You are on page 1of 625

Jogtudomnyi Monogrfik 2.

Szab Istvn
Ausztria llamszervezete
19181955

PPKE JK
Budapest 2010

Szab Istvn
Ausztria llamszervezete 19181955

A Pzmny Pter Katolikus Egyetem


Jog- s llamtudomnyi Karnak
Knyvei
Sorozatszerkeszt: Varga Csaba

Jogtudomnyi monogrfik 2.
Alsorozatszerkeszt Schanda Balzs

Szab Istvn
Ausztria llamszervezete
19181955

PPKE JK
Budapest 2010

A ktet
a K76472 OTKA kutatsi program s
a Magyar llami Etvs sztndj
tmogatsval kszlt
Lektorlta:
Dr. Balogh Elemr
Dr. Schanda Balzs

Szab Istvn 2010


Pzmny Pter Katolikus Egyetem
Jog- s llamtudomnyi Kar, 2010

ISSN 14177285(fsorozat)
ISSN 2061-5191 (alsorozat)
ISBN 978-963-9206-78-6
Kiadja: Pzmny Pter Katolikus Egyetem
Jog- s llamtudomnyi Kar
Budapest
Felels kiad: Dr. Schanda Balzs dkn
Szerkeszts, teljes nyomdai elkszts: Szakalin Szeder Andrea
Nyomdai munkk: MondAt. Kft.
Felels vezet: Nagy Lszl


Tartalom

Elsz

Rvidtsek jegyzke

Szakkifejezsek fordtsa

Bevezets1. A knyv szerkezete
2. A szakkifejezsek magyar jelentse

23
25
29
33
34

1. fejezet
Nmet-Ausztria llamberendezkedse (19181920)


I. Az 1918. szi forradalom
3. A hbor elvesztsnek kvetkezmnyei
4. Az j osztrk llam megalaptsa
5. Forradalmak a vesztes llamokban
(Nmetorszg, Magyarorszg s Ausztria)
6. Az ideiglenes llamhatalom kiptsnek szakaszai

II. Az alkotmnyos alapkrdsek
7. Az llamforma meghatrozsa
8. Az llam diszkontinuitsnak problmja
9. Az llamszervezet diszkontinuitsa, az 1918 eltti
jogrendszer recepcija
10. Az llamterlet megllaptsa
11. A Nmet Birodalomhoz fzd viszony
12. Unitrius vagy szvetsgi llam
(a kzvetlen trtneti elzmnyek)


37
37
39
40
41
42
45
46
49
49

III. Nmet-Ausztria llamszervezete


13. Az llamszervezet alapvonalai
14. A szvetsg s a tagllamok kztti hatskri megoszts
meghatrozsrl ltalban
15. A szvetsg s a tagllamok kztti hatskri megoszts
meghatrozsa Nmet-Ausztriban
16. A trvnyhoz hatalom gyakorlsa az Alkotmnyoz
Nemzetgyls megvlasztsig (1919. februr 16-ig)
17. A trvnyhoz hatalom gyakorlsa
az Alkotmnyoz Nemzetgyls megvlasztsa utn
18. A szvetsgi vgrehajt hatalom gyakorlsa
1919. mrcius 14-ig
19. A szvetsgi vgrehajt hatalom gyakorlsa
1919. mrcius 14. utn
20. A bri hatalom gyakorlsa
21. A tartomnyok mkdse
22. sszegzs52
52
54
55
56
57
58
58
59
61

2. fejezet
Ausztria nemzetkzi jogi viszonyai 1918 s 1933 kztt


I. A saint-germaini bkeszerzds (1919)
23. Az els vilghbort lezr bkeszerzdsek
24. A gyztes hatalmak jogllsa
25. Az llamazonossg, llamutdls problmja
26. A hadillapot megszntetse
27. Az llamterlet megllaptsa
28. Az j llamok elismerse
29. Az llampolgrsgra vonatkoz rendelkezsek
30. A jvtteli ktelezettsg
31. Az Anschluss-tilalom
32. Az llam elnevezse
33. A kisebbsgvdelem
34. A hader korltozsa
35. A bkeszerzds vgrehajtsnak ellenrzse
36. A Npszvetsgbe trtn felvtel


63
65
66
68
68
69
69
71
73
74
74
75
77
77

II. A genfi egyezmnyek (1922, 1932)


37. Az 1922-es egyezmny clja s a szerzd felek
38. A bkeszerzdsbl ered ktelezettsgek megerstse
39. Npszvetsgi fbiztos kinevezse
40. Az ellenrz bizottsg fellltsa
41. A kormny kivteles felhatalmazsa
42. Az els genfi egyezmny vgrehajtsa s hatsa
az osztrk llami szuverenitsra
43. A msodik genfi egyezmny (lausanne-i egyezmny) [1932] 

III. A Nmetorszghoz trtn csatlakozs (Anschluss) krdse
44. Prolgus
45. A nmet egysg ltrejttnek sajtossgai
(az Anschluss trtnelmi elzmnyei)
46. Az Anschluss bels akadlyainak megsznse 
47. A klpolitikai akadlyok megjelense s azok
lehetsges megoldsa
48. A jogrendszer s az llammkds harmonizlsa
49. Csatlakozs vagy egyesls
50. Az osztrk llamberendezkeds talaktsnak lehetsges
mdozatai, a tagllamonknti csatlakozs problmja
51. A tagllamok alkotmnyoz jogai a Weimari Kztrsasgban
52. A Bundesrat megtartsa
53. Az llamfi tisztsg problmja
54. A szvetsgi llam struktrjnak fenntartsa, a bels
llami egysgek hatskri megosztsnak talaktsa
55. Az egyes osztrk llamhatalmi szervek hatskrnek
vltozsa (szklse)
56. A birodalmi llamhatalomban val rszeseds
57. Vltozsok az osztrk llamhatalmi szervek elnevezsben
58. Bcs jogllsa
59. A megvalsts mdja
60. Az nkntessg
61. Az 1931-es vmuni-tervezet
62. Az Anschluss 1938-as megvalstsa
63. Epilgus


78

78
80
80
81
82
83
83
84
86

86
88
88
90
92
94
96
97
99
102
103
105
106
107
107
108
110

3. fejezet
Az 1920. vi alkotmny s novelli (1925, 1929)


I. Alapvetsek
64. Az alkotmny ltrejtte
65. Hans Kelsen hatalommegosztsi elmlete
s annak hatsa az alkotmny szerkezetre
66. A szvetsgi llamberendezkeds
67. Az alkotmnynovellk s a Weimari Alkotmny hatsa
68.. Az llampolgrsg

II. A szvetsg s a tagllamok viszonya
69. Prolgus
70. A szvetsg slya az llamhatalom gyakorlsban
71. A trvnyhoz s vgrehajt (kzigazgatsi) hatalom
vertiklis megosztsnak szablyai
72. A tagllami trvnyek szvetsgi szervek ltali vgrehajtsa
73. A kzigazgats megosztsa
74. A szvetsg s a tagllam viszonya a bri hatalom
gyakorlsban
75. A szvetsgi vgrehajts (Bundesexekution)

III. A trvnyhozs tagjainak jogllsa
76. A trvnyhozs tagjainak jogllsrl ltalban
77. A szabad mandtum
78. A mentelmi jog
79. Az sszefrhetetlensgre
80. A trvnyhozs tagjai ltal kapott juttatsok

IV. A szvetsgi trvnyhoz szervek
81.. A szvetsgi trvnyhozs szervezeti felptse
82. A Nemzeti Tancs vlasztsa (az aktv s a passzv
vlasztjog), a minimlis vlaszti rszvtel krdse
83. A vlasztsi rendszerek lehetsges mdozatai
84. Az osztrk vlasztsi rendszer
85. A ktelez rszvtel problmja
a nemzeti tancsi vlasztsokon

111
113
114
115
116
120
121
121
124
125
125
126
127
128
130
131
134
135
135
136
138
140

86. A Nemzeti Tancs megbzatsi ideje,


az alakul ls sszehvsa
87. Az lsezsi rend s az lsek elnapols
88. A Nemzeti Tancs feloszlatsa
89. A feloszlats idbeli hatlya
90. A feloszlatsi jog kiterjesztse (1929-es alkotmnynovella)
91. A Nemzeti Tancs vezet tisztsgviseli
92. A Nemzeti Tancs bizottsgai
93. A Nemzeti Tancs hatskre a trvnyhozsban
94. A Nemzeti Tancs hatskre a vgrehajt hatalom
(kzigazgats) terletn
95. A Nemzeti Tancs hatskrei az igazsgszolgltats terletn
96. A Szvetsgi Tancs mandtumainak megosztsa
97. A tagllamok ltali delegls szablyai
98. A szabad mandtum krdse a Szvetsgi Tancsban
99. A Szvetsgi Tancs tagjainak csoportosulsai
100. A Szvetsgi Tancsba deleglt tagok megbzatsi ideje,
a pttagok
101. A Szvetsgi Tancs megbzatsi ideje s
feloszlatsnak lehetsge
102. Az elnkls rendje a Szvetsgi Tancs lsein
103. A Szvetsgi Tancs hatskrei a trvnyhozsi eljrsban
104. A Szvetsgi Tancs hatskrei a kzigazgats terletn
105. A Szvetsgi Tancs hatskrei az igazsgszolgltats
terletn
106. A Szvetsgi Tancs hatskrei a vgrehajt hatalom
(kzigazgats) ellenrzsben
107. A Szvetsgi Tancs az 1929-es alkotmnynovella utn
(a Tagllamok s Hivatsrendek Tancsa)
108. A kibvtett Szvetsgi Gyls sszettele
109. A kibvtett Szvetsgi Gyls megalakulsa s mkdse
110. A kibvtett Szvetsgi Gyls hatskre


V. A szvetsgi kzigazgats
111. A szvetsgi kzigazgats szervei
112. A Szvetsgi Elnk s a Szvetsgi Kormny viszonya
113. A Szvetsgi Elnk vlasztsa 1920 s 1929 kztt

141
142
143
145
146
148
148
150
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
159
160
161
161
163
163
164
165
167
167

10

114. A Szvetsgi Elnk vlasztsa az 1929-es


alkotmnynovella utn
115. A vlaszthatsg (passzv vlasztjog) felttelei
a Szvetsgi Elnk tisztsgre
116. A Szvetsgi Elnk megbzatsi ideje s jravlaszthatsg
117. A Szvetsgi Elnk helyettestse
118. A Szvetsgi Elnk mandtumnak megsznse
119. A Szvetsgi Elnk felelssge
120. A felelssg kiterjesztse az 1929-es alkotmnynovellban
121. A Szvetsgi Elnk mentelmi joga
122. A Szvetsgi Elnk bntetjogi vdelme
123. A hivatali sszefrhetetlensg
124. A Szvetsgi Elnk klgyi felsgjogai
125. A Szvetsgi Elnk tagllamokkal kapcsolatos jogai
126. Az Alkotmnybrsg hatrozatainak vgrehajtsa
127. A Szvetsgi Elnk kinevezsi jogkre
128. A kegyelmezsi jog
129. A kivteles hatalom problmja
130. A kivteles elnki jogok bevezetse
(1929-es alkotmnynovella)
131. Prhuzamok s klnbsgek az osztrk s a nmet
kivteles hatalom kztt
132. A Szvetsgi Hader feletti fparancsnoksg
(1929-es alkotmnynovella)
133. A Szvetsgi Elnk egyb jogkrei
134. A Szvetsgi Kormny elterjesztsi joga
135. Az elterjesztsi jog vltozsa az 1929-es
alkotmnynovella utn
136. A kormnyalakts 1920 s 1929 kztt
137. A kormnyalakts szablyai az 1929-es
alkotmnynovella utn
138. A Szvetsgi Kormny mkdsi modellje
139. A Szvetsgi Kormny szervezeti felptse
140. A Szvetsgi Kormny tagjainak helyettestse
141. A miniszteri ellenjegyzs s a miniszteri felelssg
142. Az llamtitkrok jogllsa
143. A Szmvevszkrl ltalban

168
171
173
174
175
176
178
179
180
181
182
182
183
183
184
185
186
189
192
193
194
195
195
196
198
200
201
202
206
207

11

144. A Szmvevszk vezetje s szemlyzete


145. A Szmvevszk feladatai


VI. A brskods s az igazsgszolgltats egyb szervei 
146. A szvetsg s a tagllamok kztti hatskri megoszts
147. A szemlyi s a szervezeti fggetlensg
148. A bri fggetlensg garancii, a laikus brskods
149. A brsgi szervezet tagozdsa
150. A rendes brsgok szervezeti felptse
151. A bri normakontroll
152. Az gyszi szervezet
153. A kzjegyzk s az gyvdsg
154. A kzigazgatsi brskods kezdetei Ausztriban.
155. A Kzigazgatsi Brsg szervezete
156. Kzigazgatsi Brsg tagjainak kinevezse
157. A Kzigazgatsi Brsg hatskre
158. Kasszcis, vagy reformatrius jogkr?
159. Az alkotmnybrskods kezdetei Ausztriban
160. Az Alkotmnybrsg szervezte
161. Az Alkotmnybrsg tagjainak vlasztsa (kinevezse)
162. Az sszefrhetetlensgi szablyok s a kpestsi
felttelek (a depolitizls hinya)
163. Az Alkotmnybrsg depolitizlsa (1929)
164.. Az alkotmnybrk munkajogi sttusza
165. Az Alkotmnybrsg bels mkdse
166. Az alkotmnybrk javadalmazsa
167. Az Alkotmnybrsg tagjainak megbzatsi ideje
168. Az indtvnyozk kre (az llampolgri panasz hinya)
169. Az Alkotmnybrsg hatskre
170. Az Alkotmnybrsg tleteinek vgrehajtsa 

VII. A tagllamok llamszervezete
171. A szvetsgi s a tagllami kompetencik
az llamszervezet meghatrozsban
172. Az igazsgszolgltats hinya
173. A tagllami trvnyhozs szervei
174. Az orszggylsek ltszma
175. Az orszggylsek vlasztsa

207
208
210
211
212
214
215
217
218
219
220
222
223
224
226
228
230
230
231
232
234
234
235
235
236
236
241

241
242
243
243
244

12

176. Az orszggylsek megbzatsi ideje


177. Az orszggylsek feloszlatsa
178. Az orszggylsek mkdse
179. Az orszggylsek hatskre
180. Az orszggylsek tagjainak jogllsa
181. A tagllami vgrehajt hatalom szervezete
182. A kormnyalakts
183. A tagllam kormnynak felelssgi rendszere
184. A tagllami vgrehajt hatalom viszonya a szvetsghez

VIII. A jogalkots rendje (a jogforrsok)


185. Az unitrius s a szvetsgi llamok jogforrsi
rendszere kztti klnbsgek
186. A szvetsgi s a tagllami jogforrsok
viszonyrl ltalban
187. A szvetsgi s a tagllami jogforrsok
viszonya Ausztriban
188. A msodik kamara trvnyhozsi szerepe
a szvetsgi llamokban
189. A Nemzeti Tancs jogai az egyszer trvnyek
elfogadsnl
190. A Szvetsgi Tancs jogai az egyszer trvnyek
elfogadsnl
191. A szvetsgi alkotmny (a Nemzeti Tancs jogkrei)
192. A szvetsgi alkotmny (a Szvetsgi Tancs jogkrei)
193. Az alkotmnyerej szvetsgi trvny
194. A tagllami trvnyhozsra vonatkoz
szvetsgi elrsok
195. A szvetsgi szervek felgyeleti joga
a tagllami trvnyhozs felett
196. Az egyszer tagllami trvnyek
197. A tagllami alkotmny
198. A np trvnyhozsban trtn kzvetlen
rszvtelnek formi
199. A szvetsg s a tagllamok rintettsge
a kzvetlen trvnyhozsban
200. Npi kezdemnyezs a szvetsgi trvnyhozsban
201. Npi kezdemnyezs a tagllami trvnyhozsban

246
247
249
251
252
253
254
256
257

258
259
260
261
263
266
267
269
271
274
275
276
278
279
280
280
282

13

202. Npszavazs intzmnynek ltalnos sajtossgai


203. A npszavazs funkcii
204. Az llampolgri kezdemnyezs problmja
205. A vlasztsi (szavazsi) ktelezettsg feloldsa 
206. A minimlis rszvtel (rvnyessgi kszb) krdse
207. A szvetsgi npszavazsrl ltalban
208. A ktelez szvetsgi npszavazs
209. A fakultatv szvetsgi npszavazs
210. A tagllami npszavazsrl ltalban
211. A ktelez tagllami npszavazs
212. A fakultatv tagllami npszavazs
213. Az ltalnos kzigazgatsi aktusok (rendeletek)
az osztrk kzjogban
214. Az ltalnos kzigazgatsi aktusokra (rendeletekre)
alkalmazott elnevezsek
215. A jogrendeletek (Rechtsverordnungen) s
a kzigazgatsi rendeletek (Verwaltungsverordnungen)
216. Az eredeti rendeletalkotsi jog s a vgrehajtsi rendeletek
217. A kivteles rendeletek
218. A rendelet kibocstsra jogosult szervek
219. Az egyes jogforrsok kihirdetse

282
283
284
285
286
288
288
289
292
292
293
294
295
296
296
297
208
298

4. fejezet
Az Osztrk Szvetsgi llam 1934. vi Alkotmnya

I. Az alkotmny ltrejtte
220. A parlamentris kormnyzs vlsga
221. A Nemzeti Tancs 1933. mrcius 4-i lse
222. A Nemzeti Tancs vezetinek lemondsbl
ered joghelyzet
223. Az 1917-es hadigazdasgi felhatalmazsi trvny
224. A rendeleti kormnyzs bevezetse
225. Az Alkotmnybrsg mkdsnek ellehetetlentse
226. Az j alkotmny elksztse
227. Az j alkotmny kihirdetse
228. Az 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvny s
annak jellegzetessgei

301
301
303
306
308
310
312
313
315

14

229. Az 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvny


idbeli hatlya
230. Az alkotmny hatlybalptetsrl szl
tmeneti trvny


II. Az alkotmny jellegzetessge
231. Az llamforma krdse
232. A kormnyforma krdse
233. Ausztria j elnevezse (Osztrk Szvetsgi llam)
234. A szvetsgi szervezdsre utal rendelkezsek
235. Az autokrata llamrend hatsa a szvetsgi
llamberendezkedsre
236. A hivatsrendisg krdse
237. XI. Pius ppa Quadragesimo Anno kezdet enciklikja
s a hivatsrendisg
238. A Quadragesimo Anno s az llamberendezkeds
(llamszervezet)
239. A hivatsrendisg s az llamszervezet kapcsolata
az 1934-es alkotmnyban

III. A szvetsgi trvnyhozs
240. A trvnyhozs sszettele s szervezeti felptse
241. Az llamtancs
242. A Szvetsgi Kulturlis Tancs
243. A Szvetsgi Gazdasgi Tancs
244. A Tagllamok Tancsa
245. A ngy elkszt szerv feladatai (hatskre)
246. A Szvetsgi Gyls
247. A kibvtett Szvetsgi Gyls
248. A trvnyhoz szervek szervezete s mkdse
249. A trvnyhoz szervek mkdsnek
nhny jellegzetessge
250. A szvetsgi trvnyhozs tagjainak
jogllsrl ltalban
251. A szabad mandtum.
252. A mentelmi jog hinya
253. Az sszefrhetetlensg


317
318
319
322
323
324
324
327
328
330
331
333
333
334
336
338
339
340
341
343
345
346
346
347
348

15

IV. A szvetsgi kzigazgats szervezete s mkds


254. A kzigazgats szervezeti felptse
255. A szvetsgi kzigazgats szervei
256. A Szvetsgi Elnk vlasztsra felmerlt alternatvk
257. A Szvetsgi Elnk vlasztsnak az alkotmnyba
beiktatott szablyai
258. A vlaszthatsg felttelei
259. A Szvetsgi Elnk megbzatsi ideje
s jravlaszthatsga
260. A Szvetsgi Elnk helyettestse
261. A Szvetsgi Elnk hatskrrl ltalban
262. A Szvetsgi Elnk klgyi s a tagllamokkal
kapcsolatos jogai
263. A Szvetsgi Elnk trvnyhozsban trtn
kzremkdse
264. A kegyelmezsi jogkr
265. A Szvetsgi Elnk kinevezsei jogkrei
266. A fegyveres erk feletti fparancsnoksg
267. A Szvetsgi Elnk egyb jogkrei
268. A miniszteri ellenjegyzs
269. A Szvetsgi Kormny elterjesztsi joga
270. A Szvetsgi Elnkre vonatkoz
sszefrhetetlensgi szablyok
271. A Szvetsgi Elnk felelssge
272. A Szvetsgi Kormny szervezete s
mkdsi modellje
273. A kormnyalakts s a kormny
(a miniszterek) felelssge
274. Az kormnytagokra vonatkoz
sszefrhetetlensgi szablyok
275. A Szvetsgi Elnk s a szvetsgi miniszterek
hatsgi eljrsban val idzse


V. A brsgi rendszer
276. A kizrlagos szvetsgi kompetencia
277. A brsgi szervezet tagozdsa
278. A Szvetsgi Brsg szervezete
279. A Szvetsgi Brsg tagjainak kinevezsi rendje

350
351
351
354
355
356
356
357
357
358
359
360
361
361
362
362
362
363
364
366
368
368
369
369
369
370

16

280. A Szvetsgi Brsg kzigazgatsi brskodsi hatskrei 371


281. A Szvetsgi Brsg alkotmnybrskodsi hatskrei
371
282. A bri fggetlensg krdse
374

VI. A tagllamok llamszervezete s a helyi nkormnyzatok


283. A tagllamok jogllsa az autokrata llamban
284. A tagllami orszggylsek szervezete s sszettele
285. Az orszggylsek megbzatsi ideje, mkdse
s feloszlatsa
286. Az orszggylsek hatskre
287. A tartomnyfnk jogllsa krli vitk
288. A tagllami kormny szervezetnek s a kormnyalaktsnak a szvetsgi alkotmnyban rgztett szablyai
289. A tagllami kormny felelssge
290. A tagllam kormnynak feladatai (hatskre)
291. Bcs jogllsa
292. A helyi nkormnyzatok szervezete
293. A polgrmesteri tisztsg betltse

VII. A jogalkots rendje (a jogforrsok)
294. A szvetsgi trvnyhozsrl ltalban
295. A rendes trvnyhozs: az elkszt (tancsad) eljrs
296. A rendes trvnyhozs: a dntshozatali eljrs
297. A szvetsgi alkotmny
298. A npszavazs tjn elfogadott trvnyek
299. A Szvetsgi Kormnyt az 1934. prilis 30-i
felhatalmazsi trvny alapjn megillet jogok
300. Az 1934-es alkotmny ltal biztostott kivteles
jogkrk (Szvetsgi Kormny)
301. A Szvetsgi Elnk kivteles jogostvnyai
302. A kivteles rendeletek megjellse
303. A kivteles hatalom ellenrzse a rendelet
hatlyon kvl helyezse ltal
304. A kivteles rendeletek alkotmnyervel br jellege
305. A kivteles hatalom ellenrzse a rendelet
kibocstsrt viselt felelssg ltal
306. A szvetsgi trvnyhozs rtkelse
307. A tagllami trvnyhozsra vonatkoz szvetsgi elrsok

375
376
378
379
379
381
382
384
384
385
386
387
388
390
391
393
395
396
398
400
401
402
403
404
407

17

308. Az egyszer tagllami trvnyek elfogadsa


309. A tagllami alkotmny
310. A szvetsg felgyeleti joga s a tagllami autonmia
311. A rendeletalkots
VIII. Az 1934-es alkotmny rtkelse
312. Az alkotmny kibocstsnak clja
313. Az 1934-es alkotmny tnyleges kormnyzati modellje
314. A trvnyhoz testlet httrbe szortsa
(a vgrehajt hatalom tlslya)
315. A hatalom nfenntart jellege
316. A autokrata kormnyzs tlslya
a hivatsrendisggel szemben
317. Alkalmas volt-e a Quadragesimo Anno
az llammkdsi vlsg feloldsra?
318. Voltak-e az llamhatalom gyakorlsra
alkalmas hivatsrendek?
319. Az 1934-es alkotmny veszlyei a Quadragesimo Anno-ra
(a svjci katolikus munksszvetsg llsfoglalsa)
320. Vgkvetkeztetsek411
412
412
413
415
416
416
418
419

5. fejezet
A nmet fennhatsg idszaka (19381945)

I. Az Anschluss vgrehajtsa
321. Az Anschluss krdse 1933 utn
322. Az 1936-os n. jliusi egyezmny s kvetkezmnyei
323. Klnbsgek egy demokratikus vagy egy totlis
llamhoz val csatlakozs kztt


407
408
409
410

II. A Harmadik Birodalom llamszervezetnek jellegzetessgei


324. A tagllamok jogllsa a III. Birodalomban
s az Anschluss
325. Az 1933. mrcius 24-i felhatalmazsi trvny
326. A tagllami autonmia felszmolsa
327. A Birodalom jjalaktsrl (Neuafbau des Reichs)
szl trvny

423
423
425

426
426
427
428

18

328. A birodalmi helytartk (Reichsstatthalter)


jogllsnak jraszablyozsa
329. sszegzs. (A Nmet Birodalom llamszervezdsi
modellje az Anschluss idejn)


III. Ausztria jogllsa a Harmadik Birodalomban
330. Ausztria jogllsnak peridusai
331. Ausztria kzigazgatsa a Land sterreich idszakban
(1938. mrcius 13. 1939. prilis 30.)
332. Az osztrk terletek kzigazgatsa az Ostmarkgesetz
kibocstsa utn (1939. mjus 1. 1945. prilis 27.)
333. A helyi nkormnyzatok
334. Az igazsgszolgltats szervezete
335. Ausztria nemzetkzi jogi jogllsa
az Anschluss-t kveten428
429
429
430
431
433
433
436

6. fejezet
A ngyhatalmi megszlls s az 1955-s llamszerzds


I. Az osztrk llam a ngyhatalmi megszlls idejn


336. Ausztria llamisgnak helyrelltsa
(a Moszkvai Nyilatkozat)
337. A ngyhatalmi megszlls kialaktsa
(a Londoni Nyilatkozat)
338. Az Ideiglenes llamkormny megalaktsa,
a fggetlensgi nyilatkozat s az ideiglenes alkotmny
339. Az Ideiglenes llamkormny s a nyugati
szvetsgesek viszonya
340. A szvetsges hatalmak ltal kttt ellenrzsi
megllapodsok, s az 1945. oktber 20-i memorandum
341. A megszll hatalmak ltal fellltott ellenrz szervek
342. Az ellenrz szervek kompetencii
343. Az osztrk llamszervezet helyrelltsa
344. Ausztria terleti egysgnek helyrelltsa


437
438
439
440
442
444
444
446
447

19

II. Az llamszerzds s a semlegessgi nyilatkozat


345. Trekvsek a ngyhatalmi megszlls megszntetsre,
az 1955-s llamszerzds megktse
346. Ausztria szuverenitsnak elismerse s
fggetlensgnek garantlsa
347. A szvetsges katonai erk kivonsa
348. Az Anschluss-tilalom
349. A katonai er korltozsra vonatkoz elrsok
350. Az emberi jogokra s a kisebbsgi jogokra vonatkoz
rendelkezsek
351. A demokratikus kormnyzat s a kztrsasgi
llamforma fenntartsa
352. A jvtteli ktelezettsg
353. A semlegessgi nyilatkozat s a semlegessg
katonai ktelezettsgei
354. A semlegessgbl ered gazdasgi ktelezettsgek,
az integrci tilalma
355. A semlegessg rtelmezsnek vltozsa
356. sszegzs


447
448
449
450
450
451
451
452
452
453
454
455

Mellklet


Az Osztrk Kztrsasg 1920. oktber 1-jei alkotmnya,


az 1925-s s az 1929-es alkotmnynovellval egysges
szerkezetbe foglalva (magyar nyelv fordts)

Els frsz: ltalnos rendelkezsek

457

Msodik frsz: A szvetsgi trvnyhozs


A. A Nemzeti Tancs
B. A Szvetsgi Tancs
C. A kibvtett Szvetsgi Gyls (Bundesversammlung)
D. A szvetsgi trvnyhozs
E. A Nemzeti Tancs s a Szvetsgi Tancs kzremkdse
a szvetsgi vgrehajt hatalom gyakorlsban
F. A Nemzeti Tancs s
a Szvetsgi Tancs tagjainak jogllsa

463
463
467
469
470
473
475

20

Harmadik frsz: A szvetsgi vgrehajt hatalom


A. A kzigazgats

477
477

B. A brskods
Negyedik frsz: A tagllamok trvnyhozsa s vgrehajtsa
A. ltalnos rendelkezsek
B. Bcs szvetsgi fvros
C. A kzsgek

485
488
488
492
494

tdik frsz: A szvetsgi llamhztarts kontrollja

496

Hatodik frsz: Az alkotmny s a kzigazgats garancii


A. A Kzigazgatsi Brsg
B. Az Alkotmnybrsg498

1. A Szvetsgi Elnk
2. A Szvetsgi Kormny
3. A Szvetsgi Hader

477
481
484

498
504

Az Osztrk Szvetsgi llam 1934. vi Alkotmnya


(magyar nyelv fordts)


Els frsz: Alapvet rendelkezsek

Msodik frsz: Az llampolgrok ltalnos jogai

Harmadik frsz: A szvetsg s a tagllamok

Negyedik frsz: A szvetsgi trvnyhozs
Els fejezet: A szvetsgi trvnyhozs szervei
A. Az elkszt szervek

1. Az llamtancs

2. A Szvetsgi Kulturlis Tancs

3. A Szvetsgi Gazdasgi Tancs

4. Tagllamok Tancsa
B. A Szvetsgi Gyls

C. A kibvtett Szvetsgi Gyls
Msodik fejezet: Tovbbi rendelkezsek
Harmadik fejezet: A szvetsgi trvnyhozsi eljrs

513
515
515
516
516
516
516
517
517
519
520
520
521
523

21

Negyedik fejezet: A szvetsgi trvnyhozs szerveinek a 


szvetsgi gyek vgrehajtsban trtn kzremkdse
tdik fejezet: A szvetsgi trvnyhoz szervek
tagjainak jogllsa

526
527

tdik frsz: A szvetsgi vgrehajt hatalom


Els fejezet: A kzigazgats
A. A Szvetsgi Elnk
B. A Szvetsgi Kormny

C. A fegyveres erk
Msodik fejezet: A brskods

528
528
529
531
534
535

Hatodik frsz: A tagllamok trvnyhozsaHetedik frsz: A tagllamok kzigazgatsa

Nyolcadik frsz: A kzigazgatsi krzetek, a kzsgek
s a kzsgi trsulsok

Kilencedik frsz: Bcs szvetsgi vros trvnyhozsa
s kzigazgatsa 

Tizedik frsz: A kzigazgats kivteles jogostvnyai

Tizenegyedik frsz: A Szmvevszk

Tizenkettedik frsz: A Szvetsgi Brsg

Tizenharmadik frsz: Zr rendelkezsek537
540
543
544
546
549
549
555

Hivatkozott irodalom jegyzke

557

Trgymutat

579

Nmet nyelv tartalom

609

Elsz
Az egykori Osztrk Csszrsg Eurpban szinte utolsknt mg dinasztikus llam volt. sszetart erejt nem egy azonos nemzethez tartozs, hanem az uralkod szemlyhez trtn ktds biztostotta. A
vesztett hbort kveten a dinasztia knyszer tvozsval azonban az
sszekt kapocs elpattant. A rgi osztrk llam, minden bels ellenlls
nlkl, darabjaira hullott szt, egykori terletn nemzetllamok alakultak. Ebben a helyzetben mg az is ktsges volt, hogy az jonnan ltrejtt
llamalakulatok brmelyike egyltaln ll-e llamutdlsi viszonyban a
rgi, dinasztikus Ausztrival. Az llam rgi elnevezst vgl, rszben a
bkeszerzdsbl ered ktelezettsgknt is, a nmetek ltal lakott terletek vittk tovbb. A keznkben tartott ktet ennek az llamnak a felptst s mkdst vizsglja, a mai fggetlen Ausztria ltrejttt jelent
1955-s llamszerzdsig.
Ausztria 1920-ban kibocstott alkotmnya tbb, ms llamok szmra
is mintul szolgl alkotmnyos konstrukcit tartalmazott, ugyanakkor a
30-as vek elejnek krzishelyzett nem tudta kiheverni. A Szerz munkja ezzel sszefggsben rzkelteti a vesztett hborbl ered belpolitikai, s alkotmnyos vlsghelyzeteket. A rgi hrom vesztes llamban a hborbl, majd a gazdasgi vilgvlsgbl ered feszltsgek
eltr tendencikat vltottak ki. Magyarorszgon egy nem minden szempontbl demokratikus kormnyzati rendszer jtt ltre: a forradalmakbl
ered kosz ellenreakcijaknt az llammkdsben mr a kezdetektl
tekintlyelvi elemek is mutatkoztak. Ez a rendszer azonban a gazdasgi vilgvlsg kvetkezmnyeit is kibrta, a korltozott demokrcia az
1944-es katonai sszeomlsig fennmaradt. Ausztriban s Nmetorszgban 1918 utn egy teljesen demokratikus llamberendezkeds jtt ltre,
a vilgvlsgbl ered nyoms alatt azonban mindkett megtrt. Nmetorszgban egy totalitrius kormnyzatot vezettek be, Ausztriban pedig
ennek megakadlyozsa vgett egy tisztn autokrata alkotmnyt lptettek letbe.
A 30-as vek autokrata llamrendszerei gyakran alkalmaztak hivatsrendi elemeket, amelynek pedig egyik szellemi forrsa XI. Piusz ppnak
az 1931-ben kibocstott Quadragesimo anno kezdet enciklikja volt.
A Szerz azonban ezzel sszefggsben rvilgt arra, hogy a hivatsrendi szervezds alkalmazsnak nem szksgszer kvetkezmnye az

24

autokrata kormnyzat. Ez az emltett ppai enciklikbl is levezethet,


hiszen XI. Piusz a hivatsrendisget nem az llam, hanem a trsadalom
szervezdsben tartja fontosnak, az llamforma (a kormnyzati rendszer) megvlasztst az emberek szabad beltsra bzza. Emellett a munkban megfigyelhet az autokrata s a totlis llam kztti hatrvonalak
meghzsa is. A Szerz rzkelteti, hogy az autokrata llam nem a totlis
llam egy szeldebb vltozata, hanem egy attl klnbz kormnyzati
rendszer. Az 1934-es osztrk alkotmny nem a hitleri Nmetorszgban
kipl kormnyzati rendszer irnyba tett els lps volt, hanem egy
msik irnyba trtn elmozduls ksrlete.
A 30-as vek trtnelmi helyzetbl ered rdekessgek mellett a munka msik, nagyobb rsznek, a hatlyos alkotmnyjog szempontjbl is
jelentsge van. Ausztria ugyanis azon llamok kz tartozik, amelyek a
msodik vilghbor utn nem bocstottak ki j alkotmnyt, gy a knyv
1920 s 1933 kztti idszakrl szl fejezete a ma is hatlyos osztrk
alkotmny alapjait kzte tbb, mintartk alkotmnyos konstrukcit
trgyalja.
Taln a leginkbb pldartk a kzjogi brskods kiptse. A munkbl kitnik, hogy a kzigazgatsi brskods mr a csszrsg idszakban
igen fejlett volt, st az alkotmnybrskods egyes elemei is megjelentek.
gy nem csoda, hogy 1920-ban Ausztriban lltanak fel elszr Alkotmnybrsgot. Br prhuzamosan Csehszlovkiban is sor kerl erre,
azonban ennek gykerei is az Osztrk Csszrsgra vezethetk vissza.
Emellett Ausztria volt Eurpa egyik els tisztn parlamentris kztrsasga. Az 1920-as alkotmny a teljesen reprezentatv llamf mellett
foglalt llst, s a Szvetsgi Kormny kizrlag a npkpviseleti kamartl llt fggsben. Tovbbi rdekessg, hogy az 1929-es alkotmnynovella, a Weimari Kztrsasg mintjra, tbb fl-prezidencilis elemet iktatott be az osztrk kzjogba, amelyek az alkotmny hatlynak 1945 utni
fenntartsa miatt mig megmaradtak. Nmetorszgban egy ezzel ellenttes hats rvnyeslt, a bonni alaptrvny az 1933 eltti fl-prezidencilis
helyett az Ausztrira 1920 s 1929 kztt jellemz parlamentris kormnyzati rendszert vezetett be.
sszessgben a munkrl elmondhat, hogy sok, Magyarorszgon
eddig mg nem publiklt eredmnyt tartalmaz, gy ajnlom minden rdekld olvas figyelmbe.
Dr. Schanda Balzs

Rvidtsek jegyzke
BGBl. [Bundesgesetzblatt Szvetsgi Trvnytr] Ausztria hivatalos
lapja 1920 s 1938 kztt.
BRV [Bismarkische Reichsverfassung] A Nmet Birodalom 1871.
prilis 16-i Alkotmnya.
B-VG 1920 [B-VG Bundesfervassung] Az Osztrk Kztrsasg 1920. vi
Alkotmnya.
B-VG 1925 Az Osztrk Kztrsasg 1920. vi Alkotmnya, az 1925-s
alkotmny-novellval egysges szvegbe foglalva.
B-VG 1929 Az Osztrk Kztrsasg 1920. vi Alkotmnya, az 1929-es
alkotmny-novellval egysges szvegbe foglalva.
B-VG 1934 Az Osztrk Szvetsgi llam 1934. vi Alkotmnya.
Csehszlovkia 1920 A Csehszlovk Kztrsasg 1920. vi Alkotmnya.
GG [Grundgesetz]a Nmetorszgi Szvetsgi Kztrsasg 1949.
mjus 23i Alaptrvnye.
1. KA. (Erstes Konntrollabkommen) Abkommen ber die Allierte
Kontrolle in Oesterreich vom 4. Juli 1945. Az Ausztria szvetsges ellenrzsrl szl 1945. jlius 4. megllapods (els
ellenrzsi megllapods) [Forrs: Verosta (1947) i. m. 6671.]
2. KA. (Zweites Konntrollabkommen) Abkommen ber den KontrollApparat in Oesterreich vom 28. Juni 1946. Az Ausztria feletti
ellenrz szervekrl szl 1946. jnius 28. megllapods
(msodik ellenrzsi megllapods) [Forrs: Verosta (1947) i.
m. 104113.]
LGBl (Wien) [Landesgesetzblatt fr Wien Bcsi tagllami (vrosi) trvnytr] Bcs szvetsgi fvros hivatalos lapja.
Lengyelorszg 1921. A Lengyel Kztrsasg 1921. vi Alkotmnya.
L-VG Bgld 1926. [Landesverfassung fr das Land Burgenland vom 15. Jnner
1926] Burgenland 1926. janur 15-i tagllami alkotmnya.
L-VG Bgld 1934. [Landesverfassung fr das Land Burgenland vom 16. Oktober
1934] Burgenland 1934. oktber 16-i tagllami alkotmnya.
L-VG Kt 1924. [Landesverfassung fr das Land Krten vom 14. Mrz 1924.]
Karintia 1924. mrcius 14-i tagllami alkotmnya.
L-VG Kt 1930. [Landesverfassung fr das Land Krten vom 4. Juni 1930.]
Karintia 1930. jnius 4-i tagllami alkotmnya.
L-VG Kt 1934. [Landesverfassung fr das Land Krten vom 14. Dezember
1934.] Karintia 1934. december 14-i tagllami alkotmnya.
L-VG N 1920. [Landesverfassung fr das Land Niedersterreich vom 30.
November 1920] Als-Ausztria 1920. november 30-i tagllami
alkotmnya.

26
L-VG N 1934. [Landesverfassung fr das Land Niedersterreich vom 30.
Oktober 1934] Als-Ausztria 1934. oktber 30-i tagllami
alkotmnya.
L-VG O 1930. [Landesverfassung fr das Land Obersterreich vom 17. Juni
1930] Fels-Ausztria 1930. jnius 17-i tagllami alkotmnya.
L-VG O 1935. [Landesverfassung fr das Land Obersterreich vom 9. Juli
1935] Fels-Ausztria 1935. jlius 9-i tagllami alkotmnya.
L-VG Sa 1921. [Landesverfassung fr das Land Salzburg vom 16. Februar
1921.] Salzburg 1921. februr 16-i tagllami alkotmnya.
L-VG Stei 1921. [Landesverfassung fr das Land Steiermark vom 26. November
1921.] Stjerorszg 1921. november 26-i tagllami alkotmnya.
L-VG Tir 1921. [Landesverfassung fr das Land Tirol vom 16. Februar 1921.]
Tirol 1921. februr 16-i tagllami alkotmnya.
L-VG Vor 1923. [Landesverfassung fr das Land Vorarlbeg vom 30. Juli 1923.]
Vorarlberg 1923. jlius 30-i tagllami alkotmnya.
L-VG Wien 1920. [Die Verfassung der Bundeshauptstadt Wien vom 10. November
1920.] Bcs szvetsgi fvros 1920. november 10-i alkotmnya
L-VG Wien 1934. [Stadtordnung der Bundeshauptstadt Wien vom 31. Mrz 1934.]
Bcs szvetsgi fvros 1934. mrcius 31i vrosi rendtartsa
Minisztertancsi [Az els kztrsasg minisztertancsi jegyzknyvei]
jegyzknyv Protokolle des Ministerrates der Ersten Republik. Abteilung
6. ktet VIII, 20. Mai 1932 bis 25. Juli 1934, Band 6, Kabinett Dr.
Engelbert Dollffu 23. Februar 1934 bis 18. April 1934. Wien:
Verlag der sterreichischen Staatsdruckerei, 1985.
Minisztertancsi [Az els kztrsasg minisztertancsi jegyzknyvei]
jegyzknyv Protokolle des Ministerrates der Ersten Republik. Abteilung
7. ktet VIII, 20. Mai 1932 bis 25. Juli 1934, Band 7, Kabinett Dr.
Engelbert Dollffu 24. April 1934 bis 27. Juli 1934. Wien:
Verlag der sterreichischen Staatsdruckerei, 1986.
MKA a Magyar Kztrsasg Alkotmnya (a tbbszr mdostott
1949:XX.tv.)
Nemzeti Tancs [Az Osztrk Kztrsasg Nemzeti Tancsnak lseirl kszlt
Naplja napl] Stenograpische Protokolle ber die Sitzungen des
Nationalrates der Republik sterreich
Nemzeti Tancs Bundesgesetz vom 19. November 1920 ber die
gyrendje Geschftsordnung des Nationalrates [BGBl 1920/10.]
(Hzszably)
P-VG. (Preuische Verfassung) A Porosz Szabadllam 1920. november 30-i Alkotmnya.
RGBl (deutsches) [Reichsgesetzblatt Birodalmi Trvnytr (nmet)] a Nmet
Birodalom hivatalos lapja 1867 s 1945 kztt.
RGBl (sterr.) [Reichsgesetzblatt Birodalmi Trvnytr (osztrk)] A Birodalmi Tancsban kpviselt kirlysgok s orszgok (Osztrk
Csszrsg) hivatalos lapja 1849 s 1918 kztt.

27
StGBl. [Staatsgesetzblatt llami Trvnytr] Ausztria hivatalos lapja
1918 s 1920 kztt, valamint 1945/1946-ban.
saint-germaini [Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September
bkeszerzds 1919. (StGBl 1920/303.)] Az Ausztria ltal alrt, az els vilghbort lezr bkeszerzds.
StV. 1955 [Staatsvertrag, betreffend die Wiederherstellung eines
unabhngigen und demokratischen sterreich (BGBl 152/1955)]
A fggetlen s demokratikus Ausztria helyrelltsrl szl
llamszerzds (1955)
trianoni [az szak-amerikai Egyeslt llamokkal, a Brit Birodalommal,
bkeszerzds Franciaorszggal, Olaszorszggal s Japnnal, tovbb Belgiummal, Knval, Kubval, Grgorszggal, Nikaraguval,
Panamval, Lengyelorszggal, Portuglival, Romnival,
a Szerb-Horvt-Szlovn llammal, Szimmal s CsehSzlovkorszggal 1920. vi jnius h 4. napjn a Trianonban
kttt bkeszerzds] a Magyarorszg ltal alrt, az els
vilghbort lezr bkeszerzds (becikkelyezte az 1921. vi
XXXIII. tc.)
versailles-i [Friedensbeschluss zwischen Deutschland und den aliirten
bkeszerzds associirten Mchten. Vom 16. Juli 1919. RGBl. (deutsches) 687.]
A Nmetorszg ltal alrt, az els vilghbort lezr bkeszerzds.
VV 1945. [Vorlufige Verfassung 1945 Az Osztrk Kztrsasg
1945. mjus 1-jn kibocstott Ideiglenes Alkotmnya]
Verfassungsgesetz vom 1. Mai 1945 ber die vorlufige
Einrichtung der Republik sterreich (Vorlufige Verfassung)
StGBl 1945/5
VG 1920 [Verfassungsbergangsgesetz 1920] Verfassungsgesetz vom 1.
Oktober 1920, betreffend den bergang zur bundesstaatlichen
Verfassung StGBl 1920/451, BGBl 1920/2. [Az 1920. oktber
1-jei alkotmnytrvny, a szvetsgi llami alkotmny hatlybalptetsrl]
VG 1929 [Verfassungsbergangsgesetz 1929] Bundesverfassungsgesetz
vom 7. Dezember 1929, betreffend bergangsbestimmungen
zur Zweiten Bundes-Verfassungsnovelle. BGBl 1929/393. [Az
1929. december 7-ei szvetsgi alkotmnytrvny, a msodik
szvetsgi alkotmnynovella hatlybalptetsrl]
VG 1934 [Verfassungsbergangsgesetz 1934] Bundesverfassungsgesetz
vom 19. Juni 1934, betreffend den bergang zur stndischen
Verfassung (Verfassungsbergangsgesetz 1934) BGBl 1934.
II/75. [Az 1934. jnius 19-i alkotmnytrvny, a hivatsrendi
alkotmny hatlybalptetsrl]
WRV (Weimarer Reichsverfassung Weimari Alkotmny) A Nmet
Birodalom 1919. augusztus 11-i Alkotmnya.

A szakkifejezsek fordtsa
magyar-nmet
Alkotmnybrsg
alkotmnyerej rendelkezs
alkotmnyerej trvny
alkotmnytrvny
Alkotmnygyi Tancs
llambrsg
llamdirektrium
llamelnk
llamkancellr
llamkormny
llamgyszsg
llamszvetsg
tmeneti trvny
Ausztria Szvetsges Bizottsga
Bcs vrosi tancsa
Birodalmi Brsg
Birodalmi Kzlny
decentralizlt egysgllam
egysgllam
rtest
Fegyelmi Bizottsg
fllamgyszsg
Fbizottsg (a Nemzeti Tancs bizottsga)
hatrozat
Hazafias Front
hirdetmny
tltbla
jrsbrsg
jogrendelet
kerleti elljr (Bcsben)
kerleti kpviseltestlet (Bcsben)
kibvtett Szvetsgi Gyls
kivteles jogok
kivteles rendelet
koronatartomny
krzetfnk
krzetfnki hivatal
Kzigazgatsi Brsg

Verfassungsgerichtshof
Verfassungsbestimmung
Verfassungsgesetz [ld. 2.]
Verfassungsgesetz [ld. 2.]
Verfassungssenat
Staatsgerichtshof
Staatsdirektorium
Staatsprsident
Staatskanzler
Staatsregierung
Staatsanwaltschaft
Staatenbund
bergangsgesetz
Allierte Komission fr sterreich
Wiener Brgerschaft
Reichsgericht
Reichsgesetzblatt
dezentralisierter Einheitsstaat
Einheitsstaat
Kundmachung
Ordnungssenat
Oberstaatsanwaltschaft
Hauptausschu
Entschlieung
Vaterlndische Front
Kundmachung
Oberlandesgericht
Bezirksgericht, Amtsgericht
Rechtsverordnung
Bezierksvorsteher
Bezirksvertretung
Bundesversammlung
Notrechte
Notverordnung
Kronland
Bezirkshauptmann
Bezirkshauptmannschaft
Verwaltungsgerichtshof

30
kzigazgatsi krzet
kzigazgatsi rendelet
kzsg
kzsgi kpviseltestlet
kzsgi tancs (Bcsben)
Legfbb llamgyszsg
Legfelsbb Brsg
Nemzeti Tancs
npi kezdemnyezs
npszavazs
orszggyls
vs
rendelet
Szmvevszk
Szvetsges Tancs
szvetsgi llam
Szvetsgi Brsg
Szvetsgi Elnk
szvetsgi fvros
Szvetsgi Gazdasgi Tancs
Szvetsgi Gyls
Szvetsgi Hader
Szvetsgi Kancellr
Szvetsgi Kormny
Szvetsgi Kzlny
Szvetsgi Kulturlis Tancs
Szvetsgi Tancs
szvetsgi vros
tagllam
tagllami kormny
Tagllamok Tancsa
tartomny
tartomnyfnk
tartomnyfnki hivatal
tartomnyi gyls
tartomnyi helytart
tartomnyi tancsos
tartomnyi vros
trvnyszk
vrosi szentus [Bcs]

Verwaltungsbezierk
Verwaltungsverordnung
Gemeinde, Ortsgemeinde
Gemeindetag
Gemeinderat
Generalprokuratur
Oberster Gerischtshof
Nationalrat
Volksbegehren
Volksabstimmung
Landtag
Einspruch
Verordnung
Rechnungshof
Allierter Rat
Bundesstaat
Bundesgerichtshof
Bundesprsident
Bundeshauptstadt
Bundeswirtschaftsrat
Bundestag
Bundesheer
Bundeskanzler
Bundesregierung
Bundesgesetzblatt
Bundeskulturrat
Bundesrat
bundesunnmitelbarer Stadt
Land
Landesregierung
Lnderrat
Provinz
Landeshauptmann
Landeshauptmannschaft
Provinziallandtag
Landesstatthalter
Landesrat (a tagllami kormny tagjai)
landesunmittelbarer Stadt
Kreis- und Landesgericht
Stadtsenat

31

nmet-magyar
Allierte Komission fr sterreich
Allierter Rat
Amtsgericht
Bezierksvorsteher
Bezirksgericht
Bezirkshauptmann
Bezirkshauptmannschaft
Bezirksvertretung
Bundesgerichtshof
Bundesgesetzblatt
Bundeshauptstadt
Bundesheer
Bundeskanzler
Bundeskulturrat
Bundesprsident
Bundesrat
Bundesregierung
Bundesstaat
Bundestag
bundesunnmitelbarer Stadt
Bundesversammlung
Bundeswirtschaftsrat
dezentralisierter Einheitsstaat
Einheitsstaat
Einspruch
Entschlieung
Gemeinde
Gemeinderat
Gemeindetag
Generalprokuratur
Hauptausschu
Kreis- und Landesgericht
Kronland
Kundmachung
Land
Lnderrat
Landeshauptmann
Landeshauptmannschaft
Landesrat (a tagllami kormny tagjai)
Landesregierung
Landesstatthalter

Ausztria Szvetsges Bizottsga


Szvetsges Tancs
jrsbrsg
kerleti elljr (Bcsben)
jrsbrsg
krzetfnk
krzetfnki hivatal
kerleti kpviseltestlet (Bcsben)
Szvetsgi Brsg
Szvetsgi Kzlny
szvetsgi fvros
Szvetsgi Hader
Szvetsgi Kancellr
Szvetsgi Kulturlis Tancs
Szvetsgi Elnk
Szvetsgi Tancs
Szvetsgi Kormny
szvetsgi llam
Szvetsgi Gyls
szvetsgi vros
kibvtett Szvetsgi Gyls
Szvetsgi Gazdasgi Tancs
decentralizlt egysgllam
egysgllam
vs
hatrozat
kzsg
kzsgi tancs (Bcsben)
kzsgi kpviseltestlet
Legfbb llamgyszsg
Fbizottsg (a Nemzeti Tancs bizottsga)
trvnyszk
koronatartomny
hirdetmny, rtest
tagllam
Tagllamok Tancsa
tartomnyfnk
tartomnyfnki hivatal
tartomnyi tancsos
tagllami kormny
tartomnyi helytart

32
landesunmittelbarer Stadt
Landtag
Nationalrat
Notrechte
Notverordnung
Oberlandesgericht
Oberstaatsanwaltschaft
Oberster Gerischtshof
Ordnungssenat
Ortsgemeinde
Provinz
Provinziallandtag
Rechnungshof
Rechtsverordnung
Reichsgericht
Reichsgesetzblatt
Staatenbund
Staatsanwaltschaft
Staatsdirektorium
Staatsgerichtshof
Staatskanzler
Staatsprsident
Staatsregierung
Stadtsenat
bergangsgesetz
Vaterlndische Front
Verfassungsbestimmung
Verfassungsgerichtshof
Verfassungsgesetz
Verordnung
Verwaltungsbezierk
Verwaltungsgerichtshof
Verwaltungsverordnung
Volksabstimmung
Volksbegehren
Wiener Brgerschaft

tartomnyi vros
orszggyls
Nemzeti Tancs
kivteles jogok
kivteles rendelet
tltbla
fllamgyszsg
Legfelsbb Brsg
Fegyelmi Bizottsg
kzsg
tartomny
tartomnyi gyls
Szmvevszk
jogrendelet
Birodalmi Brsg
Birodalmi Kzlny
llamszvetsg
llamgyszsg
llamdirektrium
llambrsg
llamkancellr
llamelnk
llamkormny
vrosi szentus [Bcs]
tmeneti trvny
Hazafias Front
alkotmnyerej rendelkezs
Alkotmnybrsg
alkotmnytrvny, alkotmnyerej trvny
[ld. 2.]
rendelet
kzigazgatsi krzet
Kzigazgatsi Brsg
kzigazgatsi rendelet
npszavazs
npi kezdemnyezs
Bcs vrosi tancsa

Bevezets
1. A knyv szerkezete. Az 1918 s 1955 kztt felvzolhat t alkotmnytrtneti peridusbl1 nagyobb rszletessggel kettt, az 1920-as s
az 1934-es alkotmny llamszervezeti krdseit rintettem. Az 1918 s
1920 kztti ideiglenes llamszervezet idszakt fiatalon elhunyt kollgnk, Ijjas Jzsef, kandidtusi rtekezsben mr feldolgozta.2 Az 1938as Anschluss Ausztrit egy totlis llam rszv tette, ahol az alkotmnyos rend formalizlt szablyai elmosdtak, gy ezzel az idszakkal is
csak rvidebben foglalkoztam. A ngyhatalmi megszllsrl szl fejezet
viszonylag rvidebb terjedelme abbl ered, hogy 1945 utn Ausztria bels llamszervezete az 1920-as alkotmny alapjn mkdtt. gy vizsglni csak a megszll hatalmak jogllst s az nrendelkezst helyrellt
1955-s llamszerzdst, vagyis kizrlag az llam nemzetkzi jogi helyzett kellett.
Ezen utbbi krdskr azonban a kt vilghbor kztt is jelentsen
determinlta Ausztria kzjogi viszonyait, ezrt nemzetkzi jogi helyzetnek 1918 s 1933 kztti vizsglatra kln fejezetet iktattam be. Az agresszv hitleri klpolitika megjelensvel a krdskr meghatroz eleme
a Nmetorszghoz fzd viszony lett, amelyet az 1938-as Anschluss
eltrtneteknt trgyaltam.
A 1920-as alkotmnyrl s novellirl szl fejezet az els jelents,
konkrt llamszervezeti krdseket rint rsz. A fejezet szerkezett rtelemszeren meghatrozta a hatalmi gak megosztsa s Ausztria szvetsgi llamberendezkedse, vagyis a horizontlis s a vertiklis hatalommegoszts. Ez azonban a tma tartalmi bontsra rgtn kt lehetsget
is megnyitott. Az egyik az alkotmny szerkezethez trtn igazods,
amelynl a vertiklis bonts az els lps. Kt egysgknt kezeli a szvetsgi s a tagllami llamszervezetet, s ezeken bell kln-kln trgyalja
1 Az ltalam felvzolt bontsban: els peridus az 1918 szi forradalomtl az
1920-as alkotmny kibocstsig tart ideiglenes llamszervezet; msodik peridus 1920-tl az 1934-es alkotmny kibocstsig terjed idszak; harmadik peridus az 1934-es hivatsrendi alkotmny ngy ve; negyedik peridus
a nmet megszlls (19381945); tdik peridus: a ngyhatalmi megszlls
(19451955).
2
Ijjas Jzsef: Nmet-Ausztria provizrikus alkotmnyrendszere. [kandidtusi
rtekezs, 1986] (Orszggylsi Knyvtr, Budapest, kzponti raktr, raktri
jelzet: 497.631)

34

a klasszikus (horizontlis) hatalommegosztst. A szakirodalomi munkk


j rsze viszont a horizontlis hatalommegosztsbl indul ki, s az egyes
hatalmi gakon bell elemzi a szvetsgi s a tagllami funkcikat.
Megltsom szerint azonban az unitrius llamberendezkedshez szokott magyar olvasnak jobban kvethet az els, az alkotmny szerkezete szerinti tartalmi felpts, s ezrt munkmban is ezt kvettem. Ebben
az esetben ugyanis nem kell folyamatosan egy olyan vertiklis hatalommegosztst elemeznnk, amely a magyar kzjogban legalbbis az unis
csatlakozsig ismeretlen volt. gy a szvetsgi s a tagllami llamszervezet kln fejezetekbe kerlt. A szvetsg dominancija miatt azonban
annak minden llamhatalmi egysge egy kln alfejezetet kapott, mg a
tagllamok teljes llamszervezete egy alfejezetbe kerlt.
A tmt feldolgoz, ltalam is hivatkozott terjedelmes szakirodalom
kezdettl rvidtett mdon jelenik meg a lbjegyzetekben. A rvidtsek
feloldsa a ktet vgn tallhat.
2. A szakkifejezsek fordtsa tbb esetben nehzsget okozott, mert a
kznyelv gyakran a jogi tartalmat korrekt mdon ki nem fejez magyar
megfelelket hasznl, vagy a korrekt fordts hangzsa idegen a magyar
nyelvtl. Emiatt ksztettem egy hosszabb szjegyzket is, de nhny
esetben a rszletesebb magyarzatot is szksgesnek tartom, s ezt teszem
meg az albbiakban.
Az els ilyen problma a Land sz fordtsa, amelynek magyar jelentse az orszg. Ausztriban s Nmetorszgban azonban a Land-ot a
szvetsg bels terleti egysgeinek elnevezsre hasznltk, s hasznljk ma is. Itt viszont ezek kzjogi llstl fgg, hogy azt tartomnynak
vagy orszgnak fordtsuk. Nmetorszg esetben a kznyelv gyakran
hasznlja az els kifejezst, ami mindenkppen hibs, hiszen egy szvetsgi llamnak orszgai, vagy tagllamai vannak, s nem tartomnyai.
Ausztriban azonban 1918 eltt s utn is hasznltk ezt a kifejezst,
holott 1918 eltt decentralizlt egysgllam volt [ld. 12.], azt kveten
viszont szvetsgi llam lett. [Ld. 66.] Ezrt a csszrsg idszakbl a
Kronland kifejezst koronatartomnynak, a kztrsasg idszakban
viszont a Land-ot tagllamnak, vagy orszgnak fordtom (Landtag
= orszggyls).
Ezzel sszefgg problma a tagllami kormny vezetje, a
Landeshauptmann, amelynek pontos kzjogi jelentse tagllami miniszterelnk lenne. A tagllami kormny tagjaira vonatkozan azonban

35

az osztrk kzjog nem hasznlta s ma sem hasznlja a miniszter megjellst. Az orszgfnk, vagy tagllami fnk helyes lenne, de ezt a
magyar nyelvben kicsit erltetett kifejezsnek tartom. Az utbbi idben
gyakoriv vlt a tartomnyi kormnyz megjells is, a kormnyz sz azonban a magyar kzjogtrtnetben a rgens megfelelje, gy
hasznlatt szintn nem tartottam szerencssnek.3 Ezrt megmaradtam a
kznyelvben inkbb hasznlt, br alkotmnyjogilag nem egszen korrekt
tartomnyfnk kifejezsnl.
Problmt jelentett a Bundesversammlung sz pontos fordtsa is, a Bundestag-nak s a Bundesversammlung-nak ugyanis a
magyar nyelvben egysgesen Szvetsgi Gyls a jelentse, de mgis
kt klnbz llamhatalmi szervrl van sz. Az 1949-es nmet alaptrvny szerint a Bundestag a nmet trvnyhozs kpviselhza, a
Bundesversammlung viszont a Szvetsgi Elnkt vlaszt testlet.
Ezen utbbi a Bundestag tagjaibl s ugyanilyen szmban a tagllamok ltal deleglt szemlyekbl ll. Az 1920-as osztrk alkotmny a
Bundestag kifejezst nem hasznlta, a kpviseli kamart Nemzeti
Tancs (Nationalrat) elnevezssel illette. Az 1934 s 1938 kztt hatlyban lv alkotmny azonban kt egymssal nem azonos szervre
a Bundestag s a Bundesversammlung elnevezst is hasznlta. gy
mindkettnek Szvetsgi Gylsre trtn fordtsa Ausztria esetben is
fogalmi zavarokat okozhatott volna. A Bundesversammlung-ra ezrt
a kibvtett Szvetsgi Gyls kifejezst hasznltam, amely vilgosan
elklnti azt a Szvetsgi Gylstl. Ez a szerv egybknt a mai nmet
kzjogban s az 1934-es osztrk alkotmny szerint is olyan testlet volt,
ahol Bundestag tagjai mg msokkal egszltek ki, vagyis valban annak egy kibvtett lse volt.
Az osztrk kzjogban alkotmnyervel br rendelkezsek nem csak
az alkotmny szvegben helyezkedhettek el [ld. 174, 178, 290.], ezrt
a Verfassungsgesetz sznak tbb jelentse is lehetett. A kifejezst, ha
az alkotmny szvegszer mdostsrl szl trvny volt, akkor alkotmnytrvnynek, ha szerkezetileg az alkotmny szvegn kvl elhelyezked, de teljes egszben az alkotmnnyal azonos szint rendel3 A nmet nyelvben egybknt a kormnyzi tisztsg trtnelmi, s modern kori
kifejezsre kln szavak alakultak ki [Reichsverweser s Gouverneur],
amely ha a magyarban is meglenne, knnyebben fel tudnnk oldani a problmt. Egy alkotmnytrtneti munkban azonban egyes kzjogi intzmnyek
elnevezsnl annak trtnelmi jelentst nem kerlhetjk meg.

36

kezseket tartalmaz trvny volt, akkor alkotmnyerej trvnynek


fordtottam. Az olyan trvnyekre, amelyeknek csak egyes rszei lltak
az alkotmnnyal azonos szinten, az osztrk kzjog is kln kifejezst
alkalmazott (Verfassungsbestimmung), amelyet alkotmnyerej rendelkezsnek fordtottam.
A nmet kzjogi irodalomban a Notverordnung (szksgrendelet)
s az Ausnahmeverordnung (kivteles rendelet) kztt nem volt tartalmi klnbsg.4 Jellemzjk az volt, hogy az ltalnostl eltr (kivteles) szablyokat rgztettek. Ezek a rendeletek a normlis rendeletalkotsi
hatskrt tllphettk, ltalban a trvnyekkel konkurl, azokat leront szablyokat tartalmaztak. Ausztriban azonban az elnevezsnek ez a
kettsge nem volt tapasztalhat, szinte kizrlag a Notverordnung
(szksgrendelet) megjellst alkalmaztk. A magyar kzjogban azonban a kt elnevezs kztt tartalmi klnbsg volt. Kivteles rendelet
alatt a trvnyes felhatalmazson alapul trvnyervel br rendeleteket
rtettk, mg a szksgrendeletnl ez a felhatalmazs hinyzott.5 Tekintettel arra, hogy jelen knyvben kizrlag a trvnyes (alkotmnyos)
felhatalmazson alapul rendeletalkotssal fogunk foglalkozni, ezrt a
Notverordnung kifejezst, br nyelvtanilag pontosan nem ezt jelenti,
mindig kivteles rendeletnek fogom fordtani.

4
5

Szab (2000) i. m. 135.


Blny i. m. 2. ktet 227231.

1. Fejezet
Nmet-Ausztria6 llamberendezkedse
(19181920)
I. Az 1918. szi forradalom
3. A hbor elvesztsnek kvetkezmnyei. Az els vilghbor elvesztsvel felboml Osztrk-Magyar Monarchival egytt annak a Magyar Kirlysg melletti msik alkot llama, az Osztrk Csszrsg is
sztesett. Ellenttben Magyarorszggal, ahol szmottev trekvsek voltak az orszg terleti integritsnak fenntartsra, itt a ltrejv republiknus Ausztria eleve csak a nmetek lakta terletekre tartott ignyt.
Az Osztrk Csszrsg koronatartomnyai nem kpeztek nemzetllamot,
azokat elssorban az uralkod szemlye kttte ssze. Az tvozsval
ez az sszetart er is megsznt. Az j Ausztrinak azonban rvid idn
bell szmos bels alkotmnyjogi, illetleg nemzetkzi jogi problmval
kellett szembenznie. Jogutd llama lesz-e az Osztrk Csszrsgnak?
Mi lesz az j llam llamformja? Pontosan milyen llamterletre fog
a joghatsga kiterjedni? nll llam lesz, vagy csatlakozik Nmetorszghoz? A krdsek nagy rszben azonban nem dnthetett szuvern
mdon, mert a vilghbort lezr bkeszerzds nemzetkzi jogi helyzett ersen determinlta.
4. Az j osztrk llam megalaptsa. Az els vilghbor elvesztse
Nmetorszghoz, vagy Magyarorszghoz hasonlan Ausztriban is a
kormnyz dinasztia bukst hozta magval. A ltrejv j llamalakulat azonban ersebb szlakkal ktdtt a rgi hatalomhoz, mint a msik
kt emltett llamban. Ezen utbbiakban ugyanis az uralkod buksval
egytt az 1918 eltt vlasztott trvnyhoz szervek is knytelenek voltak
6 Az osztrk szakirodalom az 1918 szi forradalomtl az 1920-as alkotmny
hatlybalpsig az j osztrk llamalakulatra a Republik Deutschsterreich
(Nmetosztrk
Kztrsasg),
vagy
rvidtve
Deutschsterreich
(Nmetausztria) elnevezst hasznlta, amelyet n is kvetek. Valjban azonban Ausztria ezt a nevet csak a saint-germaini bkeszerzds 1919 szi megktsig viselte, amely a jvre vonatkozan a nmet megjells elhagysval az Osztrk Kztrsasg, illetleg az Ausztria elnevezs hasznlatra
ktelezte. [Ld. 32.]

38

mkdsket beszntetni. Ausztribl szintn tvozott az uralkod, de


az 1911-ben vlasztott7 Birodalmi Tancs nem szntette be mkdst.8
A nmet kpviselket tmrt prtok ugyanis mg az uralkod tvozsa eltt, 1918. oktber 10-n elhatroztk, hogy nemzetgylst fognak
ltrehozni.9 Ez termszetesen csak ideiglenes nemzetgyls lehetett, az j
alkotmnyt Ausztriban is egy kln erre a clra vlasztott Alkotmnyoz Nemzetgyls fogadta el. Azonban gy mr annak sszelse eltt volt
egy npkpviseleti szerv ltal kibocstott ideiglenes alkotmny.10
Hat nappal a nemzetgylss trtn talakulsrl hozott dnts utn
(oktber 16-n) a csszr kzismert manifesztumban ksrletet tett a birodalom szvetsgi llamm trtn talaktsra, amelynek a nmet lakta terletek egy tagllamt kpeztk volna.11 Az ideiglenes nemzetgyls
21-n tartotta alakul lst.12 Ez elvileg a csszri elhatrozsban megjellt egyik tagllam trvnyhozsa is lehetett volna, de az sszegylt
kpviselk az elzetes elhatrozsnak megfelelen nemzetgylss
nyilvntottk magukat. Megalakulst kveten a nemzetgyls azonnal Ausztria kzjogi sttusznak rendezst vette napirendre. A kilenc
nap mlva megtartott msodik lskn13 az llamhatalom alapintzmnyeirl szl 1918. oktber 30-i hatrozatukkal megalaptottk14 az j
7 A hborra miatt a trvnyhozs megbzatsi idejnek lejrtakor nem rtak
ki j vlasztsokat, hanem Magyarorszghoz hasonlan [ld. 1915:IV. tc.]
egy trvnnyel meghosszabbtottk annak mandtumt. [Gesetz vom 16.
Juli 1917, betreffend die Verlngerung der Wahlperiode der Mitglieder des
Abgeordnetenhauses des Reichsrates. [RGBl (sterr.) 1917/300)].
8
Owerdiest i. m. 77. Ausztriban 1907-ben bevezettk az ltalnos s egyenl
frfi vlasztjogot, amely a korabeli Eurpban az egyik legszlesebb kr
vlasztjog volt. Ez adhatott okot arra, hogy az 1911-ben vlasztott Birodalmi
Tancsot a forradalmi talakuls idejn is legitim szervnek tekintettk, st
maga volt az talakuls egyik motorja.
9
Schefbeck i. m. 56.; Merkl (1919/1920) i. m. 1. Az ideiglenes nemzetgyls 208
kpviselbl llt (65 keresztnyszocialista, 37 szocildemokrata, illetleg 106
nmet nemzeti, illetleg liberlis) [Goldinger i. m. 23.]; Ijjas (1986b) i. m. 169.
10
Nmetorszgban ideiglenes alkotmnyt csak az Alkotmnyoz Nemzetgyls
tudott elfogadni [Szab (2002) i. m. 166167.], mivel a monarchia buksa utn
csak forradalmi szervek mkdtek. [Ld. 5.]
11
K elsen (1970) i. m. 7576. K elsen (1920) i. m. 246.; Hellbling i. m. 401.
Adamovich (1927) i. m. 19. Brauneder (1995) i. m. 47. Berchtold i. m. 69.
12
Ijjas (1986a) i. m. 10.; K elsen (1920) i. m. 247 Brauneder (1994a) i. m. 153.
13
Brauneder (1994a) i. m. 153.
14
Volt olyan llspont is, amely szerint az j osztrk llam tnyleges megalaptsa

39

osztrk llamot,15 amely Ausztria nemzetkzi jogi jogllsa tekintetben


is fontos dnts volt.16
5. Forradalmak a vesztes llamokban (Nmetorszg, Magyarorszg
s Ausztria). A forradalmakat kzvetlenl kvet idszakokat mindig
ideiglenes llamberendezkeds jellemezte. A megdnttt llamhatalom
szervei nem tudtak tovbb mkdni, s helykre forradalmi szervek lptek. Ha az els vilghbor utn a rgi vesztes llamaiban (Nmetorszg, Magyarorszg, Ausztria) lezajlott esemnyeket megvizsgljuk, sok
hasonl vonst tallhatunk, de bizonyos eltrsek is mutatkoztak. Az j
alkotmny elfogadsa akr egy vagy kt vet is ignybe vehetett, a rgi llammkdsi mechanizmust azonban mr erre az tmeneti idre sem tartottk fenn. Nmetorszgban, amg az Alkotmnyoz Nemzetgyls nem
lt ssze, kizrlag forradalmi szervek gyakoroltk az llamhatalmat,
ekkor a trvnyhoz s vgrehajt hatalom nem is volt sztvlasztva.17
Ez az idszak Magyarorszgon is hasonl volt,18 amelyet tekinthetnk
forradalmat kvet llamszervezeti vltozsok els peridusnak. Visszatrve Nmetorszgra, a weimari alkotmnyoz nemzetgyls mkdsnek kezdetn az j alkotmny elfogadsig terjed hatllyal egy
ideiglenes alaptrvnyt lptett letbe,19 amely a forradalom ltal elidzett llamszervezeti vltozsok msodik szakasza volt. Az alkotmnyoz
nemzetgyls vlasztsra Magyarorszgon is megtettk az elkszleteket,20 de a mrcius 21-n lezajlott esemnyek miatt (a Tancskztrsasg
csak az llamforma meghatrozsval [ld. 7.] trtnt meg. Ez azonban nem tnik
tl meglapozottnak, s kisebbsgi vlemny is maradt. [Ijjas (1986a) i. m. 1517.]
15 Beschlu der Provisorischen Nationalversammlung fr Deutschsterreich vom
30. Oktober 1918, ber die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt.
[StGBl 1918/1] Berchtold i. m. 1922. BaltlKocher i. m. 246. Kelsen
(1970) i. m. 78. Kelsen (1920) i. m. 247.; Brauneder (1994a) i. m. 153156.
Brauneder (1995) i. m. 4748. Owerdieck i. m. 76.; MezeySzente i. m. 403.
16
Verosta (1968) i. m. 61.
17 A Npmegbzottak Tancsa a vgrehajt hatalom legfbb birtokosa volt, de
trvnyhoz hatalom hinyban pldul a nemzetgylsi vlasztjog szablyait is bocstotta ki, s tbb halaszthatatlan trvnyhozsi funkcit elltott.
[Szab (2002) i. m. 163164.]
18 Az 1918. november 16-n kibocstott n. Nphatrozat szerint a nptrvnyek
tjn a trvnyhoz hatalmat is a npkormny gyakorolta.
19
Szab (2002) i. m. 166167.
20 A npkormny mind a vlasztjogrl [1918:I. nptrvny], mind a vlasztsi
eljrsrl [1919:XXV. nptrvny] szl trvnyeket megalkotta, s a vlaszt-

40

kikiltsa), a nemzetgylsi vlasztsokat mr nem tudtk lebonyoltani.


Nmetorszgban a forradalom ltal elidzett llamszervezeti vltozsok
harmadik fzist az j alkotmny 1919. augusztusi hatlyba lptetse jelentette. A Tancskztrsasg buksa utn Magyarorszgon is tartottak
nemzetgylsi vlasztsokat, de itt az j trvnyhozs egy kztrsasgi
alkotmny helyett a kirlysg restaurcija mellett dnttt.
Ausztriban is ehhez hasonl folyamatok zajlottak le, azonban egy jelents eltrsre fel kell hvni a figyelmet. A vltozsok els peridusa,
a tisztn forradalmi szervek ltal gyakorolt llamhatalom itt elmaradt.
Nemrg volt sz rla [ld. 4.], hogy Ausztriban a rgi Birodalmi Tancs
nmet kpviselibl egy nemzetgyls alakult, gy az nll trvnyhoz
hatalom mkdse a forradalom idejn egy pillanatra sem szakadt meg.21
Ennek kvetkezmnye, hogy a Nmetorszgban s Magyarorszgon emltett els szakasz, a trvnyhozst s a vgrehajtst egyttesen gyakorl
forradalmi szervek sem alakultak ki. A rgi Birodalmi Tancsbl alakult
nemzetgyls gyakorolta a trvnyhoz hatalmat, s ha a trvnyhoz hatalom mkdik, akkor megfelel trvnyek kibocstsval a vgrehajt
hatalom gyakorlsa is rendezhet. Ausztriban teht 1918 szn rgtn
a Nmetorszgban msodik fejldsi peridusknt emltett szakasz, az
ideiglenes alkotmny idszaka kvetkezett. S ezt kvette 1920 szn
a Nmetorszgban harmadikknt emltett peridus, az j alkotmny
hatlybalptetse.
6. Az ideiglenes llamhatalom kiptsnek szakaszai. Nmet-Ausztria kialakulsa teht az 1918. oktber 30-i hatrozat22 [ld. 4.] elfogadsval kezddtt, s az 1920 oktberben kihirdetett alkotmnnyal23 zrult le.
Ekkorra Ausztria alrta az els vilghbort lezr bkeszerzdst [ld.
2336.], amivel stabilizldott nemzetkzi jogi sttusza, s megfelel
elkszletek utn a vglegesnek tekintett alkotmnyt is elfogadtk. Az
Osztrk Kztrsasg kialakulsnak folyamata gy az 1918 s 1920 oktbere kztt eltelt kt esztendre tehet, amelynek fejldse ngy fbb szasok dtumt is meghatrozta.
21
Schefbeck i. m. 56.; Merkl (1919/1920) i. m. 1.
22 Beschlu der Provisorischen Nationalversammlung fr Deutschsterreich vom
30. Oktober 1918, ber die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt.
[StGBl 1918/1]
23 Gesetz vom 1. Oktober 1920, womit die Republik sterreich als Bundesstaat
eingerichtet wird (Bundes-Verfassungsgesetz) [BGBl) 1920/1]

41

kaszra bonthat. Az els lnyeges pont az ideiglenes nemzetgylsnek


mr emltett 1918. oktber 30-i hatrozata, az j llamhatalom ltrehozsrl,24 a msodik lloms ennek a trvnynek 1918. december 19-i mdostsa, illetleg kiegsztse25 volt. A harmadik lps az Alkotmnyoz
Nemzetgyls megvlasztsa, majd a negyediket a npkpviseletrl26 s
a vgrehajt hatalomrl27 hozott 1919. mrcius 14-i trvnyek jelentettk,
amely egy j ideiglenes alkotmnynak tekinthet. Ez volt hatlyban 1920
szig, az j alkotmny hatlybalptetsig, amely egyben az ideiglenes
llapot lezrst is jelentette.

II. Az alkotmnyos alapkrdsek


7. Az llamforma meghatrozsa. Az j llam megalaktsrl szl 1918. oktber 30-i hatrozat28 [ld. 4.] az llamformt nem rintette.
A szocildemokratk a kztrsasg mellett trtek lndzst, de ezt nem
tmogatta minden politikai er.29 Az esemnyek viszont felgyorsultak,
Kroly csszr egyre kevsb volt mr ura a politikai helyzetnek, s november 11-n kibocstott kiltvnyban elismerte Nmet-Ausztria szabad
dntst jvbeni llamformjt illeten.30 Ezzel prhuzamosan a dnts
is formldni kezdett, s msnap hitelestst nyert az llamformrl szl
trvny,31 amellyel Nmet-Ausztria kztrsasgg vlt.32
24 Beschlu der Provisorischen Nationalversammlung fr Deutschsterreich vom
30. Oktober 1918, ber die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt.
(StGBl 1918/1)
25 Gesetz vom 19. Dezember 1918, womit einige Bestimmungen des Beschlusses
der Provisorischen Nationalversammlung fr Deutschsterreich ber die
grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt vom 30. Oktober 1918, St.G.Bl.
Nr. 1., abgendert oder ergnzt werden. (StGBl. 1918/139)
26 Gesetz vom 14. Mrz 1919 ber die Volksvertretung (StGBl. 1919/179)
27 Gesetz vom 14. Mrz 1919 ber die Staatsregierung (StGBl. 1919/180)
28 Beschlu der Provisorischen Nationalversammlung fr Deutschsterreich vom
30. Oktober 1918, ber die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt.
[StGBl 1918/1]
29
Lehner i. m. 262.
30
Hellbling i. m. 402. BaltlKocher i. m. 247.
31 Gesetz vom 12. November 1918 ber die Staats- und Regierungsform von
Deutschsterreich [StGBl 1918/5]
32
Brauneder (2001a) i. m. 187188. Lehner i. m. 259. Goldinger i. m. 27.

42

Meg kell azonban emlteni, hogy a kztrsasgi llamforma bevezetshez sohasem kvnjk meg az uralkod beleegyezst. Egy monarchikus llam ugyanis a sajt alkotmnya szerint rvnyes mdon vagy
egyltaln nem tud kztrsasgg talakulni, vagy az uralkod egyetrtse
kell hozz. A rgi osztrk alkotmnyos szablyok szerint az llamforma
megvltoztatsra csak a Birodalmi Tancs csszr ltal szentestett hatrozatval kerlhetett sor,33 az emltett csszri nyilatkozat azonban nem
ilyen volt. A rgi alkotmny a trnfosztsnak semmilyen mdozatt nem
ismerte el,34 mrpedig az llamforma emltett megvltoztatsnak ez volt a
jogkvetkezmnye. A meghatroz llspont szerint az ideiglenes nemzetgyls ltrejttvel a rgi Ausztrival megszakadt a kontinuits [ld. 8.], az
j llamnak pedig nll joga volt llamformjnak meghatrozsa.35 Elfogadott llspontt vlt, hogy Ausztria llamformja annak kln deklarlsa nlkl mr az llam megalaptsrl szl oktber 30-i hatrozattal
kztrsasgg vlt.36 gy a csszri nyilatkozatnak sokkal inkbb politikai,
mintsem alkotmnyjogi jelentsget tulajdontottak, segtett elkerlni a republiknusok s a monarchistk kztti konfliktus elmrgesedst.
8. Az llam diszkontinuitsnak problmja. Az 1918 szi forradalmat kveten kzponti krdss vlt az j Nmet-Ausztria s a korbbi
Osztrk Csszrsg kztti kzjogi kapcsolat. Vajon jogutdls ll-e fenn,
vagy nem?37 Ennek jelentsge volt a hbors jvttel, a felvett hadiklcsnk visszafizetse tekintetben, amely Ausztria jvbeni helyzett
alapveten befolysolta.38 Az elbb pedig mr az llamforma kapcsn is
emltettem jelentsgt. [Ld. 7.] Az osztrk kzjogban az a meghatroz
vlemny alakult ki, hogy Nmet-Ausztria egy j llam, amely nem jogutdja az 1918 eltti llamnak.39 Ennek altmasztsra alkotmnyjogi s
nemzetkzi jogi rveket is felhoztak.40
33
34
35
36
37
38
39
40

K elsen (1970) i. m. 79.


K elsen (1970) i. m. 78.
K elsen (1970) i. m. 79.
K elsen (1970) i. m. 79. Verosta (1968) i. m. 64. Schefbeck i. m. 65. Brauneder
(2001a) i. m. 191.; Lehner i. m. 260261.
Ijjas (1986a) i. m. 1819.
Lehner i. m. 260.
Wittmayer (1919/1920) i. m. 62.; Ijjas (1986a) i. m. 20.; Brauneder (2001a) i.
m. 189190.
Lehner i. m. 260.

43

Az alkotmnyjogi rvels a forradalmi esemnyekre hivatkozott, amely


megszaktotta a kt llam kztti kapcsolatot. Az llamutdls azonban
nemcsak bels alkotmnyjogi krds, hanem elssorban nemzetkzi jogi
problma, amelytl nem lehet elvlasztani. Mrpedig a nemzetkzi jog
szerint a belpolitikai vltozsok az llam kontinuitst nem rintik.41 A
problma megtlsben pedig meghatroz jelentsg, hogy az llamutdls krdsben nem dnthet az rintett llam egyedl, azt a tbbi
llamnak is el kell fogadnia. Egy adott llam jogutd nlkli megsznse
ugyanis ms llamok irnyban fennll jogokat s ktelezettsgeket is
rinthet. Ha a megsznt llamnak valamilyen kvetelse volt, amelyet
a jogutdls elutastsval egy msik llammal szemben nem akar rvnyesteni, klnsebb nemzetkzi jogi problmt nem jelentkezik. Ha
azonban a jogutdls elutastsa ktelezettsgek alli menteslst von
maga utn, akkor az rintett llam egyoldal dntsvel igen knnyen
ki tudn magt vonni ezek teljestse all. Ausztria esetben a jogutdls
krdsrl nyilvnvalan az els vilghbort lezr bkeszerzdsnek
kellett dntenie. S megllapthatjuk: arra igen kevs eslye volt, hogy egy
a nemzetkzi jog ltal sem elfogadott rvelssel ismertesse el az Osztrk
Csszrsg jogutd nlkli megsznst.
A msodik, kzvetlenl a nemzetkzi jog krbl vett osztrk rvels
azonban mr lnyegesen megalapozottabb volt. Ennek lnyege, hogy a
rgi Ausztria egy dinasztikus llam volt, amely a dinasztia tvozsval
nmagt szntette meg. Terletn 1918-ban nemzetllamok alakultak,
amelyek kzl egy sem ll kontinuitsban a rgi llammal.42 Ez az rvels sszefggsbe hozhat a nemzetkzi jog krben ismert fogalommal,
az llam sztessvel. A sztess (divisio) annyit jelentett, hogy egy llamnak megsznik a bels sszetart ereje, vagy idegen hatalmak rszeire osztjk fel,43 amelynek kvetkeztben az adott llam jogutd nlkl
sznik meg. Ez az rvels Ausztria esetben nem is volt teljesen megalapozatlan, hiszen az Osztrk Csszrsg 1918-as felbomlsban mutatkoztak a bels sszetart er megsznsnek az elemei. Ausztria ugyanis
1918 eltt valban nem volt nemzetllam, mr korbban is emltettem [ld.
3.], hogy az sszetart ert nem az azonos etnikumhoz val tartozs,
hanem az uralkod dinasztia jelentette. Ennek tvozsa utn semmilyen
41
42
43

Nemzetkzi kzjog i. m.261.


Merkl (1919) i. m. 4. Lehner i. m. 260. Brauneder (2001a) i. m. 190.
Szszy i. m. 2829.

44

sszetart er nem maradt, egyetlen rgi koronatartomny sem ellenezte


a tbbi nllsodst. Az Osztrk Csszrsg nmet ajk terletein ltrejv llam nem is tartotta felttlenl szksgesnek az Ausztria elnevezs fenntartst. gy gondoltk, hogy Ausztria a Habsburg korona alatt
egyestett terletek elnevezse volt, az ennek felbomlsakor kialakul
nemzetllamok kztt nincs klnbsg. Az Ausztria elnevezst ugyangy
nem kteles tovbb vinni a nmet etnikum ltal ltrehozott nemzetllam,
mint pldul a cseh, vagy ms ncik ltal ltrehozott nemzetllamok. Az
j llam 1918. oktberi megalaktsakor44 [ld. 4.] szmos az Ausztria
nevet nem is tartalmaz varici merlt fel elnevezsre,45 de vgl a
Nmet-Ausztria mellett dntttek.46 Ennek jelentst gy rtelmezhetjk,
hogy a rgi Ausztria nmet ajk terletei. A nv kivlasztst nyilvnvalan befolysolta a Nmetorszghoz trtn csatlakozs szndka is [ld.
11, 4463.], amelyet viszont a saint-germaini bkeszerzds megtiltott,
vagyis egszen pontosan a Npszvetsg Tancsnak jvhagyshoz kttt. 47 [Ld. 31.]
A kls elismerse azonban ezen msodik rvrendszer esetben sem
volt mellzhet. Megfelel nemzetkzi jogi rvels ugyanis a jogutdls
fennllta mellett is volt, mgpedig a terlettengeds (cessio).48 Elkpzelhet volt olyan okfejts is, amely szerint az Osztrk Csszrsg republiknus llamformt vett fel, amelytl jelents terleteket elcsatolnak, s a
megmaradt terleteken egzisztl Nmet-Ausztria gy annak jogutdja.
Mint emltettem, a sztess (divzi) is megalapozott rvels volt az
j Ausztria rszrl, de ebben a krdsben is a bkeszerzdsnek kellett dntenie. Mint a ksbbiekben ltni fogjuk, ez nem tette magv
az osztrk rvelst, Nmet-Ausztrit az Osztrk Csszrsg jogutdnak
44 Beschlu der Provisorischen Nationalversammlung fr Deutschsterreich vom
30. Oktober 1918, ber die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt.
[StGBl 1918/1]
45
Felnmetorszg (Hochdeutschland), Dunagermnia (Donaugermanien) Nmet Alpok llamok (Deutsche Alpnlender) Norikumi Kztrsasg (Norische
Republik) stb. [Lehner i. m. 267.]
46
Ha netn a nmet ajk terletek ms nevet vlasztanak, akkor az egykori Osztrk Csszrsg territriumn ltrejv llamok egyike sem vitte volna tovbb
az Ausztria elnevezst.
47
Saint-germaini bkeszerzds 88. cikkely; K elsen (1970) i. m. 147. Brauneder
(2001a) i. m. 195. Lehner i. m. 266. Verosta (1968) i. m. 66.
48
Szszy i. m. 2627.

45

tekintette.49 [Ld. 25.] Ennek egy jabb rdekes kvetkezmnye volt: a


kt vilghbor kztti Ausztriban sztvlt a jogutdls nemzetkzi jogi
s bels alkotmnyjogi rtelmezse. Ausztria a bkeszerzdsben elrt
pontokon elismerte a jogutdlst, de azon tl a bels viszonyaiban tovbbra sem tekintette magt jogutdnak.
A bkeszerzdsnek a jogutdlst kimond rendelkezse kapcsn azonban a szemlyes megrzsem, hogy az egy determinci kvetkezmnye
volt. Az osztrk rvels kellen megalapozott volt, ami megakasztotta az
rvnyeslst, az a belle ered jogkvetkezmny. Ha Nmet-Ausztria
sem jogutdja a rgi Ausztrinak, akkor az Osztrk-Magyar Monarchibl egyedl Magyarorszg marad meg vesztes llamnak. Az Osztrk
Csszrsg, mint a Monarchia msik alkotelme, eltnik a trkprl, onnan senki sem felels a hborrt. Ezt a gyztes hatalmak nem engedtk
meg. Pedig Csehszlovkia gyztes volta is csak egy fikci, hiszen teljes
terletvel s lakossgval a kzponti hatalmak oldaln vett rszt a hborban. Ha a hbor kirobbantsrt felelsket keresnk az nem a
rgi Ausztria nmet ajk lakossga volt, hanem a birodalmat kormnyz
dinasztia. Az Osztrk Csszrsg egyes nciit nem terhelte tbb, vagy
kevesebb felelssg. Ha azonban valamelyik utdllamot a vesztesek
kz kellett sorolni, akkor ezek kzl nyilvnvalan Nmet-Ausztria volt
a legkzenfekvbb. Ha az osztrk rvels nem egy hbort lezr bkeszerzdsnl, a gyztesek s vesztesek besorolsa kapcsn merl fel,
vagy ltalban nem valamilyen ktelezettsg alli menteslst vont maga
utn, minden valsznsg szerint elfogadhat lett volna.
9. Az llamszervezet diszkontinuitsa, az 1918 eltti jogrendszer recepcija. Az llam diszkontinuitsra vonatkoz osztrk llspontbl50
[ld. 8.] kvetkezett a rgi llamszervezet hasonl megtlse. 1918 szn
egy j llam jtt ltre, amelynek j llamszervezetet kellett kiptenie.
Ezzel sszhangban a korbbi kormnyzati szerveket is megszntnek tekintettk, amelyekkel az j kzigazgats semmilyen jogutdlsi viszonyban nem llt.51
49

Hellbling i. m. 426. Lehner i. m. 261. Brauneder (2001a) i. m. 190. K elsen


(1970) i. m. 147.
50
Wittmayer (1919/1920) i. m. 62.; Ijjas (1986a) i. m. 20.; Brauneder (2001a) i.
m. 189190.; Lehner i. m. 260261.
51 Gesetz vom 12. November 1918 ber die Staats- und Regierungsform von
Deutschsterreich [StGBl 1918/5] 4. Brauneder (2001a) i. m. 190.; Mindeh-

46

A kontinuits tagadsa azonban nem jelenthetett meg a jogrend krdsben.52 Az j osztrk llam ugyanis semmilyen joganyaggal nem rendelkezett, gy nem tudta nlklzni a korbbi jogrend tvtelt. A rgi
jogszablyok amennyiben azok nem tkztek az ideiglenes nemzetgyls ltal alkotott normkkal tovbbi intzkedsig hatlyban maradtak.53
Az Osztrk Kztrsasg kt vilghbor kztti alkotmnytrtnetben
ez a kapcsolat az 1918 eltti jogrenddel hosszabb tvon fennmaradt. A
zavaros politikai viszonyok kztt ugyanis sok alkalommal egy, az els
vilghbor alatt kibocstott felhatalmazsi trvnyre tmaszkodtak.54
[Ld. 223.] 1934-ben br alkotmnyos szempontbl ersen vitathat
mdon, de rszben erre alapozva j alkotmnyt is bevezettek. [Ld.
227.] Az utdlsi viszony hinya azonban nem ktelezi az j llamot
az elz llam jogrendszernek megszntetsre. Ezzel a lpsvel teht
az j osztrk llam nem kerlt ellentmondsba az llamutdlst tagad
llspontjval.55 [Ld. 8.]
10. Az llamterlet megllaptsa. Azzal, hogy a dinasztia hatalmt
vesztette, s az Osztrk Csszrsgot lak etnikumok kzl egy sem akarta a rgi llamot egyben tartani, a rgi llam felbomlsa bels konfliktusok nlkl megtrtnt. Az 1918 szn ltrejv ideiglenes nemzetgyls
semmilyen kifogst nem emelt az ellen, hogy a birodalom egykori terletn l csehek, vagy lengyelek stb. nll llamot alaptsanak. Nem volt
azonban ilyen egyetrts abban, hogy az llamhatrokat pontosan hol
hzzk meg. Az j osztrk llam elkpzelse az volt, hogy ezeket alapvehez hozz kell fzni, a gyakorlatban tbbszr elfordult, hogy Nmet-Ausztria j minisztriumai helyileg is a rgi csszri minisztriumok pleteiben
mkdtek, s jrszt a hivatali appartust is tvettk. [Brauneder (2001a) i. m.
190.] Mindez azonban nem zavarja meg a kzjogi rtelmezst, amely szerint
ezek egy j llam, j kzigazgatsi szervei voltak.
52
Merkl (1919) i. m. 57. Lehner i. m. 261. Brauneder (2001a) i. m. 190191.
Egy j jogrendszer kiptse vgrehajthatatlan feladat lett volna. [Wittmayer
(1919/1920) i. m. 62.]
53 Beschlu der Provisorischen Nationalversammlung fr Deutschsterreich vom
30. Oktober 1918, ber die Grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt.
[StGBl. 1918/1] 16.
54 Gesetz vom 24. Juli 1917. mit welchem die Regierung ermchtigt wird,
aus Anla der durch den Kriegszustand verursachten auerordentlichen
Verhltnisse die notwendigen Verfgungen auf wirtschaftlichem Gebiete zu
treffen. [RGBl 1917/307]
55
Brauneder (2001a) i. m. 190191.

47

ten etnikai szempontok alapjn kell megllaptani, vagyis Nmet-Ausztria llamterlett a nmetek lakta vidkek fogjk alkotni.56 Ez azonban
tbb akadlyba is tkztt.
Az egyik problma az volt, hogy a rgi koronatartomnyok hatrai s
az etnikai hatrok nem estek egybe. A legkritikusabb Nmet-Ausztria s
az jonnan ltrejv Csehszlovkia hatrainak megllaptsa volt, Csehorszgban s Morvaorszgban ugyanis tbb milli nmet lakott. Hasonl
problmk fordultak el az j dlszlv llammal s az Olaszorszggal
megllaptand llamhatr kapcsn is, ahol szintn ignyt tartottak nmet
lakta terletekre is. A kls ignyeken tl azonban a bels szeparatizmus
is gondot jelentett. 1919 mjusban Vorarlbergben npszavazst tartottak,
ahol a vlasztk 81%-a tmogatta a Svjchoz trtn csatlakozsrl szl trgyalsok megkezdst.57 Ezt azonban az osztrk kormnyon kvl
Nmetorszg s az antant is ellenezte. Svjc rszrl sem volt fenntarts
nlkli fogadkszsg, hiszen ez a kialakult etnikai, vallsi egyenslyt
felborthatta volna.58 Ugyanezen idben a tiroli nemzeti tancsban is egy
fggetlensgi nyilatkozatot terjesztettek el.59
56
57

58
59

Stolz i. m. 48.
K erekes i. m. 110111. Lehner i. m. 264. A folyamatot induklhatta a
Vorarlberg s Svjc kztt fekv Lichtenstein helyzete is, aki az els vilghbor vgig nll llamknt vm- s valutauniban llt Ausztrival. Az
Osztrk Csszrsg felbomlsakor azonban llami nllsgt tovbbra is
fenntartva ugyanezen unit Svjccal alaktotta ki.
Lehner i. m. 264265.
Lehner i. m. 265.; Az Osztrk Csszrsg nmetek lakta koronatartomnyai kztt Tirol helyzete bizonyos rtelemben specilis volt. A Nmetorszghoz trtn
csatlakozs (Anschluss) kapcsn is felmerlt, hogy az Osztrk Kztrsasgnak egy tagllamknt clszer-e belpni Nmetorszgba, vagy minden osztrk
tagllam Nmetorszg kln-kln tagllama legyen. [ld. 50.] Tbb ms rv s
ellenrv mellet a tagllamonknti csatlakozsnak az egyik lnyeges akadlya az
volt, hogy a koronatartomnyoknak nem volt nll nemzeti identitsuk. Mg
Nmetorszgot egy vszzaddal korbban szinte nll llamok alkottk, addig
az osztrk tagllamok ilyen sttusszal soha nem brtak. Ez all az egyetlen kivtel Tirol volt, ahol a trtnelmi fejlds sorn kialakult a nmet tagllamokhoz hasonl nemzeti identits, s gy ebbl a szempontbl egyedl alkalmas lett
volna az nll tagllamknt trtn csatlakozsra. [Kelsen (1927a) i. m. 334.]
gy nem vletlen, hogy ppen Tirol volt az egyetlen rgi koronatartomny, ahol
felvetdtt az nllsods lehetsge is. A fggetlensgi trekvsek megjelense utn azonban alig ngy hnappal alrtk a Saint-germainibkeszerzdst,
amely Tirol nllv vlsnak lehetsgt nem ismerte el, s ezzel a fggetlensgi trekvsek vgre is pont kerlt. [Lehner i. m. 265.]

48

Ebben a krnyezetben kellett Nmet-Ausztrinak sajt llamterlett


megllaptania. Az nyilvnval volt, hogy ezt nemzetkzi jogilag is elismert mdon a vilghbort lezr bkeszerzds fogja meghatrozni,
azonban az llamterletet addig is meg kellett valamilyen mdon hatrozni.60 A bketrgyalsokra is el kellett llni egy ignnyel, hogy a
volt Osztrk Csszrsg mely terleteit szeretnk maguknak megtartani.
Nmet-Ausztria gy llamterletnek megllaptsrl mr 1918 novemberben trvnyt alkotott, amely szerint: Nmet-Ausztria Kztrsasg
terlett a korbban a Birodalmi Tancsban kpviselt kirlysgokbl s
orszgokbl a nmetek ltal lakott terletek alkotjk.61 A trvny ezt
kveten pontosan fel is sorolta azon terleteket, amelyek ebbe a krbe
tartoztak. Kztk tbbek kztt megtallhatjuk a Cseh s Morvaorszg
nmetek lakta terleteit is.62 szakon az elv teljesen vilgos volt, nem a
rgi koronatartomnyok politikai hatrait kell figyelembe venni, hanem
az etnikai hatrokat. Dlen azonban ms helyzet volt, a megllaptott l

60

Nmetorszgban, vagy Magyarorszgon ilyen jelleg dnts nem volt szksges. Az uralkod dinasztik buksa utn alakult j kormnyok ugyanis llamazonossgot feltteleztek a korbbi llammal, vagyis joghatsgukat ugyanazon
terletekre tartottk fenn, mint a korbbi kormnyok. Az ms krds, hogy a katonai megszllsok miatt tnyleges joghatsgukat nem tudtk mindenhol gyakorolni, de ezt csak ideiglenes llapotnak tekintettk. A bketrgyalsokon is
br nem tl sok eredmnnyel azt az llspontot kpviseltk, hogy teljes rgi
llamterletre ignyt tartanak. Nmet-Ausztria azonban semmilyen jogutdlsi
kapcsolatot nem ismert el az egykori Osztrk Csszrsggal, gy nyilvnvalan
annak teljes llamterletre sem tartott ignyt. Ezrt kellett kln trvnyt alkotnia llamterletnek megllaptsrl.
61 Gesetz vom 22. November 1918 ber Umfang, Grenzen und Beziehungen des
Staatsgebietes von Deutschsterreich. 1. (1) bekezds.
62
Nmet-Ausztria terlete kiterjedt a Szudta-vidkre, Nmet-Dlbohmira (a
korbbi Cseh Kirlysg dli rsze), ezen kvl a szintn cseh-morva terleteken fekv Brnn, Iglau s Olmtz is hozz tartozott volna. [Gesetz vom 22.
November 1918 ber Umfang, Grenzen und Beziehungen des Staatsgebietes
von Deutschsterreich. 1. (2) bekezds] Nmi problmt jelentett viszont az,
hogy ezek nem voltak teljesen egybefgg terletek, voltak olyan vrosok (pl.
Brnn, vagy Olmtz), amelyek szinte kizrlag nmet lakossggal brtak, de
a krnykk mr nem. A kt egykori koronatartomny (Cseh Kirlysg Morva rgrfsg) nmet lakossgnak j rsze azonban egybefgg terleteken
lakott, gy nagy tbbsgknek Nmet-Ausztriba trtn integrlsa nem
okozott volna megoldhatatlan problmt. Mindemellett az egykori Osztrk
Csszrsgon kvli terletekre vonatkoz ignyt is megfogalmaztak, amely
nevestve Magyarorszgot rintette.

49

lamhatrok Tirolban, vagy Karintiban tbbsgben nem nmetek ltal


lakott terleteket is magukba foglalt.63
A megjellt terletek teljes egszre azonban nem sikerlt NmetAusztria kzigazgatst kiterjeszteni. szakon cseh, dlen pedig szlovn
s olasz csapatok szlltak meg egyes terleteket.64 gy rkezett el a saintgermaini bkeszerzds alrsa, amely jelents nmet lakta terleteket
szaktott el Nmet-Ausztritl, ezt azonban a bkeszerzds kapcsn fogjuk megtrgyalni. [Ld. 27.]
11. A Nmet Birodalomhoz fzd viszony. Annak kvetkezmnyeknt, hogy Ausztria is nemzetllamm alakult, azonnal felvetdtt, hogy
nll llamknt lje tovbbi lett, vagy csatlakozzon az egysges Nmetorszghoz. A csatlakozsnak (Anschluss) szles tmogat tbora
volt, gy az rgtn az alkotmnyozsi folyamatot is meghatrozta. A
gyztes hatalmak ellenllsa miatt azonban ez nem valsulhatott meg,65
Ausztrinak a saint-germaini bkaszerzdsben ktelezettsget kellett
vllalnia llami nllsgnak fenntartsra66 [ld. 31.], amelyeket az
n. genfi egyezmnyekkel is megerstettek.67 [Ld. 38.]. Az Anschluss
problmja azonban az els vilghbor utni osztrk kzjognak egyik
kzponti krdse maradt, amelyet Ausztria nemzetkzi jogi viszonyainak
keretben rszletesen is megtrgyalunk. [Ld. 44-63.]
12. Unitrius vagy szvetsgi llam (a kzvetlen trtneti elzmnyek). Nmet-Ausztrinak dntenie kellett arrl is, hogy a jvben
milyen llamszervezeti modell szerint hajt mkdni. Unitrius llam
(egysgllam), illetleg decentralizlt egysgllam [ld. 14.] lesz-e, vagy
szvetsgi llamm alakul.68
63
Lehner i. m. 263.
64 A Szudta-vidkre s Nmet-Dlbohmiba (a korbbi Cseh Kirlysg dli
rsze) cseh, Karintia s Tirol egyes rszeibe pedig dlszlv, illetleg olasz csapatok vonultak be. Dl-Tirol helyzete mr azrt sem volt tarthat, mert annak
olasz megszllst mg az Osztrk Csszrsg knytelen volt elismerni az
1918. november 3-n alrt fegyversznetben. [Lehner i. m. 264.]
65
MezeySzente i. m. 403.
66
Saint-germaini bkeszerzds 88. cikkely; K elsen (1970) i. m. 147. Brauneder
(2001a) i. m. 195. Lehner i. m. 266. Verosta (1968) i. m. 66.
67
Verosta (1968) i. m. 88. Berchtold i. m. 350351. K elsen (1970) i. m. 223.
Lehner i. m. 282. K elsen (1923/1924) i. m. 126.
68
Ijjas (1986a) i. m. 2122.

50

Az egykori Osztrk Csszrsg llamszervezete mutatott szvetsgi llami jellemzket, hiszen a koronatartomnyokban voltak orszggylsek
(Landtag), amelyek hoztak sajt trvnyeket, s volt bizonyos autonmival br kzigazgatsuk (Landesverwaltung) is.69 Ugyanakkor pldaknt
vve a korabeli Nmetorszgot, mint egy monarchikus keretek kztt
szervezd szvetsgi llamot, az osztrk llamberendezkedsbl tbb
fontos szvetsgi llami elem hinyzott. A koronatartomnyoknak nem
volt nll uralkodjuk, hanem mindegyiknek az ln a csszr llt.70
Ebbl kvetkezen az ott szletett trvnyek nem voltak teljesen autonm jogforrsok, hiszen az llamf ltali szentestsk a csszr jogkre
volt.71 Mivel az alkotmnyos monarchikban a vgrehajt hatalom ln
szintn az llamf llt, gy a koronatartomnyok elklnlt kzigazgatsra is volt kzponti befolys.
A szvetsgi llamok jellemzi kzl hinyzott az alkotmnyozsi autonmia is. Ebben az llamtpusban ugyanis minden tagllam maga fogadja
el alkotmnyt, Ausztriban azonban a koronatartomnyok mkdst is
kzponti jogforrsok hatroztk meg. Azokat nem is alkotmnynak, hanem tartomnyi rendtartsnak (Landesordnung) neveztk.72 Ausztria inkbb volt egy decentralizlt egysgllam, mint szvetsgi llam. Emiatt
az osztrk Land ebben az idben inkbb csak tartomnynak nevezhet,
mint tagllamnak. [Ld. 2.]
Az 1918 eltti osztrk llamszervezetbl a szvetsgi jellemzk tovbbi hinyossgt mutatta, hogy a kzponti parlamentnek nem volt tagllami kamarja. A trvnyhozs ugyan kt hzbl llt, de a npkpviseleti
kamara mellett egy Frendihz mkdtt, amelynek semmi kze sincs a
szvetsgi llamberendezkedshez.
sszessgben megllapthatjuk, hogy a rgi Ausztriban a szvetsgi
llammkdsnek voltak bizonyos nyomai, de annak tbb tartalmi jel69
Brauneder (2001a) i. m. 177.
70 Ebbl eredt, hogy a Habsburgoknak olyan sok uralkodi cmk volt: Csehorszg kirlya, Dalmcia kirlya, Salzburg nagyhercege stb.
71
Lehner i. m. 238. rdemes megemlteni, hogy Nmetorszgban a tagllami
trvnyeket az adott tagllam uralkodja szentestette.
72 Az 1867-es kzjogi rendezs a tartomnyi rendtartsokat nem rintette, hatlyban tartottk az 1861-es szablyozst. Ezek a Februri Ptens mellkleteknt jelentek meg, amely gy a birodalmi kpviseletrl szl trvny mellett
15 tartomnyi rendtartsbl s 15 tartomnyi vlasztjogi rendtartsbl llt.
[Lehner i. m. 211.]

51

lemzje hinyzott. Nmet-Ausztrit, a kontinuits tagadsa miatt73 [ld.


8.] ez kzjogilag amgy sem kttte volna, de gy mg a trtnelmi hagyomnyokat sem bortotta volna fel, ha az j llamot unitrius llamm,
vagy decentralizlt egysgllamm szervezik. Ugyanakkor az is jrhat
t volt, hogy a rgi koronatartomnyok autonmijt megerstik, s Nmet-Ausztria igazi szvetsgi llamm vlik. A dnts teht szabad volt.
Az llamhatalom alapintzmnyeirl szl 1918. oktber 30-i hatrozat74 [ld. 4.] a tagllami kompetencikrl nem rendelkezett, a trvnyhoz hatalom egyedli birtokosv az ideiglenes nemzetgylst nyilvntotta,75 s nem sokkal ksbb az 1918 eltti tartomnyi gylseket meg
is szntettk,76 amelynek kvetkezmnye volt a kzponti s a tartomnyi
kzigazgats dualizmusnak megszntetse is.77 A cl azonban nem az
nkormnyzatisg, hanem csak a rgi llamhatalom felszmolsa volt.
Nhny nappal ksbb ugyanis megszletett a tartomnyokat megillet
llamhatalmi jogostvnyokrl szl trvny,78 amely az jjszervezett
tartomnyi llamhatalmat nagyjbl ugyanazon hatskrkkel ruhzta
fel, mint amelyek 1867 utn megillettk ket.79 Tllptek viszont az 1918
eltti helyzeten azzal, hogy az llam ezen bels egysgei megkaptk az
alkotmnyozsi autonmit, s a kzponti hatalomtl fggetlen kzigazgatsuk jtt ltre. Ez a kt elem mindenkppen a szvetsgi llamberendezkeds fel trtn elmozdulst jelentette. A hatskrknek a szvetsg
s a tagllamok kztti megosztsra viszont az utbbinak a legcseklyebb
befolysa sem volt, ami miatt Nmet-Ausztria decentralizlt egysgllam
maradt. Ezek azonban csak ideiglenes megoldsok voltak, a vgleges rendezs az j alkotmnyban trtnt meg, amelynek kapcsn mg visszatrnk a problmakrhz.
73

Wittmayer (1919/1920) i. m. 62.; Ijjas (1986a) i. m. 20.; Brauneder (2001a) i.


m. 189190.
74 Beschlu der Provisorischen Nationalversammlung fr Deutschsterreich vom
30. Oktober 1918, ber die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt.
[StGBl 1918/1]
75
Lehner i. m. 269.
76 Gesetz vom 12. November 1918 ber die Staats- und Regierungsform von
Deutschsterreich (StGBl. 1918/5) 8. cikkely Lehner i. m. 269.
77
K elsen (1919/1920b) i. m. 103.
78 Gesetz vom 14. November 1918, betreffend die bernahme der Staatsgewalt in
den Lndern (StGBl 1918/24)
79
Lehner i. m. 270.

52

III. Nmet-Ausztria llamszervezete


13. Az llamszervezet alapvonalai. Az llamszervezet kapcsn a meghatroz problma a szvetsgi vagy unitrius llamfelpts krdse volt.
Ezrt is emeltk t ezt a tmt az elz fejezetbe. [Ld. 12.] Itt megbeszltk, hogy az 1918 eltti viszonyokhoz kpest a rgi koronatartomnyok
autonmija nvekedett, de szvetsgi llamm mg nem alakult t. gy
az llamszervezet felptst is ezen tagols szerint kell ttekintennk.
Kln kell szlni a kzponti s a tartomnyi llamhatalom mkdsrl,
mindkettt a hatalmi gak szerint megbontva. Mindezt mg ki kell egszteni a kronolgiai vltozsokkal, hiszen korbban mr emltettem, hogy
az alkotmny elfogadsig terjed rvid kt esztend alatt, az ideiglenes
llamszervezeten bell is voltak jelentsebb mdosulsok. [Ld. 6.]
14. A szvetsgi llamberendezkeds jellemvonsai (a szvetsgi llam s a decentralizlt egysgllam elhatrolsa). Nemcsak NmetAusztria kapcsn, hanem a ksbbi osztrk alkotmnyfejlds elemzse
szempontjbl is lnyeges problma, hogy egy llamot milyen llamszervezeti jellemzk meglte esetn nevezhetnk szvetsgi llamnak.
A kzvetlen trtnelmi elzmnyek trgyalsakor mr emltettem, hogy
az Osztrk Csszrsg nem szvetsgi llam, hanem decentralizlt egysgllam volt. [Ld. 12.] Fontos, hogy megllaptsunk nhny olyan jellegzetessget, amely alapjn a kt llamszervezdsi modell egymstl
elvlaszthat.
Az llamok tmrlsnek lazbb formja az llamszvetsg, amely
egy ersebb kzponti hatalom kialaktsa utn vlhat szvetsgi llamm. A lazbb tmrlsben az llami szuverenitsbl ered jogokat a
tagllamok birtokoljk, a szvetsgi llamban ez a kt egysg (szvetsgtagllam) kztt osztott vlik, mg az unitrius llamban (egysgllamban) kizrlag a kzponti hatalomhoz tartozik. A tagllamokhoz hasonl
llami egysgek azonban az unitrius llamban is lehetnek. Az elhatrolsi szempont legfontosabb eleme az lesz, hogy ez a bels llami autonmia kizrlag a kzponti hatalom dntstl fgg-e, vagy a bels llami
egysgekkel kialaktott konszenzustl. Amennyiben az csak s kizrlag
a kzponti llam ltal adott autonmia, amelyet brmikor szabadon visszavonhat, akkor decentralizlt egysgllamrl beszlnk. Ha viszont a
bels llami egysgeknek is van beleszlsuk a kzponti hatalommal kialaktand viszonyba, akkor szvetsgi llamrl van sz.

53

A kzponti hatalom s a bels llami egysgek viszonyt jogtechnikailag csak a kzponti alaptrvny tartalmazhatja. gy a bels llami egysgek befolysa alapveten attl fgg, hogy a kzponti alkotmny mdostsnl milyen jogaik vannak. Az llamszvetsg s a szvetsgi llam
kztti klnbsget az adja meg, hogy ez kizrlag a tagllamok kompetencija, vagy a szvetsg s a tagllamok konszenzusval mdosthat.80
A szvetsgi llam s a decentralizlt egysg llam kztt pedig mint
mr emltettem az jelenti a hatrvonalat, hogy a bels llami egysgeknek nincs beleszlsuk a kzponti alkotmny mdostsba.
80

Vagyis az a krds, hogy a tagllamoknak a szvetsgi alkotmny mdostsra milyen befolysuk van. A legersebb az, amikor kzvetlenl vlasztott
szvetsgi parlamenti kamara nincs, hanem a tagllamok delegltjaibl ll
trvnyhoz testlet dnt rla. Ebben az esetben a trvnyhoz testletben
nem is kpviselk foglalnak helyett, azokat sokkal inkbb tekinthetjk kveteknek, akik ktelesek a delegl tagllam utastsa szerint szavazni. Ebben a
konstrukciban is klnbsget tehetnk aszerint, hogy a szvetsgi alkotmny
(alapokmny) mdostshoz a kvetek egyhang tmogatsra van-e szksg, vagy tbbsgi szavazssal is md van r. Ezek a szvetsgi szervezds
gyengbb modelljre, az llamszvetsgekre jellemzek.
A kvetkez lps, hogy szvetsgi szinten van kzvetlenl vlasztott npkpviseleti kamara, amely az alkotmnymdostsban is kzremkdik. Ez
egy olyan llamhatalmi szerv, amely mr nem fgg a tagllamok befolystl,
gy attl fggetlen szvetsgi rdeket tud megtestesteni. Ebben az esetben az
llamszvetsgbl szvetsgi llam lehet. Nem biztos, hogy felttlenl az lesz,
de ha nincs nll szvetsgi trvnyhoz szerv, akkor az teljesen kizrt. Termszetesen kt lehetsges konstrukcin keresztl a tagllamok befolysa
is megmarad az alkotmnymdostsra. Itt a kt tnyez kztti hatalmi sly
dnti el, hogy llamszvetsg, vagy szvetsgi llam lesz. A tagllamok kzremkdsnek kt lehetsges mdozata a kzvetlen ratifikls, vagy a tagllami kamarn keresztli rszvtel. A kzvetlen ratifikls annyit jelent, hogy
a szvetsgi trvnyhozs ltali elfogads utn a tagllamok trvnyhozsi
egyenknt szavaznak a megerstsrl. Ezt a megoldst alkalmazza pldul
az Egyeslt llamok alkotmnya. A tagllami kamarn keresztli kzremkds felttelezi, hogy a ktkamars trvnyhozs egyik hzt a lakossg vlasztja, a msikat pedig a tagllamok delegljk, s az alkotmnymdostsnak
ezen utbbi kamarn is keresztl kell mennie. Itt az els krds az, hogy a
tagllamok utasthatjk-e delegltjaikat, vagy azok a delegls utn szabad
mandtummal brnak. Az utastsi lehetsg lnyegesen nveli a tagllamok
befolyst. A msodik krds pedig az, hogy a tagllami kamarnak milyen
hatskre van az alkotmnymdostsnl. Egyetrtsi joga van (abszolt vtjog), vagy csak vst emelhet (felfggeszt vtjog), amelyet a npkpviseleti
kamara meghatrozott eljrsban visszautasthat, s gy a tagllami kamara ellenre is kihirdethet az alkotmny mdostsa. A felfggeszt vtjog esetn
az is fontos, hogy az alshz, az vs utn kvetkez jabb trgyalskor milyen tbbsggel utasthatja vissza a msodik kamara ellenvetst.

54

Elkpzelhet olyan megolds is, hogy a kzponti alkotmny mdostsnl nem annak egszre vonatkozan kapnak specilis jogokat, hanem
csak a szvetsgi llamberendezkedst szablyoz passzusokra. Ez llamszvetsgekre nem, hanem csak a szvetsgi llamokra jellemz. Egy
ersebb centralizcit hordoz magban, de mg mindig nem szmolja fel
a szvetsgi berendezkedst, hiszen az tovbbra is a szvetsg s a tagllamok bizonyos konszenzusn nyugszik.
15. A szvetsgi llamberendezkeds problmja (hinya) NmetAusztriban. A trvnyhoz hatalom gyakorlsa kapcsn hamarosan ltni fogjuk, hogy az ideiglenes llamszervezet idejn, legalbbis annak els
peridusban, a trvnyek kztt nem volt olyan hierarchikus klnbsg.81 Az llamszervezet felptst s mkdst azonban mindig az alkotmny szokta rgzti, amely a rendes trvnyeknl magasabb jogforrsi
szinten ll. Ha ilyen nincs, akkor a szvetsg s a tagllamok kztti viszonyt is csak egyszer trvnyek llapthatjk meg. A kvetkez krds,
hogy erre a tagllamoknak milyen befolysuk volt. Nmet-Ausztrira vonatkozan a vlasz egyrtelmen nemleges, a tagllamoknak semmilyen
befolysa nem volt r. Az ideiglenes llamszervezetbl ugyanis hinyzott
a tagllami kamara, amely ezt a jogot gyakorolhatta volna. Az 1918 oktbernek vgn ltrejtt ideiglenes nemzetgyls mellett [ld. 4.], a rgi
Frendihz nyilvnvalan nem mkdhetett tovbb, de a helybe tagllami kamart sem szerveztek. Az Alkotmnyoz Nemzetgyls mell szintn nem lltottak tagllami kamart. Ennek oka az lehetett, hogy 1918
eltt Ausztria nem volt szvetsgi llam, s hogy az lesz-e ksbb vagy
nem, arrl az Alkotmnyoz Nemzetgylsnek kellett dntenie. Nmetorszggal prhuzamba lltva, ott a szvetsgi llamberendezkeds 1918
eltt is megvolt, s nem frt hozz ktsg, hogy ezt az j alkotmnyban
is fenn fogjk tartani. Ezrt mr az ideiglenes llamszervezet idejn is
fellltottak egy tagllami kamart.82
81 Ez is mutatja az alkotmny ideiglenessgt, hiszen a demokratikus llamokban a jogrendszer hierarchizlsa alapkvetelmny.
82 Az ideiglenes birodalmi hatalomrl szl 1919. februr 10-i trvny a tagllamok delegltjaibl egy llambizottsgot lltott fel. Nmetorszgban a
weimari Alkotmnyoz Nemzetgylsnek Ausztrihoz hasonlan kt feladata volt. Egyrszrl el kellett fogadnia a Birodalom j alkotmnyt, ugyanakkor az tmeneti idben gyakorolnia kellett a rendes trvnyhozst is. Az llambizottsg csak ebben az utbbi esetben kzremkdtt a trvnyhozsban,

55

Mindennek kvetkezmnye, hogy a bels llami egysgek jogllsnak meghatrozsa Nmet-Ausztriban a kzponti hatalom kizrlagos
jogkre volt.83 Korbban emltettem, hogy az 1918 eltti viszonyokhoz
kpest a rgi koronatartomnyok autonmija ugyan ersdtt [ld. 12.],
de ennek ellenre mg mindig decentralizlt egysgllam maradt, hiszen
ezek kizrlag a kzponti llamtl kapott, s elvileg brmikor visszavonhat jogok voltak. A hatskri megoszts meghatrozsa ugyanis a kzpont kizrlagos kompetencijba tartozott.84
A hatskri megoszts szablyozsnak ttekintse feleslegesnek is
tnhetne, hiszen olyan dolgokrl beszlnk, ami csak nyomokban ltezik az elemzs trgyv tett alkotmnyos rendszerben. Jellemz ugyanis,
hogy a kzpont s a tagllamok kztti hatskri megosztst az alkotmny elfogadsig tart tmeneti idszakban nem szablyozzk jra. Ez
nem egy olyan problma, amely a legfontosabb alkotmnyos krdseket,
mint a monarchibl a kztrsasgba val tmenetet, vagy a npkpviseleti rendszer reformjt brmilyen mdon rinten. gy, mint emltettem,
Nmetorszg szvetsgi llam volt s az is maradt az 1919-es alkotmny
elfogadsa utn. Az Osztrk Csszrsg azonban nem volt szvetsgi llam, az j Osztrk Kztrsasg viszont ebbe az irnyba mozdult el. Viszont ennek kapcsn is ltni fogjuk, hogy hatresetet kpez a szvetsgi
llam s a decentralizlt egysgllam kztt.85 Ezrt fontos, hogy az tmeneti idszak vltozsait ttekintsk s egyenknt szedjk ssze azokat
az elemeket, amelyek az j Ausztria szvetsgi llamberendezkedsre
utalnak.
16. A trvnyhoz hatalom gyakorlsa az Alkotmnyoz Nemzetgyls megvlasztsig (1919. februr 16-ig). Az ideiglenes llamhatalom ltrejtte kapcsn mr emltettem [ld. 4.], hogy Ausztriban az 1918
eltt vlasztott trvnyhozs a forradalmi esemnyek utn sem szntette
be mkdst, st annak egyik motorjv vlt. Nmet ajk kpviselibl egy ideiglenes nemzetgyls alakult, amely tmenetileg gyakorolta a trvnyhoz hatalmat. Az j alkotmny elfogadsra azonban 1919.

83
84
85

az alkotmny elfogadsa a nemzetgyls kizrlagos hatskre volt. [Szab


(2002) i. m. I. 3940.]
Lehner i. m. 270.
Uo.
Pernthaler i. m. 659660.

56

februrjban egy Alkotmnyoz Nemzetgylst vlasztottak,86 amelynek


megalakulsval az ideiglenes nemzetgyls rtelemszeren megsznt.
Az Alkotmnyoz Nemzetgyls f feladata nyilvnvalan az alkotmny
elfogadsa volt, de ezzel prhuzamosan a korabeli Nmetorszghoz hasonlan rendes trvnyhoz szervknt is mkdtt.
Az llamhatalom alapintzmnyeirl szl 1918. oktber 30-i hatrozat87 az ideiglenes nemzetgylst a trvnyhoz hatalom korltlan birtokosv nyilvntotta.88 Az tmeneti idszakban a trvnyek hierarchija megsznt, nem volt klnbsg egyszer s alkotmnytrvny kztt.
St mg a trvny elnevezst sem hasznltk ktelezen,89 az ideiglenes
nemzetgyls ltal kibocstott jogszablyok a hatrozat (Beschlu)
elnevezst viseltk.90 A vgrehajt hatalomnak az elfogadott normkkal
szemben semmilyen vt joga nem volt. Az ideiglenessget mutatta az is,
hogy a nemzetgylsnek nem volt egyszemlyi elnke, hanem a hrom
legnagyobb politikai er egy-egy egyenrang elnkt llthatott.91
17. A trvnyhoz hatalom gyakorlsa az Alkotmnyoz Nemzetgyls megvlasztsa utn. Az Alkotmnyoz Nemzetgyls 1919.
februri sszelse utn megalkottk a npkpviseletrl szl trvnyt,92
amely azonban tovbbra sem hierarchizlta a trvnyeket. rdekes mdon ez a nemzetgyls gyrendjben trtnt meg, amely klnbsget tett
egyszer s alkotmnytrvnyek kztt. Az elst legalbb 50 kpvisel
jelenltben abszolt tbbsggel, a msodik csoportba tartozt a kpviselk legalbb felnek jelenltben 2/3-os tbbsggel kellett elfogadni.
Az utbbi krbe tartoz trvnyeket azonban pontosan nem hatroztk
meg.93 Az llamkormny (Staatsregierung) [ld. 19.] az elfogadott trvnyekkel szemben felfggeszt vtjoggal brt.94
86
MezeySzente i. m. 403.
87 Beschlu der Provisorischen Nationalversammlung fr Deutschsterreich vom
30. Oktober 1918, ber die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt.
[StGBl 1918/1]
88
Ijjas (1986a) i. m. 4142.
89
Lehner i. m. 271.
90
Owerdiest i. m. 76.
91
Lehner i. m. 271.
92 Gesetz vom 14. Mrz 1919 ber die Volksvertretung [StGBl 1919/179]
93
Lehner i. m. 271272.
94
Lehner i. m. 272.

57

18. A szvetsgi vgrehajt hatalom gyakorlsa 1919. mrcius


14-ig. Az llamforma vltozsa a vgrehajt hatalom szervezetben mr
az ideiglenes alkotmny idejn is szksgszer mdosulsokat hozott.
Alapelvknt fogalmazdott meg, hogy a kzigazgats a nptl fgg,95
amelynek 1918 oktbere utn a hrom legfontosabb szerve az llamtancs (Staatsrat),96 az gyviv llamdirektrium (Staatsdirektorium) s
az llamkormny (Staatsregierung)97 volt. Az ideiglenes llapotot jl mutatta az llamtancs s az llamdirektrium sszettele is. Az llamtancsnak az ideiglenes nemzetgyls hrom elnkn tli hsz tagja az arnyossg elve szerint annak frakciibl kerlt ki,98 az llamdirektriumot
pedig nllan a nemzetgyls hrom elnke alkotta.99 Teht nem llt fel
a vgrehajt hatalmat fggetlen szervknt gyakorl llamf, hanem egy
parlamenti bizottsg ltott el hasonl funkcikat. Ez a szerv lnyegben
az ideiglenes nemzetgyls vgrehajt bizottsga.100 Az llamkormny
az llamtancs ltal kinevezett llamtitkrokbl llt.101
Hogy ezek a nagyrszt a trvnyhozs berkein bell megalakult szervek mennyire tekinthetek llamfnek s kormnynak errl megoszlanak a vlemnyek.102 Egyes llspontok szerint az llamtancsot nehezen
mondhatjuk llamfnek, taln az llamdirektriumot jobban.103 A pontos
95
96

Lehner i. m. 272.
Ijjas (1986a) i. m. 82.; Ijjas (1986b) i. m. 173.; K elsen (1920) i. m. 252.; Nawiasky
(1919/1920) i. m. 3135.
97
K elsen (1920) i. m. 252.; Nawiasky (1919/1920) i. m. 3537.
98
Ijjas (1986a) i. m. 82.; Lehner i. m. 273.
99
Lehner i. m. 273.
100
Brauneder (1994b) i. m. 194.
101
Lehner i. m. 273.
102 A forradalmi idszakok ideiglenes alkotmnyozsra gyakran jellemz a
gyorsasg s az ad hoc jelleg, amely eleve kusza szablyozsokhoz vezethet. Emellett sokszor nem akarjk determinlni az alkotmnyoz hatalmat,
ezrt olyan llamszervezetet lltanak fel, amely nem igazodik a klasszikus
polgri modellekhez. Ha pldul fellltanak egy llamelnki tisztsget, akkor
ksbb az j alkotmnnyal ezt mr nehz megszntetni. A kt nagy politikai
er kztt viszont nem volt konszenzus a vgrehajt (kzigazgatsi) hatalom
szervezeti felptsben. A szocildemokratk nem akartak nll llamfi
tisztsget fellltani. [Brauneder (2001b) i. m. 229.] Nmetorszgban pldul
errl konszenzus alakult ki, gy a Birodalmi Elnk tisztsgt mr az ideiglenes
alkotmnyban rgztettk. [Szab (2002) i. m. 168.]
103 Az llamdirektrium fellltsra viszont 1918. december 18-n kerlt sor.
Ezen llspont szerint oktber 30-a s december 18-a kztt Ausztrinak iga-

58

funkcikat vizsglva azonban az llamtancs sok llamfi funkcit ltott


el, ezrt tbben nem alaptalanul tekintettk ezen tisztsg provizrikus
betltjnek.104 Ezt az llspontot ersti az is, hogy az llam- s kormnyformrl szl november 12-i trvny a csszr kompetenciit az
llamtancsra ruhzta.105
19. A szvetsgi vgrehajt hatalom gyakorlsa az 1919. mrcius
14. utn. Az Alkotmnyoz Nemzetgyls 1919 mrciusban tszervezte a vgrehajt hatalom gyakorlst.106 Az llamtancsot s az llamdirektriumot megszntettk, s eddigi jogkreik jrszt a megmaradt
llamkormnyhoz csoportostottk t. Az Alkotmnyoz Nemzetgylsnek mr volt egyszemlyi elnke, aki nhny klasszikus llamfi jogostvnyt gyakorolt.107 A 1919 mrciustl teht Ausztrinak egy parlamentris kztrsasghoz kzelt kormnyformja volt. A vgrehajt
hatalom centruma a kormny lett, amelyet a nemzetgyls vlasztott.108
llamelnki tisztsget mg nem lltottk fel, de a nemzetgyls elnke eljrhatott tbb oda tartoz jogkrben.109 Az llamf helyettestsnek
egyik megszokott mdozata, hogy amg a tisztsg nincs betltve, addig
a parlament elnke lp a helyre. Br itt mg tisztsg maga nincs fel lltva, de a nemzetgyls elnknek jogkrei ezt a konstrukcit sugalljk.
Ezt ersti az is, hogy ebben a helyettestsi metdusban a parlament elnktl a trvnyhozssal szembeni llamfi jogostvnyok gyakorlst
majd minden alkotmny megvonja. Mint lthattuk pldul a trvnyekkel
szembeni llamfi vtjogot itt sem a nemzetgyls elnke, hanem az
llamkormny gyakorolhatta. [Ld. 17.]
20. A bri hatalom gyakorlsa. Az 1918-as szi forradalmat kvet llamszervezeti reformok f irnya az llamformt, illetleg a trvnyhoz
zbl nem is volt llamfje, ezt kveten (1919. mrcius 14-ig) az llamdirektriumot tekinthetjk annak. [Ijjas (1986a) i. m. 105.]
104
K elsen (1970) i. m. 89.; K elsen (1920) i. m. 253.; K elsen (1919) i. m. 145.;
Brauneder (2001b) i. m. 225.
105 Gesetz vom 12. November 1918 ber die Staats- und Regierungsform von
Deutschsterreich [StGBl 1918/5] 3. cikkely.
106 Gesetz vom 14. Mrz 1919 ber die Staatsregierung. [StGBl 1919/180].
107
Lehner i. m. 274275. Merkl (1919/1920) i. m. 10.
108
K elsen (1919/1920a) i. m. 5051.
109
Ijjas (1986a) i. m. 105.

59

s vgrehajt hatalmat rintette. Az llamforma mdostsa leginkbb a


vgrehajt hatalom gyakorlsra hat ki, kisebb mrtkben mg rintheti
a trvnyhozst, s a brsgi szervezet az, ami legkevsb llamformafgg. gy ennek megvltoztatsa miatt a rgi brsgi szervezethez klnsebben nem kellett hozznylni. Mindemellett az osztrk brsgi
rendszer a legfejlettebbek kz tartozott Eurpban, gy esetleges fejldsi hinyossgokat sem kellett ptolni. Mindennek kvetkezmnye, hogy
a rendes brsgok szervezetre s mkdsre vonatkoz rgi joganyag
szinte vltozatlanul hatlyban maradt.110 1918 vgn, a bri hatalomrl
szletett trvny az 1867-es alaptrvny mintjra kszlt el.111
A kzjogi brsgok kzl elszr az 1919 elejn fellltott Alkotmnybrsgot kell megemlteni.112 Ez, pusztn neve hallatn, egy teljesen j
szervnek tnne, de tartalmilag mg nem fedte le az 1920-as alkotmny
alapjn fellltott Alkotmnybrsgot.113 [Ld. 160170.] Valjban az
1869-ben megszervezett Birodalmi Brsg (Reichsgericht)114 hatskrt
vette t, amely a sz tartalmi rtelmben mg nem volt alkotmnybri
szerv.115 Az osztrk kzigazgatsi brskods mr 1918 eltt is mintartk volt, gy az sem okozhatott nagyobb meglepetst, hogy a Kzigazgatsi Brsg is mg a csszrsg idejn megkonstrult rendszer szerint
mkdtt tovbb.116
21. A tartomnyok117 mkdse. Nmet-Ausztria megalakulsnak els
heteiben egy centralizlt egysgllam volt,118 hiszen a rgi tartomnyi
110

Mdosuls annyi volt, hogy a hivatsos brk mellett megjelentek a npi lnkk, illetleg az eskdtszkek hatskrben voltak vltozsok. [K elsen (1920)
i. m. 256.; Lehner i. m. 275.]
111
Lehner i. m. 275.
112 Gesetz vom 25. Jnner 1919 ber die Errichtung eines deutschsterreichischen
Verfassungsgerichtshofes. [StGBl 1919/48]
113 B-VG 1920. 137148. cikkely.
114 Gesetz vom 18. April 1869, betreffend die Organisation des Reichsgerichtes,
das Verfahren vor demselben und die Vollziehung seiner Erkenntnisse. [RGBl
(sterr.) 1869/44.]
115
Vittorelli i. m. 436.
116
Lehner i. m. 276.
117 Tekintetbe vve azt a tnyt, hogy Nmet-Ausztria llamberendezkedse mg
nem volt szvetsgi jelleg [ld. 15.], a Land szt tartomnyknt s nem
tagllamknt fordtom. [Ld. 2.]
118
Lehner i. m. 276.

60

rendtartsokat hatlyon kvl helyeztk, s gy a helyi nkormnyzatok


s a kzponti llam kztt semmilyen llami egysg nem volt.119 Ennek
azonban nem a tartomnyok felszmolsa, hanem csak az talaktsuk
volt a clja. Alig kt httel az j llam ltrejtte utn rgi hatskreikkel helyrelltottk a tartomnyokat, ahol ideiglenes tartomnyi gylsek alakultak.120 Ezeket azonban mg nem vlasztottk, hanem a politikai
prtok az 1911-es birodalmi tancsi vlasztsok tartomnyi eredmnyei
alapjn deleglhattak bele tagokat.121 Az ltalnos vlasztsok kirsa s
lebonyoltsa utn pedig 1919 elejn megalakultak a rendes tartomnyi
gylsek.122 Ezek elkezdtk kidolgozni sajt tartomnyaik alkotmnyt,
amelyek azonban sokszor disszonnsak voltak a kzponti szablyokkal.123
Ennek oka azonban az ideiglenes llamberendezkeds krli zavarokbl
eredt,124 amelyet az j alkotmnnyal ksbb ki tudtak kszblni.
A tartomnyi trvnyhozst sajt gylseik gyakoroltk, a kzponti
hatalom kzremkdse azonban kezdetben nem volt teljesen tisztzott.125
1918 eltt a csszrnak szentestsi joga volt a tartomnyi trvnyekkel
szemben. [Ld. 12.] Kezdetben az llamtancs [ld. 18.] hasonl jogokat
gyakorolt, ksbb az llamkormnynak [ld. 19.] ltalnossgban mr
csak felfggeszt vtjoga volt. Az abszolt vtjog csak abban az eset119 A tartomnyi trvnyhozsrl pldul semmilyen rendelkezs nem volt, az
egyenlre sznetelt. [K elsen (1920) i. m. 251252.]
120
Lehner i. m. 276.
121
Lehner i. m. 277. A kzponti trvnyhozs kapcsn lthattuk, hogy forradalmi
szervek egy pillanatra sem vettk azt t, hanem a rgi Birodalmi Tancs nmet
ajk kpviselibl ideiglenes nemzetgyls alakult. Az 1907-es vlasztjogi
reform alapjn ugyanis egy olyan Birodalmi Tancsot vlasztottak, amelynek
legitimitst a forradalom utn sem krdjeleztk meg. [Ld. 4.] A tartomnyi gylseket azonban mg a cenzusos vlasztjog alapjn s kurilis rendszerben vlasztottk, amelyek legitimitst viszont a forradalom elutastotta.
[Lehner i. m. 277.] A tartomnyok mkdst azonban nem akartk hosszabb
ideig szneteltetni, a vlasztsok elksztse s lebonyoltsa azonban tbb
hnapot vett ignybe. Ezrt volt clszer a birodalmi tancsi vlasztsok eredmnye alapjn ideiglenes tartomnyi gylseket alaptani.
122
Lehner i. m. 277.
123 Uo.
124 A tartomnyi (tagllami) alkotmnyozsnak ugyanis elfelttele, hogy a szvetsgi alkotmny ennek a kereteit meghatrozza. Erre vonatkoz elrsok
azonban mg nem szlettek, s az 1918 eltti idkbl sem maradt htra. A rgi
tartomnyi rendtartsokat a kzponti hatalom bocstotta ki, sajt maga rszre
pedig nem kellett keretszablyokat megllaptani.
125
Lehner i. m. 277.

61

ben maradt meg, ha a trvny vgrehajtsa az kzremkdst is megkvnta. Vgl az alkotmnyellenesnek vlt tartomnyi trvnyeket az
Alkotmnybrsg [ld. 20.] el lehetett utalni.126
A kzigazgatsi feladatokat a gyls ltal vlasztott tartomnyi tancs
ltta el, amelynek elnke a tartomnyfnk volt. Az autonm hatskrkn tl azonban a kzponti kzigazgatstl kapott utastsokat is vgre
kellett hajtaniuk.127
22. sszegzs. Az els vilghbor lezrsa a gyztes llamokban rthet mdon nem okozott nagyobb alkotmnyos talakulsokat, a vesztes llamokban azonban forradalmi vltozsokat hozott magval. Ebben
sok prhuzam lelhet fel, de voltak klnbsgek is. Nmet-Ausztriban
a legszmottevbb klnbsg az volt, hogy a trvnyhoz hatalom kontinuitsa megmaradt, gy az j alkotmny elksztse elvileg zkken
mentesebben haladhatott volna elre. A politikai erk kztti megosztottsg viszont szmotteven nagyobb volt, mint Nmetorszgban, gy az
alkotmnyozsi folyamat lnyegesen hosszabb ideig tartott. Az ideiglenes
llamszervezet kzel kt vig llt fenn, ami miatt az ideiglenes rendelkezsek is tbbszr mdosts al lettek vonva.
A bels politikai feszltsgek mellett azonban mg nagyobb problmkat okoztak a sorozatos klpolitikai kudarcok. Az egykori Osztrk Csszrsg teljes nmet lakta terleteire nem sikerlt az j llam joghatsgt kiterjeszteni. Ezt nem csak a bkeszerzds akadlyozta meg, hanem
cseh- s morvaorszgi, illetleg dl-tiroli terleteken az j nmet-osztrk
kzigazgatst ezt megelzen sem sikerlt kipteni. A bkeszerzds
nem elszaktott addig birtokolt terleteket, csak szentestette a fennll
tnyhelyzetet. A terlet megllaptshoz hasonl sikertelensg vezte az
llamutdls elutastsa krli nmet-osztrk trekvseket is.

126 Uo.
127
Lehner i. m. 278.

2. fejezet
Ausztria nemzetkzi jogi viszonyai 1918 s
1933 kztt

I. A saint-germaini bkeszerzds (1919)


23. Az els vilghbort lezr bkeszerzdseket a volt kzponti
hatalmakat alkot llamokkal kln-kln rattk al. Mivel az OsztrkMagyar Monarchia felbomlott, annak korbbi kt alkot llama mr egymstl fggetlenl kttt bkeszerzdst. A Monarchia felbomlsa azt is
maga utn vonta, hogy a vesztes oldalon jelents hatalom csak Nmetorszg maradt, gy az antant szmra a vele ktend bke volt a legfontosabb krds. 1919 janurjban, Prizsban egy el-konferencia lt ssze.
Els lpsknt az Egyeslt llamok, Nagy-Britannia, Franciaorszg s
Olaszorszg kpviselibl ll n. ngyek tancsa128 elksztette a Nmetorszggal ktend bkeszerzds tervezett, amelyet kvetkez fzisknt a tbbi gyztes llamot is magba foglal teljes ls trgyalt meg.129
A nmetek szmra slyos srelmet jelentett, hogy a bkeszerzds elksztsnl kpviseli jelen sem lehettek, meghvst csak prilis vgre
kaptak. Br rkezskkor a bkekonferencia mg lsezett, a trgyalsokon gy sem vehettek rszt. A francia miniszterelnktl mjus 7-n kaptk meg a szerzds szvegt, amelyre tizent napon bell csak rsban
reflektlhattak.130 Nmetorszg kt hnapon keresztl prblta enyhteni
a bkefeltteleket, de javaslataikat folyamatosan elutastottk. Vilgoss tettk szmra, hogy csak a katonai megszlls,131 vagy a felttelek
elfogadsa kztt vlaszthat. Mivel Nmetorszg llami szuverenitst
128 Az Egyeslt llamokat Wilson elnk, Nagy-Britannit Lloyd George, Franciaorszgot Clemenceau, Olaszorszgot pedig Orlando miniszterelnkk kpviseltk. [Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 1155.]
129
Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 11551156.
130
Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 11561157.
131 A bkeszerzds alrsnak megtagadsa esetn az antant hatalmak katonai
beavatkozsra kerlhetett sor. A megalz felttelek odig vezettek, hogy
a nmet kormny felmrte egy esetleges katonai ellenlls lehetsgt is. A
katonai vezets azonban ezt teljesen remnytelennek tartotta, gy a lehetsget
elvetettk. [Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 11621163.]

64

msknt nem tudta fenntartani, jlius 16-n alrta a dikttumot.


A Versailles-ban lezajl esemnyek Ausztria szmra baljs eljelek
voltak. Mjus 14-n, egy httel az utn, hogy Clemenceau francia miniszterelnk tadta Nmetorszgnak a bkefeltteleket, Prizs elvrosban,
Saint-Germain-ben sszelt az osztrk bkekonferencia. A baljs eljelek nem voltak megalapozatlanok, az osztrk bkedelegci hiba tartzkodott a helysznen, a trgyalsokon nem vehetett rszt.132 Rendszeres
megkeresseiknek annyi eredmnye lett, hogy a bkeszerzds egyes
rszeit mr korbban, jnius 2-n kzhez kaptk.133 Tekintettel arra, hogy
az egyes bkeszerzdsek kztt jelents hasonlsgok voltak,134 illetleg az Ausztrival ktend bknek nem volt akkora jelentsge, gy a
saint-germaini bke szvegtervezete a nmethez kpest fele id elteltvel, kt hnap alatt elkszlt. Az osztrk delegci jlius 20-n kzhez
vehette a teljes szveget.135 Az osztrk bkekonferencia, s gy az osztrk
bkedelegci prizsi tartzkodsa egybe esett a nmeteknek a megalz bkefelttelek enyhtsre irnyul ktsgbeesett prblkozsaival. A
teljes szvegtervezetet ngy nappal azutn kaptk meg, hogy a nmetek
vgl alrtk az antant dikttumt. Az osztrkokkal szembeni mdszer is
teljesen megegyezett az elbbivel, csak rsban nyilvnthattak vlemnyt
a bketervezetrl. k is ugyangy prbltak enyhteni a feltteleken, de
ahogy a nmeteknek nem sikerlt, gy az osztrk javaslatok is merev
elutastsba tkztek. Kzel kt hnapos huzavona utn, szeptember 6-n
az Alkotmnyoz Nemzetgyls elfogadta a bkefeltteleket, s ezen felhatalmazs alapjn az osztrk delegci szeptember 10-n alrta a bkeszerzdst.136
A folyamatot Bulgria folytatta, aki 1919 novemberben Neuilly-ben
kttte meg a bkt. Magyarorszg s Trkorszg esetben a zavaros
belpolitikai helyzet miatt csszott a bketrgyals. Haznk vgl a ko132
133
134
135
136

Berchtold i. m. 179. Zllner i. m. 493.


