkzi brsg ne kvesse. Annak ellenre, hogy az Egyezmnyben
alkalmazott jogi szakkifejezsek tekintetben a Brsg autonm rtelmezsi gyakorlatot folytat, vannak olyan helyzetek, amikor nem tekinthet el attl az rtelmezstl, amit az egyb nemzetkzi okmnyokba
inkorporlt ugyanazon fogalmak, vagy ppen ezzel analg fogalmak az
azok rtelmezsre feljogostott szervektl kaptak. Ez megfelel a bcsi
egyezmny 31. cikk 1.-ban foglaltaknak, azaz a szavak szoksos rtelmre vonatkoz utalsnak. Szmomra nyilvnvalnak tnik, hogy az
eurpai egyezmnyben foglalt valamely jogi szakkifejezs szoksos rtelme tbb-kevsb ugyanaz kell, hogy legyen, mint ahogyan azt ms
nemzetkzi egyezmnyek hasznljk.431
Egy msik gyben az Emberi Jogok Eurpai Brsga nem is reaglt
a panaszosnak az egyik amerikakzi dictum alkalmazhatsgt felhv

430

431

11., Annuaire de la Commission europenne des droits de lhomme, vol.4, 167


169.) s a Donally c. Egyeslt Kirlysg gyben. (1973. prilis 5., Annuaire de la
Commission europenne des droits de lhomme, vol.16, 265.)
CEDH: az Ergin c. Trkorszg (n 6) gyben hozott tlet 45.-ban, valamint a
Maszni c. Romnia gyben hozott tlet 32. s 49.-ban az amerikakzi brsgtl a Durand s Ugarte c. Peru gyben hozott tlet 117.-t idztk, altmasztva
azt a joggyakorlati tendencit, hogy civil szemlyek gyeiben katonai trvnyszkek nem brskodhatnak. A Mamatkulov c. Trkorszg gyben hozott tlet 50.ban az ideiglenes intzkedsek krdsben a Loayza Tamayo c. Peru gyben
hozott tletre, az 53.-ban ugyanerre az tletre, tovbb a Hilaire, Constantine,
Benjamin s trsai c. Trinidad s Tobago gyben hozott tletre, valamint tbb
amerikakzi brsgi vgzsre hivatkozott az Emberi Jogok Eurpai Brsga.
A Timurtas c. Trkorszg gyben hozott tlet felvezet szakasznak 7980.ban van utals arra, hogy az lethez val jog s erszakhoz kthet eltnsek
(disparition force) egy amicus curiae-knt fellp amerikai emberi jogi NGO
foglalta ssze az amerikakzi brsg gyakorlatt, bizonytsi szoksait s technikjt, de az Emberi Jogok Eurpai Brsga ezt csak a tbbi informci mellett
beidzi, sajt rvelsben nem hivatkozik r, s sajt megelz gyakorlatra
hivatkozva llaptja meg az lethez val jog srelmt, mivel tletnek 86.-a
szerint vlelmezhet, hogy a katonai hatsgok ltal 1993-ban elhurcolt kurd
szemly immr nincs letben.
Matscher i. m. 289.

125

ttelre.432 2002 elejig az Emberi Jogok Amerikakzi Brsgnak joggyakorlata csak a fenti kt esetben kerlt alkalmazsra az Emberi Jogok
Eurpai Brsga eltt. Ha nem is ntt meg jelentsen az amerikakzi brsgi gyakorlat tvtelre irnyul szndk, azrt 2009-ben is elmondhat, hogy tbb plda is bizonytja a megtermkenyt hatst.433
Az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak a joggyakorlata illetve magnak az Emberi jogok eurpai egyezmnynek figyelembevtele az
Eurpai Kzssgek Brsgnak tlkezsi gyakorlatban az n. alapjogi problematika trgyban viszonylag ismertnek, a szakirodalom ltal
feldolgozottnak tekinthet, jllehet az tulajdonkppen inkbb egyfajta
ltalnos, jogllamisgi zsinrmrtket jelentett, mintsem rendszeres hivatkozst konkrt gyekre.434 Ugyanakkor egyes strasbourgi gyekre a
luxemburgi brsg kifejezetten hivatkozott.435
Az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak legutbbi gyakorlatban tallunk hivatkozst436 az Eurpai Kzssgek Brsgnak tleteire s
432

433

434

435

436

CEDH: Az Ergi c. Trkorszg gyben a terrorizmushoz is ktd PKKszervezetben val tagsggal is vdolt panaszos a Godinez Cruz c. Honduras gyben hozott tlet 136. s 140141.-ra visszhangtalanul hivatkozott a strasbourgi
brk eltt.
CEDH: Mamatkoulov s Askarov c. Trkorszg gyben hozott tletnek a 112.,
116. s 124.-a; calan c. Trkorszg gyben hozott tlet 60. s 166.-a; Maszni
c. Romnia gyben hozott tlet 49.-a; Stoll c. Svjc gyben hozott tlet 43. s
111.-a.
Kovcs Pter: Az Emberi jogok eurpai egyezmnynek rvnyeslse a Kzs
Piac jogrendszerben. Jogtudomnyi Kzlny 1986/2.; Kovcs Pter: A kzssgi
jogrendszer s az alapjogvdelem. Acta Humana 4445, 2001, 8396.; Kardos
Gbor: Emberi jogok egy j korszak hatrn. Budapest:T-Twins, 1995. [a tovbbiakban: Kardos (1995)]; Weller Mnika: Emberi jogok s eurpai integrci.
Doktori disszertci. (ELTE JK) 2002. [a tovbbiakban: Weller]
CJCE: P v. S and Cornwall County Council (C13/94 (1996) ECR I2143 (az gyben a luxemburgi brsg a transzszexualits gyben az Emberi Jogok Eurpai
Brsgnak a Rees c. Egyeslt Kirlysg gyben 1986. oktber 17-n hozott tletre hivatkozott; a Familiapress (C368/95 (1997) ECR I3689 gyben a luxemburgi brsg az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak az Informationsverein
Lentia c. Ausztria (1993. november 24.) tletre alaptotta a sajtjt. A Grant v.
South-West Trains Ltd (C249/96) gyben hozott luxemburgi tlet az Emberi
Jogok Eurpai Brsgnak a Rees gyben (lsd fent) s a Cossey c. Egyeslt
Kirlysg gyben (1990. szeptember 27.) hozott tlett hasznlta fel. Az jabb
gyek elemzst lsd: Weller i. m. 148152.
CEDH: Christine Goodwin c. Egyeslt Kirlysg; I c. Egyeslt Kirlysg; Socits
Colas Est c. Franciaorszg; S.A. Dangeville c. Franciaorszg; Immeubles Groupe
Kosser c. Franciaorszg; APBP c. Franciaorszg; Kress c. Franciaorszg; Sheffield

126

prejudicilis vlemnyeire. E csekly szm gyben a brsg gyakran


csak a tnyllsi rszben, illetve a panaszos vagy a kormny ltal felhozott
rvek felsorolsban utal erre anlkl, hogy rdemben llst foglalna.437
Nhny, transzvesztitkkal sszefgg gy volt az, ahol a strasbourgi brsg rintlegesen foglalkozott a luxemburgi joggyakorlattal, azonban
kitartott sajt korbbi joggyakorlatnak kvetse mellett. gy vlte, azon
nem szksges vltoztatnia,438 s ez adott esetben nmagban is a jogsrts megllaptst eredmnyezte.439 jabban pedig a kzs eurpai kls biztonsgpolitika sszefggseiben gyakorolt szankcik,440 az egszsggyi intzmnyekben az poli gyeleti dj441 bizonyos vetletei megs Horsham c. Egyeslt Kirlysg; Saunders c. Egyeslt Kirlysg; Ahmet Sadik c.
Grgorszg (pergtl kifogsok) 1996. november 15.); Niemitz c. Nmetorszg.
437 Az Emberi Jogok Eurpai Brsga a Socits Colas Est c. Franciaorszg, S.
A. Dangeville c. Franciaorszg, Kress c. Franciaorszg gyekben a kzssgi jog bizonyos joghatsait szembestette az Emberi jogok eurpai egyezmnynek mindenekeltt a fair eljrsra vonatkoz (6. cikk) kvetelmnyeivel,
azaz az n. klasszikus alapjogvdelmi konfliktus llott be. Az Emberi Jogok
Eurpai Brsga a felhvott luxemburgi gyeket (kztk szmos joggyakorlati alappillrt) a kzssgi jogrendszer sajtossgainak szemlltetsre
hasznlta fel. A Dangeville c. Franciaorszg gyben gy a luxemburgi brsg jogyakorlatbl a Costa c. ENEL 6/64, a Simmenthal 106/77, a Van Gend
en Loos 26/62, a Becker 8/81, a Barra 309/85, a Dillenkorfer C17894, a
Francovich s Bonifaci C6/90 s C990, az Emmott C208/90 s a Fantask
C18895 stb. gyeket nevestette.
438 Az Emberi Jogok Eurpai Brsga gy vlte, hogy a Cossey s a Rees gyek ta
nem kvetkezett be olyan fejlds az eurpai jogfelfogsban, ami t az ott meghirdetett tzisek trtelmezsre, tovbbi liberalizlsra ktelezn. A strasbourgi
brsg gy a luxemburgi brsgnak fenti P v. S and Cornwall County Council
dntst nem tallta olyannak, hogy az a kzssgi jog non-diszkrimincis gyakorlatn kvl az ltalnos, nem kzssgi jogi jelleg eurpai jogfelfogsban is
vltozst impliklna. (CEDH: Sheffield s Horsham c. Egyeslt Kirlysg gyben
hozott tlet, 5161.)
439 CEDH: Christine Goodwin c. Egyeslt Kirlysg a luxemburgi gyakorlatbl ismt a P v. S and Cornwall County Council valamint az R V. Secretary of State
for Social Security C9/91 adaptlst vetette fel a panaszos, azonban az Emberi
Jogok Eurpai Brsg a Cossey, Rees valamint a Sheffield s Horsham c. Egyeslt
Kirlysg gyek alapjn biztos alapokra tudta helyezni ezttal az llamot a 8. s
a 12. cikk alapjn elmarasztal tlett. Mutatis mutandis ugyanez trtnt az I. c.
Egyeslt Kirlysg gyben az Emberi Jogok Eurpai Brsga eltt.
440 CEDH: Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Trkorszg
gyben hozott tlet 42., 7375., 147., 159. s 165.-a.
441 CEDH: Aubert s trsai s 8 msik gy c. Franciaorszg gyben hozott tlet
5759, 92, 95.-a.

127

tlsekor elengedhetetlen volt az sszefggsek miatt az eurpajogi szablyok s az azokkal foglalkoz luxemburgi tletek ttekintse.
Ha azt nzzk, hogy a Nemzetkzi Brsg mennyire volt nyitott ms
nemzetkzi trvnyszkek joggyakorlatbl merteni, gy mg a tbbiekhez kpest is inkbb zrkzottsgot tapasztalhatunk. A hgai brk eldjknek, az lland Nemzetkzi Brsgnak a joggyakorlatt rendszeresen,
kvzi sajtjukknt idzik. Ezeken tl nhny ismertebb vlasztottbrsgi
dnts is visszakszn.
A XX. szzadi francia nemzetkzi jogtudomny egyik klasszikusa, Charles Rousseau tktetes rismonogrfijban gy vlte, hogy a
Nemzetkzi Brsg legalbbis els hrom vtizedben az lland
Nemzetkzi Brsghoz kpest kevsb kedvelte a vlasztottbrsgi
dntseket: Az lland [Nemzetkzi] Brsghoz kpest a Nemzetkzi
Brsg ritkbban fordult a vlasztottbri gyakorlathoz. [] Ez a tartzkods magyarzhat azzal a gondolattal amelyet a Barcelona Traction
gyben hozott 1970. februr 5-i tlet kifejezetten meg is emlt , hogy
szmos esetben, azokat a tapasztalatokat, amelyeket le lehet vonni a
vlasztottbrsgi joggyakorlatbl, nem lehet ltalnostani gy, hogy
elvonatkoztathatk legyenek az adott gy egyedi krlmnyeitl. 442
2002-ben mg azt rhattam, hogy gy tnik, nemigen van plda arra,
hogy a Nemzetkzi Brsg profitlt volna az Emberi Jogok Eurpai
Brsgnak, az Emberi Jogok Amerikakzi Brsgnak, vagy az ex-jugoszlv nemzetkzi bntettrvnyszk dictumaibl. (Igaz azonban, hogy
az elmlt vekben a Nemzetkzi Brsg kt tagja is egyni vlemnyben idzte fel a strasbourgi tleteket.443)444 Ugyanerre a kvetkeztetsre
442

Rousseau i. m. 339340. (A Rousseau ltal hivatkozott ttel az tlet 40. oldaln


tallhat. CIJ: Barcelona Traction, Light and Power Company gy, Recueil
1970, 40.
443 gy Bedjaoui s Torres Bernardez brk a Nemzetkzi Brsgnak a halszati
gyekbeni hatskrk trgynak gyben hozott 1998. december 14-i tlethez csatolt egyni vlemnykben (elbbi annak 61. -ban, utbbi a 142.-ban)
hivatkoztak azokra az elvekre, amelyeket az Emberi Jogok Eurpai Brsga a
Loizidou gyben (a pergtl kifogsok trgyban) 1995. mrcius 23-n hozott tletben mondott ki, hangslyozva a fontossgt az oszthatsg elvnek, amelyet
az Emberi jogok eurpai egyezmnynek bizonyos rendelkezseivel szemben tett
fenntartsok rvnytelentsre hasznlnak, anlkl, hogy rvnytelentenk az
Egyezmnybl fakad vitk tekintetben a Brsg joghatsga rdekben tett
alvetsi nyilatkozatok egszt.
444 Kovcs (2002) i. m. 8.

128

jutott Maurice Kamto445 is, s egyenesen bri narcizmusrl beszlt,446 rmutatva, hogy szerinte a Nemzetkzi Brsg egyes esetekben szinte
plgiumszeren elhallgatta, hogy az adott ttelt bizony mr korbban kimondtk, csak ppen ms brsgon.447 Ezek a ttelek az akkori llapotot,
illetve az elmlt vtizedek gyakorlatt megfelelen tkrztk is.
Nemrg azonban megtrt a jg: a Nemzetkzi Brsg az ex-jugoszlv
bntettrvnyszk tleteire kifejezetten hivatkozott, spedig nyolcvanhrom alkalommal.448 Igaz, ezt termszetesen mindenekeltt az gy sajtossga magyarzta, hiszen a npirts megelzsrl s megtorlsrl
szl egyezmny alkalmazhatsgnak gyben valban aligha lett volna
445 Kamto (2003) i. m. 416.
446 narcissisme jurisprudentiel Uo.
447 gy pldul a szerzdsek relatv hatlynak a ttelt gyakorlatilag ugyanabban a
formban fogalmazta meg az lland Nemzetkzi Brsg a (CPJI: A Nemzetkzi
Odera-bizottsg terleti joghatsgnak gye, Srie A, n 23,1922.), mint a
Palmas-szigetek gyben (CPA: a Palmas-szigetek gye, R.S.A. vol. II, 281.) eljr
vlasztottbr. Max Huber radsul az lland Nemzetkzi Brsgnak is tagja
volt. Hasonlkppen kt msik gyben szinte idzjellel kellett volna az lland
Nemzetkzi Brsgnak szerepeltetnie a Palmas-szigetek gyben kimondott hres ttelt: A szuverenits, az llamok kztti kapcsolatokban a fggetlensget
jelenti. (CPJI: Danzig szabad vrosnak az ILO-ban val rszvtele trgyban
adott tancsad vlemny, Srie B n18, s a Nmetorszg s Ausztria kztti
vmrendszer trgyban adott tancsad vlemny, Srie A/B n 41.) Elbbi esetben az tlet 1516. oldalrl, utbbi esetben a tancsad vlemny 45., 52., 57.
oldaln van Kamto-nak hinyrzete. Kamto (2003) i. m. 417.
448 CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, 2007. februr 26.: az elfordulsok tmeges voltra tekintettel itt
a -ok szerinti beazonostst mellzm, ugyanakkor utalok arra, hogy hnyszor
trtnik hivatkozs az adott gyre: Blagojevi gye: (2005. janur 17., 1. fok)
ngyszer; Brdanin gye: (2004. szeptember 1., 1. fok) tzszer; Cesi gye: (2004.
mrcius 11., 1. fok) egyszer; Gagovi gye: (1996. jnius 26, vdindtvny) ktszer; Gali gye: (2003. december 5., 1. fok) htszer; Jelisi gye: (1999. december
14., 1. fok), (2001. jlius 5., 2. fok) ktszer; Karadzi s Mladi gye: (1996. jlius
11., eljrsi vgzs) hromszor; Krnojelac gye: (2002. mrcius 15., 1. fok) ktszer; Krsti gye: (2001. augusztus 2., 1.fok), (2004. prilis 19., 2.fok) tizentszr;
Kunarac gye: (2001. februr 22., 1. fok) ktszer; Kupreski gye: (2000. janur 14.) egyszer; Kvocka gye: (2001. november 2., 1. fok), (2004. szeptember 1.,
2. fok) hromszor; [Slobodan] Milosevi gye: (2004. jnius 17., eljrsi vgzs)
ngyszer; Nikoli gye: (2003. december 18., 1. fok) egyszer; Plavsi gye: (2003.
februr 27., 1. fok) ktszer; Skirica gye: (2001. november 13., 1. fok) ktszer;
Staki gye: (2003. jlius 31., 1. fok), (2006. mrcius 22., 2. fok) tizenktszer;
Stanisi s Simatovi gye: (2006.prilis 12., eljrsi vgzs) egyszer; Tadi gye:
(1997. mjus 7., 1. fok) kilencszer.

129

megkerlhet mindaz, amit az TPIY mr feltrt az eltte lefolytatott bntet eljrsok tnyllsaknt. Emellett azonban rdemes megjegyezni azt
is, hogy ugyanitt a Nemzetkzi Brsg a ruandai nemzetkzi trvnyszk
joggyakorlatra,449 valamint hrom alkalommal a nrnbergi Nemzetkzi
Katonai Trvnyszk joggyakorlatra is hivatkozott.450
Tny, hogy mr a palesztinai fal ptsnek trgyban adott tancsad
vlemnyben is volt mr egy idzet451 a nrnbergi Nemzetkzi Katonai
Trvnyszk tleteibl, amikor is ez utbbi az 1907. vi hgai egyezmnyek kapcsn kimondta, hogy az egyezmnyben meghatrozott szablyokat az sszes civilizlt nemzet elismerte, s gy tekinti, mint a hbor
trvnyeinek s szablyainak sszefoglalst.452 A npirts bncselekmnynek vonatkozsban azt tartotta fontosnak a Nemzetkzi Brsg
megemlteni,453 hogy
a bnket emberek, s nem absztrakt egysgek kvetik el.454
A TPIY-joggyakorlatra val hivatkozs a bosznia-hercegovinai etnikai
tisztogatsnak, a fogolytborok rzi kegyetlenkedseinek s az 1995.
jliusi szrebrenyicai mszrlsnak a minstse (ti. npirtsnak minsthet-e vagy sem) tbb szempontbl is nemcsak clszer, de megkerlhetetlen is volt. Jellemznek tekinthet a Nemzetkzi Brsgnak az a
fordulata, hogy
449

450
451
452
453
454

CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, 2007. februr 26. Recueil 2007, 198. s 300.. Akayesu gye:
(1998. szeptember 2., 1. fok), (1998. oktber 2., bntets), (2001. jlius 1., 2. fok)
ktszer; Bagilishema gye: (2001. jnius 7., 1. fok), (2002. jlius 21., 2. fok) egyszer; Kayishema gye: (1999. mjus 21., 1. fok), (2001. mjus 1., indokls) egyszer;
Semanza gye: (2003. mjus 15., 1. fok) egyszer.
CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 2007, 163., 172., 193..
CIJ: A megszllt palesztin terleten trtn falpts jogi kvetkezmnyeinek trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 2004, 89..
Procs des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 30septembre et 1eroctobre1946, (Jugement de Nuremberg),
documents officiels, Tome I, 65.
CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 2007, 172..
Procs des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international,
Nuremberg, 14 novembre 1945 1er octobre 1946, Nuremberg, 1947, (Jugement
de Nuremberg), documents officiels, Tome I, 235.

130

Az elbe terjesztett anyagok alapjn a Brsg gy tli


meg, hogy meggyzen s kvetkezetesen bizonytottk
be, hogy szrny letfelttelek kz knyszertettk a tborok fogvatartottait. A beterjesztett bizonytsi elemek
azonban nem engedik meg az arra vonatkoz kvetkeztets levonst, hogy fennllt az arra irnyul klnleges
szndk (dolus specialis), hogy a vdett csoportot egszben vagy rszben elpuszttsk. A Brsg e tekintetben
rmutat arra is, hogy a fentebb idzett egyetlen gyben
sem jutott arra az TPIY, hogy a vdlott ilyen klnleges
szndkkal (dolus specialis) cselekedett volna.455
A Brsg megllaptja, figyelemmel az els fok kamarknak a Krsti s Blagojevi gyekben hozott tleteire,
hogy a megkvetelt szndk csak a katonai cl megvltozsa s Szrebrenyica bevtele utn vltozott meg, azaz jlius 12 vagy 13 tjn: ezt az elemet fontosnak kell tekinteni
annak a vizsglata szempontjbl, hogy az alperes a re az
Egyezmny rtelmben hraml ktelezettsgek vgrehajtsnak eleget tett-e. A Brsg nem lt semmilyen okot, amely
arra vezethetn, hogy trjen el a trvnyszk kvetkeztetseitl, miszerint a megkvetelt klnleges szndk (dolus
specialis) ekkor s csak ekkor konstituldott.456
Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia Bkjrt melletti Vlasztottbrsg
(a kisebbsgvdelem jus cogens termszetnek kimondsval457 trtnelmi lpst tev Badinter-bizottsg) a maga rszrl azonban pldul az uti
possidetis juris elvnek hgai rtelmezst emelte t eurpai kontextusba
ezzel egyszersmind univerzlis jelleget is tulajdontva az eleddig csak
gyarmatok fggetlennn vlsnak sszefggseiben rtelmezett elvnek.
CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 2007, 354..
456 CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 2007, 295..
457 A Badinter-bizottsg az llamokat ab ovo terhel kisebbsgvdelmi ktelezettsgek ilyetn jellegt abbl vezette le, hogy a kisebbsgvdelem immr a nemzetkzi jog imperatv normja [2. sz. tancsad vlemny 2., 9. sz. tancsad
vlemny 2., 10. sz. tancsad vlemny 4.].
455

131

Mint ismeretes, a hatrok megvonsa kapcsn viszonylag gyakran ismtld s praktikus elvknt hivatkoznak az uti possidetis juris elnevezssel illetett megoldsra. A nemzetkzi jogi tanknyvek rendszerint a
dl-amerikai spanyol gyarmatbirodalom felbomlshoz szoktk ktni az
elvet, amely valjban mr jval korbban megjelent, gy az 1699-es karlcai bkt elkszt trgyalsokon is, azaz ott vonjk meg a Habsburg
s a Trk Birodalom hatrt, ahol csapataik llnak, azaz ameddig hatalmuk tnylegesen rvnyesl. (Ezzel a Habsburg-birodalom keretein
bell ugyan, de Magyarorszg terleti integritsa csaknem helyrellt,
a Temeskzt leszmtva, amit csak egy ksbbi hbort lezr 1718-as
pozsarevci bkben csatoltak vissza.)
Az uti possidetis juris elv mai tartalma azonban valban kzelebb ll
a XIX. szzad elejhez: a krds ugyanis gy merlt fel, hogy az egyms utn fggetlenn vlt klnbz tartomnyok, immr szuvern llamknt, milyen hatrokkal rendelkezzenek. Mivel ott a hagyomnyos
jogcmek java rsze nem volt alkalmazhat, a megolds az lett, hogy az
llamhatrok gy fussanak, ahogyan uti possidetis juris 1810, azaz ahogyan az 1810-es kzigazgatsi hatrok rvnyesltek. Vgeredmnyben
ugyanezen elv alapjn merevltek nemzetkzi hatrokk az egykori angol s francia gyarmatbirodalom bels hatrai Afrikban, s ahogyan a
Szovjetuni illetve Jugoszlvia sztbomlsa sorn az egykori tagkztrsasgok bels hatrai nemzetkzi jogi rvnyv vltak. Nem arrl van
teht sz, hogy az rklt hatrok vglegesek, hanem arrl, hogy kiindulpontknt el kell fogadniuk, hogy mr vannak nemzetkzi hatraik, s
azok csak a nemzetkzi joggal sszhangban vltoztathatk meg: mivel
pedig ez a msik llam beleegyezst ignyli, az rklt hatr rendszerint
nem mdosul. Annak elfogadtatsban, hogy ez az elv ltalnos rvny,
a Badinter-bizottsg maga is fontos szerepet jtszott.
Hacsak nincs egy ezzel ellenttes megllapods, a korbbi elhatrolsok a nemzetkzi jog ltal vdett hatrjelleget
ltenek. Ez az a kvetkeztets, amelyre a terleti status quo
s klnsen a kezdetben csak az amerikai s afrikai dekolonizcis problmk megoldsban elismert, de immr a
Nemzetkzi Brsg ltal ltalnos elvknt leszgezett uti
possidetis juris tiszteletben tartsa vezet bennnket. Ez
az elv mindazonltal nem sajtos elv, ami csak egy bizonyos nemzetkzi jogi rendhez ktdne. ltalnos elv, ami

132

logikusan ktdik a fggetlensghez, akrhol kerljn is


arra sor. Nyilvnval clja, hogy az j llamok fggetlensge s stabilitsa ne kerljn veszlybe a testvrharcok
ltal458 Ez az elv annyival is knnyebben alkalmazhat
a Kztrsasgok kztt, hogy a JSzSzK alkotmnya 5. cikknek 2. s 4. bekezdsei szerint a Kztrsasgok terleti
sszetartozst s hatraikat hozzjrulsuk nlkl nem
lehet megvltoztatni.459
Egy n. dnts eltti elzetes llsfoglalsban a Vlasztottbrsg a
Nemzetkzi Brsgnak a magyarromnbolgr bkeszerzdsek trgyban adott tancsad vlemnyre hivatkozott, amikor azt mondta,
hogy a bkekonferencia ltal krt vlemnynek
csak tancsad jellege van, azaz, mint olyan, nincs ktelez ereje460. 461
A 15. sz. tancsad vlemny pedig az lland Nemzetkzi Brsgra
hivatkozott, arra emlkeztetve, hogy
a bels trvnyek a nemzetkzi jog szempontjbl csak
puszta tnyeket jelentenek.462
A hamburgi Nemzetkzi Tengerjogi Brsg463 br taln meglep, de
igen ritkn hivatkozott a hgai dntsekre.
458 CIJ: a Burkina Faso-Mali kztti hatrvita gye, Recueil 1986, 565., 20..
459 Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia Bkjrt melletti Vlasztottbrsg 3. sz.
tancsad vlemnye, 2(3) .
460 CIJ: a magyar, romn, bolgr bkeszerzdsek trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 1950, 71.
461 Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia Bkjrt melletti Vlasztottbrsg tagjainak vlasza a JSzK-nak a hatskre tekintetben kibocstott nyilatkozatra.
1993. mjus 26. Lsd Alain Pellet: Lactivit de la Commission darbitrage de
la Confrence Internationale pour lancienne Yougoslavie. AFDI XXXIX (1993),
286303. [a tovbbiakban: Pellet (1993)]
462 CPJI: bizonyos fels-szilziai nmet rdekek gye, Srie A n 7, 12.
463 Rszletesebben: Gudmundur Eriksson: The International Tribunal for the Law of
the Sea. The HagueBostonLondon: Martinus Nijhoff, 2000.

133

Referencii kztt tallunk klasszikusnak tekinthet dictumokat464


(idertve vlasztbrsgi dntseket465 is), valamint jabbakat,466 de
nem tallunk tengerjogi gyeket a Nemzetkzi Brsg gyakorlatbl. A
Nemzetkzi Tengerjogi Brsg legszvesebben a sajt megelz dntseit467 idzi ami persze nem meglep
Az egykori Jugoszlvia terletn elkvetett hbors s npellenes bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke s a ruandai npirts felelsei464 A Saiga (n2) gyben (St Vincent s Grenadines c. Guinea), hozott tletben a
Nemzetkzi Tengerjogi Brsg az lland Nemzetkzi Brsg bizonyos felsszilziai nmet rdekek gyben, (Srie A n 7, 19.) hozott tlett idzte: A nemzetkzi jog s a Brsg amely elbbinek a szerve szempontjbl a nemzeti
trvnyek puszta tnyek, az llamok akaratnak s tevkenysgnek megnyilvnulsa, ugyangy, mint a bri dntsek vagy a kzigazgatsi intzkedsek. A
Saiga gy 170.-ban a Nemzetkzi Tengerjogi Brsg az lland Nemzetkzi
Brsgnak a Chorzow-i zem gyben hozott dntsre utalt, nevezetesen, hogy
a krtrts, amennyire csak lehetsges, trlje el a jogsrt aktus sszes kvetkezmnyt s lltsa helyre azt az llapotot, amely valsznleg fennllna, ha
az emltett aktust nem kvettk volna el. (CPJI: Chorzow-i zem gye, Srie A
n17, 47.) A Southern Bluefin Thuna gyben hozott intzkedsnek 44. -ban
a Nemzetkzi Tengerjogi Brsg a jogvita fogalmt az lland Nemzetkzi
Brsgnak a Mavromattis palesztin koncesszik gyben kimondottak alapjn rtkelte: nzetklnbsg jogi vagy tnybeli krdsben, jogi nzetek vagy rdekek
tkzse. (CPJI: Srie A n2, 11.) Hivatkozott a Nemzetkzi Brsg llsfoglalsra is: azt kell kimutatni, hogy egyik fl kvetelst pozitvan ellenzi-e a
msik. (CIJ: Dlnyugat-afrika sttusznak gye, Recueil 1962, 328.) A Grand
Prince gyben (2001. prilis 20.) a Nemzetkzi Tengerjogi Brsg a Nemzetkzi
Brsgnak az ICAO hatrozatokkal szembeni fellebbezsek gyben kimondott
tteleit idzte: A Brsgnak mindenesetre mindig biztosnak kell lennie sajt
hatskre fennlltban, s ha szksges azt hivatalbl is vizsglnia kell. (CIJ:
az ICAO hatrozatokkal szembeni fellebbezsek gye, Recueil 1972, 52.)
465 Az emltett Saiga (n2) gyben hozott tlet 156.-ban a Nemzetkzi Tengerjogi
Brsg az idegen haj elleni erszak alkalmazst akkor tlte jogellenesnek, ha
a figyelmeztets eredmnytelen volt. llspontjt az Iam Alone [(1935) RSANU
vol.III, 1609.] s a Red Crusader [ (1962) ILR vol.35, 485.] vlasztottbri dntsekre is alaptotta.
466 A Saiga (n2) gyben hozott tlet a Nemzetkzi Brsgnak a bsnagymarosi
gyben hozott tletre hivatkozik, s klnsen annak a szksghelyzet krdseit
elemz 5152. -aira. Ugyanitt hivatkozik a Nemzetkzi Tengerjogi Brsg a
Nemzetkzi Jogi Bizottsg felelssgi tervezetre is.
467 A Nemzetkzi Tengerjogi Brsg a Camouco gyben hozott tletben (6366.)
hivatkozik a Saiga gyben hozott tlet 7677.-aira), a Monte Confurco gyben
hozott tletben (41., 63., 76., 93.) idzi a Camouco gy 59., 66., 67., 74., 82. -ait
s 74.-ban idzi a Saiga gy 47.-t. A Grand Prince gyben hozott tlet a 78,
81, 89. -okban idzi a Saiga (n2) gyben hozott tlet 40., 66., 68. -ait.

134

nek megbntetsre letre hvott trvnyszk gyakorlatban a nrnbergi


Nemzetkzi Katonai Trvnyszk dntsei idzdnek fel:
Eltren az agresszi bncselekmnytl s a hbors
bncselekmnyektl, a Nemzetkzi Katonai Trvnyszk
eltti, a hbors fbnskkel szemben folytatott per nem
terjedt ki arra, hogy az emberisg elleni bncselekmnyek
belefoglalsa a nrnbergi stattumba megfelel-e a legalits
kvetelmnyeinek, s a tilalom eltti helyzetre sem, hanem
mindssze arra, hogy az ellensgeskedsek megkezdse
ta, lthattuk, igen szles krben kvettek el olyan cselekmnyeket, amelyek egyszerre hbors bncselekmnyek s
emberisg elleni bncselekmnyek.468
Az egykori Jugoszlvia terletn elkvetett hbors s npellenes bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke azonban a Nemzetkzi Brsg
dntseire nemcsak egyetrtleg, hanem gy is hivatkozott, hogy finoman elhatrolta magt attl.
Elszr felidzte469 a nicaraguai gyben kimondott hres tzist:
Ahhoz, hogy [az Egyeslt llamok KP] jogi felelssge belljon [] elvben az szksges, hogy bizonytsuk,
a tnyleges ellenrzst gyakorolt a katonai s flkatonai
mveletek felett, amikor ti. a krdses jogsrtsek bekvetkeztek.470
Ezutn kvetkezett azonban az elhatrolds vagy legalbbis a tzis
relativizlsa:
A nicaraguai gy tnyei azonban risi mrtkben klnbznek a jelen gytl, mindenekeltt kt ponton. Elszr
468 TPIY: Dusko Tadic gye (1. fok), 619620. A hivatkozott nrnbergi tletrsz
forrsa: Proces des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire
international (Nuremberg 1947), texte en langue franaise, Documents officiels,
jugement. 254255.
469 TPIY: Dusko Tadic gye (1. fok), 586. .
470 CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye,
Recueil 1986, 115.

135

is a VRS [a boszniai szerb hader KP] sokkal inkbb


megszll er volt, mintsem pusztn olyan hader, ami
csapst hajt vgre. [] Msodsorban a szvetsgi erk
visszavonsval a JNA [a jugoszlv nphadsereg, azaz a
JSzSzK, mint fderci hadserege KP] [] egysgeiben
szolglkat a VRS-be vettk t. Szemben teht a nicaraguai ggyel, ahol a Brsgnak azt kellett vizsglnia, vajon
az Egyeslt llamoktl val fggelem s ellenrzs al
kerltek-e vgs soron a kontrk, a mi brsgunk eltt
a krds az, hogy [] a visszavonulssal fggetlenl a
VRS-nek nyjtott folyamatos tmogatstl a Jugoszlv
Szvetsgi Kztrsasg a bosznia-hercegovinai kivonuls
utn elg tvolra kerlt-e ahhoz, hogy ezeket az erket immr ne lehetne a VJ [ti. az akkori Kis-Jugoszlvia hadserege KP] s kvetkezskppen a Jugoszlv Szvetsgi
Kztrsasg szerveinek vagy de facto gynkeinek tekinteni. [] Nem szksges, s nem is elgsges a teljes fggsget bizonytani. [] Azt is bizonytani kell, hogy a VJ s a
Jugoszlv Szvetsgi Kztrsasg e fggsgi kapcsolatnak
megfelel ellenrzsi potencillal rendelkezett.471
Ezekre a krdsekre a Nemzetkzi Brsg a maga rszrl 2007-ben trt
vissza, ahol vgs soron finoman a hatskrtllps tnyre is utalva
brlattal illette a TPIY tteleit s kimondta, hogy ebben a vonatkozsban
(amikor teht mr nem tnyllsi ttelek megllaptsrl s nem egyni
bntetjogi felelssgi jogkvetkezmnyek levonsrl van sz), nem tudja
kvetni a trvnyszket:
A Brsg, jllehet figyelmesen megvizsglta a fellebbviteli kamara472 ltal az emltett kvetkeztets megalapozsa
rdekben kidolgozott rveket, nem tudja ezt a doktrnt
471 TPIY: Dusko Tadic gye (1. fok), 586588. .
472 A Tadi gyben 1997-ben hozott tlettel szemben fellebbezst nyjtottak be, s
az gyben eljr fellebbviteli kamara 1999. jlius 15-i tletben ebben a vonatkozsban helybenhagyta az els fok dntst, de ez is kitrt a nicaraguai kormny s
az ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gyben kimondottak rtelmezsre. A Nemzetkzi Brsg a TPIY fellebbviteli kamart brlta, s nem
a ttelt elsknt meghirdet els fokt.

136

elfogadni. Elszr is rmutat arra, hogy a TPIY-t nem arra


krtk a Tadi gyben, s ltalban vve nem is lehetne
ilyenre felkrni, hogy az llamok nemzetkzi felelssgi
krdseirl nyilatkozzon, hiszen az joghatsga bntetjogi termszet, s csak egynek vonatkozsban ll fenn.
A Trvnyszk teht az emltett tletben egy olyan krds irnt mutatott rdekldst, amelynek vizsglata nem is
volt szksges joghatsgnak gyakorlshoz. gy teht, a
fentebbieknek megfelelen, a Brsg kiemelked fontossgot tulajdont a tnymegllaptsoknak s a jogi minstseknek, amelyekhez a TPIY azrt fordul, hogy dnthessen az elbe lltott vdlottak bntetjogi felelssgrl, s
a jelen gyben, a legmesszebbmenkig figyelembe veszi
a TPIY tleteit, amelyek azokhoz az esemnyekhez kapcsoldnak, amelyek e jogvita fsodrt kpezik. A helyzet
azonban nem ugyanaz, amikor a TPIY ltalnos nemzetkzi jogi krdsek taglalsba bocstkozik, amelyek nem
is tartoznak az klnleges joghatsgba, s amelyekre a
vlasz megadsa nem is mindig szksges ahhoz, hogy az
elbe bocstott bntet gyekben tletet hozzon.
Ez a helyzet az idzett Tadi gyben meghirdetett doktrnt illeten is. Amennyiben az ltalnos ellenrzs
[contrle global KP] kritriumt arra hasznljuk, hogy
meghatrozzuk, egy fegyveres sszetkzs nemzetkzi
jelleg-e vagy sem hiszen ez volt az a krds, amelyben
a fellebbviteli kamarnak dntenie kellett minden tovbbi nlkl lehet, hogy mindez idevg s adekvt; a Brsg
azonban nem gondolja, hogy a jelen gyben ideill lenne
az ebben val llsfoglals, mivel ez a jelen tlet meghozatalhoz nem is szksges. Ezzel szemben az ltalnos
ellenrzs kritriumt a TPIY gy mutatta fel, mint aminek a hivatsa az, hogy alkalmazst nyerjen a nemzetkzi
felelssg jogban avgett, hogy meghatrozhassuk ahogyan azt a Brsgnak itt s most kell megtennie milyen
esetben is minslhet egy llam felelsnek a flkatonai
egysgek, azaz nem az llam hivatalos szerveinek minsl fegyveres erk ltal elkvetett cselekmnyekrt. E te-

137

kintetben, az [ti. a TPIY sajt KP] meggyzdse nem


mrvad.473
Az rveket sommzva, vgs soron az is kimondhat, hogy a Nemzetkzi
Brsg a maga rszrl jl s rszletesen rvelve ugyan, de csipet gggel,
voltakppen a Suszter, maradj a kaptafnl! ttellel zrta le a klnbz hgai nemzetkzi brsgok egymssal felesel tleteinek ellentmondsaibl kibontakozott, a nemzetkzi jogi tudomnyos vilgot komolyan
foglalkoztat vitt.
De milyen ltalnosabb kvetkeztetst vonhatunk le a fenti ttekintsbl?
Tagadhatatlan, hogy van klcsnhats a klnbz nemzetkzi brsgok joggyakorlatban. Ezek a hatsok azonban statisztikailag meglehetsen csekly mrvek, s akr esetlegesnek is mondhatk. Az ily mdon
meglehetsen csekly szmnak tekinthet interakcis esetek jelents
rszben vagy azt lthatjuk, hogy a hivatkozs azrt trtnt, hogy a mr
formld bri dnts joggyakorlati httere szlesebb legyen, vagy pedig a valamely peres fl ltal erltetett hivatkozst prblja az adott brsg kikerlni. A tnylegesen felhasznlt joggyakorlati esetek harmadik
rsze pedig tulajdonkppen a nemzetkzi brsg eltti due process of
law megvalsulsa: elegnsabb tnylegesen trgyalt gyekre hivatkozni,
mint a civilizlt nemzetek ltal elismert ltalnos jogelvek bianco csekkjt elhzni, jllehet az ok azonos: a tisztessges bri eljrs elvnek
egy ltszlagos joghzaggal val konfliktust lehet ily mdon megoldani.
Utbbinak mintegy al-gazata az gyek negyedik csoportja, ami tulajdonkppen a brsgi joghatsg s a hatskri prerogatvk pontostshoz ktdik.
A msik nemzetkzi brsgtl jogeseti segtsget klcsnzni ekknt
egyik s valjban a brsg sajt joggyakorlati lehetsghez kpest
elenysz gyakorisg segdeszkze a jogfejleszt bri gyakorlatnak.
Ugyanakkor tagadhatatlanul rdekes krdsrl van sz, ami megrdemli
a rendszeres figyelemmel ksrst.474
CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 2007, 403404..
474 Lsd pldul: Szalayn Sndor Erzsbet: Interferencia az Eurpai Brsg s
az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak gyakorlatban. Acta Humana 2005/2.;
Raisz Anik: Hasonlsgok s klnbsgek a strasbourgi s a San Jos-i embe-

473

138

Gilbert Guillaume a Nemzetkzi Brsg elnkeknt az ENSZ


Kzgylsen mondott beszdben475 illetve tudomnyos tanulmnyaiban a prejudicilis krds intzmnyestsrt szllt skra a Nemzetkzi
Brsg s a tbbi nemzetkzi igazsgszolgltatsi szerv kapcsolatrendszerben, amit az Alapokmny mdostsa nlkl, a Kzgyls vagy a
Biztonsgi Tancs szves kzremkdsvel hogy ti. formlisan valamelyikk tegye fel a krdst lehetsgesnek tartott.476
Ugyanakkor kzismert, hogy a nemzetkzi brsgok ragaszkodsa sajt szuverenitsukhoz nem knnyti meg a prejudicilis krdsek intzmnyestst. (Mint ahogyan a nemzeti alkotmnybrsgok esetben is
tapithat az ellenrzs azzal szemben, hogy az Eurpai Uni Brsgtl
szabatosabban s hivatalos elnevezse szerint egyelre mg Eurpai
Kzssgek Brsgtl tancsad vlemnyt krjenek. Amilyen sok
alkotmnybrsg van Eurpban, annyira kevs az olyan, mint az osztrk, az angol,477 a belga s az olasz, amelyek meg mertk tenni ezt a lpst.)
De gy tnik, maga az Egyeslt Nemzetek Szervezete sem igazn
ambicionlta eleddig, hogy ilyen jelleg kapcsolat pljn ki az hozz
kzvetlenl vagy kzvetve ktd nemzetkzi brsgok kztt. gy a
vilgszervezet ltrejttnek hatvanadik vforduljt megkoronz szerny reformok, illetve azok elkszt anyagai sem szenteltek jelentsebb
figyelmet ennek. gy a Kofi Annan akkori ftitkr ltal felkrt blcsek
tancsnak dokumentuma,478 majd a ftitkri jelents479 illetve a cscsrri jogi tlkezsben; vagy mit tanulhatunk a latin-amerikaiaktl? Publicationes
Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXV/2, Miskolc
University Press, 2007.; Raisz Anik: La protection des droits de lhomme au
niveau (double) europen: Les divergences entre deux jurisprudences. Miskolc
Journal of International Law Vol. 3 (2006), n1.
475 2000. oktber 26-n tartott beszdben. Lsd a jelen knyv 13. sz. lbjegyzett!
476 Guillaume (2003) i. m. 27.
477 Ti. a Lordok Hza, mint az ezt a funkcit is betlt testlet.
478 A more secure world: Our shared responsibility. Report of the Secretary Generals
High-level Panel on Threats, Challenges and Change, United Nations 2004,
A/59/565.
479 In larger freedom: towards development, security and human rights for all
(integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of
the major United Nations conferences and summits in the economic, social and
related fields. Follow-up to the outcome of the Millennium Summit, Fifty-ninth
session A/59/2005.

139

tekezlet nneplyes nyilatkozata480 is csak minimlis figyelmet szenteltek


e tekintetben a Nemzetkzi Brsgnak. A blcsek mltattk a vitarendezsben jtszott szerepet,481 a ftitkr a szlesebb kr ignybevtelt, a
brsgi gymenet gyorstsnak a fontossgt hangslyozta,482 a cscsrtekezlet pedig mr csak a szoksos tiszteletkrt rtta le a Nemzetkzi
Brsg eltti vitarendezs jelentsgt alhzva.483 A cscsrtekezlet bezrsa ta a lassacskn halad reformfolyamatnak az Egyeslt Nemzetek
igazsgszolgltatsnak tgondolsrl ksztett dokumentuma484 csak
a funkcionriusoknak illetve klnsen a vilgszervezet helyi alkalmazottainak munkagyi jogvitira koncentrl, a Kzgylstl kapott mandtumnak485 megfelelen. Ez utbbi dokumentum megfogalmaz ugyan
bizonyos kritikt az adminisztratv brsg, a TANU irnyban, spedig joggyakorlati inkoherencit is panaszolva,486 de a megoldst nem a
prejudicilis krds intzmnyben, hanem a munkagyi brskods
els- s msodfok trvnyszkekre val tovbbfejlesztsben ltta.487 Ez
a tervezet a Nemzetkzi Brsggal fennll kapcsolatrendszeren (azaz,
hogy a munkagyi jogvitkban a tancsad vlemnyek rvn sajtos,
tulajdonkppen kasszcis eljrst folytathat le) lthatan nem kvn
vltoztatni.

480 Az ENSZ-honlapon 2008 decemberben mg mindig az utols tervezetet tntetik


fel a zrokmny hivatalos szvegeknt: 2005 World Summit Outcome, Draft
resolution referred to the High-level Plenary Meeting of the General Assembly by
the General Assembly at its fifty-ninth session, 15 september 2005, A/60/L.1.
481 A more secure world: Our shared responsibility [] 11. .
482 In larger freedom [] 139..
483 2005 World Summit Outcome [] 73..
484 Rapport du Groupe de la refonte du systme dadministration de la justice de
lOrganisation des Nations Unies, 28 juillet 2006, A/61/205.
485 59/283 kzgylsi hatrozat alapjn.
486 Rapport du Groupe de la refonte [] 6973..
487 Az els fokot a Kzgyls ltal ltrehozand decentralizlt, tbb tribunal du
contentieux aux Nations Unies hlzata kpezn, mg a jelenlegi Tribunal
administratif des Nations Unies talakulna fellebbviteli brsgg, s gy a francia brsgi rendszer elnevezseihez idomulva a Tribunal des recours des Nations
Unies nevet venn fel. Rapport du Groupe de la refonte [] 74.. Felteheten
szerkesztsi koherenciazavar magyarzza, hogy msutt ugyanez a dokumentum
Tribunal dappel des Nations Unies-nek kvnja tkeresztelni a TANU-t. Rapport
du Groupe de la refonte [] 155..

140

Az is igaz azonban, hogy Guillaume-nak a prejudicilis krdsek rvn trtn koherencia-biztost javaslatt az t vlt Shi488 s Higgins489
nem ismteltk meg a Kzgyls eltt tartott beszmolikban. Shi a
Kzgyls VI. Jogi Bizottsga eltt tartott 2004. vi beszdben490 mg
rviden utalt r, mint amin rdemes gondolkodni, ha meg is oszlanak rla
a vlemnyek (akrcsak azon, hogy a ftitkr is krhessen tancsad vlemnyt), m Rosalyn Higgins lthatan jabb feladatok helyett egyszeren
tbb pnzt krt, rtve ezalatt annak egyelre sikertelen elrst, hogy
minden brnak legyen egy-egy szakjogsz asszisztense.491
g) A kompromisszumhoz s a felek memorandumaihoz kapcsold
segd-dokumentumoknak a jogfejlesztsre gyakorolt, szerny
hatsa
gy tnik, hogy a segdanyagok igen ritkn jtszottak meghatroz
szerepet a bri jogfejlesztsben: a trkpeket azonban kln is rdemes
megemlteni, jllehet a kp kiss ellentmondsos.492
488

a) Discours de M. le juge Shi Juyong, prsident de la Cour Internationale de Justice


devant lAssemble Gnrale des Nations Unies, le 4 novembre 2004;
b) Discours de M. le juge Shi Juyong, prsident de la Cour Internationale de Justice
devant lAssemble Gnrale des Nations Unies, le 27 octobre 2005.
489 a) Discours de S. Exc. Mme Rosalyn Higgins, prsident de la Cour Internationale
de Justice devant lAssemble Gnrale des Nations Unies, le 1er novembre
2007;
b) Discours de S. Exc. Mme Rosalyn Higgins, prsident de la Cour Internationale
de Justice devant lAssemble Gnrale des Nations Unies 30 octobre 2008.
(Hrom sttuszt sikerlt azonban kicsikarni a Kzgyls kltsgvetsbl, 2007es krst ennyire cskkentve.)
490 Discours de M. le juge Shi Juyong, prsident de la Cour Internationale de Justice
devant la Sixime Commission de lAssemble Gnrale des Nations Unies, le 5
novembre 2004.
491 Hiba hangslyozta Higgins, hogy a tbbi nemzetkzi brsgtl vagy alkotmnybrsgtl eltren ez az egyedli testlet, ahol nincs a brknak legalbb
egy sajt tancsadja, az elnksge alatt a kezdemnyezett kilenc helyett csak
hrom sttuszhoz jrult hozz a Kzgyls.
492 Lsd pldul sszehasonlt ttekints gyannt: Charles Cheney Hyde: Map as
Evidence in International Boundary Dispute. American Journal of International
Law vol. 27, 1933, 311316. [a tovbbiakban: Hyde (1933)]; Brigitte BolleckerStern: Larbitrage dans laffaire du Canal de Beagle entre lArgentine et le
Chili. RGDIP 1979/1, 752.; Brian Taylor Sumner: Territorial Disputes at the

141

Maurice Kamto asszerint csoportostja a trkpekre vonatkoz brsgi


gyakorlatot, hogy e dokumentumok jogcmet (illetve szerzdses jogcm
rszt) kpeznek-e, vagy pedig hogy a bri-vlasztottbri tlet rendelkez rszbe nyertek-e inkorporlst.493
gy pldul az egyes hatrmenti fldparcellk gyben494 hozott tletben azrt tudtak bizonyos joghatst tulajdontani egy trkpnek, mivel
az a szerzds integrns rsznek minslt.495 A Prah Vihear templom
gyben azonban a Nemzetkzi Brsg egy sor factum concludens-re
alaptva tulajdontott bizonyt ert a fldrajzi trkpeknek, dacra annak, hogy nem lltotta maga sem, hogy a trkpnek elksztse sorn
illetve kinyomtatsakor ktelez jogi ereje lett volna.496 Burkina Faso s
Mali jogvitjban viszont a Nemzetkzi Brsg egy meglehetsen rnyalt kp megfogalmazsra trekedett:
a trkpek mindssze csak jelzs-rtkek, az esetektl
fggen tbb vagy kevsb pontosak. Sohasem kpeznek
azonban nmagukban s puszta ltkbl kvetkezen
terleti jogcmet, azaz olyan dokumentumot, amelynek a
nemzetkzi jog terleti jogcmek alaptsa vgett, benne
rejl jogi rtket tulajdontana. Az igaz, hogy bizonyos
esetekben a trkpek ppen hogy szerezhetnek ilyen jogi
rtket, de ez az rtk nem a bennk rejl minsgekbl
fakad: abbl fakad ugyanis, hogy egy hivatalos szveghez
kapcsoldnak, amelynek integrns rszt kpezik. Egy
ilyen vilgos hipotzisen kvl a trkpek csak kls bizonyt eszkzk, tbb-kevsb hitelesek, tbb-kevsb gyansak, amelyekhez gy lehet fordulni, mint a tbbi
eseti termszet bizonytk egyikhez, annak rdekben,
hogy tnyek anyagi voltt megllaptsuk vagy helyrelltsuk.497

493
494
495
496
497

International Court of Justice. Duke Law Journal Vol. 53, 2004, 17791812.;
Kamto i. m. 371398.
Kamto i. m. 375.
CIJ: egyes hatrmenti fldparcellk gye, Recueil 1959, 214216.
Bollecker-Stern i. m. 3839. Ugyanebben az rtelemben: Kamto i. m. 379.
CIJ: a Preah Vihear templom gye, Recueil 1962. 21.
CIJ: Burkina Fasso s Mali hatrvitjnak gye, Recueil 1986, 582., 54. .

142

Ugyanebben az gyben, az lland Nemzetkzi Brsgnak a Jaworzina


gyben adott tancsad vlemnyben kimondottakat498 nagyjbl megismtelve mondta ki a Nemzetkzi Brsg, hogy a trkpek csak
megersthetik azt a kvetkeztetst, amelyre a br a trkpektl fggetlenl, egyb eszkzk rvn jutott.499
Ezt a mondatot a Nemzetkzi Brsg a Kasikili-Sedudu gyben visszaidzte,500 de azt is hozztette, hogy a mltban
a felek tbbnyire rdektelensget mutattak a trkpek irnt,
amelyeket aszerint tekintettek pontosnak vagy pontatlannak,
hogy a hatr miknti futst illeten milyen llspontot foglaltak el.501
Ezrt s figyelemmel az elbe terjesztett kartogrfiai
anyagmennyisgnek bizonytalan s ellentmondsos jellegre,502 tekintettel arra, hogy nem volt olyan trkp,
amely hitelesen fordtotta volna le az 1890-es szerzdsben rszes felek akaratt, nem volt tovbb semmilyen
olyan kifejezett vagy hallgatlagos megllapods utdllamaik rszrl a trkpen tkrzd hatr rvnyessgt
illeten,503
a Nemzetkzi Brsg azt tallta a legmegfelelbbnek, ha itt, a KasikiliSedudu gyben eltekint a trkpek felhasznlstl.
498

499
500
501
502
503

Az igaz, hogy a trkpeket s a magyarz jelek felsorolst nem lehet dnt


bizonytknak tekinteni, ami a szerzdsek szvegtl s a dntsektl fggetlen
lenne. De a jelen esetben egyedlll meggyz ervel erstik meg azokat a kvetkeztetseket, amelyek a dokumentumoktl s ezek jogi elemzsbl vezethetk le; s lthatan nem is cfoljk meg ezt a egyb dokumentumok sem. CPJI: a
Jaworzina gyben adott tancsad vlemny, Srie B, n 8, 33.
CIJ: Burkina Fasso s Mali hatrvitjnak gye, Recueil 1986, 583., 56. .
CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, 57., 84..
CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, 58., 85..
CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, 59., 87..
CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, uo. (Itt a Nemzetkzi Brsg
a Prah Vihear gyben hozott tletre is hivatkozik, Recueil 1962, 3335.)

143

A Kgy-szigetek gyben is ugyanezt a vizsglati mdszert kvette a


Nemzetkzi Brsg.
Romnia szmos szovjet, ukrn s egyb forrsokbl
szrmaz trkpet mutatott be, amelyek java rszt jval
az 1949. vi okmnyok elfogadsa utn ksztettk. Ezek a
Kgy-szigetek krl horog vagy gyr formban, klnbz hosszsg s klnbz jelzet vonalakat mutatnak,
amelyek tlterjednek a kt fl tizenkt mrfldes parti vizeinek rintkezsi pontjn. gy teht, ha figyelemmel a
krlmnyekre kizrtnak tekinthet, hogy ezek a trkpek nmagukban egy j megllapodst tanstsanak, vagy
hogy azokbl egy estoppel-helyzetet lehetne levezetni, a
krds az, hogy kzlk valamelyik az 1949. vi szerzds
pontos rtelmezst jelenti-e.504
A vlasztottbri gyakorlatban valamelyest nagyobb rugalmassgot lehet
tapasztalni. 1875-ben a Delagoa-bl gyben505 MacMahon tbornok,
francia kztrsasgi elnk ltal hozott vlasztottbrsgi tletet kommentl Georges Berlia mg gy ltta, hogy elviekben, a nemzetkzi brskods a trkpeknek csak egy kiegszt s szubszidirius bizonyt ert
tulajdont, s egyltaln nem fogadja el, hogy a rejuk trtn hivatkozsok
kzvetlenl elismerst vagy jogokrl val lemondst jelentsenek.506
Esetenknt viszont mr eltr tekintlyt is tulajdontottak a trkpeknek, aszerint, hogy az llam hivatalos trkprl, vagy pusztn magnjelleg trkpek bemutatsrl volt sz.507 Ilyen jelleg preferencit
egyrtelmen kifejezsre juttattak a Clipperton-sziget gyben hozott
vlasztottbrsgi dntsben.508
CIJ: A fekete-tengeri tengeri elhatrols gye, 72. (A 2009. februr 3-n meghozott az tlet frissessge miatt a Recueil-ben mg nem jelenhetett meg, gy az
oldalszmszer hivatkozs a Nemzetkzi Brsg honlapjra feltett ideiglenes
vltozatra mutathat csak, spedig ott a 25. oldalra.)
505 Vlasztottbri tlet a Delagoa Bay gyben, 1875. jlius 24, Recueil de La Pradelle,
642643.
506 Idzi: Kamto i. m. 387.
507 Grard Niyungeko: La preuve devant les juridictions internationales. Bruxelles:
Bruylant, 2005, 359. [a tovbbiakban: Niyungeko]
508 Uo.
504

144

Br sem a kompromisszumok, sem az azok alapjn eljr brk nem


kteleztk ket erre, de a felek a vlasztottbrsgok figyelmt rendszeresen felhvtk adott trkpekre, s ezrt azok kzs akaratot megvilgost forrs gyannt foglalkoztak velk, Charles Cheney Hyde szerint.509
A Rann de Kutch gyben510 a trkpeket gy vettk figyelembe, mint
amelyek megdnthet vlelmet lltanak fel, azaz olyan vlelmet, amelyet csak ms bizonytkokkal lehet megdnteni.511 A Beagle-csatorna
gyben eljr vlasztottbrsg pedig javasolja, hogy a trkpszet
joghatsainak a krdst tekintsk t, egyszerre ltalnos szinten, valamint a trkpek egyes kln vetleteit illeten is.512 Brigitte Stern megfogalmazsban a testlet szinte kidolgozta a nemzetkzi bri frumok
eltti trkphasznlat irnyelveit,513 amelyek maguknak a trkpeknek
a szerepn alapulnak, s amelyeket egyenknt vagy egyttesen vesznek
figyelembe, mikzben megvizsgljk a trkpek irnyban tanstott magatartst is.514 A Beagle-csatorna gye arra is plda, hogy nagyobb bizonyt ert tulajdontanak ugyanakkor a jogvita keletkezse eltt ksztett, mint az utna megjelent trkpeknek.515 A Palmas-szigetek gyben
hozott vlasztottbri dnts pedig azt is tanstja, hogy klnsen ers
bizonyt ereje van annak a korbban, az egyik vitban ll fl ltal ksztett trkpnek, amelyik ppen a vitban rintett msik fl igazt tmasztja
al, szemben azzal, amikor az llam sajt trkpe az ltala a jogvitban
eleve vallott llspont altmasztsra hivatott.516 Charles de Visscher
ugyanakkor azt hangslyozta, hogy a trkp technikai szempont, azaz a
trkpszeti szablyoknak trtn megfelelse, azaz pontossga, prtatlansga az, amit mindenekeltt figyelembe kell venni.517

509
510
511
512
513
514
515
516
517

Hyde (1933) i. m. 311.


Vlasztottbri tlet a Rann de Kutch gyben, 633.
Bollecker-Stern i. m. 3940.
Vlasztottbri tlet a Beagle csatorna gyben, 136..
Bollecker-Stern i. m. 3536.
Bollecker-Stern i. m. 4144. A Prah Vihear templom gyben hozott tletbl
hasonl rtelm kvetkeztetst von le Sumner is. Sumner i. m. 1796.
Niyungeko i. m. 372.
Uo.
Charles de Visscher: Problmes de confins en droit international. Paris: Pdone,
1969, 46. [a tovbbiakban: Visscher (1969)] (idzi: Niyungeko i. m. 387.)

145

h) A soft law s a bri jogfejleszts


A soft law, a droit rsolutoire / droit dclaratoire, esetenknt vitathatatlanul termkeny hatst gyakorolt a nemzetkzi brskodsra. Hubert
Thierry joggal jegyezte meg: teret engedve a hatrozatoknak, hogy azok
a nemzetkzi jog ltalnos norminak formldshoz hozzjruljanak, a
Brsg nyilvnossgra juttatta kszsgt, hogy figyelembe vegye azokat
a vltozsokat, amelyeket az j politikai egyenslyok eredmnyeznek e
jogon bell.518
Kzenfekv ehelytt az llamkzi kapcsolatok alapelveirl az ENSZ
Kzgylsben elfogadott 2625 (XXV) sz. hatrozatrl mondottakra utalni:
Ilyen hatrozatok szveghez val hozzjruls hatst nem lehet gy rtelmezni, hogy az pusztn az
Alapokmnyban tett szerzdsi ktelezettsgvllals felidzse vagy egyszer pontostgatsa lenne. ppen ellenkezleg, gy lehet rtelmezni, mint csatlakozst a hatrozatban kinyilatkoztatott szably illetve szablysorozat
nmagban is vett rtknek elfogadshoz. Az erszak
alkalmazsa tilalmnak elvt pldul gy lehet tekinteni,
mint szoksjogi jelleg nemzetkzi jogelvet, amelyet nem
kapcsoltak kln felttelekhez a kollektv biztonsgra illetve az Alapokmny 43. cikke szerint vett lehetsgekre
s kontingensekre vonatkoz rendelkezsek.519 Az emltett
518

Thierry i. m. 445. Ugyanebben az rtelemben rt Pierre-Marie Dupuy is: a Brsg


beavatkozhat, mint ahogyan ezt tette 1986. jnius 26-n is [ti. a nicaraguai gyben
KP], hogy beazonostsa azokat a hatrozati termszet proklamcikat illetve az
ltalnos egyezmnyeket, amelyek egy kollektv jvhagys tkrzdsnek tnnek. P-M. Dupuy (1989) i. m. 594. Lsd mg az atomfegyverek alkalmazsnak
jogszersge trgyban adott tancsad vlemnyhez kapcsoldva: P-M. Dupuy
(2004) i. m. 152. Hasonl rtelemben ltja a krdst Emmanuel Decaux is, s pldi is hasonlak. Emmanuel Decaux: De la promotion la protection des droits
de lhomme: Droit dclaratoire et droit programmatoire. [a tovbbiakban: Decaux
(1998)] In Flauss, ed. i. m. 98.
519 ENSZ Alapokmny 43. cikk 1. Abbl a clbl, hogy a nemzetkzi bke s biztonsg fenntartshoz hozzjruljon, az Egyeslt Nemzetek valamennyi tagja
ktelezi magt arra, hogy a Biztonsgi Tancs felhvsra s a ktend kln
megllapodsnak vagy megllapodsoknak megfelelen, a nemzetkzi bke s
biztonsg fenntartshoz szksges fegyveres ert rendelkezsre bocstja, s
neki segtsget s knnytseket nyjt, idertve a szabad tvonuls jogt is.