Berchtold i. m. 179. Brauneder (2001a) i. m. 194195.
Bansleben i. m. 1329.
Berchtold i. m. 181. Brauneder (2001a) i. m. 195.
Berchtold i. m. 186. A bkeszerzds kihirdetse 1920. jlius 16-n trtnt
meg. [StGBl 1919/303] A dolog rdekessge mg, hogy az Egyeslt llamok
nem ratifiklta a bkeszerzdst, ami miatt a kt llam 1921-ben egy kln
kiegszt szerzdst kttt. [Staatsvertrag vom 24. August 1921 zwischen
Republik sterreich und den Vereinigten Staaten von Amerika BGBl
1921/643].

65

rbban emltettekhez hasonl krlmnyek kztt 1920. jnius 4-n a


Versailles-hoz tartoz Trianonban, Trkorszg pedig, 1920 augusztusban Sevres-ben rta al a bkeszerzdst.137
Mint emltettem, a bkeszerzdsek kztt sok hasonl vons fedezhet fel. A Nmetorszggal folytatott trgyalsok lezrsa utn lt ssze az
osztrk bkekonferencia. A kett kztti tartalmi kapcsolat nem vitathat.
Br Magyarorszg mr kln bkeszerzdst kttt, erre nyilvnvalan
ersen hatott az osztrk, hiszen a hborban mg kzsen vettek rszt, s
kt szinte azonos nagysg llamrl volt sz. A saint-germaini bke trgyalsa sorn ezekre a kapcsolatokra tbb alkalommal ki fogunk trni.
24. A gyztes hatalmak jogllsa. Mieltt az Ausztrival kttt bke
konkrt rendelkezseinek trgyalshoz hozzkezdennk, rdemes kitrni a gyztes hatalmak kztti viszonyokra is. A bkeszerzds elksztsnl is lthattuk, hogy a dominns szerep az antanton bell is
annak vezet hatalmainl volt. Az rdemi elksztst a ngyek tancsa
vgezte, a tbbi gyztes llammal kiegszlt plenris ls mr csak a
rszletesen kidolgozott szvegtervezetrl trgyalt.138 [Ld. 23.] Maguk a
bkeszerzdsek is kln csoportba soroltk ket. A gyztes llamokat
tmrt n. Szvetsges s Trsult Hatalmak krn bell ugyanis a
ngyek tancst alkot Egyeslt llamok, Nagy-Britannia, Franciaorszg s Olaszorszg, Japnnal kiegszlve alkotta az n. Szvetsges s
Trsult Fhatalmakat.139 k nemcsak a bkeszerzds megktse szempontjbl klnltek el, hanem a hbort kvet vilgrend vezet hatalmaiv vltak. A bkeszerzdsek elksztsvel prhuzamosan ugyanis
a Npszvetsg fellltsnak folyamata is megkezddtt,140 amelynek
alapokmnyt mindegyik bkeszerzdsbe belefoglaltk. A szvetsges
s Trsult Fhatalmak vezet szerepe legpregnnsabban a Npszvetsg
szervezetn bell mutatkozott meg, mert k lettek a Npszvetsg Tancsnak lland tagjai. Az alapokmny szerint a Tancs kilenc tagbl llt,
amelybl mg ngy llamot a tagok sszessge ltal alkotott Kzgyls
vlasztott.141 A vlasztott tagok szmt a kzgyls azonban emelhette,
137 A Mustafa Kemal Atatrk ltal vezetett felkels miatt ezt nem ratifikltk,
helyre az 1923-ban Lausanne-ban kttt bkeszerzds lpett.
138
Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 11551156.
139 Trianoni bkeszerzds, Preambulum.
140
Kunz i. m. 226230.
141 Trianoni bkeszerzds 4. cikkely (1) bekezds.

66

amit meg is tett.142 Meg kell azonban emlteni, hogy az Egyeslt llamok
a bkeszerzdsek ratifiklst is elmulasztotta [ld. 23.], s a Npszvetsg tevkenysgben sem vett rszt.143 Emiatt a szervezet bkeszerzdsekbe foglalt formban sosem mkdtt.144
25. Az llamazonossg, llamutdls problmja. A bkeszerzdsek
kztti hasonlsgok ellenre a saint-germaini bke megtrgyalst mgis egy specilis krdssel kell kezdennk. Nmetorszg, vagy Magyarorszg a bkeszerzdsek kapcsn nem vitatta jogllst, vagyis hogy
vesztes llamok. Korbban azonban mr emltettem: Nmet-Ausztria llspontja az volt, hogy nem jogutdja az egykori Osztrk Csszrsgnak. 145 [Ld. 8.] Mindez az egsz bkekts krdst rdekes szemszgbe
helyezte. Ha semmilyen kapcsolat nem fzi a hborban rszt vev llamhoz, akkor egyltaln kell-e bkt ktnie?
A problma els eleme, hogy 1918 eltt nemzetkzi jogi jogalanyisggal az Osztrk-Magyar Monarchia rendelkezett, gy a bkeszerzdsben
elszr ennek jogutdlst kellett meghatrozni. Ha kt alkot llama
megmarad, akkor nyilvnvalan ezek a jogutd llamok. Magyarorszg
esetben ez nem is jelentett nemzetkzi jogi problmt, hiszen haznk
nem alkot tartomnyaira hullott szt, hanem terleteket csatoltak tle
el. A maradk Magyarorszg egyrtelmen jogutdja volt az 1918 eltti
Magyar Kirlysgnak.146 Ez a kt vilghbor kztti revzis trekvsek
szempontjbl is egy fontos rv volt, ezrt Magyarorszg a trianoni bkeszerzds kapcsn fel sem vetette a jogutdls hinyt.

142

1931-ben az t lland tag mellett kilenc nem lland tag volt. [Faluhelyi i. m.
3435.]
143 Az Egyeslt llamokat kpvisel Wilson elnknek a tbbi nagyhatalommal,
de klnsen Franciaorszggal mr a nmet bkeszerzds elksztsekor viti voltak. [Kunz i. m. 263.]
144 A hbort kvet klpolitikai konszolidci utn Nmetorszgot is felvettk a
Npszvetsgbe, s ezzel egytt a Tancsban is lland tagsgot biztostottak
szmra. A Tancs t lland tagja Franciaorszg, Nagy-Britannia, Olaszorszg, Japn s Nmetorszg lett, s mellettk kilenc nem lland tag mkdtt,
gy a testletnek sszesen 14 tagja volt. A nem lland tagok megbzatsa
hrom vre szlt, gy vente hrom-hrom j tagot vlasztott a Kzgyls.
[Faluhelyi i. m. 3435.]
145
Wittmayer (1919/1920) i. m. 62.; Ijjas (1986a) i. m. 20.
146
Brauneder (2001a) i. m. 190.

67

Ausztria kapcsn azonban lthattuk, hogy elutastotta az 1918 eltti


llammal kapcsolatos kontinuitst.147 [Ld. 8.] A bkeszerzdsnek kellett eldntenie, hogy az Osztrk Csszrsg felbomlsa Nmet-Ausztria llspontjnak megfelelen valban sztess (divisio)148 volt-e, vagy
az egykori Osztrk Csszrsgtl elvl rszek terlettengedsnek
(cessio)149 minsltek. Mint mr korbban emltettem, az els esetben
egy felbomlott dinasztikus llam terletn j nemzetllamok jnnek ltre, amelyek kzl egyik sem jogutdja a rginek.150 [Ld. 8.] A msik
szerint Ausztria 1918-ban csak llamformt vltott, amely a nemzetkzi
jog szablyai szerint az llam kontinuitsban semmilyen szakadst nem
okoz,151 ettl terleteket csatoltak el, s a maradk terleten ltrejv llam
(Nmet-Ausztria) a rgi llam jogutdja.
Az osztrk llspont elfogadsa azt jelentette volna, hogy a vilghbor lezrsnak szempontjbl az j Ausztria nem volt hadban ll fl,
hanem semleges llamnak kell tekinteni.152 Ennek kvetkezmnye az is,
hogy hbors jvttellel nem lehet terhelni, haderejt nem lehet korltozni stb., vagyis a vesztes llamokkal kapcsolatos szankcikat nem lehet
vele szemben alkalmazni. Egyltaln bkeszerzdst sem kell ktnie, hiszen egy a hborban semleges llamnak nem kell annak jogi lezrsban
kzremkdnie. gy abbl, hogy a gyztes llamok Ausztrit egyltaln
bketrgyalsokra kteleztk, mr sejteni lehetett, hogy ezt a koncepcit
nem fogjk elfogadni.
A saint-germaini bkeszerzdsben a gyztes llamok nem is osztottk
ezt az llspontot.153 Az Ausztria sztessre vonatkoz elmletet nem
fogadtk el, Nmet-Ausztrit az Osztrk Csszrsg utdllamnak tekintettk. St azzal, hogy a ms llamokhoz kerlt rgi koronatartomnyokat terlettengedsknt (cessio) kezeltk,154 a mai fogalmak szerint
nem is llamutdlst, hanem llamazonossgot llaptottak meg. Ezzel a
147
148
149
150
151
152
153
154

Wittmayer (1919/1920) i. m. 62.; Ijjas (1986a) i. m. 20.


Szszy i. m. 2829.
Szszy i. m. 2627.
Merkl (1919) i. m. 4. Lehner i. m. 260. Brauneder (2001a) i. m. 190.
Nemzetkzi kzjog 261.
Lehner i. m. 260. K elsen (1970) i. m. 7980.
Hellbling i. m. 426. Lehner i. m. 261. Brauneder (2001a) i. m. 190. K elsen
(1970) i. m. 147.
Szszy i. m. 6061. Verosta (1968) i. m. 64.

68

vesztes llamok kz soroltk, s ebbl kvetkezen viselnie kellett annak


terheit is.
Mindezt azonban az osztrk kzjogi irodalom csak a bkeszerzds ltal kiknyszertett kivtelnek tekintette. A rszben annak vgrehajtsra
b egy hnappal ksbb kibocstott, az llamformrl szl trvnyben
a bkeszerzdsben vllalt ktelezettsgek kivtelvel jra elutastottk
a jogutdls fennllst.155 A kialakult llspont az volt, hogy ezt csak a
bkeszerzds ltal ktelezv tett krben kell elfogadni.156
26. A hadillapot megszntetse. Egy bkeszerzds alapvet clja
mindig az egyes llamok kztti hadillapot megszntetse. Ez a saintgermaini bkben sem volt msknt, mr a preambulum rgztette.157
27. Az llamterlet megllaptsa. Az 1918 eltti Birodalmi Tancsban kpviselt llamok nllsodst maga az j Ausztria is elismerte, de
a pontos llamhatr kialaktsban nem volt egyetrts. A rgi koronatartomnyok lakossga ugyanis etnikailag nem volt egysges. Ha ezek
mentn hzzk meg az j llamhatrokat, akkor az egykori Osztrk Csszrsg nmet ajk lakossgnak j egyharmada idegen llamok terletre kerl. gy a nmetek lakta tartomnyok egyms utn jeleztk belpsi
szndkukat az j osztrk llamalakulatba.158 Ezen belpsi nyilatkozatok
alapjn az ideiglenes nemzetgyls hamarosan trvnyt alkotott NmetAusztria terleti kiterjedsrl159 [ld. 10.], amelyben gy etnikai alapon
llaptotta meg az llamhatrokat, trajzolva ezzel a rgi koronatartomnyok hatrait.160
1918/1919 forduljn Ausztria igyekezett is ezeket a terleteket megtartani,161 de ezt a trekvst sem koronzta siker. A bkeszerzds csak
155 Gesetz vom 21. Oktober 1919. ber die Staatsform. [StGBl. 1920/484.] 1.. A
trvny 1.-a szerint Az Osztrk Kztrsasg s a Birodalmi Tancsban kpviselt kirlysgok s llamok-nak nevezett rgi osztrk llam kztt a saintgermaini bkeszerzdsben vllalt ktelezettsgektl eltekintve semmilyen
jogutdlsi viszony nem ll fenn. Lehner i. m. 261. Kelsen (1970) i. m. 147.
156
Froehlich (1919/1920) i. m. 403404.
157
Lehner i. m. 267.
158
Adamovich (1927) i. m. 2021. Brauneder (2001a) i. m. 188., 204.
159 Gesetz vom 22. November 1918 ber Umfang, Grenzen und Beziehungen des
Staatsgebietes von Deutschsterreich (StGBl 1918/40).
160
Lehner i. m. 263.
161
Zllner i. m. 495497.

69

a szintn vesztes Magyarorszg krra kvette az etnikai elvet. A haznk


nyugati rszbl a zmben nmet lakta terleteket Ausztrinak tlte,
amelyet Burgenland nven j tagllamm szerveztek. Egybknt a rgi
koronatartomnyok hatrai mentn jelltk ki az j Ausztria hatrait,
amellyel az egykori Osztrk Csszrsg terletn l nmetek kb. egyharmada idegen llamok terletre kerlt.
28. Az j llamok elismerse. Az llamterlet megllaptsa mellett
Ausztrinak el kellett ismernie Csehszlovkia, Lengyelorszg, a hrom
balti llam, a Szerb-Horvt-Szlovn llam s Magyarorszg teljes llami
nllsgt.162 Ezek kzl nagyobb fontossga azoknak az llamoknak
volt, amelyek legalbbis rszben az Osztrk Csszrsg terletn jttek ltre, ez pedig Csehszlovkia s Lengyelorszg volt. Br a Balknon
Szerbia mr ltezett a vilghbor eltt is, a vezetsvel ltrejv SzerbHorvt-Szlovn Kirlysg is j llamalakulatnak minslt, amelyet
Ausztrinak a bkeszerzdsben szintn el kellett ismernie. Ezen kvl
mg Olaszorszg kapott terleteket a rgi Osztrk Csszrsgbl, azonban mr hbor eltt elismert llam volt, teht itt csak a terlettengedst
kellett Ausztrinak alrnia. A korbban nem ltez llamoknl azonban
a terlettengeds ksbb vitathat lett volna, ha mint llamot nem ismeri
el ket, ezrt kellett a kettt sszektni.
Korbban viszont emltettem, hogy a kialakul j llamok ltt Ausztria mr a bkeszerzds eltt sem vitatta. A nem nmet terletek nllsodst minden tovbbi nlkl elfogadta, a rgi Osztrk Csszrsg terleti integritst nem akarta fenntartani. [Ld. 4., 27.] Vita csak a pontos
llamhatr meghzsnl volt.
rdemes mg megjegyezni, hogy a Magyarorszggal kttt bkeszerzds nem r el ennyi llammal kapcsolatban elismersi ktelezettsget.
Haznkat csak Csehszlovkia s a Szerb-Horvt-Szlovn llam elismersre kteleztk.163 Nem szerepelt pldul ebben a krben Lengyelorszg, amelyhez br csak nhny szz ngyzetkilomter nagysgban
Magyarorszgtl is csatoltak terleteket.
29. Az llampolgrsgra vonatkoz rendelkezsek. A terleti rendelkezsekkel [ld. 27.] sszefggsben felmerlt az llampolgrsg probl162
Lehner i. m. 268.
163 Trianoni bkeszerzds 41. s 48. cikkely. A bkeszerzds III. rsze foglakozott az
Eurpra vonatkoz politikai rendelkezsekkel, s ez ms j llamot nem sorolt fel.

70

mja is, amely viszont az llam jogutdlsval [ld. 25.] llt kapcsolatban.
A jogutdls kapcsn lthattuk, hogy a bkeszerzds a rgi Ausztritl
elcsatolt terleteket terlettengedsnek (cessio) tekintette. Az llampolgrsg meghatrozsnl pedig a lakhely volt a meghatroz. Mindenki
megszerezte az osztrk llampolgrsgot, akinek lakhelye a bkeszerzds hatlybalpsekor Ausztrinak a bkeszerzds ltal megllaptott
terletn volt, s ms orszgnak nem volt llampolgra.164 Azon szemlyek, akiknek a lakhelye a korbban az Osztrk-Magyar Monarchihoz165
tartoz terleten volt az osztrk llampolgrsg elvesztse mellett
azon llam llampolgrsgt szereztk meg, amelyik az adott terleten az
llamhatalmat gyakorolta.166
Korbban lttuk, hogy az j Ausztria nmaga terlett a teljes nmet
lakta vidkekre ki akarta terjeszteni. [Ld. 4.] Ekkor mr szletett az llampolgrsgrl is dnts, amely szerint mindenki megszerzi az osztrk
llampolgrsgot, aki ezeken a terleteken lakik.167 Ezek kzl azonban
a bkeszerzds miatt tbb millian idegen llamok terletre kerltek,
legnagyobb rszk Csehszlovkiba. Br a bkeszerzds rintette, hogy
ezek elvesztik az osztrk llampolgrsgot, ezt Ausztria s Csehszlovkia 1921-ben kln nemzetkzi szerzdsben is megerstette.168
A bkeszerzds biztostotta az opcis jogot is. Azon 18. letvket
betlttt szemlyek, akik osztrk llampolgrsgukat azrt vesztettk el,
mert lakhelyk egy tengedett terleten volt, a bkeszerzds hatlybalpst kvet egy ven bell jelezhettk, hogy azon llam llampolgrsgt szeretnk megszerezni, amelyhez az adott terlet a terlettengeds
eltt tartozott. Ezeknek a szemlyeknek az ezt kvet tizenkt hnapon
164

Gesetz vom 5. Dezember 1918 ber das deutschsterreichische Staatsbrgerrecht


[StGBl 1918/91] 1.; K elsen (1970) i. m. 148.
165 A kiegyezs utn az osztrk s a magyar llampolgrsg egyrtelmen elklnlt egymstl, a bkeszerzds viszont az Osztrk-Magyar Monarchia
terlett emltette [saint-germaini bkeszerzds 70. cikkely], s ez a trianoni
bkeszerzdsben is gy lett rgztve [trianoni bkeszerzds 61. cikkely]. Az
llampolgrsg elvesztsrl lvn sz ez nem okoz problmt, hiszen akr
osztrk, akr magyar llampolgr volt valaki, azt elvesztette. Csak rdekes,
hogy mikzben a gyztes hatalmak clja volt az osztrk-magyar llamjogi
kapcsolat megszntetse, a bkeszerzdsben mgis egysgesknt tntetik fel
azt, ami bels alkotmnyos berendezkeds szerint is klnll volt.
166
Saint-germaini bkeszerzds 70. cikkely; K elsen (1970) i. m. 148.
167
K elsen (1970) i. m. 93.
168
K elsen (1970) i. m. 148.

71

bell t kellett kltznik azon llam terletre, amelyrt az opcit benyjtottk.169


Az egy vvel ksbb Magyarorszggal alratott bkeszerzds rendelkezsei ezzel szinte teljes egszben megegyeztek.170
Az llampolgrsg nhny ltalnos krdskrre a ksbbiekben mg
visszatrnk. [Ld. 68.]
30. A jvtteli ktelezettsg. Ausztria, mint lthattuk, a jogutdls
hinyra prblt hivatkozni, amelynek a jvttel szempontjbl is jelentsge volt.171 Vgl a gyztes hatalmak ezt nem fogadtk el [Ld. 25.],
az j Ausztria a jvtteli ktelezettsgtl sem menteslhetett. Az els
vilghbort lezr bkeszerzdsekre ltalban jellemz volt, hogy a
jvttel mrtkt sszegszeren nem hatroztk meg. Emltettem, hogy
a hrom kzp-eurpai llam kzl elszr az egyetlen megmaradt nagyhatalom, Nmetorszg kttte meg a bkeszerzdst.172 [Ld. 23.] Ez bizonyos mrtkig mintt is jelentett Ausztria, de hozztehetjk, Magyarorszg vonatkozsban is. Ez a jvttel esetben oly mrtkben gy volt,
hogy az osztrk bkeszerzds sszekapcsoldott a nmetekkel kttt
versailles-i bkvel.
A nmet bkeszerzds a jogcmeket hatrozta meg, amelyek alapjn
Nmetorszg jvttel fizetsre volt ktelezhet. A legfontosabb jogcmek az albbiak voltak: a gyztes hatalmak tulajdonban okozott krok
a gyztesek civil lakossga ltal vllalt terhek (hadiklcsnk) a gyztes
hatalmak ltal fizetend hadi nyugdjakra.173 Emellett a gyztes hatalmak
kpviselibl fellltottak egy jvtteli bizottsgot, amely az egyes jogcmek alapjn meghatrozhatta a konkrtan fizetend sszeget.174 Erre
azonban csak a bkeszerzds alrsa utn kerlt sor.
Ausztria ehhez hasonlan a bkeszerzds alrsakor szintn nem tudhatta a pontos jvtteli terheket. Tz konkrt jogcmet hatroztak meg,
amely alapjn jvttel fizetsre volt ktelezhet.175 Ezek megegyeztek a
169
Saint-germaini bkeszerzds 78. cikkely; K elsen (1970) i. m. 149.
170 Trianoni bkeszerzds 6166. cikkely.
171
Bansleben i. m. 9395.
172
Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 11551157.
173
Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 1176.
174
Versailles-i bkeszerzds 233. cikkely Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 1176.
175
Saint-germaini bkeszerzds VIII. rsz I. mellklet.

72

Nmetorszggal szemben tmasztott ignyekkel. A tnyleges sszeg meghatrozst itt is a jvtteli bizottsg hatrozta meg, amely clra nem is
hoztak ltre j testletet. Ugyanaz a bizottsg kapott hatskrt, amelyet
a versailles-i bkben Nmetorszg kapcsn fellltottak,176 ami jelentette
azt is, hogy itt is kizrlag a gyztes hatalmak kpviseli dntttek.177
Amennyiben a kt bkeszerzds kztt eltrsek lettek volna a specilis
osztrk gyek elbrlsra, ez a bizottsg egy kln osztlyt alaktott.178
Egybknt ugyanezek a szablyok vonatkoztak Magyarorszgra is.179 A
jvttel jogcmeit a trianoni bke is ugyanabban a tz pontban hatrozta
meg,180 mint a saint-germaini s a jvtteli bizottsg is ugyan abban az
sszettelben s hatskrrel mkdtt.181
A bkeszerzds jvttelre vonatkoz rszrl sszessgben megllapthat, hogy a vesztes llamok szmra arnytalanul nagy teherttelt
okoztak. Klnsen srelmes volt, hogy az sszegszersg tteles megllaptsnak hinya miatt a bkeszerzdssel lnyegben egy res csekk
alrsra knyszertettk ket, amibe a gyztesek olyan sszeget rhattak be, amilyet jnak lttak. Ausztria, s mellette Magyarorszg szmra
is szerencst jelentett azonban, hogy Nmetorszghoz kpest a gazdasgi
teljestkpessgk lnyegesen kisebb volt. Mivel a vesztes llamoknak
a bkeszerzdsekben egyetemleges felelssget kellett vllalnia a volt
kzponti hatalmak ltal okozott minden jvttel al es krrt, ezt a kztelezettsget elssorban oda terheltk, ahol esly volt annak behajtsra.
Ausztria feledsbe merlt, a weimari Nmetorszg szmra viszont elviselhetetlen terheket okozott,182 amely sorozatos belpolitikai konfliktuso176
Strisower (1921) i. m. 255.
177 A bizottsg ht tagbl llt. Az Egyeslt llamok, Nagy-Britannia, Franciaorszg, Olaszorszg, Japn s Belgium volt jogosult egy-egy tagot kinevezni, Grgorszg, Lengyelorszg, Romnia, a Szerb-Horvt-Szlovn llam, valamint
Csehszlovkia pedig kzsen nevezhetett ki mg egy tagot. [Saint-germaini
bkeszerzds VIII. rsz II. mellklet 2. (1) bekezds] A bizottsg jogllsra
s mkdsre vonatkozan ld. Strisower (1921) i. m. 255324.
178
Saint-germaini bkeszerzds 179. cikkely.
179 Trianoni bkeszerzds 161174. cikkely.
180 Trianoni bkeszerzds VIII. rsz I. mellklet.
181 Trianoni bkeszerzds VIII. rsz II. mellklet 2. (1) bekezds.
182 A Nmetorszg ltal fizetend jvttel sszegt 1920 jliusban 269 millird aranymrkban llaptottk meg, amelyet 1921 janurjban 226 millirdra
mrskeltek. [Stern i. m. 683.] A jvttel sszege folyamatos vitk trgya
volt, utols jrarendezsre 1929-ben kerlt sor az n. Youngplan keretben,

73

kat is elidzett. A jvtteli bizottsg olyannyira Nmetorszg ktelezettsgre fektette a hangslyt, hogy az Ausztria ltal fizetend sszeggel
hossz vekig nem is foglakoztak. A gazdasgi vilgvlsg miatt pedig
1930-ban Ausztrinak, majd 1932-ben Nmetorszgnak is elengedtk a
hbors jvtteli ktelezettsget. gy valjban Ausztria egyetlen fillr
jvttelt sem fizetett.183
31. Az Anschluss-tilalom. Korbban mr emltetem, hogy az j
Ausztriban megalakulstl kezdve ers trekvsek voltak a Nmetorszghoz trtn csatlakozsra (Anschluss). [Ld. 11., 4463.] A gyztes hatalmak viszont hallani sem akartak Nmetorszg megerstsrl,
ezrt a bkeszerzdsben Ausztrit kteleztk llami fggetlensgnek
fenntartsra,184 amely rendelkezs egybknt az 1955-s llamszerzdben is visszaksznt.185 [Ld. 348.] Mindenki szmra vilgos volt azonban, hogy ez a Nmetorszghoz trtn csatlakozs tilalmt jelenti.186
A tilalom nem volt abszolt, a csatlakozshoz nem kellett a bkeszerzdst mdostani. Az tnylegesen nem tiltst fogalmazott meg, hanem a lpst a Npszvetsg Tancsnak jvhagyshoz kttte.187 Amennyiben
ez a jvhagys megvan, akkor a csatlakozsra a bkeszerzds srelme
nlkl sor kerlhetett.
A Npszvetsg jvhagysra azonban nemcsak a tnyleges csatlakozs
esetn volt szksg, hanem az erre tett elkszletekhez is. Teht brmilyen
erre irnyul trgyals csak a Tancs engedlyvel trtnhetett.188

183
184
185
186
187
188

amely 112 millird aranymrks sszeget hatrozott meg. [Stern i. m. 688.]


Az sszeg mrtknek rzkeltetse szempontjbl rdemes megemlteni,
hogy a mrka aranyparitsa: 1 kg sznarany = 2800 mrka volt. A Birodalom
kltsgvetsnek teljes bevtele 1929-ben 10 s 11 millird aranymrka kztt
mozgott. Ez viszont mr egy olyan idszak volt, amikorra a nmet gazdasg a
hbors sztessbl nmileg talpra llt. A 20-as vek elejn ennl lnyegesen
kisebb bevtelekbl kellett gazdlkodnia.
Lehner i. m. 268.
K elsen (1970) i. m. 147. Brauneder (2001a) i. m. 195. Lehner i. m. 266.
Verosta (1968) i. m. 66.
Ermacora (1968) i. m. 5354.
MezeySzente i. m. 403.
Saint-germaini bkeszerzds 88. cikkely.
Saint-germaini bkeszerzds 88. cikkely; Brauneder (2001a) i. m. 217.
Lehner i. m. 266.

74
gy ez egyes llspontok szerint nem is Anschluss-tilalom volt, hanem a megvalstsra vonatkoz eljrsi szablyok meghatrozsa.189

32. Az llam elnevezse. Specilis rendelkezse volt a saint-germaini


bkeszerzdsnek az llam elnevezsre vonatkoz rendelkezse. A nevt ltalban minden llam szabadon vlasztja meg, Ausztria esetben
azonban ez nem volt teljesen gy. Az 1918. szi forradalmi esemnyek
utn ltrejtt republiknus llam a Nmet-Ausztria (Deutschsterreich)
elnevezst vette fel. Ezzel utalt arra, hogy a rgi Osztrk Csszrsg utn
ez az Ausztria mr egy nemzetllam, de ezen tl utalt a Nmetorszghoz
trtn csatlakozs (Anschluss) cljra is. A bkeszerzds azonban
ezen utbbit kifejezetten tiltotta, Ausztrit ktelezte llami fggetlensgnek fenntartsra.190 [Ld. 31.] Ezzel egytt arra is ktelezte, hogy az
nllsgra utal Osztrk Kztrsasg (Republik sterreich) nevet
vegye fel.191
Volt olyan llspont, amely szerint ez Ausztrit csak a nemzetkzi
kapcsolataiban ktelezi az elrt llamelnevezs hasznlatra. Bels viszonyaiban sajt beltsa szerint llaptja meg az llam nevt. Persze azt
is el kellett ismerni, hogy ez csak teoretikusan igaz, mert a bel- s klkapcsolatokat nem lehet tisztn sztvlasztani.192 Ha pldul az osztrk
okmnyokon tovbbra is a Nmet-Ausztria elnevezst hasznljk, akkor
azokat klfldn nem fogjk elfogadni.193
33. A kisebbsgvdelem. A bkeszerzds rtelmben Ausztrinak a
kisebbsgvdelemre vonatkoz rendelkezseket, mint alaptrvnyt
(Grundgesetz) kellett elismernie.194 A rendelkezsek kiterjedtek a faji,
189
190

Brauneder (2001a) i. m. 217. K elsen (1927a) i. m. 329.


K elsen (1970) i. m. 147. Brauneder (2001a) i. m. 195. Lehner i. m. 266.
Verosta (1968) i. m. 66.
191
Zllner i. m. 500. Froehlich (1919/1920) i. m. 404. K elsen (1970) i. m. 146
147. Brauneder (2001a) i. m. 195. Lehner i. m. 267. Hoke i. m. 466.
192
Froehlich (1919/1920) i. m. 404.
193
Froehlich (1919/1920) i. m. 404405.
194 Kisebb alkotmnyjogi problmt jelentett, hogy ezt a jogforrsi formt az
osztrk kzjog nem ismerte. Az alkotmnytrvny, alkotmnyerej trvny (Verfassungsgesetz) jl ismert forma volt [ld. 193.], az alaptrvny
nagyjbl ennek felehetett meg. [Berchtold i. m. 187. K elsen (1970) i. m.
150.] Vgl ezeket a rendelkezseket az alkotmny rszv tettk, amely a lehet legmagasabb jogforrsi fajta volt, gy ellene nem lehetett kifogst emelni.

75

vallsi, illetleg nyelvi kisebbsgekre. Ezeknek a tbbsggel azonos polgri s politikai jogokat kellett biztostani, nyelvk s vallsuk szabad
gyakorlsra az llamnak kell garancit kellett biztostani.195 A nyelvhasznlat tern a bkeszerzds elismerte az llamnyelv bevezetsnek
jogt, ugyanakkor megkvetelte, hogy a nem nmet anyanyelv osztrk
llampolgrok a brsgok eltt anyanyelvkn rsban s szban megfelelen eljrhassanak.196 Brmely faji, vallsi, vagy nyelvi kisebbsgnek
joga volt sajt kltsgn vallsi, szocilis vagy oktatsi intzmnyeket fenntartani, ahol felekezetket, nyelvket szabadon gyakorolhattk.197
Amennyiben egyes vrosokban, vagy kerletekben egy nyelvi kisebbsghez tartozk jelents szmban ltek, az llamnak biztostani kellett
szmukra az elemi npoktatst. A jelents szmarny esetn a vallsi s
faji kisebbsgek ltal ltestett intzmnyekkel egyetemben a fenntartsukrl is az llamnak kellett gondoskodnia.198
A kisebbsgvdelemre vonatkoz rendelkezsek a Magyarorszggal
kttt bkeszerzdsben sz szerint megismtldtek.199
34. A hader korltozsa. Az els vilghbort lezr bkeszerzdsek mindegyikben megtallhat volt a vesztes llamok haderejnek korltozsa, mely rendelkezsek Ausztrit sem kerltk el. A korltozsok
egyrszt rintettk a hader ltszmt, amely a 30000 ft nem haladhatta
A problma lt az oldotta fel, hogy a kisebbsgvdelemre vonatkoz szablyok csak a Npszvetsg Tancsnak egyetrtsvel voltak mdosthatk.
[saint-germaini bkeszerzds 69. cikkely K elsen (1970) i. m. 150.] gy az
alaptrvny, mint jogforrsi forma elrsa inkbb a problma fontossgt
jelent deklarciknt rtkelhet. A Magyarorszggal kttt bkeszerzdsben ugyangy megtallhat volt ez szvegrsz: Magyarorszg ktelezi magt arra, hogy a jelen cmben foglalt rendelkezseket alaptrvnyekl ismeri
el; hogy semminem trvny, rendelet vagy hivatalos intzkeds ezekkel a
rendelkezsekkel nem lesz ellenmondsban, vagy ellenttben s hogy ezekkel
szemben semmifle trvny, rendelet vagy hivatalos intzkeds nem lesz hatlyos. [trianoni bkeszerzds 54. cikkely.] Az alaptrvny fogalma nlunk
sem volt sz szerinti formban ismert, az leginkbb a sarkalatos trvnynek
felelt meg. A mdostsokhoz azonban itt is megkvntk a Npszvetsg Tancsnak hozzjrulst. [Trianoni bkeszerzds 60. cikkely (1) bekezds]
195
Lehner i. m. 267.
196
Saint-germaini bkeszerzds 66. cikkely (4) bekezds Kelsen (1970) i. m. 151.
197
Saint-germaini bkeszerzds 67. cikkely.
198
Saint-germaini bkeszerzds 68. cikkely (1)-(2) bekezds.
199 Trianoni bkeszerzds 5460. cikkely.

76

meg.200 Nem lehetett ltalnos vdktelezettsg,201 a legnysgi llomnynak is hivatsos szemlyzetbl kellett llnia. A tiszteknek legalbb hsz,
az altiszteknek s a legnysgnek legalbb tizenkt vre kellett szerzdnie. A fegyverzetet is jelentsen korltoztk a teljes osztrk hadsereg a
kzi fegyverzeten tl mindssze 450 gppuskval, s 90 gyval rendelkezhetett, lgi ert nem tarthatott fenn. A rendszeti erk ltszma
(csendrsg, rendrsg, vmrsg stb.) nem haladhatta meg a hbor eltt
a bkeszerzds ltal megllaptott llamterleten szolglatot teljestk
ltszmt.202
Ezek a rendelkezsek egysgesen azt a clt szolgltk, hogy az osztrk
hadsereg hbor viselsre alkalmatlan legyen, s kizrlag belbiztonsgi s hatrrendszeti feladatokat tudjon elltni. A fegyverzetkorltozs
mellett ennek legjelentsebb eleme a vdktelezettsg tilalma volt, hiszen
gy nem volt megfelelen kikpzett tartalkos hadereje. Ennek megakadlyozsban fontos elem volt a hivatsos szolglati id magas tartama,
hiszen egy rvid szolglati id esetn a hadra foghat lakossg nagy rsze megforgathat lett volna a hadsereg llomnyban. A rendszeti erk
ltszmnak korltozsa szintn azt a clt szolglta, hogy annak keretein
bell ne lehessen burkolt katonai kikpzst folytatni. A saint-germaini bkeszerzds itt is jelents hasonlsgokat mutatott a Nmetorszggal,203
vagy Magyarorszggal204 kttt bkeszerzdsek rendelkezseivel.
200
201
202
203

204

Saint-germaini bkeszerzds 120. cikkely (1) bekezds Zllner i. m. 500.


Berchtold i. m. 183. K elsen (1970) i. m. 152.
Saint-germaini bkeszerzds 119. cikkely (1) bekezds Berchtold i. m. 183.
K elsen (1970) i. m. 152.
K elsen (1970) i. m. 152153. A fegyverzetkorltoz elrsok szerint minden
1000 emberre legfeljebb 1150 puska, 15 gppuska s 3 gy juthatott. [Saintgermaini bkeszerzds V. rsz, V. mellklet K elsen (1970) i. m. 152.]
Nmetorszg haderejt 100000 fben llaptottk meg, amely a hbor eltti
bkeltszmnak a 20%-t sem rte el. Tiltottk az ltalnos vdktelezettsget,
a hivatsos llomnynl magas szolglati idt llaptottak meg. [Versailles-i
bkeszerzds 160163. cikkely Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 1175.] Egyes
fegyvernemek (pl. lgier) fenntartsa szintn nem volt megengedett, s az
egyb fegyverzetet is jelentsen korltoztk. [Versailles-i bkeszerzds 164
202. cikkely Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 1175.]
Magyarorszg katonai erejnek ltszmt a trianoni bkeszerzds 35000 fben llaptotta meg [trianoni bkeszerzds 104. cikkely], amely llomnynak
vente legfeljebb egy huszad rszt lehetett leszerelni s j llomnnyal feltlteni. [trianoni bkeszerzds 110. cikkely (2) bekezds] A hadsereg ltal hasznlhat fegyverzetet szintn jelentsen korltozta. A rendszeti erk ltszmt

77

35. A bkeszerzds vgrehajtsnak ellenrzsre a gyztes hatalmak Bcs szkhellyel ellenrz bizottsgokat lltottak fel, amelyek
1928 elejig mkdtek.205 A bizottsgok feladata a katonai leszerels ellenrzse volt. Ugyanilyen bizottsgokat Nmetorszg206 s Magyarorszg207 viszonylatban is fellltottak.
36. A Npszvetsgbe trtn felvtel. Az els vilghbor lezrsnak lnyeges eredmnye volt a Npszvetsg fellltsa. Ennek a gyztes hatalmak olyan jelentsget tulajdontottak, hogy egyezsgokmnyt
az sszes bkeszerzdsbe mgpedig I. rszknt beiktattk, s gy az
saint-germaini bknek is rszt kpezte.208 A szervezet megalaptst
ugyanaz a ngyek tancsa hatrozta el, amely a Nmetorszggal ktend bkeszerzdst elksztette.209 [Ld. 23.] Lthattuk, hogy a vesztes
llamok a velk ktend bkeszerzdsek elksztsben nem vehettek
rszt.210 [Ld. 23.] A tnyleges tancskozsokon csak a gyztes hatalmak
kpviseli voltak jelen, amelynek kvetkezmnye volt az is, hogy a Npszvetsg alaptsban is csak k vehettek rszt,211 illetleg a csatlakozsra meghvtak tbb, a hborban semleges llamot.212 k egyttesen
alkottk a Npszvetsg n. eredeti tagjait. A vesztes llamok rszre
bizonyos rtelemben szankci is volt, hogy a npek (nemzetek) kzssAusztrihoz hasonlan a hbor eltti ltszmban maximalizlta. [Trianoni
bkeszerzds 107. cikkely]
205
Lehner i. m. 268.
206
Versailles-i bkeszerzds 203210. cikkely Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 1176.
207 Trianoni bkeszerzds 133139. cikkely.
208
Brauneder (2001a) i. m. 216. A Magyarorszggal kttt bkeszerzdsben is
az I. rszt alkotta. [Trianoni bkeszerzds 126. cikkely]
209
Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 11551156.
210
Huber (1957/1990) i. m. 5. ktet 11551157.
211 A Npszvetsget az albbi llamok alaptottk: szakamerikai Egyesltllamok, Belgium, Bolivia, Brazilia, Brit Birodalom, Kanada, Ausztrlia,
Dlafrika, jzland, India, Kna, Kuba, Equador, Franciaorszg, Grgorszg, Guatemala, Haiti, Hedzsasz, Hondurasz, Olaszorszg, Japn, Libria,
Nikaragua, Panama, Peru, Lengyelorszg, Portuglia, Romnia, Szerb-HorvtSzlovn llam, Szim, Cseh-Szlovkorszg, Uruguay. [Trianoni bkeszerzds I. Rsz, Fggelk I. pont (1) bekezds]
212
Az Egyessgokmnyhoz val csatlakozsra meghvott llamok: Argentinai
Kztrsasg, Csile, Kolumbia, Dnorszg, Nmetalfld, Norvgorszg, Paraguay, Perzsia, Szalvdor, Spanyolorszg, Svdorszg, Svjc, Venezuela [Trianoni bkeszerzds I. Rsz, Fggelk I. pont (2) bekezds]

78

gbl ki vannak rekesztve. A nagy vilggsrt egyedl ket tettk felelss, s gy egyikket sem tartottk rdemesnek arra, hogy ebbe az j, s
nagy jelentsg szervezetbe felvegyk ket.
A Npszvetsgbe trtn esetleges felvtel annak is fokmrje volt,
hogy az adott llamot jra egyenrang partnerknt kezeli a nemzetkzi
kzssg. gy nem vletlen a trekvs arra, hogy a Npszvetsgbe felvtelt nyerjenek. Ausztria nemzetkzi konszolidcijt jl szemllteti, hogy
igen korn, mr 1920-ban felvtelt nyert a Npszvetsgbe.213

II. A genfi egyezmnyek (1922, 1932)


37. Az 1922-es egyezmny clja s a szerzd felek. Ausztria 1918
utn a hbor elvesztsbl s terleti sztessbl ereden nehz
gazdasgi s pnzgyi helyzetbe kerlt.214 Az antant hatalmaknak is rdeke volt azonban, hogy a vesztes llamok ne sllyedjenek gazdasgi
s politikai koszba. Mindemellett a bkeszerzds betartatsra is egy
jabb eszkzt teremtettek. A klpolitikn s katonai fenyegetettsgen tl,
a gazdasgi fggsgbl ered szankcionlsra is lehetsg nylt.
Anglia, Franciaorszg, Olaszorszg s Csehszlovkia 1922. oktber
4-n Genfben egyezmnyt kttt Ausztrival, ezen utbbinak gazdasgi s pnzgyi szanlsrl.215 A pnzgyi segtsg fejben Ausztrinak
ktelezettsgeket kellett vllalnia, amelyek ktirnyak voltak. Nyilvnvalan megfelel garancikat kellett nyjtania arra vonatkozan, hogy a
pnzgyi tmogatst megfelelen hasznlja fel, s a stabilizcihoz szksges intzkedseket vgrehajtja. Emellett azonban a bkeszerzdsben
vllalt egyes ktelezettsgeit is meg kellett erstenie.
38. A bkeszerzdsbl ered ktelezettsgek megerstse. A els
genfi egyezmny megismtelte az Ausztrival kttt bkeszerzds 88.
cikkelyt, amely az llami nllsg ktelez fenntartsrl rendelkezett.216 [Ld. 31.] Kzismert nevn ez volt az n. Anschluss-tilalom.
213
214
215
216

Lehner i. m. 258.
Brauneder (2001a) i. m. 215.
Berchtold i. m. 350. K elsen (1970) i. m. 223. A szanlsra folysthat sszeg
650 milli aranykorona volt [K erekes i. m. 380. Zllner i. m. 504.]
Verosta (1968) i. m. 88. Berchtold i. m. 350351. K elsen (1970) i. m. 223.
Lehner i. m. 282. K elsen (1923/1924) i. m. 126.

79

Rgtn hozz kell tennnk: nem vletlen, hogy a genfi egyezmny a


bkeszerzdsnek ezt a pontjt emeli ki s ltja el jabb biztostkkal.
Lthattuk, hogy a Saint-Germain-ben alrt bke nemcsak az llami fggetlensg tnyleges feladst kttte a Npszvetsg Tancsnak elzetes
jvhagyshoz, hanem az erre irnyul trgyalsokat, az ennek rdekben ltestett gazdasgi, pnzgyi kapcsolatokat is.217 A diplomciai s
gazdasgi rintkezstl azonban Nmetorszgot s Ausztrit nem lehetett
eltiltani. A kt llam kthetett egymssal gazdasgi trgy egyezmnyeket, amelyekben pldul klcsns vmkedvezmnyeket biztostottak,
ez nyilvnvalan megengedett volt. Vajon a korltlan vmkedvezmny,
vagyis a kzs vmterlet kialaktsa az Anschluss elksztsnek
minslt-e? 1931-ben a gazdasgi vilgvlsg kvetkezmnyeinek enyhtsre Nmetorszg s Ausztria folytatott ilyen trgyalsokat, amelyet viszont a gyztes llamok elleneztek. [Ld. 61.] Ilyen esetekben a
klpolitikai nyomsgyakorls, vagy netn a katonai beavatkozs nehezen
indokolhat eszkz lenne, klnsen gy, hogy a Nemzetkzi Brsg is
jogszernek nyilvntotta az elkszleteket.218 [Ld. 61.] A gazdasgi seglyek megvonsa azonban minden nagyobb konfliktus nlkl alkalmazhat volt, s a msodik genfi egyezmnnyel [ld. 43.] a kzs vmterletre vonatkoz, egybknt nemzetkzi jogilag szablyos elkszleteket is
blokkolni tudtk.219
A bkeszerzds fggetlensgi klauzulja mint a korbbiakban megtrgyaltuk [ld. 31.] nem jelentett teljes csatlakozsi tilalmat. Azt a Npszvetsg Tancsnak jvhagyshoz kttte,220 amelynek beszerzsvel
azonban Ausztria feladhatta fggetlensgt. A genfi egyezmny megismtelte a bkeszerzds vonatkoz rszt, ugyanakkor a npszvetsgi
engedly lehetsgt nem emltette. Nem volt egyrtelm, hogy ezzel az
egyezmny hatlynak fennllta alatt fixldott Ausztria fggetlensge,
vagyis a npszvetsgi engedly nem volt krhet, vagy kln emlts
nlkl a bkeszerzds ezen elrst bele kellett abba rteni. Errl az
llspontok is megoszlottak, volt olyan vlemny, amely szerint a Npszvetsg Tancsnak engedlyvel a genfi egyezmny hatlya alatt is

217
218
219
220

K elsen (1970) i. m. 223. K elsen (1923/1924) i. m. 126.


Brauneder (2001a) i. m. 217.
Uo.
Saint-germaini bkeszerzds 88. cikkely.

80

lehetett csatlakozni Nmetorszghoz.221 Ms vlemny szerint nem, az


egyezmnnyel Ausztria lemondott arrl a jogrl, hogy a fggetlensgnek feladsa rdekben a Npszvetsghez forduljon.222
39. Npszvetsgi fbiztos kinevezse.223 Ausztrinak a pnzgyi szanls fejben el kellett fogadnia, hogy a Npszvetsg Tancsa bcsi
szkhellyel egy fbiztost nevez ki. A fbiztos a Tancsnak volt felels s
csak az hvhatta vissza hivatalbl.224 Ausztrinak mindssze javaslattteli joga volt a fbiztos visszahvsra, ha az visszalt jogaival. A fbiztos
s a kiszolglsra szervezett hivatal kltsgeit az osztrk llam viselte.225
A fbiztos feladata az osztrk llamadsg kzbentartsa volt, Ausztria
jabb hiteleket csak az hozzjrulsval vehetett fel.226
Vgezetl a fbiztos kinevezsnek megtlsnl a politikai oldal
mellett nem hagyhatk figyelmen kvl a kzgazdasgi szempontok sem.
A gazdasgi szanlsnak a legfontosabb elfelttele az llamhztartsi
egyensly helyrelltsa volt, hiszen ha az llam tlkltekezik, akkor a
stabilizcihoz nyjtott hitelt is csak felli. Az llam ltal felvett hitelek
szigor ellenrzse gy mellzhetetlen volt. Ez viszont azt jelentette, hogy
a hbor elvesztsbl s a terleti sztessbl olyan gazdasgi problmk keletkeztek, amelyek a racionlis kzgazdasgi szempontok alkalmazsval Ausztrit teljesen kiszolgltatott tettk.
40. Az ellenrz bizottsg fellltsa.227 A gazdasgi stabilizcihoz
szksges pnzeszkzket a hitelez llamok nem egyszerre folystottk. Ausztrinak teljestenie kellett a vllalt reformokat [ld. 42.], amelyhez temezve kapta a pnzgyi segtsget. Ennek lebonyoltsra egy
ellenrz bizottsgot lltottak fel, amely a hitelez llamok egy-egy kpviseljbl llt. Az temezs mellett a bizottsg hatrozta meg a hitelek

221
222
223
224
225
226
227

K elsen (1970) i. m. 223.


Brauneder (2001a) i. m. 216. Lehner i. m. 282.
Berchtold i. m. 351. Zllner i. m. 504. Brauneder (2001a) i. m. 216. K elsen
(1923/1924) i. m. 126127.
K elsen (1923/1924) i. m. 127.
K elsen (1970) i. m. 223224. K elsen (1923/1924) i. m. 127.
K elsen (1970) i. m. 224.
Brauneder (2001a) i. m. 216. K elsen (1923/1924) i. m. 127.

81

kondciit (garancik, kamatlb stb.), valamint a visszafizets rendjt.228


Az ellenrz bizottsg az osztrk kormnnyal kzvetlenl nem rintkezhetett, a kapcsolatot a Npszvetsg Tancsa ltal kijellt fbiztossal229 [ld. 39.] tartotta. lseit az ltala meghatrozott rendszeressggel
a Npszvetsg szkhelyn tartotta.230
41. A kormny kivteles felhatalmazsa. A gazdasgi stabilizci
vgrehajtsa sok esetben trvnyhozsi trgyakat rintett. Ez hosszadalmasabb idt vett ignybe, msrszt a parlamenti erviszonyok vltozsai
elakaszthattk a reformokat. Ezrt a hitelez llamok azt a felttelt szabtk Ausztrinak, hogy a Szvetsgi Kormny a gazdasgi reformok
vgrehajtshoz szksges krben kapjon a parlamenttl kivteles felhatalmazst trvnyervel br rendeletek kibocstsra. A felhatalmazst a mindenkori kormny rszre kellett adni, vagyis az egy esetleges
kormnyvlts esetn is tovbb lt. Amennyiben a parlament visszavonta
a felhatalmazst, a stabilizcis hitelek folystst lelltottk.
A felhatalmazs megadsnl azonban vitk alakultak ki, hiszen a kormnyt a parlamenti tbbsg alkotja, az ellenzk nem rendelkezik miniszteri posztokkal. Br a trvnyek is tbbsgi hatrozatokkal szletnek,
azonban az ellenzk annak elfogadsban rszt vehet. A kormny mkdsbl azonban ki van zrva, a kormnyrendeletek kibocstsra sokkal
kisebb a rhatsa. Ezrt a hitelez llamok ltal megkvnt felhatalmazst specilis mdon oldottk meg. Egy rendkvli minisztertancsot
(auerordentlichen Kabinetsrat) lltottak fel, amelybe a Szvetsgi
Kormny tagjain (Szvetsgi Kancellr, alkancellr, szvetsgi miniszterek) kvl beletartozott a Nemzeti Tancs ltal vlasztott 26 llamtancsos. Ez a rendkvli minisztertancs klnleges kormnyhatrozatokat hozhatott, amely a hitelez llamok ltal megkvnt rendkvli
felhatalmazst foglalta magba.231

228
229

K elsen (1970) i. m. 224.


Berchtold i. m. 351. Zllner i. m. 504. Brauneder (2001a) i. m. 216. K elsen
(1923/1924) i. m. 126127.
230
K elsen (1970) i. m. 224.
231 Bundesverfassungsgesetz vom 26. November 1922 ber die Ausbung der
auerordentlichen Vollmachten, die der Bundesregierung gem dem Genfer
Protokolle Nr. III. vom 4. Oktorber 1922. eingerumt werden. Brauneder
(2001a) i. m. 216. Lehner i. m. 283. K elsen (1970) i. m. 226.

82

A rendkvli minisztertancs fellltsa az osztrk belpolitika s a


hitelez llamok specilis kompromisszuma volt. A Szvetsgi Kormny
szervezett ugyanis az osztrk alkotmny hatrozta meg, a rendkvli
minisztertancsra is r lehetett mondani, hogy az a kormny. A valsgban azonban ez egy mini parlament volt, mert a 26 llamtancsost az
alshz lists szisztma szerint vlasztotta. gy az lekpezte a trvnyhozsbeli erviszonyokat, a parlamenti ellenzk is arnynak megfelel
helyet kapott benne. A testletbe csak a Nemzeti Tancs s a Szvetsgi
Tancs tagjai voltak bevlaszthatk, s megbzatsuk arra az idre szlt,
ameddig az adott testletnek tagjai. s ami taln a leglnyegesebb, a klnleges kormnyhatrozatok elfogadsakor a miniszterek nem, csak az
llamtancsosok szavazhattak. A hatrozathozatalkor a miniszterek jelenlte sem volt ktelez, a rendkvli minisztertancs akkor volt hatrozatkpes, ha az llamtancsosok legalbb fele jelen volt.232
42. Az els genfi egyezmny vgrehajtsa s hatsa az osztrk llami szuverenitsra mly belpolitikai konfliktusokat szlt. Az ellenzkben lv szocildemokratk slyosan kritizltk a megllapodst,233 de
az objektv helyzettel k is tisztban voltak, gy a szksges alkotmnymdostst [ld. 41.] megszavaztk.234 A gazdasgi szanls keretben a
270000 llami alkalmazottbl mintegy szzezret elbocstottak.235 Ads vmemelseket hajtottak vgre, amelyek kzl a jelents remelkedseket kivlt forgalmi ad bevezetse volt a legslyosabb intzkeds. A
stabilizci legltvnyosabb eredmnye 1924-ben az j fizeteszkz, a
schilling bevezetse volt.236
Az egyezmny szerint a szanlsra fordtott hitelt Ausztrinak 30 v
alatt kellett volna trlesztenie, vagyis a gazdasgi ktttsgek 1952-ig
lltak volna fenn.237 Az 1938-as nmet bekebelezssel [ld. 62.] azonban
mindkt genfi egyezmny rvnyt vesztette.238

232
233
234
235
236
237
238

K elsen (1970) i. m. 226227. K elsen (1923/1924) i. m. 128.


Berchtold i. m. 352353.
Lehner i. m. 283.
K erekes i. m. 380. Lehner i. m. 283.
Lehner i. m. 283.
Lehner i. m. 282. Brauneder (2001a) i. m. 216.
Brauneder (2001a) i. m. 248.

83

43. A msodik genfi egyezmny (lausanne-i egyezmny)239 [1932]. Az


1929-ben kezdd vilgvlsg miatt Ausztria az els vilghbort kvet vekhez hasonl gazdasgi problmkkal kszkdtt. Br a vlsg
a hborban gyztes hatalmakat is sjtotta, a vesztes llamok amgy is
ppen csak stabilizlt gazdasgaiban azonban mg nehezebb helyzetet
szlt. 1932-ben az els genfi egyezmny kiegsztseknt Ausztria jabb
llamszerzdst kttt, az 1922-es s az 1932-es egyezmny lnyegben
egysget kpezett.240
A szerzd felekben annyi vltozs trtnt, hogy a hitelt folyst llamok krben Franciaorszg, Nagy-Britannia s Olaszorszg mell negyedik llamknt nem Csehszlovkia, hanem Belgium csatlakozott.241 A
szerzdsben vllalt ktelezettsgek szinte teljes egszben megegyeztek
az els genfi egyezmnyben megllaptottakkal.242 Egy jelents eltrs
volt, hogy npszvetsgi fbiztost nem neveztek ki.243
A msodik genfi egyezmnnyel megakasztottk a Nmetorszg s
Ausztria kztt tervezett vmuni ltrejttt is.244 [Ld. 61.]

III. A Nmetorszghoz trtn csatlakozs


(Anschluss) krdse
44. Prolgus. Az els vilghbor elvesztsbl ereden az OsztrkMagyar Monarchival egytt az Osztrk Csszrsg is felbomlott. Ellenttben Magyarorszggal, ahol szmos trekvs volt az orszg terleti integritsnak fenntartsra, a ltrejv republiknus Ausztria eleve csak
a nmet lakta terletekre tartott ignyt. Mint korbban mr megbeszltk
[ld. 3.], Osztrk Csszrsg koronatartomnyai nem kpzetek nemzeti
llamot, azokat elssorban az uralkod kzs szemlye kttte ssze. Az
tvozsval ez az sszetart er is megsznt.
239 Br a msodik egyezmnyt is a Npszvetsg szkhelyn, Genfben rtk al, de
a szakirodalomban a msodik genfi egyezmnyt lausanne-i egyezmny-knt
is emltik. [Brauneder (2001a) i. m. 216.]
240
Brauneder (2001a) i. m. 215216. Lehner i. m. 283.
241
Brauneder (2001a) i. m. 215216. Lehner i. m. 283.
242
Berchtold i. m. 671674.
243
Brauneder (2001a) i. m. 216.
244
Brauneder (2001a) i. m. 217.

84

Ennek kvetkeztben Ausztria elvesztette nagyhatalmi sttuszt,


amellyel egytt felmerlt az is, vajon nll llam maradjon-e, vagy csatlakozzon Nmetorszghoz. Ez a problma 1918 utn oly mrtkben az
rdeklds kzppontjba kerlt, hogy magnak az Anschluss (csatlakozs) sznak a jelentstartalmt is kisajttotta. Br a msodik vilghbor utn ez a krds vesztett jelentsgbl,245 s Ausztrinak a
Nmetorszgtl val fggetlensge vglegess vlt, az Anschluss sz
azonban mig megrizte ezt a sajtos jelentstartalmt. Ez alatt ma is Nmetorszgnak az Ausztrihoz trtn csatlakozst rtik. Haznkban a
sz jelentse ltalban mg tovbb szkl, s azon csak az 1938-ban megvalsult Anschlusst rtik, gy a sz a nci rval kapcsolatos tartalmat
nyer. Ez azonban nem fedi a teljes valsgot, mert az Anschluss irnti
trekvs mindkt irnybl a demokratikus kormnyzati idszakban
is megvolt. S megoldand kzjogi krdsknt is igazbl ekkor vetdtt
fel, hiszen egy diktatrban nincsenek igazi alkotmnyos problmk. A
Hitler ltal leveznyelt Anschluss-nak nem voltak kttt alkotmnyos
keretei, a dikttor brmikor knye-kedve szerint dnthetett az llamberendezkeds megvltoztatsrl.
A demokratikus kormnyzat kttt alkotmnyos kereteit viszont csak
komoly egyeztetsekkel lehet megvltoztatni. A sok vszzados elklnlt llami lt olyan helyzetet teremtett, amely jelents alkotmnyos reformokat kvnt meg az Anschluss megvalstshoz, s ennek rszletes
elmleti elksztst nem lehetett elkerlni. Az albbiakban, rvid trtneti bevezet utn, ezt a problmakrt tekintjk t.
45. A nmet egysg ltrejttnek sajtossgai (az Anschluss trtnelmi elzmnyei). Az Anschluss trtnelmi elzmnyeit a nmet egysg ltrejttnek folyamatban, s elssorban annak monarchikus jellegben kell keresnnk. A trtnelmi esemnyek elemzsbl jl lthat, hogy
monarchikus formban a nagy-nmet egysget nem lehetett ltrehozni.
Ennek oka pedig az volt, hogy az egysges Nmetorszgba belp tagllamoknak llami szuverenitsuk nem kis rszrl le kellett mondaniuk,
hiszen azokat az j kzponti llamhatalom vette t. Ilyen volt pldul a
klgy, a hadgy stb. Ezeket azonban jrszt nem egy minden tagllamtl egyformn elklnl j kzponti hatalom gyakorolta. A Birodalom
245 Az Anschluss-tilalom mg az 1955-s llamszerzdsben is meg fog jelenni. [Ld. 348.] Ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy br cskkent annak ignye,
de realitst a msodik vilghbor utn sem vesztette el teljesen.

85

lre kerl csszr ugyanis valamely tagllam uralkodja lesz. Ennek


viszont egyenes kvetkezmnye, hogy ennek a tagllamnak a tbbivel
szemben eljogai lesznek, st bizonyos beleszlst is nyer llamhatalmi
tevkenysgkbe. A kt nagy nmet llam, Ausztria s Poroszorszg egy
ilyen llammechanizmusban nem frt meg egyms mellett. A nmet csszrnak nyilvnvalan a kt uralkod kzl kellett kikerlnie. Ha viszont
valamelyik megszerzi az egysges llam uralkodi tisztt, a msik biztos nem akar az j llamba belpni. Br voltak elkpzelsek a konfliktus
feloldsra, de ezek igazi alternatvt nem jelentettek. Az 1848/1849-es
forradalmi hullm hatsa alatt szletett Frankfurti Alkotmnyban felvetdtt, hogy a kzponti llamszervezet legyen kztrsasgi tpus.246 A
sok monarchikus tagllamot azonban egy egysges kztrsasgba szervezni br alkotmnytechnikailag nem lehetetlen ersen utpisztikus
elkpzels volt. Egy letkpesebb megolds lett volna, ha a tagllamok
uralkodi a Birodalom ln egy llamfi testletet alkotnak,247 tnyleges
realitsa azonban ennek sem volt.
A XIX. szzad trtnelmi keretei teht csak a kis-nmet egysg eltt
lltak nyitva. A folyamat azonban igazbl itt sem volt kteslyes, az egysg megteremtshez megfelel httrrel csak Poroszorszg rendelkezett.
Ez rszben abbl eredt, hogy az 1815-ben ltrehozott mg gyenge kzponti hatalommal br Nmet Szvetsgben a krnyez kisebb nmet
llamokkal egyre ersd gazdasgi integrcit alaktott ki.248 Ausztria
azonban a nmet egysg megteremtsre ennl mlyebb okok miatt is
alkalmatlan volt, hiszen egy gazdasgi integrcira is trekedhetett
volna. Ez a mlyebb ok a Habsburg Birodalom sajtsgos szervezdsbl eredt, amelynek sszlakossgban a nmetek rszarnya mlyen 50%
alatt volt. gy a Habsburgok a nmet llamok klnbz szervezdsi
formiba csak azon terleteiket vittk be, ahol nagyobb szm nmet lakossg lt. Magyarorszg, vagy Velence pldul Nmet Szvetsgen is
kvl maradt. Nagyon nehezen kezelhet llapotot idzett volna el, ha
a Habsburg Birodalom egyik fele az egysges Nmetorszg rsze lesz, a
msik fele pedig ebbl kireked. Br Poroszorszgnak is voltak kisebb keleti terletei, amelyek a Nmet Szvetsgben nem voltak benne, de ezek
1867-ben az egysges Nmetorszg rszv vltak.
246
247
248

Szab (2002) i. m. 7677., 7980.


Hbner i. m. 46. Szab (2002) i. m. 80., 92.
Huber (1957/1990) i. m. 1. ktet 215., 810811. Szab (2002) i. m. 5657.

86

A XIX. szzad osztrk-porosz kzdelmei teht nem arrl szltak, hogy


melyik vezetsvel jn ltre a nmet egysg, hanem arrl, hogy lesz-e nmet egysg. Poroszorszgnak megvoltak ez irny trekvsei, amelyeket
Ausztria igyekezett akadlyozni. Az 1866-os katonai veresg utn viszont
Ausztria kirekesztsvel ltrejtt az egysges Nmet Birodalom.
46. Az Anschluss bels akadlyainak megsznse. Ausztria 1918 utni helyzetben hrom olyan jelents vltozs zajlott le, amelyek megszntettk azokat a bels akadlyokat, amelyek miatt 1867/1871-ben nem tudott
az egysges Nmetorszghoz csatlakozni. Az els, hogy Nmetorszggal
egyetemben kztrsasgi llamformt vett fel, gy a Birodalom trnjnak
megszerzsrt foly versengs oka fogyott vlt. Ezzel sszefgg a msodik ok, a nagyhatalmi sttusz elvesztse, amely miatt mr egybknt sem
tudott volna specilis jogllsra ignyt tartani. A harmadik vltozs, hogy
homogn nmet lakta llamm vlt, gy csatlakozs esetn az egysges nmet nemzetllamba nem vitt volna be szmos idegen ncit.
Mint a ksbbiekben ltni fogjuk, az Anschluss leglnyegesebb jogi
problmja az volt, hogy Ausztrinak milyen llamhatalmi jogostvnyokrl kell lemondania a Nmet Birodalom javra, ha annak tagllamv vlik. Ilyen szempontbl Nmetorszgban azonban a tagllamok mr egyenjogak, egyik sem avatkozhat bele a msik mkdsbe. gy Ausztriban
a politikai erk nagy tbbsge gy gondolta, hogy biztonsgosabb jv
el nzhetnek Nmetorszg rszeknt, mint ha nll llamban maradnak. 1918 utn az osztrk alkotmnyozsi folyamat egyik f szempontja
volt, hogy egy esetleges jvbeni Nmetorszghoz trtn csatlakozsra
Ausztria alkotmnya, bels llamszervezete alkalmas legyen.249
47. A klpolitikai akadlyok megjelense s azok lehetsges megoldsa. Lthattuk, hogy a XIX. szzadban a nagy-nmet egysg ltrejttt belpolitikai ellentek akadlyoztk meg. Ezek 1918-ban megszntek,
amelynek kvetkeztben az Anschluss irnti trekvs mr az j Ausztria ltrejttnek els napjaiban megjelent. Az llam- s kormnyformrl
szl 1918. november 12-i trvny (StGBl 1918/5) 2.-a kimondta, hogy
Nmet-Ausztria a Nmet Kztrsasg rsze,250 amellyel teht az sszes

249
250

Ermacora (1981) i. m. 152.


Lehner i. m. 265.

87

nmet lakta terletet egy egysges llamba hajtottk tmrteni.251 A


trekvs egybknt az j utakra lp Nmetorszgban is megvolt. A
Weimari Alkotmny els tervezetben Nmet-Ausztria megtallhat a
nmet tagllamok kztt.252 St, az alkotmny hatlyba lptetett szvegnek 61. cikkely (2) bekezdse kimondta: Nmet-Ausztrit a Nmet
Birodalomhoz trtn csatlakozsa utn a Birodalmi Tancsban lakossgarnynak megfelel szavazati jog fogja megilletni. Addig NmetAusztria kpviseli tancsad szavazattal brnak.
A gyztes hatalmak azonban hallani sem akartak Nmetorszg megerstsrl, s mint korbban mr sz volt rla [ld. 31.], az els vilghbort lezr bkeszerzdsekben arra kteleztk, hogy ismerje el Ausztria fggetlensgt. Ausztrinak is ktelezettsget kellett vllalni, hogy
lemond a Nmetorszgoz trtn szabad csatlakozsrl.253 A nmet alkotmny idzett szvegt formlisan ugyan nem helyeztk hatlyon kvl, de 1922-ben az antant nyomsra, egy nemzetkzi szerzdsben
Nmetorszg knytelen volt elismerni rvnytelensgt. Ez a rendelkezs azonban magban a nmet alkotmnyban is nellentmondst szlt,
ugyanis a zr rendelkezsek kztt254 maga az alaptrvny mondta ki,
hogy a versailles-i bkeszerzds rendelkezsei rintetlenl maradnak.255
Mrpedig az Osztrk Kztrsasg fggetlensgnek elismersvel a Birodalmi Tancsban trtn mandtumoszts ellenttben llt.
A bkeszerzdsek azonban nem zrtk ki teljesen a csatlakozs lehetsgt. Nem generlis tilalmat fogalmaztak meg, hanem azt a Npszvetsg jvhagyshoz ktttk, gy tulajdonkppen azt az eljrsi
rendet is meghatroztk, amellyel Ausztria Nmetorszghoz trtn csatlakozsa megvalsthat.256 gy Ausztriban fontos kzjogi krdss vlt
az Anschluss kivitelezhetsge, elssorban az, hogy az osztrk llamszervezetben milyen reformokat kell vgrehajtani ahhoz, hogy a csatlakozs megvalsthat legyen. Az 1920-as vekben mind Nmetorszg,
mind Ausztria jelents trekvseket mutatott klpolitikai viszonyainak
konszolidlsra, a hbor elvesztsbl ered elszigeteltsg megsznte251
252
253
254
255
256

Brauneder (2001a) i. m. 188189.


Vorentwurf zur Verfassung des Deutschen Reichs. (Entwurf I.) Vom 3. Januar
1919. 1516. pont (in Triepel i. m. 68.)
Huber (1957/1990) i. m. 7. ktet 832.; MezeySzente i. m. 403.
WRV 178. cikkely.
K elsen (1927a) i. m. 348349.
K elsen (1927a) i. m. 329.

88

tsre. gy nem tnt remnytelennek az a vrakozs, hogy a klpolitikai


konszolidci keretben a Npszvetsg idvel megadja a hozzjrulst
Ausztrinak Nmetorszghoz trtn csatlakozsra.
48. A jogrendszer s az llammkds harmonizlsa. Az
Anschluss kapcsn a jogrendszer harmonizlsnak problmja is felvetdtt. Nmetorszgban pldul egysges bntettrvnyknyv, egysges polgri trvnyknyv volt, Ausztria csatlakozsa esetn elvileg ezeket ott is be kellett volna vezetni. A jogrendszer harmonizcija azonban
lnyegesen tbb mozgsteret knlt, mint az llamszervezet,257 amely kt
okbl is levezethet volt. Egyrszt a jogrendszer harmonizcija nem kvnt olyan jelents vltoztatsokat az osztrk jogon, mint az llamszervezeti krdsek megoldsa. Msrszt lehetett tmeneti idt szabni, a csatlakozs pillanatban a jogrendszert nem kellett azonnal harmonizlni. Az
els vilghbort kvet terleti vltozsok is ezt a gyakorlatot mutattk.
Pldaknt hozhat fel a Magyarorszgtl Ausztrihoz csatolt terletek,
ahol az osztrk alkotmnyjog s kzigazgatsi jog bevezetse azonnal
megtrtnt. Az osztrk llammkdsbe a magyar megyerendszer nem
volt betagolhat. Ezrt a megyket megszntettk, s az elcsatolt terleteket Burgenland nven szvetsgi tagllamm szerveztk. Ugyanakkor
pldul a hzassgi jog terletn nem vezettk be az osztrk ABGB-t,
hanem tovbbra is a magyar hzassgi trvny maradt hatlyban.
Ebbl kvetkezen Ausztrinak Nmetorszghoz trtn csatlakozsa
kapcsn az llamszervezeti krdseket kell vizsglnunk. Azt kell ttekintennk, hogy elssorban Ausztrinak milyen llamszervezeti reformokat
kell vgrehajtani a Nmetorszghoz val csatlakozs rdekben.
49. Csatlakozs vagy egyesls. Nmetorszg s Ausztria kt azonos
nemzetkzi jogi sttusz llam volt, mindkett az llami szuverenits teljes
birtokosa. Ezt a kt egyms mell rendelt jogrendszert kellett valamilyen
mdon egyesteni, amelyre jogtechnikailag tbbfajta lehetsg is volt. A
legegyszerbb nem is a csatlakozs (Anschluss), hanem az egyesls
(Zusammenschluss), amikor a kt egyms mell rendelt jogrend fl
egy mindketttl elklnl harmadikat lltunk, s gy lnyegben egy j
llamot alaptunk.258 Ebben az esetben Nmetorszg s Ausztria egyarnt
257
258

K elsen (1927a) i. m. 330.


Merkl (1927) i. m. 535536.

89

lemond llamhatalmi jogostvnyainak egy rszrl, amelyet az j llamra ruhznak t, s mindketten ennek egyenjog tagllamai lesznek.
Az azonban Ausztria szmra is vilgos volt, hogy ez a megolds megmarad az elmlet szintjn, hiszen Nmetorszg egy ilyen egyeslsbe nem
menne bele. Ebben a konstrukciban az j llam lakossgnak 90%-t,
illetleg 10 %-t kitev rsze az llamgyek vitelre egyforma befolyst
kapna, egy ers szvetsg esetn a kis Ausztria jelentsen befolysolhatn Nmetorszg llammkdst.
Az egyesls lehetsge ellen szlt az is, hogy Ausztria trtnelmileg
ugyangy a nmet llamok egyike volt, mint a Nmetorszgot akkor alkot tagllamok. Furcsa folyamat lett volna az, hogy a nmet llamok
egyikjk kvlmaradsval ltrehoznak egy j llamot, majd ksbb
ez az egy nem csatlakozik hozzjuk s velk azonos joglls tagllam
lesz, hanem a korbban egyenrang trsainak a kzssgvel egyesl.
gy kvethet megoldsknt csak a csatlakozs maradt, vagyis Ausztria
Nmetorszg egy j tagllamv vlik. Ez bizonyos llamhatalmi jogostvnyok tengedst vonja maga utn, amelyet a jvben a nmet kzponti
(birodalmi) szervek fognak gyakorolni.
Az tadott hatskrkre vonatkozan mg mindig kt alternatva volt.
Az egyik, s nyilvnvalan kzenfekvbb, hogy a nmet alkotmny miknt osztja meg a kompetencikat a Birodalom s a tagllamok kztt.
Amit birodalmi hatskrbe von, azon kompetencikrl Ausztrinak le
kell mondania, s azok maradnak meg nla, amelyet a tbbi tagllam is
nllan gyakorol. A msik lehetsg, hogy megprbl egy j, specilis tagllami jogllst megszerezni magnak.259 Ez annyit jelent, hogy a
Birodalomhoz trtn csatlakozskor a tbbi tagllamnl tbb kompetencit tarthat meg. gy a kzponti hatalom egyes dntsei Ausztrira
nem terjedtek volna ki, hanem a csatlakozs utn is az osztrk llamhatalmi szervek hatroztak volna benne. Ezen utbbi alternatvt azonban
megint el kellett vetni, amelynek okait Nmetorszg bels fejldsben
kell keresnnk. Emltettem [ld. 45.], hogy a monarchikus elv szerint
ltrehozott egysg a tagllamok, ezen bell is elssorban azok uralkodinak versengsvel jtt ltre. gy a republiknus Nmetorszgra tbb
olyan rksg maradt, amely a kztrsasgi llamformban nehezen volt
kezelhet. A weimari alkotmnyoz nemzetgyls ezeket megprblta
felszmolni, de a trtnelmi sajtossgok ttrse csak rszben sikerlt.
259

Merkl (1927) i. m. 536.

90

Ilyen volt pldul a tagllamok terleti beosztsa, amelyet rszleteiben


ksbb rintek. Az uralkodk versengse azonban ms sajtossgot szlt,
amelyek a tagllamok eljogaiban testesltek meg. Ezek rszben ppen
szlesebb kr autonmit jelentettek, egyes kzponti dntsek valamely
tagllamra rvnyesek voltak, msokra viszont nem. A Birodalmat ltrehoz Poroszorszg brt a legtbb eljoggal, de mellette kisebb privilgiumok megillettk pldul Bajororszgot, vagy Wrttemberget is.260 Ezek a
tagllamok nyilvnvalan szerettk volna megtartani jogaikat, a weimari
nemzetgyls azonban az j alkotmnyban mindenfle tagllami eljogot
megszntetett, azok kztt teljes jogegyenlsget teremtett.261 Ebben a
helyzetben Ausztria nem lphetett fel azzal az ignnyel, hogy privilegizlt
joglls tagllamknt szeretne belpni a Nmet Birodalomba.

gy egyedl az a lehetsg maradt, hogy Ausztria a tbbi tagllammal azonos jogllst kapva csatlakozik Nmetorszghoz. Ebbl kvetkezen az eltte ll feladat az volt, hogy ksztsen tervezeteket sajt llamszervezetnek olyan jelleg talaktsra, amely lehetv teszi
a Nmet Birodalomhoz trtn csatlakozst. A problmk azonban ott
kezddtek, hogy mindkt llam szvetsgi szervezds volt, vagyis egy
szvetsgi llamot kellett egy msik szvetsgi llam tagllamv alaktani. Vajon ez kivitelezhet-e?
50. Az osztrk llamberendezkeds talaktsnak lehetsges mdozatai, a tagllamonknt val csatlakozs problmja. Alkotmnytechnikai szempontbl a szvetsgi llam a szvetsgi llamban problmt
kt mdon is el lehetett kerlni. Az egyik, hogy az osztrk tagllamokat a csatlakozs eltt megszntetik s gy Ausztrit unitrius llamm
szervezik t.262 Ez azt jelenti, hogy az eddig a tagllamok ltal gyakorolt
kompetencik tkerlnek a szvetsghez, amely gy igazbl nem is lesz
mr szvetsg. Ezt kveten a nmet alkotmny szerint birodalmi kompetenciba tartoz gyeket tovbbadjk, a tbbit pedig a rgi szvetsgi
llamszervezet, mint tagllam ltja el.
A msik elvileg egyszerbb megoldst a szvetsgi llamszervezet
megszntetse jelentette. Eszerint Ausztria nem egy tagllamknt csat

260
261
262

Szab (2002) i. m. 103104.


Huber (1957/1990) i. m. 6. ktet 76.
K elsen (1927a) i. m. 334.

91

lakozik a Nmet Birodalomhoz, hanem minden eddigi osztrk tagllam


Nmetorszg kln-kln tagllama lesz.263
Ha el akarjuk kerlni a szvetsgi llam a szvetsgi llamban szervezds komplikciit, akkor is igazbl csak az els megolds, az unitrius
llamm alakts kivitelezhet. A tagllamonknti csatlakozs megksrlse slyos kvetkezmnyekkel jrt volna. Az ugyanis rendezett formban csak gy lett volna megoldhat, ha megsznse eltt a szvetsg csatlakoztatja tagllamait. Ha azonban Ausztria tagllamai klnll nmet
tagllamok lesznek, akkor a csatlakozsrl is kln clszer megegyeznik. Ha viszont a szvetsg fenntartsa mellett az osztrk tagllamok
hozzkezdenek ehhez az eljrshoz, annak igen kicsi az eslye, hogy egyszerre megegyeznek. Mi lesz akkor, ha egy rszk hamar megegyezik,
egy rszk viszont nem. Akkor megengedik, hogy megegyezsre jutottak
kilpjenek az Osztrk Kztrsasgbl, a maradk pedig mg fenntartja
a szvetsgi llamszervezetet. Nem kell hosszasan bizonygatni, hogy ez
nem kvethet eljrs. De az sem, hogy a csatlakozsi trgyalsok megkezdse eltt szntetik meg a szvetsget, amellyel a tagllamok nll orszgokk vlnak, s gy kezdik meg a csatlakozsi trgyalsokat.
Mindezek jl bizonytjk, hogy a tagllamonknti csatlakozs Ausztria
szempontjbl nagyon nehezen volt kivitelezhet.
Nem szabad azonban eltekintennk attl sem, hogy ez Nmetorszg szmra sem lett volna j megolds. Emltettem, hogy a nmet egysg monarchikus tpus megteremtse tbb olyan rksget hagyott htra a republiknus Nmetorszgra, amely neheztette annak llammkdst. A
tagllamok eljogait amelyeket azonban az alkotmnyoz nemzetgylsnek sikerlt felszmolnia mr korbban rintettk. A msik terhes
rksg a tagllamok terleti beosztsa volt. 1918 eltt ezt elssorban dinasztikus szempontok hatroztk meg. Ez azt jelentette, hogy az egyes tagllamok kztt risi mretbeli klnbsgek voltak, amely viszont a racionlis kzigazgatsi rendszer kiptst sokszor megneheztette. A Weimari
Alkotmny utalt a tagllamok terleti beosztsnak sszer megvalstsra,264 de ebben csak kisebb lpseket tudtak tenni. A weimari Nmetorszg
tizennyolc tagllambl Poroszorszg adta a Birodalom lakossgnak kb.
60%-t, s mellette tucatnyi olyan trpellam volt, amelyeket ssze kellett volna vonni egymssal. A csatlakozs esetn Ausztria egysgesen egy
263
264

Merkl (1927) i. m. 538. K elsen (1927a) i. m. 334.


WRV 18. cikkely (1) bekezds.

92

sokkal racionlisabb mret tagllam lett volna, mint az tagllamai kln-kln. Mindezekbl kvetkezik, hogy a tagllamonknti csatlakozs
lehetsgt Nmetorszg oldalrl is el kellett vetni.
Az egyszerbb megoldsok kzl maradt teht az unitrius llamm
trtn tszervezs. Ennek alkotmnytechnikai akadlyai nem voltak,
de annl kockzatosabb politikai kihatsai lehettek. Ausztria tagllami
beosztst sem a kztrsasg idejn talltk ki, hanem annak a koronatartomnyokban megtesteslve trtnelmi hagyomnyai voltak. Radsul a csszrsg buksa utn mg megerstettk a tagllamokat.265 Br
Ausztrin bell npszer volt az Anschluss irnti trekvs, azonban
az ezrt hozand ldozatokat is relisan szmba kellett venni. Elkerlhetetlen ldozat, hogy az llamhatalmi jogostvnyok egy rszt a Nmet
Birodalomra kell truhzni. Ha azonban a tagllamok megszntetst is
az Anschluss feltteleknt szabjk, akkor jelents politikai kockzatot
vllalnak. Lehet, hogy gy nem lesz meg a kell tmogatottsga. Ezrt
mindenkppen meg kell vizsglni annak a lehetsgt, hogy a szvetsgi
llami struktra fenntartsa mellett megvalsthat-e a Nmetorszghoz
trtn csatlakozs. Ehhez kiindulsi pontknt ismt a Weimari Alkotmnyt kell ttekintennk. Vajon ez megengedi-e a tagllamok szvetsgi jelleg szervezdst, vagy ehhez a csatlakozskor kln kivtelt kell
Ausztrinak krnie? A tagllami privilgiumok eltrlse miatt ez az utbbi nehzsgekbe tkztt volna. A krds teht az: Nmetorszgban hol
hzdott a tagllamok alkotmnyozsi autonmija.
51. A tagllamok alkotmnyoz jogai a Weimari Kztrsasgban.
A tagllamok alkotmnyoz jogai az egyes szvetsgi llamokban nem
egyformk. Elszr is meg kell osztani a hatskrket a kzpont s a
tagllamok kztt, az utbbiaknl marad hatskrkre pedig minden
tagllamnak sajt llamszervezetet kell fellltania. A kompetencik
megosztsnl mr tisztztuk, hogy Ausztria nem szmthatott eljogokra, azokat a hatskrket kaphatta meg, amelyek minden ms tagllamot
megillettek. Szmunkra viszont most az a krds fontos, hogy az ennek
gyakorlsra kiptett llamszervezetre a kzponti (birodalmi) alkotmny
milyen megktseket tett. Azt, hogy ezt teljesen szabadon hagyjk, nagyon ritkn fordul csak el. A kt gyakoribb lehetsg, hogy a tagllamok
llamszervezetre vonatkozan alapelveket llaptanak meg, de a konkrt
265

K elsen (1927a) i. m. 336.

93

struktra kiptst a tagllamra bzzk. A msik, ennl szorosabb szablyozs, amikor a tagllamok llamszervezeti felptst is a szvetsgi
alkotmny rgzti. A tagllamoknak ezen utbbi estben is van sajt maguk ltal elfogadott alkotmnyuk, csak lnyegesen nagyobb rszt tesznek
ki benne a ktelezen befogadand normk. Ezen utbbi szablyozsi
rendszerben nehezen kpzelhet el, hogy az egyik tagllam unitrius, a
msik szvetsgi llami struktrban mkdik, hiszen a tagllamok llamszervezete egyforma. Amennyiben viszont a kzponti alkotmny csak
alapelveket llapt meg, ez mr nem elkpzelhetetlen. A krds nyilvnvalan az, hogy mik ezek az alapelvek. A Weimari Alkotmny az alapelvek rgztsvel a megengedbb modellt alkalmazta, vagyis elvileg
nem zrta ki a tagllamok szvetsgi tpus szervezdst. Teht meg
kell nznnk, hogy ezek az alapelvek pontosan mik voltak.
A Weimari Alkotmny megkvetelte az llamforma homogenitst,266
vagyis minden tagllamnak ktelezen kztrsasgi llamformt kellett
rgztenie. A tagllamok trvnyhoz szerveit az ltalnos, egyenl, kzvetlen s titkos vlasztjog alapjn kellett fellltani,267 s a vgrehajt hatalom gyakorlinak ezen trvnyhozs bizalmt kellett brnia.268 Ezen tl
az nkormnyzatok fellltsnl szintn megkvetelte a demokratikus
vlasztsi rendszert.269 Ezen kvl egy ttteles lpssel270 mg a rendes
brsgok szervezetre voltak birodalmi rendelkezsek.
Ezek az elrsok Ausztritl jelents megszortsokat nem kvntak,
hiszen az 1920-ban elfogadott alkotmny az sszes kritriumnak megfelelt, igazbl a brsgi szervezet is nagyobb felforduls nlkl igazthat volt a nmethez. gy a Weimari Alkotmny szinte korltlan alkotmnyozsi jogot hagyott Ausztrinak.271 Mindssze kt llamhatalmi szerv
266
267
268
269

WRV 17. cikkely (1) bekezds 1. mondat.


WRV 17. cikkely (1) bekezds 2. mondat.
WRV 17. cikkely (1) bekezds 3. mondat.
WRV 17. cikkely (2) bekezds; Huber (1957/1990) i. m. 6. ktet 7273. Merkl
(1996) i. m. 353.
270 Az 1919-es birodalmi alkotmny a rendes brsgokra vonatkozan csak annyit tartalmazott, hogy A rendes brskodst a Birodalmi Brsg s a tagllamok brsgai vgzik. [WRV 103. cikkely] A mg 1877-ben kibocstott
brsgi szervezeti trvny [Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877
RGBl (deutsches) 41.] azonban a tagllami brsgok (Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht) szervezeti felptst is szablyozta. Ez mindenkppen a tagllamok llamszervezetre vonatkoz birodalmi elrs volt.
271
Merkl (1996) i. m. 353.

94

volt, amelynek esetleges fenntartst nmileg indokolni kellett. Az egyik


a szvetsgi trvnyhozs msodik kamarja, a Bundesrat (Szvetsgi
Tancs) [ld. 96107.], a msik az llamf, a Szvetsgi Elnk tisztsge
[ld. 112134.] volt.
52. A Bundesrat (Szvetsgi Tancs) megtartsa. Mint a legtbb szvetsgi llamban, Ausztriban is a trvnyhozs alshzt a lakossg kzvetlenl vlasztotta, a msodik kamart viszont a tagllamok delegltk.
[Ld. 9697.] Krds, hogy ezen utbbi kamara megfelel-e a Weimari
Alkotmny ltal tmasztott azon felttelnek, hogy a tagllamok trvnyhoz szerveit az ltalnos, egyenl, kzvetlen s titkos vlasztjog alapjn kell fellltani.272 [Ld. 51.]
Sz szerinti rtelmezsben a kzvetlensg elvnek nem felelt meg,
hiszen a lakossg a tagllami orszggylseket vlasztotta meg, s ezek
delegltk a Szvetsgi Tancs tagjait. Vajon az alkotmnyt hogyan kell
rtelmeznnk? Csak egy, a ngy vlasztjogi alapelvnek teljes egszben
megfelel parlamenti kamara lehet, vagy egy ilyet kteles minden tagllam fellltani, de mellette szervezhet mg egy msik kamart is?
A gyakorlat az utbbi rtelmezs irnyba hajlott, ugyanis Poroszorszg esetben tallhatunk az osztrk Szvetsgi Tancshoz hasonl llamhatalmi szervet. A Birodalom legnagyobb tagllama ugyanis maga
is mutatott a szvetsgi llamra utal jellemzket.273 Az tbb mint tz
Provinz (tartomny) elnevezs terleti egysgre tagozdott,274 amelyeknek sajt trvnyhozsi jogokkal is br275 tartomnyi gylseik
(Provinziallandtag) voltak. Ezek a trvnyhozsi trgyak nyilvnvalan a
tagllami hatskrben hagyott gyekbl kerltek ki, amelyeket a porosz
trvnyhozs tengedett a tartomnyoknak. Maga a porosz trvnyhozs
is kt kamars volt,276 a lakossg ltal kzvetlenl vlasztott Landtag (or272
WRV 17. cikkely (1) bekezds 2. mondat.
273
Mller i. m. 219.
274
P-VG. 32. cikkely (1) bekezds.
275
Hatschek i. m. 3940.
276 Az alkotmny (porosz) alkotmnyoz nemzetgylsi trgyalsa sorn az llamtancsot nem tekintettk msodik kamarnak, mivel klnbsget vontak aszerint
is, hogy azt a trvnyhozs, vagy a kormny deleglja, a deleglk ltal utasthatk, vagy szabad mandtumuk van stb. Ez azonban megint csak bels alkotmnyjogi krds, ami szabadon hatrozhat meg. A kzjogi irodalom viszont egyrtelmen msodik kamaraknt kezelte az llamtancsot. [Preu i. m. 268.]

95

szggyls) mellett volt egy Staatsrat (llamtancs), amelyet a tartomnyi


gylsek vlasztottak. Az llamtancs jogllsa hasonl volt a szvetsgi llamok msodik kamarjhoz,277 pldul az alshz ltal elfogadott
trvnyekkel szemben gyakorolt korltozott vtjogot.278 Ez hasonltott
a nmet kzponti alkotmny szerint a Birodalmi Tancsnak a Birodalmi Gyls ltal elfogadott trvnyjavaslatokkal szembeni vtjoghoz,279
vagy ppen az osztrk Szvetsgi Tancsnak az osztrk trvnyhozsban
betlttt szerephez.280
Mindez azt mutatja, hogy egy szvetsgi llamon bell alkotmnytechnikailag a tagllam szvetsgi szervezdse is kivitelezhet. A problmt
a nmet tagllamok alkotmnyozsi autonmijra szktve megllapthatjuk: a porosz llamtancs a plda arra, hogy a tagllamok alkalmazhattk a sajt bels terleti egysgeik ltal deleglt trvnyhozsi kamart.281 Ha mlyebben elemezzk a krdst, minden fenntarts nlkl
megllapthatjuk azt is, hogy a Birodalom ezt nem csak a bketrs kedvrt ismerte el legnagyobb tagllamnl. A demokratikus npkpviselet
ugyangy a Birodalom szmra is ktelez volt, de a msodik kamart
alkot Birodalmi Tancsot itt is a tagllamok delegltk. A Weimari Alkotmnyban ezeket a tagllamokra vonatkoz igen pontosan szablyozott
vlasztsi alapelveket valsznleg azrt rgztettk, mert fel akartk szmolni a tagllamokban 1918 eltt alkalmazott, sokszor felems vlasztsi
rendszereket, s nem azrt, hogy eltiltsk ket a szvetsgi szervezdstl.
A szvetsgi llamban a bels terleti egysgek ltal deleglt msodik
kamara br a kzvetlen vlaszts elvnek bet szerint nem felel meg,
de a demokratikus npkpviseleti rendszer irnt tmasztott elvrsokat
nem srti.
Konklziknt megllapthat: a Weimari Alkotmny teht teljesen
egszben a tagllamokra bzta, hogy azok a Birodalmon bell unitrius,
vagy szvetsgi mdon szervezdnek.282
277
278
279
280
281
282

Hatschek i. m. 204205.
P-VG. 42. cikkely Lympius i. m. 22. Piloty i. m. 91. Hatschek i. m. 218.
Mller i. m. 219.
WRV. 74. cikkely (1) bekezds Huber (1957/1990) i. m. 6. ktet 383384.
Szab (2002) i. m. 183.
K elsen (1927a) i. m. 339.
Lympius i. m. 21. K elsen (1927a) i. m. 338340.
Merkl (1996) i. m. 353.

96

53. Az llamfi tisztsg problmja. Krdsknt vetdtt mg fel az is,


hogy a Nmetorszghoz trtn csatlakozs utn az osztrk llamfi tisztsg fennmaradhat-e? Egyes llspontok szerint a Szvetsgi Elnk tisztsgt az Anschluss megvalsulsa esetn meg kellett volna szntetni.283
Ms vlemny szerint tbb tagllamban (pl. Baden vagy Wrttemberg)
ltezett a Staatsprsident (llamelnk) tisztsge, gy Ausztriban is
megmaradhat az llamfi tiszt.284
Az eltr vlemnyek kztt az igazsg valahol flton tallhat. A
msodiknak is van igazsgtartalma, de a valsgot teljes egszben nem
fedi le. Mindkt emltett tagllamban valban ltezett Staatsprsident
elnevezs hivatal, ktsg az irnyba merlhet fel, hogy ezek tartalmilag is valban a klasszikus llamfnek megfelel tisztsgek voltak-e? Az
eurpai llamok kormnyzati modelljeiben ugyanis az llamfi s a kormnyfi tisztsg sztvlik, s a miniszterek testlett az utbbi irnytja. A
nmet tagllamokban azonban ezt a megosztst sehol sem alkalmaztk. A
kormnyt irnyt szemlyt a tagllamok tbbsgben miniszterelnknek
neveztk, nhny helyen viszont llamelnknek. Mivel a kzponti alkotmny erre vonatkoz elrst nem tartalmazott [ld. 51.], a vgrehajt hatalom gyakorlinak elnevezst a tagllamok szabadon varilhattk. Ha
megnzzk Baden alkotmnyt, azt lthatjuk, hogy a minisztrium lre
az orszggyls minden vben egy elnkt vlaszt, amely tisztsg az llamelnk elnevezst viseli.285 Itt mg radsul vente rotldik a tisztsg
betltse. Wrttembergben hasonlan az orszggyls ltal a kormny
lre vlasztott szemly volt az llamelnk, akinek megbzatsi ideje ssze volt ktve az orszggylsvel.286 gy mindkt esetben az llamelnk
tartalmilag inkbb miniszterelnkt jelentett, mint kztrsasgi elnkt.
Az viszont, hogy a nmet tagllamokban nem tallunk r pldt, mg
nem jelenti automatikusan azt, hogy erre alkotmnyos tilalom llt volna
fenn, s ezrt Ausztrinak a Nmetorszghoz trtn csatlakozskor meg
kellett volna szntetni az llamfi tisztsget. Ennek megllaptsa vgett
ismt vissza kell trnnk a tagllamok alkotmnyoz jogaihoz [ld. 51.],
s megnznnk, hogy a Birodalom ltal az alkotmnyaikra megllaptott
alapelvekkel sszeegyeztethet-e, avagy nem. A vgrehajt hatalom gya283
284
285
286

Hugelmann (1996) i. m. 346.


K elsen (1927a) i. m. 341.
Huber (1957/1990) i. m. 6. ktet 795.
Huber (1957/1990) i. m. 6. ktet 791.

97

korlsra egy ktelez alapelvet tallunk, ez pedig a npkpviseleti alapon ltrehozott trvnyhoz szerv ellenrzsi joga. Vagyis a vgrehajt
hatalom gyakorlinak hivatalviselskhz a trvnyhoz szerv bizalmt
kellett brniuk.287 Az alkotmny szigor rtelmezsnl gy a Szvetsgi Tancshoz hasonlan az llamfi tisztsget sem lehetett volna megtartani, mert a Szvetsgi Elnk nem fggtt a npkpviseleti kamara
bizalmtl. Az llamf mellett ll Szvetsgi Kormnynak viszont brnia kellett a npkpviseleti kamara bizalmt,288 s az ellenjegyzsi ktelezettsg miatt,289 [141.] ez a kontroll a Szvetsgi Elnkre is kiterjedt. Ez
megvalstja a vgrehajt hatalom ellenrzttsgnek szksges szintjt,
gy a Szvetsgi Elnk tisztsge llspontom szerint az Anschluss
utn is fenntarthat lett volna.
Jogkreit azonban termszetszeren cskkenteni kellett, hiszen sok
olyan hatskrben jrt el, amelyeket a csatlakozs utn t kellett adni
a Birodalomnak. Ilyenek pldul a klgyek s hadgyek intzsben
fennll jogai. Ellenpldaknt azonban megemlthetjk, hogy pldul a
tisztviselk kinevezsre vonatoz jogkrt minden tovbbi nlkl megtarthatta volna.290
54. A szvetsgi llam struktrjnak fenntartsa, a bels llami
egysgek hatskri megosztsnak talaktsa. Az elzekben felvzoltakbl megllapthat, hogy Ausztrinak llamszervezetn az elnevezsek kivtelvel [ld. 57.] nem kellett volna jelents vltozsokat
vgrehajtani ahhoz, hogy Nmetorszghoz csatlakozhasson. A legfontosabb feladatot a hatskri megoszts talaktsa jelentette. Az osztrk
llamszervezet a rgi szvetsgi s a tagllami szinten vltozatlanul megmaradhatott, csak szkebb hatskrket gyakorolhatott volna az eddigieknl, hiszen azok egy rszt t kellett adni a kzponti nmet szervek rszre. Ezek krt a Nmet Birodalom Alkotmnya hatrozta meg, amely
kt csoportba osztotta a sajt hatskrbe vont gyeket. Voltak az n.

287
Huber (1957/1990) i. m. 6. ktet 7273.
288 B-VG 1920. 74. cikkely (1) bekezds K elsen (1922b) i. m. 254. Adamovich
(1927) i. m. 200201.; Walter (1972a) i. m. 478.; MezeySzente i. m. 403.,
Zeller (2007) i. m. 153.
289 B-VG 1920. 67. cikkely (2) bekezds K elsen (1922b) i. m. 252. Wittmayer
(1923) i. m. 15.
290
K elsen (1927a) i. m. 341.

98

kizrlagos291 s az n. konkurl292 hatskrk. Az els krbe tartoz


gyekben a tagllam akkor sem jrhatott el, ha a Birodalom az adott krdst nem szablyozta, a msodik csoportnl viszont csak akkor llt fenn
a tilalom, ha birodalmi szablyozs mr megtrtnt. A msodik esetben
teht, ha nem volt kzponti szablyozs, annak megszletsig a tagllam
is eljrhatott. [Ld. 71.]
A hatskrk talaktst azonban kt vonalon kell kvetnnk. Az els
az elz bekezdsben rintett problma, miszerint Ausztrinak egyes hatrkrket t kell engednie a Birodalom szmra. A msodik vonal, hogy
Ausztrin bell is t kell rendezni az addigi szvetsg-tagllam hatskri megoszts szablyait. Az osztrk modellben a szvetsg ersebb volt,
vagyis tbb hatskrt vont maghoz, mint Nmetorszgban. Ebbl kvetkezen a Birodalomnak tengedett hatskrk utn is maradtak kompetencii, de ez egy elg szk mezsgye lett volna. Az arnyos vertiklis
hatalommegoszts azt kvnta, hogy az Anschluss utn megmaradt
kompetencikat osszk jra a kt llamhatalmi egysg kztt.
Ez nhny esetben alkotmnyos ktelezettsg is lett volna. Pldnak
okrt Nmetorszgban a birodalmi trvnyek vgrehajtsa is fszablyknt a tagllamok feladata volt. Ausztria a szvetsgi trvnyek vgrehajtsnak jogt egszben nem engedte t tagllamainak, de megosztotta
velk. Ha viszont Ausztria nmet tagllamm vlik, a trvnyek vgrehajtsra vonatkoz szablyokat jra kellett rni. A birodalmi trvnyek
vgrehajtst ugyanis a tagllam nem deleglhatta tovbb bels egysgeire. Ebbl kvetkezen minden olyan kompetencit, ami a birodalmi
trvnyek vgrehajtsra vonatkozik, ktelez lett volna a volt tagllamoktl, vagyis a leend tartomnyoktl, a volt szvetsghez, a leend tagllamhoz tcsoportostani.
Nmetorszgban ugyanis a Birodalmat felgyeleti jog illette meg tagllamai felett,293 amelynek krben ellenrizhette a birodalmi trvnyek
vgrehajtst is. Ha a tagllam ezt nem tette meg, azt a Birodalom akr
szankcik alkalmazsval is kiknyszerthette (birodalmi vgrehajts).294
A felgyeleti jog azonban csak a tagllamok felett llt fenn, az alsbb
291
292
293
294

WRV. 6. cikkely A kizrlagos hatskrk voltak: klgy gyarmatgy llampolgrsg honvdelem pnzgyek vmgy posta- s tvrgy.
WRV. 7. cikkely.
Anschtz (1930a) i. m. 363367.
Szab (2000) i. m. 137144.

99

kzigazgatsi egysgekre mr nem terjedt ki.295 Ezrt Ausztria a nmet


kzponti szerveknek tadott hatskrkben hozott trvnyek vgrehajtst nem hagyhatta volt tagllamainl (a csatlakozs utn tartomny),
mert ezzel elneheztette volna a Birodalom felgyeleti jogt.296
Csak rdekessgknt emltenm meg, hogy Ausztrinak az Eurpai
Unihoz trtn csatlakozsakor ugyangy felvetdtt a szvetsg s a
tagllamok kztti hatskri trendezs krdse.297 Ennek hatsa kisebb
volt, mint az Anschluss-tervek idejn, hiszen egy lnyegesen gyengbb
szvetsgi szervezdsbe trtn belps volt. De a problma gykere
azonos.
55. Az egyes osztrk llamhatalmi szervek hatskrnek vltozsa
(szklse). A hatskri megoszts utn, mint msodik vonalat, rdemes
nhny konkrt llamhatalmi szervet is megvizsglni, hogy a csatlakozs
utn a Birodalomnak tadott kompetencik miatt milyen hatskrket
vesztenek el, s melyek maradnak meg nluk. Az osztrk llamf kapcsn
ezt a fentiekben mr meg is tettk. [Ld. 53.] A trvnyhoz szerveknl is egyszer megoldani a problmt, mivel a Birodalom s a tagllam
kztt az elbb meghatrozott hatskri feloszts egyben trvnyhozsi
trgyaknak is tekinthetk.
A rendes brsgok tekintetben a legfelsbb brsg szintjn ll el
vltozs. Tekintettel arra, hogy Nmetorszgban a ngyszint brsgi
szervezetbl hrom a tagllamokhoz tartozott s csak a Lipcsben mkd legfelsbb brsg (Reichsgericht) volt birodalmi szerv,298 Ausztriban viszont az sszes brsgi szint a szvetsghez tartozott,299 azok az
osztrk legfelsbb brsg kivtelvel szinte vltozatlanul megmaradhattak tagllami brsgknt.
A kzigazgatsi brskods300 is szinte vltozatlan szervezeti formban
fennmaradhatott volna az Anschluss megvalsulsa esetn is. [Ld. 155
158.] A nmet igazsgszolgltatsi modell ugyanis ezen a terleten is
megosztotta a hatskrket. A tagllamok kzigazgatsnak trvnyessge
295
Anschtz (1930a) i. m. 366.
296
K elsen (1927a) i. m. 333.
297
K ajtr (1992) i. m. 6566.; K ajtr (1993) i. m. 167.
298
Huber (1957/1990) i. m. 3. ktet 979980.
299
Adamovich (1927) i. m. 243244. K atzenstein i. m. 58.
300 B-VG 1920. 129136. cikkely.

100

felett a sajt kzigazgatsi brsguk, a birodalmi kzigazgats trvnyessge felett a Birodalmi Kzigazgatsi Brsg rkdtt. Csakhogy ezen
utbbit br arrl a kzponti nmet alkotmny kifejezetten rendelkezett301
a Weimari Kztrsasg idejn nem lltottk fel.302 Az osztrk bri frum
azonban az osztrk tagllami kzigazgats felett mindenkppen gyakorolhatott volna bri kontrollt, st Kelsen llspontja szerint kzponti frum
hinyban mg a birodalmi kzigazgatst is rinthette volna.303
Egy kicsit rdekesebb az alkotmnybrskods304 krdse. [Ld. 160
170.] Nmetorszgban ugyanis a Weimari Alkotmny elrta egy llambrsg fellltst, ami 1921-ben meg is trtnt.305 (Nmet Birodalom
llambrsga) Ez azonban csak a tagllamok s a Birodalom kztti
hatskri brsgknt,306 valamint a trvnyhozs ltal vd al helyezett
birodalmi llamf, illetve birodalmi miniszterek feletti tlbrsgknt307
mkdtt. Itt az osztrk alkotmnybrsg nyilvnvalan a tagllamon
belli hatskri vitkban, illetleg sajt llamfjnek, vagy minisztereinek vd al helyezse esetn jrhatott volna el.308 Az Ausztria s a Birodalom kztti, vagy egy msik tagllammal kialakult hatskri vitkban a
birodalmi llambrsg hozhatott volna dntst. A Nmet Birodalom llambrsga azonban alkotmnyellenes trvnyeket nem semmisthetett
meg, s alapjogi brskodst sem folytathatott, nem gy, mint az osztrk
Alkotmnybrsg.309 [Ld. 169.] Az els hatskr tekintetben vilgosan
megllapthat, hogy az alkotmnybrsg az osztrk tagllami, illetleg
a bels tartomnyai ltal hozott trvnyek alkotmnyossgt vizsglhatta
volna, s a birodalmi trvnyekt nyilvnvalan nem. Ha kzponti trvny
a kzponti alkotmnyt srti meg, abban a tagllam brsga nem jrhat
el, mg akkor sem, ha nincs kzponti alkotmnybrsg. rdekes krds
volt az, ha a birodalmi trvny a tagllam alkotmnyt srtette. A tagl301
WRV 107. cikkely.
302
Szab (2002) i. m. 228229.
303
K elsen (1927a) i. m. 347.
304 B-VG 1920. 137148. cikkely.
305 Gesetz ber den Staatsgerichtshof. Vom 9. Juli 1921. [RGBl (deutsches) 905.]
306
WRV 59. cikkely; Gesetz ber den Staatsgerichtshof. Vom 9. Juli 1921. [RGBl
(deutsches) 905.] 215.; Szab (2002) i. m. 230.
307
WRV 15. cikkely (3) bekezds; Gesetz ber den Staatsgerichtshof. Vom 9. Juli
1921. [RGBl (deutsches) 905.] 1623.; Szab (2002) i. m. 230.
308
K elsen (1927a) i. m. 347.
309 B-VG 1920. 144. cikkely (1)(2) bekezds.

101

lami alkotmnybrsg azonban ebben az esetben sem jrhatott volna el.


A birodalmi jog ugyanis megelzte a tagllam jogt, mgpedig minden
jogforrsi formjban (alkotmny, trvny, rendelet), vagyis a birodalmi trvny magasabb szint jogforrs volt, mint a tagllam alkotmnya.
Ilyen tkzs a konkurl hatskrknl fordulhatott el [ld. 51., 71. ],
ahol a tagllam mindaddig alkothatott jogi normkat, amg birodalmi
szablyozs nem szletett. Hogy a tagllam ezt az alkotmnyban teszi-e
meg, vagy trvnyeiben, az mr a belgye volt. Amennyiben a birodalmi
trvny a tagllam alkotmnyval tkztt, csak azt lehetett vizsglni,
hogy a Birodalom nem lpte-e tl a hatskrt, nem kizrlagos tagllami hatskrben jrt-e el. Ha nem, akkor a tagllami alkotmny rintett
rendelkezst kellett megszntetni, mert az egy magasabb szint jogforrst srtett. Ha hatskr hinyban hozta, akkor pedig az elbb emltett
kzponti llambrsghoz lehetett fordulni, hiszen ez a Birodalom s a
tagllam kztti hatskri vita volt.
Az Alkotmnybrsg hatskrt vizsglva nem feledkezhetnk meg az
alapjogi brskodsrl sem.310 [Ld. 169.] Az els krds az, hogy az alapjogok szablyozsa vajon kizrlagos birodalmi hatskr-e. Ha igen, akkor birodalmi felhatalmazs nlkl tagllami brsg nem jrhat el benne.
A kizrlagos birodalmi hatskrknl a kzponti szably megjelensig
joghzag volt, a tagllam ugyanis azt kzponti norma hinyban sem szablyozhatta. [Ld. 51., 71.]. Lssuk akkor mi a helyzet az alapjogokkal. A
csszrsg idejn a nmet kzponti alkotmny alapjogi katalgust nem tartalmazott, azt a tagllamok szablyoztk,311 a Weimari Alkotmny viszont
mr rszletesen sszefoglalta az llampolgrok jogait s ktelezettsgeit.312
Felmerl a krds, hogy ez egyben tilalmat is jelentett-e a tagllamoknak,
hogy k brmilyen alapjogokat rint szablyozst kibocsssanak. Br erre
ktsget kizr vlaszt nem lehet adni, a tilalomknt trtn rtelmezs
azonban eltlzott lenne. Megltsom szerint ezt gy kell definilni, hogy a
birodalmi szinten biztostott jogokat a tagllam nem korltozhatta, ugyanakkor azokat kiterjeszthette. Pldul bri vdelmet ad az alapjogok rvnyeslsnek. gy az osztrk alkotmnybrsg az Anschluss esetleges
megvalsulsa utn is folytathatott volna alapjogi brskodst.313
310 Uo.
311
Szab (2002) i. m. 144145.
312
Szab (2002) i. m. 236240.
313
K elsen (1927a) i. m. 347.

102

56. A birodalmi llamhatalomban val rszeseds. Ausztrinak teht


az Anschluss vgrehajtsa esetn le kellett volna mondania tbb llamhatalmi jogostvny nll gyakorlsrl. Ezeket a birodalmi szervek
vettk volna t, de termszetes, hogy ebbl a csatlakoz Ausztrit sem
rekesztettk volna ki. A birodalmi trvnyhozs mindkt kamarjba a
lakossgszmval arnyos mandtum illette volna meg. A lakossg ltal kzvetlenl vlasztott Birodalmi Gylsbe a vlaszts tisztn lists
rendszerben zajlott, a prtok minden 60 000 szavazat utn kaptak egy
mandtumot.314 Ezen rendszer szerint nyilvnvalan Ausztria polgrai is
vlasztottak volna kpviselket a Birodalmi Gylsbe.
Mr tbb rdekessget rejtett magban a tagllamok kormnyai ltal
deleglt Birodalmi Tancsban az esetleges osztrk kpviselet megjelense. Mint korbban emltettem [ld. 47.], a nmet alkotmny mr eleve
rendelkezett Ausztrinak a msodik kamarban val jelenltrl, amely
viszont ellentmondott a bkeszerzdsnek. Persze, ha a Npszvetsg Tancsa megadja a jvhagyst, ez a problma felolddik.315 [Ld. 31.] Egy
krds azonban mg ekkor is felvetdtt: ezeket a szavazatokat Ausztria
kormnya egyedl gyakorolja-e, vagy tartomnyaival (volt tagllamaival) megosztja azt? A dilemma annak szvetsgi szervezdsbl ereden [ld. 52.] Poroszorszg miatt vetdtt fel. A porosz szavazatokat
ugyanis maga a Birodalmi Alkotmny megosztotta, azokat felerszben a
tagllam, felerszben annak tartomnyai birtokoltk.316
Ausztria esetben azonban ez pontosan gy nem is volt megvalsthat,
a tagllam mrethez kpest ugyanis tl sok tartomnya volt. Lakossgszma alapjn Ausztrit nyolc-tz szavazat illette volna meg a Birodalmi
Tancsban, ebbl teht ngy-tt kellett volna a kilenc tartomny kztt
sztosztani. Ezt a megosztst csak gy lehetett megvalstani, hogy a
szavazatok felt az osztrk tagllami kormny gyakorolja, a msik felt
pedig a tartomnyok kormnyai ltal mkdtetett llamtancs (volt Szvetsgi Tancs) birtokolja.317 A tartomnyok kztti megosztst azonban
nem tartotta mindenki elkpzelhetetlenek. Volt olyan elkpzels, amely
szerint a tartomnyokat annyi csoportra kell osztani, ahny szavazati jog
314
315
316
317

Szab (2002) i. m. 176.


Saint-germaini bkeszerzds 88. cikkely; K elsen (1970) i. m. 147. Brauneder
(2001a) i. m. 195. Lehner i. m. 266. Verosta (1968) i. m. 66.
WRV. 63. cikkely (1) bekezds Wittmayer (1926) i. m. 292.; Szab (2002) i.
m. 182183.
K elsen (1927a) i. m. 349.

103

megilleti ket a Birodalmi Tancsban, s ezek egymssal egyeztetve szavazhattak volna.318


Hozz kell azonban tenni, hogy Ausztria szmra ezt a ktelez megosztst valsznleg nem rtk volna el. Ugyanis Poroszorszg esetben
sem az volt a kivlt ok, hogy az tagllamknt is szvetsgi llam volt,
s tartomnyainak is jogokat akartak adni. Mg az 1867/1871-es alkotmny szm szerint meghatrozta a tagllamok szavazatszmt a msodik
kamarban, addig a Weimari Alkotmny ezt a lakossgszm arnyban
biztostotta, minden htszzezer lakos utn jrt egy szavazat.319 Poroszorszg azonban a Birodalom lakossgnak 60%-t tette ki, gy az esetben az ltalnos elvet korltozni kellett. Az alkotmny els tervezeteiben
a lakossgarnyos szavazatszm mellett kiktttk, hogy egy tagllam
sem brhatja a szavazatok tbb mint egyharmadt. Ez a szably nyilvnvalan Poroszorszgra vonatkoz klauzula volt. Az alkotmny vgleges
szvegben ezt kt tdre emeltk, ami engedmny volt Poroszorszg
irnyba, ugyanakkor a mandtumok egysgt megbontottk. Mg ms
tagllamok esetn az sszes szavazati jogot annak kormnya gyakorolta, addig a porosz szavazatoknak csak a fele volt a tagllami kormny
kezben, a msik fele tartomnyait illette.320 Mivel a megosztsnak az
oka az volt, hogy tlzott befolyst egy tagllam se szerezzen a Birodalmi
Tancsban, Ausztrira vonatkozan lnyegesen kisebb tagllam lvn
ilyen elrst nemigen vezettek volna be.321
57. Vltozsok az osztrk llamhatalmi szervek elnevezsben. Tekintettel arra, hogy Ausztria nll szvetsgi llam volt, llamhatalmi
szerveinek elnevezse ehhez igazodott. Nmetorszg tagllamaknt viszont ezek egy rsze flrerthetv vlhatott, vagy a Birodalom szerveivel sszekeverhet volt. Az els ilyen a Land kifejezs, Nmetorszg322
s Ausztria323 ugyanis tagllamait egyarnt ezzel az elnevezssel jellte
meg. Az Anschluss utn azonban Ausztria maga is egy Land lesz,
s ha az eddigi tagllamait (Karintia, Tirol stb.) tovbbra is gy hvjk,
318
Hugelmann (1996) i. m. 346.
319
WRV 61. cikkely.
320
Szab (2002) i. m. 182183.
321
Hugelmann (1996) i. m. 347.
322
WRV Els Fejezet.
323 B-VG 1920. negyedik frsz.

104

akkor azonos elnevezssel kt klnbz sttusz terletet jellnnek.324


Poroszorszg kapcsn is sz volt rla [ld. 52.], hogy a tagllam bels terleti egysgeinek ms Provinz (tartomny) elnevezsk volt, amely
Ausztria szmra is irnyad lett volna.
Nem ilyen mrtkben zavar, de mg mindig flrertst okozhatott a
szvetsgi jelz hasznlata az osztrk llamhatalmi szervek megjellsre. A nmet llamfejlds sorn a kzponti llam elnevezsnl a
Reich (birodalom) s a Bund (szvetsg) hasznlata folyamatosan
vltakozott. Mivel a weimari Nmetorszg a csszrsg buksa utn is
megtartotta a Nmet Birodalom elnevezst,325 a kzponti szervek nevei is
ehhez igazodtak (Birodalmi Gyls, Birodalmi Elnk stb.). gy az osztrk
szervek elnevezse eltti szvetsgi jelz nem jelentett a nmet kzponti szervekkel nvazonossgot. Az alkotmnyjogi tartalma azonban a
kt jelznek, ennek ellenre azonos volt. A trvnyhozs msodik kamrjnl a Szvetsgi Tancs helyett pldul sokkal clszerbb vlt volna a
poroszoknl alkalmazott llamtancs elnevezs hasznlata.326 [Ld. 52.]
Ms okbl kifolylag az osztrk kpviselhz Nemzeti Tancs elnevezse is vltoztatsra szorulhatott volna. Egyrszrl a nv hallatn
a Nmet Birodalmon bell kevesen gondolnnak az osztrk nemzetre,
sokkal inkbb a nmet nemzet llamhatalmi szervnek vlnk. Ennl
azonban volt egy nyomsabb ok is, a kzponti alkotmny a tagllamok
trvnyhoz szerveit Landtag elnevezssel illette,327 gy ennek felvtele
alkotmnyos ktelezettsg is volt.328
324
K elsen (1927a) i. m. 337.
325
WRV 1. cikkely.
326 Az osztrk kzponti llamhatalmi szervek elnevezsnl a Szvetsgi Tancs
(Bundesrat) volt az, amelyet a nmet kzjogtrtnetben korbban mr alkalmaztak. 1867-tl 1918-ig gy neveztk a nmet trvnyhozs msodik kamarjt. Ezt ugyan a Weimari Alkotmny 1919-ben Birodalmi Tancsra (Reichsrat)
vltoztatta, de a Bundesrat kifejezs a nmet kzjogban mr egy sajtos jelentstartalmat nyert, egy egsz kormnyzati szisztmt testestett meg. Nem
tekinthet csupn vletlennek az sem, hogy 1871-ben, amikor Nmetorszg
ismt felvette a birodalom elnevezst, a msodik kamara neve tovbbra is Szvetsgi Tancs maradt. S a centralizci irnyba mutat jelzs volt, hogy 1919ben Birodalmi Tancsra vltozott a neve. A Szvetsgi Elnk s a Szvetsgi
Kormny elnevezst 1949-ig nem alkalmaztk, mivel a Nmet Szvetsgnek
(18151866) laza llamszvetsg lvn nem volt kzponti kormnya. De ez
akkor is zavar lett volna, hiszen a tagllamok feletti kzponti szervre utal.
327
WRV 36. cikkely.
328
K elsen (1927a) i. m. 337.

105

58. Bcs jogllsa. Ausztrinak Nmetorszghoz trtn csatlakozsa


esetn felmerlt az a lehetsg is, hogy a fvrosnak klnleges sttuszt,
nll tagllami jogllst kellene biztostani.329 rdekes azonban, hogy a
Nmet Nemzet Szent Rmai Birodalmnak 1806-os megsznse utn ilyen
sttuszt jonnan mr egy vros sem kapott. Amelyeknek mg volt ilyen
jogllsuk, annak megszerzse tbb vszzados mltra tekintett vissza. A
XIX. szzadra egybknt jelentsen lecskkent a szmuk, mg a kskzpkorban tbb tucatnyi ilyen n. szabad (birodalmi) vrost tallhatunk;
az 1815-ben alaptott Nmet Szvetsgben szmuk mr csak ngy,330 A
Weimari Kztrsasgban pedig hrom volt.331 Nmelyikknl lnyegesen
nagyobb vrosok sem brtak ezzel a sttusszal, elg pldaknt a Birodalom
ngymillis fvrost felhozni, amely nem volt birodalmi vros. Ez mg
persze nem zrja ki, hogy Bcs megkapja ezt a jogllst, a Weimari Alkotmny ugyanis lehetv tette a tagllamok terleti beosztsnak mdostst,332 amely j tagllam ltrehozsa is lehetett.
Ez teht elssorban nem jogi, hanem politikai krds volt. Bcs mreteit s fejlettsgt tekintve minden valsznsg szerint alkalmas lett volna
arra, hogy Nmetorszgon bell nll tagllamknt funkcionljon. De
ha brmely vros megkapja ezt a jogllst, az kiszakad egy tagllambl, amelynek gy a Birodalmon belli slya cskken. Poroszorszg az
szak-nmet Szvetsg megalaptsakor nem minden korbbi tagllammal alkotott j szvetsgi llamot. Azok egy rszt magba olvasztotta, s
a maradk llammal hozta ltre az j tmrlst. Tette ezt azrt, hogy a
porosz lakossg minl nagyobb rszt tegyen ki a szvetsgen bell. Teljesen logiktlan lett volna, hogy ebben a helyzetben Berlint hagyja nll
tagllamknt elszakadni.333 Amennyiben az Anschluss-ra sor kerl, ezt
a krdst az dnttte volna el, hogy Ausztria tbbi terlete hogyan viszonyul hozz, illetleg az, hogy a Birodalom akarja-e tagllamainak szmt
329
330

Merkl (1927) i. m. 539.


Hamburg, Brma, Lbeck s Frankfurt (am Main). [Huber (1957/1990) i. m. 1.
ktet 584.]
331
Hamburg, Brma s Lbeck. [Huber (1957/1990) i. m. 6. ktet 839846.]. Frankfurtot mg az szak-nmet Szvetsg 1867-es megalaktsakor beolvasztottk
Poroszorszgba, szabad vrosi sttuszt ezzel elveszette. [MeyerAnschtz i.
m. 189. Huber (1957/1990) i. m. 3. ktet 578585. Szab (2002) i. m. 97.]
332
Szab (2002) i. m. 171.
333 Berlin Nmetorszg 1990-es jraegyestse utn tagllami jogllst kapott.
Poroszorszgot azonban, mint tagllamot, mg a msodik vilghbor utn
megszntettk.

106

tovbb szaportani. Azt azonban egyrtelmen megllapthatjuk, hogy


Ausztria csatlakozsnak Bccsel egytt kellett volna megtrtnnie, hiszen a tagllamonknti csatlakozs nehezen volt kivitelezhet334 [ld. 50.],
s ezt kveten kerlhetett volna napirendre a krds.
59. A megvalsts mdja. Az Anschluss vgrehajtsra jogtechnikailag kt megolds knlkozott. Az egyik az llamszerzds megktse, a msik pedig a kt llam azonos clra irnyul kln trvnyhozsi aktusa.335
Felvetdtt, hogy az llamszerzds nem a legjobb megolds, mert az ltalban kt idegen llam kztt jn ltre.336 Itt az idegen nyilvnvalan nem
nemzetkzi jogi szempontbl rtend, hiszen Ausztria ebbl a szempontbl
ugyanolyan idegen llam volt, mint Lengyelorszg, vagy Csehszlovkia s
mg lehetne sorolni. Ez alatt trtnelmi kapcsolatot kell rtennk: egy llamba visszatr egy olyan rsz, amely korbban tagja volt annak, csak a
klnbz trtnelmi esemnyek folyamn kiszakadt belle. A csatlakozs
formiban valban lehet klnbsgeket tallni, de a trtnelmi pldk kztt az llamszerzdsre is van plda. Ha ppen a nmet egysg ltrejttt vizsgljuk, a dl-nmet llamok 1871-ben az szak-nmet Szvetsggel
kttt llamszerzdsekkel csatlakoztak ahhoz,337 s tettk ezzel lehetv a
Nmet Birodalom megalaptst.
Ugyanakkor a nmet alkotmny egyrtelmen kimondta,338 hogy ms
terleteket (j tagllamokat) birodalmi trvny ltal lehet a Nmet Birodalomba felvenni. Ez Nmetorszg rszrl nehezebb tette az llamszerzds
lehetsgt. gy mgis a prhuzamos trvnyhozs ltszott a legjrhatbb
tnak,339 s az mindenkppen egyszerbb megoldst jelentett.340
Az Anschluss esetleges megvalstsa kapcsn lthattuk, hogy az elssorban Ausztria idomulst jelentette az egysges Nmetorszg alkotmnyos rendszerhez [ld. 49.], amelyet npszavazssal kellett megersteni.341 Az osztrk alkotmny rendelkezsei szerint ugyanis annak tfog
334
335
336
337
338
339
340
341

Merkl (1927) i. m. 538. K elsen (1927a) i. m. 334.


Merkl (1927) i. m. 544. K elsen (1927a) i. m. 331.
Merkl (1927) i. m. 544. Merkl (1996) i. m. 355.
Strisower (1996) i. m. 356. Szab (2002) i. m. 100.
WRV 2. cikkely.
K elsen (1927a) i. m. 352.
Strisower (1996) i. m. 356., Hugelmann (1996) i. m. 345.
Merkl (1927) i. m. 544.

107

mdostsa csak akkor lphet hatlyba, ha azt npszavazssal megerstettk.342 [Ld. 208.]
60. Az nkntessg. A csatlakozs vagy egyesls problmakrnl [ld.
49.] lthattuk, hogy a kt mdozat kztti vlasztst leginkbb az rintett
llamok mrete hatrozta meg. Azrt volt a csatlakozs az egyetlen lehetsges alternatva, mert Ausztria Nmetorszgnl lnyegesen kisebb volt. Ebben a helyzetben viszont az is felvetdhet, hogy a nagyobb llam a kisebbet
presszi al helyezi a csatlakozs megvalstsa rdekben. Csatlakozsrl
azonban csak akkor beszlhetnk, ha az nkntesen trtnik s nem kls nyomsra. Ezen utbbi esetben nem csatlakozs, hanem csatols (annexi) trtnik.343 Nyilvnval, hogy az nkntessget Ausztria oldalrl kell
vizsglnunk, amely krds 1938-ban vlt rdekess. Vajon a megvalsult
Anschluss valban csatlakozs volt-e, vagy annexi? [Ld. 62.]
61. Az 1931-es vmuni-tervezet. A mlyl gazdasgi vlsg kedveztlen hatsainak mrsklsre 1931-ben Nmetorszg s Ausztria trgyalsokat kezdett egy egysges vmterlet kialaktsrl.344 Ez azonban vitkat
vltott ki, hiszen a saint-germaini bkeszerzds rtelmben Ausztrinak
nemcsak a fggetlensg tnyleges feladshoz, hanem ezek elksztshez
tett lpsekhez is a Npszvetsg Tancsnak egyetrtst kellett krnie.345
[Ld. 31.] Vajon a vmuni az Anschluss elksztse, vagy pedig nem?
Nyilvnval, hogy a Nmetorszghoz trtn csatlakozssal egysges vmterlet lesz, vagyis bizonyos rtelemben tnyleg egy lps ebben az irnyban. A nmet egysg ltrejttt is egy gazdasgi integrci elzte meg,
Poroszorszg az szak-nmet llamokkal 1818-ban egysges vmterletet
hozott ltre, amelyet aztn bvtettek is.346 A gazdasgi integrcit ezutn
politikai kvette. Ugyanakkor sok olyan vmunit tallhatunk, amelyet
nem kvet semmilyen politikai integrci.
Az gy vgl a Npszvetsg mellett mkd hgai lland Nemzetkzi
Brsg el kerlt, amely zld jelzst adott a vmuninak. Kimondta, hogy
342
343
344
345
346

Adamovich (1927) i. m. 265. Neschwara i. m. 114.


Merkl (1927) i. m. 537.
Brauneder (2001a) i. m. 217.
Saint-germaini bkeszerzds 88. cikkely; Brauneder (2001a) i. m. 217.
Lehner i. m. 266.
Huber (1957/1990) i. m. 1. ktet 215., 810811. Szab (2002) i. m. 5657.
Forsthoff i. m. 143145. MeyerAnschtz i. m. 170171.

108

ez nem a fggetlensg feladsa irnyba tett lps, gy a Npszvetsg Tancsnak elzetes jvhagysa nlkl is ltrehozhat a Nmetorszg s
Ausztria kztti vmuni.347 A msodik genfi egyezmny azonban megakasztotta a folyamatokat.348 [Ld. 43.] Ausztria r volt szorulva az jabb
gazdasgi seglyekre, gy br a vmuni nemzetkzi jogilag szablyos lett
volna, mgis lemondtak rla. Ezzel prhuzamosan Nmetorszg is folytatott trgyalsokat a hbors jvttel enyhtsre, ahol jelents sikert rt el,
mert a gyztes hatalmak lemondtak ilyen irny kvetelseikrl.349 Ez volt
az az eszkz, amellyel Nmetorszgot is eltntortottk a vmuni tovbbi
forszrozstl.
62. Az Anschluss 1938-as megvalstsa. A ncik nmetorszgi hatalomtvtele utn az Anschluss irnti trekvsek osztrk oldalon albbhagytak. Annak ignye mgpedig egyre ersebben Nmetorszg oldalrl jelent meg. gy azokat a nemzetkzi jogi akadlyokat, amelyeket
a hszas vekben Ausztria is szeretett volna lekzdeni, most a vdekezs
eszkzeknt kezdte hasznlni.
1933/1934-ben Ausztriban is jelents belpolitikai vltozsok zajlottak
le, a parlamenti demokrcit felszmoltk. [Ld. 220230.] Nvleg egy
hivatsrendi alkotmnyt vezettek be, valjban azonban szksgrendeleti
kormnyzs folyt. Az Anschluss-t ellenz Engelbert Dollfu szvetsgi kancellrt 1934 jliusban szlsjobboldali lzadk meggyilkoltk, de
a kormnynak sikerlt elfojtani a puccsot. A fokozd nmet nyomsra
1936 jliusban egyezmnyt ktttek Nmetorszggal, amely nvelte annak befolyst.350 [Ld. 322.] 1938 tavaszn viszont Nmetorszg mr nylt
kvetelssel llt el, hogy ha Ausztria tovbbra is ellenzi az Anschluss
megvalstst, azt katonai ervel fogjk vgrehajtani. Ellenlpsknt a
kormny egy Ausztria fggetlensgrl szl npszavazs kirsrl hatrozott. Ezt azonban Hitler mindenkppen meg akarta akadlyozni, s
ezrt gy dnttt, hogy a npszavazs tervezett idpontja eltt vgrehajtja
Ausztria bekebelezst. Kurt Schuschnigg szvetsgi kancellr ktsgbeesett nemzetkzi seglykrsre rtkelhet vlasz nem rkezett, amely a
kormny lemondshoz vezetett. Az j szlsjobboldali kormny asszisz347
348
349
350

Brauneder (2001a) i. m. 217.


Brauneder (2001a) i. m. 217.
Huber (1957/1990) i. m. 7. ktet 994999.
WalterMayer i. m. 3031. Adamovich (1947) i. m. 33.

109

tlsa mellett pedig 1938. mrcius 13-n a nmet csapatok ellenlls nlkl
bevonultak Ausztriba.
Ez a folyamat veti fel a krdst, hogy Ausztria oldalrl megvolt-e a
csatlakozshoz szksges nkntessg? [Ld. 60.]. A msodik vilghbor
utn egyrtelmen gy foglaltak llst, hogy nem. 1938-ban nem csatlakozs, hanem katonai annexi trtnt.351 Ezt azonban nemcsak a hbor
utni esetleges vlemnyvltozssal lehet altmasztani. Az ugyanis ktsget kizran bizonythat, hogy az Ausztria nemzetkzi jogi kpviseletre jogosult llamhatalmi szervek (Szvetsgi Elnk, Szvetsgi Kancellr,
Szvetsgi Kormny) egyrtelmen elleneztk a Nmetorszghoz trtn
csatlakozst. A nmet bevonuls eltti kormnyvltsra a katonai fenyegets hatsra kerlt sor. Ennek trvnyestshez a katonai bevonuls utn
megtartott npszavazs nem tnik elgsges kompenzcinak. Ebbl pedig
levonhat a kvetkeztets: br az 1938. mrciusi esemnyeket a kznyelvben Anschluss-nak nevezzk, de az nemzetkzi jogi rtelemben nem
csatlakozs. Itt valjban okkupci, majd annexi trtnt. Ausztria nem
csatlakozott Nmetorszghoz, hanem ezen utbbi er alkalmazsval maghoz csatolta a kisebb llamot.
Kln rdekessg az is, hogy Sei-Inqart, a frissen kinevezett ncibart
kancellr az Ausztria s Nmetorszg egyestsrl szl trvnyt352 szablytalanul hirdette ki a hivatalos lapban. Br a kormnynak volt felhatalmazsa akr az alkotmnnyal konkurl jogforrsok kibocstsra is [ld.
228229., 299.], de ezt a jogszablyt a kormnylsen nem bocstottk
szavazsra, gy azt nem fogadtk el szablyszeren.353 Ebbl egyesek azt
a kvetkeztetst vontk le, hogy Ausztria mindvgig nll llam maradt,
s 1938 s 1945 kztt a jogalanyisgt nem, csak a cselekvkpessgt vesztette el.354
A fggetlensg 1945-s helyrelltsa utn [ld. 336.] az Anschluss
krdse lekerlt a napirendrl, amelynek tbb oka is volt. A Hitler ltal
megvalstott okkupcihoz rossz emlkek fzdtek, az Anschluss-t sokan ezzel azonostottk. A msik, s taln mg nyomsabb rv, hogy a msodik vilghbor utn megsznt az eurpai nagyhatalmak vetlkedse;
351
WalterMayer i. m. 31.
352 Bundesvarfassungsgesetz ber die Wiedervereinigung sterriechs mit dem
Deutschen Reich. [BGBl. 75/1938]
353
Merkl (1955) i. m. 440.
354
Uo.

110

ppen ellenkezleg: integrcis folyamat indult el. Ebben a helyzetben a kis


llamok ltt nem fenyegette olyan veszly, mint a kt vilghbor kztt.
63. Epilgus. Az els vilghbor elvesztsvel felboml Osztrk-Magyar Monarchia kt kis llamot hagyott maga utn. A kt vilghbor kztti idszakban azonban az eurpai nagyhatalmak nehezen kiszmthat
politikai jtszmiban az ilyen kis orszgok helyzete, klnsen ha azok
a hborban a vesztes oldalon lltak, bizonytalan volt. Ausztria a nmet
egysg fl vszzaddal korbbi megteremtsbl azrt maradt ki, mert a
soknemzetisg birodalom teljes terlete egy egysges nmet llamba nem
volt integrlhat. [Ld. 45.] gy Ausztria nem is tudott az egysgteremt
mozgalom lre llni.
Az els vilghbor utn ltrejtt Ausztria azonban mr csak nmetek
lakta terleteket foglalt magba, gy a nmet egysghez val csatlakozsnak bels akadlya elhrult. A kt tnyez egyttes hatsaknt ers trekvs volt tapasztalhat az Anschluss megvalstsra. A gyztes hatalmak
viszont nem akartk, hogy Nmetorszg tovbb ersdjn, ezrt a csatlakozst egyelre levettk a napirendrl, s azt a Npszvetsg jvhagyshoz
ktttk. Alkotmnyjogi tervezetek azonban kszltek az Anschluss kivitelezhetsgrl.
A leglnyegesebb problmt a demokratikus llamokra jellemz hatalommegoszts jelentette. Kt szvetsgi llamrl lvn sz a horizontlis
mellett egy ers vertiklis hatalommegoszts is ltezett. A krds az volt:
lehet-e egy szvetsgi llamot egy msik szvetsgi llamba integrlni gy,
hogy a csatlakoz orszg llamszervezeti felptst ne kelljen alapveten
megvltoztatni. Ez elssorban a befogad llam alkotmnyos berendezkedstl fggtt, nevestve attl, hogy az tagllamainak milyen alkotmnyozsi autonmit ad. A Weimari Alkotmny erre vonatkozan csak
nhny a kztrsasgi llamformval s a demokratikus kormnyzattal
sszefgg alapelvet llaptott meg, egybknt mindent a tagllamokra
bzott. Ez lnyegben lehetv tette, hogy Ausztria az llami hatskrk
szksgszer cskkentsvel, de a meglv llamszervezet fenntartsval
csatlakozhasson Nmetorszghoz. Erre azonban a Npszvetsg nem adott
engedlyt, s Nmetorszg szlsjobboldali radikalizldsa utn pedig mr
Ausztria nem akart csatlakozni. gy vgl 1938-ban Ausztria nem Anschluss, hanem katonai okkupci tjn vlt Nmetorszg rszv. A fggetlensg 1945-s visszanyerse utn a Nmetorszghoz val csatlakozs
gondolata mr nem ledt jj.

3. fejezet
Az 1920. vi alkotmny s novelli
(1925 1929)
I. Alapvetsek
64. Az alkotmny ltrejtte. Lthattuk, hogy Ausztriban a trvnyhozs mkdse a forradalmat kveten egy pillanatra sem szakadt meg,
hiszen az 1911-ben vlasztott Birodalmi Tancs nmet kpviseli ideiglenes nemzetgylss alakultak t.355 [Ld. 4.] Ez lehetv tette, hogy az j
alkotmny elksztshez szinte azonnal (1918 novemberben) hozzfogjanak.356 Nmetorszgban az els szvegvltozattal 1919 janurjban tallkozhatunk,357 de augusztusban, teht r alig tbb mint fl vvel, mr ki
is hirdettk az j alkotmnyt.358 Ausztriban viszont erre 1920 oktberig
kellett vrni, teht az elkszts megkezdstl a kihirdetsig kzel kt
v telt el. Ennek konkrt oka volt, hogy Nmetorszgban egy hivatalos alkotmnytervezet kszlt, amelyet szinte azonnal az alkotmnyozsi eljrs
formlis tjra helyeztek.359 Persze ez alapveten nem technikai krdsknt
jelentkezett, hiszen egy alkotmnytervezetet Ausztriban is viszonylag
knnyen meg tudtak szvegezni. Nmetorszgban ez azrt vlhatott rgtn
hivatalos alkotmnytervezett, mert a szmottevbb politikai erk kztt az
alapkrdsekben konszenzus volt. Jogszok s trsadalomtudsok tollbl
itt is szmos alkotmnytervezet kszlt,360 ezek azonban nem jelenthettek
konkurencit a Hugo Preu ltal ksztett hivatalos tervezetnek.
355

Schefbeck i. m. 56.; Merkl (1919/1920) i. m. 1. Goldinger i. m. 23.; Ijjas


(1986a) i. m. 10.; K elsen (1920) i. m. 247. Brauneder (1994a) i. m. 153.
356
Lehner i. m. 289.
357
Szab (2002) i. m. 168169.
358
Szab (2002) i. m. 172.
359 Az 1919. janur 20-n megjelent els nyilvnos alkotmnytervezetet februr
folyamn trgyalta a kormny, majd az ideiglenes alkotmny szerint a tagllamok kpviseletre jogosult llambizottsghoz utaltk. Ezutn terjesztettk
a weimari nemzetgyls Alkotmnygyi Bizottsga el, ahol ngy hnapig
vitztak rla. Ez volt az a frum, ahol a legalaposabban ttrgyaltk a tervezetet, amelynek eredmnyessge meg is mutatkozott, hiszen a nemzetgyls
plenris lse alig egy hnapon keresztl trgyalta, s megtrtnhetett az alkotmny felett tartott vgszavazs. [Szab (2002) i. m. 168169.]
360
Fenske i. m. 2733.; Szab (2002) i. m. 168.

112

Nhny pldt emltve, Nmetorszgban a Birodalom s a tagllamok


kztti viszonyban csak az volt a vita trgya, hogy a tagllamok terleti
beosztst miknt lehessen megvltoztatni.361 A legfontosabb krdsben,
a kt llami egysg kztti hatskri megosztsban azonban nem voltak
les nzeteltrsek. Ausztriban viszont a kt legnagyobb politikai er
kztt az is vita trgyt kpezte, hogy a jv Ausztrijnak decentralizlt egysgllamnak [ld. 14.], vagy szvetsgi llamnak kell lennie.362
Az llamft vve msodik pldaknt, Nmetorszgban az ers Birodalmi
Elnkre pt flprezidencilis rendszerben viszonylagos konszenzus alakult ki.363 Ausztriban viszont nemhogy a jogllsban nem volt egyetrts, de mg abban sem, hogy egyltaln kell-e szvetsgi llamf.364
Ezek utn nem kell csodlkoznunk azon, hogy sok, egymssal konkurl alkotmnytervezet kszlt, s kt vre volt szksg ahhoz, hogy sorozatos
kompromisszumok rn elfogadjk az j alkotmnyt. A kt v is kevs volt
azonban tbb fontos krds megoldshoz, gy a hosszas alkudozs sem
hozott teljes eredmnyt. Erre legjobb pldaknt az alapjogok problmakrt lehet felhozni. A kt nagy parlamenti er kztt ebben a krdsben
olyan nzetklnbsgek voltak, hogy vgl az alapjogokat kihagytk az
alkotmnybl, s az 1867-ben elfogadott alaptrvnyek hatlyt tartottk
fenn.365
361
Szab (2002) i. m. 181.
362 A szocildemokratk egykamars, npkpviseleti alapon szervezd trvnyhozst szerettek volna ltrehozni. A tartomnyi beoszts fenntartst nem elleneztk, de tagllami kamara hinyban ezek jogllsa kizrlag a kzponti
trvnyhozs akarattl fggtt volna. A nekik sznt hatskrk is lnyegesen szkebbek voltak, mint a keresztnyszocialistk elkpzelsei szerint, akik
ktkamars trvnyhozssal szmoltak, s a npkpviseleti kamara mell egy
tagllami kamart akartak fellltani. [Lehner i. m. 290.]
363 A kt legvitatottabb pont az llamf megbzatsi ideje s a passzv vlasztjog
krl alakult ki. Az els, nyilvnossgra mg nem hozott tervezetben a Birodalmi Elnk mandtuma tz vre szlt volna, azonban ezt ht vre cskkentettk. A hosszabb vlasztsi ciklusra voltak ksbb mdost indtvnyok, de
ezeket a nemzetgyls nem fogadta el. A vlaszthatsg kapcsn az 1918 eltt
kormnyz uralkodcsaldok kizrsa merlt fel [ld. 115.], amit a szocildemokratk tmogattak volna, de a polgri prtok elutastsa miatt nem kerlt
bele az alkotmnyba. [Szab (2002) i. m. 169.]
364 Ausztriban a keresztnyszocialistk egy ersebb llamfi tisztben gondolkodtak, a szocildemokratk viszont nem is tartottk szksgesnek a Szvetsgi
Elnk tisztsgt. Elkpzelsk szerint a kzponti vgrehajt (kzigazgatsi) hatalom egyetlen szerve a Szvetsgi Kormny lett volna. [Lehner i. m. 290.]
365
Ermacora (1982) i. m. 2137.; Ermacora (1980) i. m. 5361.

113

A jogtudsok kzl az alkotmnytervezetek elksztsben a legfontosabb szerep Hans Kelsennek jutott, aki t,366 ms kutatsok szerint hat367
szvegtervezetet ksztett. Kelsen llamelmleti felfogsa az alkotmny
szerkezetn is megmutatkozik, amirl nemsokra bvebben is szlni fogok. [Ld. 65.] Ksztett mg tervezetet az alkotmny- s kzigazgatsi
reformmal megbzott llamtitkr Michael Mayer professzor is.368 1920
folyamn kt tartomnyi konferencira is sor kerlt, februrban Salzburgban, prilisban pedig Linzben. Ezen utbbi szintn ksztett egy
szvetsgi alkotmnytervezetet, amely linzi tervezet-knt vonult be az
alkotmnytrtnetbe.369 Ms elkpzelseket is tvzve kt vi vajds
utn ezekbl jtt ltre Ausztria 1920-as alkotmnya.370
65. Hans Kelsen hatalommegosztsi elmlete s annak hatsa az alkotmny szerkezetre. Az elbbiekben lthattuk, hogy Hans Kelsennek
jelents befolysa volt az alkotmny elksztsre. Ennek egyik legltvnyosabb momentuma a szerkezeti felpts kapcsn fedezhet fel. A hrom klasszikus hatalmi gat Kelsen is elklnti,371 de ezeket kt csoportba sorolja: egyik oldalra a trvnyhoz hatalmat, a msik oldalra pedig az
igazsgszolgltatst s a kzigazgatst.372 Az 1920-as osztrk alkotmny
ezrt a hrom klasszikus hatalmi gat kt fejezetben trgyalja: a msodik frsze a szvetsgi trvnyhoz hatalom felptst s mkdst
szablyozza, a harmadik frsz pedig a szvetsgi vgrehajt hatalom
gyakorlst. Ezen utbbi azonban kt jelents egysgbl ll, az egyik a
szvetsgi kzigazgats, a msik pedig az igazsgszolgltats, vagyis az
osztrk alkotmny a vgrehajt hatalom fogalmt kiterjeszten rtelmezi.
Ebben termszetesen van logika, hiszen valjban a brsgok is vgrehajtjk a trvnyeket. Voltak azonban olyan alkotmnytervezetek is, ahol
a klasszikus hatalmi gak hrom kln fejezetbe voltak tagolva.373 gy az
366
Lehner i. m. 290.
367
Ermacora (1982) i. m. 21.
368
Brauneder (2001a) i. m. 211.
369
Brauneder (2001a) i. m. 211.
370 Gesetz vom 1. Oktober 1920, womit die Republik sterreich als Bundesstaat
eingerichtet wird (Bundes-Verfassungsgesetz) [BGBl) 1920/1]
371
K elsen (1993) i. m. 229.
372
K elsen (1993) i. m. 230.
373
Ms alkotmnytervezetekben a hrom klasszikus hatalmi g mg hrom kln fejezetben szerepelt. Ld. pldul a forradalom egyik meghatroz alakj-

114

alkotmnynak ez a szerkezeti eleme egyrtelmen Kelsen hatst mutatja.


Az alkotmny trgyalsa folyamn mi is ezt a fogalomrendszert fogjuk
kvetni, vagyis a szkebb rtelemben vett (igazsgszolgltats nlkli)
vgrehajt hatalmat kzigazgatsnak nevezzk. Ettl csak a tagllamok
kapcsn lehet eltrni, arra val tekintettel, hogy az igazsgszolgltats kizrlagos szvetsgi gy volt. [Ld. 74.] gy a tagllamoknl a vgrehajt
hatalom nem jelenthet mst, csak a kzigazgatst.
Azt azonban hangslyozni kell, hogy a brskods s a kzigazgats
kztti nhny kzs vons Kelsennl sem jelenti ezek sszefondst. A
brskodst a kzigazgatstl is szigoran elklnti.
66. A szvetsgi llamberendezkeds. Nmet-Ausztria kapcsn mr
ttekintettk, hogy az llamszvetsget, a szvetsgi llamot s a decentralizlt egysgllamot miknt tudjuk egymstl elhatrolni. [Ld. 14.]
Ausztria szempontjbl nyilvnvalan az utbbi kett elklntse a lnyeges, hiszen az llamszvetsgi szervezds lehetsge fel sem merlt.
Az egykori Osztrk Csszrsgon bell voltak a helyi nkormnyzatok
s a kzponti llam kztti bels egysgek, de ezeket csak tartomnyoknak nevezhetjk, azok nem voltak tagllamok. A rgi Ausztria ugyanis
decentralizlt egysgllam volt. [Ld. 12.] Nmet-Ausztria rvid, tmeneti peridusban ntt a tartomnyok autonmija, de azok jogllsnak
meghatrozsa mg mindig a kzponti hatalom kizrlagos hatskrbe
tartozott, ami miatt nem volt szvetsgi llamnak tekinthet. [Ld. 15.]
Az 1920-as alkotmnyban azonban ez irnyba is elmozduls trtnt.
A tagllamok kpviseletre hivatott Szvetsgi Tancsnak ugyanis a tagllamok jogllst rint egyes alkotmnyi rendelkezsek mdostsnl ugyan elg korltozott mdon, de mgis egy specilis vtjogot
biztostottak.374 [Ld. 192.] A korltozott vtjoggal prhuzamosan azt
nak, Karl Rennernek az ideiglenes alkotmnyrl szl tervezett. [Brauneder
(1994b) i. m. 180.]
374 A Szvetsgi Tancsnak specilis jogai elssorban a sajt jogllst rint alkotmnyi rendelkezsek mdostsnl volt. Nhny erre vonatkoz passzust csak
akkor lehetett mdostani, ha azt legalbb ngy tagllam delegltjainak a felefele tmogatta. [B-VG 1920. 35. cikkely (4) bekezds Adamovich (1927) i. m.
265.; ld. 192.] Ez sem volt viszont jelents akadly, mert a kilenc tagllambl
mindssze ngy tmogatsa kellett, s innen sem az sszes deleglt, hanem csak
a tbbsgk. Ez annyit jelentett, hogy a kb. 50 fbl ll Szvetsgi Tancsban
10-15 igen szavazattal tvihet volt egy ilyen trgy alkotmnymdosts is.
Ez a jogostvny viszont elegend volt ahhoz, hogyha a tagllamok egysgesen
sszefogtak, akkor a rjuk vonatkoz alkotmnymdostst blokkolni tudtk.

115

sem szabad elfelejtennk, hogy a Szvetsgi Tancs tagjai szabad mandtummal brtak [ld. 98.], vagyis a tagllamok nem utasthattk ket.
A tagllamok utastsi jog nlkl, egy eleve gyenge llamhatalmi jogostvnnyal br parlamenti kamarn keresztl, csak igen halvny befolyst tudtak gyakorolni az llammkdsre. De ha halovnyan is, ezzel
mgiscsak teljeslt az a felttel, hogy az autonm bels egysgek jogai
nem kizrlag a kzponti hatalom dntstl fggtek, hanem azok megvltoztatsval szemben a tagllamok vtt emelhettek. Persze ez ersti
azt a tnyt is, hogy Ausztria llamberendezkedsben sok unitrius elem
is fellelhet.375
Mindemellett azonban arra, hogy Ausztria decentralizlt egysgllambl szvetsgi llamm alakult, az alkotmny cmnek megfogalmazsa
is bizonytkul szolgl, amely szerint: Az 1920. vi oktber 1-jei trvny, amellyel az Osztrk Kztrsasg szvetsgi llamberendezkedst
nyert (szvetsgi alkotmnytrvny)376 Ez arra utal, hogy Ausztria ezzel
az alkotmnnyal vlt szvetsgi llamm.
A ksbbi alkotmnyfejlds egyes korszakai a szvetsgi berendezkedsre vonatkozan ellenttes tendencikat is mutatnak. Mg az alkotmny
hatlybalpse utni novellk centralizcis trekvseket kzvettettek
[ld. 67.], a 70-es 80-as vekben megizmosodtak a fderatv berendezkeds erstsnek hvei.377 Az Eurpai Unihoz val csatlakozs pedig jra
felvetette a bels llami struktra reformjt.378
67. Az alkotmnynovellk s a Weimari Alkotmny hatsa. A trgyalt idszakban (19201955) az osztrk alkotmnynak kt jelents novellja volt. Az elst 1925-ben,379 a msodikat 1929-ben380 fogadtk el.
Az els, 1925-s, novella jelentsge nmileg kisebb volt. Az egyrszt a
375
K ajtr (1992) i. m. 63.; K ajtr (1993) i. m. 166.
376 Gesetz vom 1. Oktober 1920, womit die Republik sterreich als Bundesstaat
eingerichtet wird (Bundes-Verfassungsgesetz) [BGBl 1920/1]
377
K ajtr (1992) i. m. 6364.; K ajtr (1993) i. m. 166.
378
K ajtr (1992) i. m. 6566.; K ajtr (1993) i. m. 167.
379 Bundesverfassungsgesetz vom 30. Juli 1925, betreffend einige Abnderungen
des Bundes-Verfassungsgesetzes 1. Oktober 1920, B.G.Bl., Nr. 367
(Bundesverfassungsnovelle). [BGBl 1925/268]
380 Bundesverfassungsgesetz vom 7. Dezember 1929, betreffend einige
Abnderungen des Bundes-Verfassungsgesetzes 1. Oktober 1920 in der
Fassung des B.G.Bl. Nr. 367 von 1925. (Zweite-Bundesverfassungsnovelle)
[BGBl 1929/392]

116

szvetsg s a tagllamok viszonyt rintette,381 msrszt kiterjesztette a


Szvetsgi Kormny rendeletalkotsi jogkrt. Ezen tl nmileg bvtette
az Alkotmnybrsg hatskrt is, s kiterjesztette a tagllamok feletti
pnzgyi ellenrzst.382
A msodik alkotmnynovellt slyos belpolitikai vlsgok idztk el,383
amelynek hatsra a Szvetsgi Elnk jogllst jelentsen megerstettk.384 Szigorbb sszefrhetetlensgi szablyokkal s a kinevezsi rend
megvltoztatsval depolitizltk az Alkotmnybrsgot s a Kzigazgatsi Brsgot. tszerveztk a Szvetsgi Tancsot, amelynek keretben
a tagllamok kpviselit a hivatsrendek kpviselivel egsztettk ki, s
vgl ismtelten rintettk a szvetsg s a tagllamok viszonyt.385
Az 1929-es (msodik) alkotmnynovella sok esetben a korabeli (1919es) nmet alkotmnybl mertette a mintkat. Ausztriban ugyanolyan
instabil politikai helyzet alakult ki, mint ami Nmetorszgban mr 1919ben, ami egy ersebb llamfi intzmny bevezetst vonta maga utn.
Az 1929-es alkotmnynovella Ausztriban is ezt a tendencit vltotta ki,
gy a Szvetsgi Elnk jogllsnak mdosulsai sok esetben mutattak
hasonlsgot a Birodalmi Elnk jogllsval.
68.. Az llampolgrsg. Az llampolgrsg tmakre nem tartozik a
szken vett llamszervezethez, de nhny kapcsoldsi pont van kztk.
A saint-germaini bkeszerzds kapcsn rszben mr rintettk is a tmt. [Ld. 29.] A bkeszerzds egy negatv rendelkezst tartalmazott:
azt szablyozta, hogy mely korbbi osztrk llampolgrok386 vesztettk
el ezt a sttuszukat, s vltak ms llamok polgraiv. Itt nyilvnvalan a
terletvltozsok voltak az irnyadak, vagyis akiknek a kzsgi illet381
Adamovich (1926) i. m. 212.
382
Brauneder (2001a) i. m. 213.
383 A legslyosabb konfliktusra 1927-ben kerlt sor, amikor egy a flkatonai szervezetek kztti fegyveres sszetzsben megltek egy szemlyt, a vdlottat
viszont az eskdtszk felmentette. A tntet tmeg vlaszul felgyjtotta az
igazsggyi palott.
384
MezeySzente i. m. 404.
385
Brauneder (2001a) i. m. 215.
386 A bkeszerzds kapcsn megemltettk azt is, hogy a dokumentum az egykori Osztrk-Magyar Monarchia terletn illetsggel br szemlyekrl szl
[saint-germaini bkeszerzds 70. cikkely], de ez nem jelenthette azt, hogy a
Monarchia llampolgrairl van sz, hiszen az osztrk s a magyar llampolgrsg elklnlt.

117

sgk az elcsatolt terleteken volt, azon llam polgrv vltak, amely a


bkeszerzds szerint azon terlet felett az llami szuverenitst gyakorolta.387 [Ld. 29.] Emellett azonban meg kellett hatrozni, hogy kik lesznek
az j Ausztria llampolgrai.
Itt nhny gondolat erejig rdemes az elzmnyekre is kitrni. Az
Osztrk Csszrsgban elg lassan alakult ki az egysges llampolgrsg. Az olmtzi alkotmny a teljes Habsburg Birodalomban egysgesteni
prblta azt,388 de valjban mg az is ktsges volt, hogy a Magyarorszgon kvli (ciszlajtni) terleteknek volt-e egysges llampolgrsga.
Br az 1811-ben bevezetett OPTK szablyozta a krdst,389 volt olyan llspont is, amely szerint a kiegyezsig a koronatartomnyokkal llt fenn
az llampolgri jogviszony,390 s csak az llampolgri alapjogokrl szl
1867-es alaptrvnytl391 volt vitathatatlanul egysges llampolgrsg a
ciszlajtni terleteken.392
Ebbe az alig nhny vtizede rendezd helyzetbe lpett be az llamutdls elutastsa, amit mr az j osztrk llam kialakulsa kapcsn
rintettnk. [Ld. 8.] Magyarorszg az els vilghbor utn nem tagadta a jogfolytonossgot az 1918 eltti Magyar Kirlysggal, gy aki a
megmaradt orszgterleten brt kzsgi illetsggel, mindenfle kln
intzkeds nlkl magyar llampolgr volt. Nmet-Ausztria azonban tagadta a jogfolytonossgot az egykori Osztrk Csszrsggal.393 [Ld. 8.]
gy a kt llam llampolgrsga kztt sem lehetett kontinuits, vagyis
az j Ausztrinak rendelkeznie kellett arrl, hogy kik kerlnek vele llampolgri jogviszonyba. Ezt mg 1918 decembernek elejn megtettk:
trvnyt alkottak az llampolgrsgrl.394 Ez azonban nem egy igazi
llampolgrsgi trvny volt, nem arrl rendelkezett, hogyan lehet meg387
Saint-germaini bkeszerzds 70. cikkely.
388 Kaiserliches Patent vom 4. Mrz 1849, die Reichsverfassung fr das Kaiserthum
Oesterreich enthaltend [RGBl (sterr.) 1849/150] 23.; Varga (2009) i. m. 44.
389
Varga (2008) i. m. 507.; Varga (2009) i. m. 4446.
390
Ettevnyi i. m. 45.; Varga (2008) i. m. 506507.
391
Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die allgemeinen Rechte der
Staatsbrger fr die im Reichsrathe vertretenen Knigereiche und Lnder.
[RGBl. (sterr.) 1867/142.] Az egysges llampolgrsgot a trvny 1. cikkely
(1) bekezdse mondta ki.
392
Ettevnyi i. m. 4446.
393
Wittmayer (1919/1920) i. m. 62.; Ijjas (1986a) i. m. 20.; Lehner i. m. 260.
394 Gesetz vom 5. Dezember 1918 ber das deutschsterreichische Staatsbrgerrecht
[StGBl 1918/91]

118

szerezni, elveszteni az llampolgrsgot stb. A trvny mindssze ht


paragrafusbl llt, azt hatrozta meg, ki kerl az j Ausztrival llampolgri jogviszonyba. Egybknt az llampolgrsgi jog szablyozsra
hatlyban tartotta az 1918 eltti elrsokat.395
A trvny logikja megegyezett a bkeszerzds kapcsn emltettekkel, vagyis megszerezte az osztrk396 llampolgrsgot, akinek a kzsgi
illetsge Nmet-Ausztria terletn volt.397 A trvny azonban mindenkinek megadta a jogot, hogy 1919. jnius 30-ig egyoldal nyilatkozattal
kinyilvntsa: az egykori Osztrk-Magyar Monarchia terletn ltrejv
ms llam polgra hajt lenni.398 Ez a bkeszerzdsek ltal is alkalmazott
opcis joghoz hasonl intzmny. [Ld. 29.] Ezenkvl megszerezhettk
az osztrk llampolgrsgot olyan szemlyek is, akik nem brtak NmetAusztria terletn kzsgi illetsggel, de lland lakhelyk ott volt.399 Ez
azonban nem automatizmus alapjn trtnt, hanem az rintett szemlynek
errl nyilatkozatott kellett tennie.400 Mindemellett fel kell azt is idznnk,
hogy 1918 vgn mg az llamterlet pontos terjedelme is vitatott volt.
Errl az ideiglenes nemzetgyls trvnyt alkotott401 [ld. 10.], de az gy
395 Gesetz vom 5. Dezember 1918 ber das deutschsterreichische Staatsbrgerrecht
[StGBl 1918/91] 7.
396 A trvny nmet-osztrk llampolgrsgrl beszlt, tekintettel arra, hogy az
llam elnevezse ebben az idben Nmet-Ausztria volt. [Ld. 4. s 6.] De
a magyar kznyelv ezt a kifejezst nem nagyon alkalmazza, gy a nmetosztrk llampolgrsg kifejezs kapcsn knnyen lehetne gondolni nmet s
osztrk ketts llampolgrsgra is.
397 Gesetz vom 5. Dezember 1918 ber das deutschsterreichische Staatsbrgerrecht
[StGBl 1918/91] 1. (1) bekezds.
398 Gesetz vom 5. Dezember 1918 ber das deutschsterreichische Staatsbrgerrecht
[StGBl 1918/91] 1. (2) bekezds.
399
Ha valakinek a lakhelye mr 1914. augusztus 1-je eltt Nmet-Ausztria terletn volt, akkor semmilyen egyb felttelnek nem kellett teljeslnie. [Gesetz
vom 5. Dezember 1918 ber das deutschsterreichische Staatsbrgerrecht
(StGBl 1918/91) 2. (1) bekezds I. pont] Ha a lakhely ltestsre ezt kveten kerlt sor, akkor az osztrk llampolgrsgot csak azok nyerhettk el, akik
az egykori Osztrk Csszrsg valamely koronatartomnyban brtak kzsgi
illetsggel, de Dalmcia, Isztria s Galcia ezek kzl is ki volt zrva. [Gesetz
vom 5. Dezember 1918 ber das deutschsterreichische Staatsbrgerrecht
(StGBl 1918/91) 2. (1) bekezds II. pont]
400 Gesetz vom 5. Dezember 1918 ber das deutschsterreichische Staatsbrgerrecht
[StGBl 1918/91] 2. (1) bekezds.
401 Gesetz vom 22. November 1918 ber Umfang, Grenzen und Beziehungen des
Staatsgebietes von Deutschsterreich (StGBl 1918/40).; Lehner i. m. 263.

119

meghatrozott terletnek egyes rszeire ms llamok is ignyt tartottak. A


vgleges llamterletet a bkeszerzds hatrozta meg. [Ld. 27.]
Az llampolgrsggal sszefggsben fel kell eleventennk, hogy az
alkotmny hatlybalpse eltti ideiglenes llamszervezet mg az egysgllam jeleit viselte magn. [Ld. 12, 66.] Ez az llampolgrsg kapcsn is megmutatkozott, hiszen a most trgyalt 1918. december 5-i trvny szerint az egynt kizrlag Nmet-Ausztrihoz, vagyis a kzponti
llamhoz fzte ez a viszony.402 Az 1920-as alkotmny azonban szvetsgi szervezdsv tette Ausztrit [ld. 66.], ami az llampolgrsgban is
vltozsokat idzett el.
A szvetsgi llamok osztott trvnyhozsi jogostvnyaibl ereden
[ld. 71, 186187.] az llampolgrok jogviszonyait rszben szvetsgi,
rszben tagllami normk hatrozzk meg. Ennek kvetkezmnye egy
osztott llampolgrsg, vagyis az egynt a szvetsghez s annak egy
tagllamhoz is llampolgri viszony kti.403 Az 1920-as alkotmny mr
ebbl a rendszerbl indul ki,404 annak hatlybalpsvel teht az osztrk
llampolgrsg szvetsgi s tagllami llampolgrsgra bomlott.405
Elnyerni a tagllami llampolgrsgot lehetett,406 amellyel automatikusan egytt jrt a szvetsgi llampolgrsg megszerzse is.407 Ha valaki
tagllami llampolgrsgt anlkl, hogy msik tagllamt megszerezte volna elvesztette,408 szvetsgi llampolgrsga is megsznt.409
A tagllami llampolgrsg megszerzsnek s elvesztsnek szablyai

402 Gesetz vom 5. Dezember 1918 ber das deutschsterreichische Staatsbrgerrecht


[StGBl 1918/91] 1. (1) bekezds.
403
MeyerAnschtz i. m. 244.; Adamovich (1927) i. m. 91.; Szab (2002) i. m.
149150.
404 B-VG 1920. 6. cikkely (1)(2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 91.
405
Adamovich (1927) i. m. 92.
406 Bundesgesetz vom 30. Juli 1925 ber den Erwerb und den Verlust der Landesund Bundesbrgerschaft. [BGBl 1925/285] 3. Adamovich (1927) i. m. 93.
407 B-VG 1920. 6. cikkely (2) bekezds Bundesgesetz vom 30. Juli 1925 ber den
Erwerb und den Verlust der Landes- und Bundesbrgerschaft. [BGBl 1925/285]
13. Adamovich (1927) i. m. 93.
408 Bundesgesetz vom 30. Juli 1925 ber den Erwerb und den Verlust der Landesund Bundesbrgerschaft. [BGBl 1925/285] 7. Adamovich (1927) i. m. 9394.
409 Bundesgesetz vom 30. Juli 1925 ber den Erwerb und den Verlust der Landesund Bundesbrgerschaft. [BGBl 1925/285] 15.

120

azonban egysgesek voltak,410 azt nem a tagllamok, hanem szvetsgi


trvny llaptotta meg.411
Tekintettel azonban arra, hogy az llampolgri jogok s ktelezettsgek megllaptsa rszben tagllami normkkal trtnt, ebben elfordulhattak eltrsek. Fontos alapelv azonban, hogy a a tagllamok sajt polgraik rszre nem llapthattak meg eljogokat msik tagllam polgraival
szemben. Ez az elv mr Nmetorszgban is megjelent az egysg megteremtsekor.412 Ha ugyanis valaki tkltztt egy msik tagllamba, annak nem volt llampolgra, gy ha az ottani llampolgrok sttuszt nem
kapta meg, akkor htrnyosabb helyzetbe kerlt. Az alkotmny azonban
kimondta, hogy Egy tagllamban a szvetsg minden polgrt azon
jogok s ktelezettsgek illetik meg, mint az rintett tagllam polgrait.413 Vagyis brmely szvetsgi polgrt mindig azon joglls illette meg,
amely tagllamban lakott, vagy tartzkodott, fggetlenl attl, hogy mely
tagllam llampolgra. gy, ha valaki egy tagllamban llampolgrsgot
szerzett, az a gyakorlatban minden tagllam polgrjogt megszerezte.414

II. A szvetsg s a tagllamok viszonya


69. Prolgus. Mint korbban is emltettem, Ausztria eltt a kztrsasg
1918-as kikiltst kveten tbb t llt. Megmaradhatott decentralizlt
egysgllamnak [ld. 14.], de elmozdulhatott az unitrius llam, vagy
ppen ellenkezleg, a szvetsgi llam irnyba is. [Ld. 12., 1415.]
Olyan elkpzels, amely szerint a rgi koronatartomnyok csak laza llamszvetsget alkossanak, nem brt ltalappal.415
Kzigazgatsnak terleti beosztst a kztrsasg 1918-as kikiltst
kveten alapveten nem vltoztattk meg. A rgi koronatartomnyokat
tagllamokk alaktottk, gy szvetsgi llamknt lte s li ma is tovbbi lett. [Ld. 66.] A szvetsgi llamszervezdsi modellnek azonban
sok klnbz tpusa van. Nemcsak az llamszvetsget s a szvetsgi
410 B-VG 1920. 6. cikkely (1) bekezds.
411 Bundesgesetz vom 30. Juli 1925 ber den Erwerb und den Verlust der Landesund Bundesbrgerschaft. [BGBl 1925/285] 3, 7.
412
Szab (2002) i. m. 150.
413 B-VG 1920. 6. cikkely (3) bekezds.
414
Szab (2002) i. m. 150.
415
K elsen (1919/1920b) i. m. 9899.

121

llamot kell egymstl elklntennk, hanem az utbbinak is tbb tpust klnbzhetjk meg. A szvetsg s a tagllamok viszonya ugyanis
minden szvetsgi llamban vltoz lehet. Ausztriban a koronatartomnyoknak nem volt nll uralkodjuk, hanem mindegyiknek a csszr
volt a tartomnyura [ld. 12.], gy bels szttagol er nem fesztette. Nmetorszg trtnetben a tartomnyurak nllsodsi trekvsei voltak
azok, amelyek a Birodalom szttagoltsghoz vezettek.
70. A szvetsg slya az llamhatalom gyakorlsban. Mint emltettem Ausztrit 1920-as alkotmnya szvetsgi llamm alaktotta t,
a tagllamok kpviseletre jogosult Szvetsgi Tancsnak azonban csak
szk hatskre volt a kt llami egysg kztti hatskri megoszts megszabsban. [Ld. 66.] Ennek szksgszer kvetkezmnye volt az is,
hogy a tnyleges hatskri megosztsban a szvetsg dominancija jelentkezett. Az albbiakban ttelesen ttekintjk, hogy a hrom klasszikus
hatalmi g horizontlis megosztst kveten ezt az osztrk szvetsgi
llamban vertiklis szinteken miknt osztottk tovbb.
A szvetsg slya kapcsn lnyeges mg az n. kompetencik-kompetencija,416 vagyis, hogy a kompetencik szvetsg s tagllam kztti megosztsa kinek a hatskrbe tartozik. Egy szvetsgi llamban ez
mindig a szvetsg joga, s nem volt ez msknt Ausztriban sem.417
71. A trvnyhoz s vgrehajt (kzigazgatsi) hatalom vertiklis
megosztsnak szablyai. A szvetsgi llamokban a trvnyhoz hatalom megosztsnak tbb rendszere ismert. Az Anschluss kapcsn mr
rintettk ennek kt, Nmetorszgban alkalmazott mdozatt (kizrlagos birodalmi s a konkurl trvnyhozsi trgyak). [Ld. 54.]
Azonban Nmetorszgban is ennek ngy tpust tudjuk elklnteni.
Ennek rszletesebb ttekintse azrt is hasznos, mert ebbl jobban megrthet az osztrk rendszer, illetleg az is, hogy a szvetsg s a tagllam
slya kztt milyen eltrsek lehetnek az egyes szvetsgi llamalakulatokban. Nmetorszgban teht voltak kizrlagos birodalmi trvnyhozsi trgyak,418 amelyekben a tagllamok semmilyen krlmnyek kztt
416 A nmet Kompetenz-Kompetenz kifejezs [Lehner i. m. 264.] megfelelje.
417
Lehner i. m. 264.
418
WRV. 6. cikkely A kizrlagos hatskrk voltak: klgy gyarmatgy llampolgrsg honvdelem pnzgyek vmgy posta- s tvrgy.

122

sem bocsthattak ki trvnyeket.419 Ha nem volt birodalmi trvny, vagy


az nem tartalmazott elgg rszletes szablyokat, akkor joghzag keletkezett, de ezt a tagllamok nem tlthettk ki sajt trvnyeikkel. A msodik csoportot az n. konkurl trvnyhozsi trgyak420 alkottk, ahol
elssorban a Birodalom szablyozott, de ennek hinyban a tagllamok
is bocsthattak ki trvnyeket.421 A kt trvnytpus azonban prhuzamosan nem ltezhetett. Ha megszletett a birodalmi trvny, a tagllami
normnak nemcsak a vele ellenttes rszeit kellett hatlyon kvl helyezni, hanem a teljes trvnyt. Ebben az esetben kiegszt szablyokat sem
llapthatott meg tagllami trvny. A harmadik csoportba azon trgyak
tartoztak, ahol a Birodalom kerettrvnyeket hozott, amelyekhez a tagllamok bocsthattak ki vgrehajtsi trvnyeket.422 Erre ugyangy vonatkozott a konkurl trgyak kapcsn emltett rendelkezs, miszerint birodalmi trvny hinyban lehetett tagllami trvnyt kibocstani, vagyis
a krdskrt teljes egszben loklis trvny is szablyozhatta.423 Ha
viszont megszletett a birodalmi trvny, akkor a tagllami trvnynek
csak az azzal ellenttes rszeit kellett hatlyon kvl helyezni. Az egyik
krbe sem tartozk a kizrlagos tagllami hatskrket alkottk, ez volt
a negyedik csoport.
A kzponti trvnyhozsi jogok mellett meg kell vizsglnunk, hogy
ezek vgrehajtsa milyen hatskrbe tartozott. Nmetorszgban a birodalmi trvnyek vgrehajtsa fszablyknt a tagllami hatsgok feladata volt, ez csak akkor kerlt kzponti hatskrbe, ha maga a trvny ezt
kln kimondta.424 Vagyis a Birodalom s a tagllamok kztti hatskri
megosztsban csak a szablyalkotsi kompetencia volt sztosztva a kt
egysg kztt, a vgrehajts kizrlag a msodik egysghez tartozott.
Az osztrk alkotmny a nmetnl felsoroltak kzl a msodik csoportot, a konkurl trvnyhozsi trgyakat nem ismerte. A nmetnl
lnyegesen hosszabb krben425 sorolta fel a kizrlagos szvetsgi tr419
WRV. 12. cikkely.
420
WRV. 7. cikkely.
421
WRV. 12. cikkely.
422
WRV. 10. cikkely.
423
WRV. 12. cikkely.
424
WRV 14. cikkely.
425 Az sszehasonltsnl azonban a nmet konkurl trvnyhozsi trgyakat
is figyelembe kell vennnk, hiszen a Birodalom szabad mrlegelsn mlott,
hogy mikor vonja ezeket sajt hatskrbe. Ha szmszeren sszehasonltjuk,

123

vnyhozsi trgyakat, amelyeket kt csoportba sorolt aszerint, hogy


vgrehajtsuk kinek a hatskrbe tartozott. Az els csoportba kerltek
azok az gykrk, ahol a trvnyhozs s azok vgrehajtsa egyarnt a
szvetsget illette,426 a msodikba pedig azok, ahol a szvetsg alkotta a
trvnyeket, de azokat a tagllamok hajtottk vgre.427 A Weimari Kztrsasgban az osztrkoknl els csoportba sorolt gykr (szvetsgi trvnyhozs s vgrehajts) nem ltezett, pedig ez a legersebb szvetsgi
kompetencia. A Weimari Alkotmnyban a kizrlagos s a konkurl
trvnyhozsi trgyak egyarnt az osztrk csoportosts msodik lpcsjvel egyeztek meg, ahol a szvetsg (birodalom) alkotja a trvnyeket, s
a tagllamok hajtjk azt vgre. Meg kell mg emlteni, hogy a konkurl
trgyak ausztriai mellzse szintn a szvetsg kompetencijt erstette.
Ez ugyanis Nmetorszgban lehetv tette, hogy a birodalmi trvnyhozsi krbe tartoz gyeket rszben tagllami trvnyekkel helyettestsk.
Ausztriban azonban a szvetsgi trvnyhozs trgykreiben tmeneti
jelleggel sem jelenhettek meg tagllami trvnyek.
A kvetkez egysg Ausztriban is a trvnyeknek azon csoportja volt,
ahol a szvetsg kerettrvnyeket alkotott, s a tagllamok ehhez hozhattak kiegszt trvnyeket.428 Ezzel a tpussal Nmetorszgban is tallkozunk,429 Ausztriban azonban tgabb krt fogott t.430
Ezen tl rtelemszeren Ausztriban is a szvetsgi alkotmnyban
semmilyen formban nem rintett elemek kpeztk a kizrlagos tagllami hatskrket, vagyis ahol a trvnyhozs s a vgrehajts is kizrlag
tagllami kompetencia volt.431
A trvnyhoz hatalom megosztsnak szablyai ersen kihatnak a
jogforrsi hierarchia rendszerre is. [Ld. 187.] Ezen bell is elssorban
Nmetorszgban ht kizrlagos s hsz konkurl trvnyhozsi trgy volt,
ez sszesen 27. [WRV 67. cikkely] Br az osztrk alkotmnyban a kizrlagos szvetsgi trvnyhozsi trgyakat csak 23 pontban soroltk fel [B-VG
1011. cikkely], sok egymshoz kapcsold hatskrt azonban egy ponton bell foglaltak ssze. gy Ausztriban legalbb a duplja volt ezen hatskrk
szma, mint Nmetorszgban.
426 B-VG 1920. 10. cikkely; Brauneder (2001a) i. m. 218.; Lehner i. m. 294.
427 B-VG 1920. 11. cikkely; Brauneder (2001a) i. m. 218.; Lehner i. m. 294.
428 B-VG 1920. 11. cikkely; Brauneder (2001a) i. m. 218.; Lehner i. m. 294.
429
WRV 10. cikkely.
430
Nmetorszgban ez t [WRV 10. cikkely], Ausztriban tz [B-VG 1920. 12.
cikkely] gykrre terjedt ki.
431 B-VG 1920. 15. cikkely (1) bekezds; Brauneder (2001a) i. m. 218.

124

az, hogy a szvetsgi s a tagllami hatskrk kztt van-e tfeds. Ha


a kett konzekvensen szt van vlasztva, akkor egyszerbb a helyzet,
mert a szvetsgi s a tagllami jog kztt nincs hierarchikus viszony.
gy mindkt csoportban egymstl fggetlen, nll jogforrsi hierarchit lehet kipteni. Ha viszont a kett kztt vannak bizonyos tfedsek,
akkor a kt csoporton belli jogforrsi hierarchinak egymssal szembeni al-flrendeltsgi viszonyt is meg kell llaptani. Ilyen tfedst a
konkurl trvnyhozsi trgyak jelenthettek, amelyek Ausztriban hinyoztak, vagyis itt a szvetsgi s tagllami trvnyek szt voltak egymstl vlasztva.
72. A tagllami trvnyek szvetsgi szervek ltali vgrehajtsa. A
szvetsgi llamok s tagllamaik kztti hatskri megosztsban a szvetsg ltalban a trvnyhozsban tart fenn magnak szlesebb kompetencikat, s a vgrehajtsbl enged t tbbet a tagllamoknak.432 gy az
elsrend krds mindig az, hogy a tagllamok megfelelen hajtsk vgre
a szvetsgi trvnyeket, s ha ez nem valsul meg, a szvetsg tudja azt
kiknyszerteni (szvetsgi vgrehajts). [Ld. 75.]
Lnyegesen szkebb az eseteknek az a kre, amikor a szvetsgi szervek hajtanak vgre (alkalmaznak) tagllami trvnyeket. Ausztriban viszont az igazsgszolgltats teljes szvetsgi kzben tartsa miatt433 [ld.
74.] mindez az tlagosnl gyakoribb volt. Amennyiben egy tagllami
trvnyt brsgi eljrsban alkalmaztak, az minden esetben tagllami
trvny szvetsgi alkalmazsa volt. Ez viszont azt is jelentette, hogy a
tagllamok nagyobb befolyst gyakorolhattak a szvetsgi szervek mkdsre. Ez a klcsnhats azonban nem lehetett teljesen szabad, mert
az llammkds kereteit a szvetsg hatrozza meg, s nem mozgathatta
minden tagllam sajt beltsa szerint az egysges szvetsgi szerveket.
Ezrt az alkotmny megkttte, hogy ha egy tagllami trvny alkalmazsban szvetsgi szervek is kzremkdnek, annak kihirdetshez
a Szvetsgi Kormny egyetrtse szksges.434 Ezekben az esetekben a
432 A korabeli Nmetorszgban (1919-es alkotmny) pldul a birodalmi trvnyeket fszablyknt nem is a birodalmi, hanem a tagllami hatsgok hajtottk vgre. Az igazsgszolgltats is nagyrszt a tagllamok kezben maradt,
gy a bri jogalkalmazs is nagyrszt tagllami feladat volt.
433 B-VG 1920. 82. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 243.; Mezey
Szente i. m. 403.; Zeller (2007) i. m. 143.
434 B-VG 1920. 97. cikkely (2) bekezds.

125

tagllami trvnyhozsban kzremkd szervek kre kibvl. A Szvetsgi Kormny jogkreinek pontos elemzsre a tagllami trvnyhozs megtrgyalsnl trnk ki. [Ld. 195.]
73. A kzigazgats megosztsa. A kzigazgatsi szervezetet szvetsgi
s tagllami szinten is kiptettk. A tagllami kzigazgatsi feladatokat
a tagllam szervei lttk el, korltozott volt azon esetek szma, amikor
tagllami dntst szvetsgi kzigazgatsi szervek hajtottak vgre.435 [Ld.
72.] A szvetsgi feladatok elltsban azonban a tagllami kzigazgatsi szervek mr lnyegesen gyakrabban kzremkdtek. Egyrszrl a
trvnyhoz hatalom megosztsnl lthattuk, hogy egy kln csoportot kpeztek azok a trvnyhozsi trgyak, ahol szvetsg szablyozott,
de a tagllam hajtotta azt vgre. [Ld. 71.] A tagllamok llamszervezete
kapcsn rinteni fogjuk viszont azt is, hogy sok esetben tlzottan brokratikus lett volna a szvetsgi s a tagllami kzigazgats ikrezse. [Ld.
184.] Ebben az esetben ms szvetsgi feladatok vgrehajtst is a tagllamokra bztk.
74. A szvetsg s a tagllam viszonya a bri hatalom gyakorlsban. A bri hatalom gyakorlsa kizrlagos szvetsgi gy volt.436 Ezrt
igazbl a szvetsg s a tagllamok kztti hatskri megosztsnl figyelmen kvl is lehetne hagyni, hiszen ezt az llamhatalmi funkcit
nem osztottk meg. Azrt kell mgis emltst tennnk rla, mert a brsgok jogalkalmaz szervek, Hans Kelsen ezrt is sorolta ket a vgrehajt
hatalom krbe.437 [Ld. 65.] Mrpedig a brsgok nemcsak szvetsgi,
hanem tagllami jogforrsokat is alkalmaznak. A trvnyhoz hatalom
megosztsa kapcsn megtrgyaltuk [ld. 71.], hogy vannak jogterletek,
amelyeket szvetsgi trvnyek szablyoznak, s vannak olyanok, amelyeket tagllami trvnyek. Jogvitk termszetesen mindkt terleten elfordulhattak, s gy a brsgok tagllami joganyagot is alkalmaztak.

435 Ezalatt kizrlag a szvetsgi kzigazgatsi szervek rtendk. Mivel a brsgi szervezet meghatrozsa kizrlagos szvetsgi hatskr volt, s a brsgok
szvetsgi szervek voltak, a bri jogalkalmazs tern szvetsgi szervek jelentsebb mennyisg tagllami joganyagot hasznltak. [Ld. 72.; 74.]
436 B-VG 1920. 82. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 243.; Mezey
Szente i. m. 403.; Zeller (2007) i. m. 143.
437
K elsen (1993) i. m. 229230.

126

75. A szvetsgi vgrehajts (Bundesexekution). Az llamot bels autonm egysgeivel szemben felgyeleti jog illeti meg. Az unitrius llamokban ez a kzponti hatalomnak az nkormnyzatok felett gyakorolt
felgyeleti jogban merl ki, a szvetsgi llamokban viszont ez tbbszintv vlik. A helyi nkormnyzatok felett a felgyeleti jogot a tagllamok gyakoroljk, a szvetsg viszont a tagllamok felett rendelkezik
ilyen joggal, de csak felettk, az alsbb kzigazgatsi egysgekre ez mr
nem terjed ki.438
A nmet kzjog ehhez kapcsoldan ismerte a birodalmi vgrehajts
intzmnyt, amelyet a Birodalom a tagllamokkal szemben alkalmazhatott.439 Ez azonban nem a vgrehajt hatalom gyakorlsnak normlis
rendjt jelentette, hanem a kzponti normt srt tagllammal szembeni
knyszerintzkedst, amelynek clja az llami egysg fenntartsa volt.440
Nmetorszgban az intzkeds foganatostsrl a dntst a birodalmi
llamf hozta meg, s maga volt annak vgrehajtja is.441 A vitban a
Nmet Birodalom llambrsgnak dntst lehetett krni,442 de ennek
nem volt automatikus halaszt hatlya. A brsg azonban kln intzkedssel felfggeszthette az eljrst.443
Ausztriban azonban ilyen jelleg szvetsgi vgrehajtst nem rgztett
az alkotmny, amelyben gy klnbztt Nmetorszgtl.444 Mindez kt
alapvet okra volt visszavezethet. Egyrszt az osztrk tagllamok korb438

Anschtz (1930a) i. m. 366.; Ez az ltalnosan elfogadhat elv. Figyelemmel


kell viszont lennnk arra, hogy a tagllamok autonmija szvetsgi llamonknt vltozhat. Az itt lefektetett elv tisztn csak Nmetorszgra igaz, hiszen
itt a birodalmi alkotmny a helyi nkormnyzatokra vonatkozan rszletesebb
rendelkezseket nem tartalmazott. Mindssze a npkpviseleti elv [WRV 17.
cikkely (2) bekezds] s az nkormnyzatisg [WRV 127. cikkely] rvnyeslst kvnta meg, szervezetket s mkdsket azonban minden tagllam
nllan hatrozta meg. Ausztriban azonban a szvetsgi alkotmnyban kln rsz szlt a helyi nkormnyzatokrl [B-VG 1920. 115120. cikkely], amelyeknek mkdtetse gy nem tartozott a tagllamok nll kompetencijba.
439
Anschtz (1930b) i. m. 377380.
440
Bilfinger i. m. 145.
441
Anschtz (1933) i. m. 272. Huber (1957/1990) i. m. 6. ktet 732.
442
Szab (2000) i. m. 141.
443 Erre az llambrsgnak az alkotmnyban, vagy trvnyben nevestett hatskre nem volt, de egy a Birodalom s Poroszorszg kztt 1932-ben lezajlott
vitban ezt nmaga rszre megllaptotta. [Huber (1957/1990) i. m. 7. ktet
10431044. Schwalb i. m. 11521153. Szab (2000) i. m. 185.]
444
Weinschel i. m. 282286.

127

ban nem voltak nllak, mg Nmetorszg 1867/1871-ben szuvern llamok egyeslsvel jtt ltre.445 A msik, s taln ennl mg nyomsabb ok
az ppen most trgyals al vont problmbl, a szvetsg s a tagllamok
viszonybl ered. Ausztriban a szvetsg slya lnyegesen nagyobb, s a
szkebb hatskr tagllamokkal szemben nincsen szksg olyan szigor
ellenrzsi jogostvnyokra.446 Ebbl a szempontbl a legfontosabb elem
a szvetsgi trvnyek vgrehajtsa, amely Nmetorszgban alapveten
tagllami feladat volt, Ausztriban viszont elg nagy rszt a szvetsg
magnak tartotta fenn. Mivel Nmetorszgban a birodalmi vgrehajtsok
j rsze a birodalmi trvnyek tagllami vgrehajtsnak elmulasztsbl
eredt, ez Ausztriban eleve kisebb problma volt.447

III. A trvnyhozs tagjainak jogllsa


76. A trvnyhozs tagjainak jogllsrl ltalban. A trvnyhozs
tagjait, annak rdekben, hogy funkciikat megfelelen be tudjk tlteni,
minden llam specilis jogllssal ruhzza fel. A trvnyhozs szervezeti felptse azonban orszgonknt vltoz lehet. A polgri llamok trvnyhozsa ltalban ktkamars rendszerben mkdik, npkpviseleti
kamara mellett klnbz elvek szerint448 egy msik kamart is szerveznek. Tovbb bonyoltja a trvnyhoz hatalom szervezeti rendszert,
ha egy llam szvetsgi berendezkeds. Ausztria kapcsn is emltettk
[ld. 71.], hogy itt termszetes kvetkezmny a trvnyhozsnak a szvetsg s a tagllamok kztti megosztsa. Ennek rtelemszer kvetkezmnye, hogy a szvetsg mellett minden tagllamnak van trvnyhoz
szerve, vagyis ezek tagjainak jogllst is vizsglnunk kell.
Az elz bekezdsben meghatroztuk, hogy milyen szervek lehetnek
a trgyalt tma rintettjei. A msodik krds, hogy a vizsglt szemlyek
445
K elsen (1927b) i. m. 175.
446 Uo.
447
K elsen (1927b) i. m. 177.
448 A szvetsgi llamokban gyakran a tagllamok delegljk a msodik kamara
tagjait, amely pldnak okrt Ausztriban [ld. 97.], de Nmetorszgban is
gy volt. A msodik kamara lehet mg frendi jelleg, mint az angol Lordok
Hza. Egyes llamokban azt is kzvetlenl vlasztjk, mint pldul a korabeli
Csehszlovkiban s Lengyelorszgban. Az is elfordulhat, hogy a helyi nkormnyzatok delegljk, mint pldul a korabeli Franciaorszgban (III. Kztrsasg), de kinevezett, vagy korporatv msodik kamarval is tallkozhatunk.

128

jogllsnak milyen elemei vannak. Ezek hrom lnyeges pontban foglalhatk ssze: a szabad mandtum, a mentelmi jog s az sszefrhetetlensg. A hrom elvi jelentsg tmhoz pedig mg kapcsolnunk kell egy
negyediket, a trvnyhozs tagjai ltal kapott anyagi juttatsokat.
Ezek kzl azonban nem biztos, hogy az sszes elem a trvnyhozs
mindegyik szervre vonatkozik. Ezrt a ngy tmakrt az albbiakban
ngy kln pontban vesszk vizsglat al. Mindegyik pontban az els
tartalmi blokk az adott fogalom meghatrozsa lesz, s mg az adott ponton bell megtrgyaljuk, hogy a trvnyhozs mely egysgeire vonatkozott s melyekre nem. Mindezt azonban ki kell mg egszteni egy kisebb
nemzetkzi kitekintssel is, hiszen elfordulhat, hogy az osztrk szablyozs ppen azrt specilis, mert egyes elemek a trvnyhoz testletek
mindegyiknek tagjaira vonatkozik, holott nem ez a megszokott.449
77. A szabad mandtum.450 A XIIIXIV. szzadig Eurpa llamaiban a
trvnyhoz hatalmat a kirly egyedl gyakorolta. A rendisg kialakulsa, majd megersdse utn azonban igen ritka kivteltl eltekintve a
rendi gylssel egyttesen.
Haznkat pldnak vve a rendi gylseken kezdetben minden nemes
megjelenhetett, ezek voltak az n. tmeges orszggylsek. Az id mlsval azonban az orszggylsnek egyre tbb feladata lett, ami miatt
gyakrabban s hosszabb ideig kellett lseznie, s a megjelensre jogosult
nemesek szma is egyre bvlt. A mkdkpessg megrzse rdekben egy id utn mr nem minden nemes jelent meg az orszggylsben, hanem kveteket kldtek. Az elv azonban tovbbra is fennmaradt:
minden nemes jogosult volt trvnyhozs dntseiben rszt venni. Ezt a
kvetutastsok tjn oldottk meg. Az orszggylsen megjelent kvetek
nem szabad beltsuk szerint szavaztak, hanem a megynknt sszegylt
nemesek (megyei kzgyls) utastsai szerint.
A polgri talakulssal a rendi kpviselet helybe a npkpviselet lpett, amely minden llamban megszntette a rendi kort jellemz kttt
mandtumot. A np sajt kpviselit utastsokkal nem lthatja el, hivatalukbl nem hvhatja vissza ket, azonban meghatrozott ciklusonknt
mindig jjvlasztja azokat. Ebbl az elvbl ered a npkpviseleti kamara
vlasztsi ciklusa, amelyet Ausztriban a Nemzeti Tancs [ld. 86.] s a
449
450

Itt a legszembetnbb a msodik kamara tagjainak szabad mandtuma lesz.


[Ld. 77., 98.]
Walter (1972a) i. m. 264265.

129

tagllamok orszggylsei [ld. 176.] kapcsn is trgyalni fogunk.451 Az


alkotmny Ausztriban is garantlta a trvnyhozs tagjainak szabad
mandtumt, amely a Nemzeti Tancs s a Szvetsgi Tancs tagjaira
egyarnt kiterjedt.452 Mkdsk sorn megbzs nem kttte ket, klnsen nem a vlasztk utastsa,453 s hivatalukbl nem voltak visszahvhatk.454
A npkpviseleti kamarban (Nemzeti Tancs) mindez teljesen termszetesen kvetkezik a korbban felvzolt elvekbl, a tagllami kamarban
(Szvetsgi Tancs) azonban mr nem olyan egyrtelm. A szvetsgi
llamokban ugyanis a tagllamok ezen a parlamenti kamarn keresztl
tudnak befolyst gyakorolni a kzponti trvnyhozsra, ami gyakran
utastsi joggal van sszektve. Ennek rszleteit azonban a Szvetsgi
Tancsrl szl rsznl trgyaljuk meg. [Ld. 98.]
A szabad mandtum problmjt a tagllamok orszggylseinek kapcsn sem mellzhetjk. Ezek Ausztriban a szvetsgi alkotmny elrsai szerint egykamars, npkpviseleti elv szerint szervezd trvnyhozsok voltak. [Ld. 173.] A szabad mandtumrl azonban a kzponti
alkotmny nem rendelkezett, gy ezt a tagllamok sajt alkotmnyaikban
rgzthettk.455 Ezt azonban nem tette meg mindegyikk, Fels-Ausztria,
Tirol s Bcs nem deklarlta alkotmnyban orszggylsi kpviselinek
szabad mandtumt. Termszetesen kttt mandtumot sem mondott ki,
egyszeren egy joghzagrl volt sz, az adott krdsrl semmilyen rendelkezst nem emeltek be alkotmnyaikba. Egyrtelm azonban, hogy
a szabad mandtum gy is megillette kpviseliket, hiszen a ktttsget
kellett volna deklarlni. Kln rendelkezs hinyban a kpviselket szabad mandtum illette meg.456 Ennek ellenre azonban clszerbb ezt kln is kimondani.
Mieltt a trvnyhozs tagjainak jogllsval kapcsolatos tovbbi tmkra ttrnnk, meg kell emlteni, hogy ezek kztt s a szabad mandtum kztt megllapthatk bizonyos tartalmi sszefggsek. A szabad
451 A rendi gylseknl a vlasztsi ciklus fogalma nem ismert, hiszen a kzvetlen utastsi rendszer miatt felesleges lett volna a kvetek ktelez jjvlasztst elrni.
452 B-VG 1920. 59. cikkely.
453
Adamovich (1927) i. m. 166167.
454
Adamovich (1927) i. m. 167.
455 Uo.
456 Uo.

130

mandtumot fszablyknt az utastssal lehet negliglni, de tttelesen


a trvnyhozs tagjai ellen indtott sznlelt eljrsok, illetleg klnbz
anyagi elnyk biztostsa is veszlyeztetheti azt.
78. A mentelmi jog457 kapcsn az osztrk alkotmny is megklnbztette annak kt alapvet formjt, amely a trvnyhozs tagjnak hivatalos
eljrsval sszefggsben, illetleg a hivatalos eljrsn kvl elkvetett cselekmnyekre vonatkozott. A Nemzeti Tancs tagjait funkcijuk
gyakorlsa kzben elkvetett cselekmnyeikrt csak s kizrlag maga a
Nemzeti Tancs vonhatta felelssgre.458 A mentelmi jog azonban a magnemberknt elkvetett cselekmnyeikre is kiterjedt, csak eltr formban. Amennyiben egy kpvisel pldul bncselekmnyt kvetett el, vele
szemben a rendes bnldz hatsgok jrtak el. A vgrehajt hatalom
irnytsa alatt ll hatsgok (pl. rendrsg) esetleges zaklatstl (pl.
sznlelt eljrsok) azonban vdeni kellett ket. Ilyen eljrsra csak akkor
kerlhetett sor, ha a Nemzeti Tancs az rintett kpvisel mentelmi jogt
felfggesztette.459 A kpvisel ellen azonnali hatsgi intzkedst csak
tettenrs esetn lehetett foganatostani, de a Nemzeti Tancs krsre a
vlasztsi ciklus lejrtig ezt is fel kellett fggeszteni. A tettenrs kivtelvel egybknt mindig elszr kellett a testlet hozzjrulst kikrni,
s csak utna lehetett brmilyen eljrsi cselekmnyt megkezdeni.460
A tagllamok orszggylsi kpviseli a Nemzeti Tancs tagjaira vonatkozval azonos mentelmi jogot lveztek.461 Termszetesen a mentelmi
jog felfggesztsre nem a Nemzeti Tancs, hanem maga az rintett orszggyls volt jogosult. rdekes volt mg a Szvetsgi Tancs tagjainak
mentelmi joga. Tartalmilag ez is megegyezett a korbban emltettekkel,462
felfggesztsre azonban nem a Szvetsgi Tancs, hanem az rintett
szemlyt delegl orszggyls volt jogosult.463

457
Walter (1972a) i. m. 265268.; Adamovich (1927) i. m. 167170.
458 B-VG 1920. 57. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 167168.
459
Adamovich (1927) i. m. 168.
460
Uo.
461 B-VG 1920. 96. cikkely (1) bekezds.
462 B-VG 1920. 58. cikkely.
463
Adamovich (1927) i. m. 169.

131

79. Az sszefrhetetlensgre464 vonatkoz szablyokat kt jelents csoportra kell bontanunk. Az egyiket nevezhetjk llamhatalmi sszefrhetetlensgnek, a msikat pedig gazdasgi sszefrhetetlensgnek.
Az els csoport a polgri llammkds alapelveibl ered. A hatalmi
gak megosztsa ugyanis szksgszeren sszefrhetetlenn tesz bizonyos hivatalokat, amelyeket egy idben ugyanazon szemly nem tlthet
be. gy a Nemzeti Tancs tagjai, s ez vonatkozott a tbbi parlamenti szerv
tagjaira is,465 nem tlthettk be a Szvetsgi Elnk tisztsgt,466 valamint
a Szmvevszk elnknek tisztt sem.467
Ki kell azonban emelni, hogy Ausztriban a kzszolglati tevkenysg
s a szvetsgi parlamenti kpviselsg kztt nem llt fenn sszefrhetetlensg,468 gy kztisztviselk s brk, st kifejezetten a fegyveres
erkhz tartoz szemlyek is tagjai lehettek a Nemzeti Tancsnak s a
Szvetsgi Tancsnak. Parlamenti feladataik elltshoz munkaid kedvezmny is jrt nekik.469 A tagllami orszggylsek kapcsn a szvetsgi
alkotmny sem megenged, sem tilt szablyt nem tartalmazott, vagyis a
krdst minden tagllam maga szablyozhatta. Az 1925-s alkotmnynovella azonban az orszggylsek kapcsn is kimondta, hogy a kzszolglatban ll kpviselknek munkaid kedvezmnyt kell biztostani,470 ami
egyben az sszefrhetsg kimondst is jelentette. gy megllapthatjuk,
hogy a hatalmi gak megosztsbl ered sszefrhetetlensget Ausztriban nem rvnyestettk maradktalanul. Az alkotmnynovellk ksbb
azonban a kt kzjogi brsg s a Legfelsbb Brsg tekintetben megllaptottak sszefrhetetlensgi szablyokat.
Az Alkotmnybrsg a rendes brsgokkal ellenttben kezdetben depolitizlva sem volt [ld. 162.], s 1925-ig az alkotmnyban471
semmilyen sszefrhetetlensgi szablyt nem tallunk. Az Alkotmnybrsgrl szl trvny azonban megllaptott sszefrhetetlensgi szab464
Walter i. m. (1972a) i. m. 268271.; Adamovich (1927) i. m. 170171.
465 Az sszefrhetetlensgi szablyok rtelemszeren vonatkoztak a msodik kamara (Szvetsgi Tancs) s a tagllami orszggylsek tagjaira is. [Adamovich
(1927) i. m. 170.]
466 B-VG 1920. 61. cikkely; Adamovich (1927) i. m. 170.
467 B-VG 1920. 122. cikkely (4) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 170.
468
Adamovich (1927) i. m. 170.
469 B-VG 1920. 59. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 170.
470 B-VG 1920. 95. cikkely (4) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 170.
471 B-VG 1920. 147. cikkely (1)(3) bekezds.

132

lyokat,472 amelyet 1925-ben az alkotmny rszv tettek. Az 1925-s alkotmnynovella a 147. cikkelyhez egy j bekezdst csatolt, amely szerint
a Nemzeti Tancs, a Szvetsgi Tancs, illetleg a tagllamok orszggylseinek tagjai nem tlthettk be az Alkotmnybrsg elnknek, illetleg alelnknek tisztsgt. Az alkotmnybrknak pedig legfeljebb egyharmada lehetett kpvisel.473 Az 1929-es alkotmnynovella aztn teljes
sszefrhetetlensget llaptott meg az Alkotmnybrsg tagjai s a kpviselk kztt, s nem csak a parlamenti kpviselsgre, hanem brmely
npkpviseleti szervre vonatkozan.474 Ez mg a helyi nkormnyzatok
kpviseltestleteire is vonatkozott. St az elnki s az alelnki tisztsg
elnyersnek azt is felttell szabtk, hogy az azt megelz ngy vben
az rintett szemly ne legyen npkpviseleti szerv tagja.475
A Kzigazgatsi Brsg tagjaival kapcsolatban hasonl a helyzet, az
alkotmny 1920-as szvegvltozata476 nem tartalmaz sszefrhetetlensgi szablyokat, s az 1925-s alkotmnynovella is csak a bri fggetlensgre vonatkoz ltalnos rendelkezsekkel egsztette ki az alaptrvny
vonatkoz cikkelyt.477 Mint lthattuk, ez mg nem jelentett tilalmat a
parlamenti kpviselsg vllalsra.478 Az 1929-es novella aztn az Alkotmnybrsg kapcsn emltettekkel azonos mdon teljes sszefrhetetlensget vezetett be,479 s a brsg vezetinl (elnk, alelnk) itt is megkvnta a ngy ves visszamenleges tilalmat.480
Az 1929-es alkotmnynovella a Legfelsbb Brsg tagjainl is sszefrhetetlensget llaptott meg minden npkpviseleti szervvel ssze-

472
K elsen (1922b) i. m. 267.
473 B-VG 1925. 147. cikkely (4) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 170.
474 B-VG 1929. 147. cikkely (4) bekezds; Adamovich (1932) i. m. 161.;
(1972a) i. m. 269., 712.
475 B-VG 1929. 147. cikkely (5) bekezds; Adamovich (1932) i. m. 161.;
(1972a) i. m. 269., 712.
476 B-VG 1920. 134. cikkely (1)(3) bekezds.
477 B-VG 1925. 134. cikkely (4) bekezds.
478 B-VG 1920. 59. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 170.
479 B-VG 1929. 134. cikkely (4) bekezds; Adamovich (1932) i. m. 161.;
(1972a) i. m. 269.
480 B-VG 1929. 134. cikkely (5) bekezds; Adamovich (1932) i. m. 161.;
(1972a) i. m. 269.

Walter
Walter

Walter
Walter

133

fggsben, s az elnknl s az alelnknl a ngy ves visszamenleges


tilalmat is elrta.481
A hatalmi gak megosztsbl ered sszefrhetetlensgen tl technikai okok miatt is megllaptanak ilyen szablyokat. gy pldul ktkamars parlament esetn szinte minden llam alkotmnya rgzti, hogy egyidejleg a kt kamarnak senki sem lehet tagja. Ezt az osztrk alkotmny
is kimondta.482 Mivel mindkt kamara a trvnyhoz hatalom rsze, gy a
prhuzamos tagsg a hatalmi gak megosztst nem srten.
rdekesebb krds, ha ez a problma a vertiklis hatalommegosztssal
kombinldik. Vagyis lehet-e valaki egy idben valamely tagllam s a
szvetsgi parlament tagja is? A szvetsgi alkotmny erre vonatkoz
korltozst nem tartalmazott,483 azonban ezt a tagllami alkotmnyok is
megtehettk, hiszen a krdsben k is rintettek voltak. Salzburg alkotmnya a Nemzeti Tancsra vonatkozan ezt meg is tette.484 Emellett
kormnynak tagjai sem lehettek nemzeti tancsi kpviselk,485 s ilyen
sszefrhetetlensget Karintia alkotmnyban is fellelhetnk.486 A Szvetsgi Tanccsal trtn sszefrhetetlensg kimondsa rtelmetlen lett
volna, hiszen az a tagllamok kpviselett szolglta.487 [Ld. 81., 96.]
Az llamhatalmi sszefrhetetlensg teht a hatalmi gak megosztsbl, illetleg az llamhatalmi szervek normlis mkdsnek garantlsbl eredt. A gazdasgi sszefrhetetlensg kapcsn a mentelmi jogra
kell visszautalnunk. Mint emltettem [ld. 78.], a trvnyhozs tagjainak
ez a kivltsga azon clt szolglta, hogy a vgrehajt hatalom irnytsa
alatt ll hatsgok sznlelt eljrsokkal ne tudjk zaklatni ket, s gy
befolysolni kpviseli munkjukban. A befolysols azonban nemcsak
negatv, hanem pozitv eszkzkkel is trtnhet. A trvnyhozs tagjai
anyagi elnyk megszerzse rdekben is nem kvnatos befolys al
kerlhettek. A gazdasgi sszefrhetetlensg krben a trvnyhozs
tagjai (szvetsgiek s tagllamiak egyarnt) el voltak tiltva bankok, rsz481 B-VG 1920. 92. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1932) i. m. 161.; Walter
(1972a) i. m. 269.
482 B-VG 1920. 59. cikkely (1) bekezds, Adamovich (1927) i. m. 170.
483
Adamovich (1927) i. m. 170.
484 Uo.
485 Uo.
486
L-VG Kt 1924. 34. (1) bekezds; L-VG Kt 1930. 33. cikkely (1) bekezds;
Adamovich (1927) i. m. 170.
487
Walter (1972a) i. m. 482.; MezeySzente i. m. 403.; Szente i. m. 331.

134

vnytrsasgok, kereskedelmi, ipari, illetleg kzlekedsi vllalatokban


betlttt tisztsgektl.488
sszefrhetetlensgi szablyokat azonban nemcsak a szvetsgi jog,
hanem mint pr esetben mr emltettk, a tagllamok nllan is megllapthattak.
80. A trvnyhozs tagjai ltal kapott juttatsok. Az sszefrhetetlensgi szablyok miatt a trvnyhozs tagjainak nehz volt keres tevkenysget folytatni. Ha erre a szigor tilalmak kztt mgis mdot talltak
volna, mg mindig problmt jelenthetett, hogy a trvnyhozsnak folyamatosan mkdnie kellett. gy vagy nagyon kevs id marad arra, hogy
valaki emellett jvedelmet szerezzen magnak, vagy az lsektl lesz
folyamatosan tvol, ami viszont az llammkdst veszlyeztetheti. Ha
anyagi juttatst nem kapnak, s keres tevkenysget sem tudnak folytatni,
csak olyan szemlyek kerlhetnek be a trvnyhozsba, akik nagyobb vagyonukbl kln kereseti lehetsg nlkl is meg tudnak lni.489
Egy demokratikus llam azonban ezt a mkdsi rendszert nem kvetheti. A jvedelem-nlklisg veszlynek elkerlse rdekben a szvetsgi kltsgvetsbl a Nemzeti Tancs s a Szvetsgi Tancs tagjai egyarnt havi rendszeressggel illetmnyt kaptak. Ezen tl szintn
mindkt kamara tagjai jogosultak voltak a belfldi vasti, illetleg hajvonalakon ingyenesen kzlekedni.490 Nmi kommentrt csak a Szvetsgi Tancs tagjainak jogosultsgai rdemelnek. A javadalmazs nluk is
rtelemszer, csak az nem, hogy ezt a szvetsgi kltsgvetsbl kapjk.
Kltsgeiket ugyangy viselhetnk a delegl tagllamok is.
A tagllamok orszggylsi kpviselinek javadalmazsrl a szvetsgi jog nem rendelkezett. Errl minden orszggyls maga hatrozott.491
488
Adamovich (1926) i. m. 4849.; Adamovich (1927) i. m. 171.
489 Az els vilghbor eltt pldul Nmetorszgban a Birodalmi Gyls tagjai
nem kaptak semmilyen javadalmazst, st egy j darabig mg a kpviselsggel kapcsolatban felmerlt kltsgeiket sem trtettk meg. Ebben a helyzetben
vagy a sajt vagyonbl lt, vagy ha ilyen nem volt br a fennll szablyok
ezt is tiltottk a vlasztsokon ket indt prt gondoskodott meglhetskrl. [Szab (2002) i. m. 130131.] gy igen szigor frakcifegyelmet lehetett
tartani, de ez ugyangy srthette a szabad mandtum elvt [ld. 77.], mint azok
az okok, ami miatt a gazdasgi sszefrhetetlensget megllaptottk.
490
Adamovich (1927) i. m. 171172.
491
Adamovich (1927) i. m. 173.

135

IV. A szvetsgi trvnyhozs szervezete s mkdse


81.. A szvetsgi trvnyhozs szervezeti felptse. A szvetsgi trvnyhozsnak kt lland s egy rendkvli szerve volt. A trvnyhoz
hatalmat a lakossg ltal kzvetlenl vlasztott Nemzeti Tancs s a tagllamok orszggylsei ltal vlasztott Szvetsgi Tancs gyakorolta.492
Meghatrozott esetekben ez a kt testlet egyttes lst tartott, ez volt a
trvnyhozs harmadik, rendkvli szerve, a kibvtett Szvetsgi Gyls.493 A kvetkezkben ezek szervezeti felptst, mkdst s egymshoz val viszonyt tekintjk t.
82. A Nemzeti Tancs vlasztsa (az aktv s a passzv vlasztjog),
a minimlis vlaszti rszvtel krdse. A Nemzeti Tancs npkpviseleti kamara volt, gy az els lnyeges krds a vlasztjog, azaz, kik
jogosultak a vlasztsban rszt venni. A vlasztjog alapelveit maga az
alkotmny rgztette,494 a rszletes szablyokat pedig a vlasztjogi trvny495 llaptotta meg. Az aktv vlasztjog llampolgrsgi viszonyhoz
s a 20. letv betltshez volt ktve. Az frfiakra s nkre egyarnt
kiterjedt, semmifle cenzus nem volt a felttele, s a demokratikus vlasztjog minden alapelve rvnyeslt (ltalnossg, egyenlsg, titkossg,
kzvetlensg).496 A tteles kizr okokat mr a vlasztjogi trvny llaptotta meg.497 A passzv vlasztjog specilis pluszfelttele a magasabb
letkor, amely a 24. letv betltse volt.498
492 B-VG 1920. 24. cikkely, Walter i. m. (1972a) i. m. 280.
493
Walter (1972a) i. m. 293294.
494 B-VG 1920. 26. cikkely.
495 Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr den Nationalrat.
[BGBl 367/1923]
496
Adamovich (1927) i. m. 133. Stolz i. m. 121. Walter i. m. (1972a) i. m. 235237.
497 A trvny kizrta a vlasztjogbl: a) a cselekvkptelen, vagy korltozottan
cselekvkpes szemlyeket b) meghatrozott bncselekmnyek elkvetit c)
akit korbban Burgenland terletn bri tlet eltiltott a politikai jogok gyakorlstl d) akit a vlasztsi szabadsgot biztost bntetjogi rendelkezsek
megsrtse miatt tltek el e) a rendri felgyelet alatt llkat s a knyszermunkra ktelezetteket f) azon szemlyeket, akiktl brsg az atyai hatalom
gyakorlst megvonta e) akit ittas llapota miatt kettnl tbb alkalommal
elzrsra tltek. [Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr
den Nationalrat. (BGBl 367/1923) 27.]
498
Adamovich (1927) i. m. 133.; Walter i. m. (1972a) i. m. 241.

136

Az 1929-es alkotmnynovella annyi vltozst hozott, hogy az aktv vlasztjog letkori hatrt 20-rl a 21. letvre emelte.499
83. A vlasztsi rendszerek lehetsges mdozatai. A vlasztjog
egyik f krdse, hogy ki jogosult szavazni, ezt tekintettk t az elz
pontban. Ebben a krdsben vilgos tendencia mutathat ki, amely Eurpa llamaiban az ltalnos vlasztjog elterjedst jelentette. A msik
lnyeges krdsben, mrmint, hogy a leadott szavazatokbl milyen szmtsi mdszerekkel osszk szt a mandtumokat, messze nem alakult
ki ilyen konszenzus. A vlasztsi rendszerek krdse napjainkban is vita
trgyt kpezi.
A kt ismert rendszer a tbbsgi s az arnyos vlasztsi rend, amelynek alcsoportjai is kialakultak, illetleg sok esetben a kett tvzsvel is
tallkozunk. Tekintettel viszont arra, hogy Ausztriban 1918 utn tisztn
arnyos vlasztsi rendszert vezettek be, most ezzel kapcsolatban vizsglnnk meg nhny alternatvt, s aztn rtrnk a tnyleges szablyok
megtrgyalsra.
Az arnyos vlasztsi rendszerben a prtok kztt a mandtumokat a
megszerzett szavazatok arnyban osztjk szt. Egy vlasztkerletben
szksgszeren tbb mandtumnak kell lennie, de egyltaln nem mindegy, hogy mekkora egy vlasztkerlet, s gy hny mandtumot osztanak
benne szt. Minl kevesebb a mandtumok szma, egy-egy kpviseli
hely megszerzshez a szavazatok annl nagyobb szzalkt kell elnyerni. Ha egy kerletben 15 mandtum szerepel a listn, akkor a szavazatok
6-7%-val meg lehet szerezni egyet, ha 5 mandtum szerepel rajta, akkor
mr a szavazatok 20%-a szksges egy kpviseli hely elnyershez. Ha
egy prt nem ri el az egy mandtum megszerzshez szksges szavazatszmot, akkor a r leadott szavazatok elvesznek.
A szavazatvesztst n. kompenzcis listval lehet korriglni, amikor
a listkon elveszett szavazatokat orszgos (szvetsgi) szinten sszestik,
s innen osztanak r mandtumokat. A tlsgosan kis prtok nagyszm parlamentbe jutsa azonban mkdsi nehzsgeket okozhat, ezrt
kompenzcis lista alkalmazsa esetn egy bejutsi kszbt500 szoktak
499 B-VG 1920. 26. cikkely (1) bekezds.
500
Csak azok a prtok szerezhetnek mandtumot, amelyek az sszestett szavazatok meghatrozott hnyadt (4-5%-t) elrik. A bejutsi kszb helyett olyan
szablyt is meg lehet llaptani, hogy az a prt kaphat mandtumot a kompenzcis listrl, amelyik valamely terleti listn legalbb egy mandtumot szer-

137

alkalmazni, amely alatt nem lehet mandtumot szerezni akkor sem, ha a


tredkszavazatok sszestsbl egy-kt mandtum jrna nekik. Ezt a
kompenzcis listt azonban nem mindenhol alkalmazzk, s ahol nincs,
ott bejutsi kszb megllaptsa sem szksges.501 A dolog lnyege
ugyanis az, hogy mekkora az a vlasztkerlet, ahol egy mandtumot
meg lehet szerezni. Ha egy lists vlasztkerletben 10-20 mandtumot
osztanak szt, akkor ott 5-10%-os tmogatottsg kell, hogy valaki mandtumot tudjon szerezni. Ha viszont a tredkszavazatokat egy orszgos
(szvetsgi) listn sszestik, akkor nagyon alacsony tmogatottsggal is
lehet mandtumot szerezni.502
Az arnyos vlasztsi rendszernl mg kt tpus kztt kell klnbsget
tennnk. Az egyik lehetsg, hogy a terleti listkon elre megllaptjk a megszerezhet mandtumok szmt. Ekkor a leadott szavazatokat
elosztjk a megszerezhet mandtumok szmval, s gy jn ki az egyegy mandtum megszerzshez szksges szavazatszm. A rendszer sajtossga, hogy br a megszerezhet mandtumokat lakossgarnyosan
osztjk szt az egyes listk kztt, a mandtumszerzshez az egyes terleti listkon eltr szavazat szksges. Ahol a vlasztpolgrok nagyobb
arnyban mennek el szavazni, ott egy-egy mandtum megszerzshez
tbb szavazat szksges.
A msik lehetsg, hogy elre nem hatrozzk meg a vlasztkerletekben szerezhet mandtumok szmt, hanem az egy mandtum
megszerzshez szksges szavazatszmot rgztik. gy azon vlasztzett. Nemsokra ltni fogjuk, hogy pldul Ausztriban ezt a szablyt vezettk
be, amely ugyangy alkalmas volt a parlamenti mandtumok elaprzdsnak
megakadlyozsra. [Ld. 84.]
501
Mint ltni fogjuk az osztrk vlasztjogi trvny bevezette a kompenzcis
listt [ld. 83.], a korabeli Nmetorszgban azonban nem alkalmaztk. Ezen
utbbi estben bejutsi kszbt sem llaptottak meg. [Szab (2002) i. m.
176178.]
502 A korabeli Nmetorszgban minden 60000 szavazat utn adtak egy mandtumot, illetleg ha a tredkszavazatok szma a 30000-et elrte, arra mg egy
mandtum jrt. A Birodalom 35 vlasztkerletre volt osztva, egy-egy vlasztkerletben tlagosan 750-950 ezer polgr vett rszt a szavazson. [Szab
(2002) i. m. 177.] A 30000 tredkszavazat elrshez gy a szavazatok 3-4%t kellett egy-egy vlasztkerletben megszerezni. Ha viszont lett volna birodalmi kompenzcis lista, akkor az a prt is kapott volna mandtumot, amely
az egy-egy szavazson rszt vett 30 milli krli vlasztpolgr sszessgtl
60000 (30000) szavazatot kap. Ebben az esetben elkerlhetetlen lett volna a
bejutsi kszb megllaptsa.

138

kerletekben, ahol nagyobb a polgrok vlasztsi aktivitsa, a lakossg


rszarnynl nagyobb szm kpviselt kldhetnek a trvnyhozsba.
Ebben a rendszerben a trvnyhozs ltszma vltoz, minden vlaszts
utn az hatrozza meg, hogy mennyien vettek rszt a szavazson.503
84. Az osztrk vlasztsi rendszer, mint mr emltettem, tisztn lists
volt,504 a korbban felsorolt [ld. 83. ] ltalnos elvekhez kpest nhny
specialitssal. A Nemzeti Tancs 165 fben meghatrozott, elre rgztett ltszmmal brt. Ezt a lakossg arnyban osztottk szt 25 terleti
lista (vlasztkerlet) kztt,505 az egy-egy listra jut mandtumszm 4
s 13 kztt mozgott.506 A vlasztkerletben leadott szavazatokat leosztottk a kpviseli helyek szma plusz eggyel,507 amely megadta, hogy
az adott kerletben egy mandtum elnyershez hny szavazat kellett.
Minden prt annyi mandtumot kapott, ahnyszor a prtra leadott szavazatok egsz szmmal oszthatk voltak az egy mandtum elnyershez
szksges szavazatszmmal.508 gy azonban nemcsak tredk szavazatok, hanem ki nem osztott mandtumok is maradhattak.
A megmaradt mandtumok s a tredkszavazatok ezt kveten egy
kompenzcis rendszerbe kerltek bele. A kompenzcis lista azonban
nem szvetsgi szinten volt fellltva, hanem a 25 terleti listt ngy vlasztkerleti csoportba soroltk,509 s mindegyik csoport egy kln kom-

503

Itt is pldaknt hozhat fel a korabeli Nmetorszg, ahol mint az elz lbjegyzetben mr emltettem minden 60000 szavazat utn jrt egy mandtum.
[Szab (2002) i. m. 176177.] A Birodalmi Gyls ltszma gy nem volt fixlva, az mindig attl fggtt, mennyien vettek rszt a vlasztsokon.
504
Walter (1972a) i. m. 238239.
505 Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr den Nationalrat.
[BGBl 367/1923] 5.
506 Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr den Nationalrat.
[BGBl 367/1923] 94.
507 Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr den Nationalrat.
[BGBl 367/1923] 70. (2) bekezds Adamovich (1927) i. m. 140. Azzal, hogy a
szmllt eggyel megemeltk a kioszthat mandtumokhoz kpest, cskkentettk az egy-egy mandtum megszerzshez szksges szavazatszmot.
508 Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr den Nationalrat.
[BGBl 367/1923] 70. (4) bekezds.
509 Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr den Nationalrat.
[BGBl 367/1923] 4.

139

penzcis listt alkotott. A kompenzcis listknl a dHondt-mtrixot510


alkalmaztk, gy itt mr minden mandtumot ki tudtak osztani.
Szzalkos formban meghatrozott bejutsi kszb nem volt, azonban
kompenzcis listra csak olyan prt kerlhetett, amelyik legalbb egy
terleti listn is szerzett mandtumot.511 Ez szvetsgi szinten alkalmazott bejutsi kszb nlkl is gtat vetett a kis prtok elszaporodsnak
a trvnyhozsban.512
A jelltllts (listallts) vlasztkerletenknt trtnt, s elg knnyen teljesthet felttelekhez volt ktve. Egy-egy vlasztkerletben
mindssze 100 vlasztpolgr ajnlsa volt szksges, amely a vlasztsi
lista alrsval trtnt.513 Olyan tilalommal sem tallkozunk, hogy egy
vlasztpolgr csak egy listt ajnlhatott volna.
510 A kompenzcis listra kerlt prtok szavazatait egyms mell rtk, majd
mindegyik szm alatt ezek felt, egyharmadt, egynegyedt stb. tntettk fel.
Az gy kialaktott tblzatbl cskken sorrend szerint kivlasztottk azt a
szmot, amelyik a sorban az elnyerhet mandtumok szma szerint kvetkezett. Ez annyit jelentett, hogyha t mandtum volt az adott kompenzcis
listn, akkor az tdik legnagyobb szm volt az egy szavazat elnyershez
szksges arnyszm. gy mindig pontosan annyi mandtumot tudtak kiosztani ahny az adott listn szerepelt. [Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die
Wahlordnung fr den Nationalrat. (BGBl 367/1923) 75. Adamovich (1927) i.
m. 141.]; A dHondt-mtrixrl ld. mg: Dezs (2007b) i. m. 212.
511 Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr den Nationalrat.
[BGBl 367/1923] 76. (1) bekezds.
512 Egy-egy vlasztkerletben, mivel a 165 mandtum 25 vlasztkerlet kztt
volt sztosztva, tlagosan 6-7 kpviseli helyet lehetett szerezni. Lthattuk,
hogy az egy kpviseli hely elnyershez szksges szavazatszm meghatrozsnl a vlasztkerletben leadott sszes szavazatot az elnyerhet mandtumok plusz eggyel osztottk. A legnagyobb vlasztkerletben 13 mandtumot
osztottak szt, itt teht a leadott szavazatok legalbb 1/14-ed rsze (kb. 7%-a)
kellett egy mandtum elnyershez. A legkisebb vlasztkerletben pedig ngyet, vagyis a szavazatok 1/5-e (20%-a) kellett egy mandtum megszerzshez. Mindezt sszestve egy vlasztkerletben tlagosan 6,6 mandtum volt,
vagyis egy mandtum elnyershez a terleti listkon tlagosan a szavazatok
1/7,6 rszt, vagyis kb. 13%-t kellett megszerezni. Ha szvetsgi szint szavazatsszestst vgeztek volna, s itt megllaptanak egy 4-5%-os bejutsi kszbt, nem valszn, hogy a prtok tmogatottsgban akkora terleti szrs lett volna, amellyel egy terleti listn 13%-os eredmnyt elrt szervezet
szvetsgi szinten a szavazatok 4-5%-t ne tudta volna begyjteni. Ha esetleg
el is fordult ilyen, a tredkszavazatokat akkor sem tudta tovbbvinni a szvetsg teljes terletrl, hiszen ngy kompenzcis lista volt.
513 Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr den Nationalrat.
[BGBl 367/1923] 46. (2) bekezds.

140

Ha a listalltsnak szigorbb szablyokat lltanak, azt eredmnyezheti, hogy a kisebb prtok nem tudnak mindegyik vlasztkerletben listt lltani. Vagyis a prt indul a vlasztsokon, de az orszg (szvetsg)
egyes terletein nem lehet rjuk szavazni, s gy itt tredkszavazatok sem
keletkezhetnek. gy ha meg is szerzi a jogot a kompenzcis listrl trtn szavazatszerzsre, a tredkszavazatok szma alacsonyabb lesz, gy
kevesebb mandtumot kap.
A listallts szigortsval trtn korltozs eszkzvel azonban az
osztrk vlasztjogi trvny nem lt.
A szavazs rvnyessgre vonatkozan ktelez rszvteli kszb
nem volt megllaptva.
85. A ktelez rszvtel problmja a nemzeti tancsi vlasztsokon.
A trvnyhozsi vlasztsokon val rszvtel a legtbb orszgban llampolgri jog, de nem ktelezettsg. Vagyis a vlasztpolgr szabadon dnti
el, hogy rszt vesz-e a szavazsban, vagy tvol marad attl. Ausztriban a
Nemzeti Tancs vlasztsnl szintn nem volt elrva ltalnos vlasztsi
ktelezettsg. Ugyanakkor a tagllamok sajt orszggylseik vlasztsnl tehettek ilyen megktst, s voltak, amelyek tettek is.514 [Ld. 175.] A
szvetsgi trvnyhozsnak, mivel szvetsgi szinten mellzte a vlasztsi
ktelezettsget, kt megolds kztt kellett vlasztania. Egyrszt egszben
fenntarthatta a szvetsgi vlasztsokon trtn szabad rszvtelt. Ennek a
htrnya abbl eredt volna, hogy a sajt orszggylsknl ktelez rszvtelt elr tagllamokban egyik szavazsnl szabad, a msiknl pedig
ktelez lett volna a rszvtel. A msik lehetsg, hogy a szvetsgi vlasztjogi trvny ezen a ponton a kt rendszert sszekti. Vagyis, ha valamely tagllamban az orszggylsi vlasztsokon val rszvtel ktelez,
akkor szvetsgi szinten a Nemzeti Tancs vlasztsban is ktelez rszt
venni, ha viszont a tagllami vlasztsokon szabad a rszvtel, akkor a szvetsgi vlasztsokon is az. A szvetsgi vlasztjogi trvny ezen utbbi
megoldst kvette, a rszvteli ktelezettsg tekintetben a szvetsgi s a
tagllami szablyozst sszekapcsolta. Amennyiben valamelyik tagllam
a sajt orszggylsnek vlasztsnl ktelez szavazst rt el polgrai
szmra, akkor e tagllamokban a Nemzeti Tancs vlasztsn is ktelez
volt rszt venni, ezen tl azonban vlasztsi ktelezettsg nem volt.515
514
Adamovich (1927) i. m. 160161.
515 Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr den Nationalrat.
[BGBl 367/1923] 83. Adamovich (1927) i. m. 139.

141

86. A Nemzeti Tancs megbzatsi ideje, az alakul ls sszehvsa.


A Nemzeti Tancs megbzatsa ngy vre szlt, amelynek kezdett az
alakul lstl kellett szmolni.516 A ngy ves peridus azonban igazbl csak tttelesen jelentette a megbzatsi id megsznst, ugyanis az
egszen pontosan nem annak lejrtval, hanem az jjvlasztott Nemzeti
Tancs sszelsvel sznt meg.517 gy a ngyves peridus kzvetlenl
azt hatrozta meg, hogy az j vlasztsokat milyen idintervallumban
kell megtartani. Ha az alkotmny elrsait egszen szigoran betartjuk,
akkor a Nemzeti Tancs alakul lst pontosan a negyedik v leteltt
kvet napra kellene sszehvni, ezt azonban kicsit megengeden kell rtelmeznnk.518
A vlasztsok pontos idpontjt a Szvetsgi Kormny hatrozta meg.519 Dntsi kompetencija azonban nem volt szabad, ugyanis az
alkotmny szerint a vlasztsok napjt gy kellett kitznie, hogy az j
Nemzeti Tancs mint azt az elbb emltettem eldje ngy ves megbzatsi idejnek lejrtt kvet napon sszehvhat legyen. Az sszehvsrl a Szvetsgi Elnknek kellett gondoskodni, mgpedig gy, hogy
az alakul ls a vlasztsokat kvet 30 napon bell megtrtnjen.520 Ez
sszessgben azt jelenti, hogy a Szvetsgi Kormnynak a vlasztsok
dtumt a Nemzeti Tancs ngy ves megbzatsa utols 30 napjnak
valamelyikre kellett kirni.521
516

Adamovich (1923a) i. m. 71. K elsen (1922b) i. m. 246.; Walter (1972a)


i. m. 274.
517 B-VG 1920. 27. cikkely (1) bekezds.
518 B-VG 1920. 27. cikkely (2) bekezds 2. mondat.
519
Adamovich (1927) i. m. 143.
520 B-VG 1920. 27. cikkely (2) bekezds 1. mondat Adamovich (1927) i. m. 143.
521 Amennyiben a vlasztsokat a Nemzeti Tancs magbzatsnak lejrta eltt
tbb mint 30 nappal megtartank, akkor a Szvetsgi Elnk mg az elz
Nemzeti Tancs mandtumnak idejre lenne knytelen sszehvni az j testletet. Ezzel viszont a rgi megbzatst a ngy v lejrta eltt megszntetn,
hiszen az j Nemzeti Tancs alakul lsvel a rgi megbzatsa megsznik.
Mrpedig a megbzatsnak a vlasztsi ciklus lejrta eltti megszntetse feloszlatst jelent [ld. 88.], amihez a Szvetsgi Kormnynak klnsen nem, de
az osztrk alkotmny szerint az 1929-es alkotmnynovellig a Szvetsgi
Elnknek sem volt joga. [Ld. 88.] A Szvetsgi Kormny nem tzhette ki a
vlasztsokat a ngy v lejrta utnra sem, hiszen akkor a megbzatsi id
lejrtt kvet napra semmikppen sem volt sszehvhat a Nemzeti Tancs.
Az utols 30 napon bell azonban volt bizonyos mrlegelsi joga. Ki kellett

142

87. Az lsezsi rend s az lsek elnapolsa. A trvnyhoz testlet


mkdsi rendjvel kapcsolatban a vlasztsi ciklus (megbzatsi id) fogalmt az elz pontban mr megtrgyaltuk. [Ld. 86.] Msodik lpsknt a vlasztsi cikluson belli lsszakok rendjt kell ttekintennk,
vajon milyen gyakran voltak trvnyhozsi sznetek. Ugyanis a kpviselknek is biztostani kell bizonyos tvollti lehetsget. A parlamenti
munka azonban nem teszi lehetv, hogy az lsezs idejn a kpviselk meghatrozott hnyada folyamatosan tvol legyen. Ezt klnsen a
kormnyprtok nem engedhetik meg, hiszen gy javaslataikhoz sokszor
nem tudnk a kell tbbsget biztostani. gy a parlamenti kpviselk
szabadsgolsa egysgesen trtnik, minden vben meghatrozott idre
beszntetik a trvnyhozs mkdst. A trvnyhozsi sznetek kztti
idszakok adjk az lsszakokat. Az alkotmny ltalban elrja, hogy
egy-egy vben mikor kell sszehvnia parlamentet, s annak az lsezse
meddig tart, mikor zrjk be az lsszakot.522 Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a trvnyhozsi sznetben ktelez a parlamentnek csendben maradnia. A kpviselk meghatrozott hnyada ugyanis kezdemnyezheti
rendkvli ls sszehvst.
Az lsszakon bell sem ktelez azonban folyamatosan lseznie a
trvnyhozsnak. Megteheti, hogy lseit meghatrozott idre elhalasztja, ez az elnapols. nmaga lseinek az elnapolst minden alkotmny
megengedi a trvnyhozsnak, a krds az, hogy rajta kvl ll llamhatalmi tnyezk is elnapolhatjk-e lseit. Vagyis a parlament lsezse
csak akkor sznetel, ha a testlet ezt maga akarja, vagy ms llamhatalmi szerv is megakaszthatja a mkdst. Erre egyes alkotmnyokban az
llamf kapott felhatalmazst,523 az osztrk alkotmny azonban ezt nem
adta meg, vagyis a Nemzeti Tancs lseit kizrlag a testlet maga napolhatta el.524
Az lsszakok indokoltsgt azrt kellett hosszabb ideig elemeznnk,
mert az osztrk alkotmny az 1929-es novellig nem ismerte azt.
szmolnia, hogy az sszehvs lebonyoltshoz mennyi id szksges, s ehhez kpest kellett kitzni a vlasztsok dtumt.
522
Magyarorszgon pldul az orszggyls venknti lseirl szl 1848:IV.
tc. 1.-a kimondta, hogy a kirlynak minden vben legalbb egy alkalommal,
lehetleg a tli hnapokra kell sszehvni az orszggylst. Ez volt egy-egy
lsszak, vagyis vente egy ktelez lsszak volt.
523
Szab (1995) i. m. 186188.
524 B-VG 1920. 28. cikkely Adamovich (1927) i. m. 144.

143

A Nemzeti Tancs elvileg a ngy ves vlasztsi ciklus ideje alatt


folyamatosan lsezett. Az elvileg szt azrt fztem hozz, mert elnapolssal tudtak szneteket beiktatni, s ezzel rendszeresen ltek is.525 Az
elnapolsnak ha azt a trvnyhozs nmagval szemben alkalmazza526
nem szokott idbeli korltja lenni, az osztrk alkotmny sem tartalmazott
ilyen megktst. Vagyis elnapolssal elvileg brmilyen hossz sznet beiktathat volt, de ez mgsem ptolta az lsszakok rendszert. Az 1929-es
alkotmnynovella be is iktatta azt az alkotmnyba. A Nemzeti Tancsnak
ettl kezdve vente kt rendes (tavaszi s szi) lsszaka volt, amelyet a
testlet javaslatra a Szvetsgi Elnk hvott ssze s zrt be.527
Az lsszakon bell az egyes plenris lsek sszehvsa a Nemzeti
Tancs ltal meghatrozott lsezsi rend szerint a testlet elnknek
feladata volt.
88. A Nemzeti Tancs feloszlatsa 1920 s 1929 kztt. A trvnyhoz testlet megbzatsa kt mdon sznhet meg. Annak termszetes, s
ppen az elbb trgyalt mdja [ld. 86.] a megbzatsi id lejrta.528 Azonban a mandtumt a vlasztsi ciklus letelte eltt is meg lehet szntetni,
amely a feloszlats ltal trtnik. A trvnyhozs feloszlatsnl ugyangy ktelez volt az j vlasztsok zros hatridn belli lebonyoltsa,
mint a megbzatsi id lejrta esetn. Az els krds az, hogy ki jogosult
a feloszlatsra. A trvnyhoz testlet feloszlatsnak hrom mdozatt
klnthetjk el: az llamf, illetleg a vlasztpolgrok (npszavazs)
ltali feloszlatst, valamint az nfeloszlatst.
Az osztrk alkotmny 1920-as szvegvltozatban a hrom emltett feloszlatsi mdozat kzl csak az utolst, az nfeloszlatst foglalta
magba. A Nemzeti Tancs egyszer szvetsgi trvnnyel megbzatsi idejnek lejrta eltt is kimondhatta nmaga feloszlatst.529 Br a
525
526

Adamovich (1927) i. m. 144.


Ha az llamf is jogosult az elnapolsra, annak majdnem mindig van idbeli
korltja. Mindez rthet is, hiszen ez kls beavatkozst jelent. Az osztrk alkotmny egyltaln nem engedte meg az llamfi elnapolst, mg az 1929-es
alkotmnynovella utn sem. Csak rdekes ellenpldaknt emltenm a korabeli magyar kzjogot, ahol a kormnyz 1933-tl megkapta a korltlan elnapolst
biztost rgi kirlyi jogostvnyt. [1933:XXII.tc.]
527 B-VG 1929. 28. cikkely Walter (1972a) i. m. 274.
528
Walter (1972a) i. m. 260261.
529 B-VG 1920. 29. cikkely Wittmayer (1923) i. m. 15. Adamovich (1927) i. m.
143.; Walter (1972a) i. m. 261.; Zeller (2007) i. m. 151.

144

npszavazs ltali feloszlats lehetsgt az alkotmny nem tartalmazta, tttelesen azonban elkerlhetett a problma, ha npszavazs tjn
rszt lehetett venni a trvnyhozsi eljrsban. Ekkor felvetdhet a krds, hogy csak a Nemzeti Tancs hozhat ilyen trgy trvnyt, vagy npszavazs ltal is elfogadhat a parlament feloszlatsrl szl trvny. A
krdst mr az megoldja, hogy az osztrk alkotmny a vlasztpolgrok rszre csak a trvnyjavaslat elterjesztst tette lehetv, amelyet
a Szvetsgi Kormny kteles volt a Nemzeti Tancs el terjeszteni.530
Ennek elfogadsa azonban a Nemzeti Tancs szabad mrlegelsn mlott.531 [Ld. 200.] Megltsom szerint azonban npszavazssal akkor sem
lehetett volna kimondani a feloszlatst, ha a vlasztpolgrok jogosultak
trvny kzvetlen elfogadsra. Az alkotmny 29. cikkely (1) bekezdsnek els mondata ugyanis az albbiak szerint szlt: A Nemzeti Tancs
egyszer trvnnyel megbzatsi ideje eltt is kimondhatja feloszlst.
A rendelkezs f tartalmi eleme az, hogy a Nemzeti Tancs kimondhatja
nmaga feloszlatst. A trvny ltali kimonds csak a vgrehajts mdjt pontostja, s nem ad felhatalmazst ms ton elfogadott trvnnyel
val feloszlatsra.
Az nfeloszlats s a npszavazs ltali feloszlats elemzse utn t
kell trnnk az llamf ltali feloszlats megtrgyalsra. Ezt azonban
az 1920-as osztrk alkotmny kapcsn knnyen le tudjuk zrni. Br az
alkotmnytervezetekben fellelhet erre vonatkoz jogostvny,532 az alkotmny eredeti, 1920-as szvegvltozatban az llamf mg egy szkre
szabott feloszlatsi jogot sem kapott. A Szvetsgi Elnktl ezt a jogostvnyt teljes egszben megvontk, az llamf semmilyen krlmnyek
kztt sem oszlathatta fel a Nemzeti Tancsot.533 Ez tbb szempontbl is
rdekes. Elszr is az eurpai alkotmnyok szinte mindegyike lehetv
tette ezt.534 Az llamfi jogostvny tnyleges ereje vltoz volt, amellyel az 1929-es alkotmnynovella kapcsn fogunk is foglalkozni535 [ld.
90.], de a teljes megvonssal nem tallkozunk. Msodszor a tagllamok
jogllsa kapcsn ltni fogjuk, hogy azok orszggylseit a Szvetsgi
530 B-VG 1929. 41. cikkely (2) bekezds.
531
Adamovich (1927) i. m. 143144.
532
Walter (1984) i. m. 151.
533
Adamovich (1927) i. m. 143.
534
Szab (1995) i. m. 188192.
535 B-VG 1929. 29. cikkely (1) bekezds Walter (1972a) i. m. 260261.

145

Tancs egyetrtsvel feloszlathatta.536 [Ld. 125., 177.] Mrpedig egy


szvetsgi llamra az a jellemz, hogy a szvetsgi szervek a szvetsgi
llammkdsbe vesznek rszt, s ha feloszlatsi joguk van, az a szvetsgi parlamentre terjed ki.
89. A feloszlats idbeli hatlya lehetett azonnali s halasztott.537 Azon
llamokban, ahol az llamf a trvnyhozssal kialakult konfliktusa miatt azt sajt elhatrozsbl feloszlathatta [ld. 90.], a jogi aktus ltalban
azonnali hatly volt. Az llamfi dnts kzzttele utn a trvnyhozs
tovbb nem lsezhetett.538 Ez a felfogs volt a meghatroz pldul a korabeli nmet kzjogban is.539 Az azonnali hatly feloszlats kapcsn nem
szabad megfeledkeznnk arrl sem, hogy a feloszlats kimondsa s az
jjvlasztott trvnyhozs megalakulsa kztti idben, annak mkdse sznetel. De ha a konfliktushelyzetre alapozzuk a feloszlatsi jogot,
akkor mgis gy kell eljrnunk.
Ahol azonban a feloszlats nem a konfliktushelyzeten alapult, az ltalban nem volt azonnali hatly. Mint emltettem, az 1920-as osztrk
alkotmny szerint az llamf fel sem oszlathatta a trvnyhozst, az csak
sajt maga rvidthette le megbzatsi idejt.540 [Ld. 88.] Itt felesleges azzal foglakozni, hogy a feloszlats azonnali hatly-e vagy sem. A krdsben az alkotmny is vilgosan llst foglalt. Kimondta, hogy mandtuma
nfeloszlatsa esetn is az jjvlasztott Nemzeti Tancs alakul lsig
tart.541 Ez annyit jelentett, hogy maga a feloszlatsrl hozott dnts azonnali hatllyal nem szntette meg a mandtumt.
536 B-VG 1920. 100. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 198199.
537
Walter (1972a) i. m. 261.
538 Ez rthet is, hiszen ezek az alkotmnyok a trvnyhoz testlet s az llamf
kztt kialakult konfliktus esetn tettk lehetv a feloszlatst. Amennyiben
a trvnyhozs helytelennek tartott dntse miatt az llamf a vlasztkhoz
fordult a bizalmt vesztett trvnyhozs tovbb nem lsezhetett.
539 A Birodalmi Elnk feloszlat rendeletnek kzzttele utn a Birodalmi Gyls tovbb nem lsezhetett, a Birodalmi Gyls elnknek a feloszlat rendelet tvtele utn azonnal be kellett szntetnie a testlet lseit, ha pedig az
ppen nem lsezett, a testlet elnke elvesztette a jogt, hogy jabb lst
hvjon ssze. A feloszlats mindig azonnali hatly volt. [Anschtz (1933) i.
m. 196. Gebhard i. m. 183184. Szab (2002) i. m. 181.]
540 B-VG 1920. 29. cikkely Wittmayer (1923) i. m. 15. Adamovich (1927) i. m.
143.; Walter (1972a) i. m. 261.; Zeller (2007) i. m. 151.
541 B-VG 1920. 29. cikkkely Walter (1972a) i. m. 261.; Adamovich (1927) i. m. 143.

146

90. A feloszlatsi jog kiterjesztse (1929-es alkotmnynovella). Az


1929-es alkotmnynovella a feloszlatsi jogot megadta a Szvetsgi Elnk szmra is, mgpedig az elbb emltett nmet mintt kvetve. Ebben
az esetben olyan ers volt a Weimari Alkotmny recepcija, hogy a nemsokra trgyaland ismtlsi tilalomra vonatkoz teljesen egyedi szablyt
is tvettk.542
Ez a feloszlatsi jog a konfliktushelyzetre alapozott jogostvny volt,
amely szerint a Szvetsgi Elnk sajt politikai elhatrozsbl feloszlathatta a Nemzeti Tancsot.543 A flprezidencilis kztrsasgokban az
llamf azrt oszlathatja fel trvnyhozst, mert konfliktusba kerlt vele,
s ezt a konfliktust a vlasztk el viheti. Ha azok azonos sszettelben jravlasztjk a parlamentet, akkor a trvnyhozsnak adtak igazat, ha nem,
akkor az elnknek. S ehhez a problmhoz kapcsoldik a Weimari Alkotmnybl tvett ismtlsi tilalom, amely szerint azonos okbl csak egy alkalommal kerlhet sor a feloszlatsra.544 Amennyiben egy krdsben mr
kikrte a vlasztk vlemnyt, ha ugyanezen ok miatt jbl feloszlatja a
trvnyhozst, akkor clja mr nem a vlasztk vlemnynek kikrse,
542 B-VG 1929. 29. cikkely (1) bekezds Merkl (1934) i. m. 165., Walter (1972a)
i. m. 261.
543
Mint lthattuk 1929 eltt a Szvetsgi Elnk semmilyen mdon sem oszlathatta fel a Nemzeti Tancsot [ld. 88.], amely nagyon ritka megoldsnak szmtott. [Szab (1995) i. m. 188192.] A trvnyhozsnak a kztrsasgi elnk
ltali feloszlatsra ugyanis az llamfnek csak reprezentatv szerepet szn
parlamentris kztrsasgok is mdot adnak. Azzal a jelents eltrssel, hogy
ezt meghatrozott elfelttelekhez ktik; arra ltalban akkor kerlhet sor, ha
a trvnyhozs mkdskptelenn vlik. Ilyen a ma hatlyos magyar alkotmny, amely szerint a kztrsasgi elnk akkor oszlathatja fel az orszggylst, ha 40 napon bell nem tud miniszterelnkt vlasztani, vagy tizenkt hnapon bell ngy alkalommal megvonja a bizalmat a kormnytl. [MKA. 28.
(3) bekezds] Br nem ttelesen ezen szablyok alapjn, de az 1949-es nmet
alaptrvny szerint is a Szvetsgi Elnk a mkdskptelensget jelz kormnyvlsg idejn oszlathatja fel a Szvetsgi Gylst. [GG. 64. cikkely (4)
bekezds 68. cikkely (1) bekezds] A pldk sorban visszatrve Magyarorszghoz, az 1920-ban megvlasztott kormnyz nevestve-kimondva a mkdskptelenn vlt nemzetgylst oszlathatta fel. [1920:I.tc. 13. (2) bekezds]
A flprezidencilis kztrsasgokban azonban a kztrsasgi elnk a mkdkpes trvnyhozst is feloszlathatja. Ez alatt rtem a sajt elhatrozsbl
trtn feloszlatst, amely nem egyezik meg a parlamentris kztrsasgokkal, ahol mint lthattuk, ehhez meghatrozott elfelttelek kellenek, mgpedig
olyan elfelttelek, amelyet maga a feloszlatand trvnyhozs idz el.
544 B-VG 1929. 29. cikkely (1) bekezds Walter (1972a) i. m. 261.; Zeller (2007)
i. m. 151.

147

hanem a trvnyhozs mkdsnek akadlyozsa.545 Erre az elnapols


joga szolglna, de azt az alkotmnynovella nem biztostotta a Szvetsgi
Elnk rszre.546 Az persze egy msik problma, hogy a feloszlats oka
szubjektv, gy annak megllaptsa, hogy a kvetkez feloszlats tnylegesen azonos okbl trtnt-e vagy nem, igen nehz feladat.547
rdemes megemlteni, hogy Csehszlovkiban olyan felfogs is kialakult, miszerint a kztrsasgi elnk parlament feloszlatsi joga az osztrk
csszr s magyar kirly ez irny jogostvnyainak recepcija.548
A Szvetsgi Elnk ltali feloszlats abban is eltrt a Nemzeti Tancs
ltal foganatostott nfeloszlatstl, hogy azonnali hatly volt, vagyis
elnki rendelet kzzttele utn a Nemzeti Tancs tovbb nem lsezhetett.549 Az alkotmny ugyanis a Nemzeti Tancs mandtumnak megsznsre vonatkozan azt mondja ki, hogyha nfeloszlats trtnik, akkor
a mandtum az j Nemzeti Tancs alakul lsvel sznik meg.550 Ez
viszont jelenti azt is, hogy ha elnki feloszlats trtnik, akkor a mandtuma nem az j testlet alakul lsvel sznik meg, hanem a feloszlatssal, mint az a konfliktushelyzetre alapozott feloszlatsnl megszokott.
Az elnki feloszlats utn is megvannak azok a ktelez hatridk,
amelyen bell a vlasztsokat le kell bonyoltani, s az j trvnyhozst
545 A feloszlats az j vlasztsok lebonyoltsa miatt szksgszeren akadlyozza a trvnyhozs mkdst. A feloszlats esetn azonban ez nem cl, csak
kvetkezmny, amely nlkl a vlasztk vlemnye nem krhet ki. Ha azonban az llamf ugyanazon okbl jra feloszlatja a trvnyhozst, akkor a vlemnykikrs mr csak sznlelt ok, a tnyleges cl a trvnyhozs mkdsnek
tmeneti akadlyozsa. Ezt pedig az alkotmny nem akarja megengedni. Erre
a magyar kzjogbl is ismert s korbban mr emltett elnapolsi jog szolgl,
ezt azonban nem minden alkotmny engedi meg az llamfnek, az osztrk alkotmny pldul az 1929-es alkotmnynovella utn sem biztostotta ezt a jogot
a Szvetsgi Elnknek. Azt pedig nem akarta megengedni, hogy a feloszlats
sznlelt alkalmazsval valjban elnapolshoz hasonl kvetkezmny intzkedst hozhasson. Taln nem vletlen, ha ezt olyan alkotmnyokba emelik be,
ahol az llamfi elnapolsra egyltaln nincs lehetsg.
546
Merkl (1934) i. m. 166.
547 Ez a problma a mintul szolgl nmet szakirodalomban mr az 1929-es osztrk alkotmnynovella eltt felvetdtt. [Szab (2000) i. m. 229230.]
548
Spiegel i. m. 341.
549
Ha a Szvetsgi Elnk oszlatta fel a Nemzeti Tancsot, csak Fbizottsgnak
az elnki kivteles hatalom ellenrzsre fellltott albizottsga mkdhetett
tovbb. [Walter (1972a) i. m. 261.] Egybknt a Nemzeti Tancs s minden
szerve beszntette mkdst.
550 B-VG 1929. 29. cikkely (3) bekezds.

148

ssze kell hvni, gy az nem ad lehetsget alkotmnyos diktatra bevezetsre.551 Ebben az esetben a Szvetsgi Kormnynak gy kellett kirnia az j vlasztsokat, hogy az j Nemzeti Tancs a feloszlatstl szmtott kilencven napon bell ssze tudjon lni.552
91. A Nemzeti Tancs vezet tisztsgviseli. A testlet ln az elnk,
valamint az kpviseletben a msod- s a harmadelnk llt.553 Mindhrmukat a Nemzeti Tancs vlasztotta sajt tagjai kzl, megbzatsuk
a teljes vlasztsi ciklusra szlt. Az elnk feladata az lsek sszehvsa, azok vezetse, a szavazsok elrendelse, illetleg azok eredmnynek
megllaptsa volt. Ezen tl az elnknek kellett gondoskodnia a Hz nyugalmrl. Az lsek nyilvnossgbl ereden a Nemzeti Tancs lsein a testlethez nem tartoz szemlyek is megjelenhettek. Amennyiben
ezek a rendet megzavartk, az elnk intzkedhetett eltvoltsukrl. A
fegyelmi jog azonban nem csak a nzkkel, hanem a kpviselkkel szemben is megillette. A nem megfelel mdon viselked kpviselt rendre
utasthatta, illetleg megvonhatta tle a szt.554
92. A Nemzeti Tancs bizottsgai. A trvnyhozs munkjt minden
llamban a sajt tagjai kzl vlasztott bizottsgok segtik. Ezek lland
s eseti bizottsgokra bonthatk. A trvnyhozs lland bizottsgokat
olyan feladatok elltsra alakt, amelyek a trvnyhozsi ciklus egsze
alatt folyamatosan felmerlhetnek. Eseti bizottsgokat olyan egyedileg
felmerlt gyek megoldsra hoznak ltre, amelyeket az lland bizottsgok nem tudnak megfelelen megoldani. A bizottsgok sszettele ltalban lefedi a parlamenti erviszonyokat, abban minden fontosabb prt
kpviselve van.
Az eseti bizottsgok kztt taln a legfontosabbak voltak a vizsglbizottsgok.555 Ezeknek a vgrehajt hatalom ellenrzsben s a miniszteri
felelssg [141.] rvnyestsben is fontos szerepk lehetett. Ausztriban ilyen vizsglbizottsgot kizrlag a Nemzeti Tancs llthatott fel,
551
Merkl (1934) i. m. 165.
552 B-VG 1929. 29. cikkely (1) bekezds.
553
Walter (1972a) i. m. 254.
554
Adamovich (1927) i. m. 144.
555
Walter (1972a) i. m. 332333.; Adamovich (1927) i. m. 325326.; Zeller
(2007) i. m. 153.

149

amely mutatja a vgrehajt hatalom ellenrzsben biztostott kiemelt


szerept is.556 [Ld. 94.]
Ausztriban a bizottsgok szervezetrl s ltszmrl minden vlasztsi ciklus kezdetn a Nemzeti Tancs maga hatrozott. A bizottsgok
szervezett elvileg a ciklus kzben is meg lehetett vltoztatni, de ez nem
volt jellemz. Ausztriban ngy olyan parlamenti bizottsg volt, amelyekre trvnyi elrsok vonatkoztak, gy azokat a Nemzeti Tancs kteles
volt minden vlasztsi ciklus kezdetn fellltani. Ezek az albbiak voltak: a Fbizottsg, az sszefrhetetlensgi Bizottsg, a Szmvevszki
Bizottsg, valamint a Mentelmi Bizottsg. Az albbiakban ezt a ngy legfontosabb bizottsgot vonjuk trgyals al.
A Fbizottsgot a Nemzeti Tancs az arnyos vlaszts elvei szerint
lltotta fel, s abban minden frakcinak helyet kellett kapnia. Elnkt s
alelnkeit a bizottsg maga vlasztotta. Ltszmt sem az alkotmny,
sem trvnyek nem rgztettk, azt a Nemzeti Tancs mindig esetileg llaptotta meg.557 Tevkenysge a Nemzeti Tancs vgrehajt hatalomban
betlttt feladatainak elsegtsre, illetleg rszben annak gyakorlsra
terjedt ki. Legfontosabb feladata volt, hogy a Nemzeti Tancs 1929-ig
Fbizottsgnak javaslatra vlasztotta meg a Szvetsgi Kormnyt.558
[Ld. 136.] Szintn 1929-ig a Kzigazgatsi Brsg elnkre, illetleg bri felnek szemlyre a Szvetsgi Kormny csak a Fbizottsg elzetes
egyetrtsvel tehetett javaslatot a Szvetsgi Elnk rszre.559 [Ld. 156.]
Ezen tl szvetsgi trvny meghatrozhatott olyan gykrket, amelyben a Szvetsgi Kormny csak a Fbizottsg egyetrtsvel bocsthatott
ki rendeleteket.560 Ez mr egy olyan jogkr volt, ahol nem csak javaslatot
tett a Nemzeti Tancsnak, hanem a vgrehajt hatalom ellenrzsben
dntshozi jogokat gyakorolt. Az 1929-es alkotmnynovella utn egy
lland albizottsgot kellett fellltania, amelynek a Szvetsgi Elnk ltal ekkor megkapott kivteles hatalom ellenrzse volt a feladata.561 Errl
556 B-VG 1920. 53. cikkely.
557 A Fbizottsg ltszma 1927-ben 17 f volt. [ Adamovich (1927) i. m. 145.]
558
1929 utn nem konkrtan a Fbizottsg jogt korltoztk, hanem a kormnyalakts rendje vltozott meg. Azt mr nem a Nemzeti Tancs vlasztotta, hanem a Szvetsgi Elnk nevezte ki. [Ld. 137.] Ezzel rtelemszeren a Fbizottsg is elvesztette elterjesztsi jogt.
559 B-VG 1920. 135. cikkely.
560
Adamovich (1927) i. m. 145.
561
Walter (1972a) i. m. 453.

150

rszletesen az llamfi jogkrk trgyalsnl trnk ki. [Ld. 131.]


Az sszefrhetetlensgi Bizottsg feladata az volt, hogy a kpviselk
ltal klnbz gazdlkod szervezeteknl betlttt tisztsgek nem esnek-e az sszefrhetetlensgi szablyok al.562 [Ld. 79.] A Szmvevszki
Bizottsg a kormnyzat pnzgyi ellenrzsben nyjtott segtsget,563 a
Mentelmi Bizottsg pedig a mentelmi jog felfggesztsre tett hatsgi
indtvnyokat vlemnyezte a Nemzeti Tancs rszre.564 Amennyiben a
Nemzeti Tancs nem lsezett a Mentelmi Bizottsg a bncselekmny
elkvetsnl tetten rt kpviselkkel szembeni eljrs felfggesztse
gyben [ld. 78.] eljrhatott a Nemzeti Tancs hatskrben.565
93. A Nemzeti Tancs hatskre a trvnyhozsban. A trvnyhozsi
eljrsban a dnt sly a npkpviseleti kamar volt. A trvnyjavaslatokat elszr mindig a Nemzeti Tancsban kellett megtrgyalni, s innen kerlhettek csak a Szvetsgi Tancs el. A msodik kamara ltal emelt vs
csak csekly befolyst jelentett a trvnyhozsra. Mindezeket azonban bvebben a trvnyhozsi eljrs kapcsn fogjuk megtrgyalni. [Ld. 190.]
94. A Nemzeti Tancs hatskre a vgrehajt hatalom (kzigazgats) terletn. A klasszikus polgri llamberendezkeds elvei szerint a
trvnyhozs, s ezen bell klnsen a npkpviseleti kamara a trvnyhoz hatalmat gyakorolja, a vgrehajt hatalmat pedig ellenrzi. Ausztriban azonban tallunk olyan elemeket, amikor a Nemzeti Tancs nem
csak ellenrizte, hanem aktv mdon gyakorolta is a vgrehajt hatalmat.
gy a tmt kt rszre bontva trgyaljuk meg, elszr a specilis aktv
jogokat tekintjk t, majd a klasszikus ellenrzsi jogokat.
Az aktv jogok kzl kettt kell felttlenl megemlteni, ez pedig a
Szvetsgi Kormny megvlasztsa566 [ld. 136.], valamint a fegyveres
erk feletti fparancsnoksg gyakorlsa.
Az alkotmny 1920-as szvegvltozata ttelesen kimondta, hogy a Szvetsgi Hader a Nemzeti Tancs fparancsnoksga alatt ll.567 A parlamen562
Walter (1972a) i. m. 258259.; Adamovich (1927) i. m. 145.
563
Walter (1972a) i. m. 259.; Adamovich (1927) i. m. 145.
564
Walter (1972a) i. m. 258.
565
Adamovich (1932) i. m. 136137.
566 B-VG 1920. 70. cikkely (1) bekezds Adamovich (1923a) i. m. 99.; Mezey
Szente i. m. 403.
567 B-VG 1920. 80. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 629630.

151

tris kztrsasgokban a trvnyhozsnak a hadsereg irnytsra nagyobb


befolysa van, azonban ritka a kzvetlen parlamenti fparancsnoksg kimondsa. A fokozottabb befolyst azzal valstjk meg, hogy az llamftl
a kormnyhoz, azon bell is az illetkes miniszterhez teleptik a fparancsnoki jogot. Igazbl vve a Nemzeti Tancs Ausztriban sem gyakorolta
ezt tnylegesen, mert ezek a jogok az illetkes szvetsgi miniszterre truhzhatak voltak, s a trvnyhozs ezt meg is tette. Egy ekkora testlet
nem is lett volna alkalmas ennek a jognak az lland gyakorlsra. Egyedi
helyzetben azonban nem lett volna vitathat, hogy a npkpviseleti kamara
ltal adott kzvetlen parancsokat a hadseregnek teljesteni kell.
A Nemzeti Tancs vgrehajt hatalmon bell betlttt szerepnek msodik csoportja a klasszikus ellenrzsi jogok voltak, amelyekkel termszetesen az osztrk npkpviseleti kamara is rendelkezett. Az ellenrzsi
jogok kt elemt, a Szvetsgi Kormny egyes rendeleteinek jvhagyst, illetleg az llamfi kivteles hatalom kzvetlen ellenrzst568 a
Nemzeti Tancs Fbizottsga kapcsn ppen az elbbiekben rintettk.
[Ld. 92. ] Az llamfi kivteles hatalom tekintetben a Nemzeti Tancs
azonban nemcsak illetkes bizottsga ltal, hanem kzvetlenl is gyakorolt specilis ellenrzsi jogokat.569 [Ld. 130.] Mindezek mellett meg
kell mg emlteni a vgrehajt hatalom ellenrzsnek legltalnosabb, s
egyik leghatkonyabb eszkzt, a miniszteri felelssget.570 Errl bvebben a Szvetsgi Kormny jogllsa kapcsn fogunk szlni. [Ld. 141.]
95. A Nemzeti Tancs hatskrei az igazsgszolgltats terletn.
Ezek a jogok az egyes bri frumokba trtn vlasztsban testesltek
meg. A npkpviseleti kamara vlasztotta az Alkotmnybrsg tagjainak a felt571 [ld. 161.], illetleg a Szvetsgi Kzigazgatsi Brsg elnke s tagjai felnek a kinevezse csak az egyetrtsvel trtnhetett.572
[Ld. 156.]

568
Walter (1972a) i. m. 453.
569 B-VG 1929. 18. cikkely (3) bekezds K elsen (1930) i. m. 142.
570 B-VG 1920. 74. cikkely (1) bekezds K elsen (1922b) i. m. 254. Adamovich
(1927) i. m. 200201.; Walter (1972a) i. m. 478.; MezeySzente i. m. 403.,
Zeller (2007) i. m. 153. B-VG 1920. 76. cikkely (1)-(2) bekezds 142. cikkely
(2) bekezds b. pont.
571 B-VG 1920. 147. cikkely (3) bekezds.
572 B-VG 1920. 135. cikkely.

152

Az 1929-es alkotmnynovella mindkt kzjogi brsg tagjainak vlasztsi (kinevezsi) rendjt megvltoztatta, amelynek kvetkeztben a
trvnyhoz testletek befolysa jelentsen cskkent. Az Alkotmnybrsg esetben a Nemzeti Tancs jogait a brk egynegyedre trtn javaslatttelre korltoztk [ld. 161.],573 a Kzigazgatsi Brsgnl pedig a
trvnyhoz testletek befolysa teljesen megsznt.574 [Ld. 156.]
96. A Szvetsgi Tancs mandtumainak megosztsa. A Szvetsgi
Tancs a tagllamok ltal deleglt szemlyekbl llt.575 Az els lnyeges
krds az, hogy a mandtumokat milyen szablyok szerint osztjk szt a
tagllamok kztt. Kt alapelv, valamint az ezek kztti tmenet sokszn
szablyozst tesz lehetv. A kt szls hatr kzl az egyik a tagllamok
npessgnek figyelmen kvl hagysval az azonos szm kpviselet,576
illetleg a msik, a tagllamok npessge szerinti megoszts.577 Ausztria
a lakossgarnyos kpviselethez kzelll megoldst kvetett, de nem teljesen, bizonyos kompromisszum is felfedezhet benne.578 Legnpesebb
tagllamt tizenkt mandtum illette meg, a tbbit pedig a tizenkettnek
573 B-VG 1929. 147. cikkely (2) bekezds.
574 A Szvetsgi Elnk ezt kveten a Szvetsgi Kormny elterjesztsre nevezte ki ket, a kormny pedig az elnk s alelnk kivtelvel a Kzigazgatsi Brsg teljes lsnek javaslathoz volt ktve. [B-VG 1929. 134. cikkely
(2) bekezds; ld. 147.]
575
Walter (1972a) i. m. 482.; MezeySzente i. m. 403.; Szente i. m. 331.
576
Svjcban, illetleg az Egyeslt llamokban a tagllamok egyenlsgnek elvt kvetik. A msodik kamarba minden kantont, illetleg tagllamot kt-kt
mandtum illet meg. [Adamovich (1927) i. m. 150.] Az Egyeslt llamokra vonatkoz pldt azonban azzal a fenntartssal kell kezelnnk, hogy a Szentus
mr ekkor sem volt igazi tagllami kamara, hiszen a szentorokat a lakossg
kzvetlenl vlasztotta.
577 Az 1919-es nmet alkotmny ezt a szisztmt kvette, a tagllamokat minden
700 000 lakos utn illette meg egy-egy mandtum a Birodalmi Tancsban.
Egy szavazat azonban minden tagllamot megilletett, akkor is ha a kell lakossgszma nem volt meg. [WRV 61. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i.
m. 150. Szab (2002) i. m. 182183.] Ez azonban az arnyossg elvt szmotteven nem rinti, s nyilvnval, hogy a Birodalmi Tancsbl egy tagllamot
sem lehet kihagyni. Ezen kvl Poroszorszgot lakossgarnynl kevesebb
mandtum illette meg, erre azonban egy specilis bels problma a magyarzat. Lakossga ugyanis a Birodalom lakossgnak tbb mint felt tette ki, gy
a teljesen arnyos kpviselet esetn egy tagllam abszolt tbbsget szerzett
volna a Birodalmi Tancsban. Ez pedig nem kvnatos helyzet volt, amelyet az
Anschluss kapcsn rszletesebben is megtrgyaltunk. [Ld. 56.]
578 Walter (1969) i. m. 214.

153

olyan hnyada, ahogy lakossga arnylott a legnpesebb tagllamhoz.


Eddig a lakossgarnyos elv rvnyeslt, de legalbb hrom mandtum
minden tagllamot megilletett, fggetlenl lakossgszmtl.579 Ez a szably mindenkppen segtette a kisebb tagllamokat,580 azonban a delegls rendszervel is sszefggsben llhatott. [Ld. 97.]
A pontos lakossgszmot a hivatalos npszmllsi adatok alapjn a
Szvetsgi Elnk llaptotta meg.581
97. A tagllamok ltali delegls szablyai. A mandtumok megosztsnak megtrgyalsa utn a kvetkez krds, hogy ki s milyen mdon
deleglja a Szvetsgi Tancs tagjait. Ezt az egyes szvetsgi llamokban
ahol nagyobb a tagorszgok alkotmnyozsi autonmija [ld. 51.] rbzhatjk a tagllamokra is.582 Ebben az esetben az egyes tagllamokbl
eltr is lehet a delegls mdja.
Ausztriban azonban szkebb volt az alkotmnyozsi autonmia, s az
alaptrvny ezt a krdst pontosan meghatrozta. Eszerint a Szvetsgi Tancs tagjait a tagllamok orszggylsei vlasztottk,583 de azzal
a megktssel, hogy az adott orszggylsbe bejutott prtok kztt az

579

Koja i. m. 15. Adamovich (1923a) i. m. 78. K elsen (1922b) i. m. 246. Walter


(1972a) i. m. 283284.
580 A mandtumok megosztsra vonatkoz elvek meghatrozsnl nyilvnvalan fontos szempont, hogy egy adott szvetsgi llamban a tagllamok lakossgnak szrdsa milyen mreteket lt. Nmetorszg s Ausztria viszonylatban azonban ppen ellenttes tendencikat tapasztalhatunk. Nmetorszgban
a legkisebb tagllamnak csak nhny tzezer, a legnagyobbnak kzel negyvenmilli lakosa volt, mgis ersen a lakossgarnyos rendszerhez kzeltett.
Ausztriban ilyen mretbeli klnbsgek ugyan nem voltak, de ha nem is
nagymrtkben, mgis egysgestette a tagllamok szavazati arnyait.
581 B-VG 1920. 34. cikkely (4) bekezds A Szvetsgi Elnk 1923-ban az albbi
mandtumszmokat hatrozta meg: Bcs 12, Als-Ausztria 10 Stjerorszg
7 Fels-Ausztria 6 Karintia, Tirol, Burgenland, Salzburg, Vorarlberg 3-3.
[Entschlieung des Bundesprsidenten vom 25. Oktober 1923, betreffend die
Feststellung der Zahl der von den Lndern in den Bundesrat zu entsendenden
Mitglieder. BGBl 563/1923]
582
Nmetorszgban 1871 utn errl komoly vitk folytak. Egyes llspontok
szerint a tagllam maga dnttte el [Laband (1911/1914) i. m. 1. ktet 246.],
hogy ki deleglja s ltja el utastsokkal a Szvetsgi Tancsba a tagokat, ms
llspont szerint azonban ezt csak a tagllam uralkodja (kormnya) tehette
meg. [Huber (1957/1990) i. m. 3. ktet 855856.]
583
Walter (1972a) i. m. 285.

154

ott birtokolt mandtumok arnyban meg kell azokat osztani.584 Abban,


hogy legalbb hrom mandtumot biztostottak minden tagllamnak585
[ld. 96.] ez a ktelez megoszts is kzrejtszhatott. Az alkotmny azonban nem tisztzta azt a krdst, hogy a frakcik alkothatnak e szvetsget
a Szvetsgi Tancs tagjainak vlasztsa rdekben, amely problma mr
1921-ben az Alkotmnybrsg el kerlt. A talros testlet ezt nem tette
lehetv.586
98. A Szvetsgi Tancs tagjainak szabad mandtuma. A tagllami
kamara mkdsnek tovbbi krdse, hogy tagjai szabad mandtummal
rendelkeznek-e, vagy a delegl llam utastsokkal lthatja el ket. A
tagllamok szvetsgi llamhatalomra gyakorolt befolysnak ez lnyeges eleme. Egyrszrl azt kell vizsglni, hogy a Szvetsgi Tancsnak
milyen hatskrei vannak a kzponti llamhatalom gyakorlsban. A
msik fontos krdst viszont az itt trgyalt problma alkotja: a tagllamoknak csak kzvetett, vagy kzvetlen befolysuk van annak mkdsre.
Amennyiben utastsokkal megktheti a szavazatukat, akkor ers befolyssal brnak.587 Kzps megolds, ha az adott tagllam utastst ugyan
nem adhat, de visszahvhatja delegltjait. A tagllami befolys legcseklyebb mrtke az, ha a delegltak megvlasztsa utn azokat nem utast584 B-VG 1920. 35. cikkely (1) bekezds Szente i. m. 331.; Walter (1969) i. m.
215. Adamovich (1923a) i. m. 79. K elsen (1922b) i. m. 246.; Walter (1972a)
i. m. 285.
585
Koja i. m. 15. Adamovich (1923a) i. m. 78. K elsen (1922b) i. m. 246. Walter
(1972a) i. m. 283284.
586 A konkrt eset Stjerorszgban trtnt, amely tagllamnak hat mandtum
jrt a Szvetsgi Tancsban. Az 1921-es orszggylsi vlasztsokon a keresztnyszocialistk 31, a szocildemokratk 24, a stjer parasztszvetsg 8,
a nagynmet npprt pedig 7 mandtumot szerzett. A Szvetsgi Tancsba
szl delegtusok sztosztsnl a keresztnyszocialistknak hrom a szocildemokratknak kt mandtum jutott. A hatodik helyet, mivel a szocildemokratknak pontosan hromszor annyi mandtuma volt, mint a parasztszvetsgnek, kettjk kztt sorsolssal kellett eldnteni. [B-VG 1920. 35.
cikkely (1) bekezds] A sorsols a szocildemokratknak kedvezett, mire a kt
kis prt frakciszvetsget alkotott, s gy 15 mandtumuk lett, amire egy hely
jrt volna a Szvetsgi Tancsban. Az Alkotmnybrsg dntse rtelmben
azonban eseti prtszvetsgekkel nem lehetett manipullni a mandtumok
megosztst. [Stepanschitz i. m. 136138.]
587 Ezt a megoldst kvette az 1871-es nmet alkotmny. A Szvetsgi Tancsban
az utasts nlkl, vagy annak ellenre leadott szavazatok rvnytelenek voltak. [Seydel i. m. 256. Anschtz (1903) i. m. 541. Arndt (1912) i. m. 778.]

155

hatja, vissza sem hvhatja, s csak a mandtumuk megsznsekor kldhet


a helykre j tagokat.
Ausztriban a Szvetsgi Tancsba deleglt tagok szabad mandtummal brtak, amit az alkotmny ttelesen is kimondott.588 De egybknt a
msodik kamara egsz mkdsi rendszere olyan, hogy a kttt mandtum nem pthet bele. A szabad mandtumot szksgess teszi pldul a
tagllami orszggylsek frakcii kztti ktelez mandtummegoszts.
[Ld. 96.]. Utastst ugyanis az ket delegl orszggylstl kaphatnnak, itt azonban minden frakcinak a sajt delegltjt kellene utastania,
ami elg furcsa rendszert szlne. Ha az orszggyls egysgesen utasthatn a delegltakat, akkor pedig semmi rtelme nem lenne a frakcik
kztt megosztani a mandtumokat. Br a 70-es vekben ennek az egsz
rendszernek az talaktsa felvetdtt, s a fderalizmus erstsnek jegyben elkpzels volt a kttt mandtum bevezetsre. Ez a tagllamok
befolyst jelentsen erstette volna, de a koncepci a tnyleges megvalststl tvol maradt.589
99. A Szvetsgi Tancs tagjainak csoportosulsai. A kttt vagy szabad mandtum nagyban befolysolja azt is, hogy a msodik kamara tagjai
milyen szempontok szerint szervezdnek. Ha a mandtum kttt, akkor
tagllamonknt alkotnak egy-egy blokkot. Amennyiben szabad mandtummal brnak, akkor a kpviselhzhoz hasonlan prtfrakcik szerint
szervezdnek. Az osztrk Szvetsgi Tancs ezen utbbi rendszer szerint
mkdtt, tagjai a Nemzeti Tancshoz hasonlan frakcikba tmrltek.
A tagllami delegls utn az egyes tagllamokbl rkez tagok kztt
megsznt a kapcsolat, mindenki a sajt frakcijhoz csatlakozott. gy teht
a Szvetsgi Tancs prtok szerint tagozdott, br az eredeti elkpzels
szerint lnyegesen ersebben kpviselte volta a tagllamok rdekeit.590
Meg kell azonban emlteni, hogy a prtok szerinti alakzatok kialakulsa
tttelesen azon llamokban is megtrtnhet, ahol a msodik kamara tagjai delegl tagllamonknt csoportosulnak. Nmetorszgban pldul, ahol
tagllamonknti csoportosulssal szervezd msodik kamara van, csak az
adott tagllam orszggylsnek kormnyprtjai jelennek meg a msodik

588 B-VG 1920. 56. cikkely Koja i. m. 16.; Walter i. m. (1972a) i. m. 264.
589
K ajtr (1992) i. m. 64.
590
K ajtr (1992) i. m. 65.

156

kamarban.591 Azonban a tagllami orszggylsek mandtumait nagyrszt ugyanazon prtok birtokoljk, akik a Szvetsgi Gylsben is helyt
kapnak. gy a Szvetsgi Tancsban is k jelennek meg, csak ahol valamely
prt megnyeri az orszggylsi vlasztsokat, az viszi az sszes msodik
kamarai mandtumot, s azt nem kell a tagllami ellenzkkel megosztani.
100. A Szvetsgi Tancsba deleglt tagok megbzatsi ideje, a pttagok. A Szvetsgi Tancsba deleglt tagok megbzatsi ideje a delegl llam orszggylsnek megbzatsi idejvel volt sszektve,592 gy
591

Nmetorszgban 1867 s 1918 kztt a msodik kamart alkot Szvetsgi


Tancsban mg nem a tagllamok politikai prtjai nyertek kpviseletet. Az
ott megjelent szemlyek a delegl tagllamuk kormnyainak utastsi szerint
szavaztak [Huber (1957/1990) i. m. 3. ktet 855856. Szab (2002) i. m. 116.],
s mivel a tagllami kormnyok mg csak az uralkodnak voltak felelsek, gy
lnyegben a delegltak az adott tagllam uralkodjnak akarata szerint voksoltak. gy prtok szerinti szervezds mg nem jelent meg, de fontos elem,
hogy az utasts ellenben leadott szavazatok rvnytelenek voltak, gy a tagllam akarathoz val ktttsg vitathatatlan volt. [Seydel i. m. 256. Anschtz
(1903) i. m. 541. MeyerAnschtz i. m. 485. Arndt (1912) i. m. 778.] 1919
utn formailag annyi vltozs trtnt, hogy a Birodalmi Tancsban mr nem
tagllami delegltak voltak, hanem a tagllam kormnynak tagjai szemlyesen jelentek meg. Emellett jelents mdosuls volt, hogy a tagllamok kormnyainak ktelezen a npkpviseleti kamara bizalmt kellett brniuk [WRV
17. cikkely (1) bekezds; Huber (1957/1990) i. m. 6. ktet 7273.], vagyis a
Birodalmi Tancsban a tagllami parlamentek akarata jelent meg. A tagllam
kormnyt azonban nem az sszes parlamenti prt alkotta, hanem a mandtumok tbbsgt br prt(ok). Az ellenzk a kormny sszettelbe, s gy a
Birodalmi Tancsban trtn szavazsokba nem tudott beleszlni. A ma hatlyos 1949-es alaptrvny Nmetorszgban mg annyi vltozst hozott, hogy
a tagllamoknak szavazataikat ktelezen egysgesen kell leadni. Ez annyit
jelent, hogy egy t szavazattal rendelkez tagllam nem teheti meg, hogy hrom igen s kt nem szavazatot ad le, hanem egysgesen t igent, vagy t
nemet kell mondaniuk. Ez azt a lehetsget zrja ki, hogy a tagllamokban
egy koalcis kormny megossza a szavazatokat a koalci prtjai kztt. A
tagllamnak egysges llspontot kell kpviselni, a szavazatokat nem oszthatjk meg bels politikai kompromisszumok alapjn. Ausztriban viszont lthattuk, hogy a Szvetsgi Tancs mandtumait a tagllami parlament prtjai
kztt arnyosan kellett megosztani, vagyis az ellenzk is deleglhatott tagokat a Szvetsgi Tancsba. Ebben az esetben a tagllamok egysges szavazst
nem lehet kiktni. Ennek viszont az is kvetkezmnye, hogy Nmetorszgban
egy tagllami kormnyvlts esetn a msodik kamarban az sszes szavazat
tsznezdik, mg Ausztriban jelents trendezdst nem hoz.
592 B-VG 1920. 35. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 151.; Walter
(1972a) i. m. 285.

157

minden orszggylsi vlaszts utn az adott tagllamban jra kellett vlasztani a Szvetsgi Tancsba kldtt tagokat. A mkdkpessg folyamatos fenntartsa rdekben azonban a mandtum egszen pontosan
nem az adott orszggyls mandtumnak lejrtval, hanem az j tagok
megvlasztsval sznt meg.593 gy a Szvetsgi Tancsban a kpviselet
egy pillanatra sem sznetelt.
A delegltak mell minden tagllamnak ugyanolyan szm pttagot kellett vlasztania. Ezek azonban csak tarts akadlyoztats esetn lphettek
a helykre (a rendes tag elhunyta, lemondsa), rmeneti akadlyoztats
esetn helyettestsre nem volt lehetsg. Az alkotmny nyitva hagyta azt a
problmt is, hogy ha a rendes tag s a pttag mandtuma is id eltt megsznik, vajon vlasztsi ciklusa kzben az rintett tagllam vlaszthat-e j
delegltat, vagy ezek a helyek a legkzelebbi orszggylsi vlasztsokig
betltetlenek maradnak. Ugyanis az alkotmny szigor nyelvtani rtelmezse szerint a Szvetsgi Tancsba deleglt tagokat minden orszggyls
mandtumnak kezdetn vlasztotta. 1927ben egy alkotmnybrsgi
dnts oldotta fel a joghzagot, amely szerint a megsznt mandtumokat
az adott orszggyls idkzi vlasztssal is betlthette.594 Ez a problma
rszben a delegltak visszahvhatsgnak krdsre is megadja a vlaszt.
Ha mg az a krds is nyitott volt, hogy a megresedett helyekre lehet-e
j tagokat vlasztani, nyilvnval: visszahvni s gy j tagokat vlasztani
nem lehetett. Mindezt altmasztja a Szvetsgi Tancs feloszlatsra vonatkoz szablyok ttekintse is. [Ld. 101.,177.]
101. A Szvetsgi Tancs megbzatsi ideje s feloszlatsnak lehetsge. A Szvetsgi Tancs kttt megbzatsi idvel nem brt, az egy
permanensen mkd testlet volt.595 Tagjait a tagllami orszggylsek
delegltk, mgpedig sajt megbzatsuk idtartamra, vagyis a deleglsra mindig az orszggylsi vlasztsokat kveten kerlt sor.596 A
tagllamok llamszervezete kapcsn viszont sz lesz arrl, hogy orszggylsnek megbzatsi idejt minden tagllam maga hatrozta meg, gy
a tagllami vlasztsok klnbz idpontokban voltak.597 [Ld. 176.]
593 B-VG 1920. 35. cikkely (3) bekezds Walter (1972a) i. m. 288289.
594
Adamovich (1927) i. m. 151.
595
Adamovich (1923a) i. m. 84. Adamovich (1927) i. m. 152.
596 B-VG 1920. 35. cikkely (1) bekezds Walter (1972a) i. m. 288., Zeller (2007)
i. m. 140.
597
Koja i. m. 16.

158

Ennek pedig az volt a kvetkezmnye, hogy a Szvetsgi Tancs tagjai


a tagllami vlasztsok ciklusaitl fggen mindig csak rszben jultak meg.598 Ezrt volt permanensen mkd testlet, mert nem volt olyan
idpont, amikor tagjainak mandtuma egy idben lejr, s a vlasztssal a
teljes testlet egy idpontban megjul.
Mivel a Szvetsgi Tancs mandtumait a tagllami orszggylsek
vlasztsi ciklusai hatroztk meg, magt a tagllami kamart nem lehetett feloszlatni. Ez teljesen rtelmetlen, hiszen az sszettelben semmilyen vltozs nem lett volna.
sszettelben akkor llhatott el vltozs, ha valamelyik tagllami
orszggylst oszlattk fel. Annak jjvlasztsa utn ugyanis a szvetsgi tancsba deleglt tagokat is megjtottk. Az orszggylsek megbzatsi idejrl599 [ld. 176.] s feloszlatsrl600 [ld. 177.] a tagllamok
llamszervezetnl fogok rszletesen szlni.
102. Az elnkls rendje a Szvetsgi Tancs lsein. A Szvetsgi
Tancs elnki tisztt a tagllamok, bc sorrendben, flves ciklusokban vltva egymst, rotcis rendszerben tltttk be.601 A soros tagllam meghatalmazottai kzl szemly szerint az volt a Szvetsgi Tancs
elnke, aki az adott tagllam ltal kldtt meghatalmazottak listjn az
els helyen szerepelt.602 Mell kt alelnkt vlasztott, akik megbzatsa
az elnk flves ciklusval volt sszektve.603 Amikor a flv leteltvel az
elnk szemlyben vltozs llt el, akkor a kt alelnkt is jj kellett
vlasztani.
Br kvl esik az ltalunk trgyalt trtnelmi korszakon, de rdekes,
hogy a fderalizmus erstsnek jegyben a 70-es vekben az is felvetdtt: a Szvetsgi Tancs ne csak Bcsben lsezzen, hanem minden
598
Zeller (2007) i. m. 141.
599 Az orszggylsek megbzatsi idejrl a szvetsgi alkotmny nem rendelkezett, gy azt minden tagllam nllan llaptotta meg. A vlasztsi ciklusok tartama gy nem is volt egysges. A megbzatsi id Burgenlandban,
Karintiban, Stjerorszgban s Tirolban ngy vre, Als-Ausztriban, Salzburgban, Vorarlbergben s Bcsben t vre, Fels-Ausztriban pedig hat vre
szlt. [Adamovich (1927) i. m. 163.]
600 B-VG 1920. 100. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 198199.
601 B-VG 1920. 36. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 152.Walter
(1969) i. m. 219. Koja i. m. 16.; Zeller (2007) i. m. 141.
602 B-VG 1920. 36. cikkely (2) bekezds.
603
Adamovich (1927) i. m. 152. Walter (1969) i. m. 220.

159

flves ciklusban abban a tagllamban is tartson lst, amely a rotci


szerint a testlet elnkt adja.604
103. A Szvetsgi Tancs hatskrei a trvnyhozsi eljrsban. Ezt
a krdst jelen pontban csak nagyvonalakban tekintjk t, hiszen a jogalkots rendjrl kln fejezet szl. A trvnyhozsi eljrsban a Szvetsgi Tancs egy elemet jelentett, amelynek rszletes szablyai csak gy rthetk meg, ha a trvnyhozs tbbi tnyezjvel egyttesen vizsgljuk.
A Szvetsgi Tancs jogosult volt trvnyjavaslat elterjesztsre.605
A Nemzeti Tancsban elfogadott trvnytervezetekkel kapcsolatban mdostsi javaslatokat terjeszthetett el, illetleg azokkal szemben vst
emelhetett, amely felfggeszt vtjogot jelentett.606 [Ld. 190.] Nhny
konkrt esetben pedig a Szvetsgi Tancs egyetrtsi joggal, vagyis abszolt vtjoggal rendelkezett.607 [Ld. 192.] Tovbbi jogostvny volt,
hogy a Nemzeti Tancs ltal elfogadott trvnyjavaslatok kapcsn npszavazst kezdemnyezhetett.608 [Ld. 209.]
104. A Szvetsgi Tancs hatskrei a kzigazgats terletn. Az
osztrk alkotmny Hans Kelsen ltal megkonstrult609 [ld. 65.] szerkezett kvetve, a vgrehajt hatalomba a kzigazgatsi s az igazsgszolgltatsi jogostvnyokat egyarnt besoroljuk. Jelen pontban a szkebb rtelemben vett vgrehajts, vagyis a kzigazgats tern betlttt
funkcikat vizsgljuk.
Ide egyrszrl a nemzetkzi szerzdsek megktsben val kzremkds tartozott. A klgyi felsgjogok gyakorlsa fszablyknt a kzigazgats hatskrbe tartozott, annak pedig klgyi tekintetben legfbb
szerve a Szvetsgi Elnk volt. 610 [Ld. 124.] Bizonyos nemzetkzi szerzdsek azonban trvnyhozsi jvhagyshoz voltak ktve, amelyben
604
K ajtr (1992) i. m. 64.
605 B-VG 1920. 41. cikkely (1) bekezds Hugelmann (1927) i. m. 269. Koja i. m.
17. Adamovich (1927) i. m. 154.
606
Hugelmann (1927) i. m. 267268. Koja i. m. 17. Adamovich (1927) i. m. 154.;
Szente i. m. 331.; MezeySzente i. m. 403.; Zeller (2007) i. m. 140.
607 B-VG 1920. 15. cikkely (2) bekezds 35. cikkely (4) bekezds Hugelmann
(1927) i. m. 268269. Adamovich (1927) i. m. 154.
608 B-VG 1920. 44. cikkely (2) bekezds Adamovich (1927) i. m. 154.
609
K elsen (1993) i. m. 229230.
610
Adamovich (1923a) i. m. 9192.

160

gy a trvnyhozsi eljrsban biztostott jogai szerint a Szvetsgi


Tancs is kzremkdtt.611 [Ld. 190.]
A szkebb rtelemben vett vgrehajt (kzigazgats) hatalom tagjainak
kivlasztsra a Szvetsgi Tancsnak csak egy ponton volt befolysa. A
Szvetsgi Elnkt vlaszt kibvtett Szvetsgi Gylst a Nemzeti Tancs tagjaival egyttesen alkotta.612 [Ld. 108.] Egybknt a kzigazgats
legfelsbb szerveinek betltse (Szvetsgi Kormny megvlasztsa) kizrlag a Nemzeti Tancs hatskrbe tartozott.613 [Ld. 136.]
105. A Szvetsgi Tancs hatskrei az igazsgszolgltats terletn. Ezek a jogok az egyes bri frumokba trtn vlasztsban testesltek meg. A tagllami kamara vlasztotta az Alkotmnybrsg tagjainak a felt614 [ld. 161.], illetleg a Szvetsgi Kzigazgatsi Brsg
alelnknek s tagjai felnek a kinevezse csak az egyetrtsvel trtnhetett. 615 [Ld. 156.]
Az 1929-es alkotmnynovella mindkt kzjogi brsg tagjainak vlasztsi (kinevezsi) rendjt megvltoztatta, amelynek kvetkeztben a
trvnyhoz testletek befolysa jelentsen cskkent. Az Alkotmnybrsg esetben a Szvetsgi Tancs616 jogait a brk egynegyedre trtn
javaslatttelre korltoztk,617 a Kzigazgatsi Brsgnl pedig a trvnyhoz testletek befolysa teljesen megsznt.618
611 A Szvetsgi Tancs a trvnyhozsi eljrsban egy korltozott felfggeszt
(szuszpenzv) vtjoggal rendelkezett. [B-VG 1920. 42. cikkely (1)(5) bekezds Adamovich (1923a) i. m. 129. Adamovich (1927) i. m. 261.; Zeller (2007)
i. m. 147. MezeySzente i. m. 403.
612 B-VG 1920. 38. cikkely Walter (1972a) i. m. 294.; Adamovich (1927) i. m.
155., Zeller (2007) i. m. 141.
613
Adamovich (1927) i. m. 155.; Az 1929-es alkotmnynovella azonban megvltoztatta kormnyalakts szablyait, azt a Szvetsgi Elnk hatskrbe utalta. [137.]
614 B-VG 1920. 147. cikkely (3) bekezds.
615 B-VG 1920. 135. cikkely.
616 Ekkori hivatalos elnevezse szerint Tagllamok s Hivatsrendek Tancsa.
[Ld. 107.]
617 Az Alkotmnybrsg tizenkt brjt meghatrozott szervek javaslatra
1929 utn a Szvetsgi Elnk nevezte ki. A javaslattteli jogot hat-hat fre
vonatkozan megfeleztk a Szvetsgi Kormny s a trvnyhozs kztt.
A trvnyhozsnl maradt hat ft pedig tovbb feleztk a Nemzeti Tancs s a
tagllami kamara kztt. [B-VG 1929. 147. cikkely (2) bekezds; ld. 161.]
618 A Szvetsgi Elnk ezt kveten a Szvetsgi Kormny elterjesztsre nevezte ki ket, a kormny pedig az elnk s alelnk kivtelvel a Kzigazga-

161

106. A Szvetsgi Tancs hatskrei a vgrehajt hatalom (kzigazgats) ellenrzsben. A vgrehajt hatalom ellenrzttsge a modern
llam fontos ismrve, amelynek megvalstsa azonban elssorban a npkpviseleti kamara hatskrbe tartozik. A Szvetsgi Tancsnak Ausztriban is csak msodlagos szerep jutott, de azrt volt nhny ugyan nem
tl ers jogostvnya, ami a vgrehajt hatalom ellenrzst szolglta.
A Szvetsgi Tancs tagjai a Szvetsgi Kormny munkjrl felvilgostst krhettek, s megillette ket az interpellcis jog.619 Ezen tl a
Szvetsgi Kormny tagjai a tagllami kamara kvnsgra annak lsein ktelesek voltak megjelenni.620
A Szvetsgi Tancsnak azonban nem volt joga a Szvetsgi Kormny
tagjaitl a bizalmat megvonni,621 illetleg a kormny ellenrzsre vizsglbizottsgokat fellltani.622 Ez a vgrehajt hatalom ellenrzsre szolgl kt legfontosabb jogostvny csak a Nemzeti Tancsot illette meg.
107. A Szvetsgi Tancs az 1929-es alkotmnynovella utn (a Tagllamok s Hivatsrendek Tancsa). Az els vilghbor utn kisebb
nagyobb sllyal sok llamban megjelent a hivatsrendeknek a trvnyhoz hatalomban trtn rszesedse. A parlamenti demokrcikban a politikai prtok versengsn mlik a trvnyhozs sszettele. A
hivatsrendi alapon kpzd trvnyhozsban a trsadalom foglalkozsi
tsi Brsg teljes lsnek javaslathoz volt ktve. [B-VG 1929. 134. cikkely
(2) bekezds; ld. 156.]
619 B-VG 1920. 52. cikkely Hugelmann (1927) i. m. 270. Az ellenrzsi tevkenysg legjobb fokmrje nyilvnvalan az, ha megvizsgljuk, hogy hny interpellcira kerlt sor a Szvetsgi Tancsban. Tekintettel arra, hogy ennek a
testletnek nem voltak vlasztsi ciklusai [ld. 101.], az interpellcik szmt
a Nemzeti Tancs egy-egy vlasztsi ciklusra es idre rdemes elemezni. A
Nemzeti Tancsnak az alkotmny kibocstst kvet els vlasztsi ciklusa
1920-tl 1923-ig, msodik ciklusa pedig 1923-tl 1927-ig tartott. [Olechowsky
i. m. 133.] Az els ciklusban 23, a msodik ciklus ideje alatt pedig 44 interpellcit terjesztettek el a Szvetsgi Tancsban. [Hugelmann (1930) i. m. 431.]
Ez azt jelenti, hogy az els ciklusban tlagosan msfl havonta, a msodik
ciklusban pedig tlagosan havonta kerlt sor egy interpellcira. Ez egy alshz (npkpviseleti kamara) interpellcis aktivitsval sszehasonltva mindenkppen alacsonynak mondhat. Az a tny, hogy a Szvetsgi Tancsban az
interpellcit nem kvethette bizalmatlansgi indtvny [ld. 141.], a msodik
kamara tagjainak interpellcis jogt teljesen ms fnybe lltotta.
620 B-VG 1920. 75. cikkely.
621 B-VG 1920. 74. cikkely.
622 B-VG 1920. 53. cikkely Hugelmann (1927) i. m. 270.