146

llsfoglals ms szval gy is megjelenhet, mint a krdses szably (vagy a szablysorozat) vonatkozsban az


opinio juris kifejezdse, amely immr azon rendelkezsektl spedig az intzmnyi termszetektl is fggetlenl megll, amelyeknek az Alapokmny szerzdsi
rendszerben al van vetve.520
Ahogy hangslyoztuk, az a tny, hogy az llamok elfogadtk ezt a szveget, jelzsrtk a krdses nemzetkzi szoksjog vonatkozsban tpllt opinio juris-ukrl. A
[2625 (XXV) sz. KP] hatrozat az agresszi esetben
alkalmazand fordulatok mellett olyanokat is tartalmaz,
amelyek az erszak alkalmazsnak kevsb slyos formit rintik.521
A Nemzetkzi Brsg 2625 (XXV) sz. hatrozata ugyanezen elemre
val hivatkozs megjelent a palesztinai fal gyben is, hozztve, hogy az
erszakkal trtn terletszerzsre is vonatkoztatni kell az el nem ismers szablyt.522 Ugyanebben az gyben trtnt taln a legtbb hivatkozs
soft law termszet normkra, s nem pusztn csak a szmtalan palesztin
vonatkozs kzgylsi s biztonsgi tancsi hatrozatra, hanem olyan
forr krumplira is, mint a koreai hbor ta annyi vitt kivlt, 377 (V)
szm, kzismert nevn Egyeslt Ervel a Bkrt (Uniting for Peace)
c. kzgylsi hatrozat. gy az ENSZ Kzgyls rendkvli lsszaka
sszehvsnak feltteleit illeten a Nemzetkzi Brsg habozs nlkl,

520
521
522

2. A fent emltett megllapods vagy megllapodsok meghatrozzk a fegyveres


erk szmt s nemt, kszenltk fokt s elhelyezsket, valamint a nyjtand
knnytsek s segtsg termszett.
3. A megllapodst, vagy megllapodsokat a Biztonsgi Tancs kezdemnyezsre minl elbb le kell trgyalni. A megllapodsokat a Biztonsgi Tancs s
a Szervezet tagjai, vagy a Biztonsgi Tancs s a Szervezet tagjainak csoportjai
ktik s azokat az alr llamok alkotmnyos szablyainak megfelelen meg
kell ersteni.
CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye, Recueil
1986, 90., 188. .
CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye,
Recueil 1986, 91., 191. .
CIJ: A megszllt palesztin terleten trtn falpts jogi kvetkezmnyeinek trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 2004, 87., 171.

147

magtl rtetdnek tekintve hivatkozott a 377 (V) sz. hatrozatra, annak


feltteleit szembestette a Kzgyls rendkvli palesztinai lsszakval
s az ott hozott hatrozatokkal.523
A krnyezet vdelmre vonatkoz soft law-ra tbbszr is trtnt hivatkozs a Nemzetkzi Brsg eltti perbeszdekben, srgetve, hogy a
bri gyakorlat kzeledjen a mai kor kihvsaihoz. Erre pldaknt hozhatjuk a stockholmi nyilatkozatra,524 illetve annak tartalmi elemeire tett
utalst pldul a nukleris ksrletek gyben, de a Nemzetkzi Brsg
egyelre visszafogott volt, s nem hasznlta ki jogfejlesztsre ezt a dokumentumot.525
Alain Pellet szerint a Brsg megfogalmazza, kinyilvntja, pontostja, s ugyanakkor megszilrdtja az Egyeslt Nemzetek ms szervei s
klnsen a Kzgyls ltal kinyilatkoztatott normkat [] termszetes
s legitim dolog, hogy az Egyeslt Nemzetek f igazsgszolgltatsi szerve klns figyelmet tanst a tendenciknak, amelyekrl a politikai
szervek hatrozatai tanskodnak.526 Igaz, ugyan hozzteszi: fel lehet
tenni persze a krdst, hogy a Brsg jabb joggyakorlatnak viszonylagos szrazsga nem jelent-e e tekintetben elszegnyedst is?527
A Nemzetkzi Brsg ugyanakkor nem maradt rzketlen a krnyezetvdelem fontossgt deklarl soft law dokumentumok irnt.
Az ENSZ-ben foly krnyezetvdelmi normaalkots vezrmotvuma a fenntarthat fejlds elve, a termszeti krnyezetnek rksgknt
val felfogsa. Ebbe a folyamatba illeszkedve a fenntarthat fejldsrl
az ENSZ 2002-ben Johannesburgban llam- s kormnyfi szint kln
CIJ: a megszllt palesztin terleten trtn falpts jogi kvetkezmnyeinek trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 2004, 19., 30. s 31., 145146. illetve
150151.
524 21. elv: sszhangban az Egyeslt Nemzetek Alapokmnyval s a nemzetkzi jog elveivel, az llamoknak szuvern joguk van termszeti erforrsaik kiaknzsra sajt krnyezeti politikjuk szerint, s ktelesek gy eljrni, hogy a
joghatsguk hatrain bell illetve ellenrzsk alatt vgzett tevkenysgek ne
okozzanak krokat ms llamok krnyezetben illetve azokban a rgikban, amelyek egyetlen llam joghatsga al sem tartoznak. Doc. ONU A/CONF.151/26/
Rev.1.
525 Elemzst illeten lsd pldul: Philippe Sands: Laffaire des Essais nuclaires II
(Nouvelle-Zlande c. France): Contribution de linstance au droit international de
lenvironnement. RGDIP 1997/2, 473474.
526 Pellet (1997) i. m. 242243.
527 Uo.
523

148

konferencit rendezett, megerstve s bizonyos terleteken rszletesebben megfogalmazva az n. rii elveket. Az elv nemzetkzi jogi rvnyre
a Nemzetkzi Brsg is utalt:
A fenntarthat fejlds (sustainable development/
dveloppement durable) koncepcija jl tkrzi annak szksgessgt, hogy a gazdasgi fejldst s a krnyezetvdelmet sszebktsk.528
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga is kzel kerlt a krnyezet vdelmnek s az emberi jogok biztostsi ktelezettsgnek sszekapcsolhatsghoz, s nemrgiben, egy Magyarorszgot is rint gyben elvi l
dtst hozott, amelyben a krnyezetvdelem soft law termszet norminak jogi hatsai is komoly szerepet jtszottak.
A Tatr c. Romnia gy529 mgttes httere a Magyarorszgon tiszai
cinszennyezsnek nevezett termszeti katasztrfa volt. Mint emlkezetes, a Tiszn 2000. janur 30-n slyos cinszennyezdst szleltek, aminek eredete a nagybnyai Aurul bnyatrsasg (amely tulajdonkppen
egy Esmeralda nev ausztrl rszvnytrsasgnak a romn llam tkerszvtelvel ltrehozott lenyvllalata) egyik zagytrozja volt. A zazari
zem dertjbl a megengedettnl mintegy 800-szor nagyobb cintartalm szennyezs kerlt a Lpos, onnan a Szamos, ksbb a Tisza vizbe,
hatalmas krokat okozva az lvilgban, s mindenekeltt termszetesen
a halllomnyban. 1400 tonna hal pusztult el a magyar folykban. (A cin
az aranytartalm rcek tiszttsnak veszlyes, tbb orszgban tiltott segdanyaga.) Az ENSZ 16 tag szakrti csoportja ltal ksztett jelents szerint tervezsi hibk, elgtelen megelz intzkedsek s a rossz
idjrsi viszonyok okoztk a cinszennyezst. Az 57 oldalas jelents
megllaptotta: nem gondoskodtak arrl, hogy kivdhet legyen az ellenrizhetetlen beramls okozta vzszintemelkeds a bnya dertjben. A
Genfben kiadott ENSZ-jelents javasolta az Aurul kitermelsi rendszernek trtkelst, a rendszer egsznek ttervezst oly mdon, hogy kevesebb mrgez anyagra legyen szksg, valamint vszhelyzeti intzkedsi tervek elksztst. Az ENSZ-kldttsg mandtuma nem terjedt ki
a felelssg s a krtrts krdseire. Javaslatai azonban egybevgtak a
528
529

CIJ: A bsnagymarosi vzlpcs-beruhzs gye, Recueil 1997. 140. .


CEDH: Tatar c. Romnia gyben hozott tlet.

149

Nemzetkzi Jogi Bizottsgnak 2001-ben elfogadott, a Veszlyes tevkenysgekkel okozott, hatrokon tli krok megelzsrl szl egyezmny
tervezete c. dokumentumval. Az okozott kr megtrtsrt a krokoz
bnyatrsasg ellen polgri jogi per folyik Magyarorszgon, a krokozs
helye szerint alkalmazand jog s joghatsg (lex loci delicti commissii)
elve alapjn. 2006. mjusban elsfokon egy kzbens tlet megllaptotta a trsasg felelssgt. Meglehetsen lass temben haladnak azonban
a knyv kziratnak 2009. vi befejezsekor is a diplomciai egyeztetsek Magyarorszg s Romnia kztt arrl, hogy Romnit terheli-e
felelssg az gyben, mindenekeltt a nem megfelel felttelek kztt
megvalsul kitermels engedlyezsrt, a krnyezetvdelmi ellenrzs
nem megfelel vgrehajtsrt, az informcik szolgltatsban trtnt
ksedelemrt.530
A Tatar c. Romnia gyben a Nagybnyn lak panaszosok, akik egyiknek hza a zazari zagytroztl 100 mterre volt, klnbz egszsggyi panaszaikat (tbbek kztt slyos asztmt) a cinos kitermels mellkhatsaira vezettk vissza, s azokat az Emberi jogok eurpai
egyezmnynek 8. cikknek megsrtseknt vetettk fel. A korbban is
jelentkez tneteik a katasztrfa nyomn mg ersebb vltak, s panaszukban arra hivatkoztak, hogy az llam nem tett eleget ellenrzsi, kivizsglsi s tjkoztatsi ktelezettsgnek.
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga a panasznak helyet ad tletben
hivatkozott az ENSZ 1972. vi stockholmi konferencijnak zrokmnyban foglalt elvekre, az 1992. vi rii konferencia nyilatkozatra, az 1998.
vi n. aarhusi egyezmnyre, az Eurpa Tancs Parlamenti Kzgylsnek
530 Ez rszben azonban a nemzetkzi jog sajtossgaira, klnsen a krnyezetvdelemmel sszefgg joganyag eljrsi vetleteinek tredkes kidolgozottsgra
mutat vissza, ahogyan azt Herczegh Gza is hangslyozza. A Szamos illetve
a Tisza viznek cinszennyezdse nyomn bekvetkez dbbenetes mret
halpusztulsra azt hiszem mg sokan emlkeznek, s taln arra is, hogy az
gy nem nyert kielgt megoldst, de valsznleg azt is tudjk, hogy a Tisza
vize s halllomnya milyen rendkvli regenerld kpessgrl tett bizonysgot. A nemzetkzi jogorvosls, a nemzetkzi brsgok munkjnak kzmondsszer lasssga int jel lehet mindannyiunk szmra, hogy a krnyezetvdelem hatkonysgnak egyik legfontosabb elfelttele bizonyos somms
(gyorstott) eljrsok kidolgozsa s bevezetse lenne. Herczegh Gza: Nhny
sz a krnyezetvdelem nemzetkzi jogrl. In nnepi tanulmnyktet Bruhcs
Jnos professor emeritus 70. szletsnapjra. (szerk.: Csap Zsuzsanna) (Studia
Iuridica Auctoritate Universitatis Pcs Publicata) Pcs: Pcsi Tudomnyegyetem
llam- s Jogtudomnyi Kara, 2009. 86. [a tovbbiakban: Herczegh (2009)]

150

a termszetre az iparbl leselked kockzatokrl szl 1430/2005 jelzet


ajnlsra, valamint bizonyos eurpajogi dokumentumokra, kztk olyanokra is, amelyet az Eurpai Uni magrl a tiszai cinszennyezsrl ksztett, mindezeket az n. elvigyzatossgi elv (principe de prcaution /
precautionary principle) sszefggseiben bemutatva.531
Miutn hivatkozott olyan tteleire, amelyeket korbbi tleteiben az
Emberi jogok eurpai egyezmnye egyes cikkei szerinti ktelezettsgek,
illetve a termszeti krosodsok megakadlyozsa tekintetben fennll
llami ktelezettsgek sszefggseirl mondott ki, pldul a Budajeva c.
Oroszorszg gyben,532 ahol az Orosz Fdercin belli Kabardo-Balkr
Kztrsasgban a kaukzusi Elbrusz krnykn a srfolyamok ltal az
emberi letben s vagyonban bekvetkezett krok miatti esetleges llami felelssg vizsglattl elzrkz llamot elmarasztalta az Emberi
Jogok Eurpai Brsga,533 jllehet a tnyleges krosods miatti felelssg tekintetben az okozatossgi sszefggseket meghatroznak tekintette,534 vagy az Asselbourg s trsai c. Luxemburg gyben hozott a
panaszt nyilvnvalan alaptalannak minst dntsben a kauzalits
fontossgrl mondott,535 a kvetkezket hangslyozta:
A Brsg megjegyzi, hogy [] a krnyezetre s a lakossgra leselked veszly az adott esetben elre lthat volt.
Radsul a 2000. januri kolgiai baleset is megerstette
azt a tzist, hogy a nehzfmek mrgezst okozhatnak, ha a
zagytrozk gtjai tszakadnak, ahogyan azt mr a hivatkozott 1993-as tanulmny536 [] is elre jelezte. Kt msik orszgot, Magyarorszgot s Szerbia-Montenegrt szintn rintett
a baleset. Ez utbbi vetletet rinten a Brsg emlkeztet
az llam hatsgait a stockholmi nyilatkozat 21. elvnek s
a rii nyilatkozat 14. elvnek szellemben terhel ltalnos
ktelezettsgre, hogy tntortsanak el a ms llamokbl rkeCEDH: Tatar c. Romnia gyben hozott tlet 70..
CEDH: Budayeva c. Oroszorszg gyben hozott tlet.
CEDH: Budayeva c. Oroszorszg gyben hozott tlet 165. .
CEDH: Budayeva c. Oroszorszg gyben hozott tlet 176. .
CEDH: Jean Asselbourg s 78 trsa valamint a Greenpeace-Luxemburg Egyeslet
c. Luxemburg gyben a panasz elfogadhatst elutast dnts.
536 Az utals a romn krnyezetvdelmi minisztrium egy kutatintzetben ksztett tanulmnyra vonatkozik.

531
532
533
534
535

151

z olyan anyagok behozataltl, amelyek a krnyezet slyos


krosodst eredmnyezik s akadlyozzk azt meg.537
A nemzetkzi dokumentumokat illeten a Brsg emlkeztet arra, hogy az informcikhoz val hozzjutst, a kzssg rszvtelt a dntshozatalban, s a bri frumok
el lps lehetsgt a Romnia ltal is ratifiklt aarhusi
egyezmny [] is rgzti. Ugyanebben az rtelemben, az
Eurpa Tancs Parlamenti Kzgylsnek 1430/2005 jelzet, az ipari kockzatokrl szl hatrozata is megersti
az llamok ktelezettsgt, hogy javtaniuk kell e tren az
informciramlst.538
Ami a 2000. januri baleset kvetkezmnyeit illeti, a
Brsg megllaptja, hogy az gyiratokbl kiderl, hogy a
hatsgok nem lltottk le az emltett ipari tevkenysget
s ugyanazt az ipari technolgit alkalmaztk. [] Ebben
az rtelemben a Brsg emlkeztet az elvigyzatossg
elvre (amelyet els alkalommal a rii nyilatkozat szentestett) miszerint [ennek az elvnek KP] az a clja, hogy
alkalmazsra kerljn annak rdekben, hogy az egszsg
vdelmnek, a fogyasztk s a termszeti krnyezet biztonsgnak, a Kzssg tevkenysgnek egszben biztostsk.539
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga a Tanase s Chirtoaca c. Moldova
gyben rviden elemezte a vlasztjoggal, illetve bizonyos kzfunkcik betltsvel sszefggsben azokat a korltokat, amelyeket egyes
llamok ketts llampolgrokkal (de tulajdonkppen ketts llampolgrr vlt sajt llampolgraival) szemben alkalmaztak. Az tletben rintette a lojalits fogalmnak rtelmezhetsgvel szembeni agglyokat:
rmutatott, hogy egy kpviseltl elvrhat a kpviselhz llama irnti
lojalits. Azonban egy ilyen, akr legitimnek is tekinthet cl elrse rdekben Moldovban bevezetett jogkvetkezmnyt ti. a ketts llam537
538
539

CEDH: Tatar c. Romnia gyben hozott tlet 111..


CEDH: Tatar c. Romnia gyben hozott tlet 118..
CEDH: Tatar c. Romnia gyben hozott tlet 120..

152

polgrok passzv vlasztjognak ab ovo megtagadst mr gy minstette, hogy az mr arnytalan korltozst jelent.540
Az tletben az Emberi jogok eurpai egyezmnye 1. jegyzknyvnek
3. cikkvel ezt nem tartotta sszeegyeztethetnek, de igazn az az rdekes, hogy rvelsben soft law normkra is hivatkozott.
A Brsg kvetkeztetseit ersti az a tny is, hogy ezt a
messzire vezet korltot az ltalnos vlasztsok eltt egy
vvel vezettk be. Nem hagyhatja figyelmen kvl tovbb
azt sem, hogy egy ilyen gyakorlat sszeegyeztethetetlen
az Eurpa Tancsnak azokkal az ajnlsaival,541 amelyeket
a vlasztsok terletn a vlasztjog stabilitst illeten
fogadott el. [] Feltn, hogy a vlasztjogi reform erlteti kategorikusan visszautastottk az ellenzk javaslatait, hogy a tervezetrl Moldova ktelezettsgvllalsaival sszhangban az Eurpa Tancs szakrti vlemnyt
krjk, s semmilyen formban sem reagltak az Eurpa
Tancs irnybl rkez egyrtelm jelzsekre.542
i) A peres felek aktusainak hatsa a jogfejlesztsre
A felek magatartsa esetenknt ugrdeszkt is jelenthet a brsg szmra, amikor az a jogfejleszts lehetsgt mrlegeli.
Igaz termszetesen az is, hogy egy gy peres feleinek
nzetei a jogvitjukban alkalmazand jogra vonatkozan
kiemelked jelentsggel brnak, fleg, ha ezek a nzetek
egybe is esnek.543
540 CEDH: Tanase s Chirtoaca c. Moldova gyben hozott tlet, 115..
541 Itt az Emberi Jogok Eurpai Brsga a Joggal a Demokrcirt Bizottsg
(Velencei Bizottsg) egyik vlasztjogi dokumentumra utal (Code of Good
Practice in Electoral Matters, CDL-AD (2002) 23. rev. jelzet dokumentum),
amelynek magyarz jelentsbl hrom paragrafust idzett korbban, ennek az
tletnek a 48.-ban.
542 CEDH: Tanase s Chirtoaca c. Moldova gyben hozott tlet, 114..
543 CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye, Recueil
1986, 1415., 29. .

153

Az gy tnyeit illeten, a Brsg elvben nem kteles


azokra az elemekre korltoznia magt, amelyeket a felek
formlisan is elterjesztettek.544 Mindazonltal a Brsg
nem tudhatja sajt kutatsai rvn sem az egyik fl tvolltnek minden kvetkezmnyt ellenttelezni, hiszen gy
szksgkppen korltozdik a Brsg rendelkezsre ll
informci-anyag egy olyan gyben, amelyik mint a jelenlegi is szmos tnykrdst vet fel.545
Az nmagban vve termszetesen igaz, hogy ezeket a tziseket eredenden nem is annyira a jogfejlesztsre rtette a Nemzetkzi Brsg, mint
inkbb ltalban vve a bizonytkokra, a jogvita eldntsnek a megalapozsra, adott esetben mellzve is jogfejlesztst. Ugyanakkor tbb
esetben is ppen ott tartotta szksgesnek hangslyozni a testlet a felek
aktusait, ahol vgs soron valban valamit hozztett a nemzetkzi jog addigi fogalomrendszerhez, vagy ha adott esetben a felek magatartsban
ltott visszaigazoltnak egy korbbi obiter dictumot, egy de lege ferenda
sugallatot.
gy a Nemzetkzi Brsg elgttellel llaptotta meg, hogy a felek
egyetrteni ltszanak546 egy korbbi tletben meghatrozott joggyakorlati irnyvonalat547 illeten. A felek aktusai rinthettk a kontinentlis
talapzati gyeket,548 de a Nemzetkzi Jogi Bizottsg kodifikcis tev-

544
545
546
547

548

CPJI: a brazil klcsnk gye, Srie A n 2021, 124. Ugyanebben az rtelemben: (CIJ: a csendes-ceni nukleris ksrletek gye, Recueil 1974, 263264.,
3132..
CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye,
Recueil 1986, 15., 30. .
CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, 32., 43..
Vannak olyan hatrmegllapt szerzdsek, amelyek csak utalnak a vzvlasztra
vagy a hegygerincre, anlkl, hogy a delimitcit pontosan lernk [gy teht] vilgosan s knyelmesen rjk le a hatrt, objektv mdon, m ltalnos fogalmakkal. CIJ: a Preah Vihear templom gye, Recueil 1962, 32., s 35.
A beadvnyokban valamint a perbeszdekben a kt fl olyan jelentsget tulajdontott az elhatrols sorn a gazdasgi tnyezknek, hogy a Brsg gy tli
meg, szksges e trgyban bizonyos megjegyzseket tennie. CIJ: a Tunzia s
Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye, Rec, 1982, 63., 106..

154

kenysgt549 vagy akr az nrendelkezsi jog rtelmezst550 is.


A pacta sunt servanda elv mechanikus, az adott, eredeti szerzds sszes klauzuljnak egyarnt l, vgrehajtsi ktelezettsgeknt trtn
rtelmezst a Nemzetkzi Brsg maga sem fogadta el, s ppen a felek
magatartsra hivatkozott, amikor rzkeltette, hogy rugalmasabb rtelmezs kvnatos, ami szmot tud vetni bizonyos vltozsokkal, klcsns
trtelmezsekkel. Ahogyan azt a bsnagymarosi vzlpcs-beruhzs
gyben hozott tletben kimondta:
Ami 1989-ben vagy 1992-ben a jog korrekt alkalmazst
jelentette volna, ha ekkor terjesztettk volna az gyet a brsg el, az 1997-ben egy rossz bri dntst [a miscarriage
of justice / un mal jug KP] jelenthetne. A Brsg nem
hagyhatja figyelmen kvl, hogy a bsi erm immr mintegy t v ta mkdik, az zemvzcsatorna, amelyik tpllja az ermvet, vizt egy, nem is Dunakilitinl, hanem
Dunacsnynl megptett gt rvn jval kisebb vztrozbl nyeri, s hogy az erm folyamatos vzteresztssel s nem cscsrajratssal mkdik, ahogyan pedig azt
eredetileg terveztk. A Brsg azt sem hagyhatja figyelmen kvl, hogy nemcsak, hogy a nagymarosi m nem
plt meg, de immr nincs is rtelme megpteni, mivel
a kt Fl tnylegesen mr lemondott a cscsrajrats hipotzisrl. [with the effective discarding by both Parties
of peak power exploitation/les deux Parties ont, dans les
faits cart lhypothse dune exploitation en rgime de
pointe KP]551

549

550

551

Jelen esetben, a Felek megllapodtak abban, hogy a szksghelyzetet a


Nemzetkzi Jogi Bizottgnak az llamok nemzetkzi felelssgrl szl s
els olvasatban elfogadott tervezet 33. cikkben lefektetett kritriumok fnyben kell rtelmezni. CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil
1997, 36., 50..
A Brsg mindazonltal emlkeztet arra, hogy a jelen tletben (31.) tudomsul
vette azt a tnyt, hogy a kt fl Kelet-Timor terlett nkormnyzattal nem rendelkeznek tekinti, amelynek npt megilleti az nrendelkezsi jog. CIJ: KeletTimor gye, Recueil 1995, 1920., 37..
CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997, 76., 134..

155

Az llamok szerzdsktsi gyakorlata megerstheti egy-egy bri


dictum rtkt s hasznosthatsgt. J egy nhny pldt lehet hozni
arra is, hogy egy-egy jogfejleszt lpst a ksbb joggyakorlat visszaigazolt. Mr idztem az Emberi jogok eurpai egyezmnynek 14. cikkben
az ellentmond angol s francia nyelvi varinsok eldntsnek klasszikus
pldjt, a belga nyelvi gyet. A pozitv diszkrimincira elvben lehetsget nyjt, nagyvonalbb angol varici szerinti rtelmezst nemcsak tmnytelen strasbourgi tlet erstette meg, de az Egyezmnynek
a belga nyelvi gy utn huszonkt vvel elfogadott 12. kiegszt
jegyzknyve is. Ez ugyanis, eltren a 14. cikk vltozatlan szvegtl,
gy a francia mint az angol szvegben egyarnt a diszkriminci (sans
discrimination/without any discrimination) kifejezsel rja le a tilalmas
magatartst. A Regionlis vagy kisebbsgi nyelvek eurpai chartja552 s
a Nemzeti kisebbsgek vdelmnek eurpai keretegyezmnye553 pedig a
maguk rszrl vagy a pozitv diszkrimincit megenged, vagy ppen
voltakppen szk krben szinte sugall megfogalmazsokat tartalmaznak: igaz, mindezzel csak kvetve azt az irnyvonalat, amelyet egykoron
mr az lland Nemzetkzi Brsg is magv tett. Ahogyan ez utbbi
egykor arra rmutatott,
552 Regionlis vagy kisebbsgi nyelvek eurpai chartja, 7 cikk: 2. A Felek vllaljk, hogy ha azt mg nem tettk volna meg, megszntetnek minden indokolatlan megklnbztetst, kizrst, megszortst vagy elnyben rszestst, amely
valamely regionlis vagy kisebbsgi nyelv hasznlatt rinti, s clja az, hogy e
nyelv megrzstl vagy fejlesztstl elbtortalantson, vagy azt veszlyeztesse.
A regionlis vagy kisebbsgi nyelvek rdekt szolgl klnleges intzkedsek
meghozatala, melyek clja, hogy az ezeket a nyelveket hasznlk s a lakossg
tbbi rsze kztti egyenlsg kiteljesedjen, vagy hogy klnleges helyzetket
figyelembe vegyk, nem minsl az elterjedtebb nyelveket hasznlkkal szemben
htrnyos megklnbztetsnek.
553 Nemzeti kisebbsgek vdelmnek eurpai keretegyezmnye, 4. cikk 1. A Felek
ktelezettsget vllalnak arra, hogy minden, valamely nemzeti kisebbsghez tartoz szemly szmra biztostjk a trvny eltti egyenlsget s a trvny ltali egyenl vdelem jogt. Ebben a vonatkozsban minden, valamely nemzeti
kisebbsghez tartozson alapul htrnyos megklnbztets tilos.
2. A Felek ktelezik magukat annak elfogadsra, hogy amennyiben szksges megfelel intzkedseket hoznak a gazdasgi, a trsadalmi, a politikai s a
kulturlis let minden terletn a nemzeti kisebbsgekhez tartoz szemlyek s
a tbbsghez tartozk kztti teljes s hatkony egyenlsg elmozdtsa rdekben. E tekintetben kell figyelmet fordtanak a nemzeti kisebbsgekhez tartoz
szemlyek sajtos krlmnyeire.
3. A 2. bekezdsben foglaltaknak megfelel intzkedseket nem lehet htrnyos
megklnbztetsknt rtkelni.

156

a krds valjban az, hogy mit is kell rteni egyenl elbns s azonos jogi s tnybeli biztostkok alatt. [] Az
ilyen, a kisebbsgi kzssgek sajtos ignyeit egyedl kielgteni kpes intzmnyek [ti. a sajt kisebbsgi oktatsi
intzmnyek KP] megszntetse s helyettestsk llami intzmnyekkel megtrn az elbnsbeli egyenlsget, hiszen vgeredmnyben megfosztan a kisebbsget a
megfelel intzmnyektl, mikzben a tbbsg tovbbra is
megtalln azokat az llam ltal teremtettek kztt. Teht
tvolrl sem arrl van sz, ellenttben az albn kormny
llspontjval, hogy valamifle privilgiumot lltana fel
a kisebbsg szmra; ez a rendelkezs azt clozza, hogy a
tbbsg ne kerljn privilegizlt helyzetbe a kisebbsggel
szemben. 554
A Nyilatkozatban [ti. az Albnia ltal a Nemzetek
Szvetsgbe val felvtele rdekben 1921. oktber 2-n
tett egyoldal kisebbsgvdelmi nyilatkozatban KP]
elrt jog voltakppen a szksges minimum avgett, hogy
tnyleges s vals egyenlsg jjjn ltre a tbbsghez s
a kisebbsghez tartozk kztt. De ha a tbbsghez tartozk szlesebb terjedelm jogot nyernnek, mint ahogyan
az rgztve van, az egyenl bnsmd elve lpne be s
elrn, hogy a szlesebb terjedelm jogot a kisebbsghez
tartozk szmra is biztostani kell.555

554
555

CPJI: az albniai kisebbsgi iskolk trgyban adott tancsad vlemny, Srie


A/B n 64, 1920.
CPJI: az albniai kisebbsgi iskolk trgyban adott tancsad vlemny, Srie
A/B n 64, 20.

157

2. A brsgi jogfejleszts
nem jogi termszet okai
Az llamoknak lelkk van idzett Valki Lszl egy ltala nevestetlenl
maradt nemzetkzi jogszt.556 Vonatkoztathat-e vajon ez a nemzetkzi
brskodsra? Bizonyosan helytll az emberi jogokra utalva tett megjegyzse, azaz hogy ezen a terleten a nemzetkzi jog sajtos funkcija
rvnyesl, amelyet William Coplin nyomn a politikai kultra kzvettsnek lehet nevezni.557 Ez mintegy sommzata annak az t funkcinak, amelyek ltalban jellemzik a nemzetkzi intzmnyeket,558 ennek
alapjn akr vilgttoronynak is nevezhetjk a nemzetkzi brsgokat.
Valki Lszl egy tzist vatosan klcsnvve a nemzetkzi brskodsban is felvetdhet azonban a relevancijt vesztett norma elfeledse,559
ppen azrt, mivel a normk elfeledsnek lehetsge szintn a nemzetkzi jog rugalmassgt nveli.560 Ugyanakkor az aktivits, az elrelps
szintn a nemzetkzi jog fenti rugalmassgra pthet. A nemzetkzi brk ebbl annak fggvnyben profitlhatnak, ahogyan az nmagban is
folyamatosan szlesed jogi vilgban a sajt szerepket ltjk.561
Tny, hogy a trsadalmi szksgessg avagy a globlis sszefggsek
megvltozsa szintn tbbszr is a jogfejlesztsre sztnzte a nemzetkzi brsgokat:
Figyelemmel azokra a klnlegesen nehz krdsekre,
amelyeket az erszak alkalmazsa jognak az atomfegyverre val vonatkoztatsa vet fel s klns tekintettel
a fegyveres sszetkzsek sorn alkalmazand jogra ,
556 Valki Lszl: A nemzetkzi jog trsadalmi termszete. Budapest: Kzgazdasgi
s Jogi Knyvkiad, 1989, 295. [a tovbbiakban: Valki (1989)]
557 Valki (1989) i. m. 156157.; Valki ezt a mondatot Coplin mr idzett mvbl veszi,
a 171172. oldalrl.
558 Coplin szerint a nemzetkzi szervezetek t kzs feladatuk van: i) informci
gyjts s tovbbts; ii) a nemzetkzi megllapodsok elfogadsnak s nemzeti
jogalkotsi lpsek megttelnek ajnlsa; iii) a szervezeti clok megvalstsa
rdekben tett nemzeti lpsek rtkelse; iv) a szervezeti clok elrshez szksges szablyzatok ksztse s mkdtetse; v) hatrozott politikk kvetse s
nll akcik vgrehajtsra val jogi kpessg. Coplin i. m. 153154.
559 Valki (1989) i. m. 171.
560 Uo.
561 Jouannet (2008) i. m. 285.

158

a Brsg gy vli, hogy most szlesebb sszefggsekben


is meg kell vizsglnia a feltett krds egy msik vetlett.
Hosszabb tvon, a nemzetkzi jog s ezzel egytt a nemzetkzi jogrend stabilitsa, amelyet elhivatottsga szerint is
vdenie kell, csak szenved azoktl a nzetklnbsgektl,
amelyek ma egy olyan pusztt fegyvernek, mint amilyen
az atomfegyver, a jogi sttusa tekintetben fennllnak.
Kvetkezskppen teht fontoss vlt, hogy vessnk vget a
dolgok ezen llapotnak: a mr rgen meggrt teljes atomleszerels az erre az eredmnyre trtn eljuts privilegizlt
eszkznek tnik.562 Ami pedig azon ktelezettsg vgrehajtsnak a fontossgt illeti, hogy megakadlyozzk az
atomfegyverek elterjedst [] a Brsg szerint itt ktsgtelenl egy olyan clt lthatunk, ami letfontossg marad a
mai nemzetkzi kzssg szmra.563
Nagendra Singh megfogalmazsban a Brsg feladata nemcsak abban
ll, hogy jognak egy elegns formt adjon, de az is, hogy a hitelessget,
vilgossgot, pontossgot szolgltassa egy sor ms olyan attribtummal
egytt, amelyek a nemzetek kzssgben a jog uralmnak megteremtsben annyira lnyegiek.564

2.1. A trtnelmi kihvs s a jogfejleszts


Tbb bri dntsben is rezhet, mintha egy-egy trtnelmi kihvsra
kvntak volna mlt vlaszt adni. Ugyanakkor ennek csak ritkn talljuk kifejezett, egyrtelm nyomt. Ekkor olyannyira fontos trtnelmi
krlmnyekrl van sz, amikor nem pusztn igazsgos tletet vrtak
el, hanem annak a bizonytst is, hogy itt az igazsg diadalmaskodik az
igazsgtalansg felett: nem engedheti meg magnak teht, hogy alkalmat
562
563
564

CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996,
41., 98..
CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil
1996, 43., 103..
Singh i. m. 256.

159

adjon a brlatra, miszerint visszalt jogval, s maga is megtagadta volna


eljrsban az igazsg kvetelmnyeit.565
Robert Jackson, az amerikai fvdl mondta a nrnbergi pert megnyit
beszdben, hogy az, hogy a ngy nagy nemzet, a gyzelemtl thatva,
de az igazsgtalansgtl elborzadva, ereszti le a bossz kezt, s nknt
tadja elfogott ellensgeit a jog tletnek, ez egyike a legvilgosabb elismersnek, amit a Hatalom valaha is adott az rtelemnek.566
Robert Badinter rta, hogy Nrnberg megmeneklt a trtnelem tlettl, mivel a vdlottak jogait tiszteletben tartottk,567 jllehet rdemi eljrsi
kdex Nrnbergben, Tokiban mg nem volt, hanem a brk esetrl esetre
dntttek a vitatott krdsekben.568 Az egykori jugoszlviai terleteken el565 Ezzel ellenttes llsponton van Martti Koskenniemi, aki a nrnbergi pert s
Milosevic hgai pert sszehasonltva megllaptja, hogy ppen egy ezzel ellenttes paradoxonnal szembeslnek a hasonl helyzetben eljr testletek: me teht
a paradoxon: ahhoz, hogy a vilgos trtnelmi igazsgot a hallgatsgnak t
lehessen adni, ahhoz a vdlottat el kell hallgattatni a perben. De ebben az esetben
a per csak sznjtk. Avgett, hogy a per legitim legyen, a vdlottnak abban a helyzetben kell lennie, hogy sajt vdelmben llspontjt kifejezhesse. De ebben az
esetben megkrdjelezheti az igazsgnak azt a vltozatt, amelyet az gysz mutat be, s relativizlhatja a neki a Brsgot tmogat hatalmak ltal tulajdontott
felelssget. Koskenniemi i. m. 282. Hasonl megfontolsokbl brlja s feleslegesnek tartja a nrnbergi perben a Gring szmra megnyitott propaganda lehetsget Cherif Bassiouni. Cherif Bassiouni: Lexprience des premires juridictions
pnales internationales. [a tovbbiakban: Bassiouni (2000)] In Herv Ascensio
Emmanuel DecauxAlain Pellet (ed.): Droit international pnal. Paris: Pdone,
2000, 641. [a tovbbiakban: AscensioDeceauxPellet, ed.] Kisebb ktelyeit fejezi ki a nemzetkzi emberi jogvdelmi standardok mechanikus alkalmazhatsgt
illeten Gabrielle McIntyre, s sajnlja, hogy az egykori jugoszlviai terleteken
elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke nem fogalmaz egyrtelmen az alkalmazhatsg korltait, illetve a sajtos megkzelts
ignyt illeten. Gabrielle McIntyre: Defining Human Rights in the Arena of
International Humanitarian Law: Human Rights in the Jurisprudence of the ICTY.
[a tovbbiakban: McIntyre] In BoasSchabas, ed. i. m. 237238.
566 Idzi: Michael J. KellyTimothy L. H. McCormack: Contributions of the
Nuremberg Trial to the Subsequent Development of International Law. [a tovbbiakban: KellyMcCormack] In David A. BlumenthalTimothy L. H. McCormack
(ed.): The Legacy of Nuremberg: Civilising Influence or Institutionalised
Vengeance. LeydenBoston: Nijhoff, 2008, 104. [a tovbbiakban: Blumenthal
McCormack, ed.]
567 Idzi: Salvatore Zappala: La justice pnale internationale. Paris: Montchrstien,
2007, 61. [a tovbbiakban: Zappala]
568 Claude JordaJrme de Hemptinne: Le rle du juge dans la procdure face aux
enjeux de la rpression internationale. In AscensioDecauxPellet, ed. i. m. 807.

160

kvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszknek


fellltsa sorn pedig az ENSZ ftitkra hangslyozta elterjeszt jelentsben, hogy magtl rtetdik, hogy a nemzetkzi trvnyszknek teljes
mrtkben tiszteletben kell tartania az eljrs sszes fzisban a vdlott
jogait illeten nemzetkzileg elismert normkat.569
Magtl rtetdik, hogy a trtnelmi kihvsra pldkat leginkbb a
nemzetkzi bntet trvnyszkek gyakorlatbl hozhatunk.
gy pldul a nci hbors fbnsk perben a Holocaust, a zsidsg
kiirtsra tett ksrlet megtlsekor azzal szembesltek a szvetsgesek,
hogy a hbor sorn megszllt orszgokbl a zsid lakossg elhurcolsa
vagy helyben trtn megsemmistse a hgai s a genfi jog szerint a ma
mr humanitrius jognak nevezett joganyag ltal vdett szemlyeknek,
mindenekeltt a polgri lakossg srelmre elkvetett bncselekmnyknt, azaz vgs soron hbors bncselekmnyknt is elbrlhat s bntethet lett volna.
Az orosz hadifoglyok kzl a zsid szrmazsak kivlogatsa s
megsemmistsk nyilvnvalan hbors bncselekmny volt. De elvlaszthat-e a lengyel, ukrn zsidsg megsemmistsre irnyul politika
attl, amelyet a hitleri szvetsges s kollaborns rendszerek otthon hajtottak vgre nknt vagy politikai knyszer nyomn, vagy ppen katonai
megszlls kvetkeztben, de a hazai llamgpezet egyttmkdsvel?
Magban Nmetorszgban pedig 1933 ta a nci gpezet a nmet zsidsgon prblta ki a jogfoszts, a haza elhagysra val knyszerts,
a ltfelttelektl val megfoszts, az elpusztts politikai s llami intzmnyeit s a klvilg tolerancijnak tesztelst.570 Az aljas indokbl
elkvetett emberls s a hasonl bntetjogi tnyllsok persze mg az
elkvetskor hatlyos nmet, magyar, romn stb. jog szerint is rendelkezsre lltak,571 de az ldozatok elkpeszt szma miatt a felelssgre
vons jogos ignye azzal szembeslt, hogy vgs soron ugyanannak a
politiknak a vgrehajtsrl volt sz minden esetben.
569 1993. mjus 3-i, S/25704 szm ftitkri jelents, 28.
570 Ebben az rtelemben lsd: Marcel Merle: Le procs de Nuremberg et le chtiment
des criminels de guerre. Paris: Pdone, 1949, 122. [a tovbbiakban: Merle]
571 Hasonl rtelemben fogalmaz: Prandler rpd: A Nemzetkzi Bntetbrsg
ltrehozsa: radiklis elrelps a nemzetkzi kapcsolatokban s a nemzetkzi jog
fejlesztse terletn. In Rostovnyi Zsolt (szerk): Ars boni et aequi Tanulmnyok
az ezredvg nemzetkzi rendszerrl Bokorn Szeg Hanna szletsnapjra.
Budapest: BKAE Nemzetkzi Kapcsolatok Tanszk, 2000, 38.

161

gy teht a Shoah igazi slynak megtlsekor az elkvetett tmeggyilkossgok, a npirts tervezett, gpies formjnak egyedi politikjt
figyelembe vve a nrnbergi Nemzetkzi Katonai Trvnyszk azt a trtnelmi feladatot572 hajtotta vgre, hogy e tragdia ldozatainak matematikai sszestsvel jogfejleszt lpst is tegyen, pontostva, hogy
az ellensgeskedsek kirobbansa ta, lthattuk, hogy
milyen szles krben kvettek el olyan tetteket, amelyek
egyszerre mutatjk a hbors bncselekmny s az emberisg elleni bncselekmny jellemzit.573
Az igaz, hogy a Nemzetkzi Katonai Trvnyszk nehezebb helyzetben
lett volna, ha nem tmaszkodhatott volna ebben szablyzatnak 6(c) pontjra,574 de mg gy is, igazsgszolgltatsi funkcijt gyakorolva erstette meg azt, amit a gyztes hatalmak bizonyos ltalnos keretek kztt,
krvonalaztak.
Az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke pedig az 1990-es vek balkni
konfliktust trgyalva tallkozott hasonl helyzettel, s a vlaszt keresve
maga is a nrnbergi hagyatkhoz nylt. Emlkeztetett r, hogy

572 Marcel Merle a jogfejldsben s a civilizci megvsban pedig kapitlis jelentsgnek, az mvhez rt elszavban pedig Henri Donnedieu de Vabre forradalmi
lpsnek nevezte a trvnyszk fellltst. Merle i. m. 169. illetve v. Hasonl rtelemben, de abbl a szemszgbl mutatja be a nrnbergi eljrst Susanne Karstedt,
ahogyan a nmet np szmra is be tudtk bizonytani, hogy valjban mit is tett
a nci rendszer s mi volt annak a lnyege. Susanne Karstedt: The Nuremberg
Tribunal and German Society: International Justice and Local Judgment in PostConflict Reconstruction. [a tovbbiakban: Karstedt] In BlumenthalMcCormack,
ed. i. m. 34.
573 Procs des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international,
Nuremberg, 14 novembre 1945 1er octobre 1946, Nuremberg, 1947, vol. 1,
(Jugement de Nuremberg), 254255.
574 A Nemzetkzi Katonai Trvnyszk szablyzata, 6(c): Emberisg elleni bntettek: vagyis, brmely nemzetisg polgri lakossg legyilkolsa, kiirtsa, rabszolgv ttele, deportlsa, vagy ms embertelen tett elkvetse a hbor eltt,
vagy alatt, tovbb politikai, faji s vallsi alapon trtn ldzse, illetve a
Trvnyszk hatskrbe tartoz bncselekmnyekkel val kapcsolat vagy azok
vgrehajtsa, akr srtik ezek, akr nem annak az orszgnak a trvnyeit, ahol a
bntnyeket elkvettk.

162

Az a dnts, hogy az emberisg elleni bncselekmnyeket a nrnbergi stattumba foglaljk s ily mdon felhatalmazzk a nrnbergi trvnyszket e bncselekmnyek
elbrlsra, a Szvetsgesek dntsbl fakadt, akik nem
kvntk bntet hatalmukat azokra korltozni, akik a hagyomnyos felfogsban vett hbors bncselekmnyeket
kvettek el, hanem azok felett is rvnyesteni akartk,
akik a hagyomnyos hbors bncselekmnyeken kvl
es olyan slyos bncselekmnyeket kvettek el, mint
pldul amelyeknek ldozata hontalan, vagy az elkvet
llampolgrsgt viseli, vagy pedig az elkvet llamval
szvetsges llamt. Ennek a dntsnek az eredett a klnbz kormnyoknak, a londoni nemzetkzi konferencinak s az Egyeslt Nemzetek hbors bnkkel foglalkoz bizottsgnak a nyilatkozataiban tallhatjuk meg.575
A Nemzetkzi Brsgnak az ENSZ jogi szemlyisgnek termszetrl
kimondott hres tzisei is messze meghaladtk annak a krdsnek az eldntst, hogy Bernadotte grf s Srot ezredes meggyilkolsa nyomn a
szervezet a felelsnek tartott llamtl kvetelheti-e azoknak az sszegeknek a megtrtst, amelyet a vilgszervezet az zvegyek, rvk szmra
seglyknt illetve jradkknt kifizetett:
A nemzetkzi kzssg tlnyom tbbsgt kpvisel tven llamnak jogban llt, sszhangban a nemzetkzi joggal, olyan egysget ltrehozni, amely objektv nemzetkzi
szemlyisggel br, s nem csupn egy, mindssze ltaluk
elismert szemlyisggel.576
El kell fogadni, hogy tagjai, amikor a csatlakoz feladatokkal s felelssggel, rruhztak bizonyos funkcikat,
felruhztk azzal a szksges hatskrrel is, ami szksges ahhoz, hogy funkciit hatkonyan gyakorolja.577 [] A
575 TPIY: Dusko Tadic gye (1. fok), 619.. Elemzshez lsd: Yoram Dinstein: Crimes
against Humanity. [a tovbbiakban: Dinstein] In Makarczyk, ed. i. m. 900901.
576 CIJ: Az Egyeslt Nemzetek szolglatban elszenvedett krok trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 1949, 185.
577 CIJ: Az Egyeslt Nemzetek szolglatban elszenvedett krok trgyban adott ta-

163

szervezetet gy kell tekinteni, hogy az akkor is rendelkezik


ilyen jogkrkkel, ha azokrl az Alapokmny kifejezetten
nem szl, de amelyek szksgszer kvetkezmnyknt a
szervezetre lettek rbzva, mivel funkciinak gyakorlsa
szempontjbl lnyegesek.578
A nagyhatalmak jelenlte a peres eljrsban a fortiori, ha ppen az egyetlen valban vilghatalomrl van sz nem knnyti meg a Nemzetkzi
Brsgnak az igazsgszolgltat funkci gyakorlst,579 fleg akkor
nem, ha az a konkrt gyben vitatja is a joghatsg fennllst. Ilyen
helyzetben a Nemzetkzi Brsg mr lt a trtnelembl re hraml
felelssggel, pedig mennyire knny is lett volna ismert tnyekrl a bizonytsi problmkra hivatkozva hallgatni:
A Brsg mr utalt arra, hogy nem rendelkezik elegend bizonytkkal [] A fortiori ezrt is lehetetlen szmra jogi rtelemben vve azonostani a kontra erket580 az
Egyeslt llamok haderejvel. Ez a krds azonban nem
merti ki a kontrknak nyjtott segtsgrt az Egyeslt
llamoknak betudhat felelssget. A Brsg szerint bebizonyosodott, hogy a kontra er, legalbbis egy bizonyos
idszakban, annyira az Egyeslt llamok tmogatsra
szorult, hogy legfontosabb vagy legjellemzbb katonai illetve flkatonai hadmveleteit az segtsge nlkl nem is
hajthatta volna vgre. [] annak kzvetlen bizonytkt,
hogy sszes ilyen cselekmnye, vagy legalbbis java rsze

ncsad vlemny, Recueil 1949, 179.


CIJ: Az Egyeslt Nemzetek szolglatban elszenvedett krok trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 1949, 182.
579 A nemzetkzi kapcsolatokban a politikailag relevns gyekben a br mg viszonylagosan sem lehet fggetlen a felektl; egy msflszz llamot szmll kzssgben erre nincs is lehetsg. A br tovbb nem fggetlentheti magt a nemzetkzi
erviszonyoktl sem: dntseit lnyegben sajt helyzete determinlja, llsfoglalsai valamilyen hatalmi csoportosuls rdekeit szolgljk. Valki (1989) i. m. 175.
580 A fiatalabb olvask kedvrt: a baloldali kormnyzattal szemben gerilla-hadviselst folytat, rszben a hatalombl kiszortott erkbl, rszben a korbban megdnttt Somoza-rendszer alakulataibl toborzdott katonai erket, azaz az n.
ellenforradalmi erket hvtk kontrknak (contra).

578

164

ilyen tmogatsban rszeslhetett, nem szolgltattk, de


valsznleg nem is lehet.581
A Brsg gy vlte, hogy [] mg ha meghatroz vagy
dnt is az Egyeslt llamok rszvtele a kontrk megszervezsben, kikpzsben, pnzelsben, elltsban,
katonai vagy flkatonai clpontjaik kivlasztsban, hadmveleteik megtervezsben, ez a Brsg rendelkezsre
ll informcik szerint nmagban mg nem elgsges
ahhoz, hogy a kontrk ltal elkvetett nicaraguai katonai
vagy flkatonai aktusokat az Egyeslt llamoknak lehessen betudni. Az Egyeslt llamok hivatkozott kzremkdsnek rszletei, st akr az tekintetben megnyilvnul alapvet fggsgben lev erk feletti ltalnos
ellenrzs nmagban, kln bizonytk nlkl, mg nem
bizonytjk, hogy az Egyeslt llamok elrendelte volna az
emberi jogokat illetve a humanitrius jogot srt cselekmnyek elkvetst vagy erre ktelezett volna. [] Ezeket
az aktusokat a kontra er tagjai az Egyeslt llamok ellenrzsn kvl maradva is elkvethettk. Hogy (az Egyeslt
llamok) felelssge megllapthat legyen, ahhoz elvben
azt kellene bizonytani, hogy tnyleges ellenrzst gyakorolt azon katonai s flkatonai hadmveletek felett, amelyek sorn a krdses jogsrtsek keletkeztek.582

581
582

CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye, Recueil


1986, 5253., 111. .
CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye, Recueil
1986, 5455., 115. .

165

2.2. A trsadalom s az adott korszak,


mint befolysol tnyezk
A nemzetkzi brsgok brik rvn a trsadalmi valsgtl sincsenek elvlasztva, e realitsok befolysoljk s fejlesztik a joggyakorlatot.
Ms szavakkal gy is feltehetjk a krdst, hogy a korszellem fuvallata
mennyiben befolysolja a joggyakorlatot? Mint Philip Jessup is hangslyozta, a nemzetkzi jogot nem tekinthetjk gy, mint holt betk elmaradott gyjtemnyt, ami egy messzi trtnelmi mltba vezet vissza. [] A Brsg ltal alkalmazand standardnak583 figyelemmel kell
lennie a korunkbeli nemzetkzi kzssg nzeteire s magatartsra.584
Hasonl llspontra helyezkedett pldul Oscar Schachter,585 Shabtai
Rosenne,586 Charles De Visscher,587 Charles Chaumont,588 Prosper

583
584
585

586

587
588

CIJ: Dlnyugat-Afrika sttusznak gye, Recueil 1966, 441.


Idzi: Bedjaoui (2001) i. m. 579.
[] mennyire is irnytjk a (Nemzetkzi) Brsgot politikai vagy ltalnossgban vve szubjektv tnyezk, szemben az objektv tnyezkkel? Szmos
gyben lehet tallni ilyen krdseket: a szelektivits elkerlhetetlen folyamata
s az igazsgszolgltatsi funkci benne rejl kreativitsnak absztrakcija azt
jelenti-e, hogy a Brsg nemzetkzi kapcsolati, trsadalmi szksgleti vagy politikai filozfiai tleteket hoz az rvelsben? Ezeket a krdseket hosszasan vitattk, gyakran bizonyos ravaszkodssal a nemzetkzi jogszok s s sokan maguk
a nagy brk is. Gyakorlatilag mindannyian n legalbbis nem ismerek kivtelt
elismertk a bri funkci kreatv elemt: senki sem tekintette magt fonogrfnak, ami csak a felvett szokst s szerzdst jtszan le. Schachter i. m. 66.
Shabtai Rosenne arra figyelmeztet, hogy a Brsg tleteiben opportunitsi
vagy gykezelsi sebessgi megfontolsokra is alapoz, elutastja azonban, hogy
a Nemzetkzi Brsg britl, akrcsak a hazai brktl azt vrnk el, hogy
maradjanak kzmbsek annak a trsadalomnak az elvrsaival s uralkod
trendjeivel szemben, amely rjuk megbzta ket a bri funkci gyakorlst. []
a brskods politikai funkcijnak legfontosabb clja az, ami ezltal az ebbl a
clbl ltrehozott [Nemzetkzi] Brsg is, hogy kapcsolja ssze azt az elvrst,
hogy az gyet teljesen politikamentesen kezelje s a megoldst a jog alapjra ptse. Shabtai Rosenne: The Law and Practice of the International Court. Leyden:
Sijthoff, 1965, Vol I. 9091. [a tovbbiakban: Rosenne (1965)]
Visscher (1969) i. m. 133.
Charles Chaumont: Cours gnral de droit international public. RCADI (129)
1970/I, 487. [a tovbbiakban: Chaumont]

166

Weil,589 Edward McWhinney,590 Nagendra Singh,591 Raymond Ranjeva,592


Ren-Jean Dupuy,593 Vera Gowlland-Debbas,594 Chester Brown,595 Luigi
Condorelli,596 Alain Pellet,597 Martti Koskenniemi,598 a magyar nemzetkzi jogszok kzl pldul Bruhcs Jnos,599 Herczegh Gza600 s Lamm
589

A mindenki csak nmagrt doktrina nem tudott ellenllni az etika elsdlegessgre s a nemzetkzi kzssg egysgre irnyul mai trekvseknek. Ebbe
az sszefggsbe illeszthet be a Barcelona Traction gyben hozott 1970. vi
tlet hres utalsa azokra a nemzetkzi kzssggel, mint egsszel szemben
fennll ktelezettsgekre. Prosper Weil: Vers une normativit relative en droit
international? RGDIP 1982 (LXXXVI), 3132. [a tovbbiakban: Weil (1982)]
590 A brsgi tagsgban bekvetkezett vltozsnak megfelelen igen mlyrehat
vltozs kvetkezett be a Brsg uralkod jogfilozfijban, egy lnyegt tekintve pozitivista, absztrakt koncepcikon alapul, szigoran bet szerinti rtelmezst
vgzett jogtudomnybl [] az j trsadalmi ignyek s a a nemzetkzi kapcsolatok tmeneti idszakban alapvet vltozsokon tmen vilgkzssg elvrsai
irnyba. Edward McWhinney: Judicial Settlement of Disputes / Jurisdiction and
Justiciability. RCADI (221) 1990/II, 191. [a tovbbiakban: McWhinney (1990)]
591 Knyvnek A vilgesemnyek knyszert szksgessgnek jelentsge c. fejezetben rja Nagendra Singh, hogy a szksgessg belesegti a Brsgot abba,
ami valban is egy dvzlend trend. Singh i. m. 218.
592 A vilg lehelletnek befogadsra val kszsg a jelenlegi nemzetkzi kapcsolatok univerzumban a Nemzetkzi Brsg cselekvsnek felttele. Raymond
R anjeva: Lenvironnement, la Cour internationale de Justice et sa chambre spciale
pour les questions denvironnement. AFDI 1994, 433.
593 R-J. Dupuy i. m. 396.
594 Vera Gowlland-Debbas: Commentary. In Connie PeckRoy S. Lee (ed.):
Increasing the Effectiveness of the International Court of Justice, Proceedings of
the ICJ/UNITAR Colloquium to Celebrate the 50th Anniversary of the Court. The
HagueBostonLondon: NijhoffUNITAR, 1997, 259. [a tovbbiakban: Peck
Lee, ed.]
595 Chester Brown erre vezeti vissza, hogy szmos nemzetkzi brsg egyre inkbb
ksz arra, hogy a peres feleken kvl amicus curiae-tl szrmaz informatv
anyagokat fogadjanak el. Brown i. m. 235236.
596 Condorelli i. m. 312.
597 Pellet (2007) i. m. 47.
598 Koskenniemi azonban rszben brlja ezt a jelensget, s a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmnyhez fztt fenntartsok trgyban adott tancsad vlemnyben a kzvlemny kedvrt belefogalmazott, a npirtst morlisan is eltl tziseket teljesen feleslegeseknek tartja.
Koskenniemi i. m. 284286.
599 Bruhcs i. m. 197.
600 Legalbbis ebben az rtelemben hangslyozza Herczegh Gza a krnyezetvdelem jelentsgnek elismerst a bsnagymarosi perben hozott tletben: []

167

Vanda601 s hogy a strasbourgi joggyakorlatra is hivatkozzunk Franz


Matscher,602 Lucius Caflisch603 vagy Patrick Wachsmann604 is, aki akrcsak Frdric Sudre605 ezzel magyarzza a jogvdelem tovbb s tovbb
pattansnak (protection par ricochet606) jelensgt.
Mindez annl inkbb is igaz a nemzetkzi brra, aki tlsgosan is
fgg megkeresst s hatskrt illeten az llamok beleegyezstl. []
A kzvlemny s a kznsg elvrsai, el nem hanyagolhat elemet
a krnyezetvdelem joga sem szenvedett veresget. Nem lphetett be mltsgteljesen az ajtn, de a nyitott ablakon t mgis meghallgatsra tallt s rveit is
figyelembe vettk.[] a Nemzetkzi Brsg nagy adag blcsessgrl s kell
gyakorlati rzkrl tett tansgot. Tiszteletben tartotta a pacta sunt servanda elvt, s jllehet a krnyezetvdelem rvei szmra nem nyitotta tgra az ajtt, a
nyitott ablakon t mindenesetre meghallgatta azokat. A jog s a termszet egymstl eltr vilgt gy tudta sszeegyeztetni. Herczegh (2009) 79. s 83.; lsd
tovbb mg a jelen knyvhz rt elszban rottakat a 1011. oldalon.
601 Lamm Vanda ebben az rtelemben tartja szerencssnek s logikusnak, hogy a
Nemzetkzi Brsg jelentsen megvltoztatta hozzllst a npszvetsgi mandtumrendszer hagyatkhoz, a dl-nyugat-afrikai gyben, s az 1966-os tlethez (CIJ: Dlnyugat-Afrika sttusznak gye) kpest az 1971. vi tancsad vlemny (CIJ: Dl-Afrika folytatlagos nambiai jelenltbl az llamokra hrul
jogkvetkezmnyek trgyban adott tancsad vlemny) mr egszen ms nzpontot tkrz. Lamm (1984) i. m. 137., 285.; Lamm (1995) i. m. 152., 481.
602 Egyb gyekben, mint amilyen pldul a transzszexualits, a Brsg jval visszafogottabbnak tnt a trsadalmi fejlemnyek rtkelsben, anlkl, hogy kizrn e tekintetben, hogy a trsadalmi felfogsok ksbbi megvltozsa a joggyakorlat megvltozsra vezethetne. [] Radsul egy multilaterlis egyezmny,
mint amilyen az Eurpai Egyezmny, meglehetsen jelents, amelynek a folytonos hozzigaztsa a trsadalom vltoz elvrsaihoz bonyolult s legalbbis sok
idt ignybe vev lenne. Joggal fordult teht az Egyezmny olyan ltalnos fogalmakhoz, mint a magn- s csaldi let tiszteletben tartsa, az erklcs vdelme, a
demokratikus trsadalmakban szksges mivolt, stb. Az sszes ilyen koncepci
alkalmas a maghoz a trsadalomhoz hasonlan llandan vltoz elvrsokhoz idomul evolutv rtelmezsre, anlkl, hogy szksges lenne megvltoztatni
az Egyezmny szvegt. Matscher i. m. 282283.
603 Caflisch szerint az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak tleteiben a korbbi precedensektl val eltrsekre akkor kerl sor, ha az inadekvt, illetve idejt mlta. Caflisch (2004) i. m. 135.
604 Wachsmann i. m. 191.
605 Sudre i. m. 161., 166.
606 A francia jogirodalomban gyakran hasznlt kifejezs lefordthatatlan szjtkon
alapul. A ricochet (jouer au ricochet) azt jelenti, amit a magyar gyerekek kacsztats elnevezs alatt ismernek, azaz amikor a vz felsznvel szinte prhuzamosan elhajtott kavics tbbszr tovbb pattan a vizet rintve.

168

jelentenek: ez az, amit egyes szerzk a jog alattinak [infra-droit] hv607


nak. rta Mohammed Bedjaoui.
Az igazi krds persze az, hogyan lehet beazonostani azt a pillanatot, amikor a nemzetkzi brsgok megengedik maguknak, hogy reagljanak a korszellem fuvallatra, mivel a nemzetkzi s a nemzeti br
szmra egyarnt, klns idszersggel merl fel dntsnek trsadalmi elfogadhatsga.608 Nha azonban mint Reisman megjegyzi
a magyar, romn, bolgr bkeszerzdsekre utalva, ez csaknem olyan,
mint a hajzs Szklla s Kharbdisz kztt.609 (Ugyanezt a hasonlatot
hasznlta Rasmussen is.610) McWhinney szerint az idzts krdsben
figyelembe kell venni, hogy egy adott problma valban megrett-e az
adott idpontban a bri rendezsre, s vannak-e ms, alternatv kzssgi problmamegoldsi intzmnyek, s ezek ignybevtele nem tnik-e
clszerbbnek vagy hasznosabbnak.611 Jared mindebben bizonyos jelentsget tulajdont az adott brsg szemlyi sszettelnek.612
A gondolatmenet logikjt illeten tulajdonkppen a contrario erre emlkeztetnek Valki Lszlnak a kihagyott lehetsgekre utal fejtegetsei,
amikor a palesztinai fal trgyban adott tancsad vlemnybl hinyolja
a nem jogi sszefggsek figyelembevtelt, valamint a polgrhborval
s a terrorizmussal sszefgg esemnyeknek, Izrael llam ltal a palesztin llamisg bizonyos formja elismerse irnyba tett lpseknek,
a Palesztin Hatsggal val kapcsolatok rtkelsnek elmaradst veti a
Nemzetkzi Brsg tagjainak szemre.613
A korszellemhez kthetjk az ENSZ objektv jogalanyisgnak kimondst, bizonyos tengerjogi krdsekben a dntst, illetve az jabb joggyakorlatban a krnyezetvdelem izmosodst.614 gy pldul rdemes
elidzni egy, mr emltett fordulat felvezet mondatn:
607
608
609
610

Bedjaoui (2001) i. m. 580581.


Bedjaoui (2001) i. m. 580.
Reisman i. m. 135.
Hjalte Rasmussen: Le juge international en vitant de statuer obit-il un devoir
judiciaire fondamental? In Philip, ed. i. m. 385.
611 Mc Whinney (1991) i. m. 136.
612 Lsd mg: Wessel i. m. 417418.
613 Valki Lszl: A fal, Hgbl nzve. let s Irodalom, (2005) 49. vf. 33. szm.
[a tovbbiakban: Valki (2005)]
614 Ranjeva i. m. 433.

169

Eljtt teht a pillanat, hogy megvizsgljuk, vajon nem


lehet-e levezetni az elhatrolsra vonatkoz nemzetkzi
jogi elveket s szablyokat az Egyeslt Nemzetek harmadik tengerjogi konferencijn felsznre kerlt elfogadott, j tendencikbl illetve az ilyenekhez nem kapcsoldhatnak-e.615
A krnyezetvdelem gyben a Nemzetkzi Brsg mr kevsb volt
tetrlis, de a javasolt irnyvonal a legegyrtelmbb volt.
A Brsg tudatban van annak, hogy a krnyezetet nap
mint nap fenyegetik, s hogy az atomfegyverek alkalmazsa a termszeti krnyezetre katasztroflis hatssal jrna. Tudatban van annak is, hogy a krnyezet nem puszta
absztrakci, hanem az a trsg, ahol emberi lnyek lnek,
s amelytl letk s egszsgk minsge (valamint az
eljvend genercik is) fgg. Az llamokat terhel ltalnos ktelezettsg, hogy vigyzzanak arra, hogy a joghatsguk keretei kztt vagy ellenrzsk alatt vgzett
tevkenysgek tartsk tiszteletben a krnyezetet ms llamokban, illetve az egyetlen nemzeti joghatsg al sem
tartoz vezetekben.616
A krnyezet srlkenysgnek tudatosulsa s annak
elismerse, hogy az kolgiai kockzatokat folyamatosan
elemezni kell, egyre inkbb ersdtt a[z 1977-et KP]
kvet vekben.617
[] a Brsgnak ki kell emelnie, hogy a krnyezetre vonatkoz jog j normi, amelyek nemrg jelentek meg, azon
ktelezettsgek vgrehajtsa kapcsn is irnyadak [],
615
616

617

CIJ: a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye,


Recueil 1982, 33., 45..
CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge
trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996, 19.,
29.. Ez a mondat csaknem szszerint megismtldik: CIJ: a bsnagymarosi
vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997. 68., 112. .
CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, uo.

170

hogy vigyzni kell arra, hogy a Duna vize ne szennyezdjn s biztostva legyen a termszet megvsa, hogy
vessenek szmot a krnyezetvdelemben megjelent j
normkkal, amint a felek megllapodnak a kzs egyezmnyes vgrehajtsi tervrl. Amikor a felek a szerzdsbe
ezeket az evolutv rendelkezseket beiktattk, elismertk
annak szksgessgt, hogy esetleg magn a projekten is
vltoztatni kell. Kvetkezskppen a szerzds nem egy
megkvesedett eszkz, s kpes adaptldni a nemzetkzi
jog j normihoz.618
Ehhez kpest annak kijelentse nmagban mr nem mondott sokat, hogy
a Nemzetkzi Brsg
igen nagy jelentsget tulajdont a krnyezet vdelmnek.619
Igaz, ez a mondat mr az Uruguay foly mellett pl, Argentna ltal
krnyezetszennyeznek tartott, az hozzjrulsa nlkl, a szomszdos
Uruguay llam ltal egyoldalan megkezdett ptkezsek gyben hangzott el, s csak felvezette a tancsad vlemnyben, illetve a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gyben kimondott, fent idzett tzisek sz
szerinti, a forrst is megjell megismtlst.
A Biztonsgi Tancs hatrozatainak joghatst, illetve a nemzetkzi
szerzdses ktelmekhez viszonytott hierarchikus pozcijt vizsglva
a Nemzetkzi Brsg a Bernadotte-gyre emlkeztet stlust hasznlva kijelentette, hogy az llamok egyb ktelezettsgei meghajolnak a
szankcis hatrozatok eltt:
Figyelemmel arra, hogy Lbia s az Egyeslt llamok,
mint az Egyeslt Nemzetek Szervezetnek tagjai, ktelesek a Biztonsgi Tancs dntseit elfogadni s alkalmazni
az Alapokmny 25. cikke rtelmben; [] s arra, hogy
figyelemmel az Alapokmny 103. cikkre, a feleknek ebben a tekintetben vett ktelezettsgei elsbbsget lveznek

618
619

Uo.
CIJ: Az Uruguay foly paprgyrainak gye, Recueil 2006, 18., 72. .

171

minden ms nemzetkzi megllapodsbl foly ktelezettsggel szemben620


De ht az imperatv normk krnek szlestgetse vajon nem ugyangy
a korszellem fuvallatt tkrzi?
A Nemzetkzi Brsgnak Dlnyugat-Afrika sttusznak gyben hozott tletre,621 s arra emlkeztetve, hogy ott a kt felperes llam, Libria
s Etipia locus standi-jt a Nemzetkzi Brsg nem ismerte el, s ezen
keresztl a fggetlenn vlt orszgokat, a fejld vilgot a korabeli kritikk egy rsze szerint gymond megalzta, Ren-Jean Dupuy megjegyezte: az ezzel az tlettel szembeni, a fejld vilgnak val elgttelads szndkval is magyarzhat, hogy a Barcelona Traction tletbe
viszont az erga omnes normkat felsorol paragrafusok beiktatsa rvn
olyan tzisek is bekerltek ti. az agresszit, npirtst, az ember alapvet
jogainak megsrtst, nevezetesen a rabszolgasgot s a faji megklnbztetst minstette erga omnes jellegnek622 , amelyeknek az gy rdemhez nem igazn volt kzk.623
A termszeti kincsek feletti szuverenitsnak,624 a kisebbsgek vdelmnek625 vagy jabban a knzs tilalmnak626 jus cogens rtkv minstse, nzetem szerint, szintn a korszellem hv szavra trtn reagls
felttelezst tmasztja al.
CIJ: Az 1971. vi montreli egyezmny rtelmezsnek s alkalmazsainak krdsei, a Lockerbie melletti lgiszerencstlensggel sszefggsben, Recueil 1992,
126., 42. .
621 CIJ: Dlnyugat-Afrika sttusznak gye.
622 CIJ: Barcelona Traction Light and Power Company gy, Recueil 1970, 32., 34. .
623 R-J. Dupuy i. m. 396. Barbara Kwiatkowska a tengerjogi gyekben bizonytottnak
ltja, hogy a Nemzetkzi Brsgnak az szak-kameruni gyben (Kamerun c.
Egyeslt Kirlysg, 1963. december 2.) s Dlnyugat-Afrika sttusznak gyben
hozott tletei utn megvltoztatott, a fejld orszgokat visszacsbt tlkezsi gyakorlata hasznosan jrult hozz a nemzetkzi jog fejlesztshez. Barbara
Kwiatkowska: The International Court of Justice and the Law of the Sea Some
Reflections. [a tovbbiakban: Kwiatkowska] In Makarczyk, ed. i. m. 448449.
624 Aminoil c. Kuvait vitban eljr vlasztottbrsg 1982. mrcius 24-n meghozott
tletben arra az llspontra helyezkedett, hogy a termszeti kincsek feletti lland szuverenits jus cogens szablly vlt. (JDI 1982, 893.
625 Lsd az Eurpai Konferencia Jugoszlvia Bkjrt melletti Vlasztottbrsg 2.
sz. tancsad vlemnyben 2., 9. sz. tancsad vlemnyben a 2.-ban s a 10.
sz. tancsad vlemnyben a 4.-ban foglaltakat!
626 TPIY: Anto Furundzija gye, 151..
620

172

A Badinter-bizottsgnak a kisebbsgvdelmet jus cogens normaknt


minst tzisei akkor szlettek, amikor az 1990-es vekben szmos
amerikai s eurpai dntshoz a prevention versus cure elmlett felmelegtve a nagyvonalbb kisebbsgvdelmi politikra val sztnzssel
vlte kifogni a szelet az egyre fenyegetbb balkni konfliktus mgl. E
dictumval a Badinter-bizottsg trtnelmi lpst tett, jllehet a remlt
pozitv visszhang elmaradt, st a tudomnyos vilgban inkbb kritikai
l megjegyzseket kapott.
Ha egy llamon bell egy vagy tbb olyan csoport l,
amelyek egy vagy tbb etnikai, vallsi vagy nyelvi csoportot kpeznek, ezeknek a csoportoknak joguk van nazonossguk elismersre. [] Az ltalnos nemzetkzi
jog immr imperatv norminak rtelmben az llamok
ktelesek a kisebbsgek jogait biztostani. Ez az elvrs a
terletkn l kisebbsgek irnt minden Kztrsasggal
szemben irnyad.627
A Badinter-bizottsg az egyes dlszlv kztrsasgok elismerse,628 illetve
bizonyos llamutdlsi krdsek629 trgyban kibocstott tancsad vle627 Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia Bkjrt melletti Vlasztottbrsg 2. sz. tancsad vlemnye 2..
628 Ki kell azonban emelni, hogy, amint azt a Bizottsg 1. sz. tancsad vlemnyben is megllaptotta, mg ha az elismers nem is kpezi az llam konstitutv elemt, s pusztn csak deklaratv hatsai vannak is, a msik oldalrl nzve viszont
olyan diszkrecionlis aktus, amelyet az llamok vlasztsuk szerinti idpontban
tehetnek meg, az ltaluk megszabott formban s szabadon, egyedl az ltalnos
nemzetkzi jog imperatv szablyait tiszteletben tartva, mint amelyek tiltjk az
llamkzi kapcsolatokban az erszak alkalmazst, vagy amelyek biztostjk az
etnikai, vallsi vagy nyelvi kisebbsgek jogait. Eurpai Konferencia Jugoszlvia
Bkjrt melletti Vlasztottbrsg 9. sz. tancsad vlemnye, 4..
629 Ezeknek az elveknek megfelelen, az llamutdlsnak mltnyos eredmnyre
kell vezetnie, mikzben az rdekelt llamok szabadon llapodnak meg a rszletekben. Ezen tl az ltalnos nemzetkzi jog imperatv norminak s klnsen
az emberi szemly alapjogainak , a szemlyek s a kisebbsgek jogainak tiszteletben tartsa az llamutdlsban rszes minden llam szmra ktelez. (Eurpai
Konferencia Jugoszlvia Bkjrt melletti Vlasztottbrsg 1. sz. tancsad
vlemnye, 1.) [Az llamutdls] trgykrben az uralkod llspont az, hogy
a vlasztott megoldsnak mltnyos eredmnynek kell megfelelnie, ahol az rdekelt llamoknak a rszletekrl kell csak megllapodsokat ktnik, feltve, hogy
tiszteletben tartjk az ltalnos nemzetkzi jog imperatv normit, klnsen az

173

mnyeibe tulajdonkppen csak per tangentem illesztette be ezt a tzist.


Ez a jus cogens birodalmba belp mersz dnts szmos kritikt
kapott, kisebb rszben a szakfolyiratokban, nagyobb rszben az llami
minisztriumokban. A Badinter-bizottsg mellett nemzetkzi jogszi tancsadi szerepet betlt Alain Pellet utlag s nmi malcival a merszsget azzal magyarzta, hogy a testlet tagjai alkotmnybrk, m
nem nemzetkzi jogszok voltak.630 Ezt tulajdonkppen Robert Badinter
maga is elismerte, hangslyozva, hogy a jogtudomny e trtnelmi kihvsa ell nem lehetett megfutamodni.631 Emmanuel Decaux alapveten
a tancsad vlemnyezsi eljrs ellentmondsossgban fedezte fel a
problmk eredjt, s erre mutat vissza szerinte az is, hogy az ltala is
roppant fontosnak tekintett vlemnyeket az Eurpai Uni s llamai is
csak gy-ahogy kvettk irnymutatsait, s a daytoni megllapodsok
sorn mr nem is szmtottak r.632
A tudomnyos letben megjelent kritikk633 egy rsze erltetett gyorsasggal fogalmazdott meg s alapveten arra irnyult, hogy hogyan is
merte ez a nemrg ltrehozott vlasztottbrsg elbitorolni a Nemzetkzi
emberi szemly alapvet jogait, valamint a npek s kisebbsgek jogait. (Eurpai
Konferencia Jugoszlvia Bkjrt melletti Vlasztottbrsg 9. sz. tancsad vlemnye, 2.)
630 Szerencss dolog, hogy a vlasztottbrsg tagjai nem osztottk ezeket a flnk
nzeteket: ez nem fggetlen htterktl sem, hiszen eurpai alkotmnybrsgok
elnkei voltak; az igazi nemzetkzi jogszok taln fogkonyabbak lettek volna a hideghborbl rklt gondolkodsmd tekintlye irnt, fleg, ami magt
Franciaorszgot illeti, egy homlokrncol s vitathat jogi nacionalizmus irnt.
Pellet (1992) i. m. 228.
631 Robert Badinter immr szentorknt ebben az rtelemben vezette fel a prizsi
Sorbonne-on 2007. oktber 2526-n tartott Repenser le constitutionnalisme
lre de la mondialisation et de la privatisation konferencia Globalizci s kisebbsgek joga (Mondialisation et droit des minorits) szekci eladsait.
632 Decaux (2008) i. m. 284.
633 Hurst Hannum: Self-determination. Yugoslavia and Europe. Old wines in
new bottles? Transnational law and Contemporary Problems Vol.3, 1993, 69.
Tny azonban, hogy a nemzetkzi jogtudomnyban valban szmos, meglehets kritikus munkt tallunk a Badinter-bizottsg tevkenysgrl. Pldul:
Peter Radan: Post-Secession International Borders: A Critical Analysis of the
Opinions of the Badinter Arbitration Commission. Melbourne University Law
Rewiew 2000/3.; Steve Terret: The Dissolution of Yugoslavia and the Badinter
Arbitration Commission. Farnham Surrey: Ashgate, 2000.; Michla Pomerance:
The Badinter Commission: The Use and Misuse of the International Court of
Justices Jurisprudence. Michigan Journal of International Law (1998) 20, 3158.

174

Brsgnak a jus cogens megllaptsra vonatkoz jogostvnyait.


Szembetl azonban ennek a brlatnak az ellentmondsossga, figyelemmel az 1969. vi bcsi egyezmny 66. cikkre634 is, hiszen ez a
Nemzetkzi Brsgnak nem a kizrlagossgot, hanem potencialitst garantlja. Mg ellentmondsosabb azonban akkor, ha figyelembe vesszk,
hogy a termszeti kincsekkel val szabad rendelkezs jognak ilyenn
minstst szintn egy vlasztottbrsg valstotta meg anlkl, hogy
ugyanilyen l s ugyanilyen rvels kritikval szembeslt volna. Az
Aminoil c. Kuvait vitban eljr vlasztottbrsg 1982. mrcius 24-n
meghozott tletben arra az llspontra helyezkedett, hogy
a termszeti kincsek feletti lland szuverenits jus
cogens szablly vlt, megakadlyozva az llamokat, hogy
magnjogi megllapodssal vagy nemzetkzi szerzdssel
brmifle garancit szerezzenek, ami a termszeti kincsek
tekintetben vgzett hatalomgyakorlst akadlyozn.635
Ehhez hasonlan tovbb arra is lehet emlkeztetni, hogy amikor az
egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke a knzs tilalmt erga omnes s jus
cogens normnak minstette, akkor ezzel senki sem szegezte szembe,
hogy mivel azt nem a Nemzetkzi Brsg mondta ki, rvnyessgt meg
lehetne krdjelezni.
A knzs megelzsnek s megbntetsnek ktelezettsgei erga omnes termszetek, azaz olyan ktelezettsgek, amelyek a nemzetkzi kzssg minden ms tagjval
szemben fennllnak, s amelyeknek egyenknt van ennek
megfelel joguk.636
Az ltala vdett rtkek jelentsgre tekintettel ez az elv
imperatv avagy jus cogens normv vlt, azaz olyan nor634 A bcsi egyezmny 66. cikke szerint ugyanis ha kt llam kztt vita merl fel,
hogy valamely norma jus cogens norma termszet-e, brmelyik fl a vita eldntse cljbl a Nemzetkzi Brsghoz fordulhat, amennyiben a felek klcsnsen
nem llapodtak abban, hogy a vitt vlasztott brskodsra bocstjk.
635 Aminoil c. Kuvait, 1982. mrcius 24. JDI 1982, 893.
636 TPIY: Anto Furundzija gye, 151..

175

mv, ami a nemzetkzi hierarchiban a szerzdsi jognl


vagy akr a kznsges szoksjognl magasabb rangban
helyezhet el. Ennek legnyilvnvalbb kvetkezmnye abban ll, hogy az llamok ettl nem trhetnek el nemzetkzi
szerzdsek, helyi vagy klns szoksok, vagy akr ltalnos szoksjogi szablyok rvn sem, amennyiben ezeknek nincs ugyanilyen normatv tartalmuk.637
Nyilvnval, a knzs tilalmnak jus cogens rtke azzal a gondolattal vet szmot, hogy ez immr a nemzetkzi
kzssgek legalapvetbb norminak egyike []: abszolt
rtk s senki ltal t nem hghat rtkrl van sz.638
A bekvetkezett jogfejldsre, az llamoknak s az llampolgroknak az
emberi jogok irnt megvltozott felfogsra hivatkozott az Emberi Jogok
Amerikakzi Brsga is, amikor arra mutatott r, hogy:
A Brsg szksgesnek tartja felhvni a figyelmet arra,
hogy amikor az Amerikai Nyilatkozat [ti. az Amerikai
llamok Szervezetnek Kzgylse ltal, 1948-ban elfogadott Emberi Jogok s Ktelezettsgek Amerikai Nyilatkozata
KP] jogi sttust meghatrozzuk, figyelmet kell fordtani
a mai amerikakzi rendszerre is, sokkalta inkbb annak a
fejldsnek a tkrben, amelyet ez a Nyilatkozat elfogadsa
ta rt meg, mintsem azt vizsglva, hogy milyen normatv
rtke s jelentsge volt ennek mg 1948-ban.639
De a nemzetkzi bntetjognak a nrnbergi Nemzetkzi Katonai
Trvnyszk ltal elbrlt nagy krdseit is olyannak tekinthetjk, mint
amelyek egy trtnelmi korszak klnleges krlmnyeihez kapcsold jogfejlesztsnek az iskolapldi: hiszen a hitleri Nmetorszgban a
npirtst az llami politika szintjre emeltk, s a gpezet kisebb-nagyobb fogaskerekeiknt tevkenyked elkvetk vdekezsben rendre a
Fhrerprinzip, a parancsra tettem elve jelent meg.
637 TPIY: Anto Furundzija gye, uo.
638 TPIY: Anto Furundzija gye, 154..
639 CIADH: a Kolumbia krsre adott, 10/89 sz. tancsad vlemny, 37..

176

Ebben az sszefggsben kerlt sor az albbi tzisek kimondsra,


amelyek utbb mr a Nemzetkzi Bntetbrsg stattumba640 is bekerltek:
A nemzetkzi jogsrtseket emberek s nem absztrakt
egysgek kvetik el. Msknt, minthogy ezeket a bnelkvetket megbntetjk, nem tudunk rvnyt szerezni a
nemzetkzi jog rendelkezseinek.641
Hivatkozs trtnt arra, hogy a nemzetkzi jog a szuvern
llamok aktusait clozza, s nem irnyoz el szankcikat
egyedi bnelkvetk ellen. Azt is lltottk, hogy amikor
a krdses aktust az llam nevben hajtjk vgre, akkor
a vgrehajtk szemlykben nem vonhatk felelssgre,
mivel k az llami szuverenits oltalma alatt vannak. A
Trvnyszk nem tudja elfogadni ezeket a tziseket. [] A
nemzetkzi jog ltali szankcival sjtand bnket emberek s nem absztrakt egysgek kvetik el. [] A nemzetkzi jognak az az elve, amelyik bizonyos krlmnyek kztt
vdi az llam kpviselit, nem alkalmazhat a nemzetkzi
jog ltal bnsnek tlt aktusokra. Ezeknek az aktusoknak
az elkveti nem hivatkozhatnak hivatalos minsgkre
sem avgett, hogy kivonjk magukat a rendes eljrs all,
vagy hogy mentesljenek a bntets all.642
A trvnyszk kimondta, hogy nem mentest a bntetjogi felelssg all
az, hogy az illet gymond parancsra tette, amit tett. A bncselekmnyek
slya miatt nem mentest a kormnyzati pozci sem: ennek kimondsa
azrt fontos, mivel szmos llam joga tudniillik ismeri a miniszteri, illetve llamfi immunits intzmnyt.

640
641
642

CPI statutum 23. cikk d. s i.


Procs des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international,
Nuremberg, documents officiels, Tome I, 223.
Procs des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international,
documents officiels, Tome I, 234235.

177

Egy bns szervezet tulajdonkppen a bnszvetsggel


analg, amennyiben lnyegt tekintve bns clokra irnyul.643
[] a Trvnyszk llspontja szerint az sszeeskvst
annak a bns cljban kell tetten rni. Ez kzel van a
dntshez s az elkvetshez. Nem valamely politikai
program puszta kinyilatkoztatsaibl ll, mint amilyen az
1920-ban meghirdetett nci program huszont pontja volt,
s nem is a nhny v mlva a Mein Kampf-ban rt politikai termszet kijelentsekbl. Azt kell teht keresni,
hogy volt-e egy konkrt hbors terv, s ki vett rszt ennek kidolgozsban.644
A trvnyszk br az egyni bntetjogi felelssgre ptett, azonban
mint ismeretes bizonyos szervezeteket, mint a Wehrmacht-vezrkar,
az SS, az SA, az SD s a Gestapo, bns szervezetnek minstett. Utalt
ugyanakkor arra is, hogy a puszta tagsg mg nem bntetend: ha az
illet alakulata felels bncselekmnyek elkvetsrt, akkor viszont a
bizonytsi teher mr megfordul, s az egynnek kell bizonytania, hogy
mgsem vett rszt sem tevlegesen, sem passzvan a bncselekmny
elkvetsben.
Azt persze fel lehet vetni, hogy a kzvlemny elvrsa645 lnyegesen
klnbzik-e attl, amit fentebb a korszellem fuvallataknt rintettem: az
igazn vitatott azonban termszetesen az, hogy a kzvlemny elvrsa
valban megjelenik-e egy-egy jogfejleszt lpsben.
643
644
645

Procs des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international,


documents officiels, Tome I, 270.
Procs des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international,
Nuremberg, documents officiels, Tome I, 237.
A bke elleni s a hbors bncselekmnyek szankcionlsa nem egy improvizl jogalkot spekulciinak volt a gymlcse, aki a ltez jogot akarta volna tkletesteni: [a szankcit] egy szles kzvlemny vrta el, s erstette meg, amelynek a kormnyok csak megbzottai voltak. Merle i. m. 84.
Salvatore Zappala pedig a srtettekre, az ldozatokra hivatkozik, mint a bntetperes eljrsok nagy hinyzira, akik legfeljebb csak tanknt vehetnek
rszt, de akikrl sohasem szabad elfeledkezni. Zappala i. m. 71. Ugyanebben
az rtelemben: Pascale Chifflet: The Role and Status of the Victim.
In BoasSchabas, ed. i. m. 108109.

178

Ez a jelensg rzkelhet volt a nrnbergi hbors bnsk eltlsben,646 s vitathatatlanul ott van az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke
s a ruandai npirts felelseinek megbntetsre fellltott nemzetkzi
trvnyszk letre hvsban s az ltaluk lefolytatott eljrsokban. Br
tallunk szmos sine ira et studio tett megfogalmazst647 a nrnbergi tletekben, a Nemzetkzi Katonai Trvnyszk megfogalmazsaiban a felhborods helyenknt felsznre bukkant:
Alapvet fontossg a vdlottakkal szemben az a vd, hogy
agresszv hborkat ksztettk el s indtottak. A hbor
egy olyan ronts, amelynek kvetkezmnyei nem korltozdnak csak a hadvisel llamokra, hanem az egsz vilgot rintik. Egy agresszv hbor kirobbantsa teht nemcsak egy
nemzetkzi bncselekmny: ez a legslyosabb nemzetkzi
bncselekmny, ami a tbbi hbors bncselekmnytl csak
abban klnbzik, hogy azokat is magban foglalja.648
A felsbb parancsok, mg 0ha katonnak adjk is, nem kpezhetnek enyht krlmnyeket ott, ahol az ennyire felhbort bncselekmnyek kzl sokat tudatosan, knyrtelenl s a legcseklyebb katonai igazolhatsg nlkl kvettek
el.649
646
647

648
649

A nrnbergi pernek az volt a clja, hogy szimbolikusan szolgltasson igazsgot


az sszes ldozatnak azzal, hogy a legmagasabb szint vezetk egy kis csoportjt
megbnteti. Karstedt i. m. 18.
Ennek a cikknek [ti. a stattum 8. cikknek KP] a rendelkezsei megfelelnek az
llamok kzs jognak. Egy katona ltal az arra kapott parancsot, hogy gyilkoljon
vagy knozzon a hbor nemzetkzi jogt srtve , sohasem tekintettk gy,
mintha az ilyen erszakos aktust igazolhatna. Ez a stattum rendelkezsei alapjn
csak egy enyhbb bntets kiszabsban juthat szerephez. A bntetjogi felelssg
igazi kritriuma, amelyet ilyen vagy olyan formban a legtbb llam bntet jogban megtallunk, egyltaln nem kapcsoldik ahhoz, hogy kapott-e parancsot. Ez
a szmon krt aktus elkvetjnek erklcsi szabadsgra, a vlasztsi szabadsgra
mutat vissza. Procs des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire
international, Nuremberg, documents officiels, Tome I, 235236.
Procs des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international,
Nuremberg, documents officiels, Tome I, 197.
Procs des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international,
Nuremberg, documents officiels, Tome I, 309.

179

Az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke ugyanezen logika alapjn, de szikrabban fogalmazott:
Az egynek szemlyesen felelsek, akrmilyenek is legyenek hivatalos funkciik, legyenek akr llamfk vagy miniszterek. A TPIY Stattumnak 7. cikk 2.-a s a ruandai
nemzetkzi trvnyszk (TPIR) Stattumnak 6. cikk 2.-a
vitathatatlanul a nemzetkzi szoksjogot jelentik meg.650
Az emberi mltsg tiszteletben tartsnak ltalnos elve
kpezi az alapjt a nemzetkzi humanitrius jognak s az
emberi jogoknak, s ez azoknak a ltrtelme is; immr
annyira fontos, hogy thajtja a nemzetkzi jogot a maga
egszben.651
A ruandai npirts felelseinek megbntetsre fellltott nemzetkzi
trvnyszk a Kambanda gyben a nrnbergi stlusra emlkeztetve llaptotta meg, hogy az emberisg elleni bncselekmnyek
klnsen sokkoljk az emberisg lelkiismerett.652
Jllehet a brk kvetkezetesen tagadjk,653 hogy a konkrt gyeket illeten a kzvlemny elvrsai befolyst gyakorolnnak rjuk, de Nagendra
Singh szerint teljesen azrt nem is lehet eltekinteni tle.654 Igaz ritkn, de
650 TPIY: Anto Furundzija gye, 140..
651 TPIY: Anto Furundzija gye, 183..
652 TPIR: Jean Kambanda, gye. Elemzst lsd pldul: Rafalle Maison: Le crime
de gnocide dans les premiers jugements du Tribunal Pnal International pour le
Rwanda. RGDIP (CIII) 1999/1, 131.
653 De fontos, hogy vilgoss tegyk: az, hogy a nemzetkzi igazsgszolgltats
sokkal inkbb, mint valaha veghz jelleg, nem jelenti azt, hogy a Brsgot
dntshozatalban a nemzetkzi kzvlemny befolysolta volna. A brknak egyltaln nincs szksgk a kzvlemny megerstsre, hanem csak sajt lelkiismeretkre hagyatkoznak. Mohammed Bedjaoui: Le cinquantime anniversaire
de la Cour internationale de Justice. RCADI (257) 1996/I, 33. [a tovbbiakban:
Bedjaoui (1996)]
654 A kzvlemny, ami tbbnyire egy igen szles ltalnos megkzelts eredje,
rtkes lehet szmos szempontbl, de mgsem lehet megbzhat prbja egy olyan

180

mg a Nemzetkzi Brsg dntseinek megfogalmazsban is mintha ez


csengene vissza:
Figyelemmel arra, hogy a Brsgot mlyen aggasztjk
az emberi drmk, az emberi letekben esett vesztesgek
s a szrny fjdalmak, amelyeket Koszov megismert,
s amelyek a jelen jogvita mgttes httert jelentik, valamint azok az ldozatok s emberi szenveds, amelyeket
Jugoszlvia egszben llandan csak sajnlni lehet;
figyelemmel arra, hogy a Brsgot ersen aggasztja az
erszak alkalmazsa Jugoszlviban s arra, hogy az erszak alkalmazsa nagyon komoly nemzetkzi jogi problmkat vet fel;
figyelemmel arra, hogy a Brsg szem eltt tartja az
Egyeslt Nemzetek Alapokmnynak cljait s elveit, valamint azt a felelssget, ami re hrul az emltett
Alapokmny s a Brsg stattuma rtelmben, a bke s
a biztonsg fenntartsban;
figyelemmel arra, hogy a Brsg szksgesnek tartja hangslyozni, hogy az eltte megjelen sszes flnek az Egyeslt
Nemzetek Alapokmnyval, s idertve a humanitrius jogot, a nemzetkzi jog egyb szablyaival sszhangban kell
eljrniuk, [].655
Az jabb nemzetkzi bntetbrsgok gyakorlatban a tipikusan nk
srelmre elkvetett hbors s emberisg elleni bncselekmnyeknek
a korbbiaktl eltr, specifikus s szigorbb megkzeltse, taln szintn a kzvlemny elvrsait tkrzte.656 Itt azonban tbbek kztt a ju-

655
656

klnleges intzmnynek, mint amilyen a brsg, amely egy sajtos, az llamkzi kapcsolatokban kormnyz jog szolgltatsrt felels [], amely azonban
teljesen mgsem ignorlhatja annak a kzssgnek a kzvlemnyt, amelynek
szolglatra hivatott. Singh i. m. 261.
CIJ: az erszak alkalmazsnak gye, Recueil 1999. 1011., 1518..
Michelle Jarvis: An Emerging Gender Perspective on International Crime. In
BoasSchabas, ed. i. m. 157158.

181

goszlviai konfliktusban az etnikai tisztogats megvalsult forminak


tapasztalatai alapjn a brsg stattumba mr eleve beptsre kerltek a fogdzk az ilyen az irnyba indul joggyakorlathoz. Az egykori
jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek
nemzetkzi trvnyszke azonban ebben az sszefggsben a nemi
erszakot nemcsak nll bncselekmnyknt657 fogta fel, hanem adott
esetben a knzs fogalmba658 is belertette:
Az elsfok kamara gy vli, hogy minden nemi erszak alval cselekmny, ami az emberi mltsg s a testi
integrits elleni legdurvbb tmads. Mg inkbb el kell
tlni, s meg kell bntetni a nemi erszakot, amikor azt az
llam gynke maga kvette el, vagy pedig ha felbujtsra vagy beleegyezsvel kvettk el. A nemi erszak ers
fjdalmat s szenvedst okoz, gy fizikai, mint pszicholgiai tren. A nemi erszak ldozatainak, jelesl a nknek a pszicholgiai szenvedst esetenknt slyosbtjk
a szocio-kulturlis tnyezk, s gy az klnsen l s
tarts lehet. Radsul nehz elkpzelni, hogy ha a nemi
erszakot llam gynke maga kvette el, vagy pedig ha
felbujtsra vagy beleegyezsvel kvettk el, gy annak
ms clja lehetett, mint a bntets, a knyszerts, a diszkriminci, a megflemlts. Az elsfok kamara szerint ez
a fegyveres sszetkzsekkel egytt jr jelensg.659
Kvetkezskppen valahnyszor a nemi erszak vagy a
szexulis erszak egyb formja megfelel a fenti kritriumoknak, az, akrcsak az e kritriumoknak megfelel
egyb aktusok, knzsnak fog minslni.660

657 A Biztonsgi Tancsnak az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszknek fellltsrl szl
827(1993) hatrozatban az 5.g pont az emberisg elleni bncselekmnyek kztt
expressis verbis emlti a nemzetkzi vagy bels fegyveres konfliktus sorn elkvetett nemi erszakot.
658 A TPIY Statutum 5.f pontja tartalmazza.
659 TPIY: Delalic s trsai gyben hozott tlet, 495..
660 TPIY: Delalic s trsai gye, 496..

182

De az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke az adott eset sszefggsei alapjn, kumulcit alkalmazva minstette a nemi erszakot rabszolgasgnak is. 661 Miutn ttekintette a nrnbergi s a tokii Nemzetkzi Katonai
Trvnyszkek joggyakorlatt,662 a trvnyszk a megllaptott tnyllsbl kiemelte, hogy az egyik srtettet:663
elzrsa idejn Dragoljub Kunarac szmtalan alkalommal megerszakolta, [] szemlyes tulajdonaknt kezelte, akinek el kellett vgeznie a hzimunkkat s minden
ignynek eleget kellett tennie664 [] Kunarac kizrlagos
jogokat vindiklt fltte665 [] minden parancst vgre
kellett hajtania, el kellett vgeznie a hzimunkt s egyb
rossz bnsmdban is rszeslt. Egyszer Kunarac meghvott egy katont a hzba, hogy ha az akarja, akkor 100
nmet mrka fejben erszakolja meg. [] Kunarac []
teht bns rabszolgasorba hajtsban666 [] Kunarac bns teht a 1920. vdpontok szerinti nemi erszak s a 18.
vdpont szerinti rabszolgasorba hajts elkvetsben.667

2.3. A jogfejleszts s egy rtkkzssg elvrsai


Herczegh Gza rta, hogy a nemzetkzi jog miknt minden jog rtkorientlt, de mg a mltban az uralkodk, illetve az llamok szuverenitst a szuverneket biztost hatalmi egyenslyt tekintette megvdend rtknek, az j nemzetkzi jog mind nagyobb mrtkben s hadd
tegyk hozz egyre hatkonyabban vdi az egynt, az egyes embereket
s klnbz csoportjaikat, alapvet jogaikat s emberi mltsgukat
661 A TPIY Statutum 5.c pontja (enslavement / traduction en esclavage) az 1996. vi
XXXIX. trvnyben adott magyar fordtsban helytelenl leigzs.
662 TPIY: Dragoljub Kunarac s trsa gyben hozott tlet, 523527..
663 A perben tbb srtett is szerepelt, a hivatkozott rszek az tletben FWS191 kd
al rejtett srtettre vonatkoznak.
664 TPIY: Dragoljub Kunarac s trsa gye 728..
665 TPIY: Dragoljub Kunarac s trsa gye 741..
666 TPIY: Dragoljub Kunarac s trsa gye 742. .
667 TPIY: Dragoljub Kunarac s trsa gye 745..

183

hasonlan a fejlett bels jogrendszerekhez.668 Az emberi jogok vonatkozsban ugyanezt hangslyozta Bokorn Szeg Hanna.669
Br Valki Lszl 1989-ben kiadott knyvben szkeptikusabb llspontbl indult, vgkvetkeztetse mgis hasonl volt. Igaz ugyan, rta, hogy
a nemzetkzi jogban nem biztos, hogy a jogsrt s a politikailag eltlend fl mindig azonos,670 de a nemzetkzi jog ideolgiai rtktartalmnak semleges voltbl mg nem kvetkezik az, hogy e jogrendszer ne
hordozna ms jelents rtkeket. Olyanokat, amelyek nem kapcsoldnak
specifikus osztlyrdekekhez, trsadalmi rendszerekhez vagy meghatrozott llamok politikai clkitzseihez, hanem az emberisg legltalnosabb rdekeivel llnak sszefggsben. Ezek az rdekek mindenekeltt
az emberi lt fenntartshoz fzdnek.671 gy is arra a kvetkeztetsre
jutott, hogy a nemzetkzi jog pozitv rtktartalma elssorban az emberi lt vdelmben, az erszak, a hbor tilalmban, illetve a hadvisels
egyes mdjainak s eszkzeinek eltiltsban fejezdik ki. A nemzetkzi
jog emellett ms, alapvet humn rtkeket is hordoz, gy az egyneknek
s kzssgeiknek relatve elklnlt, zavartalan fejldst, valamint az
ltalnos emberi egyttmkdst.672
Ez utbbi fordulatra rmelnek azok gondolatok, amelyeket Nagy
Boldizsr, az emberisg kzs rksge gondolatnak a magyar nemzetkzi jogi szakirodalomban a legelktelezettebb s legkvetkezetesebb
kpviselje fogalmazott meg, mindenekeltt a krnyezetvdelem s a
jv genercik rdekeinek sszefggseit hangslyozva.673 Hasonl rtelemben hangslyozta de lege ferenda a globlis emberi rdekeket Mavi
Viktor is.674
668

669
670
671
672
673
674

Herczegh Gza: Az llamok kzssge s a nemzetkzi jog ltal vdett rtkek.


[a tovbbiakban: Herczegh (1993)] In Bokorn Szeg Hanna (szerk.): Az llamok
nemzetkzi kzssgnek vltozsa s a nemzetkzi jog. Budapest: Akadmiai,
1993, 25. [a tovbbiakban: Bokorn Szeg, szerk.]
Bokorn Szeg Hanna: Az llamok kzssge s az emberi jogok. [a tovbbiakban: Bokorn Szeg (1993a)] 3940. In Bokorn Szeg, szerk. i. m.
Valki (1989) i. m. 187.
Valki (1989) i. m. 207.
Valki (1989) i. m. 212.
Nagy Boldizsr: Az emberisg kzs rksge: a rejtzkd jogostott. In
Bokorn Szeg, szerk. i. m. 125., 127., 134135.
Mavi Viktor: A nemzetkzi kzssg az univerzalizmus s a regionalizmus vltoz fogalmainak szemszgbl. In Bokorn Szeg, szerk. i. m. 107., 109.

184

De ha mindez gy van, akkor viszont nyilvnval, hogy az rtkkzssgnek a nemzetkzi brsgok tleteiben s tancsad vlemnyeiben is
meg kell jelennie.
Legyen az nemzeti vagy nemzetkzi, az igazsgszolgltats nem tekinthet el attl, hogy elfogadtassa magt dntsei ltal, amelyek bizonyra a jog adott llapott fejezik ki, de amelyek nem hagyhatjk teljesen
figyelmen kvl az erklcsk llapott rta Mohammed Bedjaoui.675
Bizonyos terleteken vitathatatlanul rzkelhetjk ezt az egyetemes rtkkzssget,676 s a jus cogens ezeknek a magasabb elveknek a kvintesszencija. Ide tartoznak a diplomciai kivltsgok s mentessgek legalapvetbb szablyai is, s ezek megsrtst a civilizcival szembeni
szembeni kihvsnak tekintette a Nemzetkzi Brsg.
A Brsg gy vli, hogy feladatai kz tartozik az is,
hogy az egsz nemzetkzi kzssg figyelmt felhvja,
idertve Irnt is, aki ennek emberemlkezet ta tagja,
azoknak az esemnyeknek taln helyrehozhatatlan veszlyre, amelyek a Brsg el kerltek.677
Egy ilyen kzssg knnyebben s taln mlyebben formldik, amikor csak csekly szm llambl ll, s amikor azt a kzs trtnelem,
a civilizci s a nagy gondolatirnyzatok tmasztjk al. Ennek a sajtos kohzinak a jelensge regionlis szinten s fleg Eurpban, illetve
Latin-Amerikban fejlettebb, rszletekbe menbb, mint egyetemes szinten, ugyanakkor ltalban is tapasztalhat a klnbz regionlis emberi
675 Bedjaoui (2001) i. m. 580.
676 Ennek elvi s praktikus magyarzatt Elisabeth Zoller a teherni tszgyet kommentlva az albbiakban adja meg: Akrhogy is legyen, a Brsg nneplyes
megnyilatkozsai s az ltala ebben az gyben elfoglalt llspont egy roppant
egyszer okra nylnak vissza: a nemzetkzi kapcsolatok bizonyos alapelveken
nyugszanak, amelyek kztt a diplomata szemlyek s a diplomciai pletek
srthetetlensgnek elve messze nem a legkisebb jelentsg. Ez all kivteleket elfogadni olyan rsek trst jelenten, amelyeket hamarosan mr senki sem
tudna ellenrizni. Ha ezt az elvet nem biztostank abszolt jelleggel, az llamok
egyms kztti kapcsolatokat sem tudnnak tartani. Elisabeth Zoller: Laffaire
du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis Thran (Etats-Unis
dAmrique c. Iran) Arrt du 24 mars 1980. RGDIP 1980/4, 1025. [a tovbbiakban:
Zoller]
677 CIJ: az Egyeslt llamok teherni diplomciai s konzuli szemlyzetnek gye,
Recueil 1980, 4243., 92..

185

jogi egyezmnyekben (st tulajdonkppen ltalban vve is az emberi jogi


egyezmnyekben), s ezrt meg is jelenik a brsgi jogfejleszt tzisek
motvumaknt, ahogyan azt Wachsmann678 is hangslyozza. gy a knzs
tilalmnak abszolt jellege, amelynek jus cogens-sz nyilvntsra fentebb utaltam,679 vagy egyes, korbban devinsnak tekintett magatartsokkal szembeni, immr elvrt tolerancia is ezt pldzza.680
A Brsg szemben a kzrend fenntartshoz kapcsolhat semmifle helyi szksgessg nem adhat jogot egyetlen
llamnak sem [], hogy a 3. cikkellyel ellenttes bntetst
szabjon ki.681
Ma mr jobban megrtjk a homoszexulis magatartst,
mint e trvnyek elfogadsnak korban, s nagyobb tolerancit tulajdontunk irnyban: az Eurpa Tancs llamainak tbbsgben immr nem hiszik, hogy az ilyen
termszet, a jelen vizsglat trgyt kpez viselkedsek
nmagukban bntetjogi megtorlsrt kiltannak: a bels jogalkots e tren egy olyan vilgos fejldsen ment keresztl, amit a Brsg nem hagyhat figyelmen kvl.682
Egy msik gyben, a brit hadseregben felvteli tilalmi okot, illetve vgs
soron leszerelsi ktelezettsget jelent homoszexualits megtlsben
mr azt is hangslyozta az Emberi Jogok Eurpai Brsga, hogy a vltozsok megtlsben figyelemmel kell lenni magukra a vilgos tendencikra. A Smith s Grady gyben, ahol a korbbihoz kpest jval rugalmasabb, diszkrtebb, az illet rtkeit, katonai kpessgeit elismer, az
eltletek jelents rszt eloszlat, de a vgs dnts irnyn mgsem
vltoztat katonai szakbizottsg (a HPAT683) ltal megtervezett eljrst
folytattk le, az Emberi Jogok Eurpai Brsga hangslyozta:
678 Wachsmann i. m. 173.
679 TPIY: Anto Furundzija gye, 151..
680 Wachsmann i. m. 194.
681 CEDH: Tyrer c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet 38..
682 CEDH: Dudgeon c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet 60..
683 Homosexual Policy Assessment Teams report, February 1996. A mintegy ktszznegyven oldalas, szmos mellklettel elltott jelents tartalmi sszefoglalsra lsd CEDH: Smith s Grady c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet, 51..

186

A kormny a HPAT-jelents elemzseire hivatkozva kifejtette, hogy semmilyen hasznosthat kvetkeztetst


nem lehet levonni azokbl a friss jogszablyi vltozsokbl, amelyek a homoszexulisokat immr befogad egyes
idegen hadseregeket rintik. A Brsg nem osztja ezt a
nzetet. Figyelembe veszi a bels brsgok gyakorlatt,
amelybl az kvetkezik, hogy azok az eurpai orszgok,
amelyek trvnyileg s ltalnos jelleggel tiltjk el a homoszexulisokat a hadseregbl, immr csak apr kisebbsget
kpeznek. gy vli teht, hogy nem tekinthet el azoktl
a gondolatoktl, amelyek, jllehet jak, de folyamatosan
terjednek s fejldnek, sem pedig azoktl a jogszablyi
vltozsoktl, amelyek a szerzd felek bels jogban zajlanak le.684
Ugyanezen a vonalon haladva, s a vgkvetkeztetst illeten immr
mshov jutva, mint hat vvel korbban a Frette c. Franciaorszg gyben
hozott tletben685 amelynek a tnyllstl val klnbsgeket tbbszr is hangslyozta , az Emberi Jogok Eurpai Brsga egy leszbikus
prkapcsolatban l hlgynek egy gyermek rkbefogadsa irnt benyjtott ignye elutastst, az gy sszes krlmnyeit alapul vve, immr a
magnlet tiszteletben tartst srt diszkrimincinak tlte az E.B. c.
Franciaorszg gyben.686 A Brsg abszolt indokoltnak tallta azt, hogy
a krnyezettanulmny sorn kiterjedjen a figyelem az rkbefogadsrt
folyamod szemllyel kzs hztartsban l lettrsra, aki egybknt,
hogy az gy mg bonyolultabb legyen, nem is igazn lelkesedett a gondolatrt, s inkbb csak tudomsul vette, mintsem hajtotta volna egy kis
jvevny megrkezst. Nem is kvnt volna vele csaldjogi rtelemben
sszektettst teremteni, s a krelmez is kizrlag sajt magt kvnta
volna az rkbefogadi jogostvnyokkal felruhzni. Az Emberi Jogok
Eurpai Brsga miutn felidzte az l jog doktrnjt, azaz, hogy
az Egyezmny l instrumentum, amelyet az aktulis krlmnyeknek
megfelelen kell rtelmezni, rmutatott, hogy mivel az adoptlsi krelem
francia hatsgok eltt tbb fokozat eljrsban trtnt, de gyakorlatilag
684
685
686

CEDH: Smith s Grady c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet, 104..


CEDH: Frette c. Franciaorszg gyben hozott tlet.
CEDH: E.B. c. Franciaorszg gyben hozott tlet.

187

egyetlen szakvlemnyben sem szerepelt a szemlyre, illetve a szemlyisgre szl esetleges negatv rtkels, hanem a leszbikus kapcsolatot, illetve, jllehet azt ttelesen a csaldjogi szablyok nem kveteltk meg,687
az apa-minta hinynak kvetkezmnyeit firtattk br a francia szablyok szerint tulajdonkppen egyedlll szemly (vgs soron teht akr
egy homoszexulis is) krhet rkbefogadsi lehetsget,688 kimondta a
ttelt:
Ha a klnbsgttel igazolsra felhozott rvek kizrlag a panaszos szexulis orientcijra vonatkoznak, egy
ilyen elbnsbeli klnbsg az Egyezmny vonatkozsban diszkrimincit jelent.689
Itt az Emberi Jogok Eurpai Brsga hivatkozott ugyan arra, hogy e ttel
alapja egy korbbi tlete, azonban mgis a korbbi megkzeltsen val
tllps trtnt. A hivatkozott Salgueiro da Silva Mouta gyben690 hozott
tlet ugyanis az elvlt hzaspr igazi gyermeknek a lthatst, illetve a
gyermek elhelyezse megvltoztatst rintette, ahol a panaszos a homoszexuliss vlt vrszerinti apa volt, de az E.B. gyben nem lthatsrl,
hanem mint lttuk, rkbefogadsrl volt sz. Az gy horderejt mutatta
az is, hogy eleve nem a ht fs kamara, hanem a tizenht fs nagykamara
trgyalta azt, amire tbbnyire a korbbi joggyakorlat vrhat trtelmezse esetben kerl sor.
Egy jval kevsb szenzibilis gyben azaz, hogy a katonai brsgok
ne jrhassanak el civilek gyeiben is ugyanezt az llspontot vallotta
az Emberi Jogok Eurpai Brsga, amikor e ttelnek kifejtse utn arra
mutatott r, hogy
A Brsgot ebben a meggyzdsben megersti az a
fejlds is, ami az elmlt vtizedet nemzetkzi szinten jellemezte.691

687
688
689
690
691

CEDH: E.B. c. Franciaorszg gyben hozott tlet 95..


CEDH: E.B. c. Franciaorszg gyben hozott tlet 94..
CEDH: E.B. c. Franciaorszg gyben hozott tlet 93..
CEDH: Salgueiro da Silva Mouta c. Portuglia gyben hozott tlet 36..
CEDH: Maszni c. Romnia gyben hozott tlet 47..

188

2.4. A tudomny s a jogfejleszts


a) A nemzetkzi jog tudomnynak szerepe a jogfejlesztsben
A jelen knyv olvasi eltt mellzhetnek tlve a Nemzetkzi Brsg
stattumnak 38. cikkben a jogtudomnyra, mint a nemzetkzi bri
gyakorlatban a jogforrsok alapjn alkalmazand jog megllaptsban
ignybe vehet segdeszkzre trtn utals692 rtelmezhetsgnek hagyomnyos, tbb-kevsb minden nemzetkzi jogi tanknyvben azonos
elemzst kell megemltenem, hogy a doktrna tnyleges hozzjrulsa
amely Nagendra Singh szerint jval fontosabb, mint a kzvlemny elvrsa693 sokkal inkbb in abstracto, mintsem ad hominem formban
jelentkezik. Inkbb rezhetjk a brk rvelsben termszetkbl fakadan a prhuzamos indoklsokban s a klnvlemnyekben , mintsem magukban az tletekben.
A Nemzetkzi Brsg ahogyan arra Manfred Lachs is utalt a
Nemzetkzi Jogi Akadmin tartott eladsban694 tbbnyire megelgszik azzal, hogy ltalban hivatkozik a doktrnra, s ebben a tekintetben
gyakorlata szorosan kveti az lland Nemzetkzi Brsgt. Klnbz
vtizedeket alapul vve, Sir Hersch Lauterpacht,695 Shabtai Rosenne,696
Dominique Carreau,697 Andr Oraison,698 Louis-Edmond Pettiti,699 Lucius
692
693
694
695
696
697
698
699

A Brsg alkalmazza: d. [] a bri dntseket s a klnbz nemzetek legkivlbb tudsainak tantst, mint a jogszablyok megllaptsnak segdeszkzeit.
Singh i. m. 261.
Manfred Lachs: Teachings and Teaching of International Law. RCADI (151) 1976/
III, 218.
S. H. Lauterpacht i. m. 24.
Rosenne (1985) i. m. 616.
Dominique Carreau: Droit international public. Paris: Pdone, 19975e, 304.
Andr Oraison: Linfluence des forces doctrinales acadmiques sur les prononcs
de la CPJI et de la CIJ. Revue Belge de Droit International 1999/1, 215216. [a
tovbbiakban: Oraison (1999)]
Pettiti br ugyanakkor az n. trsadalomvdelmi iskola (cole de la dfense
sociale) hatst meghatroznak tartja az Emberi Jogok Eurpai Brsga joggyakorlatnak alakulsban. Pettiti (1995) i. m. 3132.; lsd mg: Louis-Edmond
Pettiti: Dfense sociale et Convention europenne des droits de lhomme. [a tovbbiakban: Pettiti (1998)] In Franz MatscherHerbert Petzold (ed.): Protecting
human rights: the European dimension / Protection des droits de lhomme: la
dimension europenne: Studies in honour of / Mlanges en lhonneur de Gerard J.
Wiarda. Kln: Heymans Verlag, 1988, 457.

189

Caflisch,700 Bruhcs Jnos701 is ugyanerre a megllaptsra jutott.


Ennek magyarzatt Philip C. Jessup gy fogalmazta meg, hogy a
Brsg termszetesen tartzkodik attl, hogy magnszemlyeket vagy
nemzeti brsgokat idzzen, attl tartva, hogy olyan fnyben tnne fel,
mint akinek eltletei vagy ppen preferencii vannak.702 Caflisch pedig gy teszi fel a krdst, hogy mirt is idzn a Nemzetkzi Brsg a
doktrnt, ami csak a nemzetkzi diplomciai gyakorlat s a nemzetkzi
brsgi gyakorlat ltal szlltott nyersanyag esetenknt rossz feldolgozsa?703
A Nemzetkzi Brsg a bsnagymarosi gyben sem ttte le a labdt, amikor a szlovk fl az n. C-varins jogszersgt altmasztand
hivatkozott Sir Hersch Lauterpachtnak az n. megkzelt alkalmazsrl (approximative application/application par approximation) vallott
nzeteire. Az tlet ugyan felidzte az erre vonatkoz szlovk hivatkozst, de rdemben nem foglalt arrl llst.704 Hasonlan jrt finak, Elihu
Lauterpachtnak a genercik kztti mltnyossgra (intergenerational
equity/quit vis--vis des gnrations futures), mint jogelvre vonatkoz tzise, amelyre a csendes-ceni nukleris ksrletek gyben a
Franciaorszg rszrl a mr hosszabb id ta szneteltetett, fldalatti
nukleris robbantsok jrakezdsrl szl hrek nyomn a 90-es vekben ismt peres eljrst kezdemnyez j-Zland kpviseletben hivatkozott, amelyet azonban csak Weeramantry br klnvlemnye emlt,
igaz, az viszont igen mltatan.705
700 Caflisch (2004) i. m. 137.
701 Bruhcs i. m. 198.
702 Idzi: Oraison (1999) i. m. 224.
703 Caflisch (2004) i. m. 137.
704 CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997. 53., 7576. .
Errl rszletesebben: Nagy Boldizsr: A felek s a Nemzetkzi Brsg jogi
llspontja a Gabcikovo (Bs)Nagymarosi perben. [a tovbbiakban: Nagy B.
(1997)] In Vargha Jnos (szerk.): A hgai dnts. Enciklopdia. Budapest: Ister,
1997. 149. [a tovbbiakban: Vargha, szerk.]
705 CIJ: a Nemzetkzi Brsg 1974. december 20-i tlete 63. -a szerinti helyzet
megvizsglsnak gye, Recueil 1995, 341. (Weeramantry Lauterpacht mellett E. Brown-Weiss In Fairness to Future Generations International Law,
Common Patrimony, Intergenerational Equity. (1989) c. munkjra is utal.) Errl
lsd Malgosia Fitzmaurice: The Contribution of Environmental Law to the
Development of Modern International Law. [a tovbbiakban: M. Fitzmaurice] In
Makarczyk, ed. i. m. 924925.

190

Az atomfegyverek alkalmazsnak jogszersge trgyban adott tancsad vlemnyben pedig a soft law rtelmezst illeten a Nemzetkzi
Brsg ltal fellltott kritriumrendszer, jelesl, hogy az ugyanazzal a
tartalommal, egyms utn sorjz, egy politikai irnyvonalat fokozatosan
az llamok tnyleges gyakorlatba sikeresen beleszuggerl kzgylsi
hatrozatok normateremt hatssal brhatnak, illetve a stabilizld gyakorlatban a szoksjog n. tudati elemt, az opinio juris sive necessitatis
felismerst, mint adott esetben a szoksjogi folyamat befejezdst,
megkoronzst jelenthetik, gyakorlatilag ugyanaz Pierre-Marie Dupuy
szerint mint amit a jogtudomny rgta mondott.706
A Kzgyls hatrozatainak ha nincs is ktelez erejk,
de nha lehet normatv tartalmuk. Bizonyos krlmnyek
kztt fontos bizonyt elemeket szolgltathatnak valamely
szably ltezsnek vagy az opinio juris megnyilvnulsnak bizonytshoz. Hogy ez valamely kzgylsi hatrozat esetben valban gy van-e, ahhoz meg kell vizsglni
annak tartalmt, valamint az elfogads krlmnyeit; meg
kell tovbb vizsglni, hogy normatv jellege tekintetben
is fennll-e az opinio juris. Egybknt az egyms utn sorjz hatrozatok illusztrlhatjk az j szably ltrejtthez
szksges opinio juris fokozatos kialakulst. 707
A prhuzamos indoklsokban, klnvlemnyekben ms a helyzet, legalbbis az utbbi vtizedekben:708 ott, ha gy tetszik, az egyes brknak a
tudomny Panthonjban val kedvteli stlsa is rzkelhet; Sir Hersch

706

Dupuy gy vli, hogy Jorge Castanedanak a hgai Nemzetkzi Jogi Akadmin


tartott Effets juridiques des rsolutions des Nations Unies c. eladsa (RCADI
1970, 326.) lnyegben azonos szempontokat hasznlt, mint huszont vvel ksbb a tancsad vlemny. P-M. Dupuy (2004) i. m. 153.
707 CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge
trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996, 70..
708 Mint Guillaume br rmutatott, a Nemzetkzi Brsg fennllsnak els kt
vtizedben a klnvlemnyek nhny (egy-t-tz) sorra korltozdtak. Az indiai terleten val thalads gyben illetve a dl-nyugat-afrikai gyekben szlelhet elszr, hogy egyes brk tbb oldalra rg terjedelemben fogalmaztk
meg a tbbsgi hatrozattl (tlettl, tancsad vlemnytl) eltr nzeteiket.
Guillaume (2003) i. m. 163165.

191

Lauterpachtnak emltett ttele egybknt eredenden szintn prhuzamos


indokls volt.
Kzismert, hogy a brk klnbzkppen fordulnak a tudomnyos hivatkozsok technikjhoz. Vannak brk, akik gy tekintik, hogy egyes
prhuzamos indoklsok s klnvlemnyek mennyisge s fleg terjedelme az gyek rdemhez nem is mindig olyan szorosan kapcsoldik,709 msok gy pldul a nevestetlenl is az ilyen kritikk ltal a
Nemzetkzi Brsgon elsdlegesen rintett Shigeru Oda olyan fontosnak tekintik az akadmiai megalapozottsgot, hogy nem ritkn disszertciszeren, oldalszmra hivatkozva idzik a jogtudomnynak a sajt
llspontjuk altmasztsra kivlasztott kpviselit.710 Bruhcs Jnos
Schwebel, Shahabuddeen s Weeramantry brk klnvlemnyeit kln
kiemeli, mint akiknek vlemnyei szinte tudomnyos expozknak minslnek, amelyeket a tudomnyos rvels gazdagsga jellemez.711 (Egy
tanulmny az Emberi Jogok Eurpai Brsgn jelenleg tevkenyked
brk kzl a szlovn Zupancic brt sorolja ugyanebbe az elmlylt,
elemz klnvlemnyt r, professzori stlust kvetk kz, mintegy
szembelltva az olasz Ferrari Bravoval, akinek szemre hnyja, hogy kis
horderej gyekben, szinte ugyanazon szveg klnvlemnyeket rt,
valsznleg minden idk rekordjt fellltva 2002-ben: egyetlen napon
szzharminchrmat.712)
Az egykori Jugoszlvia terletn elkvetett hbors s npellenes bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke a Tadic-gy tletsorozatnak
legels, a joghatsg elleni kifogsokat elvet tletnek 665.-ban ms
rvek mellett, az emberisg elleni bncselekmnyek kategrijt elemezve, az egyni felelssg s a nrnbergi rksg kapcsolatt rintve, s, igaz
hogy csak egy lbjegyzet formjban Oppenheimre, Ian Brownlie-ra,
709
710

711
712

Abi-Saab i. m. 138.
Vannak, akik azt mondjk, hogy az jabb gyekben egyes kisebbsgi vlemnyek tulajdonkppen csak a brk akadmiai nzeteit fejtettk ki, amelyek kzvetlenl nem is kapcsoldtak az tletek rdemhez, s amelyek helye nem is annyira
az tletek vgn, mint inkbb a jogi szakfolyiratokban lett volna. Akrhogyan is
van, n gy gondolom, fontos emlkezetben tartani, hogy a krdses brk knyszertve reztk magukat, hogy ezeket rgztsk, mivel gy vltk, szksg van
arra, hogy tbb fny essen a Brsg fejldflben lev eljrsaira s esetjogra.
Oda i. m. 126.
Bruhcs i. m. 198199.
Fred J. Bruinsma: The Room at the Top: Separate Opinions in the Grand Chambers
of the ECHR (19982006). Ancilla Juris 2008/32, 34., 36.

192

Yoram Dinsteinre s a tokii Nemzetkzi Katonai Trvnyszk egykori


brjra, Bert Rlingre hivatkozott, szinte csak doktrinlis plda kedvrt. 713 A tzis ugyanis annyira ltalnosnak tekinthet (ti. A felsoroltak
mind egyetrtenek abban, hogy a Nrnbergi Charta immr a nemzetkzi
jog rszt kpezi.), hogy a nevests valjban felesleges volt.
A jogtudomny hatshoz kapcsolhatjuk, hogy Nemzetkzi Jogi
Bizottsg munkira val hivatkozs a hatvanas vektl jelent meg, s
az elmlt vekben mind gyakoribb lett,714 nem ritkn azrt, mivel maguk a felek is hivatkoztak erre beadvnyaikban, perbeszdeikben. A
Nemzetkzi Jogi Bizottsg tbb vtizedes munkval elksztett felelssgi jogi tervezetnek715 rtkt s jogi relevancijt jl mutatja, hogy
maga a Nemzetkzi Brsg is hivatkozott mr expressis verbis a tervezetre a bsnagymarosi perben716 s 2001-ben elfogadott formjban a
palesztin fal gyben.717
Radsul a Nemzetkzi Brsg eltti peres eljrsokban a felek kpviseletben megjelen elmleti nemzetkzi jogszok doktrinlis megkzeltse718 mint arra Shahabuddeen is rmutat ellenpontozza s kiegszti a
brsg hagyomnyos megkzeltst.719 Guillaume a kontinentlis talapza713 TPIY: Dusko Tadic gye (a joghatsg krdsben hozott tlet), 3031. A 186. sz.
lbjegyzet szvege a kvetkez: I.L.C. Draft Code, 19, supra. See also Brownlie,
Principles of Public International Law (4th ed. 1990) 562; Dinstein, International
Criminal Law, 20 Israel L. Rev. 206 (1985); Oppenheim, International Law (8th ed.
1993); Rling, Criminal Responsibility for Violations of the Laws of War, 12 Belgian
Rev. Intl L. 826 (1976) (all in agreement that the principles of the Nrnberg Charter
now form a part of the body of international law). Dinstein i. m. 900.
714 Guillaume (1999) i. m. 304.; Bruhcs i. m. 198.
715 A felelssgi joganyag kodifikcijrl lsd klnsen Nagy Kroly: Az llam
felelssge a nemzetkzi jog megsrtse miatt. Budapest: Akadmiai, 1991. [a
tovbbiakban: Nagy K. (1991)]; Szab Marcel: A jvtteli cikkek kodifikcija
az ENSZ Nemzetkzi Jogi Bizottsgban. Budapest: Pzmny Egyetem eKiad,
2007.
716 CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997, 47., 50., 51., 53.,
54., 57., 58., 79., 80. s 123., 3842., 4546., 5455., 72.
717 CIJ: A megszllt palesztin terleten trtn falpts jogi kvetkezmnyeinek trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 2004, 140. .
718 Andr Oraison: La place des jurisconsultes internationaux au sein de la doctrine
des publicistes les plus qualifis des diffrentes nations. Hague Yearbook of
International Law/Annuaire de La Haye de droit international, 1998, 6162. [a
tovbbiakban: Oraison (1998)]
719 Mohammed Shahabuddeen: The World Court at the Turn of the Century. [a tovbbiakban: Shahabuddeen (1997)] In A. S. MullerD. RaicJ. M. Thuranszky

193

ti elhatrolsi gyeket tekintette olyannak, hogy ott a Nemzetkzi Brsg


figyelemmel volt azokra a doktrinlis kritikkra,720 amelyekkel szembeslt,
s erre tekintettel koherensebb alaktotta az egyenl tvolsgok elve/specilis krlmnyek szablyt rtelmez gyakorlatt, amelyek kvetkeztben a Lbia/Tunzia, a Jan Mayen721 s a Quatar/Bahrein722 gyekben hozott tletek logikus jogfejlesztst eredmnyeztek.723
A vlasztottbrsgi tletek nem mutatnak egysges kpet. A XX. szzad elejn, dnten amerikai polgrokat rt srelem kapcsn foglalkoztatott venezuelai s mexiki n. krkvetelsi vegyes bizottsgok gyakorlatban mg esetenknt tallhat doktrnlis hivatkozs, azt kveten
azonban inkbb az lland Nemzetkzi Brsg illetve a Nemzetkzi
Brsg megkzeltsnek kvetse figyelhet meg.724 rdekes plda azonban a Texaco-Calasiatic c. Lbia gy,725 ahol az egyszemlyben
eljr Ren-Jean Dupuy vlasztottbr nv szerint hivatkozott Paul
Guggenheimre, Charles de Visscherre, Prosper Weilre, Michel Virallyra, Eduardo Jimenez de Arechagara, Sir Gerald
Fitzmaurice-ra, Georg
726
Schwarzenbergre et Sir Hersch Lauterpachtra, azaz lnyegben azokra,
akik mind szinte egykor kortrsai, akikkel szakmai plyafutsa sorn,
tbbek kztt a Nemzetkzi Brsg eltti perekben, sszehozta a sors.
b) A nem jogi tudomnyok kiegszt szerepe a jogfejlesztsben
Mennyiben tudtak hozzjrulni az egyb tudomnygak a bri jogfejlesztshez?
Robert Jennings a nemzetkzi jogi szakrtelem s az egyb tudomnyok sszekapcsolst elkerlhetetlennek tartja a Nemzetkzi Brsg
(ed.): The International Court of Justice Its Future Role after Fifty Years. The
HagueBostonLondon: Nijhoff, 1997, 2829. Ugyanebben az rtelemben lsd
tovbb: Guillaume (1999) i. m. 304.
720 Guillaume (2003) i. m. 293.
721 CIJ: a Grnland s Jan Mayen kztti trsg tengeri hatrai elhatrolsnak
gye, Recueil 1993, 38.kk.
722 CIJ: Quatar s Bahrein terleti krdseinek s tengeri elhatrolsnak gye,
Recueil 2001, 40.kk.
723 Guillaume (2003) i. m. 293295.
724 Caflisch (2004) i. m. 137.
725 Texaco-Calasiatic c. Lbia, 1977. janur 19, JDI 1977, 350.kk.
726 A hivatkozsok elemzst, indokoltsgnak kutatst lsd Oraison (1999) i. m.
215216.