162

ganknt kldi a tagokat, amelyhez megfelel foglalkozsi csoportokba


kell ket szervezni. Egyes llamokban tallkozhatunk olyan megoldssal,
amely teljes egszben hivatsrendi alapra helyezte a trvnyhozst.623
Voltak llamok, ahol a trvnyhozs alshza megmaradt a politikai prtok ltal alkotott klasszikus kpviselhznak, s a msodik kamarban
jelentek meg a hivatsrendi elemek. Ausztria az 1929-es alkotmnynovella utn ebbe a krbe tartozott, de rdemes megemlteni, hogy ezek az elemek Magyarorszgon is megjelentek az 1926-os felshzi reformban.624
Visszatrve Ausztrihoz a hivatsrendek trvnyhozsban trtn megjelentsre a msodik kamara reformjval tettek lpseket, a Szvetsgi Tancsbl Tagllamok s Hivatsrendek Tancsa lett.625 A Szvetsgi Tancs sszettelnek vizsglatakor lthattuk, hogy az lnyegben a tagllamok tancsa
volt. [Ld. 9697.] gy az 1929-es reform nem jelentette a msodik kamara
teljes talaktst, hanem az addigi szervezet kiegsztse volt. A tagllamok orszggylsei ltal deleglt tagok mellett helyet kaptak a hivatsrendek
kpviseli is. Ez praktikusan azt jelentette, hogy a trvnyhozs msodik kamarja maga is kt testletbl llt volna.626 A feltteles mdot azrt kell hasznlnunk, mert a Hivatsrendek Tancst soha sem lltottk fel. Tagjainak kivlasztst s a testlet mkdst ugyanis az alkotmny nem rgztette. Ezt
egy kln alkotmnyerej trvnyben kellett volna meghatrozni,627 amelyet
azonban nem bocstottak ki. Az tmeneti rendelkezsek szerint pedig a trvny megjelensig a rgi Szvetsgi Tancs vltozatlan formban mkdtt,
gy a gyakorlatban az 1929 eltti helyzet vltozatlanul megmaradt.628
623 A pldval nem is kell messzire mennnk, hiszen az 1934-ben vitatott krlmnyek kztt kibocstott j osztrk alkotmny ilyen volt. Ennek egyik
legfontosabb forrsa XI. Pius ppnak az 1931-ben kibocstott Quadragesimo
anno kezdet enciklikja volt. [Brauneder (2001a) i. m. 234.] Az llamszervezdsi elv azonban nem a ppai enciklikbl ered, hiszen az 1929-es osztrk alkotmnynovella is mutatja, hogy a hivatsrendi elemek mr korbban is
megjelentek egyes llamokban.
624 A felshzrl szl 1926:XII. tc. 6. 3. pontja, a felshzi tagsg jogcmeinek
felsorolsa kapcsn, az albbiak szerint rendelkezett: a mezgazdasgnak,
az iparnak s a kereskedelemnek, a tudomnynak, a mvszetnek s a kzmveldsnek, s ltalban a klnbz lethivatsoknak ebben a trvnyben
meghatrozott szervezetei s intzmnyei.
625 B-VG 1929. 3435. cikkely Brauneder (2001a) i. m. 215. Lehner i. m.
305306.; MezeySzente i. m. 404.
626
Brauneder (2001a) i. m. 215.
627 B-VG 1929. 35. cikkely.
628
Lehner i. m. 306.

163

108. A kibvtett Szvetsgi Gyls sszettele. A kibvtett Szvetsgi Gylst a trvnyhozs kt kamarjnak (Nemzeti Tancs Szvetsgi
Tancs) egyttes lse alkotta.629 A trvnyhozs feladatainak folyamatos elltsban a kt kamara elklnlten mkdtt, s gy k alkottk a
trvnyhozs rendes szerveit. Egyttes lsk a trvnyhozs egy rendkvli szervt hozta ltre, amely nem mkdtt folyamatosan, hanem
meghatrozott feladatok elltsra esetileg hvtk ssze. Eurpai sszehasonltsban a kt kamara egyttes lsnek intzmnyt tbb llam alkotmnya is ismerte,630 de ellenpldt is tallhatunk r.631
109. A kibvtett Szvetsgi Gyls megalakulsa s mkdse. A
kibvtett Szvetsgi Gylst fszablyknt a Szvetsgi Elnk hvta ssze.632 Azon esetekben azonban, amikor a testletnek vele szemben indtand eljrsokrl kellett dntenie (mentelmi jog felfggesztse633 vd
al helyezs634 [ld. 119.]) ez a Szvetsgi Kormny ktelezettsge volt.635
A kibvtett Szvetsgi Gyls lsein a Nemzeti Tancs s a Szvetsgi Tancs elnkei felvltva elnkltek,636 mkdst egybknt a Nemzeti Tancs gyrendje hatrozta meg.637
A kibvtett Szvetsgi Gyls hatrozatait a Szvetsgi Elnk vd
al helyezsnek kivtelvel egyszer tbbsggel hozta. A testlet akkor volt hatrozatkpes, ha sszes tagjnak legalbb harmada jelen volt
az lsen.638 Az llamf vd al helyezsre vonatkoz hatrozatnl639
629 B-VG 1920. 38. cikkely Walter (1972a) i. m. 294.; Adamovich (1927) i. m.
155., Zeller (2007) i. m. 141.
630 Az llamfvlaszts kapcsn rinteni fogjuk [ld. 113.], hogy Franciaorszgban, Csehszlovkiban, Lengyelorszgban, de Magyarorszgon is ismert volt
ez az intzmny.
631 Az 1919-es nmet alkotmny szerint a kt kamara sohasem tartott egyttes
lst. [Adamovich (1927) i. m. 155.]
632 B-VG 1920. 39. cikkely (1) bekezds Walter (1972a) i. m. 294.; Zeller (2007)
i. m. 141.
633
Walter (1972a) i. m. 295.; Adamovich (1927) i. m. 156.
634 B-VG 1920. 63. cikkely 142. cikkely (2) bekezds a. pont Lehner i. m. 198.
Adamovich (1923a) i. m. 97. Adamovich (1927) i. m. 196197.
635
Walter (1972a) i. m. 294.
636 B-VG 1920. 39. cikkely (1) bekezds.
637 B-VG 1920. 39. cikkely (2) bekezds Adamovich (1927) i. m. 156.
638
Adamovich (1927) i. m. 156.
639 B-VG 1920. 63. cikkely 142. cikkely (2) bekezds a. pont Lehner i. m. 198.

164

[ld. 119.] azonban a kt kamara tagjait kln kellett szmba venni, s a


hatrozatkpessg csak akkor volt meg, ha mindkett tagjainak legalbb
a fele jelen volt, az rvnyes vd al helyezshez pedig a jelenlvk legalbb ktharmadnak tmogatsa volt szksges.640
110. A kibvtett Szvetsgi Gyls hatskrei. A testlet volt jogosult
Ausztria nevben hadat zenni,641 a tbbi jogostvnya pedig a Szvetsgi
Elnkkel volt kapcsolatos. Hatskrbe tartozott az llamf megvlasztsa642 [ld. 113.], valamint a vlaszts utn a hivatali eskt is eltte kellett
letenni.643 A Szvetsgi Elnk ellen indtand klnbz eljrsok engedlyezse is a kibvtett Szvetsgi Gyls hatskrbe tartozott.644 gy,
ha a rendes bnldz hatsgok eljrst akartak indtani a Szvetsgi
Elnk ellen, a mentelmi jog felfggesztsrl a testlet dnttt.645 [Ld.
119.] Amennyiben az llamfvel szemben az alkotmnysrts gyanja
merlt fel, akkor kibvtett Szvetsgi Gyls hatskrbe tartozott az
Alkotmnybrsg eltti vd al helyezse.646 [Ld. 119.]
Az 1929-es alkotmnynovella rszben cskkentette, rszben viszont nvelte a testlet hatskrt. A kzvetlen elnkvlaszts bevezetse miatt647
[ld. 114.] a kibvtett Szvetsgi Gyls elvesztette a Szvetsgi Elnk
megvlasztsnak jogt, a megvlasztott elnk azonban tovbbra is eltte
tette le a hivatali eskt.648 Ugyanakkor j elem volt az llamf npszavazs
ltali visszahvsa, amely az 1929 eltt nem ltez politikai felelssgnek
bevezetst jelentette. Az elmozdts irnti npszavazsa kezdemnyezse
szintn a kibvtett Szvetsgi Gyls hatskrbe tartozott.649 [Ld. 114.]
Adamovich (1923a) i. m. 97. Adamovich (1927) i. m. 196197.
640
Adamovich (1927) i. m. 156.
641
Kelsen (1922b) i. m. 251. Adamovich (1927) i. m. 156.; Walter (1972a) i. m. 295.
642 B-VG 1920. 60. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 191. Mezey
Szente i. m. 403.
643 B-VG 1920. 38. cikkely Adamovich (1927) i. m. 191.
644
Walter (1972a) i. m. 295.; Zeller (2007) i. m. 141.
645
Walter (1972a) i. m. 295.; Adamovich (1927) i. m. 156.
646
Walter (1972a) i. m. 295.
647 BV-G 1929. 60 cikkely (1) bekezds Adamovich (1932) i. m. 180. Walter
(1972a) i. m. 435436. WalterMayer i. m. 276. Brauneder (2001b) i. m.
235.
648 B-VG 1929. 38. cikkely Walter (1972a) i. m. 295.; Zeller (2007) i. m. 141.
649
Walter (1972a) i. m. 295.

165

A Szvetsgi Elnk felelssgre vonsval kapcsolatos klnbz hatrozatok meghozatalhoz a szavazattbbsgeknek elg bonyolult rendszert
alaktottk ki. A kibvtett Szvetsgi Gyls ezekben az esetekben mindig valamelyik parlamenti kamara indtvnyra lt ssze. A bnteteljrs
kezdemnyezsnl az illetkes hatsgnak a Nemzeti Tancshoz kellett
elterjesztst tenni, s ennek dntse nyomn hvtk ssze a kibvtett
Szvetsgi Gylst. Az alkotmny egyik esetben sem rt el minstett
(ktharmados) tbbsget, vagyis a hatrozatok rvnyessghez ltalban
szksges (abszolt) tbbsg kellett hozz.650 Az alkotmnyjogi felelssg
rvnyestst abszolt tbbsggel a parlamenti kamark brmelyike
kln-kln is kezdemnyezhette. A dntshozatalhoz azonban mint azt
mr korbban is rintettk [ld. 109.] a kibvtett Szvetsgi Gylsben ktharmados tbbsg kellett.651 A npszavazssal trtn elmozdts
kezdemnyezsnl viszont fordtott volt a helyzet. Ennek elterjesztsre
csak a Nemzeti Tancs volt jogosult, s itt az indtvnyozsnl kellett a
minstett tbbsg. A dnts meghozatalhoz a kibvtett Szvetsgi Gylsben azonban csak abszolt tbbsg kellett.652

V. A szvetsgi kzigazgats
111.. A szvetsgi kzigazgats szervei. Korbban lthattuk, hogy a
Hans Kelsentl szrmaz specilis feloszts szerint a vgrehajt hatalomba az igazsgszolgltats is beletartozik. A br ugyangy a trvnyeket alkalmazza (hajtja vgre), mint a kzigazgats szervei653 [ld. 65.].
Ezrt a vgrehajt hatalom elnevezs helyett itt is a kzigazgatst fogjuk
hasznlni.
A szvetsgi kzigazgats szerveinek meghatrozsakor az adott llam kormnyformjbl kell kiindulnunk. Ausztria az 1929-es alkotmnynovella elfogadsig parlamentris kztrsasg volt, a Szvetsgi Elnk csak reprezentatv szerepet tlttt be.654 Ebben a felosztsban
a kzponti vgrehajt (kzigazgatsi) hatalom gyakorlsa ltalban a
650 BV-G 1920. 63. cikkely (1)(2) bekezds Adamovich (1927) i. m. 197.
651 BV-G 1920. 68. cikkely (2)(3) bekezds Adamovich (1927) i. m. 196197.
652 BV-G 1929. 60. cikkely (6) bekezds Walter (1972a) i. m. 442.
653
K elsen (1993) i. m. 229230.
654
Sri (2007b) i. m. 308.

166

kormny kizrlagos joga, az llamft a hrom klasszikus hatalmi gtl


elklnlt, semleges hatalomnak tekintik. Az osztrk alkotmny viszont
az llamft a szvetsgi kzigazgats szervei kz sorolta.655 gy annak
a kt legfontosabb rsze a Szvetsgi Elnk, illetleg a Szvetsgi Kormny tagjai voltak.
Az llamfnek az llami struktrba val sajtos osztrk besorolsa
azonban tartalmilag mgsem jelent nagy eltrst az emltett ltalnos
modelltl. A vgrehajtsi (kzigazgatsi) jogkrk felosztsnl ugyanis az ltalnos felhatalmazst a Szvetsgi Kormny tagjai kaptk. A
Szvetsgi Elnk ugyanis csak azon gyekben jrhatott el, amelyeket az
alkotmny nevestve a hatskrbe utalt, minden ms gyben a Szvetsgi Kormny tagjai voltak kompetensek.656 Ez egybknt megszokottnak
mondhat szablyozsi metdus, ugyanis a kormnyzati, vagy ltalban
az llamhatalmi feladatok kimert felsorolsa szinte lehetetlen.657 Ezrt
a legtbb alkotmny a kormny hatskrnek megllaptsakor a maradkelvet alkalmazza, vagyis minden llamhatalmi tevkenysget a
felelssgi krbe utal, amit az alkotmny kifejezetten nem telept ms
llamhatalmi szervekhez.658
A Szvetsgi Elnk mint a ksbbiekben rszletesen is trgyaljuk
[ld. 124129.] csak a klasszikus llamfi jogostvnyokat gyakorolta, amelyet semleges hatalomknt is megkap. gy azt, hogy a Szvetsgi
Elnknek tnylegesen befolysa van-e a vgrehajt (kzigazgatsi) hatalom gyakorlsra az dnti el, hogy a Szvetsgi Kormnnyal milyen a
viszonya. Az tle fggetlenl mkdik, vagy dntseire befolyssal tud
lenni. A ksbbiekben felhozott rvekbl [ld. 112.] egyrtelmen lthat
lesz, hogy az 1929-es alkotmnynovellig a Szvetsgi Kormny az
llamfvel nem llt fggelmi viszonyban, st az elnk volt a kormny
elterjesztseihez ktve. Ebbl viszont az is kvetkezik, hogy valjban
a vgrehajt (kzigazgatsi) hatalom birtokosa a kormny volt, ahogy az
a parlamentris kztrsasgokban megszokott. gy az, hogy a Szvetsgi
Elnkt az alkotmny formailag a kzigazgats szervei kz sorolta, jogllsnak tartalmban nem jelent vltozst a megszokott parlamentris
modellhez kpest.
655 B-VG 1920. tdik Frsz, Els Fejezet, A. pont.
656
Adamovich (1927) i. m. 190. Zeller (2007) i. m. 142.
657
Sri (2007a) i. m. 423.
658
Sri (2007a) i. m. 423.

167

112. A Szvetsgi Elnk s a Szvetsgi Kormny viszonya. Az elnknek a kormny mkdsre gyakorolt befolysa az utastsi jogban,
valamint abban testesl meg, hogy a kormny mandtumnak elnyersre s megszntetsre van-e befolysa.
Az 1920-as osztrk alkotmny azonban ezek egyikt sem biztostotta a
Szvetsgi Elnk rszre, utastsokat nem adhatott a kormny tagjainak,
s azok megbzatsukat a Nemzeti Tancstl nyertk659 [ld. 136.], s csak
annak voltak felelsek, vagyis csak a npkpviseleti kamara mozdthatta el ket hivatalukbl.660 [Ld. 141.]. Ez egybknt szmottev vltozst
jelentett az 1918 eltti alkotmnyos berendezkedshez kpest, ahol a csszrnak ers befolysa volt a kormny mkdsre.661
A kormny teht az llamftl fggetlenl mkdtt, ez azonban fordtva nem volt gy. A Szvetsgi Elnk hatskreit nem nllan gyakorolta,
hanem a Szvetsgi Kormny elterjesztseihez volt ktve [ld. 134.], s
minden intzkedse csak miniszteri ellenjegyzssel volt rvnyes.662 [Ld.
141.] Ebbl vilgosan megllapthat, hogy a szvetsgi politikai irnyvonal meghatrozsa kizrlag a Szvetsgi Kormny kezben volt.663
Az 1929-es alkotmnynovella azonban mdosulsokat hozott, a Szvetsgi Kormny a mandtumt az elnktl kapta, s a Nemzeti Tancs
mellett pedig a kormnyt a Szvetsgi Elnk is elmozdthatta hivatalbl.664 [Ld. 137.]
113. A Szvetsgi Elnk vlasztsa 1920 s 1929 kztt. A Szvetsgi Elnk vlasztsrl az alkotmny elksztse sorn jelents vitk
bontakoztak ki. Tbb tervezetben az llamf lakossg ltali kzvetlen
vlasztsa szerepelt,665 de vgl a trvnyhozs ltali kzvetett vlaszts
mellett dntttek.666 gy azonban nem vletlen, hogy az 1929-es alkotmnynovella kapcsn jra elkerlt a krds. [Ld. 114.]
659 B-VG 1920. 76. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 198199.
Adamovich (1923a) i. m. 99.; MezeySzente i. m. 403.
660
Adamovich (1927) i. m. 190191.
661
Ulbrich i. m. 7475.
662
Adamovich (1927) i. m. 190191.
663
Adamovich (1927) i. m. 191.
664 B-VG 1929. 70. cikkely (1) bekezds Walter (1972a) i. m. 473474.
665
Brauneder (2001b) i. m. 230231.; Walter (1984) 142.
666
Brauneder (2001b) i. m. 232.

168

Az llamf vlasztsa teht 1920 s 1929 kztt a kibvtett Szvetsgi


Gyls hatskrbe tartozott.667 Ez lnyegben kzvetett vlasztst jelentett, hiszen az emltett vlasztsi testletet a trvnyhozs kt kamarjnak (Nemzeti Tancs Szvetsgi Tancs) egyttes lse alkotta.668
[Ld. 108.] Ezt a modellt korbban a III. Francia Kztrsasg kvette,
gy az alkotmnyozk eltt pldaknt ez llhatott.669 Az is igaz viszont,
hogy ez a trvnyhozs ltali llamfvlasztsnak egy logikus formja.
Taln nem vletlen, hogy els vilghbor utn az osztrkkal szinte
prhuzamosan elfogadott kzp-eurpai alkotmnyokban tbb helyen
is alkalmaztk ezt a konstrukcit, gy pldul Csehszlovkiban,670 vagy
Lengyelorszgban671 is a kt kamara egyttes lsen vlasztotta a kztrsasgi elnkt, vagy ppen Magyarorszgon a kormnyzt.672
A vlaszts nyilvnos lsen, de titkos szavazssal trtnt. A megvlasztott Szvetsgi Elnk az a szemly volt, aki a leadott szavazatok tbb
mint felt megszerezte.673 A vlasztshoz teht elegend volt az egyszer tbbsg, ugyanakkor az indulk szmt a tovbbi fordulkban sem
korltoztk, s azt mindaddig ismtelni kellett, amg valamelyik jellt az
abszolt tbbsget meg nem kapta.674
114. A Szvetsgi Elnk vlasztsa az 1929-es alkotmnynovella
utn. Az 1929-es alkotmnynovella alapveten megvltoztatta a Szvetsgi Elnk vlasztsi rendjt.675 A korbbi parlament ltali vlaszts helyre676 [ld. 113.] a kzvetlen elnkvlaszts lpett,677 amely egy lnye667 B-VG 1920. 60. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 191. Mezey
Szente i. m. 403.
668 B-VG 1920. 38. cikkely Wittmayer (1923) i. m. 14. K elsen (1922a) i. m.
250251. Walter (1972a) i. m. 294.; Adamovich (1927) i. m. 155.; Adamovich
(1923a) i. m. 90.
669
Adamovich (1927) i. m. 191.
670
Adamovich (1929) i. m. 136137.; Weyr (1921) i. m. 22.
671
Kohl i. m. 427.
672
1937:XIX. tc. 5.
673 B-VG 1920. 60. cikkely (5) bekezds.
674
Adamovich (1927) i. m. 191.; Adamovich (1923a) i. m. 90.
675 B-VG 1929. 60. cikkely (1) bekezds.
676 B-VG 1920. 60. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 191. Mezey
Szente i. m. 403.
677
Adamovich (1932) i. m. 180. Walter (1972a) i. m. 435436. WalterMayer i.
m. 276. Brauneder (2001b) i. m. 235.

169

gesen sszetettebb vlasztsi eljrst is ignyelt. Emiatt az alkotmnyban


lefektetett szablyokat egy kln vgrehajtsi trvny egsztette ki.678
A jelltlltsnak nem voltak tl szigor szablyai, 2000 vlasztpolgr
vagy a Nemzeti Tancs t kpviseljnek tmogatsa elegend volt hozz.679 Megvlasztott elnk az volt, aki a szavazatok tbb mint felt megszerezte. Amennyiben ezt egyik jellt sem kapta meg, msodik vlasztsi
fordult kellett tartani, ahol azonban csak a kt legtbb szavazatot kapott
jellt indulhatott. Kzlk az lett a Szvetsgi Elnk, aki tbb szavazatot
kapott, ami a matematika trvnyei szerint a leadott szavazatok tbb mint
felt is jelentette.680
A vlaszts rvnyessgre vonatkoz rszvteli kszbt sem az alkotmny, sem az ehhez kapcsold vgrehajtsi trvny nem tartalmazott. Ez azt jelenti, hogy az elnkvlaszts a rsztvev vlasztpolgrok
szmtl fggetlenl rvnyes volt. Azt azonban hozz kell tenni, hogy
a Nemzeti Tancs kapcsn megbeszlt vlasztsi ktelezettsg [ld. 85.]
ebben az esetben is rvnyes volt.681
Az elnkvlaszts szablyainl is fellelhetk a nmet alkotmny hatsai, de ezek nem tl ersek. Magt a kzvetlen elnkvlasztst a rgi
kztrsasgai nem alkalmaztk, lthattuk, hogy Csehszlovkiban682 s
Lengyelorszgban683 is a parlament vlasztotta az llamft. [Ld. 113.]
Minta mg Franciaorszg lehetett volna, de itt is kzvetett vlaszts volt,
gy maga a kzvetlen elnkvlaszts bevezetse is a Weimari Alkotmny
hatst sugallja.684 [Ld. 67.] A vlasztsi eljrsban azonban sok klnbsg volt. Termszetesen vannak rtelemszer hasonlsgok, mint pldul

678 Bundesgesetz vom 27. Mrz 1931 ber die Wahl des Bundesprsidenten vom
24. Mrz 1931. [BGBl 1931/137] A msodik vilghbor utn j vgrehajtsi
trvnyt bocstottak ki, de ez lnyegi vltozsokat nem hozott. [Bundesgesetz
vom 16. Jnner 1951 ber die Wahl des Bundesprsidenten. 7. (1) bekezds.
(BGBl 1951/42)]
679 Bundesgesetz vom 27. Mrz 1931 ber die Wahl des Bundesprsidenten. 7. (1)
bekezds [BGBl 1931/137], Adamovich (1932) i. m. 181.
680
Adamovich (1932) i. m. 182183.
681 Bundesgesetz vom 27. Mrz 1931 ber die Wahl des Bundesprsidenten. 3. (1)
bekezds. [BGBl 1931/137]
682
Adamovich (1929) i. m. 136137.; Weyr (1921) i. m. 22.
683
Kohl i. m. 427.
684
WRV 41. cikkely (1) bekezds; Szab (2002) i. m. 185.

170

az, hogy mind Ausztriban,685 mind Nmetorszgban686 a parlamenti vlasztjoggal rendelkezk vehettek rszt az elnkvlasztson is. A kt vlasztjogosultsg megbontsa teljesen rtelmetlen lett volna. A msodik
fordul szablyainl azonban mr eltrseket tallhatunk. Ausztriban
csak a kt legtbb szavazatot kapott jellt vehetett rszt, mg Nmetorszgban mindegyik jellt jra rajthoz llhatott. St Nmetorszgban ritkasg szmba men szably volt, hogy a msodik fordulba nemhogy
kizrtak volna egyes indulkat, hanem mg j jellt lltsra is lehetsg
nylott.687 Ennek logikus kvetkezmnye az is, hogy a msodik fordulban relatv tbbsggel is el lehetett nyerni az llamfi tisztet. Ausztriban
rdekes szably volt viszont, hogy teljesen j jelltet ugyan nem lehetett
lltani, de a msodik fordulba bejutott jelltet a jell szervezet j szemlyre cserlhette.688
Vgezetl meg kell mg emlteni, hogy a kzvetlen elnkvlaszts kirst a sorozatos belpolitikai zavarok miatt jra s jra elhalasztottk, arra az
1934-es alkotmny hatlybalptetsig nem kerlt sor.689 Az alkotmnyos
685
686
687

Adamovich (1932) i. m. 181. WalterMayer i. m. 276.


Gmelin i. m. 108.
Szab (2000) i. m. 68.; Az 1925-s elnkvlasztson pldul a tisztsget elnyer Paul von Hindenburg az els fordulban nem vett rszt, jellse csak a kt
vlasztsi fordul kztt trtnt meg. [Szab (2000) i. m. 68.]
688 B-VG 1929. 60. cikkely (2) bekezds.
689 Az alkotmnynovella kihirdetse 1929 decembernek vgn trtnt meg, s ezutn megkezddtek a kzvetlen elnkvlasztshoz szksges elkszletek.
Az els ilyen vlasztsra 1931 szn kellett volna sort kerteni, de a gazdasgi
vilgvlsg miatt instabill vlt politikai helyzetben a szocildemokratk s a
keresztnyszocialistk konszenzusra jutottak abban, hogy ezt el kell halasztani. Egy egyszeri esetre sznt alkotmnymdostssal [BGBl 1931/303.] az
elnkvlaszts jogt visszautaltk az alkotmnynovella eltt erre jogosult kibvtett Szvetsgi Gylshez [ld. 113.], amely meg is vlasztotta az elnkt.
[Adamovich (1932) i. m. 180.] A hatalmi stabilits jegyben a hress vlt
n. 45 perces lsen [Brauneder (2001b) i. m. 223.] jravlasztottk az addig hivatalban lv Wilhelm Miklas szvetsgi elnkt. A dolog rdekessge,
hogy Miklas megvlasztsra 1928-ban kerlt sor, vagyis az akkor hatlyos
szablyok szerinti ngy ves mandtuma [ld. 116.] 1932-ig tartott volna. Az
1929-es alkotmnynovella azonban nem volt tekintettel a hivatalban lv elnk vlasztsi ciklusra, hanem meghatrozott idkeretek kztt elrendelte az
j szablyok szerinti vlasztst. Ez egyenl volt a hivatalban lv elnk mandtumnak lervidtsvel. Ez alkotmnyjogilag nem volt kifogsolhat, hiszen alkotmnymdostssal az elnk megbzatsi ideje megvltoztathat volt.
Nhny vvel korbban Nmetorszgban ppen ellenkezleg alkotmnymdostsokkal meghosszabbtottk a Birodalmi Elnk mandtumt. [Szab

171

llammkds 1945-s helyrelltsakor, a kivteles helyzetre val tekintettel, ismt a trvnyhozs vlasztotta meg a Szvetsgi Elnkt [ld. 343.],690
gy az els kzvetlen elnkvlasztsra csak 1951-ben kerlt sor. 691
115. A vlaszthatsg (passzv vlasztjog) felttelei a Szvetsgi Elnk tisztsgre.692 Az llamfv vlaszthatsgnak ltalban felttele a
parlamenti vlasztjog. Ezzel a cselekvkpessg, a bntetlen ellet, az
llampolgri ktelk fennllta, amit a parlamenti vlasztjognl ltalban
megkvnnak, az llamfi tisztsg betltsnek is felttelv vlik. Ez
Ausztriban is gy volt, Szvetsgi Elnkk az volt megvlaszthat, aki a
Nemzeti Tancsba bevlaszthat volt,693 vagyis itt a passzv trvnyhozsi
vlasztjogot vettk alapul. A rgi llamaival sszehasonltva azonban
ennek elrsa nem volt minden alkotmnyban megtallhat.694
(2000) i. m. 7778.] Ausztriban az a furcsa helyzet addott, hogy elszr egy
alkotmnymdostssal lervidtettk az elnk mandtumt, majd egy jabb
alkotmnymdostssal visszalltottk a rgi vlasztsi szablyokat, s jjvlasztottk a rgi elnkt. A vlasztsi ciklus tartamra szintn a rgi szablyok
vonatkoztak, vagyis ngy vre, 1935-ig szlt. Az 1934-es alkotmny azonban
ezt a ciklust is megszaktotta, s j, az 1929-ben megllaptottl is eltr vlasztsi szablyokat vezetett be. Az j szablyok szerinti vlasztsra azonban nem
szabott konkrt hatridt, hanem tovbbi intzkedsig a rgi elnkt tartotta
hivatalban. [VG 1934. 23. ld. 257.] Erre a tovbbi intzkedsre viszont az
1938-as nmet Anschluss-ig nem kerlt sor, gy az 1928-ban megvlasztott,
majd az 1931-ben jravlasztott Wilhelm Miklas az 1938-as nmet megszllsig hivatalban maradt.
690
Verfassungsgesetz vom 13. Dezember 1945, womit verfassungsrechtliche
Anordnungen aus Anla des Zusammentrittes des Nationalrates und der
Landtage getroffen werden (2. Verfassungs-berleitungsgesetz 1945) StGBl
1945/232. IV. cikkely.
691
Szente i. m. 330.; hlinger i. m. 214.
692 B-VG 1920. 60. cikkely (3) bekezds.
693
Walter (1972a) i. m. 436.; A damovich (1923a) i. m. 90. A damovich (1927)
i. m. 191.
694 A pldkat kezdhetjk ppen haznk korabeli llamberendezkedsvel. A
kormnyzv vlaszthatsgnak ugyanis az osztrk alkotmnyban felsorolt
felttelek kzl a nagykorsg mellett csak a magyar llampolgrsg volt
elrva [1920:I. tc. 12. ]. Hasonl volt a helyzet a korabeli nmet alkotmnyban is, amely szerint a Birodalom Elnkv volt vlaszthat minden nmet, aki
35. letvt betlttte [WRV 41. cikkely (2) bekezds Calker i. m. 47.]. Ezzel
prhuzamosan olyan llspont is megjelent, amely szerint a vlasztsi feltteleket az alkotmnynak kell megllaptania, az ott ttelesen rgztett felttelek
msokkal nem egszthet ki [Anschtz (1933) i. m. 247.]. gy akr bntetett
ellet szemly is megvlaszthat llamfv, ami megltsom szerint azon-

172

A parlamenti vlasztjogon tl gyakori felttel egy annl magasabb


letkori hatr megszabsa. Ezt az osztrk alkotmny is megtette, a 35.
letv betltshez kttte az elnkk vlaszthatsgot.695 A krnyez llamok alkotmnyaiban azonban ez all is tallhatunk kivtelt.696
A parlamenti vlasztjogon s a magasabb letkori hatron tl az osztrk alkotmny egy harmadik felttelt is megszabott, amely a frissen alakult kztrsasgoknl nem mondhat plda nlklinek. Ez pedig a korbbi uralkodcsaldok kizrsa a vlaszthatsgbl.697 Jelen esetben az
rdekessg az volt, hogy nemcsak az egykor Ausztriban kormnyz dinasztia tagjait zrtk ki, hanem brmely ms llamban hasonl jogllst
betltket is.698

695
696

697
698

ban tlzottan jogpozitivista felfogs. Csehszlovkiban az osztrkhoz hasonlan megkvntk a parlamenti vlasztjogot, mgpedig annak passzv formjt [Adamovich (1929) i. m. 136. Weyr (1921) i. m. 22.].
Walter (1972a) i. m. 436.; Adamovich (1923a) i. m. 90. Adamovich (1927) i. m.
191., Zeller (2007) i. m. 141.
Mint korbban emltettem, ez Nmetorszgban is megvolt, mg a pontos letkori hatr is megegyezett [WRV 41. cikkely (2) bekezds Calker i. m. 47.].
A magyar kormnyzvlasztsnl azonban csak a nagykorsgot kvntk
meg [1920:I.tc. 12.], ami tbb-kevsb egybe esett a passzv parlamenti vlasztjog letkori hatrval, vagyis nem szabtak magasabb letkori felttelt.
1946-ban azonban haznkban is mdosult a helyzet, kztrsasgi elnkk
vlasztsnl az osztrkkal megegyez (35. letv betltse), a vlasztjognl
magasabb letkori hatrt vezettek be, s az aktv parlamenti vlasztjogot is
megkvntk mellette [1946:I.tc. 3..] Br nem tartozik a rgi llamai kz,
rdemes megemlteni, hogy Franciaorszgban az ekkor hatlyos III. Kztrsasg alkotmnya semmilyen letkori hatrt nem tartalmazott. ltalnosan
elfogadott volt azonban, hogy a nagykorsgot, mint felttelt gy sem lehet
mellzni [Adamovich (1927) i. m. 191.]. Csehszlovkiban Ausztrihoz hasonlan az alkotmny 35 ves letkori hatrt rt el [Adamovich (1929) i. m.
136. Weyr (1921) i. m. 22.].
Welan i. m. 487. Wittmayer (1923) i. m. 14. Adamovich (1927) i. m. 192.;
Zeller (2007) i. m. 141.
Adamovich (1927) i. m. 192. A rgi jonnan alakult llamainl (Csehszlovkia,
Lengyelorszg) ez nem volt olyan feszt problma. A korltozst nyilvnvalan
a restaurcitl val flelem szlte. Ha a volt uralkod kztrsasgi llamf lesz,
a restaurci lehetsge ersdik. Csehszlovkiban, vagy Lengyelorszgban
viszont az ilyen irny trekvsek nem brtak olyan realitssal, mint Ausztriban. Csehszlovkiban azonban ennek ellenre volt egy kzvetett korltozs.
A Habsburg-hz tagjai ugyan ttelesen nem voltak kizrva a parlamenti vlasztjogbl sem, de az llampolgrsgra vonatkoz felttelek meghatrozsa nem
tette lehetv vlaszthatsgukat. [Adamovich (1929) i. m. 136.] Haznkban a
problma azrt nem merlt fel, mert az llamforma az els vilghbor utn

173

116. A Szvetsgi Elnk megbzatsi ideje s jravlaszthatsga. A


kztrsasgi alkotmnyokban az llamfi megbzats mindig hatrozott
idre szl. Ennek tartama azonban az egyes llamokban eltr, s az minl
hosszabb, az llamhatalom gyakorlsban betlttt helye annl stabilabb.
Ausztriban az llamf megbzatsi ideje ngy vre szlt,699 ami a krnyez kztrsasgokhoz kpest rvidnek szmtott.700
jravlasztsa egy alkalommal volt megengedett.701 Elnkk teht valaki akrhnyszor megvlaszthat volt, de kt peridus (nyolc v) utn
egy ciklust ki kellett hagynia, ngy v elteltvel azonban elmletileg jra
megvlaszthat volt.702 Az jjvlaszts ugyanis azt jelenti, hogy a hivatalban lv Szvetsgi Elnkt ismtelten megvlasztjk, ha egy ciklus
kihagysa utn vlasztjk meg, az mr nem jjvlaszts.
kirlysg maradt, az ideiglenes llamfi tisztsgbl (kormnyz) az uralkodcsald kizrsa logiktlan lett volna. rdekes azonban, hogy ezt a korltozst
az 1946:I. tc. sem vette fel a kztrsasgi elnkk vlaszthatsg felttelei kz.
Az els vilghbor utn azonban Nmetorszg s Ausztria volt hasonl helyzetben. A Weimari Alkotmny elfogadsakor azonban br az Alkotmnyoz
Nemzetgylsben les vitk folytak rla ezt a korltozst nem iktattk be,
elvileg a korbbi uralkodcsaldok tagjai is megvlaszthatk voltak kztrsasgi llamfv. [Szab (2000) i. m. 67.] A nmet megolds esetleges beiktatsa
abban klnbztt volna, hogy csak az egykor Nmetorszgban, vagy valamely
tagllamban kormnyz uralkodcsaldok tagjait zrta volna ki [Szab (2000)
i. m. 67.], mg lthattuk, a hatlyba lpett osztrk rendelkezs ezt a brmely orszgban kormnyz uralkodcsaldok tagjaira kiterjesztette.
699 B-VG 1920. 60. cikkely (2) bekezds Adamovich (1923a) i. m. 91. K elsen
(1922a) i. m. 152. Adamovich (1923a) i. m. 91. Adamovich (1927) i. m. 192.
700
Nmetorszgban [WRV 43. cikkely (1) bekezds Szab (2000) i. m. 7172.],
Csehszlovkiban [A damovich (1929) i. m. 137. Weyr (1921) i. m. 22.] s
Lengyelorszgban [Kohl i. m. 427.] a kztrsasgi elnkk megbzatsi ideje
egyarnt ht vre szlt, st Nmetorszgban az alkotmny els tervezeteiben mg tz ves megbzatsi id is szerepelt [Pohl (1930a) i. m. 475. Szab
(2000) i. m. 7172.]
701 B-VG 1920. 60. cikkely (2) bekezds Wittmayer (1923) i. m. 14.
702
K elsen (1922a) i. m. 152. Adamovich (1927) i. m. 192. Nmetorszgban a
Birodalom Elnke korltlan szmban jravlaszthat volt. [WRV 43. cikkely
(1) bekezds Pohl (1930a) i. m. 473. Anschtz (1933) i. m. 247. Meissner i.
m. 42. Szab (2000) i. m. 74.]. Csehszlovkiban az osztrkhoz hasonlan egy
jravlaszts volt megengedett, majd a korbbi elnk egy ciklus kihagysa
utn ismt vlaszthat volt [Adamovich (1929) i. m. 137. Weyr (1921) i. m.
2223.]. Magyarorszgon az 1946-ban beiktatott szablyok szerint az jravlaszthatsg nem volt megengedett [1946:I. tc. 5.], a kztrsasgi elnknek
hivatali ideje lejrta utn egy vlasztsi ciklust ki kellett hagynia, s csak ekkor
volt ismt megvlaszthat.

174

Az elnk llamhatalmi szerepnek megerstsvel az 1929-es alkotmnynovella megbzatsi idejt hat vre emelte,703 Az jravlaszthatsg
szablyai vltozatlanok maradtak, az tovbbra is egy alkalommal volt megengedett. A hosszabb megbzatsi id miatt azonban gy megszakts nlkl nem nyolc, hanem tizenkt vig lehetett valaki Szvetsgi Elnk.704
117. A Szvetsgi Elnk helyettestse. Amennyiben a kztrsasgi
llamf hivatalnak elltsban akadlyoztatva van, gondoskodni kell
helyettestsrl. Az eurpai alkotmnyokban a kztrsasgi elnknek
ltalban nincs elre megvlasztott helyettese,705 hanem akadlyoztatsa esetn egy msik kzjogi mltsg veszi t feladatait. Ez gy volt
Ausztriban is, a Szvetsgi Elnkt akadlyoztatsa esetn a Szvetsgi
Kancellr helyettestette.706 Az osztrk alkotmny azonban az akadlyoztats fogalmnak pontos defincijt nem adta meg. Ez azonban a tbbi
kztrsasgi alkotmnyhoz kpest nem jelentett felletes megoldst,707 a
helyettests rszletes szablyozsa volt a ritkbban elfordul eset.708
A helyettestst az osztrk kzjogban gy rtelmeztk, hogy belltnak
kinyilvntshoz nem kell kln kzjogi aktus, ha a Szvetsgi Elnk
703 B-VG 1929. 60. cikkely (5) bekezds Adamovich (1932) i. m. 183.; Zeller
(2007) i. m. 141.
704
Adamovich (1932) i. m. 183.
705 Az Egyeslt llamokban ilyen az alelnk, akit az elektori testlet az elnkkel
egytt vlaszt meg, s feladata az, hogy az elnk akadlyoztatsa esetn annak
feladatait ellssa.
706 B-VG 1920. 64. cikkely (1) bekezds Walter (1972a) i. m. 445447.; Adamovich
(1923a) i. m. 95. Adamovich (1927) i. m. 192193.
707
Pldul Nmetorszgban is hasonl rendelkezst tartalmazott az alkotmny, a
Birodalom Elnkt akadlyoztatsa esetn a Birodalmi Kancellr helyettestette. Hosszabb idej akadlyoztats esetn kln trvnyben kellett rendezni a helyettests rendjt, amelyben elvileg fel lehetett oldani a joghzagokat.
[WRV 51. cikkely (1) bekezds Lammers i. m. 336. Finger i. m. 318. Szab
(2000) i. m. 96.]
708 A korabeli csehszlovk alkotmny pldul sokkal pontosabban szablyozta ezt
a krdst. Helyettestsre tmeneti esetben is sor kerlhetett. Ha az a hat hnapot nem haladta meg, a minisztertancs, mint testlet jrt el az llamfi hatskrkben. Amennyiben a hat hnapot meghaladta, akkor az elnkvlaszts
szablyai szerint egy helyettest kellett vlasztani, aki az akadlyoztats megsznsig intzte az llamfi teendket. [Adamovich (1929) i. m. 137.] Termszetes azonban, hogy a helyettests legfeljebb az akadlyoztatott elnk megbzatsi idejnek a vgig szlhatott. Amennyiben az akadlyoztats az elnki
szk megresedse miatt llt el, rtelemszeren j elnkt kellett vlasztani.

175

klfldn tartzkodik, vagy beteg, a kancellr helyettestheti.709 Az rtelmezs joggal tpllkozott az alkotmny szvegnek abbl a szfordulatbl, mely szerint: Ha a Szvetsgi Elnk hivatalnak gyakorlsban
akadlyoztatva van, vagy hivatala megresedik A vagy sz beiktatsa kt kln eset meghatrozst jelenti, a hivatal megresedsnek
esete mellett minden ms akadlyoztatsra is vonatkozik a helyettests.
A Szvetsgi Kancellr ltali helyettests mg egy, a vgrehajt hatalom megosztsbl ered problmt vet fel. Az elnk dntsei miniszteri
ellenjegyzshez vannak ktve, amellyel a felelssget is tvllaljk az llamfi dntsekrt. [Ld. 141.] A kancellr az ellenjegyzk kztt a legfontosabb szemly, ha viszont a kt tisztsg egy kzben egyesl, ez az
elnki dntsek ellenjegyzsben s a felelssg tvllalsban zavarokat
okozhat. A helyettest kormnyf felelssge vajon a kancellrval710 [ld.
141.], vagy az elnkvel711 [ld. 119120.] fog megegyezni, mert a kett
egymstl lnyegesen eltrt. Ezt a problmt azonban nem oldottk fel.
118. A Szvetsgi Elnk mandtumnak megsznse. A kztrsasgi
llamfk mandtuma nyilvnvalan megsznik a megbzatsi id lejrtval, illetleg hallukkal, amely az osztrk kzjog szerint is rtelemszer megszntet ok volt.712 Ezen tl a lemonds is megszntet ok lehet, de Ausztriban ez mr komplikltabb helyzetet szlt. Az alkotmny
ugyanis nem tartalmazott rendelkezst a Szvetsgi Elnk lemondsra
vonatkozan, amelyet gy rtelmeztek, hogy nem jogosult hivatalrl lemondani.713
A megbzats megsznsnek lnyegesen bonyolultabb esete, amikor
az elnkt felelssgre vons tjn elmozdtjk hivatalbl.714 A felelssg rvnyestse is (a bntet s az alkotmnyjogi egyarnt) a mandtum
709
710

711

712
713
714

Adamovich (1927) i. m. 193.


Politikai felelssg [B-VG 1920. 74. cikkely (1) bekezds K elsen (1922b) i.
m. 254. Adamovich (1927) i. m. 200201.; Walter (1972a) i. m. 478.; Mezey
Szente i. m. 403.; Zeller (2007) i. m. 153.]; jogi felelssg: B-VG 1920. 76.
cikkely (1)(2) bekezds 142. cikkely (2) bekezds b. pont.
1920 a 1929 kztt [B-VG 1920. 63. cikkely 142. cikkely (2) bekezds a.
pont Lehner i. m. 198. Adamovich (1923a) i. m. 97. Adamovich (1927) i. m.
196197.] 1929 utn [Walter (1972a) i. m. 442. Adamovich (1932) i. m. 188.;
Zeller (2007) i. m. 141142.]
Walter (1972a) i. m. 441.
Walter (1972a) i. m. 442443.
Adamovich (1923a) i. m. 91.

176

megsznst vonhatta maga utn, amelyet azonban fontossgbl ereden kln pontban trgyalunk. [Ld. 119120.]
119. A Szvetsgi Elnk felelssge. A modern llam fontos alapelve a
vgrehajt hatalom ellenrzse. Ez elssorban a miniszteri felelssgen
keresztl valsul meg, de a kztrsasgi alkotmnyokban megjelenik az
llamf felelssge is, amely azonban korltozottabb, mint a miniszterek.
Ezen utbbiak ugyanis politikai s jogi felelssggel egyarnt tartoznak,
mg az llamfket ltalban csak jogi felelssg terheli. Ezek pontos tartalmt a miniszteri felelssg kapcsn trgyaljuk majd meg. [Ld. 141.]
A Szvetsgi Elnk politikai felelssggel az 1929-es alkotmnynovellig nem tartozott,715 csak jogival, vagyis felelssgre vonni csakis
valamilyen jogi norma megsrtse miatt lehetett. Amennyiben bncselekmnyt kvetett el, specilis vdelem nem illette meg (bntetjogi felelssg). A parlamenti kpviselkhz hasonl mentelmi joga volt716 [ld.
121.], amelynek felfggesztsre a kibvtett Szvetsgi Gyls volt jogosult.717 [Ld. 110.] Ha valamilyen bncselekmny elkvetsrt eltltk, az megbzatsnak elvesztst is maga utn vonta.718
A Szvetsgi Elnk ezen tl alkotmnyjogi felelssggel is tartozott,
vagyis a bntetnormkon tli jogsrtsekrt is felelssgre vonhat
volt. A szankcionlhat jogsrtsek kre azonban szkebb volt, mint a
minisztereknl. Ezen utbbiaknl ugyanis brmely trvny megsrtse
esetn lefolytathat volt az eljrs [ld. 141.], mg a Szvetsgi Elnk csak
az alkotmny megsrtse esetn volt vd al helyezhet.719 A vdemels
joga a kibvtett Szvetsgi Gylst illette, amely akkor volt hatrozatkpes, ha mindkt parlamenti kamara tagjainak legalbb fele jelen volt. A
vd al helyezshez a leadott szavazatok ktharmada volt szksges, az
tlethozatalra pedig az Alkotmnybrsg volt jogosult.720 Ha ezen utbbi megllaptotta a jogsrts tnyt, az elnkt elmozdthatta hivatalbl,
715
Adamovich (1923a) i. m. 98.
716 B-VG 1920. 63. cikkely (1) bekezds Adamovich (1923a) i. m. 9596.;
Adamovich (1927) i. m. 197. Zeller (2007) i. m. 141.
717
Walter (1972a) i. m. 295.; Adamovich (1927) i. m. 156.
718
Walter (1972a) i. m. 441.
719 B-VG 1920. 63. cikkely 142. cikkely (2) bekezds a. pont Lehner i. m. 198.
Adamovich (1923a) i. m. 97. Adamovich (1927) i. m. 196197.
720
Walter (1972a) i. m. 441.

177

valamint a politikai jogok gyakorlstl is eltilthatta.721 A hivatalbl trtn elmozdts lehetsgnek itt nagyobb jelentsge volt, mint a Szvetsgi Kormny tagjainak esetben, hiszen azokat a Nemzeti Tancs a
bizalom megvonsval brmikor indokls nlkl meneszthette (politikai
felelssg).722 [Ld. 141.] A Szvetsgi Elnk azonban csak ezen az egy
mdon volt elmozdthat hivatalbl. Nemzetkzi sszehasonltsban ettl szkebb s tgabb felelssgi formt is tallhatunk,723 s a felelssget
rvnyest szervek sem voltak egysgesek.724
721 B-VG 1920. 142. cikkely (3) bekezds Adamovich (1927) i. m. 196197.
722 B-VG 1920. 74. cikkely (1) bekezds K elsen (1922b) i. m. 254. Adamovich
(1927) i. m. 200201.; Walter (1972a) i. m. 478.; MezeySzente i. m. 403.;
Zeller (2007) i. m. 153.
723 A korabeli Nmetorszgban a Birodalom Elnke alkotmny- s trvnysrts
esetn is vd al helyezhet volt. [WRV 59. cikkely Szab (2000) i. m. 82.] Hasonl szablyok rvnyesltek Magyarorszgon is, ahol a kormnyz [1920:I.
tc. 14. (2) bekezds Tomcsnyi i. m. 328. Szab (1996) i. m. 127128.], majd
ksbb a kztrsasgi elnk is [1946:I.tc. 16. (2) bekezds] mindkt esetben
vd al helyezhet volt. A trvnysrts krben a bntettrvnyek s az ezen
kvli trvnyek thgst nem klntettk el. gy a felelssg kiterjedt a bntettrvnyek megsrtsre is, vagyis a bntetjogi felelssg all sem volt
mentessgk. Elklnts nlkl azonban ezek azonos elbrls al estek az
egyb trvnysrtsekkel, vagyis nem a rendes bnldz hatsgok jrtak el
velk szemben, hanem bncselekmny esetben is a specilis alkotmnyjogi
eljrst kellett lefolytatni (trvnyhozs ltali vd al helyezs stb.). Lengyelorszgban Nmet-Ausztrival megegyezen alkotmnysrts esetn lehetett
a kztrsasgi elnkt vd al helyezni, trvnysrtsekre generlisan nem
terjesztettk ki az llamfi felelssget. A bntet trvnyek megsrtse all
azonban a lengyel kztrsasgi elnk sem lvezett mentessget, abban viszont
klnbztt az osztrk szablyoktl, hogy ebben az esetben itt sem a rendes
bntethatsgokhoz utaltk az gyet, hanem az alkotmnyjogi felelssggel
azonos eljrst kellett lefolytatni. Ezt azonban nem logikai kvetkeztetssel
kell megllaptanunk, mint Nmetorszg, vagy Magyarorszg esetben, hanem az alkotmny ttelesen elrta. [Lengyelorszg 1921. 51. cikkely (2) bekezds Schtzel i. m. 295. Cybichowski i. m. 563.] Csehszlovkiban az elnk
hivatali cselekmnyeirt nem volt felelssgre vonhat, s a bncselekmnyek
krbl is csak hazaruls esetn lehetett eljrst indtani vele szemben. Ez
annyit jelentett, hogy alkotmnyjogi felelssge sem volt, egyetlen nevestett
bncselekmny elkvetsn kvl (hazaruls), amely a bntetjogi felelssg
krbe tartozott, semmilyen trvnysrts, st alkotmnysrts esetn sem
volt felelssgre vonhat. [Csehszlovkia 1920. 6667. R auchberg i. m. 96.
Adler i. m. 260261. Adamovich (1929) i. m. 139140.]
724
Mint lthattuk, Ausztriban a jogsrts tnynek megllaptsra s szankci
alkalmazsra az Alkotmnybrsg volt jogosult. Nmetorszgban [WRV 59.
cikkely Szab (2000) i. m. 8789.] s Lengyelorszgban [Lengyelorszg 1921.

178

120. A felelssg kiterjesztse az 1929-es alkotmnynovellban. A


Szvetsgi Elnk felelssgnek kiterjesztsben szintn a Weimari Alkotmny hatst lehet felfedezni. Az llamf jogllsban jelents mdosuls volt a kzvetlen vlaszts725 [ld. 114.], amellyel prhuzamosan
azonban lehetv tettk a vlasztpolgrok ltali visszahvst is.726 Az
erre irnyul npszavazst a Nemzeti Tancs tagjai legalbb felnek
jelenltben, ktharmados tbbsggel meghozott indtvnyra a kibvtett Szvetsgi Gyls tzhette ki, amelynek hatrozata azonban nem volt
minstett tbbsghez ktve.727 [Ld. 110.]
S innen kezdve az elrsok ttelesen megegyeznek a korabeli nmet
szablyokkal. Az esetleges npszavazsnl nem volt rszvtelhez kttt
rvnyessgi kszb, a vlasztk brmilyen kis hnyada ment el szavazni, a referendum rvnyes volt. Kvetkez specialits, hogy ennek mindenkppen volt joghatsa. Ha a szavazson rszt vev vlasztpolgrok
tbbsge az elmozdtst tmogatta, akkor az elnk mandtuma megsznt.
Ha viszont elutastottk a kezdemnyezst, vagyis tbbsgben az elmozdts ellen szavaztak, az j vlasztsnak minslt, vagyis a Szvetsgi
Elnk egy jabb hat ves vlasztsi peridust kezdett el.728 A nmet alkotmnytl val kisebb eltrst csak az jravlaszthatsg korltozsa okozott.729 Folytatdott azonban a hasonlsg abban is, hogy az llamf vis51. cikkely (2) bekezds Schtzel i. m. 296. Cybichowski i. m. 563.] egy erre
a clra fellltott kzjogi brsg, mg Magyarorszgon [1926:XXII. tc. 48. (2)
bekezds] s Csehszlovkiban [Csehszlovkia 1920. 34. 67. (1) bekezds
R auchberg i. m. 96. Adler i. m. 260261. Adamovich (1929) i. m. 139140.]
az alshz helyezett vd al, s a msodik kamarn bell alakult meg az tlbrsg. Csehszlovkia esetben ez azrt rdekes, mert 1920-tl itt is mkdtt
Alkotmnybrsg. Ennek hatskre azonban kizrlag az alkotmnyellenes
trvnyek megsemmistsre terjedt ki, gy az llamf feletti tlkezs a msodik kamarhoz kerlt. Ez a rendszer Magyarorszgon 1946-ban mg annyival
vltozott meg, hogy a parlament egykamarss vlt, gy a vd al helyezs s
az tlkezs is a npkpviseleti kamara ltal trtnt [1946:I. tc. 16. (2) bekezds].
725 B-VG 1929. 60. cikkely (1) bekezds Adamovich (1932) i. m. 180. Walter
(1972a) i. m. 435436. WalterMayer i. m. 276. Brauneder (2001b) i. m. 235.
726
Zeller (2007) i. m. 141.
727
Walter (1972a) i. m. 442. WalterMayer i. m. 278.
728
Walter (1972a) i. m. 442. Adamovich (1932) i. m. 188.; Zeller (2007) i. m. 142.
729 A Weimari Alkotmny a Birodalmi Elnk jravlasztst korltlan szmban
megengedte. [WRV 43. cikkely (1) bekezds 2. mondat Anschtz (1933) i.
m. 247. Pohl (1930a) i. m. 473. Meissner i. m. 42.] Ausztriban azonban lthattuk, hogy az 1929-es alkotmnynovella az egyszeri jravlaszthatsgrl

179

szahvsnak elutastsa a Nemzeti Tancs mandtumnak megsznst


s j vlasztsokat vont maga utn.730 A politikai felelssg kezdemnyezse valamilyen nem jogi, hanem politikai konfliktus miatt trtnik.731 A
Szvetsgi Elnk az alkotmny ltal megllaptott normkat nem hgta
t, hiszen ebben az esetben elmozdtsra az alkotmnyjogi felelssg
rvnyestse a megfelel t. [Ld. 119.] Amennyiben a vlasztk elutastjk az elnk elmozdtst, az annyit jelent, hogy a konfliktushelyzetet a
Nemzeti Tancs jjvlasztsval lehet feloldani.
121. A Szvetsgi Elnk mentelmi joga. Mint lthattuk az llamf
bntetjogi felelssge nem esett specilis szablyok al. [Ld. 119.] Ha
bncselekmnyt kvetett el, az ellene lefolytatott eljrsban a rendes bnldz szervek voltak illetkesek. Itt nem vdemelsrl volt sz, mint az
alkotmnyjogi felelssgnl [ld. 119.], hanem csak az eljrs lefolytatsnak engedlyezsrl.
A Szvetsgi Elnk ellen brmilyen hatsgi eljrst csak az t vlaszt [ld. 113.] kibvtett Szvetsgi Gyls egyetrtsvel lehetett lefolytatni.732 A mentelmi jog felttlen volt, nem volt jelentsge annak, hogy a
bntetend cselekmnyt a hivatali ideje alatt, vagy mg azt megelzen
kvette el.733 Ennek indokai teljesen rthetek, ha a mentelmi jog parlamenti kpviselkkel kapcsolatos bevezetsnek okait vizsgljuk. Annak
clja ugyanis az, hogy az llamhatalom bizonyos gyakorlit a sznlelt eljrsoktl megvdje.734 [Ld. 78.]
A mentelmi jog felfggesztse azonban egy hosszabb eljrs keretben
trtnhetett meg, az illetkes hatsg ugyanis a felfggeszts irnti elterjesztst nem terjeszthette kzvetlenl a kibvtett Szvetsgi Gyls el,
szl korbbi korltozst nem trlte az alkotmnybl. Emiatt az osztrk
alkotmny kimondta, hogyha az elmozdts elutastsval jra vlasztjk a
Szvetsgi Elnkt, egybefggen akkor sem lehet tizenkt vnl (kt teljes
ciklusnl) hosszabb a megbzatsi ideje. [B-VG 1929 60. cikkely (6) bekezds
Adamovich (1932) i. m. 188. Walter i. m. (1972a) i. m. 442. ] Ha ez a szably
kimaradt volna az alkotmnybl, akkor sznlelt visszahvsi javaslattal msodszori, vagy mg tbbszri jravlasztst is el lehetett volna rni.
730
Adamovich (1932) i. m. 188. Walter (1972a) i. m. 442.; Zeller (2007) i. m. 142.
731
Walter (1972a) i. m. 442.
732 B-VG 1920. 63. cikkely (1) bekezds Adamovich (1923a) i. m. 9596.; Zeller
(2007) i. m. 141.
733
Adamovich (1927) i. m. 197.
734
Blny i. m. 2. ktet 162166.

180

hanem azt elszr a Nemzeti Tancsnak kellett megtrgyalnia. Amennyiben ez egyetrtett a javaslattal, akkor lehetetett az gydnt testletet
sszehvni.735 Az is igaz, hogy a kibvtett Szvetsgi Gyls tagjainak
tbb mint hromnegyedt a Nemzeti Tancs adta, gy, ha a Nemzeti Tancsban igenl vlasz szletett a hatsgi krelemre, az valsznleg az
gydnt testletben sem akadt el.
Nemzetkzi sszehasonltsban meg kell emltennk az osztrk alkotmny a Szvetsgi Elnk rszre csak a felttlenl szksges mentessget
adta meg a hatsgi eljrsokkal szemben.736 Az ugyanis, hogy a parlamenti kpviselkhz hasonl mentelmi joga se legyen az llamfnek,
nehezen kpzelhet el, ezt minimumknt minden alkotmny rgzti.
122. A Szvetsgi Elnk bntetjogi vdelme kapcsn az alapkrds
az, hogy ebben a krben rszesl-e fokozott vdelemben. A kztrsasgokban ez a problmakr eltr kpet mutat. Az llamhatalmi szervek
mkdsnek erszakos befolysolst minden llam bntetni rendeli. A
krds az, hogy a kztrsasgi elnk csak ebbe az ltalnos vdelmi krbe
tartozik, vagy ennl fokozottabb vdelemben rszestik. A msik krds
pedig az, hogy testi psgnek, illetleg szemlyes szabadsgnak srelmre elkvetett bncselekmnyek ugyangy bntetendk, mint brmely
a ms llampolgrok srelmre elkvetettek, vagy annl slyosabban.
A monarchikus llamokban ugyanis az llamft mindig fokozott bntetjogi vdelem illeti meg, s ez a kztrsasgoktl sem idegen intzmny.737
735 B-VG 1920. 63. cikkely (2) bekezds
736
Nmetorszgban a Birodalmi Elnk hasonl vdelemben rszeslt, bnteteljrst a Birodalmi Gyls egyetrtsvel lehetett ellene indtani. [WRV 43. cikkely (3) bekezds Anschtz (1933) i. m. 253254. Szab (2000) i. m. 8687.].
Ennl ersebb vdelmet nyjt a kztrsasgi elnk rszre a hatlyos magyar
alkotmny, amely szerint a kztrsasgi elnkt megbzatsi ideje alatt csak
hivatali eljrsval kapcsolatos bncselekmnyekrt lehet felelssgre vonni
[MKA 32. (1)(2) bekezds]. A msik vglet a korabeli Csehszlovk alkotmny volt, amely a hazarulstl eltekintve a bntetjog terletn is teljes
feleltlensget biztostott a kztrsasgi elnk rszre. [Csehszlovkia 1920.
6667. Adamovich (1929) i. m. 139140.] Mindezek azonban mr az llamf
felelssgvel vannak sszefggsben, hiszen ha a felelssg korltozott, akkor mentelmi jogot is csak korltozottan kell biztostani. Olyan esetekben, ahol
nem lehet felelssgre vonni, felesleges a mentelmi joggal foglakozni.
737 A monarchikus llamok bntettrvnyknyveiben a legslyosabb llamellenes bncselekmny a felsgsrts volt, amely az llam lnyeges alkot elemeinek megsemmistsre vonatkoz cselekmnyeket foglalta ssze. A monarchikban hrom ilyen lnyeges alkotrszt klnbztettek meg: az uralkodt,

181

Az osztrk kzjog s bntetjog azonban ebbe az irnyba nem tett lpseket, a Szvetsgi Elnk nem lvezett fokozott bntetjogi vdelmet.738
A testi psge, szemlyes szabadsga ellen elkvetett cselekmnyeket
ugyangy bntettk, mintha a srtett brmely ms llampolgr lett volna.
A bntetjogi vdelem krdsben az 1925-s alkotmnynovella hozott
egy nagyon enyhe vltozst, amikor a Szvetsgi Elnk cmt trvnyileg
vdett nyilvntotta.739
123. A hivatali sszefrhetetlensg. A kzhatalom gyakorlinl az egyes
llamok alkotmnyai gyakran llaptanak meg sszefrhetetlensgi szablyokat, az llamfre vonatkozan ltalban szles krben. Ez egyrszrl a
hatalmi gak megosztsbl ered, gy az osztrk alkotmny is kimondta,
hogy a Szvetsgi Elnk nem lehet npkpviseleti kamara tagja.740 Ez a

az llamterletet s az alkotmnyt. Lnyeges azonban, hogy a felsgsrts itt


sem a kirlyi felsg, hanem az llamfelsg megsrtst jelentette. Ebbl kvetkezik az is, hogy a tnylls elnevezse nem llamforma fgg, az a kztrsasgokban is minden tovbbi nlkl hasznlhat. gy pl. a Hochverrat mind
Ausztriban, s mind Nmetorszgban megmaradt bntetjogi tnyllsknt a
kztrsasg kikiltsa utn is. A monarchikban megjellt hrom vdett trgy
kzl (uralkod, llamterlet, alkotmny) az utbbi kett kivtel nlkl
a kztrsasgi llamformban is a legszigorbb vdelem al tartozik. Az alkotmnyos berendezkeds erszakos megvltoztatsa, vagy az llamterlet
erszakos megcsonktsa itt is az llami felsgjogok legslyosabb srelmt
valstja meg. A kztrsasgi llamberendezkedssel azonban az llamf fokozott bntetjogi vdelme is sszeegyeztethet. Az csak a jogalkot szabad
elhatrozsn mlik, hogy a kztrsasgi elnk srelmre elkvetett egyes
cselekmnyeket csak a tbbi llamhatalmi szervvel (trvnyhozs, kormny),
illetleg a tbbi llampolgrral egyformn tli meg, vagy beemeli az llami
felsgjogok legszigorbban vdett krbe. Pldnak okrt az 1924-es grg,
az 1926-os trk vagy az 1927-es nmet bntetjogi trvnytervezet tartalmazott ilyen rendelkezseket. [Angyal i. m. 1011.]
738
Adamovich (1923a) i. m. 96. Adamovich (1927) i. m. 197.
739
Adamovich (1927) i. m. 197.
740 B-VG 1920. 61. cikkely Adamovich (1923a) i. m. 91. Ez jelentette a szvetsgi parlamenti mandtumot (Nemzeti Tancs, Szvetsgi Tancs), a tagllami
orszggylsi mandtumot, valamint a helyi nkormnyzatok kpviseltestleteit is. [Adamovich (1923a) i. m. 91. Adamovich (1927) i. m. 192. K elsen
(1922b) i. m. 251.] Csehszlovkiban szinte teljesen azonos sszefrhetetlensgi szablyokat llaptottak meg a kztrsasgi elnkre vonatkozan. [Csehszlovkia 1920. 63., 87. Adamovich (1929) i. m. 138.]

182

trvnyhoz s a vgrehajt (kzigazgatsi) hatalom egyidej gyakorlsa


kztti sszefrhetetlensg. Az alkotmny emltett passzusa ms llamhatalmi szervekkel kapcsolatos sszefrhetetlensget nem llaptott meg,
ugyanakkor mg kimondta, hogy hivatali ideje alatt semmilyen ms foglalkozst nem gyakorolhat. Ezt rtelmezhetjk gy, hogy a npkpviseleti
szervben val kzremkdst az alkotmny nem tekinti foglakozsnak,
ezrt kln tilalmat llt fel r. Ezen tl a ms keres foglalkozs tilalma
nyilvnvalan a magnszfrban trtn mkdst is tiltja.
A npkpviseleti szerv tagja megvlaszthat volt szvetsgi elnkk,
csak prhuzamosan nem gyakorolhatta a kt funkcit. Megvlasztsa
esetn a kpviseleti mandtumrl le kellett mondania.
124. A Szvetsgi Elnk klgyi felsgjogai. Az egyes kztrsasgi
elnkk kormnyzati jogostvnyai vltoz kpet mutathatnak, a klgyi
jogok azonban nem tartoznak ebbe a vltoz krbe. Amennyiben az llamf nagyrszt csak protokoll feladatokat lt el, ezek a jogkrei nagyrszt akkor is megmaradnak, aminek kvetkeztben a Szvetsgi Elnk
is gyakorolta az llamfket ltalban megillet klgyi felsgjogokat.741
Fogadta idegen llamok kveteit, megbzta Ausztria klfldi kpviseletre jogosult szemlyeket. Meghatrozott krben nllan kthetett nemzetkzi szerzdseket, illetleg ezek megktsre a Szvetsgi Kormnyt
felhatalmazhatta. A politikai trgy nemzetkzi szerzdsek esetben, illetleg ha az trvnyhozsi trgyat rintett, csak a Nemzeti Tancs egyetrtsvel jrhatott el.742
125. A Szvetsgi Elnk tagllamokkal kapcsolatos jogai. A szvetsg s a tagllamok kapcsolatnl mr emltettem, hogy a szvetsgi
vgrehajts intzmnye Ausztriban a sz eredeti rtelmben nem is ltezett.743 [Ld. 75.] Kt alapvet okt is megemltettk, ami miatt ennek a
Nmetorszgban alkalmazott vltozatra Ausztriban nem volt szksg.
Az llamfnek a tagllamokkal kapcsolatos jogai azonban rszben a
szvetsgi vgrehajtshoz tartoznak. A Szvetsgi Elnk a Szvetsgi
Tancs egyetrtsvel a tagllamok orszggylseit feloszlathatta.744
741
Adamovich (1923a) i. m. 9192.
742 B-VG 50. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 193.
743
Weinschel i. m. 282286. K elsen (1927b) i. m. 175177.
744 B-VG 1920. 100. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 198199.

183

Nmetorszgban erre a birodalmi vgrehajts krben kerlhetett sor,745


amely intzkeds azonban felttelhez volt ktve. A Birodalom Elnke csak
akkor oszlathatta fel valamely tagllam orszggylst, ha az rintett tagllam a Birodalom irnyban fennll ktelezettsgt megsrtette.
Ausztriban azonban az intzkeds nem volt a tagllamok jogsrt magatartshoz ktve, a feloszlats pusztn politikai okok miatt is megtrtnhetett. Ugyanakkor szksg esetn a jogsrt tagllam rendszablyozsra
is alkalmas volt, gy kapcsolhat a szvetsgi vgrehajtshoz. A szvetsg
azonban nhatalman nem lhetett vele, ahhoz a tagllamok nagy tbbsgnek jvhagysa volt szksges, hiszen a Szvetsgi Tancsban
amelynek egyetrtshez volt az intzkeds ktve a tagllamok voltak
kpviselve. Itt a Szvetsgi Kormny javaslatnak ktharmados tbbsget
kellett kapnia ahhoz, hogy az llamf lhessen feloszlatsi jogval.
A tagllamokkal kapcsolatos jogkr volt mg, hogy a tartomnyfnkk a Szvetsgi Elnk eltt tettk le a hivatali eskt.746 [Ld. 184.]
126. Az Alkotmnybrsg hatrozatainak a vgrehajtsa fszablyknt a Szvetsgi Elnk feladata volt.747 Az 1925-s alkotmnynovella
ebbe a rendes brsgokat is bevonta.748 [Ld. 170.] Az 1929-es alkotmnynovellban lnyegi vltozst jelentett, hogy az Alkotmnybrsg
hatrozatainak vgrehajtsa rdekben az llamf a Szvetsgi Hadert
is ignybe vehette.749 [Ld. 170.]
127. A Szvetsgi Elnk kinevezsi jogkre. A parlamentris kztrsasgokban a legmagasabb kzjogi mltsgok a trvnyhozs ltali
vlasztssal, a kztrsasgi elnk esetleg a lakossg ltali kzvetlen vlasztssal nyeri a megbzatst. Az ezt kvet legfontosabb llami tisztviselket viszont mr az llamf nevezi ki. Elfordul olyan megolds, hogy

745 A Weimari Kztrsasgban (Nmetorszg 1919) a birodalmi vgrehajts eszkzeit az alkotmny ttelesen nem hatrozta meg, azok konkrt alkalmazsrl a Birodalom Elnke dnttt. Ennek krben elfogadott eszkz volt a vgrehajts al vont tagllam orszggylsnek feloszlatsa. [Huber (1957/1990) i.
m. 6. ktet 737738. Anschtz (1930b) i. m. 379. Szab (2000) i. m. 142.]
746 B-VG 1920. 101. cikkely (4) bekezds.
747 B-VG 1920. 146. cikkely Neumann-Ettenreich i. m. 76.
748 B-VG 1925. 146. cikkely (2) bekezds Adamovich (1927) i. m. 314.
749 B-VG 1929. 146. cikkely (2) bekezds Adamovich (1932) i. m. 72.

184

az sszes kztisztvisel kinevezst elnki hatskrbe utaljk,750 van ahol


csak a felsbb kategrikba tartozkat.751
Ausztriban az els konstrukci szerint az sszes szvetsgi szolglatba tartoz kztisztviselt az llamf nevezte ki,752 s ezen tl a Szvetsgi
Hader tisztjei s a brk is tle nyertk megbzatsukat.753 A tbb tzezres ltszm kztisztviseli kar kinevezse azonban technikailag nehezen
volt kivitelezhet, ezrt ilyenkor az llamf felhatalmazst szokott kapni,
hogy azt rszben alacsonyabb hatsgokra truhzza. Ez Ausztriban is
gy volt.754
128. A kegyelmezsi jog monarchikus s kztrsasgi keretek kztt egyarnt minden llamft megillett. A republiknus alkotmnyokban azonban ezt ltalban az egyni kegyelem jogra szortjk, ltalnos
kegyelmet (amnesztia) csak trvny biztosthat.755 Ausztria ugyanezt az
ltalnos modellt kvette, az egyni kegyelmezs joga a Szvetsgi Elnkt illette,756 kzkegyelmet pedig trvnnyel lehetett biztostani.757 A
kegyelmezsi jog tartalma vltoz lehetett abban, hogy az llamf eljrsi kegyelmet is adhat, vagy csak a jogersen eltlteknek kegyelmezhet
meg (vgrehajtsi kegyelem). Az osztrk alkotmny ezt az utbbi szkebb
jogkrt adta meg.

750 A korabeli Nmetorszgban ezt a konstrukcit kvettk. A birodalmi szolglatban ll kztisztviselket, valamint a hadsereg tiszti kart teljes egszben
a Birodalom Elnke nevezte ki. Ezen jogkrt azonban ms hatsgokra truhzhatta. [WRV 46. cikkely Szab (2000) i. m. 133.] Egy 65 milli lakos orszgban ez az rintett szemlyi kr szzezres nagysgrend is lehetett, vagyis
vente sok ezer kinevezs trtnt. Ezt a Birodalom Elnke egy szemlyben
nyilvnvalan nem tudta vgrehajtani.
751 Erre haznk lehet plda, ahol 1946-ban az V., illetleg az ennl magasabb fizetsi osztlyba tartoz llami tisztviselket nevezte ki a kztrsasgi elnk.
[1946.I. tc. 14. (1) bekezds]
752 B-VG 1920. 65. cikkely (2) bekezds a. pont.
753
Adamovich (1927) i. m. 194.
754 B-VG 1920. 66. cikkely (1) bekezds.
755 Kivtelknt meg lehet emlteni a csehszlovk alkotmnyt, ahol a kztrsasgi
elnk kzkegyelmet is gyakorolhatott. [Csehszlovkia 1920. 103. Adamovich
(1929) i. m. 139.]
756 B-VG 1920. 65. cikkely (2) bekezds c. pont.
757
Adamovich (1927) i. m. 195.; Zeller (2007) i. m. 152.

185

Mivel Ausztriban az igazsgszolgltats rendszere egysgesen szvetsgi kzben volt758 [ld. 74, 146.] a kegyelmezsi jogot nem kompliklta a
tagllamokkal trtn hatskri megoszts. Ha ugyanis a bntettleteket rszben szvetsgi, rszben tagllami brsgok hozzk, akkor ltalban a kegyelmezsi jogot is oda teleptik, ahov az gyben eljr brsg
tartozik.759
129. A kivteles hatalom problmja. Ebben a tmban szintn kapcsolatot lehet tallni a Weimari Kztrsasggal. [Ld. 67.] Az 1919-es
nmet alkotmnynak az egyik legvitatottabb, s a trtnetrs ltal is
sokszor rintett pontja volt az alaptrvny 48. cikkelye, az elnki kivteles hatalom. gy az osztrk szablyozs ttekintse utn, a kt rendszer
sszehasonltsra is sort kell kertennk. [Ld. 131.] Mindezek eltt viszont nhny ltalnos elmleti krdst kell ttekinteni. Ezek az albbiak:
a kivteles hatalom feletti ellenrzsi jogok; alkalmazsnak elfelttelei;
valamint az ignybe vehet eszkzk kre.
A kivteles hatalom ellenrzsi jogait jogi s politikai kontrollra bonthatjuk, amelyek kzl az utbbit szintn kt csoportba kell osztanunk.
Az egyik a vgrehajt hatalom felett fennll ltalnos ellenrzsi jogok,
amelyeket brmely ltaluk foganatostott intzkedssel szemben lehet rvnyesteni. Ebbe a krbe tartozik a Szvetsgi Elnk760 [ld. 119120.]
s a Szvetsgi Kormny761 [ld. 141.] politikai, illetleg jogi felelssge.
758 B-VG 1920. 82. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 243.; Mezey
Szente i. m. 403.; Zeller (2007) i. m. 143.
759
Nmetorszgban pldul a ngyszint brsgi szervezetbl az els hrmat
a tagllamok mkdtettk, s csak a Lipcsben szkel legfelsbb brsg
(Reichsgericht = Birodalmi Brsg) tartozott a birodalmi (szvetsgi) llamhatalmi szervek kz. Tekintettel arra, hogy a legfelsbb brsg a tagllamok
brsgai ltal hozott tletek elleni jogorvoslatokat brlta el, gy a legtbb
gyben rszben tagllami, rszben birodalmi (szvetsgi) szerv jrt el. A kegyelmezsi jogot itt gy gyakoroltk, hogy az els fokon eljr brsg volt az
irnyad, vagyis a rendes bntetgyek a tagllamok hatskrbe tartoztak,
hiszen els fokon a legfelsbb brsg csak igen ritka esetben jrt el. [Anschtz
(1933) i. m. 300. Hippel i. m. 342343. Huber (1957/1990) i. m. 6. ktet 638.
Szab (2000) i. m. 243.] A tagllamok pedig sajt alkotmnyaikban rendeztk,
hogy a kegyelmezsi jogkr mely hatsguk hatskrbe tartozik. [Schmidt i.
m. 564. Szab (2000) i. m. 243.]
760
Lehner i. m. 198. Adamovich (1923a) i. m. 97. Adamovich (1927) i. m. 196
197.; Walter (1972a) i. m. 442. WalterMayer i. m. 278.
761
Adamovich (1923a) i. m. 104106.; K elsen (1922b) i. m. 254. Adamovich
(1927) i. m. 200201.; Walter (1972a) i. m. 478.

186

A kivteles hatalom azonban a vgrehajt hatalom szmra az ltalnosan


megszokottl kiterjedtebb jogostvnyokat biztost, gy kontrollja is mindig ersebb, az ltalban megszokottnl. Ez kpzi az ellenrzsi jogok
msodik csoportjt, azon jogokat, amelyek csak a kivteles hatalom gyakorlsa esetn alkalmazhatak. Ezt a msodik csoportot is tovbb tudjuk
bontani elzetes s utlagos jogokra. A vgrehajt hatalom dntseinek
elzetes ellenrzst csak slyos dntsi jogok esetn alkalmazzk, de a
kivteles hatalom ebbe a krbe tartozik, gy most mindenkppen szba
kerlhet.762
Az ellenrzsi jogok csoportostsa utn mg egy krdsre kell kitrnnk, ez pedig az elfelttelek problmja. A kivteles hatalmat mindig
meghatrozott helyzet elllta esetn lehetett alkalmazni,763 s a jogostvnyok esetleges gyakorlsa mindig ennek ellenrzsvel kezddtt. Els
lps teht az elfelttelek vizsglata, ha ezek fennllnak, kvetkezik az
elzetes jvhagys beszerzse, majd a rendelet kibocstsa, s vgl az
utlagos ellenrzs.
Az elfelttelek vizsglatnl az els lnyeges krds, hogy a kivteles hatalom krben az alkotmny csak trvnyektl eltr rendeletek
kibocstsra ad-e felhatalmazst, vagy olyan intzkedsekre is, amire
egybknt legalbbis egyszer trvnnyel a trvnyhozsnak sincs
jogostvnya. Az els esetkrben egy szkebb kivteles hatalomrl van
sz, az intzkeds trgyban ugyanis nincs kivteles szably, csak a dntshoz llamhatalmi szervben ll el vltozs. A msik esetkrben viszont nemcsak a dntshoz szerv vltozik meg, hanem a foganatosthat
intzkedsek kre is kiterjedtebb vlik.
130. A kivteles elnki jogok bevezetse (1929-es alkotmnynovella).
Ausztriban az 1929-es alkotmnynovellval trtnt bevezetse utn
762 A vgrehajt hatalom dntseinek elzetes kontrollja a kivteles hatalom gyakorlsn kvl es esetekben is fellelhet. Magyarorszgon pldul az els
vilghbor utn a hadzenetet, a hadseregnek az orszg terletn kvli alkalmazst, illetleg a bkekts jogt meghagytk az llamfnl, de alkalmazst a nemzetgyls elzetes jvhagyshoz ktttk. Ez a kormnyz
[1920. I. tc. 13. (5) bekezds] s a kztrsasgi elnk [1946. I. tc. 11. (2)
bekezds] esetben is gy volt.
763 A kivteles hatalom az ltalnostl eltr hatalomgyakorlst tesz lehetv,
amelynek oka az ltalnostl eltr kivteles helyzet. Ilyen hatalomgyakorlsra az llamlet normlis mkdse esetn nem kerlhet sor. Az elfelttelek
meghatrozsa az, amelynek meglte esetn a kivteles helyzet elllt.

187

a kivteles hatalom gyakorlsa kt, egyttesen fennll elfelttelhez volt


ktve. Az egyik a kzrdeket nyilvnvalan s ksbb jv nem tehet mdon fenyeget veszly fennllta, a msik pedig, hogy a Nemzeti
Tancs nem lsezik s megfelel idn bell nem is hvhat ssze.764 Ez
sszehasonltva a korbeli nmet alkotmnnyal egy szabatosan krbert s
lehatrolt jogkr volt. 765
Br az els felttel meglehetsen szubjektv, vajon mi az a fenyeget
helyzet, amely jelents s irreverzibilis veszlyt jelent. A Nemzeti Tancs
lsezse, vagy lseinek sznetelse azonban mr objektvabb felttel,
vitt legfeljebb az szlhet, hogy az esetleges sszehvshoz szksges
ideig halaszthat-e a dnts vagy nem. A ksbbiekben azonban ltni
fogjuk, hogy a tbbi ellenrzsi joggal egytt szemllve, ebbl jelentsebb vita nem alakulhatott ki.
Ezen tl felttel volt mg a Szvetsgi Kormny elterjesztse,766 valamint az ellenjegyzshez nem volt elegend az ltalban megszokott egy
miniszter, hanem a Szvetsgi Kormny minden tagjnak ellen kellett
jegyeznie.767 A kormny sem tehetett azonban szabadon javaslatot, hanem
egy parlamenti bizottsg768 [ld. 92.] elzetes egyetrtse volt hozz szksges.769 Ez volt a parlamenti kontroll egyik legjelentsebb eleme, hiszen
elzetes ellenrzst jelentett. Vagyis az elfelttelek mellzhetetlen meghatrozsa utn az osztrk alkotmny az elzetes ellenrzst is bevezette. A bizottsg egyrszt vizsglhatta az elfelttelek megltt, ha ez nem
volt meg, akkor nyilvnvalan megtagadta a jvhagyst. De ezt akkor is

764 B-VG 1929. 18. cikkely (3) bekezds Walter (1972a) i. m. 451.
765
Mg az osztrk alkotmny egyrtelmen kimondta, hogy csak a Nemzeti Tancs mkdsnek sznetelse alatt lehet kivteles rendeletet kibocstani, addig az 1919-es nmet alkotmnyban erre vonatkoz rendelkezs nem volt. A
kzjogi irodalom ennek kapcsn egyrtelmen gy foglalt llst, hogy ilyen
ktttsg nincs, a Birodalom Elnke akkor is bocsthatott ki kivteles rendeletet, ha a Birodalmi Gyls lsezett. [Anschtz (1933) i. m. 275. PoetzschHeffter (1930) i. m. 988. Hensel i. m. 1054., 1059. Schmitt (1931) i. m. 179.
Grau (1932) i. m. 292. Szab (2000) i. m. 151.]
766
Stier-Somlo i. m. 7981.; Walter i. m. (1972a) i. m. 453.
767
Walter (1972a) i. m. 453.
768 A Nemzeti Tancs Fbizottsgnak erre a clra egy lland albizottsgot kellett fellltania. [B-VG 1929. 18. cikkely (3) bekezds 55. cikkely (2) bekezds
Adamovich (1932) i. m. 137. K elsen (1930) i. m. 141.]
769
Walter (1972a) i. m. 453.

188

megtehette, ha az elfelttelek megvoltak, csak ppen a tnylegesen elterjesztett intzkedst nem tartotta szksgesnek vagy megfelelnek.
Az illetkes parlamenti bizottsg jvhagysa utn ki lehetett bocstani a rendeletet, amelyet az utlagos kontroll kvetett. A Szvetsgi Kormnynak a kibocstst kveten a rendeletet haladktalanul a Nemzeti
Tancs el kellett terjeszteni, amely ngy hten bell vagy elfogadott egy
a rendeletnek megfelel szvetsgi trvnyt, vagy szavazsra tzte a hatlyon kvl helyezst.770
Tovbbi garancikat jelentett mg, hogy az alkotmny meghatrozott
olyan trvnyhozsi trgykrket, amelyek a kivteles hatalom krben
sem rinthetek (tiltott trgykrk).771
A parlamenti kontroll folyamatos volt, hzagok tmadhattak azonban a
Nemzeti Tancs elnki feloszlatsa esetn.772 A Nemzeti Tancs kapcsn
megtrgyaltuk, hogy nfeloszlatsa ugyan nem, de a Szvetsgi Elnk ltali feloszlats az jjvlasztott parlament sszelsig mkdst akadlyozta. [Ld. 90.] A feloszlats azonban nem szntette meg a kivteles
rendeletek kontrolllsra fellltott parlamenti bizottsg megbzatst (a
Fbizottsg lland albizottsga).773 Ebben az esetben az egyetlen hzagot
az utlagos kontroll jelentette, mivel a Nemzeti Tancs jogaira nem volt
tteles rendelkezs, az elnki feloszlats viszont mandtumt azonnali hatllyal megszntette. Legfeljebb analgit lehetett alkalmazni.774
A Szvetsgi Elnk kivteles jogostvnyainak sszegzsknt megllapthat, hogy a szkebb krbe tartoz kivteles hatalmat kapta meg,
az alkotmny ugyanis pontosan rgztette a kivteles hatalom krben
alkalmazhat eszkzket. Igazbl nem is kell tbbes szmban beszlnnk, mert egy eszkz volt, a trvnyervel br rendelet. Kivteles helyzetben eljrhatott a Nemzeti Tancs hatskrben, de ezen tli rendkvli
hatalomgyakorlsra nem kapott felhatalmazst.775 Ennek logikus kvet770 B-VG 1929. 18. cikkely (3) bekezds K elsen (1930) i. m. 142.
771 Ebbe a krbe tartoztak: a szvetsg alkotmnyervel br szablyai [ld. 172
174.] a szvetsg, illetleg a tagllamok, a kerletek s a kzsgek tarts
pnzgyi ktelezettsgei, az llampolgrok pnzgyi ktelezettsgei a munkagyi viszonyok az egyeslsi jog, illetleg a brlk jogai. [B-VG 1929. 18.
cikkely (5) bekezds]
772
Stier-Somlo i. m. 8283.
773 B-VG 1929. 55. cikkely (2) bekezds Walter (1972a) i. m. 261.
774
K elsen (1930) i. m. 142. Stier-Somlo i. m. 8283.
775 Ez hasonltott az alkotmnyos monarchikban korbban meglv rendeletalkotsi joghoz. [Stier-Somlo i. m. 7677.]

189

kezmnye, hogy ha a Nemzeti Tancs lsezett, kivteles hatalmt nem


gyakorolhatta. Ha a trvnyhoz testlet mkdik, akkor nem kell azt
helyettesteni.
Ezen tl dntsei elzetes s utlagos parlamenti kontrollhoz is ktve voltak. Ez az ers kontroll az elfelttelek vizsglata krli vitkat is
feloldotta. Vajon fennll-e a szksghelyzet, s ha igen, akkor megfelel
eszkzket alkalmaz-e az llamf. Errl nem csak a Szvetsgi Elnk s
az ellenjegyz miniszter dnttt, hanem egy parlamenti bizottsg is kzremkdtt benne, amelyben minden lnyeges parlamenti er kpviselve
volt. Ha ez is megalapozottnak ltta a dntst, akkor ksbb nem valszn, hogy az intzkeds miatt les vitk alakultak volna ki a Nemzeti
Tancsban.
Zrszknt meg kell mg emlteni, hogy az llamf kivteles rendeleteket csak a szvetsgi jog keretben alkothatott, tagllami trvnyeket nem
rinthetett.776 Ez teljesen rthet szably, hiszen tagllami hatskrben a
Nemzeti Tancs sem jrhatott el, gy az dntst helyettest kivteles
rendelet sem rinthetett ilyen trgykrt.
131. Prhuzamok s klnbsgek az osztrk s a nmet kivteles hatalom kztt. Korbban emltettem, hogy az elnki kivteles hatalom a
Weimari Kztrsasg alkotmnynak egy igen kritikus pontja volt, s ha
ennek ltalban ers hatsa volt az 1929-es alkotmnynovellra, akkor a
kett sszehasonltsa sem mellzhet. A nmet elnki kivteles hatalom
az alkotmnyban777 kt kln terletre terjedt ki. Az els a tagllamokkal szembeni birodalmi vgrehajts volt, mint lthattuk Ausztriban ez
a jogintzmny, legalbbis ilyen formban, nem lt.778 [Ld. 75, 125.]
Nmetorszgban az elnki kivteles hatalom msodik elemt az n. dikttori hatalom alkotta, amely a kzrend s a kzbiztonsg megzavarsa
esetn hatalmazta fel a Birodalmi Elnkt kivteles intzkedsekre.779 Az
osztrk elnki kivteles hatalommal ezen utbbit, a dikttori hatalmat
lehet prhuzamba lltani.
Az els lnyeges elem a kivteles hatalom gyakorlsnak krben alkalmazhat eszkzk meghatrozsa. Emltettem, hogy Ausztriban a
776
777
778
779

Stier-Somlo i. m. 88.
WRV. 48. cikkely (1) s (2) bekezds.
Weinschel i. m. 282286. K elsen (1927b) i. m. 175177.
Anschtz (1933) i. m. 269. Bilfinger i. m. 145.; Szab (2000) i. m. 135136.

190

trvnyervel br rendelet volt az egyetlen eszkz.780 [Ld. 130.] Nmetorszgban az alkotmny sokkal felletesebben szablyozta az elnki kivteles hatalmat, pldul az alkalmazhat eszkzk krt sem definilta.
Ez a nmet alkotmnyos gyakorlatban viszont azt jelentette, hogy a Birodalom Elnke szles mozgsteret kapott. A trvnyervel br rendelet itt
is adott lehetsg volt,781 de emellett sor kerlhetett az alapjogok felfggesztsre,782 a vgrehajt hatalom truhzsra,783 illetleg rendkvli
brsgok fellltsra784 is. Mindemellett az alkotmny felhatalmazta a
780
Stier-Somlo i. m. 7677.
781 A Birodalmi Elnk rendeleti ton az alkotmny kivtelvel brmely trvnyt jogosult volt mdostni, kiegszteni. [Anschtz (1933) i. m. 284. Szab
(2000) i. m. 155158.] Tekintettel arra, hogy az alkotmny az alkalmazhat
eszkzket ttelesen nem rgztette, ezeket a jogkrket a kzjogi irodalom s
a r pl alkotmnyos gyakorlat hatrozta meg. Ennek megtlse a Weimari
Kztrsasg rvid tizenngy ve alatt is vltozott, a trvnyerej rendeletek
alkalmazsnak lehetsge a 30-as vek elejn vlt elfogadott. Meg kell emlteni, hogy a nmet kzjogi irodalomban volt olyan llspont is, klnsen
a kezdeti idszakban, amely szerint a trvnyervel br rendeletek kibocstsra az alkotmny nem ad ltalnos felhatalmazst, de ezek kisebbsgi vlemnyek maradtak. [Grau (1922) i. m. 103. Nawiasky (1925) i. m. 4445.]
Tteles felhatalmazs nlkl az alkotmny nyilvnvalan tteles korltokat
sem llaptott meg, gy Nmetorszgban, az osztrk alkotmnyban szerepl
[B-VG 1929. 18. cikkely (5) bekezds ld. 131.], a kivteles hatalomtl vdett
trvnyhozsi trgyak sem voltak.
782 Az alapjogok felfggesztsnek lehetsgt az alkotmny ttelesen rgztette,
azt is pontosan felsorolta, hogy mely alapjogok korltozhatak. [WRV 48. cikkely (2) bekezds Szab (2000) i. m. 158160.]
783 A vgrehajt hatalom truhzsa azt jelentette, hogy a Birodalmi Elnk jogosult volt egyes vgrehajtsi jogostvnyok gyakorlst az ltalnos szablyoktl eltren, ms szemlyekre truhzni. Az truhzs lnyegben a vgrehajt
hatalom koncentrlst jelentette, amelynek els fzisa a birodalmi vgrehajt
hatalom sszevonsa volt. Pldul a belgyi s a hadgyi trca vezetsvel az
elnk egy szemlyt bzott meg. A kvetkez lps a tagllami s a birodalmi
vgrehajt hatalom sszevonsa, amikor a birodalmi miniszterek tagllami
vgrehajtsi jogostvnyokat is megkaptak. A harmadik s vgs lehetsg a
katonai s civil kzigazgats sszevonsa, amikor katonk vesznek t polgri
kzigazgatsi funkcikat, mind tagllami, mind birodalmi szinten. [Anschtz
(1933) i. m. 277., 290. Grau (1932) i. m. 275. Poetzsch-Heffter (1925) i. m.
99. Poetzsch-Heffter (1928) i. m. 237. Loewenstein i. m. 148150. Szab
(2000) i. m. 161165.] A vgrehajt hatalom truhzsa kapcsn is meg kell
emlteni, hogy az llamf nemcsak a Birodalmi Gyls hatskrben jrhatott
el ideiglenes jelleggel, hanem a parlament hatskrn tli jogostvnyokat is
gyakorolhatott.
784 A Weimari Alkotmny a brsgi szervezet kapcsn tbb fontos garancit tar-

191

Birodalom Elnkt arra is, hogy szksg esetn intzkedseinek kiknyszertsre a fegyveres erket is ignybe vegye. Eltren teht az osztrk
Szvetsgi Elnktl, nemcsak arra terjedtek ki a jogkrei, hogy ideiglenesen a Birodalmi Gyls hatskrben eljrjon, hanem a kivteles hatalom
krben a parlamenti hatskrn tli jogokat is gyakorolhatott.785 Az
osztrk oldalon viszont lthattuk, hogy mg a trvnyhozsi hatskrben
sem jrhatott el korltlanul, mert az alkotmny a felhatalmazs mellett
egy elg hossz tilalmi listt is meghatrozott.786 [Ld. 130.] Ezen tl
Nmetorszgban az elnki kivteles hatalom tagllami hatskrket is
rinthetett,787 Ausztriban viszont nem.788 [Ld. 130.]
jabb klnbsget fedezhetnk fel a parlamenti ellenrzs krben
is. Nmetorszgban is kiptettek egy a vgrehajt hatalom ellenrzsre vonatkoz ltalnos szablyoknl fokozottabb ellenrzsi rendszert,789
talmazott. A klnbrsgokrl, amellyel meghatrozott szemlyeket (pl. fiatalkorak), vagy meghatrozott jogterleteket (munkagy, kzigazgatsi gy
stb.) kiemelnek a rendes igazsgszolgltats krbl, nem tartalmazott rendelkezst. Ezrt a kzjogi irodalomban ltalnosan elfogadott vlemny volt,
hogy klnbrsgok egyszer birodalmi trvnnyel minden korltozs
nlkl felllthatk. [Anschtz (1933) i. m. 481. Thoma (1930b) i. m. 183.
K ern i. m. 355. K aufmann i. m. 212.] Ezzel a brsgi formval azonban a kivteles hatalmat nem lehet gyakorolni. Ehhez rendkvli brsgok fellltsa
volt szksges, amelyet viszont az alkotmny ltalban tiltott, s amelytl egyedl az elnki kivteles hatalom gyakorlsa krben engedett eltrst. [WRV
105. cikkely Szab (2000) i. m. 168169.] Ennek kapcsn jra hangslyozni
kell, hogy a Birodalmi Elnk a kivteles hatalom krben egy olyan jogostvnyt gyakorolhatott, amely a Birodalmi Gylsnek sem llt jogban. Teht
ismt nem arrl volt sz, hogy kivteles helyzetben eljrhatott a trvnyhozs
hatskrben, hanem annak hatskrn is tl es jogostvnyokat gyakorolhatott, hiszen a Birodalmi Gyls csak klnbrsgokat llthatott fel, rendkvlieket nem.
785
Mint az elbb emltettem rendkvli brsgok fellltsra, a vgrehajt hatalom truhzsra, vagy a hadsereg belbiztonsgi feladatokra trtn alkalmazsra a Birodalmi Gyls nem volt jogosult.
786 B-VG 1929. 18. cikkely (3) bekezds Ebbe a krbe tartoztak: a szvetsg alkotmnyervel br szablyai [ld. 172174.] a szvetsg, illetleg a tagllamok,
a kerletek s a kzsgek tarts pnzgyi ktelezettsgei, az llampolgrok
pnzgyi ktelezettsgei a munkagyi viszonyok az egyeslsi jog, illetleg
a brlk jogai. [B-VG 1929. 18. cikkely (5) bekezds]
787
Anschtz (1933) i. m. 191.; Garu i m. I. 275.; Loewenstein i. m. 140150.;
Poetzsch-Heffter (1928) i. m. 237.; Szab (2000) i. m. 161163.
788
Stier-Somlo i. m. 88.
789 Az ellenjegyz birodalmi miniszterrel, illetleg a Birodalmi Elnkkel szemben rvnyesthet felelssgen tl (a vgrehajt hatalom ellenrzsnek lta-

192

de ez mind csak utlagos ellenrzs volt. Az osztrkhoz hasonl, egy


parlamenti bizottsg ltali elzetes jvhagys nem ltezett. Mindez a
kivteles hatalom alkalmazshoz szksges elfelttelek vizsglatt is
eltr fnyben trja elnk. Ha nincs elzetes kontroll, akkor a felttelek
megltrl egyedl az llamf dnt.
Az igazsghoz azonban hozztartozik, hogy az elnki kivteles hatalom felett a Birodalmi Gyls Nmetorszgban is knnyen kiterjeszthette
ellenrzsi jogait. Ahhoz nem kellett alkotmnymdosts, egyszer birodalmi trvnnyel brmilyen korltozst, akr elzetes parlamenti jvhagyst is bevezethetett.790 Ezzel a jogval azonban a parlament nem lt,
gy ltta helyesnek, ha a Birodalmi Elnk a kivteles hatalmat kiterjedt
mdon alkalmazhatja. gy az sszehasonlts trgyul is ez a szles jogkr szolglhatott.
sszegzsknt megllapthatjuk, hogy br a Weimari Alkotmny hatsa ers volt az 1929-es osztrk alkotmnynovellra, ez a kivteles hatalom kapcsn nem valsult meg. A kt kivteles hatalom kztt ugyanis
szmottev tartalmi klnbsg volt. Az eredeti tervek szerint a nmethez
hasonl jogostvnyokat kapott volna az osztrk Szvetsgi Elnk is, de a
trvnyhozson csak egy lnyegesen ersebben krbebstyzott, ersebb
parlamenti kontroll al helyezett javaslat tudott tmenni.
132. A Szvetsgi Hader feletti fparancsnoksg (1929-es alkotmnynovella). Korbban megtrgyaltuk, hogy az 1929-es alkotmnynovella eltt a hadsereg irnytsa a Nemzeti Tancs hatskrbe tartozott,
amelyet bizonyos keretek kztt a Szvetsgi Kormnyra, valamint az
illetkes miniszterre ruhzhatott.791 [Ld. 94.]
lnos szablyai), a Birodalmi Gyls kvnsgra brmely kivteles rendeletet
hatlyon kvl kellett helyezni, meghatrozott esetekben a Nmet Birodalom
llambrsgnak dntst lehetett krni, illetleg birodalmi trvnnyel a kivteles rendeleteket mdostani lehetett. [Szab (2000) i. m. 180185.]
790 A Weimari Alkotmny 48. cikkelynek utols, (5) bekezdse szerint az elnki
kivteles hatalom gyakorlsnak rszletes szablyait kln birodalmi trvny
llaptotta meg. A szakirodalomban az a tbbsgi vlemny alakult ki, hogy a
kivteles hatalmat a vgrehajtsi trvny kibocstsa eltt is lehet alkalmazni.
Addig az alkalmazott eszkzk s annak mdja a Birodalmi Elnk szabad mrlegelsre vannak bzva, azonban egyszer trvnnyel ez brmilyen mrtkben
beszkthet. [Anschtz (1925) i. m. 1011. Szab (2000) i. m. 193197.] Mint
mr emltettem viszont, ilyen trvnyt Birodalmi Gyls nem bocstott ki.
791 B-VG 1920. 80. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 629630.

193

Az 1929-es alkotmnynovella a Nemzeti Tancs jogkreit megszntette, s a hadsereg feletti fparancsnoksgot a Szvetsgi Elnk hatskrbe
utalta.792 Ez nem mondhat specilis megoldsnak, mivel a krnyez llamok nagy rszben az llamf volt a fegyveres erk fparancsnoka.793
Az alkotmnynovella azonban e jog megjellse mellett ms rendelkezseket is tartalmazott, beszlt a hader feletti rendelkezsrl (Verfgung)
s parancsnoki hatalomrl (Befehlsgewalt), amelyet az illetkes szvetsgi miniszterhez utalt.794 A hrom fogalmat gy el kell klnteni s meg
kell llaptani, hogy melyik hatskr milyen jogostvnyokat tartalmazott.795 Pontos alkotmnyi tmasz nlkl azonban ez a problma teljes
bizonyossggal nem oldhat meg, gy eleve abbl kell kiindulnunk, hogy
az adott vlaszokban bizonyos hzagok lehetnek.796 Azt azonban megllapthatjuk, hogy a fparancsnoki jog ellenttben Nmetorszggal,797
vagy Magyarorszggal798 nem jelentett hadri jogot. A Szvetsgi Hader tagjaihoz intzett kzvetlen utastsok az illetkes miniszterhez utalt
parancsnoki hatalom krbe tartoztak,799 mert ez az a fogalom a hrom
kzl, amelynek a tartalma a legpontosabban megllapthat.800
133. A Szvetsgi Elnk egyb jogkrei. A Szvetsgi Elnknek tbb
olyan hatskre volt, amelyek az llamszervezet ms elemeinek mkdshez kapcsoldtak, s amelyeket gy rszletesen ott rdemes megtrgyalni.
Ilyenek voltak pldul a trvnyhozs krben a Nemzeti Tancs alakul
792 B-VG 1929. 80. cikkely (1) bekezds MezeySzente i. m. 404.; Merkl (1934)
i. m. 172. hlinger i. m. 233. WalterMayer i. m. 281. Walter (1972a) i. m.
519. Adamovich (1932) i. m. 186.; Zeller (2007) i. m. 152.
793
Nmetorszgban: WRV 47. cikkely Magyarorszgon: 1920:I. tc. (6) bekezds,
1921:XLIX.tc. 4. (1) bekezds Lengyelorszg 1921. 46. cikkely (1) bekezds.
794 B-VG 1929. 80. cikkely (2)(3) bekezds.
795
K elsen (1930) i. m. 147.
796
Walter (1972a) i. m. 520.
797
Nmetorszgban a Birodalmi Elnk a sz katonai rtelmben a parancsnoki
hatalom legfbb birtokosa volt. Az llamf szervezetileg a Birodalmi Vder
rszt kpezte, mint annak legmagasabb beoszts tagja. [Huber (1957/1990)
i. m. 6. ktet 610. Szab (2000) i. m. 124125.]
798
Magyarorszgon a kormnyz tvette a kirlyi jogostvnyokat. A m. kir. honvdsgrl szl 1921:XLIX.tc. 4. (1) bekezds ltal tartalmazott vezrlet s
veznylet joga hadri jogokat foglalt magba.
799
hlinger i. m. 233.
800
K elsen (1930) i. m. 147.

194

lsnek sszehvsa801 [ld. 86.], a szvetsgi trvnyek hitelestse802 [ld.


189.], majd 1929-tl a Nemzeti Tancs feloszlatsa.803 [Ld. 90.]
134. A Szvetsgi Kormny elterjesztsi joga. A Szvetsgi Elnk
dntseit nem nllan hozta. Azok egyrszt miniszteri ellenjegyzshez voltak ktve804 [ld. 141.], amely az elnk s a miniszter kztti konszenzusknyszert szlt. Amennyiben viszont az llamfi dntsek csak
miniszteri ellenjegyzshez vannak ktve, akkor a dnts elksztse az
elnk, illetleg az elnki adminisztrci feladata.805 Pldul egy kinevezsnl a lehetsges szemlyi alternatvkat itt tekintik t, s aztn az illetkes miniszterrel arrl egyeztetnek, hogy melyik kinevezst hajland
ellenjegyezni. Ha azonban a miniszternek az elnk ltal felvetett szemlyek egyike sem felel meg, maga legalbbis hivatalosan nem tud
senkit javaslatba hozni. Ha egyiket sem hajland ellenjegyezni, akkor az
egyeztets tovbb folyik.
Az osztrk alkotmny ltal meghonostott rendszerben azonban a Szvetsgi Kormnyt, vagy az ltala meghatalmazott minisztert nem csak
ellenjegyzsi, hanem javaslattteli jog is megillette.806 gy a dnts elksztst nem az elnk, hanem a Szvetsgi Kormny, vagy az ltala megbzott miniszter vgezte. Az elnk az elterjesztsen nem vltoztathatott,
azt vagy elfogadta, vagy visszautastotta.807 Az egy tovbbi krds, hogy
az llamf visszautastsi joga teljesen szabad-e, vagy az elterjesztsi
jog tbbletbefolyst biztost a Szvetsgi Kormny rszre. Amennyiben
az llamf az elterjesztseket teljesen szabadon visszautasthatja, akkor
ez jelentsebb vltozst nem hozna az elbb emltett, elterjeszts nlkli
801
Adamovich (1927) i. m. 143.
802
Adamovich (1927) i. m. 263.
803
Merkl (1934) i. m. 165.; Walter (1972a) i. m. 261.
804 B-VG 1920. 67. cikkely (2) bekezds K elsen (1922b) i. m. 252. Wittmayer
(1923) i. m. 15.
805 Ezt a rendszert kvette pldul a korabeli nmet alkotmny. A birodalmi kztisztviselket s a hadsereg tisztjeit a Birodalom Elnke nevezte ki s mentette
fel [WRV 46. cikkely]. Ehhez miniszteri elterjeszts nem tartozott, csak az
elnk ltal kivlasztott szemlyt kellett az illetkes miniszternek az ellenjegyzsvel megerstenie. gy az elnk s az illetkes miniszter konszenzusn
nyugodott a kinevezs. [Pohl (1930b) i. m. 494. Anschtz (1933) i. m. 266.
Szab (2000) i. m. 132133.]
806 B-VG 1920. 67. cikkely (1) bekezds Welan i. m. 487. Kelsen (1922b) i. m. 252.
807
Adamovich (1927) i. m. 195.

195

rendszerhez kpest. Ugyangy az elnk s a kormny (ellenjegyz miniszter) konszenzusa esetn szlethet csak dnts. Nyilvnval azonban,
hogy a kt rendszernek nem lehet azonos kimenete, a kormny elterjeszts bizonyos mrtkben kti a Szvetsgi Elnkt, s azt elssorban csak
alkotmnyossgi agglyok esetn utasthatja vissza.
Az elterjesztsi jog ltal biztostott befolys elemzsnl nem mellzhet az llamf s a kormny alkotmnyos viszonynak vizsglata. Nemsokra sz lesz rla, hogy a korabeli Eurpban voltak olyan alkotmnyos
rendszerek, ahol a kormnynak az llamf s a npkpviseleti kamara
bizalmt egyarnt brnia kellett, s voltak olyanok, ahol csak a npkpviseleti kamara bizalmtl fggtt. [Ld. 136.] Ausztria az 1929-es alkotmnynovellig a msodik csoportba tartozott. Az elterjesztsi jog
gy jelentsebb befolyst biztostott. Ha a kormnynak az elnk bizalmt
is brnia kell, akkor is ktttsget jelent az elterjeszts, de informlisan
nagyobb az elnk befolysa.
135. Az elterjesztsi jog vltozsa az 1929-es alkotmnynovella utn.
Az 1929-es alkotmnynovella nmileg oldotta a Szvetsgi Kormny szigoran kttt elterjesztsi jogt. Ennek tovbbi szlestsre azonban
egyszer trvnnyel tovbbra sem nylott lehetsg, azt vagy magban az
alkotmnyban, vagy alkotmnyerej trvnyben [ld. 193.] kellett rgzteni.808 Az 1929-es novella kivette az elterjeszts krbl a Szvetsgi Kancellr kinevezst, valamint a Szvetsgi Kancellr, vagy a teljes Szvetsgi Kormny felmentst.809 A kormnyalakts szablyainak nemsokra
trgyalt vltozsa miatt azonban ez szksgszer rendelkezs volt, hiszen a
kormny felmentst nem lehet a sajt elterjesztshez ktni.
Az 1929-es alkotmnynovella vltozst hozott abban is, hogy a Szvetsgi Kormnyon kvli szervek is kaptak elterjesztsi jogot. gy pldul
az Alkotmnybrsg tagjainak egy rszt az llamf a Nemzeti Tancs,
illetleg a Szvetsgi Tancs javaslatra nevezte ki.810 [Ld. 161.]
136. A kormnyalakts 1920 s 1929 kztt. A kormnyalakts lehetsges konstrukciit ttekintve kt alternatva merl fel. Egyes alkotmnyos rendszerekben a kormnynak az llamf s a npkpviseleti ka808
Adamovich (1932) i. m. 187.
809 Uo.
810 Uo.

196

mara bizalmt egyarnt brnia kell, mg a msik konstrukci szerint csak


a npkpviseleti kamara br r befolyssal. Ausztriban az 1920 s
1929 kztti idszakban az utbbi megoldst alkalmaztk, a Szvetsgi Kormny megalaktsa kizrlag a Nemzeti Tancs kompetencijba
tartozott.811 A miniszterek szemlyre a Nemzeti Tancs Fbizottsga [ld.
92.] tett javaslatot, majd ennek alapjn a tancs plenris lse vlasztotta
meg ket.812 A vlasztsnl a Nemzeti Tancsra az ltalnos hatrozatkpessgi elrs vonatkozott,813 vagyis a kpviselk egyharmadnak jelenltben mr meg lehetett a kormnyt vlasztani.814
Kln ki kell emelni, hogy a Szvetsgi Kancellrnak a miniszterek
kivlasztsra nem volt kzvetlen befolysa, ez pedig ritka megolds. Az
ltalban megszokott szablyok szerint elszr a kormnyft helyezik hivatalba, s a minisztereket az javaslatra vlasztjk, vagy nevezik ki.
Amennyiben a Szvetsgi Kancellrnak nincs befolysa a kormny szemlyi sszettelre, a miniszterek mkdsrt kzvetlen felelssggel
sem tartozhat. A korabeli alkotmnyokat elemezve ez egy ritknak szmt alkotmnyjogi konstrukci volt.815
137. A kormnyalakts szablyai az 1929-es alkotmnynovella utn
alapveten megvltoztak. Mg a Szvetsgi Kormny 1929 eltt kizrlag a npkpviseleti kamartl (Nemzeti Tancs) fggtt, addig az alkotmnynovella utn ketts fggsbe kerlt. A npkpviseleti kamarn kvl
811 B-VG 1920. 70. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 198199.
Adamovich (1923a) i. m. 99.; MezeySzente i. m. 403.
812 B-VG 1920. 70. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 198199.
813 B-VG 1920. 31. cikkely.
814 Ez lehetsget adott kisebbsgi kormny alaktsra. Ha voltak olyan politikai
erk, amelyek nem lptek be a koalciba, de kvlrl tmogattk a kormnyt,
a szavazstl trtn tvolmaradsukkal lehetv tehettk kisebbsgi kormny
megalaktst.
815 A trgyalt korszakban a gyakoribb konstrukci a kormny ketts fggse volt.
A kormnyft a kztrsasgi elnk nevezte ki, majd annak javaslatra a minisztereket is. A kormnyt, vagy annak egyes tagjait hivatalukbl a kztrsasgi elnk, illetve a trvnyhozs egyarnt elmozdthatta. Ezt a megoldst
tallhatjuk a korabeli nmet [WRV 5354. cikkely Anschtz (1933) i. m. 313.,
Thoma (1930a) i. m. 505. Szab (2000) i. m. 118119.], csehszlovk [Csehszlovkia 1920. 70., 75.], illetleg lengyel [Lengyelorszg 1921. 45. cikkely
(1) bekezds 58. cikkely Schtzel i. m. 295296.] alkotmnyban, de ppen
haznkat is felhozhatnnk pldaknt. [1848:III. tc. 3. 11.]

197

a Szvetsgi Elnk bizalmt is brnia kellett.816 Az 1929-es alkotmnynovellnak jellemzje volt az llamfi hatalom megerstse,817 amelynek
egyik lnyeges pontja volt a Szvetsgi Kormny feletti rszbeni ellenrzs megszerzse.
A Szvetsgi Kancellrt s javaslatra a szvetsgi minisztereket
a Szvetsgi Elnk nevezte ki s mentette fel, radsul a kancellr vagy
az egsz kormny egyttes felmentshez nemhogy elterjesztsre, de
ellenjegyzsre sem volt szksg.818 Erre is mondhatnnk, hogy a weimari
Nmetorszgbl tvett modell, hiszen a kormnyalakts szablyai ott is
ezek voltak.819 Az igazsg viszont az, hogy a krnyez llamokban szinte
mindenhol ezt a kormnyalaktsi modellt alkalmaztk,820 s a 20-as vek
Eurpjban ppen az volt a ritka megolds, ami Ausztriban 1929-ig
hatlyban volt.
A kormny ketts fggse abbl eredt, hogy az alshz (Nemzeti Tancs) a bizalmat tovbbra is megvonhatta tle, vagyis a minisztereket
brmikor indokls nlkl elmozdthatta hivatalukbl.821 [Ld. 141.] A
816
Merkl (1934) i. m. 173.
817
Merkl (1934) i. m. 163.; Brauneder (2001b) i. m. 235.
818 B-VG 1929. 70. cikkely (1) bekezds K elsen (1930) i. m. 146. Adamovich
(1932) i. m. 191. Az ellenjegyzs nlkli felments lehetsge ritknak szmt
rendelkezs volt. Ugyanakkor szmotteven nem nvelte a Szvetsgi Elnk
mozgstert, hiszen ms llamokban, ahol ehhez ellenjegyzs szksges, azt
a helyre kinevezend j kormnyf szokta megadni. Nem valszn, hogy a
hivatalba lp miniszterelnk megtagadn az ellenjegyzst, hiszen ezzel sajt
kinevezst akasztan meg.
819
Nmetorszgban a Birodalmi Kancellrt, s javaslatra a birodalmi minisztereket a Birodalom Elnke nevezte ki s mentette fel. [WRV 53. cikkely
Anschtz (1933) i. m. 313. Pohl (1930b) i. m. 487488. Thoma (1930a) i. m.
505. Szab (2002) i. m. 193.]
820
Magyarorszgon a miniszterelnk szintn az llamftl nyerte a megbzatst [1848:III. tc. 1112., 1867:VIII.tc. 1.], s ez mg a kztrsasg 1946-os
kikiltsa utn is gy maradt. [1946:I.tc. 13. (2) bekezds]. Br az 1848-as
szablyozs csak kinevezsrl szlt, ez egyrtelmen magba foglalta a felments lehetsgt is, vagyis a kirly (kormnyz) elmozdthatta hivatalbl
a miniszterelnkt, st az egsz kormnyt. Az 1946:I. tc. mr korrekten fogalmazott: a miniszterelnk kinevezsnek s felmentsnek lehetsgt is rgztette. Hasonl volt a helyzet Csehszlovkiban [Csehszlovkia 1920. 70. (1)
bekezds], illetleg Lengyelorszgban is [Lengyelorszg 1921. 45. cikkely (1)
bekezds]. Mindkt alkotmny szerint a miniszterelnkt, s annak javaslatra
a minisztereket is a kztrsasgi elnk nevezte ki s mentette fel.
821 B-VG 1920. 74. cikkely (1) bekezds; K elsen (1922b) i. m. 254. Adamovich
(1927) i. m. 200201.

198

Szvetsgi Elnk a kormny kinevezsekor formlisan nem volt ktve


a parlamenti erviszonyokhoz, vagyis ha a parlamenti erkkel trtn
konzultci nlkl foganatostotta a kinevezst, azzal nem kvetett el
alkotmnysrtst.822 Ez az n. negatv parlamentarizmus, amikor a kormny hivatalba lpshez nem szksges a npkpviseleti kamara elzetes megerstse. Amennyiben a Nemzeti Tancs nem rtett egyet a
Szvetsgi Kormny sszettelvel, hivatalba lpse utn terjeszthetett
el bizalmatlansgi indtvnyt.823 1929 eltt a parlament ltali vlaszts824
azt jelentette [ld. 136.], hogy a Szvetsgi Kormny csak a trvnyhozs
bizalmnak kinyilvntsa utn lphetett hivatalba.
Ugyanakkor, ha a Szvetsgi Kormny mgtt nem llt kell tbbsg,
az nem tudott mkdni, hiszen a Nemzeti Tancs azonnal elmozdtotta
hivatalbl. Ekkor a Szvetsgi Elnk egy dolgot tehetett, feloszlatta a
trvnyhozst s j vlasztsokat rt ki.825 Amennyiben gy kell tbbsg
kpzdtt a kormny mgtt, akkor hivatalban maradhatott, ha nem,
mindenkppen tvoznia kellett, mert a Szvetsgi Elnk emiatt jbl nem
oszlathatta fel a Nemzeti Tancsot. Mint lthattuk, azonos okbl erre csak
egy alkalommal kerlhetett sor.826 [Ld. 90.]
138. A Szvetsgi Kormny mkdsi modellje. A trgyalt korszakban a kormny mkdsnek hrom eltr modelljt klntettk el.827
A monokratikus rendszerben a kormnyf volt a meghatroz szerep.
A reszortok vezeti csak segtknt szolgltak, a tnyleges dntsek meghozatalban szerepk msodlagos volt. Ebben a szisztmban mkdtt
1867 s 1918 kztt a csszri Nmetorszg kormnya,828 de ehhez
kzelt a jelenleg hatlyos bonni alaptrvny is, amelyet a szakirodalom
is kancellri rendszernek nevez.829 A kollegilis struktrban a trck
vezetinek szerepe hasonl, de a lnyegi dntseket nem a kormnyf,
822
Walter (1972a) i. m. 448.
823
Szente i. m. 330.
824 B-VG 1920. 70. cikkely (1) bekezds Adamovich (1923a) i. m. 99.; Mezey
Szente i. m. 403.; Adamovich (1927) i. m. 198199.
825
Adamovich (1932) i. m. 191.
826 B-VG 1929. 29. cikkely (1) bekezds Walter i. m. (1972a) i. m. 261.; Zeller
(2007) i. m. 151.
827
Anschtz (1933) i. m. 311312.
828
MeyerAnschtz i. m. 532.
829
Szente i. m. 602605.

199

hanem a miniszterek testlete (minisztertancs) hozza meg. A kormnyf itt csak adminisztratv feladatokat lt el. A szaktrck nllsgra
pl harmadik modellben mind a kormnyf, mind a miniszterek testlete httrbe szorul. A miniszterek nllan dntenek, s ezrt nllan
viselik a felelssget.830
Br az egyes alkotmnyok ltalban a klnbz rendszerek tvzett
alkalmazzk,831 az 1920-as osztrk alkotmny elg tisztn a harmadikknt emltett, a szaktrck nllsgn alapul rendszert alkalmazta. A
dntseket ugyanis fszablyknt a miniszterek nllan hoztk, a kollegilis rendszer irnyba mutat testleti dnts csak azokban az gyekben volt, amelyeket az alkotmny vagy trvnyek nevestve a Szvetsgi
Kormny hatskrbe utaltak.832 Ez kivteles helyzetekben fordult el,
pldul a genfi egyezmny kapcsn tallkoztunk vele.833 [Ld. 41.]
gy teht Ausztriban a Szvetsgi Kormny mkdsre nagyrszt a
szaktrck nllsgn nyugv rendszer volt jellemz, enyhn a kollegilis rendszerrel tvzve.
A monokratikus rendszerre utal jegyek legalbbis 1929-ig azonban teljesen hinyoztak. Ez kt mdon is megjelenhetett volna. Egyrszrl nevestve meghatrozott dntseket a kormnyfhz sorolnak. Ennl egy gyakrabban alkalmazott kzvetett befolyst jelent, ha ugyan a
miniszterek, vagy a miniszterek testlete formailag szabadon dnt, de
a miniszterek kivlasztsra a kormnyfnek befolysa van. Lthattuk
azonban, hogy Ausztria 1920-as alkotmnya szerint a Szvetsgi Kancellrnak semmilyen szerepe sem volt a miniszterek kivlasztsban.834
830 Ezt a rendszert kvette Nmetorszgban az 1849-es Frankfurti Alkotmny. A
minisztereket nem is szervezte testletbe, s a kormnyf tisztsge sem ltezett. [Szab (2002) i. m. 8384.]
831
Szab (2000) i. m. 118.
832
Adamovich (1927) i. m. 198. A korabeli Csehszlovkiban is hasonl rendszert
alkalmaztak, fszablyknt a miniszterek nllan dntttek, s az alkotmnyban, vagy trvnyben ttelesen meghatrozott gyekben dnttt a kormny,
mint testlet. [Adamovich (1929) i. m. 142.]
833 Bundesverfassungsgesetz vom 26. November 1922 ber die Ausbung der
auerordentlichen Vollmachten, die der Bundesregierung gem dem Genfer
Protokolle Nr. III. vom 4. Oktorber 1922. eingerumt werden. Brauneder
(2001a) i. m. 216. Lehner i. m. 283. K elsen (1970) i. m. 226.
834 A korabeli csehszlovk alkotmny hasonlsga ebben a ritknak mondhat kivtelben is felfedezhet. Br itt nem a trvnyhozs vlasztotta a kormny tagjait,
hanem a kztrsasgi elnk nevezte ki, de a kormnyfnek ugyangy nem volt
r javaslattteli joga [Csehszlovkia 1920. 70.]. A kztrsasgi elnk nem csak

200

[Ld. 136.] Az 1929-es alkotmnynovella viszont vltozst hozott, hiszen


a minisztereket az llamf a Szvetsgi Kancellr javaslatra nevezte ki
s mentette fel. Ezzel bizonyos monokratikus elem is megjelent az osztrk
Szvetsgi Kormny mkdsben.835
A ma hatlyos nmet alaptrvnyben a Szvetsgi Kancellr jogllsnak stabilitsa ersti a monokratikus rendszert. Az osztrk Szvetsgi
Kancellrt az elnk s a npkpviseleti kamara is elmozdthatja. A mai
nmet kormnyft azonban csak az utbbi s csak akkor, ha egyben az
utdjt is megvlasztja (konstruktv bizalmatlansgi indtvny).836 Ezt a
kormnyf kzjogi bebetonozsaknt is emlegetik.837 A nmet Szvetsgi Kancellr szerepe gy a kormnyalaktsban is megn, s a miniszterek mkdsre gyakorolt befolysa is nagyobb lesz.838
139. A Szvetsgi Kormny szervezeti felptse. A kormny szervezeti felptst rgztheti kln trvny,839 de az is lehet, hogy sem az alkotmny, sem trvny nem hatrozza meg a minisztriumok fellltsnak
s megszntetsnek szablyait. Ebben az esetben a vgrehajt hatalom
maga szokta ezt megllaptani.840 Ausztriban br az alkotmny elrta,
hogy a krdst trvnnyel kell szablyozni841 ilyen trvnyt nem alkottak.
gy az egyik fontos befolysol tnyez a Nemzeti Tancsnak a kormnya szemlyek kivlasztsban, de az egyes reszortok sztosztsban is elterjeszts nlkl dnttt. [Csehszlovkia 1920. 72.] gy a miniszterek kivlasztsa a
kztrsasgi elnkn mlott, azzal az eltrssel, hogy a miniszteri felelssg
miatt [ld. 141.] a kpviselhzi erviszonyokra tekintettel kellett lennie.
835 Az 1929-es alkotmnynovella utn az osztrk Szvetsgi Kormny hasonl
jogllst nyert, mint a Weimari Kztrsasg Birodalmi Kormnya, amelyet
a nmet szakirodalom a hrom rendszer tvzdsnek tekintett. [Anschtz
(1933) i. m. 312.]
836
Szente i. m. 603.
837
Szente i. m. 603604.
838
Szente i. m. 604.
839
Haznk ezt a rendszert kveti. Mr az els magyar minisztrium 1848-as fellltsakor trvnyben rgztettk annak szervezeti felptst [1848:III. tc.
14.], gy amikor ezen ksbb vltoztattak, az mindig trvnymdostssal
trtnt, s trtnik napjainkban is.
840 A korabeli Nmetorszgban folytatva az 1918 eltti gyakorlatot az llamf
(Birodalmi Elnk) rendelettel llthatott fel, illetleg szntethetett meg birodalmi minisztriumokat. [MeyerAnschtz i. m. 705706. Anschtz (1933)
i. m. 317318. Szab (2000) i. m. 117.]
841 B-VG 1920. 77. cikkely (2) bekezds.

201

alakts folyamn [ld. 136.] kialaktott llspontja volt, mivel a Szvetsgi Kormny tagjainak megvlasztsa nyilvnvalan kihatssal volt annak
szervezeti felptsre is.842 1923-ban trvnyi felhatalmazs alapjn
egy kormnyrendelet llaptotta meg a minisztriumok felsorolst.843
Ez azonban a Nemzeti Tancs kezt nem kttte meg a kormnyalakts
sorn, mert nem volt kizrt az, hogy a Szvetsgi Kancellrt megbzzk
egy minisztrium vezetsvel844 is, illetleg egy szvetsgi miniszter tbb
minisztriumot is vezethetett. gy a minisztriumok szmnl kevesebb
minisztert is vlaszthatott a Nemzeti Tancs. Azonban ellenttes irnyban
is elmozdulhatott, ugyanis trca nlkli miniszterek is lehettek,845 gy a
minisztriumok szmnl tbb miniszter is vlaszthat volt.846 Ezen tl
termszetesen a sajt felhatalmazsa alapjn kibocstott trvnyervel br
rendeleteket a Nemzeti Tancs szabadon mdosthatta, gy a kormnyalakts eltt a szervezeti felptst is talakthatta.
140. A Szvetsgi Kormny tagjainak helyettestse kapcsn el kell klntennk a Szvetsgi Kancellrra s az egyes miniszterekre vonatkoz
szablyokat. A kormnyalaktskor [ld. 136.] a Nemzeti Tancs egy alkancellrt is vlasztott, aki a Szvetsgi Kancellr akadlyoztatsa esetn
elltta a kormnyfi teendket.847 A helyettesknt trtn eljrshoz kln
felhatalmazs nem kellett, s az tmeneti akadlyoztats esetre is szlt.848
A miniszterek helyettestsnek rendezse a Szvetsgi Elnk hatskrbe tartozott. k azonban lland helyettessel nem rendelkeztek, akadlyoztatsuk esetn az llamf egy msik minisztert, vagy magasabb beoszts
kztisztviselt bzott meg feladataik elltsval. Vagyis a helyettestssel
olyan szemly is megbzhat volt, akit a Nemzeti Tancs nem vlasztott a

842
843

Adamovich (1927) i. m. 198.


Verordnung der Bundesregierung vom 9. April 1923 ber die Besorgung der
Geschfte der obersten Bundesverwaltung. [BGBl 199/1923] A jogalapot az els
genfi egyezmny alapjn kibocstott felhatalmazsi trvny adta. [Ld. 41.]
844 Ez haznkban sem volt plda nlkli, a miniszterelnk brmelyik trca vezetst fenntarthatta magnak. [1848:III. tc. 10.]
845 B-VG 1920. 78. cikkely (1) bekezds K elsen (1922b) i. m. 253254. Adamovich
(1927) i. m. 198.
846
Adamovich (1927) i. m. 198.
847 B-VG 1920. 69. cikkely (2) bekezds.
848
Adamovich (1927) i. m. 200.

202

Szvetsgi Kormny tagjv. Ha ilyen kls szemlyt bzott meg az elnk a


helyettestssel, r is vonatkoztak a miniszteri felelssg szablyai.849
141. A miniszteri ellenjegyzs s a miniszteri felelssg. intzmnye
az alkotmnyos monarchik szltte. A Szvetsgi Elnk felelssgnl
mr emltettk [119120.], hogy a vgrehajt hatalom ellenrzttsge
a modern llam fontos alapelve. A monarchikban az llamf nem felels, gy mellzhetetlen, hogy valamilyen felels szemly jvhagyshoz
kssk az intzkedseit. Ezen okbl llnak fel az egyes llamokban a felels minisztriumok. A kztrsasgokban ennek fenntartsa nem lenne
felttlenl szksges, hiszen az llamf felelssgnek mrtke az alkotmnyoz hatalom szabad elhatrozsn mlik. Ha azonban az llamf
s a kormny elklntst fenntartjuk, a miniszteri ellenjegyzst azrt
kell megtartanunk, hogy a vgrehajt (kzigazgatsi) hatalom gyakorlsa
egysges legyen.850 Ha azonban mind az elnk, mind a miniszter felelssgre vonhat, a kvetkez krds az, hogy az ellenjegyzett intzkedsekrt mindketten felelsek, vagy csak a miniszter.
A Szvetsgi Elnk intzkedseinek rvnyessghez a Szvetsgi
Kancellr, vagy az illetkes szvetsgi miniszter ellenjegyzse volt szksges.851 Mivel a miniszter a politikai felelssg krben hivatalbl indokls nlkl elmozdthat volt852 [ld. 141.], gy ezt brmely ellenjegyzett intzkedsrt meg lehetett tenni. Mivel politikai felelssggel az
1929-es alkotmnynovellig csak a miniszter tartozott, ennek az elnkkel trtn megosztsa nem lehetsges, teht a politikai felelssget
kizrlag az ellenjegyz miniszter viselte.
A felelssgnek rszben vagy egszben az elnkre terhelse csak olyan
esetekben volt elkpzelhet, ahol az alkotmny lehetv tette a Szvetsgi
849 B-VG 1920. 73. cikkely Adamovich (1927) i. m. 200.
850 A most trgyalt osztrk alkotmnnyal szinte prhuzamosan elfogadott nmet
alkotmny vitjban ez a krds konkrtan is felmerlt. Az vilgos volt, hogy
a felelssg tvllalsa miatt mr nem felttlenl szksges az ellenjegyzs
fenntartsa, viszont ha a vgrehajt hatalmat megosztjk az llamf s a kormny kztt, annak egysges gyakorlsa rdekben nem mellzhet. [Szab
(2000) i. m. 122.]
851 B-VG 1920. 67. cikkely (2) bekezds K elsen (1922b) i. m. 252. Wittmayer i.
m. (1923) i. m. 15.
852 B-VG 1920. 74. cikkely (1) bekezds K elsen (1922b) i. m. 254. Adamovich
(1927) i. m. 200201.; Walter i. m. (1972a) i. m. 478.; MezeySzente i. m.
403., Zeller (2007) i. m. 153.

203

Elnk felelssgre vonst. Ez pedig az alkotmny megsrtsnek esete


volt. [Ld. 119.] Az alkotmny vonatkoz rsze azonban erre nem tartalmazott tteles rendelkezst. Csak az ellenjegyzsi ktelezettsget mondta
ki, a felelssgnek a miniszter ltal val tvllalsrl nem szlt. Az osztrk szakirodalom azonban azt llspontot kpviselte, hogy a miniszter az
ellenjegyzssel a felelssget tvllalta,853 annak ellenre, hogy az alkotmny ezt ttelesen nem mondta ki. A krds egybknt azrt merl fel,
mert ms llamok alkotmnyai rendelkeznek errl az esetrl.854
Az llammkds s ezen bell a kzigazgats talaktsa kapcsn az
egyik leglnyegesebb krds volt a miniszteri felelssg kiterjesztse.855
1918 eltt ugyanis n. politikai felelssg nem ltezett. A miniszteri felelssg rendszere ugyanis politikai s jogi felelssgbl ll, amelybl az
utbbi mg bntetjogi s alkotmnyjogi felelssgre bonthat tovbb. A
politikai felelssgnl a trvnyhozs npkpviseleti kamarja indokls
nlkl elmozdthatja a minisztereket hivatalukbl. Ennek kvetkeztben
a kormny tagjainak a vlasztsokon tbbsget szerzett politikai er(k)
bizalmt kell brnia. A jogi felelssgnl a miniszterek felelsek az ltaluk
elkvetett bncselekmnyekrt (bntetjogi felelssg), de bntetjogon
kvli trvnyek megsrtsrt is (alkotmnyjogi felelssg). Ezekben az
esetekben szintn elmozdthatak hivatalukbl, de emellett mg bntets
is kiszabhat rjuk. Mivel az alkotmnyjogi felelssgnek nincs kln
szankcirendszere, ha a hivatalbl trtn elmozdtson tli szankcit is
alkalmazni akartk, akkor ezek is csak bntetjogi jellegek lehettek.

853
854

855

Adamovich (1927) i. m. 196.


Nmetorszgban [WRV 50. cikkely Szab (2000) i. m. 123.] s Lengyelorszgban [Lengyelorszg 1921. 44. cikkely (4) bekezds] az alkotmny egyrtelmen kimondta, hogy az ellenjegyzssel a miniszter a felelssget tvllalja.
A korabeli csehszlovk alkotmny az elnk feleltlensgt deklarlta, s minden intzkedsrt a kormny viselte a felelssget. [Csehszlovkia 1920. 66.
Adamovich (1929) i. m. 139.] Mivel a kztrsasgi elnk minden intzkedse
ellenjegyzs al esett, gy ez lnyegben ugyanazt jelentette, mint az elz kett, az ellenjegyzssel a kormny tvllalta a felelssget. [Csehszlovkia 1920.
68. Adamovich (1929) i. m. 139.] Az viszont mr a csehszlovk alkotmny
egy bels ellentmondsa volt, hogy a kormny s nem az ellenjegyz miniszter
felelssgrl rendelkezett. A politikai felelssgnl ez nem jelent nagyobb
gondot, de az alkotmnyjogi felelssgnl mr igen. A szakirodalom azonban
teljesen logikusan gy foglalt llst, hogy a jogi felelssget mindig szemly
szerint az ellenjegyz miniszter viselte. [Adamovich (1929) i. m. 143.]
K elsen (1921) i. m. 56.

204

A jogi felelssg els esetkrben azt kell megvizsglnunk, hogy a miniszterek ltal elkvetett bncselekmnyeknl a rendes bnldz hatsgok jrhatnak-e el, vagy specilis eljrsi szablyok szerint vonjk ket
felelssgre. Azt azonban hangslyozni kell, hogy llamfhz hasonl
anyagi bntetjogi mentessg a minisztereket nem illeti meg,856 a bntetsk mindig ugyanaz, mint ms llampolgrok. A specialits csak az
eljrsra vonatkozhat, arra, ki jogosult a felelssget megllaptani. Az alkotmnyjogi felelssg esetben az anyagi s az eljrsi jog is specilis.
Ausztriban a Szvetsgi Kormny tagjaira az sszes emltett felelssgi forma vonatkozott.857 Amennyiben a Nemzeti Tancs kifejezetten
erre irnyul hatrozatban a Szvetsgi Kormnytl, vagy valamely
tagjtl a bizalmat megvonta, annak hivatalbl tvoznia kellett (bizalmatlansgi indtvny).858 A bizalom teht az egyes miniszterektl klnkln s a kormnytl testletileg is megvonhat volt.859 A lemondsi k856 Ausztriban egybknt a Szvetsgi Elnk sem lvezett bntetjogi mentessget. A nemzetkzi sszehasonltsban azonban lthattuk, hogy pldul a korabeli csehszlovk kztrsasgi elnk csak igen korltozott felelssggel brt.
[Ld. 119. Csehszlovkia 1920. 6667. Adamovich (1929) i. m. 139140.]
857
Adamovich (1923a) i. m. 104106.
858 B-VG 1920. 74. cikkely (1) bekezds K elsen (1922b) i. m. 254. Adamovich
(1927) i. m. 200201.; Walter (1972a) i. m. 478.; MezeySzente i. m. 403.,
Zeller (2007) i. m. 153.
859 Ez a kt vilghbor kztti idszakban megszokott konstrukci volt. Ha az
alkotmny az egyes miniszterekkel szemben lehetv tette a bizalmatlansgi
indtvnyt, az a nlkl is lehetv tette a teljes kormny megbuktatst, ha
ezt konkrtan az rintett alaptrvny nem mondta ki. Azt ugyanis semmi sem
tiltotta, hogy az sszes miniszter ellen egyszerre nyjtsanak be bizalmatlansgi indtvnyt. A rendszer fordtva vlhatott kttt, amikor a npkpviseleti
kamara az egyes miniszterektl kln-kln nem, csak az egsz kormnytl testletileg vonhatta meg a bizalmat. A trgyalt idszakban a csehszlovk
alkotmny volt ebbl a szempontbl rdekes, amely szerint termszetesen
ellenjegyzsi ktelezettsg mellett az elnk intzkedseirt a kormny viselte a felelssget [Csehszlovkia 1920. 66.]. Ebbl arra kell kvetkeztetnnk,
hogy a kpviselhz az egyes miniszterektl kln-kln nem vonhatta meg
a bizalmat, csak az egsz kormnytl egyttesen. Nyilvnval azonban az is,
hogy ez a kollektv felelssg csak a bizalom megvonsra, vagyis a politikai
felelssgre [ld. 141.] vonatkozhatott. A jogi felelssg, amely a bizalom megvonsn tl bntetst is maga utn vonhatott [ld. 141.] nem lehetett kollektv.
gy a jogi felelssget mint nem rgen emltettk mindig szemly szerint
az ellenjegyz miniszter viselte. [Adamovich (1929) i. m. 143.] A msodik vilghbor utn Nmetorszgban vezettk be azt a modellt, amely szerint a
bizalom csak a kormnyftl (Szvetsgi Kancellr) vonhat meg, az egyes
miniszterektl nem. A kormnyf megbzatsval azonban az egsz kormny

205

telezettsg csak akkor llt el, ha a Nemzeti Tancs hatrozata kifejezetten a bizalom megvonsrl szlt. Ez a rendelkezs a parlamenti kontroll
fokozatait szolglja. A npkpviseleti kamara leszavazhatja a kormnyt
gy is, hogy annak mandtumt nem sznteti meg, amely egy figyelmeztetsknt szolglhat. Meg kell mg emlteni, hogy a miniszterektl
a bizalmat csak a Nemzeti Tancs vonhatta meg, a trvnyhozs msik
kamarja (Szvetsgi Tancs) nem.860
A jogi felelssg krbl a bntetjogi felelssget az alkotmny fszablyknt nem specializlta. Ha a miniszterek bncselekmnyt kvettek
el, a rendes hatsgok folytattk le velk szemben a bnteteljrst.861 Az
alkotmnyjogi felelssg kezdemnyezsre a Nemzeti Tancs volt jogosult, a trvnysrtst elkvet miniszternek az Alkotmnybrsg eltti
vd al helyezsvel. A vd al helyezsrl szl hatrozat akkor volt

860
861

ssze van ktve, vagyis csak testletileg az egsz kormnytl lehet megvonni
a bizalmat, az egyes miniszterektl kln-kln nem. 1990 ta ezt a rendszert
kveti a magyar alkotmny is. [MKA 33/A. f. pont; 39/A.] Itt is hangslyozni
kell azonban, hogy ez a politikai felelssgre vonatkozik.
Adamovich (1927) i. m. 201.
Fszablyknt teht a miniszterek ltal elkvetett bncselekmnyeknl rendes
bnteteljrst folytattak le. [B-VG 1920. 143. cikkely] Az alkotmny szerint
azonban a szvetsgi miniszterek az Alkotmnybrsg eltt trvnysrts esetn voltak vd al helyezhetk [B-VG 1920. 142. cikkely (2) bekezds
b. pont], az alkotmny nem tesz klnbsget a bntettrvny s ms egyb
trvny megsrtse kztt. Ez a rendszer ers hasonlsgot mutatott a korabeli
nmet szablyozssal, ahol a miniszterek szintn minden trvnysrts esetn
vd al helyezhetek voltak a Nmet Birodalom llambrsga eltt. [WRV
59. cikkely Szab (2000) i. m. 87.] Itt az llambrsgi trvny oldotta fel a
problmt, amely szerint, ha egy gyben az llambrsg eltti vd al helyezs mellett bnteteljrs is indult, az llambrsg dnttt arrl, hogy annak
mi legyen a sorsa. [Gesetz ber den Staatsgerichtshof. Vom 9. Juli 1921. RGBl
(deutsches) 905. 10.] Ez annyit jelentett, hogyha nincs kzjogi vd, akkor minden akadly nlkl lefolytathat a rendes bnteteljrs. Ha viszont van kzjogi vd al helyezs, akkor az llambrsg vlik az gy urv, dnti el, hogy
a rendes bntetbrsgnak mennyiben enged teret. Ausztriban hasonl volt
a szablyozs, de ezt maga az alkotmny rgztette. Ha a kzjogi vd trgyv
tett cselekmny bncselekmny is volt, akkor az Alkotmnybrsg tlkezett
a bncselekmny felett is [B-VG 1920. 143. cikkely]. Amennyiben kzjogi vd
nem volt, a rendes bnldz hatsgok az ltalnos szablyok szerint folytattk le az eljrst. Tovbbi nemzetkzi sszehasonltsban rdemes a korabeli
Magyarorszgot is megemlteni. Itt a miniszterek ltal elkvetett bncselekmnyeket a szerint bontottk meg, hogy hivatalos minsgkben, vagy azon
kvl kvettk el. Az els esetben specilis eljrs, a msodikban a rendes
bnteteljrs vonatkozott rjuk. [1848:III. tc. 3236.]

206

rvnyes, ha a szavazson a Nemzeti Tancs tagjainak legalbb fele jelen


volt, a Szvetsgi Elnknl emltett [ld. 119.] minstett szavazattbbsget azonban az alkotmny nem kvnta meg.862 Az Alkotmnybrsg,
ha a vdat megalapozottnak tallta az rintett minisztert hivataltl megfoszthatta, illetleg a politikai jogok gyakorlstl eltilthatta.863 A politikai felelssgen tli szankci teht a politikai jogok gyakorlstl trtn
eltilts volt.
A 80-as vek elejn tervezet szintjn maradva felvetdtt, hogy
a tagllamokat kpvisel Szvetsgi Tancs is emelhessen vdatt a szvetsgi hatsgok tagjai ellen.864 A parlament msodik kamarjnak a
miniszterek ltalban nem felelsek, itt azonban a cl a tagllamok megerstse lett volna.
A miniszteri felelssg kapcsn mg emltst kell tenni az interpellcis jogrl,865 amellyel a trvnyhozs a miniszter egyes dntseire magyarzatot krhetett. Ez a miniszteri felelssg esetleges rvnyestsnek fontos elkszt eszkze volt. Interpellcit mindkt kamarban be
lehetett nyjtani, de igazi jelentsge a Nemzeti Tancsban volt, ahol ezt
bizalmatlansgi indtvny kvethette. A miniszteri felelssg rvnyestsben fontos szerepe volt a parlamenti vizsglbizottsgoknak is,866
amelyek esetleges fellltsa szintn a Nemzeti Tancs kizrlagos jogosultsga volt. [Ld. 92.]
142. Az llamtitkrok jogllsa. A kzigazgatsi hierarchiban a szvetsgi miniszterek alatt az llamtitkrok lltak. Megbzatsukat a miniszterekhez hasonlan [ld. 136.] kaptk,867 vagyis a Nemzeti Tancs
vlasztotta ket.868 Feladatuk a miniszter hivatali munkjnak s parlamenti kpviseletnek segtse volt, s ktelesek voltak a miniszter utastsa szerint eljrni.869
862 B-VG 1920. 76. cikkely (1)(2) bekezds 142. cikkely (2) bekezds b. pont.
863 B-VG 1920. 142. cikkely (3) bekezds.
864
K ajtr (1992) i. m. 64.
865
Merkl (1921) i. m. 232233.; Zeller (2007) i. m. 153.
866
Zeller (2007) i. m. 153.
867 B-VG 1920. 78. cikkely (2) bekezds.
868 B-VG 1920. 70. cikkely (1) bekezds.
869 B-VG 1920. 78. cikkely (2)(3) bekezds K elsen (1922b) i. m. 254. Adamovich
(1927) i. m. 203.

207

Felelssgk rdekesen alakult, mert a miniszteri felelssg ttelesen nem


terjedt ki rjuk,870 ugyanakkor az alkotmny kimondta, hogy a hivatalukbl
trtn elmozdtsra a miniszterekre vonatkoz szablyokat kell alkalmazni.871 Ez a rendelkezs rszben mgis kiterjesztette rjuk a miniszteri felelssget. A Nemzeti Tancs a politikai felelssg rvnyestsnek szablyai
szerint elmozdthatta ket hivatalukbl872 [ld. 141.], s az Alkotmnybrsg
eltt is vd al helyezhette ket (jogi felelssg).873 [Ld. 141.]
143. A Szmvevszkrl ltalban. A Szmvevszk szervezetileg a
szvetsgi kzigazgatshoz tartozott, de annak egyetlen olyan hatsga
volt, amely nem tartozott a Szvetsgi Kormny alrendeltsgbe.874 Ez
hatskrnek kvetkezmnye volt, hiszen feladata az llami pnzgyek
ellenrzse volt. Ennek pedig egyik kzponti elemt, magnak a Szvetsgi Kormnynak az ellenrzse jelentette. A Szmvevszk kzvetlenl
a Nemzeti Tancsnak volt alrendelve s annak utastsai szerint volt
kteles eljrni.875 A szervezet egybknt nem a kztrsasg szltte volt,
eldszervt Legfelsbb Szmvevszk elnevezssel mr 1866-ban fellltottk.876
144. A Szmvevszk vezetje s szemlyzete. A Szmvevszk elnkt Fbizottsgnak [ld. 92.] javaslatra a Nemzeti Tancs vlasztotta.877 Megbzatsi idejrl az alkotmny nem rendelkezett, gy az hatrozatlan idre szlt. Szemlyvel kapcsolatban szigor sszefrhetetlensgi szablyok rvnyesltek: semmilyen npkpviseleti szerv tagja nem
lehetett, illetleg visszamenlegesen t vig sem a Szvetsgi Kormny,
sem valamely tagllami kormnynak nem lehetett tagja.878 Jogllsa a
870

K elsen (1922b) i. m. 254. o Adamovich (1923a) i. m. 106. Adamovich (1927)


i. m. 203.
871 B-VG 1920. 78. cikkely (2) bekezds.
872 B-VG 1920. 74. cikkely (1) bekezds K elsen (1922b) i. m. 254. Adamovich
(1927) i. m. 200201.; Walter (1972a) i. m. 478.; MezeySzente i. m. 403.;
Zeller (2007) i. m. 153.
873
Adamovich (1927) i. m. 203.
874
Adamovich (1927) i. m. 225.
875 B-VG 1920. 122. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 225.
876
RGBl (sterr.) 1866/140, Lehner i. m. 235.
877 B-VG 1920. 122. cikkely (3) bekezds.
878 B-VG 1920. 122. cikkely (4) bekezds Adamovich (1927) i. m. 225.

208

miniszterekvel egyezett meg.879 Ez azt jelentette, hogy ha a trvnyeket,


vagy az alkotmnyt megsrtette, az Alkotmnybrsg eltt ugyangy
vd al helyezhet volt.880 [Ld. 141.] St politikai felelssgt az alkotmny kln is kiemelte. A miniszterekkel azonos joglls ugyanis ezt mr
magban foglalta, ennek ellenre kln kimondta, hogy a Szmvevszk
elnkt a Nemzeti Tancs brmikor szabadon visszahvhatja.881 Ez tartalmilag a bizalmatlansgi indtvnnyal882 azonos. [Ld. 141.]
Az elnkn tl a Szmvevszk megfelel szm kztisztviselbl s
segdszemlyzetbl llt. Az elbbieket a testlet elnknek javaslatra s ellenjegyzse mellett a Szvetsgi Elnk nevezte ki, az utbbiakat pedig maga a Szmvevszk elnke.883 Az ellenjegyzsi ktelezettsg
egybknt szintn a miniszterek jogllsra utalt.
145. A Szmvevszk feladatai. A Szmvevszk hatskre a szvetsgi kzpnzgyek ellenrzsre terjedt ki,884 azonban a tagllamok
alkotmnyerej trvnnyel a sajt llamhztartsukat is a szmvevszk ellenrzse al helyezhettk.885 Az 1925-s alkotmnynovella pedig
Bcs kivtelvel a fakultatv jelleget megszntette, s a tagllamok llamhztartst is ktelezen a Szmvevszk ellenrzse al helyezte.886
A szvetsg ves kltsgvetsre vonatkoz trvnyjavaslatot a Szvetsgi Kormny legalbb nyolc,887 az 1929-es alkotmnynovella utn pedig
legalbb tz httel888 a pnzgyi v kezdete eltt kteles volt a Nemzeti
Tancs el terjeszteni. A Szmvevszk ennek vgrehajtst folyamatosan ellenrizhette, illetleg a zrszmads az vlemnyezsvel egytt
kerlt a Nemzeti Tancs el.889 Az alkotmny kln kiemelte, hogy vizs879 B-VG 1920. 123. cikkely (1) bekezds.
880
Adamovich (1927) i. m. 225.
881 B-VG 1920. 123. cikkely (2) bekezds.
882 B-VG 1920. 74. cikkely (1) bekezds K elsen (1922b) i. m. 254. Adamovich
(1927) i. m. 200201.; Walter (1972a) i. m. 478.; MezeySzente i. m. 403.;
Zeller (2007) i. m. 153.
883 B-VG 1920. 125. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 225.
884 B-VG 1920. 121. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 331334.
885 B-VG 1920. 127. cikkely (1) bekezds.
886 B-VG 1925. 127. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 334.
887 B-VG 1920. 51. cikkely (1) bekezds.
888 B-VG 1929. 51. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 328.
889 B-VG 1920. 121. cikkely (2) bekezds.

209

glati jogosultsga kiterjedt a szvetsgi szervek ltal igazgatott alaptvnyok, pnzalapok, egyb intzetek gazdlkodsra, valamint minden
olyan vllalkozs ellenrzsre, amely a szvetsgtl szrmaz forrsokkal is gazdlkodott.890 Ezen tl az llamadsgra vonatkoz brmely
okirat csak a Szmvevszk elnknek ellenjegyzsvel volt rvnyes,
amellyel annak szmviteli szablyossgrt is felelssget vllalt.891
A tagllamok llamhztartsi szablyit sajt alkotmnyuk s trvnyeik szablyoztk,892 gy ennek ellenrzse sorn a Szmvevszk zmben
tagllami jog szerint jrt el. Ez jelentette viszont azt is, hogy a tagllami
llamhztarts ellenrzse sorn az rintett orszggyls hatsgnak
minslt.893 Lthattuk, hogy a Szmvevszk a szvetsgi kzpnzgyek
ellenrzse sorn a Nemzeti Tancs hatsga volt, s ebbl vezettk le
azt a kvetkeztetst, hogy a tagllami pnzgyek ellenrzsekor az rintett orszggyls hasonl jogokat gyakorolt felette. gy a tagllam orszggylse vtkes trvnysrtsek miatt az Alkotmnybrsg eltt
ugyangy vd al helyezhette a Szmvevszk elnkt,894 mint a szvetsgi pnzgyek ellenrzse kapcsn a Nemzeti Tancs.
Mindez rdekes krdst vet fel arra vonatkozan, vajon a Szmvevszk
tisztn szvetsgi szerv volt-e? Ha feladatkrbl indulunk ki, hamar vilgoss vlik, hogy a tagllami orszggylsek az emltett kompetencik
hinyban nem tudtk volna megfelelen ellenrizni sajt llamhztartsukat. Ugyanazon, a Szmvevszk feletti kompetencikat meg kellett
nekik adni, mint a szvetsgi pnzgyek kontrollja kapcsn a Nemzeti
Tancsnak. Ez klnsen az 1925-s alkotmnynovella utn vlt fontoss. Emltettem, hogy eddig A Szmvevszk ignybe vtele fakultatv
volt. Ez azt jelentette, hogy a tagllami orszggylsek autonm mdon
szablyoztk llamhztartsuk kontrolljt, a Szmvevszk helyett ms,
alternatv megoldst is alkalmazhattak. Az alkotmnynovella gy cskkentette a hatrkrket, hiszen llamhztartsuk ellenrzst ktelezen
a Szmvevszk vgezte, nem vlaszthattak helyette ms megoldst. Ebben az esetben viszont a tagllami orszggylseknek kell kompetenci

890 B-VG 1920. 121. cikkely (1) bekezds.


891 B-VG 1920. 121. cikkely (3) bekezds.
892
Adamovich (1927) i. m. 330.
893
Adamovich (1927) i. m. 334.
894
Adamovich (1927) i. m. 334335.

210

kat kellett adni, hiszen csak gy tudta megfelelen ellenriztetni, hogy


sajt kzigazgatsa megfelelen hasznlja-e fel az llami pnzeket.
A szvetsgi s a tagllami jog kapcsolatnl megbeszltk: az alkotmny nem zrta ki annak lehetsgt, hogy tagllami normk sajt
vgrehajtsukat szvetsgi szervre bzzk. Mindez persze nem okozott
felfordulst, hiszen az ilyen szablyok hatlybalpsnl a szvetsgnek
abszolt vtjoga volt895 [ld. 195.], vagyis mindenfle indoklsi ktelezettsg nlkl megakadlyozhatta ezeknek a normk hatlybalpst.
De ha ezzel a szabad vtjogval nem lt, a tagllami jog lnyegben a
szvetsgi szervekre is elrhatott ktelezettsget. Itt sincs msrl sz,
minthogy a szvetsgi kzigazgats egy szerve a tagllami jog vgrehajtsban kzremkdik. Ettl azonban mg ugyangy szvetsgi szerv
marad, mint minden ms esetben, amikor a tagllami jogot szvetsgi
szervek hajtjk vgre.
Teljes azonossg azonban nem lehetett a Nemzeti Tancs s a tagllami
orszggylsek kompetencii kztt. Az utbbiak nem lhettek a mr trgyalt politikai felelssg rvnyestsvel, vagyis a Szmvevszk elnknek visszahvsra896 csak a Nemzeti Tancs volt jogosult. Nyilvnval,
hogy tagllami orszggyls j szmvevszki elnkt sem vlaszthatott,
ezt is csak a szvetsgi kpviselhz tehette meg.

VI. A brskods s az igazsgszolgltats egyb szervei


146. A szvetsg s a tagllamok kztti hatskri megosztsrl mr
tettnk emltst a kln errl szl pontban. [Ld. 74.] Eszerint a brsgi szervezet teljes egszben a szvetsghez tartozott,897 fggetlenl
attl, hogy rendes vagy klnbrsgrl volt sz. Ez jelentette azt is, hogy
a bri hatsgok mindegyike szvetsgi szervnek minslt, hatrozatai
pedig szvetsgi aktusoknak. Br rdekes elmleti krdst vetett fel, a
tagllami jog alkalmazsa. Trvnyek tagllami szinten is szlettek [ld.
196197.], ha egy jogvitt ezek alapjn brltak el, akkor vajon milyen
szervnek minslt a brsg. Tallhatunk olyan llspontot, amely szerint
895 B-VG 1920 97. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 269.
896 B-VG 1920. 123. cikkely (2) bekezds.
897 B-VG 1920. 82. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 243.; Mezey
Szente i. m. 403.; Zeller (2007) i. m. 143.

211

ekkor is szvetsgi szerv volt,898 de olyat is, amely szerint ekkor tagllami
szervnek minslt.899 Ez hasonl problma, mint amit nemrgen a Szmvevszk kapcsn megbeszltnk. [Ld. 145.] Bizonyos llami feladatokat csak szvetsgi szinten mkd szervek ltnak el, ugyanakkor ezekre
az llami funkcikra a tagllamokban is szksg van. Ennek logikus kvetkezmnye, hogy a szvetsgi szerv a tagllami llammkdsbe is belefolyik. A Szmvevszk kapcsn levezettk, hogy ettl mg szvetsgi
szerv marad, s ez megltsom szerint a brsgokra is igaz.
A tagllamok csak a Szvetsgi Tancs tjn kaptak egy kzvetett s
igen szk kzremkdsi lehetsget, amely az Alkotmnybrsg tagjainak rszbeni vlasztsban [ld. 161.] s a Kzigazgatsi Brsg tagjai
kinevezsben val rszbeni kzremkdsben merlt ki.900 [Ld. 156.]
147 . A szemlyi s a szervezeti fggetlensg. A polgri llam kztudoms jellegzetessge az nll harmadik hatalmi g, a fggetlen brskods. Ezt kt fontos szempont rvnyestsvel lehet megvalstani.
Egyrszrl garantlni kell a brskodst vgz szemlyek befolysmentes
mkdst, ez a brk szemlyi fggetlensge. Emellett azonban a brskodst szervezetileg is le kell vlasztani a tbbi hatalmi grl, s nll bri szerveket kell fellltani. Ez kpzi a szervezeti fggetlensget.901 Napjainkban ez mr magtl rtetdnek tnik, a polgri talakuls idejn
azonban nem volt gy. Haznkban is hosszas vitk folytak pldul arrl,
hogy a brskodst nem kell szervezetileg kiszaktani a kzigazgatsbl,
elegend csupn a brkat szemlykben fggetlenn tenni. Ausztriban
is, mg pldul az olmtzi alkotmny teljes szemlyi s szervezeti fggetlensgrl rendelkezett,902 1851 utn a brskods s a kzigazgats bizonyos pontokon sszeolvadt.903
A tovbbiakban e logikai sorrend szerint haladunk tovbb. Elszr ttekintjk a szemlyi fggetlensg garanciit, s aztn ttrnk a szervezeti fggetlensg, vagyis a brsgi szervezet trgyalsra. Terjedelmt
tekintve az utbbi lnyegesen hosszabb lesz, hiszen a brsgi szervezet
898
899
900
901
902
903

Adamovich (1927) i. m. 243.


Walter i. m. (1972a) i. m. 575.
Adamovich (1927) i. m. 244.
Frsz i. m. 525.
Brauneder (2001a) i. m. 127128.
Ettevnyi i. m. 201.; Brauneder (2001a) i. m. 146.

212

tbb szempont szerint tagozdhat [ld. 149.], a brk jogllsa azonban a


klnbz bri frumokban ltalban egyforma. Ha ebben kivtelesen
eltrs keletkezne, azt az egyes bri frumoknl trgyaljuk meg.
148. A bri fggetlensg garancii; a laikus brskods. A brsgi szervezet kapcsn is megemltjk [150.], hogy a fggetlen harmadik
hatalmi gat mr az 1867-es alaptrvnyek megvalstottk. A bri hatalomrl szl alaptrvny904 a brk szemlyi fggetlensgt is megvalstotta. Ezek az elvek, nagyrszt vltozatlanul tkerltek az 1920-as alkotmnyba, amely szintn rszletesen foglalkozott a brk jogllsval.
A brkat az osztrk kzjog ms llamokhoz hasonlan kt csoportra osztotta: a hivatsos s a laikus brkra. Ausztriban ezen utbbinak mindkt nagy csoportja, az lnkbrskods s az eskdtbrskods
egyarnt megtallhat volt.905 A slyos bntetssel fenyegetett, valamint
a politikai jelleg bncselekmnyeknl a bnssg krdsben eskdtek
dntttek.906 Egy bizonyos trvny ltal meghatrozott bntetst meghalad, de az eskdtszk hatskrt el nem r sly bncselekmnyeknl
lnkk kzremkdtek.907 A bri fggetlensg garancii a brk mindkt tpusra vonatkoztak.908
Az alkotmny a rszletes garancik felsorolsa eltt generlklauzulaknt kimondta, hogy a brk hivataluk gyakorlsban fggetlenek.909 tlkezsi munkjuk kapcsn nem utasthatk. Klnsen nem kormnyzati
szervek ltal, de a brsgi szervezeten bell sincs utastsi jog.910 Ezzel
904

Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die richterliche Gewalt.


[RGBl. (sterr.) 1867/144.]
905
Adamovich (1927) i. m. 251.
906 B-VG 1920. 91. cikkely (2) bekezds.
907 B-VG 1920. 91. cikkely (3) bekezds.
908
Adamovich (1927) i. m. 252.
909 B-VG 1920. 87. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 252.
910
Adamovich (1927) i. m. 252.; Walter (1972a) i. m. 545. A brsgi szerv vezetje (elnke), vagy felettes brsg konkrt gy eldntsben nem utasthatja a brt. A jogbiztonsgot azonban veszlyeztetn, ha minden br teljesen
nllan rtelmezhetn a trvnyeket. Ha az rtelmezs nem egysges, akkor
ugyanolyan tnyllsnl eltr dntsek szletnnek attl fggen, hogy mely
br el kerl egy adott gy. Az igazsgszolgltats egysgnek fenntartsa rdekben klnsen a legfelsbb bri frum alkothat ktelez erej normkat.
Ezek azonban ltalnos irnymutatsok s nem konkrt gy elbrlsra adott
utastsok. Nyilvnvalan konkrt gyek szlhetnek ilyen irnymutatsokat,

213

sszefggsben minden llamban knyes krds a brsgoknak az igazsggyi igazgatstl trtn elhatrolsa.911 A kzigazgatsnak a brsgok igazgatsban bizonyos funkcii vannak, de arra nagyon vigyzni
kell, hogy ez kompetencia az tlkez tevkenysgre ne gyakorolhasson
befolyst. Haznkban pldul a rendszervlts utn ez a problmafelolds
vezetett az orszgos Igazsgszolgltatsi Tancs fellltshoz.912
A br trvnyek alapjn kteles tlni.913 rdekes krds, hogy mit tehet, ha a trvnyek alkotmnyossgval, de klnsen a rendeletek trvnyessgvel kapcsolatban ktsgei tmadnak. Erre rszletesen a bri
normakontroll kapcsn trnk ki. [Ld. 151.]
Teht a bri fggetlensg els s legfontosabb garancija, hogy a br
nem utasthat, egyedl a trvnyek ltal elrt szablyok ktik. A br
azonban a prtatlan tlkezsben nem csak kzvetlen utastsokkal, hanem ms, mgttes eszkzkkel is befolysolhat lenne. Vdettsgt ebbe
az irnyba is meg kell teremteni.
A brk kinevezse Szvetsgi Kormny javaslatra a Szvetsgi
Elnk ltal trtnt.914 Kinevezsk utn azonban hivatalukbl nem voltak
elmozdthatk.915 Az ltalban munkaviszonyban, klnsen a kzszolglati viszonyban llkat megilleti bizonyos vdettsg, jogviszonyukat
a munkltat szabad beltsa szerint nem szntetheti meg. Bizonyos
krlmnyek kztt azonban a kzszolglatban llk is felmenthetk hivatalukbl, a brknl viszont szinte abszolt mentessg van. Csak sajt
felrhat magatartsuk miatt (bncselekmny, fegyelmi vtsg) s csak
bri hatsg ltal mozdthatak el hivatalukbl.916 Ez all csak nyugdjazsuk kivtel, amire azonban csak trvnyben meghatrozott letkorban
kerlhet sor.917
Ez a vdettsg nemcsak a felmentssel, hanem az thelyezssel kapcsolatban is megvolt.918 Hiszen egy rosszabb sttuszba val thelyezs
de az sosem csak a konkrt gyre vonatkozik, hanem a jvben minden hasonl gyet aszerint kell elbrlni.
911
Adamovich (1927) i. m. 252., Walter i. m. (1972) 539540.
912
MKA 50. (4) bekezds; Frsz i. m. 576578
913
Adamovich (1927) i. m. 252.
914 B-VG 1920. 86. cikkely (1)(2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 253254.
915
Adamovich (1927) i. m. 253.
916 B-VG 1920. 88. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 253.
917 B-VG 1920. 88. cikkely (1) bekezds.
918 B-VG 1920. 88. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 253.

214

kiltsba helyezsvel szintn befolysolhat lenne a br. Csak rdekessgknt jegyzem meg, hogy a korabeli magyar szablyozs a br beleegyezse nlkl mg az ellptetst is tilalmazta.919
Hivatalukbl trtn ideiglenes felmentsre (felfggesztsre) is csak
bri hatsg ltal kerlhetett sor.920
sszefoglalva, a bri fggetlensgre vonatkoz garanciarendszer mind
a kzvetlen, mind a kzvetett befolysols lehetsgt kizrta. Az els
az utasthatsg tilalmval, a msodik pedig az egzisztencilis biztonsg
megteremtsvel trtnt.
149. A brsgi szervezet tagozdsa (rendes s klnbrsgok). A brsgi szervezetet els lpsknt llami s nem llami brsgokra kell bontanunk. Az llami brsgokat a szvetsg lltja fel s mkdteti. A nem
llami brsgokrl szintn szvetsgi trvny szl, de fellltsuk s mkdtetsk autonm testletekre van bzva.921 Ezen utbbiak mindig vlasztott brsgok,922 gy a felek joghatsguknak nknt vetik magukat al.
Az llami brsgok tovbbi kt csoportra bonthatk: a rendes brsgokra s klnbrsgokra. A trtnelemknyvet visszalapozva a brskodsi tevkenysg kezdetben a bntet s polgri jogvitk elbrlsra
terjedt ki.923 A polgri talakuls j bri funkcik kialakulst hozta magval. Ennek legfontosabb eleme a kzjogi brskods volt, egyre szlesebb krben ugyanis az llam maga is perelhetv vlt. Kezdetben ez
egyszer kzigazgatsi hatrozatok fellvizsglatra terjedt ki (kzigazgatsi brskods),924 ksbb azonban a teljes jogalkots bri kontroll
al kerlt (alkotmnybrskods).925 A bntet s a magnjogi tlkezs
is specifikldott. Az utbbinl pldul Ausztriban is kivlik a kereskedelmi jogi tlkezs,926 de sok orszgban pldul a munkagyi,927 vagy
919
1869. vi IV. tc. 16.
920 B-VG 1920. 88. cikkely (3) bekezds.
921
Adamovich (1927) i. m. 244245.
922
Adamovich (1927) i. m. 245.
923
Frsz i. m. 524.
924
Uo.
925
Frsz i. m. 525.
926
Pollak i. m. 269272.
927
Nmetorszgban pldul a munkagyi jogvitk elbrlsra 1926-ban egy klnbrsgot lltottak fel. [Arbeitsgerichtsgesetz. Vom 23. Dezember 1926.,
RGBl I. (deutsches) 507.; Szab (2002) i. m. 228.] Az 1918 szi forradalom

215

trsadalombiztostsi928 gyekben trtn tlkezs is ide sorolhat. A


bntetgyekben a katonai brskods tekinthet ilyen specifikcinak,
az 1920-as osztrk alkotmny azonban erre vonatkozan, legalbbis bkeidben, kifejezett tilalmat llaptott meg.929
Mindez a brsgi szervezet tekintetben is egy fontos krdst vet fel.
Vajon ezeket az j bri funkcikat soroljk a mr rgebb ta ltez, bntet s polgri gyekben eljr brsgokhoz, vagy nll bri frumokat
szervezzenek neki. A Kzigazgatsi Brsg kapcsn is visszatrnk mg
r [ld. 154.], hogy nmet nyelvterleten az j bri szervek fellltsa vlt
gyakorlatt. Az elz bekezdsben hozott pldk is ezt mutatjk, hiszen
az j bri funkcikat klnll bri frumok fellltsval szemlltettk.
gy alakul ki a rendes brsg s klnbrsg fogalompr. Az elbbiek a
hagyomnyos polgri s bntet tlkezst ellt hatsgok, az utbbiak a
polgri talakuls ltal hozott j bri funkcikat ellt brsgok.
A tovbbiakban a rendes brsgok szervezeti felptst tekintjk t,
majd a klnbrsgok kzl a kt legfontosabbra, az Alkotmnybrsgra s a Kzigazgatsi Brsgra trnk ki.
A kt nagy klnbrsg eltt azonban rviden mg ttekintjk az igazsgszolgltats egyb szerveit, az gyszsget, a kzjegyzket s az gyvdsget.
150. A rendes brsgok szervezeti felptse. A rendes brsgok alatt
haznkhoz hasonlan Ausztriban is a bntetjogi s a polgri jogi vitkat eldnt bri frumokat rtettk. Ezek szervezeti felptst a kztrsasgi llamforma bevezetse alapveten nem rintette, azt tovbbra
is az 1918 eltti trvnyek szablyoztk.
A brsgi szervezet s a perjog szoros kapcsolata itt is nyomon kvethet. A szervezeti felptst ugyanis alapveten az hatrozza meg,
hogy a perjog a brsgok hatskrt miknt llaptja meg, s emellett
milyen jogorvoslati lehetsgeket biztost. Egy megfelelen mkd brsgi rendszerben az eljrsjog ltal biztostott jogorvoslati lehetsgek
elbrlsra mindig rendelkezsre ll egy magasabb bri frum, gy a
jogorvoslati rendszer miatt a bri szervek hierarchikus (kls) felptse gyakran az eljrsi trvnyekbe kerl bele. Ez Ausztriban sem volt
idejn Magyarorszgon is fellltottak munkagyi brsgokat [1918:IX. nptrvny], s ezek nmi talakulssal a Horthy-korban is megmaradtak.
928
Magyarorszgon pldul ilyen tpus feladatot lttak el a munksbiztostsi
brsgok. [1921:XXXI.tc.]
929 B-VG 1920. 84. cikkely.

216

msknt. A rendes brsgok kls szervezeti felptst s feladataikat a


bnvdi perrendtarts,930 illetleg a polgri perrendtarts,931 bels felptsket pedig a brsgi szervezeti trvny932 hatrozta meg.
A brsgi szervezet haznkhoz hasonlan bntet s polgri gyekben egyarnt ngyszint volt. Az els szinten a jrsbrsgok
(Bezirksgericht), felettk a trvnyszkek (Kreis- und Landesgericht933),
majd harmadik szinten az tltblk (Oberlandesgericht) lltak, a szervezet cscsn pedig a Legfelsbb Brsg (Oberster Gerischtshof).934
A hatskri szablyok is hasonlak voltak haznkhoz. A jrsbrsgok
csak els folyamods gyekben jrtak el.935 A trvnyszkek a kiemelt
gyekben els fokon, a jrsbrsg ltal elbrlt gyekben msodfokon
tlkeztek.936 Az tltbla msodfokon jrt el a trvnyszkeknl indul
gyekben,937 a Legfelsbb Brsg pedig bntet s polgri gyekben
egyarnt harmadfok semmtszkknt mkdtt.938 Az tltbla teht
harmadfokon sohasem jrt el, a msodfokon trvnyszken zrul gyek
is kzvetlenl a Legfelsbb Brsg el kerltek.
A bntetbrsgoknl specilis elemet jelentettek az eskdtszkek,
amelyek azonban szervezetileg nem alkottak klnbrsgot, hanem a
trvnyszkeknl alakultak meg.939
930 Gesetz vom 23. Mai 1873, betreffend die Einfhrung einer StrafproceOrdnung. [RGBl. (sterr.) 119/1873.]
931 Gesetz vom 1. August 1895 ber die Ausbung der Gerichtsbarkeit und
die Zustndigkeit der ordentlichen Gerichte in brgerlichen Rechtssachen
(Iurisdiktionsnorm). [RGBl. (sterr.) 111/1895.]
932 Gesetz vom 27. November 1896, vomit Vorschriften ber die Besetzung,
innere Einrichtung und Geschftsordnung der Gerichte erlassen werden
(Gerichtsorganisationsgesetz). [RGBl. (sterr.) 217/1896.]
933 Az ltalnos elnevezs a Kreisgericht volt, ha azonban a brsg szkhelye
egy tagllam fvrosban (Landeshauptstadt) volt, akkor Landesgericht elnevezst kapott. Jogllsukban azonban ez semmilyen klnbsget sem jelentett.
934 Gesetz vom 1. August 1895 ber die Ausbung der Gerichtsbarkeit und
die Zustndigkeit der ordentlichen Gerichte in brgerlichen Rechtssachen
(Iurisdiktionsnorm). [RGBl. (sterr.) 1895/111.] 1. Gesetz vom 23. Mai
1873, betreffend die Einfhrung einer Strafproce-Ordnung. [RGBl. (sterr.)
1873/119.] 916.; Zeller (2007) i. m. 143.
935
Gleispach (1919) 89. Gleispach (1924) 73. Pollak i. m. 263269.
936
Gleispach (1919) 8990. Gleispach (1924) 7374. Pollak i. m. 272274.
937
Gleispach (1919) 9394. Gleispach (1924) 76.
938
Gleispach (1919) 94. Gleispach (1924) 76.
939 Gesetz vom 23. Mai 1873, betreffend die Einfhrung einer Strafproce-Ordnung.

217

A polgri gykrben ugyanilyen specilis elemet kpeztek a kereskedelmi brsgok, amelyek fszablyknt szintn a trvnyszkek mellett
helyezkedtek el, Bcsben azonban jrsbrsgi szinten (Bezirksgericht
fr Handelssachen in Wien) is mkdtt.940
151. A bri normakontroll az igazsgszolgltats mkdsnek fontos eleme. A brk szemlyi fggetlensge kapcsn mr rintettk, hogy
a br fggetlen, mkdsben csak a trvnyek ktelezik. [Ld. 148.]
Felvetdik a krds, hogy milyen viszony fzi a rendeletekhez. Emellett azonban a trvny s az alkotmny kztt is hierarchikus viszony
ll fenn, mi a helyzet az alkotmnysrt trvnyekkel. Elre meg kell jegyeznnk, hogy a bri normakontroll tekintetben az alkotmnybrskods megjelense fontos hatrvonalat jelent. Teljesen msknt alakul egy
olyan llamban, ahol van, s egy olyanban, ahol nincs Alkotmnybrsg.
A polgri talakuls kezdetn azonban mg nincsenek alkotmnybrsgok, gy a gondolatmenetet itt kell elkezdennk.
Ausztriban a bri normakontroll krdst mr az 1867-es alaptrvnyek rintettk. Eszerint a brsgok a rendeletek trvnyessgt tartalmilag is vizsglhattk,941 s a trvnysrt rendeletek alkalmazst mellzhettk. A megfelel mdon kihirdetett trvnyek rvnyessgt azonban
a brsgok nem vizsglhattk.942 Itt teht egyedl azt ellenrizhettk,
hogy a Kzlnyben meg jelent-e a hivatkozott trvny. A rendeleteknl
teht egy ers tartalmi kontroll volt, a trvnyek kapcsn viszont csak
egy magtl rtetd formai kontroll. Ha a korabeli magyar szablyozssal sszehasonltjuk, az szinte sz szerint megegyezett vele,943 ami a kt
vilghbor kztt is hatlyban volt. Hasonl rendelkezst tallhatunk az
1920-as csehszlovk alkotmnyban is.944

940
941
942
943
944

[RGBl. (sterr.) 1873/119.] 14. Gleispach (1919) 91. Gleispach (1924) 75.
Pollak i. m. 269272.
Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die richterliche Gewalt.
[RGBl. (sterr.) 1867/144.] 7. cikkely 2. mondat; Ettevnyi i. m. 204.
Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die richterliche Gewalt.
[RGBl. (sterr.) 1867/144.] 7. cikkely 1. mondat.; Ettevnyi i. m. 204.
A rendesen kihirdetett trvnyek rvnyt ktsgbe nem veheti, de a rendeletek trvnyessge felett egyes jogesetekben a bir itl. [1869:IV. tc. 19. (2)
bekezds]; Tomcsnyi i. m. 533.
Csehszlovkia 1920. 102. cikkely 1. mondat; Sander i. m. 453.

218

A rendes bri normakontrollal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy annak gyakorlsa nem jelentette a rendelet megsemmistst. Csupn az adott gyben mellzte annak alkalmazst,945 de pldul a
brsgon kvli hatsgokra (kzigazgats) ez tovbbra is ktelez volt.
Az Alkotmnybrsg megjelense azonban ebben az egsz szisztmban jelents vltozst hozott. Nemsokra rinteni fogjuk, hogy ennek
a testletnek joga volt a trvnysrt rendeletek megsemmistsre.946 A
rendeletek trvnyessgt azonban nem vizsglhatta prhuzamosan az
Alkotmnybrsg s a rendes brsgok is, ezrt az utbbi 1918 eltti
kompetencija megsznt. Ha a rendes brsg egy rendeletet trvnysrtnek vlt, akkor fel kellett fggesztenie az eljrst s az Alkotmnybrsg llsfoglalst krni.947 Ha az alkotmnyvd testlet megsemmistette a rendeletet, akkor mellzni kellett annak alkalmazst, ha viszont
hatlyban hagytk, akkor a ktelez volt figyelembe venni. Az 1929-es
alkotmnynovella utn jelents vltozs volt, hogy a brsg ugyanezt az
alkotmnysrtnek vlt trvnyekkel szemben is megtehette. Br itt nem
brmelyik rendes brsg, hanem csak a szervezet cscsn ll Legfelsbb Brsg.948 Semmissgi panasz (fellvizsglat) tjn azonban minden gy ide kerlhetett, ebben az esetben a jogorvoslat trgya maga az is
lehetett, hogy az alkotmnyellenes trvnyt semmistsk meg.
152. Az gyszi szervezet. Az gyszsg legfontosabb funkcija Ausztriban is, ms llamokhoz hasonlan, a vd kpviselete volt a bntet
brsgok eltt. Ebbl kvetkezen szervezete itt is szimmetrikus volt a
rendes brsgokkal. S mivel ezek felptsben a kztrsasgi alkotmny nem hozott jelents vltozst [ld. 150.], gy az gyszi szervezet is
az 1918 eltti struktrban mkdtt tovbb.
A szimmetrikus felptsnek azonban volt egy sajtos eleme, mgpedig
az, hogy a legals brsgi szint (jrsbrsg) mellett nem ltestettek
gyszi szervet. A trvnyszk mellett mkdtt az llamgyszsg, az
tltbla mellett a fllamgyszsg, a Legfelsbb Brsg mellett pedig

945
Tomcsnyi i. m. 533.
946 B-VG 1920. 139. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 342.; Brauneder
(2001a) i. m. 223.; Lehner i. m. 300.
947 B-VG 1920. 89. cikkely (2) bekezds.
948 B-VG 1929. 140. cikkely (1) bekezds.

219

a Legfbb llamgyszsg.949 Ez egybknt a korabeli Magyarorszgon


is gy volt,950 de haznk jelenlegi gyszsgi szervezete mr ngyszint.
Az gyszsg nem teljesen fggetlen hatsg, az igazsggy-miniszter
kzvetlen irnytsa alatt mkdtt.951 Ez azonban szintn megegyezett a
korabeli magyar szablyozssal.952
153. A kzjegyzk s az gyvdsg. A kzjegyzkre s az gyvdekre
vonatkoz szablyozsban a brsgi szervezethez hasonlan a kztrsasg bevezetse nem hozott jelents vltozst. Az 1918 eltti rendtartsok tovbbra is hatlyban maradtak, amelyek alapjaiban nem mutattak
jelents eltrst a korabeli magyar szablyozstl.
A kzjegyzi intzmnyt Ausztriban egy 1850-es csszri ptens hvta letre,953 majd a szervezet az alkotmnyos kormnyzat helyrelltsa
utn, 1871-ben nyerte el vgleges rendszert. Ltszmuk korltozs al
esett,954 meghatrozott kerletekbe az igazsggyi minisztertl szrmaz
kinevezssel nyertk megbzatsukat. nkormnyzati szervk a kamara
volt, amely fegyelmi jogkrt gyakorolt felettk.955
Az gyvdsg XIX. szzadi ausztriai fejldse mutat nhny rdekes
vonst. Kezdetben ugyanis a kzjegyzknl ksbb meghonostott szablyokhoz hasonlan itt is numerus clausus rvnyeslt, s megbzsukat
kinevezssel nyertk.956 1861-ben azonban feloldottk ezt a korltozst, s
a mig hatlyban lv 1868-as gyvdi rendtarts szerint az elrt kvalifikcik teljestse esetn csak be kellett magukat jegyeztetni. Szervezetileg k is kamarkba tmrltek, amelyek a kzjegyzknl emltettekhez hasonlan a fegyelmi brskodst gyakoroltk felettk.957
949
Ettevnyi i. m. 206.
950 A trvnyszkek mellet mkdtt a kirlyi gysz, az tltbla mellett a kirlyi fgysz, a Kria mellett pedig a koronagysz. [1871:XXXIII. tc. 2.]
951
Ettevnyi i. m. 206.
952
1871:XXXIII. tc. 5.
953
Neschwara (2009) i. m. 252258.
954 A kzjegyzk szma 1915-ben valamivel 1100 f felett volt. [Neschwara
(2009) i. m. 261.] Ez az Osztrk Csszrsg akkori 30 milli krli lakossgt
figyelembe vve azt jelentette, hogy minden 25-30000 lakosra jutott egy kzjegyzi krzet.
955
Neschwara (2009) i. m. 258261.; Ettevnyi 208209.
956
Neschwara (2009) i. m. 452453.; Delacasse i. m. 3435; Ettevnyi i. m. 208.
957
Neschwara (2009) i. m. 472473.; Ettevnyi i. m. 208.

220

154. A kzigazgatsi brskods kezdetei Ausztriban. A polgri llam kialakulsnak legjellegzetesebb vonsa a hatalmi gak megosztsa.
Ebben a rendszerben a vgrehajt hatalom krbe tartoz kzigazgats a
trvnyek ltal meghatrozott szablyok alapjn mkdik. Azonban korn
felvetdtt a krds, vajon a kzigazgats nknt s maradktalanul betartja-e a trvnyi elrsokat, vagy ez valamifle ellenrzsre szorul. gy
hamarosan megjelent a kzigazgats trvnyessgi felgyeletnek rendszere, ami viszont egy elvi krdst vetett fel. Vajon ezt a kzigazgats szervezetn bell kell megoldani, vagy bri testletre ruhzhat a feladat.
A kzigazgatsi szervezeten belli megolds htrnya, hogy prtatlan
frum nehezen hozhat ltre. A bri testletre trtn truhzs pedig
a hatalmi gak megosztsa kapcsn vethet fel problmkat. Ebbl kvetkezen az eurpai fejlds nem egysges, abban tbb modell alakult ki.
Franciaorszgban pldul a hatalmi gak megosztsra fektettk a hangslyt, ezrt a szervezeten belli felgyeleti rendszert ptettk ki.958
A bri hatskr esetn, mint azt a brsgi szervezet tagozdsa kapcsn mr rintettk [ld. 149.], nem elvi, hanem jogtechnikai krdsknt
vetdtt fel, hogy a feladatot a rendes brsgokra ruhzzk, vagy egy
ettl elvl klnbrsgot lltsanak fel. Mint ltni fogjuk a nmet nyelvterleten, s gy Ausztriban is, ezen utbbi rendszer honosodott meg.
Azonban azt is meg kell emlteni, hogy a klnbrsgi konstrukci sem
jelent meg azonnal minden rintett llamban. Magyarorszgon,959 vagy
Nmetorszgban960 is elszr a kzigazgatson belli felgyeleti rendszert
alaktottk ki, s csak egy ksbbi lpssel lltottak fel klnbrsgot.
958
959

960

Stipta (2009) i. m. 264.


Magyarorszgon els lpsknt a pnzgyi igazgats felett alakult ki trvnyessgi felgyelet. Ez azonban 1867/1868-ban mg a kzigazgats szervezetn belli rendszer volt [1868:XXI. tc. IV. fejezet], 1873-ban rendes bri
hatskrbe utaltk [1873:XXXIX. tc.], s 1883-ban lltottk fel a pnzgyi
kzigazgatsi brsgot [1883:XLIII. tc.]. Az ltalnos hatskr Kzigazgatsi Brsgot pedig 1896-ban [1896:XXVI. tc]. Ld. Stipta (1998a) 147153.
Nmetorszgban a kzigazgatsi brskodsra vonatkoz hatskr megoszlott
a Birodalom s a tagllamok kztt. A tnyleges szervezeti kipts a tagllamokban hamarabb kezddtt meg. A sok tagllam klnbz konstrukcii
kztt Baden 1863-ban magllaptott szablyozsa tekinthet elsnek. [Huber
(1957/1990) i. m. 3. ktet 985.] Azonban ez is a kzigazgatsi szervezeten belli felgyeleti rendszer volt, a feladat elltsra bri hatsgot csak 1880ban szerveztek. [Stipta (2006a) i. m. 350353.] Birodalmi szinten 1918-ig
csak a kzigazgatsi szervezeten belli felgyeleti rendszer ltezett. [Huber
(1957/1990) i. m. 3. ktet 987988.]

221

Ausztriban azonban rgtn a bri felgyelet irnyba mozdultak el,


hiszen a kzigazgats feletti bri kontroll bevezetsrl mr az 1867-es
alaptrvnyek krben tallunk rendelkezst.961 Ennek vgrehajtsaknt
1875-ben meg is szletett a Kzigazgatsi Brsgrl szl trvny.962
A bri frum hatskrt negatv taxcival llaptottk meg, vagyis
brmely llami, vagy nkormnyzati hatsg trvnysrtnek vlt dntse megtmadhat volt eltte,963 amelyet a trvny ttelesen nem zrt ki.964
Ellenrz funkcija a kzigazgats minden szintjre (kzponti kzigazgats, koronatartomnyok, helyi nkormnyzatok) kiterjedt.965
A negatv taxci alkalmazsa a korabeli sszehasonltsban komoly
kompetencit jelentett, hiszen a hatskr megllaptsnl ms llamokban a pozitv taxci volt a jellemz.966 Mrpedig, ha egy bri frum
nhny ttelesen meghatrozott kivteltl eltekintve brmely kzigazgatsi hatsg dntst fellvizsglhatja, az mindenkppen ersebb
hatskr, mint ha a megtmadhat dntsek krt soroljk fel, brmilyen
hossz felsorols is legyen az.
961

Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die richterliche Gewalt.


[RGBl. (sterr.) 1867/144.] 15., Stipta (1998b) i. m. 354.; Brauneder
(2001a) i. m. 160.
962 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung eines
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36], Brauneder (2001a)
i. m. 160.
963 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung eines
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36] 2. (1)(2) bekezds.
964 A trvny nyilvnvalan kizrta a kiegyezs ltal keletkezetett kzs gyeket, illetleg kzs rdek gyeket. Ezekben a krdsekben sem Ausztria,
sem Magyarorszg nem jrhatott el nllan. Kizrta az olyan kzigazgatsi hatrozatok fellvizsglatt is, amelyek ms bri frumok (rendes
brsgok, Birodalmi Brsg) el voltak utalhatk. S tbbek kztt mg
kizrta a kzigazgatsi hatsgok szabad mrlegels alapjn hozott dntseit s a fegyelmi gyeket. [Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die
Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofes. RGBl (sterr.) 1876/36. 3.];
Stipta (1998b) i. m. 355356.
965 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung eines
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36] 2. (2) bekezds, Stipta
(1997a) i. m. 122123.; Stipta (1998b) i. m. 355.
966
Ha Magyarorszgot vesszk pldaknt, az 1896-ban fellltott Kzigazgatsi Brsg hatskrt is pozitv taxcival llaptottk meg. [1896:XXVI. tc.
1683. ] De a nmet tagllamokban fellltott bri frumok is ilyen tpus
hatskrrel brtak: ld. Baden [Stipta (2006a) i. m. 351, (2006b) i. m. 8.], vagy
Poroszorszg [Stipta (2006a) i. m. 356., (2006b) i. m. 14.] .

222

Szervezett tekintve a brsg elnkbl s szksges szm tancsbl tevdtt ssze, amelyek ln a tancsvezet brk lltak.967 Tagjait a
minisztertancs javaslatra a csszr nevezte ki.968 A Kzigazgatsi Brsg tagjaira a brk jogllsra vonatkoz rendelkezsek voltak rvnyesek.969
A Kzigazgatsi Brsg kasszcis jogkrrel rendelkezett, vagyis a
kzigazgatsi hatsgok trvnysrt hatrozatait megsemmisthette.970
Nem volt lehetsge arra, hogy ezeket megvltoztassa (reformatrius jogkr), hanem az j hatrozatot ismtelten az rintett kzigazgatsi hatsgnak kellett meghoznia. A reformatrius jogkr biztostsa tovbb erstette volna a Kzigazgatsi Brsg slyt,971 s mint nemsokra rinteni
fogjuk az 1920-as alkotmny, jelents mrtkben el is mozdul ebbe az
irnyba.972 Az 1925-s973 s az 1929-es974 alkotmnynovella azonban meg
nem sznteti, de jelentsen korltozza a reformatrius jogkrt. [Ld. 158.]
Ez ugyanis a hatalmi gak megosztsnak rendszerben jabb krdst
vethet fel, hiszen itt a brsg mr tnyleges kzigazgatsi tevkenysget
vgez.
Az 1875-s trvnynek a rvid ttekintse azrt is fontos volt, mert
hamarosan ltni fogjuk, hogy tbb mint egy vtizedig a kztrsasgi idszakban is hatlyban maradt.
155. A Kzigazgatsi Brsg szervezete az 1920-as alkotmny szerint. A brskods egysges szvetsgi hatskrbl ereden [ld. 146.]
ezt a bri funkcit sem osztottk meg a tagllamokkal.975 A Kzigazgatsi
967 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36] 10. (1) bekezds.
968 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36] 10. (3) bekezds;
(1998b) i. m. 357.
969 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36] 11.
970 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36] 2. (2) bekezds;
(1998b) i. m. 356.
971
Stipta (1998b) i. m. 357.
972 B-VG 1920. 133. cikkely (3) bekezds.
973 B-VG 1925. 132. cikkely (3) bekezds.
974 B-VG 1929. 133. cikkely (4)(5) bekezds.
975
Adamovich (1927) i. m. 345.

eines
eines
Stipta
eines
eines
Stipta

223

Brsg szervezetre vonatkoz legfontosabb rendelkezseket maga az alkotmny rgztette,976 a szervezeti felpts pontos szablyozsrl azonban kln trvnynek kellett rendelkeznie. Ez a trvny vgl az 1929-es
alkotmnynovellt kveten 1930-ban szletett meg.977 gy teht a kztrsasg els tizenkt vben a trgyalt bri frum mg a kzigazgatsi
brskodsrl szl 1875-s trvny978 alapjn mkdtt. [Ld. 154.]
Az alkotmnyban rgztett rendelkezsek szerint a Kzigazgatsi Brsg Ausztria egsz terletre kiterjed illetkessggel egyfok klnbrsgknt mkdtt, gy tletei ellen jogorvoslatnak nem volt helye.
A tagok legalbb felnek bri kpestssel kellett rendelkeznik.979 A
brsg dntseit tancsokban hozta, ezek pontos szmt azonban mr
alacsonyabb szint jogforrsok hatroztk meg.
156. Kzigazgatsi Brsg tagjainak kinevezse. Elnkt, alelnkt
s tagjait a Szvetsgi Kormny javaslatra a Szvetsgi Elnk nevezte
ki. Mindez megegyezett az 1875-s szablyozssal980 [ld. 154.], azon rtelemszer vltozssal, hogy a csszr helyre a kztrsasgi llamf lpett. Az j alkotmny azonban ezt egy tovbbi rendelkezssel egsztette
ki, miszerint: az elnk s a tagok egyik felnek kinevezshez a Nemzeti
Tancs Fbizottsgnak, az alelnk s a tagok msik felnek kinevezshez pedig a Szvetsgi Tancs egyetrtse volt szksges.981
A vltozs nem tekinthet jelentktelennek, a brk kinevezse s vlasztsa kztt ugyanis lnyegi klnbsg van. A kinevezs a testlet
fggetlensgt ersti, a vlaszts ersebb politikai befolyst valsthat
meg. Az lltst megfelelen altmasztjk a kiegyezs utn a magyar
orszggylsben e trgykrben lezajlott vitk.982 Az osztrk Kzigazgatsi Brsgnl a kett kombinlsrl volt sz, hiszen llamfi kineve976 B-VG 1920. 129136. cikkely.
977 Bundesgesetz vom 16. Mai 1930 ber die Einrichtung und das Verfahren des
Verwaltungsgerichtshofes (Verwaltungsgerichtshofgesetz Vw.G.G.) [BGBl
153/1930] Ermacora (1976) 339.
978 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung eines
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36]
979 B-VG 1920. 134. cikkely (3) bekezds.
980 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung eines
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36] 10. (3) bekezds;
Stipta (1998b) i. m. 357.
981 B-VG 1920. 135. cikkely Adamovich (1927) i. m. 249.
982
Stipta (2005a) i. m. 108120.; Stipta (2005b) i. m. 8594.

224

zs volt, de ehhez a parlament egyetrtse volt szksges.983 Az 1875-s


trvny tisztn llamfi kinevezsen nyugv rendszerhez kpest984 [ld.
154.] mindez a kzjogi bri frum tpolitizlsnak irnyba hatott.
Az 1925-s alkotmnynovella a Kzigazgatsi Brsgrl szl teljes
fejezetet jrafogalmazta, a kinevezsi rendet azonban nem vltoztatta
meg.985
Az 1929-es alkotmnynovella azonban az Alkotmnybrsghoz
hasonlan986 [ld. 163.] a Kzigazgatsi Brsgnl is a depolitizls
irnyba mozdult el, amely rszben a parlament befolysnak megszntetsvel jrt. A kinevezsi jog a Szvetsgi Elnknl maradt, de az elnk s az alelnk szemlyre ezt kveten a Szvetsgi Kormny minden
ktttsg nlkl tehetett javaslatot. A brkra pedig a Kzigazgatsi Brsg teljes lse tett elterjesztst az llamfnek. A teljes lsnek minden megrlt bri sttuszra hrom jelltet kellett lltania, s a Szvetsgi
Kormnynak ezek kzl kellett egyet kivlasztania s a Szvetsgi Elnkhz felterjesztenie.987
A Kzigazgatsi Brsg tagjainak jogllsa a legfelsbb brsgi brkval volt azonos.988
157. A Kzigazgatsi Brsg hatskre. A Kzigazgatsi Brsghoz
a kzigazgatsi hatsgok jogsrt hatrozatai miatt lehetett fordulni.989
A kzigazgatsi hatsgok krbe annak mindegyik szintje beletartozott,
vagyis a szvetsgi, a tagllami s az nkormnyzati hatsgok dntsei
egyarnt megtmadhatak voltak.990 A trgyalt brsg hatskrt az
1875-s modellhez hasonlan991 [ld. 154.] negatv taxcival llaptot983 B-VG 1920. 135. cikkely Adamovich (1927) i. m. 249.
984 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung eines
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36] 10. (3) bekezds.
985 B-VG 1925. 135. cikkely.
986 B-VG 1929. 147. cikkely (4)(6) bekezds Adamovich (1932) i. m. 241.
987 B-VG 1929. 134. cikkely (2) bekezds.
988 Bundesgesetz vom 16. Mai 1930 ber die Einrichtung und das Verfahren des
Verwaltungsgerichtshofes (Verwaltungsgerichtshofgesetz Vw.G.G.) [BGBl
153/1930] 3. (1) bekezds.
989
Neumann-Ettenreich i. m. 72.
990
Adamovich (1927) i. m. 345.
991 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung eines
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36.] 3.; Stipta (1998b) i.
m. 355356.

225

tk meg, vagyis fszablyknt minden kzigazgatsi hatrozat megtmadhat volt, s csak azokat a kivteleket hatroztk meg, amelyek nem.992
Az 1875-s trvnyen tllpve993 a bri jogvdelmet tovbb erstette
az alkotmnynak azon elrsa, amely szerint a kzigazgatsi hatsgoknak a szabad mrlegels alapjn hozott dntsei sem voltak kivve a
bri jogorvoslat krbl.994 Ennek kapcsn a Kzigazgatsi Brsg azt
vizsglhatta, hogy a szabad mrlegelst a hatsg a trvny szellemben
gyakorolta-e. Ezzel el lehetett rni, hogy a szabad mrlegels krbe tartoz gyekben se szlessenek egymssal kirvan ellenttes dntsek.
Ezen tl a Kzigazgatsi Brsg eltt az 1929-es alkotmnynovellt
kveten panaszt lehetett emelni a kzigazgatsi bntetgyek (szablysrtsek) trgyban szletett hatrozatokkal szemben is.995 Az eljrs
elssorban itt is a szablysrtst megllapt hatrozat jogszersgnek
megllaptsra irnyult. Panasszal nem csak az elmarasztalt szemly
fordulhatott a trgyalt brsghoz, hanem a magnvdl is abban az esetben, ha a kzigazgatsi hatsg jogszertlenl szntette meg az eljrst.996
Bizonyos felttelek mellett azonban a jogszeren meghozott elmarasztal
hatrozatoknl is megtmadhat volt a szankci mrtke.997
A Kzigazgatsi Brsg eljrsnak minden esetben felttele volt az, hogy
a rendes jogorvoslati lehetsgeket az illet szemly mr kimertette.998
992 Ki voltak zrva a szabadalmi gyek s a kzszolglatban llk fegyelmi gyei.
[B-VG 1929. 129. cikkely (5) bekezds] Ezen kvl ki voltak zrva azon gyek
is, amelyekben az Alkotmnybrsg jrt el, illetleg olyan testlet amelynek
tagjai a dntshozatalban nem voltak utastshoz ktve, s tagjai kztt brk is
voltak. [Adamovich (1947) i. m. 287288.] Ezek a kizrsok azonban ms jellegek. Azrt nem lehetett azokat a Kzigazgatsi Brsg el vinni, mert olyan
szerv brlta el, amelynl a prtatlan dntsre megfelel garancik voltak.
993 A Kzigazgatsi Brsgrl szl 1875-s trvny a kzigazgatsi hatsgok
szabad mrlegelsen nyugv dntseit mg teljes egszben kizrta a bri fellvizsglat krbl. Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung
eines Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36.] 3. c. pont; Stipta
(1998b) i. m. 356.
994
Brauneder (2001a) i. m. 223.; Lehner i. m. 300.; Adamovich (1947) i. m. 287.
995 B-VG 1929. 130. cikkely (1) bekezds.
996 B-VG 1929. 130. cikkely (1) bekezds.
997 A szankci mrtknl a bri jogorvoslat akkor indokolt, ha az slyosabb mrtk. Az alkotmny ezt akkor tette lehetv, ha egy htnl hosszabb elzrsra,
vagy 200 schillingnl magasabb sszeg pnzbrsgra tltek valakit. [B-VG
1929. 130. cikkely (2) bekezds]
998 Ez a kzigazgatsi brskodsban megszokott rendelkezs. Ugyanis mr a kz-

226

Az 1929-es alkotmnynovella azonban olyan feladatokat is a Kzigazgatsi Brsg hatskrbe utalt, amelyek nem is a kzigazgats ltal meghozott dntsek fellvizsglatt jelentettk. Itt az elz bekezdsben tett
megllapts, mrmint hogy a rendes jogorvoslati t kimertse utn lehet
a brsghoz fordulni, nem is rtelmezhet. Az llamhatalmi egysgekkel
(szvetsg, tagllam, krzet, kzsg) szembeni vagyonjogi kereseteknl
a Kzigazgatsi Brsg szubszidirius hatskrt kapott. Ha egy ilyen
gyben sem a rendes brsgok, sem az Alkotmnybrsg nem rendelkezett hatskrrel, neki kellett eljrnia.999 Mr nem szubszidirius, hanem
ltalnos hatskrknt a Kzigazgatsi Brsg dnttt a szvetsg, tagllam, krzet, kzsg nevben eljr szemlyek ltal okozott krok miatt
benyjtott keresetekrl,1000 valamint ezek alkalmazottainak kzszolglati
viszonybl ered jogvitiban, ha azok vagyonjogi ignyt rintettek.1001
158. Kasszcis, vagy reformatrius jogkr? A krds mg a
Kzigazgatsi Brsg elz pontban trgyalt hatskrt rinti, de rdemes
kln paragrafusban trgyalni. A Kzigazgatsi Brsgrl szl 1875-s
trvny kapcsn rintettk, hogy az csak kasszcis jogkrt biztostott,
vagyis a trvnysrt hatrozatokat a bri frum megsemmisthette,1002
az j hatrozat meghozatala azonban az rintett kzigazgatsi hatsg
feladata (jogosultsga) volt. A brsgnak arra nem volt kompetencija,
hogy a hatrozatot megvltoztassa (reformatrius jogkr). [Ld. 154.]
Az 1920-as alkotmny azonban jelents vltozst hozott. Az alkotmny 133. cikkelye fszablyknt a kasszcis jogkrt jellte meg,1003 de
a (3) bekezds az albbi rendelkezst tartalmazta: Abban az esetben, ha
trvny a hatrozat, vagy rendelkezs meghozatalt nem bzza a kzigazgatsi hatsg szabad mrlegelsre, a Kzigazgatsi Brsg az gyben
igazgatson bell is van egy bels trvnyessgi felgyelet, a kzigazgatsi szervek dntsei egy felettes kzigazgatsi hatsgnl megtmadhatak. A jogsrtsek jelentsebb rszt mr ezzel a jogorvoslattal ki lehet szrni, gy ha ennek
ktelez az ignybe vtele, akkor a Kzigazgatsi Brsg el lnyegesen kevesebb gy fog kerlni. Ez a grdlkeny mkdst mindenkppen elsegti.
999 B-VG 1929. 131. cikkely (1) bekezds.
1000 B-VG 1929. 131. cikkely (2) bekezds, 133. cikkely (5) bekezds.
1001 B-VG 1929. 132. cikkely (1) bekezds a. pont, 133. cikkely (5) bekezds.
1002 Gesetz vom 22. October 1875, betreffend die Errichtung eines
Verwaltungsgerichtshofes. [RGBl (sterr.) 1876/36] 2. (2) bekezds; Stipta
(1998b) i. m. 356.
1003 B-VG 1920. 133. cikkely (1) bekezds.

227

maga is dnthet.1004 Ez pedig annyit jelentett, hogy a kzigazgatsi hatsgok szabad mrlegels alapjn hozott dntsein kvl brmely gyben a
Kzigazgatsi Brsg adott gyben eljr tancsa dnttte el, hogy a megtmadott kzigazgatsi hatrozatot megsemmisti, vagy megvltoztatja.
Az 1925-s alkotmnynovella a reformatrius jogkrt jelentsen beszktette, mindssze egy esetben tette lehetv. Szablysrtsi brsgok
esetn nem csak a jogalapot, vagy a megllapts trvnyessgt, hanem
a brsg arnytalanul magas mrtkt is vitatni lehetett a Kzigazgatsi
Brsg eltt.1005 Ha ezen utbbi tpus panasznak a brsg helyt adott,
akkor a brsg mrtkt sajt hatskrben megllapthatta (cskkenthette).1006 Ez egy olyan eset volt, ahol a kasszcis jogkr nem lett volna
clravezet. A kzigazgatsi hatsg ltal megllaptott szablysrtst az
illet elkvette, a kiszabott brsg a trvny ltal lehetv tett keretek kztt volt, csak ppen arnytalanul magas. Kasszcis jogkr esetn lehet,
hogy a brsgnak tbbszr is meg kell semmistenie a hatrozatot, mire
az rintett kzigazgatsi hatsg a kell szintre mrskli a brsgot.1007
Az 1929-es alkotmnynovella rdemben nem vltoztatta meg a
reformatrius jogkr 1925-s, ers korltozst. A kzigazgatsi hatsgok trvnysrt hatrozatainak fellvizsglatra vonatkoz ltalnos hatskrnl tovbbra is csak kasszcis jog maradt.1008 Reformatrius jogkr
csak az ezen tli, specilis hatskrknl volt. Nyilvnvalan megmaradt
a szablysrtsi brsgok mrtknek elbb trgyalt leszlltsra vonatkoz jogostvnya.1009 Ezen tl az alkotmnynovella a Kzigazgatsi Brsg
rszre megllaptott j hatskrknl [ld. 157.] adott gydnt jogost1004

Der Verwaltungsgerichtshof kann in der Sache selbst entscheiden, soweit


nicht die Behrde nach den Bestimmungen des Gesetzes zur Entscheidung
oder Verfgung nach freiem Ermessen befugt ist. [B-VG 1920. 133. cikkely
(2) bekezds]
1005 B-VG 1925. 131. cikkely (1) bekezds.
1006 B-VG 1925. 132. cikkely (3) bekezds.
1007 Ha pldul az rintett kzigazgatsi hatsg kiszab egy 500 schillinges brsgot, s ezt a brsg tl magas volta miatt megsemmisti, egy msodik, 498
schillinges brsg kiszabsval a kzigazgatsi hatsg szablyosan jr el. rdemben azonban nem vltoztatott a dntsn. Ha a brsg a megsemmist
hatrozatban irnymutatst adhatna a brsg relis mrtkre, az tartalmilag
mr nem klnbzne a reformatrius jogkrtl. A hatrozatot ugyan formlisan a kzigazgatsi hatsg hozn, de a brsg mrtkrl gy is a brsg
dntene.
1008 B-VG 1929. 129. cikkely (1) bekezds, 133. cikkely (1) bekezds.
1009 B-VG 1929. 130. cikkely (2) bekezds, 133. cikkely (4) bekezds.

228

vnyt. Szndkosan kell gydnt elnevezst hasznlnunk, mert mint


nem rgen lthattuk, ezek nem is felttlenl kzigazgatsi hatrozatok fellvizsglatt jelentik. Ebben a konstellciban a kasszcis-reformatrius
fogalompr nem rtelmezhet. Ha a fl nem egy meghozott dnts trvnyessgnek fellvizsglatt kri, hanem egy el nem brlt gyben alapdntst, akkor nincs mit megsemmisteni, vagy megvltoztatni. Ebben a
brsg meghozza a dntst, ami tartalmilag igazbl a reformatrius jogkrrel azonos kompetencit jelent. Ilyen gydnt hatrozatokat hozott az
egyes llami egysgekkel (szvetsg, tagllam, krzet, kzsg) szemben
benyjtott tulajdonjogi keresetek,1010 illetleg az nevkben eljr szemlyek ltal okozott krok kapcsn, 1011 valamint a szvetsg, a tagllam,
a krzetek, vagy a kzsgek alkalmazottainak kzszolglati viszonybl
ered jogvitiban, ha azok tulajdonjogi ignyt rintettek.1012
A kasszcis-reformatrius jogkr problmja teht 1920 utn sem jutott nyugvpontra. Az 1875-s trvny kapcsn mr szba kerlt, hogy
a kasszcis jogkr cskkentheti Kzigazgatsi Brsg hatalmi slyt,
a reformatrius jogkr biztostsval ersteni lehetett volna pozciit.1013
Az 1920-as alkotmny meg is teszi ezt a lpst. Termszetesen nem teszi azt ktelezv, a brsg szabad beltsra bzza, hogy megsemmisti, vagy megvltoztatja az el utalt kzigazgatsi hatrozatokat. De ez
minden valsznsg szerint nem a vrt eredmnyeket hozza. Ez lehet az
oka annak, hogy az 1925-s alkotmnynovella szinte teljesen kihtrl a
reformatrius jogkr mgl. Azt csak egyetlen egy esetben hagyja meg,
s ismt a kasszcis jogkr vlik ltalnoss, s ebben az 1929-es alkotmnynovella sem hoz jelents vltozst.
159. Az alkotmnybrskods kezdetei Ausztriban. A kzigazgatsi
brskods kapcsn lthattuk, hogy Ausztria a kzjogi brskods tekintetben mr a XIX. szzadban mintallam volt. Mindezt visszaigazolja az
alkotmnybrskods gykereinek kutatsa is.
A miniszterek alkotmnyjogi felelssgnek rvnyestsre mr az
1848/49-es alkotmnyok egy kln kzjogi brsg fellltst vettk

1010 B-VG 1929. 131. cikkely (1) bekezds, 133. cikkely (5) bekezds.
1011 B-VG 1929. 131. cikkely (2) bekezds, 133. cikkely (5) bekezds.
1012 B-VG 1929. 132. cikkely (1) bekezds a. pont, 133. cikkely (5) bekezds.
1013 Stipta (1998b) i. m. 357.

229

tervbe.1014 1867-ben pedig erre a feladatra meg is szerveztk az llambrsgot.1015 Tbb llamban, gy pldul haznkban is, ekkor ezt a feladatot
mg a parlament msodik kamarjn bell alakult brsg ltta el.1016 Az
osztrk llambrsg tagjait a trvnyhozs kt hza vlasztotta, s azoknak trvnytud llampolgroknak kellett lennie.1017
Az alkotmnybrskodsnak azonban lnyegesen egyedlllbb elfutra volt az 1867-ben alaptrvnybe iktatott,1018 s tnylegesen 1869-ben
fellltott1019 Birodalmi Brsg. A testlet egyrszrl hatskri brsgknt mkdtt,1020 de emellett mg jelentsebb funkcija volt az alapjogi
brskods. Ezen utbbi alapjn a nevezett brsghoz fordulhatott brmely llampolgr, akinek politikai jogait megsrtettk, s minden ms rendelkezsre ll jogorvoslati lehetsget kimertett.1021
1919 janurjban Alkotmnybrsg (Verfassungsgerichtshof) elnevezssel fellltanak egy bri hatsgot, de ez lnyegben mg a rgi
Birodalmi Brsg kompetenciit vette t.1022 Az 1920-as alkotmnyban
rgztett testlet azonban mr lnyegesen szlesebb hatskrrel brt.

1014 Stipta (2005a) i. m. 110.; Stipta (2005b) i. m. 8687.


1015 Gesetz vom 25. Juli 1867, ber die Verantwortlichkeit der Minister fr die
im Reichsrathe vertretenen Knigreiche und Lnder. [RGBl (sterr.) 1867/101.]
16.; Brauneder (2001a) i. m. 161.
1016 Magyarorszgon miniszterek alkotmnyjogi felelssge esetben a Kpviselhz helyezte vd al az rintett minisztert, majd a Frendi Hzban megalakult
brsg tlkezett felette. [1848:III.tc. 3234.]
1017 Gesetz vom 25. Juli 1867, ber die Verantwortlichkeit der Minister fr die
im Reichsrathe vertretenen Knigreiche und Lnder. [RGBl (sterr.) 1867/101.]
16. (2) bekezds.
1018 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die Einsetzung eines
Reichsgerichtes. [RGBl (sterr.) 1867/143.]
1019 Gesetz vom 18. April 1869, betreffend die Organisation des Reichsgerichtes,
das Verfahren vor demselben und die Vollziehung seiner Erkenntnisse. [RGBl
(sterr.) 1869/44.]
1020 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die Einsetzung eines
Reichsgerichtes. [RGBl (sterr.) 1867/143.] 2. cikkely.
1021 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die Einsetzung eines
Reichsgerichtes. [RGBl (sterr.) 1867/143.] 3. cikkely b. pont; Brauneder
(2001a) i. m. 160.
1022 Gesetz vom 25. Jnner 1919 ber die Errichtung eines deutschsterreichischen
Verfassungsgerichtshofes. [StGBl 1919/48] Vittorelli i. m. 436.

230

160. Az Alkotmnybrsg szervezte. Az Alkotmnybrsg szervezetn bell elszr a testlet ltszmt kell ttekintennk, majd a brk
megbzatsi idejt, vlasztsuk (kinevezsk) rendjt, illetleg az sszefrhetetlensgi szablyokat kell vizsglat al vennnk. Mindezek eltt
azonban meg kell emlteni, hogy az Alkotmnybrsg a Kzigazgatsi
Brsghoz hasonlan egyfok brsg volt. Az egsz szvetsg terletn egy mkdtt belle, fellebbviteli brsga nem volt, dntsei azonnal
jogerss vltak.1023
Az Alkotmnybrsg pontos szervezett s mkdst csakgy,
mint a Kzigazgatsi Brsgt az alkotmny s egy kln trvny1024
szablyozta. A testlet pontos ltszmt maga az alkotmny kezdetben
nem hatrozta meg, csupn annyit rgztett, hogy elnkbl, alelnkbl s
szksges szm tagbl, illetleg pttagbl ll.1025 gy a ltszm megllaptsa a vgrehajtsi trvnyre maradt, amely szerint az elnk s az alelnk mellett tizenknt br s hat pttag alkotta a jeles bri frumot.1026
Az 1929-es alkotmnynovella ezt a rendelkezst vltozatlan bri ltszmmal az alkotmny rszv tette.1027
161. Az Alkotmnybrsg tagjainak vlasztsa (kinevezse). Az alkotmnybrkat s a pttagokat az 1920-ban megllaptott szablyok szerint a kt parlamenti kamara vlasztotta fele-fele arnyban.1028 A npkpviseleti kamara (Nemzeti Tancs) befolysa azonban nmileg nagyobb
volt, mert a testlet elnkt s alelnkt is vlasztotta.1029 Az 1925-s
alkotmnynovella az alkotmnybrk vlasztsnak rendjt nem rintette,
gy az 1920-ban magllaptott szablyok vltozatlanok maradtak.
Az 1929-es alkotmnynovella ltal vgrehajtott llamszervezeti vltozsok azonban az Alkotmnybrsgot sem hagytk rintetlenl, a parlamentnek csak rszbeni jellsi joga maradt, az Alkotmnybrsg tagjai
llamfi kinevezssel nyertk megbzatsukat. A testlet elnkre s alelnkre, valamint hat brra s hrom pttagra a Szvetsgi Kormny,
1023 Neumann-Ettenreich i. m. 68.
1024 Bundesgesetz vom 13. Juli 1921 ber die Organisation und ber das Verfahren
des Verfassungsgerichtshofes [BGBl 1921/364.]
1025 B-VG 1920. 147. cikkely (2) bekezds.
1026 K elsen (1922b) i. m. 267.
1027 B-VG 1929. 147. cikkely (1) bekezds Adamovich (1932) i. m. 240.
1028 B-VG 1920. 147. cikkely (3) bekezds.
1029 B-VG 1920. 147. cikkely (3) bekezds K elsen (1922b) i. m. 267.

231

hrom brra s kt pttagra a Nemzeti Tancs, hrom brra s egy pttagra pedig a Szvetsgi Tancs tehetett javaslatot. A parlamenti kamark
elterjesztsnl ktelez hrmas jells volt, vagyis minden egyes megrlt helyre hrom jelltet kellett lltani, akik kzl a Szvetsgi Elnk
vlasztotta ki a kinevezend szemlyt.1030
162. Az sszefrhetetlensgi szablyok s a kpestsi felttelek (a
depolitizls hinya). A tisztsg elnyersnek mdja mellett lnyeges
krds, hogy kik vlaszthatak, illetleg 1929 utn kik nevezhetek ki az
Alkotmnybrsg tagjv. Az alkotmny 1920-ban elfogadott szvegvltozata semmilyen korltozst nem llaptott meg, sem sszefrhetetlensgi szablyokat, sem kpestsi feltteleket nem rgztett.1031
A mr korbban emltett kln trvny azonban lefektetett bizonyos
sszefrhetetlensgi szablyokat. gy a testlet tagjai nem lehettek sem
a Szvetsgi Kormnynak, sem valamely tagllam kormnynak tagjai,
valamint legalbb nyolc tag s ngy pttag nem lehetett sem a Nemzeti
Tancsnak, sem a Szvetsgi Tancsnak, sem valamely tagllam orszggylsnek tagja.1032 Ez viszont jelentette azt is, hogy a parlamenti s
az alkotmnybri mandtum kztt nem volt teljes sszefrhetetlensg.
Ngy alkotmnybr s kt pttag kzlk is kikerlhetett. Az 1925-s
alkotmnynovella annyi vltozst hozott, hogy ezeket az sszefrhetetlensgi szablyokat beemelte az alkotmny szvegbe.1033
Ezek azonban csak sszefrhetetlensgi szablyok voltak, kpestsi
felttele tovbbra sem volt a hivatal elnyersnek. A brknak nemhogy
valamifle kiemelt jogszi kvalitssal (egyetemi tanr, tbb vtizedes
szakmai tapasztalat, stb.) nem kellett rendelkeznik, hanem egyltaln
mg jogszi vgzettsg sem volt szksges a hivatal elnyershez. Az Alkotmnybrsg az 1929-es alkotmnynovellig laikus brsg volt.
Br a laikus elemeknek a kzjogi brskodsba val bevonsa nem
plda nlkli, az Alkotmnybrsgra vonatkoz szablyozs tlzottan
megenged volt. Klnsen Ausztriban, ahol mr 1867-ben sem enged1030 B-VG 1929. 147.cikkely (2) bekezds Walter i. m. (1972a) i. m. 711.; Adamovich
(1932) i. m. 240.; Zeller (2007) i. m. 143.
1031 B-VG 1920. 147. cikkely (1)(3) bekezds.
1032 Bundesgesetz vom 13. Juli 1921 ber die Organisation und ber das Verfahren
des Verfassungsgerichtshofes [BGBl 1921/364.] 1. (2) bekezds; K elsen
(1922b) i. m. 267.
1033 B-VG 1925. 147. cikkely (4) bekezds Adamovich (1927) i. m. 249.

232

tek be laikus elemeket. A korbban emltett llambrsgnl,1034 vagy a


Birodalmi Brsgnl1035 is csak szakrtelemmel br szemlyek voltak
kinevezhetk. Az llambrsgi megbzats a parlamenti tagsg kztt
sszefrhetetlensg is fennllt.1036
Az alkotmnybrskods kapcsn teht ugyanaz a krds merlt fel,
mint a kzigazgatsi brskodsnl. Vajon szervezeten kvlre kell-e helyezni a trvnyessgi (alkotmnyossgi) felgyeletet. [Ld. 154. ] Ausztriban 1920-ban az a vlasz szletett, hogy nem. Ez a szisztma azonban
nem hozta meg a vrt eredmnyeket, gy az 1929-es alkotmnynovella
ersen a depolitizls irnyba mozdult el.
163. Az Alkotmnybrsg depolitizlsa (1929). Az Alkotmnybrsg depolitizlsban a jelents lpst teht az 1929-es alkotmnynovella
hozta meg. Ez a vgrehajt s a trvnyhoz hatalom minden pontjn
sszefrhetetlensget mondott ki az alkotmnybri megbzatssal,1037 s
ezen kvl a politikai prtok alkalmazottaira, illetleg funkcionriusaira
is kimondta az sszefrhetetlensget.1038 A bri fggetlensgre vonatkoz rendelkezseket is kiterjesztette rjuk.1039 Az Alkotmnybrsg elnke s alelnke tekintetben az sszefrhetetlenn nyilvntott tisztsgek
korbbi betltse esetre vonatkozan is tilalmat llaptott meg.1040
1034 Gesetz vom 25. Juli 1867, ber die Verantwortlichkeit der Minister fr die
im Reichsrathe vertretenen Knigreiche und Lnder. [RGBl (sterr.) 1867/101.]
16. (2) bekezds.
1035 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die Einsetzung eines
Reichsgerichtes. [RGBl (sterr.) 1867/143.] 5. cikkely (2) bekezds.
1036 Gesetz vom 25. Juli 1867, ber die Verantwortlichkeit der Minister fr die
im Reichsrathe vertretenen Knigreiche und Lnder. [RGBl (sterr.) 1867/101.]
16. (2) bekezds.
1037 Az alkotmnynovella legersebben a trvnyhozs tagjaira koncentrlt. Itt
ugyanis mg a parlamenti mandtumrl trtn lemondssal sem kerlhetett
be valaki az Alkotmnybrsg tagjai kz. Az sszefrhetetlensg ugyanis a
lemondst kveten mindaddig fennllt, amg az adott npkpviseleti szerv
vlasztsi ciklusa le nem jrt. [B-VG 1929. 147. cikkely (4) bekezds]
1038 B-VG 1929. 147. cikkely (4) bekezds Adamovich (1932) i. m. 241.
1039 B-VG 1929. 147. cikkely (6) bekezds.
1040 B-VG 1929. 147. cikkely (5) bekezds Az Alkotmnybrsg elnkv s alelnkv csak olyan szemly volt kinevezhet, aki a megbzats elnyerse eltt
legalbb ngy vig semmilyen sszefrhetetlenn nyilvntott tisztsget nem
tlttt be. [B-VG 1929. 147. cikkely (5) bekezds]

233

Az 1929-es novella jelents vltozst hozott abban is, hogy meghatrozott kpzettsghez kttte az alkotmnybri megbzatst.1041
A depolitizlsnak fontos eleme volt a vlasztsi (kinevezsi) rend
megvltoztatsa is. A Kzigazgatsi Brsg kapcsn magyar sszefggsekkel megindokolva1042 mr rintettk, hogy a vlaszts az tpolitizltsg, a kinevezs pedig a depolitizls irnyba hat. [Ld. 156.] A ktelez hrmas jells [ld. 161.] azt a clt szolglta, hogy a parlamenti erk
ne tudjk kompromisszumok tjn az alkotmnybri sttuszokat egyms
kztt sztosztani. Ha a hrom jellt kzl a Szvetsgi Elnk szabadon
vlaszthat, akkor a parlamentnek kockzatos politikafgg szemlyeket
jellni. Ha a nagyobb politikai erk mindegyike egy-egy prtfgg jelltet erltet be a hrmas csoportba, akkor az llamf szabad beltsra
bzza, st igazbl rknyszerti, hogy valamelyik ernek kedvezzen. Ebben a szisztmban prtsemleges szemlyek jellse a clszer.
Persze ez a kinevezsi rend is kijtszhat volt, ha kt bri helyre egyszerre jellnek, s a kt nagy politikai tbor megllapodik, hogy egyikre az
egyik, a msikra pedig a msik tbor adja mindhrom jelltet. A Szvetsgi Kormny rszrl pedig nem volt ktelez hrmas jells, ami egybknt felesleges is lett volna. Itt ugyanis lehetsg nylt volna az azonos
kaliber szemlyek jellsre, ami a tbbes jellst kiresti. Az Alkotmnybrsg mkdsnek 1933-as ellehetetlentse [ld. 225.] azonban
azt mutatta, hogy a testletet nem sikerlt teljesen depolitizlni.
Pedig a depolitizls megvalstshoz egy elg slyos lps is szksges volt. A hivatalban lv alkotmnybrk mandtumt meg kellett
szntetni, s a megrlt sttuszokat az j szablyok szerint feltlteni.1043
1041 Az elnknek, az alelnknek, valamint a tagoknak s a pttagoknak egyarnt
jog- s llamtudomnyi vgzettsggel, s ezt kveten legalbb tzvi, ilyen
vgzettsghez kttt munkakrben eltlttt gyakorlati idvel kellett rendelkeznik. [B-VG 1929. 147. cikkely (3) bekezds; Adamovich (1932) i. m. 240.] A
Szvetsgi Kormny s a parlamenti kamark ltal tett elterjesztsek kztt
klnbsg volt abban, hogy az utbbiaknak ktelez hrmas jellst kellett
tenni, s a Szvetsgi Elnk ezek kzl szabadon vlaszthatott. A Szvetsgi
Kormny minden megresed helyre egy szemlyt javasolt, vagyis a Szvetsgi Elnknek lnyegesen kisebb volt a mozgstere. Ugyanakkor a kormny
rszre nem csak a jogi vgzettsg s a tz ves szakmai gyakorlat llt elterjesztsi felttelknt. A javasolt szemlyeket csak hivatsos brk, kzigazgatsi tisztviselk, illetleg a jogi karok professzorai kzl vlaszthatta meg.
[B-VG 1929. 147. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1932) i. m. 240.]
1042 Stipta (2005a) i. m. 108120.; Stipta (2005b) i. m. 8594.
1043 VG 1929. 25.

234

Hamarosan rinteni fogjuk ugyanis, hogy az alkotmnybrk megbzatsa lethossziglan szlt,1044 nyugdjkorhatrt is csak az 1929-es alkotmnynovella vezetett be.1045 Ha csak a megrl sttuszokat tltik fel az j
szablyok szerint, akkor a depolitizls irnyba tett lpsek vtizedekig
tartottak volna.
164. . Az alkotmnybrk munkajogi sttusza elg rdekes volt. Az
ilyen fontos kzjogi llsokkal kapcsolatban ltalban megkvnjk, hogy
az azt betlt szemlyek ms keres tevkenysget ne folytassanak. Ausztriban azonban mg a depolitizlst kimond 1929-es alkotmnynovella
utn is jelents sajtossga maradt az Alkotmnybrsgnak, hogy tagjai nem voltak ktelesek ffoglalkozsknt folytatni alkotmnybri tevkenysgket.1046 Mandtumuk elnyerse utn amennyiben arra nem volt
sszefrhetetlensg megllaptva korbbi llsukat megtarthattk.
165. Az Alkotmnybrsg bels mkdse. A sajtos munkajogi sttuszuk [ld. 164. ] a mkdsi rendre is kihatott, az gyek elksztsvel ugyanis nem foglakozott mindegyik br. Az Alkotmnybrsg sajt
tagjai kzl hromvi idtartamra lland referenseket vlasztott.1047
Ezek szmt a trvny nem hatrozta meg, nyilvnvalan az gyforgalom dntte el. Ha szmukat a testlet elnke nem tartotta elegendnek,
sajt hatskrben is adhatott lland referensi megbzst.1048
Az elnknek elkszts vgett az lland referensek kztt kellett
az gyeket kiszignlni,1049 a referensi megbzssal nem rendelkez tagok
csak a trgyalsi napokra jrtak be. Nem szabad megfeledkeztnk mg
arrl sem, hogy a megbzats mellk foglakozsknt trtn elltsa mkdkpessgi problmkat okozhatott, ha a brk egyb elfoglaltsgaik
1044 B-VG 1920. 147. cikkely (3) bekezds Lehner i. m. 301.; A damovich (1927)
i. m. 249.
1045 B-VG 1929. 147. cikkely (6) bekezds Walter (1972a) i. m. 714.; Adamovich
(1932) i. m. 241.
1046 Walter (1972a) i. m. 710.
1047 Bundesgesetz vom 13. Juli 1921 ber die Organisation und ber das Verfahren
des Verfassungsgerichtshofes [BGBl 1921/364.] 2. (1) bekezds; Adamovich
(1932) i. m. 241.
1048 Bundesgesetz vom 13. Juli 1921 ber die Organisation und ber das Verfahren
des Verfassungsgerichtshofes [BGBl 1921/364.] 2. (1) bekezds.
1049 Bundesgesetz vom 13. Juli 1921 ber die Organisation und ber das Verfahren
des Verfassungsgerichtshofes [BGBl 1921/364.] 15..

235

miatt tl gyakran tvol maradtak az lsektl. Ezrt mr az 1925-s alkotmnynovella lehetv tette, hogy a testlet az lsektl rendszeresen
tvol marad tagjnak mandtumt megszntesse.1050
166. Az alkotmnybrk javadalmazsa. A krdst az alkotmnybrsgi trvny szablyozta, amely figyelembe vette a munkajogi sttusz
kapcsn megbeszlteket. Havi illetmnyre csak a testlet elnke s alelnke, valamint az lland referensek [ld. 165.] voltak jogosultak. Az illetmny sszege megegyezett a nemzeti tancsi kpviselk tiszteletdjval,
amelyhez az elnk mg 50, az alelnk pedig 25%-os illetmnyptlkra
volt jogosult.1051 Az Alkotmnybrsg tbbi tagja csak napidjat kapott,
amely az lland referensek havi illetmnynek, vagyis a nemzeti tancsi
kpviselk tiszteletdjnak 1/20-ad rsze volt.1052 Ez minden lsnapon
val rszvtel utn jrt.
Az illetmnyek ad-, illetk-, s vgrehajtsmentesek voltak.1053
167. Az Alkotmnybrsg tagjainak megbzatsi ideje. Az alkotmnybrk megbzatsa hatrozatlan idre szlt, s kezdetben ktelez
nyugdjkorhatr sem volt. Mindez annyit jelentett, hogy megbzatsuk
lethossziglan tartott.1054 Az 1929-es alkotmnynovella vezette be a 70
ves nyugdjkorhatrt,1055 de vlasztsi ciklus tovbbra sem volt, ha valakit megvlasztottak alkotmnybrv, az 70 ves korig betlttte a hivatalt.

1050 A mandtum visszavonsnak lehetsge szigor megjelensi ktelezettsget


vont maga utn. Amennyiben valamelyik br kell kiments nlkl hrom
egymst kvet lsen nem jelent meg, az alkotmnybrsg kizrhatta tagjai
sorbl. [B-VG 1925. 147. cikkely (5) bekezds]
1051 Bundesgesetz vom 13. Juli 1921 ber die Organisation und ber das Verfahren
des Verfassungsgerichtshofes [BGBl 1921/364.] 4. (1)(2) bekezds.
1052 Bundesgesetz vom 13. Juli 1921 ber die Organisation und ber das Verfahren
des Verfassungsgerichtshofes [BGBl 1921/364.] 5. (1)(2) bekezds.
1053 Bundesgesetz vom 13. Juli 1921 ber die Organisation und ber das Verfahren
des Verfassungsgerichtshofes [BGBl 1921/364.] 5. (3) bekezds.
1054 B-VG 1920. 147. cikkely (3) bekezds Lehner i. m. 301.; A damovich (1927)
i. m. 249.
1055 B-VG 1929. 147. cikkely (6) bekezds Walter (1972a) i. m. 714.; Adamovich
(1932) i. m. 241.

236

Csak rdekessgknt a kt 1918 eltti kzjogi brsggal sszehasonltva, a Birodalmi Brsg tagjainak megbzatsa lethossziglan szlt,1056 az
llambrsg tagjai viszont hat vre,1057 vagyis hatrozott idre.
168. Az indtvnyozk kre (az llampolgri panasz hinya). A mkds msik fontos jellegzetessge, hogy az osztrk alkotmnybrskods
nem ismeri az llampolgri panasz intzmnyt. Ez annyit jelent, hogy
indtvnyt csak a jogvitban kzvetlenl rintettek terjeszthettek el,1058
ltalnos llampolgri panaszjog nem volt.1059 Emellett az Alkotmnybrsg azon trvnyek alkotmnyossgt, amely alapjn egy adott dntst
meghozta, hivatalbl is vizsglhatta.
169. Az Alkotmnybrsg hatskrben az alkotmnynovellk nem
hoztak olyan jelents vltozst, mint azt pldul a tagok vlasztsa (kinevezse) tern tapasztalhattuk. [Ld. 161.] Napjainkban is fennll hatskreit mr az alkotmny 1920-as szvegvltozata tartalmazta, a ksbbi
mdostsok csak pontostottk ezeket, de jelents mdostsokat nem
tettek rajta.
A hrom autonm llamhatalmi egysg (szvetsg, tagllamok, helyi
nkormnyzatok) kztt felmerlhettek olyan vagyonjogi vitk, amelyekben a rendes brsgoknak nem volt hatskrk. Ebben az esetben a dntst az Alkotmnybrsg el utaltk.1060
1056

Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die Einsetzung eines


Reichsgerichtes. [RGBl (sterr.) 1867/143.] 5. cikkely (1) bekezds.
1057 Gesetz vom 25. Juli 1867, ber die Verantwortlichkeit der Minister fr die
im Reichsrathe vertretenen Knigreiche und Lnder. [RGBl (sterr.) 1867/101.]
16. (2) bekezds.
1058 Lehner i. m. 300.
1059 Ha a hatlyos magyar alkotmnyt vizsgljuk, az Alkotmnybrsg eljrst
brki kezdemnyezheti. [MKA 32/A. (3) bekezds] Ez nem vonatkozik az
Alkotmnybrsg minden hatskrre, pldul elzetes normakontrollt csak
a kztrsasgi elnk krhet. A legfontosabb hatskrknl (utlagos normakontroll, alkotmnyjogi panasz, mulasztsban megnyilvnul alkotmnyellenessg) azonban ltalnos llampolgri panasz rvnyesl. [KukorelliPapp
Takcs i. m. 449.]
1060 B-VG 1920. 137. cikkely; Adamovich (1947) i. m. 293294.; Az alkotmnynovellk hatsa az Alkotmnybrsg hatskrre taln ennl a cikkelynl szemlltethet a leginkbb. Ezt a rszt (137. cikkely) ugyanis mindkt alkotmnynovella
(1925, 1929) teljesen jrafogalmazta, anlkl viszont, hogy a jelentstartalmt
megvltoztatta volna. Mindkt alkalommal pontostottk a szveget.

237

Az Alkotmnybrsg msodik fontos feladatkre a hatskri brskods elltsa volt. A polgri tpus llam a hatalmi gak megosztsra
pl, amelynek kvetkezmnye, hogy az llampolgrok napi gyeit intz bri s a kzigazgatsi hatsgoknak nem lehet kzs felettes szervk.1061 Ennek kvetkezmnye, hogy a kztk kialakul hatskri vitk
eldntsre specilis eljrst kell kidolgozni, egy kln hatskri brsgot kell fellltani.1062 Ausztriban ezt a feladatot az Alkotmnybrsg
ltta el.1063 Ezen kvl ugyan az elztl eltren nem szksgszer
mdon, de a bri hatsgok kztt is kialakulhatnak hatskri vitk.
Ezek elbrlst Ausztriban szintn az Alkotmnybrsg el utaltk.1064
A hatskri vitk harmadik tpusa csak a szvetsgi llamokra jellemz.
A szvetsg s a tagllamok kztti, illetleg a tagllamok egyms kztti hatskri vitinak eldntsre is kellett egy klnbrsg. Ezt szintn
az Alkotmnybrsg kompetencijba utaltk.1065 A hatskri brskods
1061 Amennyiben a hatskri vitba kevered hatsgoknak van kzs felettes
szervk, akkor elvileg nem kell hatskri brsg el utalni az gyet, hanem a
kzs felettes szervk elbrlhatja azt.
1062 Magyarorszgon 1907-ben ezrt lltottk fel a Hatskri Brsgot.
[1907:LXI. tc.]
1063 B-VG 1920. 138. cikkely (1) bekezds a. pont; Adamovich (1947) i. m. 295
296.; Lehner i. m. 300.
1064 B-VG 1920. 138. cikkely (1) bekezds b. pont Adamovich (1947) i. m. 296.;
Lehner i. m. 300. A brsgi szervezeten bell akkor alakulhatnak ki hatskri
vitk, ha a rendes brsgok mellett mkdnek n. klnbrsgok. A rendes
brsgokhoz tartoz kt bri frum kztti hatskri vitt ugyanis el tudja
dnteni a kzs felettes brsguk. Vgs soron a Legfelsbb Brsg minden
rendes brsgnak felettes brsga, gy ha ms kzs felettes bri szervet nem
is tallunk, a Legfelsbb Brsg biztos eldntheti a hatskri vitt. A kln brsgok (kzigazgatsi brskods, munkagyi brskods stb.) lnyege viszont
ppen az, hogy kiszaktjk ket a rendes brsgok szervezeti rendszerbl.
Amennyiben kln brsg s rendes brsg kztt alakul ki hatskri vita, ezt
egy kln hatskri brsg el kell utalni. Ugyangy kell eljrni, ha mindez kt
klnbrsg kztt alakul ki. Tekintettel arra, hogy a nmet, illetleg osztrk
brsgi szervezet Eurpban a legtbb klnbrsgot tartalmazta, gy Ausztriban a hatskri brskodsnak ez fontos eleme volt. rdekes krds mg az
Alkotmnybrsg s ms klnbrsg, vagy rendes brsg kztti hatskri
vitk eldntse. Erre mg egy kln hatskri brsgot nem lltottak fel, ezeket a vitkat maga az a Alkotmnybrsg dnttte el.
1065 B-VG 1920. 138. cikkely (1) bekezds c. pont Adamovich (1947) i. m. 296
298. Ezek a hatskri vitk a prhuzamknt sokszor emlegetett Nmetorszgban sem voltak ismeretlenek. 1867 s 1918 kztt azonban mg nem lltottak fel klnbrsgot, hanem a tagllamok kzssgt kpvisel Szvetsgi
Tancs dnttte el ezeket a jogvitkat. [Szab (2002) i. m. 122.] 1919 utn

238

egybknt nem j kelet funkci, nem rg rintettk [ld. 159 ], hogy a


Birodalmi Brsg mr elltott ilyen feladatot a csszrsg idejn.1066
A harmadik hatskr a jogszablyokkal kapcsolatban gyakorolt normakontroll volt. Ennek keretben egyrszrl vizsglhatta a rendeletek
trvnyessgt.1067 A jogforrsi hierarchibl ered szigor rend miatt
a rendeletek trvnnyel ellenttes szablyt nem tartalmazhattak, ha az
Alkotmnybrsg ilyet llaptott meg, az adott rendeletet megsemmisthette,1068 s ugyangy tehetett az alkotmnysrt trvnyekkel szemben
is.1069 Mivel az igazsgszolgltats kizrlagos szvetsgi gy volt, a tagllamok sajt alkotmnyuk vdelmre nem llthattak fel ilyen kzjogi
bri frumot. Ebbl kvetkezen a tagllami jogforrsok alkotmnyossgnak vizsglata is a hatskrbe tartozott: ugyangy vizsglhatta a
tagllami rendeletek trvnyessgt,1070 illetleg a tagllami trvnyek
alkotmnyossgt.1071 A jogszablyokkal kapcsolatos normakontroll krbl a rendeletek trvnyessgnek vizsglata mr ltezett 1918 eltt is,
azt Magyarorszghoz hasonlan1072 a rendes brsgok lttk el.1073
A trvnyek alkotmnyellenessgnek megllaptsa viszont j hatskr
volt, s Eurpban szinte egyedlll. ltalnos trvnymegsemmistsi
joga ezen kvl csak a Csehszlovkiban fellltott Alkotmnybrsgnak
volt.1074 rdekes azonban, hogy szaki szomszdunknl kizrlag a trazonban fellltottk a mr tbbszr emltett Nmet Birodalom llambrsgt (Staatsgerichtshof fr das Deutsche Reich), amelynek egyik f feladata a
Birodalom s tagllamai, illetleg az egyes tagllamok kztt felmerlt hatskri vitk eldntse volt. [Szab (2002) i. m. 230231.]
1066 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die Einsetzung eines
Reichsgerichtes. [RGBl (sterr.) 1867/143.] 2. cikkely.
1067 B-VG 1920. 139. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 342.; Brauneder
(2001a) i. m. 223.; Lehner i. m. 300.
1068 Neumann-Ettenreich i. m. 74.; Adamovich (1947) i. m. 298299.
1069 B-VG 1920. 140. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 318324.; Brauneder
(2001a) i. m. 223.; Lehner i. m. 300.; Adamovich (1947) i. m. 303309.
1070 B-VG 1920. 139. cikkely (1) bekezds.
1071 B-VG 1920. 140. cikkely (1) bekezds.
1072 A bri hatalomrl szl 1869:IV.tc. 19. (2) bekezdse kimondta: A rendesen
kihirdetett trvnyek rvnyt ktsgbe nem veheti, de a rendeletek trvnyessge felett egyes jogesetekben a bir tl.
1073 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, ber die richterliche Gewalt.
[RGBl. (sterr.) 1867/144.] 7. cikkely 2. mondat.
1074 Sander i. m. 454457.

239

vnyek alkotmnyellenessgnek megllaptst utaltk az Alkotmnybrsg hatskrbe,1075 a rendeletek trvnyessge felett mg a rendes
brsgok tltek.1076 Ez igazbl az alkotmnyvd frum fellltsnak
kiss sajtos folyamatbl eredt.1077
Az osztrk Alkotmnybrsg negyedik hatskre a vlasztsi brskods volt.1078 A testlet hatskrbe tartozott a Nemzeti Tancs, a Szvetsgi Tancs, a tagllamok orszggylsei, valamint minden ms npkpviseleti szerv1079 vlasztsval, illetleg a npi kezdemnyezssel s
a npszavazsokkal sszefgg jogvitk elbrlsa. A Szvetsgi Elnk
kzvetlen vlasztsnak 1929-es bevezetse utn rtelemszeren az ebbl ered vitk elbrlst is az Alkotmnybrsg el utaltk.1080
1075
1076
1077

Sander i. m. 456.
Csehszlovkia 1920. 102. cikkely 1. mondat; Sander i. m. 453.
Maga az 1920-as csehszlovk alkotmny az Alkotmnybrsgrl nem szlt. Erre
vonatkoz rendelkezst az alkotmny hatlybalptetsrl szl 1920. februr
29-i trvny II. cikkelyben tallhatunk [Gesetz womit die Verfassungsurkunde
der tschechoslowakischen Republik eingefhrt wird. Vom 29. Februar 1920
(Gesetz Nr. 121/1920)] Ez a trvny az Alkotmnybrsg feladataknt a trvnyek alkotmnyossgnak vizsglatt jelli meg, s amikor fellltjk a testletet, ezt az egyetlen hatskrt adjk neki. [Sander i. m. 454456.]
1078 B-VG 1920. 141. cikkely.
1079 A minden ms npkpviseleti szerv alatt elssorban a helyi nkormnyzatokat kell rtennk.
1080 Adamovich (1947) i. m. 309312. A vlasztsi brskods tisztn bri tra
trtn terelse a kt vilghbor kztti idszakban mg nem volt ltalnosnak mondhat szably. A polgri tpus llammkds kezdeti idszakban a
vlasztsi brskodsbl ered feladatokat maga a vlasztand testlet (alshz) ltta el. Msodik lpsknt a trvnyhozs s valamely bri testlet ltal
kzsen deleglt vegyes brsg. S utols lpsknt jelent meg a tisztn bri
hatsg, mint a vlasztsi jogvitkat eldnt szerv. Nmetorszgban pldul a kt vilghbor kztt mg csak a msodik lpcsknt emltett vegyes
brsg ltezett. [Szab (2002) i. m. 178179.] A tisztn bri t biztostsa
esetn is felmerl a krds, hogy azt a rendes brsgok el utaljk, vagy kzjogi brskods krben tartsk. Logikailag az utbbi krhz tartozik, hiszen
a vlasztsok krl felmerlt jogvita kzjogi jellege nem vitahat. Lnyeges
szempont viszont az is, hogy gyorsan el kell ket brlni, s egy idpontban
viszonylag nagy szmban is elfordul esetrl lehet sz. Ezrt az Alkotmnybrsg el utalsa kiss kockzatos lehet, hiszen ez kis ltszm testlet. Ebben az esetben a Kzigazgatsi Brsg alkalmazsa taln clszerbb, mert
annak sok tancsa van, s gy grdlkenyebben meg tudja oldani a feladatot.
Ausztriban azonban ennek ellenre az Alkotmnybrsg hatskrbe utaltk
a feladat elltst. [A vlasztsi brskods ltalnos fejldsnek ttekintse
kapcsn ld. Ruszoly i. m. 1751.]

240

Az tdik hatskr az llambrsgi funkci volt, amely a vgrehajt hatalom tagjaival szembeni jogi felelssg1081 rvnyestst jelentette.
Ezeket az rintett llamhatalmi szervek kapcsn mr rszleteiben is megbeszltk. A Szvetsgi Elnkt az alkotmny megsrtse esetn a
kibvtett Szvetsgi Gyls1082 [ld. 119.], a Szvetsgi Kormny tagjait
pedig brmely trvny megsrtse esetn a Nemzeti Tancs1083 [ld.
141.] helyezhette vd al. A tagllami kormnyok tagjai trvnysrts,
vagy a szvetsg ltal meghatrozott kzigazgatsi feladatok elmulasztsa miatt voltak vd al helyezhetek. Trvnysrts esetn a tagllam
alkotmnyban meghatrozott szablyok szerint az illetkes orszggyls emelhetett vdat. Ugyanerre azonban a Szvetsgi Kormny is
jogosult volt, a szvetsgi ktelezettsgek elmulasztsrt pedig csak
helyezhette vd al a tagllami kormnyok valamely tagjt.1084 Nem olyan
rgen rintettk, hogy ez a kzjogi bri funkci szintn ltezett 1918
eltt is [ld. 159.], amelyet az llambrsg ltott el.1085
A hatodik s egyben utols alkotmnybrsgi hatskr a specilis kzigazgatsi brskods volt. rdemes megemlteni, hogy az alkotmnynak
az ezt szablyoz 144. cikkelyt mindkt alkotmnynovella tszvegezte.
Jelents tartalmi vltozst azonban nem fedezhetnk fel, folyamatosan
a rendelkezsek pontostsa trtnt. A korbbiakban emltettem, hogy a
kzigazgatsi hatsgok ltal elkvetett trvnysrtsek miatt fszablyknt a Kzigazgatsi Brsg eltt lehetett panaszt tenni.1086 [Ld. 157.]
Amennyiben viszont a kzigazgatsi hatsg dntse alkotmnyban biztostott alapjogot srtett, akkor az Alkotmnybrsghoz lehetett fordulni.1087 Ez nem volt prhuzamos hatskr a Kzigazgatsi Brsggal, hiszen a trvnysrt dnts nem srtett mindig alkotmnyos alapjogot is.
Az 1929-es alkotmnynovellval megllaptott szvegvltozat ttelesen
ki is mondta: az Alkotmnybrsg elutast dntse esetn a panaszos
1081 B-VG 1920. 142. cikkely.
1082 B-VG 1920. 63. cikkely 142. cikkely (2) bekezds a. pont Lehner i. m. 198.
Adamovich (1923a) i. m. 97. Adamovich (1927) i. m. 196197.
1083 B-VG 1920. 76. cikkely (1)(2) bekezds 142. cikkely (2) bekezds b. pont.
1084 Adamovich (1947) i. m. 309314.
1085 Gesetz vom 25. Juli 1867, ber die Verantwortlichkeit der Minister fr die
im Reichsrathe vertretenen Knigreiche und Lnder. [RGBl (sterr.) 1867/101.]
16.; Brauneder (2001a) i. m. 161.
1086 Neumann-Ettenreich i. m. 72.
1087 B-VG 1920. 144. cikkely (1)(2) bekezds.

241

krsre kln meg kell vizsglni, hogy a Kzigazgatsi Brsg eljrsa


indokolt-e. Ha az volt, az gyet t kellett helyezni.1088
A hatskri elhatrolst egybknt a Kzigazgatsi Brsg kapcsn
is rintettk [ld. 157.], s lthattuk, hogy nem ment knnyen a megolds.
Az egyes llamhatalmi egysgekkel (szvetsg, tagllam, krzet, kzsg)
kapcsolatos vagyonjogi vitknl pldul az 1929-es alkotmnynovella
a szubszidirius hatskr megllaptsval oldotta fel a problmt. [Ld.
157.] Akkor jrt el a Kzigazgatsi Brsg, ha a jogvita sem a rendes
brsgok, sem az Alkotmnybrsg hatskrbe nem tartozott.1089
170. Az Alkotmnybrsg tleteinek vgrehajtsa az alkotmny 1920as szvegvltozata szerint kizrlag a Szvetsgi Elnk feladata volt.1090
Az 1925-s alkotmnynovella a szvetsgi szervezds egyes egysgei
(szvetsg, tagllam, kzsg) kztti vagyonjogi vitkban hozott dntsek
vgrehajtst a rendes brsgok hatskrbe utalta,1091 minden ms dnts
vgrehajtsa azonban tovbbra is a szvetsgi llamf feladata maradt.1092
Az 1929-es alkotmnynovella mg annyiban erstette a Szvetsgi Elnk
kompetencijt, hogy az Alkotmnybrsg tleteinek vgrehajtshoz a
fegyveres erk ignybevtelt is megengedte.1093 [Ld. 126.]

VII. A tagllamok llamszervezete


171. A szvetsgi s a tagllami kompetencik az llamszervezet
meghatrozsban. Az Anschluss kapcsn mr rintettk a szvetgi
llamokon bell a tagllamok alkotmnyozsi autonmijnak krdst.
[Ld. 51.] Minl ersebb az alkotmnyozsi autonmia, annl kevesebb
szvetgi elrs vonatkozik a tagllamok llamszervezetnek felptsre. Nmetorszgban az 1919-es birodalmi alkotmny a tagllamok alaptrvnyeire vonatkozan csak nhny alapelvet llaptott meg.1094 [Ld.
1088 Adamovich (1947) i. m. 314316.
1089 B-VG 1929. 131. cikkely (1) bekezds.
1090 B-VG 1920. 146. cikkely.
1091 B-VG 1925. 146. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 314.
1092 B-VG 1925. 146. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 314.
1093 B-VG 1929. 146. cikkely (2) bekezds Adamovich (1932) i. m. 72.
1094 A Weimari Alkotmny megkvetelte az llamforma homogenitst, vagyis
minden tagllamnak ktelezen kztrsasgi llamformt kellett rgztenie.

242

51.] llamszervezetk felptst a rendes brsgok szervezetnek kivtelvel1095 minden tagllam nllan hatrozta meg.
Ausztriban viszont a szvetsgi alkotmny nem csak alapelveket, hanem tteles szablyokat is tartalmazott a tagllamokra vonatkozan. Ezek
azonban nem voltak kimertk, gy a tagllami alkotmnyoknak is jutott
szerep. Teht volt alkotmnyozsi autonmijuk, csak lnyegesen szkebbre szabottan, mint a korabeli Nmetorszgban. gy llamszervezetk trgyalsa kapcsn vegylni fognak a szvetsgi s a tagllami normk. Ebbl
kvetkezik az is, hogy a tagllamok llamszervezete rszben egyforma volt,
hiszen a szvetsgi normk mindenkire egysgesen vonatkoztak. A tma
trgyalsa kapcsn teht lesznek olyan elemek, amelyeket egysgesen trgyalunk, s lesznek olyanok, amelyeknl a tagllamokat egyenknt kell vizsglat al vennnk, hogy az adott autonm gykrt miknt szablyoztk.
172. Az igazsgszolgltats hinya. Mint a szvetsgi llamszervezet
kapcsn megtrgyaltuk, az igazsgszolgltats kizrlagos szvetsgi
hatskr volt1096 [ld. 74.], gy a tagllamok llamszervezetnek elemzskor ezt a krdst mellznnk kell. Ebbl ereden kizrlag a trvnyhoz
s a szkebb rtelemben vett vgrehajt (kzigazgatsi1097) hatalommal
fogunk foglalkozni.

A tagllamok trvnyhoz szerveit az ltalnos, egyenl, kzvetlen s titkos


vlasztjog alapjn kellett fellltani, s a vgrehajt hatalom gyakorlinak
ezen trvnyhozs bizalmt kellett brnia. Ezen tl az nkormnyzatok fellltsnl szintn megkvetelte a demokratikus vlasztsi rendszert. [WRV
17. cikkely (1)-(2) bekezds; Huber (1957/1990) i. m. 6. ktet 7273. Merkl
(1996) i. m. 353.]
1095 Az 1919-es birodalmi alkotmny a rendes brsgokra vonatkozan csak annyit
tartalmazott, hogy A rendes brskodst a Birodalmi Brsg s a tagllamok
brsgai vgzik. [WRV 103. cikkely] A mg 1877-ben kibocstott brsgi szervezeti trvny [Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877 RGBl
(deutsches) 41.] azonban a tagllami brsgok (Amtsgericht, Landgericht,
Oberlandesgericht) szervezeti felptst is szablyozta. Ez mindenkppen a
tagllamok llamszervezetre vonatkoz birodalmi elrs volt.
1096 B-VG 1920. 82. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 243.; Mezey
Szente i. m. 403.; Zeller (2007) i. m. 143.
1097 K elsen (1993) i. m. 229230.

243

173. A tagllami trvnyhozs szerveit a szvetsgi alkotmny hatrozta meg, gy az mindentt egysges volt.1098 A trvnyhoz hatalom gyakorlsra mindegyik tagllamnak a lakossga ltal vlasztott egykamars
orszggylst (Landtag) kellett fellltania.1099 Ennek elnevezse ugyan
Bcsben kzsgi tancs (Gemeinderat)1100 volt, de jogllst tekintve ez
is orszggylsnek szmtott.1101 Ennek eredete mg arra a specilis kapcsolatra vezethet vissza, amely a kezdeti idkben Bcs s Als-Ausztria
kztt fennllt.1102
A szvetsgi alkotmny br rszletesebb volt, mint Nmetorszgban
[ld. 51.] a trvnyhoz szervekre vonatkozan sem tartalmazott kimert szablyozst. A kvetkez -okban ltni fogjuk, hogy sok lnyeges
krds eldntsben meghagyta a tagllamok autonmijt.
174. Az orszggylsek ltszma. Az orszggylsek ltszmt az
1929-es alkotmnynovellig a szvetsgi alkotmny nem rgztette, gy
azt minden tagllam nllan llaptotta meg. A gyakorlatban a legkisebb
orszggyls (Salzburg) 26, a legnagyobb (Bcs) 120 kpviselbl llt.1103

1098 Az Anschluss kapcsn ttekintettk Nmetorszg tagllamainak a helyzett, s lthattuk, hogy ott a kzponti alkotmny nem hatrozta meg trvnyhozsuk szervezeti felptst. gy az is elfordulhatott, hogy egyik tagllamban
kt kamars, a msikban pedig egy kamars orszggyls volt.
1099 B-VG 1920. 95. cikkely (1) bekezds.
1100 L-VG Wien 1920. 116. cikkely (1) bekezds.
1101 Adamovich (1927) i. m. 157.
1102 Bcs kezdetben Als-Ausztria rsze volt, de azon bell specilis jogllst lvezett. Emiatt Als-Ausztria orszggylse ellenttben a tbbi tagllammal
kt kamars volt. Az els (tagllami) krit a Bcsen kvli terleteken vlasztottk, a msodik (vrosi) krit pedig Bcs lakossga. Meg voltak hatrozva bizonyos kzs gyek, amelyeket a kt kria egyttesen intzett, az ezen
kvlieket azonban mindkt orszgrsz kln intzte, s az egyes krik nll
trvnyeket hoztak benne. Az alkotmny azonban felhatalmazta ket, hogy
szuvern dntskkel, teht kzponti jvhagys nlkl, kt nll tagllamm alakulhatnak. [B-VG 1920. 108114. cikkely] Ez hamarosan meg is trtnt,
gy az 1925-s alkotmnynovella, mint oka fogyott rendelkezst, hatlyon kvl helyezte az Als-Ausztria s Bcs kapcsolatrl szl passzust.
1103 Az orszggylseik 1929 eltti ltszmnak megllaptsakor a tagllamok
ugyan tbb-kevsb figyelemmel voltak tnyleges nagysgukra, de az 1929es alkotmnynovella a pontos szmok rgztsvel ezt a lakossgszmmal arnyosabb tette.

244

Az 1929-es alkotmnynovella a lakossgszmtl fggen maximalizlta1104 az orszggylsek kpviseli ltszmt. Ez ugyan csak fels hatr volt,
teht kisebb ltszmot megllapthattak a tagllamok, de ezzel a lehetsggel nem nagyon ltek.1105 A msflmillinl nagyobb ltszm tagllamokra a korltozs nem vonatkozott. Ebbe a krbe egyedl Bcs tartozott, aki
tovbbra is szabadon llapthatta meg trvnyhoz szervnek ltszmt.1106
Ezt egybknt 1930-ban a szvetsgi alkotmny ltal kzvettett tendencit figyelembe vve a korbbi 120-rl 100 fre cskkentette.1107
175. Az orszggylsek vlasztsra vonatkozan a szvetsgi alkotmny a demokratikus alapelvek alkalmazst s a ktelez arnyos (lists) vlasztsi rendszer alkalmazst rta el: (az orszggyls) tagjait
az egyenl, kzvetlen, titkos s szemlyes vlasztjog alapjn, az arnyos
vlaszts elve szerint, a tagllami vlasztsi rendtartsok alapjn, az adott
tagllamban lland lakhellyel rendelkez szvetsgi polgrok (frfiak s
nk egyarnt) vlasztjk.1108
Teht ktelez volt az arnyos (lists) vlaszts alkalmazsa, de a tagllamok maguk dntttek a vlasztkerletek kialaktsrl. A Nemzeti
Tancs vlasztsa kapcsn sz volt arrl, hogy a lists vlasztkerletek nagysga befolysolhatja a mandtumszerzshez szksges szavazati arnyt. [Ld. 84.] Minl tbb vlasztkerletet alaktanak ki, egy-egy
kerletre annl kevesebb mandtum jut, hiszen egy fix szmot osztanak
tbb rszre. Minl kevesebb mandtum szerepel egy-egy listn, annl
1104 B-VG 1929. 95. cikkely (4) bekezds.
1105 Az albbi adatok az 1929 eltti kpviseli ltszmokat mutatjk, mgttk
zrjelben a novella utni maximlis szm. Salzburg volt a legkisebb, 26 (26)
fs orszggyls, ezt kvette Vorarlberg 30 (26) fs orszggylsvel, br lakossgszmt tekintve ezen utbbi tagllam kisebb volt Salzburgnl. Burgenlandnak orszggylse 32 (36) kpviselbl llt, Tirolt 40 (36), Karintit 42
(36), Stjerorszgt 56 (48), Fels-Ausztrit 60 (48), illetleg Als-Ausztrit
szintn 60 (56) kpvisel alkotta. [Adamovich (1927) i. m. 157. Adamovich
(1947) i. m. 133.]
1106 A legnagyobb, 120 fs trvnyhozsa Bcsnek volt, amely viszont lakossgszmra is a legnagyobb tagllam volt. Br r, mivel lakossga a msflmillit
meghaladta, az 1929-ben bevezetett ltszmkorltozsok nem vonatkoztak,
is 100 fre cskkentette trvnyhozsnak ltszmt. [Adamovich (1927) i. m.
157. Adamovich (1947) i. m. 133.]
1107 Gesetz vom 20. Oktober 1929, LGBl. (Wien) 1/1930; L-VG Wien 1920. 12.
cikkely (2) bekezds.
1108 B-VG 1920. 95. cikkely (1) bekezds.

245

magasabb szavazati arnyt kell egy prtnak elrni, hogy mandtumot


szerezzen. A tredkszavazatok figyelembe vtelre szolgl orszgos
kompenzcis lista alkalmazst a szvetsgi alkotmny, ktelezen nem
rta el. Csupn egyetlen imperatv megkts volt mg, hogy ha tbb vlasztkerletet alaktanak ki, a megszerezhet mandtumokat a lakossg
arnyban kell kztk sztosztani.1109 A tagllamok azonban a gyakorlatban nem aprztk el a vlasztkerleteket, st ezzel ellenttesen azok
Bcs kivtelvel mindenhol nagyobbak voltak, mint a Nemzeti Tancs vlasztsakor.1110
A vlasztsra jogosultak krt a tagllamok szintn maguk hatroztk meg. Az idzett alkotmnyszvegbl viszont az is vilgosan kiderl,
hogy a vlasztjog demokratikus alapelveit be kellett tartaniuk. A vlasztjog ltalnos voltra a szvetsgi alkotmny ttelesen nem ktelezte a tagllamokat, ugyanakkor kikttte, hogy a vlasztsra jogosultak
krre vonatkozan a nemzeti tancsi vlasztjognl meghatrozottakon
tl, egyb korltozsokat nem vezethetnek be.1111 Igazbl vve ez vilgosabban meghatrozott ktelezettsg volt, mint ha ltalban az ltalnos
vlasztjog alkalmazst rtk volna el. Ennek teljesen pontos hatrai
ugyanis nehezen hatrozhatk meg, kisebb korltoz felttelekrl el lehet
vitatkozni, hogy srti-e az ltalnossg elvt vagy nem. A lertak sszegzseknt megllapthatjuk, hogy a tagllamokban az orszggylsi vlasztjog szinte teljesen megegyezett a szvetsgi szint vlasztjoggal.
[Ld. 82.] Loklis vlasztjogrl lvn sz, az llampolgri jogviszonyon
1109 B-VG 1920. 95. cikkely (3) bekezds.
1110 A tagllamok, mg orszggylseik ltszmnak 1929-es szablyozsa eltt
[ld. 174.] az albbiak szerint alaktottk ki vlasztkerleteik szmt: Fels-Ausztriban 5, Burgenlandban, Als-Ausztriban s Stjerorszgban 4-4,
Vorarlbergben 3, Tirolban 2, Karintiban s Salzburgban pedig az egsz tagllam egy vlasztkerletet alkotott. Egyedl Bcs lt a vlasztkerletek elaprzsnak lehetsgvel, mert itt a 21 kerlet mindegyike kln-kln vlasztkerlet volt. [Adamovich (1927) i. m. 158.] Mint azonban mindjrt ltni
fogjuk, Bcsben sem voltak sokkal kisebb vlasztkerletek, mint a nemzeti
tancsi vlasztsoknl. A orszggylsek ltszmt [ld. 174.] a vlasztkerletek szmval leosztva, az egy kerletben szerezhet mandtumok szma az
albbi volt: Karintiban 42, Salzburgban 26, Tirolban 20, Als-Ausztriban 15,
Stjerorszgban 14, Fels-Ausztriban 12, Vorarlbergben 10, Burgenlandban
8, Bcsben 5-6. A Nemzeti Tancs vlasztsa kapcsn korbban emltettem
[ld. 84.], hogy a szvetsgi szint vlasztsokon egy-egy lists vlasztkerletben tlagosan 6-7 mandtum volt megszerezhet.
1111 B-VG 1920. 95. cikkely (3) bekezds Adamovich (1927) i. m. 158.

246

kvl a vlasztjog gyakorlsnak rtelemszer felttele volt, hogy lland lakhelye az adott tagllamban legyen.1112
A tagllami vlasztjog rdekes krdse volt mg a vlasztsi ktelezettsg, amelyet a Nemzeti Tancs kapcsn mr rintettnk is. [Ld. 85.]
Erre vonatkoz rendelkezst a szvetsgi alkotmny nem tartalmazott,
el sem rta, de nem is tiltotta azt, gy a tagllamok sajt beltsn mlott, hogy az ltalban megszokott mdon rbzza a rszvtelt polgraira,
vagy ktelezv teszi a szavazst. Kt tagllam, Tirol s Vorarlberg vlasztjogi trvnyben rgztette a vlasztsi ktelezettsget.1113 Ilyen felhatalmazst Karintia alkotmnya is adott,1114 hogy a vlasztjogi trvny
bevezetheti, a trvnyhoz azonban ezzel a jogval nem lt.1115
176. Az orszggylsek megbzatsi idejrl a szvetsgi alkotmny
nem rendelkezett, gy azt minden tagllam nllan llaptotta meg. A
vlasztsi ciklusok tartama gy nem is volt egysges. A megbzatsi id
1930-ban Burgenlandban,1116 Karintiban,1117 Stjerorszgban1118 s Tirolban1119 ngy vre, Als-Ausztriban,1120 Salzburgban,1121 Vorarlbergben1122
s Bcsben1123 t vre, Fels-Ausztriban1124 pedig hat vre szlt. Ezek
azonban a trgyalt korszakban s ksbb is vltozsokat mutattak, a 70es vek elejn pldul Fels-Ausztria orszggylsnek hat ves mandtuma mellett, minden ms tagllami parlamentnek t vre szlt a mandtuma.1125
1112 B-VG 1920. 95. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 158.
1113 Adamovich (1927) i. m. 160. Walter i. m. (1972a) i. m. 560.
1114 L-VG Kt 1924. 14. cikkely; L-VG Kt 1930. 13. cikkely; A damovich (1927)
i. m. 161.
1115 Adamovich (1927) i. m. 161.
1116 L-VG Bgld 1920. 12. cikkely; Adamovich (1927) i. m. 163.
1117 L-VG Kt 1924. 16. cikkely (1) bekezds; L-VG Kt 1930. 15. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 163.
1118 L-VG Stei 1921. 10. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 163.
1119 L-VG Tir 1921. 8. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 163.
1120 L-VG N 1920. 12. cikkely; Adamovich (1927) i. m. 163.
1121 L-VG Sa 1921. 14. cikkley Adamovich (1927) i. m. 163.
1122 L-VG Vor 1923. 10. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 163.
1123 L-VG Wien 1920. 15. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 163.
1124 L-VG O 1930. 12. cikkely; Adamovich (1927) i. m. 163.
1125 Walter i. m. (1972a) i. m. 565.

247

Ez a Szvetsgi Tancs sszettele szempontjbl lnyeges, hiszen


korbban lthattuk, hogy a tagllamok minden orszggylsi vlaszts
utn jtottk meg a msodik kamarba deleglt tagjaikat.1126 [Ld. 100.]
A Szvetsgi Tancs tagjai nem voltak visszahvhatak sem, gy hacsak
valamilyen rendkvli esemny folytn (pl. lemonds) nem rlt meg
egy-egy msodik kamarai mandtum, azok cserjre mindig a tagllami
vlasztsok utn kerlt sor.
A lakossg ltal kzvetlenl vlasztott kamara (Nemzeti Tancs) esetben az sszes mandtumot egy idpontban jtottk meg. Ez elvileg
nem felttlenl szksges, technikailag elkpzelhet lenne pldul, hogy
nem ngy, hanem ktvente tartanak kpviselvlasztsokat, s mindig a
kpviselk felt vlasztjk meg. Erre a megoldsra azonban nemzetkzi
sszehasonltsban sem nagyon tallunk pldt, az ltalnos kpviselvlasztsokat ltalban egy idpontban tartjk, s azon mindig az sszes mandtumot megjtjk. A mandtumok folyamatos, de nem teljes megjtsval inkbb a msodik kamarknl tallkozhatunk. Azokban a szvetsgi
llamokban, ahol a msodik kamart a tagllamok delegljk ez tnhetne
az alkotmnyoz hatalom szndktl fggetlen kvetkezmnynek is. Ha
viszont az Egyeslt llamokat vesszk pldaknt, azt lthatjuk, hogy a
Szentust a Kpviselhzhoz hasonlan a lakossg vlasztja, mgis
ktvente a harmadt jtjk meg a mandtumoknak. A szablyozs mgtt
nyilvnvalan az a trekvs is meghzdik, hogy egy-egy vlasztsnl ne
legyen teljes hatalomvlts. Abban, hogy orszggylsk vlasztsi ciklust Ausztriban a tagllamok maguk hatroztk meg, szintn lehetett ilyen
szndk. Az orszggylsek mkdsnek elg sok technikai rszlett a
szvetsgi alkotmny rgztette, s az alkotmnynovellk a centralizcit
csak erstettk. Elg csupn az orszggylsek ltszmnak a megllaptst felemlteni, amelyet kezdetben minden tagllam szabadon hatrozott
meg, de az 1929-es alkotmnynovella szvetsgi elrst vezetett be.1127
[Ld. 174.] Nem lenne klnsebben furcsa az sem, ha az orszggylsek
mandtumt a szvetsgi alkotmny egysgesen szablyozza, s a vlasztsokat egsz Ausztriban egysgesen tartottk volna.
177. Az orszggylsek feloszlatsra vonatkoz elrs fellelhet a
szvetsgi alkotmnyban, amelyet a tagllamok sajt alkotmnyukban
1126 B-VG 1920. 35. cikkely (1) bekezds A damovich (1927) i. m. 151.; Walter
i. m. (1972a) i. m. 285.
1127 B-VG 1929. 95. cikkely (4) bekezds.

248

ms szablyokkal is kiegszthettek. A kzponti alkotmnyban rgztett


elrsok szerint a tagllamok orszggylseit a Szvetsgi Tancs
egyetrtsvel a Szvetsgi Elnk feloszlathatta.1128 Ennek rszletes
trgyalst a szvetsgi szervek kapcsn ejtettk meg. [Ld. 125.] Ezen
kvl azonban a tagllam nllan is jogosult volt elrehozott vlasztsokat elrendelni, amelynek szablyait sajt alkotmnyban rgzthette. A szvetsgi alkotmny csak annyi megktst tartalmazott, hogy a
tagllam sajt orszggylsnek feloszlatsa ltal a npkpviseleti szerv
mkdst nem szntetheti meg, hanem zros hatridn bell ktelesek
voltak j vlasztsokat tartani.1129
A Nemzeti Tancs feloszlatsa kapcsn mr megtrgyaltuk [ld. 88.],
hogy a trvnyhoz testlet feloszlatsnak hrom mdozatt klnthetjk el: az llamf, illetleg a vlasztpolgrok (npszavazs) ltali feloszlatst, valamint az nfeloszlatst. Tekintettel arra, hogy a tagllamoknak
nem volt llamfjk, s a vgrehajt hatalmat egyedl az orszggylsnek felels kormny gyakorolta, az els konstellcit el kell vetnnk.1130
Marad teht a npszavazs ltali feloszlats s az nfeloszlats, amelyek
kzl a tagllamok az utbbit alkalmaztk.
Egyes tagllamokban ez tagllami trvnnyel trtnhetett (Burgenland,1131 Als-Ausztria1132), mshol elegend volt hozz egy orszggylsi hatrozat (Karintia,1133 Salzburg,1134 Stjerorszg,1135 Tirol1136

1128 B-VG 1920. 100. cikkely (1) bekezds.


1129 B-VG 1920. 100. cikkely (2) bekezds.
1130 Az orszggylsnek felels kormny nem kaphat feloszlatsi jogot, hiszen ezzel a sajt ellenrz szervt korltozhatn.
1131 L-VG Bgld 1920. 14. cikkely Adamovich (1927) i. m. 163.
1132 L-VG N 1920. 14. cikkely Adamovich (1927) i. m. 163.
1133 Karintiban teht az orszggyls egyszer hatrozattal kimondhatta feloszlst, az ehhez szksges tbbsg azonban az idk folyamn vltozott. 1924-es
alkotmnya szerint a feloszlatshoz 22 szavazat volt szksges, ami az sszes
kpvisel (42 f) tbb mint felnek tmogatst jelentette. [L-VG Kt 1924.
17. cikkely (1) bekezds; 13. cikkely (1) bekezds] Az 1930-ban kibocstott j
alkotmny ezen kiss knnytett, mivel egyszer tbbsggel meghozott hatrozatot kvnt meg hozz, ami a szavazsnl jelenlv kpviselk tbb, mint
felt jelentette. [L-VG Kt 1930. 16. cikkely (1) bekezds]
1134 L-VG Sa 1921. 16. cikkely Adamovich (1927) i. m. 163.
1135 L-VG Stei 1921. 10. cikkely (2) bekezds Adamovich (1927) i. m. 163.
1136 L-VG Tir 1921. 14. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 163.

249

Vorarlberg1137). Fels-Ausztria alkotmnya orszggylsnek feloszlatsrl kezdetben nem rendelkezett,1138 amely azt jelentette, hogy fszablyknt csak a Szvetsgi Elnk ltali feloszlatssal kerlhetett sor
elrehozott vlasztsokra.1139 Alkotmnymdost tbbsggel viszont
itt is kimondhat volt a feloszlats.1140 Az alkotmny mdostsval
ugyanis meg lehetett llaptani ezt a hatskrt. Az 1930-ban kibocstott
alkotmny azonban egyszer tagllami trvnnyel itt is lehetv tette a
feloszlatst.1141
178. Az orszggylsek mkdsre vonatkoz szablyokat a szvetsgi alkotmny alig tartalmazott,1142 gy az nagy tbbsgben tagllami
normk szerint trtnt. Az orszggyls elnki tisztt egyes helyeken hivatalbl a tartomnyfnk tlttte be (Fels-Ausztria1143), mshol az orszggyls sajt tagjai kzl egy nll elnkt vlasztott (Als-Ausztria,1144 Bcs1145 vagy Burgenland1146). Ezen utbbiakban a kt tisztsg
kztt ltalban sszefrhetetlensget is megllaptottak.1147
Az orszggylsek lsezsi rendjnek meghatrozsa szintn tagllami kompetencia volt. A szvetsgi kpviselhz (Nemzeti Tancs) kapcsn mr rintettk, hogy kezdetben egy-egy vlasztsi cikluson bell a
1137 L-VG Vor 1923. 23. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 163.
1138 Adamovich (1927) i. m. 163.
1139 B-VG 1920. 100. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 163.
1140 Adamovich (1927) i. m. 163.
1141 L-VG O 1930. 14. cikkely.
1142 A szvetsgi alkotmny rgztette, hogy az orszggylsek tagjait a Nemzeti
Tancs tagjaival azonos mentelmi jog illeti meg, valamint az lsek nyilvnossgra vonatkozan szintn a Nemzeti Tancsra megllaptott szablyokat
kellett kvetni. [B-VG 1920. 96. cikkely (1)-(2) bekezds] Az orszggylsek
feloszlatsa kapcsn rintettk mg [ld. 177.], hogy ktelez volt az j vlasztsok zros hatridn belli kirsa.
1143 L-VG O 1930. 17. cikkely.
1144 L-VG N 1920. 16. cikkely (1) bekezds.
1145 L-VG Wien 1920. 21. cikkely (1) bekezds.
1146 L-VG Bgld 1920. 17. cikkely (1) bekezds.
1147 Bcsben nem volt teljes sszefrhetetlensg, ha a polgrmester a kzsgtancs (Gemeinderat) tagja volt, annak elnkv is megvlaszthat volt. De nem
hivatalbl tlttte be azt, a kzsgtancsnak az rintettet kln meg kellett
vlasztania polgrmesterr [L-VG Wien 1920. 33. cikkely (1) bekezds] s a
kzsgtancs elnkv is [L-VG Wien 1920. 21. cikkely (1) bekezds].

250

testlet folyamatosan lsezett,1148 s csak az 1929-es alkotmnynovella


vezette be az lsszakok intzmnyt.1149 [Ld. 87.] A tagllami orszggylsek ezen elv vonaln szintn kt rszre voltak bonthatk. Voltak,
amelyek permanensen lseztek (Burgenland,1150 Als-Ausztria,1151 Fels-Ausztria,1152), s voltak ahol lsszakokra osztottk a vlasztsi ciklust (Karintia,1153 Salzburg,1154 Tirol1155). Ezen utbbiak mindegyikben
a Nemzeti Tancshoz hasonlan vente kt, egy tavaszi s egy szi
lsszakot iktattak be.1156 A permanensen lsez orszggylsek trvnyhozsi szneteket az lsek elnapolsval tudtak beiktatni. Rendkvli lst minden tagllamban kezdemnyezhetett meghatrozott szm kpvisel,1157 a tagllam kormnya azonban erre nem volt mindenhol
jogosult.1158
A trvnyhozsi eljrs rszletszablyait a legtbb tagllamban az
adott orszggyls ltal elfogadott gyrend rgztette. Br autonm gyrl lvn sz, minden tagllam eltr szablyokat is megllapthatott volna, azok nagyjbl egysgesek voltak, s a szvetsgi trvnyhozsban
a Nemzeti Tancsra megllaptott szablyokat kvettk. Az orszggyl
1148 Adamovich (1927) i. m. 144.
1149 B-VG 1929. 28. cikkely Walter i. m. (1972a) i. m. 274.
1150 L-VG Bgld 1920. 13. cikkely.
1151 L-VG N 1920. 13. cikkely.
1152 L-VG O 1930. 12, 19. cikkely.
1153 L-VG Kt 1930. 21. cikkely (1) bekezds.
1154 L-VG Sa 1921. 14. cikkely.
1155 L-VG Tir 1921. 8. cikkely 1. bekezds.
1156 Walter i. m. (1972a) i. m. 565.
1157 Burgenlandban s Stjerorszgban a kpviselk legalbb egytdnek, Als-Ausztriban legalbb egynegyednek, Bcsben legalbb egyharmadnak,
Vorarlbergben pedig legalbb felnek kellett tmogatnia az indtvnyt. A tbbi tagllamban nem arnyszm, hanem fix kpviselszm volt meghatrozva
(a zrjeles szm az orszggyls teljes ltszmt jelli): Karintiban (42 f)
legalbb 12 kpvisel, Salzburgban (26 f) legalbb 6 kpvisel, Tirolban (40
f) legalbb 10 kpvisel tmogatsa volt szksges. [Adamovich (1927) i. m.
164. 157.] Az arnyszmoknak nagyobb jelentsgk nincs, azt leszmtva, ha
nagyon megkzeltik az tvenszzalkos arnyt.
1158 A tagllam kormnynak Burgenlandban, Karintiban, Salzburgban, Stjerorszgban s Vorarlbergben volt joga rendkvli lst kezdemnyezni.
[Adamovich (1927) i. m. 164.] Als-Ausztriban, Fels-Ausztriban, Bcsben
s Tirolban az alkotmny nem biztostotta szmukra ezt a jogot.

251

sek is bizottsgokat alaktottak, s a plenris trgyalsra csak ezek vlemnynek kialaktsa utn kerlhetett sor.1159
Az orszggylsek hatrozatkpessgre vonatkozan kzponti elrs
csak a tagllami alkotmny mdostsra vonatkozan volt,1160 az egyszer trvnyek, illetleg az egyb hatrozatok elfogadshoz minden tagllam maga llaptotta meg orszggylsnek hatrozatkpessgt.1161
179. Az orszggylsek hatskrre vonatkozan a szvetsgi trvnyhozssal lehet prhuzamokat megllaptani. A trvnyhoz hatalom
jogostvnyait a szvetsgi alkotmny megosztotta sajt parlamentje s
a tagllamok parlamentjei kztt. Az orszggylsek kt legfontosabb
funkcija gy megegyezett a szvetsgi parlament, vagy brmely ms
llam parlamentjnek kt legfontosabb funkcijval, amely a trvnyek
elfogadsa s a vgrehajt hatalom ellenrzse volt.
Az orszggylsek els feladata teht a szvetsgi alkotmny ltal biztostott hatskrben a tagllami trvnyek kibocstsa.1162 A szvetsgi
alkotmny azonban nem rendelkezett arrl, hogy ez kizrlagos, vagy
truhzhat hatskr.1163 A trvnyhozsi hatskrben trtn eljrsban ugyanis az orszggyls ltali gyakorls f szablya mellett sok
llam alkotmnya ismer specilis eljrsokat. Ennek a kt legismertebb
mdozata a npszavazs s kivteles helyzetben a vgrehajt hatalom
ideiglenes felhatalmazsa trvnytl eltr rendeletek kibocstsra.
Vajon a tagllamok sajt alkotmnyukban rgzthetik-e ezeket a specilis trvnyhozsi utakat, vagy a szvetsgi alkotmny kizrlagosan az
orszggyls hatskrbe utalta a tagllami trvnyhozst. Ezen utbbi
1159 Adamovich (1927) i. m. 164.
1160 A tagllam alkotmnyt az orszggyls tagjainak legalbb felnek jelenltben, a leadott szavazatok legalbb ktharmadnak tmogatsa mellett lehetett
mdostani [ld. 197.]. [B-VG 1920. 99. cikkely (2) bekezds]
1161 Az rvnyes hatrozathoz, rtelemszeren, mindenhol a leadott szavazatok
tbbsge volt szksges. A nyitott krds az volt, hogy a hatrozatkpessghez a kpviselk milyen hnyadnak kellett a szavazsnl jelen lenni. Burgenlandban, Als-Ausztriban, Stjerorszgban s Bcsben legalbb egyharmaduknak, Vorarlbergben legalbb a felnek, Karintiban, Fels-Ausztriban
s Salzburgban tbb mint a felnek kellett az rvnyes hatrozathozatalhoz a
szavazsnl jelen lenni. Tirolban szm szerint 21 kpvisel volt megjellve,
ami az orszggyls 40 fs ltszmt tekintve, a kpviselk tbb mint felt
jelentette. [Adamovich (1927) i. m. 164.]
1162 B-VG 1920. 97. cikkely (1) bekezds.
1163 Adamovich (1927) i. m. 165.

252

esetben specilis tagllami trvnyhozsra csak a szvetsg adhatott felhatalmazst. A vlasztpolgroknak a trvnyhozsban val kzvetlen
rszvtelt tbb tagllam alkotmnya is megengedte,1164 [ld. 211212.]
amellyel szemben a szvetsg ellenvetst nem fogalmazott meg. Ugyanakkor ezek az alkotmnyok teljes egszben nem mellztk az orszggyls rszvtelt. Amennyiben npi kezdemnyezsre fogadtak el egy
trvnyt, azt az orszggylsnek meg kellett erstenie, illetleg az orszggyls ltal elfogadott trvnyjavaslatok voltak npszavazsra tzhetk.1165 [Ld. 210.] Az orszggylstl teljesen elklnl trvnyhozs teht egy tagllamban sem volt. A kormnyuk rszre adott kivteles
falhatalmazssal pedig a tagllami alkotmnyok egyltaln nem ltek.
Emiatt a feltett krdsre, mrmint hogy a trvnyhozi jogok truhzsra az orszggyls jogosult volt-e, hatrozott vlaszt nem tudunk
adni.
Az orszggyls az adott tagllamban a rendes trvnyhozson kvl
az alkotmnyoz hatalmat is gyakorolta.1166 [Ld. 197.]
A vgrehajt hatalom ellenrzse a szvetsgi alkotmnyhoz hasonlan a tagllamokban is a miniszteri felelssgen keresztl trtnt. Errl azonban a tagllami vgrehajt szervek kapcsn kln pontban fogunk szlni. [Ld. 183.]
180. Az orszggylsek tagjainak jogllsa. Tekintettel arra, hogy
a szvetsgi s a tagllami trvnyhoz szervek tagjainak jogllsban
sok hasonl vons tallhat, a korbbiakban ezt mr egysgesen megtrgyaltuk. [Ld. 7680.] Most csak utalni szeretnk arra, hogy az orszggylsek tagjaira is vonatkoztak azok a specilis szablyok, amelyek egy
polgri llamban a kpviselket ltalban megillette.

1164 Salzburg, Tirol, Vorarlberg. [Adamovich (1927) i. m. 165.]


1165 Adamovich (1927) i. m. 165.
1166 B-VG 1920. 99. cikkely (2) bekezds Adamovich (1927) i. m. 165.

253

181. A tagllami vgrehajt hatalom1167 szervezete. A tagllamok vgrehajt hatalmi szervezetre vonatkozan a szvetsgi alkotmny krlbell olyan szint ktttsgeket hatrozott meg, mint az orszggylsek
kapcsn. A tagllami vgrehajt hatalmat annak kormnya gyakorolta,1168
amelynek ln a tartomnyfnk llt,1169 aki lnyegben a tagllam miniszterelnke volt.1170 Ezen utbbi kifejezst azonban mellzni fogjuk,
mert az osztrk kzjog egyltaln nem hasznlta, s nem hasznlja ma
sem. Emellett az alkotmny mg emltst tesz a tartomnyfnk szksges szm helyettesrl.1171 A kormny tbbi tagjra vonatkozan konkrt
elnevezst sem ad meg, a szvetsgi alkotmny konzekvensen a tagllami kormny tagja (Mitglied der Landesregierung) megjellst hasznlja.1172 Ez viszont jelenti azt is, hogy hivataluk nevt miden tagllam
nllan hatrozza meg. Ugyangy azonban, ahogy a szvetsgi alkotmny a tagllami kormnyfre nem alkalmazta a miniszterelnk elnevezst, a kormnynak tagjaira egyetlen tagllam sem hasznlta a miniszter
megjellst. Mint emltettem egysges elrs nem volt, ennek ellenre
azonban a tagllamok kormnyaik tagjainak mindenhol a tartomnyi
tancsos (Landesrat) elnevezst adtk.1173 Egyetlen specilis elnevezssel csak Vorarlbergben tallkozhatunk, ahol a tartomnyfnk helyet-

1167 A szvetsgi llamszervezet kapcsn lthattuk, hogy a vgrehajt hatalmat


Hans Kelsen elvei alapjn szles jelentstartalommal ruhztk fel, az alatt az
igazsgszolgltatst is rtettk, a szkebb rtelemben vett vgrehajt hatalmat
pedig kzigazgatsnak neveztk. [ld. 65.] A szvetsgi alkotmny azonban a
tagllamok kormnyt mr nem a kzigazgats, hanem a vgrehajt hatalom
szervnek nevezi. [B-VG 101. cikkely (1) bekezds] Ennek okt abban tallhatjuk, hogy az igazsgszolgltats tisztn szvetsgi gy volt [ld. 74.], gy a tagllamokon bell a szkebb rtelemben vett vgrehajt hatalomra nem kellett kln
fogalmat alkalmazni. A vgrehajt hatalom a tagllamokban csak a szvetsgi
szinten a kzigazgats krbe tartoz funkcikat foglalhatta magba.
1168 Merkl (1921) i. m. 227.
1169 Adamovich (1927) i. m. 203204.; Szente i. m. 332.
1170 Volt olyan llspont, hogy llam- s kormnyfje egy szemlyben. [Adamovich
(1923a) i. m. 163.]
1171 A szvetsgi alkotmny tervezete kezdetben meghatrozott hatrok kz szortotta volna a tagllamok kormnyainak ltszmt, ezt azonban ksbb trltk, s az elfogadott alkotmnyszveg a tagllamok szabad beltsra bzta azt.
[Adamovich (1923b) 34.]
1172 B-VG 1920. 101. cikkely (3) bekezds.
1173 Adamovich (1927) i. m. 204.; Szente i. m. 332.

254

tese a tartomnyi helytart (Landesstatthalter) megjellst viselte.1174


Az elnevezsek szempontjbl specilis volt mg Bcs helyzete, ahol a
tartomnyfnk tisztt a polgrmester,1175 a kormny feladatait pedig a
szentus ltta el.1176
Kormnynak szervezeti felptst teht minden tagllam nllan
hatrozta meg, azt ltalban az alkotmnyukban rgztettk.1177 A szvetsgi alkotmny szksges szm tagrl beszlt,1178 vagyis a tancsosok
szmt, illetleg hatskrk kzttk trtn megosztst a tagllamok
szabadon llaptottk meg.
A kormny tagjainak szmban mr mutatkoztak eltrsek az egyes
tagllamok kztt. Tirol1179 kormnya pldul 5, Burgenland 6,1180
Karinti,1181 Als-Ausztri1182 7-7, Fels-Ausztri1183 9 tagbl llt, belertve a tartomnyfnkt s helyetteseiket is. A bcsi vrosi szentus
tagjainl a 9 f minimlis ltszmknt volt megllaptva.1184 Mindennek
viszont az is nyilvnval kvetkezmnye volt, hogy az egyes tancsosok
ltal elltott feladatkrk tagllamonknt vltoztak.
182. A kormnyalaktsra vonatkoz elrsok sok hasonlsgot mutattak a Szvetsgi Kormny megalaktsra 1920 s 1929 kztt vonatkoz szablyokkal,1185 [ld. 136.] a tagllam kormnynak tagjait ugyanis orszggylsk vlasztotta.1186 A vlasztsi eljrs menett azonban

1174 L-VG Vor 1923. 28. cikkely (2) bekezds Adamovich (1927) i. m. 204.
1175 L-VG Wien 1920. 137. cikkely (3) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 204.
1176 L-VG Wien 1920. 137. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 204.
1177 Merkl (1921) i. m. 228. Adamovich (1927) i. m. 204.
1178 B-VG 1920. 101. cikkely (3) bekezds.
1179 L-VG Tir 1921. 27. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 204.
1180 L-VG Bgld 1920. 35. cikkely (3) bekezds Adamovich (1927) i. m. 204.
1181 L-VG Kt 1930. 33. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 204.; Karintia
1924-es alkotmnya szerint ez a ltszm mg 8 f volt. [L-VG Kt 1924. 34.
cikkely (2) bekezds]
1182 L-VG N 1920. 29. cikkely (2) bekezds Adamovich (1927) i. m. 204.
1183 L-VG O 1930. 31. cikkely (2) bekezds.
1184 L-VG Wien 1920. 36. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 204.
1185 B-VG 1920. 70. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 198199.
Adamovich (1923a) i. m. 99.; MezeySzente i. m. 403.
1186 B-VG 1920. 101. cikkely (1) bekezds.