194

gyakorlatban, s mint rta, jobb, ha formlisan is be tudjk csatornzni a


ms, nem jogi szakrtelmet, mintha a nemzetkzi jogszok vlnak dilettns, amatr geolgusokk, amelynek a veszlyre az szaki-tengeri kontinentlis talapzat gyben hozott tletet hozza plda gyannt.727 Mint
Barbara Kwiatkowska hangslyozza, idzve Krzystof Skubiszewski ad
hoc br egyik klnvlemnyben megfogalmazott mondatot,728 az ezt
kvet gyekben a Nemzetkzi Brsg tudott, s mert elrenzni.729
A kontinentlis talapzat elhatrolsval sszefgg jogvitk a dolgok
termszetbl fakadan mlyen titatdtak a geomorfolgiai jellemzk
rtkelhetsgnek problmival, s a bsnagymarosi jogvitban is az
emlkiratok, valamint az rsbeli eljrs msodik krben a replikk, st a
szbeli eljrs sorn eladottak jelents rsze termszettudomnyi vonatkozs elemzsekbl levont kvetkeztetseket taglalt. A tengerjogi jogvitkban a Nemzetkzi Brsg, taln az irnyad jogi szablyok kplkenysge730 miatt is, jobban alaptott ezekre, mg a bsnagymarosi gyben
messzirl elkerlte azt, hogy ezekre rdemben kitrjen tletben. Igaz,
tehette ezt annl inkbb, mert a brsgi joghatsgot megalapoz kompromisszum731 is alapveten a szerzdsi jog klnbz vetleteit boncol727

Robert Yewdall Jennings: International Lawyers and the Progressive Development


of International Law. [a tovbbiakban: Jennings (1996)] In Makarczyk, ed. i. m.
423.
728 The Court should and can look ahead. CIJ: Kelet-Timor gy, Recueil 1995, 238.
729 Kwiatkowska i. m. 479.
730 Normlis lett volna, ha a brsg a szbeli rvek elterjesztse sorn egyszer
csak azt mondta volna: Na, most mr elg a geolgibl s a geomorfolgibl! Taln igen, de csak ha a Brsg abszolt biztos lett volna nmagban. De
nincs joga gy tenni azeltt, hogy vgig ne hallgatn a feleket. A meghallgatsnak ugyanis nagyon fontos funkcija, hogy hintse el a ktelkeds magvait, filozfiai ktelkedst keletkeztessen, ami megtiszttja a brt prekoncepciitl,
mieltt belevgna a vgs dnts meghozatalba. Mohammed Bedjaoui: The
manufacture of judgments at the International Court of Justice. PACE Yearbook
of International Law, 1991, 46. [a tovbbiakban: Bedjaoui (1991)]
731 A bsnagymarosi vzi erm gyben fennll jogvitt a Nemzetkzi Brsg
el terjeszt 1993. prilis 7-i brsszeli magyarszlovk kompromisszum 2. cikke gy szlt
1) A Brsg [] nyilatkozzon, az [1977. szeptember 16-i, Budapesten kttt]
szerzds valamint az ltalnos nemzetkzi jog szablyai s elvei valamint az
ltala alkalmazhatnak tlt brmilyen ms szerzds alapjn:
a) Jogban llt-e a Magyar Kztrsasgnak 1989-ben felfggeszteni, majd abbahagyni a nagymarosi terv munklatait valamint a bsi terv azon rszre vonatkozkat, amelyekrt a szerzds rtelmben a Magyar Kztrsasg felel?

195

gatta. gy alapveten a brk klnvlemnyeiben, nyilatkozataiban, prhuzamos indoklsaiban kapott teret a krnyezetvdelem imperatvusza,
mindenekeltt az erga omnes vetletet hangslyoz Weeramantry,732 az
in dubio pro natura elvre hivatkoz Herczegh Gza,733 illetve jval visszafogottabban, rvidebben Shigeru Oda734 fejtegetseiben.
Amikor a Nemzetkzi Brsgon dntttek a kln krnyezetvdelmi kamara ltrehozsrl, az nyilvnvalan szintn a jogvitkban egyre gyakrabban rintett, nem jogi jelleg problmakrnek a jogi vetletei eltt vgrehajtott nyits volt. A brk kztt is volt, aki ezt helyeselte,735 msok brltk736,

732
733
734
735

736

b) Jogban llt-e Csehszlovk Szvetsgi Kztrsasgnak 1991. novemberben


az ideiglenes megoldshoz folyamodni s azt 1992. oktbertl mkdtetni
[]?
c) Melyek a joghatsai a szerzds megsznst tudat a Magyar Kztrsasg
ltal kldtt 1992. mjus 19-i jegyzknek?
2) A Brsg [] hatrozza meg azokat a jogkvetkezmnyeket idertve a
Felek jogait s ktelezettsgeit , amelyek a jelen cikk 1.-ban foglalt krdseket megvlaszol tletbl folynak.
CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997, 88., klnsen
115117.
CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997.176177., 187.
CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997, 88., klnsen
160162.
Mivel a Brsg hivatsa a jog kimondsban ll, nagyon kzelrl kell figyelnie
mindazt, ami fejldik. A nemzetkzi jog alkalmazsnak terlete jelentsen kiszlesedett az elmlt vekben, kvetve gy magnak az emberi tevkenysgnek
a folyamatos kiszlesedst. A vilgrjog vagy a krnyezetvdelmi jog megjelense csak kt plda a sok kzl. A Brsg ezrt tartotta szksgesnek, hogy
krnyezetvdelmi kamart alkosson meg. Mohammed Bedjaoui: Increasing the
Effectiveness of the International Court of Justice. [a tovbbiakban: Bedjaoui
(1997)] In PeckLee, ed. i. m. 4041.
Arra trekedve, hogy helyes jelzseket adjon, a Brsg 1993-ban egy szakostott krnyezetvdelmi kamart lltott fel. (Ennyi ervel felllthatott volna egy
szakostott emberi jogi kamart vagy ppen kereskedelmi jogit. Szerencsre nem
tette.) Nem meglep, hogy vgl is egyltaln nem vittek ilyen gyet e kamara el,
hiszen a krnyezetvdelmi jog nem nmagban val terlet. Br egyre nvekv
nemzetkzi figyelemmel rintett terlet, de ltalban mgis rsze s eleme a nemzetkzi jognak. s ahogyan a bsnagymarosi gy, illetve a spanyolkanadai halszati gyek mutattk, az, amit az egyik fl meghatroz jelleggel krnyezetvdelmi krdsnek tekint, a msik azt szerzdsi ktelezettsgek gynek tartja, llami
felelssgi, vagy ppen tengerjogi gynek tekinti. Rosalyn Higgins: Respecting
Sovereign States and Running a Tight Courtroom. International and Comparative
Law Quarterly, vol.50, January 2001, 122. [a tovbbiakban: Higgins (2001)]

196

vagy legalbbis aggodalmaiknak737 adtak hangot. Ugyanakkor azonban,


a vrakozsok dacra, egyelre nem is kerlt gy a krnyezetvdelmi
kamara el. Nem valsult meg Elihu Lauterpacht javaslata sem, hogy a
tancsad vlemnyezsi eljrsban lehetne nagyobb szerepet sznni a
kamarknak.738
A Nemzetkzi Brsg a Kasikili-Sedudu gyben felidzve bizonyos
vlasztottbrsgi dntseket elvi l llsfoglalst tett:
Avgett, hogy vilgos legyen az 1890-ben rott szavak jelentse, nincs akadlya annak, hogy a brsg szmot vessen
a tudomnyos ismeretek jelenlegi llapotval, ahogyan azokat a Feleknek a Brsg el benyjtott dokumentcija is
tkrzi: (comp. Controversia sobre el recorrido de la traza
del limite entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy (Argentina/
Chile), a 62. hatrk s a Fitz Roy hegyen fut hatrvonal
gye, avagy a Laguna del desierto gyben hozott 1994.
oktber 21-i vlasztottbrsgi tlet, Revue gnrale de
droit international public (RGDIP) Tom. 2, 1996, 592.,739157.;
International Law Reports (ILR) vol. 113, 76., 157.)

737

738
739

Amikor a Brsg rszt vesz a modern vilg olyan kalandjaiban, mint amilyen a
krnyezetvdelem, akkor sem lpheti t a stattumban s eljrsi szablyzatban
meghatrozott kvetelmnyeket. A priori egy krnyezetvdelmi kamara ltrehozsa nem kell, hogy kihasson a Brsg hivatsra s mkdsre, de figyelemmel
arra az elvre, hogy a klnleges kamarkban vagy a somms eljrs kamarjban
hozott tletek a Brsg tleteinek minslnek, az ilyen klnleges brsgok
elvi ltrehozsa vagy mkdse sajtos problmkat vet fel magnak az igazsgszolgltatsi intzmnynek a hatskri szintjt s mkdst illeten. Ranjeva
i. m. 439. Annak krdst, hogy a vlasztottbrsg-szer kamart a jvben is
fenn kell-e tartani a plenris lssel szemben, ksbb meg kell majd vizsglni, mivel lnyegileg ez az eljrs nem ms, mint a vlasztottbrskods ptlsa, amelyben a vits felek maguk vlasztjk meg brikat. Oda i. m. 6. Stephen Schwebel
pedig a kamerlis brskods intzmnyt, mint olyat eleve agglyosnak tartotta:
A Stattum szvegezi azt hittk, okosan jrnak el. Mint ahogyan azonban az
gyakran megtrtnik a nemzetkzi jogban s magban az letben, ez csak azt
illusztrlja, milyen is az, amikor a legjobbnak nem szabad megengedni, hogy magnak a jnak legyen az ellensge. (it illustrates the case in which the best should
not be allowed to become the enemy of good) Schwebel (1994) i. m. 9.
E. Lauterpacht (1991) i. m. 96.
CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, 19., 20. .

197

Az Emberi Jogok Eurpai Brsga a maga rszrl pedig az S.L. c.


Ausztria gyben idzte az egykori Emberi Jogok Eurpai Bizottsgnak,
egybknt nyilvnossgra nem is hozott jelentst egy olyan gyben, ahol
az osztrk jog a homoszexualitst illeten a fiatalkorak esetben a fiknl ott is tartalmazott egy korhatrt (ti. a 1418 v kztti letkort, s
az ilyen kor fikkal fenntartott kapcsolat esetben a felntt partnert a
bntettrvnyknyv szankcival fenyegette), amelyet azonban lenyok
esetben nem tekintett relevnsnak.
A Brsg mr tbbszr kijelentette, hogy az Egyezmny
egy l okmny, amelyet a mindenkori krlmnyek fnyben kell alkalmazni. (lsd pl. a hivatkozott Frette c.
Franciaorszg gyet, ibidem) A Sutherland gyben740
azon az alapon, hogy a legjabb kutatsok kimutattk,
hogy a szexulis orientci ltalban gy a fik, mint a
lnyok esetben, mr a puberts eltt kialakul, s mivel
az Eurpa Tancs tagllamainak a tbbsgben ugyanazt
a beleegyezsi korhatrt llaptottk meg, a Bizottsg kifejezetten kijelentette, hogy idszer teht a korbbi joggyakorlatt az utbbi fejlemnyek fnyben tgondolni.
(Sutherland c. Egyeslt Kirlysg gy, a Bizottsg idzett
jelentsnek 5960. -a.741
Az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak ez a tbbszri kereszthivatkozssal bonyoltott ttele ugyanakkor ellentmondsos annyiban, hogy az
l jog doktrnjt szmos egyb tlettel is al lehetett volna tmasztani,
hiszen a hivatkozott Frette gyben742 a kulcsmondat ppen az volt, hogy
a homoszexulisok rkbefogadsi ignyeinek trvnyi teljesthetsgnek megtlst tekintve az llamok jelents mozgsszabadsggal rendelkeznek. (Ez azonban a jelen knyv msodik, a korltozsoknak szentelt rszben kerl bemutatsra.) Igaz, az S.L. c. Ausztria gyben hozott
tletben hivatkozott a fentebb mr idzett Smith s Grady c. Egyeslt
Kirlysg gyben hozott egyik tletre is, jelesl arra az ltalnos ttelre,
740
741
742

ComEDH: Sutherland c. Egyeslt Kirlysg gy n 25186/94, 2001. mrcius 27n hozott, nem publiklt jelents.
CEDH: S.L. c. Ausztria gyben, hozott tlet 39..
CEDH: Frette c. Franciaorszg gyben hozott tlet 41..

198

hogy a tbbsg eltleteit egy kisebbsg ellen nem lehet az elbnsbeli


klnbsghez elgsges igazolsnak tekinteni.743
Ugyanakkor rdekes, hogy az Emberi Jogok Eurpai Brsga a fiatalkorakkal kezdemnyezett homoszexulis kapcsolatok bntetse, a
nemek szerint klnbz letkori hatrokhoz ktsnek vizsglata sorn
a tudomny bizonytalansgra is hivatkozott annak rdekben, hogy a
korbbinl nagyobb mrtkben ismerje el az egyn autonmijt abbl
a megfontolsbl, hogy nem szabad tiltani az olyan magatartsokat, melyek kros voltra nincs egyrtelm tudomnyos bizonytk.744
gy tnik, kln is rdemes utalni a statisztika tudomnyra abbl a
szempontbl, hogy hasznlhatk-e a statisztikai kimutatsok, s ha igen,
a htrnyos megklnbztetst illeten milyen mrtkben?
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga az utbbi vekben, a korbbi tartzkod magatartst feladva, egyre megrtbb vlt a cigny panaszosok
rszrl benyjtott panaszok irnt, tbbek kztt az ismtld, hangzatos
deklarcik dacra az llamok jelents rszben kevs vltozst mutat
tnyleges helyzet miatt. Vlheten a kvetkez vek tlkezsi politikjt
is komolyan befolysol D.H. s trsai c. Csehorszg gyben hozott tletben az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak tizenht fs nagykamarja
fellbrlta a ht fs kamara ltal hozott tletet, s a fordulat kulcseleme
a statisztika megtlse volt.
ptve arra, hogy korbban, a nemi alapon trtn diszkriminci elbrlsnak gyben egy tletben, s egy elutast dntsben nem
zrkzott el a statisztikai adatok felhasznlstl,745 a nagykamara utalt
arra, hogy az eltte foly eljrsban:
figyelembe vette, hogy a beavatkoz felek [mindenekeltt
klnbz kisebbsgvdelmi szervezetek s roma jogvd
egyesletek KP] informcit nyjtottak arrl, hogy szmos orszgban a brsgok, valamint az Egyeslt Nemzetek
szerzdseinek ellenrz szervei rendszeresen elfogadjk a
743
744
745

CEDH: Smith s Grady c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet, 97..


Szemesi i. m. 108.
CEDH: Hoogendijk c. Hollandia gyben hozott dnts munkahelyi tppnz problmkat vetett fel, s a panasz elfogadhatatlannak lett nyilvntva, mg a Zarb
Adami c. Mlta gyben, a katonai szolglaton bell diszkriminci gyben meghozott, a panasznak igazat ad tlet 7778. -a rintette a frfi-ni statisztikai
kimutatsok krdst.

199

statisztikkat, mint a kzvetett diszkriminci746 bizonytsnak eszkzt avgett, hogy megknnytsk a bizonytsra
ktelezett ldozatok feladatnak teljestst.747
E krlmnyek kztt, a Brsg gy vli, hogy amikor
egy egynt vagy csoportot rint intzkedsek, vagy a gyakorlat kihatsnak megtlsrl van sz, a statisztikk,
amelyek a Brsg kritikai vizsglatnak trtnt alvets
utn hitelesnek s szignifiknsnak tnnek, elegendek
ahhoz, hogy a panaszostl megkvnt bizonytsi eljrsi
kezdemnyezs teljestettnek minsljn. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a statisztikk felhasznlsa a kzvetett
diszkriminci esetben elengedhetetlen lenne.748
Ilyen felttelek kztt a panaszosok ltal benyjtott bizonytki elemek kellen hitelesnek s feltr jellegnek
tnnek ahhoz, hogy a kzvetett diszkriminci tekintetben ers vlelem keletkezzk.749
Mivel a cseh kormny a nagykamara eltt s eltren a ht fs kamara
benyomsaitl nem tudta kellen megindokolni, mirt kerlnek a lakossgon belli arnyukat messze meghalad mrtkben roma gyerekek
kisegt osztlyokba, az Emberi Jogok Eurpai Brsga az oktatsgy
vonatkozsban megllaptotta a htrnyos megklnbztetst. (Mint
arra Szemesi Sndor rmutat, itt az Emberi Jogok Eurpai Brsga tulajdonkppen ugyanarra az llspontra helyezkedett a statisztikt illeten,
mint ahov azeltt hsz vvel az Emberi Jogok Amerikakzi Brsga
mr eljutott.750)
746 A panaszosok javra fellp beavatkozk a kzvetett diszkrimincit illeten
alapveten az Eurpai Unin bell kidolgozott, n. 2000/43/EK irnyelvre (az n.
faji irnyelvre /Race Directive) alaptottk fejtegetsket.
747 CEDH: D.H. s trsai c. Cseh Kztrsasg gyben hozott nagykamarai tlet
187..
748 CEDH: D.H. s trsai c. Cseh Kztrsasg gyben hozott nagykamarai tlet
188..
749 CEDH: D.H. s trsai c. Cseh Kztrsasg gyben hozott nagykamarai tlet
195..
750 Szemesi i. m. 137.

200

A mr idzett E.B. c. Franciaorszg gyben a leszbikus hlgy ltal


elterjesztett rkbefogadsi krelem gyben az Emberi Jogok Eurpai
Brsga arra mutatott r, hogy Franciaorszgnak kellett volna ahhoz hiteles statisztikkat produklnia, hogy bebizonyosodjon, igenis relis, egyenl
eslyk van az ilyen csoportok tagjainak amennyiben minden egyb kritriumnak ugyangy megfelelnek az rkbefogad szlv vlsra.751
Az imnt emltett D.H. c. Csehorszg gyhz hasonl Oru s trsai
gyben a tbbi paragrafus kztt ex nihilo, kiss pszichikai-pszicholgiai
felhangokkal jelent meg az a ttel, amelynek az elzmnye egy hres klnvlemny752 volt, s amelyet egykor a francia Louis-Edmond Pettiti br
fogalmazott meg.
A Brsg nem zrja ki, hogy elviekben, egy etnikai kisebbsgnek htrnyt okoz magatarts a 3. cikk hatlya
al eshet. Klnsen az oktatsgyben a faji alapon vgzett szegregci kivlthatja az alsbbrendsg vagy megalzottsg rzett, s ez rendkvli krlmnyek kztt,
egy adott tanulnl elrheti az Egyezmny 3. cikke szerinti biztostkokkal ellenttes bnsmdot.753
Az igaz, hogy az Orss, Kalnyos s Balogh csaldokra (az tletben
a horvt helyesrs szerint Oru, Kalanjo, Balog nevek szerepelnek) az
Emberi Jogok Eurpai Brsga egy olyan ttelt vonatkoztatott, amelyet
a jogtudomny az Emberi Jogok Eurpai Bizottsgnak az n. zsiai bevndorlk gyben hozott dntse754 ta hangoztatott.755 Az n. cigny
gyekben mr tbbszr felvetdtt ez a problma,756 de eleddig az gyek
krlmnyei, a bizonytkok hinya miatt erre a felvetsre az Emberi
Jogok Eurpai Brsga nem reaglt.
Ez szp pldja a bri jogfejlesztsnek, annl is inkbb, hiszen in
concreto mgsem llaptotta meg a srelmet, mivel
751
752
753
754
755
756

CEDH: E.B. c. Franciaorszg gyben hozott tlet 74..


CEDH: Buckley c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlethez csatolt klnvlemny.
CEDH: Oru s trsai c. Horvtorszg gyben hozott hozott tlet, 38..
ComEDH: Patel s trsai, 1970. oktber 10-i dnts, 4403/70 sz. kereset gyben.
Sudre i. m. 159.
CEDH: Assenov c. Bulgria gyben hozott tlet s a Balogh c. Magyarorszg
gyben hozott tlet.

201

a jelen esetben a Brsg gy ltja, a panaszosok nem


bizonytottk kellen, hogy olyan jelents htrnyt szenvedtek volna el, ami elrn az Egyezmny 3. cikke alkalmazst kivlt szenveds kszbt.757
Bizonyos szerepet kapott a statisztikai adatok meglthez kapcsold, az
Emberi Jogok Eurpai Brsgt megillet mozgsszabadsg a cinszennyezs gyben hozott tletben is.
Mivel nincsenek e tekintetben bizonytkok, a Brsg
esetleg a valsznstsre alaptott rvelsre [raisonnement
probabiliste KP] is pthetne, hiszen a modern
patholgikat okaik sokrtsge jellemzi. Ez akkor lenne
lehetsges, ha a tudomnyos bizonyossg hinyrl lenne
sz olyan esetben, amikor elegend s meggyz statisztikai elemek llnak rendelkezsre.758
Azrt is rdekes ennek a megkzeltsi mdnak az in abstracto elhelyezse, mivel a kvetkez mondatbl mr az derl ki, hogy az Emberi
Jogok Eurpai Brsga ltal trgyalt gy azonban nem olyan, ahol rendelkezsre llna elegend mennyisg s megbzhat statisztika,759 gy
a nagybnyai krhzban ksztett, a lgzszervi betegsgben szenvedk
szmnak tapasztalt nvekedsrl szl jelents nmagban mg nem
alkalmas az okozatossgi sszefggs bizonytsra.760
Mindazonltal a valsznsthet ok hinyban az a ktelezettsg terheli az llamot, hogy a panaszosok egszsgt s
jltt fenyeget, komoly lnyegi kockzatra tekintettel sszer, az rdekeltek jogait vdeni kpes pozitv intzkedseket fogadjon el a magnletkhz, lakhatsukhoz s ltalban
vve az egszsges s vdett krnyezethez val joguk biztostsa rdekben.761
757
758
759
760
761

CEDH: Oru s trsai c. Horvtorszg gyben hozott hozott tlet, 39..


CEDH: Tatar c. Romnia gyben hozott tlet 105..
CEDH: Tatar c. Romnia gyben hozott tlet 106..
CEDH: Tatar c. Romnia gyben hozott tlet, uo.
CEDH: Tatar c. Romnia gyben hozott tlet 107..

III. A nemzetkzi jogfejleszts korltai


1. Jogi termszet korltok
Gilbert Guillaume szerint a jog termszete, mint olyan, eleve a jogfejleszts korltjnak tekinthet.762 Ez annl is inkbb igaz, mivel a nemzetkzi
jog egyik sajtossga, hogy egy elhibzott joggyakorlatot ksbb nagyon
nehz kijavtani.763 Prosper Weil a jus cogens pldjn szemllteti a bri
jogfejleszts hatrait: Ha a jus cogens elengedhetetlen, ugyanakkor figyelembe vve azokat a veszlyeket, amelyek a szerzdsek stabilitsra
s azon keresztl a nemzetkzi kapcsolatok egszre leselkednek egyszersmind lehetetlen is. Egyetlen szban ez teht a jus cogens elmletnek tragikus dilemmja. A nemzetkzi jog nem tud egytt lni vele, de
nlkle sem.764 Abi-Saab szerint az igazi, abszolt korlt a nemzetkzi
jogi szablyok teljes hinya: ha van valami szablytredk, azt lehet javtgatni, csiszolgatni, de ha semmi sincs, akkor a br semmit sem tud
tenni.765
Haraszti Gyrgy a marxista llamok nemzetkzi jogtudomnyban766
a meghatroz jelleg abszolutizl llspontot kpviselve az llami
szuverenits tiszteletben tartst tekintette alapvet fontossg korltnak, s ennek alapjn az n. belertett felhatalmazs elvre val hivatkozsnak rdemi teret alig hagyott,767 s ltalnos rvnnyel hangslyozta,
762
763

Guillaume (2003) i. m. 31.


Symon Karagiannis: La multiplication des juridictions internationales: un
systme anarchique? In Coussirat-Coustere, ed. i. m. 151.
764 Weil (1992) i. m. 278.
765 Abi-Saab i. m. 138.
766 A nemzetkzi jog marxista felfogsnak trtneti bemutatst lsd pldul: Kovcs
Pter: A rendszervltozs hatsa a magyar nemzetkzi jogi doktrnra a tanknyvek tkrben. In Szabadfalvi Jzsef (szerk.): Facultas nasciturus. A Miskolci
Egyetem llam- s Jogtudomnyi Kara alaptsnak 20. vforduljraksztett
tanulmnyktet. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2001, 221249.; U: A rendszervltozs hatsa a magyar nemzetkzi jogi doktrnra. In Jakab AndrsTakcs
Pter (szerk.): A magyar jogrendszer talakulsa 1985/19902005. II. Budapest:
GondolatELTE JK, 2007, 897908.; Kardos Gbor: A nemzetkzi jog megvltozott kpe. In JakabTakcs (szerk.) i. m. 909912.
767 Nem ms ez voltakppen, mint egy hallgatlagosan, a kifejezett rendelkezsekben benne rejlleg megadott, vlelmezett jog felptse az ENSZ javra. Ilyen
jogok adott esetben valban elkpzelhetk, a jogszablyok hzagai megfelel
rtelmezssel a nemzetkzi jogban is kitlthetk. Mi azonban ennek az elfelt-

204

hogy a Brsg nem krelhat j nemzetkzi jogszablyokat, hanem


ezt a funkcit t kell engednie az llamoknak.768 Ha ennyire sarktott
formban ezt ma mr felteheten sem kpviseln, az bizonyos, hogy a
nemzetkzi jogfejleszts korltja maga a nemzetkzi jogs ennek sajtos
jellege: az llamok eleve bizalmatlanok a nemzetkzi brsgokkal szemben, s mindenekeltt magval a nemzetkzi joggal szemben.769
A nemzetkzi brsgok brinak fleg, ha testletk joghatsga
az nkntes alvetsen alapul szem eltt kell tartaniuk, hogy tletk
vgrehajthatsga vlhat ktsgess, ha az llamok megorrolnak a bri
hatalombitorlsra.770 Ezrt a kiegyenslyozottsgra trekvs szmos
tletben rzdik.771
Mivel testleti dntsrl van sz, hacsak nem evidens a helyzet, a hatrozathozatalhoz szksges tbbsg biztostsa eltekintve most a szavazategyenlsg esetn rendelkezsre ll, de roppant ritkn alkalmazott
elnki szavazat problematikjtl is abba az irnyba sztnzi az elnkt, hogy ne nagyon kalandozzon el testlete avantgrd irnyokba.772
Egyszer, pragmatikus megkzeltsben azt lehet mondani, hogy az
llamok annak fggvnyben adjk meg az eseti hozzjrulst vagy a
generlis alvetst a nemzetkzi brsgoknak, ha j esllyel megbecslhetik, milyen lesz a bri dnts, figyelemmel arra, hogy milyen dntsek szlettek mr hasonl gyekben. A vlasztottbrsgok esetben s
elvben az lland Vlasztottbrsgnl sem zrhat ki ez jelentsen
tele? Az, hogy a szban forg jogok szksgszeren kvetkezzenek a kifejezett
rendelkezsekbl, a kifejezett jogok gyakorlshoz elengedhetetlenek legyenek.
Klnsen fontos ennek az elvnek hangslyozsa a nemzetkzi jogban, ahol az
llamok szuverenitsnak megvdse rdekben semmi krlmnyek kztt nem
lehet olyan vlelmezett jogokat konstrulni, amelyek nem szksgkppen addnak a kifejezett rendelkezsekbl. Haraszti (1958) i. m. 102.
768 Haraszti (1958) i. m. 109.; hasonlan ltja Abi-Saab i. m. 137.
769 Christian PhilipJean-Yves De Cara: Nature et volution de la juridiction
internationale. In Philip, ed. i. m. 27. s 36.; Abi-Saab i. m. 136.
770 Ebben az rtelemben: Rasmussen i. m. 390.
771 Herczegh (2009) i. m. 7879.; lsd tovbb mg a jelen knyvhz rt elszban
rottakat. A Nemzetkzi Brsg gyelt arra, hogy a peresked felek mindegyike
megrizze a maga arct, vagyis mltnyos dntsre trekedett. Hasonl rtelemben, egyetrten hivatkozik Bruhcs Jnos is Georges Abi-Saab ezzel egybevg nzetre. Bruhcs i. m. 197.; lsd mg: Szab i. m. 152.
772 Kooijmans: In Memoriam Manfred Lachs. Leiden Journal of International Law
VI/2 (1993), ix. Idzi: McWhinney (1996) i. m. 516. Ugyanebben az rtelemben:
Guillaume (1994) i. m. 315.

205

klnbzhet az tletek s egyb hatrozatok megfogalmazsa, klnsen


akkor, ha az egyik vlasztottbrsg common law hagyomny, a msik
esetleg a kontinentlis iskola, s azon bell is pldul csak a francia jogi
gondolkodsmd reprezentnsaibl ll ssze.
Hiba clszer (st rendszerint kvetelmny is) a nemzetkzi jog magas
sznvonal ismerete a vlasztottbrsgokon, a vlasztottbrsgi dntsek bels koherencija sokak szerint nem garantlhat.
Ez a kzvlekeds mg akkor is, ha tny, hogy a valsgban az lland
Vlasztottbrsg joggyakorlatt ebbl a szempontbl kevs kritika rheti, s a vlasztottbrsgok is elszeretettel ptettk be sajt egyedi tleteikbe ms vlasztottbrsgok odavg, a dnts logikjt altmaszt
dntseit. A valban lland brsg esetben a joggyakorlat koherencija inkbb adott, radsul a hossz idre, kizrlagos hivatsknt elltott
nemzetkzi bri funkci a kzvlemny szemben is sugallja a prtatlansg, fggetlensg kvetelmnyeinek teljeslst. (Radsul a common
law s a kontinentlis iskolk egyenslyra is alapveten gyelnek ott,
ahol a ktfle megkzelts klnbzsgnek jelentsge lehet.)
Ott, ahol llandstottak egy nemzetkzi igazsgszolgltatsi testletet,
de anlkl, hogy ktelez joghatsggal ruhztk volna fel, arra hogy az
llamok ehhez a frumhoz, azaz mindenekeltt a Nemzetkzi Brsghoz
(illetve eldjhez, az ex nihilo megteremtett lland Nemzetkzi
Brsghoz) forduljanak vits gyeikkel, akkor van esly, ha az llamok
relisan szmolhatnak a pernyertessg eslyvel, azaz a megelz bri
dntsek bels logikjbl, a tnyllsok hasonlsgbl, a jogszablyok
tletben kibontott rtelmbl megkzelten meg tudjk jsolni a kvetkez bri dnts fbb irnyait. A Nemzetkzi Brsg rdeke is teht,
hogy joggyakorlata koherens legyen. Mivel a bels jogban meghozottakhoz kpest a nemzetkzi brsgi dntsek szmbelileg azok tredkt
jelentik, a bri dntsek figyelembevtele nem jelentett megoldhatatlan
feladatot, sem a nemzeti diplomcik, sem a tudomny szmra. Ma mr
a Nemzetkzi Brsg vagy a tbbi lland jelleg nemzetkzi brsg
eltti beadvnyok egyarnt a megelz bri dntsek lncolatra fzik
fel rvelsk lnyegt, s az tletek is jl lthatan a megelz bri dntsek hlzatra vannak felptve. Az kln krds, hogy a beadvnyokban felvzolt joggyakorlati hivatkozsokat mennyiben igazolja vissza a
vgleges bri dnts.
Ez a kzismert tny rtelemszeren az elrelpsektl val tartzkodsra int. De lehet-e a korltokat ennl pontosabban beazonostani?

206

1.1. Az rott jogra visszamutat korltok


A nemzetkzi szerzdsek puszta lte (s mindenekeltt persze a nemzetkzi brsgok stattumai773 valamint br jogilag a nemzetkzi jog
jogforrsainak koordintarendszerben mg csak a helyket keres, nem
szerzdsi termszet a brsgok ltal elfogadott szablyzatok774) is
szolgltathatnak alapot ahhoz, hogy egy nemzetkzi brsg tartzkodjon
a jogfejleszts tjra val lps megtteltl.
Ezt, brmennyire rdekes, mg a szerzds preambulumnak megfogalmazsa is szolglhatja.
gy a kezdetektl fogva vitatott s vgs soron a ksbbi jogfejlds
ltal sem igazolt Lotus gyben hozott tletben az lland Nemzetkzi
Brsg elutastotta a francia llspontot, hogy a joghatsga szempontjbl meghatroz szerepet jtsz 1923. jlius 24-i lausanne-i szerzds utalst anemzetkzi jog alapelveire msknt, mint nyelvtani
tartalma szerint rtelmezze. Szemben a francia llspontnak a travaux
prparatoires figyelembe vtelt hangslyoz llspontjval, az lland
Nemzetkzi Brsg az in claris non fit interpretatio elvhez nylt, hangslyozva azt is, hogy radsul a preambulum is a modern nemzetkzi
jognak megfelel vitarendezsrl szl, azaz nem lehet az egykori n.
kapitulcis szerzdsek szerinti szablyokat, vgs soron a konzuli brskods egy sajtos formjt alkalmazni.775 Mint az lland Nemzetkzi
Brsg hangslyozta, a kapitulcis szerzdseket a lausanne-i szerzds eleve minden szempontbl776 hatlyon kvl helyezte.
Az lland Nemzetkzi Brsg a jogvita lnyegnek pontostsa rdekben is fordult a preambulumhoz. Ez trtnt pldul a fels-szavojai
s gexi vmszabad vezetek gyben:
Figyelemmel arra, hogy az 1924. oktber 30-i kompromisszum preambuluma szerint arra kell kvetkeztetni,
hogy a versailles-i bke 435. cikke ltal elrt megllapodst a Felek kztt azrt nem lehetett megktni, mivel k
773

Brown i. m. 239. (Chester ezt mindenekeltt a benne rejl hatskrkkel ls korltjait illeten hangslyozza.) Lsd mg: Wessel i. m. 407.
774 Lsd mg: Wessel i. m. 409.
775 CPJI: Lotus gy, Srie A n10, 17.
776 Uo.

207

nem tudtak megllapodni abban az rtelmezsben, amit


a cikknek s mellkleteinek kell tulajdontani.777
A Nemzetkzi Brsg pedig a marokki amerikai llampolgrok gyben sszevetve a marokki protektortusrl rendelkez 1906. prilis 7-i
n. algeciras-i ltalnos Aktt s a marokki kereskedelemben a legnagyobb kedvezmny elvnek alkalmazsrl szl 1880-as madridi egyezmnyt, amelybe az Amerikai Egyeslt llamok utlag a konzuli brskods elismerst is bele szerette volna ltni azt hangslyozta, hogy
Ennek az egyezmnynek a cljait s trgyait a preambulum
tartalmazza, ami a kvetkezkppen szl: [Figyelemmel
KP] annak szksgessgre, hogy a marokki protektortus jognak gyakorlshoz rgztett s egyforma alapokat
teremtsenek s hogy rendezzenek bizonyos ehhez kapcsold krdseket... Ilyen felttelek kztt a Brsg nem tehet magv olyan rtelmezst a madridi egyezmny rendelkezsei alapjn, amely tlmutatna ennek explicit cljain
s trgyn. Egy ilyen rv radsul az egyezmny radiklis
mdostst s hozztteleket eredmnyezne.778
Egy Nicaragua s Kolumbia kztti, 1928. mrcius 24-i szerzds s
ennek ratifikcis okmnyai 1930. mjus 5-i kicserlsekor felvett jegyzknyv szvege kztti kis mrv eltrsre is visszamutat terleti vita779 trgyalsa sorn a pergtl kifogsok trgyban hozott tletben a
Nemzetkzi Brsg vgs soron bizonyos szempontbl taln meglepCPJI: Fels-szavojai s gexi vmszabad vezetek gye, Srie A n22, 12.
CIJ: az Amerikai Egyeslt llamok marokki llampolgrainak gye, Recueil
1952, 196.
779 A kt orszg a Karib-tengerben tallhat egyes szigetek hovatartozsrl 1928-ban
oly mdon llapodott meg, hogy Kolumbia a szerzdsben elismerte Nicaragua
szuverenitst a Moszkt-szigeteken s a Kukorica-szigeteken, Nicaragua pedig Kolumbit a Szent Andrs, a Szent Katalin s a Providenciaszigeteken.
Nicaragua utbb vitatta, hogy e hrom szigetrl lemondott volna, illetve llspontja szerint az 1928-as megllapods semmikppen sem vonatkozott Roncador,
Serrana s Quitasueo szigetekre. A Nemzetkzi Brsg 2007. december 3-n,
a pergtl kifogsok trgyban meghozott tletben a Szent Andrs, a Szent
Katalin s a Providenciaszigetek hovatartozst lezrtnak tekintette, s azok tekintetben helyt adott a kifogsoknak, a tbbi szigetet s szigetcsoportot illeten
azonban elutastotta azokat.

777
778

208

en a preambulum szkebb megfogalmazst preferlta a jegyzknyv


rdemi szvegvel szemben.
A Brsg gy tekinti, hogy nincs jelentsge annak, hogy
a szerzds preambulumban a Felek azt az hajukat fejezik ki, hogy vessenek vget a kzttk fennll terleti
vitnak (kiemels a Brsgtl), mg a jegyzknyvben,
a kt kztrsasg kztti fgg krds-rl trtnik emlts (kiemels a Brsgtl). A Brsg llspontja szerint
a szerzds s a jegyzknyv szvegei kztti klnbsget
nem lehet gy rtelmezni, hogy az egy terleti tartalm
szerzdst talaktott volna a kt llam tengeri trsgei ltalnos elhatrolsval is foglalkozv.780
A Nemzetkzi Brsg ugyanakkor nem tartotta elegendnek az
Egszsggyi Vilgszervezet preambulumnak ltalnossgban mozg
megfogalmazst (ti. hogy az ott felsorolt elvek alapjt jelentik a npek
jltnek, harmonikus kapcsolatainak s biztonsgnak781) ahhoz, hogy
hatskrbe tartoznak tekintse a WHO krdst, miszerint: Tekintettel
azokra a hatsokra, amelyeket a krnyezetre s az egszsgre gyakorolnak a nukleris fegyverek, hasznlatuk hbor vagy ms fegyveres konfliktus idejn, srelmt jelenti-e a nemzetkzi jogbl foly ktelezettsgeknek, idertve a WHO alapokmnyt is?
A Nemzetkzi Brsg mikzben megvlaszolta az ENSZ Kzgylsnek lnyegben ugyanilyen tartalm krdst megtagadta a
WHO krelmnek megvlaszolst, s nem kvnta csorbtani sajt jogt,
hogy megtagadhatja a tancsad vlemny megadst, ha a krs nem
arra jogosult szervtl illetve szervezettl szrmazik (azaz nem kaptak
arra felhatalmazst), vagy pedig nem hatskrkbe tartoz krdsben keresik meg a Nemzetkzi Brsgot.
A Brsg szerint, ha elismernnk a WHO hatskreknt,
hogy foglalkozzon az atomfegyverek hasznlatnak jogszersgvel [], ez egyenl lenne azzal, hogy nem ve780
781

CIJ: Nicaragua s Kolumbia terleti vitja, Recueil 2007, 35., 117.


CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge
trgyban a WHO krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996, 20., 76.

209

sznk tudomst a specialits elvrl; ilyen hatskrt nem


lehet olyannak minsteni, mint amelyet szksgkppen
eredmnyezne a Szervezet alapokmnya, azokra a clokra
is figyelemmel, amelyeket tagllamai rrttak.782
A Nemzetkzi Brsg ugyanakkor esetenknt arra is tudott pteni,
hogy egyes nemzetkzi szerzdsek cikkelyeinek megfogalmazsa eleve
olyan, hogy csak egyflekppen rtelmezhet, azaz rtelmezsi mozgsszabadsgot nem hagy, teht az ilyen fordulatok termszete szinte a priori emelhet korltokat a jogfejleszts el:
A Brsg gy vli, hogy a VIII. cikkbl (a npirts tilalmrl szl egyezmnyben783), mg azt is felttelezve,
hogy egyltaln vonatkozna a Brsgra, mint gymond
az Egyeslt Nemzetek Szervezete illetkes szerveinek
egyikre, nem lehet levezetni, hogy olyan funkcit vagy
hatskrt teleptene, amelyet eredenden ne tartalmazna
a stattuma; kvetkezskppen teht, az eljrsnak ebben
a fzisban nem is krnek mst a Brsgtl, mint hogy
vizsglja meg, milyen ideiglenes intzkedsek tnnek
szksgesnek.784
Az is igaz termszetesen, hogy e szikr megfogalmazs mgtt vgs soron a kilencvenes vek vres balkni konfliktussorozatban a Biztonsgi
Tancs ltal elhatrozott s bevezetett fegyverembarg feloldsa kiknyszerthetsgnek a felvetse rejlett, amelyet a Nemzetkzi Brsg azonban elutastott. A balkni fegyveres krzis sorn a Biztonsgi Tancs valban tragikus passzivitst tanstott nyilvnvalan az lland tagok
kztti sszhang hinya miatt , s egy sor szerencstlen, st jogilag is
CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge
trgyban a WHO krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996, 25., 79.
783 VIII. cikk: Brmely Szerzd Fl az Egyeslt Nemzetek Szervezete illetkes szerveihez fordulhat annak rdekben, hogy ezek az Egyeslt Nemzetek
Alapokmnynak megfelelen olyan rendszablyokat foganatostsanak, amelyek
vlemnyk szerint alkalmasak a npirts, vagy a III. cikkben felsorolt egyb
cselekmnyek brmelyiknek megelzsre s megszntetsre.
784 CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 1993, 47., 2223.
782

210

vitathat lpst tett, azonban a Nemzetkzi Brsg azt is el akarta kerlni, hogy az Alapokmnyban rgztett hatskr-megosztsi szablyok
dacra, az ideiglenes intzkedsek rvn a Biztonsgi Tancs dntsei
fellebbviteli frumnak minslhessen.785
Mivel Bosznia-Hercegovina kevesellte a kimondott ideiglenes intzkedsek terjedelmt, hiszen pont az ltala legfontosabbnak tartott, a fegyverembarg alli felolds vagy kivtel trgyban hallgatott a hgai vgzs, jbl megkereste Nemzetkzi Brsgot, de az ismt csak azt mondta,
hogy stattumn nem lphet tl, s gy pontostott:
a Brsgnak azzal kell trdnie, hogy ilyen intzkedsekkel olyan jogokat rszestsen vdelemben, amelyeket
a ksbb ltala meghozand tlet esetleg elismer, akr a
felperes, akr az alperes javra.786
mivel csak olyan intzkedseket rendelhet el, amelyek
olyan vitatott jogokra vonatkoznak, amelyek vgssoron a
prima facie megllapthat joghatsg alapjn meghozand tlet alapjt kpezhetik.787
Teht sz sem lehetett arrl, hogy a brk a Biztonsgi Tancs embargs
hatrozatt fellbrljk.
A szerzdsi fogalmakkal sszefgg korltokat Mohammed Bedjaoui
is elemezte. Bedjaoui szerint esetenknt meghatrozak lehetnek bizonyos vltoz tartalm fogalmak hatrozatlansga s kplkenysge miatti
korltok, amelyeket hatfel bontott, nevezetesen trbeliekre, nyelviek785 Az ideiglenes intzkeds cmzettjei csak a peres felek lehetnek, s ezen az alapon
elutastotta a Nemzetkzi Brsg, hogy ideiglenes intzkeds cmn a Biztonsgi
Tancsnak az ex-jugoszlv llamokra kimondott, de alulfegyverzettsge miatt
rdemben Bosznia-Hercegovint sjt fegyverembargt fggessze fel, mikzben azt termszetesen kimondta, hogy a npirtst azonnal hagyjk abba, azt el
kell tlni, semmilyen formban sem tmogathatjk, ktelesek megakadlyozni
a helyzet slyosbodst. (CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl
egyezmny alkalmazhatsgnak gye, 1993. prilis 8. Recueil 1993, 24., 52.; s
a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, 1993. szeptember 13. Recueil 1993, 348349., 57.
786 CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 1993, 342., 35.
787 CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 1993, 342., 36.

211

re, anyagiakra, idbeliekre, terjedelmiekre s rthetsgiekre.788


A nrnbergi Nemzetkzi Katonai Trvnyszk gyakorlatnak egyik korabeli elemzje pedig gy vlte, hogy a brk esetenknt tartzkod magatartst tanstottak ott, ahol a rjuk irnyad dokumentumok, a londoni
egyezmny illetve a szablyzat cikkei pontatlanok voltak. gy Marcel Merle
arra mutatott r rszben helyeslleg, rszben brllag , hogy a trvnyszk valjban nem hozta ki mindazt az emberisg elleni bncselekmnyek fogalmbl, amit abba nyelvtanilag bele lehetett rteni,789 s esetenknt sajnlatos empirizmust tanstott.790 A Nemzetkzi Bntetbrsg
esetben viszont ugyanezt prognosztizlja Jared Wassel.791
788

789

790
791

A doktrna megkezdte rendszerezni a hatrozatlan vagy vltoz tartalm fogalmak problmit. gy mutatott r arra, hogy a jogi koncepcik nemzetkzi jogi
tartalmukat illeten klnbz tnyezket figyelembe vve vltozhatnak. gy
vltozhatnak a trbeli tnyez ( facteur spatial) alapjn, azaz a jogrendszerek
sokrtsge nyomn, amelyek mindegyike az adott fogalmat hazai bels joga szerint minsti; a nyelvi tnyez ( facteur linguistique) alapjn, azaz amikor egy
sz rtelmnek sokrtsge ugyanannak a szerzdsnek egyarnt hiteles nyelveire mutat vissza; az anyagi tnyez ( facteur matriel) alapjn, azaz amikor
ugyazon fogalomnak a tartalma aszerint klnbzik, hogy melyik nemzetkzi
szerzds szerint rtjk; az idbeli tnyez ( facteur temporel) alapjn, amikor
egy fogalom fejldst s mutcijt az adott idszak szerint rtett jog (droit
intertemporel) problmakrben szemlljk; a terjedelmi tnyez ( facteur
dextension) illetve a sztterjeds alapjn, azaz azon tnybeli helyzetek sokrtsgre figyelemmel, amelyet ugyanazon fogalom lefedhet; s az rthetsgi tnyez ( facteur de comprhension) alapjn, azaz figyelemmel arra a ktrtelmsgre
vagy azokra a ktelyekre, amelyek krlveszik az adott koncepci konstitutv elemeit, stb. Bedjaoui (2001) i. m. 575.
Merle i. m. 125127. Hasonlan rintette a krdst 1947-es egyik tanulmnyban
Donnedieu de Vabre, Idzi: Zappala i. m. 33. Martti Koskenniemi ezzel egybevgan jegyzi meg, hogy az emberisg elleni bncselekmnyek kategrija a
Nemzetkzi Katonai Trvnyszk joggyakorlatban valjban mg egyltaln
nem volt kitntetett helyen, csak az 1939 utni cselekmnyekre s ms vdpontokhoz kapcsolva alkalmaztk. Koskenniemi arra is utal, hogy azok mgtt
a sokkol felvtelek mgtt, amelyeket az olvas is felteheten ltott (ti. a nci
koncentrcis tborok felszmolsakor buldzerrel nyomjk tmegsrba az ldozatok tetemeit), eredetileg mg ms magyarz szveg hangzott el, amikor azt
a nrnbergi perben elszr levettettk. Az akkori narrtori szveg mg a hbors bncselekmnyekre helyezte a hangslyt. Koskenniemi i. m. 247248. Yoram
Dinstein ugyanebben az rtelemben llaptja meg, hogy az emberisg elleni bncselekmnyek miatti felelssgre vons Nrnbergben valjban httrbe szorult,
ezt nll vdknt ms vdpontokhoz nem kapcsolva csak Julius Streicherrel
s Baldur von Schirachhal szemben emeltk. Dinstein i. m. 892.
Merle i. m. 127.
Wessel i. m. 413.

212

Dionisio Anzilotti az eltr nyelvi varinsok korltoz hatsra pldaknt az lland Nemzetkzi Brsgnak azt a ttelt hozta fel, miszerint
a jogilag egyenrtk, de az egyik nyelven tgabb, a msik nyelven szkebb rtelmet hordoz tartalmak kzl a szkebbet kell vlasztani.792 Az
n. Mavromattis palesztinai koncesszik gyben hozott, az igazgat hatsg jogkrnek valamelyest tgabb francia s a szkebb rtelm angol
vltozata793 kztti vlasztst illeten az lland Nemzetkzi Brsg azt
hangslyozta:
A Brsg gy vli, hogy kt egyenl rtk szveg esetben, amikor az egyik szveg szlesebb kihats, neki
ktelessge a szk rtelmezst elfogadni, ami ssze tudja egyeztetni a kt szveget, s ami, ebben a mrtkben,
ktsgkvl megfelel a Felek kzs szndknak. Ez a
kvetkeztets annl is inkbb irnyad, mivel NagyBritanninak, mint Palesztina mandatrius hatalmnak a
ktelezettsgeit rgzt okmnyrl van sz, amelynek tervezett valsznleg angol nyelven fogalmaztk meg.794
Taln klnsnek, vagy legalbbis ellentmondsosnak tnik, de az adott
nemzetkzi szerzdsekben alkalmazott formulk megfogalmazottsgnak mikntje, akkor is, ha azok tl pontosak, de akkor is, ha tl ltalnosak, egyarnt akadlyt jelentettk a jogfejlesztsnek.

792 Dionisio Anzilotti: Cours de droit international. Paris: Panthon-Assas, 1999. 107.
793 Ti. Palesztina Mandtum igazgat hatsgnak a mandtum 11. cikke szerint
aura pleins pouvoirs pour dcider quant la proprit ou au contrle public
de toutes les ressources naturelles du pays ou des travaux et services dutilit
publique dj tablis ou y tablir illetve shall have full power to provide for
public ownership or control of any of the natural ressources of the country or of
the public works, services, and utilities established or to be established therein. A
problmt tbbek kztt a public jelz elhelyezse okozta s gy a francia nyelvtan egyeztetsi szablyai miatt a francia szvegben [ la proprit ou au contrle
public] az egyes szmban lev jelz miatt nincs sz kztulajdonrl, mg az angolban [public ownership or control] nyilvnvalan van. Ezen tl a kzhatsgi
ellenrzs [contrle public/public control] a brit common law hagyomnyok miatt
nem azonos rtelm francia nyelvi megfeleljvel. Az angol gyakorlat szerint ez
mindenekeltt a kzhatalom beavatkozsi, befolysolsi lehetsgeit jelentette, de
nem terjed ki tulajdonszerzsre.
794 CPJI: Mavromattis palesztinai koncesszik gye, Srie A n2, 19.

213

rtelemszeren nem lehet olyan mdon fejleszteni a jogot, ami szinte


megerszakoln az egyrtelm, rott szerzdsi szablyt.
Az n. fels-szilziai kisebbsgi iskolk gyben hozott tletben az
1922-ben Genfben Fels-Szilzirl kttt nmet-lengyel szerzds bizonyos cikkelyeinek rtelmezst elvgezve a felvllalt kisebbsgi identits llami ellenrizhetsgnek elutastsra vonatkozan az lland
Nemzetkzi Brsg az albbiakat mondta ki, mig helytll levezetssel:
[E szerzds] 74. cikke a kvetkezkppen szl: Azt a
krdst, hogy valaki faji, nyelvi vagy vallsi kisebbsghez
tartozik-e, a hatsgok nem ellenrizhetik, s nem vitathatjk. Ez a rendelkezs elegend alapot szolgltat-e ahhoz
a levezetshez [], hogy vgs soron egyedl a szndk
krdsrl van sz (a szubjektv elv)? A Brsg nem gy
gondolja. [] Az ellenrzsnek vagy a vitatsnak a cikkben foglalt tilalmt egszen knnyen meg lehet rteni. []
Ha a hatsgok ellenrizni vagy vitatni akarnk a szemly
akaratnyilatkozatnak lnyegt, igen kevss valszn,
hogy ezekben az esetekben [ti. az n. ketts identitsnak,
illetve a nyelvismeret bizonytalansgnak krdst rintette a megelz bekezdsben az lland Nemzetkzi
Brsg KP] a jelenlegi tnyhelyzetet jobban megkzelt eredmnyre juthatnnak. Radsul azonban egy ilyen
eljrs a hatsgok rszrl a kzvlemnyben a zaklats
benyomst kelten, ami politikai indulatokat bresztene,
s gy ellene hatna azoknak a megbktsi cloknak, amelyekre a kisebbsgvdelmi rendelkezsek plnek. A
Brsg llspontja szerint az ellenrzs s a vitats tilalmnak a clja nem egy j elv bevezetse azrt, hogy az
felvltson egy olyat, ami a dolgok termszetbl kvetkezik, s a kisebbsgvdelmi szerzds rendelkezsei szerint meghatrozza a faji, nyelvi, vallsi kisebbsg tagsgt,
hanem csak azokat a htrnyokat kvnja elkerlni [],
amelyek annak kapcsn merlnnek fel, ha a hatsgok
ellenriznk, vagy vitatnk az ilyen odatartozst. []
Tudomsul kell venni, hogy az ellenrzs vagy a vitats
tilalma arra sztnzhet bizonyos szemlyeket, akik valjban nem is tartoznak egy kisebbsghez, hogy gy ke-

214

zeljk ket, mintha a kisebbsghez tartoznnak. A Brsg


llspontja szerint ez a kvetkezmnye annak, amit a szerzd felek azrt fogadtak el, hogy elkerljk azokat a mg
nagyobb nehzsgeket, amelyek a hatsgok ltali ellenrzsbl vagy vitatsbl erednnek. Ha teht a fentiek
rtelmben egy nyilatkozat nyilvnvalan nem konform
a genfi egyezmnnyel, ebbl nem kvetkezik [], hogy
az ellenrzs s a vitats tilalmt ne kellene vonatkoztatni
erre az esetre. Az egyrtelm szavakkal megfogalmazott
tilalom nem korltozhat. De mindebbl nem kvetkezik
az, hogy a fent hivatkozott levezets, nevezetesen, hogy
a nyilatkozatnak elvben a tnyekkel sszhangban kell llnia, semmifle rtkkel nem brna. Valjban jelentsge
van annyiban, hogy megllapthat legyen, mi a jogi helyzet.795
Lthat ugyanakkor, mint arra az lland Nemzetkzi Brsg is rmutatott, hogy szerny mozgsszabadsg azrt mg ilyenkor is van, hiszen a
realitsoktl nem lehet teljesen elszakadni.
Ami a fentebbi els hipotzist illeti (azaz amikor a tartalom abszolt
vilgos, semmifle ktsget nem hordoz), a strasbourgi joggyakorlat legels, a Lawless gyben hozott tletre rdemes pldaknt hivatkozni,
amikor az Emberi Jogok Eurpai Brsga is habozs nlkl megerstette az n. acte claire elmletet, szabadon fordtva a dokumentum egyrtelmsgnek, abszolt vilgossgnak796 elmlett:
Figyelemmel arra, hogy az 5. cikk 1. bekezds c. pontja797 kellen vilgos ahhoz, hogy vlaszoljon az gy feltett
CPJI: a fels szilziai kisebbsgi iskolk gye, Srie A n 15, 3335.
Az acte claire fogalom tartalma nem azonos az alkotmnyjogi, alkotmnybrsgi szhasznlatban hasznlt normavilgossg kifejezssel, annl lnyegesebb
tbbet, a tartalmat evidenciaszeren tkrzt, megkrdjelezhetetlenl egyrtelmnek tnt jelent.
797 Emberi Jogok Eurpai Egyezmnye:
5. cikk (Szabadsghoz s biztonsghoz val jog) 1. Mindenkinek joga van a szabadsgra s szemlyi biztonsgra. Szabadsgtl senkit sem lehet megfosztani,
kivve az albbi esetekben s a trvnyben meghatrozott eljrs tjn: [] c)
trvnyes letartztats vagy rizetbe vtel abbl a clbl, hogy e bncselekmny
elkvetse alapos gyanja miatt az illetkes hatsg el lltsk, vagy amikor s795
796

215

krdsre [] a Brsg nem utasthatja el [] azt a vilgos


s termszetes rtelmet, ami a szerzdsi fordulatokbl s
a szvegkrnyezetbl levezethet gondolatbl ered; []
megllaptva teht, hogy a szveg [] nmagban kellen
vilgos s pontos [] s ezen kvl megllaptva azt is,
hogy ennek a szvegnek az rtelme tkletes harmniban
van az Egyezmny cljval, a Brsg nem folyamodott a
nemzetkzi szerzdsek rtelmezsnek egyik ltalnosan
elfogadott elvhez, jelesl az elkszt anyagokhoz.798
Ez adott esetben az elkszt anyagok explicit megtagadsval prosult.799
A Brsg gy vli, hogy a szveg elegenden vilgos, ezrt nem kell eltvolodnia az lland Nemzetkzi
Brsg kvetkezetes gyakorlattl, miszerint nem kell az
elkszt anyagokhoz fordulni, ha egy egyezmny szvege nmagban is vilgos.800
Mskor azonban az elkszt anyagokhoz forduls tnt clszerbbnek, fleg a szerzds szvegnek homlyossga miatt. Lttuk, erre hivatkozott
a Mavromattis palesztinai koncesszik gyben az lland Nemzetkzi
Brsg is, mintegy vlelmezve annak ltt s egynyelvsgt. Ugyanakkor a
prima facie vilgos rtelem megerstse rdekben is hasznlhat, ahogyan
tette azt az lland Nemzetkzi Brsg a nk jszakai munkjt rint 1919.
vi egyezmny rtelmezse trgyban adott tancsad vlemnyben is.
Az elkszt anyagok megerstik azt a kvetkeztetst,
amelyre az Egyezmny szvege vezet, azaz, hogy semmi
sem indokolja, hogy a 3. cikket msknt, mint kifejezseinek szoksos tartalma szerint rtelmezze.801

798
799
800
801

szer oknl fogva szksges, hogy megakadlyozzk bncselekmny elkvetsben, vagy annak elkvetse utn a szksben;
CEDH: Lawless c. rorszg gyben hozott tlet, 1415.
Wachsmann i. m. 164.
CIJ: llam ENSZ-tagfelvtelnek felttele trgyban adott (I.) tancsad vlemny, Recueil 19471948, 63.
CPJI: a nk jszakai munkjt rint 1919. vi egyezmny rtelmezse trgyban
adott tancsad vlemny, Srie A/B n50, 380.

216

Stephen Schwebel szerint a travaux prparatoires felhasznlsa s elutastsa kztti vlaszts valjban gyakran egy dilemma, amellyel sokszor
kellett megkzdenie a Nemzetkzi Brsgon is.802 Mr idztem korbban Shabtai Rosenne-t, aki szerint persze az, hogy mit is fogadunk el
elkszt anyagok gyannt, az eset krlmnyeitl fgg.803 Az elkszt
anyagok rtkt radsul valamennyire az is relativizlja, rja Yves Le
Bouthillier, hogy szmos egyezmny kulcsfontossg fordulatai az rk
meglltsa utn, hajnalban lettek elfogadva, amikor a diplomatk mr
mindenkppen be akartk fejezni a trgyalst, s ltalban mellztk a
dokumentcit.804
Az rk meglltsa persze valban gyakran fordul el a nemzetkzi
trgyalsokon, egyes frumokon, s mint amilyenek pldul az n. helsinki utkonferencik voltak, szinte bevett hagyomnny is vlt. Az nzetem
szerint viszont mr tlzs, hogy ez valban kihat a travaux prparatoires
rtkre. Az azonban igaz, hogy a trgyal delegcik magatartstl,
kvetkezetessgtl sokban fgg az, mi is az, ami felvetett javaslatknt
bekerl az lsszaki jegyzknyvekbe.805
Az elkszt anyagokra hivatkozva utastotta el kezdetben az Emberi
Jogok Eurpai Brsga az Emberi jogok eurpai egyezmnynek vonatkoztatst a kisebbsgi problematikra:

802 Schwebel (1996) i. m. 539547.


803 Rosenne-nek a Nemzetkzi Jogi Bizottsgban mondott szavait (A.C.D.I. 1966 vol.
I, 222. o, 35.) idzi Le Bouthillier i. m. 1354.
804 Le Bouthillier i. m. 1361.
805 A szerzdsek jogrl szl 1969. s az 1986. vi bcsi egyezmnyek travaux
prparatoires-jnak dokumentcija valban alapot nyjtott ahhoz, hogy a meghatalmazsrl szl 7. cikk kommentrjt egy nemzetkzi kutatprojekt keretben elkszthessem, s ott nem tallkoztam azzal, hogy valamely fordulat metamorfzisai ne lettek volna kvethetk. Kovcs (2006) i. m. Az a kt egyezmny,
amelynek trgyalsban a magyar kormny kpviseletben rszt vehettem, azaz
a Regionlis vagy kisebbsgi nyelvek eurpai chartja s a Nemzeti kisebbsgek
vdelmnek eurpai keretegyezmnye htftl cstrtk dlutnig tart trgyalsokkal kszltek el, havi egy tancskozssal szmolva. Strasbourgban a pntek
dlelttket szenteltk a heti trgyalsi jegyzknyvek vglegestsnek, amelyek tervezett az Eurpa Tancs titkrsgnak jelenlev munkatrsai cstrtk
dlutn szerkesztettk meg. Pntekenknt a kormnyszakrtk belerattak, vagy
kihzattak e dokumentumokbl, amelyek alapjt kpeztk a kt egyezmny kommentrjnak.