255

a szvetsgi alkotmny nem hatrozta meg, gy azt minden tagllam


nllan llapthatta meg.1187
Br nem volt r ktelez szvetsgi elrs, a kormnyalaktsnak mgis kzs sajtossga volt, hogy a tagllam legfelsbb vgrehajt szervben
minden parlamenti prt helyet kapott. gy a tagllami orszggylsekbe
bejutott politikai erk nem bomlottak a megszokott kormnyprt-ellenzk
csoportra. A kormnyalakts kt krben trtnt. Elszr tbbsgi szavazssal megvlasztottk a tartomnyfnkt,1188 majd arnyos vlasztssal
a tagllami kormny tbbi tagjt.1189 Ennek vilgos kvetkezmnye az
is, hogy a tartomnyfnknek semmilyen befolysa nem volt a kormny
szemlyi sszettelre. Ezek a kormnyok a Szvetsgi Kormny 1920
s 1929 kztti helyzethez hasonlan1190 [ld. 138.] tipikusan a szaktrck nllsgra pl rendszert kzvettettk.
A kormnyba val bevlaszthatsg szablyaira viszont a szvetsgi
alkotmny tartalmazott elrst, ami teljesen megegyezett a Szvetsgi
Kormnyra vonatkoz elrsokkal.1191 [Ld. 136.] A kormnynak brmely szemly tagja lehetett, aki orszggylsi kpviselv volt vlaszthat, vagyis megegyezett a passzv trvnyhozsi vlasztjoggal.1192 A
szvetsgi alkotmny kln is kimondta, hogy nem kell nekik kpviselnek lenni.1193
Az sszefrhetetlensgi szablyok megllaptsa kt szinten trtnt. A
szvetsgi llamhatalmi szervekkel fennll sszefrhetetlensgi szablyokat rtelemszeren a szvetsgi alkotmny hatrozta meg, gy a tagllami kormny tagja nem lehetett Szvetsgi Elnk, a Szvetsgi Kormny tagja a Szmvevszk elnke, az Alkotmnybrsg tagja stb.1194
1187 Adamovich (1927) i. m. 205. Adamovich (1923b) 3742.
1188 Als-Ausztria [L-VG N 1920. 30. cikkely (1) bekezds] Burgenland [L-VG
Bgld 1920. 36. cikkely (1) bekezds], Bcs [L-VG Wien 1920. 33. cikkely (1)
bekezds] Fels-Ausztria [L-VG O 1930.. 32. cikkely (1) bekezds] Karintia
[L-VG Kt 1930. 33. cikkely (3) bekezds]
1189 Als-Ausztria [L-VG N 1920. 30. cikkely (2) bekezds] Burgenland [L-VG
Bgld 1920. 36. cikkely 2. bekezds], Bcs [L-VG Wien 1920. 36. cikkely (1)
bekezds] Fels-Ausztria [L-VG O 1930. 32. cikkely (2) bekezds] Karintia
[L-VG Kt 1930. 33. cikkely (4)-(6) bekezds]
1190 Adamovich (1927) i. m. 198.
1191 Adamovich (1927) i. m. 204.
1192 Adamovich (1923a) i. m. 168.
1193 B-VG 1920. 101. cikkely (2) bekezds.
1194 Adamovich (1927) i. m. 204.

256

Egyes tagllamok azonban kiegszt szablyokat is megllaptottak, gy


pldul Karintia1195 s Salzburg alkotmnya sszefrhetetlensget llaptott meg a nemzeti tancsi kpviselsggel is.1196
183. A tagllam kormnynak felelssgi rendszere. A tagllami kormny tagjai hivatali tevkenysgkrt sajt orszggylsknek felelssggel tartoztak.1197 Ez lnyegben megegyezett a Szvetsgi Kormnynak a Nemzeti Tancs irnyba fennll politikai felelssgvel1198 [ld.
141.], a tagllami tancsosoktl egyenknt, vagy az egsz kormnytl
testletileg is megvonhat volt a bizalom. Ha ez megtrtnt, az rintett
tancsos(ok) kteles(ek) volt(ak) hivatalukrl lemondani.
A politikai felelssg rvnyestsre vonatkoz rszletes szablyokat
a szvetsgi alkotmny nem tartalmazott, azt elvileg a tagllami alkotmnyokban kellett rgzteni. Ezt nhny tagllam meg is tette,1199 voltak
azonban olyanok is, akik nem szablyoztk a krdst.1200 Mindez viszont
nem jelenthette azt, hogy az egyes tagllamokban a miniszteri felelssg
eltren rvnyeslt volna.1201 Ha erre kln eljrsi szablyokat nem llaptottak meg, akkor a hatrozathozatalra vonatkoz ltalnos szablyok
alapjn lehetett eljrni.
A tartomnyfnk s a tagllami tancsosok alkotmnyjogi felelssgre vonatkozan a szvetsgi jog rszletesebb szablyokat llaptott
meg, amelyhez tagllami kiegszts nem is volt szksges. Felrhat
trvnysrts esetn az rintett tagllam orszggylse volt jogosult a
vdemelsre. A felelssg megllaptsa a szvetsgi miniszterekhez
hasonlan az Alkotmnybrsg hatskrbe tartozott.1202 S ugyangy,
mint a szvetsgi minisztereknl1203 [ld. 141.], a vd al helyezshez itt
1195

L-VG Kt 1924. 34. cikkely (1) bekezds; L-VG Kt 1930. 33. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 170.
1196 Adamovich (1927) i. m. 204.
1197 B-VG 1920. 105. cikkely (2) bekezds.
1198 Adamovich (1927) i. m. 209.
1199 Karintia, Salzburg, Stjerorszg, Tirol, Vorarlberg, s Bcs. [Adamovich (1927)
i. m. 209.]
1200 Als- Ausztria, Fels-Ausztria s Burgenland. [Adamovich (1927) i. m. 209.]
1201 Adamovich (1923a) i. m. 169.
1202 B-VG 1920 142. cikkely (2) bekezds c. pont Adamovich (1923a) i. m. 169
170. Adamovich (1927) i. m. 209.
1203 B-VG 1920. 76. cikkely (1)-(2) bekezds 142. cikkely (2) bekezds b. pont.

257

sem kellett minstett (ktharmados) tbbsg. A szvetsgi alkotmny itt


is a hatrozatkpessget szablyozta, amelyet az orszggyls tagjainak
felben llaptott meg.1204
Amennyiben a tagllami kormny tagja szvetsgi ktelezettsget nem teljestett, akkor a Szvetsgi Kormny lhetett a vd al helyezs jogval.1205
A bntetjogi felelssg rvnyestse a Szvetsgi Kormny tagjaihoz hasonlan [ld. 141.] fszablyknt a rendes bnldz hatsgok
kompetencija volt. Amennyiben az alkotmnyjogi felelssget is rintett, s ebben megtrtnt az rintett orszggyls ltali vd al helyezs,
akkor viszont az Alkotmnybrsg vlt az gy urv.1206
184. A tagllami vgrehajt hatalom viszonya a szvetsghez. A tagllamok kormnyainak feladatkre kt jelents csoportra volt bonthat.
Nyilvnvalan ellttk az adott tagllam vgrehajtsi feladatait, de ezen
tl a szvetsg is elrhatott szmukra kzigazgatsi feladatokat. Ezeket elssorban a szvetsg sajt kzigazgatsi szervei vgzik el, de ha
valamely funkcira ilyen hatsgot nem lltottak fel, akkor a szvetsgi vgrehajt hatalmat a tartomnyfnk s a neki alrendelt hatsgok
gyakoroltk.1207 Ez a megolds azonban nem egyedi, s nem korltozza a
tagllamok autonmijt. Nem lett volna clszer ugyanis az, hogy a szvetsgnek minden feladat elltshoz sajt kzigazgatsi szervet kelljen
fellltani.1208 Ez sok esetben tlzott brokrcit szlt volna. Amennyiben
a tagllamok kzigazgatsi szervei egyszerbben el tudjk ltni a feladatokat, akkor clszerbb ezekre bzni. Ausztriban egybknt ez visszafele
is mkd megolds volt, ugyanis bizonyos esetekben szvetsgi szervek
is hajtottak vgre tagllami dntseket.
A kzigazgats demokratikus, de egyben racionlis mkdsnek felttele egy az orszggyls ltal vlasztott s neki felels, de a Szvetsgi
Kormny utastsaihoz is kttt tartomnyfnk volt,1209 ez biztostotta a
1204 B-VG 1920. 105. cikkely (2) bekezds.
1205 B-VG 1920 142. cikkely (2) bekezds c. pont.
1206 B-VG 1920 143. cikkely.
1207 B-VG 1920. 102. cikkely (1) bekezds Merkl (1921) i. m. 223.
1208 Magyarorszg ugyan unitrius llam, de mgis jl rthet prhuzamot lehet
lltani. A rgi trvnyhatsgok feladatainak megllaptsakor akztt szerepelt az llami kzigazgats kzvettse, vagyis a kzponti dntsek vgrehajtsa. [1886:XXI. tc.2. b. pont]
1209 K elsen (1921) i. m. 7.

258

szvetsg megfelel mkdst.1210 Lnyeges volt mg az is, hogyha a tartomnyfnk szvetsgi gyben jr el, akkor szvetsgi szervnek minslt.1211
A tartomnyfnk jogllsnak egy rdekes eleme volt viszont, hogy
megvlasztsa utn a hivatali eskt nem az t vlaszt orszggyls, hanem a Szvetsgi Elnk eltt kellett letennie, kormnynak tagjai pedig
eltte eskdtek fel.1212 Persze ez inkbb csak formalits volt, s nem jelentett ers llamhatalmi jogostvnyt.
A msodik vilghbor utn Als-Ausztria kezdemnyezsvel
kialakult a tartomnyfnkk konferencija, ahol is az rintettek kzs
rtekezleteket tartottak.1213 A tagllamok tevkenysgnek ilyen jelleg
sszehangolsa mindenkppen ersti a szvetsggel szembeni rdekrvnyestsket.

VIII. A jogalkots rendje (a jogforrsok)


185. Az unitrius s a szvetsgi llamok jogforrsi rendszere kztti klnbsgek. A kt llamtpus kztti lnyeges klnbsgek egyike,
hogy az unitrius llamban egy kzponti parlament van, amely a trvnyhoz hatalom egyedli birtokosa. A vertiklis hatalommegoszts
rendszerben a kzponti szervek alatt kzvetlenl a helyi nkormnyzatok llnak, akik pedig trvnyhozi jogostvnyokat sehol sem kapnak.
Csak rendeleteket alkothatnak, amelynek kvetkeztben a kzponti s a
helyi jogforrsok kztti esetleges hierarchikus viszonyrl csak ezek krben beszlhetnk.
A szvetsgi llamokban azonban, mint azt mr tbb helyen emltettem, a kzponti hatalom (a szvetsg) s a helyi nkormnyzatok kz
bekeldnek a tagllamok, akikkel a szvetsg megosztja a trvnyhozsi
jogostvnyokat. Ennek viszont az a kvetkezmnye, hogy kttpus trvny fordulhat el, a szvetsgi s a tagllami trvny. Termszetesen itt
is vannak helyi nkormnyzatok, amelyek rendeleteket bocsthatnak ki.
De az unitrius llamhoz kpest kln kell foglakoznunk a szvetsgi s
a tagllami jog egymshoz val viszonyval is.
1210 Froehlich (1921) i. m. 131.
1211 Merkl (1921) i. m. 223. Froehlich (1921) i. m. 132.
1212 B-VG 1920. 101. cikkely (4) bekezds.
1213 K ajtr (1992) i. m. 65.

259

186. A szvetsgi s a tagllami jogforrsok viszonyrl ltalban.


Ha a kt trvnyhozsi hatskr teljesen szt van vlasztva, akkor kt
csoport alakthat ki: a kizrlagos szvetsgi hatskrbe s a kizrlagos tagllami hatskrbe tartoz trvnyhozsi trgyak. Ezt a rendszert
mg a szvetsgi kerettrvnyek s a hozzjuk kapcsold tagllami vgrehajtsi trvnyek1214 sem trik meg. Amennyiben a kett kztt van
tfeds, akkor harmadik csoportknt megjelennek az n. konkurl trvnyhozsi trgyak, amelyben mind szvetsgi, mind tagllami trvny
szlethet. [Ld. 71.] Itt a szvetsgi trvny elsdlegessge rvnyesl,
de ha a szvetsg az adott trgykrben nem bocst ki trvnyt, akkor
szlethet tagllami trvny. Ha viszont ksbb lesz szvetsgi trvny,
az negliglja a tagllamit. Nmetorszgban a nci idszak kivtelvel
1815 ta ez a hierarchizlt rendszer mkdik.1215
Ha a konkurl trvnyhozsi trgyak vonaln a szvetsgi s a tagllami jog sszekapcsoldik, akkor a helyzet azzal is bonyoldik, hogy ezek
valban trvnyhozsi, vagy pedig jogalkotsi trgykrk. Vajon a konkurl trgykrket a szvetsg csak trvnnyel szablyozhatja, vagy trvny kibocstsa nlkl rendelettel is (eredeti rendeletalkotsi hatskr1216).
Ez egy elg bonyolult krdst szl, de tekintettel arra, hogy Ausztriban
nem voltak konkurl trvnyhozsi trgyak, s gy a problma Nmetorszgra volt jellemz, csak lbjegyzetben fejtem ki a problmt.1217
1214 B-VG 1920. 12. cikkely
1215 Ezt a szablyt rgztette az 1815 s 1866 kztt fennll Nmet Szvetsg
alapokmnya [Huber (1957/1990) i. m. 1. ktet 601602. Szab (2002) i. m.
4849.], az 1867 s 1918 kztti csszri alkotmny [Huber (1957/1990) i. m.
3. ktet 927. Szab (2002) i. m. 134. 138139.], majd a Weimari Kztrsasg
alkotmnya is [Szab (2000) i. m. 49.]. A hitleri III. Birodalomban a tagllami autonmit teljesen felszmoltk, gy a krds vizsglata formailag sem
lehetsges. A mai Nmetorszgi Szvetsgi Kztrsasgban azonban szintn
rvnyesl az emltett elv.
1216 Az eredeti rendeletalkotsi hatskr napjainkban egyre kevsb elfogadott. Az
elsk kztt a most trgyalt 1920-as alkotmnyban ppen Ausztria szntette meg ezek ltt, amikor kimondta, hogy rendeletet csak trvnyi felhatalmazs
alapjn lehet kibocstani. [B-VG 1920. 18. cikkely (2) bekezds, ld. 216.] Tbb
llamban azonban mg megengedett volt az eredeti rendeletalkots.
1217 Ha nincs eredeti rendeletalkotsi hatskr, a tagllamok autonmija nagyobb,
mert ameddig nincs szvetsgi trvny, addig ez egy olyan res terlet, amelyet csak tagllami trvny tlthet ki. Ebben az esetben hierarchikus viszony
csak a szvetsgi s a tagllami trvny kztt lesz, vagyis a szvetsgi trvny megelzi a tagllami trvnyt. Nmetorszgban 1867 s 1918 kztt a
Birodalomnak (szvetsg) nem volt eredeti rendeletalkotsi hatskre, gy a

260

Magnak a problmnak a felvzolst csak azrt tartottam lnyegesnek, hogy lssuk a klnbsget akztt, amikor konzekvensen szt vannak vlasztva a trvnyhozsi trgyak, s amikor a kett kztti tfedsknt vannak n. konkurl trgykrk is.
187. A szvetsgi s a tagllami jogforrsok viszonya Ausztriban.
Ausztrinl mr korbban megbeszltk, hogy a szvetsgi s a tagllami trvnyhozsi trgyak pontosan szt voltak vlasztva, teht konkurl
kr nem volt. [Ld. 71.] Mivel a szvetsgi s a tagllami trvnyek azonos krdseket nem szablyoztak, gy a szvetsgi s a tagllami jog kztt Nmetorszggal ellenttben nem volt hierarchikus viszony, azok
egymsnak mellrendeltek voltak.1218
A szvetsgi s a tagllami jog tkzse, csak gy fordulhatott el,
ha valamelyik llamhatalmi egysg tllpte a hatskrt, s a msikhoz
tartoz szablyozsi trgyban jrt el. Ebben az esetben valamelyik fl alkotmnyellenes jogforrst bocstott ki, hiszen mindenki csak azon trgykrket szablyozhatta, amit a szvetsgi alkotmny a hatskrbe utalt.
A szvetsg s a tagllamok kztti hatskri vitkban az Alkotmnybrsg jrt el, gy ebben az esetben is ide lehetett panaszt benyjtani.1219 Az

1218
1219

birodalmi hatskrbe tartoz gyeknl csak trvnyeket alkothatott. Amg


ilyen nem volt, rendeletet nem bocsthatott ki, hanem megmaradt a tagllamok szablyozsi joga. [Huber (1957/1990) i. m. 3. ktet 927. Szab (2002) i.
m. 134. 138139.] Ha viszont trvny hinyban szvetsgi rendelettel is szablyozhat az adott jogterlet, akkor a tagllami krbl sokkal hamarabb kivonhat lesz. Ebben az esetben a korrekt definci: a szvetsgi jog megelzi a
tagllam jogt. 1919 utn ebbl a szempontbl talaktottk a nmet jogforrsi
rendszert. A Birodalom (szvetsg) eredeti rendeletalkotsi hatskrt kapott,
aminek kvetkeztben a hatskrbe utalt gyekben nemcsak trvnyeket, hanem rendeleteket is alkothatott. Amennyiben egy birodalmi gyet rendeletben
llaptott meg, ez a kt jog kztti hierarchikus viszony miatt ugyangy kttte a tagllamokat, mint a birodalmi trvny. Ennek kvetkeztben a birodalmi
jogforrsok minden tpusa megelzte a tagllami jogforrsokat. A jogforrsi
hierarchia cscsn a birodalmi alkotmny llt, azt kvettk a birodalmi trvnyek, majd a birodalmi rendeletek kvetkeztek, utna pedig a tagllam alkotmnya, trvnyei, majd rendeletei.
Adamovich (1927) i. m. 258.
Adamovich (1927) i. m. 258. Az alkotmny mr 1920-as elfogadsakor kimondta, hogy a szvetsg s a tagllamok kztti hatskri vitkat az Alkotmnybrsg brlja el. [B-VG 1920. 138. cikkely (1) bekezds c. pont] Az
1925-s alkotmnynovella azonban ezt tovbb pontostotta, s kimondta: A
Szvetsgi Kormny, vagy valamely tagllam kormnynak javaslatra az Alkotmnybrsg llaptja meg tovbb azt is, hogy a trvnyhozsnak, vagy a

261

Alkotmnybrsg dntsig azonban bizonyos zavarok elfordulhattak


az llammkdsben,1220 hiszen az egymsnak esetleg ellentmond szvetsgi s tagllami jogforrs kzl a jogalkalmaz szervek nem tudtk,
hogy dntsk meghozatalakor melyiket vegyk figyelembe. A szvetsgi jog elsdlegessgt azonban ennek ellenre sem lehet kimondani,
hiszen ebben az esetben a hatskr hinyban, teht alkotmnysrt mdon kibocstott szvetsgi jogforrsok, ugyan csak az Alkotmnybrsg
dntsig terjed tmeneti idre, de leronthatnk az alkotmnyos mdon
kibocstott tagllami jogforrsokat. Ebben az esetben sokkal clszerbb
megolds az, hogy a jogalkalmaz fggessze fel sajt eljrst az Alkotmnybrsg dntsig, mint a szvetsgi jog elsbbsgnek kimondsval annak kockzatt vllalni, hogy esetleg alkotmnyellenes jogforrs
alapjn szletik meg a hatrozat. Ebben az esetben ugyanis az Alkotmnybrsg dntse utn a jogalkalmaznak meg kellene ismtelni az
eljrst, s dntst az Alkotmnybrsg ltal hatlyban hagyott jogforrs
alapjn meghoznia.
188. A msodik kamara trvnyhozsi szerepe a szvetsgi llamokban. A szvetsgi llamokban gyakori megolds, hogy a trvnyhozs
msodik kamarjban a tagllamok kapnak helyet.1221 Azonban az ilyen
msodik kamark jogllsa is klnbz lehet. Egyrszrl krds, hogy a
tagllamok utasthatjk-e a szvetsgi msodik kamarba deleglt tagjaikat, vagy azoknak szabad mandtumuk van. Az utbbiban befolysuk vitat-

1220
1221

vgrehajtsnak a 1015. cikkelyek szerinti intzkedsei szvetsgi vagy tagllami hatskrbe tartoznak-e. [B-VG 1925. 138. cikkely (2) bekezds] Teht
mindkt llamhatalmi egysg kormnya krhette az Alkotmnybrsg dntst abban az esetben, ha azt szlelte, hogy a msik fl hatskrt tllp
mdon alkotott valamilyen jogforrst, vagyis a panaszos hatskrbe tartoz
gyben jrt el. Az alkotmny 1015. cikkelyei voltak ugyanis azok a rendelkezsek, amelyek a szvetsg s a tagllamok kztti hatskri megosztst
tartalmaztk.
Adamovich (1927) i. m. 258.
Ha a hatskri megoszts megllaptsa a kzponti hatalom kizrlagos kompetencija, akkor decentralizlt egysgllamrl beszlnk. [ld. 14.] Egy
szvetsgi llamban a tagllami kamara csak akkor mellzhet a szvetsgi
trvnyhozsban, ha a kzponti alkotmny mdostsa (a hatskri megoszts megvltoztatsa) a tagllamok kzvetlen ratifiklshoz van ktve. Ebben
az esetben ugyanis a tagllamok nll szvetsgi kamara nlkl is befolyst
tudnak gyakorolni a hatskri megosztsra. Ennek megltt pedig a szvetsgi
llam nlklzhetetlen tartalmi ismrveknt hatroztuk meg. [Ld. 66.]

262

hatatlanul kisebb. A msodik elem, hogy egyltaln a msodik kamarnak


milyen jogostvnyai vannak a trvnyhozsi eljrsban. Egyetrtsi joga,
vagy csak felfggeszt vtjoga? Szmottev befolyst a tagllamok akkor
kapnak, ha az utastsi jog mellett a tagllami kamarnak a szvetsgi trvnyhozsban egyetrtsi joga van.1222 Ezt a krdst a szvetsgi alkotmny
mdostsa kapcsn majd rszleteiben is ttekintjk. [Ld. 192.]
A ktkamars trvnyhozsoknl s ez nem csak a szvetsgi llamokra igaz lnyeges krds az is, hogy a trvnyjavaslatot mely kamarnl kell elterjeszteni. Amelyik kamarhoz elszr terjesztik be a javaslatot, a koncepcik kialaktsra ltalban nagyobb befolysa van. Olyan
konstrukcit, ahol csak a msodik kamarnl terjeszthet el trvnyjavaslat, egyik llamban sem tallhatunk. A gyakoribb megolds az, hogy
csak a kpviselhznl terjeszthetek el, s miutn ez megtrgyalta, gy
kerlhet a msodik kamarhoz. Ezt a megoldst kvette pldul Lengyelorszg,1223 valamint Nmetorszg 1919 utn,1224 vagy mint ltni fogjuk,
Ausztria itt trgyalt 1920-as alkotmnya is.1225 A msik megolds, hogy
mindkt kamarnl benyjthat trvnyjavaslat. Ezt alkalmazta pldul
Nmetorszg 1867 s 1918 kztt, 1226 a kt vilghbor kztti Csehszlo1222

Nmetorszgban 1867 s 1918 kztt ez az ers rendszer mkdtt. A tagllamok utasthattk delegltjaikat [Seydel i. m. 256. Anschtz (1903) i. m.
541. MeyerAnschtz i. m. 485. Arndt (1912) i. m. 778.] s a Szvetsgi Tancsnak egyetrtsi joga volt. Ha egy trvnyjavaslatot elutastott, az semmilyen, t megkerl eljrssal nem lphetett hatlyba. [Arndt (1912) i. m. 783.
Szab (2002) i. m. 120121.] 1919 utn azonban a Birodalmi Tancs befolysa
kisebb lett, mert az utastsi jog ugyan fennmaradt, de a trvnyhozsi eljrsban csak felfggeszt vtjoga volt, az ltala emelt vst ugyanis a Birodalmi
Gyls, ugyan ktharmados tbbsggel, de korltozhatta. [Huber (1957/1990)
i. m. 6. ktet 383384. Szab (2002) i. m. 183.]
1223 Lengyelorszg 1921. 35. cikkely (1) bekezds Schtzel i. m. 295. Cybichowsky
i. m. 546.
1224 1919 utn a Birodalmi Tancs csak a Birodalmi Gyls ltal elfogadott trvnyekkel szemben emelhetett vst [WRV 74. cikkely (1) bekezds], aminek
logikus kvetkezmnye, hogy elszr mindig a Birodalmi Gylsnek kellett
megtrgyalnia. [Szab (2002) i. m. 231.]
1225 B-VG 1920. 41. cikkely (1)-(2) bekezds.
1226 A csszri Nmetorszgban a kt kamara minden viszonylatban egyenrang
volt. Trvnyjavaslatot is mindkettjk elterjeszthetett, s az trgyalta meg
elszr, akinek a tagjaitl a javaslat szrmazott. [Huber (1957/1990) i. m. 3.
ktet 921. Szab (2002) i. m. 135.] rdekes az is, hogy a Birodalmi Kormnynak nem volt kzvetlen elterjesztsi joga, csak a kamarknak. A porosz s a
birodalmi vgrehajt hatalom sszefondsa miatt [Szab (2002) i. m. 104.]

263

vkia,1227 illetleg Magyarorszg1228 is.


189. A Nemzeti Tancs jogai az egyszer trvnyek elfogadsnl. A
trvnyek elfogadsa a lakossg ltal vlasztott Nemzeti Tancs s a tagllamok ltal deleglt Szvetsgi Tancs egyttes hatskrbe tartozott.1229
Trvnyjavaslatot a Szvetsgi Kormny, illetleg a kpviselhz
(Nemzeti Tancs) tagjai terjeszthettek el.1230 Kzvetett mdon a Szvetsgi Tancsnak is volt trvnykezdemnyezsi joga, de ez a testlet csak
a Szvetsgi Kormnyon keresztl lhetett jogval.1231 Ezen kvl bizonyos felttelek mellett a vlasztpolgrok is jogosultak voltak trvnyjavaslatot elterjeszteni (npi kezdemnyezs), de ezt rszletesen a np kzvetlen trvnyhozsi rszvtelnl fogjuk megtrgyalni.1232 [Ld. 200.]
azonban, a Birodalmi Kancellr, aki egy szemlyben ltalban porosz miniszterelnk is volt, a porosz kveteknek adott utastssal tudott trvnyjavaslatot
elterjeszteni. [Huber (1957/1990) i. m. 3. ktet 920. Stern i. m. 366. Laband
(1911/1914) i. m. 2. ktet 24. Szab (2002) i. m. 135.] A javaslatbl trvny
akkor lehetett, ha mindkt kamara elfogadta azt.
1227 Csehszlovkia 1920-as alkotmnya szerint trvnyjavaslat a Kpviselhzban
s a Szentusban is elterjeszthet volt. Ezek klcsnsen megvtzhattk
a msik kamarban elszr trgyalt javaslatot. Ezt kveten visszakerlt az
elszr trgyal kamrhoz, amely a vtt korltozhatta. Ha az els trgyals
a Kpviselhzban volt, akkor az rvnyes hatrozathoz a jelenlv kpviselk tbb mint felnek szavazata volt szksges. Amennyiben a Szentus ezzel
szemben jelen lv tagjai tbb mint felnek szavazatval vtt emelt, akkor
a Kpviselhzban nem a jelenlv kpviselk, hanem az sszekpviselk tbb
mint felnek szavazatval lehetett ezt korltozni. Ha a vtt a Szentus sszes
tagjnak legalbb hromnegyede tmogatta, azt a kpviselhz csak sszes
tagjnak hromtds szavazati arnyval korltozhatta. Ha az els trgyals
a Szentusban trtnt, a hatrozatot itt is a jelenlv kpviselk tbbsgnek
kellett elfogadnia. Amennyiben a Kpviselhz a jelen lv kpviselk tbb
mint felnek szavazatval ezt elutastotta, a Szentusban mr nem a jelenlv, hanem az sszes tag tbb mint felnek tmogatsval kellett jra megersteni. Ezutn msodszor is visszakerlt a Kpviselhzhoz, ahol jra szavaztak
rla. Amennyiben itt az sszes kpvisel tbb mint fele elutastotta, a trvnyjavaslat vgleg lekerlt a napirendrl. Ha ez az arny nem volt meg, akkor
Szentus javaslatbl trvny lett. [Csehszlovkia 1920. 44. cikkely Sander i.
m. 236237. Adamovich (1929) i. m. 199.]
1228 1926:XXII. tc. 31. (1) bekezds
1229 B-VG 1920. 41. cikkely (1) bekezds
1230 B-VG 1920. 41. cikkely (1) bekezds Adamovich (1923a) i. m. 128.
1231 B-VG 1920. 41. cikkely (1) bekezds
1232 B-VG 1920. 41. cikkely (2) bekezds

264

Ausztriban, mint mr emltettem trvnyjavaslatokat csak a Nemzeti


Tancsnl lehetett elterjeszteni1233 [ld. 188.], mindig ez a testlet volt,
amelyik elszr megtrgyalta.
Az elterjeszts utn a bizottsgi trgyalsok kvetkeztek, majd a hatrozathozatal. Az rvnyes hatrozathoz fszablyknt a szavazsnl
a kpviselk legalbb harmadnak kellett jelen lennie, s a jelenlvk abszolt tbbsgnek (50%+1 szavazat) tmogatni azt.1234 Ezen kvl azonban az egyszer szvetsgi trvnyek elfogadsnl mg kt fajta tbbsg
kerlhetett szba. Az egyik egy konkrt, a Nemzeti Tancs gyrendjrl
(Hzszably) szl trvny megszavazshoz kapcsoldott. Ennek elfogadshoz, vagy mdostshoz a kpviselk legalbb felnek jelenltben a leadott szavazatok ktharmada volt szksges.1235 Ez valjban
megegyezett az alkotmnyerej trvnnyel1236 [ld. 193.], de az alkotmny
nem ltta el ezzel a jelzvel, gy a szakirodalom az egyszer trvnyek
kz sorolta.1237 A harmadik tbbsgi forma a Szvetsgi Tancs ltal
emelt vs korltozsra szolglt. 1238 [Ld. 190.]
Amennyiben nem volt vs, vagy azt a Nemzeti Tancs visszautastotta, a trvny hitelests vgett a Szvetsgi Elnkhz kerlt. A kihirdetsnek azonban lehetett mg egy akadlya, ha a Nemzeti Tancs npszavazst kezdemnyezett rla.1239 Ehhez azonban ugyanolyan abszolt
tbbsg kellett, mint a trvnyjavaslat elfogadshoz. Ennek gy nem volt
tlzott jelentsge, hiszen a parlamenti tbbsg ltalban knnyen tud
npszavazst kezdemnyezni. Ezt a krdskrt a kzvetlen trvnyhozs
kapcsn rszletesebben is ttekintjk. [Ld. 209.]
Ha a Nemzeti Tancs nem kezdemnyezett npszavazst, akkor a Szvetsgi Elnknek hitelesteni1240 kellett a trvnyjavaslatot. Erre a Szvet1233 B-VG 1920. 41. cikkely (1)-(2) bekezds.
1234 B-VG 1920. 31. cikkely Adamovich (1927) i. m. 261.
1235 B-VG 1920. 30. cikkely (2) bekezds.
1236 B-VG 1920. 44. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 264.
1237 Adamovich (1927) i. m. 261.
1238 A kpviselk legalbb felnek jelenltben, a leadott szavazatok tbbsge.
[B-VG 1920. 42. cikkely (2) bekezds A damovich (1927) i. m. 261.]
1239 B-VG 1920. 43. cikkely.
1240 A trvnyek hitelestse annyit jelentett, hogy az llamf megvizsglta, vajon
az adott trvny formai szempontbl megfelel-e az alkotmnyos feltteleknek.
Ez a gyakorlatban kt alapvet feladatot foglalt magba. Elszr is meg kellett
llaptania, hogy az elterjesztett trvnyjavaslat szvege pontosan megegyezik-e a trvnyhozs ltal elfogadottal. Msrszrl ellenriznie kellett, hogy a

265

sgi Kancellr tett javaslatot, majd a hitelestst s az illetkes szvetsgi miniszter jegyzete ellen.1241 A kihirdets azonban mr nem az elnk,
hanem a Szvetsgi Kancellr feladata volt.1242 Ezekkel a rendelkezsekkel kapcsolatban azt kell kiemelni, hogy a Szvetsgi Elnknek semmilyen vtjoga nem volt a hitelestsre megkldtt trvnyjavaslatokkal
szemben, s erre a hatskrt jelentsen bvt 1929-es alkotmnynovella
utn sem kapott jogot.1243 Pedig a kihirdets kteles trvnyjavaslatokkal
szemben az llamf Eurpa szinte minden llamban rendelkezett gyengbb-ersebb vtjoggal.1244
trvny elfogadsa folyamn az alkotmnyban elrt sszes felttelt betartottk-e. Amennyiben ezeknek a feltteleknek nem felel meg, a hitelestst meg
kellett tagadnia. [Adamovich (1927) i. m. 263. Anschtz (1933) i. m. 369.
Jellinek i. m. 99100. Szab (2000) i. m. 205206.]
1241 B-VG 1920. 47. cikkely (1)-(2) bekezds Adamovich (1923a) i. m. 130131.
Adamovich (1927) i. m. 263.
1242 B-VG 1920. 47. cikkely (3) bekezds Adamovich (1927) i. m. 263.
1243 Az llamf amennyiben az alkotmny ezt szmra lehetv teszi trvnyvtval a hitelestsre rett trvnyekkel szemben lhet. Ha valamilyen formai
hiba miatt a hitelestst meg kell tagadnia, akkor az adott trvnyt nem hirdetheti ki, gy kln vtt nem is lehet ellene emelni. A trvny-vt egy politikai
jogostvny, az alkotmnyos ton ltrejtt trvnynek valamely rendelkezsvel
az llamf nem rt egyet. Felhvhatja a trvnyhozst, hogy ezt gondolja jra.
1244 Az alkotmnyos monarchikban az uralkod ltalban szentestsi joggal
rendelkezett, amely abszolt vtjogot jelent. Egy a trvnyhozs ltal szablyosan elfogadott trvny kihirdetst vglegesen megtagadhatta. Ilyen jogostvnnyal rendelkezett pldul a magyar kirly egszen 1918-ig. [1848:III.tc.
2.] A kztrsasgokban a szuszpenzv (felfggeszt) vtjog volt a jellemez,
amikor az llamf jabb megfontolsra kldhetett vissza egy trvnyjavaslatot
a parlamentnek. Itt az alapvet krds az, hogy milyen idhatrig halaszthatja
el egy trvny kihirdetst. Minl hosszabb ideig, annl inkbb tudja a trvnyhozst befolysolni, hogy vlemnyt vegye figyelembe. Magyarorszgon
a kormnyznak 1920 s 1937 kztt hatvan napon bell kellett dntenie, hogy
kihirdet egy trvnyt, vagy jabb megfontolsra visszakldi a trvnyhozsnak. [1920:I. tc. 13. (1) bekezds] 1937-ben ezt hat hnapra emeltk, s kt
alkalommal is lhetett a vtjogval. [1937:XIX. tc. 1. (1)-(2) bekezds] 1946ban a kztrsasgi elnk csak egyszer vtzhatott, s erre mindssze tizent nap
llt rendelkezsre. [1946:I. tc. 9.] A kt vilghbor kztt Csehszlovkiban
1 hnap [Csehszlovkia 1920. 47. Adamovich (1929) i. m. 201.], Lengyelorszgban, pedig 30 napon bell vtzhatott a kztrsasgi elnk [Lengyelorszg 1921. 35. cikkely (1) bekezds], s mindkt helyen egy-egy trvnyjavaslat
esetben egy alkalommal lhetett vele. Nmetorszgban a Birodalom Elnke
sajtos, n. truhzott vtjoggal brt. A Birodalmi Gyls ltal elfogadott
trvnyeket nem jabb megfontolsra kldhette vissza a trvnyhoz testletnek, hanem arrl npszavazst rendelhetett el. [WRV 73. cikkely (1) bekezds;

266

190. A Szvetsgi Tancs jogai az egyszer trvnyek elfogadsnl.


A Nemzeti Tancs ltal elfogadott trvnyjavaslatokkal szemben a Szvetsgi Tancs vst emelhetett.1245 Ez felfggeszt (szuszpenzv) vtjogot jelentett,1246 amelyet a Nemzeti Tancs a kpviselk legalbb felnek
jelenltben, a leadott szavazatok tbbsgvel, visszautasthatott.1247 Ebben az esetben a trvny kihirdethet volt.
Mint korbban emltettem, a msodik kamara trvnyhozsra gyakorolt befolysnak egy fontos eleme, hogy milyen ellenvetst emelhet az
alshz ltal elfogadott trvnyjavaslatokkal szemben. Ha egyetrtsi
joga van, az biztostja a legnagyobb befolyst. Ha csak felfggeszt vtjoga van, azt kell megvizsglnunk, hogy egy trvnyjavaslattal szemben
hny alkalommal lhet vele, illetleg milyen tbbsggel korltozhat az.
A kt lehetsget prhuzamosan nem szoktk alkalmazni, amennyiben
a msodik kamara tbbszri vtt emelhet, annak korltozsa az eredeti
szavazsnl szksges tbbsggel megvalsthat volt. Itt a msodik kamara a trgyals elhzsval tudott befolyst gyakorolni az alshzra.1248
A msik lehetsgnl, az eltr tbbsggel trtn korltozsnl, nyilvnvalan az a lnyeges szempont, hogy ez mekkora tbbsg. Lengyelorszg 1921-es alkotmnya szerint a Szentus ltal emelt vst a Szejm
(kpviselhz) 11/20-os, azaz 55%-os tbbsggel utasthatta vissza,1249 az
1919-es nmet alkotmnyban pedig ehhez a Birodalmi Gylsben ktharmados tbbsg kellett.1250 Az 1949-es nmet alaptrvny tbb tpus
eljrst is megllapt, de a fszably az, hogy a jelenlv kpviselk abszolt tbbsge helyett az sszes kpvisel abszolt tbbsgnek szavazata szksges az vs visszautastshoz.1251
Szab (2002) i. m. 234235.; Szab (2000) i. m. 214220.]
1245 B-VG 1920. 42. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1923a) i. m. 129. Adamovich
(1927) i. m. 261., Zeller (2007) i. m. 147.
1246 MezeySzente i. m. 403.
1247 B-VG 1920. 42. cikkely (2) bekezds Adamovich (1927) i. m. 261.
1248 Az 1911-es angol parlamenti reform mintjra ezt a megoldst kvette a magyar felshz 1926 s 1937 kztt. A kpviselhz a ktszeri felshzi vt
utn ha harmadszor is megszavazott egy trvnyjavaslatot, akkor a felshz
mellzsvel kihirdets vgett a kormnyz el lehetett azt terjeszteni.
[1926:XXII. tc. 31. (4) bekezds]
1249 Lengyelorszg 1921. 35. cikkely (3) bekezds Schtzel i. m. 295.
1250 Szab (2002) i. m. 231.
1251 Az 1949-es nmet alaptrvny egyes esetekben egyetrtsi jogot ad a Szvetsgi Tancsnak, ekkor az vst nem lehet korltozni. [Zeller (2008) i. m.

267

Az osztrk Szvetsgi Tancs ltal emelt vs korltozshoz azonban


az alkotmny csak az alaphatrozathoz szksges, vagyis a jelenlv kpviselk abszolt tbbsgnek tmogatst kvnta meg. Az egyetlen enyhe szigorts az volt, hogy a hatrozatkpessgi kszbt felemeltk. Az
alapeljrsnl a kpviselk egyharmadnak jelenltben hatrozatkpes
volt a Nemzeti Tancs, az vs korltozsnl azonban a kpviselk legalbb felnek jelen kellett lennie a szavazsnl. Ez egy gyengbb vtjog,
mint az elbb emltett pldk.
Az alkotmny egybknt egyes ttelesen meghatrozott eseteteket mg
ezen gyenge vtjog all is kivont,1252 s az is megllapthat, hogy a msodik kamara a megengedett esetekben is elg ritkn lt ezzel a jogval.1253
191. A szvetsgi alkotmny (a Nemzeti Tancs jogkrei). A kartlis
alkotmny formai jellemzje, hogy a rendes trvnyektl eltr trvnyhozsi ton fogadjk el, s mdostani is csak gy lehet. Ez az eltr trvnyhozsi t lehet egy alkotmnyoz nemzetgyls, amikor kizrlag
az alkotmnyozs cljbl vlasztanak egy trvnyhoz szervet. Lehet
npszavazs, de lehet a rendes trvnyhoz szerv is, az ltalnos trvnyhozstl eltr szavazati arnnyal.
254255., pl. GG. 23. cikkely (1) s (7) bekezds, 37. cikkely (1) bekezds]
Ezen kivtelektl eltekintve a Szvetsgi Tancs vsa az alshz ltal korltozhat, de ennek is kt eljrsi menete van, attl fggen, hogy a msodik
kamara milyen tbbsggel emelte azt. Ha ez abszolt tbbsggel trtnt, akkor
az alshzban az sszes kpvisel tbb mint felnek szavazatval lehet azt
visszautastani. [GG. 77. cikkely (4) bekezds] Ezt neveztem fszablynak. Ha
a Szvetsgi Tancsban az vst ktharmados tbbsggel fogadtk el, akkor
az sszes kpvisel tbbsgnek tmogatsa mellett az is szksges, hogy az
igen szavazatok a jelenlv kpviselk ktharmadt is kitegyk. [GG. 77.
cikkely (4) bekezds]
1252 Adamovich (1927) i. m. 261. A Nemzeti Tancsnak azon hatrozatai ellen,
amelyek a Nemzeti Tancs gyrendjrl, a Nemzeti Tancs feloszlatsrl, a
kltsgvets s a zrszmads jvhagysrl, a szvetsgi adssgok felvtelrl, vagy konvertlsrl, a szvetsgi tulajdonrl trtn rendelkezsrl
szltak, illetleg a 64. cikkely (1) bekezdse alapjn kibocstott, a Szvetsgi
Elnk kpviseletrl szl trvnnyel szemben a Szvetsgi Tancs nem emelhetett vst. [B-VG 1929. 41. cikkely (5) bekezds]
1253 A Nemzeti Tancs az alkotmny kibocstst kvet els trvnyhozsi
ciklusban 447 trvnyjavaslatot fogadott el, amely kzl a Szvetsgi Tancs 18-cal szemben emelt vst. A msodik trvnyhozsi ciklusban elfogadott 269 trvnyjavaslattal szemben pedig 6 alkalommal lt ezen jogval.
[Hugelmann (1930) i. m. 438.]

268

Tallkozhatunk olyan megoldssal is, amikor az j alkotmny elfogadshoz alkotmnyoz nemzetgylst hvtak ssze, de a ksbbi mdostsait mr a rendes trvnyhoz szerv hatskrbe utaltk. 1919/1920-ban
Ausztria is ezt a megoldst kvette.
Teht Ausztriban is a rendes trvnyhoz szerv mdosthatta az alkotmnyt. Az erre irnyul trvnyjavaslatok elterjesztse s parlamenti trgyalsa a rendes trvnyekkel azonos mdon trtnt. [Ld. 189.] Ugyangy
a hitelests s a kihirdets is. Az egyetlen, de lnyeges eltrs a vgszavazsban volt. Az alkotmnymdostshoz nagyobb arny kpviseli
tmogatottsg kellett, mint az egyszer trvnyekhez. Lthattuk, hogy
Ausztriban az egyszer trvnyek elfogadshoz a kpviselk legalbb
egyharmadnak kellett jelen lenni a szavazsnl, s a leadott szavazatok
abszolt tbbsgt kellett a javaslatnak megkapnia.1254 [Ld. 189.] Az alkotmnymdostsnl azonban a Nemzeti Tancs hatrozatkpessghez
a kpviselk legalbb felnek jelen kellett lennie, s a javaslat akkor volt
elfogadott, ha a leadott szavazatok legalbb ktharmada tmogatta azt.1255
A Nemzeti Tancs kapcsn emltst kell mg tenni az alkotmnymdostsok npszavazsra bocstsrl. A kpviselk egyharmadnak javaslatra ugyanis mg annak kihirdetse eltt minden alkotmnymdostsrl npszavazst kellett tartani. 1256 [Ld. 209.]

1254 B-VG 1920. 31. cikkely.


1255 B-VG 1920. 44. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 264. Az alkotmnymdostsoknl a ktharmados tbbsg ltalban elfogadott szavazati
arnynak tekinthet, de az alkotmnyok mgsem teljesen egyformk. A ma hatlyos magyar alkotmny szerint mdostshoz az sszes kpvisel legalbb
ktharmadnak tmogatsa szksges. Az 1919-es nmet alkotmny szerint a
Birodalmi Gylsben a kpviselk legalbb ktharmadnak kellett jelen lenni a szavazsnl, s az gy leadott szavazatok legalbb ktharmadt kellett a
javaslatnak megkapnia. [WRV. 76. cikkely (1) bekezds Szab (2002) i. m.
232233.] Az osztrk alkotmnyban, mint lthattuk, mr a kpviselk felnek
jelenltbe is lehetett rvnyesen szavazni. Csehszlovkia abban klnbztt
Nmetorszgtl, vagy Ausztritl, hogy a msodik kamarnak is jelentsebb
befolysa volt az alkotmnymdostsra, a minstett tbbsget ugyanis kln-kln mindkt kamarban megkvntk, ami mindkt helyen az sszes tag
hromtde (60%-a) volt. [Csehszlovkia 1920. 33. cikkely Sander i. m. 222.
Adamovich (1929) i. m. 204.] Lengyelorszgban mindkt kamarban a tagok
legalbb felnek jelenltben, a leadott szavazatok ktharmadval lehetett az
alkotmnyt mdostani. [Lengyelorszg 1921. 125. cikkely (1) bekezds]
1256 B-VG 1920. 44. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 265.

269

A ksbbiekben ltni fogjuk, hogy az alkotmny tfog mdostsa


esetn a npszavazs elrendelse ktelez volt.1257 [Ld. 208.] A Nemzeti
Tancs itt trgyalt jogkre azokra az esetekre vonatkozott, amikor nem
tfog mdostsrl volt sz, teht a javaslatot egybknt nem kellett volna npszavazsra bocstani. Erre krdsre a npszavazs trgyalsa sorn
mg visszatrnk. [Ld. 209.]
192. A szvetsgi alkotmny (a Szvetsgi Tancs jogkrei). A Nemzeti Tancs kapcsn lthattuk, hogy az alkotmnymdost trvnyek elfogadsa a rendes trvnyek eljrsi rendje szerint haladt, egyetlen, de
lnyeges kivtellel: a vgszavazsnl magasabb volt a hatrozatkpessgi
kszb, s az gy jelen lv kpviselknek minstett (ktharmados) tbbsggel kellett azt megszavazni.1258 [Ld. 191.]
A Szvetsgi Tancs vst1259 [ld. 190.] az alkotmnymdost trvnyekkel szemben is emelhetett, a krds az volt, hogy ez klnbztt-e
az egyszer trvnyekkel szemben emeltektl. Vajon az elfogadshoz a
Szvetsgi Tancsban, illetleg korltozshoz a Nemzeti Tancsban eltr
szavazsi rend volt-e megllaptva? Az vs joga tnyleges hatalmi slyt
akkor jelentett, ha korltozshoz az alshzban nagyobb tbbsg kellett,
mint az alapeljrsban trtnt elfogadshoz. Ha ugyanolyan tbbsggel
korltozni lehet a msodik kamara ellenvetst, mint ami az alapeljrsban
is szksges volt, akkor csak nmi idhzsra volt elegend a vtjog.
Az egyszer trvnyek kapcsn azt tapasztalhattuk, hogy a Nemzeti
Tancsban az vs korltozshoz a hatrozatkpessgi kszb emelsvel egy elg enyhe, de mgis csak szigorbb felttelt llaptottak
meg, mint az alapeljrsban trtn elfogadskor.1260 [Ld. 190.] Az alkotmnymdostsnl azonban a Szvetsgi Tancs vsnak kt kivteltl eltekintve ugyanolyan joghatsa volt, mint a rendes trvnyeknl.
1257 B-VG 1920. 44. cikkely (2) bekezds Widder i. m. 331. Adamovich (1923a) i.
m. 136.; MezeySzente i. m. 404.; Zeller (2007) i. m. 145.
1258 B-VG 1920. 44. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 264.
1259 B-VG 1920. 42. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1923a) i. m. 129. Adamovich
(1927) i. m. 261.; Zeller (2007) i. m. 147.
1260 Mg a trvnytervezet elszri trgyalsakor a nemzeti tancsi kpviselk legalbb harmadnak jelenltben kellett a javaslatot megszavazni, a Szvetsgi
Tancs vsnak visszautastshoz mr a kpviselk legalbb felnek jelenltben kellett a hatrozatot megersteni. [B-VG 1920. 31. cikkely 42. cikkely (4)
bekezds ld. 190.] A korltozs nem volt tl szigor szablyokhoz ktve, de
vitathatatlanul ms, mgpedig nagyobb tbbsget ignyelt az vs korltozsa.

270

A kpviselk legalbb felnek jelenltben a leadott szavazatok abszolt


tbbsgvel lehetett visszautastani. Egy alkotmnymdostsra irnyul
trvnyjavaslat viszont eleve csak akkor kerlhetett a Szvetsgi Tancs
el, ha a kpviselk tbb mint felnek jelenltben a leadott szavazatok
ktharmadt megkapta.1261 [Ld. 191.] Az vs visszautastshoz viszont
ugyanilyen jelenltnl elegend volt a szavazatok abszolt tbbsge
(50%+1 szavazat). Ez annyit jelentett, hogy a Szvetsgi Tancs az vssal egy rvid idre el tudta halasztani az alkotmnymdosts kihirdetst, de semmilyen ms gtat nem tudott el lltani.
rdekes egy pillantst vetni Nmetorszg alkotmnyfejldsre, ahol a
vizsglt krdsben, eltr idszakokban, eltr konstrukcikkal tallkozhatunk. Az 1919-es alkotmny ugyanis az alkotmnymdostsnl nem
adott kvalifiklt jogokat a msodik kamarnak,1262 mg a ma hatlyos nmet alaptrvny ezt megteszi.1263
1261 B-VG 1920. 44. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 264.
1262 A Weimari Alkotmny sajt mdostsnl nem adott kvalifiklt jogokat a Birodalmi Tancsnak. vst emelhetett a Birodalmi Gyls hatrozata ellen, de
ezt ugyangy ktharmados tbbsggel lehetett korltozni, mint a rendes trvnyeknl. [ld. 190.] Az alkotmnymdostsnl azonban a Birodalmi Gylsben mr az alapeljrsnl ktharmados tbbsg kellett. Ha viszont ez megvolt,
a Birodalmi Tancs hiba emelt vst, azt a Birodalmi Gyls az alapeljrsban leadott szavazattbbsggel korltozni tudta. A Birodalmi Tancs legfeljebb npszavazst kezdemnyezhetett rla. [WRV 76. cikkely Szab (2002) i.
m. 232234.]
1263 A rendes trvnyhozs kapcsn lthattuk, hogy a ma hatlyos nmet alaptrvny is az vs intzmnyt alkalmazza. Eldjhez, az 1919-es nmet alkotmnyhoz kpest azonban talaktja a Szvetsgi Tancs jogllst, s taln
kicsit meg is ersti azt a Birodalmi Tancshoz kpest. A rendes trvnyhozsban nagyjbl azonos a slyuk. 1919 utn a Birodalmi Tancs vsnak korltozshoz mindig ktharmados tbbsg kellett, a mai Szvetsgi Tancs vst pedig egyes esetekben nem lehet korltozni, egyes esetekben ktharmados
tbbsg kell hozz, de vannak esetek, amikor az abszolt tbbsg is elegend
a Szvetsgi Gylsben. Az alkotmnymdostsnl viszont amint az elbb
lthattuk a Birodalmi Tancsnak nem volt specilis joga, vst emelhetett,
de azt ugyan olyan tbbsggel korltozhatta a Birodalmi Gyls, mint a rendes trvnyek esetben. A Birodalmi Tancs legfeljebb npszavazst kezdemnyezhetett. [WRV 76. cikkely (2) bekezds; ld. mg 193.] A ma hatlyos
nmet alaptrvny azonban az alkotmnymdostsnl egyetrtsi jogot ad a
Szvetsgi Tancsnak. A msodik kamarban ugyangy ktharmados tbbsggel meg kell szavaznia a javaslatot, ha ez nincs meg, a Szvetsgi Gyls
nem korltozhatja a Szvetsgi Tancs elutastst. [Zeller (2008) i. m. 253.]
A weimari Birodalmi Tancshoz kpest teht a rendes trvnyhozsban nagyjbl kiegyenltettek a jogok, az alkotmnymdostsnl viszont 1949 utn n-

271

Visszatrve az osztrk Szvetsgi Tancsra, a kivtelknt emltett specilis jogai elssorban a sajt jogllst rint alkotmnyi rendelkezsek
megvltoztatst rintettk. Nhny erre vonatkoz passzust csak akkor
lehetett mdostani, ha azt legalbb ngy tagllam delegltjainak a fele-fele tmogatta.1264 Ez sem volt jelents akadly, mert kilenc tagllam
volt, s ezek kzl csak ngy tmogatsa kellett, s innen sem az sszes
deleglt, hanem csak a tbbsgk. Ez annyit jelentett, hogy a kb. 50
fbl ll Szvetsgi Tancsban 10-15 igen szavazattal tvihet volt egy
ilyen trgy alkotmnymdosts is. Ez a jogostvny viszont elegend
volt ahhoz, hogyha a tagllamok egysgesen sszefogtak, akkor a rjuk
vonatkoz alkotmnymdostst blokkolni tudtk. Br kvl esik az ltalunk trgyalt trtnelmi periduson, de rdemes megemlteni, hogy a
70-es 80-as vek fderatv trekvseinek hatsra1265 1984-ben kiszlestik a Szvetsgi Tancs ezen hatskrt. Eszerint minden a tagllamok
trvnyhozsi, vagy kzigazgatsi hatskrt cskkent alkotmnymdostshoz a Szvetsgi Tancs ktharmados tbbsggel meghozott tmogatsa szksges.1266
A Szvetsgi Tancs msik specilis joga az alkotmnymdostsokat
rint npszavazsokkal volt kapcsolatos. A testlet kezdemnyezsre
ugyanis az alkotmnymdostsokat npszavazsra kellett tzni.1267 [Ld.
209.] Ez annyiban klnbztt a Nemzeti Tancs vonatkoz jogkrtl,
hogy ott ehhez elg volt a kpviselk egyharmada, a Szvetsgi Tancsban viszont ehhez abszolt tbbsg kellett.
193. Az alkotmnyerej szvetsgi trvny az osztrk llammkds egy rdekes eleme volt. Amikor az alkotmny sajt mdostsnak
szablyait llaptotta meg, akkor az albbiak szerint rendelkezett: Az
alkotmnytrvnyek, illetleg az alkotmnyos rendelkezseket tartalmaz egyszer trvnyek elfogadshoz1268 Ebbl rgtn levonhatjuk a
vekedett a tagllami kamara (Szvetsgi Tancs) slya.
1264 B-VG 1920. 35. cikkely (4) bekezds Adamovich (1927) i. m. 265.
1265 K ajtr (1992) i. m. 6364.
1266 Bundesverfassungsgesetz vom 27. November 1984, mit dem das BundesVerfassungsgesetz in der Fassung von 1929 gendert wird. (BGBl 1984/490) 1.
cikkley (6) bekezds; Lehner i. m. 399.;
1267 B-VG 1920. 44. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 265.
1268 Verfassungsgesetze
oder
in
einfachen
Gesetzen
enthaltene
Verfassungsbestimmungen [B-VG 1920. 44. cikkely (1) bekezds]

272

kvetkeztetst, hogy az osztrk kzjogban szerkezetileg az alkotmnyon


kvl is elhelyezkedtek olyan trvnyek, amelyek vele azonos jogforrsi
ervel brtak. Ezekben a jogszablyokban kln meg kellett jellni, hogy
alkotmnyos rendelkezst tartalmaz trvny.1269 Elfogadsukra, vagy
mdostsukra ugyanazok a szablyok vonatkoztak, mint az alkotmnymdostsra. [Ld. 191192.]
A szerkezetileg az alkotmnyon kvl elhelyezked trvnyeknek is
kt tpusa volt. Alapesetben a teljes trvny alkotmnyervel brt, de az
sem volt kizrt, hogy egy trvnyen bell csak nhny rendelkezs brjon
alkotmnyervel, s a tbbi rsze csak egyszer trvnynek minsljn.
Ezek szavazsa a Nemzeti Tancsban gy zajlott, hogy az alkotmnyos
rendelkezseket tartalmaz passzusokrl kln, az alkotmnymdostsra elrt szablyok szerint [ld. 191192.], a tbbi rszrl pedig az
egyszer trvnyekre vonatkoz szablyok szerint [ld. 189190.] szavaztak. A trvny vgszavazsa az egyszer trvnyekre vonatkoz rendelkezsek szerint trtnt.
Az alkotmnyerej trvnyek a jogforrsi hierarchiban az alkotmnnyal azonos szinten lltak, vagyis az Alkotmnybrsg ilyen trvny alkotmnyellenessgt nem llapthatta meg. Ugyanakkor, ha az egyszer
trvnyek alkotmnyerej trvnybe tkztek, azok alkotmnyellenesek
voltak.1270
Tpusait s pontos magyar megfelelit mr a bevezetben rintettk. [Ld. 2.]
Lnyeges, hogy ezt a trvnytpust az osztrk kzjogba szksgszeren be kellett emelni. Az Alkotmnyoz Nemzetgylsben ugyanis az
alapjogok kodifiklsa krl les vitk alakultak ki, amelyeket kompromisszumokkal sem tudtak feloldani.1271 [Ld. 64.] A vgs megolds az
lett, hogy az alapjogok szablyozst az j alkotmnybl kihagytk, s
az 1867-ben elfogadott, erre vonatkoz alaptrvnyek hatlyt tartottk
fenn. Mivel Ausztrinak 1867-ben nem volt egysges alkotmnylevele,
ezek formailag egymstl kln ll trvnyek voltak.1272 gy teht az
1269 B-VG 44. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 264.
1270 Adamovich (1927) i. m. 264.
1271 Ermacora (1980) i. m. 5361.
1272 Ausztriban 1867-ben a neoabszolutizmus helyre az alkotmnyos monarchia lpett. Az Osztrk Csszrsg azonban eltren a korbbi ksrletektl
(Olmtzi Alkotmny, Oktberi Diploma, Februri Ptens) ekkor nem kapott
egysges alkotmnylevelet. Az llamszervezet mkdst s az alapjogokat

273

alapjogok szablyozsa miatt meg kellett teremteni egy olyan trvnytpust, amely nem rsze az alkotmnynak, de azzal egyenrtk.
Az persze mr egy tovbbi krds, hogy ilyen formban nem csak az
alapjogokat lehetett szablyozni. Ennek kvetkezmnye, hogy napjainkra
az osztrk jogrendszerbe tbb szz alkotmnyerej trvny plt be. Az
alkotmnyos rendelkezsek ttekinthetsgt ez egyre nehezebb teszi.
Sok esetben ugyanis a parlamentben politikai kompromisszumok eredmnyeknt is szletnek ilyen rendelkezsek, amelyek tartalmuk szerint
nem tartoznnak szksgszeren az alkotmnyba.
Vgkvetkeztetsknt gy azt llapthatjuk meg, hogy az alapjogok szablyozsa szksgess tette ezt a trvnytpust, de nem biztos, hogy az
egyedli kivlt oka volt. Ezt ersti az a tny is, hogy az alkotmnyon
kvli alkotmnyos rendelkezsek a korabeli csehszlovk kzjogban is
lteztek,1273 pedig itt minden lnyeges elem belekerlt az alkotmnyba.
Nem maradt olyan terlet, amelyet alkotmnyi szinten kellett volna rgzteni, csak valamilyen oknl fogva nem tudtk az alkotmnyba beemelni.
Csehszlovkiban nem lehetett ms a clja, minthogy megteremtsk a
lehetsgt annak a jogalkotsi formnak, mint ami Ausztriban is mkdtt, illetleg mkdik ma is az alapjogok szablyozsn tli alkotmnyerej trvnyekkel.
rdemes mg megjegyezni, hogy a korabeli Nmetorszgban (Weimari
Kztrsasg) egy ennl lnyegesen kaotikusabb helyzetet elidz szably is ltezett, az n. hallgatlagos alkotmnymdosts. Mg Ausztriban egy trvny csak akkor brt alkotmnyervel, ha ezt a trvnyben
kln megjelltk, addig Nmetorszgban olyan trvnyek is eltrhettek
az alkotmnytl, amelyek kifejezetten nem irnyultak annak mdostsra vagy kiegsztsre.1274 Ausztriban az alkotmnyi rendelkezsek
szmos kln trvny szablyozta. Ezek a trvnyek azonban mr ekkor is
eltrtek az egyszer trvnyektl. [Lehner i. m. 229.]
1273 Adamovich (1929) i. m. 24., 202.
1274 A Weimari Kztrsasg alkotmnyos felfogsa szerint lehetsg volt az alaptrvny hallgatlagos mdostsra is. Ez annyit jelentett, hogyha egy trvnyjavaslat megkapta az alkotmnymdostshoz szksges tbbsget, akkor
nem lehetett alkotmnyellenes. Ha nem kifejezetten az alkotmny mdostsra irnyult, akkor gy tekintettk, hogy hallgatlagosan a trvnyhozk akarata erre irnyult. Ez az llspont szemben ll napjaink felfogsval, amikor
az alkotmny csak kifejezetten arra irnyul szavazssal vltoztathat meg.
Ebbl kvetkezen ma egy, a kpviselk ltal egyhanglag elfogadott trvny
is lehet alkotmnyellenes. A hallgatlagos alkotmnymdosts azonban nem
nlklz minden elmleti alapot. Abbl indul ki, hogy a trvnyhozk akarata

274

sszegyjtse nem egyszer feladat, de ktsget kizr gyjtemnyt lehet rluk kszteni. ssze kell gyjteni azokat a trvnyeket, amelyekben
szerepel az alkotmnytrvny megjells. Ha viszont ilyen megjells
nlkl is el lehet trni az alkotmnytl, akkor az alkotmnyi rendelkezsek katalogizlsa igen nehzz vlik.
194. A tagllami trvnyhozsra vonatkoz szvetsgi elrsok. A
tagllami trvnyhozs rendjt a szvetsgi alkotmny csak nagy vonalakban szablyozta. Annyit kttt ki, hogy a trvnyeket az orszggyls
hozza, valamint a tartomnyfnknek a tagllami alkotmny elrsai
szerint hitelestenie s ellenjegyeznie kell azt, majd a tagllam hivatalos
lapjban kihirdetni.1275
Ebbl az els konklzi, hogy a szvetsgi alkotmny a tagllamokat
eltiltotta a npkpviseleti szerveket megkerl kivteles trvnyhozstl. Az orszggyls ugyanis nem adhatott felhatalmazst a tagllam
kormnynak kivteles hatalom gyakorlsra, hiszen azzal megsrtette
volna azt a rendelkezst, miszerint a trvnyeket az orszggyls hozza.
Msrszrl megllaptott nhny ktelezettsget, amelyeket a tagllamoknak sajt alkotmnyukban kellett szablyozniuk. Ez a trvnyek hitelestse s kihirdetse volt, valamint elrta, hogy a tagllamoknak sajt
hivatalos lappal (Landesgesetzblatt) kellett rendelkeznik.
Ezen tl a szvetsgi alkotmny a tagllami trvnyhozs technikai
rszleteit csak a tagllami alkotmny kapcsn rintette. Rgztette a tagllami alkotmny elfogadsnak s mdostsnak szavazsi rendjt, miszerint a kpviselk legalbb felnek jelenltben a leadott szavazatok
ktharmadval kerlhet r sor.1276
magban foglalta az alkotmny mdostsnak szndkt, csak az elterjeszts formalitstl fggtt, hogy az nevestve nem jelent meg. Nem vitathat,
hogy a kpviselk akkor is megszavaztk volna, ha arra rvezetik, hogy az
alkotmny mdostsrl szl. Egy ilyen formai aprsg miatt mirt kellene a
trvnyhozs akaratt kioltani. [Anschtz (1933) i. m. 402403. Szab (2000)
i. m. 56.] Napjaink alkotmnyos gondolkodsa sem elmleti, hanem inkbb
praktikus okok miatt utastja el ezt a felfogst. Fennll ugyanis annak a veszlye, hogy az alkotmnyi rendelkezsek kre ttekinthetetlenn vlik. Ha hallgatlagos mdosts trtnik, az szvegszeren nem helyezi hatlyon kvl az
addigi rendelkezseket, gy egymsnak ellentmond alkotmnyos szablyok
maradhatnak hatlyban. [Szab (2000) i. m. 56.]
1275 B-VG 1920. 97. cikkely (1) bekezds.
1276 B-VG 1920. 99. cikkely (1)-(2) bekezds.

275

Vgezetl a kzponti alkotmny szablyozta a szvetsgi szerveknek


a tagllami trvnyhozs feletti felgyeleti jogait,1277 amelyet kln pontban fogunk trgyalni. [Ld. 195.]
Mindez jelenti viszont azt is, hogy a trvnyhozsi eljrsnak az
egyb tteles szablyait minden tagllam maga llaptotta meg. gy loklis szablyok rvnyesltek abban, hogy ki jogosult trvnyjavaslatot
elterjeszteni, mikor hatrozatkpes az orszggyls stb. A szvetsgi
alkotmny egysges hatrozatkpessgi kszbt mint az elbb emltettk csak az alkotmnymdosts esetre mondott ki.
Kzponti elrs hinyban a tagllamok mg abban sem voltak egysgesek, hogy a trvnyhozsi eljrsukra vonatkoz szablyokat milyen
szint jogforrsban rgztik. A tagllami alkotmnyban rszletes eljrsi
szablyokat egyedl Bcs llaptott meg,1278 s mg Burgenlandban1279 s
Als-Ausztriban1280 tallhatunk nmi pluszt a minimlis ktelezettsgnl. A rszletszablyok azonban mr itt is az orszggyls gyrendjbe
(Hzszably) kerltek. A tbbi tagllam alkotmnyban a trvnyhozsi
eljrsnak csak azon elemeit szablyoztk, amelyet a szvetsgi alkotmny ktelezv tett, minden egyb szablyozs az gyrendbe kerlt.1281
195. A szvetsgi szervek felgyeleti joga a tagllami trvnyhozs
felett. A jogforrsi rendszer kapcsn megtrgyaltuk, hogy Ausztriban a
szvetsgi s a tagllami jog nem llt egymssal hierarchikus viszonyban.
[Ld. 187.] Ez azrt volt gy, mert a szvetsg s a tagllamok hatskrei
konzekvensen el voltak egymstl hatrolva, vagyis azonos trgykrben
nem alkothattak trvnyeket, gy ha egy szvetsgi s egy tagllami trvny kztt ellentt volt, akkor valamelyik llamhatalmi egysg hatskr
hinyban jrt el. A trvnyek vgrehajtsa kapcsn azonban mr nem
lehetett a kompetencikat ilyen pontosan elhatrolni. A szvetsgi s tagllami vgrehajt hatalom kapcsolatnl megbeszltk, hogy a kt egysg kzigazgatsi szerveinek ikrezse tl nagy brokrcihoz vezetne.
Amennyiben valamely trvnyt a msik llamhatalmi egysg vgre tud
hajtani, akkor azt rbzzk, s csak a hermetikus elvlaszts rdekben
1277 B-VG 1920 97. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 269.; B-VG 98.
cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 267.
1278 L-VG Wien 1920. 128130. cikkely; Adamovich (1927) i. m. 266.
1279 L-VG Bgld 1926. 2127 cikkely; Adamovich (1927) i. m. 266.
1280 L-VG N 1920. 1922. cikkely; Adamovich (1927) i. m. 266.
1281 Adamovich (1927) i. m. 266.

276

nem szerveznek egy egybknt feleslege j kzigazgatsi szervet. Mindezek szksges teszik, hogy a tagllami trvnyhozs felett ltezzen egy
szvetsgi felgyelet. Ha ugyanis a kt rendszert ssze kell hangolni, ezt
a modertori feladatot csak a szvetsg kaphatja meg.
A tagllami trvnyhozs felett gyakorolt szvetsgi felgyeletet a
kzponti jogostvnyok tartalma szerint kt csoportra kell osztanunk.
Ahol csak rdek sszetkzs van, ott a felgyeleti jogkr enyhbb, ahol
viszont a tagllami dntseket a szvetsgi szerveknek kell vgrehajtani
ott mr lnyegesen ersebb.
A tagllamok trvnyeiket kihirdetsk eltt ktelesek voltak megkldeni az illetkes szvetsgi miniszternek. Amennyiben egy ilyen trvny a szvetsg rdekeit srtette, a Szvetsgi Kormny felfggeszt
(szuszpenzv) vtjoggal lhetett,1282 ha viszont a szvetsgi szerveknek
kellett azt vgrehajtania, akkor abszolt vtjogot kapott.1283
196. Az egyszer tagllami trvnyek elfogadsa teht nagyrszt helyi
szablyok alapjn trtnt, gy trgyalsuk kapcsn elssorban az egyezsgkre s a klnbsgekre kell koncentrlnunk.
Trvnyjavaslatok benyjtsra a tagllam kormnya, valamint az orszggylsi kpviselk, illetleg bizottsgok voltak jogosultak.1284 Ebben
minden tagllam egysges volt, amibe persze semmilyen klnlegessget
nem kell keresnnk, hiszen ez egy ltalnosan rvnyesl rendszer volt.
1282 A Szvetsgi Kormny ebben az esetben vst emelhetett, amelyet az rintett
orszggyls korltozhatott. Ez szinte teljesen megegyezett a Szvetsgi Tancs vsnak Nemzeti Tancs ltali korltozsnak szablyaival. [ld. 190.]
Mg az alapeljrsban minden tagllam maga hatrozta meg, hogy orszggylse mikor hatrozatkpes [ld. 178. ], a Szvetsgi Kormny ltal emelt vs
korltozsnl a kpviselk legalbb felnek jelenltben kellett a szavazst
megismtelni, de ekkor is elg volt az abszolt tbbsg (50%+1 szavazat), mint
az alapeljrsban. Ha ez a hatrozathozatal megtrtnt, a Szvetsgi Kormny
vsnak ellenre is kihirdethet volt a trvny. [B-VG 98. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 267.]
1283 Ebben az esetben a Szvetsgi Kormny ltal emelt vtt az rintett tagllam
orszggylse semmilyen eljrssal sem korltozhatta. [Adamovich (1927) i.
m. 269.; B-VG 1920 97. cikkely (2) bekezds] Mindez azonban rthet szably, hiszen a tagllamok a sajt hatskrkbe tartoz gyeket nem egyforma
szablyok szerint gyakoroltk. A szvetsgi szervek mkdst elnehezthette
volna, ha ugyanazon kzigazgatsi feladatokat a kilenc tagllamban kilenc klnbz mdon kellett volna elltniuk. A klnbzsg termszetesen megengedett, csak ez nem lehet korltlan.
1284 Adamovich (1927) i. m. 265266.

277

A kormny kapcsn ugyangy meg kell jegyezni, mint szvetsgi szinten


[ld. 189.], hogy nem az egyes miniszterek, hanem a kormny, mint testlet volt jogosult trvnyjavaslat elterjesztsre.1285 A specilis szablyok
kz sorolhat a vlaszt polgrok ltal elterjesztett trvnytervezet, az
n. npi kezdemnyezs. Erre hrom tagllamban volt lehetsg, amelyeket
rszletesen a kzvetlen trvnyhozs kapcsn fogunk rinteni. [Ld. 201.]
Minden orszggyls lltott fel bizottsgokat, amelyek a trvnyjavaslatokat a plenris trgyals eltt vlemnyeztk. A szksges bizottsgi, illetleg plenris trgyalsok szmban, a szavazsi procedrkban az
egyes tagllamok szablyozsai nem voltak egysgesek.1286 Az egyes orszggylsek hatrozatkpessgre vonatkoz szablyok szintn klnbzek voltak,1287 amelyeket mr az orszggylsek mkdse kapcsn
is megbeszltnk. [Ld. 178.].
A trvnyjavaslatnak az orszggyls ltali elfogadsa utn azt be kellett nyjtani a Szvetsgi Kormnyhoz. Ez viszont a szvetsgi szervek
felgyeleti jognak a krbe tartozik, amelyet kln pontban mr megbeszltnk. [Ld. 195.]
A szvetsgi felgyeleti eljrs lezrsa utn kvetkezett a trvnyek hitelestse s kihirdetse. Mint korbban emltettem, a szvetsgi alkotmny
csak a kihirdets szablyait rgztette, a hitelestst nem. Ebbl kvetkezen ezt minden tagllam szabadon llaptotta meg. A hitelests fogalmt1288
1285 Adamovich (1923a) i. m. 172. Adamovich (1927) i. m. 265.
1286 Adamovich (1927) i. m. 266.
1287 Az rvnyes hatrozatokhoz mindenhol a leadott szavazatok tbbsge volt
szksges. A nyitott krds az volt, hogy a hatrozatkpessghez a kpviselk milyen hnyadnak kellett a szavazsnl jelen lenni. Burgenlandban,
Als-Ausztriban, Stjerorszgban s Bcsben legalbb egyharmaduknak,
Vorarlbergben legalbb a felnek, Karintiban, Fels-Ausztriban s Salzburgban tbb mint a felnek kellett az rvnyes hatrozathozatalhoz a szavazsnl jelen lenni. Tirolban szm szerint 21 kpvisel volt megjellve, ami az
orszggyls 40 fs ltszmt tekintve a kpviselk tbb mint felt jelentette.
[Adamovich (1927) i. m. 266.]
1288 A trvnyek hitelestse annyit jelent, hogy az arra jogosult szerv megvizsglja, vajon az adott trvny formai szempontbl megfelel-e az alkotmnyos
feltteleknek. Ez a gyakorlatban kt alapvet feladatot foglalt magba. Elszr
is meg kellett llaptania, hogy az elterjesztett trvnyjavaslat szvege pontosan megegyezik-e a trvnyhozs ltal elfogadottal. Msrszrl ellenriznie
kellett, hogy a trvny elfogadsa folyamn az alkotmnyban elrt sszes felttelt betartottk-e. Amennyiben ezeknek a feltteleknek nem felel meg, a hitelestst meg kellett tagadnia. [Adamovich (1927) i. m. 263. Anschtz (1933)
i. m. 369. Jellinek i. m. 99100. Szab (2000) i. m. 205206.]

278

mr a szvetsgi trvnyek kapcsn is meghatroztuk [ld. 189.], most azt


kell felvzolnunk, hogy az egyes tagllamokban ezt mely llamhatalmi
szervek vgeztk. Burgenlandban, Als-Ausztriban s Salzburgban ez az
orszggyls elnknek feladata volt, a tbbi tagllamban ezt is a tartomnyfnk vgezte.1289 A szvetsgi trvnyhozshoz hasonlan br a
tagllamoknl ez nem lett volna felttlenl szksges1290 a hitelests itt is
ellenjegyzs-kteles volt, amelyet Bcs kivtelvel a tagllami kormny
egy vagy tbb tagja vgzett.1291 A kihirdetsre, mint korbban emltettem,
szvetsgi elrsok vonatkozta, az a tartomnyfnk feladata volt.1292
197. A tagllami alkotmny. A szvetsgi alkotmny kapcsn megbeszltk, hogy annak mdostsa rendes trvnyhozsi ton megtrtnhetett, azzal a nem lnyegtelen eltrssel, hogy az erre irnyul trvnytervezet elfogadshoz minstett tbbsg kellett. [Ld. 191.] Ez a
tagllamok tekintetben is gy volt. A tagllami trvnyhozsra vonatkoz szvetsgi elrsok szmbavtelnl [ld. 196.] megllaptottuk, hogy
az alkotmnyozsi eljrs kapcsn a szvetsgi alkotmny tbb elrst
tartalmaz, mint az egyszer tagllami trvnyek elfogadsra vonatkozan. Az alkotmnymdost trvnyjavaslat elfogadshoz a kpviselk
legalbb felnek jelenltben a leadott szavaztok legalbb ktharmadnak tmogatsa volt szksges.1293
Szvetsgi szinten tallkoztunk az alkotmnyerej trvny fogalmval. [Ld. 2., 193.] A tagllami jogalkotsra vonatkozan a szvetsgi
alkotmny a kezdeti idkben ttelesen nem hatrozott meg ilyen trvnyi formt. Ez azonban nem zrta ki, hogy a tagllamok sajt alkotmnyukban rgztve beiktassk ezt jogrendszerkbe.1294 Az 1929-es
1289 Adamovich (1923a) i. m. 175.
1290 Az ellenjegyzs az llamfi intzkedsekhez kapcsold jogintzmny. Annak kt alapvet clja lehet: egyrszrl a felelssg tvllalsa, msrszrl a
vgrehajt hatalom egysgnek megrzse. A tartomnyfnk azonban nem
llamf, hanem kormnyf (miniszterelnk). ugyangy felelssgre vonhat, mint az intzkedst ellenjegyz kormnytag. Az ellenjegyzsnek jelentsge elssorban ott van, ahol az llam- s kormnyfi tisztsg sztvlik. Azon
nhny tagllamban, ahol az orszggyls elnke hitelestette a trvnyeket,
valamely kormnytag ellenjegyzsnek mr nagyobb jelentsge volt.
1291 Adamovich (1927) i. m. 269.
1292 Adamovich (1923a) i. m. 175. Adamovich (1927) i. m. 269.
1293 B-VG 1920. 99. cikkely (1)-(2) bekezds.
1294 Adamovich (1927) i. m. 270.

279

alkotmnynovella azonban mr a szvetsgi alkotmnyban is emltst tett


a tagllamok ltal alkotott alkotmnyerej trvnyrl.1295
Az alkotmnymdostsok kapcsn meg kell mg emlteni, hogy nhny tagllamban a szvetsgi elrsokhoz hasonlan azt npszavazsra lehetett, vagy esetleg kellett bocstani.1296 Ezt rszletesen a kzvetlen trvnyhozs kapcsn fogjuk megbeszlni. [Ld. 211212.]
198. A np trvnyhozsban trtn kzvetlen rszvtelnek formi.
Az osztrk kzjog biztostotta a vlasztpolgrai szmra a trvnyhozsban val kzvetlen rszvtelt. Ennek kt formja volt, a npi kezdemnyezs (Volksbegeheren) s a npszavazs (Volksabstimmung). A kt
formt akkor lehet jl megrteni, ha a rendes trvnyhozsi eljrssal
prhuzamba lltjuk, s megnzzk, hogy annak milyen elemeit tudjk a
vlasztpolgrok kzvetlenl gyakorolni. A rendes trvnyhozsi eljrs a
trvnyjavaslat elterjesztsvel kezddik, majd kvetkeznek a bizottsgi
vitk, a plenris lsen trtn trgyals, illetleg elfogads vagy elutasts. Ha a trvnyjavaslatot a parlament elfogadja, akkor azt a kihirdets
kveti. A bizottsgi vitnak s a plenris trgyalsnak az oka az, hogy a a
parlament a javaslatot nem kteles vltozatlan formban elfogadni. Azon
mdosthat, s ebben a megvltoztatott formban fogadhatja el.
A np ltali trvnyhozs lehetsgeinek elemzsekor az els lnyeges
szempont annak meghatrozsa, hogy technikailag mely elemek pthetk
be a rendes trvnyhozsi eljrsbl s melyek nem. A kt legfontosabb
elem, a javaslat elterjesztse s a javaslatrl trtn hatrozathozatal bepthet a kzvetlen (np ltali) trvnyhozsba. Az els lesz a npi kezdemnyezs, a msodik a npszavazs. Azonban az a rszletes trgyalsi
procedra, mdost javaslatok benyjtsa, amely a parlamentben a rendes trvnyhozsi eljrsban lezajlik, a vlasztpolgrok ltali kzvetlen
hatrozathozatalnl (npszavazs) nem kvethet.
A npszavazs kapcsn meg kell mg emlteni, hogy az tlterjedhet az
itt trgyalt trvnyhozsi eljrson. A vlasztpolgrok kzvetlen formban a parlamentnek nem csak a trvnyhoz feladatait gyakorolhatjk,
npszavazs elvileg a parlament olyan egyedi dntseinek krben is szlethet, amely nem lt trvnyi formt.

1295 B-VG 1929. 99. cikkely (1) bekezds.


1296 Adamovich (1927) i. m. 270.

280

199. A szvetsg s a tagllamok rintettsge a kzvetlen trvnyhozsban. A szvetsg s a tagllamok viszonya kapcsn megbeszltk,
hogy a trvnyhoz hatalmat megosztva gyakoroltk. [Ld. 71., 187.]
Ennek logikus kvetkezmnye, hogy a npi kezdemnyezs s a npszavazs tteles trgyalsa kapcsn a szvetsgi, illetleg a tagllami trvnyhozs egyarnt szba kerlhet.
Azt azonban ki kell emelni, hogy a szvetsgi alkotmny csak a szvetsgi llamhatalom gyakorlsban val kzvetlen llampolgri rszvtelt
szablyozta. A tagllamokra vonatkozan nem llaptott meg semmilyen
elrst, amelynek az a kvetkezmnye, hogy mindegyikk nllan szablyozhatta.1297 Hangslyozni kell azonban, hogy a vlasztpolgroknak
az llamhatalom gyakorlsban val kzvetlen rszvtele az alkotmnyos
llammkdsnek nem nlklzhetetlen felttele. gy a tagllamoknak
nem volt olyan ktelezettsgk, hogy a npi kezdemnyezs, vagy a npszavazs intzmnyt a tagllami gyekre vonatkozan bevezessk. A
ksbbiekben ltni fogjuk, hogy ez nem is ltezett minden tagllamban.
[Ld. 201., 210., 191.]
200. Npi kezdemnyezs a szvetsgi trvnyhozsban. Ennek kapcsn szt kell vlasztanunk a kzjogi s a kznyelvi terminolgikat. Az
osztrk kzjog ugyanis a npi kezdemnyezs kifejezsre kt terminolgit is ismer: Volksinitiative s Volksbegeheren. A Volksinitiative
ltalnossgban minden, a np ltali kezdemnyezst magba foglal.1298
Pldul, ha a lakossg npszavazst kezdemnyez,1299 vagy a parlament el
terjeszt trvnyjavaslatot. Volksbegeheren viszont kizrlag az utbbit
jelentette, vagyis egy altpusa Volksinitiative-nek. A magyar jogi terminolgia npi kezdemnyezs alatt a szkebb fogalmat (Volksbegeheren)
rti, s mi is ekknt fogjuk hasznlni.
Teht, amint mr korbban is megbeszltk, a npi kezdemnyezs a
vlasztpolgrok ltali trvnykezdemnyezst jelentette, amelynl a trvnyjavaslat elterjesztse utn, a dntshoz jogcselekmnyek tkerlnek a rendes trvnyhoz szervekhez. [Ld. 198.] Ebbl az okfejtsbl
ereden nyilvnvalan nem vletlen, hogy a szvetsgi szint npi kezde1297 Adamovich (1927) i. m. 273.
1298 Adamovich (1927) i. m. 272.
1299 Ezt egybknt az 1920-as osztrk kzjog igen szk krben tette lehetv. Csak
tagllami szinten s egyedl egy tagllamban (Vorarlbergben) lehetett llampolgri kezdemnyezsre npszavazst tartani. [ld. 212.]

281

mnyezst az osztrk alkotmny is azon cikkelyn bell szablyozta, ahol


a Nemzeti Tancs el kerl trvnyjavaslatok formit rgztette.1300
A rszletes eljrsi szablyokat kln trvny llaptotta meg.1301 A szvetsgi trvnyre vonatkoz npi kezdemnyezs akkor volt rvnyes, ha
azt legalbb 200 0001302 vlasztpolgr, vagy hrom tagllam vlasztpolgrainak tbb mint a fele tmogatta.1303 A konkrt javaslatot a szvetsgi
belgyminisztriumhoz kellett benyjtani, ahol egy fellvizsglati eljrsnak vetettk al.1304 Ebben ellenriztk, hogy megfelel-e a a hrom elrt
felttelnek: 1. megszvegezett trvnytervezet, 2. szksges szm vlaszti alrs, 3. legalbb hrom, szemly szerint megjellt hivatalos meghatalmazott.1305 A benyjtott javaslatot ksbb mr nem lehetett jabb tmogat alrsokkal kiegszteni.1306 Amennyiben a formlis feltteleknek nem
felelt meg, a npi kezdemnyezst el kellett utastani.1307 Ez ellen viszont
panaszt lehetett benyjtani az Alkotmnybrsghoz, gy vgs soron ez a
testlet mondhatta ki a dntst.1308 Ha viszont a fellvizsglati eljrs sorn
semmilyen formai hibt nem szleltek, akkor a Szvetsgi Kormny mint
trvnyjavaslatot kteles volt azt a Nemzeti Tancs el terjeszteni.1309 Ettl a ponttl kezdve az eljrs a rendes trvnyhozsi eljrs szerint zajlott,
az elfogads trgyban a parlament kt kamarjnak semmilyen specilis
ktelezettsge nem volt az egyb trvnyjavaslatokhoz kpest.
1300 B-VG 1920. 41. cikkely (2) bekezds.
1301 Bundesgesetz vom 24. Juni 1921 ber Volksbegehren auf Grund der
Bundesverfassung. [BGBl 1921/367.]
1302 Ugyan mr kvl esik az ltalunk trgyalt trtnelmi korszakon, de rdemes
megemlteni, hogy 1981-ben 100000-re cskkentettk a npi kezdemnyezshez szksges vlaszti tmogatk szmt. [Bundesverfassungsgesetz vom 1.
Juli 1981, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929
gendert wird (BGBl 1981/350) 1. cikkely 4. pont]; Szente i. m. 331.; Zeller
(2007) i. m. 146.
1303 B-VG 1920. 41. cikkely (2) bekezds Widder i. m. 319. A damovich (1923a)
i. m. 133.
1304 Bundesgesetz vom 24. Juni 1921 ber Volksbegehren auf Grund der
Bundesverfassung. [BGBl 1921/367.] 4. Adamovich (1923a) i. m. 134.
1305 Widder i. m. 319. Adamovich (1927) i. m. 273.
1306 Adamovich (1927) i. m. 273.
1307 A ktelez elutasts csak formlis lps, hiszen a Szvetsgi Kormny sajt
hatskrben akkor is elterjesztheti, ha az, mint npi kezdemnyezs nem felel
meg a formlis feltteleknek.
1308 B-VG 1920. 144. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 274.
1309 Adamovich (1927) i. m. 274.

282

201. Npi kezdemnyezs a tagllami trvnyhozsban. Mint korbban sz volt rla [Ld. 199.] a tagllamok szabadon dntttek arrl, hogy
a np kzvetlen hatalomgyakorlsnak lehetsgeit beptik-e sajt alkotmnyos berendezkedskbe, s ha igen, akkor milyen mdozatait.
A npi kezdemnyezs lehetsgt a kilenc tagllam alkotmnya kzl hromban (Salzburg, Tirol, Vorarlberg) rgztettk.1310 Salzburgban s
Tirolban a szablyozs szinte teljesen analg volt a szvetsgi elrsokkal. Egy trvnyjavaslat konkrt szvegtervezete kellett hozz, s Tirolban
10000, Salzburgban pedig 20000 vlasztpolgr tmogat alrsa.1311 A
javaslatot a tagllam kormnynl kellett benyjtani, amely ugyan olyan
fellvizsglati eljrsnak vetette al, mint azt szvetsgi szinten mr
megtrgyaltuk. [Ld. 200.]
Vorarlbergben nmileg szlesebb krben engedtk meg a npi kezdemnyezst, ahhoz ugyanis nem kvntak meg konkrt trvnytervezetet.
Pldul trvnyek mdostsra, vagy hatlyon kvl helyezsre is el
lehetett terjeszteni, mgpedig gy, hogy csak a clt jelltk meg, konkrt szvegtervezet nlkl. Egy trvny hatlyon kvl helyezst azonban legkorbban hrom vvel elfogadsa utn lehetett javasolni. A npi
kezdemnyezs akkor volt rvnyes, ha legalbb 15000 vlasztpolgr
tmogatta azt.1312
202. A npszavazs intzmnynek ltalnos sajtossgai. A npszavazs teht a parlamenti vgszavazssal azonos jogcselekmny. Azonban
mr emltettem [ld. 198.], hogy jellegnl fogva a vlasztpolgrok beleszlsa nem lehet akkora, mint a parlamenti kpviselk a rendes trvnyhozsnl. A npszavazs nem mehet vgig a rendes trvnyhozs
fzisain, pldul nem lehet mdost indtvnyokat benyjtani hozz.
Meghatrozott szvegvltozatra lehet igent, vagy nemet mondani.
A konkrt osztrk szablyozs ttekintse eltt mg megvizsgljuk,
hogy a npszavazs jogintzmnyt milyen szempontok szerint lehet csoportostani. Ebbl tudjuk ugyanis levezetni, hogy az osztrk kzjogba
a kzvetlen demokrcinak milyen elemeit emeltk be, s melyek azok,
amelyeket mellztek.

1310
1311
1312

Lehner i. m. 302.
Adamovich (1927) i. m. 274
Adamovich (1927) i. m. 274.

283

203. A npszavazs funkcii. A npszavazsok funkcii kapcsn hrom fogalomprt tekintnk t. rintjk a ktelez-fakultatv, a vlemnynyilvnt-gydnt s a megsemmist-keletkeztet npszavazs problmakrt.
A ktelez npszavazs azt jelenti, hogy meghatrozott dntsek csak
npszavazs ltal lptethetk hatlyba.1313 A vlasztpolgrok kzvetlen
kzremkdst minden erre irnyul kezdemnyezs nlkl ignybe
kell venni. Ez nem tl gyakori jogintzmny, de Ausztria kapcsn felttlenl meg kell emlteni, mert itt ltezett ilyen elrs. A fakultatv npszavazs,1314 amely lnyegesen gyakoribb, annyit jelent, hogy npszavazs
nlkl is meghozhat a parlamenti dnts. Csak akkor kell npszavazsra
tzni, ha az alkotmnyban arra feljogostott llamhatalmi szervek, esetleg meghatrozott szm vlasztpolgr [ld. 204.] azt kezdemnyezi.
A msodik csoportostsi szempont, hogy a npszavazs eredmnye a
parlament szmra kt ervel br-e (gydnt npszavazs), vagy annak eredmnytl eltr dntst is hozhat (vlemnynyilvnt npszavazs).1315 Ha a ktelez-fakultatv bontssal kapcsolatba lltjuk a kt
er krdst, a fakultatv npszavazs vlemnynyilvnt s gydnt is
lehet. A ktelez npszavazshoz, br vlemnynyilvnt volta logikailag nem zrhat ki, az gydnt jelleg lnyegesen ersebben ktdik. A
ktelez npszavazsok ugyanis minidig megsemmist, vagy keletkeztet npszavazsok lesznek, ezek pedig mindig gydntek. gydnt
npszavazst parlamenti dnts eltt s utn is lehet tartani. Ez mr a
megsemmist s a keletkeztet npszavazssal is sszefggsben ll.
Vlemnynyilvnt npszavazst kirni azonban csak parlamenti dnts
eltt van rtelme.
A harmadik csoportostsi szempont, hogy a npszavazst egy a parlament ltal mr meghozott dnts jvhagysrl tartjk (megsemmist),
vagy egy mg nem ltez dnts meghozatalrl (keletkeztet).1316A ktelez-fakultatv csoportostssal sszekapcsolva a fakultatv npszavazs
egyrtelmen lehet keletkeztet s megsemmist is. A ktelez npszavazsnl kicsit komplikltabb a problma. Ha eredmnyes referendum ltal trtnt megersts nlkl nem lphet hatlyba egy parlamenti dnts,
1313
1314
1315
1316

Dezs (2003) i. m. 144145.; Dezs (2007a) i. m. 178.


Dezs (2007a) i. m. 178.
Dezs (2003) i. m. 144.; Dezs (2007a) i. m. 178.
Dezs (2003) i. m. 143.; Dezs (2007a) i. m. 178.

284

az keletkeztet npszavazs lesz. Ha viszont a ktelez npszavazs rvnyessgt rszvteli kszbhz ktik [ld. 206.], akkor az a krds, hogy
a szksgesnl alacsonyabb vlasztpolgri rszvtelnek mi a jogkvetkezmnye. Amennyiben a parlamenti dnts rvnytelen npszavazs
esetn hatlyba lphet, akkor ez megsemmist npszavazs lesz, a hatlybalpsnek ugyanis nem abszolt felttele a megersts. Ha viszont
rvnyes s eredmnyes npszavazs kell a hatlybalpshez,1317 akkor
az els fordulat fog vonatkozni r, vagyis a ktelez referendum keletkeztet npszavazs lesz. Egybknt keletkeztet npszavazs esetn az
rvnyessgi kszb beiktatsa bizonyos kockzatokat is rejt magban,
hiszen oda is vezethet, hogy pldul a vlasztpolgrok rdektelensge
miatt egy-egy alkotmnyt nem tudnak hatlyba lptetni.1318 A vlemnynyilvnt-gydnt csoportostssal prhuzamba lltva, a megsemmist s keletkeztet npszavazsok mindig gydnt npszavazsok. Parlamenti dntst megsemmisteni, vagy j dntst hozni csak gydnt
npszavazssal lehet.1319 A szakirodalom teht a ksz trvnyjavaslat feletti referendumot nem vletlenl nevezi megsemmist npszavazsnak,
hiszen a megsemmists magban hordozza a ktelez ert.
204. Az llampolgri kezdemnyezs problmja. A ktelez npszavazsnl automatikusan ki kell rni a referendumot, a fakultatv npszavazsnl azonban valakinek azt kezdemnyeznie kell. Itt kt nagy csoportot kell elklntennk: llamhatalmi szervek s vlasztpolgrok.
Ha egy llam alkotmnya rgzti a fakultatv npszavazs intzmnyt,
akkor elssorban egyes llamhatalmi szerveit jogostja fel ennek kezdemnyezsre. Az, hogy ezt a vlasztpolgrok kzvetlenl is megtehetik,
ritkbb megolds.1320
1317 Dezs (2003) i. m. 235.
1318 Dezs (2003) i. m. 235.
1319 Az elfogadott trvnyjavaslatok felett logikailag lehetne vlemnynyilvnt
npszavazst tartani. Ez viszont azt jelenten, hogy megkrdezzk a npet, de
gy is tudjuk, hogy ennek semmilyen kvetkezmnye nem lesz. A vlemnynyilvnt npszavazs szolglhat politikai nyomsgyakorlsra, de ennek a
dntshozatal eltt van rtelme. Ha egy ksz trvnyjavaslatot npszavazs
elutast, s ennek ellenre hatlyba lptetik, a referendum csak arra j, hogy
alssa a trvny legitimitst. Ha ez nem megsemmist, akkor inkbb nem
kell npszavazsra tzni.
1320 Ld. Dezs (2007a) i. m. 179180.

285

Az llamhatalmi szervek kztt is lehet tovbb csoportostani, hogy


azok kzl melyek. Mivel a npszavazsok ltalban a parlament kompetencijba tartoz gyekrl tartjk, ez a szerv jogosult szokott lenni a
kezdemnyezsre. Az 1919-es nmet alkotmny szerint viszont emellett
a Birodalmi Elnk kihirdetse eltt brmely trvnyt npszavazsra tzhette.1321 Vagyis a parlament mellett nem kizrt, hogy ms llamhatalmi
szervek is jogosultak npszavazst elrendelni. Olyan konstrukcival is
tallkozhatunk, ahol a parlament nem, csak ms llamhatalmi szerv jogosult r.1322
Az llampolgri kezdemnyezs kapcsn meg kell mg egy fogalmat
emltennk, ez pedig a npszavazs tiltott trgykrei. Ha az llamhatalmi
szervek szabad beltsuk szerint a sajt dntsi kompetencijukba tartoz gyeket tzhetnek npszavazsra, akkor nem biztos, hogy tilalmakat
kell fellltani a npszavazs trgyaira. llampolgri kezdemnyezsnl
viszont ez elengedhetetlen.
Az els vilghbor utn az osztrk s a nmet alkotmnyfejlds ebben a krdskrben elg lesen elvlt egymstl. Ausztriban llampolgri kezdemnyezsre egy szk kivteltl eltekintve nem lehetet npszavazst tartani, Nmetorszgban azonban mg az alkotmnyt is lehetett
npszavazssal mdostani.1323
Ausztriban is volt azonban egy szk kivtel, ami indokoltt tette, hogy a
krdskrt megemltsk. Tagllami szinten ugyan is Vorarlbergben llampolgri kezdemnyezsre is lehetett npszavazst tartani.1324 [Ld. 212.]
205. A vlasztsi (szavazsi) ktelezettsg feloldsa. A parlamenti
(nemzeti tancsi) vlaszts kapcsn megbeszltk, hogy a vlasztjogi
trvny rszleges vlasztsi ktelezettsget vezetett be. Amennyiben valamelyik tagllam sajt orszggylsnek vlasztsnl szavazsi ktelezettsget rt el, ez a szably a Nemzeti Tancs vlasztsnl is rvnyeslt.1325 [Ld. 85.] Az 1929-es alkotmnynovella, a Szvetsgi Elnk
kzvetlen vlasztsnak bevezetsvel prhuzamosan, ezt a szablyt az
1321
1322

WRV 73. cikkely (1) bekezds Szab (2000) i. m. 214220.


Ilyen lesz a nemsokra trgyaland 1934-es osztrk alkotmny is, ahol csak a
Szvetsgi Kormny kezdemnyezhetett npszavazst. [Ld. 298.]
1323 WRV 76. cikkely (1) bekezds.
1324 Adamovich (1927) i. m. 276.
1325 Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr den Nationalrat.
[BGBl 367/1923] 83. Adamovich (1927) i. m. 139.

286

llamfvlasztsnl is rvnyestette.1326 [Ld. 114.] Lthattuk azonban


azt is, hogy a vlaszts rvnyessge egyik esetben sem volt a vlasztk
meghatrozott hnyadnak rszvtelhez ktve. [Ld. 84., 114.] gy a
vlasztsi ktelezettsg is inkbb csak a tagllami joggal trtn koherencia rdekben lett bevezetve. Br a szvetsgi jognak nincs igazodsi
ktelezettsge a tagllami joghoz, de adott helyzetben clszer lehet, s ezt
az emltett kt esetben meg is tette.
A npszavazsrl szl trvny azonban a referendumokra vonatkozan a vlasztsi (szavazsi) ktelezettsget feloldotta.1327 Ez egy rthet szably volt, hiszen a npszavazs fszablyknt kiegszt hatalomgyakorls, esetleges rvnytelensge nem okoz llammkdsi zavarokat.
Egyedl a keletkeztet npszavazsnl [ld. 203.] vethet fel problmkat,
de itt sem szksgszeren. Ebben az esetben a tagllami joghoz trtn
igazodst mr semmi sem indokolta.
Mindezek utn a referendumok kapcsn is meg kell vizsglnunk az
rvnyessgi kszb problmjt.
206. A minimlis rszvtel (rvnyessgi kszb) krdse. Ennek
kapcsn ismt a parlamenti vlasztjog, illetleg az llamfvlaszts 1929
utni szablyainak kapcsold rszeit kell felidznnk. Mindkt esetben
azt lthattuk, hogy a vlaszts az azon rsztvev vlasztpolgrok szmtl fggetlenl rvnyes volt. [Ld. 84., 114.] Lnyeges szempont
azonban, hogy a Nemzeti Tancs s a Szvetsgi Elnk vlasztsnak
esetleges rvnytelensge llammkdsi zavarokat okozhat. Ezekben az
esetekben valban felvethet a krds, hogy rdemes-e rvnyessgi kszbt alkalmazni. Sok orszgban azonban az emltett kockzat ismeretben is megteszik ezt.
Az osztrk kzjog azonban a npszavazsoknl sem llaptott meg
ilyen kszbt, az a szavazson rsztvev vlasztpolgrok szmtl fggetlenl mindig rvnyes volt. Az alkotmny vonatkoz rendelkezse az
albbiak szerint szlt: A npszavazson az rvnyesen leadott szavazatok felttel nlkli tbbsge dnt1328 Teht az alkotmny nemhogy nem
1326 Bundesgesetz vom 27. Mrz 1931 ber die Wahl des Bundesprsidenten. 3. (1)
bekezds. [BGBl 1931/137]
1327 Bundesgesetz vom 2. Juli 1929 ber Volksabstimmungen auf Grund der
Bundesverfassung [BGBl 1929/297] 4. (1) bekezds.
1328 B-VG 1920 45. cikkely (1) bekezds In der Volksabstimmung entscheidet die
unbedingte Mehrheit der gltig abgegebenen Stimmen.

287

llaptott meg rvnyessgi kszbt, hanem a felttel nlkli tbbsg


megjegyzs beiktatsval kgens mdon kimondta annak tilalmt. Ezt
elvileg a npszavazsrl szl vgrehajtsi trvnybe1329 is beiktathattk
volna, gy azonban az mr nem tartalmazhatott ellenttes rendelkezst.
A ktelez rszvtelre vonatkoz szablyok kapcsn emltettk, hogy
a npszavazs kiegszt hatalomgyakorls, vagyis rvnytelensge nem
okoz llammkdsi zavarokat. [Ld. 205.] Klnsen az gydnt npszavazsok [ld. 203.] kapcsn merl fel, hogy a vlasztpolgrok brmilyen kis hnyadnak megengedjk-e, hogy a parlament dntse fel
helyezkedjen.
Ltni fogjuk, hogy az osztrk kzjogban a dominns tnyezt jelent
fakultatv npszavazs, az megsemmist npszavazs volt. [Ld. 209.]
Mrpedig a referendum ezen formja kvnta volna meg leginkbb az rvnyessgi kszbt. Egy npkpviseleti alapon szervezd parlament a
vlaszti akaratot kzvetti. Ha tl kevesen vesznek rszt a dntse felett
tartott npszavazson, akkor nyugodtan engedhetnnk annak hatlybalpst. A vlaszti rdektelensget leginkbb gy rtelmezhetjk, hogy
nem hajt reflektlni a kpviseleti szerv dntsre, vagyis tudomsul veszi azt. A parlament dntsnek megsemmistse akkor indokolt, ha a
vlasztpolgrok felzdulnak, s jelentsebb szmban nemtetszsket
fejezik ki.
A keletkeztet npszavazsoknl [ld. 203.] mr ersebb indokot tallhatunk az rvnyessgi kszb mellzsre. A vlasztpolgri rdektelensg ugyanis egy-egy j alkotmny hatlybalpst is elakaszthatja.1330
Ausztriban azonban a ktelez npszavazs is megsemmist referendum volt [ld. 208.], gy az rvnyessgi kszbt itt is beiktathattk volna. Ez nem okozott volna llammkdsi zavarokat, csak statikusabb,
nehezebben mdosthatv tette volna az alkotmnyt.
rdemes megemlteni, hogy a korbeli nmet kzjog szerint referendumok elrendelsre igen szles krben lehetsg volt. Npszavazst kezdemnyezhetett a parlament mindkt kamarja, az llamf, de a vlasztpolgrok is. Emellett azonban szigor rvnyessgi kszbt llaptottak
meg. Ha egyszer trvny volt a referendum trgya, akkor a vlasztpolgrok legalbb felnek rszt kellett venni a szavazson s a leadott szava1329 Bundesgesetz vom 2. Juli 1929 ber Volksabstimmungen auf Grund der
Bundesverfassung. [BGBl 1929/297]
1330 Dezs (2003) i. m. 235.

288

zatok tbbsge dnttt,1331 az alkotmny mdostshoz pedig a vlasztpolgrok tbb mint 50%-nak tmogat szavazata volt szksges.1332
207. A szvetsgi npszavazsrl ltalban. Az osztrk kzjog az llampolgri javaslatrl s a parlamenti dntsrl tartott npszavazs krbl [ld. 204.] teht csak az utbbit ismerte,1333 llampolgri kezdemnyezsre nem lehetett npszavazst tartani.1334
A tbbi fogalompr kzl az osztrk kzjogban keletkeztet npszavazs nem volt csak megsemmist. [Ld. 203.] Vagyis a parlament ltal
meghozott dntseket hatlybalpsk eltt lehetett, vagy kellett npszavazsra tzni. Ebbl ereden ezek a npszavazsok mindig gydntek
voltak, hiszen a parlamenti dnts utn vlemnynyilvnt npszavazst
tartani rtelmetlen. [Ld. 203.]
Emltettem azonban, hogy Ausztriban volt ktelez npszavazs [ld.
203.], ezrt a szvetsgi npszavazs intzmnyn a ktelez-fakultatv
bontsban rdemes vgighaladni, mert itt merlhetnek fel alternatvk. De
mindehhez a keletkeztet-megsemmist fogalompr is kapcsolhat lesz.
208. A ktelez szvetsgi npszavazs. Az osztrk alkotmny sajt
tfog mdostst csak npszavazssal trtn megersts utn engedte kihirdetni.1335 A parlamentben lefolytatott trvnyhozsi procedrt,
vagyis a minstett tbbsggel trtn szavazst [ld. 191.] itt sem lehetett
mellzni, a npszavazst az alkotmnymdostsrl szl trvny hitelestse utn, de mg kihirdetse eltt kellett megtartani.
A npszavazs a parlamentnek az alkotmny mdostsra vonatkoz
javaslatt hagyta helyben, vagy semmistette meg, teht megsemmist
npszavazs volt. Emellett nyilvnvalan gydnt npszavazs volt, hiszen a parlament ltal mr elfogadott trvnyjavaslatrl vlemnynyilvnt npszavazst tartani felesleges. [Ld. 203.]
Az itt trgyalt npszavazs formai oldala teht jl beazonosthat,
1331 WRV 75. cikkely.
1332 WRV 76. cikkely (1) bekezds.
1333 Adamovich (1927) i. m. 274275.
1334 A korabeli nmet kzjog szerint llampolgri kezdemnyezsre is lehetett trvnyjavaslatokat npszavazsra bocstani. [WRV 73. cikkely (3) bekezds
K aisenberg (1927) i. m. 169.]
1335 B-VG 1920. 44. cikkely (2) bekezds Widder i. m. 331. Adamovich (1923a) i.
m. 136.; MezeySzente i. m. 404.; Zeller (2007) i. m. 145.

289

tartalmilag azonban okoz nmi nehzsget. Az alkotmny ugyanis nem


tisztzta pontosan az tfog mdosts fogalmt.1336 Alapveten ez nem
mennyisgi krds, vagyis nem az szmt, hogy hny cikkelyt mdostjk
az alkotmnynak. Inkbb meghatroz, hogy tartalmilag milyen sly a
mdosts. Vitathatatlanul tfog mdostsnak szmtott pldul az llamforma megvltoztatsa, vagy a szvetsgi llamberendezkeds felszmolsa.1337 De mondjuk a szvetsgi llamberendezkedst alapveten t
lehet alaktani, annak megszntetse nlkl is, teht a hatrvonal nem
egszen tiszta. Itt felmerl az n. oson sszmdosts problmja,
amikor esetlegesen azrt bontanak rszletekre egy alkotmnymdostst,
mert kln-kln nem minslnek tfog revzinak, s gy nem kell ket
npszavazsra bocstani. Ha viszont egyben tennk meg, nem tudnk
megkerlni a referendumot.1338
Ennek kapcsn rdemes mg megemlteni, hogy az 1929-es alkotmnynovella szvegszeren az alkotmny krlbell felt mdostotta.
Itt komolyan felvetdtt a npszavazs szksgessge, de azt vgl mellztk. A Szvetsgi Elnk a parlament ltali elfogads utn hitelestette
az alkotmnymdostst, s azt azonnal ki is hirdettk. Mint azt korbban
megbeszltk [ld. 67.], az alkotmnynovella rszben a szvetsg hatskreit erstette, de a legjelentsebb vltozsok a szvetsgi llamhatalom gyakorlsban voltak. Ezek oly mrtk mdostsok nem voltak,
mint amelyekre az elbbiekben egyrtelm npszavazsi ktelezettsget
llaptottunk meg (pl. llamforma megvltoztatsa stb.), ugyanakkor ktsget kizran azt sem llthatjuk, hogy a npszavazs mellzhet volt.
209. A fakultatv szvetsgi npszavazs. A fakultatv npszavazs kt
esetkrben fordulhatott el.
Az egyszer szvetsgi trvnyek elfogadsa utn a Nemzeti Tancs
kezdemnyezhette azt, a szavazatok abszolt tbbsgvel.1339 Ez a sza1336
1337
1338
1339

Zeller (2007) i. m. 145.


Adamovich (1927) i. m. 275.; Zeller (2007) i. m. 145.; Amennyiben a mdosts tfog jellegrl vita merlt volna fel, az Alkotmnybrsg dntst
lehetett krni. [B-VG 1920. 140. cikkely; Adamovich (1927) i. m. 275.]
K ajtr (1992) i. m. 65.
Mayer i. m. 351. Widder i. m. 331. Adamovich (1923a) i. m. 136. Adamovich
(1927) i. m. 275. Zeller (2007) i. m. 145.; Az alkotmny 43. cikkelye az albbiak szerint rendelkezett: A Nemzeti Tancs ltal elfogadott trvnytervezetekrl a Szvetsgi Elnknek npszavazst kell kitznie, ha a Nemzeti Tancs errl hatrozatot hoz, vagy a Nemzeti Tancs tagjainak tbb mint a fele

290

bly nem jelentett ellenslyt a parlamenti tbbsg szmra, hiszen egy


elfogadott trvnytervezetet csak gy lehetett npszavazsra tzni, ha a
referendumra vonatkoz indtvnyt olyan kpviselk is megszavaztk,
akik egybknt az adott trvnytervezet elfogadst is tmogattk. Ez a
npszavazsi kezdemnyezs gy arra szolglhatott, hogy a parlamenti
tbbsg nkontrollt krjen a vlasztktl. Elkpzelhet olyan megolds
is, ahol a kisebbsg kezdemnyezhet npszavazst a tbbsgi dnts felett. Ebben az esetben nem csak a tbbsg nkontrolljrl van sz, hanem egy lland kontrollrl, a parlamenti tbbsg konkrt dntsnl sem
hagyhatja figyelmen kvl a vlasztk akaratt. A parlamenti kisebbsg
ltal kezdemnyezett npszavazst azonban kockzatos bepteni az alkotmnyos rendszerbe, mivel alkalmas lehet a trvnyhozs obstrulsra. Ha rendszeresen npszavazsokat kezdemnyeznek, az megakaszthatja a normlis llammkdst. gy ahol ezt alkalmaztk is, csak jelents
gtak beptsvel tettk.1340
A fakultatv szvetsgi npszavazs msodik esete az alkotmnymdostst rintette. Lthattuk, hogy az alkotmny tfog mdostst ktelez volt azt npszavazsra bocstani. [Ld. 208.] Amennyiben csak
rszleges mdostsrl volt sz, akkor elvileg referendum nlkl is ki
lehetett hirdetni. Ha viszont a Nemzeti Tancs tagjainak egyharmada,
vagy a Szvetsgi Tancs kezdemnyezte, a Szvetsgi Elnknek a hitekezdemnyezi. Ez mind a kett abszolt tbbsget jelent, csak kt klnbz
eljrsban. Az els a Nemzeti Tancs lsn, a msodik az lsen kvl hozott
hatrozatot jelent. Korbban megtrgyaltuk, hogy a Nemzeti Tancs hatrozataihoz a kpviselk egyharmadnak jelenltben a leadott szavazatok tbbsge
volt szksges. [B-VG 31. cikkely ld. 190.] Ez nyilvnvalan a plenris lsen hozott hatrozatra vonatkozik. Szavazni azonban az lsen kvl is lehet,
pldul egy hatrozattervezetnek a kpviselk kztti krztetsvel. Ezt termszetesen nem lehet brmilyen szablyozs nlkl szabadon alkalmazni, de
43. cikkely utols mondatrsze mindenkppen erre vonatkozik. Mrpedig, ha
az alkotmny ezt maga rgzti, akkor ebben az esetben ktsget kizran lehet alkalmazni ezt a szavazsi mdszert. A hatrozattervezetnek a kpviselk
kztti krztetssel trtn megerstsnl azonban nem lehet kln hatrozatkpessgi kszbt megllaptani, ezrt kell az sszes kpvisel tbb, mint
felnek tmogatsa hozz.
1340 Az 1919-es nmet alkotmny szerint a Birodalmi Gyls sszes kpviseljnek egyharmada kezdemnyezhette egy trvnytervezet kihirdetsnek kt
hnappal trtn elhalasztst. Ezt azonban csak akkor kellett npszavazsra
tzni, ha a kt hnapos hatridn bell azt a vlasztpolgrok 1/20-ad rsze
kezdemnyezte. [WRV. 73. cikkely (1) bekezds] Ez a korabeli nmet viszonyok kztt kb. 2 milli vlasztpolgrt jelentett.

291

lests utn, de mg a kihirdets eltt npszavazst kellett rla elrendelni.1341 [Ld. 191192.] Itt sincs azonban lehetsg a kisebbsg ltali kezdemnyezsre, hiszen az alkotmnymdosts elfogadshoz a Nemzeti
Tancsban ktharmados tbbsg kellett1342 [ld. 191.], gy az egyharmad
ebben az esetben mr nem jelent kisebbsget. Fszablyknt az egyszer trvnyekhez hasonlan itt is csak akkor lehetett npszavazst
kiknyszerteni, ha azt olyan kpviselk is megszavaztk, akik egybknt a trvnytervezetre is igennel voksoltak.1343 A Szvetsgi Tancs
ltal kezdemnyezett referendumnak mr nagyobb jelentsge lehetett.
Mivel itt specilis szavazati arnyt nem emlt az alkotmny, az ltalnos
hatrozathozatali szablyok vonatkoznak r,1344 vagyis a tagok legalbb
egyharmadnak jelenltben a leadott szavazatok abszolt tbbsgvel
lehetett rvnyesen npszavazst kezdemnyezni.
A Szvetsgi Tancsnak az alkotmnymdostsban val kzremkdst rszletesen ttekintettk. [Ld. 192.] Megllaptottuk, hogy a parlamenti procedrra nincs nagyobb befolysa, vsnak korltozshoz
a Nemzeti Tancsban bven elg az a tbbsg, amellyel az alkotmnymdostsra vonatkoz javaslatot az alapeljrsban megszavaztk. gy a
javaslat hatlybalpsnek megakadlyozsra egyetlen kzvetett lehetsge volt, mgpedig a npszavazs kezdemnyezse.1345 Ez a rendszer
megegyezik az 1919-es nmet alkotmnyban alkalmazott modellel.1346
1341 B-VG 1920. 44. cikkely (2) bekezds Adamovich (1923a) i. m. 136. Adamovich
(1927) i. m. 275.
1342 B-VG 1920. 44. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 264.
1343 A parlamenti matematika alapjn persze elfordulhatott olyan eset, amikor tvolmaradsok miatt az sszkpviselk egyharmadnl kevesebb szavazattal
fogadtak el egy alkotmnymdostst. Ebben az esetben ugyanis a kpviselk legalbb felnek jelenltben mr hatrozatkpes a testlet, s a jelenlv
kpviselk szavazatainak ktharmadval el lehet fogadni a javaslatot. [B-VG
1920. 44. cikkely (1) bekezds; ld. 191.] Ha viszont egy parlamenti er meg
szeretne akadlyozni egy alkotmnymdostst, akkor sokkal sszerbb, ha
rszt vesz a szavazson, s ezzel megakadlyozza a ktharmados tmogatottsgot. Sokkal kevsb letszer eljrs az, mintha tvol marad a parlamenti
szavazstl, majd npszavazs kezdemnyezsvel prblja megakadlyozni a
hatlybalpst.
1344 B-VG 1920. 37. cikkely (1) bekezds.
1345 B-VG 1920. 44. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 265.
1346 Mr a Szvetsgi Tancs alkotmnymdostsban val rszvtele kapcsn emltettem, hogy a nmet Birodalmi Tancsnak ugyangy nem volt lehetsge az
alkotmnymdosts parlamenti szavazst megakasztani, de is kezdem-

292

A fakultatv szvetsgi referendumok, megsemmist npszavazsok


voltak [ld. 203.], hiszen a npszavazssal a mr meghozott parlamenti
dntsek hatlybalpst lehetett megakadlyozni, ami lnyegben a parlament dntsnek eltrlse, megsemmistse volt.
210. A tagllami npszavazsrl ltalban. A vlasztpolgrok kzvetlen hatalomgyakorlsnak lehetv ttele a npi kezdemnyezsnl
megtrgyaltakhoz hasonlan [ld. 199.] a npszavazsnl sem volt ktelezettsge a tagllamoknak. A szvetsgi alkotmny erre vonatkozan
sem tartalmazott semmilyen rendelkezst, azt a tagllamok sajt beltsra bzta. Ennek logikus kvetkezmnye, hogy a referendumok korbban
vgigtrgyalt fajti kzl [ld. 203.] brmelyiket alkalmazhattk, olyan
formit is, amelyeket a szvetsg nem emelt be sajt alkotmnyba.
A tagllamok azonban ha lehetv tettk a npszavazst a gyakorlatban nem trtek el a szvetsg ltal alkalmazott modellektl. [Ld. 208
209.] Ugyangy az orszggylseik ltal elfogadott trvnytervezetek
felett lehetett referendumot tartani, kzvetlenl kihirdetsk eltt.1347 Itt
is, megsemmist [ld. 203.], s gy gydnt [ld. 203.] npszavazsok
voltak. Emiatt a csoportostsi szempontok kzl a szvetsgihez hasonlan egyedl a ktelez, illetleg a fakultatv npszavazs problmjt kell vizsglnunk.
A npszavazst egybknt ugyanaz a hrom tagllam (Salzburg, Tirol,
Vorarlberg) tette lehetv, mint amelyek a npi kezdemnyezs lehetsgt is beiktattk alkotmnyukba.1348 [Ld. 201.] Vorarlbergben azonban
csak a fakultatv npszavazs ltezett.1349
211. A ktelez tagllami npszavazs Salzburg s Tirol alkotmnyban
szerepelt. A Salzburgban hatlyos elrsok teljes egszben megegyeztek a szvetsgi rendelkezsekkel [ld. 208.], vagyis az alkotmny tfog
mdostsrl szl trvnyjavaslatot npszavazssal trtnt megersts
nlkl nem volt szabad kihirdetni.1350 Ennek kapcsn ugyanaz a krds
merl fel, mint szvetsgi szinten, mi szmt tfog mdostsnak.

1347
1348
1349
1350

nyezhetett npszavazst rla. [Ld. 192.]


Adamovich (1927) i. m. 275276.
Adamovich (1927) i. m. 275.
Adamovich (1927) i. m. 275276.
Mayer i. m. 353. Adamovich (1927) i. m. 275.

293

Tirol alaptrvnye szintn meghatrozott alkotmnymdost trvnyekrl rt el ktelez npszavazst, de a szvetsgi, illetleg a salzburgi
alkotmnynl lnyegesen gondosabban fogalmazott. Pontosan meghatrozta ugyanis azokat a paragrafusokat, amelyek mdostst csak npszavazssal trtnt megersts utn lehetett kihirdetni.1351 A szvetsgi
alkotmnynl kapcsn megbeszltk [ld. 208.], hogy az tfog mdosts elssorban nem mennyisgi, hanem tartalmi szempontbl rtend. Az
alkotmny legfontosabb rendelkezsei (llamforma stb.) azok, amelyeket
csak npszavazs utn lehet kihirdetni. gy a szablyozs elveit nzve,
Tirol s Salzburg alkotmnya nem trt el egymstl, mindkett a legfontosabb rszeinek mdostshoz kvnta meg a referendumot. Csakhogy
az egyiknl ez ltalnossgban volt megfogalmazva, a msiknl viszont
ttelesen felsoroltk. Ezek kzl nyilvnvalan az utbbi a helyes megolds, hiszen kivdi az rtelmezsbl ered konfliktusokat.
212. A fakultatv tagllami npszavazsra Salzburgon s Tirolon kvl
Vorarlbergben is sor kerlhetett. Salzburgban a ktelez npszavazssal prhuzamosan ez is teljesen megegyezett a szvetsgi szablyokkal.
[Ld. 209.] Az alkotmny rszleges mdostsa esetn az orszggyls
tagjai egyharmadnak javaslatra kellett azt npszavazsra bocstani.
Egyszer trvnyekkel szemben az orszggyls hatrozata alapjn, vagy
a kpviselk tbb mint felnek javaslatra kellett a referendumot kitzni.1352 A szvetsgi npszavazs kapcsn megtett fejtegetsek, klnsen
a parlamenti kisebbsg ltal kezdemnyezhet npszavazs kizrsrl,
rtelemszeren erre is vonatkoznak. [Ld. 209.]
Tirol alkotmnya annyiban klnbztt Salzburgtl, hogy a rszleges alkotmnymdosts feletti referendumot kln nem szablyozta.
gy ltalban a trvnyekrl az orszggyls hatrozata alapjn, vagy a
kpviselk tbb mint felnek javaslatra kellett npszavazst kitzni.1353
Ez termszetesen nem zrta ki a rszleges alkotmnymdostsrl tartott
npszavazst sem, csak ahhoz is tbbsgi hatrozat kellett, nem volt elegend az sszkpviselk egyharmadnak indtvnya, mint Salzburgban,
illetleg szvetsgi szinten.

1351
1352
1353

Adamovich (1927) i. m. 275.


Adamovich (1927) i. m. 275276.
Adamovich (1927) i. m. 276.

294

Vorarlberg alkotmnya Tirolhoz hasonlan a rszleges alkotmnymdostsrl szl npszavazst kln nem szablyozta, hanem ltalban
trvnyekrl tartott referendumrl beszlt. Ezekrl ugyangy az orszggyls hatrozata alapjn, vagy a kpviselk tbb mint felnek javaslatra
kellett npszavazst kitzni. Vorarlbergben jelents s egyedi eltrs volt
azonban, hogy az orszggyls ltal elfogadott trvnyekrl llampolgri kezdemnyezssel is ellehetett rni a npszavazst. Ha egy trvny
elfogadst kvet hat hten bell legalbb 15000 vlasztpolgr kezdemnyezte, akkor npszavazsra kellett bocstani.1354
213. Az ltalnos kzigazgatsi aktusok (rendeletek) az osztrk kzjogban. A trvnyek mellett, pontosabban ezeknek alrendelve, Ausztriban is lteztek a kzigazgatsi szervek ltal kibocstott jogforrsok.
Ezeknek a legfontosabb, a magyar kzjogban is ismert bontsa, hogy az
llampolgrokra vonatkozan llapt-e meg jogot, illetleg ktelezettsget, vagy csak az alrendelt kzigazgatsi hatsgra vonatkozik. A mai
magyar kzjogban a kzigazgatsi szervek ltal kibocstott, az llampolgrokra jogot, illetve ktelezettsget megllapt jogforrst rendeletnek,1355 az alrendelt szervekhez irnyulkat pedig hatrozatnak, vagy
utastsnak nevezik.1356 rdemes azrt megemlteni, hogy az utastst a
rgi magyar kzjogban krrendelet-nek neveztk.
Az osztrk kzjogban a rendelet, mint jogforrsi nv gyjtfogalom
volt. A kzigazgats mkdse sorn szletett aktusokat egyedi s ltalnos aktusokra bontottk. Az egyedi aktusok voltak a konkrt gyekben
hozott kzigazgatsi hatrozatok, az ltalnos aktusok pedig az elz bekezdsben trgyals al vont krt alkottk. Az ltalnos kzigazgatsi
aktusokat azonban, fggetlenl attl, hogy hatlya kikre terjedt ki (llampolgr vagy alrendelt kzigazgatsi hatsg), egysgesen rendeletnek
hvtk. Ezt a jogforrsi formt egybknt pontosan sem az alkotmny,1357
1354 Uo.
1355 1987:XI.tv. 78, 10.
1356 1987:XI.tv. 46. (1) bekezds; 49. (1) bekezds.
1357 Az alkotmny 1920-as szvegvltozata az albbi rendelkezst tartalmazta: Az
llami kzigazgatst csak trvnyek alapjn lehet gyakorolni [B-VG 1920.
18. cikkely (1) bekezds], amit az 1925-s alkotmnynovella az albbi mondattal egsztett ki: Az egyes kzigazgatsi hatsgok a trvnyek alapjn
rendeleteket bocsthatnak ki. [B-VG 1925. 18. cikkely (2) bekezds]. Ez a
kzigazgatsi szervek ltal kibocstott jogforrsok kztt semmilyen klnbsget nem tett.

295

sem trvny nem definilta. Az osztrk kzjogban gy lnyegben minden ltalnos jogi norma, amely nem trvnyi formt viselt, rendeletnek
(Verordnung) minslt.1358
214. Az ltalnos kzigazgatsi aktusokra (rendeletekre) alkalmazott elnevezsek. Az ltalnos kzigazgatsi aktusok pontos trvnyi definilsa teht hinyzott [ld. 213.], s a jogi terminolgia sem dolgozott ki
rjuk egysges defincikat. Mindez a gyakorlatban az elnevezsek soksznsgt vonta maga utn. A Verordnung (rendelet) mellett hasznltk
a Kundmachung (hirdetmny, rtest), illetleg az Entschlieung
(hatrozat1359) kifejezseket is.1360 Az elbb megllaptottuk, hogy minden trvnyi formt nem visel jogforrs rendelet [ld. 213.], ugyanakkor
most azt tapasztaljuk, hogy ezzel a szval a kzigazgatsi szervek ltal
kibocstott konkrt jogforrsokat is jelltk. gy meg kell llaptanunk,
hogy a sznak az osztrk jogi terminolgiban ketts jelentse volt. Ha
konkrt jogforrst jelltek vele, akkor azonos mellrendelt fogalom a msik kettvel, tgabb rtelemben azonban a hrom jogforrsi formnak a
gyjt fogalma is volt.
Kvetkez lpsknt azt kell megvizsglnunk, hogy az ltalnos kzigazgatsi aktusoknak az elz bekezdsben vizsglt hrom klnbz
elnevezse lefedi-e azt a bontst, amit korbban [ld. 213.] az llampolgrokra, illetleg az alrendelt kzigazgatsi szervekre vonatkoz jogforrsok kapcsn meghatroztunk. Erre egyrtelm nemmel kell vlaszolnunk. Nem mondhat ugyanis ki, hogy pldul a Verordnung (rendelet)
szkebb rtelmben vve az llampolgrokra jogot, vagy ktelezettsget
megllapt jogforrsi forma volt, s mondjuk az Entschlieung (hatrozat) pedig az alrendelt kzigazgatsi szervek irnytsra vonatkozott.
Mindhrom formjuk brhatott mindkt tartalommal. Kvetkez lpsknt
teht ezt a bontst kell felvzolnunk az osztrk jogforrsi rendszerben.
215. A jogrendeletek (Rechtsverordnungen) s a kzigazgatsi rendeletek (Verwaltungsverordnungen). Ennl a csoportostsnl a rendelet szt gyjt fogalomknt meghatrozott rtelmben kell hasznlnunk,
1358 A hzagos helyzetet vgl az Alkotmnybrsg tisztzta. [Adamovich (1927)
i. m. 284.]
1359 Nem sokra ltni fogjuk, hogy ez nem fedte le pontosan a mai magyar kzjogban hasznlt hatrozat elnevezs jogforrsi tpust. [Ld. 213.]
1360 Adamovich (1927) i. m. 284285.

296

vagyis az ltalnos kzigazgatsi normkra hasznlatos mindhrom elnevezst (Verordnung, Kundmachung, Entschlieung) rteni kell
alatta. [Ld. 214.]
Az osztrk kzjog itt ers hasonlsgot mutatott Nmetorszghoz. A nmet jogi terminolgia klnbsget tett az n. jogrendeletek (Rechtsverordnung) s az n. kzigazgatsi rendeletek
(Verwaltungsverordnung) kztt.1361 Az els az llampolgrokra kzvetlenl jogot s ktelezettsget megllapt jogi norma volt, ami a mai
magyar terminolgia szerint a minden jelz nlkli rendelet. [Ld. 213.]
A msodik csoportba tartoz elrsokat haznkban a polgri korban
krrendeleteknek neveztk, ma az utasts, a hatrozat a megfelelje.
[Ld. 213.] Lnyege, hogy csak az alrendelt kzigazgatsi hatsgra
vonatkozik, kzvetlenl az llampolgrokra kiknyszerthet ktelezettsget nem tartalmazhat. Ausztriban a rendeleteket azonos elvek szerint
s azonos elnevezssel soroltk ebbe a kt csoportba.1362
216. Az eredeti rendeletalkotsi jog s a vgrehajtsi rendeletek. A
jogi szablyozs alapformja a trvny, a rendeletek pedig ezek vgrehajtsra vonatkoz szablyokat tartalmazzk (vgrehajtsi rendeletek).
Minden szksges terletet azonban a trvnyi normk nem fednek le, s
ekkor krdsknt vetdik fel, vajon ilyen trgykrben szabad-e rendeletet kibocstani. Ezt nevezhetjk eredeti rendeletalkotsnak, hiszen olyan
jogterletet rint, ahol nincs trvny, vagyis a rendelet ennek ktttsge nlkl alapnormkat llapthat meg. Ebben az egyes llamok kzjogi
rendszerei klnbztek, az alkotmnyos monarchikban ez a jog az uralkodt ltalban mindig megillette.1363 Az erre jellemz kzjogi felfogs
szerint a parlament brmilyen gyben alkothatott trvnyt, amellyel az
adott krds trvnyhozsi trggy vlt.1364 Ahol viszont nem volt trvny, rendeleteket lehetett kibocstani, amelyek trvnyptl rendeletek
1361

1362
1363
1364

Laband (1911/1914) i. m. 2. ktet 8788.; MeyerAnschtz i. m. 668673.;


Seydel i. m. 853855.; Schulze i. m. I. 528530.; Gerber i. m. 48., 53.; Gz
i. m. 215.; Walz (1909) i. m. 214.; Fleiner i. m. 64.; Thoma (1906) i. m. 59. s
kv. oldalak; Bornhak i. m. 1. ktet 465482. Ezen meghatroz vlemnyekkel szemben msok a kt rendeleti fajta kztti klnbsget nem fogadtk el:
Arndt (1905) i. m. 211.; K ahn i. m. 347349.; Arndt (1913) i. m. 109.
Merkl (1921) i. m. 218.; Adamovich (1927) i. m. 285.
Seydel i. m. 852.; Schulze i. m. I. 529.; Walz (1931) i. m. 213214.
Blny i. m. 2. ktet 265266.

297

voltak. Termszetesen rvnyessgk csak addig tartott, amg trvny


nem szletett, mert a magasabb szint jogforrs a rendeltet rtelemszeren hatlyon kvl helyezte. Az ltalnos rendeletalkotsi hatskr alapjn
kibocstott jogforrsok viszont tartalmilag trvnyi normkat llapthattak meg.1365
A kztrsasg idejn azonban Ausztria szaktott ezzel a felfogssal. Az
alkotmny egyrtelmen kimondta,1366 hogy a rendeletek kizrlag trvnyek vgrehajtsra vonatkozhattak. Ebbl kvetkezen ezek nem csak
trvnnyel nem tkzhettek, hanem olyan jogterleteket sem rinthettek,
amelyeket trvny mg nem szablyozott.1367 Tovbbi lnyeges elem, hogy
ettl csak alkotmnyerej trvnnyel [ld. 193.] lehetett eltrni,1368 amelyekre a kivteles rendeletek kapcsn trnk ki. [Ld. 217.] A jogalkotsnak ezt a megosztst ugyanis az alkotmny tartalmazta, a trvnyhozs
ezt a hatskri megosztst egyszer trvnnyel nem vltoztathatta meg,
vagyis trvnyhozsi jogkreit ilyen mdon nem ruhzhatta t a vgrehajt szervekre.
217. A kivteles rendeletek. A rendeletalkotsnl teht alkotmnyerej
trvny s termszetesen maga az alkotmny is adhatott eredeti rendeletalkotsi jogot, az arra jogosult szerveknek. [Ld. 216.] Ezek az ltalnostl eltr kivteles szablyok voltak, ezrt alkalmazzuk r a kivteles
rendelet elnevezst.
Ezek kzl a felhatalmazsok kzl els s legfontosabb az 1917-es
hadigazdasgi felhatalmazsi trvny volt,1369 amelyet az 1920-as alkotmny hatlybalptetsrl szl trvny fenntartott.1370 Alkalmazsra
a hszas vekben is tbbszr sorkerlt, igazi hrnevt azonban attl
nyerte, hogy 1933-ban Engelbert Dolfuss kormnya erre tmaszkodva
szmolta fel a parlamentris kormnyzst. [Ld. 223.224] Ilyen kiv

1365 Huber (1957/1990) i. m. 3. ktet 927.


1366 B-VG 1920. 18. cikkely (2) bekezds.
1367 Adamovich (1927) i. m. 286.
1368 Uo.
1369 Gesetz vom 24. Juli 1917. mit welchem die Regierung ermchtigt wird,
aus Anla der durch den Kriegszustand verursachten auerordentlichen
Verhltnisse die notwendigen Verfgungen auf wirtschaftlichem Gebiete zu
treffen. [RGBl 1917/307]
1370 Merkl (1921) i. m. 218.; Adamovich (1927) i. m. 286287.

298

teles felhatalmazssal tallkozhatunk mg pldul a genfi egyezmnyek


kapcsn is. [Ld. 41.]
Az 1929-es alkotmnynovellt kveten a kivteles rendeleteknek egy
kln tpust jelentette a Szvetsgi Elnkre ruhzott rendeletalkotsi
jogkr,1371 amelyet bvebben az llamf jogllsa kapcsn trgyaltunk
meg. [Ld. 130.]
218. A rendelet kibocstsra jogosult szervek. A rendeletalkotsi jog
teht a kivteles rendeletektl eltekintve [ld. 217.] Ausztriban szigoran krl volt hatrolva, azok csak vgrehajtsi rendeletek lehettek.1372
[Ld. 216.] A rendeletek kibocstsra jogosult szervek kre azonban meglehetsen tg volt. Ezen szerveket mindig a vgrehajt hatalom krbl kell
sszegyjtennk, lthattuk azonban, hogy ezt Ausztriban Hans Kelsen
nyomn1373 [ld. 65.] sajtosan rtelmeztk, abba a bri szerveket is belertettk. Termszetes azonban, hogy a bri hatsgok rendeletalkotsi
joggal nem brtak,1374 az a kzigazgats krbe tartoz szerveket megillet
jog volt. Ebben az utbbi krben azonban az alkotmny nem sorolta fel
ttelesen a rendeletalkotsra jogosult szerveket, hanem ltalban a kzigazgatsi hatsgokat ruhzta fel ezzel a joggal.1375 Ez az llamszervezetben elfoglalt helytl fggetlen volt, vagyis szvetsgi, tagllami, illetleg
nkormnyzati hatsgok egyarnt jogosultak voltak r.
219. Az egyes jogforrsok kihirdetse kapcsn a szvetsgi alkotmny csak a trvnyek kihirdetsre vonatkozan tartalmazott tteles
szablyokat, itt azonban annak mindkt tpusra (szvetsgi, tagllami) vonatkozan. A szvetsgi trvnyeket a Szvetsgi Kzlnyben
(Bundesgestzblatt),1376 a tagllami trvnyeket pedig minden tagllamnak
a sajt hivatalos lapjban kellett kihirdetnie.1377
A rendeletek kihirdetsnek formai szablyait azonban a szvetsgi alkotmny nem rgztette. Errl 1920-ban egy trvny rendelkezett, amely
1371 Adamovich (1932) i. m. 280282.
1372 B-VG 1920. 18. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 286.
1373 K elsen (1993) i. m. 229230.
1374 Adamovich (1927) i. m. 285.
1375 B-VG 18. cikkely (2) bekezds Adamovich (1927) i. m. 285.
1376 B-VG 1920. 49. cikkely (1) bekezds.
1377 B-VG 1920. 97. cikkely (1) bekezds.

299

szerint a Szvetsgi Elnk ltalnos rvny hatrozatait, valamint a Szvetsgi Kormny s a szvetsgi miniszterek rendeleteit a trvnyekhez
hasonlan a Szvetsgi Kzlnyben kellett kihirdetni.1378 Ez azonban ktelez ervel csak az n. jogrendeletekre [ld. 215.] vonatkozott, a kzigazgatsi rendeletek [ld. 215.] vonatkozsban csak fakultatv elrs
volt.1379 A tagllam legfelsbb kzigazgatsi hatsgai (tagllami kormny) ltal kibocstott rendeleteket a tagllam hivatalos lapjban kellett
kihirdetni.1380 gy kellett eljrni azon esetekben is, amikor a tartomnyfnk a kzvetlen szvetsgi kzigazgats krbe tartoz gyben jrt el,
vagyis bocstott ki rendeletet.1381
Minden ms rendeletnl azonban a kihirdetsre vonatkozan nem voltak szvetsgi szinten egysges szablyok. Azokat az alkotmnyossg
szablyaibl ereden tartalmnak s cljnak megfelel mdon kellett
kihirdetni, mgpedig gy, hogy az ltala rintett szemlyi kr arrl megfelelen tudomst szerezhessen.1382

1378 Adamovich (1927) i. m. 288.


1379 Uo.
1380 Adamovich (1927) i. m. 288289.
1381 Adamovich (1927) i. m. 289.
1382 Adamovich (1927) i. m. 288.

4. Fejezet

Az Osztrk Szvetsgi llam 1934. vi


Alkotmnya
I. Az alkotmny ltrejtte
220. A parlamentris kormnyzs vlsga. A korbbi fejezetekben is
emltettem, hogy Ausztria alkotmnyos llammkdsben mr a gazdasgi vilgvlsgot megelzen is zavarok keletkeztek. Az 1929 decemberben elfogadott tfog alkotmnymdostsnak ez volt az egyik kivlt
oka. A problmkon j rszt a Weimari Kztrsasg mintjra a vgrehajt hatalom jogkreinek kiterjesztsvel prbltak rr lenni.1383 [Ld.
67.] A gazdasg hanyatlsa azonban a politikai vlsgot tovbb mlytette.
A Szvetsgi Elnk nem olyan rgen megkapott jogostvnya alapjn1384
[ld. 90.] feloszlatta a Nemzeti Tancsot,1385 de az 1930 novemberben
lezajlott vlasztsok sem hoztak politikai stabilitst. Az j trvnyhozs
a korbbinl is polarizltabb vlt, ami a kormnyzst tovbb neheztette.
Az utols parlamentnek felels kormnyt 1932 mjusban Engelbert
Dollfuss alaktotta, aki mgtt azonban a tbbsget mindssze egyetlen
mandtum biztostotta.1386 Az j kancellr a kormny stabilitst a parlamenti ellenrzs httrbe szortsval igyekezett megteremteni,1387 amelyhez 1933 tavaszn elg paradox mdon maga a Nemzeti Tancs knlta
fel a lehetsget.
221. A Nemzeti Tancs 1933. mrcius 4-i lse. Az alshz emltett
polarizltsgnak kvetkeztben a kormny s az ellenzk kztt igen kis
mandtumklnbsg volt, ami a Nemzeti Tancsban gyakran les gyrendi vitkhoz vezetett. 1933. mrcius 4-n, a ks estbe nyl lsen
az ellenzk egy hrom nappal korbbi vasti sztrjk miatt hozott szigor
1383 MezeySzente i. m. 404.
1384 B-VG 1929. 29. cikkely (1) bekezds.
1385 Entschlieung des Bundesprsidenten vom 1. Oktober 1930, betreffend die
Auflsung des Nationalrates. [BGBl 1930/294.]
1386 AdamovichFunk i. m. 67.
1387 MezeySzente i. m. 404.

302

kormnyzati intzkedsek1388 visszavonst akarta elrni. A kzel hat rn


keresztl foly vita utn az elterjesztsrl kt rszletben szavaztak,1389
mindkt esetben nv szerint. A nvszerinti szavazs egy a kpvisel nevre killtott szavazlappal trtnt, amelyet egy urnba kellett bedobni.
A szavazst bonyolt tisztviselk azonban technikai hibt kvettek el,
egy kpvisel nevvel kt szavazlapot adtak ki. Ez els esetben nem okozott kritikus helyzetet, mert a szavazs eredmnyt nem befolysolta.1390
A hibt azonban a msodik krdsrl trtn szavazsnl is elkvettk,
ahol mr a dnts eredmnye fggtt tle. Egy kpvisel nevvel ismt
kt szavazlap volt, mindkett a kormnnyal szembeni elterjesztst tmogat igent tartalmazott. Ezzel 81:80 volt az igenek javra, vagyis
a kormnyt leszavaztk, szavazategyenlsg esetn azonban a Nemzeti
Tancs gyrendje (Hzszably) szerint az elterjesztst elutastottnak
kellett volna tekinteni.1391 A szavazs ugyan nem volt bizalmatlansgi indtvnnyal sszektve, gy lemondsi ktelezettsg nem llt el, de ennek
ellenre knyelmetlen helyzetbe hozta a kormnyt. A kt azonos kpviseli nvvel szerepl szavazlap elfogadsa miatt ezrt a kormnyprti
kpviselk lesen nekitmadtak a Nemzeti Tancs elnknek,1392 aki emi1388 A kpviseli elterjeszts szerint a sztrjk mindssze kt rs volt, s abban az
alkalmazottak legfeljebb egyharmada vett rszt. Ennek ellenre a Szvetsgi
Vast Igazgatsga egy a hbors viszonyokra kibocstott csszri rendelet
[Kaiserliche Verordung vom 25. Juli 1914. ber die zeitweilige Unterstellung
von Zivilpersonen unter der Militrgerichtsbarkeit (RGBl 1914/156.)] alapjn
jrt el a sztrjkolkkal szemben.
1389 Az els javaslat nem is kzvetlenl a sztrjkra vonatkozott. Az elterjesztk
azt szerettk volna elrni, hogy a Szvetsgi Kormny a vastnl dolgozkat helyezze vissza kzszolglati sttuszukba, amelyet pnzgyi szigortsok
kapcsn vontak meg tlk. A msodik elterjeszts konkrtan a sztrjkban
rsztvevkkel szembeni intzkedsek visszavonst kvnta. [Nemzeti Tancs
Naplja (IV. trvnyhozsi ciklus III. ktet 19321934) 3365.]
1390 Az lsen 161 kpvisel volt jelen, az urnban viszont 162 szavazlap volt.
Egy kpvisel nevvel kt szavazlap szerepelt, mindkett egyformn nem
szavazatot tartalmazott. Ennek alapjn korriglni lehetett az eredmnyt, az
elutast szavazatokbl egyet levontak. gy a vgeredmny 70 igen s 91 nem
szavazat volt, vagyis a kormnyintzkeds visszavonsra trtn felszltst
a Nemzeti Tancs elutastotta. [Nemzeti Tancs Naplja (IV. trvnyhozsi
ciklus III. ktet 19321934) 3391.]
1391 A Nemzeti Tancs gyrendje (Hzszably) 25.
1392 A kormnyprti kpviselk llspontja szerint ugyangy kellett volna eljrni,
mint az elz esetben, a kt igen szavazatbl az egyiket trlni. gy a szavazs
vgeredmnye 80:80, vagyis a javaslat nem kapta meg a szksges tbbsget.