217

Az elkszt anyagok is megerstik egybknt, hogy


a 2. cikk msodik mondatnak806 clja egyltaln nem az
volt, hogy biztosttassa egy llammal szemben a szl jogt, hogy gyermeke oktatsa ms nyelven, mint az adott
llam nyelvn trtnjk. Valban, az a szakrti bizottsg,
amelynek feladata a jegyzknyv elksztse volt, 1951.
jniusban elutastott egy ilyen rtelm javaslatot; szmos tagja ugyanis gy vlte, hogy ez az etnikai kisebbsgek problmjnak egy vetlett rinten, ami azonban
az Egyezmny keretein kvl esik. (Lsd Doc. CM(51) 33
df., 3.) A 2. cikk msodik mondatnak teht nincs kze a
jelen esetben felvetett problmkhoz.807
Megjegyzend azonban, hogy a 90-es vekben az Emberi Jogok Eurpai
Brsga ha nem is expresis verbis, de rdemben vitathatatlanul fellvizsglta ezt a megkzeltst. Jval nyitottabb vlt a nyelvi vagy etnikai
kisebbsgek mindennapi problmi irnt, ahogyan arrl a Serif,808 Hassan
et Tchaouch,809 Raif Oglu,810 Tsingour811 stb. gyek is tanskodnak.812
Aligha szorul bizonytsra, hogy egy-egy elmleti nyits, jllehet a trsadalmi s interszocilis krnyezet megvltozsra tekintettel nmagban bizonyosan komoly elrelps, messze nem garantlja a joggyakorlat
rdemi megvltozst, azaz a jogfejlesztst, fleg, ha az llamok konszenzusa trkeny, inkbb politikai, mintsem jogi.
gy a brinak jellse trgyban adott tancsad vlemnyben a nemi
kiegyenslyozottsg elvt alapveten politikai tartalm elktelezsnek
tekintette az Emberi Jogok Eurpa Brsga, s hangslyozta, hogy az
806

2. cikk Oktatshoz val jog


Senkitl sem szabad megtagadni az oktatshoz val jogot. Az llam az oktats
s tants tern vllalt feladatkrk gyakorlsa sorn kteles tiszteletben tartani
a szlk vallsi s vilgnzeti meggyzdsvel sszhangban lv oktatshoz s
tantshoz val jogot.
807 CEDH: belga nyelvi gy, 6.
808 CEDH: Serif c. Grgorszg gyben hozott tlet
809 CEDH: Hassan s Tchaouch c. Bulgria gyben hozott tlet
810 CEDH: Raif Oglu c. Grgorszg gyben hozott tlet
811 CEDH: Tsingour c. Grgorszg gyben hozott tlet
812 Minderrl rszletesebben lsd Kovcs Pter: Kisebbsgvdelem az Emberi Jogok
Eurpai Brsgnak joggyakorlatban. Magyar Kisebbsg 9. 2004/4. (34) 220252.
[a tovbbiakban: Kovcs (2004)]

218

Egyezmnynek a brk jellsre, vlasztsra vonatkoz tteles szablyait az llamok nem vltoztattk meg, azaz itt az egyezmnyben nem
szerepl felttel megkvetelsrl van sz.813 Ha valban van is a brjellskor tbb olyan felttel, amelyek explicit mdon nem szerepelnek
az Egyezmnyben, ms a helyzet azok esetben, amelyek abbl implicit
mdon levezethetk, hiszen a bri munkban val hatkony rszvtelhez
szksgesek814 gy pldul legalbb az egyik hivatalos nyelv, azaz a
francia vagy az angol ismerete , mint azok esetben, amelyeknek kzvetlen sszefggse a bri munkval nincs.
Ezrt az Emberi Jogok Eurpai Brsga visszafogottan vlaszolt a
Parlamenti Kzgylsnek.
Ami azonban a Brsg szemben megklnbzteti a jelltek neme szerinti kritriumot a fentiektl, az a kompetencik ltalnos kritriumaihoz kapcsold implicit kapcsolat hinya.815
[Igaz, hogy] valban megfigyelhet egy szles egyetrts
annak szksgessgrl, hogy segtsk el a nemek egyenslyt az llamban, a nemzeti s nemzetkzi kztisztviseli
llsokban, idertve az igazsgszolgltatsi gpezetet is.816
m azzal, hogy a Miniszteri Bizottsgban a tagllamok kormnyai 2005ben elutastottk a Parlamenti Kzgyls korbbi javaslatt, hogy ebben
az irnyban mdostsk az Egyezmnyt,
a Brsg llspontja szerint a Szerzd Felek, akik egyedl rendelkeznek hatskrrel az Egyezmny mdostsra,
vilgos jelt adtk, hogy melyek azok a hatrok, amelyeken a Parlamenti Kzgyls nem lphet keresztl az alulreprezentlt nemek kpviselinek a jelltlistkon val szerepeltetsre irnyul politikjban.817
813
814
815
816
817

CEDH: n2 tancsad vlemny, 46.


CEDH: n2 tancsad vlemny, 47.
CEDH: n2 tancsad vlemny, 54.
CEDH: n2 tancsad vlemny, 49.
CEDH: n2 tancsad vlemny, 51.

219

Igen sokig alapveten konzervatv maradt az Emberi Jogok Eurpai


Brsga a cigny gyekben. (Az ezredfordul utn jelentek meg azon a
jogfejlesztsnek szentelt rszben mr rintett gyek,818 amelyek jval
nagyobb nyitottsgot jeleznek.) A visszafogottsgot jl mutatja azonban
az albbi idzet, amikor a kisebbsgvdelem irnyba nagy nehezen bekvetkezett ttrs utn sokkal szlesebbre mr nem akarta trni a kinyl ajtt.
A panaszos alapveten arra kri a Brsgot, hogy vessen szmot a kzelmlt nemzetkzi jogi fejldsvel,
amelyet tkrz a Nemzeti kisebbsgek vdelmnek eurpai keretegyezmnye, ahol figyelembe vettk azokat a
problmkat, amelyek a veszlyeztetett helyzetben lev
csoportokat (mint amilyenek a cignyok) rintik, spedig
avgett, hogy cskkentse az llamok mozgsszabadsgt.
A Brsg megjegyzi, hogy jllehet ki lehet jelenteni, hogy
az Eurpa Tancs rszes llamain bell nemzetkzi konszenzus szletett a kisebbsgek klns szksgleteinek
elismersrl, s hogy ktelezettsg terheli ket, hogy vdelemben rszestsk utbbiak biztonsgt, nazonossgt
s letmdjt [] nemcsak avgett, hogy vdjk maguknak a kisebbsgeknek az rdekeit, hanem azrt is, hogy
vdjk a kulturlis sokrtsget, ami az egsz trsadalom
szempontjbl hasznos. Mindazonltal a Brsg nincs
meggyzdve arrl, hogy ez a konszenzus valban kellkppen konkrt, s hogy belle kvetkeztetseket lehetne
levonni a magatartst, illetve egy adott helyzetben a rszes
llamok ltal kvnatosnak tekinthet normkat illeten.
gy pldul, jllehet a Keretegyezmny elveket s ltalnos clokat jell ki, azonban alr llamai nem tudtak
megegyezni rvnyestsk rszleteiben. Ez teht megersti a Brsgot abban a meggyzdsben, hogy ltalban
vve valamely lakossg rdekeinek mrlegelsre irnyul politikk ltal felvetett krdsek rzkeny s bonyolult
jellege miatt, valamint klns tekintettel egy kisebbsg
818

CEDH: Natchova c. Bulgria gyben hozott 2004. februr 26-i tlet s a 2005.
jlius 6-n hozott nagykamarai tlet; D.H. s trsai c. Cseh Kztrsasg gyben
hozott nagykamarai tlet 187.

220

rdekeinek s krnyezetnek vdelmre, amelyek kvetelmnyei ellentmondsosak lehetnek, a sajt szerepe arra
korltozdik, hogy az ellenrzst vgezze el.819
Egy egysges eurpai erklcsisget megllaptani, s pontosan meghatrozni aligha lehetsges. Arrl van-e sz, amit egy hres film cme sugall:
Mission impossible?
Kzs nevez hjn az llamok megrzik mozgsszabadsgukat, s az
Emberi Jogok Eurpai Brsga sem sietett elre itt-ott, ilyen-olyan cvekeket leverni. Ezrt pl. egy Dniban komoly sikert elrt, kisgyermekeknek sznt nemi felvilgost knyv Nagy-Britanniban tervezett terjesztse el emelt akadlyt nem tartotta az Emberi jogok eurpai egyezmnyt
srtnek, s jvhagylag tudomsul vette a kzerklcs vdelmre trtn brit hivatkozst:
A klnbz rszes llamok bels jogbl nem lehet levezetni az erklcs egysges eurpai fogalmt. Idben
s terjedelmben klnbzik az a gondolat, amelyet az
adott trvnyek az utbbi kvetelmnyeibl levezetnek, s
mindez klnsen vonatkozik az ebben a trgyban az llspontok gyors s mly vltozsai ltal jellemzett korunkra. Tekintettel sajt orszguk l erivel polt kzvetlen s
lland kapcsolataikra, az llamok hatsgai elvben jobb
helyzetben vannak, mint a nemzetkzi br, hogy llst foglaljanak az olyan kvetelmnyek pontos tartalmrl, mint
amelyen a szksgessg, a korltozs s a szankci,
amire vlaszolni kell. [] Nem kevsb a tagllami hatsgokra tartozik az is, hogy elsknt nyilatkozzanak arrl,
hogy fennll-e parancsol trsadalmi igny, amelyet adott
esetben a szksgessg koncepcija felttelez.

819

CEDH: Chapman c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet, 9394..


(Ugyanezeket a fordulatokat tallhatjuk a Lee c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet 9596.-ban s a Beard c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet
104105.-aiban.)

221

Ennek alapjn teht a 10. cikk 2. bekezdse820 a szerzd


llamok szmra mozgsszabadsgot biztost.821
A 10. cikk 2. bekezds mindazonltal nem ad a szerzd
llamoknak korltlan mozgsszabadsgot.822
Bizonyos trsadalmilag igen rzkeny gyekben, mint amilyen pldul
a homoszexulisok, a strasbourgi brk folyamatosan gyeltek annak
figyelembevtelre, hogy a szexulis mssgrl, s az ehhez kapcsold, s mg a tolerancia al vonhat terletek terjedelmrl a tagllamokban kialakult nzetek egymstl jelentsen eltrnek. Az bizonyos, hogy
Eurpban e trgyban azt az elvet tekintik irnyadnak, amely tiszteletben tartja a mssghoz val jogot. E szably elfogadsn tl azonban az
llamok vannak a megfelel helyzetben annak pontostsakor, hogy hol
is kezddnek azok az letviszonyok, amelyeknl a sajtos szexulis orientcihoz val jogbl tovbbi, kapcsold jogostvnyok mr nem eredeztethetk.
A Cossey-gyben egy, a kls nemi jellegzetessgeit toperltatssal
niv vltoztat szemlynek a vezetk- s fleg keresztnevnek a megvltoztatsa ell elzrkz brit jogszablyok kapcsn (amelyek kihatottak
arra is, hogy az illet a frfi bartjval hzassgot nem kthetett, mivel az
Egyeslt Kirlysgban a hzassgot frfi s n kztti jogi kapcsolatknt

820

821
822

10. cikk (Vlemnynyilvnts szabadsga)


1. Mindenkinek joga van a vlemnynyilvnts szabadsghoz. Ez a jog magban foglalja a vlemnyalkots szabadsgt s az informcik, eszmk megismersnek s kzlsnek szabadsgt tekintet nlkl orszghatrokra, s anlkl,
hogy ebbe hatsgi szerv beavatkozhasson. Ez a cikk nem akadlyozza, hogy az
llamok a rdi-, televzi- vagy mozgkp vllalatok mkdst engedlyezshez kssk.
2. E ktelezettsgekkel s felelssggel egytt jr szabadsgok gyakorlsa a trvnyben meghatrozott olyan alakszersgeknek, feltteleknek, korltozsoknak
vagy szankciknak vethet al, amelyek szksges intzkedseknek minslnek
egy demokratikus trsadalomban a nemzetbiztonsg, a terleti srtetlensg, a
kzbiztonsg, a zavargs vagy bnzs megelzse, a kzegszsg vagy az erklcsk vdelme, msok j hrneve vagy jogai vdelme, a bizalmas rtesls kzlsnek megakadlyozsa, vagy a brsgok tekintlynek s prtatlansgnak
fenntartsa cljbl.
CEDH: Handyside c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet, 48.
CEDH: Handyside c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet 49.

222

fogtk fel) a magnlet tiszteletben tartst,823 a hzassgktsi szabadsg824


s a htrnyos megklnbzets tilalmnak megsrtst felvet panaszt elutast Emberi Jogok Eurpai Brsga az albbiakra mutatott r:
1986 ta az Eurpa Tancs szmos tagllamnak a jogban bizonyos vltozs lezajlott. Mindazonltal a jelentsek825 ugyanolyan sokrtsget tanstanak, mint egykor,
a Rees gyben hozott tletkor.826 Kvetkezskppen teht
mg mindig van olyan terlet, ahol a szerzd felek jelents mozgsszabadsgot lveznek, figyelemmel arra, hogy
e trgyban nincs igazn kzttk egysgeseds.827
(Az is igaz azonban, hogy az Egyeslt Kirlysgban azta vltoztattak
a jogszablyokon, s 2005-ben egy trvnnyel lehetv tettk az azonos
nemek szmra a bejegyzett lettrsi kapcsolat intzmnyt.)
Hasonlkppen, a homoszexulis embertrsaink krl kialakult lobby
ltal a trsadalmi let kvzi sszes terletre kiterjeden ignyelt abszolt azonos (equal footing) elbns elvvel szemben is gy tnik egszen
2008-ig, az E.B. c. Franciaorszg tletig828 alapvet fenntartsai voltak az
Emberi Jogok Eurpai Brsgnak. Ezt meglehetsen rszletesen fejtette
ki a homoszexulis panaszos ltal kezdemnyezett rkbefogads hatsgi
visszautastst trgyal Frette c. Franciaorszg gyben hozott tletben.

823

8. cikk (Magn- s csaldi let tiszteletben tartshoz val jog)


1. Mindenkinek joga van arra, hogy magn- s csaldi lett, lakst s levelezst
tiszteletben tartsk.
2. E jog gyakorlsba hatsg csak a trvnyben meghatrozott, olyan esetekben
avatkozhat be, amikor az egy demokratikus trsadalomban a nemzetbiztonsg, a
kzbiztonsg vagy az orszg gazdasgi jlte rdekben, zavargs vagy bncselekmny megelzse, a kzegszsg vagy az erklcsk vdelme, avagy msok
jogainak s szabadsgainak vdelme rdekben szksges.
824 12. cikk (Hzassgktshez val jog)
A hzassgktsi korhatrt elrt frfiaknak s nknek joguk van a hzassgktsre
s a csaldalaptsra, az e jog gyakorlst szablyoz hazai trvnyek szerint.
825 Ti. a Parlamenti Kzgyls ltal elfogadott hatrozatok httranyagaknt ksztett
jelentsek.
826 CEDH: Rees c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet, s klnsen annak 37.-a
827 CEDH: Cossey c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet, 40.
828 CEDH: E.B. c. Franciaorszg gyben hozott hozott tlet.

223

Magtl rtetden megllapthat, hogy e trgyban nincs


kzs nevez. Mg ha a szerzd llamok tbbsge explicit
mdon nem is zrja ki a homoszexulisokat az rkbefogadsbl, mr amennyiben ez a ntlenek eltt nyitott, hiba
keresnnk a szerzd llamok trsadalmi s jogi rendjben
azonos elveket ezekrl a trsadalmi krdsekrl, amelyek vonatkozsban egy demokratikus llamban is sszeren lehet
mly nzetklnbsgeket felttelezni. A Brsg termszetesnek tekinti, hogy a nemzeti hatsgok, amelyeknek hatskrk keretei kztt a trsadalom egsznek rdekeit kell
figyelembe vennik, nagy mrlegelsi szabadsggal rendelkeznek, amikor ezekben a krdsekben dntenek. Orszguk
l erivel lland, l kapcsolatban llva, a tagllami hatsgok elvben jobb helyzetben vannak, mint egy nemzetkzi
brsg, amikor a helyi sszefggseket s a helyi rzkenysget rtkelik. Amikor teht, mint a jelen esetben, rzkeny
krdsek vetdnek fel, amelyek olyan terleteket rintenek,
ahol alig van az Eurpa Tancs tagllamai kztt nzetkzssg, s ahol ltalnossgban vve gy tnik, a jog
vltozson halad keresztl, szles mrlegelsi szabadsgot
kell hagyni minden llam hatsgai szmra. [] Ilyen mrlegelsi szabadsg azonban nem vezethet az llam nknyes
hatalmnak elismersre, s a hatsgok dntse a Brsg
ellenrzse al tartozik, aki dnt abban, hogy az Egyezmny
14. cikknek kvetelmnyeit tiszteletben tartottk-e.829
A jogfejleszts korltai termszetesen mr magban a kompromisszumban is rgztsre kerlhetnek, ahogyan arra vlasztottbrsgok830 s lland nemzetkzi brsgok egyarnt utaltak. Az lland Nemzetkzi
Brsg a Lotus gyben ezt gy fogalmazta meg:

829
830

CEDH: Frette c. Franciaorszg gyben hozott tlet 41.


Helyesen jelentette ki Bayard klgyminiszter 1877-ben, hogy egy vlasztottbr
nem dnthet ms krdsrl, mint amelyet az llamok elbe terjesztettek, tlett
krve. Nem is vehet tudomst semmifle, kztk s egy harmadik llam kztti,
ehhez tttelesen kapcsold krdsrl, ha azt kifejezetten nem terjesztettk el
maguk a kzvetlenl rintett llamok. Hyde (1947) i. m. 1626., 527.

224

Mivel a Brsgot kompromisszummal kerestk meg,


ezrt inkbb ennek a kompromisszumnak a fordulataiban,
mintsem a Felek kvetkeztetseiben kell megkeresnie,
hogy melyek is pontosan azok a pontok, amelyek vonatkozsban neki dntenie kell.831
Ugyanezt a kompromisszum eredeti tartalmhoz szorosan ktd, az ultra petita lpsektl tartzkod megkzeltst tette magv a Nemzetkzi
Brsg is, s ezt egyarnt rtette sajt eljrsra s a vlasztottbrsgokra:
Egybknt az llamok, amikor egy vlasztottbrskodsi
kompromisszumot rnak al, olyan megllapodst ktnek, amelynek sajtos trgya s clja van: rbzni egy
vlasztottbrsgra annak a gondjt, hogy egy vitt a felek
ltal elfogadott formban dntsn el. A felek a megllapodsban rgztik a brsg joghatsgt, s megllaptjk annak korltait. A re bzott feladat vgrehajtsakor a brsgnak ktdnie kell azokhoz a fordulatokhoz, amelyek rvn
a felek ezt meghatroztk. (a Maine-bl krnyezetben
lev tengeri hatrok elhatrolsnak gye)832 []833
Kiindulpontknt egyetrthetnk Loc Marionnal, aki arra a kvetkeztetsre jut, miszerint logikus, hogy a Brsg igen nagy visszafogottsgrl tesz tanbizonysgot az olyan elemeknek a kezelsben, amelyek
a felek akaratt tkrzik, s a kompromisszumhoz szinte szszerinti
ktd megkzeltst preferlja.834 Shabtai Rosenne szerint azonban a
non ultra petita szably a bels jogtl eltren csak az egyik aspektusa a nemzetkzi brskodsnak, s inkbb csak mennyisgi s nem

831
832
833
834

CPJI: Lotus gy, Srie A n10, 12.


CIJ: a Maine-bl krnyezetben lev tengeri hatrok elhatrolsnak gye,
Recueil 1984, 266., 23.
CIJ: Bissau Guinea / Szenegl 1989. november jlius 31-i vlasztottbrsgi dnts gye, Recueil 1991, 21., 49.
Loc C. Marion: La saisine de la Cour Internationale de Justice par voie de
compromis. RGDIP 1995/2, 284. [a tovbbiakban: Marion]

225

pedig minsgi hatsa van.835 Csak annak a hatrait jelli ki, hogy a
Brsg a rendelkez rszben meddig mehet el.836
Figyelembe kell venni azt az elvet, hogy a Brsg ktelessge nemcsak abban ll, hogy vlaszoljon a felek kompromisszumban feltett krdsre, de abban is, hogy tartzkodjon attl, hogy olyan pontokban dntsn, amelyek ott
nem is szerepeltek.837
gy a felek fejtegetseit, rsos vagy perbeszdbeli kvetkeztetseit a
Nemzetkzi Brsg is csak mint informatv elemet kezeli. Kontraktulis
jellegk hjn a felek nzetei nem trthetik el a Brsgot a kompromisszum elemzstl.838
Tbb-kevsb ugyanennek az elvnek az rvnyeslst tapasztalhatjuk a tancsad vlemnyek esetben is. Ez persze azrt sem meglep,
mivel a tancsad vlemnyek esetben az llamok ltal benyjtott rsos
llspontok, esetleg ha erre a Nemzetkzi Brsg lehetsget nyjtott
a szbeli eljrs sorn eladottak jelentsen ellentmondtak egymsnak.
A Nemzetkzi Brsg nem kteles kiterjeszteni eljrst olyan krdsekre, amelyeket fel sem tettek neki az eredeti megkeressben, s gy
tnik, mg akkor sem, ha tbb llam is hangslyozta az adott problma
klns jelentsgt a tancsad vlemny vrt tartalmval, bels sszefggseivel kapcsolatosan.
Az is hangslyt kapott a jelen eljrsban, hogy a humanitrius jog ezen elvei s szablyai gymond a jus cogens rszt
kpezik, gy, ahogyan azt a szerzdsek jogrl szl, 1969.
mjus 23-i bcsi egyezmny 53. cikke is meghatrozta. Az a
krds, hogy egy szably a jus cogens rszt kpezi-e, ezen
szably jogi termszethez kapcsoldik. A Kzgylsnek a
Brsghoz intzett krdse a humanitrius jog elveinek s
szablyainak az atomfegyverek alkalmazsa esetn trtn
835
836
837
838

Rosenne (1985) i. m. 597.


Uo.
CIJ: a menedkjog gyben hozott 1950. november 20-i tlet rtelmezsnek
gye, Recueil 1950, 402.
Marion, i. m. 284.

226

rvnyestsre irnyul, s arra, hogy milyen kvetkezmnyekre vezet az ilyen fegyverek alkalmazsnak jogszersgt illeten ez az rvnyesthetsg; nem tartalmazott olyan
krdst, hogy milyen az atomfegyverek alkalmazsa sorn
alkalmazand humanitrius jog termszete. A Brsgnak
gy teht errl nem is kell megnyilatkoznia.839
Prosper Weil azzal brlja ezeket a tziseket, hogy a Brsg, jllehet
nem vonta ktsgbe magnak a jus cogens-nek a koncepcijt, ismt egy
jabb alkalommal mulasztotta el, hogy azt alkalmazza is. Egy jabb alkalommal bizonyosodott be, hogy a nukleris fegyverhez hasonlan a
jus cogens maga is az elrettents fegyvere, mint ami akkor br rtkkel,
ha nem vetik be.840 Ian Brownlie-tl klcsnvve az Rolls Royce-ra
vonatkoz hasonlatt,841 azt rja Weil, hogy a jus cogens az a gpkocsi,
amelyik nem gyakran hagyja el a garzst.842
Hubert Thierry az ENSZ-kltsgek trgyban adott tancsad vlemny
kulcsmondatait a Kzgyls ltal megfogalmazott krds rszleteire vezeti
vissza, ami gy vgs soron a vgeredmnyt mr elre meghatrozta.
Az megfogalmazsa szerint gy a Brsgnak feltett krds a kiadsok jogi termszetre, nem pedig kzvetlenl a kiadsokat engedlyez hatrozatok rvnyessgre vonatkozott. Ms lett volna a helyzet,
ha elfogadtk volna a hatrozattervezethez benyjtott francia mdost
indtvnyt. A Franciaorszg ltal javasolt szveg arra trekedett, hogy a
Brsgot arrl krdezzk, a mveletekre vonatkoz kiadsokrl vajon
az Alapokmnnyal sszhangban dntttek-e? Ha a francia kezdemnyezst siker koronzta volna, gy a Brsgot arra krtk volna, hogy
kzvetlenl az ezekre a kiadsokra felhatalmaz hatrozatok rvnyessgrl fejtse ki vlemnyt, de nem gy trtnt.843
839
840

841
842
843

CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge


trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996, 36.,
83.
Prosper Weil: Lavis consultatif sur la licit de la menace ou de lemploi darmes
nuclaires: deux lectures possibles In Yakpo Boumedra (ed.): Liber Amicorum
Judge Mohammed Bedjaoui. The HagueLondonBoston: Kluwer, 1999, 551.;
U (1992) i. m. 274.
Ian Brownlie: Comment. In Antonio CasseseJoseph H. H. Weiler: Change and
Stability in international Law Making. Berlin: Gruyter, 1988, 110.
Weil (1992) i. m. 274.
Thierry i. m. 398.

227

1.2. A nem szerzdsi termszet jogi korltok


A jogfejlesztssel szemben a nemzetkzi brsgi joggyakorlatban rzkelhet s a szerzdsekre kzvetlenl vagy kzvetve visszamutat korltok tanulmnyozsa utn rdemes ttekinteni, melyek is azok a jogi korltok, amelyek ugyan nem szerzdsi termszetek, m szintn erteljes
akadlyokat jelentenek a jogfejlesztssel szemben.
rtelemszeren itt is clszer mindenekeltt a nemzetkzi jog ratlan
jogforrsaihoz fordulni, majd ezek utn ttekinteni mindazokat a jogi
termszetknt rtkelhet tnyezket, amelyek a nemzetkzi brsgok
sttushoz, tevkenysghez kapcsoldva a tapasztalatok szerint befolysolni tudjk az adott testleteket abban, hogy tartzkodjanak valamely
jelentsebb elrelpstl.
a) A szoksjog, mint korlt
A nemzetkzi szoksjog kontrjainak bizonytalansga eleve visszafogottsgra sztnzi a nemzetkzi brkat. Georges Abi-Saab szerint
a nemzetkzi brsgok, amennyire csak lehet, elkerlik azt, hogy tleteiket kizrlag a szoksjogra alapozzk, hacsak az nem knyszert
egyrtelmsggel vilgos, ahogyan az a Nicaragua c. Amerikai Egyeslt
llamok gyben megllapthat volt.844
Ez a fortiori vonatkozik a jogfejlesztsnek szoksjoggal val sszekapcsolhatsgra.
Ahogyan azt a Pireneusok egyik tengerszemn, a Lanoux tavon vgrehajtott francia beruhzs gyben, a szomszdsgi s szomszdjogi kapcsolatok spanyol rszrl panaszolt megsrtsrl kibontakozott jogvitt845
eldnt vlasztottbrsgi dnts is hangslyozta,

844 Abi-Saab i. m. 137.


845 A francia llam a t kifolyst gttal zrta le rszben a vzmennyisg stabilizlsa,
rszben azonban elektromos ram termelse cljbl. Mivel gy az alul fekv tavak
vzelltottsga bizonytalann vlt, az egyik alul fekv spanyol t utnptlst egy
fldalatti vezetk rvn vllalta biztostani a beruhzst vgrehajt francia llam.
Spanyolorszg llspontja szerint az hozzjrulsa nlkl jogszeren nem jrhatott volna el Franciaorszg, hiszen itt a szomszdjog elvei a meghatrozak. A jogvitban Spanyolorszg attl is tartott, hogy a kifolyst eltrt Franciaorszg hiba
ad biztostkot az elegend vzszolgltatsra, brmikor megszegheti grett.

228

a nemzetkzi szoksjog, mint amilyen a Pireneusok hagyomnyos joga, nem szolgltat bizonytkot ahhoz, hogy
oly mdon rtelmezzk a szerzdst s annak 1866. vi
csatlakoz okmnyt, hogy az egy elzetes beleegyezs
szksgessgt rn el; mg kevsb engedi, hogy arra
kvetkeztessnk, hogy van egy ilyen termszet ltalnos
jogelv vagy szoks.846
Szinte rzkelhet a Nemzetkzi Brsg megknnyebblse is, amikor
egy adott krdsben a ltez szoksjogi normk vilgosan jelzik a vitatott
krdsben a dnts irnyt.
gy a szksghelyzet feltteleinek vilgos voltnak, a szoksjogban bevett fogalomrendszernek egyrtelmsge volt a fogdz ahhoz, hogy a
bs-nagymarosi vzlpcsberuhzs gyben az ebben bizakod magyar trgyalsi pozci vrakozsaival ellenttben az kolgiai szksghelyzet irnyban val tovbblpst illetve a politikai rendszervltozs
hangslyozott figyelembe vtelt ne tartsa szksgesnek a Nemzetkzi
Brsg. Vlheten ezrt tartotta fontosnak viszont, szinte ceterum censeo
formban rgzteni, hogy a szksghelyzet alapfelttelei teht gy, ahogy
vannak, szoksjogi rvnyek.
A nemzetkzi jogi ktelezettsggel ellenttes tnyt megvalst llam lnyegi rdekrl legyen sz; ezt az rdeket slyos s kzvetlen veszly fenyegesse; a krdses
tny az egyetlen eszkz az emltett rdek megvsra;
e tny nem rintheti slyosan lnyegi rdekt azon llamnak, akinek irnyban a ktelezettsg fennllt; az ilyen
tnyt vgrehajt llam pedig nem jrult hozz magnak a
szksghelyzetnek a bellthoz. E felttelek a nemzetkzi szoksjogot tkrzik.847
A magyar fl ltal felhozott, a szksghelyzetre illetve az n. kolgiai
szksghelyzetre, mint a megszntetsre jogot ad jogcmre val hivatkozst (a bizonythatsgtl fggetlenl) a Nemzetkzi Brsg teht,
mint tudjuk, nem fogadta el sem szerzdses, sem szoksjogi alapon. Az
846
847

Lac Lanoux-gy, 13.


CIJ: A bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997, 4041., 52.

229

mr egy ms krds, hogy miutn professzori stlusban emlkeztette a


feleket (illetve kzlk rtelemszeren inkbb bennnket), hogy a szerzds megszntetsnek s a felelssg alli kimentsnek a jogcmeit ne
keverjk ssze, a szksghelyzetnek egy sui generis, ideiglenes, a ktelezettsgek teljestsnek felfggesztsre alapot ad vltozatt lehetsgesnek tartva, a jogfejleszts irnyba azrt itt is tett egy lpst.848
b) A bri hatskrhz kapcsold jogostvnyok
Akrcsak az llamok bels igazsgszolgltatsa, a nemzetkzi brsgok
is arra trekednek, hogy az adott gy eldntshez a lehetsg szerinti
legrvidebb s leglogikusabb ton jussanak el legalbbis sajt megllaptsuk szerint. gy a brk az eljrs vezetse sorn igyekeznek elvonatkoztatni mindentl, aminek nincs kzvetlen sszefggse az gy trgyval. Ez az elvonatkoztatsi trekvs fggetlen attl, hogy a terjedelmet
vagy az idt illeten valamelyik (vagy akr mindkt) peres fel memorandumokban, perbeszdekben mekkora teret adott az ltala jelentsnek
minstett krdsnek.
A Nemzetkzi Brsg sajt megllaptsait azokra korltozhatja, amelyek valban szksgesek a jogvita eldntshez, s eltekinthet azoktl,
amelyek az gy rdemt illeten nem relevnsak, jllehet a felek perbeli
energijnak jelents rszt ktttk le:
A Brsgnak tovbb azokra a kapcsolatokra sem kell
kitrnie, amelyek a szerzdsek joga s az llamok felelssgnek joga kztt fennllnak, amit pedig a felek
hosszasan fejtegettek. A nemzetkzi jog e kt gnak valjban kln anyagi hatlyuk van. Azt a felelssg joga
alapjn kell megllaptani, hogy egy szerzds hatlyban
van-e vagy sem, hogy szablyszeren fggesztettk-e fel
vagy gy mondtk-e fel. Ezzel szemben azt az llamok
felelssgnek joga alapjn kell rtkelni, hogy egy egyez-

848

Mg ha bizonythat is lenne szksghelyzet fennllsa, e jogcmen nem lehet egy


szerzdst megszntetni. A szksghelyzetet csak egy szerzdst vgre nem hajt
llam felelssge alli kiments cljra lehet alkalmazni. [] Amint a szksghelyzet elenyszik, a szerzdsbl foly ktelezettsgek teljestsnek ktelezettsge felled. CIJ: A bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997, 63., 101.

230

mnynek a szerzdsek jogval sszeegyeztethetetlen felfggesztse vagy felmondsa milyen mrtkben idzi fel
az ahhoz folyamod llam felelssgt.849
A Nemzetkzi Brsgnak teht nem kell a felek ltal sugallt irnyokba haladnia. A bsnagymarosi vzlpcsberuhzs jogvitjban hozott
tlet tbb pldt is szolgltat az igazsgszolgltatsnak erre az irnyzatra. Az elbbi pontban mr rintettem a szksghelyzet feltteleinek a
minstst. Mivel a Nemzetkzi Brsg a szksghelyzet fennllst
nem fogadta el, el is tekintett azoknak az rveknek a konkrt cfolstl, amelyek mg nmagukban val megllsuk esetn sem tudtk volna
megdnteni az elbbi tnymegllaptst.
A Brsg arra a kvetkeztetsre jut ezekbl az elemekbl,
hogy, mg ha meg is llaptottk volna, hogy az 1977-es
szerzds vgrehajtst illeten 1989-ben szksghelyzet
llt volna fenn, Magyarorszg akkor sem hivatkozhatna
erre az egyezmnyi ktelezettsgek teljestsben trtnt
mulaszts igazolsa vgett, hiszen ennek bekvetkezshez sajt tettvel vagy mulasztsval maga is hozzjrult.
Kvetkezskppen a Brsgnak nem kell megvizsglnia
azt a krdst, hogy Magyarorszg, amikor 1989-ben gy
tett, ahogy, vajon slyosan srtette-e lnyegi rdekt
Csehszlovkinak, a Nemzetkzi Jogi Bizottsg tervezetnek hivatkozott 33. cikke rtelmben: ez a megllapts
semmiben sem minsthetn azokat a krokat, amelyeket Csehszlovkia lltsa szerint elszenvedett a magyar
llspont kvetkeztben. Hasonlkppen a Nemzetkzi
Brsgnak nem kell kitrnie arra a Magyarorszg ltal
elterjesztett rvre sem, hogy az 1977-es szerzds 15.
s 19. cikknek 1989 eltti, Csehszlovkia ltal trtnt
bizonyos megsrtsei maguk is hozzjrultak az lltlagos szksgllapot bekvetkezthez, s nem kell kitrnie arra a Szlovkia ltal elterjesztett rvre sem, hogy
Magyarorszg maga pedig megsrtette az 1989-es szerzds 27. cikkt, amikor egyoldal lpseket tett anlkl,
849

CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997. 35., 47.

231

hogy elzetesen az ebben a cikkben elirnyzott vitarendezsi mechanizmusokat vette volna ignybe.850
Ugyanezen logika alapjn, ugyanebben az tletben a Nemzetkzi
Brsg elvetette a szlovk flnek egy msik rvt is. Szlovkia szerint
ugyanis, a magyar fl elzrkzsa miatt szmra az n. C-varins, azaz
a Dunacsnynl megptett terelgt volt az egyetlen technikailag nyitva
maradt lehetsg, hogy ne csak az 1977. vi szerzds cljait, hanem ennek
jhiszem vgrehajtsa tovbbra is fennll ktelezettsgt teljestse.851
A ttel mg, miszerint a szerzdsek nem szvegh alkalmazsa, az
n. megkzelt alkalmazs lltlagos szablya miatt kvzi a szerzds korrekt vgrehajtsnak minsl, igen jl cseng nevet lehetett kapcsolni, nevezetesen Sir Hersch Lauterpacht nevt, mivel a tzis az ltala rott egyik prhuzamos indoklsban vetdtt fel. Lauterpacht ebben
a Dlnyugat-Afrika feletti mandtum vgrehajtsnak az ENSZ-keretei
kztt trtn ellenrizhetsgt a Nemzetek Szvetsge s az Egyeslt
Nemzetek Szervezete struktrinak, mkdsi elveinek sszehangolhatsgt hangslyozta.852 Kitartva a dlnyugat-afrikai gy e vetletrl
1956-ban vallott, a felvetst figyelmen kvl hagy llspontja mellett, itt
is megkerlte a Nemzetkzi Brsg, hogy llst foglaljon errl az elvrl:
A Brsgnak nem kell dntst hoznia abban, ltezik-e a
megkzelt alkalmazs [application par approximation
/ approximative application KP] mint nemzetkzi jogi
elv, vagy ppen ltalnos jogelv, mivel mg ha ltezne is
egy ilyen elv, ahhoz per definitionem csak az adott szerzds keretei kztt lehetne folyamodni. A Brsg vlemnye szerint a C-varins nem teljesti az 1977-es szerzds
vonatkozsban ezt az alapvet felttelt. 853

850 CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997. 43., 5758.


851 Lsd a szlovk llspont ezen elemnek sszefoglalst: CIJ: a bsnagymarosi
vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997. 51., 67.
852 CIJ: Petcik elterjesztinek a Dlnyugat-Afrikai Bizottsg eltti szbeli meghallgatsa trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 1956, 46.
853 CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997. 50., 76.

232

Hasonlkppen meg lehet takartani a felvetdtt, de az gy rdemt nem


rint, legfeljebb tudomnyelmleti854 rtk krdsekre adott vlaszt is.
A Brsg nem tekinti szksgesnek a jelen krlmnyek
kztt annak vitatst, hogy az 1978-as egyezmny 34.
cikke a nemzetkzi szoksjogot tkrzi-e vagy sem. Az
ltala vgzett elemzshez az 1977-es szerzds klns
termszete s jellege jval idevgbb.855
Az persze vitathat, hogy mi az, ami pusztn csak tudomnyelmleti
rdekessg. A nemzetkzi jog imperatv normja, a jus cogens aligha
ilyen, a Nemzetkzi Brsg azonban mr tbbszr is elsiklott az elmleti
llsfoglals ell:
Anlkl, hogy trekednnk a jus cogens krdst megkzelteni, s mg kevsb, hogy arrl megnyilatkozzunk,
azt el kell fogadni, hogy a gyakorlatban el lehet trni megllapodsok rvn a nemzetkzi jog szablyaitl, egyes
klns esetekben vagy bizonyos felek kztt.856
Az 1969. vi bcsi egyezmny elfogadsnak vben mint Posper Weil megllaptotta nehezebb lett volna mg meneklbbre venni a figurt.857 Igaz, az
ezt kvet vben a Barcelona Traction gyben hozott tlet hres, s e knyvben
a jogfejlesztsnek szentelt rszben mr idzett mondataival,858 a Nemzetkzi
854

855
856
857
858

A Brsg nkorltoz politikja jl ismert. Nem fog dntst hozni olyan krdsben, amely csak akadmiai rdekessggel brhat. Shahabuddeen (1990) i.
m. 219. A Shahabuddeen ltal idzett szvegrsz eredeti forrsa: CIJ: az szakkameruni gy, Recueil 1963, 35.
CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997. 68., 123.
CIJ: Az szaki-tengeri kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye, Recueil
1969, 42., 73.
Weil (1992) i. m. 275.
Ezek a ktelezettsgek pldul az agresszis aktusoknak s a npirtsnak a mai
nemzetkzi jogban trtnt trvnyen kvl helyezsbl, tovbb az emberi szemly alapvet jogait rint elvekbl s szablyokbl fakadnak, idertve a rabszolgasg s a faji megklnbztets tilalmt. Bizonyos, ezeknek megfelel jogok az
ltalnos nemzetkzi jogba pltek be. [] msokat pedig egyetemes s majdnem
egyetemes jelleg nemzetkzi okmnyok biztostanak. CIJ: Barcelona Traction
Light and Power Company gy, Recueil 1970, 32., 34.

233

Brsg mr megtette azt a lpst, amit akkor sokan vrtak tle.


Ugyanakkor egy adott cselekmny ratione temporis rtkelse adott
esetben az gy rdemi elbrlsban komoly szerepet kaphat. Ez rtelemszeren az emberi jogi vonatkozs gyekben azrt is lehet fontos,
mivel ott a nullum crimen sine lege elv a korbbinl szigorbb bntet
szablyok visszamenleges hatlyt eleve kizrja. gy teht a korabeli
minsts visszavettse egy cselekmnyre, s e tekintetben a mltbeli
jogfelfogs kutatsa nem azonosthat a jogtrtnet elefntcsonttoronybeli mvelsvel, hanem a nemzetkzi brsgi gyakorlatban is komoly
szerepet kaphat.
gy az Emberi Jogok Eurpai Brsga az 1956-os tatai sortzhz kapcsold, de tulajdonkppen az azt kzvetlenl megelz, a fegyvert tadni kszl egyik szemly859 lelvsnek gyben, az n. Korbly c.
Magyarorszg gyben hozott tletben kiss ellentmondsosan rmutatott arra, hogy mikzben
meg kell gyzdnie arrl, hogy a cselekmny, amely miatt
a krelmezt eltltk, elkvetsnek idpontjban a nemzetkzi jog alapjn emberisg elleni bncselekmnyeknek
minslhetett-e,860 s vizsglnia kell, azt, hogy a krelmez e bncselekmny alapjn trtnt eltlsnek kellen
egyrtelm alapja volt-e, figyelembe vve a nemzetkzi jog
e krdssel kapcsolatos, relevns idszakbeli llapott.861
A Brsg tisztban van azzal, hogy nem feladata annak
megksrlse, hogy irnyad mdon meghatrozza az emberisg elleni bncselekmny fogalmnak 1956-ban ltezett jelentst.862
859

860
861
862

1956. oktber 26-n Kaszs Tamsra, a tatai rendrsg plett elfoglal csoport
vezetjre, a rendrlaktanya visszafoglalsra indul katonai osztag parancsnoka
annak ellenre s ppen akkor lvetett, amikor mr megllapodtak arrl, hogy a
forradalmrok a nluk lev fegyvereket tadjk. A rendszervltozs utn felelssgre vont, a parancsot kiad Korbly Jnos vdekezsnek kzponti eleme volt,
hogy flrertette Kaszs mozdulatt, s tvesen tmadsnak minstette azt, amikor Kaszs a zsebbe nylt, hogy revolvert a megllapods jelkpeknt tadja.
CEDH: Korbly c. Magyarorszg gyben hozott tlet 78.
CEDH: Korbly c. Magyarorszg gy, uo.
CEDH: Korbly c. Magyarorszg gy, uo.

234

Ez a visszafogottsg mg hangslyozottabban jelentkezik, amikor a valamelyik fl ltal sugallt irny olyan tra mutat, amelyen haladva helyesen,
vagy tvesen, de lezrt krdsek jranyitshoz jutunk el, mint amilyen a
Nemzetek Szvetsge kisebbsgvdelmi egyezmnyeinek megsznse.863
Az ENSZ ftitkra 1950-ben ksztett jelentsben864 az landszigetekre vonatkoz finnsvd megolds kivtelvel hatlyon kvl levnek nyilvntotta a npszvetsgi kisebbsgvdelmi rendszert, ennek
ellenre utbb tbb llam is expressis verbis s sajt terhre hatlyban
levnek tekintett bizonyos megllapodsokat (gy pldul Ausztria 1955s alkotmnya rtelmben ilyennek tekinti a saint-germaini bke idevg
rendelkezseit), mg nhny ms orszgban pedig tbbszr trtnt factum
concludens termszet hivatkozs ezekre.865
rdekes, hogy a Nemzetkzi Brsg s az Emberi Jogok Eurpai
Brsga egyarnt nemrgen, csaknem egyszerre szembeslt a kt vilghbor kztti kisebbsgvdelmi rendszer mai kihatst, rszleges hatlyossgt feszeget rvekkel s az ebben rejl kihvssal.
A Nemzetkzi Brsg tallkozott ezzel korbban, amikor a npirts
megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmnynek az 1990-es vek
bosznia-hercegovinai tragikus esemnyeire val alkalmazhatsgrl kellett dntenie, m Szerbia-Montenegro vitatta, hogy fennllna a
Nemzetkzi Brsg joghatsga. Bosznia-Hercegovina azonban beadvnyban igaz, hogy csak rintlegesen de hivatkozott ezeknek a kisebbsgvdelmi szablyoknak a hatlyossgra.
A Brsg fent mr utalt arra [] hogy BoszniaHercegovina kpviselje jelezte, hogy kormnya ezeken
863 A Nemzetek Szvetsge kisebbsgvdelmi rendszerrl s a megszns okainak
feldolgozsrl rszletesen lsd: Szalayn Sndor (2003) i. m.
864 Study on the Legal Validity of Undertakings concerning Minorities, Doc. E/
CN//4/367
865 Ilyen volt kimutathat az egykori Jugoszlvia s a mai Szlovnia rszrl. Danilo
Trk, a 2008-ben megvlasztott szlovn llamf egykor, nemzetkzi jogsz kutatknt is ezt a ttelt hangslyozta. Danilo Trk: Les droits des minorits en
Europe. In Henri Giordan (ed.): Les minorits en Europe. Paris: KIME, 1992,
451. Az egykori grgtrk lakossgcsere egyezmnyek s a lausanne-i bke
hagyatka is tbbszr felmerlt hol grg, hol trk rszrl. A 90-es vekben
Szlovkia kormnya is hivatkozott egy hivatalos nyilatkozatban az 1919-es
saint-germaini szerzdsre, amivel a maga rszrl sszegyeztethetnek tartotta
a Meciar-kormny idejn a parlamenttel elfogadtatott, az n. llamnyelv vdelmrl szl trvnyt.

235

tl, a joghatsg kiegszt alapjaknt, rvnyesteni kvnja a Szvetsges s Trsult Fhatalmak [] s a Szerb-,
Horvt- s Szlovn Kirlysg kztt 1919. szeptember
10-n Saint-Germain en Laye-ben alrt szerzdst is.
[] Ennek a szerzdsnek az I. fejezete a kisebbsgek
vdelmre vonatkozik. [] A Brsg gy vli, hogy abban a mrtkben, ahogyan Jugoszlvia ma ktve lenne az
1919-es szerzds ltal, mint a Szerb-, Horvt- s Szlovn
Kirlysg jogutdja, ktelezettsgei e szerzds rtelmben jelenlegi terletre korltozdnnak; a Brsg azonban megllaptja, hogy Bosznia-Hercegovina keresetben
nem terjesztett el semmilyen krelmet sem a jugoszlviai
kisebbsgekkel val bnsmdot illeten. Ilyen krlmnyek kztt, a Brsg, az 1919-es szerzdst nem tudja
gy tekinteni, mint amelyen az adott esetben joghatsga
alapulhatna.866
Figyelemre mlt azonban, hogy a Nemzetkzi Brsg valjban mgis
srolta a jogfejlesztst, hiszen ha rviden is, de belement az 1919-es szerzds terleti hatlynak elemzsbe, jllehet ez az egyezmny is azok
kztt szerepel, amelyeket az ENSZ ftitkr a vilgszervezet els veinek
lelkesedsben lve hatlyt vesztettnek minstett.867
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga sem lt a lehetsggel, hogy vlemnyt nyilvntson ebben a krdsben egy olyan gyben,868 ahol a
grgorszgi muzulmn kisebbsg vallsi s csaldjogi autonmijba
val beavatkozs megtlse sorn az autonmia terjedelmt illeten volt
bizonyos jelentsge annak, hogy ennek alapjul szolgl nemzetkzi

CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye, Recueil 1996, 619620., 38.
867 A ftitkri llspont rszletes bemutatst s kritikai elemzst lsd: Szalayn
Sndor (2003) i. m. 150169.
868 CEDH: Serif c. Grgorszg gyben hozott tlet. Feldolgozst lsd Pter
Kovcs: Lmergence dune nouvelle politique minoritaire apres la rforme de la
Cour Europenne des Droits de lHomme? (Note sur larret Serif c. Grce). Civitas
Europa 2000/mars., 167181.; U: A rodopi mufti esete a nemzetkzi joggal:
Kisebbsgi autonmiabart tlet az Emberi Jogok Eurpai Brsgn: magnyos
fecske vagy j tendencia? Szljegyzet a Szerif c. Grgorszg tlet margjra.
Magyar Kisebbsg 19. 2000/I, 213225.

866

236

egyezmnyek869 ma is hatlyosak lehetnek-e. (A grg kormny ugyanis


hosszasan fejtegette, hogy a mufti vlasztsra, hatskreire s tevkenysgre vonatkoz nemzetkzi jogi szablyok mr rgen hatlyukat vesztettk. A panaszos a maga rszrl vitatta, hogy az irnyad nemzetkzi
egyezmnyekbl foly ktelezettsgek all Grgorszg szabadulhatott
volna.) Az Emberi Jogok Eurpai Brsga azonban miutn rviden felidzte a hivatkozott nemzetkzi szerzdseket arra a kvetkeztetsre jutott, hogy tulajdonkppen mg a fenti szerzdsek sszefggseiben sem
kell vlaszolnia arra, a trvny ltal elrt-nak tekinthet-e a muzulmnok vallsi letbe trtnt beavatkozs,870 mivel a 9. cikk 2. paragrafus871
872
egyb elemeivel amgy is sszeegyeztethetetlen a grg lps.
A brsgok elkerlik az llsfoglalst olyan dokumentumokrl, amelyeknek bizonyt ereje nem vilgos, amelyek ellentmondsosak, amelyek
egyrtelmen nem kapcsolhatk rdemben valamelyik fl llspontjhoz,
klnsen, ha az gy rdemben a dntst erre val kiterjeszkeds nlkl
is meg lehet hozni. Egy ilyen kitrs annl knnyebb, minl kisebb jelentsg az gy szempontjbl a hivatkozott dokumentum.
869 A Szvetsges s Trsult Fhatalmakkal 1920. augusztus 10-n kttt kt svres-i
szerzds kzl az egyik az 1919. november 27-i neuilly grgtrk bkeszerzdst egsztette ki, meglehetsen ltalnos formban megerstve a muzulmn
kzssgek autonmijt: Grgorszg elfogadja, hogy megteszi a szksges lpseket ahhoz, hogy a muzulmnok a csaldjogi s a szemlyi sttushoz kapcsold gyeiket a muzulmn szoksjoggal sszhangban intzhessk. Az 1923. janur
30-i grgtrk lakossgcsere-egyezmny s az 1923. jlius 23-i lausanne-i bke
Grgorszg muzulmn kisebbsge szmra a svres-i szerzdsben rgztettel
azonos vdelmet rt el.
870 Itt a trvny ltal elrt fordulat rtelmezsnek abban az rtelemben volt jelentsge, hogy a nemzetkzi szerzdseknek ellentmond bels trvny a strasbourgi
gyakorlat szerint nem teljesti azt a minsgi kritriumot, amit az Emberi Jogok
Eurpai Brsga ennek tulajdont.
871 9. cikk (Gondolat-, lelkiismeret- s vallsszabadsg)
1. Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- s vallsszabadsghoz; ez
a jog magban foglalja a valls vagy meggyzds megvltoztatsnak szabadsgt, valamint a vallsnak vagy meggyzdsnek mind egynileg, mind egyttesen, mind a nyilvnossg eltt, mind a magnletben istentisztelet, oktats s
szertartsok vgzse tjn val kifejezsre juttatsnak jogt.
2. A valls vagy meggyzds kifejezsre juttatsnak szabadsgt csak a trvnyben meghatrozott olyan korltozsoknak lehet alvetni, amelyek egy demokratikus trsadalomban a kzbiztonsg, a kzrend, kzegszsg vagy az erklcsk,
illetleg msok jogainak s szabadsgnak vdelme rdekben szksgesek.
872 CEDH: Serif c. Grgorszg gyben hozott tlet 42.

237

Bizonyos szempontbl ide is kapcsolhat plda gyannt a fentebb hivatkozott, a Bosznia-Hercegovina c. Szerbia/Montenegro gyben a joghatsg megalapozsnak kiszlestse gyannt felvetett 1919. vi saintgermaini kisebbsgvdelmi szerzds pldja is. De hivatkozott mr a
Nemzetkzi Brsg igaz, az egyik legszenzibilisebb gyben arra is,
hogy sajt tancsad vlemnye rdemben csak szerny segtsget tud
nyjtani az elrelpshez.
A Brsg tisztban van azzal, hogy az titerv, amelyet tmogatott a Biztonsgi Tancs is az 1515(2003) hatrozatban [] az izraeli-palesztin konfliktus megoldst
szolgl trgyalsi kereteket kpezi. Az azonban nem vilgos, hogy a Brsg vlemnye milyen hatst gyakorolhat ezekre a trgyalsokra: a jelen eljrs rsztvevi eltr
nzeteket fejtettek ki e trgykrben.873
Az is igaz azonban, hogy ebbl a kiindulpontbl meglepen knnyedn
jutott tulajdonkppen az ppen ellenttes kvetkeztetsre a Nemzetkzi
Brsg, nevezetesen arra, hogyha szinte nem oszt, nem szoroz, akkor vgs soron ugyan mirt is kellene elzrkznia a tancsad vlemny
megadstl? A Nemzetkzi Brsg ugyanis a kvetkez mondattal fejezte be fenti tziseit:
A Brsg azonban nem tekintheti gy e tnyezt, hogy
az ktelez okt jelenten annak, hogy elhrtsa joghatsgnak gyakorlst.874
Gyakran emltik, hogy amennyiben az adand vlemny trgya llamok
kztti konkrt jogvitval fgg ssze, s az rintett llamok nem jrulnak hozz az eljrshoz, ez akadlyt jelenti annak, hogy a Nemzetkzi
Brsg megadja a tancsad vlemnyt. E nzet az lland Nemzetkzi
Brsg el kerlt, n. kelet-karliai gyben kimondottakra tmaszkodik,875 m annak igen leegyszerst megfogalmazsa. Ez a ttel azon873
874
875

CIJ: a megszllt palesztin terleten trtn falpts jogi kvetkezmnyeinek trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 2004, 53., 160.
Uo.
CPJI: Kelet-Karlia sttusza trgyban adott tancsad vlemny, Srie B n 5

238

ban azok kz tartozik, ahol a Nemzetkzi Brsg nem kveti eldjt s


kvetkezetesen azzal ellenttesen dnt, igaz, meglehetsen szkszavan
utalva arra, mirt ms az dntsnek logikja.
A hres mondat, hogy ti. a krds megvlaszolsa lnyegt tekintve
egyenrtk lenne a felek kztti vita eldntsvel,876 valjban annak
fnyben rtelmezend, hogy az lland Nemzetkzi Brsg azt rzkelte, hogy az rdemi dntshez olyan mrv egyttmkds lenne szksges az rintett llamok rszrl (az n. dorpati szerzdshez kapcsold
diplomciai irattri rszek megnyitst, az elkszt anyagok ttekintst, a kapcsold szerzdsek hiteles rtelmezst illeten), aminek hjn
ti. Csicserin szovjet klgyminiszter hivatalosan kzlte, hogy nem
fognak egyttmkdni a vita eldntse rdemben nem lehetsges.
A brsgok nem sietnek azzal sem, hogy az ideiglenes intzkedsekrl
(vagy az sszes ideiglenes intzkedsrl) mr az elkszt szakaszban
dntsenek, feltve, hogy az rdemi szakaszban is lesz erre id, s az idmls a per trgyt nem fenyegeti, s fleg, ha az ideiglenes intzkedsekben val azonnali dnts nem sine qua non felttele az ideiglenes
intzkedsek alkalmazhatsgnak.
Figyelemmel arra, hogy a Brsgnak az ideiglenes intzkedsek kimondsra irnyul krelemmel foglalkoz
jelen eljrs sszefggseiben, a Stattum 41. cikke rtelmben meg kell vizsglnia, hogy a figyelmbe ajnlott
krlmnyek kvetelik-e ilyen intzkedsek kimondst,
nem jogosult azonban vglegesen dnteni a jogi s tnybeli krdsekrl, s dntsnek rintetlenl kell hagynia a
felek jogt, hogy vitassk a tnyeket s ljenek eszkzeikkel az rdemi eljrsi szakaszban.877
Figyelemmel arra, hogy alapvet klnbsg ll fenn a
brsgi joghatsg llam ltal trtn elfogadsa s bizonyos aktusoknak a nemzetkzi joggal val sszeegyeztethetsge kztt; az sszeegyeztethetsget csak akkor
lehet rtkelni, amikor a Brsg mr az gy rdemt
876
877

CPJI: Kelet-Karlia sttusza trgyban adott tancsad vlemny, Srie B n 5, 29.


CIJ: Az 1971. vi montreli egyezmny rtelmezsnek s alkalmazsainak krdsei, a Lockerbie melletti lgiszerencstlensggel sszefggsben, Recueil 1992,
16., 41.

239

vizsglja, miutn megllaptotta sajt joghatsgnak


fennlltt, s meghallgatta a feleket, akik teljes kren ltek jogi lehetsgeikkel.878
A Kompetenz-Kompetenz elv, mint korlt
Nha a brsgok a Kompetenz-Kompetenz elvre hivatkoztak, hogy elkerljk a megnyilatkozst rzkeny politikai kihatsokkal br gyekben,
vagy pedig ha gy tnt, nincs is akut dntsi ktelezettsg a trgyban.
Ezt a lehetsget Bedjaoui a kvetkezkppen jellemezte: ltalban
az llamok bels joga szablyozza azokat a hipotziseket, amikor fel kell
fggeszteni, vagy amikor meg kell tagadni a dntshozatalt. Utbbit illeten viszont szmos llam, tartva a denegatio justitiae-tl, megtiltja brinak, hogy megtagadjk a dntshozatalt. A nemzetkzi jogban, megfelel szablyrendszer hjn, a helyzet sokkal kplkenyebb. A nemzetkzi
jog a Nemzetkzi Brsg szmra elismeri a jogot, hogy visszautastsa
egy gyben a dntst. A jogszolgltats megtagadsnak lehetsge lnyegben azokban az esetekben rvnyesl, amikor a Brsg attl tart,
hogy a nemzetkzi jog valamely hzaga, vagy egy gyhz kapcsold
jelents politikai ttek miatt, vagy ppen valamely ms okbl, a megnyilatkozssal a Brsg kilpne igazsgszolgltatsi funkcijbl, amelynek
az integritsra klns gonddal szokott vigyzni.879
Lnyegben ugyanerre hivatkozott Rasmussen is, aki szerint sokkal
szerencssebb volt, s a nemzetkzi jog fejldse is tbbet nyert vele, hogy
a csendes-ceni nukleris ksrletek gyben a Nemzetkzi Brsg
visszafogott volt, s nem ragaszkodott egy idelis tlet kimondshoz.880
Hasonl kvetkeztetsre jut az atomfegyverek alkalmazhatsgnak jogszersge trgyban adott tancsad vlemnyt illeten annak minden
homlyossga mellett Wil Verwey.881 Ren-Jean Dupuy pedig hasonl
sszefggsekben a jogi formalizmusba val belebocstkozst tekintette a Nemzetkzi Brsg meneklsi tvonalnak.882
878
879
880
881

882

CIJ: a fegyveres er alkalmazsa jogszersgnek gye, Recueil 1999, 15., 35.


Bedjaoui (2001) i. m. 573.
Rasmussen i. m. 397.
Wil Verwey: The International Court of Justice and the Legality of Nuclear
Weapons: Some Observations. [a tovbbiakban: Verwey] In Karel Wellens
(ed.): International Law: Theory and Practice. Essays in Honour of Eric Suy. The
HagueBostonLondon: Nijhoff, 1998, 761762.
R-J. Dupuy i. m. 399.

240

Az n. automatikus fenntartsok jogszersgnek megtlst is a


Nemzetkzi Brsg, a lehetsgekhez kpest, megprblta elkerlni.
Motvumainak kutatsakor Lamm Vanda azt hangslyozza az n. norvg klcsnk gyben hozott dntst883 elemezve, hogy a Nemzetkzi
Brsgnak gyakorlatilag nem sok vlasztsa volt. Ha ugyanis akr gy
dnttt volna, hogy a szubjektv bels joghatsgi fenntartsok megengedettek, akr pedig, hogy azok a Brsg Stattumval sszeegyeztethetetlenek, az ilyen megllaptsok mindenkppen krosan hatottak volna a
Brsg ktelez joghatsgi rendszerre.884
Az n. albn arany gyre,885 az gei-tengeri kontinentlis talapzat
gyre886 s a kelet-timori gyre emlkezve jut arra a kvetkeztetsre
Santiago Torres Bernardez, hogy az nkorltozs mellett szlhat az is, ha
a mersz elrelps ms, kzismerten vits gyekre is kihatna, amelyek
llamai azonban nem terjesztettk azt a Nemzetkzi Brsg el.887 Igaz,
a kelet-timori gyben a tzis mr ktrtelm:
A Brsg hangslyozza, hogy nincs szksgkppen
akadlyoztatva a bri dntshozatalban azltal, hogy az
tlet, amelynek meghozatalra felkrtk, olyan llam jogi
rdekeit is rintheti, amely nem is peres fl.888
A bsnagymarosi gyben az n. C-varins felptse s zembe helyezse kztti klnbsgttelt mesterkltnek tartva amely brlat vilgosan
rzkelhet az tlethez csatolt nyilatkozatok, llspontok, prhuzamos
illetve klnvlemnyek erdejben a Bedjaoui, Fleischhauer, Herczegh,
Ranjeva, Rezek brk s Schwebel elnk ltal jegyzett vlemnyekben

883
884
885
886
887
888

CIJ: egyes norvg klcsnk gye, Recueil 1957, 23.


Lamm Vanda: A Nemzetkzi Brsg ktelez joghatsgi rendszere. Budapest:
Kzgazdasgi s Jogi KnyvkiadMTA Jogtudomnyi Intzet, 2005, 203.
[a tovbbiakban: Lamm (2005)]
CIJ: a Rmban 1943-ban lefoglalt arany gye, Recueil 1954, 19.
CIJ: az gei-tengeri kontinentlis talapzat gye, Recueil 1978.
Santiago Torres Bernardez: The New Theory of Indispensable Parties
under the Statute of the International Court of Justice. [a tovbbiakban: Torres
Bernardez 1998)] In Wellens, ed. i. m. 745.
CIJ: Kelet-Timor gye, Recueil 1995, 104., 34.