303

att lemondott tisztsgrl. Az ls vezetst a msodelnk vette t, aki


nhny heves szvlts utn szintn lemondott, majd az ls vezetst
tvev harmadelnk is hasonl lpsre sznta el magt.1393 A testlet gy
elnk nlkl maradt, a kpviselk a nlkl oszlottak szt, hogy brmilyen
dnts szletett volna a kvetkez lsrl.
222. A Nemzeti Tancs vezetinek lemondsbl ered joghelyzet.
A Nemzeti Tancs tisztsgviselinek lemondsra vonatkozan tteles
szablyokat nem tallhatunk. gy az nem volt formakttt, s a testlet
elfogad nyilatkozata sem kellett hozz. A szablyozs hinyt lemondsi
tilalomknt semmikppen sem rtelmezhetjk, csupn az vetdhet fel,
hogy egy testlet elnke akkor is szabadon lemondhat-e, ha az a vezetett testlet mkdskptelensgt idzi el. A kormnyfknl tbbszr
tallkozhatunk olyan elrssal, hogy gyvezet miniszterelnkknt egy
bizonyos ideig mg el kell ltni funkcijukat. Ez viszont azt az llspontot ersti, hogy erre az esetre vonatkozan is tteles szablyokat kell
megllaptani, e nlkl szabadon le lehet mondani. Teht a lemondsok
esetleges rvnytelensgvel nem lehet rvelni.
A plenris lseket a Nemzeti Tancs elnke hvta ssze,1394 de igazbl ez nem lnyeges krds, mert az 1933 mrcius 4-i ls nem lett
bezrva,1395 gy azt formlisan nem is kellett jra sszehvni. Az, hogy a
kpviselk elhagytk az lstermet, nem jelentette az ls bezrst. Nagyobb gond volt viszont az, hogy hiba gylnek ssze a kpviselk, nincs
aki az lst vezesse, gy dntseket nem tudnak hozni. Tbbek kztt
nem tudnak j elnkt vlasztani. Az elnki tisztsg teljes megresedAz lst vezet elnk viszont azzal rvelt, hogy a kt eset klnbztt egymstl. Mg az els szavazsnl eggyel tbb szavazlapot adtak le teljesen
vilgos, hogy egy kpvisel vletlenl kt szavazlapot kapott, s mindkettt
bejegyezve le is adta. A msodik krben azonban 161 szavazcdult adtak
le, egy kpvisel nevvel kt szavazlap szerepelt, egy jelenlv kpviselnek
azonban nem volt leadott szavazlapja. Az elnk viszont a szavazatokat szed tisztviselk nyilatkozatra hivatkozva megllaptotta, hogy az illet kpvisel adott le szavazlapot. gy nem trtnhetett ms, minthogy az illetnek
vletlenl egy msik kpvisel nevre killtott szavazlapot adtak s ezzel
szavazott. Emiatt az sszes igen szavazatot rvnyess nyilvntotta. [Nemzeti Tancs Naplja (IV. trvnyhozsi ciklus III. ktet 19321934) 3391.]
1393 Nemzeti Tancs Naplja (IV. trvnyhozsi ciklus III. ktet 19321934)
33923393.
1394 B-VG 1929 28. cikkely (5) bekezds.
1395 Lehner i. m. 317.

304

sre vonatkoz tmeneti szablyt pedig sem az alkotmny, sem a Nemzeti


Tancs gyrendje (Hzszably) nem tartalmazott.1396
A Szvetsgi Kormny, az adand alkalmat kihasznlva, egy els vilghbors felhatalmazsi trvny1397 alapjn mr nhny nappal ksbb rendeleti kormnyzsba kezdett, amelyrl ksbb rszletesen is szlni fogok.
[Ld. 224.] Ennek lttn fleg ellenzki kpviselk 1933. mrcius 15-n
megprbltak jra sszegylni a parlament lstermben. A harmadelnk
visszavonta lemondst, s gy tlte meg, hogy jogosult az lst vezetni. A
kormny viszont arra hivatkozva, hogy az ls trvnytelen, rendri ervel
megakadlyozta a kpviselk bejutst a trvnyhozs pletbe.1398
A harmadelnk lemondsnak visszavonsa vitathat dnts. A lemondssal a mandtum megsznt, az rintett szemly ksbb nem jogosult
magt a korbban viselt hivatalba visszahelyezni. A rendri beavatkozs
azonban mindezzel egytt mlyen srtette az alkotmnyos llammkdst, hiszen az, hogy a trvnyhozsnak megrlt az elnki tisztsge, nem
indok arra, hogy a kpviselket a parlament pletbl kitiltsk.
Alkotmnyjogi szempontbl azonban akrmeddig is vizsgljuk a krdst, nem jutunk ms eredmnyre, mint hogy a Nemzeti Tancs mkdskptelenn vlt. A kpviselk ugyan sszegylhettek volna, de az lst
vezet elnk nlkl dntseket nem tudtak hozni.
Az alkotmnyos llammkds helyrelltsra teljesen hibtlan eljrs nem knlkozott. Ennek ellenre a trvnyhozs mkdst valamilyen mdon reaktivlni kellett volna, hiszen az alkotmny 1. cikkelye
szerint minden jog a nptl eredt. Az alkotmny s a Nemzeti Tancs
gyrendjnek (Hzszably) joghzagai nem vezethettek oda, hogy az llam npkpviseleti szerve megsznjn. Ez srtette volna az egsz alkotmny alapelveknt meghatrozhat 1. cikkelyt.
A ksbbi szakirodalom a joghzag feloldsra tbb megoldsi lehetsget is felsorolt,1399 amelyek nyilvnvalan a kor politikusai eltt sem voltak ismeretlenek. Egy kivteles rendelettel kiegszthettk volna a Nemzeti Tancs gyrendjt (Hzszably), amellyel a joghzagot kikszblik.
1396 Lehner i. m. 317.
1397 Gesetz vom 24. Juli 1917. mit welchem die Regierung ermchtigt wird,
aus Anla der durch den Kriegszustand verursachten auerordentlichen
Verhltnisse die notwendigen Verfgungen auf wirtschaftlichem Gebiete zu
treffen. [RGBl 1917/307]
1398 AdamovichFunk i. m. 75.
1399 Lehner i. m. 317318.

305

A kormnynak ez a jogosultsga nem egyrtelm, hiszen a kivteles hatalomnak a parlament mkdsre trtn kiterjesztse kritikus krds. Ez
arra is alkalmas lehetne, hogy akadlyozza annak tevkenysgt. De ha
arrl van sz, hogy a npkpviseleti szerv mkdse egy joghzag miatt
elakadt, ennek kikszblsre ha semmilyen ms jrhat alkotmnyos
t nincs elfogadhatjuk a kivteles hatalom alkalmazst.
Lehetsg nylott volna a Nemzeti Tancs feloszlatsra is, hiszen a
Szvetsgi Elnk az 1929-es alkotmnynovellban kapott erre vonatkoz jogkrt.1400 [Ld. 90.] Az gyrend (Hzszably) kiegsztse azonban
ebben az esetben sem volt elkerlhet. A Nemzeti Tancs alakul lst
ugyan a Szvetsgi Elnk hvta ssze,1401 gy a Nemzeti Tancs elnki
tisztsgnek betltetlensge ezt mg nem akadlyozta, az gyrend (Hzszably) azonban nem ismerte az alakul lst vezet korelnk tisztsgt.
Ausztriban a vlasztsokat kvet alakul lst az j tisztviselk megvlasztsig az elz Nemzeti Tancs elnke vezette,1402 teht az gyrendet (Hzszably) ebben az esetben is ki kellett volna egszteni.
Felvetdtt olyan megolds is, hogy a Nemzeti Tancs harmadelnke,
aki 1933. mrcius 4-n utoljra mondott le, a kivteles helyzetre val tekintettel mgis visszavonhatja lemondst. Szemly szerint azonban ezt az
utols llspontot nem tartom a legjobb megoldsnak. Az gyrend (Hzszably) kiegsztse s j elnksg vlasztsa jobbnak tnik. 1934 prilisban az j alkotmny elfogadtatsa vgett ezt a megoldst vlasztottk1403
[ld. 227.], de ez mr nem a parlamentarizmus jjlesztst szolglta.
A feloszlats azrt lett volna j megolds, mert az jjvlasztott parlament mkdsnek akadlyozsa sokkal nehezebb lett volna, mint a mkdskptelensgnek mr tanbizonysgt ad rgi Nemzeti Tancs. A
Szvetsgi Elnk azonban sszejtszott a kormnnyal, s nem forszrozta
az elrehozott vlasztsokat. Mint emltettem 1934 prilisban megtrtnt a Nemzeti Tancs gyrendjnek (Hzszably) kiegsztse, de nem
abbl a clbl, hogy a demokratikus trvnyhozst reaktivljk, hanem
azrt, hogy ltezst vgkpp megszntessk.
A Nemzeti Tancs mkdst teht a kormnyzat nem lltotta helyre,
st az erre tett ksrleteket is megakadlyozta. Mindez lehetsget adott
1400 B-VG 1929. 29. cikkely (1) bekezds.
1401 B-VG 1929. 27. cikkely (2) bekezds.
1402 A Nemzeti Tancs gyrendje (Hzszably) 2. (2) bekezds.
1403 Verordnung der Bundesregierung vom 24. April 1934 ber die Abnderung
der Geschftsordnung des Nationalrates. (BGBl I. 1934/238)

306

az autokrata kormnyzs bevezetsre,1404 amelynek legpregnnsabb megnyilvnulsa trvnyek kivteles rendeletekkel trtn ptlsa volt. [Ld.
223224.]
223. Az 1917-es hadigazdasgi felhatalmazsi trvny. A Dollfusskabinet a mr korbban is emltett rendeleti kormnyzst egy 1917-es trvnyre alapozta.1405 Az els vilghbor alatt ugyanis a kormny a gazdasgi let biztonsgos mkdtetetse rdekben kivteles felhatalmazst
kapott. 1914 oktberben ebben a trgyban egy csszri rendelet szletett,1406 amelyet 1917-ben a parlamenti erk hosszas kvetelse utn vltott
fel a trgyalt trvny.1407 Hatlya azonban az els vilghbor vgvel nem
sznt meg. Azt az 1918 szn meghozott ideiglenes alkotmny,1408 majd az
1920-as alkotmny is fenntartotta. Az alkotmny hatlybalptetsrl szl
trvny ttelesen kimondta, hogy az 1917-es hadigazdasgi felhatalmazsi
trvny biztostotta jogokat a Szvetsgi Kormny s az egyes szvetsgi
miniszterek is gyakorolhatjk.1409 Az tmeneti trvny arrl is rendelkezett,
hogy a felhatalmazst szvetsgi trvnnyel lehet visszavonni.1410 Ezen
utbbi rendelkezs azrt volt fontos, mert az tmeneti trvny alkotmnyerej trvny volt, vagyis a Szvetsgi Kormnytl az abban rgztett felhatalmazs csak alkotmnymdost tbbsggel lett volna visszavonhat.
gy azonban ehhez egyszer szvetsgi trvny is elegend volt.
Kezdetben a felhatalmazsi trvny alkalmazsa igen kiterjedt volt,1411
1404 Jedlicka i. m. 9495.
1405 Gesetz vom 24. Juli 1917. mit welchem die Regierung ermchtigt wird,
aus Anla der durch den Kriegszustand verursachten auerordentlichen
Verhltnisse die notwendigen Verfgungen auf wirtschaftlichem Gebiete zu
treffen. [RGBl 1917/307]
1406 Kaiserliche Verordnung vom 10. Oktober 1914, mit welcher die Regierung
ermchtigt wird, aus Anla der durch den Kriegszustand verursachten
auerordentlichen Verhltnisse die notwendigen Verfgungen auf
wirtschaflitchem Gebiete zu treffen. [RGBl (sterr.) 1914/274]
1407 Hasiba i. m. 545556.
1408 Hasiba i. m. 557.
1409 Verfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920, betreffend den bergang zur
bundesstaatlichen Verfassung. [BGBl 1920/2. 7. (2) bekezds]
1410 Verfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920, betreffend den bergang zur
bundesstaatlichen Verfassung. [BGBl 1920/2. 17. (2) bekezds]
1411 1919. janurja s az alkotmny 1920 oktberi hatlybalpse kztti idszakban 344, az 1923 oktberig tart els trvnyhozsi ciklusban 187, de mg az
1927 prilisig tart msodik trvnyhozsi ciklusban is tbb, mint 50 ilyen

307

1928-tl azonban jelentsen cskkent. A szocildemokrata ellenzk, mint


mr oka fogyott vlt felhatalmazst, javasolta is a hatlyon kvl helyezst. Ezt azonban a Nemzeti Tancs elutastotta.1412 Az 1929-es alkotmnynovellval a Szvetsgi Elnknek biztostott kivteles jogkrk
[ld. 130.] mg inkbb feleslegess tettk a trvnyt, de a hatlyon kvl
helyezsre tett indtvnyt 1930-ban ismt elutastotta a trvnyhozs.1413
1931-ben jabb ngy ilyen rendeletet bocstottak ki, aztn jra flre tettk a felhatalmazst.1414 A Dollfuss-kormny azonban 1932. oktberben
megint elvette s kibocstott egy rendeletet, amely azonban mg vitathatatlanul gazdasgi (pnzgyi) trgy volt.1415
A felhatalmazs tnye teht nem volt vitathat, az igazn les krds az
volt, hogy az milyen trgykrkre terjedt ki. Melyek voltak azok a trvnyek, amelyektl a kormny rendelettel eltrhetett. A pontos szveg szerint a felhatalmazs a gazdasgi let helyrelltsra, a gazdasgot fenyeget krok elhrtsra, valamint a lakossgnak kzszksgleti cikkekkel
val elltsra vonatkozott.1416 Ha a 20-as vekben folytatott gyakorlatot
feleleventjk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy ezt a felhatalmazst a mindenkori kormny szk rtelemben vette, a kibocstott rendeletek valban
a gazdasg mkdsre s a lakossg elltsra vonatkoztak.1417
1412
1413
1414
1415

1416

1417

rendeletet bocstottak ki. [Hasiba i. m. 559560.]


Hasiba i. m. 561.
Hasiba i. m. 563.
Uo.
Verordnung des Bundesministers fr Justitz im Einfernehmen mit dem
Bundesminister fr Finanzen vom 1. Oktober 1932 ber die Geltendmachung
der im 7. Credit-Anstalts-Gesetze (BGBl 1931/415) angefhrten Haftungen.
[BGBl 1932/303]
Die Regierung wird ermchtigt, whrend der Dauer der durch den Krieg
hervorgerufenen auerordentlichen Verhltnisse durch Verordnung die
notwendigen Verfgungen zur Frderung und Wiederaufrichtung des
wirtschaftlichen Lebens, zur Abwehr wirtschaftlicher Schdigungen
und zur Versorgung der Bevlkerung mit Nahrungsmitteln und anderen
Bedarfsggenstenden zu treffen Gesetz vom 24. Juli 1917. mit welchem
die Regierung ermchtigt wird, aus Anla der durch den Kriegszustand
verursachten auerordentlichen Verhltnisse die notwendigen Verfgungen
auf wirtschaftlichem Gebiete zu treffen. [RGBl 1917/307] 1.
1923-ban 53, rszben mg 1918 eltt kibocstott ilyen kivteles rendeletet
egyszerre helyeztek hatlyon kvl. Ezeket tartalmuk szerint csoportostva kzszksgleti cikkek (burgonya, cukor, olaj, zsr stb.) kereskedelmrl,
egyes termkek hbors clokra trtn felhasznlsrl, illetleg klnbz gazdasgi s szakmai szervezetek mkdsrl szltak. [Verordnung

308

Lnyeges eleme volt mg a felhatalmazsi trvnynek, hogy azokrl a


kormny kteles volt a Birodalmi Tancsot1418 (Nemzeti Tancsot) legalbb
negyedvente tjkoztatni, s annak kvnsgra a rendeletet hatlyon kvl
helyezni.1419 A tjkoztatsra 1920 utn is mindig sor kerlt, a Nemzeti Tancs kell hatridn bell megkapta a kivteles rendeletek jegyzkt.1420
A hadigazdasgi felhatalmazsi trvnyt teht gy alkalmaztk 1933
eltt. Azt nem tekintettk korltlan felhatalmazsnak, amit az is mutat,
hogy hatlyban tartsa ellenre ms felhatalmazsi trvnyek is szlettek. Ilyennel tallkoztunk pldul az els genfi egyezmny kapcsn is,
amely pedig kifejezetten gazdasgi trgy felhatalmazsokat adott.1421
[Ld. 41.] Persze igaz, hogy ezt a felhatalmazst maguk a hitelt folyst
llamok krtk. Az valsznleg kevs lett volna szmukra, ha bejelentik,
hogy van egy gazdasgi trgy felhatalmazsi trvny mg 1917-bl.
224. A rendeleti kormnyzs bevezetse. Az alkotmnyos vlsghelyzetet teremt 1933. mrcius 4-i parlamenti ls utn1422 [ld. 221.]
mindssze ngy nappal (1933. mrcius 8-n), a trgyalt hadigazdasgi
felhatalmazsi trvnyre hivatkozva megjelent egy kormnyrendelet.1423
Ez felhatalmazta a Szvetsgi Kancellrt, illetleg az illetkes szvetsgi
minisztert, hogy elzetes cenzrt vezessen be azon sajttermkek esetben, amelyeket a rendelet hatlybalpse utn brsg, a lap tartalma ltal
des Bundesministeriums fr Handel und Verkehr im Einvernehmen mit den
beteiligten Bundesministereien vom 31. Mai 1923, betreffend die Aufhebung
einiger kriegswirtschaftlicher Vorschriften. BGBl 1923/298]
1418 1918 eltt a trvnyhoz szerv hivatalos elnevezse Birodalmi Tancs volt, ezt
a hatskrt 1920 utn a Nemzeti Tancs gyakorolta.
1419 Gesetz vom 24. Juli 1917. mit welchem die Regierung ermchtigt wird,
aus Anla der durch den Kriegszustand verursachten auerordentlichen
Verhltnisse die notwendigen Verfgungen auf wirtschaftlichem Gebiete zu
treffen. [RGBl 1917/307] 3.
1420 Hasiba i. m. 559560.
1421 Bundesverfassungsgesetz vom 26. November 1922 ber die Ausbung der
auerordentlichen Vollmachten, die der Bundesregierung gem dem Genfer
Protokolle Nr. III. vom 4. Oktorber 1922. eingerumt werden.
1422 Nemzeti Tancs Naplja (IV. trvnyhozsi ciklus III. ktet 19321934)
33923393.
1423 Verordnung der Bundesregierung vom 7. Mrz 1933, betreffend besondere
Manahmen zur Hinanthaltung der mit einer Strung der ffentlichen Ruhe,
Ordnung und Sicherheit verbundene Schdigungen des wirtschaftlichen
Lebens. [BGBl. 1933/41]

309

elkvetett bncselekmny miatt elmarasztal. Ezeket a lapokat kt rval


terjesztsk megkezdse eltt be kellett mutatni. Vajon a sajttermkek
elzetes cenzrzsa milyen sszefggsben ll a gazdasg stabilitsval, a lakossg elltsval? A rendelet cme viszont rdekes, amely a
gazdasgi letnek a kznyugalom, a kzrend s a kzbiztonsg megsrtsvel megvalstott srelmrl beszl.1424 Vagyis mg igyekeztek a gazdasgi let vdelmre vonatkoz felhatalmazsra hivatkozni.
t nappal ksbb (mrcius 13-n) azonban a Szvetsgi Kzlnyben
mr kilenc ilyen kivteles rendelet jelent meg. Ezek a mrcius 8-itl eltren inkbb gazdasgi trgyak voltak, elssorban ad s illetkkrdseket szablyoztak.1425 Rvid id elteltvel azonban mr a gazdasgi trgykrknt trtn lczsra sem fektettek nagyobb gondot. Mrcius 14-n
egy olyan kivteles rendelettel tallkozunk, amely az egyeslsi, illetleg
a gylekezsi jogrl szl trvnyeket mdostja, s gazdasgi vonatkozs
tttelesen sincs megjellve.1426
Ezek nyomn egyre nyilvnvalbb vlt a Dollfuss-kormny azon elhatrozsa, hogy a parlamentet mellzve, a trvnyeket kivteles rendeletekkel ptolja. Emltettk, ennek lttn a parlamenti ellenzk mrcius 15-n
ksrletet tett a Nemzeti Tancs mkdsnek jjlesztsre, ezt azonban

1424
1425

1426

zur Hinanthaltung der mit einer Strung der ffentlichen Ruhe, Ordnung
und Sicherheit verbundene Schdigungen des wirtschaftlichen Lebens. [BGBl.
1933/41]
Verordnung der Bundesregierung vom 12. Mrz 1933 ber eine Abnderung
der Artikel VII, VIII und X des Steuer- und Gebhrenbegngstigungsgesetzes
vom Jahre 1922, BGBl Nr. 308 vom Jahre 1924, in der Fassung des
Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1931, BGBl Nr. 388. [BGBl 1933/47];
Verordnung der Bundesregierung vom 12. Mrz 1933 ber eine Abnderung das
Geldinstitutezentralegesetzes. [BGBl 1933/48]; Verordnung der Bundesregierung
vom 12. Mrz 1933 ber nderung des Personalsteuergesetzes, BGBl Nr. 307
vom Jahre 1924, in der Fassung des Goldbilanzengesetzes, BGBl Nr. 184 vom
Jahre 1925 (Personalsteuernovelle vom Jahre 1933) [BGBl 1933/49] Verordnung
der Bundesregierung vom 12. Mrz 1933, betreffend die Verlngerung der
Gltigkeit des Artikels V, 4, der Personalsteuernovelle vom Jahre 1920,
StGBl Nr. 372, in der Fassung des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1926,
BGBl Nr. 1 vom Jahre 1927. [BGBl 1933/50] Verordnung des Bundesministers
fr Finanzen vom 12. Mrz 1933, betreffend Gebhrenerleichterungen zu
Konvertirungszwecken. [BGBl 1933/51]
Verordnung der Bundesregierung vom 13. Mrz 1933, betreffend die Anzeigefrist
fr Versammlungen und die Untersagung von Vereinsversammlungen. [BGBl
1933/55]

310

a kormny megakadlyozta.1427 [Ld. 222.] Mjus vgn az alkotmnybrsgi trvnyt is kivteles rendelettel mdostottk1428 [ld. 225.], amellyel
mr az llamszervezet mkdsre vonatkoz szablyokat is elrte a rendeletalkots.
Nem hagyhatjuk azonban azt sem figyelmen kvl, hogy a felhatalmazsnak parlamenti kontroll alatt kellett volna llnia. Mint nemrg emltettem,
a rendeleteket be kellett volna nyjtani a Nemzeti Tancsnak, amelynek
kvnsgra hatlyon kvl helyezs is ktelez volt. A Dollfuss-kormny
azonban gy hasznlta ezt a kivteles felhatalmazst, hogy mellette nem
mkdtt a parlament, vagyis semmilyen kontroll alatt nem llt. Ez a rendeletek hatlyt is ktsgess tette. Ha zros hatridn bell be kellett nyjtani azokat a trvnyhozsnak, vajon ennek elmulasztsa esetn a benyjtsi hatrid lejrta utn nem vltak azok rvnytelenn? Persze ez egy
elmleti krds maradt, ha a kormny attl sem riadt vissza, hogy a parlamenti kpviselket erszakkal kirekessze a trvnyhozs pletbl, akkor
ilyen hatlyossgi problmk nyilvnvalan nem zavartk.
sszefoglalsknt megllapthatjuk, hogy az 1917-es hadigazdasgi
felhatalmazsi trvny mr 1920 utn is az osztrk kzjog egyik legvitatottabb jogforrsv vlt. Leginkbb az, hogy a trvny ltal biztostott
felhatalmazs milyen gyekre terjedt ki. A Dollfuss-kormny ezt szinte
korltlan felhatalmazsknt kezelte, gy nem vletlen, hogy az 1945 utn
jjled osztrk parlament els intzkedsei kztt helyezte azt vglegesen hatlyon kvl.1429
225. Az Alkotmnybrsg mkdsnek ellehetetlentse. A rendeleti kormnyzsra jelents veszlyt jelenthetett az Alkotmnybrsg.
Mint az 1920-as alkotmny kapcsn mr emltettem, vizsglhatta a rendeletek trvnyessgt1430 [ld. 169.], gy a kormny kivteles rendeletei
semmikppen sem kerlhettek ki a kompetencija all. Az Alkotmnybrsg kapcsn arrl is volt sz, hogy nem volt llampolgri panaszjog,
hanem csak meghatrozott llamhatalmi szervek csakis az alkotmnyban
1427
1428

AdamovichFunk i. m. 75.
Verordnung der Bundesregierung vom 23. Mai 1933, betreffend Abnderungen
des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1930. 2. pont [BGBl 1933/191.] Spanner
(1951) i. m. 9.
1429 Hasiba i. m. 541542.
1430 B-VG 1920. 139. cikkely (1) bekezds; Brauneder (2001a) i. m. 223.; Lehner
i. m. 300.

311

rgztett jogvitk elbrlst terjeszthettk az Alkotmnybrsg el. [Ld.


169.] A tagllamok kormnyai azonban ebbe a krbe tartoztak,1431 s a
szocildemokrata irnyts alatt ll fvros, amely 1925 ta teljes tagllami jogllssal brt [ld. 173.], nem is kslekedett sokig. A vitatott
rendeletekkel szemben panasszal fordult az Alkotmnybrsghoz.1432
A kormny azonban egy kivteles rendelettel az alkotmnyvd testlet mkdst is ellehetetlentette. Az Alkotmnybrsgrl szl trvny
szerint a testlet lseire a brsg elnknek az alelnkt s a brsg
tagjait meg kellett hvni.1433 Ez egy teljesen helynval szably volt. Ezt
a rendelkezst azonban egy j bekezdssel egsztettk ki, amely szerint
a Nemzeti Tancs, illetleg a Szvetsgi Tancs javaslatra kinevezett
tagok csak akkor vehetnek rszt az Alkotmnybrsg lsein, ha ott az
sszes ilyen javaslatra kinevezett tag jelen van.1434 Az 1920-as alkotmny
trgyalsa kapcsn ttekintettk, hogy Alkotmnybrsg tagjai miknt
nyertk megbzatsukat. Az 1929-es alkotmnynovellt kveten azokat
rszben a palament kt hza, rszben a Szvetsgi Kormny javaslatra a Szvetsgi Elnk nevezte ki.1435 [Ld. 161.] A parlament ltal tett
javaslatok nyilvnvaln kompromisszumok eredmnyeknt jttek ltre,
mindkt nagy politikai er (keresztnyszocialistk, szocildemokratk)
lltott jellteket. A kivteles rendelettel kiegsztett szablyok szerint, ha
ezek kzl egyetlen egy is hinyzott az lsrl, azzal az sszes parlamenti
javaslatra kinevezett tag munkjt ellehetetlentette. Ezen tagok nlkl
pedig az Alkotmnybrsg nem volt hatrozatkpes.
Mint az 1929-es alkotmnynovella kapcsn megtrgyaltuk [ld. 161.],
az elnkt, az alelnkt s hat tagot neveztek ki a Szvetsgi Kormny,
s tovbbi hat tagot a kt parlamenti kamara javaslatra.1436 Teht az Alkotmnybrsg egy elnkbl, egy alelnkbl s 12 tagbl llt,1437 amelyek
kzl nyolc ft a kormny, hatot pedig a parlament javaslatra nevezett
1431 B-VG 1920. 139. cikkely (1) bekezds.
1432 Spanner (1951) i. m. 8. Zllner i. m. 512.
1433 Verfassungsgerichtshofgesetz 1930 [BGBl 1930/127] 6.
1434 Verordnung der Bundesregierung vom 23. Mai 1933, betreffend Abnderungen
des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1930. 2. pont [BGBl 1933/191.] Spanner
(1951) i. m. 9.
1435 B-VG 1929. 147.cikkely (2) bekezds Walter i. m. (1972a) i. m. 711.; Adamovich
(1932) i. m. 240.; Zeller (2007) i. m. 143.
1436 B-VG 1929 147. cikkely (2) bekezds.
1437 Verfassungsgerichtshofgesetz 1930 [BGBl 1930/127] 1.

312

ki a Szvetsgi Elnk. A hatrozatkpessghez viszont az elnk mellett


mg nyolc, teht sszesen legalbb kilenc tagnak kellett jelen lennie.1438 A
kormny javaslatra kinevezett tagok azonban az alelnkkel egytt is csak
nyolcan voltak. Ha teht egyetlen parlamenti javaslatra kinevezett br sem
vett rszt az lsen, akkor az Alkotmnybrsg hatrozatkptelen volt.
Dollfuss ezutn a parlamentben ltaluk jellt alkotmnybrknl elrte,
hogy mondjanak le mandtumukrl.1439 A parlament nem mkdtt, gy
j jellteket nem lehetett lltani, vagyis az Alkotmnybrsg tnylegesen is munkakptelenn vlt.
Ennek a kivteles rendeletnek az alkotmnyossga ugyangy megkrdjelezhet, mint azt ezekrl a rendeletekrl korbban ltalnossgban
elmondtuk. [Ld. 224.] Mindez azonban nem akasztotta meg hatlybalpst. Az Alkotmnybrsg mkdsnek kiiktatsval pedig egy jabb
akadly hrult el a Dollfuss-kormny hatalmi trekvsei ell.
226. Az j alkotmny elksztse. A minisztertancsi jegyzknyvek
tansga szerint a Szvetsgi Kormny a Szocildemokrata Prt 1934
februr kzepi betiltst kveten1440 vette napirendre a hivatsrendi
szervezet kiptst, amelynek els lpse a szakszervezetek talaktsa
volt. A prttal egytt a szocildemokrata ktds szakszervezeteket is
feloszlattk, s csak a hivatsrendi mkdsre alkalmasnak talltakat tartottk letben.1441 A hadigazdasgi felhatalmazsi trvny alapjn 1934
mrcius 2-n egy a szakszervezetekrl szl rendelet-tervezetet terjesztettek a minisztertancs el,1442 amelyet a kvetkez nap jra megtrgyaltak.1443 Mrcius 9-n azonban mr lnyegesen tllptek ezen, a trvnyhozs hivatsrendi tszervezsnek elksztse kerlt napirendre,1444

1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444

Verfassungsgerichtshofgesetz 1930 [BGBl 1930/127] 8. (1) bekezds.


Zllner i. m. 512.
Verordnung der Bundesregierung vom 12. Februar 1934, womit der
Sozialdemokratischen Arbaiterpartei sterreichs jede Bettigung in sterreich
verboten wird. [BGBl I. 1934/78]
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 44.
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 7477.
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 8894.
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 105. [15. napirendi pont]

313

mrcius 12-n pedig mr az j alkotmnynak egy fenn nem maradt1445


tervezett vitattk meg.1446
A mrcius 12-i ls utn j szvegvltozat kszlt, amelyet mrcius 20 s
29 kztt sszesen hat kormnylsen trgyaltak.1447 Ezt kveten prilis
kzepre ismt tdolgoztk a szveget, s prilis 14 s 18 kztt jabb ngy
kormnylsen trgyaltak rla.1448 Az ismtelten tdolgozott szvegvltozat rviden mg az prilis 24-i kormnylsen kerlt napirendre.1449
Lthatjuk, hogy a Szvetsgi Kormny mindssze msfl hnapot foglakozott az alkotmny elksztsvel, ami nem mondhat hossz idnek,
sok ad hoc megolds jellemezte. Ennek lehet a kvetkezmnye, hogy
az alkotmny hatlybalptetsrl rendelkez tmeneti trvnyt mg a
szveg csiszolsra is hasznltk. Ltni fogjuk ugyanis, hogy itt-ott mg
trtk vele az alkotmny rendelkezseit.1450
227. Az j alkotmny kihirdetse. Az j alkotmny kihirdetsre rdekes s meglehetsen vitatott krlmnyek kztt kerlt sor, a hivatalos
lapban kt alkalommal is megjelent. Elszr 1934 prilis 30-n,1451 amikor is a nemrg trgyalt 1917-es felhatalmazsi trvnyre1452 [ld. 223.]
hivatkozva trtnt meg a kihirdets. Ennek alkalmazsa eleve agglyos
volt, lttuk azonban, hogy az 1920 eltti szablyokon alapul kivteles hatalom gyakorlsra az alkotmnyos kormnyzs keretei kztt is
volt plda. Magnak az alkotmnynak az tlpse azonban mindenkppen alkotmnysrt volt.1453 Ezrt a Dollfuss-kormny az j alkotmny
1445 A jegyzknyv tanulsga szerint az illetkes miniszter egy B-mellkletrl
kezdte meg a trgyalst, amelyet azonban ksbb nem csatoltak a minisztertancsi anyagokhoz. [Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 124. 2. lbjegyzet]
1446 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 124138.
1447 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 140217.
1448 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 399487.
1449 Minisztertancsi jegyzknyv 7. ktet 49.
1450 Ilyennel tallkozhatunk pldul az llamtancs megalaktsra vonatkoz
szablyoknl. [ld. 241.]
1451 Verordnung der Bundesregierung von 24. April 1934 ber die Verfassung des
Bundesstaates sterreich. [BGBl 1934 I./239]
1452 Gesetz vom 24. Juli 1917. mit welchem die Regierung ermchtigt wird,
aus Anla der durch den Kriegszustand verursachten auerordentlichen
Verhltnisse die notwendigen Verfgungen auf wirtschaftlichem Gebiete zu
treffen. [RGBl 1917/307]
1453 Brauneder (2001a) i. m. 232.

314

megerstsre sszehvta a Nemzeti Tancs 1933. mrcius 4-n flbeszakadt lst, vagyis a kormny a ktszeri kihirdetst prhuzamosan
ksztette el.1454
A Nemzeti Tancs sszehvshoz azonban fel kellett oldani azt a problmt, amelyet a teljes elnksg 1933. mrcius 4-i lemondsa okozott.1455
[Ld. 221.] A joghzagot egy szksgrendelettel1456 hidaltk t, s 1934. prilis 30-ra jra sszehvtk a Nemzeti Tancs tbb mint egy ve flbeszakadt lst. A joghzag thidalsnak lnyege az volt, hogyha mindhrom
elnk mandtuma megsznik, akkor az elnksgbe a Nemzeti Tancsban
kpviselettel br legnagyobb parlamenti frakci ltal deleglt tagnak
lemondsa ellenre az j elnk megvlasztsig mg vezetnie kell a trvnyhozs lst.1457 A fogalmazsra azonban knosan gyeltek, mert a
legnagyobb frakci a szocildemokratk volt, gy elvileg Karl Rennernek
kellett volna tvenni az ideiglenes elnksget.1458 Ekkorra azonban mivel
Bcsben fegyveres felkelst robbantottak ki a szocildemokratk mkdst betiltottk,1459 majd a npkpviseleti szervekben lv mandtumaiktl is megfosztottk ket.1460 Ezrt kiss tfogalmaztk a rendelet-tervezetet, s gy kerlt bele a Nemzeti Tancsban kpviselettel br legnagyobb
frakci szvegvltozat.1461 A szocildemokratk ugyanis a feloszlatsuk
miatt nem rendelkeztek a nemzeti tancsi kpviselettel.
A mandtumok megvonsa maga vitathat dolog, de tovbbi bizonytalan pontot jelentett, hogy a Nemzeti Tancsnak a ltszma ezzel vltozott-e? Az alkotmnymdostshoz ugyanis az sszkpviselk legalbb
felnek jelen kellett lennie a szavazsnl, s a jelenlvk ktharmadnak
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460

1461

Minisztertancsi jegyzknyv 7. ktet 10.


Nemzeti Tancs Naplja (IV. trvnyhozsi ciklus III. ktet 19321934) 33923393.
Verordnung der Bundesregierung vom 24. April 1934 ber die Abnderung
der Geschftsordnung des Nationalrates. (BGBl I. 1934/238)
Verordnung der Bundesregierung vom 24. April 1934 ber die Abnderung
der Geschftsordnung des Nationalrates (BGBl I. 1934/238) 2. pont.
Minisztertancsi jegyzknyv 7. ktet 13.
Verordnung der Bundesregierung vom 12. Februar 1934, womit der
Sozialdemokratischen Arbaiterpartei sterreichs jede Bettigung in sterreich
verboten wird. [BGBl I. 1934/78]
Verordnung der Bundesregierung vom 16. Februar 1934, betreffend die
Abendrung der Verordnung der Bundesregierung 12. Februar 1934, B.G.Bl.
Nr. 78., womit der Sozialdemokratischen Arbaiterpartei sterreichs jede
Bettigung in sterreich verboten wird. [BGBl I. 1934/100]
Minisztertancsi jegyzknyv 7. ktet 13.

315

tmogatni kellett azt.1462 Az 1923-ban kibocstott vlasztjogi trvny1463


1.-a a Nemzeti Tancs ltszmt 165 fben hatrozta meg, az elhunyt
kpviselk s a megvont mandtumok miatt azonban 1934. prilisban
csak 91 tagbl llt. Vajon a 165 vagy a 91 kpvisel felnek kellett jelen lenni a hatrozathozatalnl? Az 1934. prilis 30-ra sszehvott lsen
76-an jelentek meg, ebbl a kormny elterjesztst 74-en tmogattk 2
kpvisel ellenezte. Br egy kpvisel (Dr. Ernst Hampel) gyrendi vitt
kezdemnyezett, ezt az elnk azonban elutastotta, s megllaptotta, hogy
a hatrozati javaslatot a Nemzeti Tancs az alkotmnymdostshoz
szksges tbbsggel elfogadta.1464
A Nemzeti Tancs itt trgyalt ominzus lse az alkotmnyt rszleteiben
nem trgyalta meg, hanem annyit mondott ki, hogy a korbban mr kzztett szveget a Szvetsgi Kormny, mint Ausztria alkotmnyt jra hirdesse ki.1465 Ennek nyomn trtnt meg a mr emltett msodik kihirdets.1466
Az 1920-as alkotmny kapcsn azonban megtrgyaltuk, hogy annak
tfog mdostst npszavazssal meg kellett ersteni.1467 [Ld. 208.]
A trgyalt trvny azonban ezt a rendelkezst hatlyon kvl helyezte,1468
gy nem lehetett vitt nyitni arrl, hogy azt bocsssk-e npszavazsra.
A trvnynek mindezek mellett volt mg egy lnyeges rendelkezse,
a Szvetsgi Kormny rszre egy szleskr felhatalmazst adott. Ez
azonban nem volt az j alkotmny kihirdetsnek nlklzhetetlen felttele, gy azzal nem ll kzvetlen tartalmi sszefggsben. Clszer ezrt
kln pontban trgyalni.
228. Az 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvny s annak jellegzetessgei. Az j alkotmny hatlybalptetsrl szl trvny ennek megvalstsn tl a kormny rszre egy specilis felhatalmazst is adott. Esze1462 B-VG 1929. 44. cikkely (1) bekezds.
1463 Bundesgesetz vom 11. Juli 1923 ber die Wahlordnung fr den Nationalrat.
[BGBl Nr. 1923/367]
1464 Nemzeti Tancs Naplja [IV. trvnyhozsi ciklus III. ktet 19321934] 3405.
1465 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung (BGBl 1934/255.) II. cikkely.
1466 Kundmachung der Bundesregierung vom 1. Mai 1934, womit die Verfassung
1934 verlautbart wird. [BGBl. 1934 II/1.]
1467 B-VG 1920. 44. cikkely (2) bekezds.
1468 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung (BGBl 1934/255.) I. cikkely.

316

rint a Nemzeti Tancsnak s a Szvetsgi Tancsnak minden jogostvnya,


belertve a trvnyhozs, st az alkotmny erej trvnyek kibocstsnak jogt is, a Szvetsgi Kormnyra szlltak.1469 Ezzel prhuzamosan a
trvnyhoz szerveket feloszlatta, de nem rt ki j vlasztsokat, hanem
azok mkdst beszntette.1470 Ezen tl nevestve megemltette, hogy ez
a hatskr klnsen kiterjed az j alkotmny hatlybalptetshez szksges alkotmny ervel br tmeneti trvny kibocstsra.1471 Ennek a
trvnynek mg lnyeges szerepe lesz Ausztria kvetkez ngy vnek
trtnetben, ezrt trgyalsra kln pontot sznunk. [Ld. 230.]
A vgrehajt hatalom rszre adott klnbz felhatalmazsokkal, mr
az 1920-as alkotmny kapcsn is tallkoztunk. Ilyen volt az 1929-es alkotmnynovella ltal a Szvetsgi Elnk rszre biztostott kivteles hatalom1472 [ld. 130.], vagy az 1922-es (els) genfi egyezmny ltal a Szvetsgi Kormnynak adott felhatalmazs.1473 [Ld. 41.] Nem rg elemeztk az
1917-es hadigazdasgi felhatalmazsi trvnyt,1474 amely szintn a Szvetsgi Kormny rszre adott klnleges felhatalmazst. [Ld. 223.]
Az 1934. prilis 30-i trvny azonban ezektl lnyegesen klnbztt.
A korbbi felhatalmazsok jellegzetessge volt, hogy a kormny nem
vlt trvnyhoz szervv. Az eddigi hasonl trvnyek csak azt engedtk meg, hogy a kormny ltal alkotott rendeletek bizonyos trvnyektl eltrjenek. A kormny rendeleteket alkotott s nem trvnyeket. Az
1934-es felhatalmazsi trvny alapjn azonban a Szvetsgi Kormny
trvny elnevezs alatt bocsthatott ki jogszablyokat, vagyis trvny1469 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.) III. cikkely (2) bekezds 1. mondat.
1470 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche Manahmen
im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.) III. cikkely (1) bekezds.
1471 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.) III. cikkely (1) bekezds 2. mondat.
1472 B-VG 1929. 18. cikkely (3) bekezds Walter i. m. (1972a) i. m. 451.
1473 Bundesverfassungsgesetz vom 26. November 1922 ber die Ausbung der
auerordentlichen Vollmachten, die der Bundesregierung gem dem Genfer
Protokolle Nr. III. vom 4. Oktorber 1922. eingerumt werden. Brauneder
(2001a) i. m. 216. Lehner i. m. 283. K elsen (1970) i. m. 226.
1474 Gesetz vom 24. Juli 1917. mit welchem die Regierung ermchtigt wird,
aus Anla der durch den Kriegszustand verursachten auerordentlichen
Verhltnisse die notwendigen Verfgungen auf wirtschaftlichem Gebiete zu
treffen. [RGBl 1917/307]

317

hoz szervv vlt. Msodik lnyeges jellegzetessge hogy nem llapt meg
konkrt trvnyhozsi jogkrket, amelyben a kormny eljrhat, hanem
generlis felhatalmazst ad. Br az 1917-es hadigazdasgi felhatalmazsi
trvnyt a Dollfuss-kormny szintn gy alkalmazta, a valsgban azonban ez csak meghatrozott trvnyek kapcsn tette volna ezt lehetv.
[Ld. 223.] A harmadik s leglnyegesebb eltrs, hogy a felhatalmazs
nem csak az egyszer trvnyektl, hanem az alkotmnytl val eltrst
is megengedte.
A trvnyjavaslat minisztertancsi vitjban indtvny hangzott el arra,
hogy az j alkotmny mdostsnak lehetsgt zrjk ki a felhatalmazs krbl. A tbbsg azonban elvetette a gondolatot.1475 Ez lnyeges
krds volt, mert a felhatalmazs csak az j alkotmny hatlybalpsig
tartott, amirl a kvetkez pontban lesz sz.
rdemes mg megemlteni, hogy Az Anschluss kapcsn rinteni
fogjuk az 1933. mrcius 24-i nmet felhatalmazsi trvnyt,1476 [ld. 325.]
amely sok hasonlsgot mutatott ezzel az osztrk trvnnyel. Vagyis egszen pontosan ez a trvny hasonltott a nmetre, hiszen az volt a korbban kibocstott.
229. Az 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvny idbeli hatlya.
A trvny pontos dtumknt megjellt idbeli hatlyt nem tartalmazott.
Azonban lnyeges elem, hogy a felhatalmazs az 1920-as alkotmnyon
nyugodott. Ezt az alkotmnyt a felhatalmazsi trvny nem helyezte hatlyon kvl, hanem a Szvetsgi Kormnyt felhatalmazta, hogy a Nemzeti
Tancsnak s a Szvetsgi Tancsnak az 1920-as alkotmnyban szerepl
jogait gyakorolja.
A felhatalmazs teht arra az tmeneti idre szlt, amg az j alkotmnyt hatlyba nem lptetik. Ezen tmeneti idre a rgi trvnyhoz
szerveket mr nem lltottk fel, hanem tmenetileg a kormny gyakorolta jogait.
gy ez a felhatalmazsi trvny ebben klnbztt az 1933-as nmet
trvnytl, hiszen ez csak egy nhny htre, hnapra szl tmeneti felhatalmazs volt. A trvnyhozi jogokat valakinek addig is gyakorolni
kellett, amg az j alkotmny hatlyba nem lp.
1475 Minisztertancsi jegyzknyv 7. ktet 13.
1476 Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. Vom 24. Mrz 1933. [RGBl
I. (deutsches) 141.] Schmitt (1933) i. m. 455456. Szab (2000) i. m. 251252.

318

Ltni fogjuk azonban, hogy az alkotmny hatlybalptetsrl szl


tmeneti trvny ennek a felhatalmazsi trvnynek a hatlyt meghosszabbtotta,1477 gy annak alkalmazsa az j alkotmny hatlyba lpse
utn sem sznt meg. [Ld. 299.] Az idbeli hatly meghosszabbtsnak
alkotmnyos agglyairl az tmeneti trvny kapcsn kln fogok szlni.
[Ld. 230.]
S itt van jelentsge annak az elbb emltett javaslatnak,1478 [ld. 228.]
hogy az alkotmnymdosts lehetsge all az j alkotmnyt emeljk ki.
Ha ezt megteszik, akkor a felhatalmazs nem lett volna tovbb tolhat az
j alkotmny hatlya al is.
230. Az alkotmny hatlybalptetsrl szl tmenetei trvny.
Mint korbban mr emltettem, az j alkotmny msodik kihirdetsvel
sem lpett azonnal hatlyba. Ahhoz, hogy az alkalmazhat legyen, vgrehajtsi rendelkezsekre volt szksg, amelyre egy tmeneti trvnyt
kellett kibocstani. gy az alkotmny akkor lpett hatlyba, ha ez az tmeneti trvny megjelent.1479 Az j alkotmny azonban nem rgztette,
hogy ezt az tmeneti trvnyt ki bocstja ki. Ezt az j alkotmnytl szerkezetileg teljesen elklnl, az elbb trgyalt [ld. 228.], a rgi alkotmnyhoz kibocstott 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvny tartalmazta, amely a Szvetsgi Kormny hatskrbe utalta.1480 Az j alkotmny
rendelkezett viszont arrl, hogy ez a trvny alkotmnyerej trvny lesz,
gy a Szvetsgi Kormny azt is megtehette, s mint ltni fogjuk, pldul a
trvnyhoz szervek megalaktsnl meg is tette, hogy az tmeneti trvnyben az alkotmny szvegt mdostotta.1481 [Ld. 241.] Mindez lehetsget nyjtott szmra arra is, hogy az 1934. prilis 30-i felhatalmazsi
trvny idbeli hatlyt alkotmnyosan meghosszabbtsa.
1477 VG 1934 56. (3) bekezds.
1478 Minisztertancsi jegyzknyv 7. ktet 13.
1479 B-VG 1934 182. cikkely (2) bekezds.
1480 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.) III. cikkely (1) bekezds 2. mondat.
1481 Az alkotmny ttelesen kimondta, hogy az llamtancs tagjainak kinevezsekor a Szvetsgi Kancellrnak nincs elterjesztsi joga, csak ellenjegyzi az
elnki kinevezseket. [B-VG 1934. 46. cikkely (2) bekezds] Az tmenetei
trvny azonban mgis beiktatta az elterjesztsi jogot. [VG 1934 21. (1)
bekezds 1. pont Froehlich (1937) i. m. 106. Voegelin i. m. 232.]

319

A felhatalmazsi trvny ugyan korltlan jogkrt adott a Szvetsgi


Kormny szmra, de az csak az j alkotmny hatlybalpsig tartott.
Az 1920-as alkotmnyon alapul felhatalmazs nem adott lehetsget annak az alkotmny hatlyon kvl helyezst kvet meghosszabbtsra.
Az tmeneti trvny azonban mr az alkotmny hatlybalpst kvet
idszakot szablyozta, s alkotmnyoz hatalmat biztostott a Szvetsgi Kormny rszre. gy az 1934. prilis 30-i trvny hatlyt egy nfelhatalmazssal elvileg alkotmnyosan hosszabbtotta meg. Ezzel a
kormny njrv vlt, hiszen sajt maga rszre adhatott korltlan
felhatalmazsokat. Erre a krdsre mg az 1934-es alkotmny kivteles
hatalomra vonatkoz szablyainl is visszatrnk. [Ld. 299.]

II. Az alkotmny jellegzetessgei


231. Az llamforma krdse. Az llamforma meghatrozsa a kartlis
alkotmnyok lland tartalmi eleme. Egy-egy llam alaptrvnynek
szvege ltalban ezzel kezddik, sok esetben pedig mr a cmben is
megjellik azt. gy volt ez az 1920-as alkotmnyban is, amelynek cmben megtallhat volt az Osztrk Kztrsasg megjells, majd els
cikkelynek els mondata kimondta, hogy Ausztria demokratikus kztrsasg.
Az 1934-es alkotmny azonban, mint sok ms rszben, ebben is rendhagy volt. Az llamformra vonatkoz rendelkezst sem a cmben, sem
a szvegben nem tartalmazott. Az alkotmny kihirdetsnl mr emltettem, hogy az kt alkalommal is megjelent a hivatalos lapban.1482 [Ld.
227.] Szvege viszont az els kihirdets alkalmval1483 mg cmet sem
viselt, az rgtn a preambulummal kezddtt, s a msodik esetben is csak
az 1934-es alkotmny (Verfassung 1934) cmet kapta1484
Nagyobb problmt okoz azonban, hogy a cm utn a szvegben sem
tallunk az llamformt meghatroz rendelkezst. Az ltalban erre szolgl els cikkely az 1934-es alkotmnyban albbiak szerint szlt: Ausztria szvetsgi llam (sterreich ist ein Bundesstaat). Az alkotmny
hatlybalptetsrl szl tmeneti trvny [ld. 230.] pedig az llam elne1482
1483
1484

1934. prilis 30-n [BGBl 1934.I./239] s 1934. mjus 1-jn [BGBl 1934.II./1]
BGBl 1934.I./239.
BGBl 1934.II./1.

320

vezsre vonatkozan kifejezetten megszntette az Osztrk Kztrsasg


(Republik sterreich) hasznlatt, s helyre az Osztrk Szvetsgi llam (Bundesstaat sterreich) megjellst helyezte.1485 Ez azonban nem
llamforma, hanem egy llamszervezdsi tpus, ami monarchia s kztrsasg egyarnt lehet. Elg csak Nmetorszg pldjt megfigyelni, amely
1918 eltt monarchia volt, aztn kztrsasg lett, de a nci idszak kivtelvel folyamatosan szvetsgi llamknt mkdtt, s mkdik ma is.
rdemes azonban megemlteni, hogy az alkotmny els szvegtervezetiben mg tallhatunk az llamformra trtn utalst. Az els cikkely
ugyanis eredetileg az albbiak szerint szlt: Ausztria hivatsrendi kztrsasg,1486 s a msodik cikkely tartalmazta az elbb emltett Ausztria
szvetsgi llam kifejezst. A minisztertancs 1934. mrcius 20-i lsn azonban Engelbert Dollfuss a Republik (kztrsasg) megjellst
a francia forradalom rksgvel hozta sszefggsbe, amelynek hasznlatt az akkori osztrk viszonyok kztt nem tallta szerencssnek.1487
Reflexiknt a miniszterek tletszeren tbb varicit is felvetettek,
tbbek kztt felmerlt a Volksstaat (npllam), illetleg a Freistaat
(szabadllam) elnevezs,1488 amelyek tttelesen kifejezik a kztrsasgi
llamformt. A Weimari Alkotmny a Freistaat kifejezst hasznlta is
a kztrsasg szinonim fogalmaknt.1489 A diszkusszi vge azonban az
lett, hogy a hivatsrendi llam igazbl nem kthet llamformhoz, gy
annak megjellst kihagytk az alkotmnybl.1490
Azonban ez is csak egy ad hoc gondolat volt, amellyel a kialakult
nzetklnbsget feloldottk, vagyis inkbb, amivel a problma eldntst ki tudtk kerlni. Az alkotmny ms rszben ugyanis kifejezetten
tallkozunk az llamformval kapcsolatos rendelkezssel. A Szvetsgi
Elnk igen szles kivteles jogkreinek egyik korltjaknt az alkotmny
ppen azt jellte meg, hogy az llamformt nem rintheti.1491 [Ld. 301.]
1485
1486

VG. 1934. 4. Adamovich (1935) i. m. 35.


sterreich ist eine berufstndische Republik [Minisztertancsi jegyzknyv
6. ktet 224.]
1487 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 141.
1488 Uo.
1489 Jedes Land mu eine freistaatliche Verfassung haben. (Minden tagllamnak kztrsasgi alkotmnnyal kell rendelkeznie) [WRV 17. cikkely (1) bekezds]; Stern i. m. 579.
1490 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 141142.
1491 B-VG 1934. 148. cikkely (2) bekezds.

321

Ebben a helyzetben nem tehetnk mst, mint az llamszervezet felptsbl s mkdsbl prblunk az llamformra utal kvetkeztetseket levonni. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy az llam ln egy
a tisztsgt rklssel megszerz, s hivatalt lethossziglan visel, vagy
egy hatrozott idre vlasztott szemly ll? Az 1934-es alkotmny szerint
Ausztria vilgosan meghatrozhat mdon az utbbi tpushoz tartozott, ln egy ht vre vlasztott Szvetsgi Elnk llt.1492 Ha kt csoport
kzl kell vlasztani, vagyis egy llamot vagy a monarchik, vagy a kztrsasgok kz kell sorolni, akkor valban az llamfi intzmny lehet a
leglnyegesebb ismrv. Ezen bell is a megbzats elnyersnek mdja, s
annak idtartama a meghatroz. Ausztrinl ez az elem egyrtelmen a
kztrsasg irnyba mutatott.
Vannak azonban az llamf jogllsnak egyb jellegzetessgei is,
amelyek a kt llamforma kztt klnbsget tesznek. Ezek kzl a felelssg krdst kell a leginkbb vizsglnunk. A monarchikus llamf nem
br kzjogi felelssggel, a republiknus llamft viszont terheli bizonyos
mrtk felelssg,1493 amely korltozottabb a miniszteri felelssgnl, de
mgis csak felelssget jelent. Erre egy rdekes pldt ppen a korbeli
magyar kzjogban tallhatunk. Az 1920. vi I. tc. az orszg llamformjrl vilgos rendelkezst mg nem tartalmazott, s ezen viszonyok kztt
lltotta fel a kormnyz tisztsgt. A trvny miniszteri indokolsa az
llamfi felelssget a monarchikus s a republiknus llamfi tpus kztti fontos hatrvonalnak tekintette.1494 Mint azonban a ksbbiekben
ltni fogjuk az osztrk Szvetsgi Elnk feleltlen volt1495 [ld. 271.], vagyis ez a republiknus jellegzetessg hinyzott az llamf jogllsbl.
1492 Adamovich (1935) i. m. 35.
1493 Az 1920-as alkotmny kapcsn rintettk, hogy vannak olyan llamok, ahol
az alkotmny mellett a trvnyek megsrtse esetn is felelssgre vonhat
a kztrsasgi elnk. Ms llamokban csak az alkotmny megsrtse esetn,
s van, ahol ez all is mentessget lvez, s csak hazaruls esetn helyezhet
vd al. [Ld. 119.] Demokratikus llamokban azonban teljes feleltlensget
sohasem lveznek.
1494 A trvnyjavaslat a kormnyzra nem terjeszthette ki azt a teljes feleltlensget, amelyet a szuvern llamf, a kirly rszre alkotmnyunk biztost. A
kormnyz kzjogi llsa ugyanis nem azonosthat a szuvern llamf llsval, hanem megfelel annak a jogllsnak, amelyet a kztrsasgban a kztrsasgi elnk tlt be; ppen azrt a kormnyzt az alkotmny vagy a trvny
vtkes megszegse esetben a felelssg all felmenteni nem lehet [1920.
vi I. tc. a 14.-hoz fztt rszletes indokols (2) bekezdse]
1495 Merkl (1935) i. m. 85. Froehlich (1937) i. m. 148. Adamovich (1935) i. m. 124.

322

Azonban az 1920. vi I. tc. miniszteri indokolsa is vatosan fogalmaz,


mert az llamf felelssgnek krdst nem vezeti t az llamformra.
Ahogy az elbb fogalmaztam, az llamfi tpus kztti hatrvonalnak
tekinti, amelynek nincsen kzvetlen kihatsa az llamformra. A magyar
kzjogi rvels szerint, ha az llamfi tisztsgbl nhny monarchikus
elem hinyzik is, az mg nem jelentheti azt, hogy ezzel az llamforma is
vltozik. Ez termszetesen visszafel is igaz, vagyis ahogy az ideiglenes
llamf felelssgnek bevezetse Magyarorszgot nem tette kztrsasgg, gy a felelssg hinya sem tette Ausztrit monarchiv. Maga
az llamfi tisztsg elnevezse (Szvetsgi Elnk) is a republiknus llamformra utalt. gy, a vlasztsrl s a megbzatsi idrl nem rg tett
megjegyzsekkel egytt, egyrtelmen megllapthatjuk: Ausztria annak
ellenre, hogy alkotmnya az llamformra vonatkoz megjellst nem
tartalmazott, 1934 utn is egyrtelmen kztrsasg maradt.
232. A kormnyforma krdse. Mint korbban lthattuk Ausztria kormnyformja az 1920-as alkotmny alapjn parlamentris kztrsasg
volt,1496 amelyet az 1929-es alkotmnynovella eltolt a fl-prezidencilis
rendszer irnyba.1497 Az 1934-es alkotmnyt vizsglva azonban Ausztria
a republiknus kormnyformk egyikbe sem volt besorolhat.
A parlamentris s a fl-prezidencilis rendszer is felttelez ugyanis
egy, az llamftl elklnl, s a parlamentnek felels kormnyt. Ausztriban az llam- s kormnyfi tisztsget ugyan az 1934-es alkotmny
is sztvlasztotta, de a kormnynak nem volt parlamentris (politikai)
felelssge.1498 [Ld. 273.] Prezidencilis kztrsasgg azrt nem nyilvnthatjuk, mert ott a vgrehajt hatalom (kzigazgats) nem kerl megosztsra a kormny s az llamf kztt, hanem annak egy szemlyben
az utbbi a birtokosa. Ha teht az llam- s kormnyfi tisztsget sztvlasztjk, az prezidencilis rendszer sem lehet.
1496 MezeySzente i. m. 404.
1497 A fl-prezidencilis jelleg az alkotmnynovella ltal megllaptott hatskri
szablyokbl ered. A msodik vilghbor utni idszakban azonban a szvetsgi elnkk mrtktartan ltek, lnek jogostvnyaikkal, gy sokan a
kormnyzati gyakorlat alapjn Ausztrit az 1929-es alkotmnynovella rendszerben is a parlamentris kztrsasgok kz soroljk. [Szente i. m. 330331]
Van viszont, aki a kzvetlen elnkvlasztst prezidencilis vonsnak tekinti
[Zeller (2007) i. m. 141.], ez megint a msik irnyba mozdtja el a problmt.
1498 Adamovich (1935) i. m. 129.

323

A besorolsi problma okt viszont knny megtallni, ami a demokratikus kormnyzat hinya volt. A kormnyforma hrom emltett tpusnak ugyanis elfelttele a demokratikus llamberendezkeds. Az elnk a
prezidencilis kztrsasgban sem kizrlagos birtokosa az llamhatalomnak. Az Egyeslt llamokbl kiindulva az elnknek fontos szerepe
van, de emellett nem mondhatjuk azt, hogy a lakossg ltal vlasztott
Kongresszus kt kamarja slytalan lenne. Az 1934-es osztrk alkotmny szerint azonban az elnk mellett egy slytalan, a npkpviseleti
elvet mellz trvnyhozs mkdtt. Tagjait az elnk nevezte ki [ld.
241243.], s ha akarta, a szksgrendeleti jog segtsgvel, mg ezt a
majorizlt parlamentet is megkerlhette. [Ld. 299301.]. Az llamhatalom szinte kizrlagos birtokosv gy az elnk s az ltala kinevezett
Szvetsgi Kormny vlt.
Ausztria kormnyformjt ezek alapjn autokrata elnki kztrsasgknt hatrozhatjuk meg.1499 Az alkotmny minisztertancsi trgyalsa folyamn egybknt olyan javaslat is elhangzott, hogy a preambulumba a
hivatsrendi megjells mellett az autokrata jelzt is emeljk be.1500
233. Ausztria j elnevezse (Osztrk Szvetsgi llam). A bkeszerzds kapcsn mr emltettem, hogy Ausztrit a gyztes hatalmak eltiltottk a Nmet-Ausztria elnevezs hasznlattl, ami miatt az Osztrk
Kztrsasg nevet vette fel.1501 [Ld. 32.] Az 1934-es alkotmny azonban
mint az llamforma kapcsn mr rintettk [ld. 231.] ezt Osztrk
Szvetsgi llamra (Bundesstaat sterreich) vltoztatta.1502 Korbban
mr arrl is sz volt, hogy Ausztria 1920-as alkotmnya szerint a szvetsgi szervezdst kvette [ld. 66.], ezt azonban az llam elnevezsbe
nem ptette be. Az 1934-es alkotmny azonban mr az llam elnevezsvel egy llamszervezdsi modellre utalt. Deklarlta, hogy Ausztrit
szvetsgi formban szervezi jj.1503 Vajon a tnylegesen kiptett modell valban kvette a nvbl ered jellegzetessgeket?

1499
1500
1501

Adamovich (1935) i. m. 37.


Minisztertancsi jegyzknyv 7. ktet 9.
Zllner i. m. 500. Froehlich (1919/1920) i. m. 404. K elsen (1970) i. m. 146
147. Brauneder (2001a) i. m. 195. Lehner i. m. 267. Hoke i. m. 466.
1502 B-VG 1934. 1. cikkely; VG. 1934. 4. Adamovich (1935) i. m. 35.
1503 Adamovich (1935) i. m. 38.

324

234. A szvetsgi szervezdsre utal rendelkezsek. Egy llamszervezds szvetsgi jellegre tbb jegy is utalhat. Az 1934-es alkotmny
szerint Ausztrit tagllamok alkottk, amelyekkel a kzpont megosztotta
a trvnyhozsi s a kzigazgatsi jogostvnyokat, s ezen utbbin bell
mg egy tovbbi megoszts is volt a kzsgek javra. A vertiklis hatalommegoszts teht tllpett az unitrius llamokn, ahol a helyi nkormnyzatok fellltsval csak a kzigazgatson bell alaktanak ki vertiklis hatalommegosztst.
Ezen tl a tagllamok a Tagllamok Tancsn [ld. 244.] keresztl a
szvetsgi trvnyhozsra is befolyst nyertek, s az llampolgri ktelk
sem csak a kzponti llamhoz, hanem a tagllamokhoz is fzdtt. Teht megvolt a szvetsgi llamnak az a jellegzetessge, hogy polgrai kt
llami egysg irnyban is rendelkeznek llampolgri jogviszonnyal.1504
A szvetsgi llamra utal jellegzetessg volt mg az is, hogy a tagllamok terletnek mdostsra csak a beleegyezskkel kerlhetett sor.1505
Mindezekbl gy tnne, hogy Ausztria 1934 utn is megrizte szvetsgi
llamberendezkedst. Volt azonban ennek, a kormnyforma kapcsn mr
emltett [ld. 232.] gyenge pontja: az autokrata kormnyzati rendszer.
235. Az autokrata llamrend hatsa a szvetsgi llamberendezkedsre. A kormnyforma trgyalsnl a szvetsgi szervek mkdse
kapcsn mr utaltam az 1934-es alkotmny autokrata jellegre. [Ld.
232.] A hatalmi gak megosztst ugyan deklarlta az alkotmny, de a
szvetsgi trvnyhozs megalaktsnak, illetleg a szvetsgi trvnyhoz s vgrehajt (kzigazgatsi) szervek hatskrnek megosztsval
ezt kirestette. Az 1934-es alkotmny autokrata jellege teht a horizontlis hatalommegosztst csak a deklarci szintjn tartalmazta, valjban
nem rvnyestette. A szvetsgi llamberendezkeds vizsglata tekintetben viszont az a krds, hogy volt-e valdi vertiklis hatalommegoszts?
Ksbb sz lesz rla, hogy az 1934-es alkotmny 1920-as eldjhez
hasonlan az igazsgszolgltatst szvetsgi hatskrben tartotta1506
[ld. 146., 276.], de a trvnyhozst s a kzigazgatst megosztotta a tag1504 Adamovich (1935) i. m. 38.
1505 Adamovich (1935) i. m. 38.
1506 Az 1920-as alkotmnyban: B-VG 1920. 82. cikkely (1) bekezds A damovich
(1927) i. m. 243.; M ezeySzente i. m. 403.; Zeller (2007) i. m. 143.; Az
1934-es alkotmnyban: B-VG 1934. 98. cikkely (1) bekezds A damovich
(1935) i. m. 158.

325

llamokkal.1507 [Ld. 71. cikkely] A krds viszont az, hogy a tagllam


llamhatalmi szervei, amelyek ezeket a jogostvnyokat gyakoroltk, a
szvetsgtl elklnlve, autonm mdon mkdtek-e? Erre viszont a
vlasz egyrtelm nem. Ltni fogjuk, hogy a tagllam orszggylsnek
tagjait a tartomnyfnk nevezete ki1508, st annak tagjait brmikor szabadon fel is menthette, s helykre ms szemlyeket nevezhetett ki.1509 [Ld.
284.] Vagyis a Szvetsgi Gylshez hasonlan [ld. 246.] majorizlt
trvnyhozs volt. A tartomnyfnkt pedig az rintett tagllam orszggylsnek hrom jelltje kzl a Szvetsgi Elnk nevezte ki.1510 [Ld.
288.] Fggse azonban nem csak a kinevezse miatt llt fenn, hanem
az elmozdthatsga miatt is. A tartomnyfnkt ugyanis a Szvetsgi
Elnk a Szvetsgi Kancellr javaslatra brmikor indokls nlkl
meneszthette hivatalbl. 1511 [Ld. 288.] Ebbl jl lthat, hogy a tagllamokban mind a trvnyhozs, mind a kzigazgats a szvetsgi szervek
befolysa alatt mkdtt.
A horizontlis hatalommegoszts httrbe szortsnak eszkzei kztt
azonban nemcsak a szvetsgi trvnyhozs majorizlst, hanem annak
lehetsgt is emltettk, hogy a vgrehajt hatalom (kzigazgats) szksgrendeletek kibocstsval mg ezt a slytalan parlamentet is mellzhette. [Ld. 299301.] Ezrt rdemes megvizsglni, hogy a tagllamok
orszggylseinek majorizlsn tl voltak-e mg ms rendelkezsek is a
vertiklis hatalommegoszts kiiktatsra.
A szvetsg s a tagllamok kztti hatalommegosztst itt is a szvetsgi alkotmny rgztette, vagyis tagllami hatskrk elvonshoz ezen
alkotmny mdostsra volt szksg. A Szvetsgi Kormny kivteles
rendeletekkel szinte korltlanul eljrhatott a Szvetsgi Gyls hatskrben, az alkotmnytl val eltrs azonban kifejezetten tiltva volt.1512
[Ld. 300.] A Szvetsgi Elnk kivteles rendeletei azonban korltozott
1507 Az 1920-as alkotmnyban: B-VG 1920. 1015. cikkely, Brauneder (2001a) i.
m. 218.; Lehner i. m. 294.; Az 1934-es alkotmnyban: B-VG 1934. 3443.
cikkely.
1508 VG 1934. 29. (1) bekezds 1. pont Voegelin i. m. 236237. Adamovich
(1935) i. m. 103.
1509 VG 1934 29. (1) bekezds 3. pont Voegelin i. m. 237. A damovich (1935)
i. m. 104.
1510 B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds Froehlich (1937) i. m. 153. Voegelin
i. m. 199200.
1511 B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds Voegelin i. m. 200.
1512 B-VG 1934. 147. cikkely (2) bekezds.

326

mrtkben az alkotmnytl is eltrhettek1513 [ld. 301.], gy ezzel az eszkzzel ha nem is korltlan mrtkben, de tagllami hatskrben is
eljrhatott.
A rendszeren az igazn nagy rst azonban nem ez a kt felhatalmazs
ttte, hanem a bevezetben mr emltett, s a jogalkots kapcsn rszletesen is megtrgyalsra kerl 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvny.1514
[Ld. 299.] Ennek, a mg az 1920-as alkotmny alapjn kibocstott felhatalmazsi trvnynek hatlyt ugyanis az j alkotmny hatlyba lpse utn is fenntartottk. A felhatalmazs szerint pedig a Szvetsgi
Kormny nem rendeleteket, hanem trvnyeket bocsthatott ki, amelyek
az alkotmnytl is korltozs nlkl eltrhettek.1515 A korltlan szvetsgi alkotmnyoz hatalom pedig lehetv tette, hogy a Szvetsgi Kormny brmikor tagllami hatskrben is eljrjon. Ebbl vilgosan lthat, hogy a hatalommegoszts korltozsnak a tagllami orszggyls
majorizlsn tli msodik eszkze, a kivteles jogok alapjn trtn
hatskrelvons, nem csak a horizontlis, hanem a vertiklis hatalommegosztst is kirestette.
sszessgben teht megllapthatjuk, hogy az autokrata llamrendben
a vertiklis hatalommegoszts tnylegesen nem valsulhatott meg. Ltrehoztak ugyan elklnlt tagllami szerveket, de ezeket nem hagytk autonm mdon mkdni. Mrpedig a szvetsgi llamberendezkedsnek
ez nlklzhetetlen felttele. Az 1920-as alkotmny kapcsn tipizltuk a
szvetsgi szervezdseket. Lthattuk, hogy a vertiklis hatalommegoszts is nmagban mg csak decentralizlt egysgllamot hoz ltre. Egy
llam akkor vlik szvetsgi llamm, ha ez a hatskri megoszts csak
a tagllamok konszenzusval vltoztathat meg. [Ld. 66.] Ausztriban
azonban az 1934-es alkotmny idejn a szvetsg a hatskrket szabadon elvonhatta, annak megakadlyozsra a legminimlisabb jogostvny
sem llt a tagllamok rendelkezsre.
Emiatt Ausztria az itt trgyalt peridusban, annak ellenre, hogy ezt
nevben is rgztettk, valjban nem volt szvetsgi llam. A hatskrknek a szvetsg ltal trtn szabad elvonsa ellenre azonban de1513 B-VG 1934. 148. cikkely (2) bekezds.
1514 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.)
1515 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.) III. cikkely (2) bekezds 1. mondat.

327

centralizlt egysgllam mg lehetett volna, mint az 1918 eltti Osztrk


Csszrsg. [Ld. 12.] A tagllami szervek megalaktsban biztostott
szvetsgi befolys miatt [ld. 284., 288289.] azonban mg az ezen tpus ltal tmasztott feltteleknek sem felelt meg. St ltni fogjuk, hogy
az 1934-es alkotmny a kzsgeknek mg az unitrius llam ltal is biztostott nkormnyzatt sem tartotta fenn. [Ld. 292.] Az autokrata llam
minden bels nkormnyzatisgot megszntetett, gy a centralizciban
mg az unitrius llamon is tllpett.
236. A hivatsrendisg krdse. Az 1934-es alkotmny egyik meghatroz vonsa volt hivatsrendi jellege. Ennek lnyege, hogy a trsadalmat felekezeti, kulturlis, foglalkozsi jellegzetessgek alapjn
csoportostjk, s ezek szervezetei vesznek rszt a politikai hatalom gyakorlsban. Rgtn hozz kell azonban tennnk, hogy nem ez volt az
els ilyen alkotmny. A hivatsrendisg elvnek az alkotmnyba trtn
beptse javaslat szintjn mr 1918 szn felvetdtt,1516 az 1929-es
alkotmnynovellban pedig az alkotmny rszv is vlt. Mint korbban
megtrgyaltuk, a msodik kamarban a tagllamok kldttjei mellett a
hivatsrendek is helyet kaptak, s a kamara neve Szvetsgi Tancsrl
Tagllamok s Hivatsrendek Tancsra vltozott.1517 [Ld. 107.] Br a
hivatsrendek tnyleges belpshez szksges alkotmnyerej trvny
nem szletett meg, gy tnyleges kpviseletk nem valsult meg,1518 mgis elzmnyknt vehet figyelembe.
De ppen az 1926-os magyar felshzi trvnyt is hozhatnnk pldnak.
A szervezetek s intzmnyek ltal deleglt 38 tag a hivatsrendi jelleget
kpviselte.1519 A trvny ezek ltszmnak felsorolsa utn megllaptja,
hogy egyb lethivatsoknak trvnyalkotta olyan szervezetei s intzmnyei, amelyeket kln trvny ezzel a joggal ezutn felruhz1520
A hivatsrendisg krdsben fontos elem XI. Pius ppa 1931-ben kibocstott Quadragesimo Anno kezdet enciklikja is. Az eddig felho1516

Ignaz Seipel, aki ksbb a Szvetsgi Kancellri tisztsget is betlttte, mr


1918 novemberben, az alkotmny elksztsnek kezdetn felvetette a hivatsrendisgnek az alkotmnyba trtn beptst. [R eichhold i. m. 378379.]
1517 B-VG 1929. 3435. cikkely Brauneder (2001a) i. m. 215. Lehner i. m. 305
306.; MezeySzente i. m. 404.
1518 Lehner i. m. 306.
1519 1926:XXII. tc. 19. (1) bekezds.
1520 1926:XXII. tc. 19. (1) bekezds utols mondat.

328

zott pldk az enciklikt megelz idszakbl valk, amellyel azt prbltam szemlltetni, hogy a hivatsrendi elemek mr korbban is lteztek
egyes alkotmnyokban, nem az enciklika volt annak elindtja. A ksbbi
hivatsrendi alkotmnyokra, klnsen az 1934-es osztrk alkotmnyra
azonban jelents hatsa volt.
237. XI. Pius ppa Quadragesimo Anno kezdet enciklikja s a
hivatsrendisg. Az enciklikt XI. Pius, mint kztudott, XIII. Le ppa
Rerum Novarum kezdet enciklikjnak negyvenedik vforduljra bocstotta ki. Fbb tmi megegyeztek a Rerum Novarummal, foglakozott
a tulajdonjoggal, a tke s munka viszonyval, a proletrok helyzetvel, az
igazsgos munkabrrel, teht azokkal a krdsekkel, amelyek mr vtizedek ta a trsadalom legfesztbb problmi kz tartoztak. Ennek kapcsn jut el arra a tmnk szempontjbl is fontos kvetkeztetsre, amely
szerint a trsadalom szervezdsben j rendet kell kipteni.
Mr a Rerum Novarum-nak is egyik f gondolata, hogy a trsadalomnak egy torz szervezdse az, amikor kt egymssal szembenll osztlyra bomlik, amelyek lland harcban llnak egymssal.1521 XIII. Le
azonban ennek orvoslsra mg nem vzol fel egy j trsadalmi rendet.
Az osztlyharc megszntetsre a munksok rszrl a mltnyos szerzdssel vllalt munkk tkletes s h elvgzst,1522 mg a munkaadk
rszrl a munksok szemlyisgnek s mltsgnak tisztelett, s
mltnyos munkabr kifizetst kvnja meg.1523 Ezekkel a problmkkal
a Quadragesimo Anno is foglakozik, pldul az igazsgos munkabr
megllaptst eldjnl lnyegesen rszletesebben meghatrozza.1524
A Quadragesimo Anno azonban az osztlyharc megszntetshez
ezeket az eszkzket mr kevsnek tallja, a megoldst a trsadalom j1521

1522
1523
1524

Alapvet hibt kvetnek el a trsadalmi krds trgyalsban azok is, akik a


kt trsadalomi osztlyt eleve egyms ellensgeinek tartjk, mintha a termszet a gazdagokat s a szegnyeket arra teremtette volna, hogy lland harcban
egymst irtsk. Ez annyira ellenkezik a jzan sszel s az igazsggal, hogy
ppen az ellenkezje az igaz. Ahogy ugyanis a testben a klnfle tagok gy
illeszkednek egymshoz, hogy ebbl az egsznek az sszhangja keletkezik,
amit joggal mondunk harmninak, ppen gy intzkedett a termszet a trsadalomrl is, hogy a kt osztly egyetrt klcsnviszonyban lljon egymssal,
s megfelel egyenslyt tartva egsztse ki egymst Rerum Novarum 15.
Rerum Novarum 16.
Rerum Novarum 17.
Quadragesimo Anno 6380.

329

fajta szervezdsben ltja. A Rerum Novarum-ra visszautalva megllaptja, hogy az egykor vltozatos formkkal harmonikusan tagolt,
sokszn trsadalmi let darabjaira hullott szt, csaknem teljesen elsorvadt, szinte csak az egyes ember s az llam maradt meg belle1525
Az osztlyharcon val fellemelkedst ezen szthullott trsadalmi elemek, vagyis a hivatsrendek jjlesztsben ltja.1526 Az osztlytrsadalomban a munkaerpiacot egy csatatrhez hasonltja, ahol a kt csoport
folyamatosan harcol egymssal. Ennek feloldst pedig gy tartja elrhetnek, ha az emberek nem a munkaerpiacon betlttt szerepk, hanem
trsadalmi funkcijuk alapjn tagozdnak.1527 Ezek pontos szervezdsi tpusait azonban nem lehet kzpontilag meghatrozni, az ugyanis az
emberek joga, hogy ennek a legelnysebb formit megvlasszk. Ezzel
sszefggsben mg egy lnyeges tartalmi elemre kell kitrnnk: XI.
Pius az ember ezen szabad szervezdsi jogt a Rerum Novarum llamformra vonatkoz rendelkezsbl vezeti le. Vagyis az llamforma
megvlasztst ugyangy az emberek szabad beltsra bzza, mint a
trsadalmi szervezds konkrt formit.1528
1525
1526

1527

1528

Quadragesimo Anno 78.


Mind az llamnak, mind a tisztessges polgrnak ktelessge elssorban azt
szem eltt tartani, arra trekedni, hogy az egymssal szembe-lltott osztlyok harcn tlemelkedve felledjen s kibontakozzk a hivatsrendek
egyttmkdse.
Mlhatatlanul szksges teht, hogy a trsadalompolitika megkezdje a hivatsrendek jjteremtst. Hiszen ma is l valsg a trsadalom erszakon
alapul, ennlfogva instabil, ingatag llapota, amely osztlyokon pl fel
ezek az osztlyok eltr clokat kvetnek, ezrt szemben llnak egymssal,
kvetkezskppen hajlanak az ellensgeskedsre, a harcra. Quadragesimo
Anno 8182.
a mai helyzet a munka brbevtele, illetve adsa az embereket mgis kt
prtra, vagyis inkbb kt hadseregre vgja szt az gynevezett munkaerpiacon, s ez a kt prt huzakodsa magt a munkaerpiacot teszi csatatrr,
ahol az ellensges sorokban dz kzdelem dl a kt sereg kztt. Ezt a szrny csapst, amely az egsz emberi trsadalmat pusztulsba sodorja, a lehet
legsrgsebben orvosolni kell nincs senki, aki ezt be ne lthatn. De a gygyuls csak akkor lesz teljes, ha az ellentt megszntetsvel egytt a trsadalomszervezet egyes elemei helyesen felptett rendszerr llnak ssze, vagyis
hivatsrendekk, amelyekben az emberek nem a munkaerpiacon betlttt
szerepk szerint tagozdnak be, hanem a tnylegesen gyakorolt trsadalmi
funkcijuk klnbzsge szerint Quadragesimo Anno 83.
Aligha kell kln hangslyozni, hogy amit XIII. Le az llamformrl mondott, jl alkalmazhat rtelemszer mdon a szakmai trsulsokra, testletekre is. Konkrtan: az embereknek srthetetlen joga, hogy megvlasszk ezen

330

238. A Quadragesimo Anno s az llamberendezkeds (llamszervezet). XI. Pius enciklikjnak rtelmezsben tmnk szempontjbl nagyon fontos krds, hogy annak milyen kihatsa van az llamszervezetre.
Vajon az enciklika a hivatsrendek szervezdst milyen formban kpzeli el? Az elbb szltunk az llamforma megvlasztsnak szabadsgrl.1529 [Ld. 237.] Ennek keretben rtelmezhet-e gy a Quadragesimo
Anno, hogy XI. Pius az llamszervezet talaktsra adott ajnlst?
1933 novemberben, teht akkor, amikor a hivatsrendi alkotmny
mg az elkszts stdiumban llt, Adolf Merkl, a kor jl ismert kzjogsza, rdekes tanulmnyban elemezte a Quadragesimo Anno llamjogi vonatkozsait.1530 Hosszasan elemezte azokat a problmkat, amelyek
XI. Pius enciklikjnak az llamszervezetre trtn transzformlsbl
erednek. Ezek kzl csak nhny fontosabb pontot emelnk ki, s nmi
egyszerbb rtelmezst fznk hozz. Az igazn rdekes ugyanis Merkl
vgkvetkeztetse lesz.
Az enciklikban nincs meghatrozva az egyes hivatsrendek fellltsnak mdja.1531 Igaz, hogy XI. Pius ezt az nszervezdsre bzza, de valamifle llami elismers mindenkppen szksges, ha kzhatalmi funkcit
kapnak. Vajon az llam llaptja meg a keretszablyokat, amelyekben a
hivatsrendek szervezdnek? Vagy netn nllan szervezdnek, s az gy
ltrejtt szervezetekbl emeli ki az llam a kzhatalmi funkcikkal felruhzottakat? Kln problma a knyszertagsg krdse,1532 vagy a hivatsrendek mkdsi kre.1533 Vajon az egyes hivatsrendekbe mindenkinek
be kell lpni, vagy ez nkntesen trtnik. A ktelez belps nmagban
a szabad szervezds elvt nem srti, hiszen ha egyik ltez szervezetet
sem tartom megfelelnek, alapthatok olyat, amilyet jnak tartok.
Adolf Merkl vgl definilja a legfontosabb fogalmakat, egszen pontosan a Stndesverfassung s a stndische Staatsverfassung problmszervezeteknek az ltaluk elnysebbnek tartott formjt, amennyiben ez a forma megfelel a jogszersg s a kzj rdekeinek. Quadragesimo Anno 86.
1529 Uo.
1530 Maga a tanulmny csak 1934-ben jelent meg, de a szerz kln megjegyzi,
hogy a kziratot 1933. novemberben zrta le. [Merkl (1934) i. m. 208.] Ezzel
utalt arra, hogy az alkotmny elksztsnek fzisban prblt vlemnyt alkotni rla.
1531 Merkl (1934) i. m. 212.
1532 Merkl (1934) i. m. 218219.
1533 Merkl (1934) i. m. 233.

331

jt. Ennek kapcsn megllaptja, hogy a hivatsrendek alkotmnya nem


egyenl az llam hivatsrendi alkotmnyval.1534 A Quadragesimo Anno
egyltaln nem tartalmaz olyan ajnlst, amely az llamszervezet teljes hivatsrendi talaktst javasoln. Merkl szerint az llamforma szabad megvlasztsa az llamberendezkeds szabad megvlasztsval azonos.1535
Ez az utols mondat egy nagyon fontos s ltalam is teljes egszben
elfogadott llspontot hatroz meg. Az llamforma szabad megvlasztsa alatt nem azt az alkotmnyjogi szempontbl is szk rtelmezst kell
kvetnnk, hogy monarchia, vagy kztrsasg. Ez alatt az alkotmnyos
berendezkeds szabad megvlasztst kell rteni. XI. Pius nem az llam,
hanem a trsadalom j rendjrl beszl. A hivatsrendek kialaktsa sokfle alkotmnyos berendezkeds kztt elkpzelhet, azoknak nem kell
szksgszeren az llamszervezetbe beplnik. A hivatsrendek kialaktsnak alapvet clja a munkaadk s a munkavllalk kztti osztlyharc megszntetse. A munkaad s a munkavllal viszonya viszont
nem kzjogi jogviszony. A tke s a munka megfelel viszonynak meghatrozst, vagy az igazsgos munkabr kialaktst a hivatsrendek akkor is meg tudjk valstani, ha nem vlnak az llamszervezet rszeiv.
Persze azt sem lehet lltani, hogy az enciklikval szemben ll az a
megolds, ha a hivatsrendek az llamszervezet rszv vlnak. Mivel az
llamberendezkeds megvlasztsa szabadon trtnik, ez is lehet a szabad vlaszts egy verzija.
A Quadragesimo Anno alkotmnyjogi tartalmrl sszessgben
megllapthatjuk, hogy az enciklika az llam feladatv nem sajt reformjt, hanem a trsadalom szervezdsnek megjtst, a munkaadk
s a munkavllalk kztti osztlyharc megszntetst teszi. Az emberek egyenl rtket jelentenek fggetlenl attl, hogy milyen trsadalmi
csoporthoz tartoznak. Ebbl kvetkezen brmilyen trsadalmi szervezds, amely az emberek egyes csoportjai kztt harcot indukl, rossz.
A hivatsrendek kialaktsa ennek feloldsra szolgl alternatva. Az
viszont az llam szabad beltsn mlik, hogy a hivatsrendeket az llamszervezet rszv teszi-e.
239. A hivatsrendisg s az llamszervezet kapcsolata az 1934-es
alkotmnyban. Az 1934-es osztrk alkotmnyban a hivatsrendek az
1534
1535

Merkl (1934) i. m. 238.


Uo.

332

llamszervezet, ha nem is kizrlagos, de mindenkppen meghatroz


rszv vltak. Ltni fogjuk, hogy az llam vertiklis szervezeti tagozdsban annak minden szintjn helyt kaptak. A hivatsrendi elemek
a kzsgi1536 [ld. 292.], a tagllami1537 [ld. 284.] s a szvetsgi [242
244.] szervekben is jelents sllyal szerepeltek.
Legrszletesebben a szvetsgi szerveket fogjuk trgyalni, ahol a szvetsgi trvnyhozs ngy egysgnl (elkszt szervnl) ltni fogjuk,
hogy kett, a Szvetsgi Kulturlis Tancs1538 [ld. 242.] s a Szvetsgi Gazdasgi Tancs1539 [ld. 243.] teljes egszben hivatsrendi alapon
szervezdtt. A Tagllamok Tancsban a tagllamokat tartomnyfnkeik s a tagllami kormny egy ltaluk kinevezett tagja kpviselte.1540
A tartomnyfnkt pedig a tagllam orszggylsnek jellse alapjn
nevezte ki a Szvetsgi Elnk.1541 [Ld. 288.] A tagllamok orszggylsei viszont szintn hivatsrendi alapon szervezdtek1542 [ld. 284.], gy a
Tagllamok Tancsban is kzvetetten rvnyeslt a hivatsrendi jelleg.
Az viszont egy msik krds, hogy az Ausztriban 1934-ben fennll
politikai helyzet mennyire tette lehetv az llamszervezet igazi talaktst. Vajon a hivatsrendek valban dnt befolyst kaptak az llam mkdtetsben, vagy csak egy kls borts volt az autokrata llamon? Erre
a vlasz egyrtelmen megfogalmazhat, 1934 s 1938 kztt Ausztriban
ksrletet tettek a hivatsrendeknek az llamszervezetbe trtn beptsre, amely elg jelents rszben meg is valsult. Ezek tnyleges hatalommal val felruhzsa azonban nem trtnt meg, az autokrata llamrend a
hivatsrendisget ugyangy kirestette, mint azt korbban a szvetsgi
llamberendezkeds kapcsn mr lthattuk. [Ld. 235.] Minderrl azonban rszletesen az alkotmny rtkelse kapcsn fogok szlni. [Ld. 316.]

1536 B-VG 1934. 127. cikkely (1) bekezds; VG 1934. 39.


1537 B-VG 1934. 108. cikkely (2) bekezds; Merkl (1935) i. m. 94.
1538 B-VG 1934. 47. cikkely (1) bekezds P utschek i. m. 177. Froehlich (1937)
i. m. 107.
1539 B-VG 1934. 48. cikkely (1) bekezds.
1540 B-VG 1934. 49. cikkely (1) bekezds Voegelin i. m. 232. Adamovich (1935) i.
m. 94. Froehlich (1937) i. m. 112.
1541 B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds Froehlich (1937) i. m. 153. Voegelin
i. m. 199200.
1542 B-VG 1934. 108. cikkely (2) bekezds; Merkl (1935) i. m. 94.

333

III. A szvetsgi trvnyhozs


240. A trvnyhozs sszettele s szervezeti felptse. Az 1934-es
alkotmny ebben a tmakrben hozta a legnagyobb vltozst. Felszmolta a politikai prtok versengsvel ltrejv npkpviseleti rendszert,1543 s
mint korbban mr emltettem, a trvnyhozst nagyrszt n. hivatsrendi alapra helyezte.1544 Az alkotmny a trvnyhozs klnbz tnyezit
ngy testletbe szervezete [llamtancs, Szvetsgi Kulturlis Tancs,
Szvetsgi Gazdasgi Tancs, Tagllamok Tancsa], amelyek elkszt
szervknt mkdtek.1545
A ngy elksztszervnek a sajt tagjai krbl deleglt szemlyekbl
alakult meg a trvnyhozs dntshoz szerve, a Szvetsgi Gyls.1546 Nhny specilis feladatot, pedig a kibvtett Szvetsgi Gyls ltott el, amelyet a ngy elkszt szerv sszes tagjnak egyttes lse alkotott.1547
241. Az llamtancs (Staatsrat). Az llamtancs megalakulst az
alkotmny pontosan szablyozta, tagjait a kancellr ellenjegyzse mellett a Szvetsgi Elnk nevezte ki.1548 Ezzel hasonlsg vonhat a csszrsg idejnek frendi hzval, ahol az llamfi kinevezsnek szintn
jelents szerepe volt.1549
Ltszmra vonatkozan az alkotmny egy keretszmot adott, miszerint negyven fnl nem lehetett kevesebb, de az tvenet nem haladhatta
meg.1550 Ezen keretek kztt a Szvetsgi Elnk dnttte el, hogy hny
helyet tlt be. Az llamtancsnak nem volt idben behatrolt megbzatsi
ideje.1551 Az alkotmny a tagok megbzatsi idejt hatrozta meg, mgpe-

1543 Merkl (1935) i. m. 63.


1544 Adamovich (1935) i. m. 88.
1545 B-VG 1934. 44. cikkely Froehlich (1937) i. m. 101. Adamovich (1935) i. m. 88.
1546 B-VG 1934. 44. cikkely Froehlich (1937) i. m. 101.; Brauneder (2001a) i. m. 239.
1547 B-VG 1934. 52. cikkely.
1548 B-VG 1934. 46. cikkely (1) bekezds Froehlich (1937) i. m. 104105., 152.
Adamovich (1935) i. m. 89. Voegelin i. m. 192.; Brauneder (2001a) i. m. 239.
1549 Merkl (1935) i. m. 88.
1550 B-VG 1934. 46. cikkely (5) bekezds Voegelin i. m. 232. Adamovich (1935) i.
m. 89. Froehlich (1937) i. m. 96.
1551 Voegelin i. m. 238. Adamovich (1935) i. m. 89.

334

dig tz vben,1552 azonban az llamf ezeket nem volt kteles egyszerre


kinevezni. Az llamtancsot feloszlatni sem lehetett.1553
Az llamtancsba kinevezhet szemlyekre vonatkozan az alkotmny
csak annyit rt el, hogy ers karakter polgroknak kell lennik.1554 Objektv feltteleket azonban nem szabott, gy a Szvetsgi Elnk a Szvetsgi Kancellr kontrolljogaitl eltekintve szabadon vlaszthatta ki jelltjeit, s kinevezs a tz v lejrta utn szabadon megismtelhet volt.
Az llamtancs tagjainak kinevezsnl ezek voltak az alkotmny ltal
rgztett szablyok. Nem mellzhet azonban annak megemltse, hogy
ebben a krdskrben az alkotmny s az annak hatlybalptetsrl
szl tmeneti trvny kztt ellentmonds volt. Az alkotmny ugyanis
ttelesen kimondta, hogy az llamtancs tagjainak kinevezsekor a Szvetsgi Kancellrnak nincs elterjesztsi joga, csak ellenjegyzi az elnki
kinevezseket.1555 Az tmenetei trvny azonban mgis beiktatta az elterjesztsi jogot.1556 Ez a kisebb affr is j plda a jogforrsi hierarchia
felbomlsra.1557
Az llamtancs hatskrt (feladatait) az sszes elkszt szervvel
egysgesen, kln pontban foglaljuk ssze [ld. 245.], valamint a trvnyhozsi eljrs kapcsn is rintjk.
242. A Szvetsgi Kulturlis Tancs (Bundeskulturrat). A Szvetsgi Kulturlis Tancs legalbb harminc, legfeljebb negyven fbl ll
1552 Froehlich (1937) i. m. 105. Voegelin i. m. 232.; Brauneder (2001a) i. m. 239.
1553 Az alkotmny 55. cikkely (2) bekezdse szablyozta a Szvetsgi Kulturlis
Tancs, illetleg a Szvetsgi Gazdasgi Tancs feloszlatsnak szablyait. Az
llamtancs feloszlatsrl nem volt rendelkezs, ebbl kvetkezik, hogy nem
volt feloszlathat.
1554 B-VG 1934. 46. cikkely (1) bekezds; Brauneder (2001a) i. m. 239.
1555 B-VG 1934. 46. cikkely (2) bekezds.
1556 VG 1934 21. (1) bekezds 1. pont Froehlich (1937) i. m. 106. Voegelin
i. m. 232.
1557 Az tmeneti trvny kibocstsra a mr tbbszr rintett 1934. prilis 30-i
felhatalmazsi trvny rtelmben a Szvetsgi Kormny volt jogosult [ld.
230.], tartalmilag pedig az alkotmny vgrehajtsi trvnye volt. Az itt trgyalt esetben viszont az tmeneti trvny az alkotmnyban tallhat rendelkezssel ellenttes szablyt llaptott meg. Jogforrsilag ugyan rendben volt,
mert az 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvny alkotmnyoz hatalmat adott
a Szvetsgi Kormny kezbe. [Ld. 228.] Ha viszont az tmeneti vgrehajtsi
szablyok szabadon eltrhetnek a vgrehajtand jogforrstl, adott esetben az
alkotmnytl is, akkor az alkotmny elveszti specilis jogforrsi jellegt.

335

testlet volt, amelyben a trvnyesen elismert egyhzak s vallsi kzssgek, valamint az oktats, a tudomny s a mvszet kpviseli kaptak
helyet.1558 Az alkotmny a testlet tagjainak megbzsra pontos szablyokat nem tartalmazott, azt egy ksbbi vgrehajtsi trvnyre bzta.1559
Ezzel nyitva hagyta azt a krdst is, hogy a kulturlis tancs tagjai vlasztssal vagy kinevezssel nyerik megbzatsukat. Az alkotmny szvege a tagok kivlasztsnl a Berufung szt hasznlta, amely meghvst,
behvst jelent.1560 Ez inkbb a kinevezsre utal.
Ugyanakkor nem olyan rg, a testlet sszettele kapcsn emltettk
az alkotmnynak azt a rendelkezst, miszerint a kulturlis tancs tagjai
a felsorolt kzssgek kpviselibl llt.1561 Brmilyen szervezetnek a
kpviselit viszont vlasztani szoktk.1562 Nemsokra sz lesz mg arrl
is, hogy a testletet fel lehetett oszlatni, ami szintn a vlasztott szervek
jellegzetessge. Vgkvetkeztetsknt azt llapthatjuk meg, hogy a tagok
kivlasztsnl a kinevezs, vagy vlaszts krdst az alkotmny nyitva
hagyta, azt a vgrehajtsi trvnynek kellett megllaptania. Az alkotmny hatlybalptetsrl szl tmeneti trvny br csak ideiglenes
llapotknt megjellve a vlasztsi elvet mellzte. A Szvetsgi Kulturlis Tancs tagjait a Szvetsgi Kancellr elterjesztse s ellenjegyzse
mellett a Szvetsgi Elnk nevezte ki, s ugyanezen eljrssal brmikor
fel is menthette ket.1563 Az alkotmny rvid, ngy vig tart hatlya alatt
ezt az tmeneti szablyt vgleges rendelkezs nem vltotta fel.
Az alkotmny szerint a Szvetsgi Kulturlis Tancsnak hat vre szl
megbzatsi ideje volt,1564 amelynek lejrta eltt a Szvetsgi Elnk fel is
oszlathatta.1565 Ezen utbbi esetben 100 napos hatrid volt a testlet jjalaktsra.1566 Ha a testlet feloszlatsra kerlt, a Szvetsgi Gylsbe
1558 B-VG 1934. 47. cikkely (1) bekezds Putschek i. m. 177. Froehlich (1937) i.
m. 107.; Brauneder (2001a) i. m. 239.
1559 Adamovich (1935) i. m. 91.
1560 B-VG 1934. 47. cikkely (4) bekezds.
1561 B-VG 1934. 47. cikkely (1) bekezds.
1562 Putschek i. m. 178. Merkl (1935) i. m. 66.
1563 VG 1934. 21. (1) bekezds 2. pont Froehlich (1937) i. m. 152. Adamovich
(1935) i. m. 91. Voegelin i. m. 192.
1564 B-VG 1934. 55. cikkely (1) bekezds.
1565 B-VG 1934. 55. cikkely (2) bekezds Voegelin i. m. 238. Froehlich (1937)
i. m. 107., 152.
1566 B-VG 1934. 55. cikkely (2) bekezds Voegelin i. m. 238. Froehlich (1937)

336

deleglt tagok elvesztettk mandtumukat, vagyis a testlet jjalakulsig a Szvetsgi Gyls ltszma alacsonyabb volt.
A feloszlats lehetsge arra enged kvetkeztetni, hogy a tancs tagjai
az rintett csoportok deleglsval nyerik megbzatsukat, hiszen ebben
az esetben van rtelme feloszlatni. A feloszlats azt jelenti, hogy az sszes
tag mandtuma egyszerre megsznik, s a testletet jj kell alaktani.
Abban az esetben, ha az llamf a tancs brmely tagjt, brmikor szabadon felmentheti, s helyre mst nevezhet ki, a feloszlats lehetsgnek
mr nincs klnsebb jelentsge. Ez is egy jabb plda az alkotmny s
a hatlybalptetst kimond tmeneti trvny kztti disszonancira.
A kinevezhetsg (vlaszthatsg) feltteleknt az alkotmny egyedl
a 26. letv1567 betltst jellte meg.1568 Egy ezt szablyoz trvny elvileg mg egyb feltteleket is megszabhatott volna, de ilyenre nem kerlt
sor.1569 Egy kln trvny viszont pontosan meghatrozta, hogy mely csoportokbl pontosan hny tagot kell kineveznie a Szvetsgi Elnknek.1570
Ebben az sszettelben Szvetsgi Kulturlis Tancs az alkotmnyban
fels hatrknt meghatrozott 40 fbl llt.
A Szvetsgi Kulturlis Tancs hatskrt (feladatait) az sszes elkszt szervvel egysgesen, kln pontban foglaljuk ssze [ld. 245.],
valamint a trvnyhozsi eljrs kapcsn is rintjk.
243. A Szvetsgi Gazdasgi Tancs (Bundeswirtschaftsrat). A Szvetsgi Gazdasgi Tancs a klnbz foglakozsi gak legalbb 70 legfeljebb 80 kpviseljbl llt.1571 A testlet tagjainak megbzsra az alkoti. m. 107.
1567 Az 1920-as alkotmnnyal sszehasonltva ez a passzv vlasztjoggal prhuzamos szably, amely ott a 24. letv betltshez volt ktve. [ld. 82.] Az
alkotmny mrcius vgi szvegvltozatban mg itt is ez az letkori hatr szerepelt [Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 235. 46.cikkely (1) bekezds], de
ksbb azt 26-ra emeltk.
1568 B-VG 1934. 47. cikkely (1) bekezds.
1569 Froehlich (1937) i. m. 107. Adamovich (1935) i. m. 91.
1570 A Szvetsgi Kulturlis Tancs sszettele az albbi volt: a) rmai katolikus
egyhz: 8 kpvisel b) evanglikus egyhz: 1 kpvisel c) izraelita vallsi kzssg: 1 kpvisel oktats, nevels s npmvels: 22 kpvisel tudomny
s mvszet: 4-4 kpvisel. [Bundesgesetz vom 9. Oktober 1934 ber die
Bestimmungen der Zahl der nach dem Verfassungsbergangsgesetz 1934 in
den Bundeskulturrat und Bundeswirtschaftsrat zu berufenden Vertreter. BGBl
1934.II/284. 1. A [Froehlich (1937) i. m. 108109. Voegelin i. m. 231232.]
1571 B-VG 1934. 48. cikkely (1) bekezds; Brauneder (2001a) i. m. 239.

337

mny itt sem tartalmazott pontos rendelkezst, vagyis itt sem jellte meg,
hogy vlaszts, vagy kinevezs alapjn nyerik mandtumukat. Ugyanakkor
a kulturlis tancsnl szerepl meghvs, behvs helyett [ld. 242.] a
tagok kivlasztsra az Entsendung (kiklds, delegls) szt hasznlta.1572 Ez grammatikai rtelmezs szerint inkbb a vlasztsra utalt.1573 Az
alkotmny hatlybalptetsrl szl tmeneti trvny azonban szintn
csak ideiglenes szablyknt megjellve itt is a kinevezst vezette be.1574 A
Szvetsgi Gazdasgi Tancs tagjait a Szvetsgi Kancellr elterjesztse s ellenjegyzse mellett a Szvetsgi Elnk nevezte ki, s ugyanezen
eljrssal brmely tagnak meg is szntethette megbzatst.1575 Ez az tmeneti szably itt is az alkotmny 1938-as megszntig megmaradt.
A gazdasgi tancs hat ves megbzatsi ideje azonos volt a kulturlis tancsval, s feloszlatsra s jjalaktsra is azonos szablyok vonatkoztak.1576 [Ld. 242.] Ha feloszlatsra kerlt a kulturlis tancsnl
megbeszltekhez hasonlan a Szvetsgi Gylsbe deleglt tagok itt is
elvesztettk mandtumukat, vagyis a testlet jjalakulsig a dnts hoz
szerv ltszma alacsonyabb volt.
A kinevezhetsg (vlaszthatsg) feltteleknt a 26. letv betltse
volt meghatrozva, amelyhez kln trvny nem llaptott meg egyb feltteleket.1577 Azt azonban itt is pontostottk, hogy az egyes foglakozsi
gak krbl pontosan hny szemlyt kell kineveznie a Szvetsgi Elnknek.1578 Ebben az sszettelben Szvetsgi Gazdasgi Tancs is az alkot1572 B-VG 1934. 48. cikkely (2) bekezds Voegelin i. m. 231.
1573 Adamovich (1935) i. m. 9293.
1574 VG 1934. 21. (1) bekezds 2. pont; Froehlich (1937) i. m. 152.
1575 VG 1934. 21. (1) bekezds 2. pont A damovich (1935) i. m. 93. Voegelin
i. m. 192.
1576 B-VG 1934. 55. cikkely (1)-(2) bekezds Voegelin i. m. 238. Froehlich (1937)
i. m. 110.
1577 Froehlich (1937) i. m. 108.
1578 A Szvetsgi Gazdasgi Tancs sszettele az albbi volt: a) mez- s ergazdasg 22 kpvisel b) ipar s bnyszat: 15 kpvisel c) kis- s kzmipar 12
kpvisel d) kereskedelem s kzlekeds 9 kpvisel e) pnz- hitel- s biztostsi gyek: 4 kpvisel f) szabadfoglalkozsak: 4 kpvisel g) kzszolglat:
7 kpvisel. [Bundesgesetz vom 9. Oktober 1934 ber die Bestimmungen der
Zahl der nach dem Verfassungsbergangsgesetz 1934 in den Bundeskulturrat
und Bundeswirtschaftsrat zu berufenden Vertreter. BGBl 1934.II/284. 1. B.]
Ezen a szmon 1935-ben annyit mdostottak, hogy a mez- s erdgazdasg
kpviselinek szmt 25-rl 29-re, pnz- hitel- s biztostsi gyek kpviselit, illetleg a szabadfoglalkozsak kpviselit egyarnt 4-rl 5-re emeltk. A

338

mnyban fels hatrknt r vonatkozan meghatrozott 80 fbl llt.


A Szvetsgi Gazdasgi Tancs hatskrt (feladatait) szintn az sszes elkszt szervvel egysgesen, kln pontban foglaljuk ssze [ld.
245.], valamint a trvnyhozsi eljrs kapcsn is rintjk.
244. A Tagllamok Tancsa (Lnderrat). A Tagllamok Tancsa mint
neve is mutatja, a tagllamok kpviselett biztostotta a szvetsgi trvnyhozsban.1579 Megbzottaikat azonban nem szabadon vlasztottk ki,
hanem minden tagllambl a tartomnyfnk s a pnzgyekkel megbzott tartomnyi tancsos jelenhetett meg.1580 Bcsben nem volt tartomnyfnk, ennek feladatait a polgrmester ltta el, az itt trgyalt tancsban is
kpviselte a fvrost.
A Tagllamok Tancsnak az llamtancshoz hasonlan nem volt
hatrozott idre szl megbzatsa,1581 hiszen a tartomnyfnkk, s a
pnzgyi tancsosok szemlyben az egyes tagllamokban eltr idpontokban llhatott el vltozs.
A Tagllamok Tancsa a szvetsgi szervezds nyomait jelentette
az 1934-es alkotmnyban.1582 Korbban azonban mr rintettem, hogy
br az alkotmny konzekvensen alkalmazta a szvetsgi jelzt, ez az
llamalakult igazbl nem volt szvetsgi szervezds. [Ld. 235.] A
tagllamok llamszervezete kapcsn a ksbbiekben sz lesz arrl is,
hogy a kzponti kormnyzatnak a tartomnyfnk kivlasztsra is meghatroz befolysa volt, de klnsen nvelte fggsgt, hogy a Szvetsgi Kancellr javaslatra a Szvetsgi Elnk brmikor meneszthette
hivatalbl. A tartomnyi tancsosokat pedig a tartomnyfnk nevezte
ki s mentette fel.1583 [Ld. 288.] Ugyanakkor a tagllam orszggylse irnyban az 1920-as alkotmnyhoz kpest szmotteven korltoztk
felelssgket. [Ld. 289.] A szvetsgi kzigazgatssal szemben megerstett, a tagllami orszggyls irnyba viszont elgyengtett fggeltbbi foglakozsi g kpviselete vltozatlan maradt. [BGBl 1935/95., Froehlich
(1937) i. m. 109110.]
1579 Froehlich (1937) i. m. 104. Voegelin i. m. 232.
1580 B-VG 1934. 49. cikkely (1) bekezds Voegelin i. m. 232. Adamovich (1935) i.
m. 94. Froehlich (1937) i. m. 112.; Brauneder (2001a) i. m. 239.
1581 Adamovich (1935) i. m. 94.
1582 Adamovich (1935) i. m. 95.
1583 B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds Froehlich (1937) i. m. 153. Voegelin
i. m. 199200.

339

mi viszonybl egyrtelmen kvetkezik, hogy a Tagllamok Tancsban


megjelen szemlyek nem kpviseltek nll tagllami rdeket.
A Tagllamok Tancsa az 1920-as alkotmnnyal prhuzamba lltva a Szvetsgi Tanccsal mutatott hasonlsgot. Eltrs volt viszont
abban, hogy a tagllamok mrete a kpviseltre nem volt kihatssal.1584
Mg az 1920-as alkotmnyban a tagllamok lakossgszma befolysolta
a kpviselet mrtkt [ld. 174.], itt lthattuk, minden tagllamot kt-kt
tag kpviselt.
Ez szoros sszefggsben ll, azzal a nemrg emltett problmval,
hogy milyen clbl hozzk ltre a testletet. Az 1920-as alkotmny ezt
azrt tette, hogy a tagllamoknak bizonyos befolyst biztostson a szvetsgi trvnyhozsban. Ebben a konstrukciban rgtn felvetdik, hogy a
tagllamok, lakossgszmuktl fggen, eltr szavazati jogot kapjanak.
Ezen tl azonban a tagllamoknak a szvetsgi trvnyhozsban val
kpviselete jogalkots-technikai szempontbl is fontos lehet. A szvetsgi trvnyek gyakran rinthetik a tagllamokat, clszer, ha a vlemnyket a trvnyhozsban elmondhatjk. Az 1934-es alkotmnyban ez a
testlet csak ezt a clt szolglta, ezrt nem volt jelentsge, hogy melyik
tagllamot hny tag kpviseli.
A testlet hatskrt (feladatait) itt is az sszes elkszt szervvel egysgesen, kln pontban foglaljuk ssze [ld. 245.], valamint a trvnyhozsi eljrs kapcsn is rintjk.
245. A ngy elkszt szerv feladatai (hatskre). Az llamtancs, a
Szvetsgi Kulturlis Tancs, a Szvetsgi Gazdasgi Tancs, valamint a
Tagllamok Tancsa a trvnyhozsi eljrs folyamn szakvlemnyeket
ksztett.1585 Mint ksbb ltni fogjuk, a trvnyhoz hatalmat gyakorl
Szvetsgi Gyls mkdst a Szvetsgi Kormny szmotteven befolysolhatta. Trvnyjavaslatot csak a kormny nyjthatott be, amelyhez
a Szvetsgi Gylsben mg mdost indtvnyt sem lehetett fzni.1586
[Ld. 296.] Normlis parlamenti mkds esetn azonban a trvnyhozs
tagjai a trvnyjavaslathoz mdost indtvnyokat kapcsolhatnak. Itt az
elkszt szervek funkcija az volt, hogy a kormny trvnyjavaslatairl
1584

M erkl (1935) i. m. 70. Froehlich (1937) i. m. 112113.; Brauneder (2001a)


i. m. 239.
1585 B-VG 1934. 45. cikkely; Brauneder (2001a) i. m. 240.
1586 B-VG 1934. 62. cikkely (3)-(4) bekezds; Brauneder (2001a) i. m. 240.;
Putschek i. m. 172.

340

vlemnyt formlhassanak, de csak olyan formban, amelynek nem volt


kt ereje.1587 Az elkszt szervek ltali megtrgyals utn a kormny
visszavonta a trvnyjavaslatot, majd a Szvetsgi Gylsben jra elterjesztette. A tancsad szervek vlemnyt, ha akarta figyelembe vette,
ha nem akarta, akkor nem. Mkdsk teht arra szolglt, hogy formlisan lehessen vlemnyt alkotni a trvnyjavaslatrl, de ezzel a Szvetsgi Kormnyra komoly nyomst ne tudjanak gyakorolni. Mindezeket a
krdseket a trvnyhozsi eljrs kapcsn mg rszletesebben rinteni
fogjuk [ld. 295296.], hiszen a trvnyhozs folyamata nem ms, mint
az itt felvzolt szervezetnek a mkdse.
A hatskrk kapcsn meg kell mg emlteni, hogy a Tagllamok Tancsa az elz bekezdsben trgyalt tancsadi vlemnyek kialaktsn tl
rendelkezett mg egy specilis hatskrrel. A szvetsg s a tagllamok
viszonya kapcsn mr rintettk, hogy a kt egysg kztt lehetsg volt
a kompetencik klcsns truhzsra. A Szvetsgi Gyls szvetsgi
kompetencikat ruhzhatott a tagllamokra, a Tagllamok Tancsa pedig
tagllami kompetencikat a szvetsgre. Ez a feladat kivtelesen nem
tancsad, hanem gydnt hatskr volt.
246. A Szvetsgi Gyls (Bundestag). A Szvetsgi Gyls tagjait
sajt krkbl a trvnyhozs elkszt szervei delegltk. Az llamtancs 20, a Szvetsgi Kulturlis Tancs 10, a Szvetsgi Gazdasgi Tancs
pedig jfent 20 tagot kldhetett oda.1588 A Tagllamok Tancsa nem deleglt, hanem hivatalbl a kilenc tartomnyfnk, pontosabban fogalmazva a
nyolc tartomnyfnk s Bcs polgrmestere jelenhetett meg a Szvetsgi
Gyls lsein. A kulturlis, illetleg a gazdasgi tancsnak a Szvetsgi
Gylsbe bevlasztott tagoknl is meg kellett tartani azt a bels arnyt,
amely az egyes felekezetekre, kzmveldsi egysgekre, illetleg a foglakozsi gakra a delegl testletben vonatkozott.1589 [Ld. 242243.]
A Szvetsgi Gyls a trvnyhozsi eljrsban a dntshoz szerv
volt, jogkreit azonban a Szvetsgi Kormny javra ersen korltoztk.
Errl azonban rszletesen a jogalkots krben fogok szlni. [Ld. 295.]
A Szvetsgi Gyls tovbbi hatskre volt, hogy a Szvetsgi Brsg
eltt emelhetett vdat a jogsrtst elkvet szvetsgi miniszterekkel
1587 Putschek i. m. 170. Adamovich (1935) i. m. 177.; Brauneder (2001a) i. m. 240.
1588 B-VG 1934. 50. cikkely (1) bekezds; Putschek i. m. 182. Froehlich (1937) i.
m. 114. Voegelin i. m. 233.; Brauneder (2001a) i. m. 240.
1589 Adamovich (1935) i. m. 9596.

341

szemben1590 [ld. 273.], ezen tl kezdemnyezhette a Szvetsgi Elnk,


illetleg a Szvetsgi Kormny ltal kibocstott kivteles rendeletek hatlyon kvl helyezst1591 [ld. 303.], valamint kzremkdtt a Szmvevszk elnknek esetleges elmozdtsban s megtrgyalta a Szmvevszk ltal ksztett jelentseket. A Szvetsgi Gyls hatskrbe
tartozott mg a javaslatttel a Szvetsgi Elnkkel szembeni hatsgi
eljrs lefolytatsra.1592 Ezen utbbi esetben a dntshozatal a kibvtett
Szvetsgi Gyls kompetencija volt.1593 [Ld. 271.]
Egy konkrt krdskr esetben azonban a hatskr hinyt is ki kell
emelni. A Szvetsgi Gyls nem gyakorolhatott politikai kontrollt a Szvetsgi Kormny felett. Az 1934-es alkotmny nemhogy a bizalmatlansgi indtvny, de mg a miniszterekhez intzett krds, vagy interpellci
fogalmt sem ismerte.1594 Errl bvebben a Szvetsgi Kormny felelssgi rendszere kapcsn fogok szlni. [Ld. 273.]
247. A kibvtett Szvetsgi Gyls (Bundesversammlung). Az elz
pontban lthattuk, hogy a Szvetsgi Gylst a trvnyhozs elkszt
szerveinek korltozott szm delegltja alkotta. Emellett azonban ltezett
a trvnyhozsnak egy olyan testlete is, amelyet az elkszt szervek
sszes tagjnak egyttes lse alkotott, ez volt a kibvtett Szvetsgi
Gyls1595
Ennek hatskre kt rszre volt bonthat: a Szvetsgi Elnkkel kapcsolatos s a hadzenetre vonatkoz jogok. Mint a ksbbiekben rszletesebben is megtrgyaljuk, a Szvetsgi Elnkt a kzsgek polgrmestereibl ll testlet vlasztotta. A vlaszts azonban nem volt teljesen a
1590 B-VG 1934. 88. cikkely (1)-(2) bekezds, 173. cikkely (2) bekezds a. pont;
Froehlich (1937) i. m. 163. Adamovich (1935) i. m. 129.
1591 B-VG 1934. 60. cikkely (2) bekezds Adamovich (1935) i. m. 180.
1592 Ez nem azonos a Szvetsgi Elnk felelssgre vonsval. Emlts szintjn
mr sz volt rla, s ksbb rszletesen is kifejtsre kerl [ld. 271.], hogy az llamf kzjogilag feleltlen volt, vagyis hivatalos eljrsban hozott dntsrt
nem volt felelssgre vonhat. Itt a hatsgi eljrs kezdemnyezse a hivatali
gyeken kvl es cselekmnyekre vonatkozott. Ha pldul bncselekmnyt
kvetett el, azrt felelssgre vonhat volt, ahhoz kellett az itt emltett engedly, hogy az eljrst lefolytassk vele szemben.
1593 Adamovich (1935) i. m. 9697.
1594 Adamovich (1935) i. m. 97., 129.
1595 B-VG 1934. 52. cikkely Merkl (1935) i. m. 71. Adamovich (1935) i. m. 97.;
Walter i. m. (1972b) 292.

342

hatskrkbe utalva, a jelltllts joga ugyanis a kibvtett Szvetsgi


Gylst illette.1596 [Ld. 257.] A testlet hatskrbe tartozott teht az
llamfi tisztre trtn jells, majd a megvlasztott Szvetsgi Elnk
eltte tette le a hivatali eskt.1597 Emellett a Szvetsgi Elnkkel szembeni
brmilyen hatsgi eljrshoz is a kibvtett Szvetsgi Gyls jvhagysa kellett.1598 [Ld. 271.] A Szvetsgi Elnkkel kapcsolatos jogokon
kvl, mint nemrgen emltettem, a kibvtett Szvetsgi Gyls volt jogosult ms llamoknak hadat zenni.1599
A kibvtett Szvetsgi Gyls feladatai is mutatjk, hogy nem volt egy
gyakran lsez testlet. A Szvetsgi Elnk vlasztsra elvileg htvenknt kerlt sor,1600 de mint ksbb ltni fogjuk, ezen alkotmny alapjn a
gyakorlatban nem is vlasztottak llamft. [Ld. 257.] Az esk lettele
a vlasztssal fgg ssze, az llamf elleni hatsgi eljrs indtsa s
a hadzenet pedig eseti jelleg s az elzeknl is ritkbban elfordul
esemny. gy a kibvtett Szvetsgi Gylsnek nem volt nll gyrendje
sem, az a Szvetsgi Gylsre vonatkoz szablyok szerint mkdtt.1601
Sajt elnke sem volt, lseit a Szvetsgi Gyls elnke vezette.1602
A kibvtett Szvetsgi Gyls lseit a Szvetsgi Elnk hvta ssze.1603 Ez all nyilvnvalan kivtel volt, amikor az llamf elleni hatsgi eljrs engedlyezsrl kellett dnteni. Ebben az esetben az lst a
Szvetsgi Kancellr hvta ssze.1604 Ilyen hatsgi eljrs megindtsrl
azonban csak a Szvetsgi Gyls kezdemnyezsre lehetett dnteni.
gy ebben az esetben a trgyalt testlet sszehvsa lnyegben egy automatizmust jelentett. Megszletett a Szvetsgi Gyls javaslata, amelyre
a kancellr kteles volt sszehvni a kibvtett Szvetsgi Gylst.
1596 B-VG 1934. 73. cikkely (1) bekezds; A damovich (1935) i. m. 118.; Brauneder
(2001a) i. m. 241.; M erkl (1935) i. m. 83.; Walter i. m. (1972b) 292.; Lehner
i. m. 326.
1597 B-VG 1934. 75. cikkely; Adamovich (1935) i. m. 119.
1598 B-VG 1934. 76. cikkely (1)-(2) bekezds; Adamovich (1935) i. m. 124.; Merkl
(1935) i. m. 85.
1599 B-VG 1934. 52. cikkely Adamovich (1935) i. m. 97.; Walter i. m. (1972b) 292.;
Lehner i. m. 326.
1600 B-VG 1934. 73. cikkely (5) bekezds; Adamovich (1935) i. m. 119.; Merkl
(1935) i. m. 84.; Brauneder (2001a) i. m. 241.
1601 B-VG 1934. 53. cikkely (2) bekezds.
1602 B-VG 1934. 53. cikkely (1) bekezds.
1603 B-VG 1934. 53. cikkely (1) bekezds.
1604 B-VG 1934. 76. cikkely (2) bekezds.

343

248. A trvnyhoz szervek szervezete s mkdse. A ngy elkszt


szerv vezet tisztviseli nem azonos mdon nyertk megbzatsukat. Az
llamtancs elnkt s kt helyettest a testlet tagjai kzl, a Szvetsgi Kancellr elterjesztse s ellenjegyzse mellett a Szvetsgi Elnk
nevezte ki.1605 A Szvetsgi Kulturlis Tancs s a Szvetsgi Gazdasgi
Tancs sajt tagjai kzl maga vlasztotta meg elnkt s alelnkeit,
de hivatalba lpskhz kancellri elterjeszts s ellenjegyzs mellett
itt is kellett a Szvetsgi Elnk megerstse.1606 A Tagllamok Tancsban
a tagllamok nem vlaszts, vagy kinevezs, hanem egy rotcis rendszer
rvnyeslt. A tagllamok nevnek bc szerinti sorrendjben az adott
tagllam tartomnyfnke ltta el az elnki tisztsget.1607
A Szvetsgi Gylsnek nem volt nll elnke. Ezt a tisztsget az
llamtancs mindenkori elnke tlttte be, els alelnke a Szvetsgi
Gazdasgi Tancs elnke, msodalelnke a Szvetsgi Kulturlis Tancs
elnke, harmad alelnke pedig a Tagllamok Tancsa ltal deleglt kilenc
tag egyike volt.1608
A kibvtett Szvetsgi Gyls kapcsn mr emltettem, hogy lseit
a Szvetsgi Gyls elnke vezette. gy itt mr ketts tttel rvnyeslt,
hiszen az elbb lthattuk, hogy a Szvetsgi Gylsnek sem volt nll
elnke.
A ngy elkszt szerv s a Szvetsgi Gyls tagjai sorbl bizottsgokat hozott ltre. Ezek feladata hasonl volt az 1920-as alkotmny kapcsn megtrgyalt parlamenti bizottsgokkal [ld. 92.], megalaktsukban
azonban a trvnyhoz szervek jogai korltozottak voltak. A bizottsgok
tagozdst s tagjainak szmt ugyanis az rintett trvnyhoz testlet
elnke s alelnkei hatroztk meg, s a tagokra is k tettek javaslatot. Az
illetkes trvnyhoz testlet ezen javaslatok alapjn vlasztotta meg a
bizottsgokat.1609 Lthattuk, hogy az egyes testletek elnkeiket sem szabadon vlasztottk, gy az befolysuknak az erstse, a testleti jogok
cskkentst jelentette.
1605 B-VG 1934. 56. cikkely (1) bekezds Voegelin i. m. 241. Froehlich (1937)
i. m. 106.
1606 B-VG 1934. 56. cikkely (1)-(2) bekezds Froehlich (1937) i. m. 108., 110.
1607 B-VG 1934. 56. cikkely (3) bekezds Voegelin i. m. 241. Froehlich (1937)
i. m. 113.
1608 Froehlich (1937) i. m. 116.
1609 Adamovich (1935) i. m. 98.

344

A trvnyhoz szervek hatrozataikat fszablyknt tagjaik legalbb egyharmadnak jelenltben a leadott szavazatok abszolt tbbsgvel hoztk.1610 Specilis hatrozathozatali eljrssal a Szvetsgi
Gylsben, illetleg a Tagllamok Tancsban tallkozhatunk. A Szvetsgi Gylsben az alkotmny mdostsa esetn a tagok legalbb felnek kellett jelen lennie, s a leadott szavazatok ktharmadnak kellett az
elterjesztst tmogatnia.1611 Emellett a Tagllamok Tancsa mint arrl
korbban is sz volt [ld. 245.] rendelkezett egy gydnt hatskrrel is,
a tagllami kompetenciknak a szvetsgre trtn truhzsval. Tagllamok Tancsa ilyen tartalm hatrozatot tagjai legalbb felnek jelenltben a leadott szavazatok ktharmadval hozhatott.1612 Ez megegyezett a
Szvetsgi Gyls alkotmnymdostsra vonatkoz eljrsval.
Ha a hatrozatkpessgi szablyokat sszevetjk a Szvetsgi Gyls
gyrendje (Hzszably) ltal meghatrozott szigor jelenlti ktelezettsggel [ld. 249.], akkor lthatjuk, hogy igen ritka esetben fordulhatott
el, hogy a trvnyhoz szerv hatrozatkptelen volt.
A trvnyhoz testletek lseit elnkeik hvtk ssze. A mkds
szempontjbl mg lnyeges de nem meglep szably volt, hogy a
Szvetsgi Kormny krsre haladktalanul ssze kellett hvni brmely
testletet, sajt tagjaik azonban nem kezdemnyezhettk az lsezst.1613
A XX. szzadi parlamenteket mr megillette az nll mkds joga, itt
azonban a Szvetsgi Kormny dnttte el, hogy a trvnyhoz testlet
mikor lsezhet s mikor nem.

1610 B-VG 1934. 60. cikkely (1) bekezds.


1611 B-VG 1934 60. cikkely (1)-(2) bekezds Adamovich (1935) i. m. 99.
1612 B-VG 1934 41. cikkely (2) bekezds Adamovich (1935) i. m. 99.; rdekesnek
tallhatnnk, hogy a szvetsg egyszer trvnnyel ruhzhatott t hatskrt a
tagllamokra, a Tagllamok Tancsa viszont tagllami hatskrket csak az
alkotmnymdostsra megllaptott szablyok szerint ruhzhatott t a szvetsgre. Lnyeges azonban, hogy a Tagllamok Tancsban meghozott dnts azon tagllamoktl is elvonhatott hatrkrt, amelyek ellene szavaztak. A
szvetsg viszont egy llamhatalmi egysg volt, ha hatskrt ruhzott t, az
msok rdekeit nem srtette. Ellenttes irnyban azonban ez nem gy volt, a
Tagllamok Tancsnak dntse tbb llamhatalmi egysgre kzsen vonatkozott, gy rthet az ezek kztti szlesebb konszenzus elrsa.
1613 Voegelin i. m. 241.

345

249. A trvnyhoz szervek mkdsnek nhny jellegzetessge.


A trvnyhoz testlet lseinek nyilvnossgra vonatkoz elvek sem
rvnyesltek maradktalanul. A Szvetsgi Gylsre s a kibvtett
Szvetsgi Gylsre a megszokott szablyok vonatkoztak, miszerint az
lsek fszablyknt nyilvnosak, s egyedi esetekben lehetett zrt lst
elrendelni.1614 Az elkszt szervek [ld. 240.] lseirl azonban a nyilvnossg teljes egszben ki volt zrva.1615 Ez az egsz rendszer azrt volt
rdekes, mert a trvnyhozsi eljrsban az rdemibb dolgok az elkszt szervek lsein trtntek, itt lehetett ugyanis a Szvetsgi Kormny
rszre javaslatokat tenni a trvnytervezetek egyes rszleteire vonatkozan. A Szvetsgi Gylsben mdost indtvnyt nem lehetett elterjeszteni, dntsk annyibl llt, hogy a kormny trvnytervezetre vagy
igent, vagy nemet mondtak. [Ld. 296.] Az elkszt szervek javaslatainak azonban alkotmnyjogi ktereje nem volt, a nyilvnossg kizrsval pedig az esetleges politikai nyoms is cskkenthet volt.
Az gyrend (Hzszably) a trvnyhozs tagjainak az lseken trtn megjelensre igen szigor szablyokat hatrozott meg. Az ls kezdetn s vgn mindenkinek szemlyesen al kellett rnia a jelenlti vet,
de emellett az elnk az ls ideje alatt is brmikor elrendelhette a jelenlvk nevnek rgztst. 1616
A trvnyhozs tagjainak javadalmazsa a ma megszokottakhoz kpest elg takarkos volt. lland illetmnyt csak a Szvetsgi Gyls
elnke s alelnkei kaptak, a trvnyhoz szervek tbbi tagja a tnyleges
lsnapok utn napidjban rszeslt.1617 Amint az elbb emltettem, az
1614 B-VG 1934 59. cikkely (1) bekezds.
1615 B-VG 1934 59. cikkely (2) bekezds Putschek i. m. 186.
1616 Bundesgesetz vom 24. November 1934 ber die Geschftsordnung der Organe
der Bundesgesetzgebung. (Geschftsordnungsgesetz) BGBl 1934 II./365. 44.
(2)-(3) bekezds.
1617 B-VG 1934 58. cikkely (2) bekezds Adamovich (1935) i. m. 102103.; A trvnyhozs tagjainak napidja 20 schilling volt. Ha lakhelyk nem Bcsben
volt, akkor minden olyan hnapra, amikor az rintett testlet lsezett, 150
schilling lakbrtmogatst kaptak. A Szvetsgi Gyls Elnke havi 1200
schilling, alelnke havi 600 schilling illetmnyben rszeslt, s ha lakhelyk
Bcsen kvl volt, akkor mg havi 300, illetleg 150 schilling lakbrtmogatst
kaptak. [Bundesgesetz vom 24. November 1934 ber die Entschdigung der
Mitglieder der Organe der Bundesgestzgebung und der Bundesversammlung.
BGBl 1934 II/366. 1. (1) bekezds 5. 7. 8. (2) bekezds] sszehasonltsknt az akkor hatlyos, 1929-ben megllaptott brtbla szerint egy brsgi fogalmaz havi 232 schilling illetmnyben rszeslt. A brk alapilletmnye

346

gyrend (Hzszably) szerint ezt az lsnap utn jr napidjat is meg


lehetett vonni, ha valaki az elbb emltett igen szigor jelenlti ellenrzsek valamelyikn fennakadt.1618 Ugyangy a napidj megvonsval jrt az
is, ha valaki egy szavazson nem vett rszt.1619
250. A szvetsgi trvnyhozs tagjainak jogllsrl ltalban.
Ezeket a krdseket mr az 1920-as alkotmny kapcsn is vizsgltuk.
Akkor azt llaptottuk meg, hogy a parlamentris keretek kztt megszokott elvek Ausztriban tretlenl rvnyesltek. [Ld. 7680.] Az 1934es alkotmnyban azonban ez nem egszen gy volt. A trvnyhozs tagjainak jogllsa tbb korbban megszokott garancilis elemet nlklztt.
Ezek a hzagok is azt tmasztjk al, hogy az 1934-es osztrk alkotmny
trvnyhoz szerve csak rszben felelet meg a korabeli parlamentek irnyba tmaszthat feltteleknek.
251. A szabad mandtum. Az alkotmny deklarlta, hogy a trvnyhozs tagjait utastsokkal nem lehet megktni.1620 A szabad mandtumnak
mint mr korbban is megbeszltk [ld. 77.] ez az egyik lnyeges
szolglati vtl fggen 292 s 767 schilling kztt mozgott. Ehhez klnbz beosztsi ptlkok jrhattak, amely az adott beoszts szintjtl s az abban eltlttt idtl fggen havi 30 s 650 schilling kztt vltozott. A legmagasabb beosztsi ptlkokat az abban a beosztsban eltlttt szolglati idtl
fggetlenl a Legfelsbb Brsg s a Kzigazgatsi Brsg tancsvezet
bri (817 schilling/h), az tltblk elnkei, illetleg a Legfelsbb Brsg
s a Kzigazgatsi Brsg alelnkei (1033 schilling/h), s vgl a Legfelsbb
Brsg elnke s a Kzigazgatsi Brsg elnke (1300 schilling/h) kaptk.
A felsoktatsban egy rendes egyetemi tanr illetmnye a szolglati vek
fggvnyben havi 730 s 1474, egy rendkvli egyetemi tanr havi 538 s
1008, egy rendes fiskolai asszisztens 351 s 638, egy rendkvli fiskolai
asszisztens pedig 265 s 358 schilling kztt mozgott. [Bundesgesetz vom 20.
Dezember 1929, durch das die Bestimmungen des Bundesgestzes vom 18. Juli
1924, BGBl Nr. 245, in der Fassung der Verordnung vom 4. Mai 1928, BGBl Nr.
105 (Gehaltsgesetz 1927), und einige andere die Bezge der Bundesangestellten
des Dienststandes und der Pensionspartaien des Bundes regelnde gesetzliche
Bestimmungen abgendert und ergnzt werden (3. Gehaltsgesetznovelle).
BGBl. 1929/436]
1618 Bundesgesetz vom 24. November 1934 ber die Geschftsordnung der Organe
der Bundesgesetzgebung. (Geschftsordnungsgesetz) BGBl 1934 II./365. 45.
1619 Bundesgesetz vom 24. November 1934 ber die Geschftsordnung der Organe
der Bundesgesetzgebung. (Geschftsordnungsgesetz) BGBl 1934 II./365. 55.
(2) bekezds.
1620 B-VG 1934. 70. cikkely.

347

tartalmi eleme. A kzvetlen befolys mellett azonban a kzvetettet is ki


kell zrni, vagyis azt, hogy a kpviselt szavazatrt brmilyen retorzi
rhesse. Ennek egyik leglnyegesebb garancija, hogy a mandtuma nem
vonhat vissza, amelynek viszont az 1934-es alkotmny legalbbis a hatlybalptetsrl szl tmeneti trvnnyel megllaptott ideiglenes rendelkezsekkel egytt nem felelt meg. A trvnyhozs elkszt szerveinek vizsglatakor lthattuk, hogy az tmeneti trvny a Szvetsgi
Kulturlis Tancs [ld. 242.] s a Szvetsgi Gazdasgi Tancs [ld. 243.]
esetben lehetv tette a Szvetsgi Elnk szmra a tagok szabad felmentst s helykre j kinevezst.1621 Ez a lehetsg mindenkppen srtette
a szabad mandtum elvt, vagy finomabban gy is fogalmazhatunk, hogy
az 1934-es alkotmny csak rszben biztostotta a trvnyhozs tagjainak
szabad mandtumt.1622 Az sem mellkes, hogy a Tagllamok Tancsban
megjelen tartomnyfnkt a Szvetsgi Kormny brmikor szabadon
elmozdthatta1623 [ld. 288.], amibl az a vgs konklzi, hogy a szabad
mandtumnak a visszahvhatsg tilalmra vonatkoz eleme egyedl az
llamtancs tagjainl rvnyeslt. A leadott szavazatrt azonban nem
csak elmozdtssal, hanem klnbz sznlelt hatsgi intzkedsekkel
is lehet retorzit gyakorolni. Mr az 1920-as alkotmnynl is rintettk,
hogy a szabad mandtummal sszefgg elem a trvnyhozs tagjainak
mentelmi joga. [Ld. 77.] Ennek esetleges hinya tttelesen szintn
korltozza a szabad mandtumot. A mentelmi jog krdst a kvetkez
pontban tekintjk t [ld. 252.], s azzal kapcsolatban mg visszatrnk a
szabad mandtum problmjra.
252. A mentelmi jog hinya. A mentelmi jog lnyegesebb elemeit az
1920-as alkotmny kapcsn megbeszltk.1624 Azt kt lnyeges rszre
bontottuk, a hivatalos eljrsval sszefgg s a hivatalos tevkenysgn kvl elkvetett cselekmnyeire. [Ld. 78.] Az 1934-es alkotmny
azonban ennek egyik elemt sem ismerte.1625 Sem a hivatalos, sem az
ezen kvli cselekmnyeirt a bnldz hatsgoknak nem kellett az
eljrs lefolytatshoz semmilyen elzetes engedlyt beszereznik.
1621 VG 1934 21. (1) bekezds 2. pont; Adamovich (1935) i. m. 91., 93.;
1622 Adamovich (1935) i. m. 101.
1623 B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds Voegelin i. m. 200.
1624 Walter i. m. (1972a) i. m. 265268.; Adamovich (1927) i. m. 167170.
1625 Adamovich (1935) i. m. 101.; Lehner i. m. 327.

348

A mentelmi jog hinya a trvnyhozs srthetetlensgnek slyos korltozst jelentette. A szabad mandtum kapcsn a visszahvhatsgra1626
vonatkozan mr megllaptottuk, hogy ezzel a trvnyhozs tagjai dntseikben befolysolhatak [ld. 251.], a mentelmi jog hinya pedig ezt csak
fokozta.
253. Az sszefrhetetlensg. Az sszefrhetetlensg problmjt mr az
1920-as alkotmny kapcsn is rintennk kellett.1627 [Ld. 79.] Megbeszltk, hogy az sszefrhetetlensg a hatalmi gak megosztsbl eredhet,
illetleg gazdasgi okok miatt vezethetik be. A mentelmi jog a kpviselket a sznlelt eljrsokkal okozott joghtrnytl vdi, a gazdasgi sszefrhetetlensg pedig azt zrja ki, hogy jogosulatlan elnykkel befolysoljk
ket. Ezen tl vannak olyan sszefrhetetlensgi szablyok is, amelyek a
hatalmi gak megosztst ugyan nem srtik, de bizonyos tisztsgek prhuzamos betltse az llamhatalom normlis mkdst elneheztheti.
Az 1920-as alkotmny kapcsn is megemltettk, hogy ezen utbbinak
mintapldja, amikor a kt kamars parlamenttel br llamok alkotmnya
megtiltja, hogy valaki egyidejleg mindkt kamarsban tevkenykedjen.1628
Ez a hatalmi gak megosztst nem srten, de mgsem engedik meg, s
tegyk hozz jogosan. Az 1934-es alkotmny szintn tartalmazott ehhez
hasonl rendelkezst. A ngy elkszt szervben mindenki csak egynek
lehetett tagja.1629 Az elkszt szervek s a dntshoz szerv (Szvetsgi
Gyls) tagsga kztt nem volt sszefrhetetlensg, hiszen amint korbban mr megtrgyaltuk [ld. 246.], azt az elkszt szerveknek sajt tagjai
kzl kellett deleglni.1630 Itt szksgszer tfeds volt a testletek kztt.
A hatalmi gak megosztsbl keletkez sszefrhetetlensgnl a
megszokott szablyok kz sorolhat, hogy a Szvetsgi Elnk nem lehetett a trvnyhozs tagja,1631 s ugyanez vonatkozott a Szmvevszk

1626

VG 1934. 21. (1) bekezds 2. pont Froehlich (1937) i. m. 152. Adamovich


(1935) i. m. 91., 93.
1627 Walter i. m. (1972a) i. m. 268271.; Adamovich (1927) i. m. 170171.
1628 B-VG 1920. 59. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 170.
1629 B-VG 1934 72. cikkely (1) bekezds.
1630 B-VG 1934. 50. cikkely (1) bekezds; Putschek i. m. 182. Froehlich (1937) i.
m. 114. Voegelin i. m. 233.; Brauneder (2001a) i. m. 240.
1631 B-VG 1934 74. cikkely (1) cikkely.

349

elnkre is.1632 Mindezzel az 1920-as alkotmny kapcsn is tallkoztunk.1633 [Ld. 79.]


Szintn az 1920-as alkotmnynl rintettk, hogy a trvnyhoz s
a vgrehajt hatalomban prhuzamosan nem lehet tisztsget viselni. A
legtbb llam alkotmnya azonban a kormny tagjaival kapcsolatban
kompromisszumot tesz, s a parlamenti kpviselsggel nem llapt meg
sszefrhetetlensget. Szvetsgi szinten ezt az 1920-as alkotmny sem
tette meg, persze a tagllami alkotmnyok sajt llamhatalmi szerveikre llapthattak meg ilyen szablyokat. Lthattuk, hogy Salzburg1634 s
Karintia1635 sajt kormnynak tagjaira llaptott meg ilyen jelleg sszefrhetetlensgi szablyokat. [Ld. 79.] Az 1934-es alkotmny viszont
eldjnl szigorbb szablyokat tartalmazott, amely rszben a tagllamokra is kiterjedt. Nem zrta ki, hogy a kormny tagjai (a szvetsgi s
a tagllami kormnyokat egyarnt belertve) a szvetsgi trvnyhoz
szervek valamelyiknek is tagjai legyenek, de a kormnytagsguk alatt a
trvnyhozsbeli jogostvnyaik szneteltek.1636 Vagyis prhuzamosan a
kt funkci elltst nem engedte meg.
Az 1920-as alkotmnyban a kzszolglatban ll szemlyekre is elg
megenged sszefrhetetlensgi szablyok vonatkoztak. A kztisztviselk s a brk lehettek parlamenti kpviselk, s mindez kifejezetten vonatkozott a fegyveres erk tagjaira is.1637 Az alkotmnynovellk ksbb
az Alkotmnybrsgnl,1638 a Kzigazgatsi Brsgnl1639 s a Legfelsbb Brsgnl1640 llaptottak meg sszefrhetetlensgi szablyokat.
[Ld. 79.] Az 1934-es alkotmny ehhez szinte teljesen igazodott. Az igazsgszolgltatsrl szl fejezetben a brkra generlisan nem mondott ki
1632 B-VG 1934 150. cikkely (3) bekezds.
1633 B-VG 1920. 61. cikkely; B-VG 1920. 122. cikkely (4) bekezds; Adamovich
(1927) i. m. 170.
1634 Adamovich (1927) i. m. 170.
1635 L-VG Kt 1924. 34. (1) bekezds; L-VG Kt 1930. 33. cikkely (1) bekezds;
Adamovich (1927) i. m. 170.
1636 Adamovich (1935) i. m. 102.
1637 B-VG 1920. 59. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 170.
1638 B-VG 1929. 147. cikkely (4)-(5) bekezds; Adamovich (1932) i. m. 161.; Walter
i. m. (1972a) i. m. 712.
1639 B-VG 1929. 134. cikkely (4)-(5) bekezds.
1640 B-VG 1920. 92. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1932) i. m. 161.; Walter i.
m. (1972a) i. m. 269.

350

sszefrhetetlensget, hanem csak a rendes brsgi szervezet cscsn


ll Legfelsbb Brsg1641 s Szvetsgi Brsg tagjaira.1642 A Szvetsgi Brsg ugyanis sszevonva ltta el a kt kzjogi brsg feladatait.1643
[Ld. 278.] gy viszont az alsbb fok brsgoknl mkd brk kinevezhetek voltak a trvnyhozs valamely testletbe is.
Az 1934-es alkotmny a fegyveres erk s a rendfenntart szervek ktelkbe tartoz szemlyekkel is szigorbb volt, azok csak az llamtancs
tagjai lehettek,1644 mg amint nem rg emltetem, az 1920-as alkotmny
semmilyen korltozst nem tartalmazott.1645
Gazdasgi sszefrhetetlensgre vonatkoz szablyokkal az 1934-es
alkotmnyban nem tallkozunk, amely nem is mondhat vletlennek.
A szabad mandtum korltozsa s mentelmi jog hinya ugyanis eleve
cskkentette a trvnyhozs tagjainak immunitst. gy a kormnyzatnak eleve lehetett befolysa a trvnyhozs tagjaira, nem knyszerlt
arra, hogy jl fizet llami megbzsokkal prblja a kpviselk kegyeit
megszerezni.

IV. A szvetsgi kzigazgats szervezete s mkdse


254. A kzigazgats szervezeti felptse. A kzigazgats szervezeti
felptsben az 1920-as alkotmnyhoz kpest nem trtnt jelents vltozs, azt a szvetsg s a tagllamok kztt tovbbra is megosztottk.
A kzponti vgrehajt (kzigazgatsi) hatalmat a Szvetsgi Elnk s a
Szvetsgi Kormny,1646 a tagllami vgrehajt hatalmat pedig a tagllami kormny (a tartomnyfnk s a tancsosok), valamint nekik alrendelt krzetfnkk gyakoroltk.1647 [Ld. 288., 292. ]
A hatskrk tekintetben azonban mr tallunk vltozst, a tagllami
autonmia jelents korltozsa ugyanis a kzigazgats tern is megjelent.
A tartomnyfnknek a szvetsgi kzigazgatstl val fggsge lnye1641 B-VG 1934. 107. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1932) i. m. 102.
1642 B-VG 1934 177. cikkely (4) cikkely Adamovich (1935) i. m. 102.
1643 B-VG 1934. 132. cikkely.
1644 B-VG 1934 72. cikkely (2) bekezds Adamovich (1935) i. m. 102.
1645 B-VG 1920. 59. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 170.
1646 B-VG 1934. tdik Frsz, Els Fejezet.
1647 B-VG 1934. Hetedik Frsz.

351

gesen ersebb volt, mint 1920 s 1934 kztt. Errl a problmrl rszletesebben a tagllamok jogllsa kapcsn fogok szlni. [Ld. 288.] Jelen
fejezetben a szvetsgi kzigazgats szerveit tekintjk t.
255. A szvetsgi kzigazgats szervei teht a Szvetsgi Elnk s a
Szvetsgi Kormny, illetleg ezen utbbinak tagjai, a Szvetsgi Kancellr s a szvetsgi miniszterek maradtak.1648 Abban sem trtnt vltozs, hogy a szvetsgi kzigazgats ltalnos gyakorlja a kormny
(a miniszterek),1649 ami annyit jelentett, hogy az elnk hatskrbe csak
azon feladatok tartoztak, amit az alkotmny, illetleg a trvnyek ttelesen oda soroltak.1650 Ez a kormny tekintetben lnyegben egy negatv
hatskri megllaptst jelentett, vagyis minden vgrehajtsi jogostvny,
ami ttelesen nincs az elnkhz sorolva, a Szvetsgi Kormny (a szvetsgi miniszterek) hatskrbe tartozott. Vagyis az 1920-as alkotmny
kapcsn megbeszlt maradk elv modellje1651 itt is rvnyeslt. [Ld.
111.]
A kormny mkdsi modelljt (kollegilis, szaktrck nllsga stb.)
ksbb fogjuk rszletesebben rinteni. [Ld. 272.]
Ez a rendszer a szvetsgi kzigazgatsban elvileg a kormnynak biztostott fontosabb szerepet, de a ksbb trgyaland, a kormnyalaktsra
s a miniszteri felelssgre vonatkoz szablyok a Szvetsgi Elnk mgttes befolyst nveltk. [Ld. 273.] A kzigazgats legfelsbb szerve
igazbl a Szvetsgi Elnk volt.1652
256. A Szvetsgi Elnk vlasztsra felmerlt alternatvk. Az alkotmny szvegtervezetinek elksztse sorn az llamf vlasztsra
nem volt letisztult koncepci, ezrt a tteles szablyozs ttekintse eltt
rdemes felidzni milyen alternatvk merltek fel. Ez azrt lnyeges,
mert a Szvetsgi Elnk volt az autokrata kormnyzs kulcsfigurja.
nevezete ki a tnyleges felelssggel csak neki tartoz Szvetsgi Kormnyt [ld. 273.], de a trvnyhozs tagjait is.1653 [Ld. 241244.] Az
1648 B-VG 1934. tdik Frsz, Els Fejezet.
1649 B-VG 1934. 81. cikkely (1) bekezds.
1650 Adamovich (1935) i. m. 118., 125.
1651 Sri (2007a) i. m. 425.
1652 Adamovich (1935) i. m. 118.
1653 llamtancs tagjainak kinevezse: B-VG 1934. 46. cikkely (1) bekezds. Szvetsgi Kulturlis Tancs tagjainak kinevezse: VG 1934. 21. (1) bekezds

352

autokrata kormnyzs csak gy volt fenntarthat, ha a Szvetsgi Elnk


vlasztsa megfelelen kezelhet. A minisztertancsi lseken t, egymstl tbb esetben lnyegesen klnbz alternatva is felvetdtt.
A Szvetsgi Elnk vlasztsnak krdse mr az alkotmny els
mrcius 12-i trgyalsa folyamn napirendre kerlt. Kt alternatva
kerlt szba: a lakossg ltali kzvetlen, illetleg a kzsgek ln ll
polgrmesterek ltali vlaszts.1654 Az els lesebb vita aztn a Szvetsgi Kormny (minisztertancs) 1934. mrcius 28-i lsn alakult ki,
ahol tbb kormnytag a kzvetlen vlaszts mellett rvelt,1655 Engelbert
Dollfuss viszont a polgrmesterek ltali vlaszts mellett llt ki.1656 Tartott ugyanis attl, hogy egy npszavazs ellenrizhetetlen folyamatokat
indthat el.1657 Kompromisszumknt viszont egy harmadik, a kibvtett
Szvetsgi Gyls ltali vlasztst rgztettk a tervezetben.1658
A problma kiforratlansgt mutatja azonban, hogy a mrcius msodik felben, az emltett vita folyamn kszlt szvegvltozatban mg bels ellentmonds is felfedezhet. A kibvtett Szvetsgi Gylsrl [ld.
247.] szl rsz a testlet hatskrbe sorolja az llamf vlasztst,1659
2. pont. Szvetsgi Gazdasgi Tancs tagjainak kinevezse: VG 1934. 21.
(1) bekezds 2. pont. Tagllamok Tancsnak (tartomnyfnkk) kinevezse:
B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds.
1654 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 126.
1655 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 173.
1656 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 173174.
1657 Dollfuss, miutn javaslata ellenre tbb kormnytag ragaszkodott a lakossg
ltali vlasztshoz, rdekes rvet hozott fel ellene. A kialakult helyzetben
ugyanis ez lehetsget nyjtana arra, hogy a szocildemokratk, vagy a ncik
megszerezzk az elnki tisztsget, ami llspontja szerint nem lenne kvnatos. [Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 174.] Ezutn alakult ki azon llspont, hogy utaljk azt a kibvtett Szvetsgi Gyls hatskrbe.
1658 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 174.
1659 A pontos szveg szerint: Az llamtancs, a Szvetsgi Kulturlis Tancs, a
Szvetsgi Gazdasgi Tancs, valamint a Tagllamok Tancsa, mint kibvtett
Szvetsgi Gyls, a Szvetsgi Elnk megvlasztsa s felesketse [] cljbl a Szvetsgi Gyls szkhelyn egyttes nyilvnos lsre gylik ssze.
[Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 236. (az alkotmnytervezet szvegnek 51. cikkelye)] A vlaszts cljra trtn sszelst nem rtelmezhetjk
msknt, mint, hogy a Szvetsgi Elnkt a kibvtett Szvetsgi Gyls vlasztja. Az alkotmny vgleges szvegben ugyanis ez a rsz mr gy szerepel, hogy a kibvtett Szvetsgi Gyls a jelltllts cljbl l ssze [B-VG
1934 52. cikkely], ami vilgosan elklnl az elz rendelkezstl.

353

a Szvetsgi Elnkrl szl rsznl viszont az t vlaszt testletknt a


Szvetsgi Gyls [ld. 246.] volt megjellve.1660
prilis kzepre ezt a hibt kikszbltk, mert a Szvetsgi Elnkrl szl fejezethez is a kibvtett Szvetsgi Gylst iktattk be.1661 Az
alkotmny egyes rszeihez azonban egy tervezeten bell is ksztettek
szvegvarinsokat, amely a Szvetsgi Elnk vlasztsa kapcsn is megtrtnt. Ennl az prilis kzepn trgyalt szvegvltozatnl fellelhet egy
D mellklet is, amelyben mr a kzsgek polgrmestereibl ll testlet van megjellve az llamft vlaszt szervknt.1662
Ez annak tudhat be, hogy a krdskr az prilis 14-i kormnylsen
ismtelten napirendre kerlt, s a kancellr lesen felszlalt a kibvtett
Szvetsgi Gyls ltali vlaszts ellen.1663 Aztn hosszas vita s sok felvetett verzi utn1664 vgl a kancellr llspontja, a polgrmesterek ltali
vlaszts kerlt eltrbe.1665
A fentebb emltetteken tl az llamf vlasztsi szablyaira mg kt msik verzi is felmerlt. Felvetdtt, hogy a Szvetsgi Elnkt az llamtancs [ld. 241.] vlassza,1666 illetleg az is, hogy az llamtancs ltal lltott
hrom jellt kzl a lakossg. Ezen utbbit azonban nem szmtom kln
elkpzelsnek, mert a kzvetlen elnkvlaszts mr meg volt emltve, itt
csak a jells szablyaiban volt eltrs. Emellett volt olyan javaslat is, hogy
azt egy kln vlasztsi kollgium hatskrbe utaljk.1667 Magnak a vlasztsi kollgiumnak az sszettelt azonban nem rszleteztk.
1660
1661
1662
1663
1664

Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 241. [70. cikkely (1) bekezdse]


Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 503. [72. cikkely (1) bekezdse]
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 528. [72. cikkely (1) bekezdse]
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 436.
Felvetdtt, hogy a polgrmesterek hovatartozsra sincs abszolt garancia,
teht ez sem zrja ki azt a veszlyt, hogy a szocildemokratk, vagy a ncik
megszerzik az elnki tisztsget. Ugyanakkor a lakossg ltali vlaszts sem
jelenthet problmt, ha a jelltlltst a trvnyhozs valamely szervre bzzk. [Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 436437.] Persze a kancellrnak
a polgrmesterek ltali vlasztsra vonatkoz javaslatra, mr a mrcius 28-i
kormnylsen felvetdtt, hogy akkor a polgrmesteri tisztsgek betltsre
vonatkoz szablyokat is alaposan t kell gondolni, [Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 173.] s errl az prilis 14-i lsen sz is volt.
1665 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 455.
1666 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 241. [a 72. cikkely (1) bekezdshez
kapcsolt lbjegyzet]
1667 Uo.

354

257. A Szvetsgi Elnk vlasztsnak az alkotmnyba beiktatott


szablyai. Az alaptrvnybe vgl a kancellr ltal tmogatott vltozat
kerlt be, gy az 1934-es alkotmny az llamf vlasztsi rendjben alapvet vltozsokat hozott. Mint lthattuk, ez 1920 utn a kibvtett Szvetsgi Gyls hatskrbe tartozott [ld. 113.], az 1929-es alkotmnynovella
pedig a lakossg ltali kzvetlen elnkvlasztst vezetett be. [Ld. 114.]
1934 utn a kibvtett Szvetsgi Gyls hatskrbe a jelltllts
tartozott, amelynek keretben ktelezen hrom jelltet kellett lltani.
Mellette a teleplsek (kzsgek) polgrmestereibl egy vlasztsi testletet alaktottak, amely az emltett hrom jellt kzl megvlasztotta
a Szvetsgi Elnkt.1668
A vlasztst egy fordulban ejtettk meg. A Szvetsgi Elnk tisztt
az a szemly nyerte el, aki a vlasztsi testletben a legtbb szavazatot
megszerezte,1669 ami elvileg relatv tbbsg is lehetett.
Az j alkotmny a trvnyhoz szervek sszettelt is megvltoztatta,
gy a jelltllt kibvtett Szvetsgi Gyls sem volt azonos az 1920as alkotmnyban ugyanezen nv alatt szerepl testlettel. [Ld. 108.,
247.] Mg rdekesebb problma azonban a polgrmesterek vlasztsa
[ld. 293.], amely krds a Szvetsgi Elnk vlasztsa krli vitkban
is tbbszr felmerlt. A helyi nkormnyzatok nllsga ugyanis korltozott volt, amely klnsen rzdtt a polgrmesteri tisztsgek betltsn. Ugyan a kzsgek kpviseltestlete vlasztotta ket, de hivatalba
lpsk a krzetfnk jvhagyshoz volt ktve,1670 ezen utbbiak pedig
csak a Szvetsgi Kancellr jvhagysval nyerhettk el hivatalukat.1671
Radsul ezek a jvhagysok brmikor szabadon visszavonhatk voltak, gy a krzetfnkkn keresztl a kancellr a mr beiktatott polgrmestereket is brmikor elmozdthatta.1672 [Ld. 293.]
Vgezetl meg kell emlteni, hogy az alkotmny ngy ves fennllta
alatt ezen elrsok alapjn nem kerlt sor elnkvlasztsra. Az llamf vlasztsnak szablyait az 1929-es alkotmnynovella is megvltoztatta, de a folyamatos tmeneti szablyokkal az 1928-ban megvlasztott
Wilhelm Miklas elnkt hivatalban tartottk, anlkl, hogy kirtk vol1668 B-VG 1934. 73. cikkely (1) bekezds Froehlich (1937) i. m. 146. Adamovich
(1935) i. m. 118. Voegelin i. m. 204.
1669 B-VG 1934. 73. cikkely (3) bekezds; Adamovich (1935) i. m. 119.
1670 B-VG 1934. 130. cikkely (1)-(2) bekezds.
1671 B-VG 115. cikkely (6) bekezds Adamovich (1935) i. m. 142.
1672 B-VG 115. cikkely (6) bekezds; 130. cikkely (2) bekezds.

355

na a lakossg ltali kzvetlen elnkvlasztst.1673 [Ld. 114.] Az 1934-es


alkotmny hatlybalpse utn szintn tmeneti szablyokat llaptottak
meg,1674 amelynek lejrtig a regnl Szvetsgi Elnk jabb vlaszts nlkl hivatalban maradt. Ez az tmeneti helyzet az 1938. mrciusi Anschlussig fennmaradt, az 1934-es alkotmny pedig ezzel megsznt ltezni.
258. A vlaszthatsg felttelei. Az alkotmny az elnki tisztsg elnyersre vonatkozan egyetlen1675 feltteleknt a 35. letv betltst
jellte meg.1676 Ezen kvl az alaptrvny egy msik rszben1677 tallhatunk mg egy minden kzhivatalt visel szemlyre gy a Szvetsgi
Elnkre is vonatkoz felttelt, amely a szvetsgi llampolgrsg meglte volt.1678
Meg kell emlteni, hogy az j alaptrvnybl kt, az 1920-as alkotmnyban szerepl [ld. 115.] felttelt kihagytak. Az egyik a passzv
parlamenti vlasztjog volt, vagyis 1920-ban az elnkk vlaszthatsg
kapcsn megszabott felttelek a parlamenti vlasztjoghoz kapcsolt kiegszt felttelek voltak. Az 1934-es alkotmny azonban a trvnyhoz
1673 Az els kzvetlen vlasztsra 1931 szn kellett volna sort kerteni, de a gazdasgi vilgvlsg miatt instabill vlt politikai helyzetben a szocildemokratk s a keresztnyszocialistk konszenzusra jutottak abban, hogy ezt el kell
halasztani. Egy egyszeri esetre sznt alkotmnymdostssal [BGBl 1931/303.]
az elnkvlaszts jogt visszautaltk az alkotmnynovella eltt erre jogosult
kibvtett Szvetsgi Gylshez [ld. 113.], amely meg is vlasztotta az elnkt. [Adamovich (1932) i. m. 180.]
1674 Az alkotmnyhoz fztt hatlyba lptet trvny szerint a Szvetsgi Kulturlis Tancs s a Szvetsgi Gazdasgi Tancs tagjait ideiglenesen a Szvetsgi
Elnk nevezete ki. [VG 1934. 21. (1) bekezds] Az j elnk megvlasztst
azon idre elhalasztottk, amg a trvnyhozs emltett kt testlete a rendes eljrs szerint fel nem ll. Addig az alkotmny hatlybalpsekor regnl
Szvetsgi Elnk megbzatsi ideje meghosszabbodott. [VG 1934. 21. (1)
bekezds] Ez az ideiglenes llapot azonban 1938-ig fennmaradt.
1675 Az alkotmny kezdeti szvegvltozatban mg szerepelt, hogy csak olyan
szemly vlaszthat llamfv, aki a Szvetsgi Kulturlis s a Szvetsgi
Gazdasgi Tancs tagja lehet [Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 241. 70.
cikkely (2) bekezds], de ezt a rendelkezst ksbb elhagytk. Ez azonban
rthet, mert a kt testletbe val bejutsnak is csak letkori hatr volt felttelknt megszabva [ld. 242243.], gy ez semmilyen egyb felttelt nem jelentett
volna.
1676 B-VG 1934. 73. cikkely (2) bekezds Froehlich (1937) i. m. 146.
1677 B-VG 1934. 16. cikkely (3) bekezds.
1678 Adamovich (1935) i. m. 118.

356

testletet nem a polgri llamban megszokott vlasztsok tjn hozta ltre [ld. 241244.], gy a passzv parlamenti vlasztjog felttelknt val
megjellse eleve nehzkes lett volna. A msik elhagyott felttel (korltozs) az egykori uralkodcsald kizrsa volt,1679 az j alaptrvny szerint akr a Habsburg-Lotharingiai Hz tagjai is llamfv vlaszthatak
voltak. Ezen utbbi korltozs elhagysa nyilvnvalan nem alkotmnytechnikai, hanem politikai mrlegels krdse volt.
259. A Szvetsgi Elnk megbzatsi ideje s jravlaszthatsga.
Ausztriban az egyes alkotmnyreformokkal a szvetsgi llamf megbzatsi idejt folyamatosan nveltk. Lthattuk, hogy az 1920-as alkotmny
szerint ez ngy vre szlt, amelyet az 1929-es alkotmnynovella hat vre
nvelt. [Ld. 116.] A vlasztsi ciklus idtartamt az 1934-es alkotmnyban tovbb nveltk, a Szvetsgi Elnk megbzatsa ht vre szlt.1680
Az 1920-as alkotmny kapcsn azt is megtrgyaltuk [ld. 116.], hogy
a mandtum idtartama mellett az jravlaszthatsg is fontos krds.
A kztrsasgi idszak korbbi szablyai szerint a Szvetsgi Elnk egy
alkalommal volt jravlaszthat. Az 1929-es novella meghosszabbtotta
az elnk megbzatsi idejt, de az jravlaszthatsg szablyait nem vltoztatta meg, arra tovbbra is egy alkalommal nylott md. [Ld. 116.] Az
1934-es alkotmny ebben is vltozst hozott, ugyanis szmbeli meghatrozs nlkl az jravlaszts megengedett rendelkezst tartalmazta.1681
Eszerint az llamf akrhnyszor jravlaszthat volt.1682
260. A Szvetsgi Elnk helyettestse. A Szvetsgi Elnk helyettestsi rendjben minden vita nlkl temeltk az 1920-as alkotmnyban

1679 Adamovich (1935) i. m. 118.


1680 B-VG 1934. 73. cikkely (5) bekezds Froehlich (1937) i. m. 146. Merkl
(1935) i. m. 84. Adamovich (1935) i. m. 119. Voegelin i. m. 190. A megbzatsi idrl komolyabb diszkusszik nem alakultak ki, az mr az alkotmny
mrcius vgi szvegvltozatban [ld. 226.] is ht v volt. [Minisztertancsi
jegyzknyv 6. ktet 241. 70. cikkely (3) bekezds]
1681 B-VG 1934. 73. cikkely (5) bekezds.
1682 Froehlich (1937) i. m. 146. Adamovich (1935) i. m. 119. Az jravlaszthatsg
krdsben a megbzatsi idhz hasonlan komolyabb diszkusszik nem
alakultak ki, az mr az alkotmny mrcius vgi szvegvltozatban [ld. 226.]
is gy szerepelt. [Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 241. 70. cikkely (3)
bekezds]

357

megllaptott szablyt.1683 [Ld. 117.] Eszerint az llamf akadlyoztatsa esetn funkciit a Szvetsgi Kancellr vette t, a tarts akadlyoztats pedig a mandtum megsznst s j elnk vlasztst vonta maga
utn.1684 Az akadlyoztats fogalmt azonban most sem pontostottk.
[Ld. 117.]
261. A Szvetsgi Elnk hatskrrl ltalban. A korbbiakban emltettem, hogy az 1920-as alkotmnyhoz hasonlan1685 [ld. 111.] a kzigazgats legfelsbb szervei a Szvetsgi Elnk s Szvetsgi Kormny
(szvetsgi miniszterek) voltak, vagyis az llamf is a kzigazgats rsze
volt.1686 A kzponti kzigazgats ltalban a kormny tevkenysgi krbe tartozott, a Szvetsgi Elnk az 1920-ban fellltott konstrukcit
megtartva1687 [ld. 111.] csak azon feladatokat ltta el, amelyeket az alkotmny ttelesen a hatskrbe utalt.1688 Ugyangy llt a maradk elv
rendszernek rvnyeslse,1689 mint azt korbban mr megbeszltk. [Ld.
111., 255.] gy a Szvetsgi Kormny hatskre ttelesen nem, csak pldlzva hatrozhat meg. Hiszen minden kzponti kzigazgatsi hatskr
hozz tartozott, ami ttelesen nem volt a Szvetsgi Elnkhz utalva.
Sz lesz azonban mg arrl is, hogy az elnk s a kormny kztti fggelmi viszonybl ereden1690 [ld. 273.], az elnknek lehetett befolysa a
kormny hatskrbe tartoz gyekre is. A hatskrk tteles elemzsnl azonban elssorban a Szvetsgi Elnkt kell vizsglni, hiszen az
emltett okok miatt ott llapthatak meg pontos hatskrk.
262. A Szvetsgi Elnk klgyi s a tagllamokkal kapcsolatos
jogai. A klgyi felsgjogokra vonatkoz korbbi jogostvnyait1691 [ld.
1683 Az alkotmny els megmaradt (mrcius vgi) szvegvltozatban [ld. 226.] mr
ez a megolds szerepel [Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 241. 74. cikkely],
s a minisztertancsi vita folyamn semmilyen hozzszls nem trtnt, azt vltozatlan formban elfogadtk. [Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 175.]
1684 B-VG 1934. 77. cikkely (1)-(2) bekezds Adamovich (1935) i. m. 119.
1685 B-VG 1920. tdik Frsz, Els Fejezet, A. pont.
1686 B-VG 1934. tdik Frsz, Els Fejezet, A. pont.
1687 Adamovich (1927) i. m. 190. Zeller (2007) i. m. 142.
1688 Adamovich (1935) i. m. 118.
1689 Sri (2007a) i. m. 425.
1690 Merkl (1935) i. m. 84. Voegelin i. m. 192193.
1691 B-VG 1920. 65. cikkely (1) bekezds.

358

124.] az 1929-es alkotmnynovella sem rintette, s az arra vonatkoz


hatskrket az 1934-es alkotmny is sz szerint megismtelte.1692
A tagllamokkal szembeni jogostvnyai viszont bvltek. Ez nem vonatkozott a tagllami orszggylsek feloszlatsra, amely az 1920-as
alkotmnyhoz hasonlan alakult. Az llamf a szvetsgi trvnyhozs bizonyos szerveinek hozzjrulsa mellett ugyangy jogosult volt
feloszlatni a tagllami orszggylseket, mint korbban.1693 [Ld. 125.,
177.] Ennek rszletes szablyairl majd a tagllamok llamszervezete
kapcsn fogok szlni. [Ld. 285.] A tartomnyfnki tisztsgek betltse kapcsn azonban mr jelentsebb vltozs llt el. Ezeket korbban
minden tagllamban annak orszggylse vlasztotta, a Szvetsgi Elnk eltt csak eskt tettek. [Ld. 182.] Az 1934-es alkotmny szerint viszont az rintett orszggyls csak hrom jelltet llthatott, akik kzl a
Szvetsgi Elnk nevezte ki a tartomnyfnkt.1694 [Ld. 288.] gy eskt
termszetesen tovbbra is az elnk eltt tettek.
263. A Szvetsgi Elnk trvnyhozsban trtn kzremkdse.
Ebben a krdskrben az 1920-as alkotmnyhoz kpest jelentsebb vltozsokat tallunk. Korbban mr sz volt arrl, hogy a trvnyhoz szervek
tagjainak megbzsban az llamfnek jelents szerepe volt. Az llamtancs tagjait a Szvetsgi Kancellr ellenjegyzse mellett a Szvetsgi
Elnk nevezte ki1695 [ld. 241.], s tmenetileg a trvnyhozs kt msik
testletnek, a Szvetsgi Kulturlis Tancsnak s a Szvetsgi Gazdasgi Tancsnak a tagjai is gy nyertk megbzatsukat.1696 [Ld. 242243.]
A Szvetsgi Elnk ezen kt utbbi testletnek a feloszlatsra is jogosult
volt.1697 [Ld. 242243.] Vgl meg kell emlteni, hogy kzvetett mdon a Tagllamok Tancsnak tagjait is nevezte ki. Br ott hivatalbl
a tartomnyfnkk s a tagllami kormny tagjai kzl a pnzgyi tancsosok jelentek meg [ld. 244.], de mint a ksbbiekben ltni fogjuk,
a tartomnyfnkk a Szvetsgi Elnktl, a tagllami kormny tagjai
pedig a tartomnyfnktl nyertk megbzatsukat. [Ld. 288.]
1692 B-VG 1934. 78. cikkely (1) bekezds Froehlich (1937) i. m. 149.
1693 Adamovich (1935) i. m. 120.
1694 B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds Adamovich (1935) i. m. 120.
1695 B-VG 1934. 46. cikkely (1)-(2) bekezds.
1696 VG 1934. 21. (1) bekezds 2. pont.
1697 B-VG 1934. 55. cikkely (2) bekezds.

359

Szintn a trvnyhozs mkdsre vonatkoz joga volt az llamfnek, hogy az llamtancsnak nem csak a tagjait, hanem az elnkt s kt
alelnkt is nevezte ki.1698 [Ld. 248.]
A trvnyhozsban val kzremkdsnek egy igen jelents pontja
volt a kivteles rendelet (Notverordnung) kibocstsra vonatkoz joga,1699 amelyet rszletesen a trvnyhozsi eljrs krben fogunk trgyalni. [Ld. 301.] Annyit azonban mr itt rdemes hozztenni, hogy ez a
kompetencija lnyegesen ersebb volt, mint az 1929-es alkotmnynovella ltal biztostott rendeletalkotsi jogkr. [Ld. 130.]
A szvetsgi trvnyek hitelestsben s kihirdetsben az 1920-as alkotmnyhoz kpest nem trtnt vltozs, az llamf hitelestett,1700 s a Szvetsgi
Kancellr intzkedett a kihirdetsrl.1701 A kihirdets pedig ugyangy, mint
1920-as alkotmny szerint [ld. 219.], a Szvetsgi Kancellr feladata volt.
264. A kegyelmezsi jogkr. A kegyelmezsi jogkr terletn szintn
jelents vltozst tallhatunk. Az 1920-as alkotmny kapcsn rintettk,
hogy az llamft szinte minden llamban megilleti a kegyelmezsi jog,
mgpedig az elterjedt gyakorlat szerint az egyni kegyelmezs joga. A
kzkegyelem (amnesztia) gyakorlsa ltalban a trvnyhozs hatskrbe tartozik. Ez 1920 utn Ausztriban is gy volt. [Ld. 128.] Az 1934-es
alkotmny azonban az egyni kegyelem mellett a kzkegyelem gyakorlsnak jogt is a Szvetsgi Elnk hatskrbe utalta.1702
Ehhez a rendelkezshez is hozz kell azonban fzni, hogy a kzkegyelem gyakorlsnak az llamfre trtn truhzsa nem sorolhat azon
elemek kz, amelyek a demokratikus kormnyzat torzulst okoztk
volna. Nem gyakori ugyan, de ms llamokban is tallkozhatunk ilyen
hatskri megosztssal. A korabeli Magyarorszgon,1703 vagy Csehszlovkiban1704 szintn az llamf gyakorolta a kzkegyelem jogt.
A Szvetsgi Elnk kegyelmezsi jogt az alkotmnyozk egybknt is
preczen tgondoltk, tbbek kztt nem feledkeztek meg a miniszterek
1698 B-VG 1934. 56. cikkely (1) bekezds.
1699 B-VG 1934. 148. cikkely.
1700 B-VG 1934. 66. cikkely (1) bekezds.
1701 B-VG 1934. 67. cikkely (1) bekezds Adamovich (1935) i. m. 120121.
1702 B-VG 1934. 78. cikkely (2) bekezds c-d. pont Froehlich (1937) i. m. 151.
Merkl (1935) i. m. 84. Adamovich (1935) i. m. 126. Voegelin i. m. 190.
1703 1920:XVII. tc. 3.
1704 Csehszlovkia 1920. 103. Adamovich (1929) i. m. 139.

360

jogi felelssgnek problmjrl sem. Amennyiben valamely minisztert


jogsrt eljrsa miatt a trvnyhozs vd al helyezett s a Szvetsgi
Brsg eltlte, az rintett miniszternek csak a vd al helyez testlet
hozzjrulsval adhatott kegyelmet.1705 Ha az llamf ebben az esetben
szabad kegyelmezsi jogot kap, akkor ki tudja resteni a miniszterek alkotmnyjogi felelssgt, hiszen az ellenjegyzett elnki intzkedsekrt
az ellenjegyz miniszter vllalta a felelssget. [lsd. 141.]
265. A Szvetsgi Elnk kinevezsei jogkrt mr az 1929-es alkotmnynovella is kiterjesztette, az 1934-es alkotmny pedig mg tovbb
erstette. Az 1929-es alkotmnynovellnak jelents intzkedse volt,
amellyel a Szvetsgi Kancellr kinevezst az addigi parlament ltali
vlasztst [ld. 136.] mdostva az llamf hatskrbe utalta [ld. 137.],
mgpedig gy, hogy elterjesztshez sem volt ktve.1706 Ez 1934 utn is
gy maradt.1707 [Ld. 273.] Az Alkotmnybrsg s a Kzigazgatsi Brsg helyre lp Szvetsgi Brsg tagjait is az llamf nevezte ki,1708
mgpedig ugyangy meghatrozott szervek elterjesztsre, mint az 1929es alkotmnynovella utn. [Ld. 161.] Errl rszletesebben a Szvetsgi
Brsgrl szl rsznl szlok. [Ld. 279.] Ezen kvl a Szmvevszk
elnkt is az llamf nevezte ki, s tovbbra is nla maradt a szvetsgi
kztisztviselk, a katonatisztek s a brk kinevezse.1709 [Ld. 127.]
Amiben bvlt az elnk kinevezsi jogkre, az trvnyhozs tagjaira
vonatkozott. Az llamtancs tagjait,1710 st vezet tisztsgviselit is (elnk elnkhelyettesek)1711 nevezte ki, s emellett ideiglenesen a Szvetsgi Kulturlis Tancs1712 s a Szvetsgi Gazdasgi Tancs1713 kinevezst
is a hatskrbe utaltk.1714 [Ld. 242243.] Az llamtancs kapcsn
pedig nemcsak a tagok, hanem a testlet elnke s kt alelnke is tle
1705 B-VG 1934. 173. cikkely (4) bekezds Adamovich (1935) i. m. 122. 258.
1706 Adamovich (1935) i. m. 121.
1707 Froehlich (1937) i. m. 160161.
1708 Adamovich (1935) i. m. 121.; Froehlich (1937) i. m. 151.
1709 Adamovich (1935) i. m. 121.
1710 Froehlich (1937) i. m. 104105., 152. A damovich (1935) i. m. 89. Voegelin
i. m. 192.
1711 Voegelin i. m. 241. Froehlich (1937) i. m. 106.
1712 Froehlich (1937) i. m. 152. Adamovich (1935) i. m. 91. Voegelin i. m. 192.
1713 Adamovich (1935) i. m. 93. Voegelin i. m. 192.
1714 VG 1934. 21. (1) bekezds 2. pont.

361

nyerte a megbzatst. [Ld. 241., 248.] A tagllami autonmia felszmolsnak kvetkezmnyeknt pedig a tartomnyfnkk kinevezst is
hozz soroltk.1715 [Ld. 288.]
266. A fegyveres erk feletti fparancsnoksg. A Szvetsgi Elnk az
1929-es alkotmnynovellban megllaptottakhoz hasonlan [ld. 132.] a
fegyveres erk fparancsnoka volt.1716 Ezt a fparancsnoki jogkrt azonban
szintn az 1929-ben megllaptott szablyokat kvetve az alkotmny
megosztotta az illetkes szvetsgi miniszterrel.1717 gy megllapthatjuk,
hogy a fegyveres erk irnytsban az 1934-es alkotmny nem hozott
vltozst. Csak az llam katonai erejnek elnevezst vltoztatta meg, mg
1920 utn ezt Szvetsgi Hadernek (Bundesherr) nevezte, addig 1934
utn a Fegyveres Erk (Bewaffnete Macht) elnevezst hasznlta.
267. A Szvetsgi Elnk egyb jogkrei. Az 1920 ta l szablyokhoz hasonlan [ld. 126.] a Szvetsgi Elnk hatskrbe volt utalva az
Alkotmnybrsg helyre lp testlet (Szvetsgi Brsg Alkotmnygyi Tancsa) hatrozatainak vgrehajtsa.1718 Ennek elrsai szinte teljesen megegyeztek az 1929-es alkotmnynovellval kiegsztett korbbi
szablyokkal. [Ld. 126.]
Sajtos hatskre volt a Szvetsgi Elnknek, hogy a szvetsgi szervek rszre ideiglenesen a fvroson kvli szkhelyet jellhetett ki.1719
Ez azzal llt sszefggsben, hogy a feszlt belpolitikai viszonyok miatt
elfordulhatott, hogy egyes llamhatalmi szerveknek el kellett hagyniuk
a fvrost. ppen az alkotmny kibocstst megelz hnapokban volt
Bcsben egy kormnyellenes fegyveres felkels.
A Szvetsgi Elnk hatskrbe tartozott mg a szlk kezdemnyezse esetn a hzassgon kvl szletett (trvnytelen) gyermekek
trvnyestse is.1720

1715 Froehlich (1937) i. m. 153. Voegelin i. m. 199200.


1716 Froehlich (1937) i. m. 151.
1717 B-VG 1934. 96. cikkely.
1718 B-VG 1934. 176. cikkely (2) bekezds Adamovich (1935) i. m. 122.
1719 B-VG 1934. 6. cikkely (2) bekezds Adamovich (1935) i. m. 122.
1720 B-VG 1934. 78. cikkely (1) bekezds Froehlich (1937) i. m. 151. Adamovich
(1935) i. m. 122.

362

268. A miniszteri ellenjegyzs szablyozsban az j alkotmny nem


hozott magval vltozst az 1920 utni szablyokhoz kpest. [Ld. 141.]
A Szvetsgi Elnknek brmely intzkedse csak a Szvetsgi Kancellr, vagy az illetkes szvetsgi miniszter ellenjegyzsvel volt rvnyes,
amely ltal az ellenjegyz szemly a felelssget tvllalta.1721 Az ellenjegyzsi ktelezettsg all csak maga az alkotmny, vagy alkotmnyerej
trvny vehetett ki elnki intzkedseket.
Ennek a krdsnek a trgyalsnl azonban nem mellzhet annak
megemltse, hogy a miniszteri felelssget viszont az alkotmny korltozta. A Szvetsgi Kormny tagjai csak jogi felelssggel tartoztak,
politikaival nem. [Ld. 273.] gy az ellenjegyzssel tvllalt felelssg is
csak erre a korltozott krre vonatkozott.
269. A Szvetsgi Kormny elterjesztsi joga. A Szvetsgi Kormny
elterjesztsi jogra vonatkoz szablyok az 1929-es alkotmnynovellval revidelt rendszert kvettk. [Ld. 135.] A Szvetsgi Elnk dntsei
fszablyknt a Szvetsgi Kormny, vagy az ltala megbzott miniszter
elterjesztshez voltak ktve,1722 amely all azonban az alkotmny tett
kivteleket, illetleg alkotmnyerej trvny is tehetett ilyet.1723 Az 1929
eltti rendszertl ez abban klnbztt, hogy ott nem voltak kivtelek,
minden elnki intzkeds elterjesztshez volt ktve. [Ld. 134.]
270. A Szvetsgi Elnkre vonatkoz sszefrhetetlensgi szablyok.
Az sszefrhetetlensgi szablyok pontosabban voltak megllaptva, mint
az 1920-as alkotmnyban. Ott csak a trvnyhozsban betlttt tagsg
volt ttelesen kizrva, s emellett volt egy ltalnos tilalom, amely szerint
semmilyen ms foglakozst nem gyakorolhatott. [Ld. 123.] Az 1934-es
alkotmny azonban az llamft a trvnyhoz s a vgrehajt hatalmat
gyakorl szervekbl egyarnt ttelesen kizrta.1724 A vgrehajt hatalom
tekintetben nyilvnvalan a sajt hivatalt gyakorolhatta, ugyanakkor
ez a passzus a bri hatalom egyidej gyakorlsra is tilalmat lltott fel,
hiszen az osztrk alkotmny terminolgija szerint a vgrehajt hatalom
1721 B-VG 1934. 80. cikkely (2) bekezds Froehlich (1937) i. m. 155. Adamovich
(1935) i. m. 123.
1722 Froehlich (1937) i. m. 154155.
1723 B-VG 1934. 80. cikkely (1) bekezds Adamovich (1935) i. m. 122.
1724 B-VG 1934. 74. cikkely (1) bekezds Froehlich (1937) i. m. 147. Adamovich
(1935) i. m. 119.

363

a kzigazgatst s az igazsgszolgltatst egyarnt tfogta. [Ld. 65.] Az


1920-as alkotmnyban a bri hatalom gyakorlsbl val kizrst, csak
az egyb foglalkozsok tilalmt kimond szablybl tudtuk levezetni. Ezt
az sszefrhetetlensgi szablyt azonban, a hatalmi gak megosztsbl
ered sszefrhetetlensg rszletesebb szablyozsa mellett az 1934-es
alkotmny is tartalmazta.1725
271. A Szvetsgi Elnk felelssge. Az llamf felelssgi rendszerben jelents vltozsok kvetkeztek be. 1920 utn az alkotmny megsrtse esetn a trvnyhozs vd al helyezse alapjn az Alkotmnybrsg elmozdthatta hivatalbl (alkotmnyjogi felelssg). [Ld. 119.] Az
1929-es alkotmnynovella bvtette felelssgt, hiszen npszavazs ltal
indokls nlkl visszahvhat volt hivatalbl, vagyis a vlasztpolgrok
irnyban politikai felelssggel is tartozott. [Ld. 120.]
Az 1934-es alkotmny szerint azonban a Szvetsgi Elnk semmilyen
kzhatalmi dntsrt nem volt vd al helyezhet, s npszavazs ltal sem
volt visszahvhat, vagyis sem alkotmnyjogi, sem politikai felelssggel
nem tartozott.1726 Mindez jelents eltrst mutatott az 1920-as alkotmny
szablyaitl. Az llamf a trvnyhozs irnyban politikai felelssggel
sosem tartozik, ilyen felelssgi viszonya a kzponti kzigazgats msik fontos szervnek, a kormnynak van. A vlasztpolgrok irnyban
fennll politikai felelssg (npszavazs ltali visszahvs lehetsge)
sem tl gyakori, de nem plda nlkli. Az alkotmnyjogi felelssg meglte azonban minden kztrsasgi alkotmnynak jellemzje. Az 1934-es
alkotmny ltal bevezetett kzjogi feleltlensg csak a monarchikus alkotmnyokra jellemz. A 30-as vek msodik felben azonban tbb olyan
alkotmny szletett, ahol a vgrehajt hatalom felelssgt (ellenrzttsgt) jelentsen beszktettk. Ennek legjellegzetesebb eleme nem is az
llamf, hanem a kormny felelssgnek korltozsa volt, s az 1934-es
osztrk alkotmnyban ezen utbbi is megtrtnik [Ld. 273.].
A Szvetsgi Elnknek a nem hivatalos eljrsa kapcsn elkvetett
cselekmnyeire vonatkoz felelssge vltozatlan maradt. [Ld. 121.] Ha
valamely hatsg ilyen okbl eljrst akart ellene indtani azt a Szvetsgi Gylsnl (Bundestag) kellett kezdemnyeznie. Ha itt tmogatst kapott, akkor a Szvetsgi Kancellrnak haladktalanul ssze kellett hvnia
1725 B-VG 1934. 74. cikkely (1) bekezds Froehlich (1937) i. m. 147. Adamovich
(1935) i. m. 119.
1726 Merkl (1935) i. m. 85. Froehlich (1937) i. m. 148. Adamovich (1935) i. m. 124.

364

a kibvtett Szvetsgi Gyls lst.1727 A mentelmi jog felfggesztst


jelent hatsgi eljrs engedlyezse kapcsn az alkotmny itt sem tartalmazott arra vonatkoz specilis rendelkezst, hogy a hatrozatot az
rintett szerveknek milyen tbbsggel kell meghozni, gy a Szvetsgi
Gylsben (Bundestag) s a kibvtett Szvetsgi Gylsben is egyarnt
elegend volt az abszolt tbbsg1728 (50%+1 szavazat).
272. A Szvetsgi Kormny szervezete s mkdsi modellje. A Szvetsgi Kormny szervezeti felptsben az 1920 s 1934 kztti idszakhoz kpest nem trtnt vltozs, a testletet a kancellr, az alkancellr s a szvetsgi miniszterek alkottk. A miniszterek szmt s reszort
szerinti beosztst trvny tovbbra sem rgztette, mindezeket a Szvetsgi Elnk rendeletben llaptotta meg.1729
A mkdsi modellre vonatkozan a szaktrck nllsgn nyugv
rendszer br volt aki ezt az llspontot kpviselte1730 mr nem volt olymrtkben jellemz.1731 Korbban sz volt rla, hogy 1920 s 1929 kztt
a szaktrck nllsga szinte teljes volt. [Ld. 138.] Csak kivteles trvnyi felhatalmazsok alapjn szlettek az egyes miniszterekre ktelez
erej kormnydntsek (kollegilis rendszer), a kancellrnak pedig semmilyen befolysa nem volt a kormny sszettelre, s utastsokat sem
adhatott minisztereinek. Ezen utbbi lenne az n. monokratikus rendszer.
Az 1929-es alkotmnynovella ezen utbbi krdskrben mr hozott vltozst, hiszen a szvetsgi minisztereket az llamf a kancellr javaslatra
nevezte ki s mentette fel. [Ld. 137.] Azzal, hogy a kancellr javaslatra brmely miniszter elmozdthat volt hivatalbl, a monokratikus jellemzk is megjelentek, hiszen ezzel a kormnyf ha csak tttelesen
is tudott befolyst gyakorolni minisztereinek dntseire. Az 1934-es
alkotmnyban egy jabb, a monokratikus jelleget erst szably jelent
meg, miszerint a kormny ltal kvetend politikai irnyvonalat a Szvetsgi Kancellr hatrozta meg.1732 Emellett azonban azt is rgztette az
1727 B-VG 1934. 76. cikkely (1)-(3) bekezds Froehlich (1937) i. m. 148. Adamovich
(1935) i. m. 124.
1728 Adamovich (1935) i. m. 124.
1729 B-VG 1934. 90. cikkely (2) bekezds Merkl (1935) i. m. 88. Adamovich
(1935) i. m. 125.
1730 Adamovich (1935) i. m. 125.
1731 Merkl (1935) i. m. 86.
1732 B-VG 1934. 93. cikkely (1) bekezds Voegelin i. m. 196., Adamovich (1935)

365

alaptrvny, hogy ezen az irnyvonalon bell minden miniszter nllan


vezeti hivatalt.1733 A politikai irnyvonal meghatrozsa azonban mgis
erstette a kancellr befolyst, a miniszterek menesztse ltal gyakorolt
kzvetett befolyson tl egy kzvetlen befolyst biztost jogostvnyt is
kapott.
Mindehhez hozz kell azonban fzni, hogy a monokratikus rendszer
erstse nmagban nem jelenti a demokratikus kormnyzati viszonyok
gyengtst. Ez leginkbb felelssgi rendszerk tomptsn keresztl rhet el. Ezt a problmt a Szvetsgi Elnk kapcsn mr megbeszltk
[ld. 271.], s hamarosan a szvetsgi miniszterek felelssge kapcsn is
rinteni fogjuk. [Ld. 273.]
A monokratikus rendszer ilyen jelleg alkalmazsval ms alkotmnyokban is tallkozunk, az 1934-es osztrk alkotmny itt sz szerint tvette az 1919-es (weimari) nmet alkotmny 56. cikkelynek szvegt.1734
Egyes vlemnyek szerint ez a vezrelv (Fhrerprinzip) megjelense
volt az osztrk alkotmnyfejldsben,1735 ez a kijelents azonban tlzsnak tnik. Nmetorszgban ugyanis az 1949-es (bonni) alaptrvny mg
tovbb erstette a kancellr befolyst a kormny mkdsre, azzal,
hogy a bizalmat a Szvetsgi Gyls csak tle vonhatja meg, az egyes
miniszterektl nem. gy a parlament a kormny sszettelre mr csak
kzvetett befolyst tud gyakorolni, ezzel a miniszterek kivlasztsban a
kormnyf szerepe tovbb ersdtt. Ez azonban semmilyen problmt
nem jelent az llammkds demokratikus voltban. Abban a parlament
irnyban fennll felelssg a meghatroz, a kormny tagjainak egyms kztti viszonyai nem brnak nagyobb relevancival.
A szaktrck nllsga mellett teht a monokratikus rendszer elemei fokozatosan megjelentek az osztrk kormny mkdsben. Krds,
hogy a harmadik mkdsi modelltpus, a kollegilis szisztma jellemzi fellelhetk voltak-e. Elvi krdsknt felvetdtt, hogy ltezhettek-e
minisztertancsi hatrozatok, amelyek a kormny tagjaira ktelezek
voltak, ugyanis ez erstette volna a kollegilis rendszert. Az elfogadott
llspont azonban az volt, hogy a kormny ilyen hatrozatokat csak egyhang szavazssal hozhatott, vagyis minden miniszter tmogatsa meli. m. 125.
1733 B-VG 1934. 93. cikkely
1734 Merkl (1935) i. m. 86.
1735 Merkl (1935) i. m. 87. Voegelin i. m. 192.

366

lett.1736 Ez a szaktrck nllsgt nem korltozta. Emltettem viszont


azt is, hogy kivteles trvnyi felhatalmazs alapjn szlettek kormnydntsek, ilyen volt pldul a 30-as vek elejn jra srn alkalmazott
1917-es hadigazdasgi felhatalmazsi trvny. [Ld. 223.] De klnsen
jelents volt az 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvny, amely a megszntetett trvnyhoz szervek kompetenciit a Szvetsgi Kormnyra,
mint testletre ruhzta. [Ld. 228., 299.] Ez mindenkppen a kollegilis rendszerre utal jellegzetessg volt. S arrl sem feledkezhetnk meg,
hogy maga az 1934-es alkotmny is, a kivteles hatalom gyakorlst a
miniszterek testletre bzta. [Ld. 300.]
sszessgben teht megllapthatjuk, hogy az 1929-ig jellemz
szaktrck nllsgra pl rendszert az 1929-es alkotmnynovella a
monokratikus rendszerrel tvzte, a kivteles hatalom kiterjesztse pedig
a kollegilis jellegzetessgeket is beiktatott a Szvetsgi Kormny mkdsbe. gy az 1934 s 1938 kztti idszakban a hrom mkdsi modell
prhuzamos rvnyeslse volt jellemz.
273. A kormnyalakts s a kormny (a miniszterek) felelssge. A
kormnyalakts szablyaiban az j alkotmny az 1929-es alkotmnynovellval megllaptott elrsokhoz kpest [ld. 137.] nem hozott
vltozst. A Szvetsgi Kancellrt s annak javaslatra s ellenjegyzse
mellett a kormny tbbi tagjt a Szvetsgi Elnk nevezte ki s mentette
fel.1737 A kancellr, illetleg az egsz kormny menesztshez nem volt
szksg ellenjegyzsre.1738
A miniszteri felelssg rendszerben viszont mr tallunk vltozsokat. Mint lthattuk 1920 utn a Szvetsgi Kormny tagjai alkotmnyjogi
s politikai felelssggel is tartoztak [Ld. 141.]. A politikai felelssget
az 1929-es alkotmnynovella kibvtette, ettl az idtl kezdve nem csak
a npkpviseleti kamara (Nemzeti Tancs), hanem a Szvetsgi Elnk is
jogosult volt meneszteni a kormnyt. [Ld. 137.] A Szvetsgi Kormny
teht 1929-ig csak a Nemzeti Tancstl fggtt, 1929-tl pedig ketts
fggsbe kerlt, hivatalviselshez a Nemzeti Tancs s s Szvetsgi Elnk bizalmt egyarnt brnia kellett.1739
1736 Adamovich (1935) i. m. 128129.
1737 Froehlich (1937) i. m. 160161.
1738 B-VG 1934. 73. cikkely (5) bekezds Froehlich (1937) i. m. 149150., 155.,
162. Adamovich (1935) i. m. 126127.
1739 Voegelin i. m. 192.

367

Az 1934-es alkotmny megtartotta az alkotmnyjogi felelssget, a jogsrtst elkvet minisztereket a Szvetsgi Gyls az Alkotmnybrsg
helyre lp Szvetsgi Brsg eltt vd al helyezhette. A trvnyhozs ezen hatrozathoz tagjai legalbb felnek jelenltben a korbbi
szablyoktl eltren [ld. 141.] minstett (ktharmados) tbbsg volt
szksges.1740 Az elmarasztal tlet joghatsa megegyezett a korbbi alkotmny szablyaival [ld. 141.], az a hivatal elvesztst vonta maga utn,
slyosabb esetekben pedig a Szvetsgi Brsg a politikai jogok korltozst is kimondhatta.1741
Az j alaptrvnynek jellegzetes sajtossga volt viszont, hogy a Szvetsgi Kormny a trvnyhozs irnyban nem tartozott politikai felelssggel, az alkotmny ugyanis a bizalmatlansgi indtvny intzmnyt
nem ismerte.1742 A kormnyalakts szablyainl viszont lthattuk, hogy a
Szvetsgi Elnk jogosult volt meneszteni a kormnyt, vagyis az llamf
irnyban fennllt a politikai felelssg.1743 A polgri llam sajtossga
viszont a vgrehajt hatalom parlament ltali ellenrzse, amelynek ppen a politikai felelssg a legfontosabb eleme. A csak a trvnyhozs
irnyban fennll felelssg mint az 1920 s 1929 kztt volt sszefr a polgri llam alapelveivel, ugyangy az elnk s a trvnyhozs irnyban fennll ketts fggs is, amely 1929 utn volt. A csak az llamf
irnyban fennll felelssg azonban a vgrehajt hatalom ellenrzsnek ers korltozst jelenti, amely srti a demokratikus llammkds
elveit. Az 1934-es alkotmny alapjn gy a Szvetsgi Kormny sszettelnek meghatrozsa a Szvetsgi Elnk kizrlagos kompetencija
volt.1744 A kormny hivatalosan nem llt az llamf kzvetlen felgyelete
alatt, a Szvetsgi Elnk az 1918 eltt a csszrt megillet ktelez
erej utastsokat ugyanis nem adhatott a Szvetsgi Kormny rszre.
Ez a tpus fggelmi viszony azonban jelentsen erstette az llamf
befolyst a kormny mkdsre.1745
A Szvetsgi Kormny tagjainak a hivatalos eljrsukon kvl elkvetett bntetend cselekmnyeikkel kapcsolatban is sajtos vdettsgk
1740 B-VG 1934. 88. cikkely (1)-(2) bekezds, 173. cikkely (2) bekezds a. pont;
Froehlich (1937) i. m. 163. Adamovich (1935) i. m. 129.
1741 B-VG 1934. 173. cikkely (3) bekezds.
1742 Adamovich (1935) i. m. 129.
1743 Adamovich (1935) i. m. 129. Froehlich (1937) i. m. 163.
1744 Merkl (1935) i. m. 84. Voegelin i. m. 192.
1745 Voegelin i. m. 193.

368

volt. A minisztereknek ltalban nem volt mentelmi joguk, ha bncselekmnyt kvettek el, a bnldz hatsgok kln engedly nlkl eljrst
indthattak ellenk. Vdettsget csak akkor kaptak, ha egyben kpviseli mandtumuk is volt. Ebben az esetben viszont ezen utbbi nyjtja a
vdettsget (mentelmi jogot), amelyet azon parlamenti kamara jogosult
felfggeszteni, amelynek tagja. Korbban azonban mr emltettem, hogy
az 1934-es alkotmnybl a trvnyhozs tagjainak mentelmi joga furcsa
mdon hinyzott. [Ld. 252.] Ugyanakkor, akiknek nem kellett volna felttlenl biztostania ilyen vdettsget, annak megtette. A Szvetsgi Kormny tagjaival szemben ugyanis hivatalos eljrsukon kvl elkvetett
cselekmnyeirt csak a Szvetsgi Elnk jvhagysval lehetett eljrst
indtani.1746
Az a parlamentris szably azonban meg maradt, hogy a trvnyhoz
szervek kvnsgra a miniszterek ktelesek voltak lseiken megjelenni.1747 Persze az interpellcis jog s a politikai felelssg nlkl ez nem
tl sokat rt.
274. Az kormnytagokra vonatkoz sszefrhetetlensgi szablyok.
A trvnyhoz s vgrehajt hatalom sztvlasztsnl mindig kritikus
problma a kormnytagok parlamenti tagsga. A legtbb llamban holott ezek kt kln hatalmi ghoz tartoz tisztsgek ilyen tilalmat nem
lltanak fel, a kpviselk, ha miniszteri megbzatst kapnak, nem kell
mandtumukrl lemondani. Ezt Ausztriban sem kellett megtennik, de
mindaddig, amg miniszteri tisztsget tltttek be, a trvnyhoz testletben nem gyakorolhattk jogaikat. Az sszefrhetetlensg ki volt terjesztve a tagllamok orszggylseire s a kzsgi kpviseltestletekben betlttt tagsgra is.1748
275. A Szvetsgi Elnk s a szvetsgi miniszterek hatsgi eljrsban val idzse. A Szvetsgi Elnk mentessget lvezett a tanknt
trtn meghallgats all is. Azt, hogy egy hatsgi eljrsban tesz-e,
s ha tesz milyen formban tanvallomst, a szabad elhatrozstl fggtt.1749
1746 B-VG 1934. 90. cikkely Adamovich (1935) i. m. 129. Merkl (1935) i. m. 89.
1747 B-VG 1934. 87. cikkely.
1748 B-VG 1934. 82. cikkely (2) bekezds Voegelin i. m. 192.
1749 B-VG 1934. 76. cikkely (3) bekezds.

369

A szvetsgi minisztereket hasonl mentessg illette meg, azzal az eltrssel, hogy nem a sajt beltsukra bzta azt, hanem a Szvetsgi Elnk engedlyvel lehetett ket tanknt megidzni.1750

V. A brsgi rendszer
276. A kizrlagos szvetsgi kompetencia. Az 1934-es alkotmny a brskodsi feladatok korbbi hatskri megosztshoz kpest1751 [ld. 146.]
nem hozott vltozst, az tovbbra is kizrlagos szvetsgi hatskr maradt.1752 gy a tagllamok bri hatsgokat ezutn sem llthattak fel, a tagllami jog alapjn folytatott eljrsok is a szvetsgi brsgok eltt zajlottak.
277. A brsgi szervezet tagozdsa. Az j alkotmny a rendes brsgok szervezeti felptst nem rintette. Az 1920-as alkotmny kapcsn
megbeszltk, hogy az sem hozott szervezeti reformokat, hanem mg a
csszrsg idejn kibocstott brsgi szervezeti trvny hatlyt tartott
fenn. [Ld. 148.] gy 1934 utn is ezek a szablyok maradtak meg.1753
A kzjogi brskods szervezetben azonban jelents vltozsok trtntek. Az alkotmny megszntette az nll Kzigazgatsi Brsgot
[ld. 155.] s Alkotmnybrsgot [ld. 160.], s helykbe a Szvetsgi
Brsgot (Bundesgerichtshof) lltotta. Ezzel szaktott a kzjogi brskodsnak az 1867 utn kiptett szervezeti rendszervel, amely szerint a
Kzigazgatsi Brsg mellett egy nll Birodalmi Brsg, 1920 utn
pedig Alkotmnybrsg llt.1754
278. A Szvetsgi Brsg (Bundesgerichtshof) szervezete. A Szvetsgi Brsg hatrozatait tancsokban hozta. Ezek pontos szmt azonban
az alkotmny nem hatrozta meg, azt a leterheltsgtl fggen alsbb
szint jogszablyokra bzta. Egy-egy tancs t brbl (elnk + ngy tag)
llt,1755 de ezek kzl a brsg gyrendjben egyet ki kellett jellni az alkotmnybrskodsi feladatok elltsra. Ez volt az n. Alkotmnygyi
1750 B-VG 1934. 89. cikkely.
1751 B-VG 1920. 82. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 243.; Mezey
Szente i. m. 403.; Zeller (2007) i. m. 143.
1752 B-VG 1934. 98. cikkely (1) bekezds Adamovich (1935) i. m. 158.
1753 Adamovich (1935) i. m. 158.
1754 Adamovich (1935) i. m. 232.
1755 Adamovich (1935) i. m. 234.

370

Tancs (Verfassungssenat), amely ngy tovbbi taggal egszlt ki, gy hatrozatait kilencfs tancsban hozta.1756 Specilis esetekben tovbbi ngy
taggal (a pttagokkal) egszlt ki s tizenhrom fs tancsban dnttt.1757
A korbbi Alkotmnybrsg [ld. 160.] teht 1934 utn a Szvetsgi Brsg egy tancsa lett.
279. A Szvetsgi Brsg tagjainak kinevezsi rendje. A Szvetsgi
Brsg tagjait a Szvetsgi Kormny javaslatra a Szvetsgi Elnk nevezte ki.1758 Az Alkotmnygyi Tancs (Verfassungssenat) tovbbi ngy
tagjra, illetleg ngy pttagjra azonban nem a kormny, hanem fele-fele arnyban (kt-kt tagra s kt-kt pttagra) az llamtancs [ld. 241.],
illetleg a Tagllamok Tancsa [ld. 244.] tehetett javaslatot. Ezen utbbi
nyolc szemly kinevezse miniszteri ellenjegyzs nlkl trtnt, gy a
kormnynak semmilyen befolysa nem volt kivlasztsukra.1759 A kinevezsi rendnek az 1920 s 1934 kztti idszakkal val sszehasonltsa
kiss nehzkes. Ez abbl ered, hogy amg a Kzigazgatsi Brsg s az
Alkotmnybrsg kt kln szerv volt, tagjai nem azonos mdon nyertk megbzatsukat. St az alkotmnynovellk mindkt testletnl mdostottak is a kinevezsi (vlasztsi) renden. [Ld. 156., 161., 163.]
A Kzigazgatsi Brsg tagjait mindvgig a kormny javaslatra az
llamf nevezte ki, ebben megegyezett az 1934 utni szablyokkal. Az
elterjeszts azonban nem volt szabad mrlegels trgya. 1920 s 1929
kztt a Nemzeti Tancs Fbizottsgnak, illetleg a Szvetsgi Tancsnak az egyetrtshez volt ktve, 1929 utn pedig magnak a Kzigazgatsi Brsgnak a hrmas jellsbl kellett a kormnynak az elterjesztett szemlyt kivlasztani. [Ld. 156.] 1934 utn ezek a ktttsgek
megszntek, a Szvetsgi Kormny szabadon lhetett jellsi jogval.1760
Mindez persze politikai rtelemben rtend, hogy nem volt ms llamhatalmi szerv jvhagyshoz ktve. Szakmai rtelemben termszetesen
volt megkts, hiszen a kinevezend szemlyeknek megfelel kpestssel s gyakorlattal kellett brniuk.1761
1756 B-VG 1934. 179. cikkely (1)(2) bekezds.
1757 Adamovich (1935) i. m. 234.
1758 B-VG 1934. 177. cikkely (2) bekezds Froehlich (1937) i. m. 151.
1759 Adamovich (1935) i. m. 233.
1760 Uo.
1761 B-VG 1934. 177. cikkely (3) bekezds.

371

Az Alkotmnygyi Tancs (Verfassungssenat) ers hasonlsgot mutat


az Alkotmnybrsg tagjainak 1929 utni kinevezsi rendjvel, amikor
is azokat teljes egszben a Szvetsgi Elnk nevezte ki, rszben a Szvetsgi Kormny, rszben pedig a kt parlamenti kamara javaslatra. [Ld.
161.] Az Alkotmnygyi Tancs (Verfassungssenat) tagjai 1934 utn is
ehhez hasonl rendben nyertk megbzatsukat.
280. A Szvetsgi Brsg kzigazgatsi brskodsi hatskrei szinte el sem trtek a korbbi Kzigazgatsi Brsg feladataitl. [Ld. 157.]
Br az 1925-s s az 1929-es alkotmnynovella jra szvegezte hatskrt, de abban jelents vltozsok nem trtntek. Ugyangy foglalhat ssze
az 1934-es alkotmny hatsa is. A Szvetsgi Brsg f feladata a kzigazgatsi hatsgok dntseinek trvnyessgi vizsglata volt. Hatskrt mr a csszrsg idszakban kialakult rend szerint itt is negatv
taxcival llaptottk meg, az alkotmnyban felsorolt nhny kivteltl
eltekintve brmely kzigazgatsi hatrozat megtmadhat volt eltte.1762
A Szvetsgi Brsg kzigazgatsi brskodsi funkcijhoz tartozott
mg a szvetsg, a tagllamok, illetleg a helyi nkormnyzatok egyms kztt felmerlt vagyonjogi vitinak elbrlsa. De csak abban az esetben, ha
ez rendes brsg, vagy kzigazgatsi hatsg hatskrbe sem tartozott.1763
rdekes, s szintn a Szvetsgi Brsgnak a kzigazgatsi brskods
krbe tartoz feladata volt, jogi szakvlemnyek kibocstsa. Brmely
szvetsgi miniszter, vagy tagllami kormny a sajt hatskrt rint
gyekben llsfoglalst krhetett a Szvetsgi Brsgtl. Az gy kiadott
llsfoglalsok (szakvlemnyek) a kzigazgatsi hatsgokra ktelez
ervel brtak.1764 Ez a hatskr nyilvnvalan elsegtette a kzigazgats
mkdsnek trvnyessgt, hiszen annak dntsei nem csak utlagos
kontroll al kerltek. Egyes vitatott krdsekben elre ki lehetett krni a
vlemnyt, az ennek alapjn meghozott dnts ellen pedig rdemlegesen
mr nem lehetett fellpni, hiszen a brsg mr llst foglalt benne.
281. A Szvetsgi Brsg alkotmnybrskodsi hatskrei nagyrszt szintn megegyeztek a korbbi Alkotmnybrsgnl megtallhatkkal. [Ld. 169.] Az Alkotmnygyi Tancs (Verfassungssenat) egyrszt
1762 B-VG 1934. 164. cikkely (5) bekezds.
1763 B-VG 1934. 165. cikkely Adamovich (1935) i. m. 243244.
1764 B-VG 1934. 166. cikkely Adamovich (1935) i. m. 244.

372

ltalnos hatskri brsg volt:1765 dnttt a kzigazgatsi hatsgok


s brsgok kztti, a brsgok egyms kztti, illetleg a tagllamok
egyms kztti, vagy a szvetsggel kialakult hatskri vitiban.
Az Alkotmnygyi Tancs (Verfassungssenat) megsemmisthette az alkotmnyellenes trvnyeket,1766 illetleg a trvnysrt rendeleteket.1767 Lnyeges vltozs azonban, hogy a trvnyek alkotmnyellenessgt a tancs
csak ktharmados szavazattbbsggel llapthatta meg1768, amely neheztette ilyen trgy dntseit. Az alkotmny hatlyba lptetsrl szl tmeneti trvny pedig egy lnyeges ponton be is szktette hatskrt, az 1934.
jlius 1-je eltt kihirdetett trvnyek alkotmnyossgt ugyanis nem vizsglhatta.1769 Ezzel a hivatsrendi alkotmny bevezetsnek alkotmnyossgi
krdseit kizrtk a hatskrbl. Br az alkotmny msodik kihirdetsre
[ld. 227.] is mr mjus 1-jn sor kerlt,1770 az emltett tmeneti trvny [ld.
230.] azonban csak a Szvetsgi Trvnytr (Bundesgesetzblatt) jnius
23-i szmban1771 jelent meg. gy rthet a jlius 1-jei idhatr, amely gy az
tmeneti trvnyt is kivonta az alkotmnyossgi vizsglat krbl.
Az Alkotmnygyi Tancs (Verfassungssenat) hatskrnl a korbbi vlasztsi brskodshoz hasonl [ld. 169.] szablyokkal is tallkozhatunk. A szvetsgi s a tagllami trvnyhoz szervek megalaktsnl tapasztalt szablytalansgokkal kapcsolatban ugyanis hozz lehetett
panasszal fordulni. Lthattuk azonban, hogy a trvnyhoz szerveket
nem az egyes hivatsrendek vlasztottk, hanem llamfi kinevezssel
vlogattk ssze ket. 1772 [Ld. 241244.] Ebbl a vlasztsi jogvitk1765 Adamovich (1935) i. m. 244247.
1766 Adamovich (1935) i. m. 251255.
1767 Adamovich (1935) i. m. 248251.
1768 B-VG 1934. 179. cikkely (3) bekezds Adamovich (1935) i. m. 254. Az alkotmny mrcius vgn kszlt szvegvltozatban mg alternatvaknt olyan
szablyozs is szerepelt, hogy az Alkotmnygyi Tancsban hat igen szavazat
elg egy trvny alkotmnyellenessgnek megllaptshoz. [Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 265. 174. cikkely (3) bekezds] A minisztertancsi
trgyals folyamn azonban a szigorbb vltozat elfogadsra trtnik javaslat [Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 216.], s az prilis kzepn kszlt
szvegvltozat mr a ktharmados tbbsgre vonatkoz szablyt tartalmazza.
[Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 265. 178. cikkely (3) bekezds]
1769 VG 1934 53. Lehner i. m. 330.
1770 BGBl 1935/II. 1.
1771 BGBl 1935/II. 75.
1772 llamtancs tagjainak kinevezse: B-VG 1934. 46. cikkely (1) bekezds. Sz-

373

hoz hasonl gyek nem nagyon kerekedtek. A vlasztsi brskodssal


sszefgg hatskr volt az is, hogy a npszavazsok eredmnyeinek
megllaptsa miatt is az Alkotmnygyi Tancshoz lehetett panasszal
fordulni.1773 Ez elvileg mr nem res hatskr volt, itt valban lehettek
jogvitk. Persze az is fontos krds, hogy miknt lehetett npszavazst
kezdemnyezni. Erre csak a Szvetsgi Kormny volt jogosult, vagy egy
a Szvetsgi Gyls ltal elutastott trvnyjavaslatrl1774 [ld. 296.], vagy
ltalban a Szvetsgi Gyls el be sem terjesztett krdsrl.1775 [Ld.
298.] Az ilyen tpus npszavazsok viszont mindig a kormny politikjnak megerstsrl szlnak,1776 hiszen csak akkor rendelik el, ha biztos
tmogatottsga van a krdsnek. gy az esetleges visszalsek a szavazs
vgeredmnyt ltalban nem befolysoljk, vagyis a szavazs feletti bri kontrollnak tlzott jelentsge nincs.
A szvetsgi s tagllami kzigazgats kapcsn egyarnt sz volt, illetleg sz lesz arrl, hogy mindkt llamhatalmi egysg kormnynak
(kormnyainak) alkotmnyjogi felelssge megmaradt. [Ld. 273., 289.]
Ezekben az gyekben az illetkes trvnyhoz testlet ltali vd al
helyezs utn az Alkotmnygyi Tancs (Verfassungssenat) jrt el.1777
A testlet egy kln trvny rendelkezsei alapjn megllapthatta
a nemzetkzi jog szablyainak megsrtst is.1778 Ezt a rendelkezst mr
az 1920-as alkotmny is tartalmazta,1779 de a szksges kln trvny
sem 1920, sem 1934 utn nem szletett meg, gy a trgyalt kzjogi brsg valjban ezt a hatskrt nem tudta gyakorolni.1780
A panaszbenyjtsra jogosultak meghatrozsnl az 1934-es alkotmny kvette az eldje ltal meghatrozott elveket [ld. 168.], vagyis
ltalnos llampolgri panaszjog itt sem volt. Jelen esetben is minden
vetsgi Kulturlis Tancs tagjainak kinevezse: VG 1934. 21. (1) bekezds
2. pont. Szvetsgi Gazdasgi Tancs tagjainak kinevezse: VG 1934. 21.
(1) bekezds 2. pont. Tagllamok Tancsnak (tartomnyfnkk) kinevezse:
B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds.
1773 B-VG 1934. 172. cikkely; Adamovich (1935) i. m. 255256.
1774 B-VG 1934. 65. cikkely (1) bekezds a. pont; Brauneder (2001a) i. m. 240.
1775 B-VG 1934. 65. cikkely (1) bekezds Lehner i. m. 327. Putschek i. m. 189.
1776 Dezs (2003) i. m. 142.
1777 B-VG 1934. 173. cikkely; Adamovich (1935) i. m. 256257.
1778 B-VG 1934. 175. cikkely; Adamovich (1935) i. m. 258.
1779 B-VG 1920. 145. cikkely.
1780 Adamovich (1935) i. m. 258.

374

egyes hatskrnl meg volt hatrozva, hogy ki jogosult az Alkotmnygyi Tancshoz (Verfassungssenat) fordulni.1781
282. A bri fggetlensg krdse. Az 1934-es alkotmny elvi szinten az igazsgszolgltats polgri alapelveit megtartotta, az 1920-as alkotmnytl szinte semmiben sem trt el. Deklarlta a kzigazgats s
az igazsgszolgltats sztvlasztst,1782 s a brk fggetlensgt.1783 A
deklarcin tl ennek garanciit is megadta, felmentsk, thelyezsk,
ideltti nyugdjazsuk megfelel korltok kz volt szortva, arra csak
bri hatrozat alapjn kerlhetett sor.1784
Az alkotmny hatlybalptetsrl szl tmeneti trvny azonban a
bri fggetlensg garanciit is korltozta.1785 Egy ves idtartamra (1935.
jnius 30-ig) megengedte, hogy klnsen, ha az igazsgszolgltats
prtatlansga nem valsulna meg1786 a szvetsgi igazsggyi miniszter
a Legfelsbb Brsg elnknek, vagy az illetkes tltbla elnknek
meghallgatsa utn erre vonatkoz bri hatrozat nlkl is thelyezzen, vagy nyugllomnyba helyezzen brkat.1787 Ezt a hatridt ksbb
1935. december 31-ig, 1788 majd ezt kveten egy-egy vvel folyamatosan
meghosszabbtottk,1789 utols alkalommal 1938. december 31-ig.1790 gy
ez a szably az Anschlussig megmaradt. A brk thelyezsre, ille1781

Nhny pldt emltve, a szvetsgi trvnyek alkotmnyossgnak vizsglatt, valamely tagllam kormnya, a tagllami trvnyek alkotmnyossgnak
vizsglatt, pedig a Szvetsgi Kormny kezdemnyezhette. Ezen tl mindkt
tpus trvny esetn jogosult volt a Legfelsbb Brsg, ha a krds az ltala
hozand tlettel volt sszefggsben. [B-VG 1934 170. cikkely (1) bekezds].
Hasonl szablyok rvnyesltek a rendeletek trvnyessgnek vizsglata
kapcsn is. [B-VG 1934 169. cikkely (1) bekezds]
1782 B-VG 1934. 99. cikkely.
1783 B-VG 1934. 101. cikkely (1)-(2) bekezds.
1784 B-VG 1934. 102. cikkely (1)-(5) bekezds Merkl (1935) i. m. 90.
1785 Merkl (1935) i. m. 9091.
1786 [] insbesondere die Unparteilichkeit der Rechtssprechung nicht mehr
gewhrleisten wrde. [VG 1934 28. (1) bekezds]
1787 VG 1934 28. (1)-(2) bekezds.
1788 Bundesverfassungsgesetz,
betreffend
eine
nderung
des
Verfassungsbergangsgesetzes 1934. BGBl 1935/239. 1.
1789 BGBl. 1935/505 BGBl. 1936/462.
1790 Bundesverfassungsgesetz,
betreffend
eine
nderung
des
Verfassungsbergangsgesetzes 1934. BGBl 1937/457. 1.

375

tleg az gyek megosztsra egybknt mr 1934 februrjban, teht az


alkotmny hatlyba lpse eltt is szlettek rendelkezsek.1791
Mindezek a szablyok ttrtk a bri fggetlensg garanciit, gy az
alkotmnyban deklarlt elvek a valsgban korltozhatak voltak, amely
tbb clt is szolglhatott. Egyrszrl az llammkds tervezett talaktsa ne tkzzn ers akadlyokba, msrszt a bri karban felersdtek a
szlsjobboldali tendencik, amelyet a kormnyzat meg akart fkezni.1792

VI. A tagllamok llamszervezete s a helyi


nkormnyzatok
283. A tagllamok jogllsa az autokrata llamban. Az 1934-es
alkotmny Ausztria addigi llamszervezeti felptst alapjaiban nem
vltoztatta meg, a tagllami beosztst is rintetlenl hagyta. Az 1920
utn kialaktott rendszer abban is vltozatlan maradt, hogy az igazsgszolgltats kizrlagos szvetsgi kompetencia maradt [ld. 276.], gy a
szvetsg 1934 utn is a trvnyhozs s a kzigazgats krbe tartoz
hatskrket osztotta meg a tagllamokkal. Forma szerint a tagllamok
alkotmnyozsi autonmija is megmaradt [ld. 171.], hiszen alkotmnyt
rint trvnyhozsi jogok sajt orszggylsket illettk.1793 Magtl rtetd szably volt persze az, hogy a tagllam alkotmnya a szvetsgi
alkotmnnyal nem tkzhetett.1794
Ms krds, hogy a tagllamok llamhatalmi szervei vajon tnyleg
nll tagllami rdeket kpviseltek-e? Az elz bekezdsben felvzoltak
olyan ltszatot keltenek, hogy Ausztria szvetsgi llamberendezkedse
1934 utn is vltozatlanul megmaradt. Ez azonban csak akkor lenne igaz,
ha a tagllami llamhatalmi szervek mkdse a szvetsgtl fggetlen
lett volna, gy, mint 1920 s 1934 kztt volt. A tagllamok llamhatalmi
szerveinek trgyalsa kapcsn azonban ltni fogjuk, hogy ez 1934 utn
nem gy volt, a szvetsg jelents befolyssal brt, mind a tagllami trvnyhozs, mind a tagllami kzigazgats mkdsre.
1791

Verordnung der Bundesregierung vom 9. Februar 1934, betreffend nderung


der Gerichtsverfassung. BGBl 1934/83.
1792 Lehner i. m. 329.
1793 B-VG 1934. 112. cikkely (2) bekezds Adamovich (1935) i. m. 187.
1794 B-VG 1934. 112. cikkely (1) bekezds.

376

284. A tagllami orszggylsek szervezete s sszettele. A tagllamok trvnyhozsnak szervezett az 1920-as alkotmnyhoz hasonlan1795 [ld. 171.] a szvetsgi alkotmny hatrozta meg. Eszerint
minden tagllamban a trvnyhoz hatalmat egy orszggyls (Landtag)
gyakorolta.1796 Br az alkotmny ezt sz szerint nem mondta ki, ez alatt
egy egykamars trvnyhoz szervet rtettek.1797
Szervezetk meghatrozsa tbb esetben egysgesen a szvetsgi
alkotmnyban trtnt, itt hatroztk meg pldul azt is, hogy minden
orszggylsnek az elnkn kvl kt alelnke volt.1798 Ezeknek a tisztsgeknek nagyobb jelentsget nem tulajdontottak, vlasztsukat az
rintett orszggyls szabad beltsra bztk, ahhoz semmilyen kls
megersts sem volt szksges.1799
sszettelt vizsglva amelyet szintn a szvetsgi alkotmny egysgesen szablyozott mr jelents vltozsok tapasztalhatak a korbbi
szablyokhoz kpest. A trvnyhozs szervezett ugyan nem bontottk
elkszt s gydnt rszekre,1800 mint azt szvetsgi szinten tapasztalhattuk [ld. 240.], de ugyangy hivatsrendi alapon kellett ket megszervezni.1801 A Szvetsgi Gylssel (Bundestag) sszehasonltva, annak ngy alkot elembl a tagllami trvnyhoz testletben kett jelent
meg, mgpedig ppen a kt hivatsrendi elem. Az orszggylsek sszettelnl az alkotmny sz szerint megismtelte a Szvetsgi Kulturlis Tancsban (felekezetek, oktats, tudomny s mvszet ld. 242.) s
a Szvetsgi Gazdasgi Tancsban (foglakozsi gak, ld. 243.) is helyt
kap elemeket.1802
A szvetsgi trvnyhozs elbb emltett kt elkszt szervhez hasonlan az alkotmny itt sem rendezte azt a krdst, hogy az orszggylsek tagjai az alkotmnyban meghatrozott krbl kinevezssel vagy
vlasztssal nyerik megbzatsukat.1803 Ennek meghatrozst a tagl1795 B-VG 1920. 95100. cikkely.
1796 B-VG 1934. 108. cikkely (1) bekezds.
1797 Voegelin i. m. 236. Adamovich (1935) i. m. 103.
1798 B-VG 1934. 108. cikkely (5) bekezds.
1799 Adamovich (1935) i. m. 105.
1800 Merkl (1935) i. m. 95.
1801 B-VG 1934. 108. cikkely (2) bekezds; Merkl (1935) i. m. 94.
1802 B-VG 1934. 108. cikkely (1) bekezds Adamovich (1935) i. m. 103.
1803 Adamovich (1935) i. m. 103104.

377

lamok orszggylseire bzta, azt ugyanis tagllami trvnyben kellett


szablyozni.1804 Ez magban hordozta annak lehetsgt is, hogy tagllamonknt eltr mdon trtnik az orszggyls tagjainak kivlasztsa.
Az alkotmny hatlybalptetshez szksges tmeneti rendelkezseket
tartalmaz trvny ideiglenesnek tekintett jelleggel azonban elvonta
ezt a hatskrt. Az emltett tagllami trvnyek kibocstsig az orszggylsek tagjait a tartomnyfnk nevezte ki.1805 Jelentsen nvelte a tartomnyfnk befolyst az orszggylsre, hogy annak tagjait brmikor
szabadon fel is menthette, s helykre ms szemlyeket nevezhetett ki.1806
A kinevezhetsg feltteleknt a szvetsgi alkotmny a 26. letv betltst rta el,1807 valamint, hogy a politikai jogok gyakorlstl ne legyen eltiltva. Ezen tl a haza irnti elktelezettsget kvnt mg meg,1808
ez azonban mr nem tartozott az objektv mdon vizsglhat felttelek
kz. Br a szvetsgi alkotmny nem rta el, hogy a kpvisel lakhelye
az illet tagllamban legyen, ezt azonban tbb tagllam alkotmnya kikttte.1809
Az orszggylsek ltszmt a szvetsgi alkotmny nem szablyozta,
gy azt az orszggylsek minden tagllamban nllan hatrozhattk
meg.1810 Ennek kapcsn rdemes felidzni az 1934 eltti szablyokat. A
korbbi szvetsgi alkotmny eredeti, 1920-as vltozatban ezt a krdst
szintn nem rintettk, gy a tagllamok szabadon dnthettek orszggylsk ltszmrl. [Ld. 174.] Az 1929-es alkotmnynovella viszont maximalizlta a ltszmokat, amelytl a tagllamok csak lefele trhettek el.
[Ld. 174.] Az elbb emltett tmeneti trvny a tagllami rendelkezsek elfogadsig tart ideiglenes jelleggel ezt a krdst is szablyozta.
Az 1929-es novellhoz hasonl technikval fels hatrt llaptott meg,
de alacsonyabb limittel, mint korbban. A tagllamok orszggylseinek
ltszma a 36 ft nem haladhatta meg,1811 egyedl Bcs vros tancsa ll1804 B-VG 1934. 108. cikkely (4) bekezds.
1805 VG 1934. 29. (1) bekezds 1. pont Voegelin i. m. 236237. Adamovich
(1935) i. m. 103.
1806 VG 1934 29. (1) bekezds 3. pont Voegelin i. m. 237. A damovich (1935)
i. m. 104.
1807 B-VG 1934. 108. cikkely (3) bekezds.
1808 Adamovich (1935) i. m. 104.
1809 Adamovich (1935) i. m. 104.
1810 B-VG 1934. 108. cikkely (4) bekezds.
1811 VG 1934 29. (1) bekezds 3. pont Adamovich (1935) i. m. 104.

378

hatott 64 fbl.1812 Nhny tagllam alkotmnyt ttekintve Burgenland


orszggylse 30,1813 Fels-Ausztri 36,1814 tagbl llt, Bcs pedig lt a
64 fs1815 fels hatrral.
285. Az orszggylsek megbzatsi ideje, mkdse s feloszlatsa.
Az orszggylsek megbzatsi idejt a korbbi szablyokhoz hasonlan [ld. 176.] a szvetsgi alkotmny nem hatrozta meg, gy azt mindegyikk nllan szablyozta. A tagllamok azonban Bcs kivtelvel
egysgesen hat ves mandtumot llaptottak meg,1816 a fvros tancsnak megbzatsi ideje azonban csak hrom vre szlt.1817
A tagllamok orszggylsnek feloszlatsra vonatkoz szablyok
szinte teljes egszben megegyeztek a korbbi (1920 utni) rendelkezsekkel.1818 [Ld. 177.] Arra egyrszt jogosult volt a Szvetsgi Elnk,1819
de nem teljesen nllan. Ehhez 1920 utn a Szvetsgi Kormny javaslatn tl a Szvetsgi Tancs egyetrtse1820 [ld. 177.], 1934 s 1938
kztt pedig az llamtancs s a Tagllamok Tancsa vlemnynek
meghallgatsa volt szksges.1821 Msrszrl szintn a korbbi szablyokkal egyezen [ld. 177.] orszggylsnek feloszlatsra a tagllam
maga is llapthatott meg szablyokat. Ezt tbb helyen lehetv is tettk,
amelyhez ltalban elegend volt az orszggyls egyszer tbbsggel
meghozott hatrozata. Voltak azonban olyan tagllamok is, ahol ktharmados tbbsg, vagy alkotmnymdost tbbsg volt szksges.1822 Nhny pldt ttekintve: Burgenladban alkotmnyerej trvny kellett hozz,1823 Karintiban orszggylsi hatrozattal, vagy egyszer trvnnyel
1812
1813
1814
1815
1816

Adamovich (1935) i. m. 104.


L-VG Bgld 1934. 9. cikkely (1) bekezds.
L-VG N 1934. 11. cikkely (1) bekezds.
L-VG Wien 1934. 14. cikkely (1) bekezds.
Nhny pldt emltve: Als-Ausztria [L-VG N 1934. 13. cikkely] Burgenland
[L-VG Bgld 1934. 7. cikkely] Fels-Ausztria [L-VG O 1935. 14. cikkely (1)
bekezds] Karintia [L-VG Kt 1934. 17. cikkely] Adamovich (1935) i. m. 105.
1817 L-VG Wien 1934. 14. cikkely (3) bekezds Adamovich (1935) i. m. 105.
1818 B-VG 1920. 100. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 163.
1819 B-VG 1934. 113. cikkely (1) bekezs; Froehlich (1937) i. m. 153.
1820 B-VG 1920. 100. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 163.
1821 B-VG 1934. 113. cikkely (1) bekezs; Merkl (1935) i. m. 97.
1822 Adamovich (1935) i. m. 105.
1823 L-VG Bgld 1934. 14. cikkely (1) bekezds.

379

egyarnt sor kerlhetett r, de mindkt formban szksges volt hozz a


tartomnyfnk egyetrtse is,1824 Als-Ausztriban,1825 illetleg FelsAusztriban1826 pedig egyszer trvnnyel trtnhetett meg. Karintiban
azonban a Szvetsgi Kormny egyetrtsvel a tartomnyfnk is
feloszlathatta az orszggylst,1827 Bcsben pedig mindenfle egyb jvhagys nlkl a polgrmester.1828 A fvrosban ms feloszlatsi lehetsg
nem is volt, teht az alaptrvny a trvnyhozs nfeloszlatsi lehetsgt nem rgztette.
Az orszggyls hatrozatkpessgre vonatkoz szablyokat, az
1920-as alkotmnyhoz hasonlan [ld. 178.] minden tagllam nllan
llaptotta meg.1829
286. Az orszggylsek hatskre. Elssorban a trvnyhozsra terjedt ki, amelyet rszletesen majd a jogalkotsrl szl rsznl trgyalunk
meg. [Ld. 308309.] Ezen kvl, br korbbi jogainl korltozottabban,
de a vgrehajt hatalom ellenrzsben is rszt vett. Ez abban merlt ki,
hogy a tagllami vgrehajt hatalmat gyakorl szemlyek visszahvsra
javaslatot tehetett a kinevez szervnl. A tartomnyfnk esetben ez
a Szvetsgi Elnk volt, a tagllami kormny tbbi tagjt (tancsosok)
pedig maga a tartomnyfnk nevezte ki, gy elmozdtsukat is nla lehetett kezdemnyezni.1830 Ez a javaslat nem csak ajnl jelleg volt, azt a
kinevez szemly kteles volt teljesteni. Errl a problmrl, illetleg rvnyesthetsgnek korltairl rszletesebben a tagllam kormnynak
felelssgi rendszere kapcsn fogok szlni. [Ld. 289.]
287. A tartomnyfnk jogllsa krli vitk. Az alkotmny fbb
elvei kapcsn megtrgyaltuk, hogy ennek alapjn Ausztria csak nevben
volt szvetsgi llam, tnyleges llamberendezkedse tartalmilag nem
felelt meg a szvetsgi szervezds elvrsainak. [Ld. 235.] Az alkotmny elksztse folyamn azonban ez mg nem volt ilyen egyrtelm.
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830

L-VG Kt 1934. 21. cikkely (1) bekezds.


L-VG N 1934. 15. cikkely (1) bekezds.
L-VG O 1935. 15. cikkely (1) bekezds.
L-VG Kt 1934. 21. cikkely (2) bekezds.
L-VG Wien 1934.14. cikkely (3) bekezds.
Adamovich (1935) i. m. 105.
Adamovich (1935) i. m. 104105.

380

A tagllami autonmia kt kzponti eleme a trvnyhozs, illetleg a


kzigazgats nllsga, s ezen utbbinak legmarknsabb krdse ppen
a tartomnyfnk jogllsa volt. Az els tmakrt majd a jogalkotsrl
szl fejezetben fogjuk rinteni. [Ld. 310.]
Az alkotmny kezdeti tervezetiben a tartomnyfnk autonm jogllsnak legfontosabb eleme mg megvolt, miszerint a tagllam orszggylse vlasztotta volna.1831 Vagyis hivatala a tagllamtl s nem a kzponttl fggtt. A Szvetsgi Kormny lsein foly vitk kzl is meglepen
hossz volt a tartomnyfnk jogllsrl folytatott diszkusszi, amelynek kivonatolt jegyzknyve is kzel hsz oldal terjedelm.1832
A krdskrre a kormny elszr mrcius 24-i lsn trt r, ahol Dr.
Ender, az alkotmny elksztsrt felels miniszterknt felvzolta a legfontosabb krdseket: a tartomnyfnkt az orszggyls vlassza, vagy
a Szvetsgi Elnk nevezze ki, illetleg lltsanak-e mell egy szvetsgi
tisztviselt, aki felgyeleti jogkrt gyakorol felette.1833 Az alkotmnytervezet szvege is lbjegyzetekben alternatvkat tartalmazott, amelyben mindegyik verzi megtallhat.1834 A tagllami autonmia problmakrrl maga Dr. Ender is hosszas okfejtst adott el,1835 amely utn a
tartomnyfnk tisztnek betltsre mg maga Dollfuss is a vlaszts
lehetsgt emlegette.1836
A folyamatok azonban ms irnyba haladtak tovbb. Az eddig trgyalt
szvegtervezetnek mg mrcius vgn kszlt egy korriglt vltozata,
amely szerint a tartomnyfnkt mr a Szvetsgi Elnk nevezte ki,1837 s
ez a megolds maradt az prilis kzepn kszlt szvegvltozatban is.1838

1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838

Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 248. 112. cikkely (4) bekezds.


Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 184203.
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 184.
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 248. 112. cikkely (2) bekezds.
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 187188.
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 188.
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 271. 112. cikkely (3) bekezds Ebben a
verziban a tagllamnak mg elterjesztsi joga sem volt, a kinevezs a Szvetsgi Kormny javaslatra trtnt.
Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 508. 112. cikkely (4) bekezds Itt az
elterjesztsi jognl a tagllam orszggylse alternatv lehetsgknt ll a
Szvetsgi Kormny mellett.

381

288. A tagllami kormny szervezetnek s a kormnyalaktsnak


a szvetsgi alkotmnyban rgztett szablyai. A kormny szervezeti
felptsben az 1934-es alkotmny a korbbi szablyokhoz kpest [ld.
139.] nem hozott jelents vltozst. A tagllam kpviseletre a tartomnyfnk volt jogosult,1839 s llt a vgrehajt hatalmat gyakorl kormny
ln. Mellette helyettesknt a tartomnyi helytart (Landesstatthalter)
llt, valamint a tagllami kormny tagjai (tancsosok), akiknek a szma
azonban az tt nem haladhatta meg.1840 gy egy-egy tagllam kormnya
legfeljebb ht fbl llhatott.
A megbzats s a felelssg krdsben, a tervezetekben megjelen
demokratikusabb elkpzelsek [ld. 287.] ellenre alapvet vltozsok trtntek. Az 1920-as alkotmny szerint a tartomnyfnkt s a kormny
tbbi tagjt (tancsosok) az orszggylsk vlasztotta,1841 [ld. 182.] az j
szablyok szerint azonban az orszggylsnek csak jelltlltsi joga volt.
Hrom jelltet kellett lltania, amelyek kzl a Szvetsgi Kancellr ellenjegyzse mellett a Szvetsgi Elnk nevezte ki a tartomnyfnkt.1842
Az elterjesztsekhez az elnk nem volt ktve, jogosult volt mind a hrmat visszautastani, amely esetben az orszggylsnek j jellteket kellett
lltania.1843 Nem szabad azonban emlts nlkl hagyni azt sem, hogy a
tartomnyfnkt a Szvetsgi Kancellr elterjesztse s ellenjegyzse
mellett az orszggyls brmifle kzremkdse nlkl a Szvetsgi
Elnk brmikor szabadon felmenthette hivatalbl.1844
A tagllami kormny tagjait a tartomnyfnk nevezte ki s mentette
fel.1845 Akadlyoztatsa esetn a tartomnyi helytart (Landesstatthalter)
helyettestette, ezrt ennek kinevezshez szksges volt a Szvetsgi
Kancellr jvhagysa.1846 Ez a jvhagys brmikor visszavonhat volt,
amely a megbzats elvesztsvel jrt.1847
1839 B-VG 1934. 114. cikkely (1) bekezs.
1840 B-VG 1934. 114. cikkely (3) bekezds Voegelin i. m. 199.
1841 B-VG 1920. 101. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 205.
1842 B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds Froehlich (1937) i. m. 153. Voegelin i.
m. 199200.
1843 Adamovich (1935) i. m. 130.
1844 B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds Voegelin i. m. 200.
1845 B-VG 1934. 114. cikkely (5) bekezs; Voegelin i. m. 200.
1846 B-VG 1934. 114. cikkely (7) bekezds.
1847 Voegelin i. m. 200.

382

A tartomnyfnk kormnyalaktsra trtn befolysval a kormny


mkdsi modelljben mindenkpp vltozs llt el. Az 1920-as alkotmnyban a kollegilis elv dominlt, amely szerint a lnyeges dntseket
a kormny testleti lseken hozta. Ez a rendszer elvileg az 1934-es alkotmny hatlyba lpse utn is megmaradt,1848 azonban a tartomnyfnknek a kormny tagjaira vonatkoz kinevezsi s felmentsi joga a
monokratikus elemet igencsak megerstette.
Mint korbban megtrgyaltuk, 1920 s 1934 kztt a tagllam kormnynak minden tagjt az rintett orszggyls vlasztotta, s hivatalbl is csak ez mozdthatta el. A szvetsgi alkotmny a kormnytagok
szemlyre vonatkozan a tartomnyfnknek mg elterjesztsi jogot
sem adott.1849 [Ld. 182.] A fggelmi viszony hinya miatt a tagllami
kormny tagjai sajt beltsuk szerint szavaztak a kormnylseken, a
tartomnyfnk informlisan sem tudott rjuk befolyst gyakorolni. Ez
biztostotta az elz bekezdsben emltett kollegilis rendszer rvnyeslst. 1934 utn azonban a tagllami kormny sszettele kizrlag a
tartomnyfnktl fggtt. A tagllami kormny tagjai a kormnylsen
a kollegilis rendszernek megfelelen elvileg szavazhattak ellene, de
ha ezt rendszeresen megtettk, azzal megbzatsukat veszlyeztettk. A
tartomnyfnk befolysa teht igen erss vlt.1850
289. A tagllami kormny felelssge. A Szvetsgi Kormny kapcsn
lthattuk, hogy az 1934-es alkotmny a vgrehajt hatalom ellenrzsnek parlamentris eszkzeit jelentsen korltozta, [ld. 273.] amely tendencia a tagllamok kormnyaival kapcsolatban is megtallhat.
A jogi felelssg a tagllami kormnyoknl is megmaradt, annak jogsrtst elkvet tagjait orszggylsk tagjai legalbb felnek jelenltben, ktharmados tbbsggel1851 ugyangy vd al helyezhette a Sz1848 Adamovich (1935) i. m. 131.
1849 A szvetsgi alkotmny viszont erre vonatkoz tilalmat sem fogalmazott meg,
vagyis a tagllam alkotmnya adhatott a tartomnyfnknek erre vonatkoz
elterjesztsi jogot. Jelents fggst azonban ez sem alaktott ki, hiszen az elmozdtst a tagllam orszggylsnek meg kellett szavazni. A trvnyhozs
azonban a kormny tagjait elterjeszts nlkl is elmozdthatta [ld. 183.], vagyis nekik az orszggylsi tbbsg irnyba kellett figyelni, nem arra, hogy
a tartomnyfnknek mi az elvrsa.
1850 Merkl (1935) i. m. 97.
1851 A minstett tbbsg bevezetse viszont az 1920-as szablyokhoz kpest vltozst jelentett, mert ott egyszer tbbsg is elegend volt a vd al helyezs-

383

vetsgi Brsg eltt,1852 mint a Szvetsgi Kormny tagjait a Szvetsgi


Gyls.1853 [Ld. 273.]
A tagllami kormnyokat azonban a kzponti kzigazgatshoz is sajtos felelssgi viszony fzte. A kormnyalakts kapcsn emltettem,
hogy a Szvetsgi Kancellr javaslatra s ellenjegyzse mellett a Szvetsgi Elnk brmikor szabadon meneszthette a tartomnyfnkt.1854 [Ld.
288.] Ez azt jelentette, hogy a tagllam kzigazgatsnak els embere,
s rajta keresztl lnyegben a teljes kormny politikai felelssggel tartozott a kzponti kzigazgats irnyba.1855 Ez az 1934-ben bevezetett j
szably a tagllamok autonmijt jelents mrtkben cskkentette.
Az orszggyls hatskre kapcsn mr azt is emltettem, hogy a tagllamokban a kormnynak az orszggyls irnyban is fennllt egy korltozott mrtk politikai felelssge. [Ld. 286.] Amennyiben az orszggyls tagjai legalbb felnek jelenltben a leadott szavazatok legalbb
ktharmadval a Szvetsgi Elnknl kezdemnyezte a tartomnyfnk
felmentst, az llamf nem utasthatta vissza az elterjesztst.1856 Amennyiben az orszggyls a tagllami kormny valamely tagjtl vonta meg
ilyen mron a bizalmat, azt a tartomnyfnkhz kellett tovbbtani, aki
szintn nem tagadhatta meg az rintett kormnytag menesztst.1857
Ez a jogostvny azonban lnyegesen gyengbb volt, mint az 1920 s
1934 kztti idszakban, amikor a tagllam orszggylse a tartomnyfnktl, vagy a tagllami kormny brmely tagjtl egyszer szavazattbbsggel megvonhatta a bizalmat, amely mandtumuk elvesztst
jelentette.1858 [Ld. 183.] 1934 utn a politikai felelssg rvnyestshez
ktharmados tbbsg kellett, amely eleve korltozta az orszggyls ellenrzsi jogt. De a politikai felelssgnek az orszggyls ltali rvnyestse kapcsn volt egy mg nagyobb problma. Az egsz jogostvny
szinte semmiv foszlott azon mr emltett szably miatt [ld. 284.], hogy
az orszggyls tagjait a tartomnyfnk nevezte ki, s brmikor felmenthez. [B-VG 1920. 105.cikkely (3) bekezds; ld. 183.]
1852 B-VG 1934. 114. cikkely (9) bekezds Adamovich (1935) i. m. 132.
1853 B-VG 1934. 88. cikkely (1)-(2) bekezds 173. cikkely (2) bekezds b. pont
Froehlich (1937) i. m. 163.; Adamovich (1935) i. m. 129.
1854 B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds Voegelin i. m. 200.
1855 Adamovich (1935) i. m. 131.
1856 B-VG 1934. 114. cikkely (4) bekezds Adamovich (1935) i. m. 131132.
1857 B-VG 1934. 114. cikkely (5) bekezds Adamovich (1935) i. m. 131132.
1858 B-VG 1920. 105. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 209.

384

hette ket megbzatsuk all.1859 Ha a vgrehajt hatalom gyakorljt egy


olyan szerv ellenrzsre bzzk, amelynek tagjait brmikor elmozdthatja, mg a bizalmatlansgi indtvny beiktatsa sem teremten meg a
tnyleges ellenrzsi lehetsget.
Hozz kell azonban tenni, hogy ha az orszggyls tagjai a klnbz
hivatsrendi csoportokbl nem kinevezssel, s klnsen nem a tartomnyfnk ltali kinevezssel nyertk volna megbzatsukat, hanem ezek
a csoportok maguk kzl vlasztjk meg (delegljk) azokat [ld. 284.],
akkor az ellenrztt szemllyel fennll fggelmi viszony megsznik.
Ebben az esetben, ha korltozott mrtkben is, de megjelenik a tagllami
kormnynak az orszggyls ltali politikai ellenrzse. De ez csak teoretikus felvets marad, mert a tartomnyfnk ideiglenesnek sznt kinevezsi joga 1938-ig megmaradt.
290. A tagllam kormnynak feladatai (hatskre). A tagllam kormnynak fontos feladata volt a tagllami trvnyek elksztse s az
orszggyls el trtn beterjesztse. Ezzel rszletesebben a jogalkots
rendjrl szl fejezetben fogunk foglalkozni. [Ld. 308.] Ha egy szvetsgi trvnyt alkotmnyellenesnek, vagy rendeletet trvnysrtnek vlt,
akkor jogosult volt a Szvetsgi Brsghoz fordulni,1860 illetleg ugyanezt megtenni a szvetsg s a tagllam kztt kialakult hatskri vita
miatt.1861 Mindezekrl a Szvetsgi Brsg hatskre kapcsn mr
korbban is sz volt. [Ld. 281.] Vgezetl a tagllam kormnynak ltalnos feladatkre volt a tagllami trvnyek vgrehajtsa.1862
291. Bcs jogllsa. Az 1920-as alkotmnynl lthattuk, hogy a fvros kezdetben mg Als-Ausztrival kzsen alkotott egy tagllamot.1863
1859

VG 1934 29. (1) bekezds 3. pont Voegelin i. m. 237. A damovich (1935)


i. m. 104.
1860 B-VG 1934. 169170. cikkely.
1861 B-VG 1934 168 s 171. cikkely.
1862 Adamovich (1935) i. m. 131.
1863 Bcs kezdetben Als-Ausztria rsze volt, de azon bell specilis jogllst lvezett. Emiatt Als-Ausztria orszggylse ellenttben a tbbi tagllammal
kt kamars volt. Az els (tagllami) krit a Bcsen kvli terleteken vlasztottk, a msodik (vrosi) krit pedig Bcs lakossga. Meg voltak hatrozva bizonyos kzs gyek, amelyeket a kt kria egyttesen intzett, az ezen
kvlieket azonban mindkt orszgrsz kln intzte, s az egyes krik nll
trvnyeket hoztak benne. Az alkotmny azonban felhatalmazta ket, hogy

385

[Ld. 173.] Az 1925-s alkotmnynovella utn azonban Bcs mr nll


tagllamknt tagozdott a szvetsgbe, s ez 1934 utn is gy maradt, az j
alkotmny is a tagllamokkal azonos jogllst biztostott szmra. Ez viszont jelentette azt is, hogy addigi bels szervezett a tagllamok kapcsn
megbeszltek szerint talaktottk.
A hivatalos megjells szerint a fvros n. szvetsgi vros
(bundesunnmitelbarer Stadt) volt. ln polgrmester llt, akinek jogllsa megegyezett a tartomnyfnkvel. Mellette alpolgrmesterek lltak, akik a tartomnyi tancsosokkal voltak azonos sttuszban, a polgrmesterrel alkotott testletk felelt meg a tagllami kormnynak.1864 [Ld.
288.] Kpviseleti szerve a vrosi tancs (Brgerschaft) volt, amely a
tagllam orszggylsvel azonos kompetencikat gyakorolt. sszettelt azonban ennek is tszerveztk azon elvek szerint, amit a tagllamok
orszggylsnl mr megbeszltnk.1865 [Ld. 284.]
292. A helyi nkormnyzatok szervezete. A Szvetsgi Elnk vlasztsa kapcsn lthattuk, hogy abban a helyi nkormnyzatok1866 ln
ll polgrmestereknek jelents szerepk volt. Ez teszi indokoltt, hogy
rviden a kzsgek rendszert is ttekintsk, majd kln rszletessggel
a polgrmesteri tisztsgek betltsre vonatkoz szablyokat.
Az 1934-es alkotmny a helyi nkormnyzatok szervezetben nem hozott jelents vltozst. Az 1920-as alkotmny is szinte rintetlenl tvette a
csszrsg idejn kialaktott kzsgi kzigazgatsi rendszert,1867gy ez 1934
utn is fennmaradt. A helyi nkormnyzatok rendszert teht a tagllamokon
bell alaktottk ki, azok mkdst rszben szvetsgi, rszben tagllami
trvnyek hatroztk meg. Az nkormnyzatok alapegysge itt is a kzsg
volt, amelyek kzigazgatsi krzetekbe szervezdtek, s ezeknek alrendelve
mkdtek, a krzetek pedig a tagllami hatsgoknak voltak alrendelve.1868
szuvern dntskkel, teht kzponti jvhagys nlkl, kt nll tagllamm alakulhatnak. [B-VG 1920. 108114. cikkely]
1864 B-VG 1934. 138139. cikkely.
1865 B-VG 1934. 140141. cikkely.
1866 Az nkormnyzat kifejezst azrt hasznlom, mert napjaink terminolgijban ez a megszokott. Viszont azrt teszem idzjelbe, mert mint ltni fogjuk,
az autokrata llam az nkormnyzatisgot felszmolta, gy tartalmilag nem
voltak azok.
1867 Lehner i. m. 303.
1868 B-VG 1934. 123. cikkely (3) bekezds.

386

A nagyobb vrosokat (30 000 lakos felett) a tagllam kiemelhette a


krzetek joghatsga all s kzvetlen alrendeltsgbe helyezhette. Ezek
voltak az n. tartomnyi vrosok (landesunmittelbare Stdte), amelyek
gy lnyegben a krzetekkel voltak azonos jogllsak.1869
A kzsgek ln polgrmester, a kzigazgatsi krzetek ln pedig krzetfnk llt. A kzponti kzigazgats beavatkozsi lehetsge nem csak
a tartomnyfnkig rt el [ld. 288289.], hanem mg a krzetfnk beiktatshoz is a Szvetsgi Kancellr jvhagysa volt szksges.1870 Ez a
jvhagys brmikor szabadon visszavonhat volt, ami a tisztsg elvesztsvel jrt egytt. Ez annyit jelentett, hogy a krzetfnkt a Szvetsgi
Kancellr brmikor szabadon elmozdthatta hivatalbl. A polgrmesterek vlasztsrl kln pontban fogok szlni. [Ld. 293.]
A kzsgekben mkd kpviseltestleteket szintn hivatsrendi
alapon szerveztk t.1871 Ennek rszletszablyait azonban tagllami trvnyben kellett megllaptani. Az alkotmny hatlybalptetsrl szl
tmeneti trvny a szksges tagllami trvnyek megszletsig a rgi
kpviseltestletek mandtumt meghosszabbtotta. A tartomnyfnk
azonban jogosult volt ezeket jjalaktani, mgpedig az orszggylsek
jjalaktsra vonatkoz, ltalunk mr trgyalt [ld. 284.] szablyok szerint.1872 Ez pedig nem jelentett mst, minthogy a kzsgi kpviselket a
tartomnyfnk nevezte ki, s brmikor fel is menthette ket.
293. A polgrmesteri tisztsg betltse mint korbban is emltettem
azrt klnsen fontos szmunkra, mert k vlasztottk a Szvetsgi Elnkt1873 [ld. 257.], aki az ltala kinevezett Szvetsgi Kormnnyal
egytt az llamhatalom legmeghatrozbb tnyezje volt.
A polgrmestereket a kzsgi kpviseltestletek vlasztottk, de hivatalba lpskhz szksg volt a kzigazgatsi krzet ln ll krzetfnk
(Bezierkshauptmann) jvhagysra is. Ez a jvhagys brmikor visszavonhat volt, ami a polgrmesteri tisztsg elvesztsvel jrt egytt. Az
n. tartomnyi vrosokban (landesunmittelbare Stdte) ezt a megerstst

1869 B-VG 1934. 124. cikkely.


1870 B-VG 115. cikkely (6) bekezds Adamovich (1935) i. m. 142.
1871 B-VG 1934. 127. cikkely (1) bekezds.
1872 VG 1934 39.
1873 B-VG 1934. 73. cikkely (1)

387

a tartomnyfnk adta, ami ugyangy brmikor visszavonhat volt.1874


sszessgben megllapthatjuk, hogy a polgrmesterek vlasztsra a Szvetsgi Kormnynak meghatroz befolysa volt. Elszr is a
polgrmester vlasztsra jogosult kzsgi kpviseltestletekbl a Szvetsgi Kormnytl kzvetlen fggsben ll tartomnyfnk brmikor
szabadon visszahvhatott tagokat, illetleg jakat nevezhetett oda ki. Erre
a kpviseltestletre sem bztk azonban szabadon r a vlasztst. Az ltaluk megvlasztott polgrmesterek csak a Szvetsgi Kormnytl szintn kzetlen fggsben ll krzetfnk (Bezierkshauptmann) bizalma
mellett gyakorolhattk tisztsgket.
Vgezetl rdemes megemlteni, hogy a polgrmesterek vlasztsnak
ez ersen kontrollt rendje mr az alkotmny els szvegvltozataiban
is gy volt.1875 A tartomnyfnkk kapcsn sz volt rla, hogy a tagllami kzigazgats autonmijnak esetleges fenntartsa a kormnyon
bell legalbb elvi vita trgyt kpezte. [Ld. 287.] A polgrmesterek vlasztsrl szl szablyokhoz azonban egyetlen hozzszls sem volt,
az egsz kzsgi kzigazgatsrl szl rsz vitja a minisztertancsi
jegyzknyvekben a 10-15 sort nem haladja meg.1876 A Szvetsgi Elnk
vlasztsa miatt ez tabu tma volt.

VII. A jogalkots rendje (a jogforrsok)


294. A szvetsgi trvnyhozsrl ltalban. Azt mr korbban lttuk, hogy a trvnyhoz testletek sszettelt az 1934-es alkotmny jelentsen talaktotta. [Ld. 241244.] Mindez a trvnyhozsi eljrsra,
illetleg a trvnyhozsi kompetencikra vonatkozan is igaz volt, azok
szintn elg jelents eltrst mutattak az 1920-as alkotmnyhoz kpest.
A trvnyhozs szervezete kapcsn lthattuk, hogy voltak elkszt
szervek1877 [ld. 241244.] s volt egy dntshoz szerv.1878 [Ld. 246.] Ez
a trvnyhozsi eljrs menett is meghatrozta, amely egy elkszt (tancsad) s egy dntshozatali eljrsra oszlott. Ez a bontsa a trvnyhoz
1874 B-VG 1934. 130. cikkely (1)-(2) bekezds.
1875 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 255. 137. cikkely (2) bekezds.
1876 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 212213.
1877 B-VG 1934. 44. cikkely; 4549. cikkely.
1878 B-VG 1934. 44. cikkely; 5051. cikkely.

388

szervek kompetencijnak szklst vonta maga utn, amelyet majd az elkszt (tancsad) eljrs folyamn fogok rszletesen elemezni. [Ld. 295.]
A vgrehajt hatalom tlslyt azonban mg tovbb fokozata, hogy a
szktett kompetencij trvnyhoz testlet sem volt a trvnyhoz hatalom kizrlagos birtokosa. A Szvetsgi Kormny s a Szvetsgi Elnk
olyan szles kr kivteles hatalommal rendelkezett, amellyel lnyegben
a trvnyhozs rendes tnyezjv vltak. [Ld. 299301.] A vgrehajt
hatalom sok llamban kapott felhatalmazst a trvnyektl eltr rendeletek kibocstsra. Br a kormny vagy az llamf ezekben az esetekben
trvnyhozsi jogkrben jrt el, tevkenygt mgis a vgrehajt hatalom
krben szoktuk trgyalni. Az 1934-ben Ausztriban adott felhatalmazsok azonban a megszokott mrtket szmotteven tl lptk, emiatt ezeket
a jogkrket mr a trvnyhozs krben kell trgyalnunk.
295. A rendes trvnyhozs: az elkszt (tancsad) eljrs. Az
elkszt (tancsad) eljrs a trvnyjavaslat benyjtsval kezddtt,
amelyre kizrlag a Szvetsgi Kormny volt jogosult.1879 Ez a rendelkezs
egyben azt is jelentette, hogy mg a trvnyhoz szerv tagjai nem nyjthattak be trvnyjavaslatot, s a npi kezdemnyezs is kizrt volt.1880
A trvnyjavaslatot elszr a tancsad szervek (llamtancs Szvetsgi Kulturlis Tancs Szvetsgi Gazdasgi Tancs Tagllamok Tancsa [ld. 241244.]) trgyaltk meg. Lnyegben a javaslatnak ezen,
a tancsad szervek ltali megtrgyalsa volt a most vizsglt elkszt
(tancsad) eljrs. Azonban nem kellett minden javaslatot mind a ngy
elkszt szervnl elterjeszteni. Az elkszt (tancsad) eljrsnak
ugyanis kt formja volt ismert. Ltezett az n. ktelez szakvlemny
(Pflichtgutachten) s az n. szabad szakvlemny (Freigutachten).1881
Az llamtancsban a Szvetsgi Kormnynak minden trvnyjavaslatot el kellett terjesztenie. Amennyiben az kulturlis, vagy gazdasgi
jelentsggel brt, akkor ezt a Szvetsgi Kulturlis Tancsban, illetleg a Szvetsgi Gazdasgi Tancsban is meg kellett tennie.1882 Annak
eldntse, hogy mely trvnyjavaslat brt kulturlis, vagy gazdasgi je-

1879 B-VG 1934. 61. cikkely (1) bekezds.


1880 Lehner i. m. 326. Adamovich (1935) i. m. 175.
1881 Putschek i. m. 170172.
1882 B-VG 1934. 61. cikkely (2) bekezds Adamovich (1935) i. m. 175.

389

lentsggel a Szvetsgi Kormny kompetencijba tartozott.1883


rdekes, hogy a tagllamokat rint trvnyjavaslatoknl ltalban
nem volt ktelez a Tagllamok Tancsnak meghallgatsa, ez a ktelezettsg kizrlag a tartomnyfnkk jogllst rint trvnyjavaslatoknl volt meg.1884
Az elkszt szervekben gy kialaktott vlemnyek voltak az n. ktelez szakvlemnyek (Pflichtgutachten).1885 Lnyeges azonban, hogy a
ktelez sz nem azt jelentette, hogy a szakvlemny valamely ms
llamhatalmi szervre ktelez lett volna. Csupn annyit, hogy ktelez
volt az rintett elkszt szerv vlemnyt kikrni. A dntshozatali eljrs sorn sz lesz rla, hogy az elkszt szervek szakvlemnyei nem
ktttek ms llamhatalmi szerveket.1886 [Ld. 296.]
Az alkotmny viszont lehetv tette, hogy az elkszt szervek olyan
trvnyjavaslatok kapcsn is vlemnyt formljanak, amelyeket a Szvetsgi Kormny nem terjesztett be nluk. Ezek voltak az n. szabad szakvlemnyek (Freigutachten).1887 Az llamtancs ilyen tpus szakvlemnyt
nem tudott adni, hiszen neki minden trvnyjavaslatot ktelez volt megtrgyalnia. A Tagllamok Tancsa viszont, az elbb emltett egyetlen kivteltl eltekintve mindig szabad szakvlemnyt (Freigutachten) adott.
Az llamtancsnak szakvlemnyben arrl kellett nyilatkoznia, hogy
a beterjesztett trvnyjavaslat az llamfelsgre s a kzjra milyen hatssal van, valamint az clszeren vgrehajthat-e. A Szvetsgi Kulturlis
Tancs szakvlemnynek a kulturlis, a Szvetsgi Gazdasgi Tancs
szakvlemnynek a gazdasgi, a Tagllamok Tancsa szakvlemnynek pedig a tagllami rdekek rvnyeslsrl kellett nyilatkoznia.
Az elkszt testletek akkor voltak hatrozatkpesek, ha lskn
a tagok legalbb egyharmada jelen volt, s a javaslat a leadott szavazatok
abszolt tbbsgt megkapta.1888
A Szvetsgi Kormny a tancsad testletek szakvlemnyeinek
meghallgatsa utn a trvnyjavaslatot beterjesztette a Szvetsgi Gylsnek, amellyel kezdett vette a dntshozatali eljrs. [Ld. 296.] Lnye1883 Adamovich (1935) i. m. 175.
1884 B-VG 1934. 115. cikkely (3) bekezds Adamovich (1935) i. m. 175176.
1885 B-VG 1934. 61. cikkely (2) bekezds.
1886 Putschek i. m. 170. Adamovich (1935) i. m. 177.
1887 B-VG 1934. 61. cikkely (5) bekezds.
1888 B-VG 1934. 60. cikkely (1) bekezds.

390

ges rendelkezse volt mg az alkotmnynak, hogy a Szvetsgi Kormny


a szakvlemnyek kialaktsra hatridt szabhatott.1889 Amennyiben
ezen hatrid vgig valamely testlet nem ksztette el szakvlemnyt,
a Szvetsgi Kormny ennek hinyban is beterjeszthette a Szvetsgi
Gylsben a trvnyjavaslatot.
296. A rendes trvnyhozs: a dntshozatali eljrs. A szakvlemnyek beszerzse, vagy a megszabott hatrid lejrta utn teht a Szvetsgi Kormny a trvnyjavaslatot benyjtotta a Szvetsgi Gylsnek. A
szakvlemnyek a kormny rszre nem jelentettek semmilyen ktttsget, szabadon dnttte el, hogy figyelembe veszi ket vagy nem.1890 Az
elkszt eljrshoz hasonlan a Szvetsgi Kormny a dntshozatali
eljrsra is hatridt szabhatott.1891
A Szvetsgi Gyls tagjai a trvnyjavaslathoz mdost indtvnyt
nem nyjthattak be, az elterjesztsen vltoztatni csak a Szvetsgi Kormnynak volt lehetsge.1892 gy a trvnyhoz testlet kt dolgot tehetett,
vagy vltozatlan formban szavazott a kormny ltal elterjesztett szvegvltozatrl, vagy a megszabott hatridn bell nem nyilatkozott.
Amennyiben dntst hozott a Szvetsgi Kormny elterjesztsrl, s
az tmogat volt, akkor a javaslat trvnyerre emelkedett, s azt a hivatalos lapban ki kellett hirdetni. Ha viszont a Szvetsgi Gyls elutastotta a kormny elterjesztst, az a trvnyhozsi eljrst elakasztotta.
A kzponti kzigazgats eltt azonban ez nem jelentett lekzdhetetlen
akadlyt. Egyrszrl a leszavazott javaslatot a Szvetsgi Kormny npszavazsra tzhette.1893 Emellett azonban volt egyszerbb megolds is.
Amennyiben a Szvetsgi Elnk a Szvetsgi Kulturlis Tancsot s a
Szvetsgi Gazdasgi Tancsot feloszlatta a Szvetsgi Kormny kivteles rendelet formjban hatlyba lptethette az elutastott trvnyjavaslatot.1894 [Ld. 300.]
A trvnyhozsi eljrst az sem tudta megakasztani, ha a Szvetsgi
Gyls a kormny ltal megszabott hatridn bell nem nyilatkozott a
1889 B-VG 1934. 61. cikkely (2) bekezds.
1890 Putschek i. m. 170. Adamovich (1935) i. m. 177.
1891 B-VG 1934. 62. cikkely (2) bekezds Lehner i. m. 326.
1892 B-VG 1934. 62. cikkely (3)-(4) bekezds; Brauneder (2001a) i. m. 240.;
Putschek i. m. 172.
1893 B-VG 1934. 65. cikkely (1) bekezds a. pont; Brauneder (2001a) i. m. 240.
1894 B-VG 1934. 147. cikkely (3) bekezds.

391

javaslatrl. Ebben az esetben a Szvetsgi Elnk lptethette kivteles rendelettel hatlyba.1895 [Ld. 301.]
A Szvetsgi Gyls hatrozatkpessgt egybknt az alkotmny rgztette. Az egyszer trvnyek elfogadsnl akkor tudott eredmnyes
hatrozatokat hozni, ha a tagjainak legalbb harmada a szavazsnl jelen
volt, s a javaslat a leadott szavazatok abszolt tbbsgt megkapta.1896 Az
alkotmnymdostsnl ms hatrozatkpessgi szablyok rvnyesltek, amelyrl a kvetkez pontban kln szlok.
297. A szvetsgi alkotmny elviekben az 1934-es szablyok szerint is egy specilis, a trvnyeknl magasabb szinten ll jogforrs volt.
Az alkotmnyt formai szempontbl a rendes trvnyektl az klnbzteti
meg, hogy az elfogadsa, mdostsa szlesebb kr konszenzushoz van
ktve. Mindez az 1934-es alkotmnyban is megtallhat volt, a dntshozatali eljrsnl a Szvetsgi Gylsben a tagok legalbb felnek jelenltben a leadott szavazatok legalbb ktharmadt meg kellett kapnia a trvnyjavaslatnak.1897 Ez az eljrsi szably egy megszokottnak mondhat
megolds, ugyangy az 1920-as alkotmny is minstett tbbsggel volt
mdosthat.1898 [Ld. 191.] Egy korbbi rendelkezst azonban az 1934es alkotmny nem tartalmazott, tfog mdostst ugyanis nem kellett
npszavazssal megersteni. [Ld. 208.]
A legfels szinten ll jogforrsi elrsokat az 1920-ban megllaptott
szablyokhoz hasonlan1899 [ld. 193.] nem csak az alkotmny szvege,
hanem klnll trvny is tartalmazhatott. Ezt a trvnyt nyilvnvalan
az alkotmnymdostsra vonatkoz szablyok szerint kellett elfogadni.
A kt alkotmny erre vonatkoz szvegrsze azonban nem egyezett meg
teljesen. Az 1934-es alkotmny szvege az albbiakat tartalmazta: Az
alkotmnytrvnyekrl [] a Szvetsgi Gyls,1900 az 1920-as alkotmny pedig az albbit: Az alkotmny, illetleg az alkotmnyos rendel1895 B-VG 1934. 148. cikkely (6) bekezds.
1896 B-VG 1934. 60. cikkely (1) bekezds Lehner i. m. 326.
1897 B-VG 1934. 60. cikkely (2) bekezds Adamovich (1935) i. m. 180.
1898 B-VG 1920. 44. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 264.
1899 B-VG 1920. 44. cikkely (1) bekezds Adamovich (1927) i. m. 264.
1900 ber Bundesverfassungsgesetze [] kann der Bundestag nur bei Anwesenheit
von mindenstens der Hlfte der Mitglieder und mit einer Merheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen beschliessen. [B-VG 1934. 60. cikkely (2)
bekezds]

392

kezseket tartalmaz egyszer trvnyek elfogadshoz1901 Az utbbi


szvegvltozat kapcsn mr emltettem, hogy az nem csak az alkotmnytl
szerkezetileg elklnl alkotmnyervel br trvnyeket engedett meg,
hanem az egyszer trvnyeken bell egyes rszeknek alkotmnyervel
trtn felruhzst is. [Ld. 193.] Az 1934-es alkotmny szvege ezen
utbbit nem tette lehetv. Lehetettek az alkotmnyon szvegszeren kvl elhelyezett kln trvnyek, de ezek teljes egszben alkotmnyervel
brtak. Az egyszer trvnyeken belli egyedi alkotmnyos rendelkezseket azonban nem engedte meg.1902
Az alkotmnytrvnyeknl ezen jellegket kifejezetten meg kellett jellni,1903 amely nyilvnvalan a cmkben trtnt. Hiba fogadtak el megfelel tbbsggel egy trvnyjavaslatot, ha nem jelltk meg benne, hogy
alkotmnytrvny az egyszer trvnynek minslt. Ebbl kvetkezett, hogy alkotmnysrt volt, ha az alkotmnytl eltr rendelkezseket
tartalmazott.1904 Ha nem, akkor hatlyban maradhatott, de azt egyszer
trvnnyel lehetett mdostani, illetve hatlyon kvl helyezni.
Az alkotmnytrvnyek szigor megklnbztetsnek szksgessge kapcsn mr az 1920-as alkotmnynl tettem emltst arrl a kaotikus helyzetrl, amely ennek hinya miatt 1919 utn Nmetorszgban (a
Weimari Kztrsasgban) alakult ki.1905 [Ld. 193.]
rdekessgknt mg rdemes megemlteni, hogy Engelbert Dollfuss
az alkotmny elksztse folyamn felvetette, hogy az alkotmnymdostsok kapcsn a Szvetsgi Elnk kapjon szentestsi jogot,1906 amely
az alkotmnyos monarchikban megszokott abszolt vtjogot jelentette volna. Ez azonban csak akkor vlt volna lnyeges krdss, ha a trvnyhozs tagjai az elnktl fggetlenl nyerik megbzatsukat, vagyis
nll hatalmi plust kpviselnek. A vgleges szablyok szerint azonban
llamfi kinevezssel nyertk mandtumukat [ld. 241243.], akiknek a
dntsvel szemben a Szvetsgi Elnknek mg kln szentestsi jogot
adni mr tlzs lett volna.
1901

Verfassungsgesetze
oder
in
einfachen
Gesetzen
enthaltene
Verfassungsbestimmungen [B-VG 1920. 44. cikkely (1) bekezds]
1902 Adamovich (1935) i. m. 180.
1903 B-VG 1934. 60. cikkely (2) bekezds.
1904 Adamovich (1935) i. m. 180.
1905 Anschtz (1933) i. m. 402403. Szab (2000) i. m. 56.
1906 Minisztertancsi jegyzknyv 6. ktet 127.

393

Vgezetl mg ki kell trni arra, hogy jelen kezdetn tettem egy megjegyzst, miszerint az alkotmny elviekben volt a legmagasabb rend jogforrs.
Ennek oka, hogy a Szvetsgi Kormnynak biztostott kivteles felhatalmazs az alkotmnyoz hatalmat is magba foglalta1907 [ld. 228., 299.], ami
miatt az alkotmny a valsgban elvesztette privilegizlt jogforrsi jellegt.
298. A npszavazs tjn elfogadott trvnyek. A rendes trvnyhozsi eljrs mellett trvnyeket npszavazs tjn is el lehetett fogadni.
Npszavazs kezdemnyezsre egyedl a Szvetsgi Kormny volt jogosult, amely alapjn a referendumot a Szvetsgi Elnk rendelte el.1908 Ez
vonatkozhatott egy olyan trvnyjavaslatra, amelyet a Szvetsgi Gyls
elvetett1909 [ld. 296.], de gy is npszavazsra lehetett tzni egy trvnyjavaslatot, hogy azt a Szvetsgi Gyls nem is trgyalta, illetleg nem
konkrt szvegtervezetrl, hanem egy a trvnyhozssal sszefgg krdsrl is szlhatott.1910
rdekes, hogy a npszavazs kapcsn kln kellett szablyozni a rszvteli jogosultsgot. Korbban ez egybe esett a parlamenti vlasztjoggal,
gy kln rendelkezst nem ignyelt. Itt azonban a trvnyhoz testlet
nem llampolgri vlasztssal jtt ltre, gy vlasztjogi szablyozs sem
ltezett. A npszavazsra vonatkoz kiegszt szablyok szerint azon
minden 24. letvt betlttt llampolgr rszt vehetett.1911 rdemes megjegyezni, hogy ez az letkori hatr magasabb volt az 1920-as alkotmny
ltal meghatrozott 20 ves letkornl.1912 [Ld. 82.]
A korbbi szablyokhoz hasonlan [ld. 206.], az rvnyessghez nem
llaptottak meg ktelez rszvteli arnyt, gy a leadott szavazatok tbbsge szmtl fggetlenl rvnyes dntst jelentett.1913
Az 1920-as alkotmnnyal sszehasonltva ismt a vgrehajt hatalom
tlslyt rzkelhetjk. A korbbi szablyok szerint a trvnyhoz tes1907 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.) III. cikkely (2) bekezds 1. mondat.
1908 B-VG 1934. 65. cikkely (1) s (5) bekezds Froehlich (1937) i. m. 152.;
Brauneder (2001a) i. m. 240.
1909 Froehlich (1937) i. m. 98.
1910 B-VG 1934. 65. cikkely (1) bekezds Lehner i. m. 327. Putschek i. m. 189.
1911 B-VG 1934. 65. cikkely (2) bekezds.
1912 B-VG 1920. 26. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 133.
1913 B-VG 1934. 65. cikkely (4) bekezds.

394

tlet kezdemnyezhetett npszavazst1914 [ld. 209.], itt viszont ez a Szvetsgi Kormny kizrlagos joga volt. A ktelez npszavazst1915 [ld.
208.] pedig az 1934-es alkotmny nem ismerte.
Meg kell mg emlteni, hogy az 1934-es alkotmny az 1920-as alaptrvny kapcsn mr rintett1916 [ld. 200.] npi kezdemnyezs intzmnyt sem ismerte.1917 A npi kezdemnyezs lnyegben az llampolgrok ltal elterjesztett trvnyjavaslat volt. Lthattuk azonban, hogy az
1934-es alkotmny szerint trvnyjavaslat elterjesztsre csak a Szvetsgi Kormny volt jogosult, mg a Szvetsgi Gyls tagjai sem.1918 [Ld.
295.] gy nem vletlen, hogy az llampolgri kezdemnyezs lehetsgt
is kizrtk.
A npszavazsnak tbbfle funkcija lehet.1919 Az 1920-as alkotmnynl lthattuk, hogy a parlament a sajt dntst tzhette npszavazsra.1920
[Ld. 209.] A referendum egyik funkcija, hogy a parlamenti ellenzk a
tbbsg dntsvel szemben a nphez fordulhat.1921 Br az osztrk kzjog
szablyai szerint az ellenzk nllan nem tudta elrni a referendum kitzst, ahhoz egy kis kormnyprti tszavazs is szksges volt, de jellegt tekintve ebbe a csoportba tartozott. A npszavazs tovbbi funkcija
lehet a kormny politikjnak megerstse.1922 Ebben az esetkrben a kormny szabad beltsa szerint tz egyes krdseket npszavazsra. Ezek
ltalban olyan krdsek lesznek, amelyeket a trsadalom egynteten helyesel, vagyis kimagasl lesz a tmogat szavazatok arnya. Az 1934-es
alkotmny a referendum intzmnyt erre a clra hasznlta, annak esetleges alkalmazsa a kormny legitimitsnak erstst szolglta.

1914 B-VG 1920. 43. cikkely; Mayer i. m. 351. Widder i. m. 331. Adamovich
(1923a) i. m. 136. Adamovich (1927) i. m. 275. Zeller (2007) i. m. 145.
1915 B-VG 1920. 44. cikkely (2) bekezds Widder i. m. 331. Adamovich (1923a)
i. m. 136.; MezeySzente i. m. 404.; Zeller (2007) i. m. 145.
1916 B-VG 1920. 41. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1927) i. m. 272.
1917 Adamovich (1935) i. m. 175.
1918 B-VG 1934. 61. cikkely (1) bekezds; Lehner i. m. 326. A damovich (1935)
i. m. 175.
1919 Ld. Dezs (2003) i. m. 142143.
1920 B-VG 1920. 43. cikkely; Mayer i. m. 351. Widder i. m. 331. Adamovich
(1923a) i. m. 136. Adamovich (1927) i. m. 275. Zeller (2007) i. m. 145.
1921 Dezs (2003) i. m. 143.
1922 Dezs (2003) i. m. 142.

395

299. A Szvetsgi Kormnyt az 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvny alapjn megillet jogok. A Szvetsgi Kormny kivteles intzkedseivel elszr az 1933. mrcius 4-n kipattant alkotmnyos vlsg
idejn tallkoztunk. Az Engelbert Dollfuss vezette kormny az 1917-es
hadigazdasgi felhatalmazsi trvnyt leporolva, szinte korltlan trvnyhoz jogostvnyokat gyakorolt.1923 [Ld. 224.] Az 1934-es alkotmny kibocstsa utn viszont ezt a felhatalmazst mr nem alkalmaztk. Lthattuk ugyanis, hogy 1934. prilis 30-n a Nemzeti Tancs egy
az 1917-esnl szlesebb jogkrket biztost j felhatalmazsi trvnyt
szavazott meg.1924 [Ld. 228.]
A felhatalmazsi trvny, br erre vonatkoz konkrt rendelkezst nem
tartalmazott, az j alkotmny hatlyba lpsig lett volna alkalmazhat.
[Ld. 229.] Mint korbban mr emltettem a trvny a Nemzeti Tancsot s
a Szvetsgi Tancsot feloszlatta, s j vlasztsok kirsa helyett mkdst
beszntette.1925 Ezt kveten, az alkotmnyoz hatalmat is belertve, hatskreit a Szvetsgi Kormnyra ruhzta.1926 Ezek azonban mg az 1920-as
alkotmny alapjn gyakorolt llamhatalmi funkcik voltak, a felhatalmazsi trvny lnyegben ennek az alkotmnynak egy jabb novellja volt.
Az alkotmny hatlyon kvl helyezsvel rtelemszeren a felhatalmazs
is megsznik, hiszen azok az llamhatalmi szervek is megsznnek, amelynek a helyettestst a Szvetsgi Kormny elltta. Az 1934-es alkotmny
pedig az 1920-as alaptrvnyt hatlyon kvl helyezte.
Az j alkotmny azonban kihirdetsvel nem lpett azonnal hatlyba.
Ehhez tbb vgrehajtsi szably volt szksges, amelyrl egy tmeneti trvnyt kellett alkotni [ld. 230.], s az alkotmny ennek az tmeneti
trvnynek a megjelense utn lphetett hatlyba.1927 Ebbl vilgosan leszrhet, hogy a Szvetsgi Kormny felhatalmazsa az tmeneti tr1923 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.)
1924 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.) III. cikkely (2) bekezds 1. mondat.
1925 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.) III. cikkely (1) bekezds.
1926 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.) III. cikkely (2) bekezds.
1927 B-VG 1934 182. cikkely (2) bekezds.

396

vny megjelensig tartott. [Ld. 229.] Maga az alkotmny azonban azt a


krdst nem rendezte, hogy az tmeneti trvnyt ki bocstja ki. Ezt mg
az 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvnyben rgztettk, amely szerint
az j alkotmny hatlybalptetshez szksges alkotmnyervel br
tmeneti trvnyt a Szvetsgi Kormny bocstja ki.1928 Ez pedig az alkotmnyerej felhatalmazst kihasznlva, magnak a felhatalmazst kimond trvnynek a hatlyt is meghosszabbtotta.1929 Ez annyit jelentett,
hogy az alkotmnyoz hatalom tvtelvel a Szvetsgi Kormny nmaga korltlan felhatalmazst sajt hatskrben meghosszabbtotta. Ezzel
az llamhatalom njrv vlt, elvesztett minden a kls kontrolt.
S itt jra rdemes megemlteni, hogy a felhatalmazsi trvny minisztertancsi trgyalsakor felvetdtt, hogy az j alkotmnyt vonjk ki a
felhatalmazs hatlya all.1930 Ha ezt beiktatjk a trvnybe, akkor a Szvetsgi Kormny nem tolhatta volna tovbb a felhatalmazst az j alkotmny keretei kz. Ez a javaslat azonban nem kerlt bele a trvnytervezetbe. gy az 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvny az 1938-as nmet
katonai megszllsig hatlyban maradt.
300. Az 1934-es alkotmny ltal biztostott kivteles jogkrk (Szvetsgi Kormny). Az 1934. prilis 30-i felhatalmazsi trvny mellett
maga az alkotmny is biztostott kivteles jogkrket a Szvetsgi Kormny rszre. Ezek a jogostvnyok azonban nem voltak olyan drasztikusak, mint az elz pontban trgyalt felhatalmazs. Az alkotmny meghatrozta az elfeltteleket, amikor alkalmazni lehetett ket, s a felette
ll ellenrzsi jogokat is. Ltni fogjuk azonban, hogy ezek az ellenrzsi
jogok nem voltak valdi tartalommal kitltve.
A kivteles rendelet kiadsnak egyik clja a kzrend s a kzbiztonsg fenntartsa lehetett, a msik jogalap pedig gazdasgi jelleg volt. A
lakossg fontos gazdasgi, vagy a szvetsgi llamhztarts rdekben
lehetett ilyen rendeleteket alkotni.1931 Kivteles rendelettel a Szvetsgi
Kormny a Szvetsgi Gyls hatskrbe tartoz gyeket, vagyis tr1928 Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934 ber auerordentliche
Manahmen im Bereich der Verfassung. (BGBl 1934/255.) III. cikkely (2) bekezds.
1929 VG 1934 56. (3) bekezds.
1930 Minisztertancsi jegyzknyv 7. ktet 13.
1931 Merkl (1935) i. m. 108109.

397

vnyhozsi trgyakat szablyozhatott,1932 de az alkotmnyt nem rinthette.1933 Nem terjedhettek ki a kivteles rendeletek olyan trgykrre sem,
amelyet Szvetsgi Kormny trvnyjavaslatknt benyjtott a Szvetsgi
Gylsbe, de ez utbbi elutastotta azt.1934 A Szvetsgi Elnkkel egyttmkdve azonban ez a korlt is ttrhet volt. A Szvetsgi Kormny
ugyanis a Szvetsgi Gyls ltal elutastott trvnyjavaslatot is kihirdethetett kivteles rendeltben, ha a Szvetsgi Elnk egyidejleg feloszlatta
a Szvetsgi Kulturlis Tancsot s a Szvetsgi Gazdasgi Tancsot.1935
[Ld. 296.]
Elfelttele volt azonban a kivteles rendelet kibocstsnak az is, hogy
a Szvetsgi Gyls az gy srgssge miatt nem tudott a krdsben dnteni.1936 Vagyis csak halasztst nem tr esetekben lehetett vele lni. A
garancilis elrsok pedig mg ezen tl elg szles krt fogtak t. A kivteles rendeletet haladktalanul be kellett nyjtani a Szvetsgi Gylsnek, s annak kvnsgra hatlyon kvl kellett helyezni. Nem megszokott
korltoz tnyez volt azonban, hogy a hatlyon kvl helyezsre vonatkoz indtvnyt a Szvetsgi Gylsnek ktharmados tbbsggel kellett
elfogadnia.1937
A kivteles rendeletek idbeli hatlya legfeljebb hrom vre terjedhetett. Amennyiben viszont az elfelttelek fennlltak, azok a hrom v eltelte utn jra kibocsthatak voltak.1938
Meg kell mg emlteni, hogy az itt trgyalt kivteles jogkrk szkebbek voltak, mint az prilis 30-i felhatalmazsi trvny ltal biztostottak.
Ezen utbbi ugyanis korltlan volt, a teljes alkotmnyoz hatalmat biztostotta a kormny rszre. [Ld. 228.] Emellett az 1934-es alkotmny elrsai lnyegben feleslegesek voltak, hiszen a Szvetsgi Kormny ezen
intzkedsek brmelyikt megtehette a msik felhatalmazs alapjn is. A
kett kztt logikai sszhang csak gy teremthet, ha az 1934. prilis 30-i
felhatalmazst tnyleg ideiglenesnek tekintjk.
1932 B-VG 1934. 147. cikkely (1) bekezds Merkl (1935) i. m. 108.; Brauneder
(2001a) i. m. 240.
1933 B-VG 1934 147. cikkely (2) bekezds.
1934 B-VG 1934. 147. cikkely (4) bekezds.
1935 B-VG 1934. 147. cikkely (3) bekezds.
1936 B-VG 1934. 147. cikkely (1) bekezds Merkl (1935) i. m. 108.; Brauneder
(2001a) i. m. 240.
1937 B-VG 1934. 147. cikkely (5) bekezds; Adamovich (1935) i. m. 183.
1938 B-VG 1934. 147. cikkely (6) bekezds; Adamovich (1935) i. m. 183.

398

A Szvetsgi Kormny kivteles jogostvnyait rtkelve pedig megllapthatjuk, hogy azok nem mutattak lnyeges eltrst azoktl, amelyeket az
1929-es alkotmnynovellval a Szvetsgi Elnk kapott.1939 [Ld. 130.] A
Weimari Kztrsasggal val sszehasonltskor lthattuk, hogy a Birodalmi Elnk kivteles jogkrei nem csupn azt jelentettk, hogy ideiglenesen
trvnyhozsi hatskrben eljrhatott. Jogkrei olyan intzkedsekre is kiterjedtek, amelyekben a parlament sem volt jogosult eljrni. [Ld. 131.] Az
osztrk Szvetsgi Kormny jogostvnyai azonban bell maradtak azon a
krn, amely a trvnyhozs ideiglenes helyettestst jelentette.
Mindemellett azonban meg kell emlteni, hogy a kivteles hatalom ellenrzsre vonatkoz jogok messze nem voltak olyan kiterjedtek, mint
a Weimari Alkotmnyban, vagy az 1929-es alkotmnynovellban. Ezt
a krdskrt a Szvetsgi Elnk kivteles jogkreinek ttekintse utn
egyttesen fogjuk vizsglni. [Ld. 305.]
301. A Szvetsgi Elnk kivteles jogostvnyai ngy rszre voltak
bonthatak, s mint ltni fogjuk, azok tbb esetben kiegsztettk a Szvetsgi Kormny jogkreit.
Az els kompetencia az llamletben elllt szksghelyzet elhrtsra vonatkozott.1940 Ez a jogostvny nagyrszt megegyezett a Szvetsgi
Kormnynak a kzrend s a kzbiztonsg fenntartsra tett intzkedseivel. [Ld. 300.] A Szvetsgi Elnk viszont akkor bocsthatott ki ilyen trgy kivteles rendeletet, ha a Szvetsgi Kormny rendeletvel szemben
tmasztott elfelttelek [ld. 300.] fennlltak, azonban a neki biztostott
jogostvnyok nem voltak elegendek.1941 Az llamf ltal foganatostott
intzkedsek teht kiterjedtebbek lehettek. A legpregnnsabb klnbsg
az volt, hogy az elnki kivteles rendelet egyes az alkotmnyban rgztett rendelkezsektl is eltrhetett,1942 ami a Szvetsgi Kormny kivteles rendeleteinl kifejezetten tiltva volt.1943 [Ld. 300.] Az elnki rendeletek sem terjedhettek ki azonban az alkotmny tfog mdostsra.
Ennek pontos definilsa azonban nem volt knny, ezt mr az 1920-as
alkotmny kapcsn is rintettk, ahol tfog mdostst npszavazsnak
1939 B-VG 1929. 18. cikkely (3)-(5) bekezds Walter i. m. (1972a) i. m. 451455.
1940 Adamovich (1935) i. m. 183.
1941 B-VG 1934. 148. cikkely (1) bekezds; Adamovich (1935) i. m. 183.
1942 B-VG 1934. 148. cikkely (2) bekezds; Adamovich (1935) i. m. 183.
1943 B-VG 1934. 147. cikkely (2) bekezds.

399

kellett megersteni. [Ld. 208.] Azonban, hogy pontosan mitl lesz egy
mdosts tfog, az vita trgyt kpezhette. Ezen tl tteles tilalmak is
rgztve voltak, mint az llamforma, vagy a Szvetsgi Brsgnak a trvnyek vizsglatara vonatkoz jogkre [ld. 281.], amelyeket elnki kivteles rendelettel nem lehetett rinteni.1944
A msodik jogkr a gazdasgi veszly elhrtsra vonatkozott,1945
amellyel szintn tallkozhatunk a Szvetsgi Kormny kivteles jogkreinl is. [Ld. 300.] Itt azonban a Szvetsgi Elnk nem trvnyervel br
rendeleteket bocsthatott ki, hanem jogosult volt a trvnyhozs elkszt szerveinek [ld. 241243.], a tagllamok orszggylseinek [ld. 284.]
s a kzsgi kpviseltestleteknek [ld. 292.] az jjalaktst elrendelni,
vagy a funkcionl testletek megbzatsi idejt meghosszabbtani.1946
Harmadik kivteles jogkre a Szvetsgi Gyls ltal trgyalt trvnyjavaslatokra vonatkozott. Mint a rendes trvnyhozs kapcsn lthattuk,
a Szvetsgi Kormny jogosult volt a Szvetsgi Gyls rszre hatridt
szabni a trvnyjavaslatok megtrgyalsra.1947 [Ld. 296.] Amennyiben
ezt a hatridt a Szvetsgi Gyls nem tartotta be, a Szvetsgi Elnk
rendeleti ton kihirdethette az rintett trvnyjavaslatot.1948 Korbban
mr emltettem, hogy a Szvetsgi Kormny s a Szvetsgi Elnk kzs fellpssel a Szvetsgi Gyls ltal elutastott trvnyjavaslatot is
hatlyba lptethetett. Ez a Szvetsgi Kormny ltal kibocstott kivteles
rendelet volt, de csak akkor kerlhetett r sor, ha a Szvetsgi Elnk a
Szvetsgi Gazdasgi Tancsot s a Szvetsgi Kulturlis Tancsot ezzel
egy idben feloszlatta.1949 [Ld. 296.] Ezek a rendelkezsek ersen korltoztk a trvnyhoz szerv autonmijt. Ezen bell sem mindegy viszont, hogy a vgrehajt hatalom olyan rendelkezseket lptethet hatlyba, amelyekrl a trvnyhozs nem nyilvntott vlemnyt, vagy olyakat
is, amelyeket kifejezetten elutast