241

vli gy Johan Lammers, hogy ott viszont rzkelhet volt trekvs az


tlet kiegyenslyozottsgra, a politikai elfogadhatsgra.889
A sttushoz ktttsg, mint az nkorltozs eszkze
Erre az rvre a peres eljrsban890 s tancsad vlemnyekben891 is hivatkozott a Nemzetkzi Brsg, ahogyan arra Gerald Fitzmaurice,892
Robert Jennings,893 Shabtai Rosenne,894 Valencia-Ospina,895
889

890
891

892

893
894

895

Johan G. Lammers: The GabcikovoNagymaros case seen in particular from


the perspective of the law of International watercourses and the protection of the
environment. Leiden Journal of International Law 11 (1998) 2, 315. [a tovbbiakban: Lammers]
Pldul: CIJ: Az 1971. vi montreli egyezmny rtelmezsnek s alkalmazsainak krdsei, a Lockerbie melletti lgiszerencstlensggel sszefggsben,
Recueil 1992, 15., 38.
Pldul: CIJ: Dlnyugat-Afrika nemzetkzi sttusza gyben adott tancsad vlemny, Recueil 1950, 140.; az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val
fenyegets jogszersge trgyban a WHO krdsre adott tancsad vlemny,
Recueil 1996, 73., 14.; az Egyeslt Nemzetek Adminisztratv brsgnak 333. szm tletvel szembeni fellebbezs gye (Yakimetz-gy), Recueil 1987, 33., 27.
Jllehet az lland Nemzetkzi Brsgnak igaza volt, amikor elutastotta, hogy
Kelet-Karlia gyben vlemnyt adjon, de fennmaradt a krds vajon a jelenlegi Brsg alkotmnyosan s organikusan ugyanabban a helyzetben van-e, mint
volt az lland Nemzetkzi Brsg. Ms szval itt nemcsak a Kelet-Karlia
elv alkalmazhatsgrl volt sz a jelen esetre nzve, hanem a jelenlegi Brsg
alkotmnynak s sttusnak krdsrl, sszehasonltva a korbbi lland
Brsgval. Idzi: Leo Gross: The International Court of Justice and the United
Nations. RCADI (120) 1967/I, 345. [a tovbbiakban: Gross]
Jennings (1998) i. m. 537.
az Egyeslt Nemzetek egyik f szerveknti minsgben [] a Brsgnak, a
meghatrozan jogi megfontolsokra tekintettel (idertve a jogszi szabatossgot)
egytt kell mkdnie a Szervezet cljainak elrse rdekben, br nem a f szervek dntseit rvnyesti, de nem is juthat olyan eredmnyekre, amelyek ezeket
rvnytelentenk. Rosenne (1985) i. m. 70. Lsd mg Rosenne-tl knyvnek
legjabb kiadsban: E ktelezettsg hatrai abbl fakadnak, hogy a Brsg a
f igazsgszolgltatsi szerv. Ezen az alapon vontk ktsgbe, hogy vlaszolnia
kell-e a krdsre. Rosenne (2006) i. m. Vol. II, 978. Ugyanebben az rtelemben
lsd: Jouannet (2003) i. m. 388.
Valencia-Ospina emlkeztet arra a Nemzetkzi Brsg ltal is (CIJ: az Egyeslt
Nemzetek bizonyos kltsgei trgyban adott tancsad vlemny, Recueil 1962,
168.) rviden hivatkozott dokumentumra (UNCIO, Commission IV, Judicial
Organization, Committee 2, Legal Problems, Doc. 933, IV/2/42 (2), 12 June 1945,
709.), amely bizonytja, hogy 1945-ben a San Francisc-i rtekezleten vilgoss
vlt, hogy az llamok nem kvnnak a Nemzetkzi Brsgra olyan hatskrt bzni,
mint amivel a tagllamok legfels brsgai esetleg rendelkeznek. gy az alapok-

242

Rosalyn Higgins,896 vagy Chester Brown897 is rmutatott. Leo Gross898 ezt


kevsb rezte a tancsad vlemnyekben, br azt elismerte, hogy ezek
bizonyos aspektusai valban ebbe az irnyba mutatnak.899
E tendencia vgs eredmnyt Hubert Thierry hrom rv kombincijval magyarzta:
Elszr is a Brsg elvben nem utasthatja vissza, hogy megvlaszoljon egy tancsad vlemnyre irnyul krelmet. Msodsorban a Brsg
nem is lp ki igazsgszolgltatsi funkcijbl, amikor konzultatv
funkcijt vgzi. Vgs soron ugyanakkor a Brsg nem ignyelhet jogot
mny rjuk vonatkoz cikkeinek rtelmezsben a Kzgyls vagy a Biztonsgi
Tancs maga is rendelkezik az rtelmezs jogval. Az alapokmnyi cikkek rtelmezsvel sszefgg vitk eldntsre az llamkzi peres eljrst, illetve adott
esetben a kzgylstl vagy a biztonsgi tancstl rkez krelem esetben fogja gyakorolni a Nemzetkzi Brsg. Eduardo Valencia-Ospina: The Role of the
International Court of Justice in Fifty Years of the United Nations. Hague Yearbook
of International Law / Annuaire de la Haye de Droit International, 1995, 8.
896 Higgins a kelet-timori gyben s a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl
egyezmny bosznia-hercegovinai alkalmazhatsgrl folyt perekkel pldlzva
mutatott r arra, hogy az emberi jogok tiszteletben tartsnak fontossgt nem vitatva a Nemzetkzi Brsg joggyakorlatban annyira komplexen mindenekeltt
az llamutdlssal, illetve a joghatsgi klauzulk esetleges visszamenleges hatlyval sszegabalyodva vetdtek fel ezek a problmk, hogy a brsg attl tartott,
egy jval nagyobb aknamez nylna meg, ha az emberi jogi szerzdsek esetben
az automatikus llamutdls tzist elfogadn. Higgins (1998) i. m. 695697.
897 Brown i. m. 237.
898 A nemzetkzi jog alkalmazst illeten a Brsg magatartsa egy ketts megkzeltst mutat, ami nagyjbl megfelel annak, amit a funkci dualizmusnak
is mondhatunk, ti. a tancsad funkci, illetve megfelelen a nemzetkzi jogi f
szerveknt jtszott szerepnek, az ENSZ funkci. Utbbi minsgben a Brsg,
gy tnik, elfogadta, st erstette a nemzetkzi szoksjog konszenzulis jellegt,
s a pozitivista elmletet kvetve, gy alkalmazta a nemzetkzi jogot, ahogyan
azt tallta. Elbbi minsgben a Brsg, klnsen, amikor az Alapokmnyt s
az Egyeslt Nemzetekhez szorosan kapcsold okmnyokat rtelmezte, mint pldul a dlnyugat-afrikai mandtumot, gy tnik, egy dinamikus avagy progresszv, ha ugyan nem egy kifejezetten teleologikus llspontot foglalt el. Legalbbis
gy tnt mindaddig, amg a kt funkci nem keresztezte egymst, s egybe nem
olvadt a mandtumgyi jogvitban. Gross i. m. 370.
899 A Brsg joggyakorlata ktsget sem hagy afell, hogy mint az Egyeslt
Nemzetek egyik szerve, s mint az Alapokmny rtelmezje a szervezet cljai
s elvei szerint fog tevkenykedni. De vannak hatrai is annak, amit a Brsg elvrhat, s amit joggal el lehet vrni tle abban a tekintetben, hogy mit kell tennie.
Mindezeket a sajt brsgi funkcija rgzti, valamint az a krnyezet, amelyben,
akrcsak az Egyeslt Nemzetek, tevkenykedik. Gross i. m. 404.

243

arra, hogy igazsgszolgltatsi kontroll al vesse a nemzetkzi szervek


hatrozatait. Ezen elvek kzl az els kett tulajdonkppen altmasztan, hogy a Brsg a hatrozatok rvnyessgt vizsglja. A harmadik
ezzel szemben ppen az, hogy korltozza e terleten a Brsg hatsk900
rt. Hasonl rtelemben ltja a krdsnek ezt a vetlett Alain Pellet,
hangslyozva, hogy a hatrozatok kontrollja a jus cogens-szel illetve az
Alapokmnnyal val sszeegyeztethetsg vizsglatt jelenti.901
Vlad Verescsetin az utbbi vek tancsad vlemnyei kzl tbbnek
is az obskrus voltt illet kritikkra vlaszolva a trsadalmi elgtelensg
(social insufficiency) fogalmra utal, ami az rtelmezsben azt a helyzetet jellemzi, amikor az egyik llamcsoport akar valamit, valaminek a
kimondst, amit a ms llamok viszont nagyon nem akarnak. Egy ilyen
hzag-helyzetben a Nemzetkzi Brsg nem teheti meg s nem is szabad
megtennie, hogy a hzagot maga tltse ki tancsad vlemnye segtsgvel. Verescsetin szerint a Nemzetkzi Brsg csak vilgossgot sugrozhat e trsadalmi elgtelensgre, de nmaga nem tltheti ki az rt.902 Itt
elzetes dogmatikai alapvetsrl eleve nincs sz, s Verescsetin szerint
esetrl esetre, az sszes krlmny figyelembevtelvel kell eldnteni a
Nemzetkzi Brsgnak, hogy mi is lehet a megteend lps.903
Emmanuelle Jouannet ltalnost, s mindenekeltt a tancsad vlemnyekre fkuszlva gy vli, hogy a br csak akkor vgezhet kreatv vagy
legalbbis ersen konstruktv joggyakorlatot, ha az alkalmazand szably
elgtelensgeket mutat ugyan, de ez a bri aktivits csak egy valban elre
meghatrozott s rszben mr szablyozott krnyezetben kerlne kifejtsre.904
Mc Whinney szerint jellemz az nkontroll a nagy politikai gyekben,905
s a Nemzetkzi Brsg egybknt is tartzkodik a jogi intervencionizmus
gyakorlstl, illetve a politikai rtk kinyilatkoztatsoktl, hacsak nincs
meg ehhez az sszes eljrsjogi s jogrvnyestsi elfelttel. Mindaddig
ez a hozllsa, amg jogilag s politikailag mg nem idszer, s nem is
900
901
902
903
904
905

Thierry i. m. 400.
Pellet (1997) i. m. 251.
Vlad Vereshchetin: Is Deceptive Clarity better than Apparent Indecision in an
Advisory Opinion? In Yakpo Boumedra (ed.): Liber Amicorum Judge Mohammed
Bedjaoui. The HagueLondonBoston: Kluwer, 1999, 539.
Vereshchetin i. m. 543.
Jouannet (2003) i. m. 389390.
McWhinney (1991) i. m. 136. Ugyanebben az rtelemben utal az atomfegyverrel
rendelkez llamok elrettentsi politikjra: Verwey i. m. 761.

244

tudna segteni egyttmkdve vagy elklnlten a nemzetkzi politikaalakts olyan tnyezinek, mint a Kzgyls vagy a Biztonsgi Tancs.906
Vera Gowlland-Debbas viszont ppen ezrt azt nem tartan szerencssnek,
ha e kt legfontosabb szerv mellett az ENSZ egy majdani reformja a ftitkr
szmra is lehetv tenn a Nemzetkzi Brsg megkeresst.907 Robert
Jennings gy vli, hogy ppen ez tudn kiegyenslyozni a Nemzetkzi
Brsg s a Biztonsgi Tancs kapcsolatt, hiszen tny, hogy tancsad
vlemnyeket szemben a npszvetsgi gyakorlattal az Alapokmny 96.
cikke szerinti ltalnos felhatalmazottsg dacra inkbb csak a Kzgyls,
s nem a Biztonsgi Tancs krt,908 Fleischhauer pedig gy rtelmezi Butrosz
Gali akkori ftitkr az llamok ltal igen hvsen fogadott javaslatt,909
hogy azt a ftitkr jszolglati misszii kiegsztseknt, a vitban rintett
felek egyetrtsvel kvnta volna gyakorolni,910 gy bizonyos szempontbl
ekkor is a npszvetsgi megolds ksznt volna vissza.
Jennings fent idzett tanulmnyban azonban azt is hangslyozza, hogy
a tancsad vlemnyek esetben a Nemzetkzi Brsgtl mg nagyobb
nkontrollt kell elvrni, mint a peres eljrsokban.911 Ezrt br elismerst fejezi ki, de valjban kicsit meg is szlja Sir Hersch Lauterpachtot,912
mondvn, hogy knnyelmen szrfzik az eltr termszet peres jogfejleszts s a tancsad vlemnyes jogfejleszts kztt.913
Shabtai Rosenne ugyanakkor klnvlasztja azokat a ktttsgeket,
amelyek a Nemzetkzi Brsgnak igazsgszolgltatsi szervknt lvezett
pozcijra mutatnak vissza azoktl, amelyek a Nemzetkzi Brsgot,
mint az ENSZ egyik f szervt terhelik.914
906
907
908
909

McWhinney (1991) i. m. 136.


Vera Gowlland-Debbas: Commentary. In PeckLee, ed. i. m. 261.
Jennings (1998) i. m. 537.
Javaslom, hogy a ftitkr kapjon felhatalmazst arra, hogy az Alapokmny
96. cikk 2. bekezdse alapjn kamatoztathassa a Brsg tancsad hatskrt.
Agenda for Peace, Doc. A/47/277, S/24111, 11., 38.
910 Carl-August Fleischhauer: The Constitutional Relationship between the Secretary
general of the United Nations and the International Court of Justice Justice. In
Boutros Boutros-Ghali Amicorum Discipulorumque Liber. Paix, dveloppement,
dmocratie Peace, Development, Democracy. Bruxelles: Bruylant, 1998, 471.
911 Jennings (1998) i. m. 534.
912 Ti. a jelen knyvben is sokszor hivatkozott alapmvet: S. H. Lauterpacht i. m.
913 Jennings (1998) i. m. 533.
914 Rosenne (2006) i. m. Vol. II., 977987.

245

A brsgi gyakorlat mint korlt, s a megelz dntsek, mint korltok


Nyilvnval, hogy klns vatossggal jrnak el a nemzetkzi brsgok akkor, amikor egy msik brsg dntsrl van sz, s ez klnsen
rvnyes a vlasztottbrsgi tletekre. Ezeket a tteleket igen pontosan
fejtette ki a Nemzetkzi Brsg a spanyol kirly vlasztottbrsgi dntsnek gyben:
Mivel a vlasztottbrsgi tlettel szemben nincs fellebbezsre md, [ti. a Nemzetkzi Brsg KP] nem is
kezdhet bele a Nicaragua ltal a vlasztottbri tlet rvnyessgvel szemben megfogalmazott ellenvetsek vizsglatba gy, ahogyan azt egy msodfok brsg tehetn. A
Brsgot nem arra krtk, hogy dntsn abban, jl vagy
rosszul dnttt-e a vlasztottbr. Ezek a megfontolsok, valamint az ehhez kapcsoldak nem relevnsak azon funkcikat illeten, amelyeket a Brsg a jelen eljrs sorn gyakorol, s amelyek abban foglalhatk ssze, hogy jelentse ki,
amennyiben az bebizonyosodott, hogy a vlasztottbrsgi
tlet semmis s joghatst nem gyakorol.915
A bri visszafogottsg (az angolamerikai szaknyelvben az n. judicial
caution, judicial economy) vgs soron alapveten egybevg azzal, hogy
a brsgoknak, s kvetkezskppen a nemzetkzi brsgoknak is, termszetes trekvse a kialaktott joggyakorlat koherencijnak megrzse, teht ppen ez a gyakori motvuma a visszafogottsgnak, az elrelps elutastsnak.916 A nemzetkzi br nem in abstracto, de nem is ex
nihilo dnt, rja Jouannet.917
A bri mozgsszabadsg ( judicial discretion) megfontolsai nem homlyosthatjk el azt a vgs soron meghatroz fontossg tnyt,
hogy ez a mozgsszabadsg a ltez jog alkalmazsnak ktelezettsge
ltal korltozva van, s csak azon az orbitlis plyn keringhet, amelyet
a precedensen nyugv tendencik jelltek ki. szgezte le Sir Hersch
915
916

917

CIJ: A spanyol kirly vlasztottbri tletnek gye, Recueil 1960, 214.


Az a tny azonban, hogy a Brsg rtkeli, hogy dntseinek milyen kihatsa
lehet egyb gyekre nzve, illetve szlesebb rtelemben vve a nemzetkzi kzssgre, igenis visszafogottsgra sztnz a kvetkeztetsek levonst illeten.
Shahabuddeen (1990) i. m. 216. Hasonl rtelemben: Abi-Saab i. m. 137.
Jouannet (2003) i. m. 388.

246

Lauterpacht.918 Igaz, knyvnek elejn szellemesen arra is rmutatott,


hogy a nemzetkzi bri gyakorlatban egyszerre van jelen a visszafogottsg tendencija s a szembetn haj annak ltszata megteremtsre.919
Shahabuddeen arra is figyelmeztet, hogy a bri visszafogottsg esetenknt a kvnatos irnyba trtn jogfejleszts lehetsgnek kihagysra
vezetett,920 Guillaume azonban mgis a joggyakorlat egysgessgnek
megvst tartotta kiemelked fontossgnak, s a szaporod kamark
vonatkozsban azok nkontrolljban bzott, hiszen a testlet joggyakorlata semmit sem nyerne egy mindenkit csak megkesert, kicsinyes921
bels csatrozssal.922
Alain Pellet veti fel, hogy a tudatos visszafogottsgnak adott esetben
csak termszetesen ppen az ellenkez irnyban szinte ugyanolyan
irnyad hatsa lehet, mint az aktivista magatartsnak.923 Pellet ppen
ezrt brlja a Yerodia gyben924 az emberisg elleni bncselekmnyt elkvet Yerodia Ndombasinak a klgyminiszterek diplomciai mentessgnek kpnyege al trtn elbjtatst, igaz, megjegyzi, hogy a Diallo
gyben mr jobban gyelt arra a Nemzetkzi Brsg, hogy teljesen azrt
ne lehetetlentse el a ksbbi jogfejldst.925
A Brsg, miutn megvizsglta az llamok gyakorlatt,
valamint a nemzetkzi brsgok s vlasztottbrsgok
dntseit az zlettrsak s a rszvnyesek diplomciai
vdelmt illeten, azon az llsponton van, hogy ezekbl
nem vezethet le legalbbis jelenleg mg nem olyan ki-

918
919
920

S. H. Lauterpacht i. m. 399.
S. H. Lauterpacht i. m. 77.
Shahabuddeen (1990) i. m. 216. Erre Wil Verwey szerint az atomfegyverek alkalmazsnak jogszersge trgyban adott tancsad vlemny a j plda. Verwey,
i. m. 753.
921 Ti. picrocolesque, az eredeti szvegben is idzjelbe tve, Rabelais-tl vve.
922 Guillaume (2003) i. m. 8283.
923 Br ltalban ktsgtelenl a ltez jogot alkalmazza, nem habozik amikor szmra ez szksgesnek tnik beavatkozni annak kialakulsi folyamatba akr
azrt, hogy alaktsa annak irnyt, akr azrt, s ez kevss szerencss, hogy megakadlyozzon vagy lefkezzen valamilyen folyamatot. Pellet (2007) i. m. 44.
924 CIJ: A 2000. prilis 11-i letartztatsi parancs gye [Yerodia-gy]
925 Pellet (2007) i. m. 44.

247

vtel, ami lehetv tenn a helyettests926 rvn megvalsul vdelmet, ahogyan arra Guinea hivatkozott.927
A brk blcsessge a legnagyobb biztostk, ebben kell bzni, rta mg
brknt Guillaume.928 Decaux929 szintn ezt tekinti a judicial caution legfontosabb funkcijnak, Karagiannis pedig gy vli, hogy trsadalmi
szksgszersg a bri nkontrollra val hivatkozs, hiszen gy lehet csak
megrizni a koherencit,930 ugyanakkor a nvekv szm, partikulris nemzetkzi trvnyszkek mg tvol vannak attl, hogy a judicial self-restraint-t
kiss meglep, de szellemes francia fordtsban a brsgi udvariassgot
(courtoisie judiciaire) alapvet zsinrmrtknek tekintsk. 931
Figyelmen kvl hagyva az lland tlkezsi gyakorlat eszttikai szpsgt, vilgos, hogy alapveten egy jogi-politikai rtk van a htrben:
a joggyakorlati koherencia megrzse hozzjrul ahhoz, hogy megmaradjon az llamok bizalma az adott nemzetkzi brsgban, kvetkezskppen termszetesnek, vagy legalbbis magtl rtetdnek tekintsk
az adott testlethez fordulst.
Ennek is jele, hogy a nemzetkzi br sohasem jelenti ki, hogy vltoztatott volna a joggyakorlatn: legfeljebb addig megy el, hogy kijelentse,

926 Az gy lnyege az volt, hogy a guineai szrmazs, de Kongban hossz id ta


nll zleti tevkenysget folytat Diallo zlettrs lett kt ottani bejegyzs,
Africom-Zaire s Africontainers-Zaire nev trsasgban. A trsasgok anyagi
helyzete egyre rosszabb lett, ugyanakkor Diallo sajt eredeti vllalkozsa is rossz
helyzetbe kerlt, tbbek kztt azrt, mivel a kongi kormny a sajt megrendelseit
nem fizette ki. A kormny a Diallo-val keletkezett konfliktust gy kvnta rvidre
zrni, hogy letartztatta, majd kiutastotta Diallo-t. Hazja Diallo rdeksrelmeit
magra vllalva diplomciai vdelmet kvnt gyakorolni i) Diallo s ii) rdekeltsgei felett valamint iii) az Africom-Zaire s iv) az Africontainers-Zaire javra is.
Utbbi kt esetben merlt fel a helyettests krdse. Kong pergtl kifogsai
kzl a Nemzetkzi Brsg a kt utbbira vonatkozt elfogadta, hangslyozva,
hogy a kt trsasg kongi jog szerint alakult, Kongban mkdtt, s a Barcelona
Traction-gyben kimondottak rtelmben sem ltta alapjt annak, hogy egy trsasg rdekben egy azzal jogilag ssze nem kapcsold llam fellphessen.
927 CIJ: Ahmadou Sadio Diallo gye, Recueil 2007, 89.
928 Guillaume (2003) i. m. 8283.
929 Decaux (2008) i. m. 300.
930 Karagiannis i. m. 106.
931 Karagiannis i. m. 138.

248

a korbbit adaptlta az eset egyedi krlmnyeihez. A doktrna lesz az,


amelyik majd rmutat a plfordulsra.932
Nincs szksg sem tlzsba vitt rendszerezsre (over-systematisation),
fleg ott nem, ahol a jog mozgsban van,933 de extravagancira sem,934
rta Shahabuddeen.
Megjegyzend, hogy mg azokban a rendszerekben is, amelyek az
adott nemzetkzi brsg ktelez joghatsgra ptenek mint amilyen immron az Emberi Jogok Eurpai Brsga a joggyakorlat-koherencia megvsa elsdleges fontossg maradt. Fentebb mr idztem a
strasbourgi n. cigny gyeket, ahol az Emberi Jogok Eurpai Brsga
sokig egy jval rgebbi dictumnak adott prioritst, figyelemmel a kisebbsgvdelmi krdsekben hivatkozott llamkzi konszenzus alapvet bizonytalansgra. Az tagadhatatlan, hogy az eurpai tancsi keretek
kztt elfogadott, az egyetrtst s a megelz vekhez, vtizedekhez
viszonytva nagyobb nyitottsgot tkrz Nemzeti kisebbsgek vdelmnek eurpai keretegyezmnye hordozza is magban a konszenzust (igaz,
szmos cikk szerint annak a diplomatikus megfogalmazsok szerinti,
mindenkinek mg ppen hogy elfogadhat csrit). A Keretegyezmnyre,
mint a kisebbsgvdelmi problematika kezelsben fontos szerepet jtsz dokumentumra val hivatkozs, s fleg a kisebbsgi krds irnti
nagyobb eurpai tancsi rzkenysg fontossgnak hangslyozsa, a
visszafogottsg dacra is, jelents fejldst jelent a korbbi tletekhez
kpest.935
Matscher kln is hangslyozta annak szksgessgt, mennyire figyelmesnek is kell lenni a nemzetkzi szerzdsek rtelmezsnek
korltaihoz kzeledve, jllehet, vitathatatlannak tartja, hogy maga az tlps nem egyszer megtrtnt. Mindazonltal s ezt hangslyoznom kell
az evolutv rtelmezs egy olyan mdszer, amelyet nagy odafigyelssel
lehet csak alkalmazni. Azt szintn elfogadom, hogy bizonyos esetekben
a Brsg [ti. az Emberi Jogok Eurpai Brsga KP] eljutott azokig a
hatrokig, amelyek egy nemzetkzi szerzds rtelmezst krbeveszik.
932
933
934
935

Karagiannis i. m. 152.; Ugyanebben az rtelemben: Bruhcs i. m. 198.


Shahabuddeen (1990) i. m. 221.
Uo.
A Buckley c. Egyeslt Kirlysg gyre viszamutatva, e tzist lsd a CEDH:
Chapman c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet 9394.-ban, valamint a Lee
c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet 9596.-ban s a Beard c. Egyeslt
Kirlysg gyben hozott tlet 104105.-ban.

249

Nha azonban, nekem gy tnik, tl is lpett azokon, s egy olyan terletre


merszkedett, ami immr nem a szerzds rtelmezshez tartozik, hanem
a jogalkoti politikhoz, ami pedig nem egy brsgra tartozik, hanem a
jogalkotra (avagy a nemzetkzi keretek kztt a rszes llamokra).936
Mindazonltal a kormnyok gy is, mint potencilis panaszosok
bizalmnak megrzse igazsgszolgltatsi nkontrollt937 jelent, s ebben az rtelemben vilgos, hogy vannak a bri funkci gyakorlsnak
benne rejl korltai,938 ahogyan arra a Nemzetkzi Brsg is rmutatott. Szmos szerz, mint pldul Charles Cheney Hyde,939 Sir Hersch
Lauterpacht,940 Leo Gross,941 vagy Oscar Schachter942 hangslyozza ennek a szablynak a klns jelentsgt. Friedmann943 ehhez az llamok
936
937
938
939

Matscher i. m. 283284.
Matscher i. m. 303.
CIJ: az szak-kameruni gy, Recueil 1963, 15., 29.
ltalban gy tekintik, hogyha mr a jelenlegi hborban jjlesztettk a nemzetkzi jogot kiszolgltat Brsgot, integritsnak s hasznossgnak nvekedse attl a sikertl fgg, hogy megjelenik-e az a meggyzds, hogy funkcija a
jog kimondsban illetve tkrzsben ll, mgpedig gy, ahogy azt az llamok
gyakorlata s egyezmnyei formljk, s nem pedig abban, hogy gy alkot jogot,
mintha a nemzetkzi kzssgtl jogostvnyt kapott volna jogalkotsra. Hyde
(1947) i. m. 16251626., 576.
940 Teht olyan brsgrl van sz, amely kvetkezetesen gyel arra, hogy ne mdostsa a ltez jogot, jllehet egy ilyen akci beirnythat lenne egy fontos jogi elv
ngy sarkpontja kz, gy drasztikusan visszafogva az aktivizmust. A kormnyok
persze visszautasthatjk, hogy gyeket vigyenek elbe, de meg is jthatjk a mr
ltez ktelez bri vitarendezst. S. H. Lauterpacht i. m. 76.
941 A Brsgot kti [] sajt stattuma, a nemzetkzi jog, valamint a bri szabatossg megfontolsai. Gross i. m. 341.
942 [] a nemzetkzi trvnyhoz szerv hinya s a szerzdsktsi folyamat bizonytalansgai mg tbb visszafogottsgot ignyelnek a nemzetkzi brsgoktl,
mivel itt nem beszlhetnk a trvnyhozi testletek ellenrz s javt tevkenysgrl. Egy brsg, ami trvnyhoz hjn tl gyorsan s tl messzire megy
az j jogot s az j ktelezettsgeket illeten, hatalmasabb lesz, mint amennyire
az llamok szeretnnek lenni. Trkeny s bizonytalan igazsgszolgltatst az llamok tovbbra is l megegyezsre alaptani, nagy kockzatokkal jrna. Mg
hozztehetjk ezekhez az vatoskod megjegyzsekhez a ktsgeket, vajon a brk kpesek-e arra, hogy a jogot az j szksgletekhez alaktjk, klnsen ott,
ahol nincs olyan trvnyhoz, aki kpes lenne kijavtani egy ksbbi blcsessg
fnyben az igazsgszolgltats tvedseit. Schachter i. m. 67.
943 A Nemzetkzi Brsg habozst, hogy ljen a sajt magban benn rejl hatskrkkel, erstette a mai vilg ideolgiai megosztottsga, s a szmos j llam
megjelense, amelyeket politikai trtnetk s gazdasgi fejldsk llapota gya-

250

ideolgiai megosztottsgt tette hozz, Sughihara944 viszont azt is felveti,


hogy a nemzetkzi jog stabilitsba s adekvt voltba, a nemzetkzi brsgok integritsba vetett bizalom annl inkbb ersbdik, minl inkbb rutin
jelleg s politikailag kevsb szenzibilis gyeket dntenek el a brk.945
Ezzel rezheten egybevg Jennings llspontja is. Ma mr a kormnyok is egyre inkbb felismerik, hogy bizonyos termszet vitknak a
bri eljrs a legjobb kezelsi mdja. [] A bkhez s a stabilitshoz a
Brsg legjobban akkor jrulhat hozz, ha az olyan termszet gyekben,
amelyekhez eljrsa illik, hozzszoktatja a kormnyokat ennek ignybevtelhez, mgnem az rendszeres s normlis kormnyzati magatartss
nem vlik.946 Guillaume a nemzetkzi jogkzssg struktrjnak sajtossgai miatt szintn az llamok egyttmkdsi kszsgnek megrzst hangslyozta,947 Shabtai Rosenne a pas dintrt, pas daction elvre948
hivatkozik, amelynek szigor alkalmazsa bizonyosan nem mindig esik
egybe a nemzetkzi kzssg szndkaival s elvrsaival. De e szably
all a brsgot csak a nemzetkzi kzssg oldozhatja fel.949
Lnyegben hasonlan rtelmezi az egykori jugoszlviai terleteken
elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszknek mozgsszabadsgt Michael Bothe.950
Ezt a tzist nhny vvel ezeltt a Nemzetkzi Brsg is megerstette
a francia nukleris ksrletek gynek msodik felvonsban, amikor a
nakvv, ha ugyan nem ellensgess tett a nyugati vilg idsebb nemzetei irnyban. Friedmann i. m. 163.
944 Imperatv fontossg a Brsg szmra, hogy h maradjon azokhoz az igazsgszolgltatsi korltokhoz, amelyekhez szorosan ktdik funkcijnak elltsa.
Takane Sughihara: The Judicial Function of the International Court of Justice
with Respect to Disputes Involving Highly Political Issues. In A. S. MullerD.
R aicJ. M. Thuranszky (ed.): The International Court of Justice Its Future Role
after Fifty Years. The HagueBostonLondon: Nijhoff, 1997, 138.
945 Uo.
946 Robert Yewdall Jennings: The Proper Work and Purposes of the International
Court of Justice. In A. S. MullerD. RaicJ. M. Thuranszky (ed.): The
International Court of Justice Its Future Role after Fifty Years. The Hague
BostonLondon: Nijhoff, 1997. 45.
947 Guillaume (200) i. m. 31.
948 A szjtk tartalmnak megkzelt fordtsa krlbell a kvetkez: Ha nem
rdeked, ne is lpj!
949 Shabtai Rosenne: Presentation. In Peck Lee, ed. i. m. 489.
950 Bothe i. m. 592.

251

testlet igen mereven hozzkttte magt a de facto ugyanebben az gyben korbban kimondottakhoz.
Figyelemmel az 1974-ben meghozott tlet elemzsre, a
Brsg arra a kvetkeztetsre jutott, hogy az emltett tlet kizrlag a lgkri atomrobbantsokkal foglalkozik.
Kvetkezskppen nincs a Brsgnak lehetsge arra, hogy
most figyelembe vegye a fldalatti atomrobbantsokat. A
Brsg nem veheti figyelembe j-Zland arra irnyul rveit, hogy milyen krlmnyek kztt vgzett Franciaorszg
1974 utn fldalatti atomrobbantsokat, s nem veheti figyelembe a nemzetkzi jognak az elmlt vtizedekben
bekvetkezett fejldst sem jelesl az 1986. november
25-i noumai egyezmny megktst sem , mint ahogyan
Franciaorszg azon rveit sem, hogy az j-zlandi kormny
szerinte milyen magatartst tanstott 1974 ta.951
A visszafogottsgnak a nemzetkzi bntetbrsgi gyakorlatban fokozottan kell rvnyeslnie, rja Salvatore Zappala. Klnsen gyelni kell
szerinte arra, hogy senkit se bntessenek meg gy, hogy sajt egyni
bntetjogi felelssgn tl mg a kapcsold bncselekmnyek miatti
felelssget is rterhelik.952
c) A segdanyagok inkbb visszafog jellege
Mint a korbbiakban lthattuk, a segdanyagok a jogfejlesztsre eleve
csak szerny hatst gyakorolnak.
A titkos (vagy legalbbis a msik fl tudomsra nem hozott, s fleg
vele nem egyeztetve ksztett) trkpeknek, valamint azoknak, amelyek
csak illusztratv clzattal kszltek, s maguk is hangslyoztk,953 hogy
jogcm gyannt nem rtelmezhetk, rtelemszeren eleve kevs eslyk
volt arra, hogy rdemben hozzjruljanak a bri jogfejlesztshez.954 De
CIJ: a Nemzetkzi Brsg 1974. december 20-i tlete 63. -a szerinti helyzet
megvizsglsnak gye, Recueil 1995, 22., 63..
952 Zappala i. m. 71.
953 Ilyen disclaimer-t szmos ENSZ-trkp is tartalmazott.
954 Kamto (2003) i. m. 394., 397.
951

252

ettl fggetlenl is a Nemzetkzi Brsg rezheten nem hajland meghatroz jelentsget tulajdontani a trkpeknek. Egyes esetekben a trkpek hozzjrulst ellentmondsosnak tlte, ms esetben ugyanakkor
nem semmistett meg egy vlasztottbri tletet pusztn azrt, mivel abbl hinyzott egy fontosnak tn trkp.
Miutn megvizsglta a felek ltal elterjesztett rveket, valamint a beterjesztett trkpeket s fnykpeket, a
Brsg csak arra tud kvetkeztetni, hogy a folyamgy
vonalnak konfigurcija miatt a dli g kpezi a Chobe
folysnak f- s termszetes vonalt, mieltt az kett
gazna.955
[] lehetne vitatni azt a krdst, hogy a msodik krdsre adott vlasz hjn a brsg [le tribunal KP] kteles
volt-e egy, a kompromisszumban is elirnyzott trkpet
megrajzolni. De a Brsg [la Cour KP] nem tartja szksgesnek egy ilyen vitba trtn bebocstkozst. Hiszen
vgs soron egy trkp hinya a jelen krlmnyek kztt eleve nem jelenthet olyan eljrsi szablytalansgot,
amelynek termszetszer kvetkezmnye a vlasztottbri
dnts rvnytelensge lehetne.956
A trkpekkel szembeni bizalmatlansg azrt sem alaptalan, magyarzza Jean-Pierre Cot, mivel konkrt plda is volt arra, hogy a Nemzetkzi
Brsg el benyjtott dokumentumok kzl az egyik flnek nyolcvanegyet (!) vissza kellett vonnia, mivel kiderlt, hogy kizrt, hogy a Quatar
s Bahrein terleti krdseinek s tengeri elhatrolsnak perben relevns idben kszlhettek volna: a XIX. szzadinak feltntetett trkpeken
ugyanis felismertk a Royal Air Force pecstjt.957 Ugyanezt a trtnetet
felidzve jegyzi meg Shabtai Rosenne, hogy ezeknek a lpseknek azonban semmi nyoma sincs magban az tletben.958 Ugyanez azonban tulaj955
956
957
958

CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, 29., 39..


CIJ: Bissau Guinea / Szenegl 1989. november jlius 31-i vlasztottbrsgi dnts gye, Recueil 1991, 25., 64.
Jean-Pierre Cot: Le monde de la justice internationale. In Coussirat-Coustere,
ed. i. m. 517.
Rosenne (2005) i. m. Vol. III., 1248.

253

donkppen mr korbban is elfordult, s a spanyol kirly vlasztottbri


tletnek gyben hozott tlet szvegbl ugyangy nem derl ki, hogy
fordtsi s hitelessgi ktsgek miatt egy beterjesztett segdanyag felhasznlsrl szintn le kellett mondani,959 s legfeljebb a perbeszdek
jegyzknyvbl lehet rekonstrulni a trtnetet.960
d) A vitban ll felek aktusai s magatartsuk
Ha a felek, gy tnik, maguk sem ignylik egy jogi krds megvilgtst
(jllehet ez esetleg igen szorosan ktdik a jogvita f trgyhoz), a nemzetkzi brsgok nem ktelesek arra ex officio kitrni. Ezzel az rvvel
kerlte el a Nemzetkzi Brsg, hogy a bsnagymarosi gyben a krnyezetvdelem ktelezettsgnek961 esetleges jus cogens jellegrl (vagy
legalbbis egy in statu nascendi megragadhat jus cogens folyamat adott
stdiumrl) nyilatkozzon meg.962

959 Rosenne (2005) i. m. Vol. III., 12471248.


960 CIJ: spanyol kirly vlasztottbri tletnek gye, 2nd pleading, 168169.
961 Igen rdekes ebbl a szempontbl, hogy a hgai perben a magyar delegci tagjaknt szerepl Nagy Boldizsr az tletet elemz rtkes tanulmnyban felsorolja
a szerzds-megsznsi okok kztt szinte mindazt, amit a szerzdshez kpest
idben ksbb ltrejtt jus cogens kapcsn szoks mondani, m anlkl, hogy a
bvs szt ( jus cogens) kiejten: Magyarorszg abbl indult ki, hogy a nemzetkzi jog forrsai kztt nincs hierarchia, ezrt ha 1977 utn olyan szerzdsi vagy
szoksjogi szablyok alakultak ki, amelyeket nem lehet az 1977. vi szerzdssel
egy idben alkalmazni, mert a ktelezettsgek kizrjk egymst, akkor a ksbbi
szablynak kell elsbbsget biztostani. [] A krnyezet- s termszetvdelmi
jog 1977 utni fejldse szmos olyan kvetelmnyt alaktott ki, amelyek vagy
szoksjogi alapon, vagy, mivel az j egyezmny rszesei lettek (mint pldul a
biolgiai sokflesg esetn), ktelezik Magyarorszgot s Csehszlovkit, majd
Szlovkit, s az 1977. vi szerzdsben s a kzs egyezmnyes tervben meghatrozott vzlpcsrendszerrel sszeegyeztethetetlenek. Ebbl addn az 1977.
vi szerzds megsznik, mert helyre a vizes terleteket, a vadon l llat-s
nvnyfajokat, a felszni s a felszn alatti vzkincset, a Duna vzminsgt s a
biolgiai sokflesget vd egyezmnyi s szoksjogi szablyok lptek, amelyek
egytt az rintett terlet pratlan krnyezeti rtkeinek s erforrsainak a megvst kvetelik meg. Nagy B. (1997) i. m. 162163.
962 A magyar kormnynak az 1977. vi szerzdst felmond 1992. mjus 16-i nyilatkozata is a krnyezetvdelem fokozott jelentsgt a krlmnyek alapvet vltozsa
(clausula rebus sic stantibus) keretei kztt hangslyozta, a jus cogens-re csak
mint a magyar llamhatrokat vd elvknt hivatkozott. A magyar kormny nyilatkozata az 1977-es jegyzk megszntetsrl. In Vargha (szerk) i. m. 134135.

254

A Brsg vgl pedig megjegyzi, hogy amikor krvonalaztk, milyenek is lehetnek majd szerintk a vlaszok a
kompromisszumban feltett krdsekre, a felek rvelsket
az 1977-es szerzdsre sszpontostottk; s ezt terjesztettk ki a kapcsold okmnyokra is, amelyeket egy egyezmny-sszessg segdelemeinek tekintettek, s amelyek
sorsa elvben osztja annak a f elemnek a sorst, amit a szerzds hatrozott meg. A Brsg tudomsul veszi a felek
ezen llspontjt, s nem tartja szksgesnek, hogy ebben a
stdiumban ennl mlyebben trgyalja ezt a krdst.963
Mivel egyik fl sem lltotta, hogy az 1977-es szerzds
megktse ta a krnyezetvdelem jus cogens termszet
normi jelentek volna meg, ezrt a Brsgnak sem kell
vizsgldnia a szerzdsek jogrl szl bcsi egyezmny
64. cikknek kihatsait illeten.964
Kamerun s Nigria jogvitjban a Nemzetkzi Brsg pedig olyan rtelm megjegyzst tett, hogy amennyiben valamit igazn fontosnak tartanak
a felek, akkor azt fejtsk ki rszletesen. Egy per tangentem elejtett rv nem
kell, hogy arra indtsa a testletet, hogy mlyebben foglalkozzon is vele.
Nigria azt is lltja mg, hogy ez a megllapods [ti.
1913. mrcius 11-i angolnmet megllapods KP] azrt
is hibs, mivel ellentmond az 1885. februr 26-i berlini
konferencin elfogadott ltalnos Akta preambulumnak.
[] Ami a berlini konferencia ltalnos Aktjt illeti, a
Brsg megjegyzi, hogy ezt az rvet Nigria csak rviden
rintette beadvnyban, s nem trt r vissza sem a msodik fordul emlkiratban, sem a szbeli eljrsban. gy
azonban arra sincs szksg, hogy a Brsg azt rszletesen
megvizsglja.965

963
964
965

CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997. 25., 26.


CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997. 64., 112. .
CIJ: Kamerun s Nigria szrazfldi s tengeri hatrainak gye, Recueil 2002,
400., 194195.

255

Az igaz, hogy Nigria nyolcszzharminct oldalas beadvnyban ez arra


a kt sorra utal, hogy mivel az 1885-os akta preambuluma szerint a felek
arra trekednek, hogy a bennszltt lakossg erklcsi s anyagi jltt
minl magasabb szintre emeljk, Nigria szerint ezzel nem tnt sszeegyeztethetnek, hogy a jogvita trgyt kpez Bakassi-flszigetet egy
1913-as megllapodsban a lakossg megkrdezse nlkl adta volna t
Anglia Nmetorszgnak.966
Az utbbi kt tletbl idzett megjegyzsek azt a benyomst keltik,
hogy abban az esetben, amikor a felek nem exponlnak egy klns problmt, akkor a Nemzetkzi Brsg sem tekinti szksgesnek, hogy maga
is kitrjen arra. A LaGrand gyben a Nemzetkzi Brsg ugyanezzel az
rvelssel magyarzta, hogy eleddig mirt is kerlte el, hogy az ideiglenes intzkedsek jogi termszetrl llst foglaljon.
A mai napig sem az lland Nemzetkzi Brsgot, sem
a jelenlegi Brsgot nem krtk arra, hogy nyilatkozzon az
ltala a Stattum 41. cikke alapjn kibocstott vgzsek joghatsait illeten. Mivel Nmetorszg harmadik vgkvetkeztetse kifejezetten olyan nemzetkzi jogi ktelezettsgre hivatkozik, hogy eleget kell tenni a Brsg ltal 1999.
mrcius 3-n kibocstott, ideiglenes intzkedst tartalmaz
vgzsnek, s mivel az Egyeslt llamok vitatja egy ilyen
ktelezettsg fennllst, a Brsgot immron felkrtk,
hogy kifejezetten foglaljon llst errl a krdsrl.967
E levezets elegancija s logikja tagadhatatlan, az olvasban csak azrt
van egy kis bizonytalansg, mivel esetleg felrmlik benne, hogy mennyi
kze is volt a Barcelona Traction gy rdemnek az erga omes normkhoz
(kzttk az egyik pldaknt hivatkozott rabszolga-kereskedelemhez), s
kapott-e explicit krst a felek rszrl a Nemzetkzi Brsg, hogy ott s
akkor, ezekben a krdsekben foglaljon llst
A felek magatartsa figyelembevtelnek abban az rtelemben is van
jelentsge, hogy ha egyazon fl egymsnak ellentmond lpseket tesz,
pldul a Nemzetkzi Brsg eltti peres eljrs sorn vagy azon kvl,
966
967

Counter-memorial of the Federal Republic of Nigeria, Volume I. 168169.


http://www.icj-cij.org/docket/files/94/8602.pdf
CIJ: LaGrand gy, Recueil 2001, 501., 98. .

256

akkor a brk arra a kvetkeztetsre is juthatnak, hogy ha az llam maga


sem biztos az ltala eltte kpviselt llspontban, akkor nekik vgkpp
nem kell klnsebben merszen elre lpni.968

2. A nem jogi termszet korltok


2.1. Az informcihiny
A valamely tlet vagy tancsad vlemny trgyhoz ktd, a dntshez szksgesnek tn informcik hinyra, elrhetetlensgre is trtnt mr hivatkozs, magyarzva, hogy valamely rszkrdsben mirt
nem hoz az adott nemzetkzi brsg dntst, vagy hogy az ismert tnyek alapjn mirt nem jut el az sszes jogi kvetkeztets levonshoz.
J plda erre az atomfegyverekrl adott tancsad vlemny amelynek
leghresebb, albb rvidesen idzsre kerl mondatt egyenesen a non
liquet ksrteteknt aposztroflta Prosper Weil969 , valamint Nicaragua
s az Egyeslt llamok jogvitja, annl is inkbb, mivel itt vilgpolitikai
sszefggsek is felmerltek.
Nicaragua s az Egyeslt llamok jogvitjban a vlelmezett felelssg koncepcijnak irnyba nem volt hajland elindulni a Nemzetkzi
Brsg, s ehhez sz szerint idzte a legels tletben kimondottakat:
Pusztn abbl, hogy egy llam ellenrzst gyakorol szrazfldi terletn vagy parti vizein, mg nem lehet arra k968 Lnyegben ebben lehet sszegezni azokat a benyomsokat, amelyeket Herczegh
Gza osztott meg az olvaskkal egyik knyvben, annak BsNagymaros c. fejezetben, ahogyan a peres eljrs vge fel elkezdtek informcik szivrogni, miszerint a magyar s a szlovk kormny kztt intenzv trgyalsok folynak arrl,
hogy mgis felplhet egy msodik vzlpcs, csak ppen nem Nagymarosnl,
hanem esetleg Pilismartnl. St, Meciar szlovk kormnyf 1996. november 15n levlben tjkoztatta is a Nemzetkzi Brsg elnkt arrl, hogy gretesen
haladnak elre a Horn-kormny delegcijval, illetve a kt miniszterelnk szemlyes tallkozin a trgyalsok egy peren kvli megegyezsrl. A peren kvli
megegyezsre termszetesen mindig md van; a gond abban rejlett, hogy ennek a
formld megllapodsnak a szivrg hrek szerinti tartalma alapveten ellenttes a hgai perben a magyar kldttsg ltal kpviselt llsponttal. Rszletesebben
lsd: Herczegh Gza: Peres rksgnk. (Magyar Szemle Knyvek) Budapest,
2005, 244248. [a tovbbiakban: Herczegh (2005)]
969 Weil (2000) i. m. 141.

257

vetkeztetni, hogy ez az llam szksgkppen tudott vagy


tudnia kellett volna minden nemzetkzi joggal ellenttes
tnyrl, amelyet elkvettek, s arra sem, szksgkppen ismerte vagy ismernie kellett elkvetit. nmagban s egyb
krlmnyektl fggetlenl ez a tny nem igazol sem prima
facie felelssget, sem pedig a bizonytsi teher megfordtst. (Korfu-szoros gy, CIJ Recueil 1949, 18.)970
Azonban, ha megnzzk a Korfu-szoros gyben hozott tletnek az idzetteket kvet mondatait, azt lthatjuk, hogy egy logikai ugrssal br, de
msodlagosan ott mgis a vlelemnek s a felelssgnek az sszekapcsolhatsgt mondta ki a Nemzetkzi Brsg, hiszen az tlet eredetileg
gy folytatdott, hogy
A kizrlagos terleti ellenrzs gyakorlsa az llam ltal, hatrain bell azonban kihathat a bizonyts mdjnak
megvlasztsra a tekintetben, hogy tudott-e e tnyrl. [ti.
tudott-e Albnia az aknk elhelyezsrl a szorosban KP]
E kizrlagos ellenrzs tnybl kiindulva a nemzetkzi
jogsrts srtett llama gyakran olyan helyzetben van, hogy
szmra lehetetlen a kzvetlen bizonytkok bemutatsa
arrl a tnyrl, ahonnan a felelssg ered. Meg kell teht
szlesebb krben engedni az szmra, hogy tnybeli vlelmekhez forduljon, jelekhez, a krlmnyekbl foly bizonytkokhoz (circumstancial evidence). Ezeket a kzvetett
bizonytsi eszkzket minden jogrendszer elfogadja, s
hasznlatuk bevett a nemzetkzi brskodsban is.971
A Nicaragua s az Amerikai Egyeslt llamok kztti perben hozott
tletnek a fenti rsze azonban Nicaragunak a salvadori kormnyellenes lzadknak nyjtott fegyverszlltsban jtszott lltlagos szerept
rintette, amire Washington az egyik olyan okknt hivatkozott, mint ami
az rszrl magyarzn a nicaraguai kormnyellenes erknek nyjtott
klnbz tmogatsokat. A Nemzetkzi Brsg azonban ezt elttte
970
971

CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye,


Recueil 1986, 84., 155. .
CIJ: Korfu-szoros gy, Recueil 1949, 18.

258

azzal, hogy egyrszt Nicaragua maga sem tagadta, hogy valsznleg van
illeglis fegyverszllts az terletn keresztl, ugyanakkor Salvador
sem lltotta, hogy Nicaragua kormnya klden a fegyvereket, hanem
is csak a fegyvercsempszetre hivatkozott.972 Msrszt pedig felhasznlta azt, hogy az amerikai kormny informciinak forrst, bizonytkt
nem nyjtotta be:
Mivel az Egyeslt llamok kormnya ezt (ti. a bizonytk-kiegsztsre trtnt brsgi felhvst KP) megtagadta azzal, hogy arra a kockzatra hivatkozott, ami ekkor az
informcis forrsait fenyegetn, a Brsg nincs abban
a helyzetben, hogy rtkelje azoknak a bizonytkoknak
a ltt s rtkt, amelyekkel lltsa szerint az Egyeslt
llamok rendelkezik, de amelyeket nem nyjtott be.973
Az, hogy Nicaragua jobban jrt 1986-ban, mint Albnia 1949-ben, az
rszben a fenti eljrsjogi okokra, ha gy tetszik a perben az amerikai
csapat ltal a sajt hlba bergott nglra is visszamutatott. Csaknem
negyedszzaddal a per utn azonban, amikor az egykori baloldali rendszert Nicaraguban egy, az amerikai politikval szemben lojlis, s gy
Washington ltal tmogatott rezsim vltotta fel 1992-ben, e pontot illeten azrt megkockztathat, hogy azrt mr kevesen vitatnk, hogy
valjban Nicaragura is illett az, amit Albnira mondott egykor a
Nemzetkzi Brsg, utbbinak a felelssgt megllaptva, azaz, hogy
a krlmnyek alapjn megllapthat, a krdses elaknsts nem volt
vgrehajthat gy, hogy arrl az albn
kormny ne tudott volna.974
Ez tulajdonkppen mr 1986-ban is vilgos volt, annl is inkbb, hiszen
maga Nicaragua adott t egy feljegyzst a Nemzetkzi Brsgnak a rezsimet vezet Ortega s Enders amerikai klgyi llamtitkr kztti megbeszlsekrl, ahol utbbinak a fegyverszlltsok megakadlyozsra vo972
973
974

CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye,


Recueil 1986, 84., 155. .
Uo.
CIJ: Korfu-szoros gy, Recueil 1949, 22.

259

natkoz krst Ortega tudomsul vette, arra bizonytalan gretet tve, s


tovbbi informcikat krt, hangslyozva azt, hogy van egy ers egyttmkdsi rzs a salvadori nppel, mg a mi fegyveres ernkn bell is.975
Amikor erre a Nemzetkzi Brsg visszatrt, gyakorlatilag sz szerint
megismtelve a fegyveres erkn belli szimptira utal ortegai mondatokat, mgis arra a kvetkeztetsre jutott, hogy br
az Egyeslt llamok s Nicaragua kztt, a fegyvercsempszettel szembeni fellpst illeten bizonyos egyttmkdsrl
sz volt, de gy tnik, nem kizrlag Nicaragua kormnytl
fggtt, hogy ez az egyttmkds folytatdik-e.976
Az informcihinyra val hivatkozs kulcsfontossg szerepet kapott az
atomfegyverek hasznlatnak jogszersgrl adott tancsad vlemny
vgkonklziiban is.
A Nemzetkzi Brsgnak a napleoni klgyminiszter, Maurice
Talleyrand stlusra977 emlkeztet megfogalmazsa valamelyik tbbre hivatott, nagyszabs diplomciai tallkozt a sikertelen, csfos befejezstl
megmenteni kvn diplomatk akrobata mutatvnyait idzi szinte fel:
A Brsg tovbb nem nyilatkozhat annak a ttelnek az
altmasztottsgrl sem, hogy az atomfegyverek hasznlata gymond minden krlmny kztt jogszertlen, mivel ezek a fegyverek termszetkbl kvetkezen s teljes
mrtkben sszeegyeztethetetlenek a fegyveres sszetkzsekre alkalmazand joggal. Az igaz, ahogyan arra mr a
Brsg is rmutatott, hogy a fegyveres sszetkzsekre
vonatkoz jog elvei s szablyai amelyek lnyegileg az
emberiessg kiemelked fontossg elvn nyugszanak a
fegyveres ellensgeskedsek irnytst bizonyos szm,
szigor kvetelmnynek rendelik al. gy azok a hadviselsi mdok s eszkzk, amelyek nem teszik lehetv,
975
976
977

CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye,


Recueil 1986, 76., 136.
CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye,
Recueil 1986, 84., 155.
A non-intervenci, ez a rejtlyes s diplomatikus kifejezs, tbb-kevsb ugyanazt jelenti, mint maga az intervenci

260

hogy megklnbztessk a polgri clpontokat s a katonai clpontokat [cibles civiles et cibles militaires KP],
vagy amelyek arra kpesek, hogy felesleges szenvedst
okozzanak a hadviselknek, tilosak. Figyelemmel az
atomfegyverek egyedi jellemzire, amelyekre a Brsg
fentebb hivatkozott, ezeknek a fegyvereknek az alkalmazsa valban aligha tnik sszeegyeztethetnek az ilyen
kvetelmnyek tiszteletben tartsval. Mindazonltal a
Brsg gy tekinti, hogy nem rendelkezik elegend informcival ahhoz, hogy bizonyossggal kijelenthesse, hogy
az atomfegyverek alkalmazsa szksgkppen s minden
krlmnyek kztt ellenttes a fegyveres sszetkzsek
sorn alkalmazand jog elveivel s szablyaival.978
Ezt a felvezetst nhny oldallal ksbb kvette a Nemzetkzi Brsg plyafutsnak nagy valsznsggel llthatan a legrejtlyesebb, ha ugyan
nem egyenesen dodonai mondata, amelynek tekintetben, mint ahogyan
azt a tancsad vlemny is kiemeli, a szavazategyenlsg miatt az elnk
szavazata dnttt.
A nemzetkzi jog mai llapotra, valamint a rendelkezsre
ll tnyelemekre tekintettel, a Brsg nem tudja vgleges
jelleggel kimondani, hogy az atomfegyverek alkalmazsa,
vagy az azzal val fenyegets jogszer vagy jogszertlen
lenne a jogos nvdelem olyan vgletes krlmnyei kztt,
amikor magnak az llamnak a tllsrl van sz.979
Ezt a mondatot valban tbbflekppen lehet rtelmezni, illetve felpteni
olyan hipotziseket, hogy melyik is az az llam (illetve esetleg melyek
is azok az llamok), amelyek fldrajzi helyzetre, mreteire, sajtos trtnelmi eredetre tekintettel valban felvethet a puszta tllsrt val
kzdelem, s amely maga sem cfolta, de persze nem is lltotta, hogy
rendelkezik is atomfegyverekkel.
978
979

CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996, 4041., 95..
CIJ: Az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge
trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, Recueil 1996. 105.,
E pont. 266.

261

2.2. A trtnelem sajtossgai, mint korltok


a jogfejleszts eltt
Egy olyan par excellence trsadalmi jelensg, mint a rendszervlts, illetve az ezt kveten kapott rksg megtlse is visszafogottsgra intheti
a nemzetkzi brsgot. gy pldul a Rekvnyi c. Magyarorszg gyben
az Emberi Jogok Eurpai Brsga nem extrapollta a Tyrer-gyben980
kimondottakat, s figyelembe vette a helyi, spedig az adott esetben trtnelmi sajtossgokat.981 A strasbourgi brk nem kvettka rendr
nem ms, mint egyenruhs llampolgr divatos liberlis doktrnjt, s
elfogadtk annak fontossgt, hogy a rendrket tartsk tvol a prtpolitiktl, klnsen arra figyelemmel, hogy a prtllami rendszerben milyen hatst gyakorolt az llampolgrra az, ahogyan a kommunista prt
infiltrldott a rendrsgbe s a hadseregbe, s a fegyveres erket s fegyveres testleteket kzvetlen irnytsa al rendelte.
Figyelemmel a rendrsgnek a trsadalomban jtszott
szerepre, a Brsg elismeri, hogy minden demokratikus
trsadalomban legitim cl, hogy a rendri erk politikailag
semlegesek legyenek. Figyelemmel egyes szerzd llamok sajtos trtnelmre, nemzeti hatsgaik, a demokrcia konszolidlsa s fenntartsa rdekben szksgesnek
tekinthetik, hogy evgett alkotmnyos garanciik is legyenek, amelyek korltozzk a rendrk politikai tevkenysg
kifejtsre irnyul szabadsgjogt.982
A Brsg megllaptja, hogy 1949 s 1989 kztt
Magyarorszgot egyetlen politikai prt irnytotta. Az
ehhez a prthoz val ktds szmos trsadalmi szfrban mint a rendszer irnti egyni elktelezettsg fordtdott le. Ez az elvrs mg marknsabb volt a katonk s a
rendrk krben, ahol nagy tbbsgk esetben a prtba
val belps a hatalmon lev prt politikai akarata kzvetlen rvnyeslsnek is biztostka volt. Pontosan ez az a
980
981
982

CEDH: Tyrer c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet, 31..


Szemesi i. m. 64.
CEDH: Rekvnyi c. Magyarorszg gyben hozott tlet, 46..

262

hiba, amelyet a rendrsg politikai semlegessgrl szl


rendelkezsek meg akarnak elzni. Csak 1989-ben tudott
a magyar trsadalom ltrehozni pluralista demokrcit,
ami 1990-ben, negyven v utn az els tbbprti, orszggylsi vlasztsokhoz vezetett. Az Alkotmny vitatott
mdostst nhny hnappal az 1994-ben tartott msodik
orszggylsi vlasztsok eltt fogadtk el.983
Figyelemmel a nemzeti hatsgok szmra e trgyban
meghagyott mozgsszabadsgra, a Brsg gy vli,
hogy e konkrt trtnelmi sszefggsek kzepette, a
Magyarorszg ltal a rendri erk kzvetlen prtbefolystl trtn megvsa rdekben meghozott intzkedsek gy tekinthetk, mint amelyek egy demokratikus
trsadalomban a parancsol trsadalmi szksg cmn
elfogadhatak.984
A strasbourgi brk teht a rendszervltozshoz ktd kvetkeztetseket
vontak le, hogy egy klnleges mrlegelsi szabadsgot ismerjenek el az
llam szmra, ellenttben azzal, mint amit politikusok, jogvdk mint a
korbbi gyakorlat extrapollsaknt meghatrozhat eurpai standardot
mutattak fel.
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga megerstette llspontjt az egykori n. Nmet Demokratikus Kztrsasg joghatsga alatt elkvetett
bncselekmnyek sszefggseiben is. A berlini fal leomlst kvet
nmet jraegyesls utn felteheten az egykori kommunista rezsim
szmos kisebb-nagyobb fogaskereke ltal vrt (ha ugyan nem ppen
elvrt) bntetlensg helyett bntetjogi felelssgre vons kvetkezett. Ezzel szemben tbbek a nullum crimen sine lege elvre hivatkoztak,
s gy az Emberi jogok eurpai egyezmnye 7. cikknek a megsrtst
panaszoltk. Az Emberi Jogok Eurpai Brsga azonban elutastotta a
panaszt, s megkzeltse jval kemnyebb volt annl, mint amit sokan

983
984

CEDH: Rekvnyi c. Magyarorszg, 47.


CEDH: Rekvnyi c. Magyarorszg, 48.

263

kztk a magyar Alkotmnybrsg985 is a 90-es vek elejn eurpai


standardknt prognosztizltak.
A Brsg gy vli, hogy az az llami gyakorlat, amelyet az NDK a hatrrizet kapcsn folytatott, s ami kihv mdon vette semmibe az alapvet jogokat s fleg
az lethez val jogot, ami pedig nemzetkzi szinten az
emberi jogok kztt a legmagasabb rend rtk, azt nem
vdheti az Egyezmny 7. cikk 1. bekezdse. Ezt a gyakorlatot, ami a lnyegtl fosztotta meg a jogalkotst,
amire pedig annak plnie kellett volna, s amit az llam
sszes szervre, idertve az igazsgszolgltatsi szerveket is, rknyszertettek, nem lehet jognak nevezni az
Egyezmny 7. cikknek rtelmben.986
Ha hivatkozott is volna a panaszos az elvlsre, azt az
rvet nem lehetett volna elfogadni.987
Ezutn pedig az Emberi Jogok Eurpai Brsga sszehasonlt jogi ttekintsre is hivatkozva vetette ssze a nmet megoldst a lengyel llamnak
hasonl, az 1939 s 1989 kztt elkvetett a kommunista bnk elv-

985 Lsd a 11/1992 (III.5.) AB. hatrozatot a visszamenleges igazsgszolgltats


(az n. ZtnyiTakcs trvny) gyben, klns tekintettel a hatrozat IV/3
pontjra: Az Alkotmnybrsg a nullum crimen et nulla poena sine lege elvt a bntetjogi legalits alkotmnyos elve alapjn rtelmezi. Ennek kapcsn
elvgezte az alkotmnyos jogllamok alkotmnyainak sszehasonlt vizsglatt. Megllaptotta, hogy ezek nem egyszeren azt jelentik ki, hogy a bncselekmnyt trvnyben kell tiltani, s trvnyben kell bntetssel fenyegetni, hanem ltalban azt kvetelik meg, hogy a bntetjogi felelssgre vonsnak, az
eltlsnek s megbntetsnek kell trvnyesnek s trvnyen alapulnak lennie.
Ugyanazt teszik teht, mint amit az Alkotmnyunk 57. (4) bekezdse elr. []
Alkotmnyos jogllamban a bntetjog nem pusztn eszkz, hanem rtket vd,
s maga is rtkeket hordoz: az alkotmnyos bntetjogi elveket s garancikat. A
bntetjog a bntethatalom gyakorlsnak trvnyes alapja s egyttal az egyni
jogok vdelmnek szabadsglevele is. A bntetjog rtkvd ugyan, de szabadsglevlknt az erklcsi rtkek vdelme krben nem lehet az erklcsi tisztogats
eszkze. Az Alkotmnybrsg Hatrozatai (ABH) 1992, 86.
986 CEDH: K.-H.W. c. Nmetorszg gyben hozott tlet, 90..
987 CEDH: K.-H.W. c. Nmetorszg gy, 110..

264

lsnek befagyasztst (gel de la prescription) kimond trvnyvel.988


Az is igaz azonban, hogy a rendszervltozs egyes orszgokban olyan
averzit teremtett bizonyos szimblumokkal szemben, amelyet mr tlzottnak tartott az Emberi Jogok Eurpai Brsga. gy a Vajnai c. Magyarorszg
gyben, amelyben az nknyuralmi jelkpek viselst tilt bntet trvnyknyvi szablyunknak989 az alkalmazst az adott gyben, ahol a politikai
spektrum szlsbaloldaln elhelyezked prt, a Munksprt akkori egyik
vezetjt a vrs csillag jelvny viselse miatt prbra bocstva ugyan, de
mgiscsak elmarasztalta a bntetbrsg, az Egyezmny vlemnynyilvntsi szablya megsrtsnek minstettk Strasbourg-ban.
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga, hangslyozva, hogy klnbsg
van a kztt, hogy valaki kzhatalom gyakorljaknt vagy anlkl szimpatizl az elmlt rendszerrel, mutatott r arra, hogy
csaknem kt vtized telt el Magyarorszg pluralizmuss trtnt talakulsa ta, az orszg stabil demokrcinak
bizonyult. [] Az Eurpa Tancs s az Egyezmny rtkrendszerbe trtnt teljes mrtk integrldst kveten
az Eurpai Uni tagjv vlt. Tovbb, nincs arra utal bizonytk, hogy jelenleg a kommunista diktatra valamely
politikai mozgalom vagy prt ltali visszalltsnak vals
veszlye ll fenn.990
Emellett megprblt klnbsget tenni a baloldalisg eszmje s a kommunizmus gyakorlata kztt.
A Brsg tudatban van annak a tnynek, hogy a kommu988 CEDH: K.-H.W. c. Nmetorszg gy, 111.
989 BTK 269/B. nknyuralmi jelkpek hasznlata:
(1) Aki horogkeresztet, SS-jelvnyt, nyilaskeresztet, sarl-kalapcsot, tg vrs csillagot vagy ezeket brzol jelkpet a) terjeszt; b) nagy nyilvnossg eltt
hasznl; c) kzszemlre tesz; ha slyosabb bncselekmny nem valsul meg, vtsget kvet el, s pnzbntetssel bntetend.
(2) Nem bntethet az (1) bekezdsben meghatrozott cselekmny miatt, aki azt
ismeretterjeszt, oktatsi, tudomnyos, mvszeti clbl vagy a trtnelem, illetve a jelenkor esemnyeirl szl tjkoztats cljbl kveti el.
(3) Az (1)(2) bekezds rendelkezsei az llamok hatlyban lv hivatalos jelkpeire nem vonatkoznak.
990 CEDH: Vajnai c. Magyarorszg gyben hozott tlet 49.

265

nizmus alatt az emberi jogok jl ismert, tmeges megsrtse alsta a vrs csillag szimbolikus rtkt. A Brsg
szerint azonban a vrs csillag nem tekinthet kizrlag
a kommunizmust reprezentl jelkpnek, amint arra a
Kormny implicite hivatkozott. [] Egyrtelm, hogy ez
a csillag tovbbra is a tisztessgesebb trsadalomrt kzd
nemzetkzi munksmozgalom, valamint egyes tbb tagllamban aktvan mkd trvnyes politikai prtok szimbluma is.991 [] A Brsg ezrt gy vli, hogy a vrs csillag
tbbrtelmsgre figyelemmel a szban forg tilts tlsgosan szles kr.992 A Brsg termszetesen tisztban van
azzal, hogy a kommunizmus konszolidlsa cljbl tbb
orszgban, gy Magyarorszgon is alkalmazott szisztematikus terror slyos seb marad Eurpa lelkben s szvben.
Elfogadja, hogy egy olyan szimblum hasznlata, amely e
rezsimek uralma alatt mindentt jelen volt, kellemetlen rzseket kelt a volt ldozatokban s hozztartozikban, akik
joggal tallhatjk megvetst kifejeznek az ilyen hasznlatot. A Brsg azonban gy vli, hogy az ilyen rzelmek,
brmennyire is rthetek, nmagukban nem hatrozhatjk
meg a vlemnynyilvnts szabadsgnak hatrait.993
Ami pedig a Nemzetkzi Brsgot illeti, az a magyarorszgi rendszervltozst a szerzdsek jognak sszefggseiben szemllte, ott is klns tekintettel a krlmnyek alapvet megvltozsnak a szerzdsi
ktelmekre gyakorolt hatsra. Nem tekintette elgsgesnek ahhoz, hogy
ez alapjn szerzdsi ktelezettsget meg lehetne szntetni.
Az igaz, hogy mindebben a szerzdsek jognak rszletszablyaihoz is
vissza tudott nylni. A Nemzetkzi Brsg a kzp-kelet-eurpai rendszervltozs problmakrvel a bsnagymarosi gyben tallkozott, ahol
a magyar fl hivatkozott erre, mint ami rvelse szerint a clausula
rebus sic stantibus elv rvnyestsre ad mdot. Az gyben Szlovkia
ad hoc brjaknt eljr Skubiszewski gy fogalmazott, hogy az 1971-es
Nambia gytl eltren most a Nemzetkzi Brsg elutastotta, hogy
991
992
993

CEDH: Vajnai c. Magyarorszg, 52.


CEDH: Vajnai c. Magyarorszg, 54.
CEDH: Vajnai c. Magyarorszg, 57.

266

kt klnbz trtnelmi korszakot lsson, ahol a jelen joga konfrontldna a mlt jogval.994
A Nemzetkzi Brsg azonban a nemo venire contra factum proprium
s a clausula rebus sic stantibus rvnyestsnek hagyomnyos okait egymsra is tekintettel rtelmezve visszautastotta, hogy ezekben az
sszefggsekben a krnyezetvdelem nvekv jelentsgnek ehelytt meghatroz jelentsget tulajdontson. Az is igaz persze, hogy a
Nemzetkzi Brsg maga is szlelte a rendszervltozs hnapjaiban tett
magyar lpsek inkoherencijt, ellentmondsossgt. gy teht nmagban a rendszervltozs irnti szimptia nmagban mg nem volt elg
ers ahhoz, hogy a pacta sunt servanda elven t tudjon trni.
A Brsg mindazonltal tisztban van azzal, hogy alapvet vltozsok zajlottak le 1989-ben Magyarorszgon, s
hogy ezen tmeneti idszak alatt a szoksoshoz kpest jval nehezebb lehetett sszehangolni az egyes idszakokban
meghatroz jellegnek tn klnbz nzpontokat.995
Az Etipia s Jemen terleti vitjban 1999-ben dnt vlasztottbrk a
maguk rszrl pedig a muzulmn jog figyelembe vtelt illeten mutattk tartzkodst. Distefano elemzse szerint a nemzetkzi jog rvnyeslst nem lehet megakadlyozni a muzulmn jog sajtossgaira val hivatkozssal, amelynek kapcsn egybknt fel lehet tenni a krdst, hogy
valban klnbzik-e a tbbi jogrendszertl. Ms szavakkal, a politikai
kzssg (Umma) struktrjt illeten az iszlm jog sajtossgai nem
forgathatjk fel a jogalanyisgot illeten kialakult nemzetkzi jogrendszeri struktrt.996 Az igaz azonban, hogy a vlasztottbrk tletkben
valban figyelmet fordtottak az iszlm jog szmos sajtossgra.

994
995
996

Krzysztof Skubiszewski: Respect for Treaties and the Law of Environment. In


Yakpo Boumedra (ed.): Liber Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui. The
HagueLondonBoston: Kluwer, 1999, 482.
CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997, 46., 57.
Giovanni Distefano: La sentence arbitrale du 17 dcembre 1999 sur la dlimitation
des frontires maritimes entre lErythre et le Yemen: quelques observations
complmentaires. AFDI 2000, 274.

267

2.3. A tudomny, mint korlt


a) A jogtudomny korltoz szerepe
Milyen hatssal br a nemzetkzi jog tudomnya a jogfejleszts korltaira?
Bedjaoui szerint a nemzetkzi jogszok tudomnyos kzssgnek figyelme eleve korltozza a brsgok szubjektivizmust,997 s Gordon
egyetrten idzi az ezzel hasonl llspontra helyezked Sir Hersch
Lauterpachtot.998 Shahabudden pedig ebben az sszefggsben az talakulban lev nemzetkzi jog egyes fogalmainak bizonytalan tartalmra utal.999 Szab Marcel arra mutat r, hogy a teherni tszgyben a
Nemzetkzi Brsg br tartalmilag errl szlt, az amerikai s angol diplomatk azonnali szabadon engedst kvetelve, de azrt nem hasznlta
a cessatio kifejezst, mivel a nemzetkzi jog elmlete ebben az idben
nem hasznlta ezt a terminolgit.1000 A hierarchikusan legmagasabbra
helyezett normk esetben lisabeth Zoller a teherni tszgyben hozott
dntst elemezve azzal magyarzza a Nemzetkzi Brsg a jus cogensszel szemben az erga omnes kifejezs hasznlatra irnyul preferencijt, hogy a tudomnyos kzssg megosztott a jus cogens elmletnek
hasznossgt s operatv jellegt illeten.1001 Lnyegt tekintve ugyanezt
997

[A nemzetkzi br esetben] ami jrszt korltozza nem is annyira a jobb rtelemben vett szubjektivitst, mint inkbb a szrmazsnak s neveltetsnek
ksznhet partikularizmust, az a norma-kzvettk figyel s kritikai tekintete: ez jelenti mindenekeltt a kollgkat, majd az llamokat, mint peres feleket,
vgl pedig a teljes nemzetkzi jogszi szakmt. [A brt] sajt eredeti llama jogi
elitje figyeli, nmileg ellentmondsosan elvrja tle, hogy a hazai jogi kultra hirdetje legyen: de ez keresztezdik s sszekapcsoldik a vilg jogszainak figyel tekintetvel, akik ott vannak a nemzetkzi frumokon, s akik eltt meg kell
riznie a reputcijt. Figyelnek r a tudomnyos akadmik, a nemzetkzi szervezetek, a magas rang nemzetkzi funkcionriusok, s klnsen a Brsgnak
s az Egyeslt Nemzeteknek a szkhelyn a diplomciai testlet tagjai. Bedjaoui
(2001) i. m. 569570.
998 Sir Hersch Lauterpacht: The Function of law in the International Communty.
(1993), idzi: Edward Gordon: Legal Disputes under article 36(2) of the Statute.
In Darmrosch, ed. i. m. 222.
999 A mai Brsg joggyakorlata figyelmeztet a tlzott rendszerezs [oversystematisation] veszlyre. Ezek a figyelmeztetsek klnsen fontosak azokban a
helyzetekben, amikor mg maga a jog is fejldik. Shahabuddeen (1990) i. m. 221.
1000 Szab i. m. 171.
1001 Az, hogy a diplomciai s konzuli kapcsolatok jogt szablyoz elvek jus cogens
jellegek-e, arrl nincs sz az tletben. Lehetsges, hogy azrt, mivel a Brsg,

268

rta Guillaume is a krnyezetvdelem jogi szempont megragadhatsgnak lltlagos egyetemessgt illeten is.1002
Esetenknt a Nemzetkzi Jogi Bizottsg megllaptsait is alapul vette
a Nemzetkzi Brsg, annak altmasztsul, hogy mirt is vatos.
A nemrgiben, Romnia s Ukrajna fekete-tengeri kontinentlis talapzatuk s kizrlagos gazdasgi vezeteik elhatrolsrl szl, tbbek kztt a Duna-delta melletti, 1948-ban Ukrajnnak tengedett, apr Kgyszigetek krli olaj- s fldgzmezk hovatartozst rint jogvitjban
meghozott, a szigeteket br Ukrajnnak tl, ugyanakkor a romn kontinentlis talapzati ignyeket mintegy hromnegyed rszben mgis megalapozottnak tart tletben is visszaksznnek nemzetkzi jogi bizottsgi
dokumentumok. Ebben az tletben a gtak s a kiktk eltr funkcijnak s a kontinentlis talapzatok elhatrolsa sorn nekik tulajdonthat
eltr jelentsgnek az elemzsekor a Nemzetkzi Brsg a Nemzetkzi
Jogi Bizottsgnak az 1958-as genfi tengerjogi egyezmnyeket elkszt
dokumentumaira hivatkozott,1003 szlelve, hogy az 1982. vi tengerjogi
egyezmny 11. cikkben foglalt tzis (ti. a kikti rendszerek integrns
rszt kpez lland ltestmnyeket a part rsznek kell tekinteni) alapelemeit kvetve az 1958. vi genfi egyezmnyekben ezt adottnak vev
felfogst az 1982. vi egyezmny sem definilta.1004
Ebbl az kvetkezik, hogy a Nemzetkzi Jogi Bizottsg
egykor maga sem akarta pontosan meghatrozni azt a hatrt, amelytl egy gt, kgt vagy ltestmny mr egy
kikti rendszer integrns rszt kpeznek tekinthet. A
figyelemmel ennek a fogalomnak a tlzottan pontatlan jellegre, a problmt nem
kvnta jelenlegi llapotbl kimozdtani. Zoller i. m. 1024.
1002 Guillaume (2003) i. m. 197.
1003 Ekknt azonban okkal felvethet, hogy a travaux prparatoires-ra visszamutat
korltozsok kztt ugyangy elhelyezhet lenne ez a hivatkozs.
1004 A Nemzetkzi Jogi Bizottsg munkit alapul vve fejtette ki a Nemzetkzi
Brsg, hogy a gt funkcii azonban klnbznek a kikt funkciitl, ezrt a
part vdelmt szolgl gtak kln problmt jelentenek, ami nem tartozik a kiktk kt vltozata kzl egyiknek fogalma al sem. Eredetileg a Nemzetkzi
Jogi Bizottsg a tengerjogi kodifikcis tervezetre utalt, s a krdses fogalmak
vgl is a parti tengerrl s a csatlakoz vezetrl szl 1958. vi I. tengerjogi
egyezmny 9. s 10. cikkben jelentek meg. A port/harbour s a rade/roadstead
kifejezsekre a magyarul egyarnt a kiktt adjk meg a sztrak. Utbbihoz hozzteszi az Orszgh-sztr a kiktsi hely, vdett rv fogalmat, mint szinonmt.

269

Brsg ebbl arra a kvetkeztetsre jut, hogy esetrl esetre kell eljrnia, s sem az Egyeslt Nemzetek Tengerjogi
Egyezmnynek 11. cikke, sem az elkszt anyagok nem
akadlyozzk abban, hogy szktleg rtelmezze a kikti
ltestmny fogalmt avgett, hogy megkerlje, vagy legalbb cskkentse a tlz hosszsgnak mr a Nemzetkzi
Jogi Bizottsg ltal is rzkelt problmjt. Ez klnsen
vonatkozik azokra az esetekre, amelyek akrcsak a jelenlegiben a parti tengeren tli vezetek elhatrolsrl
van sz.1005
Az Emberi Jogok Eurpai Brsga a Korbly c. Magyarorszg gyben
az emberisg elleni bncselekmnyek fogalmt az elkvets ideje azaz
1956 szerint rtelmezve, az egyszer hbors bncselekmnyek, illetve az emberisg elleni bncselekmnyek sszekapcsoldst illeten,
a nrnbergi Nemzetkzi Katonai Trvnyszk statutmnak s az 1949.
vi genfi humanitrius jogi egyezmnyek korabeli rtelmezst figyelembe vve arra is emlkeztetett, hogy
Tovbb egyes jogtudsok szerint az ilyen bncselekmny
megvalsulshoz a diszkriminci illetve ldzs elemnek meglte is szksges valamely azonosthat szemlycsoport vonatkozsban, ez utbbi fogalma alatt valamilyen
formj llami intzkedst vagy politikt rtve.1006
Ezutn utalt oldalszmra azonostva a humanitrius nemzetkzi jogot trgyal tbb elmleti szakmunkra is,1007 amelyek szerzi kzl a legjelen1005 CIJ: a fekete-tengeri tengeri elhatrols gye, 134. (az tlet sokszorostott a
Recueil-ben mg meg nem jelent vltozatban a 4243. oldalakon)
1006 CEDH: Korbly c. Magyarorszg gyben hozott tlet 82..
1007 CEDH: Korbly c. Magyarorszg, 8283.. az albbiakat sorolja fel: Cherif
Bassiouni: Crimes Against Humanity in International Criminal Law. The
HagueLondonBoston: Kluwer Law International, 1999, 256.; Egon Schwelb:
Crimes against Humanity. British Yearbook of International Law Vol. 23, 1949,
211.; Jean Graven: Les crimes contre lhumanit. RCDI (76) 1950, 467.; Draft
Code of Offences against the Peace and Security of Mankind. Yearbook of the
International Law Commission, 1954, vol. I, 151.; Joseph B. KeenanBrendan F.
Brown: Crimes against international law. Washington, DC: Public Affairs Press,
1950, 113122.;

270

tsebb Cherif Bassiouni volt. Ezzel1008 el is trt bevett szokstl, hogy


hagyomnyosan tartzkodik a nevestett, tudomnyos hivatkozsoktl.
rdekes ugyanakkor, hogy az Emberi Jogok Eurpai Brsga a tudomnyos megkzeltsekre val fentebb idzett itt azonban ltalam most
kihagyott, []jelzssel jellt hivatkozsokra ptve, rekonstrulni prblta a nrnbergi szablyok kritriumrendszernek 1956-ban hatlyos,
elvrt rtelmezst:
[A Nrnbergi Nemzetkzi Katonai Trvnyszk stattumnak KP] 6 (c) cikkben amely az 1956-ban hatlyos
alapvet szablyozst tartalmazza az emberisg elleni
bncselekmnyekre hborval sszefggsben trtnik
utals. [] A Brsg vlemnye szerint ezen kritriumok
egyike a fegyveres konfliktushoz kapcsolds, illetve
ilyen kapcsolat meglte 1956-ban mr nem lehetett relevns. []1009 gy tnik azonban, hogy a tbbi kritrium
relevns maradt, nevezetesen az a kvetelmny, hogy az
adott bncselekmny nem lehet elszigetelt vagy elszrtan
jelentkez, hanem llami intzkeds vagy politika, illetve a polgri lakossg elleni szles kr s szisztematikus
tmads rszt kell hogy kpezze. []1010
b) A nem jogi termszet tudomnyok, mint korltok
A Nemzetkzi Brsg szmos alkalommal kifejezetten tvolsgtartan
viselkedett a nem jogi termszet tudomnyokkal szemben, nehogy a nem
jogszi megllaptsok meghatroz hatst gyakoroljanak a jogi dntshozatalra. Ez mindenekeltt a fldrajzi s az kolgiai tudomnyok tekintetben rzkelhet. Jellemz, hogy egy foly medrt s partjait illeten a
felek felvetseikre azt kaptk vlaszul, hogy:

1008 A pontossg kedvrt megjegyzend, hogy ebben az tletben korbban, igaz,


hogy lbjegyzetknt, de mr van hivatkozs egy msik tudomnyos munkra is.
CEDH: Korbly c. Magyarorszg, 51. hivatkozik: Jean-Marie Henckaerts
Louise Doswald-Beck: Customary International Humanitarian Law. Cambride:
ICRC, 2005, Vol. I., 164170.;
1009 CEDH: Korbly c. Magyarorszg, 82..
1010 CEDH: Korbly c. Magyarorszg, 83..

271

A Brsg nem tudja sszeegyeztetni a felek ltal elterjesztett szmokat, mivel [a feleknek] teljesen klnbz a
koncepcijuk a tekintetben, hogy mit is kell a krdses hajutak alatt rteni.1011
Nem kvnt belebonyoldni a Nemzetkzi Brsg abba a krdsbe sem,
hogy a fldalatti nukleris robbantsok1012 tudnak-e egyltaln, illetve ha
igen, milyen mrtkben lgkri szennyezst okozni.1013 Ami pedig a bs
nagymarosi gtkomplexum szakmai megbzhatsgrl, nyilvnval vagy
potencilis veszlyeirl a magyar s a szlovk fl ltal hatalmas mennyisgben beterjesztett szmtsokat s elemzseket illeti, a Nemzetkzi
Brsg erre szkszavan mindssze gy reaglt:
nem tartozik r [], hogy dntsn abban, melyik nzpont tudomnyos megalapozottsga a biztosabb.1014
Valamelyest bvebben, de nagyjbl ugyanez kszn vissza Herczegh
Gza klnvlemnyben, amikor azt rja, hogy a bsnagymarosi
tervnek egyb kvetkezmnyei is voltak krnyezetvdelmi tren, amelynek rszleteit a felek kimerten vitattk, amelyeket egymssal szges
ellenttben mutattak be. Ez a rszletes s ellentmondsos bemutats nem
knnytette meg a Brsg dolgt, s csak nehezebb tette azoknak a t1011 CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye, Recueil 1999/II, 26., 35..
1012 A Nemzetkzi Brsg utal arra, hogy a szbeli eljrs sorn j-Zland az ilyen
termszet szennyezsre val hivatkozssal tekintette gy, hogy ugyanabban az
gyben, ugyanabban a problmakrben vannak, mint 1974-ben. CIJ: a Nemzetkzi
Brsg 1974. december 20-i tlete 63. -a szerinti helyzet megvizsglsnak
gye, Recueil 1995, 3334., 298. A Brsg rszrl nagyobb nyitottsgot szerettek volna ltni klnvlemnyk tansga szerint Weeramantry, Koroma brk s
Palmer ad hoc br.
1013 McWhinney (1996) i. m. 516.
1014 CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997, 39., 54. Br
nyilvnval a hrts, de ez mgsem jelentette a termszettudomnyos szakdokumentci ttanulmnyozsnak lebecslst. Bajosan lehetett volna a Brsg
magasan kvalifiklt jogtuds tagjaitl megkvetelni, hogy ugyanolyan alapos
szakrtelemmel rendelkezzenek a vztisztasg, a folymeder kavicsrtegnek alakulsa tekintetben, mint pl. a szerzdsek jognak rejtelmeiben. Mindenesetre
tansthatom, hogy nem kevs idt s energit szenteltek a krnyezetvdelmi krdsek tanulmnyozsra, mg ha nem is ignyeltk a maguk szmra azt a jogot,
hogy ezeket is eldntsk. Herczegh (2009) i. m. 84.

272

nyeknek a behatrolst, amelyeket sem egyik, sem msik fl nem tagadott, vagy nem vont ktsgbe.1015
Az tlet kommenttorai1016 kzl kzl Sohnle utal arra, hogy a
Nemzetkzi Brsg joggyakorlatba az kolgiai megfontolsok betrse, amelyet ez az gy provoklt, egytt jrt azonban a krnyezetvdelem
nemzetkzi jognak bizonyos aspektusai irnti visszafogottsggal.1017
Herczegh Gza szerint mg a szerzdsek joga, amelyre a szlovk kormny a maga rveit felptette a nemzetkzi jog kemny magjt alkotja,
a krnyezetvdelem joga, amely a magyar llspont rvei kztt igen fontos szerepet kapott, brmennyit fejldtt is az elmlt vtizedek sorn, mg
nagyon fiatal rsze a nemzetkzi jognak, s ez a fiatalsg szmos gyengesggel prosul. Ide kvnkozik az a megllapts is, hogy a krnyezetvdelem problmit a biolgia, a hidrolgia, st a geolgia terletre tartoz
termszettudomnyos krdsek szvik t, amelyek a jogszok szmra
nehezen megemszthet falatot jelentenek.1018 Budapest azt felttelezte,
hogy a brsg a bsnagymarosi gy kapcsn majd megmutatja, men1015 CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye, Recueil 1997, 88. s klnsen
186187.
1016 Lsd pldul Bostian i. m. 401427.; Koe i. m. 612621.; Stephen StecGabriel
E. Eckstein: Of Solemn Oath Obligations: The Environmental Impact of the ICJs
decision in the Case concerning the Gabcikovo/Nagymaros Project. Yearbook of
International Environmental Law Vol. 8, 1997, 4150.; Paulo Canelas de Castro:
The Judgment in the case concerning the GabcikovoNagymaros Project : positive
signs for the evolution of international water law. Yearbook of International
Environmental Law Vol. 8, 1997, 2131.; Phoebe N. Okowa: ICJ Recent Cases The
Case concerning the Gabcikovo/Nagymaros project. International Comparative
Law Quarterly Vol. 47, 1998, 688697.; Philippe Weckel: Convergence du droit
des traits et du droit de la responsabilit internationale la lumire de lArrt
du 25 septembre 1995 de la Cour internationale de Justice relatif au projet
GabckovoNagymaros (HongrieSlovaquie). RGDIP (LXXXVI) 1982, 647
684.; Daniel Reichert-Facilides: Down the Danube: the Vienna Convention on
the Law of Treaties and the Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project.
International Comparative Law Quarterly Vol. 47, 1998, 837854.; Lammers i.
m. 287320.; Malgosia Fitzmaurice: The Gabcikovo-Nagymaros case: the law of
treaties. Leiden Journal Of International Law 11/2. 1998, 321344.; Jan Klabbers:
Cat on a hot tin roof: the World Court, state succession, and the Gabcikovo
Nagymaros case. Leiden Journal Of International Law 11/2. 1998, 345355.;
Jochen Sohnle: Lirruption du droit de lenvironnement dans la jurisprudence de
la Cour Internationale de Justie: laffaire GabcikovoNagymaros. RGDIP 1998/1,
85121.
1017 Sohnle i. m. 107108.
1018 Herczegh (2005) i. m. 240.

273

nyire nyitott az j problmk gy a krnyezetvdelem joga eltt. Ebben


a vrakozsban csaldott ugyan, de mgsem hibztathat, mert a brsg a hagyomnyos felfogs talajn maradva sem hagyta figyelmen kvl
Magyarorszg alapvet rdekeit, s az azokat vd jogszablyokat.1019
A Brsg tartzkodott attl, hogy j koncepcikat alapelvv minstsen, mindssze a gazdasgi s a krnyezetvdelmi imperatvuszok
megkvnt sszeillesztsrl beszlt, s amikor a jvend genercikra
s az emberisgre leselked kockzatokat mrlegelte, a fenntarthat fejldsre csak mint koncepcira utalt. rta Paulo Canelas de Castro.1020
Hasonlan rtkelte Ida L. Bostian azt, hogy mirt nem voltak fogkonyak a brk az n. elvigyzatossgi elv (precautionary principle) slyra: Ez az elv j, ezrt nem meglep, hogy a Brsg nem trt ki r.1021
Akrcsak Koe,1022 Stec s Eckstein is brljk a brk elzrkzst a nem
jogi termszet informciktl: Meglep, de a Brsg annak ellenre
jutott e kvetkeztetsre, hogy rszrl hinyzott a kszsg, hogy a beterjesztett tudomnyos adatokat rdemben rtkelje.1023
Mindemellett azonban az is rzkelhet, hogy a hgai brk tudomnyos
tanulmnyaiban tbbszr is visszakszn a technikai dosszik bizonyos
szempontbl kontraproduktv jellege.
Bedjaoui szerint a dokumentci slya nem szksgkppen felel meg
az rvek slynak, fleg, amikor a mennyisg legalbb ktharmada mellkletekbl ll, olyan szvegekbl, amelyek a perbeszdekben vitatott
tteleket tmasztjk al.1024 Higgins mg kritikusabb: [] vitathatatlan, hogy az utbbi vekben minden gy dosszija csak nagyobb s nagyobb. Technikai gyekben mg rthet, hogy hossz s rszletes technikai jelentseket csatoltak, ahogyan erre a bsnagymarosi vzlpcs
beruhzs gye, vagy Botswana s Nambia jogvitja hoz jabb pldt.
rezhet volt azonban a tendencia, hogy minden lehetsges paprt csa1019
1020
1021
1022

Herczegh (2005) i. m. 241.


Canelas de Castro i. m. 2728.
Bostian i. m. 425.
Hibztatni kell a Brsg tlett azrt, mivel kifejezetten elhrtotta, hogy figyelembe vegye s rtkelje a a mindkt fl ltal benyjtott tudomnyos bizonytkokat. Hogyan tudtk excellenciik a projektben benne rejl tnybeli kockzatrl
megllaptst tenni [] anlkl, hogy rtkelnk az ilyen veszlyt ler adatokat
s kutatsi eredmnyeket? Koe i. m. 621.
1023 StecEckstein i. m. 43.
1024 Bedjaoui (1991) i. m. 37.

274

toljanak, akrmennyire is marginlis az a vgkimenetelt illeten. Ennek


a Brsgra es fordtsi kltsgei is elkpesztek, s valjban annak a
szksgessge, hogy a dokumentcis mellkletek ezernyi oldalt fordttassuk le, kezdte diktlni a tempt, ahogyan ezeket az gyeket trgyalni
lehetett.1025
gy tnik, hogy a tbbi tudomnyg sem nyjt mindig jelents segtsget a jogfejlesztsnek: a tudomnyos iskolk megosztottsga, adott esetben a communis opinio doctorum hinya olyan tnyeznek tekinthet,
mint amely a jogfejleszts korltjaknt foghat fel, vagy legalbbis amely
az id eltti jogfejleszts ellenben hat.
Mintegy kt vtizeddel ezeltt, a Nemzetkzi Brsg mg a kontinentlis talapzatok gyben is hasonl helyzetben volt:
Elkerlhetetlenl kvetkezik a Brsg szerint ebbl
az elemzsbl, hogy dacra annak a meggyzdsnek,
amellyel mindkt oldalrl a geogrfusok lltjk, hogy
egy adott zna jelenti a nyilvnval folytatdst, illetve
egyik vagy msik llam valdi folytatdst, jogi rtelemben, s pusztn vagy alapveten fldrajzi megfontolsokat
figyelembe vve, mg nem lehet meghatrozni, hogy az
adott kontinentlis talapzati znk akr Tunzihoz, akr
Lbihoz tartoznnak. A Brsg szerepe abban ll, hogy
csak gy s csak annyiban forduljon a geolgihoz, ahogyan azt a nemzetkzi jog ignyli.1026
Hasonl rvtechnikval utastotta vissza az Emberi Jogok Eurpai
Brsga, hogy kiterjessze az Emberi jogok eurpai egyezmnynek vdelmt a homoszexulisok ltal trtn rkbefogads felvetdtt ignyre. Az alapveten a htrnyos megklnbztets rvnyeslst felvet
panaszosok tteleivel szemben a strasbourgi brk a tudomnyos kzvlemny megosztottsgra hivatkoztak, s nem voltak hajlandak erre a
helyzetre is kiterjeszteni egyik korbbi tletk1027 gondolatmenett.

1025 Higgins (2001) i. m. 129.


1026 CIJ: a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye,
Recueil 1982, 3940., 61.
1027 CEDH: Dudgeon c. Egyeslt Kirlysg gyben hozott tlet, 60.

275

Nyilvnvalan megllapthat, hogy a tudomnyos kzssg s klnsen a gyermekspecialistk, a pszichiterek s a pszicholgusok megosztottak annak esetleges
kvetkezmnyeit illeten, amikor egy gyermeket egy vagy
tbb homoszexulis szl fogad maghoz, klnsen,
hogy errl a krdsrl a mai napig csak csekly szm tudomnyos tanulmny kszlt. Ehhez jrulnak a nemzeti s
a nemzetkzi kzvlemnyben a mly trsvonalak, nem
is szlva arrl, hogy az rkbefogadsi ignyekhez kpest
mennyire kevs az rkbe adhat gyermek. [] Ha figyelembe vesszk az llamokat megillet jelents mrlegelsi
szabadsgot s annak szksgessgt, hogy a gyermekek
magasabb rdekeit vdjk, a kvnatos egyensly elrse
rdekben, a hozzjruls elutastsa nem lpte t az arnyossg elvnek hatrait.1028
A statisztikt annak bizonytsra is felhasznlta mr az Emberi Jogok
Eurpai Brsga, hogy lttassa, valjban nem is llapthat meg az,
amit a panaszosok lltanak, nevezetesen oktatsgyi szegregci. A jogfejlesztsnek szentelt rszben mr idzett D.H. c. Csehorszg gyben hozott tletben foglaltak elvi lt nem csorbtva, az Emberi Jogok Eurpai
Brsga az Oru s trsai c. Horvtorszg gyben azt mondta, hogy
eltren a Cseh Kztrsasgtl [] Horvtorszgban
roma gyerekeket csak nagyon kevs (ti. ngy) ltalnos iskolban tettek kln osztlyba. ttekintve a 2001-es v
adatait, azt lehet ltni, hogy a macineci iskolban a roma
tanulk 43 %-ot jelentettek, s ezek 73 %-a volt tiszta roma
osztlyban. A podtureni iskolban a gyerekek 10 %-a volt
roma, s 36 %-uk jrt roma osztlyba. Az orehovicai iskolban a tanulk 26 %-a roma s 46 %-uk ltogatja a roma
osztlyokat. Ezek a statisztikk teht azt mutatjk, hogy a
krdses iskolk kzl mindssze egyben, a macineciben
jrt a roma gyerekek tbbsge tiszta roma osztlyba, mg
a tbbiben arnyuk az 50 % alatt maradt, ami azt mutatja,
hogy nem az volt az ltalnos politika ezekben az iskolk1028 CEDH: Frette c. Franciaorszg gyben hozott tlet, 42.

276

ban, hogy a roma gyerekek automatikusan kln osztlyba kerljenek.1029


Ugyanebben az gyben pedig a roma gyerekek kztt vgzett, az iskoln
kvl s bell trtnt elklnlst (bartkozs, befogads, kzs jtk)
8090 %-ban szmszerst, a panaszosok ltal bemutatott statisztikai
adatokat az Emberi Jogok Eurpai Brsga a tnylls bemutatsa sorn idzte,1030 de arra az tlet rdemi rszben nem trt vissza, hacsak
nem gy kell rtennk a fent hivatkozott statisztikai adatsort, hogy azt
hitelesebbnek, vagy legalbbis az gy megtlst illeten konkrtabbnak
tartotta.
Azt azonban meg kell emltenem, hogy a Nagykamara is foglalkozni
fog mg ezzel az ggyel: jllehet a panaszosok nyertek ugyan, de csak
a hazai brsg ami a horvt Alkotmnybrsg volt eltti eljrs elhzdsa miatt, mg elvesztettk az gyet a jval fontosabb oktatsgyi
diszkriminci tekintetben. Ezrt gy jbli trgyalst kezdemnyeztk, amit a Nagykamara elfogadott.

1029 CEDH: Oru s trsai c. Horvtorszg gyben hozott tlet, 6667.


1030 CEDH: Oru s trsai c. Horvtorszg, 22.

IV. Kvetkeztetsek
A nemzetkzi bri jogfejleszts lehetsgeirl s annak korltairl nem
kevs szm tletet s tancsad vlemnyt, jellemznek vlt stilisztikai
fordulatot, mintegy ktszz szerznek akik kzl harmincan valamelyik nemzetkzi brsgon bri talrt is viseltek kialaktott nzett tekintette t az olvas az ltalam javasolt vezrfonalat hasznlva.
Aligha vitathat, hogy beigazoldott Lord Balfour elkpzelse, aki mr
az lland Nemzetkzi Brsg megalaptsakor hangslyozta egyik eladi beszdben, hogy a testlet szksgkppen fokozatosan formlja s
mdostja a nemzetkzi jogot.1031
Mindenekeltt felmerlhet azonban az a krds is, hogy a jelen knyvben ttekintett gyek mennyire tekinthetk jellemzknek, mennyiben
jrtam el szabadon, amikor egyeseket, kzismerteket s kevsb ismerteket kivlasztottam, s fleg hogy meggyzek voltak-e azok a pldk,
amelyeket a jogfejleszts, illetve az attl val tartzkods okaknt azonostottam?
Az is lthat, hogy esetenknt taln vitathat volt egy-egy tleti, tancsad vlemnybeli fordulat besorolsa. Msvalakinek az olvasatban
esetleg nem volt mindig egyrtelm egy-egy fordulatban a jogfejleszts
vagy ppen a korlt oknak beazonostsa, vagy esetleg annak eldntse,
hogy az adott esetben valban jogfejleszts trtnt-e vagy az arrl val
lemonds? Minden bizonnyal vannak olyan gyek, ahol az adott jogesetet a ksbbiek sorozatba belehelyezve, onnan visszanzve tudjuk csak
megllaptani, hogy igen, itt jogfejleszts trtnt, vagy ppen hogy nem,
az adott gyben az adott nemzetkzi brsg a korbban kiptett sncokban mozgott, ugyanott maradt, vagy pusztn azokon bell vlasztott
magnak egy msik lllst.
A nagy tletek kivlasztsa szksgkppen vitathat marad.
Emmanuelle Jouannet azt rja, hogy a Nemzetkzi Brsg nagy tlete
olyan, mint azok a furcsa lnyek, amelyekrl olyan sokat hallunk a nemzetkzi jogban, de amelyeket szigoran jogi szempontbl olyan nehezen
tudunk beazonostani.1032 Ami valban nagy egy nagy tletben, az az
rvrendszer, ha j joggyakorlati rveket mond ki, j jogi krdst dnt el,

1031 Idzi: Pellet (2007) i. m. 21.


1032 Jouannet (2005) i. m. 1.

278

olyan rvelst ad, ami msmilyen is lehetett volna, vagy ha egy helyzetnek vagy egy szablynak j jelentst tulajdont.1033
Vgl pedig az is igaz, hogy az tlet meghozatalhoz szksges rvrendszer, s klnsen a hatskr megllaptsra val trekvs (vagy
ppen elutastsnak felvllalsa) erteljesen determinlja azt a stlust,
amelyet jogfejlesztknt, vagy ppen tartzkodknt tudunk beazonostani. A hatskr megllaptsa nem ritkn impliklja a jogfejlesztst,
a hatskr hinynak magyarzata egybe is eshet a jogfejlesztstl val
tartzkodssal.
Nem vindiklom magamnak sem a tvedhetetlensget, sem azt nem
zrom ki, hogy ms, ms szemszgbl, ms mdszerekkel ne jutna valamelyest eltr eredmnyekre. Eleve teret ad a mozgsra az a tny, hogy
mint Coplin is hangslyozta a nemzetkzi szervezetek ltal hozott
dnts, mint brmely egyb dnts, emberi m.1034
A lehetsgek igen szles krek, hiszen, ahogyan azt Jouannet is rta,
az indokls a jogban szinte egy nmagrt val dologg vlt, amit mindenki kommentl, spedig szksgkppen a priori ideolgik alapjn, s
amirl mindenki megprblja kimutatni, hogy az tulajdonkppen mi is a
valsgban, s semmikppen sem az, aminek ltszik, vagy amirl a br
lltja, hogy az, ami.1035
Ugyanakkor az is lthat, hogy az esetek kztti vlogatst megknnytette a jogtudomnyi hivatkozsok sszesrsdse egy-egy ponton.
Mindezt teht ismt t kell gondolni, ha a nemzetkzi brskodst ebbl a
szempontbl tanulmnyozzuk.
Ha a fentiek fenntartsval br, de mgis kimondhatjuk, hogy ttekintettk, termszetesen csak nagy vonalakban s hangslyozottan csak
exemplifikatv jelleggel azokat a leggyakoribb okokat s motvumokat,
amelyekhez egy-egy konkrt esetben felvetd bri jogfejleszts mellett,
illetve ennek ellenben fordulnak a nemzetkzi brsgok, arra a kvetkeztetsre juthatunk, hogy tulajdonkppen ugyanazok az okok szerepelnek mindkt esetcsoportban, azaz a jogfejlesztst illetve az attl val tvolsgtartst ugyanazokkal az rvekkel magyarzhatjuk.
Ha az olvas az egy-egy okot megemlt szerzk, s kzlk is fleg
a nemzetkzi brk ltal tett megjegyzsek tbngszsre is idt tudott
1033 Jouannet (2005) i. m. 1112.
1034 Coplin i. m. 156.
1035 Jouannet (2008) i. m. 257.

279

fordtani gy, hogy kzben nem lankadt figyelme, akkor esetleg az is feltnt, hogy nemritkn maguk a brk is ugyanazokat az okokat, illetve
kapcsold megfontolsokat emltettk a jogfejleszts lehetsgeinl, de
a korltainl is. Ahogyan fentebb lthattunk pldkat a jogfejleszts irnyba trtn elrelpsre, de az attl val visszariadsra, konzervatvabb brsgi attitdre is, ugyangy szlelhet volt tbb esetben is, hogy
ugyanazon problma hosszabb-rvidebb ideig elzleg a korltok mg
knyszerlt, mgnem egyszer azutn megtrtnt az elrelps.1036 Egy
elrelpst nemritkn ismt a besncols kvetett, mgnem a brsg egy
jabb jogfejleszt lpsre sznta el magt.1037
A brk szabadsga visszamutat az llamok a jogvithoz kpest ex
ante akaratra, amelyek a nemzetkzi brsgok ltal trgyalt egyezmnyekben, vagy a vits felek egyb aktusaiban jelentek meg. Maga a szabadsg eredhet a bri tisztsgbl, de kapcsoldhat a nemzetkzi brskods elmlethez, gyakorlathoz s funkcionalitshoz is. Ehhez mg
hozztehet az is, amit Bedjaoui br a kvetkezkppen fogalmazott
meg: Ebben az lland folyamatban, a brra alkalmanknt rhagynak
az opportunitsbl egy kicsiny, diszkrt dzist, ami olyan, mint egy kevs leszt, ami azutn keleszti a jogfejldst.1038
Ami pedig a brknak a jogfejlesztstl val tartzkodst, az nmagukra knyszertett korltokat illeti, ez mindenekeltt szintn az llami
akarattal magyarzhat, ami mindenekeltt szerzdsekben vagy eljrsi
aktusokban jelenik meg. Hasonlkppen visszatr jelensg az igazsgszolgltatsi funkcik hangslyozsa. Ez nemcsak a brsgok bri szoksjogt s szoksait jelenti, hanem az adott nemzetkzi brsgot befogad nemzetkzi szervezetben lvezett pozcihoz kapcsold immanens
elvrsokat is. Termszetesen vannak mg egyb okok is, esetenknt tbb-kevsb lthatk.
1036 Erre a sajtos kettssgre hozott pldt a Nemzetkzi Brsg joggyakorlatban az
ideiglenes intzkedsek jogi termszetnek megtlse, az Emberi Jogok Eurpai
Brsgnak gyakorlatban a kisebbsgi krds.
1037 A strasbourgi kisebbsgvdelmi joggyakorlaton bell ilyennek lehet tekinteni
pldul a cigny kzssgek problmjt, a nem de jure, hanem de facto diszkriminci bizonyos vetleteinek az elzekben trgyalt felfogst, vagy pldul
a homoszexualits tudomsulvtele mellett a homoszexulis szemlyek, prok
egyes, a nemi vonzalmuk elfogadtatsn tlmutat, sajtos trsadalmi helyzetkhz kapcsold problmknak, mint pldul az rkbefogad szlknt val
fellpsknek elfogadst.
1038 Bedjaoui (2001) i. m. 583.

280

Brk a Fldn, Ti Istenek vagytok!1039 rta az 16681771 kztt lt


Henri-Franois DAguesseau, Franciaorszg egykori nagykancellrja.1040
Igaza volt-e vajon? Vonatkoztathat-e ttele a nemzetkzi brsgokra,
amelyek kzl a maga korban s az akkori trtnelemben nem sokat
ismerhetett?
Alain Pellet1041 pedig Montesquieu-nek A trvnyek szellemrl c. mvben rott hasonlatt idzi, s vonatkoztatja a Nemzetkzi Brsgra,
miszerint ez a szj, amely a trvny szavait kimondja.1042 A maga rszrl pedig azt mondja, hogy a Nemzetkzi Brsg az egsz vilg trvnyhozja (lgislateur mondial), hiba is vdekezik ez ellen.1043
Vagy ne legynk ennyire fennkltek, s fogadjuk el Symon
Karagiannis1044 megltst, hogy a nemzetkzi br tulajdonkppen
olyan, mint a vasutaknl a vltkezel? A nemzetkzi jog alkalmazsnak technikusa,1045 ahogyan Mohammed Bedjaoui fogalmazott? Grard
Cohen-Jonathan viszont szinte jtsokkal foglalkoz mesteremberknt
rta le, mint aki alaktja a szablyokat, provoklja a fejldsket, de alkalmazsuknak hatrokat is szab.1046 Emmanuelle Jouannet a nemzetkzi
sznpad politikus szemlyisgnek,1047 Georges Abi-Saab pedig valsgos
bbnak minsti a nemzetkzi brt,1048 Zupancic strasbourgi br pedig
bonyolult opercit vgz idegsebsznek.1049
Hiszen ki is valjban a nemzetkzi br? Nemzetkzi igazgatsi szakember vagy igazi alkot? A kznek a szolgja, a tudomnyos vilg egyetemi tanra, vagy prfta? De nem lehet-e, hogy mindez egyszerre testesl meg benne?
1039 Juges de la Terre, vous tes des Dieux!
1040 Idzi Bedjaoui (1996) i. m. 32.
1041 Pellet (2007) i. m. 46.
1042 La bouche qui prononce les paroles de la loi. (De lesprit des lois, Livre XI, chap.
VI, 49.)
1043 Pellet (2007) i. m. 43.
1044 Karagiannis i. m. 146147.
1045 Bedjaoui (2001) i. m. 563.
1046 Grard Cohen-Jonathan: Conclusions gnrales La protection des droits de
lhomme et lvolution du droit international. In Flauss, ed. i. m. 339.
1047 Jouannet (2008) i. m. 283.
1048 A bba a francia nyelvben radsul sage-femme, ami sz szerint blcs asszonyt
jelent, a rgi magyar javasasszonyra emlkezteten. Abi-Saab i. m. 133.
1049 Idzi: Bruinsma i. m. 36.

281

A jelen knyv vgre rkezve, elkerlhetetlen immr a szintzis.


Nzetem szerint a nemzetkzi jogi jogfejleszts s annak korltai egy
ngy sarokpont rendszerben brzolhatk, amelynek alapelemei a kvetkezk:
a jogi logika,
az organikus-funkcionlis imperatvusz,
a trsadalmi szksgszersg,
s egy bizonyos plusz, az irracionlis faktor, vagy ha gy tetszik, az
isteni szikra.
Ez a sorrend azonban nem tetszleges, hanem tkrzi annak jelentsgt,
ahogyan s amekkora sllyal az egyes faktorok nzetem szerint a
nemzetkzi bri gyakorlatban rvnyeslnek.
A nemzetkzi brsgok s ltalban vve a nemzetkzi igazsgszolgltats teht sem nem automatk, sem nem szerencsejtkok: trsadalmi
jelensgek, trsadalmi tevkenysg s trsadalomtudomny, mindazzal
a pontossggal s pontatlansggal, bizonyossggal s bizonytalansggal,
ami e konklzikbl kvetkezik. Prosper Weil megfogalmazsban ha
minden hatrozatlansgtl meg lenne fosztva, gy a bri funkci a tny
rabszolgja lenne: pedig emberi m, s annak is kell maradnia.1050
Alain Pellet, a Nemzetkzi Brsg eltt mintegy harminct gyben,
valamelyik fl rdekben perbeszdet tart, kiemelked kpessg francia jogszprofesszor, aki a Nemzetkzi Jogi Bizottsgnak 1990 ta folyamatosan tagja, a hgai Nemzetkzi Jogi Akadmin tartott eladsban azt hangslyozta, hogy a Nemzetkzi Brsg csak akkor hajthatja
vgre feladatt, ha azok a szablyok, amelyeket alkalmaznia kell, egybevgnak a realitsokkal, s megfelelnek a nemzetkzi kzssg (socit
internationale) szksgleteinek akkor, amikor az tletet kihirdeti.
Amikor azonban nem ilyenek, akkor szerinte legitim, ha a Nemzetkzi
Brsg hozzjuk alaktja a szablyokat.1051
Ezt a dialektikus kapcsolatrendszert avagy Shahabudden szavaival lve a korltozott kreativitst1052 Gilbert Guillaume, mg mint a
Nemzetkzi Brsg tbbszr jravlasztott tagja, 20002003 kztti el1050 Weil (2000) i. m. 189.
1051 Pellet (2007) i. m. 47.
1052 E blcs elemzsek mind nem tagadjk, hanem implicite elismerik, hogy a
Brsgnak megvan az a hatalmassga, hogy korltozott kreativitssal ljen.
Shahabuddeen (1990) i. m. 232.

282

nke, a kvetkez hrom aranyszabllyal szemlltette: A nemzetkzi jog a


XIX. s a XX. szzadbl kapott kzs rksgnk. Az idvel egytt neki
is fejldnie kell. Adaptldnia kell a helyi s a regionlis szksgletekhez.
De nem szabad, hogy trs legyen benne.1053
Lnyegileg ugyanezt fogalmazta meg a jelen knyvhz rt elszban
Herczegh Gza, gy sszegezve bri plyafutsnak tapasztalatait, hogy
a Nemzetkzi Brsg gondosan polta rgi hagyomnyait, rgi dntseit,
de nem zrkzott el az j problmk s szablyok figyelembevteltl. []
Nem helyezkedett radiklisan j llspontra, de nem ragaszkodott tznvzen t rgi llsfoglalshoz. Ez volt, s alighanem ez marad a mdja annak, hogy betlthesse hivatst. Biztostsa a stabilitst, de egyttal ismerje
fel a jv szksgleteit s ennek megfelelen a fejlds lehetsgeit.1054
Ha feladatkrket, joghatsgukat, tevkenysgk intenzitst illeten nagyok is az eltrsek a klnbz nemzetkzi brsgok, az lland
Vlasztottbrsg, az egykori lland Nemzetkzi Brsg, a mai
Nemzetkzi Brsg, a Nemzetkzi Tengerjogi Brsg, a Nemzetkzi
Bntetbrsg, az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg
elleni bncselekmnyek nemzetkzi trvnyszke, a ruandai npirts felelseinek megbntetsre fellltott nemzetkzi trvnyszk, az Emberi
Jogok Eurpai Brsga, az Emberi Jogok Amerikakzi Brsga s a tbbi
nemzetkzi bri frum kztt, a fentiekben rzkelhettk azokat a hasonlsgokat, ahogyan a jogfejleszts lehetsgeit megragadjk, illetve ahogyan nem kevs esetben elutastjk az elrelpst.
gy gondolom, e technikai megoldsok ugyangy az emberisg kzs
jogi rksgnek a rszt kpezik, mint ahogyan ma mr a nemzetkzi brsgok is elvlaszthatatlanok a nemzetkzi lettl s magtl a nemzetkzi jogtl.
Taln nem irrelis az sem, ha az ttekintett tlkezsi gyakorlat alapjn
azt mondjuk, joggal bzhatunk abban, hogy e technikk alkalmazsa rvn
nemcsak hogy tovbbra is egytt tudnak haladni a nemzetkzi brsgok a
nemzetkzi joggal, de el is tudjk segteni annak adaptldst az emberisg, azaz az llamok, a nemzetkzi szervezetek, a npek, nemzetek, nyelvi,
vallsi kisebbsgek s ms kzssgek, illetve az emberek tbb dimenzis,
bonyolult egyttlsnek XXI. szzadi kvetelmnyeihez.
1053 Gilbert Guillaume: La Cour internationale de Justice Quelques propositions
concrtes loccasion du cinquantenaire. RGDIP 1996/2, 331332.
1054 Ld. 1011. oldal.

283

Mellkletek
A. Irodalom
Rvidtsek:
AFDI: Annuaire Franais de Droit International
RCADI: Recueil des Cours de lAcadmie de Droit International
RGDIP: Revue Gnrale de Droit International Public
Abi-Saab:
Georges Abi-Saab: Cours gnral de droit international public. RCADI, The Hague
BostonLondon: Nijhoff, 1987.
Anzilotti:
Dionisio Anzilotti: Cours de droit international. Paris: Panthon-Assas, 1999.
(Collection: Les introuvables) Anzilotti: Cours de droit international cm (Paris:
Sirey, 1929.) mvnek hasonms kiadsa
Apostolidis, ed.:
C. Apostolidis (ed.): Les arrts de la Cour internationale de Justice. Dijon: ditions
universitaires de Dijon, 2005.
Arechaga:
Jimenez de Arechaga: International law in the past third of a century. RCADI (159)
1978/I.
Ascensio Maison:
Herv Ascensio R afalle Maison: Lactivit des tribunaux pnaux internationaux.
AFDI 2000.
Ascensio DecauxPellet, ed.:
Herv Ascensio Emmanuel DecauxAlain Pellet (ed.): Droit international pnal.
Paris: Pdone, 2000.
Basdevant:
Jules Basdevant: The Judiciary in the International Sphere. VII. United Nations
Bulletin n9, November 1, 1949.
Bassiouni (1999):
Cherif Bassiouni: Crimes against humanity in international criminal law. Dordrecht:
Kluwer, 1999.

284
Bassiouni (2000):
Cherif Bassiouni: Lexprience des premires juridictions pnales internationales. In
Ascensio DecauxPellet i. m.
Bedjaoui (1991):
Mohammed Bedjaoui: The manufacture of judgments at the International Court of
Justice. PACE Yearbook of International Law, 1991.
Bedjaoui (1996):
Mohammed Bedjaoui: Le cinquantime anniversaire de la Cour internationale de
Justice. RCADI (257) 1996/I.
Bedjaoui (1997):
Mohammed Bedjaoui: Increasing the Effectiveness of the International Court of Justice.
In Connie PeckRoy S. Lee: Increasing the Effectiveness of the International Court
of Justice at Fifty. Proceedings of the ICJ/UNITAR Colloquium to celebrate the 50th
Anniversary of the Court. (offprint)
Bedjaoui (2001):
Mohammed Bedjaoui: Lopportunit dans les dcisions de la Cour internationale de
Justice. In Boissons de ChazournesGowland-Debbas, ed. i. m.
Bedjaoui (2003):
Mohammed Bedjaoui: La multiplication des tribunaux internationaux ou la bonne
fortune du droit des gens. In Coussirat-Coustere, ed. i. m.
Berger:
Vincent Berger: Az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak joggyakorlata. Budapest:
Hvg-Orac, 1999.
Bindschedler:
Robert Bindschedler: Rapport. In Judicial settlement of international disputes. (An
International Symposium.) BerlinHeidelbergNew York: Springer, 1974.
BlumenthalMcCormack, ed.:
David A. BlumenthalTimothy L. H. McCormack (ed.): The Legacy of Nuremberg:
Civilising Influence or Institutionalised Vengeance. LeydenBoston: Nijhoff, 2008.
BoasSchabas, ed.:
Gideon BoasWilliam Schabas (ed.): International Criminal Law Developements in
the Case Law of the ICTY. LeydenBoston: Nijhoff, 2003.
Boas:
Gideon Boas: A Code of Evidence and Procedure for International Criminal Law? The
Rules of the ICTY. In BoasSchabas, ed. i. m.

285
Boissons de ChazournesGowland-Debbas, ed.:
L. Boissons de ChazournesV. Gowland-Debbas (eds.): The International Legal
System in Quest of Equity and Universality/Lordre juridique international, un systme
en qute dquit et duniversalit. Liber Amicorum Georges Abi-Saab. Dordrecht:
Kluwer, 2001.
Boisson de Chazournes, ed.:
Laurence Boisson de Chazournes (ed.): La pratique et le droit international. Paris:
SFDIPdone, 2004.
Bokorn Szeg (1961):
Bokorn Szeg Hanna: A nemzetkzi szerzdsekhez fztt fenntartsok. Budapest:
Kzgazdasgi s Jogi, 1961.
Bokorn Szeg (1984):
Bokorn Szeg Hanna: llamazonossg llamutdls. Budapest: Akadmiai, 1984.
Bokorn Szeg, szerk.:
Bokorn Szeg Hanna (szerk.): Az llamok nemzetkzi kzssgnek vltozsa s a
nemzetkzi jog. Budapest: Akadmiai, 1993.
Bokorn Szeg (1993a):
Bokorn Szeg Hanna: Az llamok kzssge s az emberi jogok. In Bokorn Szeg
(szerk.) i. m.
Bokorn Szeg (1993b):
Bokorn Szeg Hanna: A kisebbsgek vdelme az eurpai struktrkban. Acta
Humana 1993/1213.
Bollecker-Stern:
Brigitte Bollecker-Stern: Larbitrage dans laffaire du Canal de Beagle entre lArgentine et le Chili. RGDIP 1979/1.
Bossuyt:
Marc Bossuyt: Article 14. In Emmanuel DecauxPierre-Henri ImbertLouis-Edmond
Pettiti: La Convention europenne des droits de lhomme. Commentaire article par
article. Paris: Economica, 1995.
Bostian:
Ida L. Bostian: Flushing the Danube: The World Courts Decision Concerning the
Gabcikovo Dam. Colorado Journal of International Environmental Law and Policy
9(98)

286
Bothe:
Michael Bothe: International Humanitarian Law and War Crimes Tribunals Recent
Developments and Perspectives. In Wellens, ed.
Brierly (1925):
J. L. Brierly: The Judicial Settlement of International Disputes. Journal of the British
Institute of International Affairs 1925/4.
Brierly (1958):
J. L. Brierly: The Basis of Obligation in International Law and Other Papers. Oxford:
Clarendon, 1958.
Brown:
Chester Brown: The Inherent Powers of International Courts and Tribunals. British
Yearbook of International Law, 2005.
Brown Weiss:
Edith Brown Weiss: Judicial Independance and Impartiality A Preliminary Inquiry.
In Lori Fisler Darmrosch: The International Court of Justice at a Crossroads. New
York: TransnationalDobbs & Ferry, 1987.
Brownlie (1988):
Ian Brownlie: Comment. In Antonio CasseseH. H. Joseph Weiler: Change and
Stability in International Law Making. Berlin: Gruyter, 1988.
Brownlie (1995):
Ian Brownlie: International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations
General Course on Public International Law. RCADI (255) 1995, (Offprint) The
HagueBostonLondon: Nijhoff, 1995.
Bruhcs:
Bruhcs Jnos: Nemzetkzi jog. (III. Nemzetkzi szervezetek) BudapestPcs: Dialg
Campus, 2001.
Bruinsma:
Fred J. Bruinsma: The Room at the Top: Separate Opinions in the Grand Chambers of
the ECHR (19982006). Ancilla Juris 2008/32.
Buza (1935):
Buza Lszl: Nemzetkzi jog. Budapest: Politzer, 1935.
Buza (1957):
Buza Lszl: A trvnyessg s az igazsgossg elve a nemzetkzi jogban. Acta
Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tomus III, Fasc.1. Szeged, 1957.

287
Caflisch (1979):
Lucius Caflisch: Lavenir de larbitrage intertatique. AFDI 1979.
Caflisch (2004):
Lucius Caflisch: La pratique dans le raisonnement du juge international. In Boisson de
Chazournes, ed. i. m.
Cahier (1985):
Philippe Cahier: Cours gnral de droit international public. RCADI (195) 1985/VI.
Cahier (1996):
Philippe Cahier: Le rle du juge dans llaboration du droit international. In Makarczyk,
ed. i. m.
Canal-Forgues:
Eric Canal-Forgues: Remarques sur le recours aux travaux prparatoires dans le
contentieux international. RGDIP 1993/4.
Canelas de Castro:
Paulo Canelas de Castro: The Judgment in the case concerning the Gabcikovo
Nagymaros Project: positive signs for the evolution of international water law. Yearbook
of International Environmental Law, 1997.
Carreau:
Dominique Carreau: Droit international public. Paris: Pdone, 19975e.
Chaumont:
Charles Chaumont: Cours gnral de droit international public. RCADI (129) 1970/I.
Chifflet:
Pascale Chifflet: The Role and Status of the Victim. In BoasSchabas, ed. i. m.
Cohen-Jonathan:
Grard Cohen-Jonathan: Conclusion gnrales La protection des droits de lhomme
et lvolution du droit international. In Flauss, ed. i. m.
Condorelli:
Luigi Condorelli: Lautorit de la dcision des juridictions internationales permanentes.
In Philip, ed. i. m.
Conforti:
Benedetto Conforti: Linteraction des normes internationales relatives la protection
des droits de lhomme. In Flauss, ed. i. m.

288
Coplin:
William D. Coplin: The functions of international law: An introduction to the role of
international Law in the contemporary world. Chicago: Rand Mc Nally, 1966.
Corten (1998):
Olivier Corten: Linterprtation du raisonnable par les juridictions internationales:
au-del du positivisme juridique? RGDIP 1998/1.
Corten (2009):
Olivier Corten: Le discours du droit international. Paris: Pdone, 2009.
CortenK lein, ed.:
Olivier CortenPierre K lein, ed.: Les Conventions de Vienne sur le droit des traits,
Commentaire article par article. Tome IIII, Universit Libre de Bruxelles, Centre de
Droit International, Bruxelles: Bruylant, 2006.
Costa:
Jean-Paul Costa: Le raisonnement juridique de la Cour europenne des droits de
lhomme. In Otto PfersmannGrard Timsit (ed.): Raisonnement et interprtation.
Paris: Publications de la Sorbonne, 2001.
Cot:
Jean-Pierre Cot: Le monde de la justice internationale. In Coussirat-Coustere, ed. i. m.
CotPelletForteau, ed.:
Jean-Pierre CotAlain PelletMathias Forteau (ed.): Commentaire de la Charte des
Nations Unies article par article. Tome III. Paris: Economica, 2005.
Coussirat-Coustere, ed.:
Vincent Coussirat-Coustere (ed.): La juridictionnalisation du droit international.
Paris: SFDIPdone, 2003.
Crawford:
James Crawford: The International Law Commissions Articles on State Responsibility.
Introduction. Text and Commentaries. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Csiky:
Csiky Jnos: Az lland Nemzetkzi Brsg vlemnyez hatskre. Szeged: Szeged
Vrosi Nyomda, 1935.
Darmrosch, ed.:
Lori Fisler Darmrosch (ed.): The International Court of Justice at a Crossroads. New
York: TransnationalDobbs & Ferry, 1987.

289
Decaux (1997):
Emmanuel Decaux: Droit international public. Paris: Dalloz, 1997.
Decaux (1998):
Emmanuel Decaux: De la promotion la protection des droits de lhomme: Droit
dclaratoire et droit programmatoire. In Flauss, ed. i.m.
Decaux (2008):
Emmanuel Decaux: Droit international public. Paris: Dalloz, 20086.
DecauxImbertPettiti, ed.:
Emmanuel DecauxPierre-Henri ImbertLouis-Edmond Pettiti (ed.): La Convention
europenne des droits de lhomme. Commentaire article par article. Paris: Economica,
1995.
Dinstein:
Yoram Dinstein: Crimes against Humanity. In Makarczyk, ed. i. m.
Distefano:
Giovanni Distefano: La sentence arbitrale du 17 dcembre 1999 sur la dlimitation des
frontires maritimes entre lErythre et le Yemen: quelques observations complmentaires. AFDI, 2000.
P-M. Dupuy (1989):
Pierre-Marie Dupuy: Le juge et la rgle gnrale. RGDIP 1989/3.
P-M. Dupuy (2000):
Pierre-Marie Dupuy: Normes internationales pnales et doit impratif ( jus cogens). In
Ascensio DecauxPellet, ed. i. m.
P-M. Dupuy (2004):
Pierre-Marie Dupuy: Le droit des Nations Unies et sa pratique dans la jurisprudence
de la Cour Internationale de Justice. In Boisson de Chazournes, ed. i. m.
R-J. Dupuy:
R en-Jean Dupuy: Formalisme juridique et Cour Internationale de Justice. In
Makarczyk, ed. i. m.
Eriksson:
Gudmundur Eriksson: The International Tribunal for the Law of the Sea. The Hague:
Nijhoff, 2000.
Farag:
Farag Bla: La dmocratie et le problme des minorits. Le Dbat n 76 septembreoctobre. 1993.

290
S. G. Fitzmaurice:
Sir Gerald Fitzmaurice: The Law and Procedure of the International Court of Justice.
(vol. I.) Cambridge: Grotius, 1986.
M. Fitzmaurice:
Malgosia Fitzmaurice: The Contribution of Environmental Law to the Development of
Modern International Law. In Makarczyk, ed.
Flauss, ed.:
Jean-Pierre Flauss (ed.): La protection des droits de lhomme et lvolution du droit
international. Paris: SFDIPdone, 1998.
Fleischhauer:
Carl-August Fleischhauer: The Constitutional Relationship between the Secretary
general of the United Nations and the International Court of Justice Justice. In Boutros
Boutros-Ghali Amicorum Discipulorumque Liber. Paix, dveloppement, dmocratie
Peace, Development, Democracy. Bruxelles: Bruylant, 1998.
Franck:
Thomas M. Franck: Fairness in the international legal and institutional system. (General
course on public international law.) RCADI (240) 1993/III.
Friedmann:
Wolfgang Friedmann: General course in public international law. RCADI (127) 1969/II.
Goodrich-Hambro:
Goodrich-Hambro: The Charter of the United Nations. London: Stevens, 1947.
Gordon:
Edward Gordon: Legal Disputes under article 36 (2) of the Statute. In Darmrosch, ed. i. m.
Gowlland-Debbas:
Vera Gowlland-Debbas: Commentary. In PeckLee, ed. i. m.
Grd:
Grd Andrs: A strasbourgi emberi jogi brskods kziknyve. Budapest: Strasbourg
Bt, 2005.
Gross:
Leo Gross: The International Court of Justice and the United Nations. RCADI (120)
1967/I.
Guggenheim:
Paul Guggenheim: Les mesures conservatoires dans la procdure arbitrale et judiciaire.
RCADI 1932/II.

291
Guillaume (1987):
Gilbert Guillaume: La juridiction internationale permanente: Preuves et mesures
dinstruction. In Philip, ed. i. m.
Guillaume (1994):
Gilbert Guillaume: Les grandes crises internationales et le droit. Paris: Seuil, 1994.
Guillaume (1996):
Gilbert Guillaume: La Cour internationale de Justice Quelques propositions concrtes loccasion du cinquantenaire. RGDIP 1996/2.
Guillaume (1999):
Gilbert Guillaume: Le juge international et la codification. In La codification du droit
international. Colloque dAix-en-Provence de la SFDI. Paris: Pdone, 1999.
Guillaume (2003):
Gilbert Guillaume: La Cour Internationale de Justice laube du XXIme sicle le
regard dun juge. Paris: Pdone, 2003.
Habicht:
Max Habicht: Le pouvoir du juge international de statuer ex aequo et bono. RCADI
III.
Hannum:
Hurst Hannum: Self-determination. Yugoslavia and Europe. Old wines in new bottles?
Transnational law and Contemporary Problems, Vol. 3. 1993.
Haraszti (1958):
Haraszti Gyrgy: A Nemzetkzi Brsg joggyakorlata. Budapest: Kzgazdasgi s
Jogi, 1958.
Haraszti (1965):
Haraszti Gyrgy: A nemzetkzi szerzdsek rtelmezsnek alapvet krdsei.
Budapest: Kzgazdasgi s Jogi, 1965.
Haraszti (1973):
Haraszti Gyrgy: Nemzetkzi szerzdsek megsznse. Budapest: Kzgazdasgi s
Jogi, 1973.
HarasztiHerczeghNagy:
Haraszti GyrgyHerczegh GzaNagy K roly: Nemzetkzi jog. Budapest:
Tanknyvkiad, 1976.

292
Herczegh (1969):
Herczegh Gza: General Principles of Law and the International Legal Order.
Budapest: Akadmiai, 1969.
Herczegh (1981):
Herczegh Gza: A humanitrius nemzetkzi jog fejldse s mai problmi. Budapest:
Kzgazdasgi s Jogi, 1981.
Herczegh (1993):
Herczegh Gza: Az llamok kzssge s a nemzetkzi jog ltal vdett rtkek. In
Bokorn Szeg, szerk. i. m.
Herczegh (2005):
Herczegh Gza: Peres rksgnk. (Magyar Szemle Knyvek.) Budapest, 2005.
Herczegh (2009):
Herczegh Gza: Nhny sz a krnyezetvdelem nemzetkzi jogrl. In nnepi tanulmnyktet Bruhcs Jnos professor emeritus 70. szletsnapjra. (szerk.: Csap
Zsuzsanna) (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pcs Publicata) Pcs: Pcsi
Tudomnyegyetem llam- s Jogtudomnyi Kara, 2009.
Higgins (1991):
Rosalyn Higgins: International law and the avoidance, containment and resolution of
disputes. (General course on public international law.) RCADI (230) 1991/V.
Higgins (1995):
Rosalyn Higgins: Problems and Process: International Law and How We Use It.
Oxford: Oxford University Press, 1995.
Higgins (1998):
Rosalyn Higgins: The International Court of Justice and Human Rights. In Wellens,
ed. i. m.
Higgins (2001):
Rosalyn Higgins: Respecting Sovereign States and Running a Tight Courtroom.
International and Comparative Law Quarterly, vol.50, January 2001.
Hyde (1933):
Charles Cheney Hyde: Map as Evidence in International Boundary Dispute. American
Journal of International Law, vol. 27, 1933.
Hyde (1947):
Charles Cheney Hyde: International law chiefly as interpreted and applied by the
United States. In Three volumes, second revised edition. Boston: Little, Brown and
Co., 1947.

293
Jarvis:
Michelle Jarvis: An Emerging Gender Perspective on International Crime. In Boas
Schabas, ed. i. m.
Jennings (1967):
Robert Yewdall Jennings: General course on principles of international law. (121)
RCADI 1967/II.
Jennings (1996):
Robert Yewdall Jennings: International Lawyers and the Progressive Development of
International Law. In Makarczyk, ed.
Jennings (1997):
Robert Yewdall Jennings: The Proper Work and Purposes of the International Court of
Justice. In A. S. Muller D. Raic J. M. Thuranszky (ed.): The International Court of
Justice Its Future Role after Fifty Years. The HagueBostonLondon: Nijhoff, 1997.
Jennings (1998):
Robert Yewdall Jennings: Advisory Opinions of the International Court of Justice.
In Boutros Boutros-Ghali Amicorum Discipulorumque Liber. Paix, dveloppement,
dmocratie Peace, Development, Democracy. Bruxelles: Bruylant, 1998.
JenningsWatt:
Robert Yewdall JenningsArthur Watt: Oppenheims International Law: Peace.
Addison Wesley, 1997.
Jessup:
Philip C Jessup: To form a more perfect United Nations. RCADI (129) 1970/I.
JordaHemptinne:
Claude JordaJrme de Hemptinne: Le rle du juge dans la procdure face aux enjeux
de la rpression internationale. In Ascencio Decaux Pellet, ed. i. m.
Jouannet (2003):
Emmanuelle Jouannet: La notion de jurisprudence internationale en question. In
Coussirat-Coustere, ed. i. m.
Jouannet (2005):
Emmanuelle Jouannet: Existe-t-il de grands arrts de la Cour internationale de Justice?
In Apostolidis, ed. i. m.
Jouannet (2008):
Emmanuelle Jouannet: La motivation ou le mystre de la bote noire. In Ruiz Fabri
Sorel, ed. i. m.

294
K amto (1999):
Maurice K amto: Le matrieau cartographique dans les contentieux frantaliers
et teritoriaux internationaux. In Yakpo Boumedra (ed.): Liber Amicorum Judge
Mohammed Bedjaoui. The HagueLondonBoston: Kluwer, 1999.
K amto (2003):
Maurice K amto: Les interactions des jurisprudences internationales et des
jurisprudences nationales. In Coussirat-Coustere, ed. i. m.
K aragiannis:
Symon K aragiannis: La multiplication des juridiction internationales: un systme
anarchique? In Coussirat-Coustere, ed. i. m.
K ardos (1995):
K ardos Gbor: Emberi Jogok egy j korszak hatrn. Budapest: T-Twins, 1995.
K ardos (2007):
K ardos Gbor: Kisebbsgek: kockzatok s garancik. Budapest: Gondolat, 2007.
K arstedt:
Susanne K arstedt: The Nuremberg Tribunal and German Society: International Justice
and Local Judgment, Post-Conflict Reconstruction. In BlumenthalMcCormack, eds.
i. m.
K ellyMcCormack:
Michael J. K ellyTimothy L. H. McCormack: Contributions of the Nuremberg Trial
to the Subsequent Development of International Law. In BlumenthalMcCormack,
ed. i. m.
K ende, szerk.:
K ende Tams (szerk.): Nemzetkzi jogi szemelvnyek s dokumentumok. Budapest:
Osiris, 2000.
K labbers:
Jan K labbers: Cat on a hot tin roof: the World Court, state succession and the
GabcikovoNagymaros case. Leiden Journal of International Law 11 (1998) 2.
Koe:
Adriana Koe: Damming the Danube: The International Court of Justice at the
Gabcikovo/Nagymaros Project. The Sidney Law Review 20/1998/4.
Koskenniemi:
Martti Koskenniemi: La politique du droit international. Paris: Pdone, 2007.

295
Kovcs (1986):
Kovcs Pter: Az Emberi Jogok Eurpai Egyezmnynek rvnyeslse a Kzs Piac
jogrendszerben. Jogtudomnyi Kzlny 1986/2.
Kovcs (1993):
Kovcs Pter: A nemzetkzi jog a Badinter-bizottsg joggyakorlatban. Jogtudomnyi
Kzlny 1993/1.
Kovcs (1996):
Kovcs Pter: Nemzetkzi jog s kisebbsgvdelem. Budapest: Osiris, 1996.
Kovcs (1998):
Pter Kovcs: Quelques considrations sur lapprciation et linterprtation de larret de
la Cour Internationale de Justice, rendu dans laffaire GabcikovoNagymaros. German
Yearbook of International Law 1998 (41.)
Kovcs, ed.:
Pter Kovcs (ed.): Le droit international au tournant du millnaire International
Law at the Turn of the Millennium. Budapest: Pzmny Pter Katolikus Egyetem,
2000.
Kovcs (2000a):
Pter Kovcs: Lmergence dune nouvelle politique minoritaire apres la rforme de
la Cour Europenne des Droits de lHomme? (Note sur larret Serif c. Grce). Civitas
Europa 2000/mars.
Kovcs (2000b):
Kovcs Pter: A rodopi mufti esete a nemzetkzi joggal: Kisebbsgi autonmiabart tlet az Emberi Jogok Eurpai Brsgn: magnyos fecske vagy j tendencia?
Szljegyzet a Szerif c. Grgorszg tlet margjra. Magyar Kisebbsg 19. 2000/I.
Kovcs (2000c):
Pter Kovcs: Erreurs ou mtamorphoses autour de la personnalit juridique et des
sources dans le droit international? (A propos des tribunaux internationaux en nombre
grandissant) In Kovcs, ed. i. m.
Kovcs (2001):
Kovcs Pter: A rendszervltozs hatsa a magyar nemzetkzi jogi doktrnra a
tanknyvek tkrben. In Szabadfalvi Jzsef (szerk.): Facultas nasciturus. A Miskolci
Egyetem llam- s Jogtudomnyi Kara alaptsnak 20. vforduljra ksztett tanulmnyktet. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2001.

296
Kovcs (2002):
Kovcs Pter: Szemtl szembe (Avagy hogyan klcsnznek egymstl a nemzetkzi brsgok, klns tekintettel az emberi jogi vonatkozs gyekre.) Acta Humana
2002 n49.
Kovcs (2003a):
Pter Kovcs: Dveloppement et limites de la jurisprudence en droit international. In
Coussirat-Coustere, ed. i. m.
Kovcs (2003b):
Pter Kovcs: Developments and Limits in International Jurisprudence. Denver
Journal of International Law and Policy vol. 31. (n3 summer 2003)
Kovcs (2004):
Kovcs Pter: Kisebbsgvdelem az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak joggyakorlatban. Magyar Kisebbsg 9. 2004/4. (34)
Kovcs (2005):
Pter Kovcs: La protection internationale des minorits nationales aux alentours du
millnaire. (Cours et travaux (N5) de lUniversit Panthon-Assas, Institut des Hautes
tudes Internationales de Paris.) Paris: Pdone, 2005.
Kovcs (2006):
Pter Kovcs: Article 7. In CortenK lein, ed. i. m.
Kovcs (2007):
Kovcs Pter: A rendszervltozs hatsa a magyar nemzetkzi jogi doktrnra. In
Jakab AndrsTakcs Pter (szerk.): A magyar jogrendszer talakulsa 1985/1990
2005. II. Budapest: Gondolat ELTE JK, 2007.
Kwiatkowska:
Barbara Kwiatkowska: The International Court of Justice and the Law of the Sea
Some Reflections. In Makarczyk, ed. i. m.
Lachs (1976):
Manfred Lachs: Teachings and Teaching of International Law. RCADI (151) 1976/III.
Lachs (1980):
Manfred Lachs: The development and general trends of international law in our time.
(General course) RCADI (169) 1980/IV.
Lamm (1984):
Lamm Vanda: A hgai Nemzetkzi Brsg dntsei 19571982. Budapest: Gondolat,
1984.

297
Lamm (1990):
Lamm Vanda: Az llamok kztti vitk bri rendezsnek trtnete. Budapest:
Akadmiai, 1990.
Lamm (1995):
Lamm Vanda: A Nemzetkzi Brsg tletei s tancsad vlemnyei 19451993.
Budapest: Kzgazdasgi s Jogi, 1995.
Lamm (2005):
Lamm Vanda: A Nemzetkzi Brsg ktelez joghatsgi rendszere. Budapest:
Kzgazdasgi s JogiMTA Jogtudomnyi Intzet, 2005.
Lammers:
Johan G. Lammers: The GabcikovoNagymaros case seen in particular from
the perspective of the law of International watercourses and the protection of the
environment. Leiden Journal of International Law 11 (1998) 2.
LapradelleNegulesco:
Paul LapradelleDmtre Negulesco: Rapport sur la nature juridique des avis
consultatifs de la CPJI, leur valeur et leur porte positive en droit international.
Annuaire de lInstitut de Droit International. 1928.
E. Lauterpacht (1976):
Elihu Lauterpacht: The development of the law of international organization by the
decisions of international tribunals. RCADI (152) 1976/4.
E. Lauterpacht (1991):
Elihu Lauterpacht: Aspects of the Administration of International Justice. Aspects of
the Administration of international Justice. (Hersch Lauterpacht Memorial Lectures,
No. 9) Cambridge: GrotiusCambridge University Press, 1991.
S. H. Lauterpacht:
Sir Hersch Lauterpacht: The Development of International Law by the International
Court. New YorkLondon: PraegerSteven & Son, 1958.
Le Bouthillier:
Yves Le Bouthillier: Article 32. In CortenK lein i. m.
Luigi:
Daniele Luigi: Lapport de la deuxime ordonnance de la Cour internationale de Justice
sur les mesures conservatoires dans laffaire Bosnie-Herzgovine contre Yougoslavie
(Serbie et Montenegro). RGDIP 1994/4.

298
MahoneyPrebensen:
Paul MahoneySren Prebensen: The European Court of Human Rights. In R. St. J.
Macdonald F. MatscherH. Petzold (ed.): The European System for the Protection of
Human Rights. DordrechtBoston: Nijhoff, 1993.
Maison:
R afalle Maison: Le crime de gnocide dans les premiers jugements du Tribunal Pnal
International pour le Rwanda. RGDIP (CIII) 1999/I.
Marion:
Loc C. Marion: La saisine de la Cour Internationale de Justice par voie de compromis.
RGDIP 1995/2.
Makarczyk, ed.:
Jerzy Makarczyk (ed): Theory of International Law at the Threshold of the 21st
Century Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski. The HagueLondonBoston:
Kluwer, 1996.
Matscher:
Franz Matscher: Quarante ans dactivits de la Cour europenne des droits de lhomme. RCADI (270) 1997/VIII.
Mavi:
Mavi Viktor: A nemzetkzi kzssg az univerzalizmus s a regionalizmus vltoz
fogalmainak szemszgbl. In Bokorn Szeg, szerk. i. m.
McIntyre:
Gabrielle McIntyre: Defining Human Rights in the Arena of International
Humanitarian Law: Human Rights in the Jurisprudence of the ICTY. In BoasSchabas,
ed. i. m.
McWhinney (1990):
Edward McWhinney: Judicial Settlement of Disputes / Jurisdiction and Justiciability.
RCADI (221) 1990/II.
McWhinney (1991):
Edward McWhinney: Judicial Settlement of International Disputes Jurisdiction,
Justiciability and Judicial Law-Making on the Contemporary International Court.
DordrechtBostonLondon: Nijhoff, 1991.
McWhinney (1996):
Edward McWhinney: The International Court and Judicial Law-Making. Nuclear Tests
Re-visited. In Makarczyk, ed. i. m.

299
Menezes de Carvalho (2005):
Evandro Menezes de Carvalho: The juridical-decisory discourse of the World Trade
Organization: a semiotic analysis of the Appellate Body reports. Sao Paulo: Graduate
Institute of International Studies (Workshop of Young Scholars from the Global South
WYSGS), 2005, 6.
Menezes de Carvalho (2006):
Evandro Menezes de Carvalho: Diplomacia e multilinguismo no Direito Internacional.
Revista Brasileira de Politica Internacional, jul/dic 2006, vol. 49, n2.
Menzel:
Jrg Menzel: Vlkerrecht als Recht vor Gerichten. In MenzelPierlingsHoffmann:
Vlkerrechtssperchung: Ausgewhlte Entscheidungen zum Vlkerrecht in Retrospektive.
MohrSiebeck, 2004.
Merle:
Marcel Merle: Le procs de Nuremberg et le chtiment des criminels de guerre. Paris:
Pdone, 1949.
Monaco:
R iccardo Monaco: Rflexions sur la thorie des sources du droit international. In
Makarczyk, ed. i. m.
Nagy B. (1993):
Nagy Boldizsr: Az emberisg kzs rksge: a rejtzkd jogostott. In Bokorn
Szeg, szerk. i. m.
Nagy B.(1997):
Nagy Boldizsr: A felek s a Nemzetkzi Brsg jogi llspontja a Gabcikovo (Bs)
Nagymarosi perben. In Vargha, szerk.
NagyJeney:
Nagy BoldizsrJeney Petra: Nemzetkzi jogi olvasknyv. Budapest: Osiris, 2002.
Nagy K. (1991):
Nagy K roly: Az llam felelssge a nemzetkzi jog megsrtse miatt. Budapest:
Akadmiai, 1991.
Nagy K. (1999):
Nagy K roly: Nemzetkzi jog. Budapest: Pski, 1999.
Niyungeko:
Grard Niyungeko: La preuve devant les juridictions internationales. Bruxelles:
Bruylant, 2005.

300
Oda:
Shigeru Oda: The International Court of Justice viewed from the bench (19761993).
RCADI (244) 1993/VII.
Okowa:
Phoebe N. Okowa: ICJ Recent Cases The Case concerning the Gabcikovo/Nagymaros
project. International Comparative Law Quarterly Vol. 47, 1998.
Oraison (1998):
Andr Oraison: La place des jurisconsultes internationaux au sein de la doctrine des
publicistes les plus qualifis des diffrentes nations. Hague Yearbook of International
Law/Annuaire de La Haye de droit international, 1998.
Oraison (1999):
Andr Oraison: Linfluence des forces doctrinales acadmiques sur les prononcs de la
CPJI et de la CIJ. Revue Belge de Droit International 1999/1.
Papaux:
Alain Papaux: Introduction la philosophie du droit en situation De la codification
lgaliste au droit prudentiel. Bruxelles: BruylantLGDJSchulthess, 2006.
PeckLee, ed.:
Connie PeckRoy S. Lee (ed.): Increasing the Effectiveness of the International Court of
Justice, Proceedings of the ICJ/UNITAR Colloquium to Celebrate the 50th Anniversary
of the Court. The HagueBostonLondon: NijhoffUNITAR, 1997.
Pellet (1991):
Alain Pellet: Note sur la Commission dArbitrage de la Confrence europenne pour
la paix en Yugoslavie. AFDI XXXVII (1991)
Pellet (1992):
Alain Pellet: Lactivit de la Commission dArbitrage de la Confrence europenne
pour la paix en Yugoslavie. AFDI XXXVIII (1992)
Pellet (1993):
Alain Pellet: Lactivit de la Commission dArbitrage de la Confrence Internationale
pour lancienne Yougoslavie. AFDI XXXIX (1993)
Pellet (1997):
Alain Pellet: Rapport. In PeckLee, ed. i. m.
Pellet (2006):
Alain Pellet: Article 19. In CortenK lein, ed. i. m.

301
Pellet (2007):
Alain Pellet: Ladaptation du droit international aux besoins changeants de la socit
internationale Confrence inaugurale. RCADI 2007/329.
Perrin:
Georges Perrin: Les mesures conservatoires dans les affaires relatives la comptence
en matire de pcheries. RGDIP 1973/1.
Pescatore:
Pierre Pescatore: Les mesures conservatoires et les rfrs. In Philip, ed. i. m.
Pettiti (1988):
Louis-Edmond Pettiti: Dfense sociale et Convention europenne des droits de
lhomme. In Franz MatscherHerbert Petzold (ed.): Protecting human rights: the
European dimension / Protection des droits de lhomme: la dimension europenne:
Studies in honour of / Mlanges en lhonneur de Gerard J. Wiarda. Kln: Heymans
Verlag, 1988.
Pettiti (1995):
Louis-Edmond Pettiti: Rflexions sur les principes et les mcanismes de la Convention.
In DecauxImbertPettiti, ed. i. m.
PfersmannTimsit, ed.:
Otto PfersmannGrard Timsit (ed.): Raisonnement et interprtation. (Publications
de la Sorbonne) Paris, 2001.
PhilipDe Cara:
Christian PhilipJean-Yves De Cara: Nature et volution de la juridiction internationale.
In Philip, ed. i. m.
Philip, ed.:
Christian Philip (ed.): La juridiction internationale permanente. Paris: SFDIPdone,
1987.
Plender:
R ichard Plender: Procedure in the European Court: Comparisions and Proposals.
RCADI (267) 1997.
Pomerance:
Michla Pomerance: The Badinter Commission: The Use and Misuse of the International
Court of Justices Jurisprudence. Michigan Journal of International Law (1998) 20.

302
Prandler:
Prandler rpd: A Nemzetkzi Bntetbrsg ltrehozsa: radiklis elrelps a
nemzetkzi kapcsolatokban s a nemzetkzi jog fejlesztse terletn. In Rostovnyi
Zsolt (szerk): Ars boni et aequi Tanulmnyok az ezredvg nemzetkzi rendszerrl
Bokorn Szeg Hanna szletsnapjra. Budapest: BKAE Nemzetkzi Kapcsolatok
Tanszk, 2000.
Prott:
Lyndell V. Prott: The Latent Power of Culture ant the International Judge. Abingdon:
Professional Books, 1979.
Quneudec:
Jean-Pierre Quneudec: Laffaire de la dlimitation du plateau continental entre la
France et le Royaume-Uni. RGDIP 1979/1.
R adan:
Peter R adan: Post-Secession International Borders: A Critical Analysis of the Opinions
of the Badinter Arbitration Commission. Melbourne University Law Review 2000/3.
(http://www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/2000/3.html);
R aisz (2006):
Anik R aisz: La protection des droits de lHomme au niveau (double) europen: Les
divergences entre deux jurisprudences. Miskolc Journal of International Law, Vol. 3
(2006), n1.
R aisz (2007):
R aisz Anik:: Hasonlsgok s klnbsgek a strasbourgi s a San Jos-i emberi jogi
tlkezsben; vagy mit tanulhatunk a latin-amerikaiaktl? (Publicationes Universitatis
Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXV/2) Miskolc University Press,
2007.
R anjeva:
R aymond R anjeva: Lenvironnement, la Cour internationale de Justice et sa chambre
spciale pour les questions denvironnement. AFDI 1994.
R asmussen:
Hjalte R asmussen: Le juge international en vitant de statuer obit-il un devoir
judiciaire fondamental? In Philip, ed. i. m.
R edslob:
Robert R edslob: Le litige franco-britannique sur les dcrets de nationalit en Tunisie
et au Maroc. Observations sur le quatrime avis consultatif de la Cour Permanente
de Justice Internationale. Revue de droit international de sciences diplomatiques,
politiques et sociales. Genve: Sottile, 1924.

303
R eichert-Facilides:
Daniel R eichert-Facilides: Down the Danube: the Vienna Convention on the Law of
Treaties and the Case concerning the GabcikovoNagymaros Project. International
and Comparative Law Quarterly vol. 47, (1998) 4.
R eisman:
Michael W. R eisman: The supervisory jurisdiction of the International Court of Justice:
international arbitration and international adjudication. RCADI (258) 1996/I.
Rosenne (1965):
Shabtai Rosenne: The Law and Practice of the International Court. Leyden: Sijthoff,
1965.
Rosenne (1985):
Shabtai Rosenne: The Law and Practice of the International Court. BostonLancaster:
Nijhoff, 19852nd.
Rosenne (1997):
Shabtai Rosenne: Presentation. In PeckLee, ed. i. m.
Rosenne (2006):
Shabtai Rosenne: The Law and Practice of the International Court (19202005). (4th)
Vol. IIV. LeidenBoston: Martinus Nijhoff, 2006.
Rossi:
Christopher R. Rossi: Equity and International Law A Legal Realist Approach to
International Decision-making. IrvingtonNew York: Transnational, 1993.
Rousseau:
Charles Rousseau: Droit international public. (I.) Paris: Sirey, 1970;
Ruiz FabriSorel, ed.:
Hlne Ruiz FabriJean-Marc Sorel (ed.): La motivation des dcisions des juridictions
internationales. Paris: Pdone, 2008.
Ruiz Fabri:
Hlne Ruiz Fabri: La motivation des dcisions des juridictions internationales. In
Ruiz FabriSorel, ed. i. m.
Sands:
Philippe Sands: Laffaire des Essais nuclaires II. (Nouvelle-Zlande c. France):
Contribution de linstance au droit international de lenvironnement. RGDIP 1997/2.

304
Santulli (2000):
Carlo Santulli: Quest quune juridiction internationale? AFDI 2000.
Santulli (2005):
Carlo Santulli: Droit du contentieux international. Paris: LGDJ Montchrstien,
2005.
Schachter:
Oscar Schachter: International Law in Theory and Practice. General course in Public
International Law. RCADI (178) 1982/V.
Schermers:
Henry G. Schermers: The International Court of Justice in Relation to other Courts. In
A. S. MullerD. R aicJ. M. Thuranszky (ed.): The International Court of Justice Its
Future Role after Fifty Years. The HagueBostonLondon: Nijhoff, 1997.
Schwarzenberger:
Georg Schwarzenberger: International Law as applied by International Courts and
Tribunals in 3 volumes. Vol.1. London: Stevens and Son Ltd., 1945.
Schwebel (1994):
Stephen M. Schwebel: Justice in International Law. Cambridge: Grotius, 1994.
Schwebel (1996):
Stephen M. Schwebel: May Preparatory Work be Used to Correct rather than Confirm
the Clear Meaning of a Treaty Provision? In Makarczyk, ed. i. m.
Shahabuddeen (1990):
Mohammed Shahabuddeen: Precedent in the World Court. Cambridge: Grotius Publ.
Cambridge University Press, 1990.
Shahabuddeen (1997):
Mohammed Shahabuddeen: The World Court at the Turn of the Century. In A. S.
MullerD. R aicJ. M. Thuranszky (ed.): The International Court of Justice Its
Future Role after Fifty Years. The HagueBostonLondon: Nijhoff, 1997.
Singh:
Nagendra Singh: The Role and Record of the International Court of Justice. Dordrecht
BostonLondon: Nijhoff, 1989.
Skubiszewski:
K rzysztof Skubiszewski: Respect for Treaties and the Law of Environment. In Yakpo
Boumedra (ed.): Liber Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui. The HagueLondon
Boston: Kluwer, 1999.

305
Sohnle:
Jochen Sohnle: Lirruption du droit de lenvironnement dans la jurisprudence de la
Cour Internationale de Justice: laffaire GabcikovoNagymaros. RGDIP 1998/1.
Sorel:
Jean-Marc Sorel: Larbitrage sur la Zone de Brcko: tragi-comdie en trois actes et un
pilogue suivre. AFDI 1997.
StecEckstein:
Stephen StecGabriel E. Eckstein: Of Solemn Oath Obligations: The Environmental
Impact of the ICJs decision in the Case concerning the Gabcikovo/Nagymaros Project.
Yearbook of International Environmental Law vol. 8, 1997.
Sudre:
Frdric Sudre: Article 3. In DeceuxImbertPettiti, ed. i. m.
Sughihara:
Takane Sughihara: The Judicial Function of the International Court of Justice with
Respect to Disputes Involving Highly Political Issues. In A. S. MullerD. R aicJ.
M. Thuranszky (ed.): The International Court of Justice Its Future Role after Fifty
Years. The HagueBostonLondon: Nijhoff, 1997.
Sumner:
Brian Taylor Sumner: Territorial Disputes at the International Court of Justice. Duke
Law Journal Vol. 53, 2004.
Suy:
Eric Suy: Article 53. In. CortenK lein, ed. i. m.
Szab:
Szab Marcel: A jvtteli cikkek kodifikcija az ENSZ Nemzetkzi Jogi Bizottsgban.
Budapest: Pzmny Egyetem eKiad, 2007.
Szalayn Sndor, szerk.:
Szalayn Sndor Erzsbet: A kisebbsgvdelem nemzetkzi jogi intzmnyrendszere a
20. szzadban. Budapest: MTA Kisebbsgkutat IntzetGondolat Kiadi Kr, 2003.
Szalayn Sndor:
Szalayn Sndor Erzsbet: Interferencia az Eurpai Brsg s az Emberi Jogok
Eurpai Brsgnak gyakorlatban. Acta Humana 2005/2.
Szemesi:
Szemesi Sndor: A diszkriminci tilalma az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak gyakorlatban. Budapest: Complex, 2009.

306
Tchikaya:
Blaise Tchikaya: Jogesetek a nemzetkzi brsgok gyakorlatbl. Miskolc: Bbor,
2002.
Terret:
Steve Terret: The Dissolution of Yugoslavia and the Badinter Arbitration Commission.
Farnham Surrey: Ashgate, 2000.
Thierry:
Hubert Thierry: Les rsolutions des organes internationaux dans la jurisprudence de
la Cour internationale de Justice. RCADI (167) 1980/II.
Torres Bernrdez (1998):
Santiago Torres Bernrdez: The New Theory of Indispensable Parties under the
Statute of the International Court of Justice. In Wellens, ed. i. m.
Torres Bernrdez (1999):
Santiago Torres Bernrdez: La fonction de la Cour Internationale de Justice. In
Yakpo Boumedra (ed.): Liber Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui. The Hague
LondonBoston: Kluwer, 1999.
Trk:
Danilo Trk: Les droits des minorits en Europe. In Henri Giordan (ed.): Les minorits
en Europe. Paris: KIME, 1992.
Ustor:
Ustor Endre: A diplomciai kapcsolatok joga. Budapest: Kzgazdasgi s Jogi, 1965.
Valencia-Ospina:
Eduardo Valencia-Ospina: The Role of the International Court of Justice in Fifty Years
of the United Nations Hague. Yearbook of International Law / Annuaire de la Haye de
Droit International, 1995.
Valki (1989):
Valki Lszl: A nemzetkzi jog trsadalmi termszete. Budapest: Kzgazdasgi s
Jogi Knyvkiad, 1989.
Valki (2005):
Valki Lszl: A fal, Hgbl nzve. let s Irodalom, 49. vf. (2005) 33. sz.
Vargha:
Vargha Jnos (szerk.): A hgai dnts. Enciklopdia. Budapest: Ister, 1997.

307
Vereshchetin:
Vlad Vereshchetin: Is Deceptive Clarity better than Apparent Indecision in an
Advisory Opinion? In Yakpo Boumedra (ed.): Liber Amicorum Judge Mohammed
Bedjaoui. The HagueLondonBoston: Kluwer, 1999, 531544.
Verwey:
Wil Verwey: The International Court of Justice and the Legality of Nuclear Weapons:
Some Observations. In Wellens, ed. i. m.
Visscher (1929):
Charles de Visscher: Les avis consultatifs de la CPJI. RCADI 1929.
Visscher (1968):
Charles de Visscher: Theory and Reality in Public International Law. Princeton:
Princeton University Press, 1968.
Visscher (1969):
Charles de Visscher: Problmes de confins en droit international, Paris: Pdone, 1969.
Wachsmann:
Patrick Wachsmann: Les mthodes dinterprtation des conventions internationales
relatives la protection des droits de lhomme. In Flauss, ed. i. m.
Weckel:
Philippe Weckel: Convergence du droit des traits et du droit de la responsabilit
internationale la lumire de lArrt du 25 septembre 1995 de la Cour internationale
de Justice relatif au projet GabckovoNagymaros (Hongrie-Slovaquie). RGDIP
102/1998/3.
Weil (1982):
Prosper Weil: Vers une normativit relative en droit international? RGDIP 1982/86.
Weil (1988):
Prosper Weil: Perspectives du droit de la dlimitation maritime. Paris: Pdone, 1988.
Weil (1992):
Prosper Weil: Le droit international en qute de son identit. Cours gnral de droit
international public. RCADI (237) 1992/VI.
Weil (1996):
Prosper Weil: Lquit dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice: un
mystre en voie de disparition? In Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Fifty Years
of the International Court of Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

308
Weil (1999):
Prosper Weil: Lavis consultatif sur la licit de la menace ou de lemploi darmes
nuclaires: deux lectures possibles. In Yakpo Boumedra (ed.): Liber Amicorum Judge
Mohammed Bedjaoui. The HagueLondonBoston: Kluwer, 1999.
Weil (2000):
Prosper Weil: crits de droit international. Paris: Presses Universitaires de France,
2000.
Wellens, ed.:
Karel Wellens (ed.): International Law: Theory and Practice. Essays in Honour of Eric
Suy. The HagueBostonLondon: Nijhoff, 1998, 761762.
Weller:
Weller Mnika: Emberi jogok s eurpai integrci. Doktori disszertci. (ELTE
JK) 2002.
Wessel:
Jared Wessel: Judicial Policy-Making at the International Criminal Court: An
Institutional Guide to Analyzing International Adjudication. Columbia Journal of
Transnational Law Vol. 44. (20052006)
Wildhaber:
Luzius Wildhaber: Nouvelle jurisprudence concernant larticle 8 de la CEDH. In
Mlanges en lhonneur de Jacques-Michel Grossen. NeuchtelBle: Helbing &
Lichtenhahn, 1992.
Zappala:
Salvatore Zappala: La justice pnale internationale. Paris: Montchrstien, 2007.
Zemanek:
K arl Zemanek: The legal foundations of the international system. (General course on
public international law.) RCADI (266) 1997/I.
Ziccardi Capaldo:
Giuliana Ziccardi Capaldo: Rpertoire de la Cour Internationale de Justice (1947
1992). Nijhoff, 1995.
Zoller:
Elisabeth Zoller: Laffaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis
Thran (Etats-Unis dAmrique c. Iran) Arrt du 24 mars 1980. RGDIP 1980/4.

309

B. A knyvben rintett jogesetek


referencii
lland Vlasztottbrsg (CPA)
RSA: Recueil des Sentences Arbitrales
CPA: a Palmas-szigetek gye, 1928. prilis 4. RSA vol. II, 829871.

lland Nemzetkzi Brsg (CPJI)


Srie A: Publications de la Cour Permanente de Justice Internationale, Recueil des
arrts
Srie B: Publications de la Cour Permanente de Justice Internationale, Recueil des avis
consultatifs
Srie A/B: Publications de la Cour Permanente de Justice Internationale, Recueil des
arrts, avis consultatifs etrdonnances

tletek s peres eljrsban hozott vgzsek:

CPJI: a Mavromattis palesztnai koncesszik gye, Grgorszg c. Egyeslt Kirlysg,


1924. augusztus 30., Srie A n2, 637.
CPJI: bizonyos lengyel fels-szilziai nmet rdekek gye, (Nmetorszg/ Lengyelorszg),
1926. mjus 25., Srie A n6, 128.
CPJI: Lotus gy, 1927. szeptember 7. (Franciaorszg /Trkorszg), Srie A n10,
133.
CPJI: a Nemzetkzi Odera-bizottsg terleti joghatsgnak gye, 1929. szeptember
10., Srie A, n 23, 146.
CPJI: Losinger gy, 1936, jnius 27., Srie A/B n67, 125.
CPJI: a Chorzow-i zem gye (tlet a joghatsg fennllsrl), Nmetorszg c.
Lengyelorszg, 1927. jlius 26., Srie A n9, 134.
CPJI: a fels szilziai kisebbsgi iskolk gye (Nmetorszg / Lengyelorszg), 1928.
prilis 26., Srie A n 15, 147.
CPJI: a brazil klcsnk gye (Brazlia / Franciaorszg), 1929. jlius 22., Srie A n
2021, 90126.
CPJI: a fels-szavojai s gexi vmszabad vezetek gye (Franciaorszg c. Svjc), 1929.
augusztus 19., Srie A n22, 122.
CPJI: Kelet-Grnland-gy, 1933. prilis 5., Srie A/B n 53, 175.
CPJI: fellebbezs a Pzmny Pter Egyetem c. Csehszlovkia gyben hozott vegyes
dntbrsgi tlettel szemben (Magyarorszg c. Csehszlovkia), 1933. december 16., Srie A/B n 61, 162164.

310
CPJI: fellebbezs a Pajzs, Csky s Esterhzy gyben hozott vegyes dntbrsgi tlettel szemben (Magyarorszg c. Jugoszlvia), 1936. december 16., Srie A/B n
68, 166.
CPJI: a szfiai s bulgriai elektromos trsasg gye,rd. 1939. december 5., Srie A/B
n 79, 185.

Tancsad vlemnyek:

CPJI: az ILO hatskre a mezgazdasgban alkalmazott szemlyek munkafeltteleinek


nemzetkzi szablyozsnak trgyban tancsad vlemny, 1922. augusztus 12.,
Srie B n2, 143.
CPJI: a Jaworzina gyben adott tancsad vlemny, 1923. december 6., Srie B n 8,
157.
CPJI: a Lausanne-i bke 3. cikk 2.-nak trgyban (a Trkorszg s Irak kztti hatr
gye) adott tancsad vlemny, 1925. november 21., Srie B n12, 133.
CPJI: az 1926. december 1-jei grgtrk megllapods rtelmezse trgyban adott
tancsad vlemny,1928. augusztus 28., Srie B n16, 127.
CPJI: Danzig szabad vrosnak az ILO-ban val rszvtele trgyban adott tancsad
vlemny, 1930. augusztus 26., Srie B n18, 117.
CPJI: Nmetorszg s Ausztria kztti vmrendszer trgyban adott tancsad vlemny, 1931. szeptember 5., Srie A/B n 41. 3354.
CPJI: a nk jszakai munkjt rint 1919. vi egyezmny rtelmezse trgyban adott
tancsad vlemny, 1932. november 15., Srie A/B n50, 364382.
CPJI: az albniai kisebbsgi iskolk trgyban adott tancsad vlemny, 1935. prilis
6., Srie A/B n 64, 123.

Nemzetkzi Brsg (CIJ)


Rvidtsek:

ord: ordonnances (a Nemzetkzi Brsg vgzse)


mes. cons.: mesures conservatoires (a Nemzetkzi Brsg dntse ideiglenes intzkedsek trgyban)
ex. prl.: exceptions prliminaires (a Nemzetkzi Brsg tlete pergtl kifogsok
trgyban)
fond: a Nemzetkzi Brsg rdemi tlete
Recueil: Recueil des arrts, avis consultatifs etrdonnances de la Cour Internationale
de Justice

tletek s peres eljrsban hozott vgzsek:

CIJ: Korfu-szoros gy, (Egyeslt Kirlysg /Albnia),1949. prilis 9., Recueil, 1949,
437.
CIJ: a menedkjog gyben hozott 1950. november 20-i tlet rtelmezsnek gye,
1950. november 27. Recueil, 1950, 395404.

311
CIJ: az Amerikai Egyeslt llamok marokki llampolgrainak gye (Franciaorszg c.
Amerikai Egyeslt llamok), 1952. augusztus 27., Recueil, 1952, 2226.
CIJ: Nottebohm gy, (Liechtenstein/Guatemala), ex. prl., 1953. november 18., Recueil,
1953, 78.
CIJ: a Rmban 1943-ban lefoglalt albn arany gye, (Olaszorszg/Amerikai Egyeslt
llamok), 1954. jnius 15., Recueil, 1954, 1936.
CIJ: egyes norvg klcsnk gye, (ex. prl.) 1957. jlius 6., Recueil, 1957, 928.
CIJ: a spanyol kirly vlasztottbri tletnek gye, 1960. november 18., Recueil, 1960,
192218.
CIJ: a Preah Vihear templom gye, (Kambodzsa c. Thaifld) 1962. jnius 15., Recueil,
1962, 638.
CIJ: Dlnyugat-Afrika sttusznak gye, (ex.prl). 1962. december 21., Recueil, 1962,
319348.
CIJ: az szak kameruni gy (Kameroun / Egyeslt Kirlysg) 1963. december 2.,
Recueil, 1963, 1539.
CIJ: Dlnyugat-Afrika sttusznak gye, (2e. phase), 1966. jlius 18., Recueil, 1966,
651.
CIJ: az szaki-tengeri kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye, 1969. februr 20.,
Recueil, 1969, 354.
CIJ: Barcelona Traction Light and Power Company gy, (Belgium c. Spanyolorszg),
1970. februr 5., Recueil, 1970, 351.
CIJ: az ICAO hatrozatokkal szembeni fellebbezsek gye, (India c. Pakisztn) 1972.
december 21., Recueil, 1972, 4670.
CIJ: a halszati gyekbeni kompetencia gye (Egyeslt Kirlysg c. Izland ill.
Nmetorszg c. Izland) fond. 1974. jlius 25., Recueil, 1974, 335.
CIJ: a csendes-ceni atom ksrletek gye (Ausztrlia c. Franciaorszg s j Zland c.
Franciaorszg), fond. 1974. december 20., Recueil, 1974, 253274.
CIJ: az gei-tengeri kontintlis talapzat gye, (Grgorszg c. Trkorszg), 1978. december 19., Recueil, 1978, 345.
CIJ: az Egyeslt llamok teherni diplomciai s konzuli szemlyzetnek gye, rd.
1979. december 15., Recueil, 1979, 721.
CIJ: a Tunzia s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye, fond. 1982.
februr 24., Recueil, 1982, 1894.
CIJ: a Maine-bl krnyezetben lev tengeri hatrok elhatrolsnak gye, (Kanada
/ Amerikai Egyeslt llamok), 1984. oktber 12.. Recueil, 1984, 246345.
CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye, ex. prl.,
1984. november 26., Recueil, 1984, 392443.
CIJ: az 1982. februr 24-i tlet fellvizsglatnak s rtelmezsnek gye (a Tunzia
s Lbia kztti kontinentlis talapzat elhatrolsnak gye) 1985. december 10.,
Recueil, 1985, 192231.
CIJ: Nicaraguai s ellene irnyul katonai s flkatonai tevkenysgek gye, 1986.
jnius 27., Recueil, 1986, 14150.
CIJ: Burkina Fasso s Mali hatrvitjnak gye, ( fond) 1986. december 22., Recueil,
1986, 554651.

312
CIJ: Bissau Guinea / Szenegl 1989. november jlius 31-i vlasztottbrsgi dnts
gye, 1991. november 12., Recueil, 1991, 5376.o
CIJ: az 1971. vi montreli egyezmny rtelmezsnek s alkalmazsainak krdsei, a
Lockerbie melletti lgiszerencstlensggel sszefggsben,rd. 1992. prilis 14.,
Recueil, 1992, 316.
CIJ: bizonyos naurui foszftgyek gye (Nauru /Ausztrlia), 1992. jnius 26., Recueil,
1992, 240269.
CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak
gye (Bosznia-Hercegovina c. Szerbia/Montenegro) (mes.cons). 1993. prilis 4.,
Recueil, 1993, 325.
CIJ: a Grnland s Jan Mayen kztti trsg tengeri hatrai elhatrolsnak gye,
(Dnia / Norvgia) 1993. jnius 14., Recueil, 1993, 3882.
CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak
gye (Bosznia-Hercegovina c. Szerbia/Montenegro),rd. 1993. szeptember 13.,
Recueil, 1993, 325350.
CIJ: Quatar s Bahrein terleti krdseinek s tengeri elhatrolsnak gye, ex.prl.
1995. februr 15., Recueil, 1995, 626.
CIJ: Kelet-Timor gye (Portuglia c. Ausztrlia), 1995. jnius 30., Recueil, 1995, 90
106.
CIJ: a Nemzetkzi Brsg 1974. december 20-i tlete 63. -a szerinti helyzet megvizsglsnak gye (ord.) 1995. szeptember 22., Recueil, 1995, 288308.
CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye (Bosznia-Hercegovina c. Szerbia/Montenegro), ex.prl., 1996. jlius
11., Recueil, 1996 /II, 595624.
CIJ: a kolajfrtornyok gye (Irn c. Amerikai egyeslt llamok), ex. prl. 1996.
december 12., Recueil, 1996 / II, 803821.
CIJ: a bsnagymarosi vzlpcsberuhzs gye (Magyarorszg / Szlovkia) 1997.
szeptember 25., Recueil, 1997, 384.
CIJ: a halszati gyekbeni hatskrk trgynak gye (Spanyolorszg/Kanada) 1998.
december 14., Recueil, 1998, 432469.
CIJ: a Kamerun s Nigria kztti szrazfldi s tengeri hatrok gyben hozott 1998.
jnius 11-i tlet rtelmezsre irnyul krelem gye (Kamerun c. Nigria) 1999.
mrcius 25., Recueil, 1999, 3141.
CIJ: a fegyveres er alkalmazsa jogszersgnek gye (Jugoszlvia c. Franciaorszg),
mes. cons,rd., 1999. jnius 2., Recueil, 1999, 363375.
CIJ: a Kasikili/Sedudu sziget gye (Botswana / Namibia) 1999. december 13., Recueil,
1999/II, 10451109.
CIJ: Quatar s Bahrein terleti krdseinek s tengeri elhatrolsnak gye, 2001.
mrcius 16., Recueil, 2001, 40118.
CIJ: a 2000. prilis 11-i letartztatsi parancs gye [Yerodia-gy] (Kong c. Belgium),
2002. februr 14., Recueil, 2002, 334.
CIJ: Kamerun s Nigria szrazfldi s tengeri hatrainak gye, 2002. oktber 10.,
Recueil, 2002, 303458.

313
CIJ: LaGrand gy (Nmetorszg c. Egyeslt llamok), 2001. jnius 27., Recueil, 2001,
466517.
CIJ: az Uruguay foly paprgyrainak gye (Argentna c. Uruguay) mes. cons., 2006.
jlius 13. Mivel a Recueil-ben mg nem lett publiklva, egyelre az ideiglenes pdf
vltozatban 121.
CIJ: az Uruguay foly paprgyrainak gye (Argentna c. Uruguay) mes. cons., 2007.
jnius 23. Mivel a Recueilben mg nem lett publiklva, egyelre az ideiglenes
pdf vltozatban 114.
CIJ: a npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmny alkalmazhatsgnak gye (Bosznia-Hercegovina c. Szerbia/Montenegro), fond. 2007. februr 26.
Mivel a Recueil-ben mg nem lett publiklva, egyelre az ideiglenes pdf vltozatban 1170.
CIJ: Ahmadou Sadio Diallo gye (Guinea c. Kong), ex. prl. 2007. mjus 24., Recueil.
2007, 89. Mivel a Recueil-ben mg nem lett publiklva, egyelre az ideiglenes pdf
vltozatban 134.
CIJ: Nicaragua s Kolumbia terleti vitja, ex. prl. 2007. december 13., Recueil, 2007,
Mivel a Recueil-ben mg nem lett publiklva, egyelre az ideiglenes pdf vltozatban 143.
CIJ: a fekete-tengeri tengeri elhatrols gye (Romnia c. Ukrajna) 2009. februr 3.
Mivel a Recueil-ben mg nem lett publiklva, egyelre az ideiglenes pdf vltozatban 167.

Tancsad vlemnyek:

CIJ: llam ENSZ-tagfelvtelnek felttele trgyban adott (I.) tancsad vlemny,


1948. mjus 28., Recueil, 19471948, 173189.
CIJ: az Egyeslt Nemzetek szolglatban elszenvedett krok trgyban adott tancsad vlemny, 1949. prilis 11., Recueil, 1949, 173189.
CIJ: a magyar, romn, bolgr bkeszerzdsek trgyban adott tancsad vlemny,
1ere phase, 1950. mrcius 30., Recueil, 1950, 220230.
CIJ: llam ENSZ-tagfelvtelnek gyben adott (II.) tancsad vlemny, 1950. mrcius 3., Recueil, 1950, 111.
CIJ: npirts megelzsrl s megtorlsrl szl egyezmnyhez fztt fenntartsok
trgyban adott tancsad vlemny, 1951. mjus 28., Recueil, 1951, 1530.
CIJ: Egyeslt Nemzetek bizonyos kltsgei trgyban adott tancsad vlemny, 1962.
jnius 20., Recueil, 1962, 151179.
CIJ: Dl-Afrika folytatlagos nambiai jelenltbl az llamokra hrul jogkvetkezmnyek trgyban adott tancsad vlemny 1971. jnius 21., Recueil, 1971,
1258.
CIJ: az Egyeslt Nemzetek Adminisztratv Brsgnak n 158 tletvel szembeni reformcis krelem trgyban (Fasla-gy) adott tancsad vlemny, 1973. jlius
12., Recueil, 1973, 166213.
CIJ: a WHO s Egyiptom kztti, 1951. mrcius 25-i megllapods rtelmezse trgyban adott tancsad vlemny, 1980. december 20., Recueil, 1980, 7398.

314
CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge trgyban a WHO krdsre adott tancsad vlemny 1996. jlius 8., Recueil,
1996, 6685.
CIJ: az atomfegyverek hasznlatnak vagy az azzal val fenyegets jogszersge trgyban a Kzgyls krdsre adott tancsad vlemny, 1996. jlius 8., Recueil,
1996, 226267.
CIJ: a megszllt palesztin terleten trtn falpts jogi kvetkezmnyeinek trgyban
adott tancsad vlemny, 2004. jlius 9., Recueil, 2004, 136203.

Nemzetkzi Tengerjogi Brsg (TIDM)


TIDM: Saiga gy, (St Vincent s Grenadines c. Guinea), gyben hozott vgzs, 1997.
december 4.
TIDM: Saiga (n2) gy, (St Vincent s Grenadines c. Guinea), gyben hozott tlet,
1999. jlius 1.
TIDM: Southern Bluefin Thuna gy, (j Zland s Ausztrlia c. Japn) gyben hozott
vgzs, 1999. augusztus 27.
TIDM: Grand Prince gy, (Belize c. Franciaorszg), gyben hozott tlet, 2001. prilis 20.
TIDM: Camouco gy (Panama c. Franciaorszg) hozott 2000. februr 7.
TIDM: Monte Confurco gy (Seychelles szigetek c. Franciaorszg) 2000. december 18.

Az egykori jugoszlviai terleteken elkvetett emberisg elleni bncselekmnyek


nemzetkzi trvnyszke (TPIY)
TPIY: Tadic (1995. augusztus 10., joghatsg)
TPIY: Gagovi (1996. jnius 26., vdindtvny)
TPIY: Karadzi s Mladi (1996. jlius 11., eljrsi vgzs)
TPIY: Tadi (1997. mjus 7., 1. fok)
TPIY: Delalic s trsai (1998. november 16., tlet)
TPIY: Anto Furundzija, (1998. december 10.)
TPIY: Jelisi (1999. december 14., 1. fok)
TPIY: Kupreski (2000. janur 14.)
TPIY: Zlatko Aleksovski (2000. mrcius 24., 2. fok)
TPIY: Dragoljub Kunarac s trsa (2001. februr 22., 1. fok)
TPIY: Krsti (2001. augusztus 2., 1.fok, 2004. prilis 19., 2.fok)
TPIY: Kvocka (2001. november 2., 1. fok, 2004. szeptember 1.)
TPIY: Skirica (2001. november 13., 1. fok)
TPIY: Krnojelac (2002. mrcius 15., 1. fok)
TPIY: Plavsi (2003. februr 27., 1. fok )

315
TPIY: Staki (2003. jlius 31., 1. fok, 2006. mrcius 22., 2. fok)
TPIY: Gali (2003. december 5., 1. fok)
TPIY: Nikoli (2003. december 18., 1. fok)
TPIY: Cesi (2004. mrcius 11., 1. fok)
TPIY: [Slobodan] Milosevi (2004. jnius 17., eljrsi vgzs)
TPIY: Brdanin (2004. szeptember 1., 1. fok)
TPIY: Blagojevi (2005. janur 17., 1. fok,)
TPIY: Stanisi s Simatovi (2006. prilis 12., eljrsi vgzs)

A ruandai npirts felelseinek megbntetsre fellltott nemzetkzi trvnyszk


(TPIR)
TPIR: Akayesu (1998. szeptember 2., 1. fok, 1998.ktber 2., bntets, 2001. jlius 1.,
2. fok)
TPIR: Kayishema (1999. mjus 21., 1. fok)
TPIR: Bagilishema (2001. jnius 7., 1. fok, 2002. jlius 21., 2. fok; 2001. mjus 1.,
indokls)
TPIR: Semanza (2003. mjus 15., 1. fok)

Emberi Jogok Eurpai Brsga (CEDH)


tletek:

CEDH: Lawless c. rorszg, 1960. november 14.


CEDH: a belga nyelvi gy, (ex. prl) 1967. februr 9.
CEDH: belga nyelvi gy (fond), 1968. jlius 23.
CEDH: Ringeisen c. Ausztria, 1971. jlius 16.
CEDH: De Wilde,oms s Versyp c. Belgium, 1971. jnius 18.
CEDH: Golder c. Egyeslt Kirlysg, 1975. februr 21.
CEDH: Handyside c. Egyeslt Kirlysg, 1976. december 7.
CEDH: rorszg c. Egyeslt Kirlysg, 1978. janur 18.
CEDH: Tyrer c. Egyeslt Kirlysg, 1978. prilis 25.
CEDH: Sunday Times c. Egyeslt Kirlysg (I), 1979. prilis 26.
CEDH: Dudgeon c. Egyeslt Kirlysg, 1981. oktber 22.
CEDH: Rees c. Egyeslt Kirlysg, 1986. oktber 17.
CEDH: Johnston s trsai c. rorszg, 1986. december 18.
CEDH: Inze c. Ausztria, 1987. oktber 28.
CEDH: H. c. Belgium, 1987. november 30.
CEDH: Soering c. Egyeslt Kirlysg, 1989. jlius 7.
CEDH: Cossey c. Egyeslt Kirlysg, 1990. szeptember 27.

316
CEDH: Stock c. Nmetorszg, 1991. mrcius 19.
CEDH: Cruz Varas s trsai c. Svdorszg, 1991. mrcius 20.
CEDH: Tomasi c. Franciaorszg, 1992. augusztus 27.
CEDH: Niemitz c. Nmetorszg, 1992. december 16.
CEDH: Stran s Stratis Andreatis finomtk c. Grgorszg, (ex. prl.) 1994. december 9.
CEDH: Papamichalopoulos s trsai c. Grgorszg, az 50. cikk alapjn, 1995.
oktber 31.
CEDH: Loizidou c. Trkorszg, ex. prl., 1995. mrcius 23.
CEDH: Agrotexim c. Grgorszg, 1995. oktber 24.
CEDH: A. s msok c. Dnia gyben, 1996. janur 22.
CEDH: Mitap et Mftoglu c. Trkorszg, 1996. februr 21.
CEDH: Akdivar c. Trkorszg, 1996. szeptember 16.
CEDH: Buckley c. Egyeslt Kirlysg, 1996. szeptember 25.
CEDH: Ahmet Sadik c. Grgorszg, 1996. november 15.
CEDH: Saunders c. Egyeslt Kirlysg, 1996. december 17.
CEDH: Loizidou c. Trkorszg (fond), 1996. december 18.
CEDH: Ergi c. Trkorszg, 1998. jlius 28.
CEDH: Assenov c. Bulgria, 1998. oktber 28.
CEDH: Sheffield s Horsham c. Egyeslt Kirlysg, 1998. jlius 30.
CEDH: Rekvnyi c. Magyarorszg, 1999. mjus 20.
CEDH: Jean Asselbourg s 78 trsa valamint a Greenpeace-Luxemburg Egyeslet c.
Luxemburg, 1999. jnius 29.
CEDH: Smith s Grady c. Egyeslt Kirlysg, 1999. szeptember 27.
CEDH: Serif c. Grgorszg, 1999. december 14.
CEDH: Salgueiro da Silva Mouta c. Portuglia, 1999. december 21.
CEDH: Timurtas c. Trkorszg, 2000. jnius 13.
CEDH: Raifglu c. Grgorszg, 2000. jnius 27.
CEDH: Tsingour c. Grgorszg, 2000. jlius 6.
CEDH: Hassan s Tchaouch c. Bulgria, 2000. oktber 26.
CEDH: Chapman c. Egyeslt Kirlysg, 2001. janur 12.
CEDH: Lee c. Egyeslt Kirlysg, 2001. janur 12.
CEDH: Beard c. Egyeslt Kirlysg, 2001. janur 12.
CEDH: K.-H.W. c. Nmetorszg, 2001. mrcius 22.
CEDH: Ciprus c. Trkorszg, 2001. mjus 10.
CEDH: Kress c. Franciaorszg, 2001. jnius 7.
CEDH: Frette c. Franciaorszg, 2002. februr 26.
CEDH: Immeubles Groupe Kosser c. Franciaorszg, 2002. mrcius 21.
CEDH: APBP c. Franciaorszg, 2002. mrcius 21.
CEDH: Socits Colas Est c. Franciaorszg, 2002. prilis 16.
CEDH: S.A. Dangeville c. Franciaorszg, 2002. prilis 16.
CEDH: Christine Goodwin c. Egyeslt Kirlysg, 2002. jlius 11.
CEDH: I. c. Egyeslt Kirlysg, 2002. jlius 11.
CEDH: S.L. c. Ausztria, 2003. janur 9.
CEDH: Natchova c. Bulgria, 2004. februr 26.

317
CEDH: Balogh c. Magyarorszg, 2004. oktber 20.
CEDH: calan c. Trkorszg, 2005. mjus 12.
CEDH: Natchova c. Bulgria, 2005. jlius 6. (nagykamarai tlet)
CEDH: Hoogendijk c. Hollandia, 2005. janur 6.
CEDH: Mamatkulov c. Trkorszg, 2005. februr 4.
CEDH: Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Trkorszg 2005.
jnius 30. (nagykamarai tlet)
CEDH: D.H. c. Csehorszg, 2006. februr 7.
CEDH: Ergin c. Trkorszg (n 6) 2006. mjus 4.
CEDH: Zarb Adami c. Mlta, 2006. jnius 20.
CEDH: Maszni c. Romnia, 2006. szeptember 21.
CEDH: Aubert s trsai s 8 msik gy c. Franciaorszg, 2007. mjus 23.
CEDH: Bukta c. Magyarorszg, 2007. jlius 17.
CEDH: D.H. s trsai c. Cseh Kztrsasg, 2007. november 13.(nagykamarai tlet)
CEDH: Colibaba c. Moldova, 2007. oktber 23.
CEDH: Stoll c. Svjc, 2007. december 10. (nagykamarai tlet)
CEDH: E.B. c. Franciaorszg, 2008. janur 8.
CEDH: Budayeva c. Oroszorszg, 2008. mrcius 28.
CEDH: Vajnai c. Magyarorszg, 2008. jlius 8.
CEDH: Oru s trsai c. Horvtorszg, 2008. jlius 17.
CEDH: Korbly c. Magyarorszg, 2008. szeptember 19.
CEDH: Tanase s Chirtoaca c. Moldova, 2008. november 18.
CEDH: Tatar c. Romnia, 2009. janur 27.

Tancsad vlemnyek:

CEDH: 2. tancsad vlemny, 2008. februr 12.

Eurpai Kzssgek Brsga (CJCE):


Rec.: Cour de Justice des Communauts europennes Recueil de la Jurisprudence de
la Cour
CJCE: Van Gend en Loos 26/62, 1963. februr 5. Rec. 1963, 328.
CJCE: Costa c. ENEL 6/64, 1964. jlius 15. Rec. 1964, 11491168.
CJCE: Simmenthal 106/77, 1978. mrcius 9. Rec. 1978, 629646.
CJCE: Becker 8/81, 1982. janur 19. Rec. 1982, 5377.
CJCE: Barra 309/85, 1988. februr 2. Rec. 1988, 355365.
CJCE: Emmott C208/90, 1991. jlius 25. Rec. 1991, I42694289.
CJCE: Francovich s Bonifaci, C6/90 s C990, 1991. november 13. Rec. 1991 ,I
53575369.
CJCE: Dillenkorfer C17894, 1996. oktber 8. Rec. 1996, I48674893.

318
CJCE: Fantask C18895, 1997. december 2. Rec. 1997, I67836842.
CJCE: P v. S and Cornwall County Council C13/94, 1996. prilis 30. Rec. 1996,
I21432167.
CJCE: Vereinigte Familiapress C368/95, 1997. jnius 26. Rec. I3689 3720.
CJCE: Grant v. South-West Trains Ltd C249/96, 1998. februr 17. Rec. 1998, I621 653.

Emberi Jogok Amerikakzi Brsga (CIADH)


tletek:

CIADH: Loayza Tamayo c. Peru, 1997. szeptember 17.


CIADH: Godinez Cruz c. Honduras, 1989. janur 20.
CIADH: Durand s Ugarte c. Peru, 2000. augusztus 16.
CIADH: a Krisztus utols megksrtse cm film c. Chile, 2001. februr 5.
CIADH: Ivcher Bronstein c. Peru, 2001. februr 6.
CIADH: Maria Eugenia Morales de Sierra c. Guatemala. 2001. janur 19.
CIADH: Hilaire, Constantine, Benjamin s trsai c. Trinidad s Tobago, 2002. jnius 21.

Tancsad vlemnyek:

CIADH: a Kolumbia krsre adott, 1989. jlius 14-i, 10/89 sz. tancsad vlemny

Nrnbergi Nemzetkzi Katonai Trvnyszk


Procs des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international,
Nuremberg, 14 novembre 1945 1er octobre 1946, documentsfficiels, Nuremberg, 1947,
vol. 1. (Jugement de Nuremberg)

Az Eurpai Konferencia Jugoszlvia


bkjrt melletti Vlasztottbrsg
(Badinter-bizottsg)
az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n1
tancsad vlemnye, 1991. november 29. RGDIP 1992, 264266.
az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n2
tancsad vlemnye, 1992. janur 11. RGDIP 1992, 266267.
az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n3
tancsad vlemnye 1992. janur 11. RGDIP 1992, 267269.
az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n 9

319
tancsad vlemnye, 1992. jlius 4. RGDIP 1993, 591593.
az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n 12
tancsad vlemnye, 1993. jlius 16. RGDIP 1993, 11061108.
az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n 13
tancsad vlemnyei, 1993. jlius 16. RGDIP 1993, 11091110.
az Eurpai Konferencia Jugoszlvia bkjrt melletti Vlasztottbrsg n 14
tancsad vlemnye 1993. augusztus 13. RGDIP 1993, 11111113.

Egyb
Rvidtsek:

ILM: International Legal Materials


ILR: International Law Reports
JDI : Journal de Droit International (Clunet)
RSA: Recueil des Sentences Arbitrales
Young, Smith & Company gy, Spanish Claims Commission, 1871. februr 1112.
Moore, Arbitrations III, 2186.
Delagoa Bay (Nagy-Britannia/Portuglia), 1875. jlius 24. Recueil de La Pradelle
III, 596638.
Sopron-Kszeg Vasti Trsasg c. Ausztria s Magyarorszg, 1929. jnius 18.,
RSA II, 961973.
Lena Goldfields c. Szovjetuni 1930. szeptember 2. (a vlasztottbrsgi tlet teljes
szvegt a The Times 1930. szeptember 3-i szmban kzltk le, ezrt ez szerepel
forrs gyannt)
Iam Alone, (Kanada / Amerikai Egyeslt llamok) 1935. janur 5. RSA III,
16091620.
Lac Lanoux-gy, (Spanyolorszg / Franciaorszg), 1957. november 16. RSA vol.
XII, 281307.
Red Crusader (Dnia / Egyeslt Kirlysg), 1962. mrcius 23. ILR vol. 35,
485500.
Rann de Kutch, (India / Pakisztn), 1968. februr 19. ILM 1968, 633705.
Beagle csatorna (Argentna / Chile), 1977. prilis 22. RSA XXI., 53264.
Texaco-Calasiatic c. Lbia (1977. janur 19.), ILM 1978, 138.
Aminoil c. Kuvait gy, 1982. mrcius 24. JDI 1982, 869909., ILM, 1982,
9761053.